Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx Xxxx

xx xxx 15. června 1987

o xxxxxxxx Xxxxxx mezi Xxxxxxxxx společenstvím, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Finskou xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx republikou, Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, Švédským královstvím x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x společném xxxxxxxxxx xxxxxx

(87/415/XXX)

XXXX EVROPSKÝCH XXXXXXXXXXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společenství, x xxxxxxx na xxxxxx 113 xxxx xxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx,

xxxxxxxx k xxxx, xx uzavření xxxxxx x Rakouskem, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx x Švýcarskem x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, jakož x xxxx těmito xxxxxx samotnými musí xxxxxxxxx xxxxxxxxx přepravu xxxxx x xxxxx xxxxxx obchodů; že xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx úmluvu schválit;

vzhledem x xxxx, xx xxxxxx spadá xx xxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx prohlášení přijatého xxxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (ESVO) x Xxxxxx x Xxxxxxxxxx dne 9. xxxxx 1984, x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vůli rozšířit xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx "x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxx",

XXXXXXXX XXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxxx mezi Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxx republikou, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x společném tranzitním xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx Společenství.

Znění xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí.

Článek 2

Xxxxxxxxxxxx xx xx smíšeném výboru xxxxxxxx článkem 14 xxxxxx xxxxxxxxxxx Komisí, xxx jsou nápomocny xxxxxxx státy.

Xxxxxx 3

Xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxx provést xxxxxxx schvalovací xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 22 xxxxxx.

V Xxxxxxxxxx xxx 15. xxxxxx 1987.

Za Xxxx

xxxxxxxx

X. De Xxxxxxxxxxx