Animace načítání

Stránka se připravuje...


31987D0415
Rozhodnutí Rady ze dne 15. června 1987 o uzavření Úmluvy mezi Evropským společenstvím, Rakouskou republikou, Finskou republikou, Islandskou republikou, Norským královstvím, Švédským královstvím a Švýcarskou konfederací o společném tranzitním režimu (87/415/EHS)
1987
415
15.06.1987
Rozhodnutí
3
D
Tranzit Společenství (02.40.10.11)