Animace načítání

Stránka se připravuje...


31981R1492
Nařízení Rady (EHS) č. 1492/81 ze dne 19. května 1981 o uzavření Dohody týkající se řeckého znění Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Rakouskou republikou o rozšíření působnosti pravidel tranzitu Společenství
1981
1492
19.05.1981
Nařízení
3
R
Tranzit Společenství (02.40.10.11), Země Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) (11.40.10.10)