Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Nařízení Xxxx (XXX) x. 1492/81

xx xxx 19. xxxxxx 1981

x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx znění Xxxxxx xxxx Evropským xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a Rakouskou xxxxxxxxxx o rozšíření xxxxxxxxxx xxxxxxxx tranzitu Xxxxxxxxxxxx

XXXX EVROPSKÝCH XXXXXXXXXXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx x založení Evropského xxxxxxxxxxxxx společenství, x xxxxxxx xx xxxxxx 113 xxxx smlouvy,

s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxx,

xxxxxxxx x tomu, xx v důsledku xxxxxxxxxxx xx Společenství xx Řecká republika xxxxxx Dohodou xxxx Xxxxxxxxx hospodářským xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx působnosti pravidel xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx [1], xxxxxxxxxx xxx 12. xxxxxxxx 1977;

vzhledem x xxxx, xx xxxxxx xx sepsaná v xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, přičemž xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx platnost;

vzhledem x tomu, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx stejnou xxxxxxx xxxx ostatním xxxx xxxxxxxx zněním;

vzhledem x xxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxx znění xxxxxx xx xxx 12. xxxxxxxx 1977,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Dohoda týkající xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozšíření xxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx Společenství.

Znění xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x článku 2 xxxxxx [2].

Článek 3

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx po xxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxx xxxxxxx.

V Bruselu xxx 19. května 1981.

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. X. xxx xxx Xxx


[1] Xx. xxxx. X 142, 9.6.1977, x. 1.

[2] Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v platnost xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx x Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.