Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxx Rady (XXX) x. 3443/87

xx xxx 19. října 1987

x xxxxxxxx Dohody xx xxxxx výměny xxxxxx x xxxxx Dohody xxxx Xxxxxxxxx hospodářským xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Smíšeného xxxxxx XXX–Xxxxxxxxx "Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx" x. 1/87, xxxxxx xx mění Xxxxxx xxxx Evropským xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Švýcarskou xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tranzitu Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx k xxxx xxxxxx

XXXX EVROPSKÝCH XXXXXXXXXXXX,

x ohledem xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx na xxxxxx 113 této xxxxxxx,

x ohledem xx xxxxx Xxxxxx,

xxxxxxxx x xxxx, xx je xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxx xxxx Evropským xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tranzitu Xxxxxxxxxxxx [1], podepsanou xxx 23. xxxxxxxxx 1972; že navrhovaná xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx XXX–Xxxxxxxxx "Tranzit Xxxxxxxxxxxx" x. 1/87; xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dohody xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dokladu;

vzhledem x xxxx, xx xxxxxx 16 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx výboru pravomoc xxxxxxxx xxxxxxxxxxx některé xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

xxxxxxxx x xxxx, xx xx Smíšený výbor xxxxxxx xxxxxxxx dohodu xx dne 23. xxxxxxxxx 1972 a xxxxxxx k uvedené xxxxxx xxxx jiné xxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pravidel xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx;

xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxxx č. 1/87; xx xx nutno xxxxxxxx opatření, xxxxx xxxx xxx provádění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

XXXXXXX XXXX NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Dohoda ve xxxxx xxxxxx dopisů x změně Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o uplatňování xxxxxxxx tranzitu Xxxxxxxxxxxx xx schvaluje xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx dohody xx xxxxxxx x příloze X.

Článek 2

Xxxxxxxx Rady xx xxxxxxxx jmenovat xxxxx zmocněnou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Společenství.

Xxxxxx 3

Rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxxx XXX - Xxxxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxx" x. 1/87, kterým xx mění Dohoda xxxx Evropským xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx k xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx Společenství.

Znění xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x příloze X.

Článek 4

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dnem po xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství.

Toto xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx použitelné xx všech xxxxxxxxx xxxxxxx.

V Lucemburku xxx 19. xxxxx 1987.

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. Xxxxxxxx-xxxxxx


[1] Xx. xxxx. X 294, 29.12.1972, x. 87.