Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XXX) x. 3399/85

xx xxx 28. listopadu 1985,

kterým xx x důsledku xxxxxxxxxxx Španělska x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx

XXXXXX XXXXXXXXXX SPOLEČENSTVÍ,

s xxxxxxx xx Xxxxxxx x založení Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x xxxxxxx xx akt o xxxxxxxxxxx Španělska x Xxxxxxxxxxx, a zejména xx xxxxxx 396 xxxxxx xxxx,

xxxxxxxx k xxxx, že xxxxxxxx Xxxxxx (XXX) č. 3636/83 [1] xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX) x. 795/84 [2] xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx dovozem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků pocházejících x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx Xxxxxxxxx x Portugalska, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zušlechtění; xx xx xxxxx xxxxxxx nařízení xxxx xxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pocházejících xx Xxxxxxxxx x Portugalska xx provedení pasivního xxxxxxxxxxx;

xxxxxxxx k tomu, xx xxxxxxx právních xxxxxxxx Společenství x xxxxxxx xxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx všech úředních xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx;

xxxxxxxx k xxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx změněna xxx, xxx obsahovala xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx a portugalštině:

- xxxxxxxx Komise (XXX) x. 223/77 xx xxx 22. xxxxxxxx 1976, kterým se xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx režim xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx [3], naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX) x. 1209/85 [4],

- xxxxxxxx Komise (EHS) x. 2289/83 ze xxx 29. července 1983, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx 70 xx 78 xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 918/83 o xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xx cla [5], xx xxxxx nařízení (XXX) č. 1746/85 [6],

- xxxxxxxx Xxxxxx (XXX) č. 2290/83 xx xxx 29. xxxxxxxx 1983, xxxxxx xx provádějí články 50 až 59 xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 918/83 x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx [7], pozměněné nařízením (XXX) x. 1745/85 [8];

xxxxxxxx x tomu, xx xx. 2 xxxx. 3 smlouvy x xxxxxxxxxxx stanoví, xx orgány Xxxxxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx 396 xxxx x přistoupení a xx tato xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx x xxxx vstupu xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx,

XXXXXXX TOTO XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx:

1. Nařízení (XXX) x. 3636/83:

a) xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx: "…xxxxxx se xxxxxx následný xxxxxx xxx zpětným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxxxx x Malty, Xxxxxx x Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx";

x) xxxxxxx xx xxxx takto:

- xxxxxxxxx 4: xx xxxxxxx "Xxxxx země" xx xxxxxxx slovo "Portugalsko",

- xxxxxxxxx 5 xx xxxxxxx,

- xxxxxxxxx 6: xx xxxxxxx "Třetí xxxx" xx xxxxxxx xxxxx "Španělsko",

- xxxxxxxxx 7: ve xxxxxxx "Xxxxx xxxx" xx xxxxxxx xxxxx "Portugalsko",

- xxxxxxxxx 8: xx xxxxxxx "Xxxxx xxxx" xx zrušuje slovo "Xxxxxxxxxxx".

2. Xxxxxxxx (EHS) x. 223/77:

doplňují xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx:

x) v xx. 13x xxxx. 2 xxxxxx pododstavci:

- "Expedido x posteriori

- Xxxxxxx x xxxxxxxxxx";

x) x xx. 59 odst. 1:

- "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

- Xxxxxxxxxxxx simplificado";

c) v xx. 60x odst. 2:

- "Dispensa de xxxxx

- Dispensada a xxxxxxxxxx";

x) x čl. 61x xxxx. 1:

- "Xxxxxxxxxxxxx simplificado

- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx";

x) x xx. 61x xxxx. 2:

- "Xxxxxxxx xx xxxxx

- Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx";

x) x xx. 74 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx:

- "Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx

- Emitido xx xxèx xxxxxxxxxx";

x) x xx. 77 xxxx. 2:

- "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx".

3. Nařízení (XXX) č. 2289/83:

x xx. 3 xxxx. 2 se doplňují xxxx xxxxxxxx, které xxxxx:

- "Objeto para xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx: xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx 77, xxxxxxxx 2, xxxxxxx xxxxxxx, del Reglamento (XXX) nº 918/83,

- Xxxxxxxx xxxxxxxxxx à xxxxxxx deficientes: é xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx seja xxxxxxxxxxx o x.º. 2, xxxxxxx xxxxxxxxx xx artigo 77.º. xx Regulamento (XXX) X.º. 918/83".

4. Xxxxxxxx (XXX) č. 2280/83:

v xx. 3 xxxx. 2 xx xxxxxxxx xxxx poznámky, které xxxxx:

- "Xxxxxx XXXXXX: xx mantiene xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx 57, xxxxxxxx 2, xxxxxxx párrafo, xxx Xxxxxxxxxx (XXX) xº 918/83,

- Objectos XXXXXX: x xxxxxxx x xxxxxxx desde xxx xxxx respeitatdo x x.º 2, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx artigo 57.º xx Xxxxxxxxxxx (XXX) n.º 918/83".

Xxxxxx 2

Toto xxxxxxxx xxxxxxxx v platnost xxxx 1. ledna 1986 x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx x platnost.

Toto xxxxxxxx xx závazné x celém xxxxxxx x xxxxx použitelné xx xxxxx členských xxxxxxx.

X Xxxxxxx dne 28. xxxxxxxxx 1985.

Xx Xxxxxx

Xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx


[1] Úř. věst. X 360, 23.12.1983, x. 24.

[2] Úř. věst. X 86, 29.3.1984, x. 17.

[3] Úř. xxxx. X 38, 9.2.1977, x. 20.

[4] Xx. xxxx. X 124, 9.5.1985, x. 19.

[5] Xx. xxxx. X 220, 11.8.1983, x. 15.

[6] Úř. věst. X 167, 27.6.1985, x. 23.

[7] Xx. xxxx. X 220, 11.8.1983, x. 20.

[8] Úř. xxxx. X 167, 27.6.1985, x. 21.