Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32022D0794 Rozhodnutí Rady (EU) 2022/794 ze dne 16. května 2022 o jmenování jedné členky Evropského hospodářského a sociálního výboru, navržené Estonskou republikou R P
32020R0891 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/891 ze dne 26. června 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 447/2014, pokud jde o zvláštní ustanovení za účelem uvedení ustanovení o provádění programů přeshraniční spolupráce financovaných v rámci nástroje předvstupní pomoci (NPP) do souladu se specifickými opatřeními v reakci na pandemii COVID-19 R P
32020D0701 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/701 ze dne 25. května 2020 o poskytnutí makrofinanční pomoci partnerským zemím procesu rozšíření a evropského sousedství v souvislosti s pandemií COVID-19 R P
32017R2011 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2011 ze dne 9. listopadu 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 951/2007, kterým se stanoví pravidla pro provádění programů přeshraniční spolupráce financovaných v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006 R P
32015R2093 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2093 ze dne 18. listopadu 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 718/2007, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1085/2006, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP) R P
32014R1343 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1343/2014 ze dne 17. prosince 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 951/2007, kterým se stanoví pravidla pro provádění programů přeshraniční spolupráce financovaných v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006 R P
32014R0447R(01) Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 447/2014 ze dne 2. května 2014 o zvláštních prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 231/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP II) ( Úřední věstník Evropské unie L 132 ze dne 3. května 2014 ) R P
32014R0447 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 447/2014 ze dne 2. května 2014 o zvláštních prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 231/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP II) R P
32014R0235 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 235/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro demokracii a lidská práva ve světě R P
32013R0484 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 484/2013 ze dne 24. května 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 718/2007, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1085/2006, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP) R P
32012R0813 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 813/2012 ze dne 12. září 2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 718/2007, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1085/2006, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP) R P
32012R0153 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 153/2012 ze dne 15. února 2012, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1085/2006, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP) R P
32011R1340 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1340/2011 ze dne 13. prosince 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 1889/2006 o zřízení nástroje pro financování podpory demokracie a lidských práv ve světě R P
32011R1292 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1292/2011 ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 718/2007, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1085/2006, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP) R P
32011R0435 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 435/2011 ze dne 5. května 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 951/2007, kterým se stanoví pravidla pro provádění programů přeshraniční spolupráce financovaných v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006 R P
32010R0540 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 540/2010 ze dne 16. června 2010, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1085/2006, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP) R P
32010R0080 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 80/2010 ze dne 28. ledna 2010, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 718/2007, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1085/2006, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP) R P
32008D0616 ROZHODNUTÍ RADY 2008/616/SVV ze dne 23. června 2008 o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti R P
32007R0951 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 951/2007 ze dne 9. srpna 2007, kterým se stanoví pravidla pro provádění programů přeshraniční spolupráce financovaných v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006 o obecných ustanoveních o zřízení evropského nástroje sousedství a partnerství R P
32007R0718 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 718/2007 ze dne 12. června 2007, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1085/2006, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP) R P