Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32021D0625 ROZHODNUTÍ KOMISE (EU, Euratom) 2021/625 ze dne 14. dubna 2021 o zřízení sítě primárních dealerů a vymezení kritérií způsobilosti týkajících se hlavních a společných mandátů pro syndikované transakce pro účely výpůjček prováděných Komisí jménem Unie a Evropského společenství pro atomovou energii R P
32020R2237 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/2237 ze dne 13. srpna 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/3, pokud jde o odchylku od minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů stanovenou pro měkkýše druhu Venus (Venus spp.) v některých italských teritoriálních vodách R P
32020R2015 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/2015 ze dne 21. srpna 2020, kterým se na období 2021–2023 stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky pro určité druhy rybolovu v západních vodách R P
32020R0967 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/967 ze dne 3. července 2020, kterým se stanoví prováděcí pravidla týkající se signálních a prováděcích vlastností akustických odpuzujících zařízení uvedených v části A přílohy XIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241 o zachování rybolovných zdrojů a ochraně mořských ekosystémů pomocí technických opatření R P
32020R0269 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/269 ze dne 26. února 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 468/2010, kterým se stanoví seznam EU s plavidly provádějícími nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov (Část B – Plavidla zařazená na seznam podle článku 30 nařízení (ES) č. 1005/2008) R P
32020R0004 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/4 ze dne 29. srpna 2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/86, kterým se stanoví plán výmětů pro rybolov některých druhů žijících při dně ve Středozemním moři R P
2020 32020R0003 - NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/3 ze dne 28. srpna 2019, kterým se stanoví plán výmětů pro měkkýše druhu Venus (Venus spp.) v některých italských teritoriálních vodách R P
32017R0087 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/87 ze dne 20. října 2016, kterým se stanoví plán výmětů pro rybolov pakambaly velké v Černém moři R P
32017R0086 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/86 ze dne 20. října 2016, kterým se stanoví plán výmětů pro rybolov některých druhů žijících při dně ve Středozemním moři R P
32014R0137 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 137/2014 ze dne 12. února 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 468/2010, kterým se stanoví seznam EU s plavidly provádějícími nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov R P
32013R0672 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 672/2013 ze dne 15. července 2013, kterým se mění nařízení (EU) č. 468/2010, kterým se stanoví seznam EU s plavidly provádějícími nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov R P
32009R1010 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1010/2009 ze dne 22. října 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu R P
32008R1005 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, mění nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a zrušují nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 R P
32008R0538 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 538/2008 ze dne 29. května 2008, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1386/2007, kterým se stanoví ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku R P
32008R0199 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 199/2008 ze dne 25. února 2008 o vytvoření rámce Společenství pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro společnou rybářskou politiku R P
32007R1099 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1099/2007 ze dne 18. září 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 601/2004, kterým se stanoví některá kontrolní opatření pro rybolovné činnosti v oblasti působnosti Úmluvy o zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě R P
32004R0601 Nařízení Rady (ES) č. 601/2004 ze dne 22. března 2004, kterým se stanoví některá kontrolní opatření pro rybolovné činnosti v oblasti působnosti Úmluvy o zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě a kterým se zrušují nařízení (EHS) č. 3943/90, (ES) č. 66/98 a (ES) č. 1721/1999 R P
32003R0129 Nařízení Komise (ES) č. 129/2003 ze dne 24. ledna 2003, kterým se stanoví pravidla pro určování velikosti ok a síly vlákna rybářských sítí R P
32001R2056 Nařízení Komise (ES) č. 2056/2001 ze dne 19. října 2001, kterým se stanoví doplňková technická opatření pro obnovu populací tresky obecné v Severním moři a západně od Skotska R P
32001R0973 Nařízení Rady (ES) č. 973/2001 ze dne 14. května 2001, kterým se stanoví určitá technická opatření pro zachování některých populací vysoce stěhovavých druhů R P