Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32019R1022 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1022 ze dne 20. června 2019, kterým se zavádí víceletý plán pro lov populací žijících při dně v západním Středozemním moři a kterým se mění nařízení (EU) č. 508/2014 R P
32015R1897 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1897 ze dne 21. října 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 2056/2001, pokud jde o povinnost vykládky R P
32015R0812R(02) Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/812 ze dne 20. května 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 850/98, (ES) č. 2187/2005, (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 2347/2002 a (ES) č. 1224/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 a (EU) č. 1380/2013, pokud jde o povinnost vykládky, a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1434/98 ( Úřední věstník Evropské unie L 133 ze dne 29. května 2015 ) R P
32015R0812 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/812 ze dne 20. května 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 850/98, (ES) č. 2187/2005, (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 2347/2002 a (ES) č. 1224/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 a (EU) č. 1380/2013, pokud jde o povinnost vykládky, a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1434/98 R P
32011R0304 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 304/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 708/2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře R P
32010R1013 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1013/2010 ze dne 10. listopadu 2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla k politice Unie týkající se loďstva, definované v kapitole III nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 (kodifikované znění) R P
32008R1086 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1086/2008 ze dne 5. listopadu 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1438/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k politice Společenství týkající se loďstva, definované v kapitole III nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 R P
32008R0535 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 535/2008 ze dne 13. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 708/2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře R P
32007R1379 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1379/2007 ze dne 26. listopadu 2007, kterým se mění přílohy IA, IB, VII a VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů, aby se zohlednil technický pokrok a změny dohodnuté v rámci Basilejské úmluvy (Text s významem pro EHP) R P
32007R1379R(01) Oprava nařízení Komise (ES) č. 1379/2007 ze dne 26. listopadu 2007, kterým se mění přílohy IA, IB, VII a VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů, aby se zohlednil technický pokrok a změny dohodnuté v rámci Basilejské úmluvy ( Úřední věstník Evropské unie L 309 ze dne 27. listopadu 2007 ) R P
32007R1303 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1303/2007 ze dne 5. listopadu 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1966/2006 o elektronickém zaznamenávání a hlášení rybolovných činností a o zařízení pro dálkové snímání R P
32007R1303R(01) Oprava nařízení Komise (ES) č. 1303/2007 ze dne 5. listopadu 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1966/2006 o elektronickém zaznamenávání a hlášení rybolovných činností a o zařízení pro dálkové snímání ( Úřední věstník Evropské unie L 290 z dne 8. listopadu 2007 ) R P
32007R1100 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1100/2007 ze dne 18. září 2007, kterým se stanoví opatření pro obnovu populace úhoře říčního R P
32007R0708 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 708/2007 ze dne 11. června 2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře R P
32007R0520 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 520/2007 ze dne 7. května 2007, kterým se stanoví určitá technická opatření pro zachování některých populací vysoce stěhovavých druhů a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 973/2001 R P
32003R1185 Nařízení Rady (ES) č. 1185/2003 ze dne 26. června 2003 o odstraňování žraločích ploutví na palubě plavidel R P
32002R2371 Nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky R P
32001R1965 Nařízení Komise (ES) č. 1965/2001 ze dne 8. října 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2807/83, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro zaznamenávání údajů o úlovcích ryb členských států R P
32001R1936 Nařízení Rady (ES) č. 1936/2001 ze dne 27. září 2001, kterým se stanoví kontrolní opatření pro rybolov některých populací vysoce stěhovavých ryb R P
32001R1036 Nařízení Rady (ES) č. 1036/2001 ze dne 22. května 2001, kterým se zakazuje dovoz atlantického tuňáka velkookého (Thunnus obesus) pocházejícího z Belize, Kambodži, Rovníkové Guineje, Svatého Vincence a Grenadin a Hondurasu R P