Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení R P
579/1991 Sb. Zákon o státním rozpočtu ČR na rok 1992 a o změně a doplnění zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky ČR a obcí v ČR (rozpočtová pravidla republiky) R P
578/1991 Sb. Zákon o státním rozpočtu federace na rok 1992 a o změně daňových a některých dalších zákonů R P
577/1991 Sb. Výnos o některých opatřeních souvisejících s ukončením systému komplexní bytové výstavby R P
570/1991 Sb. Zákon o živnostenských úřadech R P
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví R P
562/1991 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 563/1990 Sb., o rozpočtových pravidlech federace R P
561/1991 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů R P
558/1991 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní řád a zákon o ochraně státního tajemství R P
555/1991 Sb. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 91/1985 Sb., o systému informačních údajů o vlastnostech látek a materiálů R P
553/1991 Sb. Zákon o obecní policii R P
551/1991 Sb. Zákon o všeobecné zdravotní pojišťovně ČR R P
549/1991 Sb. Zákon o soudních poplatcích R P
544/1991 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v mimosoudních rehabilitacích R P
543/1991 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu R P
542/1991 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb. R P
541/1991 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) R P
529/1991 Sb. Zákon o ochraně topografií polovodičových výrobků R P
519/1991 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a notářský řád R P
518/1991 Sb. Oznámení o vydání výnosu, kterým se mění výnos o důlní degazaci R P