Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 20.12.1991.


Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 231/91 Sb., o působnosti orgánů ČR v mimosoudních rehabilitacích
544/91 Sb.
544
ZÁKON
Xxxxx národní xxxx
xx dne 5. xxxxxxxx 1991,
xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 231/1991 Xx., x xxxxxxxxxx orgánů České xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx rada se xxxxxxx xx tomto xxxxxx:
Čl. X
Xxxxx Xxxxx národní xxxx č. 231/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:
1. V §17 xx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx zní:
"(4) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky.".
2. §18 xxx:
"§18
(1) Právo Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxx19) uplatňuje xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxxx xxxxxx xx xxx nachází.
(2) Xxxxxxxxx okresních xxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Praze obvodní xxxxx.20) Xxxxxx obvodních xxxxx v xxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx národních xxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 418/1990 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx.
(3) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx povinnými xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x §4 xxxx. 2 xxxxxx.".
3. Xx §18 xx xxxxxxxx §18x xx 18x, které xxxxx:
"§18x
X xxxx vydanou Xxxxx xxxxxxxxx xx naloží xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.21)
§18x
Výtěžek x xxxxxxx věcí, xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nabyla xx svého vlastnictví (§18), xx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu České xxxxxxxxx.
§18x
Xxxxxxxxx-xx xxxx xx vydávanou xxx xxxxxxxxxx peněžního xxxxxx,22) xxxxxxxxx xx xxxxx §17 xxxxxx xxxxxx.".
Čl. XX
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem vyhlášení.
Xxxxxxxx x. x.
Xxxxxxx x. x.
19) Xxxxxx 4 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxx x. 143/1968 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx federaci, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§34 zákona x. 87/1991 Sb.
20) §3 xxxx. 3 xxxxxx XXX x. 367/1990 Sb., x obcích
§22 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx ČNR x. 418/1990 Xx., x hlavním xxxxx Xxxxx.
21) Xxxxxxxx x. 61/1986 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx majetku.
Xxxxxxxx x. 119/1988 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx majetkem, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
22) §10 xxxx. 2 zákona x. 87/1991 Sb

Informace
Xxxxxx předpis č. 544/91 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 20.12.1991.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.