Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.02.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2018 do 31.12.2020.


Zákon o účetnictví
563/91 Sb.

ČÁST I. Obecná ustanovení §1

Subjekty veřejného zájmu §1a

Kategorie účetních jednotek a kategorie skupin účetních jednotek §1b §1c

Vymezení některých pojmů §1d §1e §1f

Předmět účetnictví §2 §3 §4 §4a §5 §6 §7 §8

ČÁST II. Rozsah vedení účetnictví, účetní doklady, účetní zápisy a účetní knihy

Rozsah vedení účetnictví §9 §10

Účetní doklady §11

Účetní zápisy §12

Účetní knihy §13

Zjednodušený rozsah účetnictví §13a

Jednoduché účetnictví §13b

Směrná účtová osnova a účtový rozvrh §14 §15

Ostatní ustanovení o účetních knihách §16

Otevírání a uzavírání účetních knih §17

ČÁST III. Účetní závěrka

Účetní závěrka §18

Rozvahový den §19

Použití mezinárodních účetních standardů pro účtování a sestavení účetní závěrky §19a

Ověřování účetní závěrky auditorem §20

Výroční zpráva §21

Způsoby zveřejňování §21a

Konsolidovaná účetní závěrka §22 §22a §22aa §22b §23

Použití mezinárodních účetních standardů v konsolidaci §23a

Účetní výkazy za Českou republiku §23b

ČÁST IV. Způsoby oceňování §24 §25 §26 §27 §28

ČÁST V. Inventarizace majetku a závazků §29 §30

ČÁST VI. Úschova účetních záznamů §31 §32

ČÁST VII. Zpráva o platbách orgánům správy členského státu Evropské unie nebo třetí země

Rozsah působnosti §32a

Obsah zprávy o platbách §32b

Konsolidovaná zpráva o platbách §32c

Zveřejňování §32d

Kritéria rovnocennosti §32e

ČÁST VIII. Uvádění nefinančních informací

Rozsah působnosti §32f

Nefinanční informace §32g

Samostatná zpráva §32h

Ověřování vypracování nefinančních informací auditorem §32i

ČÁST IX. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

Účetní záznam §33

Průkaznost účetního záznamu §33a

Přenos průkazného účetního záznamu §34

Opravy a ostatní ustanovení o účetních záznamech §35 §36

Přestupky §37 §37a §37aa §37ab §37b §38 §38a §39 §40

č. 353/2001 Sb. - Čl. II

č. 437/2003 Sb. - Čl. II

č. 669/2004 Sb. - Čl. XV

č. 230/2006 Sb. - Čl. XX

č. 261/2007 Sb. - Čl. LXXIX

č. 296/2007 Sb. - Čl. XX

č. 126/2008 Sb. - Čl. V

č. 304/2008 Sb. - Čl. II

č. 230/2009 Sb. - Čl. XVI

č. 410/2010 Sb. - Čl. II

č. 355/2011 Sb. - Čl. VIII

č. 239/2012 Sb. - Čl. II

č. 344/2013 Sb. - Čl. XXXV

č. 221/2015 Sb. - Čl. II

č. 462/2016 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 10/2008 Sb.; č. 88/2008 Sb.

INFORMACE

XXXX XXXXX

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§1

(1) Xxxxx xxxxx zapracovává xxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx 43), zároveň xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx 92) a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx vedení xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x účetnictví x xxxxxxxx xxxxxxxxx účetních xxxxxxx xxx potřeby xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xx vztahuje xx xxxxxx jednotky, xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx právnické xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxx jednotkou xxxx xxxx povinny xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx složky xxxxx,

x) xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxx podnikatelé xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jejich xxxxx podle xxxxxx x xxxx x xxxxxxx hodnoty, 83) xxxxxx plnění osvobozených xx xxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxx xx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx kalendářní xxx xxxxxx 25 000 000 Xx, x to xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) ostatní xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx společníky xxxxxxxxxx xx společnosti, xxxxx xxxxxxx jeden ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x) až x) xxxx x) xx l),

h) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) svěřenské xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx fondy, xxxx

x) xx, xxxxxx povinnost xxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx d) xx x) se xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx zákon se xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx účetnictví xxxxx §4a.

(3) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx záznamů xxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx potřeby státu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx shromažďování xxxxxxxx xxxxxxx xx vybraných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx. Vybranými xxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pravidel, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, dobrovolné xxxxxx obcí, Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Zjišťování xxxxxxxx záznamů xxx xxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxxx účetních výkazů xx Xxxxxx republiku, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"), xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, zajišťuje xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 91) a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednotkám x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx.

§1x

Xxxxxxxx veřejného xxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxxx zájmu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx sídlem x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx

x) uvedena x §19a odst. 1,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího činnost xxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spořitelních x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx zajišťovnou podle xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxxx a zajišťoven,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§1x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 221/2015 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x kategorie xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

§1x

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx je xx, xxxxx x xxxxxxxxxxx dni nepřekračuje xxxxxxx 2 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx 9&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx obratu 18&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v průběhu xxxxxxxx xxxxxx 10.

(2) Xxxxx účetní jednotkou xx xx, která xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 2 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnot

a) xxxxxx celkem 100&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxxx úhrn xxxxxxx xxxxxx 200&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxx xxxxxx 50.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx, která xxxx xxxxx účetní xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x rozvahovému xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 2 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) roční xxxx čistého obratu 1&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Kč,

c) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx účetního xxxxxx 250.

(4) Xxxxxx účetní xxxxxxxxx je ta, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx překračuje alespoň 2 hraniční xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3.

(5) Xx velkou xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx považuje

a) subjekt xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§1x vložen xxxxxxx předpisem č. 221/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§1x

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jednotek xx xx, xxxxx sestává x xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx x konsolidovaných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nepřekračuje k xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx 2 z uvedených xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx 100&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxxx úhrn xxxxxxx xxxxxx 200&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxxx počet xxxxxxxxxxx x průběhu účetního xxxxxx 50.

(2) Střední xxxxxxxx účetních jednotek xx xx, která xxxx malou skupinou xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxxx x která na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nepřekračuje x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx 2 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxxx počet xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx období 250.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx účetních xxxxxxxx xx xx, xxxxx sestává z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x která xx xxxxxxxxxxxxxx základě xxxxxxxxxx x rozvahovému xxx xxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 2.

§1d

Vymezení některých xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx výše xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx slevy, dělená xxxxxx započatých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx 12.

(3) Průměrným xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxxx evidenční xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§1x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 221/2015 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§1x

(1) X xxxxxx xxxxxxx období xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx úpravy xxx xxxxxxx kategorii účetních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jednotek, x xxx lze xxxxxxx předpokládat, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x rozvahovému xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx ve dvou xx xxxx následujících xxxxxxxxxxx xxxxx řádných xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx jednotek xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx překračovat 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §1b x 1c, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx období kategorii xxxxxx jednotky xxxx xxxxxxx účetní xxxxxxxx, xxxxx které je xxxxxxxx rozsah a xxxxxx sestavování účetní xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky.

§1e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 221/2015 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§1x

(1) Účetní jednotka xxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x) x b) xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) není xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx,

x) její xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx účetní xxxxxx xxxxxxxxxxx 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxx jejího xxxxxxx xxxxxxxxxx 3 000 000 Kč x

x) xx současně

1. xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx,

2. odborovou xxxxxxxxxx, xxxxxxxx odborovou organizací, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx organizací xxxxxxxxxxxxxx, mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

4. xxxxxx, náboženskou xxxxxxxxxxx xxxx církevní xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

5. honebním xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vést xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx předpokládat, xx xxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 1 k xxxxxxxxxxx xxx prvního xxxxxxxx období.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx jednoduché xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx jednoduchého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, vede xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §13a, x xx xx prvního xxx účetního období xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x plném xxxxxxx, nebo xx xxxxxxxxxxxxx rozsahu a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 5 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx rozsahu, nebo xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx jednoduchého xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x příjmech x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx průběžné xxxxxxx x příjmy z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Hodnotou xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úhrn xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx sestaveného x xxxxxxxxxxx xxx. Xx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx dlouhodobého xxxxxxx x jejich úhrady, xxxxxxxxxx nahodilé a xxxxxxxxx a jejich xxxxxx.

(6) Způsob xxxxxxxx x účetnictví v xxxxx rozsahu, nebo xx zjednodušeném xxxxxxx xx jednoduchého účetnictví x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do účetnictví x xxxxx rozsahu, xxxx xx zjednodušeném xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§2

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, nebo ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx x stavu x xxxxxx majetku x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx dluhů x xxxxxx pasiv, xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx.

§3

(1) Xxxxxx jednotky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx období, x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x věcně xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxx"); xxxx-xx xxxxx tuto xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx, v němž xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx účtují x xxxxxxxxx skutečnostech x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx (§4 xxxx. 8); xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx ohledu xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx nepřetržitě xx sobě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, není-li xxxx stanoveno xxxxx. Xxxxxx xxxxxx se xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx rokem xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx rokem xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx pouze xxxxxx dnem jiného xxxxxx, xxx xx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx období může xxx xxxxxx xxxx x delší než xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx období při xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotku xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 95) a xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx nastaly xxxxxx xxxxxx přeměny,

b) xxxxx xxx zanikající xxxxxx xxxxxxxx xxxx předcházejícím xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 95).

(4) Xxxxxx období může xxx xxxxx xxx 12 měsíců xxx

x) xxx vzniku účetní xxxxxxxx x období 3 měsíců xxxx xxxxxx kalendářního xxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x období 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxx hospodářského roku,

c) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx den xx xxxxx do 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx běžného xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx tento xxxxx xxxx zvláštní xxxxxx předpis xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx období x xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dne xxxxxxx účetního období,

e) xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx x nástupnické xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx-xx x xxxxx období xxxxxxx x xxxxxx přeměny xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx jednotky, xxxxx xxxxxx organizační xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx účetní xxxxxxxxx vzniklou xxxx xxxxxxxx zvláštním xxxxxxx, 46) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rok. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx oznámení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx účetního xxxxxx xxxx před koncem xxxxxxx účetního xxxxxx, x to podle xxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx účetního xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx účetním xxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rok xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxx xxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx přeměny xx xxxxxxxxx rejstříku.

§4

(1) Xxxxxx jednotky xxxxxxx x §1 xxxx. 2 xxxx. x), x) x x) xx x) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ode xxx xxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxx; účetní xxxxxxxx xxxxxxx v §1 xxxx. 2 písm. x) jsou povinny xxxx účetnictví ode xxx zahájení činnosti xx xx dne xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §1 xxxx. 2 xxxx. d) xxxx povinny xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx do obchodního xxxxxxxxx xx do xxx výmazu z xxxxxxxxxx rejstříku, xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle §1 xxxx. 2 xxxx. x), x) xxxx x).

(3) Účetní xxxxxxxx xxxxxxx x §1 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx povinny xxxx účetnictví xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxxxxx roce, xx xxxxxx se staly xxxxxx xxxxxxxxx, xx xx posledního xxx xxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxx být xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x), x) xxxx x).

(4) Účetní jednotky xxxxxxx v §1 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxx účetnictví xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx následujícího po xxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx dne xxxxxxxx xxxxxxxxx činností xxxx xx posledního xxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx účetnictví xxxxxxx, a nevznikla-li xxx povinnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 písm. x), e), g) xxxx h).

(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §1 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxx účetnictví xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx období xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, ve xxxxxx

x) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, nebo

b) xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x xx xx xx xxxxxxxxxx xxx účetního xxxxxx, ve kterém xxxxxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx jim xxxxxxxxx xxxx účetnictví podle §1 xxxx. 2 xxxx. x), e) xxxx x).

(6) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §1 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx zahájení xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxx jinak a xxxxxxxxx-xx xxx povinnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x), x) xxxx x).

(7) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) ukončit xxxxxx účetnictví xxxxxxxx xx uplynutí 5 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx dodržovat xxx xxxxxx xxxxxxxxxx zejména xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx účetní xxxxxxx x konsolidované xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx účetních xxxxxxx a ostatní xxxxxxxx xxxxxx účetnictví xxxxxxxxx prováděcími xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxx xxxxxxxx jednotek xxxxxx

x) rozsah x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx části xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a jiných xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) uspořádání, označování x xxxxxxxx vymezení xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx hospodaření x xxxxxx závěrce,

d) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x doplňujících xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx závěrce, xxxxxx informací x xxxxxxxxx x prostředky xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxx vymezení přehledu x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx oceňování a xxxxxx použití xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx tvorby x xxxxxxx opravných položek, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a použití xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx účetnictví xxxx xxxxxx evidence xxxxx xxxxxxxxxx zákona xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx rozsahu, xxxx ve zjednodušeném xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx účetnictví,

i) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x obsahové xxxxxxxx položek xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) metody xxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky,

k) xxxxxx zahrnování xxxxxxxx xxxxxxxx do konsolidačního xxxxx,

x) vymezení vybraných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx předávají xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx účetních xxxxxxxxx xxxxx pouze xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx republiku x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx celky xxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx, přenos x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx záznamů x technické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jednotek,

n) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx záznamů, včetně xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx účetních xxxxxxx vybranými účetními xxxxxxxxxx xx centrálního xxxxxxx xxxxxxxx informací xxxxx,

x) rozsah x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx konsolidační xxxxx xxxxx,

x) uspořádání, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vymezení xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx aktiv x xxxxxxx x jiných xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xx Českou xxxxxxxxx x za xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxx jednotek je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisu xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx závěrky,

r) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x obsahové xxxxxxxx xxxxxxx nákladů x výnosů x xxxxxxxxx toků x xxxxxxxx výkazech xx Xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx státu,

s) uspořádání, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx účetních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxx x xxxxxxxx výkazech xx Xxxxxx xxxxxxxxx x za xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx konsolidace x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx účetních výkazů xx Českou xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxx provedení xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx účetní jednotky xxxxxx úprav xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxx x xxxx zápisu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x účinky xx xxxxxxxxxx dne, metodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx přeměně, vkladu xxxx xxxxxxx obchodního xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx účetních xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx tomto xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx rezerv.

(9) Xxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx účetní xxxxxxxx jako celek.

(10) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxx technických xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx rozumí xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vedení xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zaznamenávat xxxxxxxx xxx účetními xxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx xx souhrnných xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx doklady, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, odpisový xxxx, xxxxxxxxxx soupisy, xxxxxx xxxxxx, účetní závěrka x výroční xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx takové účetní xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(12) Xxxxxx xxxxxxxx jsou povinny xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx papírů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (xxxx jen "cenný xxxxx") x xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxx xxxx, a xxxxxx xxx, xxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx i cizí xxxx; tato xxxxxxxxx xxxxx x u xxxxxxxxx xxxxxxx, rezerv x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx.

(13) Xxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxx účetnictví x xxxxxx jazyce. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx vyhotoveny x xxxxx jazyce xxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx srozumitelnosti xxxxx §8 xxxx. 5.

(14) Xx xxxxxxxxxx systém xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 53) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx celek.

(15) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x příslušném účetním xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 8 ve znění xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

§4a

(1) Xx vedení xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx, xxxxxx sestavení účetní xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x nerozdílně. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx sestavení xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ostatních povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx společně x xxxxxxxxxx.

(2) Za vedení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x obhospodařovatel xxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx účetních xxxxxxxx xxx právní osobnosti, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x naplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx účetní xxxxxxx, x osoba, xxxxx jedná jménem xxxxxx xxxxxxxx, případně xxxx osoba, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x to společně x xxxxxxxxxx.

§4x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 344/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§5

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx pověřit xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx osobu.

(2) Pověřením xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx.

§6

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx účetnictví, (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx") xxxxxxxx doklady.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx x účetních xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxx") xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx inventarizovat xxxxxxx x závazky xxxxx §29 x 30.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 xxxx řádnou, xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §2222b xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx x ostatní xxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxx účetní xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, případně xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx účetního xxxxxxx, podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx formát, xxxxxxxxx, přenos x xxxxxxxxxxx účetních xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) X případě, že xxxxx zvláštního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx účetní jednotka xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, poskytuje xxxx vybraná účetní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx své účetní xxxxxxx.

§7

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx tak, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx věrný x xxxxxxx obraz xxxxxxxx xxxxxxxxxx a finanční xxxxxxx účetní jednotky xxx, aby xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "uživatel"), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx věrné, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, který je xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx s účetními xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx účetní xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxxx xx poctivé, xxxx xxxx xxx něm xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, který xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx, kde xxxxxx xxxxxxxx xxxx volit xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx metody x xxxxxxx možnost xx zastírala xxxxxxxx xxxx, xx účetní xxxxxxxx xxxxxxx zvolit xxxxx možnost, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odpovídá. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxx neslučitelné s xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, postupuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(3) Účetní xxxxxxxx xx povinna použít xxxxxx xxxxxx způsobem, xxxxx vychází x xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx pokračovat xx xxx xxxxxxxx a xx u xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx jednotka xx xxxxxxxxx x xxx, xx u xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx použít xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, přičemž xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinny xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x označování xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx použité x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx změnit x xxxxxxxxxxxx účetním xxxxxx. Xxxxxx jednotky xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x obsahové xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx změnit xxxxx xxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiné činnosti xxxxx z důvodů xxxxxxxxx věrného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účetní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxx závěrce.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx [§18 xxxx. 1 písm. x)] xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx metodách, xxxxxxxxx x odchylkách od xxxxxx metod xxxxx xxxxxxxx 2 s xxxxxx řádným xxxxxxxxxxx x s xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx a závazky, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx účetní xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx účtovat o xxxxxxxx x pasivech, xxxxx x x xxxxxxxxxx prostředcích xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozpočtů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x výnosech v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx je x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx upravených účetními xxxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx neupraveném x xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 3, xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

§8

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx povinny xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, přehledné x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx tak, že xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx předpisům ani xxxxxxxxx xxxxxx účel.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx úplné, xxxxxxxx xxxxxx jednotka xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x účetních knihách xxxxxxx xxxxxx případy, xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §3, x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x konsolidovanou xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §21a x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (§33a) a xxxxxx xxxxxxxx provedla xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx xx srozumitelné, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx alespoň x xxxxxxxx xxxxxxxx metod xxxxxxxxx x §4 xxxx. 8,

b) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 10,

x) vazbu xxxx xxxxxxx záznamem vzniklým xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx záznamy x xxxxxxxxx uvedených x §33 xxxx. 5.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx vedeno xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jestliže účetní xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §31, 32 a §33 odst. 3 x 7 xx xxxxx xxxx, po xxx jsou xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx

§9

Xxxxxx vedení xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jinak, xxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxx účetnictví x xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx jednotky xxxxxxx x §19a x 23a při vedení xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx použijí xxxxxx xxxxx xxxxxx ustanovení.

(3) Xxxx účetnictví xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxx stanoveno xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, pokud

a) xxx x xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xx malou xxxxxx jednotkou nebo xxxxx účetní xxxxxxxxx x nemá xxxxxxxxx xxx účetní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxxx jsou xxxxxxxx jednotkami podle §1 odst. 2 xxxx. x) x x), xxxx xxxx xxxxxxxxxx ve zjednodušeném xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, která xx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx organizací, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx odborovou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizací xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, náboženskou xxxxxxxxxxx xxxx církevní institucí, xxxxx xx právnickou xxxxxx evidovanou podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) honebním xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx prospěšnou společností,

g) xxxxxxxx fondem,

h) ústavem,

i) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx účetnictví v xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxx 4 xxx xxxxxx účetnictví xx zjednodušeném xxxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx účetní xxxxxxxx xxxxxx x případě, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx 4 xxx vedení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx vedení xxxxxxxxxx lze uskutečnit xxx k prvnímu xxx xxxxxxxx období xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§10

§10 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 353/2001 Sb.

§11

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Účetní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx účastníky,

c) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x ceně za xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu,

e) xxxxxxx uskutečnění xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx x okamžikem xxxxx xxxxxxx d),

f) podpisový xxxxxx xxxxx §33a xxxx. 4 osoby xxxxxxxxx za účetní xxxxxx x podpisový xxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxx zaúčtování.

Skutečnosti xxxxx písmen x) xx f), xxxxx xx xxxxxx jednoho xxxxxxxx dokladu, xxxxx xxx obsaženy na xxxx xxxxxxxx záznamech. Xxxxxxxxxxx xxxxx písmen x) x x) xx xxxxx týkat xxxx xxxxxxxx případů. X těchto případech xxxx xxxxxx záznam x účetní xxxxxx xxxxxxxxx identifikátor, xxxxxx xxx nezaměnitelně xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx záznamem x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx být xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx dokladů.

(2) Účetní xxxxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného odkladu xx zjištění skutečností, xxxxx se jimi xxxxxxxxx, x to xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx obsah xxxxxxx jednotlivého xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 5.

§12

Účetní xxxxxx

(1) Účetní xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xx týkají xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx období xx vyhotovení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů. X xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx, xxxx-xx shodný x xxxxxxxxxx záznamem xxxxx xxxxxxxxx xx zaúčtování xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx nesmějí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx knihy.

§13

Xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

x) v xxxxxx (xxxxxxxx), x xxxx xxxxxx zápisy xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx knize, v xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx (systematicky),

c) v xxxxxxx analytických účtů, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx kterých xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx neprovádějí x účetních xxxxxxx xxxxx písmen x) x x).

(2) Xxxxxx xxxxx zahrnuje syntetické xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx informace:

a) xxxxxxxx xxxx xx xxx, k xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) souhrnné xxxxxx xxxxxx Xx xxxx x Xxx xxxx, xxxxxxx za kalendářní xxxxx; vybrané účetní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxx povinnost xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx účtů xx xxx, ke kterému xx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx.

(3) Účetní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx rozvrh x xxxxxx xxxxx.

§13x

Xxxxxxxxxxxx rozsah účetnictví

(1) Xxxxxx jednotky, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx účtové xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x deníku x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) nepoužijí xxxxxxxxxx §25 odst. 3, x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §26 xxxx. 3 xxxxxxxx xx rezerv x xxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx položek xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §27,

x) xxxxxxxxx účetní xxxxxxx x rozsahu stanoveném xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jednotek (§4 xxxx. 8) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Účetní xxxxxxxx, které vedou xxxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx xxxxx odstavce 1, nemusí použít xxxxxxxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) x x).

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §3 xxxx. 1 x §7 odst. 1 x 2.

§13x

Xxxxxxxxxx účetnictví

(1) Xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedou účetní xxxxx, kterými jsou

a) xxxxxxx deník,

b) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) pomocné xxxxx x xxxxxxxxx složkách xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx alespoň informace x

x) peněžních xxxxxxxxxxxx x hotovosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) příjmech x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, za xxxxx xx považují xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx výdajem xxxxx písmene b).

(3) Xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x příjmech x výdajích (xxxx xxx "přehled"). Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx §18 odst. 3, §19 xxxx. 1 x 2, §29 odst. 1 x §31 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxx.

(4) Účetní jednotky x xxxxxxxxxxx účetnictví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx §1b1e, §14, §18 odst. 1, 2 a 4, §24 odst. 6 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, §25 xxxx. 3, §26, §27 x §28 xxxx. 6. Xxxxxxx ustanovení tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v jednoduchém xxxxxxxxxx tak, aby xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, účelem x metodami stanovenými xxx jednoduché xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx, stavu xxxxxxx x xxxxxxxxx účetní xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxxxxx xx porušení §7 odst. 1 x 2.

(6) Obsahové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x obsahové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§13b vložen xxxxxxx předpisem x. 221/2015 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2016

§14

Směrná xxxxxx xxxxxx x účtový xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx uspořádání x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x syntetických xxxx xxx účtování x stavu a xxxxxx majetku x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx pasiv, xxxx x nákladech x xxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx může xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x označení xxxxxxxxxxxx xxxx x označení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxx účtové xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx sestavit účtový xxxxxx, x němž xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx případů x x sestavení xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx jednotce.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx sestavují účtový xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxx xxxxxx období; x xxxxxxx účetního xxxxxx xx možno xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx jednotka xxxxx tohoto rozvrhu x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§15

§15 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 437/2003 Sb.

§16

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx knihách

(1) Peněžní xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx účtů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx souhrnným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, k nimž xx xxxx xxxx xxxxx.

(2) V xxxxxxx xxxxxxxxxxxx účtů xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx jednotkách; nelze xxxxxx xxx měrných xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§17

Xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Není-li xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxx xxxxxxxx otevírají xxxxxx knihy

a) ke xxx vzniku xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxx účetního xxxxxx,

x) xx dni xxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xx xxx následujícímu xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x majetkem podle xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx,

x) xx xxx, kterým xxxxxxxx účinky xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) ke xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxx, kterým xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, kterým xxxxxxxx xxxxxx splnění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxx xxxxxxxxxxxxx po dni, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx plánu oddlužení, xxxx

x) xx xxx, xxxxx xxx sestavení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx, xxxxxx jednotky xxxxxxxxx účetní knihy

a) xx xxx zániku xxxxxxxxxx xxxx účetnictví,

b) x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxx xxxxxx,

x) ke xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xx dni zrušení xxx likvidace s xxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni, xxxxxx nastanou xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx kterému xxxxxxxx účinky xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xx xxx, xxxxxx xxxxxxxx účinky xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx dni xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu,

h) xx xxx, kterým xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) ke dni, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx plánu oddlužení, xxxx

x) xx dni, xx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx uzavřít účetní xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Účetní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx účetní knihy x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx a vedou xxxxxxxxxx samostatně od xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxx do obchodního xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xx rozhodného dne x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx ke xxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx x poslednímu xxx účetního xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xx den xxxxxx přeměny xxxxxxxxx xx v následujícím xxxxxxx období.

(4) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx zanikající xxxxxx xxxxxxxx uzavírá xxxxxx xxxxx ke dni xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxx přeshraniční xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x) vznikne xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x metodami xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx dne. Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx korporací nebo xxxxxxxxxxxx společníkem xxxxxxxxxx xxxxx a ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 písm. x), uzavírá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx knihy ke xxx xxxxxx.

(6) Podle xxxxxxxx 3 xx 5 xx nepostupuje, xx-xx při přeměně xxx zápisu přeměny xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s rozhodným xxxx. Xxx této xxxxxxx uzavírají xxxxxx xxxxxxxx zúčastněné na xxxxxxx účetní xxxxx xx dni předcházejícímu xxxxxxxx xxx xxxxxxx. X rozhodnému xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx zanikající xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x) vznikne xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x), x xxxx xxxxxx jednotka xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx přeměny.

(7) Xx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxxx další xxxxxx xxxxxx kdykoli xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3. Xx okamžiku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, může účetní xxxxxxxx pouze x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx otevřít x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx závěrku, xxxxx xx xxxxx stává xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(8) Pokud xxxxxx předpisy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxx řádnou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx obchodní xxxxxxxxx a která xxxxxxxxx při přeměnách xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 96) použije xxxxxxxx 3 xx 8 xxxxxxx.

ČÁST TŘETÍ

Účetní xxxxxxx

§18

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem xxxxxx závěrku. Xxxxxx xxxxxxx je nedílný xxxxx x tvoří xx

x) xxxxxxx (xxxxxxx),

x) xxxxx xxxxx x xxxxxx,

x) příloha, která xxxxxxxxxx a doplňuje xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x) x x), xxxxxxx naplněním §7 xxxx. 3 xx 5 a §19 xxxx. 5 x 6.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. x) xx x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nesestavují. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx tocích x xxxxxxx o xxxxxxx vlastního kapitálu xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx uvedené x §20 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxx 1 a 2.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx

x) u xxxxxxxx jednotek xxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x) až x) x §1 xxxx. 2 xxxx. x) až x) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) obchodní xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx, xxxx-xx xx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, pokud je xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx do xxxxxxxxx rejstříku uváděnou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx formu účetní xxxxxxxx, případně xxxxxxxxx x tom, xx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx,

x) předmět xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx byla xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx den (§19 xxxx. 1) xxxx jiný xxxxxxx, x xxxxx se xxxxxx xxxxxxx sestavuje (§19 xxxx. 3),

x) xxxxxxx sestavení xxxxxx xxxxxxx,

x xxxx k xx xxx připojen xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx xxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxx §1 odst. 2 xxxx. x) xx h nebo xxxxxxxxx xxxxxx osob xxxxxxxxxxx v §4a xxxxxx xxxxxxxx podle §1 odst. 2 xxxx. i) až x)); xxxxxxxxxx uvedeného xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx účetní xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx f). Xxxxx xx den zápisu xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx jednotky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx-xx nejvyšší orgán xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Nestanoví-li tento xxxxx jinak, ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx mít xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx účetních xxxxxxxx podle kategorií xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závěrky x xxxxx rozsahu a xx xxxxxxxxx rozsahu.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx účetních jednotek xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx informace, které xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

§19

Xxxxxxxxx xxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx sestavují účetní xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xx xxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxx knihy. Řádnou xxxxxx závěrku sestavují xxxxxx jednotky x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx případech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx závěrku. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx účetní jednotky x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §17 xxxx. 1 x xxxxxxxx x prvnímu dni xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx xxx; xx xxxxx xxxxxxx x xxx všechny xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx nebo x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxx, účetní jednotky xxxxxxxxx xxxxxx závěrku x průběhu xxxxxxxx xxxxxx i k xxxxxx okamžiku než xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx"). X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxx xxxxxxxx neuzavírají xxxxxx knihy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 3; ostatní xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §25 xxxx. 3 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx metod k xxxxxxxxxxx dni xxx xxxxxxxxxxx mezitímní xxxxxx xxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Účetní jednotky xxxxx §1 odst. 2 xxxx. x), x) a d) xx x), xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx hospodářský xxx xxxxx §3 xxxx. 2 a 3, sestavují x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx ustanovení §24 xxxx. 2 xxxx. x) x §24 xxxx. 6 písm. x).

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx zůstatky xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, (dále xxx "xxxxxxxxx xxxx"), jimiž xx otevírá účetní xxxxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxxx zůstatky rozvahových xxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x pro xxxxxxxxxxxx xxxx.

(5) X xxxxxxxxxx xxxxxxx účetního xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx rozvahového xxx, x když se xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx staly xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx rozvahovým xxxx x okamžikem sestavení xxxxxx závěrky.

(6) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx sestavení účetní xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx popsány x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx v účetní xxxxxxx.

(7) Informace v xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x posuzují xx x hlediska xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx spolehlivou, xxxxxxxx xxxxxxx požadavek §7 odst. 1 x je-li úplná x včasná. Informace xx včasná, je-li xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x hlediska xxxx významnosti x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, pokud tyto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Informace xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené v §7 xxxx. 3 xx 5. "Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, jestliže xx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx by xxxx neuvedení xxxx xxxxxx uvedení xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx informacemi. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťoven, xx považuje za xxxxxxxxx xxx informace x xxxxxxx nehmotného xxxxxxx xx výši xxx 60 000 Xx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx věcí xx xxxx nad 40&xxxx;000 Xx.

(8) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x závazky xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx takový xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx případu xx xxxxx než 1 xxx, ostatní majetek x závazky jsou xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx.&xxxx; Xxx xxxxx xxxxxxxxxx x účetní xxxxxxx xx aktiva mohou xxxxxx na xxxxx x oběžná. Xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jednotky xxxxxxxxx při jejich xxxxxxxx.

(9) V xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx předpisy, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx (druhů) xxxxxxxx xxxx xxxxx zeměpisných xxxxxxx, ve kterých xxxxxxxxx svou xxxxxxx.

(10) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx názvy xxxxx §18 odst. 1.

(11) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§19x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx x sestavení účetní xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na evropském xxxxxxxxxxx xxxx, použije xxx účtování x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxxx").

(2) Xxxxx xxxxx x xxxxxxx investičních xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, účetní xxxxxxxx, xxxxx dosud xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx již od xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x němž x xxxxxxx investičního xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxx období, x xxxx byly investiční xxxxx papíry k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přijaty.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx nejsou xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a přestaly xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx x poslednímu xxx xxxxxxxx období, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x použití xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx standardů xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, v němž xxxxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx období, x xxxx xxxxx xxxxxx přestaly xxx xxxxx obchodovány.

(4) Postup xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxxx právnímu xxxxxxxx.

(5) Pokud xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx emitované xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhů xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx účetního xxxxxx, v xxxx xxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxx let xx xxxxxxxx, xxx investiční xxxxx papíry xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx nového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu, xxxx xxxxxx jednotka xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx do xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx cenného xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(6) Pokud xxxxxxxxxx x poslednímu xxx účetního xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 5, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenného xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, může prodloužit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedojde, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx účetní závěrky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx k xxxxxxxxxxx xxx bude xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §22 xxxx. 3 xxxx. x) nebo x) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx, může rozhodnout x xxxxxxx mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x sestavení xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx účtování x sestavení účetní xxxxxxx a stanovení xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx standardy xxxxxxxxx, xxxxxxx schválení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Pokud xxx xxxxxxxxxxxx, xx k xxxxxxxxxxx xxx bude xxxxxx jednotka xxxxxxx x §22 xxxx. 2 sestavovat xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxxxxxxxxx x použití xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 nebo 8 x dojde xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nepoužije xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x sestavení xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx účetního xxxxxx, xx kterém došlo xx xxxxx původního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx bylo stanoveno xxxxxxxxxxx nejvyššího xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Jsou-li xxxx x prvnímu xxx xxxxxxxxxxxxx účetního xxxxxx xxxxxx xxx další xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 8, xxxxxxx účetní xxxxxxxx pro účtování x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§20

Xxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx nebo xxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxx povinny xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, kterého xxxxxx xxxxxxxx určí xxxxxxxx stanoveným v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a xxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) střední xxxxxx xxxxxxxx,

x) malé xxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fondy podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx dni xxxxxxxx období, za xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

1. aktiva xxxxxx 40&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

2. xxxxx xxxx xxxxxxx obratu 80&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

3. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 50,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, pokud x rozvahovému xxx xxxxxxxx xxxxxx, za xxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx období xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxx dosáhly alespoň 2 hodnoty xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxx 1 xx 3.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x průběhu konkursu, x xx po xxxx xxxxxxxxxxx po xxxx jdoucích 36 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, kterým xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx konkursu, xxxxx x xxxxx xxxxxxx auditorem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxxxxxxxx xxx, kterým xxxxxxxx xxxxxx schválení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx ověření xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výbor,

c) xxxxx došlo xx xxxxxxx konkursu x xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx je pro xxxxxxxxxx věřitelů zcela xxxxxxxxxxxxx.

§21

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx mít xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx je xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x stávajícím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx zpráva xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §20 odst. 2.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx informací xxxxxxxxxx xxx naplnění xxxxx xxxxxxx xxxxxx dále xxxxxxxxx nejméně xxxxxxxx x nefinanční xxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx dni x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx účetní xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx x xxxxxx,

x) o xxxxxx vlastních xxxxx xxxx xxxxxxxxx podílů,

e) x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x tom, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Střední xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x).

(4) Má-li xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jednotky, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx používá xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx aktiva x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx zprávě xxxx xxxxxxxxx x

x) cílech x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx účetní xxxxxxxx, včetně xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a

b) xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx jednotka xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx zpráva xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §18, 19a, 22 x 23a x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxx jednotky, xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx závěrku ověřenou xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxx předpis, xxxxxxxxxx xxxxxxx zprávu nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(7) Pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx auditorem xxxxx xxxxxxxxxx §20 xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost auditorů.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx obdobného dokumentu xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x §1f, xxxxx xx xxxxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx x majetku x xxxxxxxxx.

§21x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 odst. 2 xxxx povinny xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, vyžaduje-li jejich xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx ty, xxxxx se xxxxxxxx xx veřejného rejstříku, xxxx xx, kterým xxxx povinnost stanoví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. 29) Účetní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x rozsahu, x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx (§18 odst. 4) x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx a xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx či uveřejnění xxxxxx informací xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dotčeny. Xxxxxxxxxx x účetních xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxx obdobně x x uvedených xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x výroční xxxxxx po jejich xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xx splnění xxxx xxxxxxxxx podmínek, xxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 12 měsíců xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx bez xxxxxx xx to, xxx byly tyto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx schváleny.

(3) Účetní xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx i zprávu xxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxx případně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a výroční xxxxxx xxxxxx uložením xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx v odstavci 2, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx zprávy. Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx účetních xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx jednotka xxxxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx závěrku prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx informacemi xxxxx xxxxxx dotčena. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výkazů za Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Účetní xxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx auditorem, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx předtím nebyly xxxxxxx auditorem, způsobem, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx uvést x xxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(7) Povinnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx všechny informace xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx těch, na xxxxx se vztahuje xxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Odstavce 1 xx 7 xxxxx obdobně pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx zprávu, xxxxxx x xxxxxxxx, konsolidovanou xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx části xxxxx x pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §32h písm. a).

(9) Xxxx xxxxxx xxxxxxxx x mikro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx zveřejňovat výkaz xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(10) Jestliže xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx údaje xx xxx xxxxxx závěrky, xxxxx, že xx xxxxx pouze x xxxxxxx údaje x xxxxxx závěrky x xxxxxxxxx o xxx, xx které xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rejstříku xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx účetní xxxxxxx. Místo xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k účetní xxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx upozornil.

§22

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrka

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx, ustanovení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx x pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx účetní závěrka xx xxxxxxxxx auditorem.

(2) Xxxxxxxxx sestavit xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx právními předpisy, xxxxxx jednotka, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx společný xxxx xxxxx odstavce 4 (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx").

(3) Povinnost xxxxxxxx xx sestavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx, xx podmínek xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x prováděcími xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx bez xxxxxx na její xxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxxx osobou, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx osob, xx kterých xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotka"),

b) xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx konsolidovaná xxxxxx xxxxxxxx vykonává xxxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx"), xxxx

x) xxxxxx, ve které xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxxx podstatný vliv (xxxx xxx "účetní xxxxxxxx přidružená").

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx se pro xxxxx xxxxxxxxx konsolidované xxxxxx závěrky xxxxxx xxxxxx vliv, xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx nezahrnutými xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx osobu, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx společný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vliv x xxxx xxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx vlivem se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx společný; xxxx-xx xxxxxxxx opak, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x 20 % xxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx celek xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3 písm. x), a xx xx podmínek xxxxxxxxxxx §22a, 22aa x xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrka xxxx xxx sestavena xxx, aby xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x finanční xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pod společným xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§22x

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx jednotek xxxx xxxxxxxxx sestavit xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu, xxxxxx být zahrnuta xx xxxxxxxxxxxxxx celku, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx:

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx případech xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxx nepřiměřených xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) podíly xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx výhradně xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prodeje, xxxx

x) xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx podstatně brání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx

1. xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx x nakládání x xxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo

2. výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx zakladatelské xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo skládají-li xx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx účetní xxxxxxxx x xxxxx nebo xxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vliv, převážně xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx během xxxxxxxx xxxxxx xx xx sestavení konsolidované xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotka nemá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotky mohou xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2.

(4) Pro zahrnutí xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vlivem do xxxxxxx konsolidované účetní xxxxxxx xx přiměřeně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 a 3.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx vlastním xxxxxxxx účetní jednotky xxxxxxxxxx nevýznamný.

§22xx

(1) Xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx, pokud je xxxxxxxx konsolidovanou xxxxxx xxxxxxxxx zahrnutou xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx konsolidující xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie (xxxx xxx "xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx"), xx xxxxxxxxxxx, že xxxx jiná xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotka drží

a) xxxxxxx podíly xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; k xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx členy xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx dozorčího xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx 90 % xxxxxx konsolidující účetní xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx konsolidující xxxxxx xxxxxxxx, nebo

c) xxxx xxx 90 % podílů konsolidující xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx určitý xxxxx x konsolidující xxxxxx jednotce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x sestavení xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 10 %.

(2) Podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx podmínky:

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx jiné xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotky,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx písmene a) x xxxxxxxxxxxxx výroční xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx státu, kterým xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) konsolidovanou xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx x) a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx b) a xxxxxx auditora xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx výroční xxxxxx konsolidující xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx; tyto xxxxxx záznamy musí xxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx a

d) xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx konsolidující účetní xxxxxxxx xxxxxxxx název x xxxxx jiné xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotky, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Požaduje-li xx xxxxxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávy xxx xxxxx informování xxxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx anebo xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx soudu pro xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §19a xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxx.

§22xx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 221/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2016

§22x

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §22 odst. 3, xx budou xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx sdělí xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx, xxxxx účetní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx konsolidující xxxxxx xxxxxxxx xxx sestavení xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx účetní jednotka xx povinna xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výroční xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx. Povinnosti podle §22 xxxx. 2 x 3 a xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx konsolidovanou výroční xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx, účetních xxxxxxxxxx xxx společným xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx přidružených. Jsou-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výroční xxxxxx x všechny xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx obsahovat xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotka xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx dále xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx zprávy xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§23

(1) Konsolidující účetní xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxxxx ekvivalencí (xxxxxxxxxxxxx).

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx sestavuje xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx účetní jednotky.

(3) Xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx konsolidovaných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jednotek xxx společným xxxxxx x xxxx xxx 3 xxxxxx rozvahový xxx xxxxx xxxxxxxx 2, jsou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx použity jimi xxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxx §19 odst. 3 ke xxxxx xxxxxxxxxxx dne xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx účetních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx činit xx 6 xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx období xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx být stejná. Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx vymezení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §22 odst. 3, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§23a

Použití xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx regulovaném xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 mohou xxx xxxxxxxxx konsolidované xxxxxx závěrky xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§23x

Xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx Českou republiku xx xxxxxxxxxx §22 xx 22b, §23 xxxx. 1 až 4 a §23a xxxxxxxxxx.

(2) Xx Xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx výkazy x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx.

(3) X účetním xxxxxxx xx Xxxxxx republiku xxxx být připojen xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Účetní xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx celku Česká xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx státu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx potřebné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx x účetních xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx celky xxxxx xxxxx prováděcích xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx konsolidačního celku Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx konsolidačních xxxxx xxxxx, podmínky xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x do xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx účetních xxxxxxx x technické xxxxx, x xxxx xxxxxx x rozsah xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxxx.

ČÁST ČTVRTÁ

Způsoby xxxxxxxxx

§24

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x závazky xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsoby xxxxx §25,

b) ke xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx účetní xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx §27; rovněž toto xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x účetních xxxxxxx,

(xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxx"). Ustanovení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x závazků xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx oceňování xxxxxx aktiv x xxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxx xxx jedné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx přechodem, xxxxx xxxxx jednotlivé xxxxxx xxxxxxx ocenit xxxxxxxx xxxxx §25, ocení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx obchodního závodu, x xx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx které xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, pobočce xxxx xxxx části xxxxxxxxxx xxxxxx převedeno xxxx xxxxxx, nebo

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxxxxx xxxxxxxxx poměrným xxxxxxxxxxxx celkové xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ceny.

(4) Při xxxxxxxx souboru xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx technicko-ekonomickým určením, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, xx ocení soubor xxxx xxxxx.

(5)&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x okamžiky xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 3 x 4 xxxxxx xxxxxxxx použití xxxxxxx oceňování xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) bodu 1 x případě přeshraniční xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx obchodního xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx závodu.

(6) Xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, x xx k okamžiku xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x), xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x to pouze xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 12.

X xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx měnu xxx x okamžiku xxxxxxx xxxxxx kurzu, xx xxxxx xxxx tyto xxxxxxx nakoupeny xxxx xxxxxxx.

(7) Pro účely xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxx účetní xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx měny xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx, kterým se xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisem xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, používaný xxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxx dobu. Stanovená xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx období. Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx kurs xxxxxxx, použije xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx období, xxx které xx xxxxx kurs používán. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx tento xxxx xxxxxx svým vnitřním xxxxxxxxx x x xxxxxxx stanovené xxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x revalvace xxxxx koruny xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(8) Ustanovení xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxxx xx účetní xxxxxxxx, které k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, povolení xx xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx ke xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx působit xxxx družstevní záložna, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx pojistitelů x xxxxxxxxx pojišťovny.

(9) X xxxxxxx xxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, použije xxxxxx jednotka xxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxxxx trhu xxx xxxx xxxx x XXX xxxx XXX x xxxx devizového xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou pro XXX nebo XXX xx xxxxxxxx dni, xxxx

x) poslední xxxxx xxxx vyhlášený xx xxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx; tento xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jednotky, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx 7.

§25

(1) X xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx se oceňují

a) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pořizovacími xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx zásob xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pořizovacími xxxxxx,

x) zásoby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) peněžní prostředky x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx hodnotami,

f) xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenami,

g) xxxxxxxxxx xxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx 32) xxxxxxxxxx xxxxx; závazky xxxxxxxxxx hodnotou,

h) nehmotný xxxxxxx xxxxx pohledávek, x xxxxxxxx nehmotného xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenami,

i) xxxxxxxx xxxxxxx kromě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx náklady,

j) xxxxxxxxx xxxxxx vlastními xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx povahy, xxxxxxxx kulturní xxxxxxx x církevní stavby, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx pořizovací xxxx, xx xxxx 1 Xx,

x) majetek x xxxxxxxxx bezúplatného xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxxx x), xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx vytvoření xxxxxxx xxxxxxxx nelze xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x) xx x), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenou.

(2) Xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx, x kterých xxxxxx xxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxxx zápisy x xxxxxxx podrozvahových xxxx, se x xxxxxxx skutečností, x xxxxxxx účetní jednotky xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, ke kterému xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výší xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx aktiva xxxx xxxxxxx či xxxxxx pasiva.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx zahrnují jen xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, a xxxxx x úvahu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx jim xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jakož x všechna xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx to, zda xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx období xxxx xxxx ztráta.

(4) X xxxxxxxx druhu xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxxx cenou, xxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx váženým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx první xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx cena xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxxx zákona se xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx kterou xxx xxxxxxx xxxxxxx x náklady s xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, za xxxxxx xx byl xxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx xx o xxx účtuje,

c) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx vlastní činností xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx výrobu nebo xxxxx činnost, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nepřímé xxxxxxx, které se xxxxxxxx x výrobě xxxx x xxxx xxxxxxxx; xx přímých xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x danou xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx kromě xxxxxxxxxx vytvořeného xxxxxxx xxxxxxxx přímé xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx i přiřaditelné xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx; xx přímých xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx materiálu x jiných spotřebovaných xxxxxx a další xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x přímé xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx nebo svěření xxxxxxx do xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx, výpůjčky xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přechodu xxxxxxx xxxx vybranými xxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jednotka xxx ocenění majetku xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx x účetnictví xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§26

(1) Xxxxx se xxx inventarizaci xxxxx xxxxxx, xx jejich xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx, než xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxxx xx ocení x účetnictví x x xxxxxx xxxxxxx xxxxx nižší cenou.

(2) Xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxx závazků xx xxxxx, popřípadě x xxxxx xxx jejich xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx se závazky x xxxxxxxxxx x x účetní xxxxxxx x xxxxx zjištěném xxxxxxx.

(3) Ustanovení x xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx majetku. Xxxxxxx jsou xxxxxx x pokrytí závazků xxxx nákladů, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx je x xxxxxxxxxxx xxx buď xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxxx jisté, xx xxxxxxxx, xxx není xxxxx jejich výše xxxx okamžik xxxxxx xxxxxx.&xxxx;X xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx představovat xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx pravděpodobně nastanou, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Rezervy xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx položkami xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx vyjadřují xxxxxx snížení jeho xxxxxxx.

(4) Účetní jednotky, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 v xxxxxxx s účetními xxxxxxxx.

§27

(1) X xxxxxxxxxxxx xxxxxx majetku x xxxxxxx x okamžiku xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxxx oceňují

a) xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx držených xx xxxxxxxxxx, dluhopisů xxxxxxxxxx účetní xxxxxxxxx x obchodování, xxxxxxx xxxxxx představujících xxxxx x xxxxxxxx osobě xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxx xxxxxx jednotkou,
b) xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx výše xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxx výpočtu xxxxx §4 xxxx. 8 x účetních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pojištění xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx a xxxxxxx x případech, xxx xxxxxxx reálnou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxx xxxxxxx x závazků, xxxxx xxxx zajištěny xxxxxxxx x x xxxxx systému xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a určila x xxxxxxxxxxx,
x) povinnosti xxxxxx cenné xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x do xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx zpět,
h) x xxxxxxxxx účetních xxxxxxxx xxxxxxx určený k xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) lze ocenit xxxxxxx hodnotou x xxxxxxx než k xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(3) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx jako reálná xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx tržní xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx, nelze-li tržní xxxxxxx pro některé xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, xxx lze xx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx aktivum xx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx modely x xxxxxxxx xxxxxxxxx přijatelný xxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx kvalifikovaným xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx představuje xxxxxxx hodnotu; xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se k xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx písmen x) xx x).

(4) Xxxxx hodnotou xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx regulovaném trhu xxxx xx zahraničním xxxx obdobném xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona použije xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx je okamžik xxxxxxx [§24 xxxx. 2 písm. x)], x nejvíce xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xxxxxx xx tržní xxxxxxxx závěrečná xxxx xxxxxxxxx xx regulovaném xxxx v pracovní xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx na zahraničním xxxxxxxxxxx trhu, nebo xx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx se tržní xxxxxxxx xxxxxxxx cena xx závěrečných xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx trzích xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxx, ke kterému xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx nepracují, xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxx-xx xxxxx xxx tato xxxx, xxxxxxxxx se xxxx xxxxx věty xxxxx.

(5) X případech xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx ustanovení §25 xxxx. 3 xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souladu x xxxxxxxx metodami.

(6) Xxxx-xx xxxxxxxxxx možné xxxxxxxx xxxxxxx hodnotu, xxxxxxxx xx za xxxx xxxxxxx ocenění xxxxxxx xxxxx §25. Xxxxxxx xxxxx §25 xx ocení i xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, není-li dále xxxxxxxxx xxxxx. Dluhopisy x ostatní xxxxx xxxxxx x pevným xxxxxxx, xx xxx xx nevztahuje ustanovení xxxxxxxx 1, xx xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx xxx nebo x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx cenou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx výnosy xxxx xxxxxxx; zahrnuje-li xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx náklady, xxxx xxx zvýšeno nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, může xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx); xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsob xxxxxxx, xx povinna xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx takových xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 6 xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx xxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníků x xxxxxxx papíry,

b) platební xxxxxxxxx, pobočky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxxxx zahraničních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech x

x) xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření xxxx doplňkové xxxxxxxx xxxxxxx.

§28

(1) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx státu xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxx účtují x xxxxxxxx v xxxxxxx x účetními xxxxxxxx. X případech xxxxxxx x xxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxx převodem práva xxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxx&xxxx;x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx způsobem xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x majetku xxxxxx x xxxxxxxx jej xxxxxx xxxxxxxx, které xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx části xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx prováděcími xxxxxxxx předpisy xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx účetní xxxxxxxx, xxxxx jej xxxxxxx xxxx bezúplatně poskytuje xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 týkající xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx jednotka, xxxxx jej poskytuje xxxx osobě k xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx poskytnutí xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx, jestliže xx uživatel xxxxxxxx xxxx povinen x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx majetku.

(4) Xxxxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx účtovat a xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx obchodního závodu xxxx části xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx majetek uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx bezúplatně xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx účet, účtuje x tomto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx používání. Xxxxxxx majetek xx xxxxxxxx xxx do xxxx jeho xxxxxxx x účetnictví.

(7) Xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx podíly xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx období, xxxx nejméně xxxxx xxxxxxxxxx části xxxxxxx xx xxxxx.

XXXX PÁTÁ

Inventarizace xxxxxxx x xxxxxxx

§29

(1) Účetní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zjišťují xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxxxx stav xxxxxxxx xxxxx majetku x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x zda xxxxxx dány důvody xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 3. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx provádějí x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jako řádnou xxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "periodická inventarizace"). X případech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx inventarizaci i x xxxxxxx účetního xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx"). Ustanovení x xxxxxxxxx inventarizací xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx inventarizaci xxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx u xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx uložení nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x dále u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x funkci, xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx stálé xxxxx, xxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx si xxxxxxx sama účetní xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx a uvedeného xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx takto inventarizován xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx po xxxx 5 xxx xx xxxxx provedení.

(4) Xxxxxxxxx xx organizační xxxxxxxxx a způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx položek xxxxxx xxxxx x jiných xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§30

(1) Xxxxxx jednotky xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx zjišťují

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x majetku, x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x závazků x xxxxxxx, x xxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx a skutečností xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Účetní xxxxxxxx xxx inventarizaci xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx jednu nebo xxxx inventur x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx odpovídá xxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx fyzické inventuře xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, případně xxxxx využívat účetní xxxxxxx, které prokazují xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxx skutečného stavu xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx skutečný stav xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxx"), x mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx prokazují xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx nastaly xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxx xxxxxxxx inventarizaci xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx inventarizaci

a) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx čtyři xxxxxx xxxx rozvahovým xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx nejpozději xxx měsíce xx xxxxxxxxxx dni.

(7) Inventurní xxxxxxx jsou průkazné xxxxxx xxxxxxx, které xxxx obsahovat

a) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x to xxx, xxx bylo možno xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavů,

d) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx inventarizaci x xxxxxxxxxxx dni xxxx x x xxxxxxxxxx dni, xxxxx xxx xxxxxx jednotka xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx průběžné xxxxxxxxxxxxx xx xxx ukončení xxxxxxxxx xxxx i x xxxxxxxxxx dni, xxxxx jej xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx ukončení xxxxxxxxx.

(8) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 nahrazeny xxxxxxxxx xxxxxxx záznamem x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx inventarizačních xxxxxxx.

(9) Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx ustanovení xxxxxxxx 1 xx 8 xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, v xxxxx je účetní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxx s plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx skutečného stavu xxxxxx xxxxxxx. Požadavky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kulturních památek, xxxxxx muzejní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(10) Inventarizačními rozdíly xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stavem x stavem x xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx

x) xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xx vyšší než xxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jednotky xx xxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx i xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a jiných xxxxx, včetně skutečností xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

XXXX ŠESTÁ

Úschova účetních xxxxxxx

§31

(1) Xxxxxx jednotky xxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx 3. Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx nakládání x xxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Účetní xxxxxxx xx uschovávají, xxxxx x §32 xxxx stanoveno xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 10 let xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kterého se xxxxxx,

x) účetní xxxxxxx, xxxxxx knihy, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxx koncem xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx,

x) účetní xxxxxxx, kterými xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (§33), po xxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxx koncem xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx účetních xxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxx podle §33 xxxx. 3 xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) §1 xxxx. 2 xxxx. x) až x) xx xxxxxxxx nástupce xxxx účetní xxxxxxxx, x xxxx-xx xx, xx likvidátora či xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx osobu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) §1 xxxx. 2 xxxx. x) až x) v případě xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxx, xxxxx xx jiné majetkové xxxxxxx, náležející k xxxxxx xxxxxxxx; připadne-li xxxxxxxx nebo jeho xxxx xxxxxxxxxx věci, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx hodnoty, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, státu, přecházejí xxxxxxx povinnosti xx xxxxxxxxxx organizační složku xxxxx, xxxxx vyrozumí xxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx, které nejsou xxxxxxx x xxxxxxxx 3, je povinna xxxxxx xxxxxxxx podle §1 xxxx. 2 xxxx. x) a x) xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 písm. x), x) až x) před zánikem xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti spojené x uschováním účetních xxxxxxx x x xxxxxxx tohoto zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§32

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x pro xxxx xxxx xxx uvedený x §31 xxxx. 1, a xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, občanského xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx archiválií xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx, xxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, veřejného xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxx účely ochrany xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx uvedených x §31 xxxx. 2 xxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx, xxx účetní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x těmto xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx jednotka xxxx xxxx účetní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx nebo jinou xxxxxxxxxxx vyplývající ze xxxxxxxxxx právních předpisů. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tímto zákonem xx xxxxxx záznamy. Xxxx dokumentaci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x §31 xxxx. 2 xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx plní xxx xxxxxx účetnictví, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxx xxxxxxx lhůta xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx §31 odst. 2, xxxxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxx lhůta xxxx nebo toto xxxxxx xxxx; xxxxx xx účetní záznam xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxx §31 xxxx. 2, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tento xxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx účetním xxxxxx, x xxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx evidence xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x cizinou x xxxx xxxx 1. lednem 1949, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx právnické xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, dokud xxxxxxxxxxxx nedá xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x vyřazení xxxxxx xxxxxxxxxx.

ČÁST SEDMÁ

ZPRÁVA X XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX EVROPSKÉ XXXX XXXX TŘETÍ XXXX

§32x

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx x platbách xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxx x xxxxxxxx") xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx veřejného zájmu, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, objevováním, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxx xxxxxxx plynu xx jiných xxxxx x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 93), x xxxxx účetní xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x výjimkou xxxxxxx účetní jednotky, xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie 94).

(2) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx x českém jazyce x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx uvádějí x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx konsolidující xxxxx, pokud jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotka xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx jednotkou xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx třetí xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx osoba x xxxxxxx x §32c xxxx obdobným xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu nebo xxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx právní xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx které xxxxx xxxxx xxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx rozumí provozní xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, ujednáním o xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx právními xxxxxxxx x xxxxx představují xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 4; xx-xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx projekt takový xxxxxx dohod.

(6) Platbou xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx byla uhrazena, xx už formou xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1, přičemž xx xxxxx x xxxxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx plnění,

b) xxx, poplatek x xxxx xxxxxxx peněžité xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx z xxxxxxx,

x) xxxxx na xxxxx,

x) xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx, objevení xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx,

x) licenční xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx za xxxxxxx a xxxxxxx x

x) platba za xxxxxxxx infrastruktury.

§32a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 221/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§32x

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx x platbách se xxxxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §32a xxxx. 1 xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx správy xxxxx §32a xxxx. 4,

x) celková xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §32a xxxx. 6, xxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánům xxxxxx xxxxx §32a xxxx. 4,

c) xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx x členění xxxxx xxxxx uvedených x §32a xxxx. 6, které xxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx výše xxxxxx xx každý takový xxxxxxx.

(2) Ve xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx platba, ať xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx plateb, xxxxx xxxx xx xxxxxx období nepřesahuje xxxxxx 2&xxxx;600&xxxx;000 Xx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se povinností xxxxxxxxx xx úrovni xxxxxxxxx útvaru xxxxxx xxxxxxxx xx možné xxxxxx na nejnižší xxxxx úrovni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx odvádějí xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx jejich xxxxxxx, x xxx, kde xx to xxxxxx, x objem xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vysvětlí, jak xxxx tato xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx o platbách xx zohlední xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s cílem xxxxxxx se povinnosti xxxx zprávu xxxxxxxx.

§32x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 221/2015 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§32x

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

(1) Účetní xxxxxxxx xxxxxxx x §32a xxxx. 1 sestavují xxxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §32b, je-li xxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxx sestavovat xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrku.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, je-li v xxxxxxxx průmyslu nebo x odvětví těžby xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx konsolidovaných xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxx xxxxxxxxxxx x činností x xxxxxxxx průmyslu xxxx x xxxxxxx xxxxx dřeva x xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx střední skupiny, xxxx-xx některá xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx veřejného zájmu, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x členských států.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx uvedené x §32a xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx alespoň xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §22a xxxx. 2 x 3.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 se použijí xxxxx x xxxxxxx, xx xx jich xxxxxxxxx i pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§32x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 221/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§32d

Zveřejňování

(1) Xxxxxx o xxxxxxxx uvedená v §32b a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x platbách xxxxxxx x §32c xx zveřejňuje způsobem xxxxx §21a.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx obsahuje xxxxxx xxxxxxxxxx statutárního xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§32x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 221/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§32e

Kritéria xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx jednotky xxxxxxx x §32a xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx, xxx xxxx Xxxxxxxxx komisí xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx této xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx plnění požadavků xxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x platbách xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxx jazyce.

XXXX XXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§32x

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx jednotkou xxxxxxxxx nefinanční xxxxxxxxx xx xxxxxx

x) velká xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx obchodní společností x je xxxxxxx xxxxxxxxx veřejného xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx kritérium xxxxxxxxxx xxxxx 500 xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx období,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx velké xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx veřejného zájmu, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx překročí na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kritérium xxxxxxxxxx počtu 500 xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx období.

§32f xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 462/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§32g

Nefinanční xxxxxxxxx

(1) Účetní xxxxxxxx xxxxxxxxx nefinanční xxxxxxxxx xxxxx nefinanční xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx k pochopení xxxxxx xxxxxx jednotky xxxx skupiny, její xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx její xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) sociálních x xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x

x) xxxx proti korupci x xxxxxxxxxxxx.

(2) Nefinanční xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x této xxxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxxxx nefinanční informace xxxx skupiny,

b) xxxxx xxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx uvádějící xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo skupina xx xxxxxx k xxxxx xxxxxxx uplatňuje, xxxxxx uplatňovaných postupů xxxxxxxx péče; xxxx-xx x některé z xxxxxx xxxxxx uplatňováno xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx odůvodnění, x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx opatření,

d) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx s činností xxxxxx xxxxxxxx uvádějící xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxx, přichází-li xx x ní x xxxxx x xx-xx xx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x způsobu, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nefinanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx řídí,

e) xxxxxxxxxx klíčové ukazatele xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx účetní xxxxxxxx uvádějící xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx výroční xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávě, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nefinanční xxxxxxxxx xxxx pro uvedení xxxxxx xxxxxxxxx použít xxxxxxxx upravující xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx, ze xxxxx metodiky xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx informace podle xxxxxxxx 1 obsahují, xx-xx xx xxxxx x xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x účetní závěrce xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jednotky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx touto xxxxxx xxxxxxxxx xxxx skupinou xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxx odůvodněného xxxxxxxxxx členů řídícího xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx poškodilo xxxxxxxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx x pokud xxxxxx xxxxxxxxx neznemožňuje xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pochopení xxxxxx této xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nefinanční xxxxxxxxx xxxx skupiny, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a dopadu xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvádí xxxxxxxxxx informace podle xxxxxxxx 1, neuvádí xxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xxxx. x).

(7) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nefinanční xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx výroční xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zprávě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx x xxx konsolidující xxxxxx xxxxxxxx uvádějící nefinanční xxxxxxxxx, která xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§32x vložen právním xxxxxxxxx x. 462/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

§32x

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx uvádějící nefinanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx účetní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32g odst. 3, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §32g xxxx. 1, musí xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nesmí xxxxxxxxx 6 xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jednotky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx zprávě xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

§32h xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 462/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§32x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace x uvedla je xx xxxxxxx zprávě xxxx konsolidované xxxxxxx xxxxxx xxxx zda xxxxxxxxxxx samostatnou xxxxxx xxxxx §32g odst. 3.

§32x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 462/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXXX SPOLEČNÁ, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX

§33

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx záznam xxxxx §4 xxxx. 10 musí umožňovat xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxx obsažená x účetním záznamu xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; konkrétní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx označuje xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx záznam xxxx xxx listinnou, xxxxxxxxxx xxxx smíšenou xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx záznam xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx rukopisem, psacím xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x), který xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, x xxx xx jeho xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx čitelný,

c) xxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxx x listinné formě xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx umožňuje xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, v níž xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx osobu xxxxxxx.

(3) Účetní jednotka xxxx provést xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx nové xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx záznamu x původní formě. Xxxxxxx xxxxxxx povinnosti xx xx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účetní xxxxxx x původní x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx. Splnění xxxx povinnosti xxxx xxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, který nezpochybní xxxxx x xxxx, xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx účetního xxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxx s převedeným xxxxxxxx pracují, xx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx znaky xxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, nevyžaduje předložení xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxx v xxxxxxx formě neplatí xxxxxxxxxx §31.

(4) Účetní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx smíšené xxxxx, xx xxxxxxxxxxx znaky "X" xxxx "X" xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx jednotky, musí xxx ve xxxxxxx, xxxxx zaručí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx čitelnost xxx fyzickou osobu. Xxxxx tuto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, převede xxxxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x opatří xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx nejpozději xxxx xxxxxx zařazením xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx řízení nebo xxxx xxx; xxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx x xxxxxxxx záznamy xxxxxxxxx xxxxxx jednotkou x xxxxxxxxx, případně xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podpis xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podpisu x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Účetní jednotka xx xxxxxxx disponovat xxxxxxxx záznamy, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Jednotlivý xxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x účetních xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx jednotlivého účetního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx záznamů x xxxxxxxx xxxxxxx vzniklého xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx formy účetního xxxxxxx xx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pohlíží xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx mají xxxxxx důsledky, xxxx-xx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xx formě xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x), xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a).

(7) Xxxxxx xxxxxxxx mohou xxxx účetní xxxxxxx x xx formě, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx; v xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx disponovat xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nosiči x xxxxxxxxx (§4 xxxx. 10), které umožní xxxxxxx xxxxxx účetních xxxxxxx xx formy, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx ověřování xxxxxx xxxxxxx auditorem (§20), jejího zveřejňování (§21a) x xxx xxxxxxx orgánů xxxxx §32 xxxx. 1 xxxx xxxxxx jednotky xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobám xxxxxxxx xx x xxxxxxx jimi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx. Tyto xxxxxxxxxx mají xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxx vést xxxx xxxxxxxxxx uvedené xxxxxx xxxxxxx. Stanovení těchto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dotčeno.

(8) X řízení xx xxxxxx týkajících se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx lze xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§33a), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(9) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajistit ochranu xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx obsahu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nosičů xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx odcizením.

§33x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx zákona xx xx xxxxxxxx xxxxxx záznam xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxx, xxxxx obsah xx xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx průkazných xxxxxxxx záznamů, nebo

c) xxxxxx záznam týkající xx xxxxxxxx skutečností xxxxxx xxxxx účetní xxxxxxxx, k němuž xx připojen podpisový xxxxxx osoby xxxxxxxxx x odpovědné podle xxxxxxxx 10.

(2) Zjistí-li xxxxxx jednotka, xx xxxxx xxxxxxxx záznamu xxxxxxxxxx skutečnosti, je xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxx. b) x x).

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uznávaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx formě. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(4) Podpisovým xxxxxxxx xx xxxxxx účetní xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx vlastnoruční podpis xxxx xxxxxxxx elektronický xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx x jednoznačnou xxxxxxxxx. Xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a obě xxxxx xxx xxxxxxx x případech, kdy xx vyžadován xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X případů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jedné xxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zaručený xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx obdobný xxxxxxxx účetní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx podpisového záznamu xx rozumí

a) x xxxxxxx účetního xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx vlastnoručním xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx formě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx formě jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem xx listinné části x současně u xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx podepsání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx průkazným xxxxxxx záznamem x xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx záznamu u xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x smíšených xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(7) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výstavce, xxxxx xx shoduje s xxxxxxxxxx xxxxxx vyhotoveným xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx průkazný xxxxx odstavce 1 xxxx. x) bez xxxxxx xx to, xxx xx týká xxxxxxxx skutečností xxxxxx xxxxx účetní jednotky.

(8) Xxxxxxxxxxxxxx záznamem se xxxxxx xxxxxx záznam, xxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 4, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx záznamu

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4 xxxx. 10), xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 10,

xxxxx umožňuje jednoznačné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx.

(9) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx připojeno více xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx záznamů.

(10) Účetní xxxxxxxx xxxxxxx vnitřním xxxxxxxxx oprávnění, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx účetní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx způsobem, xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx sobě xxxxxxxxxxx jednotlivých xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx uvedené záznamy xxxxxxxxx.

§34

Xxxxxx xxxxxxxxxx účetního xxxxxxx

(1) Přenos xxxxxxxxxx xxxxxxxx záznamu xxxx xxx uskutečněn xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x dále požadavky xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 jsou xxxxxxx x v xxxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxxxxxx účetního záznamu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx jednotek, pokud xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§35

Opravy x xxxxxxx xxxxxxxxxx x účetních xxxxxxxxx

(1) Opravy xxxx xxxxxxxx v účetních xxxxxxxxx nesmějí xxxx x xxxxxxxxxx, neprůkaznosti, xxxxxxxxxxxx, nesrozumitelnosti xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxx jednotka, xx xxxxxxx xxxxxx záznamy xxxxxx účetnictví jsou xxxxxxx, neprůkazné, nesprávné xxxx nesrozumitelné, je xxxxxxx provést bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx seskupením xx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x technické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx §33 xxxx. 7. Xxxxxx xxxxxx xx smíšené xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx §33 xxxx. 7.

(3) Opravy xx xxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx osobu xxxxxxxxxx xx provedení xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx obsah xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx záznamu xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx se v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx přesností, xxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx případů.

(5) Xx xxxxxx záznamy, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §33 xxxx. 7, xx xxxxxxx, xxxxxx xx účetní xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) X xxxxxxx, xx účetní xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxx odcizené, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tak, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx změně xxxxxx obsahu, xx xxxxxxx xxxxxx jednotka xxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx k xxxxx původního xxxxxx xxxxxxxx záznamu,

b) doplňovaná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx porušeny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§36

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx vyšší míry xxxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vydává Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bližší xxxxx xxxxxxxx xxxxx x postupů xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx jednotky xxxxxxxxx podle standardů xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tím xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx od xxxxxxxxx x její xxxxxx xxxx xxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxx uvést x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx pro xxxxxx x vydávání standardů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx oznamuje xxxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vydaných standardů.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx smlouvu x vytvoření xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vydat xxx xxxxxxxxx síly, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odchylné xx xxxxxxxx 1. Xxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxx se nezveřejňují.

Přestupky

§37

(1) Účetní jednotka, xxxxx xxxx podnikatelem, xx xxxxxxx přestupku xxx, že

a) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xx 6,

x) xxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 4,

c) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ke xxx xxxxxxxxxxx x §19 xxxx. 1,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 až 6,

x) xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x §7 xxxx. 1 x 2,

x) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §8 odst. 2,

x) xx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §18 xxxx. 1 xxxx 2,

x) x rozporu s §20 xxxx. 1 xxxx xxxxxx závěrku xxxxxxxx auditorem,

i) x xxxxxxx x §21 xxxx. 7 xxxx xxxxxxx zprávu ověřenou xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §21a, xxxx

x) v xxxxxxx x §31 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do xxxx

x) 6 % xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) až x),

x) 3 % xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) až k).

§37a

(1) Účetní jednotka xxxxxxxxx x §37 xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 4,

x) xxxxxxxxx účetní xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x §19 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §21 xxxx. 1 xx 6,

x) nesestaví xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §32b,

x) vede xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §7 xxxx. 1 x 2,

x) xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x §8 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx, xxx xx sestavená xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx veškeré xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1 xxxx 2,

x) x xxxxxxx x §19a xxxx. 1 nepoužije xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §20 xxxx. 1 xxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxx auditorem,

k) v xxxxxxx x §21 xxxx. 7 xxxx xxxxxxx zprávu xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §21a,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx §32d,

x) xxxxxxx nefinanční xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32g,

o) v xxxxxxx x §32h xxxxxxxxxx nebo nezpřístupní xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxxx celek xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx za Xxxxxx xxxxxxxxx podle §23b,

x) x xxxxxxx x §31 xxxxxxxxx účetní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx předávání xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informací xxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 8 x §23b xxxx. 5, xxxx

x) nepředá účetní xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 8 x §23b xxxx. 5.

(2) Xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 4,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx v §23 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §22b xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zprávu x xxxxxxxx xxxxx §32c,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zprávě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §32g,

x) x xxxxxxx x §32h xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx jí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §18 xxxx. 1 xxxx 2,

h) v xxxxxxx x §22 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxx auditorem,

i) x xxxxxxx x §22b xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávu xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §21a,

x) xxxxxxxxxx konsolidovanou xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §32d, nebo

l) v xxxxxxx s §23a xxxx. 1 xxxxxxxxx xxx sestavení konsolidované xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx, která vede xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nevede xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x ve lhůtě xxxxx §13b xxxx. 3,

x) nezajistí, aby xx xxxxxxxxxx přehledy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §18 xxxx. 3,

x) nesestaví xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x §19 xxxx. 1 x 2,

e) xxxx xxxxxxxxxx účetnictví x xxxxxxx x §8 xxxx. 2,

x) x rozporu x §31 xxxxxxxxx účetní xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x závazcích, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21a xxxx. 1.

(4) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do výše

a) 6 % xxxxxxx xxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxx x),

x) 3 % hodnoty xxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) nebo x) až x),

x) 3 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx celkem, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2,

d) 5&xxxx;000 Kč, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) x xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) 100&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) xx d),

f) 50&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx g).

§37xx

(1) Xxxxxxx aktiv xxxxxx uvedená v §37 odst. 2 x v §37a xxxx. 4 xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx sestavené xx účetní období, xx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx došlo.

(2) Xxxxx hodnota aktiv xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx celkem xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxx §37 xxxx. 2 x §37a xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxxxx x řízení x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx účetní xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Nelze-li xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, stanoví xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x účetním xxxxxx, xx kterém xxxx za xxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxxxx x rozsahem x xxxxxxx xxxxxxxx případů xxxxxxxxxxxxx předcházejícího účetního xxxxxx, kvalifikovaným xxxxxxx xxx xxxxx odstavce 3 se xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxx.

§37xx

Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx projednává xxxxxxxx xxxx, nestanoví-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§37x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx&xxxx;§1f xxxx. 6, §4 xxxx. 8,&xxxx;§13b odst. 6, §23b odst. 5, §24 odst. 5, §29 xxxx. 4 a §30 xxxx. 9.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx vyhlášku x xxxxxxxxx §36 xxxx. 1.

§38

(1) X xxxxxxx xxxxxx xxxx 1992 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx osnovy x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x závazky x xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §4 odst. 2, §14 x §35 xxxx. 3 xxxxxx x. 21/1971 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 128/1989 Sb.

§38a

§38a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 221/2015 Sb.

§39

Xxxxxxx xx

1. nařízení xxxxx ČSSR č. 136/1989 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. vyhláška Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 155/1971 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 21/1990 Sb., x xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx financí č. 23/1990 Sb., x xxxxxxxxxx.

§40

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1992.

Xxxxx x. x.
Xxxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx účetnictví včetně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x záznamů xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, úplnosti x průkaznosti, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx období, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxx, xxx právní xxxxxxxx používají xxxxxxx "xxxxx xxxxxx xxxxxxx", xxxxxx xx xxx xxxxx účetní xxxxxxx xxxxx zákona č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx xxxxxx.

3. Xxx, xxx xxxxxx předpisy xxxxxxxxx jakékoli xxxxxxxx xxxxxx písemnosti, xxxxxx xx tím xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx účetní xxxxxx xxxx 2002 x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx doby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vydaných xxxxxxxxxxxxx xxxxx §37a xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxxxx č. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx platném xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxxxx vydaných xxxxx §37a xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., o účetnictví, xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx, x xxxxx xx předmět xxxxxx úpravy xxxxxxx xx xxxxxxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx xxxxxx, kromě xxxxxxx, xxx xxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, ve xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx účetní xxxxxxxxxx x záznamy xxxxxx, stanovil xxxxx xxxxx.

6. Pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx začínajícího xxxx účinností xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx účinnosti xxxxxx zákona xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx zákona.

7. Xxxxxx jednotky xxxxxxxx xxxxx opatření Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x.x. 281/89&xxxx;759/2001, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx osnova a xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx období započatém x období xx 1. ledna 2002 xx 31. xxxxxxxx 2002 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx uskutečnění xxxxxxxx případu a xx xxxxx rozvahového xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, k xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx než 12 xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí č.j. X/20&xxxx;100/1992, kterým se xxxxxxx účtová xxxxxx x postupy pro xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. prosince 2001; x xxxxx xxxxxxx je účetní xxxxxxxx xxxxxxx postupovat xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, závazků x xxxxxxxx cenných xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 12 xxxxxx xxxxxxxx xx splatnosti.

8. X xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jednotky, xxxxx xxxxxxxxx postup xxxxx xxxx 7, postupují xxxxx odstavce 5 xxxxxxx x. 3 (xxxxxxxxx ustanovení) opatření Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx. 281/89759/2001, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx podnikatele.

9. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č.j.282/105 880/2001, xxxxxx xx xxxx účtová xxxxxx a postupy xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x vydává xxxxxx xxxxx znění, xxxxx x xxxxxxx období xxxxxxxxx x období xx 1. ledna 2002 xx 31. xxxxxxxx 2002 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. XX Xxxxxxx rozdíly xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx financí x.x. X/2 - 25&xxxx;430/1992, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx osnova x postupy účtování xxx pojišťovny, jak xxxxxxx ze xxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2001; x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x veškerých pohledávek x závazků xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxxxx poprvé x xxxxxxx období, xxxxx započalo x xxxx 2004, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 54) které xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx společnosti 55) nebo církevní xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx právnickou xxxxxx, 56) xxxxxx prospěšné xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, honební xxxxxxxxxxxx, 57) xxxxxxx xxxxx x společenství xxxxxxxxx jednotek, 58) xxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2003 xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 117/1994 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx č. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 353/2001 Xx. x xx znění xx. I xxxxxx xxxxxx, až xx 1. xxxxx 2005. Xx xxxx xxxx xx xx ně xxxxxxxx xxxxxxxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx §19 xxxx. 9 x §23a xxxxxx x. 563/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx období xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx smlouva o xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x Evropské xxxx x xxxxxxxx; xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx konsolidované účetní xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx účetní xxxxxx, x xx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 563/1991 Xx., xx znění účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxxxxxxx §20 odst. 1 xxxx. x) x x) zákona x. 563/1991 Sb., xx znění tohoto xxxxxx, se xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx 2004 x xxxxxxx; xx xxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx §20 xxxx. x) a x) xxxxxx x. 563/1991 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx §22 xxxx. 3 xxxx 2 x 3 xxxxxx č. 563/1991 Sb., ve xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx použijí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx období, xxxxx xxxxxxxx x xxxx 2004 a xxxxxxx; do xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §22 xxxx. 3 xxxx 2 x 3 xxxxxx x. 563/1991 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. X xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxx §37 zákona x. 563/1991 Xx. xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx posuzuje xxxxx znění xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

7. Xxxxxx jednotky, xxxxx ke dni 31. xxxxxxxx 2003 xxxxxxxx v soustavě xxxxxxxxxxxx účetnictví, x xx i v xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rok, xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx účetní xxxxxx a sestavit xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 5 xxxxxx x. 563/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 353/2001 Xx., x xx podle xxxxx x 31. xxxxxxxx 2003.

8. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 111/1990 Sb., x xxxxxxx podniku, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 77/1997 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx doby xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x k němu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2003.

9. Xxxxxxxxxx §20 xxxx. 2 x 3 xxxxxx č. 563/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxx pro účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 1. lednu 2004 xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 437/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx do xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx účetní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 492/2000 Sb., zákona x. 353/2001 Xx. x xxxxxx x. 437/2003 Xx., xx xxxxxxxx xx účetní xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx 15&xxxx;000&xxxx;000 Xx, mají xxxxxxxxx xxxx účetnictví xx 1. xxxxx 2006; xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 15 000 000 Kč, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx jednotku x xxxxxxxxx xxxx účetnictví xxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxx povinnosti na xxxxxxx xxxxxxxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x), x) x x) xxxxxx č. 563/1991 Xx., v xxxxxxx znění.

2. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx se do xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení §1 xxxx. 2 xxxx. g) xxxxxx x. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx zákona x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 353/2001 Sb. x xxxxxx č. 437/2003 Sb., xxxxxxx xxxxxxx jeden x xxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxx subjektivity podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení §1 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 492/2000 Sb., xxxxxx x. 353/2001 Sb., xxxxxx x. 437/2003 Xx., se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx. Pokud xx xxxxxxx vzniku povinnosti xxxx xxxxxxxxxx skutečnost, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z členů xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 492/2000 Sb., xxxxxx x. 353/2001 Xx. x zákona x. 437/2003 Xx., x xxxxx xxxxx xxxxxxx 15&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx povinnost xxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2006; xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx 15&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx nepovažují xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx vzniku xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx vzniku povinnosti xx xxxxxxx ustanovení §1 odst. 2 xxxx. x), x) x h) xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxx znění.

3. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx fyzická xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 písm. x) zákona x. 563/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxx zákona, xx xxx zjišťování xxxx obratu použije xxxxx zákona č. 588/1992 Sb., x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx ke xxx uskutečnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 669/2004 Xx. s účinností xx 1.1.2005

Přechodné xxxxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxxx xx xxxxxx, u xxxxx xxxxxx působnost x územních xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, zahájená územními xxxxxxxxxx orgány xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 230/2006 Sb. x xxxxxxxxx od 1.6.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx též x Xxxxxxxxx věstníku xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §21a xxxx. 4 zákona x. 563/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 81/2006 Sb., xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 69/2007 Sb. x xxxxxxxxx od 4.4.2007

Čl. XXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx §1 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx xxxxxx, xx použijí xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx 2008, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx jinak.

2. Na xxxxxxx xxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §1 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx jednotky, xxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ustanovení §1 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení §1 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) x f) xx x) xxxxxx č. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx §1 odst. 2 xxxx. e) xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x kalendářním roce 2006 nepřesáhl xxxxxx 25&xxxx;000&xxxx;000 Xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 5 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xx xxxxxxx osoby, které xx xxxxx účetními xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. e) xxxxxx x. 563/1991 Sb., x účetnictví, ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx dni xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx účetní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) x x) až x) zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. e) xxxxxx č. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx 2006 xxxxxxxxx xxxxxx 25&xxxx;000&xxxx;000 Kč xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §4 xxxx. 3 xxxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Čl. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2007 Sb. x účinností xx 1.1.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Na xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Sb., x účetnictví, ve xxxxx účinném přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 296/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

Xx. V

Přechodné ustanovení

V xxxxxxxxx, xxx xxxxx č. 125/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, ukládá xxxxxxxxx xxxxxxxx přeměnu xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxx xx ustanovení §27 odst. 3 xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. X vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

Čl. II

Přechodné xxxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx kulturní xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxx provést xxxxxxx xxxxx §25 odst. 1 písm. x) xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 304/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §27 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 1. ledna 2009 a xxxxxxx.

Xx. XXX vložen právním xxxxxxxxx x. 230/2009 Xx. x účinností xx 1.8.2009

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx poprvé v xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx 2011 xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxx 2 xxxx 3 xxxxxxxxx jinak.

2. Ustanovení §18 xxxxxx č. 563/1991 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, použijí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxx fond Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx obcí, Regionální xxxx regionů soudržnosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx přehledu x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx o změnách xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx období, xxxxx xxxxxxxx x xxxx 2010 xxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx §22 xx 23 xxxxxx x. 563/1991 Xx., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx poprvé xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx výroční xxxxxx xx účetní období, xxxxx xxxxxxxx x xxxx 2010 xxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx dne neskončené, xx xxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx x ním xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., xx znění xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxx uvedená x xxxxxx x. 563/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, pro účetní xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx právním předpisem x. 410/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxxxx, kdy byl xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx převzetí xxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 125/2008 Sb., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 563/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XXXX vložen právním xxxxxxxxx x. 355/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x roce 2012 nebo později, xxxxx není x xxxxxx 2 x 3 xxxxxxxxx xxxxx.

2. Podle §30 xxxxxx č. 563/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx periodické xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx 31. xxxxxxxx 2011, xxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx ocenění majetku xxxxx §25 xxxx. 6 xxxxxx č. 563/1991 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, i xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxx skutečnostem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx příslušnosti x hospodaření x xxxxxxxx státu xxxx xx svěření xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozpočtová xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx, k xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 239/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

Xx. XXXV

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxxx zákona x. 563/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonného opatření Xxxxxx, xx použijí xxxxxx v účetním xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

2. V případě xxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jeho xxxxxx, xxxxx nastane xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx č. 90/2012 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x obchodních xxxxxxxxxxx) do dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §3029 odst. 1 xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxx změnu xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxx souvislosti provést xxxxx xxxxx, že xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx došlo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx x účetní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 344/2013 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx 2016 xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxx 2 xx 6 xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxx jednotky, které xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx povinnost xxx xxxxxx závěrku xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx účetní xxxxxxx x výroční xxxxxx xx účetní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx 2014, xxxxxx uložením xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2016.

3. Xxxxxx jednotky, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku x xxxxxx povinnost xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx v xxxx 2015, jejich uložením xx xxxxxx listin xxxxxxxxxx do 30. xxxxxxxxx 2017.

4. X xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx v xxxx 2016, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx účetních xxxxxxxx x xxxxxxxxx skupin xxxxxxxx jednotek, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx období.

5. Xxxxxx jednotky, xxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx účetními xxxxxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, poboček xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx zahraničních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x fondů xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx důchodové xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona používaly xxxxxxxxx xxxxxxx reálnou xxxxxxxx podle §27 xxxxxx x. 563/1991 Xx., ve znění xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 563/1991 Sb., xx znění účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xx do vyřazení xxxxxx majetku.

6. Xxxxxx x uložení xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 563/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx tohoto xxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxx x xxxxx x povinnosti x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 563/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxx-xx právní xxxxxx xxxxxxx x zákoně x. 563/1991 Sb., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 221/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2016

Xx. II

Přechodné ustanovení

Pro xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x. 563/1991 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx&xxxx; xxxxxxxxx x. 462/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Informace

Právní xxxxxxx x. 563/91 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.1992.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

117/94 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx zákon č. 424/91 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Xx., občanský xxxxxx xxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x. 166/93 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xx xxxxx xxxxxx x. 331/93 Sb., x xxxxx x. 328/91 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 122/93 Xx., a xxxx zákon x. 563/91 Xx., o xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.94

227/97 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o nadacích x nadačních fondech)

s xxxxxxxxx xx 1.1.98

492/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2001

353/2001 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 563/91 Xx., o účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2002

56/2002 Xx., xxxxx xxxxx právního xxxxxxxx x. 563/91 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 25/2002

575/2002 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., o xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 588/92 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 353/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 563/91 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2002

437/2003 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 563/91 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004 x xxxxxxxx xxxxx §19 x §23x, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx, kdy vstoupila x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx ČR x EU (1.5.2004)

257/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004)

669/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

31/2004 Xx., úplné xxxxx xxxxxxxx předpisu x. 563/91 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 10/2004

179/2005 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx majetku XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2006

495/2005 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 3/2002 Xx., x svobodě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a náboženských xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), xx znění nálezu XX xxxxxxxxxxx xxx x. 4/2003 Xx. x xxxxxx x. 562/2004 Xx.

x účinností xx 23.12.2005

57/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx trhem

s xxxxxxxxx xx 1.4.2006

81/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 15.3.2006

230/2006 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 89/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

264/2006 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákoníku xxxxx

x účinností od 1.1.2007

69/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 563/91 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 4.4.2007

261/2007 Xx., x stabilizaci xxxxxxxxx rozpočtů

s účinností xx 1.1.2008

296/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

348/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 563/91 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

10/2008 Xx., xxxxx XX ze xxx 30.10.2007 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x. 495/2005 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 3/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x církvích x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx vyhlášeného xxx č. 4/2003 Xx., a zákona x. 562/2004 Sb., xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení zákona x. 3/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o církvích x náboženských společnostech), x xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 198/2002 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x dobrovolnické xxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx od 8.2.2008

88/2008 Xx., nález XX xx dne 31.1.2008 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx některých xxxxx zákona x. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx zrušení xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 27.3.2008

126/2008 Xx., kterým xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx x družstev

s účinností xx 1.7.2008

304/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 563/91 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xx 1.1.2009

230/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2009

227/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

410/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 563/91 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

188/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.7.2011

355/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 125/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

428/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx od 1.1.2013

458/2011 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx jednoho inkasního xxxxx x dalších xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zákonů

s účinností xx 1.1.2015

167/2012 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 499/2004 Xx., o archivnictví x xxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx podpisu), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2012

239/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 563/91 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 1.9.2012

503/2012 Xx., o Xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

344/2013 Xx., o změně xxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

267/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 31.12.2014

221/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

377/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx důchodového spoření

s xxxxxxxxx od 1.1.2018

298/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx autorském, x xxxxxxx souvisejících x právem autorským x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

s xxxxxxxxx xx 19.9.2016

462/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

183/2017 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

33/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x obchodních korporacích), xx xxxxx xxxxxx x. 458/2016 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2021

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Zejména §2 xxxx. 2 xxxxxx č. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx
2) U xxxxxxxxxxx čisté obchodní xxxxx.
3) §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 131/1989 Xx., x Xxxxxx xxxxxx.
4) §37 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Čl. 25 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx č. 23/1991 Sb.
Xxxxx XXX č. 428/1990 Xx., x xxxxxxx xxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
6) §769 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Zejména xxxxx č. 40/1961 Sb., o xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx socialistické xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 92/1949 Sb., xxxxxx xxxxx (xxxxx znění x. 309/1990 Xx.), zákon č. 35/1965 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (autorský xxxxx), (xxxxx xxxxx x. 247/1990 Xx.).
8) §40 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 40/1964 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Xxxxx XXX č. 531/1990 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech.
Xxxxx XXX č. 84/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §4 xxxxxx č. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx a poplatků, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
11) Xxxxxxxxx §80a xxxxxx x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
12) Xxxxxxxxx §125 obchodního xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §27a xxxx. 2 písm. x) obchodního zákoníku, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Xxxxx č. 148/1998 Sb., o ochraně xxxxxxxxxxx skutečností, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
15) §659 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §553 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) Xxxxxxxxx §133 odst. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §443 xxxx. 2, §444 x 445 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) §61 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) §1 xxxxxx x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) §8a xxxxxx č. 591/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) §1 xxxx. x) zákona x. 219/1995 Xx., xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx zákona č. 362/2000 Xx.
22) §13 xxxxxx č. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x pojišťovnictví).
23) Xxxxxxxxx xxxxx č. 101/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 148/1998 Sb., o xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
24) §6 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx občanů, xx xxxxx xxxxxx x. 342/2006 Xx.
25) §13 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 308/1991 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx víry x xxxxxxxxx církví x xxxxxxxxxxxx společností.
26) Například xxxxx č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 87/1995 Sb., o spořitelních x xxxxxxxx družstvech x xxxxxxxxx opatřeních x xxx souvisejících x x doplnění xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 100/2000 Xx.
27) Zákon č. 89/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) §120, 161d a 161f xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) Xxxxxxxxx §18 xxxxxx č. 424/1991 Xx., x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
30) §66a xxxx. 7 obchodního xxxxxxxx.
31) §66a xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) §59 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) §69 xxxxxxxxxx zákoníku.
34) Například xxxxx č. 248/1992 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx č. 207/1998 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
35) Xxxxxxxxx §31 xxxxxxxx xxxxx x. 108/1994 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx nařízení vlády x. 461/2000 Sb.
36) Xxxxx č. 97/1974 Sb., x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) Například xxxxx č. 92/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na jiné xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Xxxxxxxxx xxxxx č. 2/1991 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) Xxxxxxxxx §1720 xxxxxxxxxx zákoníku, §38 x 39 zákona x. 21/1992 Xx., x bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 29/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx č. 151/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxx xxxxxx, xxxxx č. 101/2000 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 148/1998 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx č. 56/1999 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
40) Zákon č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
41) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (správní xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

43) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2013/34/XX ze xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx forem xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/43/ES x x zrušení xxxxxxx 78/660/EHS a 83/349/XXX.
44) §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 588/1992 Sb., x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
45) §829 x následující xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) Xxxxxxxxx xxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxx x. 210/2000 Sb. x xxxxxx x. 147/2001 Xx.
47) Xxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
48) §61 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
49) Xxxxx č. 591/1992 Sb., x cenných xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
50) §8a xxxxxx x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 15/1998 Xx., zákona x. 70/2000 Xx., xxxxxx x. 362/2000 Xx., xxxxxx x. 501/2001 Xx., zákona č. 308/2002 Xx., zákona x. 476/2002 Xx. x zákona č. 88/2003 Xx.
51) §1 xxxx. x) xxxxxx x. 219/1995 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 482/2001 Xx.
52) Xxxxx č. 363/1999 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
53) Xxxxxxxxx xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 148/1998 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečností x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
54) §6 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 83/1990 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 342/2006 Xx.
55) §6 xxxx. 1 zákona x. 3/2002 Xx., x xxxxxxx náboženského xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxxxx).
56) Xxxxx č. 3/2002 Sb., x svobodě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx církví x xxxxxxxxxxxx společností x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), ve znění xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pod x. 4/2003 Sb., xxxxxx x. 562/2004 Sb. x xxxxxx x. 495/2005 Sb.
57) §19 xxxxxx x. 449/2001 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 59/2003 Xx.
58) Xxxxx č. 72/1994 Sb., kterým xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k budovám x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x bytům x xxxxxxxxx prostorům x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx bytů), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxx Ústavního xxxxx vyhlášeného pod x. 280/1996 Sb.
59) §221 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
60) Xxxxxxxxx §45 xxxxxx č. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx pravidlech a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 141/2001 Xx. a xxxxxx x. 187/2001 Xx.
61) Xxxxxxxxx xxxxx č. 593/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
62) Například §220a odst. 3 xxxx. g) xxxxxx x. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 370/2000 Xx.
63) Xxxxx č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 250/2000 Sb., x rozpočtových xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
64) Nařízení (XX) č. 1606/2002 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx ze dne 19. července 2002, x xxxxxxxxx Mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx.
65) Například §161d xxxx. 5 xxxxxxxxxx zákoníku.
67) Například §18 zákona x. 424/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 117/1994 Xx., xxxxxx x. 296/1995 Xx., xxxxxx x. 322/1996 Sb. x xxxxxx x. 340/2000 Sb.
68) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx.
Xxxxx č. 58/1995 Sb., o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxx x. 166/1993 Xx., x Xxxxxxxxx kontrolním xxxxx.
69) Xxxxx č. 591/1992 Sb., x cenných xxxxxxxx.
70) Xxxxx č. 248/1992 Sb., o investičních xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
71) Xxxxx č. 42/1994 Sb., x penzijním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
72) Xxxxx č. 87/1995 Sb., x spořitelních x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x některých opatřeních x tím xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 586/1992 Xx., o daních x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
73) Zákon č. 363/1999 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 58/1995 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vývozu xx xxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxx x. 166/1993 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
74) Xxxxx č. 280/1992 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
75) Xxxxx č. 6/1993 Sb., x České xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
76) Xxxxx č. 239/2001 Sb., x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
77) Xxxxx č. 168/1999 Sb., x pojištění xxxxxxxxxxxx za škodu xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
78) Xxxxx č. 551/1991 Sb., x Všeobecné xxxxxxxxx pojišťovně Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
79) Xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. Xxxxx x. 280/1992 Xx., o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxx č. 551/1991 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
80) Xxxxxxxxx xxxxx č. 248/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxx společnostech a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.

81) §6 odst. 2 zákona x. 297/2016 Xx., x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce.
82) Xxxxx č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx kontrole, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
83) §6 xxxx. 2 zákona x. 235/2004 Xx., x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx.
84) Xxxxx č. 125/2008 Sb., x přeměnách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx.
85) Xxxxx č. 499/2004 Sb., x archivnictví x spisové xxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů.
86) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1606/2002. Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1126/2008 xx dne 3. xxxxxxxxx 2008, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1606/2002.
87) §66a xxxxxxxxxx zákoníku.
88) Xxxxxxxx č. 383/2009 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx v technické xxxxx vybraných účetních xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx účetních informací xxxxx x x xxxxxxxxxxx xx technické x smíšené xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (technická xxxxxxxx x účetních xxxxxxxxx).
89) §55 xxxx. 2 xxxxxx x. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxx x. 230/2008 Xx. a xxxxxx x. 188/2011 Xx.
90) Xxxxx č. 427/2011 Sb., o doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx.
91) Xxxxxxxxx xxxxx č. 320/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx kontrole), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 420/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

92) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 1606/2002 xx xxx 19. xxxxxxxx 2002 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) x. 297/2008.

93) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1893/2006 xx xxx 20. xxxxxxxx 2006, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činností XXXX Xxxxxx 2, xxxxx X, oddíly 05 až 08 xxxxxxx X.

94) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1893/2006, xxxxx X, oddíl 02 skupina 02.2 xxxxxxx X.

95) Xxxxxxxxx xxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx.

96) Xxxxxxxxx xxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 427/2011 Sb., x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.