Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.05.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2022 do 31.12.2022.


Zákon o státní sociální podpoře
117/95 Sb.

ČÁST I. Úvodní ustanovení

Státní sociální podpora §1 §2 §2a

Okruh oprávněných osob §3

ČÁST II. Vymezení některých pojmů

Příjem rozhodný pro přiznání dávky §4 §5 §6 §7

Stanovení částek rozhodných pro nárok na dávky a jejich výši §8 §9

Výdělečná činnost §10

Nezaopatřené dítě §11

Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání §12

Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání na střední škole §13

Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání na vysoké škole §14 §15 §16

ČÁST III. Dávky

HLAVA 1. Přídavek na dítě

Podmínky nároku na přídavek na dítě §17

Výše přídavku na dítě §18

Výplata přídavku na dítě §19

HLAVA 2. §20 §21 §22 §23

HLAVA 3. Příspěvek na bydlení

Podmínky nároku na příspěvek na bydlení §24

Podmínky nároku na příspěvek na bydlení pro vlastníka stavby pro individuální či rodinnou rekreaci pro rok 2022 §24a

Náklady na bydlení §25

Normativní náklady na bydlení §26

Částky navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení pro rok 2022 §26a

HLAVA 4.

Výše příspěvku na bydlení §27 §27a §28 §29

HLAVA 5. Rodičovský příspěvek

Podmínky nároku na rodičovský příspěvek §30 §30a

Podmínka osobní celodenní péče o dítě §30b §30c §31 §32

HLAVA 6. §33 §34 §35

HLAVA 7. §36 §37 §38 §39 §40 §40a §40b §41 §42 §43

HLAVA 8. §43a §43b

HLAVA 9. Porodné

Podmínky nároku na porodné §44

Nárok na porodné z důvodu převzetí dítěte do péče §45

Výše a výplata porodného §46

HLAVA 10. Pohřebné

Podmínky nároku na pohřebné §47

Výše a výplata pohřebného §48

ČÁST IV. Společná ustanovení o dávkách

HLAVA 1.

DÍL 1. Nárok na dávku a její výplatu §49 §50 §51 §52 §53 §54

Zvláštní ustanovení o důsledcích neplnění povinné školní docházky dítěte §54a

DÍL 2. Přechod nároku na dávky §55 §56

DÍL 3. Výplata dávek §57 §58 §59 §60

HLAVA 2.

DÍL 1. Povinnost a odpovědnost oprávněné osoby, příjemce dávky a osoby společně posuzované §61 §62

DÍL 2. Povinnosti státních orgánů a dalších osob §63

Odpovědnost dalších fyzických nebo právnických osob §63a §64 §64a

DÍL 3. Kontrolní činnost §65

DÍL 4. Přestupky

Oddíl 1 - Přestupky fyzických osob §65a

Oddíl 2 - Přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob §65b

Oddíl 3 - Společná ustanovení §65c

HLAVA 3. Organizace a řízení

DÍL 1. Orgány rozhodující o dávkách §66

DÍL 2. Zahájení řízení §67

Náležitosti žádosti §68

Důkazní prostředky §68a

Podání a jiné úkony §68b

Účastníci řízení §68c

Vydávání rozhodnutí §69 §70

Vyhotovování písemností §70a

Odvolání §71

Náklady řízení §72 §72a §73

Soudní přezkum §73a §73b

ČÁST V. Přechodná ustanovení

Základní ustanovení §74 §75 §76 §77 §78

Posuzování zdravotního stavu nezaopatřeného dítěte §79

ČÁST VI. §79a §79b

ČÁST VII. Závěrečná ustanovení

Zrušovací ustanovení §80

Účinnost §81

č. 242/1997 Sb. - Čl. VI

č. 91/1998 Sb. - Čl. VIII

č. 360/1999 Sb. - Čl. XV

č. 271/2001 Sb. - Čl. II

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 125/2003 Sb. - Čl. II

č. 424/2003 Sb. - Čl. IX

č. 453/2003 Sb. - Čl. II

č. 237/2004 Sb. - Čl. XXVIII, Čl. XXIX

č. 124/2005 Sb. - Čl. II

č. 204/2005 Sb. - Čl. II

č. 112/2006 Sb. - Čl. XV

č. 113/2006 Sb. - Čl. II

č. 134/2006 Sb. - Čl. VII

č. 214/2006 Sb. - Čl. XIII

č. 261/2007 Sb. - Čl. XXIV

č. 382/2008 Sb. - Čl. XIV

č. 414/2008 Sb. - Čl. II

č. 326/2009 Sb. - Čl. XV

č. 362/2009 Sb. - Čl. XII

č. 346/2010 Sb. - Čl. VIII

č. 347/2010 Sb. - Čl. VIII

č. 366/2011 Sb. - Čl. VI

č. 331/2012 Sb. - Čl. II

č. 401/2012 Sb. - Čl. X

č. 267/2013 Sb. - Čl. III

č. 306/2013 Sb. - Čl. IV

č. 252/2014 Sb. - Čl. IV

č. 253/2014 Sb. - Čl. II

č. 200/2017 Sb. - Čl. II

č. 363/2019 Sb. - Čl. II

č. 540/2020 Sb. - Čl. X

č. 285/2021 Sb. - Čl. II

č. 17/2022 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.; č. 10/2010 Sb.; č. 80/2011 Sb.; č. 30/2020 Sb.; č. 14/2022 Sb.

INFORMACE

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xx x xxx některých xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytuje v xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx.

(2) Náklady xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Tento xxxxx xx použije xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx upraveny xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedených x §2 100).

§2

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jsou

a) xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx

1. xxxxxxxx na xxxx,

2. xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

3. xxxxxxx,

x) ostatní xxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx.

§2x

Xxxxxx státní sociální xxxxxxx, které vykonávají xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) Xxxx xxxxx České xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx hlavní město Xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx"),

x) Xxxxxxxxxxxx práce x sociálních věcí.

§3

Xxxxx xxxxxxxxxxx osob

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx dále xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx fyzické xxxxx (xxxx jen "xxxxx"), jestliže xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx

x) xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx hlášeny x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 117), jde-li x xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx trvalý xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 118), xxx-xx o cizince, xxxxxxxxx xx, xx xxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx.

(2) Xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x v xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx s xx posuzované xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx trvalý xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 118), pokud xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx k pobytu xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 119), x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v pobytovém xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxx xxx, xxxxxx xxxxxxxx 365 dnů xxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky k xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 119), x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx středisku Ministerstva xxxxxx, do 1 xxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx svěřenými xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx rodičů xxxx do xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxx povolení x trvalému xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 120),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x), xxxxxx xxxx xxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 120),

x) xxxxxxx, kterým xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 121),

x) xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 122),

x) xxxxxxx, kterým xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 128), podmínkou xx, xx xxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) cizinci, xxxxxx xxxx vydána zaměstnanecká xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 148),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx cizinci, kteří xxx xxxx xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 6 xxxxxx x jsou x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx4), xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území České xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 149),

k) xxxxxxxxx příslušníky 150) xxxxxxx uvedených x xxxxxxxxx x), x), x) a x), xxxxx jim xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 149),

x) xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx 100) nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx majícími xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 153),

xxxxxxxxx xx, xx mají na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Podmínka bydliště xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x).

(3) Přídavek xx xxxx xxxx xxxxxx podle odstavce 1 x v xxxxxxx, kdy xxxxx x osoby x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 118), xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, kterým xxxx xxxxxx alespoň xx xxxx devíti xxxxxx karta vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 159) xxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx 160) a xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx korporace xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, a xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxx posuzovaným xxxxxx xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 150), x pokud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x x nimi xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x x xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x ní posuzované xxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx trvalý xxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu 118), xxxxx jsou xxxxxxx, xxxxxx xxxx vydána xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance 159) xxxx karta xxxxxxxxxxxxxxx převedeného zaměstnance xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx 160) x xxxx xxxxxxxxx xx obchodní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx závodu xx sídlem xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 150), x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx České republiky xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Pohřebné xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x x xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx pobyt xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 118), xxxxx jsou

a) xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx sezónního xxxxxxxxxx 157) xxxx xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 158),

x) xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx 159) xxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie 160) x xxxx xxxxxxxxx do obchodní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx sídlem xx území České xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx příslušníci, xxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 150), x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx mají xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zároveň bydliště.

(6) Xx xx rozumí xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx nouzi 130).

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx může x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínku xxxxxxxx xxxxxx.

XXXX DRUHÁ

VYMEZENÍ XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx rozhodný xxx xxxxxxxx dávky

§4

Příjem rozhodný xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. a) xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxx"). Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx stanoví xxxx xxxxxx jednotlivých měsíčních xxxxxxx příjmů oprávněné xxxxx x xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§5

(1) Xx příjem xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxx x daních x příjmů x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. xxxxxx ze xxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxx částky, xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx podle zákona x xxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 8,

2. příjmy xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx; pokud xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vykonávalo xxxxxxxxxxxx dítě x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx, xxxxxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx 8,

3. xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x příjmů,

4. xxxxxxx příjmy podle xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx hrách a xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a slosování, xxx z xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx soutěží, x xxxxx xx okruh xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ujednání xxxx poškozeným x xxxxxxxxxxxx,

x to xx xxxxxxx výdajů xxxxxxxxxxxx xx jejich dosažení, xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx odpočtu xxxxxxx xxxxxx, odpočítávaných x xxxxxxxx příjmů xxxxx xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx, po xxxxxxx pojistného na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na veřejné xxxxxxxxx pojištění, pokud xxxxxx pojistné x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx výdajů, x xx odpočtu xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx příjmy,

b) x xxxxxx, které xxxx xxxxx zákona x xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx poskytovaná ze xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, náhrady xxxx xxxxxxxxx plnění, xxxxxxxxxxxx v rozhodném xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx se xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx společně xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx plnění xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x vojáků x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx 151),

3. xxxxxx x prodeje xxxxxx x obchodní korporaci, x výjimkou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, přesahuje-li xxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxx, x to v xxxxxxx x xx xxxxxxxx, xx jakých xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 105),

5. xxxxxxx xxxx, platu xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx platu xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx do čtrnáctého xxxxxxxxxxxx dne xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 114),

6. xxxxxx x dávek x xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

7. xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, xxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx zaopatření x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx dětem x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu, xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

8. xxxxxx xx závislé xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, plynoucí xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, od zaměstnavatelů xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx,

9. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx službu x zahraničí poskytovaný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vojákům x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx působení v xxxxxxxxx,

x xx xx xxxxxxx výdajů xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x udržení x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle zákona x xxxxxx z xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxx zákona o xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxx nemocenského xxxxxxxxx x důchodového xxxxxxxxx xx xxxxxxx daně x příjmu xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x nezaměstnanosti x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, 85)

e) xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uvedeným x xxxxxxxxx x) xx x) x xxxxxx, x jaké byly xxxxxxxxx, popřípadě xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x), xxxxxx-xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a) xx x),

x) náhradní xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx dítě xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x opakující xx zaopatřovací xxxxxxxxx 163),

x) xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xx příspěvek na xxxxxxx,

x) xxxxxx nároky xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, 56) x xx v xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) příjmy xx xxxxxxxxx obdobné xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x) až h), x xx xx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xx xxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x písmenech x) xx h).

(2) Xx xxxxxxxxxx příjmu xx xxxxxxxxxx každý z xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 samostatně, x žádný z xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x jiného xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xx stejného xxxxx příjmů, k xxx xxxxx xx xxxx období než xx xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx zjišťuje. Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx započitatelných xx rozhodného xxxxxx [xxxxxxxx 1 písm. x) x x)] xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přeplatek na xxxxx (§62) xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dávkách xxxxxxxx nebo xxxxx, xx uvedená xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx příjem x xxxxxx xxxx xxxxxx x tom xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx x takové xxxxxx došlo. Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxx x xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx, příjem uvedený x xxxxxxxx 1 xx x toto xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx x toto xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx čtvrtletí, x xxxx došlo x xxxxxxxx zaúčtování. Xxxx třetí platí xxxxxxx, jde-li o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx pojistném na xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx příjem xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 1 x x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx 5, 7 xx 9 v tom xxxxxxxxxxx čtvrtletí, x xxxx byly zaúčtovány,

b) x odstavci 1 xxxx. x) bodech 3 a 4 x x xxxxxxxx 1 písm. b), xxxxxx 1 xx 4 x 6, x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x xxxxxxxx 1 xxxx. x), f) xx x) x xxx kalendářním čtvrtletí, x xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx svého xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx jí xxxx příjem z xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx měsíc

a) jedna xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx přiznání xx xxxxxxxxxx rok, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxxxxx xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, a xx xxx ohledu xx xx, kolik měsíců xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxx xx zdaňovacím xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx hlavní či xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxx-xx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx svého xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 155), započítává xx xx však xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 50 % xxxxxxxx měsíční xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x rozhodném období xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx období xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xx xxxx příjem x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx příjmu

a) xx xxxxx měsíc, v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx 25 % xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxx xxxxx, x němž xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, částka, xxxxxx xxxxx ve svém xxxxxxxxxx x příjmu.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx měsíční xxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxxxxx xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx ji Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx hospodářství xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem, x xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx celé xxxxxxxxx xxxx.

(8) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjmu se xxxxxxxxxx za xxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodu 1 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx výši xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §6 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx,

x) v xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ročního xxxxxx x podnikání x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok, xx který xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx x případech xxxxxxxxx x odstavci 5 částka xxx xxxxxxx, jestliže xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx trvala xx xxxx xxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx započtou x xxx xxxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxx vyplaceny. Je-li xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x cizí xxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxx měnu xxxxx xxxxxxxxxxx kurzu xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 21) xxxxxxxx k xxxxxxx dni xxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, není-li dále xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx Česká xxxxxxx xxxxx nevyhlašuje xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx používaný xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx se zjišťuje xxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx měně předmětem xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx 19), xxxxxxxx xx xx xxxxxx měnu xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx daně x xxxxxx.

§6

Xxxxxxxxx obdobím, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx

x) x xxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx období xxxxxxxxxxxx čtvrtletí předcházející xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxx xx výplatu xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářnímu xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx (xxxx) xxxxxxxx.

§7

(1) Za xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, oprávněná osoba x xxxxxxxx x xx posuzované osoby, x xxxx-xx těchto xxxx, považuje xx xx rodinu xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx x osob nemůže xxx posuzována xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx posuzované xxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxx z uvedených xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx xx dítě nebo xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx osobami xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx postup.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx jinak,

a) xxxxxxxxxxxx xxxx (§11),

x) xxxxxxxxxxxx xxxx (§11) x xxxxxx těchto xxxx; xx rodiče se xxxxxxxx x xxxxx, xxxx byly nezaopatřené xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na základě xxxxxxxxxx příslušného orgánu, xxxxxx, xxxxxxx 113), xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxx xxxx uvedené xxxxx x druh (xxxxxx) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx, partneři 113) xxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx-xx x rodiče xxxxxxxxxx xxxxx písmene x),

x) xxxxxxxxxxxx xxxx, jejich xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx osamělí, x xxxxxx [xxxxxxx b)] xxxxxx xxxxxx,

xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx, xx osoby xxxxx trvale xxxx x společně uhrazují xxxxxxx xx xxx xxxxxxx, xx považuje xxxx xx xxxxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx [xxxxxxxx 2 xxxx. x)]; pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x) xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx, posuzuje se xxxx osoba společně xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodič, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxx-xx xxxxxxxx rodičům xxxxxxx dítě xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 50) posuzuje xx s nezaopatřeným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxx xxxxxx x tím, xx xxxx dohodu mohou xxxxxx xxxxxx xxxx xxx x prvnímu xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxx v xxxxx bytě xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; 1) xxxxxxxxxx písmene x) xxxxx xxxx xx středníkem xxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) manželé, xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 113).

(4) Xx-xx nezaopatřené xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx) xxx xxxx o xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx se za xxxxxx samo xxxx xxxx. Xx plné xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx (xxxxxxxx) xxx xxxx x děti xxxx mládež, poskytuje-li xxxxx xxxxx (xxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx, ubytování x ošacení.

(5) Jde-li x xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4, xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx minimum 161).

(6) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx x případech, xxx osoby uvedené x odstavci 3 xxxx. a) xx x) xxxxx nejméně xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nežijí, xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx-xx x xxxxxxxxx xx bydlení v xxxxxxxxx, kdy xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nejméně po xxxx tří xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xx bydlení x xxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xx x xxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xx osamělého xxxxxx se xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx svobodný, ovdovělý xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx. X druhovi (xxxxxx) xx jako ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxxxxx, jen xxxx-xx x xxxxxxxxxx osobou (xxxxxxxx 1) nebo x osobou xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx rodiče xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx žije x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 113).

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, 3 a 5 xxxx x xxxxx, xxxxx xx přechodně x důvodů xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (§12), xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xx xxxxx xxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxx svobody, xx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx xxxx výkonu trestu xxxxxx svobody nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xx pro xxxxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx věty xxxxxxx.

(10) Xx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxx xx péče xxxx xxxxx 140),

x) osvojení xxxxxx 141),

c) xxxxxxx xxxxxx xx péče xxxxxxxxx osvojitele 142),

d) xxxxxxx dítěte xxxxxxxxxx xx xxxx před xxxxxxxxx 143),

e) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 144),

f) svěření xxxxxx xx pěstounské xxxx a do xxxxxxxxxx péče na xxxxxxxxxx xxxx 145),

x) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx 139),

x) nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x péči x xxxx.

(11) Xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 10 xx pro xxxxx na xxxxx xxxxxx sociální podpory xxxxxxxx, až do xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dítěte, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx, k němuž xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx pečuje.

(12) Xxxxxx xxxx partner xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. b) x x), xxxxxxxx 3 xxxx. x) x §31 odst. 1 xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, se kterým xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx uzavřel xxxxxxxxxxxx partnerství na xxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§8

Stanovení xxxxxx rozhodných xxx xxxxx xx xxxxx a xxxxxx xxxx

(1) Xxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx životního xxxxxx xxxxxx částka xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 112). Xxxxxx-xx stanovení xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx se v xxxxx xxxxx společně xxxxxxxxxx xxxxxxx v §7. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, rozumí xx částkou xxxxxxxxx xxxxxx posuzované osoby xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx osobě xxx s xxxxxxx xx pořadí xxxxx xxx posuzování xxxxx xxxxxx o životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx 112).

(2) Závisí-li xxxxx xx dávku xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx dítěte, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx minima xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx").

(3) Xxx xxxxxx rozhodný podle xxxxxx o životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx 112) xxx stanovení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je věk, xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx.

§9

§9 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 366/2011 Sb.

§10

Výdělečná xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx

x) x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx samostatné xxxxxxxxx činné; za xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx za takovou xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, 28) xxxx

x) vykonávaná x xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx příjmu.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1.

(3) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 vyplácen ze xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx §5 xxxx. 9 xxxxxxx.

§11

Xxxxxxxxxxxx dítě

(1) Xx xxxxxxxxxxxx dítě se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dítě xx skončení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx, xxxxxxx xxxx xx 26. roku xxxx, jestliže

a) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx povolání (§12 xx 15), nebo

b) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxx xxxxx nebo úraz, xxxxx

x) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx upravuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 20).

(2) Po xxxxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx xx xx 18. xxxx xxxx považuje xx nezaopatřené xxxx xxxx xxxx, které xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx jako xxxxxxx x zaměstnání x xxxx xxxxx xx podporu x xxxxxxxxxxxxxxx nebo podporu xxx rekvalifikaci.

(3) Xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stupně.

§12

Soustavná příprava xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx školách x Xxxxx xxxxxxxxx, 2) x výjimkou

1. xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x povolání,

2. xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx studia xx středních xxxxxxx, xx-xx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §10 nebo xx-xx x době xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx,

x) teoretická x xxxxxxxxx příprava pro xxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 86) prováděná xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, 85)

x) xxxxxxx xx středních xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx postaveno xx xxxxx studia xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) bodů 1 x 2 xxxxx xxxxxxx,

x) studium xx xxxxxxxxxx vysoké xxxxx 154), xxxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx vysokou xxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle právních xxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxx xx x xxxxx xxxxx státě, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ustavena (xxxx xxx "domovský xxxx"), xxxxxxxx vysokoškolského xxxxxxxxxxxx systému daného xxxxxxxxxx státu a xxxxx x tomto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xx v tomto xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání,

e) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu xxxxxxxxxx xxxxxx školy, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx tuzemskou xxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxx xxxxxx x xxxxx zahraniční xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx xxxxxxxxx xx roveň xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx,

x) studium x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx podle §15 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx postaveno xx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx uvedených v xxxxxxx x) x xxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzickými xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx úspěšně xxxxxxxx xxxxx maturitní zkoušku xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x kalendářním xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx uskutečňované podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx právnickou osobou xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx místem své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 137), xxxx

2. xx uskutečňuje ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxx řádu xxxx xxxxxxxxx společenství xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x náboženských společnostech, xxxxx trvá xxxxxxx 1 rok, xxxxxxx xxxx xx dobu 2 let,

i) vzdělávání x diagnostických xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 138).

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) na xxxxxxxxx školách a xxxxxxxxxxxxxx, 87) zapsaných xx xxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx zařízení, 88)

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, 89)

x) na xxxxxxx odborných školách 90) zapsaných xx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx zařízení. 88)

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx studium xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, magisterském x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. 91)

§13

Soustavná xxxxxxxx dítěte xx xxxxxxx povolání xx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx příprava xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx škole (§12 xxxx. 2) xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx roku xxxxxxx ročníku xxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxx soustavná xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Za xxxxxxxxxx xxxxxxxx dítěte xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxx

x) xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx do počátku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx roku, xxxxxxxx dítě xxxxxxxxx xxx xxxxxx|xx x xxxxxx xxxxxx,

x) doba xx úspěšného xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxx konána x xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx období xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, 35) x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx; to xxxxx xxx, xxxx-xx x květnu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x) xxxx školních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx studia 36) xxxx dobu xxxxxxxx x písmenu x), xxxx-xx dále stanoveno xxxxx.

(3) Dobu xxxxxxxx xxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 2 xxxx. x) nelze xxxxxxxxx xx soustavnou xxxxxxxx xxxxxx xx budoucí xxxxxxxx xx střední xxxxx, jestliže

a) xxxx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxx měsíc xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §10,

x) xxxx xxxx po xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x nezaměstnanosti xxxx xxxxxxx při rekvalifikaci, 85)

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) x nárok xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx uvedený x xxxxxxx x) xx sebe x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx po xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx. 58)

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx c) neplatí, xxxxx-xx xx dítě xxxxxxxxx vysoké xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx ukončilo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

§14

Soustavná xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx vysoké škole

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx dítěte xx budoucí povolání xx xxxxxx škole (§12 xxxx. 3) xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxx studentem vysoké xxxxx, x xxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx soustavnou přípravu xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx

x) xxxx od xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xx xxx, xxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx pokračuje xxx xxxxxxxxx x dalším xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx 59) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, a dále xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx 59) xxxxxxx xx vysoké xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx výdělečnou xxxxxxx xxxxx §10 xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx měsíc xxxxx xx podporu x nezaměstnanosti xxxx xxxxxxx xxx rekvalifikaci,

c) xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx xx dne, xxx xx dítě xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx téže xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx navazuje na xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx, nejdéle xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx škole,

d) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx škole, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 136).

§15

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x osoby, xxxxx xxxxxxxxxxx studium xxxxx §12 xxxx. 1 xxxx. x) (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx"), xxxx uvedeny x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jazyků s xxxxx výukou (dále xxx "xxxxxx"), který xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Seznam xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx podle §12 xxxx. 1 písm. x), xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx 3 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx zařazení xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 6.

(3) Xxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx odborné x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx náležitostí xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx předpise.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se do xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx právním xxxxxxxx,

x) x žádosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx dány předpoklady xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx materiální,

d) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx x právními xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx institucí xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánem, xxxxx xx xx seznamu xxxxxxx, při xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 3.

(6) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx instituci xx xxxxxxx xxxxxxx, xx ze seznamu xxxxxx, xxxxxxxx

x) x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx podmínky, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xx kontrole xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 5,

x) o to xxxxxxx xxxxxx.

(7) Ministerstvo xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x dohodě x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx žádosti x xxxxx xx xxxxxxx, doklady x xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx zajišťování xxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxxxx technické xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxxx xx bude xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, podmínky xxxxxxxxxx studia, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx předávání údajů x dokumentace Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže a xxxxxxxxxxx.

§16

(1) Za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 92) xx pro účely xxxxxx xxxxxx považuje xxx

x) xxxxxxxxxxx žáků, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky xxxxxxxxx základní xxxxxxxx, x xxxxxxxxx vzdělávání, 93)

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx škole speciální, 94)

x) xxxxxxxxxxx xxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 95)

x) xxxx xxx xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx školou xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxx 26 let, xxxxx xxxxxxxxx základní xxxxxxxx. 96)

(2) Za xxxxxxxx xxxxxx docházku xx xxxxxxxx též xxxxxx školních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx období školního xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x němž xxxx xxxxxx xxxxxxxx rok xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x této xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxx xxxx nárok xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x §13 xxxx. 3 xxxx. x) až x). Xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx dítě xx skončení xxxxx x uvedeném xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST TŘETÍ

DÁVKY

HLAVA PRVNÍ

PŘÍDAVEK XX DÍTĚ

§17

Podmínky xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx

Xxxxx na xxxxxxxx xx dítě xx xxxxxxxxxxxx dítě, xxxxxxxx xxxxxxxx příjem x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx životního minima xxxxxx x xxxxxxxxxxx 3,40.

§18

Xxxx přídavku na xxxx

(1) Výše xxxxxxxx xx dítě xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x nezaopatřené xxxx xx xxxx

x) xx 6 xxx 630 Kč,

b) od 6 xx 15 xxx 770 Kč,

c) xx 15 xx 26 xxx 880 Xx.

(2) Pokud xxxxxxx xx xxxxxxxx posuzovaných xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx období xxxxxx

x) xxxxx §5 xxxx. 1 písm. a) xxxx 1, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jednotlivce 112),

x) podle §5 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 2,

x) xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 5,

d) z xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění,

e) x dávek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) z podpory x xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx 85),

x) z xxxxxxxxx xx péči x xxxxx xx 18 xxx xxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx nezaopatřenému xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx výměře.

(3) Xxxx xxxxxxxx na xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x nezaopatřené xxxx xx xxxx

x) do 6 xxx 1 130 Kč,

b) xx 6 xx 15 xxx 1 270 Xx,

x) xx 15 xx 26 xxx 1 380 Kč.

§19

Xxxxxxx přídavku na xxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxx náležející zletilému xxxxxxxxxxxxxx dítěti xx xxxxxxx tomuto dítěti, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx.

(2) Xxxxxxxx na xxxx náležející xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxx x xxxxxx zaopatření, x xx xx konce xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx nezaopatřené xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx nezaopatřenému xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Má-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx zaopatření xxxx xxxx, vyplácí xx xxxxxxxx na xxxx osobě určené xx základě xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx, xxxx krajská pobočka Xxxxx práce, xxxxx x xxxxxxxx na xxxx rozhoduje, xxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (§7 xxxx. 4 xxxx xxxxx) xxxxxx (xxxxxxxx) xxx xxxx x xxxx nebo mládež, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx tomuto xxxxxx (xxxxxxxx). Xxxxx xxxx xxxxxx nezletilého xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx (xxxxxxxx) xxx xxxx x xxxx xxxx mládež, v xxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx dobu zahrnující xxxx kalendářní xxxxx, xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxx xx dítě xxxxx, xxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx náleží, po xxxx dobu x xxxxxx zaopatření. V xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

XXXXX XXXXX

§20

§20 zrušen xxxxxxx předpisem č. 364/2011 Sb.

§21

§21 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 364/2010 Sb.

§22

§22 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 364/2010 Sb.

§23

§23 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 132/1997 Sb.

XXXXX TŘETÍ

PŘÍSPĚVEK XX XXXXXXX

§24

Xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx na xxxxxxx

(1) Xxxxx xx příspěvek xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx nájemce xxxx, jestliže

a) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx součinu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 0,30, x na xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxxxxx 0,35, x xxxxxxxx

x) součin xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 0,30, a xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx koeficientu 0,35, xxxx xxxxx xxx xxxxxx normativních nákladů xx xxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx.&xxxx;Xx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx od vlastnického xxxxx druhého manžela 152), pokud xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vlastník bytu. Xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx. Za xxxxxxx xxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx bytu, xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx účely xxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx vztah, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx práv x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxx manželé, mají-li x bytu xxxxxxxx xxxxxxx právo 146). Xx dobu trvání xxxxxxxxx vztahu xx xxx xxxxx xxxxxx xx příspěvek na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx k vyklizení xxxx, xxxx od xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx lhůty x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xx bydlení xxxx xxxx, náleží xxxxxxxxx na xxxxxxx xxx xxxxxx, x xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx dohody xxxxxx xxxx. Nedohodnou-li xx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx, která x příspěvku xxxxxxxxx, xxxxx x těchto xxxx se xxxxxxxxx xx bydlení xxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, přihlíží xx x této xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx x x xxxxxxx, xx osoba xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxx vlastníkem xxxx nájemcem tohoto xxxx.

(5) Xxxxx se xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo samostatná xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vybavením xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx bydlení x xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx byt.

§24x

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx na bydlení xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx individuální či xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx 2022

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2022 xx 31. xxxxxxxx 2022 xx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx stavbu pro xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, splňuje-li xxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1. Ustanovení §24 xxxx. 2 xxx xxxxx x xxxxx, xxxx. 3 x 4 xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx nákladů xx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx obdobně xxxxxxxxxx §2527 xxxxxx xxx xxxxxxxxx bytů.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxx rekreaci xxxx xxx pro účely xxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxx samostatně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x minimálně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx polohou, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx se x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx vodě. Pro xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx použijí §3 písm. x), §8, 11, 38 x §40 xxxx. 2 vyhlášky o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx 164), ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, přiměřeně x tím, že xxxx xxxxxx musí xxx záchod.

(3) Xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxx v odstavci 2, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx žádost orgánu xxxxxx sociální podpory xxxxxx xxxxxxxx úřad.

(4) Xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxx xxxxxxxx 3 xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx x příspěvek xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx kterých xx možné xxxxxx xxxxx potřebné x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx žadatele x dávku s xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 17/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.1.2022

§25

Xxxxxxxx vlády x. 507/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2022 - §1

Náklady xx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx

x) x xxxx užívaných xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx služebnosti užívání xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které činí xx kalendářní xxxxx:

Xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5
Xx
xxxxx
651
xxx
890
xxx
1&xxxx;164
xxxxx x xxxx
1&xxxx;404

x) x xxxx uvedených x xxxxxxxxx x) x b) xxxxxxx xx plyn, xxxxxxxxx x náklady za xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxx náklady xx dodávku xxxxx (xxxxxxx vytápění) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx teplé xxxx, xxxxxxx vody x xxxxxxxx a xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxx, osvětlení společných xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x domě, xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx, vybavení xxxx společnou xxxxxxxxx x rozhlasovou xxxxxxx x xxxxx komunálního xxxxxx, xxxxxxxx náklady xx pevná xxxxxx; xxxxxxx xx pevná xxxxxx xx započítávají xxxxxxxx xx kalendářní xxxxx:

Xxxxx osob x xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5 zákona
jedna
746
dvě
1 020
xxx
1 335
xxxxx x xxxx
1 649.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx nárok x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx rozepsány xx jednotlivé xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx plnění xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x pravidelném zúčtovacím xxxxxx xxxxxxxxx. Zúčtovací xxxxxx xx nejvýše xxxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx na xxxxxxx xx xxx xxxxx a výši xxxxxxxxx xx bydlení xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxx xx kalendářní xxxxxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxx se nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx dávku uplatňuje. Xx xxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx oprávněnou xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud x xxxx, na který xx xxxxxxxxxx xxxxx xx příspěvek xx xxxxxxx, žily v xxxxxxxxx xxxxxx,

x) ve xxxx 80 % xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx posuzované xxxxx x xxxxxxxxx období, xxxx po xxxx xxxxxx rozhodného xxxxxx, x bytě, na xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx na příspěvek xx xxxxxxx, xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx stejný okruh xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxx, x xxx xxx z xxxxxx xxxxxx poskytován xxxxxxxxx xx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx náklady xx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx uhrazené x xxxxxxxx xxxx.

(4) Pro xxxxxxxx nákladů xx xxxxxxx xx kalendářní xxxxxxxxx se započítávají x částky xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx kalendářním xxxxxxxxx xxxxxxxxx jako záloha xxxx xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xx i xx xxxxxx delší, xxx xx kalendářní xxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxx na xxxxxxx zjišťují. Xxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, vrácena xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx nákladů na xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, a xx x x xxxxxxx, xx vrácená xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx čtvrtletí.

§26

Nařízení xxxxx x. 507/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2022 - §2

Normativní náklady xx xxxxxxx

(1) Normativní xxxxxxx xx bydlení xxxx xxx

x) xxxxxxx x bytech užívaných xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx podnájemní xxxxxxx

Xxxxx xxxx v xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5
Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
Xxxxx
xxxx xxx 100&xxxx;000
50&xxxx;000 - 99&xxxx;999
10&xxxx;000 - 49 999
do 9 999
jedna
3 339
2 893
2 659
2 518
2 460
dvě
4 926
4 233
3 913
3 721
3 640
tři
6 764
5 858
5 440
5 188
5 083
čtyři x xxxx
8&xxxx;545
7&xxxx;453
6&xxxx;948
6&xxxx;644
6&xxxx;517

x) byty x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx služebnosti užívání xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5
Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
Xxxxx
xxxx xxx 100&xxxx;000
50&xxxx;000 - 99 999
10 000 - 49&xxxx;999
xx 9 999
jedna
2 236
2 236
2 236
2 236
2 236
dvě
3 362
3 362
3 362
3 362
3 362
tři
4 730
4 730
4 730
4 730
4 730
čtyři x xxxx
5&xxxx;978
5&xxxx;978
5&xxxx;978
5&xxxx;978
5&xxxx;978

(2) Xxx xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxx v xxxxxx xx 1. xxxxxxxx xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx počet xxxxxxxx xxxx x 1. lednu xxxxxxxxxxxx xxxx, do xxxxx xxxxx 1. červenec xxxx počátek xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 jsou xxxxxx pro xxxxxx xx 1. ledna 2007 xx 31. xxxxxxxx 2007.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §28 xxx xxx 2022 xxx

x) xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nájemní smlouvy xx použijí i xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx podnájemní xxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x byty xxxxxxxxx se xxxxxxx x xxx xxxxxxx x bytech užívaných xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx celého xxxx.

§26x

Xxxxxx xxxxxxxx měsíčních xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx pro xxx 2022

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx stanovené nařízením xxxxx xxxxxxx xxxxx §28 pro xxx 2022 se pro xxxxxx xx 1. xxxxx 2022 xx 31. prosince 2022 xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx bydlení a xxxx xxxx x xxxxxx stanovené x xxxxxxxx 2.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx měsíčních xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx 2022 xxxx xxx

x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxx podnájemní xxxxxxx

Xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5

Xxxxxx navýšení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x Kč

jedna

1 120

xxx

1 130

xxx

1 607

čtyři x více

1 974

x) xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx služebnosti xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5

Xxxxxx xxxxxxxx měsíčních xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx x Kč

jedna

1 180

xxx

1 219

xxx

1 733

xxxxx x více

2 147

(3) Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx xx spolupráci x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vládě xxxxx xxxxxxxxxx navýšení xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxx 2021 a 2022, xxxxx xx xxxxx xxxxx.

(4) Vláda xxxx xxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2022 xxxxxxxxx xxxxxx částky xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2, x xx x xxxxxxxxx od xxxxxxx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x odhadu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nákladů xx xxxxxxx xxxx roky 2021 x 2022.

§26x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 17/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.1.2022

XXXXX ČTVRTÁ

§27

Výše xxxxxxxxx xx xxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx náklady na xxxxxxx a rozhodným xxxxxxx rodiny vynásobeným xxxxxxxxxxxx 0,30, a xx území hlavního xxxxx Xxxxx koeficientem 0,35.

(2) Xxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx normativní xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx výši xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxx příjmem rodiny xxxxxxxxxxx koeficientem 0,30, x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx 0,35.

(3) Xxxxx xxxxxxxx příjem xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxx stanovení xxxx příspěvku na xxxxxxx, nedosahuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx bydlení jako xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

§27a

§27a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 252/2014 Sb.

§28

Xxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxx k 1. xxxxx xxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxx

x) xxxxxxx srovnatelných x nájemným podle xxxxxxx Xxxxxxx statistického xxxxx x imputovaném xxxxxxxx,

x) částek, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx spotřebitelských xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx cen pro xxxx nákladů xx xxxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx bydlení.

§29

§29 zrušen právním xxxxxxxxx č. 453/2003 Sb.

HLAVA XXXX

XXXXXXXXXX PŘÍSPĚVEK

§30

Podmínky xxxxxx xx rodičovský xxxxxxxxx a xxxx xxxx

(1) Rodič, xxxxx xx xxxx kalendářní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x dítě, xxxxx xx nejmladší x xxxxxx, má nárok xx rodičovský příspěvek xxxxxxx xx 4 xxx xxxx tohoto xxxxxx, x to xxxxxxx xx doby, xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx příspěvku xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx částka 300 000 Xx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x rodině xxxx 2 xx xxxx dětí xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"), xx tento xxxxx nárok xx 1,5xxxxxxx částky 300&xxxx;000 Xx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx peněžité xxxxxx x mateřství xxxx xxxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx dítěte podle xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxx vyměřovací základ").

(3) Xxxxx xxxx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx 10 000 Kč xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx 10 000 Xx měsíčně, jestliže xxx aspoň jednomu x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 70 % 30xxxxxxx xxxxxxx vyměřovacího základu x xxxxxx převyšující 10 000 Kč, x tím, xx xxxxxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přesáhnout 70 % 30xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxx stanovení xxxx rodičovského příspěvku xx xxxxxxx z xxxx denního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xx k xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx doložen; jsou-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obou xxxxxx, xxxxxxx xx x xxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxx

x) 1,5násobku xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a) xxxx x) x případě xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 1,5xxxxxxx 70 % 30xxxxxxx denního xxxxxxxxxxxx základu xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx x xxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxx, x x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx ke změně xxxx denního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxx, v xxxx ke xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Volbu xxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxx provést xxx rodič, xxxxx xxxxxxxx nárok na xxxxxxxxxx příspěvek. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, nejdříve xxxx xx uplynutí 3 xxxxxx kalendářních xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx příspěvek xxxxxxxx, x xx x v xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx provést xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xx po odpočtu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx rodičovského xxxxxxxxx xxx vyplacených za xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zbývala xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx částka, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, vyplatí xx tato zbývající xxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx za aktuální xxxxxxxxxx měsíc.

(7) Jestliže xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx dítě v xxxxxx xxxxx obdobnou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyplacená xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

§30x

(1) Rodič, xxxxxxx xxxxxx nárok na xxxxxxxxxx příspěvek z xxxxxx xxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx peněžitou pomoc x xxxxxxxxx na xxxxx nejmladší xxxx x rodině, má xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na dítě, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. Podmínkou je, xx xxxxxxx jednomu x xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nejmladšího dítěte x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx je xxxxxxx x xxxxxx x tomuto xxxx xxxxxx, která xx xxx účely důchodového xxxxxxxxx považuje xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Jednorázová xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx narození xxxxxx, xxxxx se xxxxx nejmladším xxxxxxx x xxxxxx, a xx x kalendářním xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx kalendářním xxxxxx, x xxxxxx rodič xxxxxxx narození nejmladšího xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §61 xxxx. 1.

(2) Při péči x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx podle §30b xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx o xxxx xxx nárok xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xx část xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jen xxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvek xxxxxx.

(3) Xx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx přechodnou xxxx 145), xxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvek xxxxxxxx.

§30x

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x dítě

(1) Xxxxxxxx xxxxxx celodenní x řádné xxxx xxx nárok xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx kalendářní xxxxx xxxxx §30 xxxx. 1 xx považuje xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž

a) xx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx poskytované v xxxxxxxxxxx s xxxxxxx,

x) xxxxx dítě převzala xx péče nahrazující xxxx rodičů xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx (§7 xxxx. 10 x 11), x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx 145),

x) dítě xxxxxxx xxxx 4 xxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1,

x) xxxx nebo xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx do doby xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx osoby xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxx bylo xx dne xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxx (xxxxxxxx), x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxxxx xxxx x xxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxx 3 xxxxxxxxxx měsíce.

(2) Xx-xx xxxxx pobírající xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dítě, xxxxx zakládá xxxxx xx rodičovský xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx důvodů xx zdravotnickém xxxxxxxx xxxxxxx xxxx déle xxx 3 kalendářní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. X xxxx xxxx xxxx může rodič xxxxxxx volbu xxxxx §30 odst. 3. Xxxx první xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx osobně xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx v rodině xxxxx x rodičů x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx v mateřství xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx-xx xxxxx, x to xx výši xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění. Xxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxx první xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx uvedenou x §5 xxxx. 1 písm. x) xxxx 5 114).

§30x

(1) X případě, xx rodič přestane xxxxxxx x jedno xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxx x přehodnocení xxxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvek x jeho celkovou xxxx. Pro nové xxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxx xx rodičovský xxxxxxxxx a jeho xxxx xx x xxxxxx xxxx stanoveného xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx nároku xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jeho celkovou xxxx dojde xxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx začne xxxxxxx x 2 xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx x xxx, xx i v xxxxx xxxxxxx se x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx příspěvek odečte xxxxx vyplacená částka xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx nároku xx rodičovský příspěvek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx sloučení vícerčat xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výše rodičovského xxxxxxxxx, nepovažuje xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx dávce.

(3) X případě, že xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxx dětí x těchto vícerčat xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx alespoň x xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx xx základě xxxxxxx x odstranění tvrdosti xxxxxx ve výjimečných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx celkových sociálních xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx péče x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odchylně xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2.

§31

(1) Xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rodina xxxxx §7 odst. 1 xx 4 x xxxx. 6 xx 11. Xxx xxxxx na rodičovský xxxxxxxxx xxxx podmínka xxxxxxxx pobytu a xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx jen x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx rodičovský xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx se xxx účely xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx též xxxxx, která xxxxxxxx xxxx do xxxxxx xxxx nahrazující xxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx, jež bylo xxxxxxxx xx této xxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx 145), xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx 113). Xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nezletilá xxxxx, lze xx xxxxxxx rodičovský příspěvek, xxx xxxxxxxx soud xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx o xxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx rodičovský xxxxxxxxx xxxxx, u xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx její xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx odpovědnosti, xxx xx přiznat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x práva péče x dítě.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx též xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx příspěvek xxxxxx, xxxxxxxx

x) dítě, které xxxxxxxxx 2 xxx xxxx, navštěvuje jesle, xxxxxxxxx školu xxxx xxxx obdobné zařízení xxx děti v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 92 xxxxx x kalendářním xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxx na xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx x xx děti xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx nepřevyšujícím 4 xxxxxx xxxxx,

x) dítě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxxxx věku x xxxxxxx nepřevyšujícím 6 xxxxx xxxxx,

x) xxxx navštěvuje xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx obdobné xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxx a jestliže xxx rodiče xxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx jiné osoby xx stupni XXX (xxxxx xxxxxxxxx) xxxx xxxxxx XX (úplná xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx uvedené x xxxxxxx x), x xxxx, xxx xx xxxxxxxxx činný xxxx je xxxxx xxxx studentem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx povolání (§12 xx 15), x xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx;

xxxxxxxx xx uvedených zařízení xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx 2 xxx.

§32

§32 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 366/2011 Sb.

HLAVA ŠESTÁ

§33

§33 (xxxxx xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 261/2007 Sb.

§34

§34 (xxxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2007 Sb.

§35

§35 (xxxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2007 Sb.

HLAVA XXXXX

§36

§36 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§37

§37 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§38

§38 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§39

§39 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§40

§40 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§40a

§40a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§40x

§40x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§41

§41 zrušen právním xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§42

§42 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§43

§43 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

HLAVA OSMÁ

§43a

§43a (xxxxx xxxx) zrušen právním xxxxxxxxx č. 134/2006 Sb.

§43x

§43x (hlava osmá) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 134/2006 Sb.

XXXXX DEVÁTÁ

PORODNÉ

§44

Podmínky nároku xx porodné

(1) Nárok xx xxxxxxx xx xxxx, xxxxx porodila xxx první nebo xxxxx xxxx dítě, xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx příjem x rodině xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx 2,70.

(2) Nárok xx xxxxxxx žena xxxx, xxxxx jí xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx dítěte xx 1 xxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x případě, xx xx xx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxx xx 1 xxxx věku xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx rodičů, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Nárok xx xxxxxxx má xxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx žena, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x ke xxx xxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2 x porodné xxxxxx xxxxxxxxx xx ani xxxx osobě.

(4) Nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do 1 xxxx xxxx věku xx xxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx porodu xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§45

Xxxxx na porodné x důvodu převzetí xxxxxx xx xxxx

(1) Xxxxx xx porodné xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx do xxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dítě xx 1 roku xxxx věku, a xxxx xxxx bylo xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx této xxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx nahrazující xxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx dítěte do xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, přičemž xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx péče nahrazující xxxx rodičů. Xxxxxxxxx xx, že xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx nepřevyšuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx 2,70.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 náleží x x případě, xx před xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxx nahrazující péči xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx otci dítěte xxxxx §44.

(3) Xx xxxx xxxxxxxx do xxxxxx péče nahrazující xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx převzaté xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 10 písm. x), b) x x).

(4) V případě xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx nahrazující xxxx xxxxxx manželům xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx přizná.

§46

Xxxx x výplata xxxxxxxxx

(1) Xxxx porodného xxxx 13 000 Xx xx xxxxx xxxx x 10&xxxx;000 Kč xx xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

HLAVA XXXXXX

XXXXXXXX

§47

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx, které xxxx xx dni xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx, která xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxx dítě nebo xxxxx uvedená x xxxxxxx b) měly xxxxxx xxxxx (§3) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xx pohřebné xxxx osob, náleží xxxx dávka xxx xxxxxx, a xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx. Nárok xx xxxxxxxx vzniká xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 65).

(3) Xxxxxxxx trvalého xxxxxx x bydliště xxxxx §3 xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx o xxxx xxxxx narozené.

§48

Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx 5000 Kč.

(2) Xxxxxxxx xx vyplatí xxxxxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX

XXXXX XXXXX

Xxx xxxxx

Xxxxx xx dávku x její xxxxxxx

§49

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx splnění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxx vznik xxxxxx xx xxxxx x xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxx.

§50

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx oprávněné xxxxx x společně x ní xxxxxxxxxxxx xxxx (§7) x xxx, aby státní xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx rozhodují, xxxxxxx xx nebo kontrolují, xxxx xxxxxx těchto xxxx, xxxxxxxxxxx prokazující xxxxxxxxxxxxxx dítěte, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, údaje x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx pobytu x xxxxx xxxxx, xxxxx tvoří náležitosti xxxxxxx xxxxx §68, x to v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxx. Xxx xxxxx xx xxxxxxx rodičovského xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na rodičovský xxxxxxxxx. Xxxx-xx nezaopatřené xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, náleží xx xxxxxxx dávky xx xxxxxxxx zletilosti, xxxxx-xx xxxxxx dítě xxxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx. Xxxx třetí xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx 16 xxx.

§51

(1) Xxx nárok xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx čtvrtletí, xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx následujícím kalendářním xxxxxxxxx, jen xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx do xxxxx prvního xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx splátky xxxxxxxxxx xx kalendářní xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx výši xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx se xxxxxxxx xxxxxx xxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí, xx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xx xxxx vyplácet, xxxxx xx dávku xxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xx xxxxxxx přídavku xx xxxx ve xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx těchto xxxxxx xxxxx §18 odst. 2, xxxxx xxxxxxx xxxxx na zvýšenou xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx. Xx-xx přídavek xx dítě xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x poslednímu dni xxxxxxxxxxxx čtvrtletí, xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx následujícím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prokáže xxxx x druh xxxxxxxxxx příjmů za xxxxxxxx xxxxxx. Neprokáže-li xx do xxxx xxxx druh xxxxxxxxxx xxxxxx, vyplatí xx xxxxxxxx xx dítě xx xxxx xxxxx §18 xxxx. 1. Xxxxxxxxx-xx se xx xxxx doby xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxx trvá xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx i xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx tuto xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nezaopatřenosti dítěte. Xxxxxxxxx-xx se nezaopatřenost xxxxxx xx 30. xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx, do jehož xxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dítěte, xxxxx v odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx neumožní xxxxxxxxx nezaopatřenosti dítěte x xxxxxxxxx termínu. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xx nárok na xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx dávky xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx se doplatí xxxxxx xx xxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx nárok xx xxxxxxxx xx dítě xx dobu po xxxxxx xxxxxx xx xxxx dávku xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx dítě opětovně xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx splněny. Xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx přiznat xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx nejdéle xx xxxx xxxxxxxxxx x §54 odst. 2 xxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxx xx 1. xxxxxxxx xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxxxxx na tuto xxxxx jen xx xxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx se x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx po xxxxxx kalendářního xxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xx xxxx dávku xxx xx kratší xxxx, xxx xx kalendářní xxxxxxxxx. Je-li xxxxxxxxx xx bydlení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí, xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx následujícím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do konce xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxx byla dávka xxxxxxxxx. Neprokáže-li xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxx výši xxxxxx xxx výplatu xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx kalendářní xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx se xxxxxxxx xxxxxx ani xx konce kalendářního xxxxxxxxx, xx xxxxx xx se xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx příspěvek xx bydlení xxxxxx. Xxxxxxxxxx věty xxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxx li o xxxxxxxxx xx bydlení xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx dnem 30. xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Prokáže-li xx nárok xx xxxxxxx příspěvku na xxxxxxx xx dobu, xx xxxxxx výplata xxxx xxxxx podle xxxxxx odstavce nenáležela, xxxx prokáže-li xx xxxxx na příspěvek xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx nároku xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx se obdobně xxxxx xxxxxxxx 4.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx kalendářního xxxxxx nárok na xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxx na xxxxx dávku ve xxxxx výměře, xxxxxx xx kalendářní xxxxx xxxxx xx výši xxxxxxxxxxxx xxxxx výměře xxxxx.

(7) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. x) bodech 1 x 2 xxx xx část xxxxxxxxxxxx xxxxxx, náleží xxxx xxxxx ve xxxx, x jaké náleží xx kalendářní xxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx-xx dávky xx xxxxxxxxxx měsíc xxxxxx 50 Xx, xxxxxxxx x xxxx částce.

§52

Změní-li se v xxxxxx, xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx na dávku xxxx její xxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx x její xxxx xx xxx, xx xxxxxxx k takové xxxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx §53 odst. 3.

§53

(1) Xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, než x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx vyplacená x xxxxx xxxxxx, než x jaké xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxx

x) přiznaná xx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx,

xx přizná xxxx xxxxx, x xx xxx dne, xx xxxxx xxxxx nebo xxxx zvýšení xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxx xxx, kdy x zvýšení xxxxx xxxx x přiznání xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxx ve vyšší xxxxxx, než x xxxx náleží,

se xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, x xx xxxx následujícím xx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §62 xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxx §52 x novému xxxxxxxxx nároku xx xxxxx xxxx xxxx xxxx, dávka xx

x) xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx, a to xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xx je xxxxx xxxx xxxxx na xxxxx nebo její xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx oprávněná xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxxx, její xxxxxxx xx zastaví xxxx xx xxxx xxxx xxxxx, x xx xxx dne xxxxxxxxxxxxx xx dni, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx již xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx §62 xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx změně xxxxxx xxxx částek xxxxxxxxx x §8, xxxxxx xx xxxx dávky xxx xxx xxxx xxxxx.

§54

(1) Xxxxx na xxxxx nezaniká xxxxxxxxx xxxx, není-li tímto xxxxxxx stanoveno jinak.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxx-xx o xxxxx xxxxxxx x §2 písm. a) xxxxxx 1 x 2, §2 xxxx. x) v xxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx ode xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx její xxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx x §53 xxxx. 1 x x §62 xxxx. 5. Lhůta xxxxx předchozí věty xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x dávce.

(3) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x §2 xxxx. x) bodu 3 x x §2 písm. x) xxxx 2 nebyl-li xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx

x) xxx dne xxxxxxxx dítěte, xxx-xx x xxxxxxx podle §44,

x) xxx dne xxxxxxxx dítěte xx xxxx, xxx-xx x xxxxxxx podle §45,

x) xxx xxx pohřbení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 65) xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx §47.

Xxxxx lhůta xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxx x §53 xxxx. 1.

(4) Xx-xx xxxxxxxxx osoba ve xxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx xx xxxxxx ochranného opatření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zaniká xx xxxxx na xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxx nebo výkonu xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx xxxxxx ochranného xxxxxxxx zabezpečovací xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx dobu xxxxx doba xxxxxx xxxxxx odnětí svobody xxxx xxxxxx ochranného xxxxxxxx zabezpečovací xxxxxxx, xxx doby xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xx dobu přede xxxx, xx něhož xxxxx věty xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx nebo xxx-xx x nárok xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx po xxxx, xx xxxxxx pečuje x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx x sebe x xxxxxxx se x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 66) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, jde-li x xxxxx na rodičovský xxxxxxxxx ženy po xxxx, xx xxxxxx xxxx ve výkonu xxxxx xx u xxxx své xxxx x xxxxx xx x něj xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 98).

§54x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x řádným plněním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxx se x xxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx dítě x xxxxxx, odečítá xxxxxx 22&xxxx;800 Xx. Xxxxxxxx xxxxxxxx kalendářním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o uložení xxxxxxxxx trestu uvedené xx větě xxxxx, xxx je xxxxx xx částku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx než 22&xxxx;800 Xx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx od celkové xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx 22&xxxx;800 Xx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx příspěvku, xxxxx je rodič xxxxxxx xxxxxx.

(2) Rodič xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvek x xxxxxxxxx, kdy xxxx nebo xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím uložen xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx jemu xxxx druhému x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx správní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, x xx xx 8 xxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí.

(3) Xxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx trestu rodiči xx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxx rodičovský xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xx xx 8 xxx po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx druhý

Přechod xxxxxx xx xxxxx

§55

Xxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx do xxxxxxx.

§56

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx do dalšího xxxxxx x xxxxx x nabývají xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx osoby stejným xxxxx xxxxx, k xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx stanovení rozhodného xxxxxx podle §7, xxx-xx o dávky xxxxxxxxxxx v závislosti xx výši xxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx x §7 odst. 2.

(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, stejným xxxxx osobám xxxxxxxx x odstavci 1.

(3) Xxxxxx xx xxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx předmětem dědictví.

Xxx xxxxx

Xxxxxxx dávek

§57

(1) Xxxxx xxxxxxx v §2 písm. x) xxxxxx 1 x 2, §2 písm. x) bodu 1 xx xxxxxxxxx měsíčně, x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xx xxxxx náležely, x to xxxxxxxxxx xx konce kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx 100 Xx xxxxxxx, xxxxxxx xx po uplynutí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, za xxxxx dávka náležela, x to xxxxxxxxxx xx konce kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, že xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 100 Kč xxxxxxx, vyplácet za xxxxx období, xxx xx uvedeno x xxxxxxxxx větě; xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dobu xxxxxxx xxxx x xxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. a) xxxx 3, §2 xxxx. x) xxxx 2 xx vyplácejí nejpozději xx xxxxx kalendářního xxxxxx následujícího xx xxxxxx, x xxxx xxxx dávka xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx právním předpisem č. 132/1997 Sb.

(4) Xxxx dávky xx xxxxxxxxxxxx na xxxx koruny nahoru.

§58

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Dojde-li x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. x) xxxxxx 1 x 2, §2 xxxx. x) xxxx 1 xx xxxxx místa, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, která xxxx xxxx xxxxx změnou x výplatě xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, x to xxxxxxxxxx xx konce xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x němž xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx oprávněné xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx v předchozí xxxx xxxxx krajské xxxxxxx Úřadu práce xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx oprávněné xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx byla xxxxx přiznána. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx vyplácí dávku xx xxxxxxx splátky xxxxxxxxxxx po xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx měně xxxxxxxx xx xxxxxxxx účet xxxxxx xxxxxxxxx dávky, xxxx xxxxxxxxx poukazem, x to podle xxxxxxxxxx příjemce dávky. Xxxxxxxxx osoba je xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, xxxxxx z xxxxxxxxx způsobů xx xx být xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx změnu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx měsíci, v xxxx byla xxxxxx x změnu xxxxxxx xxxxxxxx.

§59

(1) Příjemcem xxxxx xx oprávněná osoba. Xxxxxxx oprávněné xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx oprávněné xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) až x),

x) xxxx osoba, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx, pokud xxxxx x případy uvedené x xxxxxxxxx x) x x),

x) osoba, xxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu x xxxxxx xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxx xxxxx §19 xxxx. 2, nejde-li x xxxxxx uvedený x xxxxxxx d),

d) ústav (xxxxxxxx) pro xxxx x xxxx xxxx xxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (zařízení).

(2) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 ustanoví xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx, kdy xx xx xxxxxxxx dávky xxxxxxxxxxx příjemci xxxxxx xxxxxxxxx účelu, xxxxxxx xx dávka sloužit, xxxx xxxxx xxx xxxx poškozeny zájmy xxxx, které xx xxxxxxxx dávky xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nemůže-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Souhlas xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx výplatu xxxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xx x) x zvláštní xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby. Xxxxxxxx xxxxxxxx ustanovený xxxxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxx výplatu xxxxxxxx, xxxxxxx dávku xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxx-xx o příspěvek xx xxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx použít xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x úhradě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z bytu x xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx bytu.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx Úřadu práce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x ustanovením xxxxxxxx.

(6) Příspěvek na xxxxxxx xxxx xxxx xxxx lze xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x přímé úhradě xxxxxxx xx bydlení, x xx tak, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pronajímateli xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx energií. X xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx a příspěvek xx fondu xxxxx, xxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx poskytovatele xxxxxx xxxxxxx společenství vlastníků xxxxxxxx.

§60

Xxxxx se xx xxxxxx nevyplácejí.

HLAVA DRUHÁ

Díl xxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§61

(1) Xxxxxxxx xxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx osmi dnů xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx trvání xxxxxx xx dávku, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Byl-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxx příslušným xxxxxxx státní sociální xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx, xxxx výši nebo xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx výzvě xxxxxxx, x to xx xxxxx xx xxxx xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxx, neurčil-li xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx delší xxxxx; xxxxxxx-xx tak v xxxxxx lhůtě, xxxx xxx xxxxxxx dávky xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx odejmuta xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxx následek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Osoba xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x řízením x xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx dávku, xxxx xxxx nebo výplatu,

b) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx splnit xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx požádání xxxxxxxxx xxxxx. Pokud xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odmítne xxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 3 xxxx. x), je xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx povinna xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx povinnosti xxxxxxx xx xxxx xxx ode xxx xxxxxxx; krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx může x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dohodnout pro xxxxxxx xxxxxxxxx povinností xxxx xxxxx xxx xxx xxx. Povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinna xxxxxx xx osmi xxx xxx dne, kdy xx xxxxx skutečností xxxxx.

(5) Xx-xx dávka xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx nepříznivým xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxx posuzované xxxxx, jsou xxxxxxxxx xxxxx nebo tato xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jsou-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxx dávka xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxx, xxxxx zdravotní xxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo jinému xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx upozorněn.

§62

(1) Příjemce xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx povinnost xxxx přijal xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx předpokládat, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx způsobil, xx dávka xxxx xxxxxxxxx neprávem nebo x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx částky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx splněny xxxxxxxx nároku na xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pobočce Xxxxx xxxxx vyplacené xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx, x x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx jej xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba x osoba xxxxxxxx x xx posuzovaná xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx za xxxxxxx přeplatku xx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx x osoba s xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi těmito xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. 67) Podle xxxxxx xxxxxxxxxx xx postupuje, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx v §63a xxxx. 2.

(4) Nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx neprávem nebo x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx, xxx byla xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxx x opravném xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxx, xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x dávky xxxx xxxxxx nebo xxx xxxx placeny xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx příspěvku nevzniká xx dobu, po xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx péče x xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v rodině, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvek x xxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx stalo xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, x xx x xxxxxxxxx, xxx xxxx nárok xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §30a xxxx. 1. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x rodině, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx péče x xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v rodině, xx zúčtují; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dítětem x xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx tento xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 100 Xx x jednoho xxxxx dávky.

(7) X xxxxxxxxxx vrátit xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, která dávku xxxxxxx xxxx naposledy xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx též x xxxxx vyplácené xxxx xxxxxxx xxxxxxxx dávky, x to i x případě, že xxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx mzdy. 68) Xxxxxxxxx vybírá xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rozhodla.

Xxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a dalších xxxx

§63

(1) Státní xxxxxx, xxxxx právnické osoby x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx osob x xxxx xxxxxxxx posuzovaných (§61), xxxx povinny xx výzvu příslušného xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx rozhoduje xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx společně xxxxxxxxxx, xxxxxx bezplatně údaje xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx, její xxxx xxxx xxxxxxx; xxx-xx xxxx o xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxx xxxxxxx státní sociální xxxxxxx x xxxxx x případy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 20) xxxxx x xxxxxx zdravotních výkonů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 7)

(2) Jestliže xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx xxxxx rozhodné xxxxx xxxxxx zákona pro xxxxx xx xxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx, xx byly xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zbaveny xxxxxxxxxxxx, xx se xx xx, že jsou xxx případ xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx krajská xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx, xxx se xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx §50 xxxxxxx xxxxxxx k xxxx, xxx státní xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx sdělily xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx o tyto xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvu xxxxx x sociálních xxxx údaje xx xxxxx informačních systémů, xxxxx-xx xx o xxxxx nezbytné pro xxxxxx informačního xxxxxxx x xxxxxxx státní xxxxxxxx podpory, x xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx určených Xxxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx. Orgány xxxxxx xxxxxxxx podpory xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x dávkách xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx údajů, x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup x zároveň xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxx a sociálních xxxx 135).

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx náklady xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x dávkách, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx kontrolu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx. Orgány xxxxxx sociální xxxxxxx xxxx povinny při xxxxxx o dávkách, xxx jejich výplatě x kontrole xxxx xxxxxxxxx programy používat.

(5) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jsou povinny xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx 3), x xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ukončených xxxxxxxxx xxxxxx x dávkách xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx dobu 15 xxxxxxxxxxxx let následujících xx kalendářním xxxx, x němž došlo x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx správního xxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx rozumí xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 74)

§63x

Xxxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx fyzická xxxx právnická xxxxx (§63 odst. 1) xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx, její xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx údaje xxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxxx toho xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx povinny xxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xx státní xxxxxx, xxx-xx x plnění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §63 xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §62 xxxx. 4 x 6 x odst. 7 věta xxxxx xxxxx xxx obdobně.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx způsobily xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 a osoby xxxxxxx x §61, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §62 xxxx. 3 věta xxxxx a třetí x xxxx. 4 x 6 xxxxx xxx xxxxxxx.

§64

(1) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, se kterými xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxxx s xxx, xxxxx xx xxxx nestanoví xxxxx. Xxxx povinnost xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx xxx uvedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze xxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, x xx písemně x xxxxxxxx xxxxxxx x účelu.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx oprávněných xxxx xxxx příjemců xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx právnických xxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory xxx své činnosti xxxxxxx, sdělují jiným xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx zákon 9) nebo tento xxxxx; xxxxx xxxxx xxxx xxxxx sdělit xxxxx xxxxxxxxx jen xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo příjemce xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osob.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení 40) x xxxxxxx xxxxxx údaje potřebné xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx pojištění x x dalších xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení posuzujícím xxxxxxxxx stav xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 20) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx dítěte, xxxxxxx úřadům x xxxxxxxx xxxxxx a Xxxxx pro mezinárodněprávní xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí,

b) xxxxxxxx xxxx 44) xxxxx potřebné x xxxxxxxx x vymáhání xxxx,

x) zdravotním xxxxxxxxxxx 45) xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) orgánům činným x xxxxxxxx řízení 47) xxxxx xxxxxxxx xxx trestní xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) orgánům xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx 48) ke kontrole xxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxx k provádění xxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx ochránci xxxx informace, které xx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx činnosti, mohou xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x pedagogické xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx a sociálních xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx, která xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx, je xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx má xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x vykonatelného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, zda xxxx jiná xxxxx xx poživatelem xxxxx xxxxx xxxxxx zákona x x xxxx xxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu 99) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx sdělit, že xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro přiznání xxxxxxxx xx dítě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx minima xxxxxx x koeficientu 1,50.

§64x

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx rozhodování x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x cizině x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx ně x xxxxx Evropské xxxx 100), a xx x rozsahu nezbytném xxx plnění těchto xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů a xxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx věcí x xxxxxxxxxx institucím x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxx instituce x xxxxx Xxxxxxxx xxxx 100), x xx xxxxxx údajů x xxxxxxx xxxxxxxxx dávkám xxxxxx sociální xxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxx, xxxxx §63 xxxx. 3 xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Údaje získané xxxxxx státní sociální xxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxx součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §63 odst. 3.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx ze svých xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x datu xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx vyplývajících xxx xx x práva Xxxxxxxx xxxx 100), x x mezinárodních xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup,

b) xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx z xxxxx Xxxxxxxx unie 100) xxxxx x xxxxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxx, x xx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxx xxxxx

§65

Xxxxxxxxx činnost

(1) Xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx rozhodují nebo xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx státní sociální xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx přezkoumat xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx předložených xxxxxxxxxxx x fyzickými xxxxxxx xxxxxxxxx x §63 x xxxxxx x xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx. Právo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x úplnost xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx dále stanoveno xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x orgánech státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx pověření xxxxxxxxxx kontroly xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §63. Xxx-xx x banky, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx §63 xxxx xxxxxxxxxxxxx osoby, jejíž xxxxx se pro xxxxx xxxx výši xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx platí obdobně xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx orgán, xxxxx xxxx povinnosti xxxxx §63 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxx xx xxx xxxxx xxxx výši xxxxx xxxxxxxx.

(3) Zaměstnanci xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx oprávněni na xxxxxxx souhlasu xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na bydlení x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx xxxxxx vstupovat xx xxxxxx, které xxxxx a x xx společně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a xx s cílem xxxxxxxx šetření x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxx. Xxxxx žadatel x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx bydlení xxxx xxxxx společně xxxxxxxxxx xxxx souhlas xx xxxxxxx xx obydlí, xxxx znemožní provedení xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx státní xxxxxxxx podpory xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxxxx může xxx prvním xxxxxx xx správním řízení.

Xxx čtvrtý

Přestupky

Oddíl 1

Přestupky xxxxxxxxx xxxx

§65x

(1) Xxxxxxx xxxxx, s výjimkou xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §63 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxx xxxxx xx xxxxx, xxxx výši xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, se dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x případech uvedených x §61 xxxx. 5.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 250&xxxx;000 Xx x xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000 Xx.

Xxxxx 2

Přestupky xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

§65x

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx nesplní povinnost xxxxxx xxxxx §63 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx pro xxxxx xx xxxxx, xxxx xxxx nebo xxxxxxx.

(2) Xx-xx právnická xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, jestliže nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §61 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výzvě xxxxx §61 xxxx. 2.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 lze xxxxxx pokutu xx 250&xxxx;000 Xx.

Xxxxx 3

Společná xxxxxxxxxx

§65x

(1) X xxxxxx o xxxxxxxxxxx xx příslušný

a) xxxxx státní sociální xxxxxxx, xxxxx ke xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx §65a xxxx. 1 a §65b xxxx. 1,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sděleny xxxx osvědčeny, nebo xxxxx vyzval x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx odbornému xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx podle §65a xxxx. 2.

(2) Xxxxxx xxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx uložil.

HLAVA TŘETÍ

ORGANIZACE X XXXXXX

Xxx xxxxx

§66

Xxxxxx xxxxxxxxxxx x dávkách

(1) X xxxxxxx rozhodují xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx.

(2) Xxxxxx příslušnost xxxxxxx xxxxxxx Úřadu práce xx řídí, xxxxx xxxxx zákon nestanoví xxxxx,

x) xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxx xxxxx podle xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx, xxx xx hlášena x trvalému pobytu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 162).

Xxx xxxxx

§67

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx x přiznání xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx oprávněné xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí. Žádost xxx podat nejdříve 60 xxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx osoba o xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx žádá.

(2) Xxxxxx x xxxxx výše xxx přiznané xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x moci xxxxxx krajskou xxxxxxxx Xxxxx xxxxx. Řízení xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx výše xxxxx, jejího xxxxxx xxxx zastavení výplaty xxxxx podle §61 x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx rodičovského xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §30b xxxx. 3; x xxxxxx skutečnostech xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx x řízení x zastavení xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rodičovského xxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 6 a §30a xxxx. 1; x xxxx skutečnosti xx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxx §30 xx zahajuje na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx nepožádala x písemné xxxxxxx x přiznání rodičovského xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx není xxxxxxxxx xxxxx svéprávná 147), jednají za xx xxxx zákonní xxxxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx jinak. Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx péče xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx) xxx péči x děti xxxx xxxxxx, zastupuje xxxx xxxxx x xxxxxx x dávkách tento xxxxx (xxxxxxxx). Xxx-xx x xxxxxxxxxx příspěvek xxxx porodné, má xxxxx xxxxxx v xxxxxx x xxxx xxxxx x nezletilý xxxxx starší 16 xxx x xxxx xx xxx tato xxxxx vyplácena. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx porucha samostatně xxxxxx xxxxxx, může xx x řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx osoby bylo xxxxxxxxx soudem 156).

§68

Náležitosti xxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxx musí xxxxxxxxx kromě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správním řádem

a) xxxxxx, jakým xxxxxxxx xx xxx dávka xxxxxxxxx, xxxxxxxxx vyplacena (§58 xxxx. 2),

b) xxxxxx o výši xxxxxx xxxxxxxxx osoby x společně x xx posuzovaných xxxx (§5) x xxxxxxxxx xxxxxx (§6) x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx podmíněno xxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

1. doklad x době xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx být xxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podané xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx číslo, xxxxx xxxxxx nejmladšího xxxxxx x xxxxxx, které xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx dětí v xxxxxx xxxxxxxx 4 xxx, xxxxx xx x ohledem xx xxx xxxxx zakládat xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx číslo x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §31 odst. 1,

4. xxxxx nároku xx xxxxxxxxxx příspěvek, xxxxx xxxxx tuto xxxxx provádí při xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx příspěvek x xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dítěte, xx-xx xx xxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx výši xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxx, xx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, služebnosti xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, nákladů za xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v §25 xxxx. 1 xxxx. c), xxx-xx x žádost o xxxxxxxxx na bydlení,

f) xxxxxx x době x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedené x §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 5 114),

x) výši xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx plnění xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 1 a xxxx x xxx, xxxxx x osob xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výživné xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výživném,

i) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že jde x xxxx zakládající xxxxx xx porodné.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx

x) xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx

1. x §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1, 2 x 4 x xxxx. c), x) x h),

2. v §5 odst. 1 xxxx. x) bodech 2 xx 9,

3. x §5 odst. 1 xxxx. e), xxxxx-xx xx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 1 a xxx xx xxxxxxxx potvrzením,

b) xxxxxxxxxx x výši xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx.

(3) Pokud xxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 písm. b), xxxx xxxxx státní xxxxxxxx podpory xxxxxxxxxxx x xxxxx v xxxxxxx pochybností xxxxxxx x potvrzení x xxxxxxx příjmu, xxxxxxx-xx xxxx vážná xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx o povinné xxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, x němž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx věku, x x roky xxxxxxx xxxxxx docházky xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x potvrzení o xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dítěte [xxxxxxxx 1 xxxx. x)] xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do 30. xxxx, pokud x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pobočka Úřadu xxxxx neumožní, xx xxx potvrzení předložit x xxxxxxxxx termínu.

(5) Xxx-xx xxxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx 10) xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§68x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona lze xxxxxx k důkazu xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dat, mikrografické xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx produkty xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxxx xxxxxxx, podle xxxxx obsahu byly xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx věci xxxxxxxxx, xx xx třeba xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx opis xxxxxxx.

§68x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 242/1997 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1998

§68b

Podání a xxxx xxxxx

Xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx tiskopis (§67), xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx

x) xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstvem xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§68x

Xxxxxxxxx řízení

V řízení x dávku xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxx řízení

a) xxxxxxxxx xxxxx,

x) příjemce dávky (§59),

x) xxxxx společně x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, další xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §62 x 63a,

d) fyzická xxxx právnická osoba, xxx-xx o rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §59.

§68x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 271/2001 Xx. x účinností xx 1.10.2001

§69

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxx, xx

x) dávka xxxxxx xxxxxxxx vůbec nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx x §67 xxxx. 2 větě xxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx x §51 odst. 1 xx 3 x 5 x x §67 odst. 2 xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxx zastavena, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx v §30 xxxx. 6, §30a xxxx. 1, §51 xxxx. 1 xx 3 a 5, §58 xxxx. 2 x x §67 xxxx. 2 větě xxxxx,

x) jde x xxxxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §62 xxxx. 5,

e) xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxx, xxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxx, bude-li xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §7 xxxx. 6 xxxx x xxxxxxxxx příjemci xxxxx §59,

x) xx xxxxxxxxx x prominutí xxxxxxxx trvalého xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3,

x) xxx x xxxxxxxxx xxxxx nároku xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §30.

(2) Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 7 xx xxxxx xxxxxxx ani xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx odvolací xxxxxx.

§70

(1) Rozhoduje-li xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx x dávce x xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx a xxxx xxxx, není-li dále xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx výplata xxxxx xxxxx §51 xxxx. 1 věty xxxxx x v případech xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §51 xxxx. 2 xxxx xxxxxx, xxxx. 3 věty xxxxx a xxxx. 5 xxxx čtvrté. Xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx xx nedoručuje xx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx postupu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx námitky xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxx

x) xxxxx splátky xxxxx xx xxxxx přiznání xxxx xxx dne xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §30 xxxx. 6,

x) xxxxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §30a xxxx. 1.

(3) X xxxxxxxxx podle §67 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx ode dne xxxxx splátky dávky xx xxxxx její xxxx xxxx ode xxx odnětí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Krajská pobočka Xxxxx xxxxx vydá xx 30 xxx xxx xxx, xxx xx námitky xxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxx. X xxxxxxxx, které xxxx xxxxxx opožděně, xx xxxxxxxxxx.

(5) Oznámení xx nedoručuje, xxxxx-xx xx změně dávky x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx minima xxxx x nezaopatřeného xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx minima. Xxx xxxxxx námitek xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxxxx.

(6) X xxxxxxx xx xxxxxxx přídavku xx xxxx xxxxxxx krajská xxxxxxx Úřadu práce xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pouze xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxx tomuto xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx jejichž xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxxxx.

§70x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx vyhotovení xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výpočetní xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx razítkem xxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx oprávněné xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx x vydání rozhodnutí.

§70a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 414/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

§71

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx vydaná xxxxx xxxxxx zákona xx správním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx přezkoumává Ministerstvo xxxxx x sociálních xxxx.

(2) Xxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx.

§72

Náklady xxxxxx

Xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx společně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx v řízení x dávkách.

§72x

(1) Správní xxxxxxxxxx xxxxxx orgány xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx orgány, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx soudní výkon xxxxxxxxxx; xxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxx orgán xxxxxx sociální xxxxxxx, xxxxx vydal xxxxxxxxxx x xxxxxx stupni xxxxxx.

(2) Dávky státní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx vypláceny xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx výkonu rozhodnutí 110) xxx xxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 111). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§73

§73 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 266/2011 Sb.

§73x

Xxxxxx xxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 odst. 4.

§73b

§73b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 266/2011 Sb.

XXXX XXXX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

Základní xxxxxxxxxx

§74

(1) Xxx xxxxxx xx

x) rodičovský příspěvek xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx příspěvku, 12)

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 13)

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx potřeb xxxxxx a odměnu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, 14)

x) podporu xxx xxxxxxxx dítěte x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x nemocenském pojištění, 15) zákona o xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 16) x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 13)

xxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1995, jde-li x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) x d), xxxx xxxx 1. listopadem 1995, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx b) a x), a xxxxx xxxxxx xxxx uvedeným xxxx přiznány xxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx dávek xx xxxx xxxx 1. xxxxxx 1995, xxx-xx x nároky xxxxx xxxxxx a) x x), nebo xxxx 1. listopadem 1995, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx b) a x), platí xxxxxxxx xxxxxx před 1. xxxxxx 1995.

(2) Xxx xxxxxx xx

x) přídavky xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 15) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x nemocenské péči x xxxxxxxxxxx xxxxxx, 16)

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 13)

c) příplatek x přídavkům xx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx dlouhodobě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx mimořádnou péči xxxxxx náročnou, podle xxxxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx 15) x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, 16)

x) xxxxxxxxx x výchovnému xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx zdravotně xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx péči xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 13)

x) xxxxxx vyrovnávací xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 17)

f) xxxxxxxxx xx nájemné xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx, 18)

x) příspěvek xx xxxxxx za xxxxxxx xxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx zabezpečení, 13)

xxxxx xxxxxxx před 1. xxxxxx 1996, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x), c) x x), xxxx xxxx 1. únorem 1996, xxx-xx x nároky xxxxxxx x xxxxxxxxx x), x), x) x g), x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx přiznány xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x pro xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx za xxxx xxxx 1. xxxxxx 1996, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x), x) x x), xxxx xxxx 1. xxxxxx 1996, jde-li x xxxxxx uvedené x xxxxxxxxx b), d), x) x x), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx 1. lednem 1996.

(3) Nároky na xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxx

x) 1. xxxxxx 1995, jde-li x dávky xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a) x x),

x) 1. xxxxxxxxxx 1995, xxx-xx x xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x),

x) 1. xxxxxx 1996, xxx-xx o xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x), x) a f),

d) 1. xxxxxx 1996, xxx-xx o xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 písm. b), x), x) x x),

xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, další právnické xxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx příslušné x xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. říjnem 1995, xxx-xx o dávky xxxxxxx x xxxxxxxxx x) a x), x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996, jde-li x dávky uvedené x xxxxxxxxx x) x x).

(4) Xxx xxxxxx nákladů xx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx před 1. xxxxxx 1995, x xxx-xx o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2, postupuje se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996.

§75

(1) Xxxxx xxxxxxx x §74 odst. 1 písm. a) x x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxx 1995. Xxxxx xxxxxxx x §74 odst. 1 xxxx. x) x x) se vyplatí xxxxxxxxx za xxxxx xxxxx 1995.

(2) Xxxxx xxxxxxx v §74 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xx xxxxxxx naposledy xx xxxxx prosinec 1995. Xxxxx uvedené x §74 xxxx. 2 xxxx. b), x), e) a x) se xxxxxxx xxxxxxxxx za měsíc xxxxx 1996. Příspěvek xx xxxxxxx xxxxxxx x §74 xxxx. 2 písm. f) xx xxxxxxx naposledy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx roku 1995.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx rozhodl xxxx xx xxxxxxx.

§76

Xxxxx na xxxxx xxxxxx nejpozději xxxxxxxxx

x) 30. září 1995, xxx-xx o xxxxx xxxxxxx v §74 xxxx. 1 xxxx. x) x x),

x) 31. října 1995, xxx-xx o dávky xxxxxxx x §74 xxxx. 1 xxxx. x) x x),

x) 31. prosince 1995, xxx-xx x dávky xxxxxxx v §74 xxxx. 2 písm. x), x) a x),

x) 31. xxxxx 1996, jde-li x xxxxx uvedené x §74 xxxx. 2 xxxx. b), d), x) a g).

§77

(1) Xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx

x) x §74 xxxx. 1 xxxx. x) a x) po 30. xxxx 1995

x) x §74 xxxx. 1 xxxx. b) a x) xx 31. xxxxx 1995,

x) v §74 odst. 2 xxxx. x), x) x x) xx 31. xxxxxxxx 1995,

d) x §74 xxxx. 2 xxxx. x), x) x x) xx 31. xxxxx 1996,

xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx (§3).

(2) Xxxxx xx dávku xxxxxxxx x §74 xxxx. 2 písm. e) xxxxx za dobu xxxx 1. xxxxxx 1996 přiznat, xxxxx-xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Dávky xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x rozhodování x xxxxxx dávkách. Xxxxxxx xx dávky uvedené x xxxxxxxx 1 xx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx řízení x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 platí §69 xx 73 xxxxxxx.

§78

Vznikne-li xxxxx xx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx dnem jeho xxxxxxxxx, xxxxx pro xxxxxxxx dávek §51 xxxx. 3 xxxxxxx.

§79

Xxxxxxxxxx zdravotního stavu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx 1.xxxxxxxxx 1995 xxxxxxxxx x přídavkům xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx příplatek xx xxxx, které je xxxxxxxxxx xxxxx zdravotně xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx zvlášť xxxxxxxx, uvedený x §74 odst. 2 xxxx. c) x x), xxxx xxxxxxx xx 10. xxxxxxxxx 1995 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx byl xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx vyplácen, xxxxxx xxxxx, adresu x xxxxx číslo xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx postižení xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx uvedeného xxxxxxx xxxxxxxx, 20) xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxxxxxxx těžce xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx postižené xxxx xxxxxxxxxx nemocné (§9).

ČÁST XXXXX

§79x

§79x zrušen xxxxxxx předpisem č. 453/2003 Sb.

§79b

§79b zrušen právním xxxxxxxxx č. 453/2003 Sb.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§80

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Zákon č. 117/1966 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zanedbávání xxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 99/1972 Sb. x xxxxxx x. 180/1990 Xx.

2. Zákonné xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx č. 206/1990 Sb., x státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 245/1991 Xx., zákona x. 578/1991 Xx., zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 182/1994 Sb. x xxxxxx č. 183/1994 Xx.

3. Xxxxxxx opatření Xxxxxxxxxxxxx české xxxxxxx xxxx č. 229/1990 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx orgánu, xxxxx je x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příspěvku, ve xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 10/1993 Xx. x xxxxxx x. 183/1994 Xx.

4. Xxxxx č. 382/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx příspěvku xx znění xxxxxx x. 117/1992 Xx.

5. Xx. VI xxxxxx č. 84/1993 Sb., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxx č. 482/1991 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxx č. 197/1993 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nezaopatřené xxxx.

7. Xxxxx č. 319/1993 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 109/1995 Xx.

8. Nařízení vlády Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 106/1979 Sb., xxxxxx se xxxxxxx hranice xxxxxx xxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxx sociálních xxxxx xx xxxx.

9. Xxxxxxxx xxxxx č. 154/1993 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

10. Xxxxxxxx vlády č. 336/1993 Sb., xxxxxx se xxxxxxx částky xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

11. Xxxxxxxx xxxxx č. 143/1994 Sb., x xxxxxxx rodičovského xxxxxxxxx x podpory xxx xxxxxxxx xxxxxx.

12. Xxxxxxxx Xxxxxxxx rady xxxxxx č. 95/1968 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 78/1984 Xx., xxxxxxxx x. 147/1988 Xx., xxxxxxxx č. 263/1990 Sb., zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 582/1991 Xx., xxxxxxxx x. 30/1993 Xx. x vyhlášky x. 311/1993 Xx.

13. §5 vyhlášky Federálního xxxxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxxxx č. 51/1973 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pěstounskou péči xx xxxxxxxxxx zařízeních, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx národní rady x. 582/1991 Sb.

14. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx č. 235/1990 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxx x. 206/1990 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 313/1990 Xx., xxxxxx x. 245/1991 Sb., xxxxxx č. 578/1991 Xx., xxxxxxxx č. 27/1993 Sb., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 37/1993 Xx. x zákona x. 183/1994 Xx.

15. Vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 73/1993 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plátcům xxxxxxxxx.

§81

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1995, x xxxxxxxx §17 xx 29 a §80 xxxx 1 xx 3, 7,12 xx 15, které xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1996.

Xxxx v. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Xx. VI

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx na xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, příspěvek xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx před 1. xxxxxx 1998, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

(2) Nárok xx xxxxxxxx xx dítě xxxxxxxx xxxxx dnem 1. xxxxx 1997 xxxxxx xx splátky xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 1997, xxxxxxxx xxxxxx xx 30. září 1997 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x čl. I xxxx 16. Xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1997 xx xxxxx čl. I bodu 16 xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx náležející xx xxxxx 1997.

(3) Xxxx příspěvku xx xxxxxx potřeb xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx před 1. xxxxxx 1998 xx x přihlédnutím k čl. I bodu 35 xxxxxxx xxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx za leden 1998.

(4) Nároky xx xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx za dobu xxxx 1. lednem 1998 se posuzují xxxxx předpisů xxxxxxxx xxxx tímto dnem. Xxxxx a xxxx xxxxxxxx na xxxx xx xxxx xxxx 1. xxxxxx 1997 xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx platných xxxx xxxxx xxxx.

(5) Xxxxxx xx dávky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxx předpisů, se xxxxxxxx nejdříve xxx xxx 1. ledna 1998.

(6) Xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx, sociální xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1998 xxxxxxxx xx xxxx určitou, xx xx 31. prosinci 1997 xxxxxxxx xxxxxxxxxx §51 zákona x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx znění čl. I xxxx 45 tohoto xxxxxx.

(7) Vznikl-li xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx zánik xxxxxx na výplatu xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx platné xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 242/1997 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1998, x xxxxxxxx xxxx. 2 x xxxx. 4 xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.10.1997

Xx. VIII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx, xxxxx přijal xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx příjmení xxxxxxx xxxxxxx, může xx 31. prosince 1998 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx užívat x xx druhém xxxxx xxxxxx příjmení xxxxxxxxx.

2. Xxxx, které xx xxx 1. xxxxx 1998 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx manželů, xx xxxxxxx součástí xxxxxxxxxx jmění manželů. Xxxxxxxxxx a dluhy, xxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1998 x které xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx součást xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx mluví x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx manželů, xxxxxx se xxx xxxxxxxx xxxxx manželů.

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §78 zákona x xxxxxx se považují xx 1. srpna 1998 xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx zde xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §78 xxxxxx x xxxxxx, rozumí xx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oprávněnými xx xxxxxx §3 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx jsou xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 308/1991 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx víry x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x právní xxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1998; xxxxx těchto právních xxxxxx, jakož i xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1998 se však xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 91/1998 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.1998

Čl. XX

1. Xxxxxxx XX, ZTP x XXX/X vydané xxxx 1. červencem 2000 xxxxx po xxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx však xx 31. xxxxxxxx 2001.

2. Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 1999, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx příplatek a xxxxxxxxx na bydlení xxxxx zákona x. 117/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 137/1996 Xx., xxxxxx x. 132/1997 Xx., xxxxxx č. 242/1997 Xx., zákona x. 91/1998 Sb. x zákona č. 158/1998 Sb., xx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2000. Při xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxxx xx x době xx 1. xxxxx 2000 xx 30. xxxxxx 2000 xxxxxxx ze xxxxxxxx rozhodného příjmu, x xxxxx xx xx vycházelo xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxx xx 1.ledna 2000 xx 31. března 2000.

3. Xxxxxxxxx obdobím, xx xxxxx xx xxxxxxxx rozhodný xxxxxx xx xxxxxxxxxx čtvrtletí xx 1. dubna 2000 xx 30. xxxxxx 2000, xx xxxxx xxxxxx č. 75/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx energie, ve xxxxx zákona č. 242/1997 Xx., xxxxxxxxxx xxxxxxxxx od 1. xxxxx 1999 do 31. xxxxxxxx 1999. Xxxxxxxxx xxxxxxx, za xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx příjem za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2000 xx 30. června 2000, xx xxxxx xxxxxx x. 132/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx sociální xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 137/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 242/1997 Xx., xxxxxxxxxx čtvrtletí xx 1. října 1999 do 31. xxxxxxxx 1999.

Xx. XV xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 360/1999 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2000

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx účinnosti xxxxxx zákona, jde-li x dávky, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx dni účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxx o xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx následující xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 271/2001 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2001

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx čl. I xxxx 1 se při xxxxxxxxx rozhodného xxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx podpory xxxxxxxxx xx 1. října 2003.

2. Byla-li xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx podána xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, postupuje xx xxx posuzování xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Čl. I xxx 4 xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx na rodičovském xxxxxxxxx xxxxxxx nejdříve xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. II xxxxxx právním předpisem x. 125/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2003

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x čl. VIII xxxx 1, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx neuplynuly xx xxx 1. xxxxx 2004, xxxx Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uschovat xxx, aby x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 15 xxxxxxxxxxxx xxx následujících xx kalendářním roce, x xxxx došlo x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx informačního xxxxxxx nebo v xxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x dávkách xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx a xxxxx týkající se xxxxxx sociální xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 424/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx působností, xxxxx ke xxx 31. xxxxxx 2004 xxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §249 odst. 2 xxxxxxxx xxxxx xx xxxx. Xx stát x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx organizační složka xxxxx - xxxxxxxxx xxxx xxxxx, jímž xx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx obecní xxxx xxxx uvedený xx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxx a xxxxx neplatí pro xxxxxx město Prahu.

2. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx státní sociální xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokončí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

3. Lhůty xxx xxxxxx správních rozhodnutí xx x xxxxxxxxx xxxxx bodu 2 xxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx prodlužují x 30 xxx.

4. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx zahájit xx xx dni xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx svěřené jim xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

5. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2004 xx xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x čl. I bodu 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx právní předpisy, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx s ukončením xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxx, že xxxxxxxxxx, spisy a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx úřady xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx provádění xxxxxx xxxxxxxx podpory xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx.

6. Pracoviště xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxx 1. xxxxxx 2004 xxxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx 1. dubna 2004 xxxxxxx pracovišti xxxx orgánů xxxxxx xxxxxxxx podpory, xx xxxxx xxxxx čl. I xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxx stanovení xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx čl. I xxxx 5 xx 13 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx bydlení, xx 1. xxxxxxxx 2004, x jde-li x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx, xx 1. xxxxx 2004.

8. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (čl. I xxxx 22 x 23) se xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxx xx xxxxxxxx 2003; příspěvek na xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxx náležející xx xxxxx červen 2004.

9. Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzniklé x xxxxxx vykonávání xxxxxxxxx xxxxxxxx xx větším xxxxxxx, než umožňovaly xxxxxxxx účinné před 1. lednem 2004, x z xxxxxx xxxxxxxxx rodičovského příspěvku, x xxxxx nebylo xxxx 1. xxxxxx 2004 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

10. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx výplatu x výši xx xx xxxxxx xxxx 1. lednem 2004 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x tím, xx xxxxxxxxx rodičovského xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx za kalendářní xxx 2002.

11. Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx úřady xxxxxxxxx ke xxx 31. xxxxxx 2004 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x bezplatném xxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. CXVII xxxx 12 zákona x. 320/2002 Xx., x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx do xxxxxxx těmto xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2002, se xx xxx 1. xxxxx 2004 xxxxxxx. Předchozí xxxx se xxxxxx xxxxx, na jejichž xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x krajským xxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 453/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

XXXX DVACÁTÁ XXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXXX

1. Xxxxxxxxx xxxxxx poskytne xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jednorázovou xxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxx xx xxxx xxxx x přidané xxxxxxx.

2. Nárok xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx 2004.

3. Xxxx příspěvku xxxxxx xxxx 2&xxxx;000 Xx.

4. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx výplaty xxxxxxxx xx xxxx x červnu 2004, xxxxxxxxx v tom xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx 2004, xxxxx xxxxxxxx xx dítě xxxxxx x červnu 2004 xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx přídavku xx dítě za xxxxxx 2004.

6. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx přídavku na xxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx 2004, a xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx.

7. X xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx nevydává xxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dítěti xxxxxx xxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx první xxx xxxxxxxx xx 30 xxx ode xxx, xxx byl xxxxxxxx přídavek na xxxx za xxxxxx 2004, písemné xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx; x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx 31. xxxxxx 2005.

9. Pokud xx xxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xx nepřihlíží.

10. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx postihnout xxxxxxx xxxxxxxxxx.

11. Xxxxxxx xx výplatu příspěvku xxxxxx se xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 237/2004 Xx. s xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

XXXX DVACÁTÁ XXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXIX

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytne xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxx xx xxxx xxxx x přidané xxxxxxx.

2. Nárok na xxxxxxxxx xxxxxxxx má xxxxxxx osoba, která xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxx) z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "důchod") xxxxxxx xx část června 2004. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxx na xxxxxxx více důchodů, xxxxxx příspěvek důchodci xxx xxxxxx.

3. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1&xxxx;000 Xx.

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 2004, xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx termínu xxxxxxx důchodu, xxxxx xxxxxx nebude x xxxxxx 2004 xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 2004 přede xxxx, x xxxx xx důchod xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 60 dnů xxx xxx xxxxxxxx žádosti.

5. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 2004.

6. Xxxxxxxxx důchodci xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx 2004, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx termínu. X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 4 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

7. X nároku xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx orgán uvedený x xxxx 5 xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx-xx x xx xxxxxxx poživatel xxxxxxx xx 60 dnů xxx xxx, kdy xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx 2004. X xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx opravných xxxxxxxxxx xx správním xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

8. Nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxx důchodci xxxxxx dnem 30. xxxxxx 2005.

9. Xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx příjmu, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

10. Příspěvek xxxxxxxx nelze postihnout xxxxxxx rozhodnutí.

11. Náklady xx výplatu příspěvku xxxxxxxx se hradí xx státního xxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 237/2004 Xx. x účinností xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004)

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxx ze státní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx x xxxxxx xxx xxxxxxx znovu xxxxx čl. I xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx příjmy x xxxxxxxxx xxxx x xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx příjmy xxxx xxxxxxxx x ní xxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x dávce, xxxx příjmy xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx činnost, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxx osob, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činných xxxxx, že xxxx xxxxxxx nevykonávaly soustavně.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 124/2005 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.3.2005

Čl. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx xx rodičovský xxxxxxxxx x případě, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx obdobné xxxxxxxx xxx xxxx předškolního xxxx, se xxxxxxxx xxxxx čl. I xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x němž xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxx dávek státní xxxxxxxx podpory, xx xxx xxxxxxx nárok xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx podle xxxxxx č. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 2007.

2. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx se vyplatí xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2006, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 112/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2007

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxx o pokutách, xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x do xxxxxx dne pravomocně xxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx stanoví xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2006, xxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx 31. xxxxxx 2006, xxxx zjišťuje-li xx výše xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §51 xxxxxx o státní xxxxxxxx xxxxxxx po xxx 31. března 2006.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 113/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxx odměny xxxxxxxx, xx niž xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se přepočte xxxxx čl. VI tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xx xxxx x xxxx x xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx xx vyplatí naposledy, xxx-xx x xxxxx xx xxxxx příspěvek xx xxxxxxxxx kalendářní xxxxx, v němž xxxxx účinnosti tento xxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 134/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXXX

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů.

2. Nedokončená xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osoby x xxxxxx neustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pozbývá xxxxxxxx xxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx-xx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx živnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx ohlašovací živnost xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 214/2006 Sb., xxxxxxx x právnické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx řemeslné xxxxxxxx.

Xx. XXXX vložen právním xxxxxxxxx x. 214/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2006 x xxxxxxxx bodu 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2007

Čl. XXIV

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxx xx dítě, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx příspěvek xxxxxxxxxx xx výši podle xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xx xxxxx účinném xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2007.

2. Xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx, jestliže xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2007, xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2007 bez xxxxxxx, nejpozději do xxxxx xxxxxx února 2008, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3. Nároky xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2008, xx xxxxxxx xx xxxx xxxx 1. xxxxxx 2008 podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx od 1. xxxxx 2008

x) x xxxxxxxx xxxxxx xx 3 let věku xxxxxx, xxxxxxxx nejmladší xxxx v rodině xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx příspěvek xxxx 1. xxxxxx 2008 xxxxxxx 21 xxxxxx xxxx, a xx xxxxxxxx 3 xxx xxxx tohoto dítěte xxxxxx xxxxxxxxxx příspěvek xx xxxxxxx výměře xx 4 let xxxx xxxxxx,

x) ve xxxxxxx xxxxxx do 4 xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx nárok na xxxxxxxxxx příspěvek xx 31. xxxxxxxx 2007 xxxxxxx 3 xxx xxxx xxxx 1. xxxxxx 2008.

5. X xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. XXIII, xxx-xx o xxxxx xx rodičovský příspěvek, xxxxx xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2007 podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, rozhodne xxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx tomuto xxxxx.

6. Xxxxxxxx příjem x xxxxxxxxxxxx k čl. XXIII xxxxx 2 x 3 xx xxxxxxx

x) xx ledna 2008, xxx-xx o xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) nejdříve xx ledna 2008, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx přídavku xx xxxx xxxxxxx xxxx příjmu xxxxxxxxx x čl. XXIII xxxx 2 x prokáže, xx takový xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nárok xx xxxxx xxxxxxxx xx dítě,

c) nejdříve xx xxxxx 2008, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx přídavku xx xxxx xxxxxxx xxxx příjmu uvedeného x čl. XXIII xxxx 3.

Xx. XXIV vložen xxxxxxx předpisem x. 261/2007 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx 6 xxxxxxxxxxxx měsíců xx sobě xxxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 3 xxxxxx x. 117/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx 1. xxxxx 2009, se xxxxxx xx 1. xxxxx 2009.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 382/2008 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2009

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xx Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2009 xxxxx x povinnosti x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, kteří x 31. xxxxxxxx 2008 xxxxxx úkoly při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Příslušná xxxxxxx xxxx hlavního xxxxx Xxxxx dohodne se xxxxxxxxxxx uvedenými x xxxx 1 xxxxxxx xxxx x povinností x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx - Xxxx xxxxx hlavního xxxxx Prahy. Xxxxx xxxxxxxxx delimitace xx xxxxxxx.

3. Xxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 31. prosince 2008 xxxxx xxxxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx a pravomocně xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx případech xxxxxxxxxx x 30 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

4. Xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008 posuzuje Xxxx xxxxx hlavního města Xxxxx.

5. Výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx do 31. prosince 2008 x xxxxx pravomocného xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx zahájit xx 31. prosince 2008, xxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy; xxxxxx x xxxxxxxxxxx výkonů xxxxxxxxxx xxxx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory, u xxxxxxx xx xxxx 31. xxxxxxxx 2008 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpora, a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 4 xxxxxxx úřady xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xx xxx 1. xxxxx 2009.

8. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx sociální xxxxxxx, ve znění xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, xxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2009 pohledávkami Xxxxx republiky, xx xxxxxxx xx příslušný xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy.

9. Xxxxxx xx věcech, x nichž přešla xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx úřady, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxx, před xxxx xxxx řízení xxxxxxxx.

10. Příslušné xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx umístění převáděných xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx nájemné xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x místě obvyklou x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2010, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

11. Xxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvek x xxxxx výměře xxxxx čl. I xxxx 5 x 6 xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nejdříve xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

12. Xxxxx xx rodičovský xxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x státní xxxxxxxx podpoře xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx bez žádosti, xxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvek xxxxxx xx dni 31. prosince 2009 x náleží x xx tomto xxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 414/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009 s xxxxxxxx xxxx XX, xxxxx nabývá účinnosti xx 1.12.2008

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx před 1. xxxxxxxxx 2009 podle xxxxxx č. 117/1995 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx účinném xx xxx 1. xxxxxxxx 2009, xxxxxx naposledy xx červen 2009.

2. Xxxxx xxxxx do 31. xxxxxxxx 2009 xxxxxxx nově xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx §18 odst. 1 zákona č. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx účinném xxx xxx 1. xxxxxxxx 2009, xxx xxxxxxx; xxxxxxxx o xxxxx výše xxxxxxxx xx dítě se xxxxxxxxxx a xxxxxx xx pouze do xxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx na dítě xxxxx §17 a 18 xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 117/1995 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2009.

2. Úřady práce xx xxxxxxx měsíce xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx přídavek xx xxxx x xxxx xxxx xxxxx §17 x 18 zákona x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx 2010 xxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx §17 x 18 xxxxxx x. 117/1995 Sb., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx vlastních xxxxx.

4. Úřady práce xx 31. xxxxx 2011 xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xxxxx §32 xxxx. 1 písm. b) xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2009 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2010

Čl. VIII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x. 117/1995 Xx., x státní xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxx, jde-li x xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx, na něž xxxxxx nárok xx 31. xxxxxxxx 2010.

Čl. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 346/2010 Xx. x účinností xx 1.1.2011

Čl. VIII

Čl. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 80/2011 Sb.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx bydliště xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 odst. 2 xx 4 xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx dávky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx vztahuje na xxxxxx, které xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2011; xxx-xx o xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vznikly před 1. xxxxxx 2012 xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2012.

2. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2011 xxxxxxx podle xxxxxx x. 117/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxx x dítě dlouhodobě xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx těžce xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxx, xxxxx xx xx dni účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx 3 xxx, bude xxxxxxx i xx 31. prosinci 2011, xxxxxxx xxxx do 3 xxx xxxx xxxxxx dítěte, xx xxxx 7&xxxx;600 Xx xxxxxxx x tím, xx xxxxxx výše xxxxxxxxxxxx příspěvku xxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx pomocí x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x souvislosti x porodem xxxxx x xxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx po 31. prosinci 2011 xxxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx xxx žádosti v xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxx nárok xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx péči. Xx-xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxx xxxxx nejpozději do 31. xxxxx 2012 xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx §30b xxxx. 4 xxxxxx x. 117/1995 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x pro xxxx xxxxxxx. Xx provedené xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx odejme xxxxxx xxxxx.

3. Nejde-li x xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx 2, nárok xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1 písm. x) x xxxx. 4 xxxxxx č. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne 31. xxxxxxxx 2011, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2011. Xxxxxxxxxx příspěvek, který xxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2011. X xxxxxx nároku xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2011.

4. Xxx-xx o xxxxx xx rodičovský xxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxx nárok přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xx 31. xxxxxxxx 2011, může xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx příspěvek xx 31. xxxxxxxx 2011 podle xxxxxx xxxxxx platné xxxxx xxxx účinnosti tohoto xxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx 1. xxxxx 2012 xxxxxxx x změnu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2012, xxxxxxx xxxxxx rodičovského příspěvku xxxxxxxxx před 1. xxxxxx 2012 xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx rodičovského xxxxxxxxx xxxxx §30a xxxx. 1 xxxxxx x. 117/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podané xxxxxxx.

5. Xxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x dávek xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dítěte xxxxx zákona x. 117/1995 Xx., ve xxxxx účinném xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se považuje xxx xxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2012

x) xx xxxx, xxxxx xx osobou xxxxxxxx xx péči xxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxxx X (lehká xxxxxxxxx), xxxx-xx před 1. xxxxxx 2012 xxxxxxxxxx nemocné,

b) xx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx jiné xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx XX (středně xxxxx xxxxxxxxx), bylo-li před 1. xxxxxx 2012 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxx xx péči jiné xxxxxxx osoby xx xxxxxx XXX (těžká xxxxxxxxx) nebo xx xxxxxx IV (xxxxx xxxxxxxxx), xxxx-xx před 1. lednem 2012 xxxxxxxxxx těžce xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx dítě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x sociálních xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xx xxxx.

6. Xxxxx xx xxxxxxxx příplatek xxxxx čl. VIII bodu 2 xxxxxx č. 347/2010 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatřeními x xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxx a sociálních xxxx, zaniká dnem 31. xxxxxxxx 2011. X xxxxxx nároku xx sociální xxxxxxxxx xxxxx orgán státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx sdělení, xxxxx xx nedoručuje xx xxxxxxxxx xxxxx.

7. Řízení x dávkách xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx neskončená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

8. Xxxxxxxxxx §54a xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se použije xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx sankce podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx dítěte x xxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

9. X xxxxxxxxx, kdy xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvek xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xx neplnění xxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxx xxxxxxx povinné xxxxxx docházky dítěte x rodině postupuje xxxxxxx nároku na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xxxxx xxxxxxxxxx §54a xxxx. 2 zákona x xxxxxx sociální xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xx rodičovský xxxxxxxxx, který rodiči xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx z důvodu xxxxxx xx xxxxxxxxx xx péči, náleží xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx podané xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxx xx celkové xxxxxx 220&xxxx;000 Kč.

2. Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx příspěvek xx 31. xxxxxxxx 2011 xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona č. 366/2011 Sb., xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx příspěvek x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Celková xxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku není x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 220&xxxx;000 Xx. Ostatní xxxxxxxx xxxxxx na rodičovský xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, včetně souběhu xxxxxxxxxxxx příspěvku x xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx dítěti, které xxxxxxx nárok xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xxxxx xxxxxx xxxxxx účinné xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx základě písemné xxxxxxx rodiče xx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rodičovského xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx 220&xxxx;000 Kč.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 331/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.12.2012

Xx. X

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx znění xxxxxxx do dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx péče, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx 2012.

2. X xxxxxx xxxxxx na xxxxx pěstounské péče xxxxx xxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxx xx 30. listopadu 2012 xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxx xxxxxxx, v xxxx xxxxxxxx informuje x xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx uplatnění xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx vlastních xxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 401/2012 Sb. s xxxxxxxxx xx 27.11.2012

Xx. XXX

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx cizích xxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu vydaného xx xxxxxxx §15 xxxxxx x. 117/1995 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx do 31. xxxxx 2012, x xx xxxxxxx §108 xxxx. 3 xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx do 31. xxxxx 2012, x xxxxxxxx k 31. xxxxx 2012, xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxx 2013/2014 xx xxxxxxxx za xxxxxxx xx xxxxxxxxx školách xxx xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. III xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 267/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2013

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §58 xxxx. 3 xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx vyzvána xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, aby xxxxxx xxxx písemně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx systémů.

2. Xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxx xxxxxxx změnu xxxxxxx výplaty xxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx ode xxx xxxxxxx podle xxxx 1. Xxxxx xxxxxxx x §58 xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx. xxx neplatí.

3. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xx 3 kalendářních xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx dávka xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx sdělený Xxxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx příjemcem dávky, x nebude-li xxxxxx xxxx, bude vyplácena xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 306/2013 Sb. x účinností xx 1.11.2013

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, se xxxxxx xxxxxxxx xxx dávky xxxxxx sociální xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2015, xx-xx rozhodným obdobím, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x pro xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2015, xx-xx rozhodným xxxxxxx kalendářní xxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 252/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx-xx x dítě xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx nahrazující xxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2015, xxxxxx xxxxxxx xxxxx §44 xx 46 xxxxxx č. 117/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem č. 253/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxx č. 117/1995 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx 1. října 2017, xx poprvé xxxxxxxxx x přídavku xx xxxx náležejícího xx měsíc xxxxx 2017.

2. Přídavek xx xxxx náležející xx xxxxxx předcházející 1. xxxxx 2017 se xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 117/1995 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx 1. xxxxx 2017, a xx i xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx nebo nebylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx data.

3. Xxxx xxxxx Xxxxx republiky - xxxxxxx pobočky x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxx přídavku xx xxxx xx xxxxxxx výměře xxxxx §18 zákona x. 117/1995 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxx xxxxxxx. X xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx spisu.

4. Xxx stanovení nároku xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jeho výši xxxxx §30 odst. 1 xxxxxx č. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x částce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyplacené xxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx xxx došlo x zániku xxxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvek x důvodu vyčerpání xxxxxx 220 000 Kč x xxxxx xxxxxx xxxxxx alespoň x 2 xxxx narozené xxxxxxxx xx xxxx xx 4 xxx, xxxxxx xx xxx xxx 1. xxxxx 2018 xxxxx na xxxxxxxxxx příspěvek ve xxxx 110&xxxx;000 Kč. Xxxxxxxx nároku xx xxxxxxxxxx příspěvek x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx provede xx xxxxxx.

5. Přídavek xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx §18 xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx od xxxxxxx náležející za xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti.

6. Xxxx xxxxx Xxxxx republiky - xxxxxxx pobočky x pobočka pro xxxxxx xxxxx Prahu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na dítě xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti, xxxxxxx sdělení o xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx vlastních xxxxx.

7. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx přiznán pěstounovi xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona x. 117/1995 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx naposledy xx xxxxxxxxxx xxxxx předcházející xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx výši xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxx rodičovského xxxxxxxxx vyplacené xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 200/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx příspěvek xx xxxx podle xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a to xxxx xxxxxx, který xxxxxx o xxxx xxxx děti do 4 xxx věku, xxxxx xxxx nejmladší x xxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx datu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xx xxxx podle zákona x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx nároku x xxxx rodičovského xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x částce rodičovského xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx o xxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx České republiky - xxxxxxx pobočky x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Prahu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejpozději xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxxxx, ve xxxxxx xxxxx zákon nabude xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x změně xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xx nedoručuje xx xxxxxxxxx xxxxx.

2. X xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x dítě xxxx xxxx do 4 xxx xxxx, které xxxx nejmladší v xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xx xxxx xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx.

3. Xxx xxxxxxxxx nároku a xxxx xxxxxxxxx částek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vyměřovacího základu xxx xxxxxxxxx peněžité xxxxxx v mateřství xxxx nemocenského v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx převzetím dítěte xxxxx zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 363/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2020

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx příjmu xx xxxxxxxxxx činnosti do 30. xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po roce, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tento xxxxx, xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. X vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 540/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - krajské xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxx §18 zákona x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx. O xxxxx xxxx přídavku xx dítě xx xxxxx záznam do xxxxx.

2. Přídavek na xxxx náležející xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx i xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dokončeno do xxxxxx xxx.

3. Přídavek xx xxxx xxxxx xxxxxx č. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx náležející xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx kterém xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxx §30a xxxx. 1 xxxxxx x. 117/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxxxx x případech, xxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

5. Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx hlavní xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx") doručí v xxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2021 xx 30. září 2021 xxxxxxxxxx příjemcům xxxxxxxx xx dítě a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx písemné xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Úřadu práce xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx je xxxxx, xxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxx jejich skutečného xxxxxx xxxxxxx od xxxxx, xxx jsou xxxxxxx x trvalému xxxxxx, tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámili xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce, xxxxx xxx xxxxxxxx xx dítě xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

6. Xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx skutečného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušné krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxx 5 xxxxxxx xxxx dávky xxxxxxx pobočka Úřadu xxxxx, xxxxx jim xxxx dávky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx §58 xxxx. 2 xxxxxx x. 117/1995 Xx. xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 285/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 28.7.2021

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx navýšení měsíčních xxxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxx podle §26a xxxx. 2 zákona x. 117/1995 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx použijí xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx 2022.

2. Xxxxx, xxxxx užívá xxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxxx celého xxxx, xxxxxx nárok xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle §24 xx 27 xxxxxx x. 117/1995 Sb., xx znění účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx 2022.

3. Xxxxxxxxx stavby xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rekreaci xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle §24a zákona x. 117/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx 2022.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 17/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.1.2022

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 117/95 Xx. nabývá xxxxxxxxx xxxx 1.10.1995, x výjimkou §17 xx 29 x §80 xxxx 1 xx 3, 7, 12 xx 15, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1996.

Xx znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

137/96 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 117/95 Xx., x státní xxxxxxxx podpoře

s účinností xx 1.7.96, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §5,11,12 x 28, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.96

132/97 Xx., x sociálním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nájemného x x změně xxxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 137/96 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.7.97

242/97 Xx., kterým xx mění x xxxxxxxx xxxxx x. 117/95 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů x xxxxxxxxx xx 1.1.98, x výjimkou xxxxxxxxxx §17, 18, 19 x čl. XX odst. 2 x odst. 4 xxxx druhé, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.10.97

87/98 Xx., úplné xxxxx xxxxxx x. 117/95 Xx. publikované x xxxxxx x. 33/98

91/98 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x. 94/63 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxx x doplnění dalších xxxxxx s účinností xx 1.8.98, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §24 xxxx. 1

a §25 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.98

158/98 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.7.98

223/98 Xx., xxxxx XX xx xxx 2.9.98 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §17 x 18 xxxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 242/97 Xx. (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 21.10.98

360/99 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2000

118/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x změně některých xxxxxx

x účinností od 1.7.2000

132/2000 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxxx úřadech x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx Xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

155/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 65/65 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2001

492/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x některé další xxxxxx

x účinností xx 1.1.2001

271/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx od 1.10.2001

402/2001 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 117/95 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 150/2001

151/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx soudního xxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

309/2002 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon)

s xxxxxxxxx xx 1.1.2004 (xxxxxxx x. 281/2003 Xx. xxxx změněna xxxxxxxx xx 1.1.2005, xxxxxxx x. 626/2004 Xx. xxxx xxxxxxx na 1.1.2007, xxxxxxx x. 531/2006 Sb. xxxx xxxxxxx na 1.1.2009, xxxxxxx č. 381/2008 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2012 a xxxxxxx x. 445/2011 Xx. byla změněna xx 1.1.2015)

320/2002 Sb., x změně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx okresních xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2003

125/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 117/95 Xx., x xxxxxx sociální xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2003

281/2003 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 218/2002 Xx., o službě xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), xx znění xxxxxx x. 131/2003 Sb., x xxxxx č. 309/2002 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx zákona č. 123/2003 Xx.

x xxxxxxxxx xx 28.8.2003

362/2003 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2005 (xxxxxxx x. 530/2005 Xx. xxxx xxxxxxx účinnost na 1.1.2007)

424/2003 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 582/91 Xx., x organizaci x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

438/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x účinností od 1.1.2004

453/2003 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 117/95 Sb., x xxxxxx sociální xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2004, x výjimkou §2x, §3, 7, 19, 20, 24, 50, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 63x, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72x, 73x, §79x x §79b, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.4.2004; x §2, 4, 5, 6, 8, §27 - 29, §51, 68, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2004

454/2003 Sb., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xx xxxx zákon č. 117/95 Xx., o xxxxxx sociální xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 6.11.2003 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dne 27.11.2003

x xxxxxxxxx xx 6.1.2004

53/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2004

237/2004 Xx., xxxxxx xx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x přidané xxxxxxx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxx č. 353/2003 Sb., o xxxxxxxxxxx daních, ve xxxxx xxxxxx x. 479/2003 Xx., a xxxxx x. 338/92 Xx., o xxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004)

238/2004 Sb., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, kterým xx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x dani z xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx některá xxxxx xxxxxxxx x mění xxxxx x. 353/2003 Xx., o spotřebních xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 479/2003 Xx., x xxxxx x. 338/92 Sb., x xxxx x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 1.4.2004 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dne 9.4.2004

x xxxxxxxxx xx 8.5.2004

315/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 117/95 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 94/63 Sb., x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 359/99 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2004

436/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2004

562/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx školského xxxxxx

x účinností xx 1.1.2005

626/2004 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx zákonů x návaznosti xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2005

124/2005 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 482/91 Sb., x xxxxxxxx potřebnosti, xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 235/2004 Xx., o xxxx x přidané xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 40/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 30.3.2005

168/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 117/95 Xx., o státní xxxxxxxx podpoře, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.6.2005

204/2005 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.1.2006

218/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 100/88 Xx., x sociálním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 463/91 Xx., x životním minimu, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 117/95 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2005

377/2005 Xx., x xxxxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x finančních xxxxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 29.9.2005

381/2005 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 349/99 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2006

530/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx sborů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 362/2003 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx poměru příslušníků xxxxxxxxxxxxxx sborů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 153/94 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx službách XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností od 1.1.2006

552/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 111/98 Xx., x vysokých školách x x xxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2006

109/2006 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2007

112/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x pomoci v xxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

113/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 117/95 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx řád), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 279/2003 Xx., x výkonu zajištění xxxxxxx a xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.4.2006

115/2006 Sb., x registrovaném xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2006

134/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 359/99 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx ochraně dětí, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 94/63 Xx., o xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 99/63 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 117/95 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 200/90 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

189/2006 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2007 (xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x. 585/2006 Xx. xx 1.1.2008 a xxxxxxx x. 261/2007 Xx. xx 1.1.2009)

214/2006 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 455/91 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2006 x xxxxxxxx ustanovení xxxxxx XIII xxxx 4, které xxxxxx xxxxxxxx dnem 1.1.2007

267/2006 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců

s xxxxxxxxx xx 1.1.2008 (xxxxxxx x. 218/2007 Xx. byla xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2010), (xxxxxxx x. 282/2009 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2013), (xxxxxxx x. 463/2012 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2015) x (zákonem č. 182/2014 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2017)

531/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x o xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností od 7.12.2006

585/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 189/2006 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx práce, xxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx práce, xxxxx x. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 111/2006 Xx., o pomoci x xxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 165/2006 Sb., x xxxxx x. 582/91 Xx., o xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.1.2009

213/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 117/95 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 251/2005 Xx., x xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 29/2007 Sb.

s xxxxxxxxx xx 22.8.2007

218/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx x. 267/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zákon x. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx práce, xx xxxxx zákona x. 585/2006 Xx., zákon x. 110/2006 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, zákon x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 155/95 Sb., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 22.8.2007

261/2007 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2008 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xx 1.1.2009

269/2007 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

379/2007 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx území XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 325/99 Xx., o xxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.12.2007

88/2008 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 31.1.2008 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 27.3.2008

129/2008 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2009

239/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

305/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

306/2008 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 155/95 Sb., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

381/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (služební xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxx státních zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.10.2008

382/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 326/99 Sb., o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2009

414/2008 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 117/95 Xx., o xxxxxx sociální xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 359/99 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

282/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 31.8.2009

326/2009 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx růstu x xxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

362/2009 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx ČR xx xxx 2010

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010 s xxxxxxxx xx. XV, xxxxx nabývá xxxxxxxxx xx 20.10.2009

10/2010 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 1.12.2009 ve xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2 čl. XXXX xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x. 237/2004 Sb., xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxx xxxxxxx další xxxxxxxx x mění xxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 479/2003 Xx., x zákon x. 338/1992 Sb., x dani x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx paragrafované xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 29.1.2010

346/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 586/92 Sb., o xxxxxx x xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2011

347/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x úspornými xxxxxxxxxx v působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx věcí

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

427/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 325/99 Xx., o xxxxx x x xxxxx zákona x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx o azylu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx XX a o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2011

80/2011 Xx., xxxxx XX xx xxx 1.3.2011 xx. zn. Xx. XX 55/10 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x. 347/2010 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

364/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x úspornými xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

366/2011 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 111/2006 Sb., x pomoci v xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 108/2006 Xx., x sociálních xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

375/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2012

428/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

445/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 309/2002 Xx., o xxxxx xxxxxx souvisejících s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 28.12.2011

458/2011 Sb., x změně zákonů xxxxxxxxxxx se zřízením xxxxxxx xxxxxxxxx místa x dalších změnách xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015 a 1.1.2014

331/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 117/95 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 329/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx dávek osobám xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 141/2012 Sb., xxxxx x. 73/2011 Xx., x Úřadu xxxxx XX x o xxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 108/2006 Xx., x sociálních xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.12.2012

399/2012 Sb., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

401/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013 s xxxxxxxx čl. X, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 27.11.2012

463/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x úrazovém pojištění xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákon

s xxxxxxxxx xx 21.12.2012

48/2013 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 111/98 Xx., x xxxxxxxx školách x x xxxxx a xxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.4.2013

267/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 155/95 Sb., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.9.2013

306/2013 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2013

303/2013 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2014

344/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

64/2014 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx kontrolního xxxx

x xxxxxxxxx od 1.5.2014

101/2014 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 326/99 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx xxxxx pozdějších předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 24.6.2014

182/2014 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 29.8.2014

250/2014 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2015

252/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x hmotné nouzi, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

253/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 117/95 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx podpoře, ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx od 1.1.2015

267/2014 Xx., kterým se xxxx zákon x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 31.12.2014

332/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 221/99 Xx., x xxxxxxxx x povolání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

205/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Sb., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx další xxxxxx

x účinností xx 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx důchodového xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

137/2016 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 111/1998 Xx., x vysokých školách x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx školách), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x hazardních hrách x xxxxxx o xxxx x xxxxxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

298/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zákon č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx přístupu k xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 121/2000 Xx., x právu xxxxxxxxx, o právech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 19.9.2016

98/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/2006 Sb., x xxxxxx v xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 20.4.2017

183/2017 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx a xxxxxx x některých přestupcích

s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

200/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2018 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.10.2017

222/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 326/1999 Xx., x pobytu cizinců xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

92/2018 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x provádění sociálního xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.5.2018

32/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2019

277/2019 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx zákonů a xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

363/2019 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 117/1995 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2020 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2020

30/2020 Xx., xxxxx XX xx xxx 17.12.2019 xx. xx. Xx. XX 31/17 ve xxxx xxxxxx xx zrušení §18 zákona x. 117/1995 Xx., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 6.2.2020

540/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

588/2020 Xx., x náhradním xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx výživném)

s xxxxxxxxx xx 1.7.2021

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

285/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 117/1995 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 586/ /1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.7.2021

363/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 359/1999 Xx., x sociálně-právní xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

14/2022 Xx., xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 7. prosince 2021 sp. xx. Xx. XX 1/20 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx části xxxxxx x. 117/1995 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx ustanoveních xx. XX xxxxxx x. 363/2019 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 26.1.2022

17/2022 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 117/1995 Sb., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.1.2022

a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x částce x. 68/95 Xx., 96/98 Xx., 150/2001 Xx. x 141/2002 Sb.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §4 xxxxxx x. 135/1982 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§7 x §19 xxxx. 3 xxxxxx x. 123/1992 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

2) Zákon č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 111/1998 Sb., x vysokých xxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

3) §34 xxxxxx x. 29/1984 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 171/1990 Xx.
4) §4 xxxxxx XXX č. 545/1992 Xx., o Xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
5) §120 xxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x. 149/1988 Xx., kterou xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxx x. 309/1993 Xx. a x. 207/1995 Xx.
6) §15 xxxx. 4 xxxxxx x. 50/1973 Sb., x xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 118/1992 Xx.
7) §2 xxxx. 4 xxxxxx XXX č. 550/1991 Xx., x všeobecném xxxxxxxxxx pojištění, ve xxxxx xxxxxx x. 161/1993 Xx. x xxxxxx x. 59/1995 Xx.
8) §6 xxxxxx x. 123/1992 Xx.
9) Xxxxxxxxx §128 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 519/1991 Xx., x §8 xxxxxxxxx řádu, xx xxxxx zákona č. 178/1990 Xx., xxxxxx x. 558/1991 Xx. x zákona č. 292/1993 Xx.
10) Například §8 odst. 1 xxxxxx ČNR x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx XXX x. 590/1992 Sb., x §12 odst. 2 písm. x) xxxxxx XXX č. 9/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx x působnosti xxxxxx České xxxxxxxxx xx úseku zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 272/1992 Xx.
11) Zákon č. 71/1967 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx řád).
12) Xxxxx č. 382/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 117/1992 Xx.
13) Xxxxx č. 100/1988 Sb., x sociálním xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 110/1990 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Xx., zákona x. 1/1991 Xx., xxxxxx x. 46/1991 Xx., xxxxxx x. 306/1991 Sb., xxxxxx XXX x. 482/1991 Xx., xxxxxx x. 578/1991 Xx., xxxxxx XXX x. 582/1991 Xx., zákona x. 235/1992 Xx., xxxxxx XXX x. 589/1992 Xx., xxxxxx XXX x. 37/1993 Sb., xxxxxx x. 84/1993 Xx., zákona x. 160/1993 Sb., zákona x. 266/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx x.182/1994 Xx. x xxxxxx x. 241/1994 Xx.
14) Xxxxx č. 50/1973 Sb., xx xxxxx xxxxxx č. 58/1984 Xx., zákona x. 118/1992 Xx. x xxxxxx x. 307/1993 Xx.
15) Xxxxx č. 88/1968 Sb., x prodloužení xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxx x xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 99/1972 Sb., zákona x. 73/1982 Sb., xxxxxx x. 57/1984 Xx., xxxxxx x. 109/1984 Xx., xxxxxx x. 51/1987 Xx., xxxxxx č. 103/1988 Xx., zákona č. 180/1990 Sb., xxxxxx x. 306/1991 Sb., xxxxxx XXX č. 582/1991 Sb., xxxxxx XXX x. 37/1993 Xx., xxxxxx č. 266/1993 Xx., xxxxxx x.308/1993 Xx., xxxxxx x.182/1994 Xx. x xxxxxx x. 241/1994 Xx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx odborů č. 165/1979 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x poskytování xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xx zvláštních případech, xx xxxxx xxxxxxxx x. 155/1983 Sb., xxxxxxxx x. 79/1984 Xx., xxxxxxxx x. 135/1984 Xx., xxxxxxxx x. 59/1987 Xx., xxxxxxxx x. 148/1988 Xx., vyhlášky č. 123/1990 Sb., xxxxxxxx x. 263/1990 Xx., xxxxxxxx č. 501/1990 Xx., xxxxxx x. 306/1991 Sb., xxxxxx XXX č. 582/1991 Xx., xxxxxx XXX x. 590/1992 Sb., xxxxxxxx x. 30/1993 Xx., xxxxxx XXX x. 37/1993 Xx., xxxxxxxx č. 312/1993 Xx., vyhlášky č. 196/1994 Xx. x xxxxxxxx x. 248/1994 Xx.
Xxxxxxxx Ústřední xxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 141/1958 X. x., x xxxxxxxxxxx pojištění a xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 102/1964 Xx.,xxxxxxxx x. 143/1965 Sb., xxxxxxxx x. 95/1968 Xx., xxxxxxxx č. 155/1983 Xx., xxxxxxxx x. 263/1990 Xx., xxxxxx ČNR x. 582/1991 Xx. x xxxxxxxx x. 30/1993 Xx.
16) Zákon č. 32/1957 Sb., o xxxxxxxxxx xxxx v ozbrojených xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 58/1964 Xx., xxxxxx x. 87/1968 Xx., zákonného xxxxxxxx Předsednictva Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 8/1982 Xx., xxxxxx x. 109/1984 Xx., zákona x. 180/1990 Sb., xxxxxx XXX č. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 308/1993 Xx. x zákona x. 182/1994 Xx.
17) Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxx ČSFR č. 206/1990 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 245/1991 Xx., xxxxxx č. 578/1991 Xx., xxxxxx XXX x. 10/1993 Xx., zákona ČNR x. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 182/1994 Xx. a xxxxxx x. 183/1994 Xx.
18) Zákon č. 319/1993 Sb., x xxxxxxxxx xx nájemné, xx xxxxx xxxxxx x. 109/1995 Sb.
19) Zákon XXX č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxx XXX č. 35/1993 Xx., zákona x. 96/1993 Xx., zákona x. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 196/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Xx., zákona x. 114/1994 Xx., xxxxxx x. 259/1994 Xx., xxxxxx x. 32/1995 Xx., xxxxxx x. 87/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx č. 149/1995 Xx., xxxxxx x. 248/1995 Sb., zákona x. 316/1996 Sb., xxxxxx x. 18/1997 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., zákona x. 209/1997 Xx. x xxxxxx x. 210/1997 Xx.
20) §8 xxxxxx x. 582/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) §35 xxxxxx XXX x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
22) §45 xxxxxx x xxxxxx.
23) §63 x 74 xxxxxx x xxxxxx.
24) §69 xxxxxx x xxxxxx.
25) §78 xxxxxx x rodině.
26) §2 xxxxxx x. 50/1973 Xx., o pěstounské xxxx.
27) §45 xxxxxx o xxxxxx.
§76a občanského xxxxxxxx xxxx.
28) §9 xxxxxx x. 155/1995 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
29) §1 xxxxxx x. 29/1984 Xx., xx znění xxxxxx x. 171/1990 Xx. x xxxxxx x. 138/1995 Sb.
30) §12 xxxxxx č. 1/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx.
31) §53 x násl. zákona x. 29/1984 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 171/1990 Xx. x zákona č. 138/1995 Xx.
32) §13 xxxxxx XXX x. 9/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx a působnosti xxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX č. 272/1992 Xx.
33) §27a xxxxxx x. 29/1984 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 138/1995 Xx.
34) §21 x 22 xxxxxx x. 172/1990 Sb.
35) §25 x 38 zákona x. 29/1984 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 171/1990 Sb. x xxxxxx x. 138/1995 Xx.
36) §25 xxxxxx x. 29/1984 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 171/1990 Xx. a xxxxxx x. 138/1995 Xx.
37) Xxxxx č. 76/1959 Sb., o některých xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 59/1969 Xx., xxxxxx x. 100/1970 Xx., xxxxxx č. 65/1978 Xx., xxxxxx x. 74/1990 Xx., xxxxxx x. 228/1991 Xx., xxxxxx x. 77/1992 Sb., zákona x. 226/1992 Xx., xxxxxx x. 34/1995 Xx. x xxxxxx x. 160/1995 Sb.
Xxxxx ČNR č. 186/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx ČNR č. 590/1992 Sb., zákona XXX x. 26/1993 Xx., xxxxxx x. 326/1993 Xx., zákona x. 40/1994 Xx., xxxxxx x. 33/1995 Xx., zákona x. 118/1995 Xx. a xxxxxx x. 160/1995 Xx.
38) §37 xxxx. 2 zákona x. 29/1984 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 138/1995 Sb.
39) §1 xxxxxxxx Ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x. 136/1993 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx pěstouna xxx xxxxxx pěstounské xxxx xx zvláštních zařízeních, xx xxxxx xxxxxxxx x. 184/1996 Xx.
40) §3 xxxxxx ČNR x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx zákona x. 307/1993 Xx.
Zákon XXX č. 114/1988 Sb., o xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 125/1990 Xx., xxxxxx XXX x. 210/1990 Sb., zákona XXX x. 425/1990 Xx., xxxxxx XXX x. 459/1990 Xx., xxxxxx XXX x. 9/1991 Xx., xxxxxx XXX x. 144/1991 Xx., zákona ČNR x. 582/1991 Sb., xxxxxx x. 84/1993 Xx., zákona č. 307/1993 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx XX x. 72/1995 Sb., xxxxxx x. 118/1995 Xx. x xxxxxx x. 238/1995 Sb.
41) §115 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) Xxxxx č. 463/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx XXX č. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 84/1993 Xx. x zákona č. 118/1995 Xx.
43) Xxxxx XXX č. 582/1991 Sb., o xxxxxxxxxx a provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 590/1992 Xx., xxxxxx ČNR x. 37/1993 Xx., zákona x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx. x xxxxxx x. 118/1995 Xx.
44) §1 xxxxxx XXX x. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xx znění zákona x. 325/1993 Xx. x xxxxxx č. 85/1994 Sb.
45) §1 xxxxxx ČNR č. 551/1991 Sb., o Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx Xxxxx republiky.
Xxxxx XXX č. 280/1992 Sb., o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx ČNR č. 10/1993 Xx., zákona XXX x. 15/1993 Xx., xxxxxx x. 60/1995 Xx., xxxxxx x. 149/1996 Xx. x xxxxxx x. 48/1997 Xx.
46) §2 xxxxxx XXX x. 9/1991 Xx.
47) §12 xxxxxx x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx soudním, ve xxxxx xxxxxx x. 558/1991 Xx., xxxxxx x. 25/1993 Sb., xxxxxx č. 292/1993 Xx., zákona x. 154/1994 Xx. a xxxxxx x. 152/1995 Xx.
48) §3 xxxxxx č. 166/1993 Xx., o Nejvyšším xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 117/1994 Xx., xxxxxx x. 224/1994 Xx., xxxxxx č. 58/1995 Xx. a xxxxxx x. 296/1995 Xx.
49) §26 x násl. občanského xxxxxxxx.

50) §907 občanského xxxxxxxx.
51) §45a xxxxxx o rodině.
52) §45b xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxx.
53) §76 xx 81 xxxxxx x. 220/1999 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx poměrech xxxxxx x xxxxxx.
54) §61 xxxx. 3, §132, 138 x 140 xxxxxx x. 221/1999 Xx., x vojácích x xxxxxxxx.
§114 xx 116 zákona x. 186/1992 Xx., x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§116, 117 x 119 xxxxxx x. 154/1994 Xx., x Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 160/1995 Xx.
55) §7 xxxxxx x. 18/1992 Xx., x civilní xxxxxx.
56) Zákon č. 118/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx při platební xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
57) §45 xx 47 xxxxxx x. 111/1998 Xx., x vysokých xxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx školách).
58) Xxxxxxxxx xxxxx č. 221/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxx č. 155/2000 Xx., xxxxx č. 186/1992 Sb., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
59) §55 xxxxxx x. 111/1998 Xx.
60) §717 xxxxxxxxxx zákoníku.
61) §703 xxxxxxxxxx zákoníku.
62) §22 xxxxxx č. 76/1978 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 390/1991 Xx.
§45 xxxx. 1 xxxxxx x. 29/1984 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx škol x xxxxxxx xxxxxxxxx škol (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 138/1995 Xx.
63) Xxxxx č. 111/1998 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
64) §9a x xxxx. xxxxxx x. 29/1984 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
65) Xxxxx č. 256/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů.
66) §67 xxxxxx č. 169/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů.
67) §9 xxxx. 2 xxxx. x) občanského xxxxxxxx xxxx.
68) §299 x 317 občanského xxxxxxxx řádu.
69) §3 xxxx. 2 zákona x. 133/2000 Xx., x evidenci obyvatel x xxxxxxx číslech x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx).
70) Xxxxx č. 359/1999 Sb., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
71) Xxxxx č. 227/2000 Sb., x elektronickém xxxxxxx x o xxxxx některých dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx podpisu).
72) Xxxxx č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
73) §81 xxxx. 2 xxxxxx x. 100/1988 Xx., x sociálním zabezpečení, xx xxxxx xxxxxx x. 213/2002 Xx.
74) §2 xxxx. a) x x) xxxxxxxx x. 362/2002 Xx., x xxxxxxxxx při provádění xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx rozluky.
75) Nařízení Rady (XXX) 1408/71 x xxxxxxxx soustav xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, samostatně xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pohybující xx v xxxxx Xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (XXX) 574/72 xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Nařízení Rady (XXX) 1408/71 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx osoby xxxxxxxxxx, samostatně výdělečně xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx.
76) §2 xxxx. 2 zákona x. 9/1991 Sb., x zaměstnanosti x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 167/1999 Xx. a zákona x. 320/2002 Sb.
77) §4 xxxx. 2 xxxxxx x. 131/2000 Xx., x hlavním xxxxx Xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 145/2001 Xx.
78) §81 xxxx. 2 zákona x. 100/1988 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 213/2002 Sb.
79) Zákon č. 131/2000 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
80) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
81) Xxxxx č. 40/1993 Sb., o nabývání x pozbývání xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
82) Xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx republiky x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
83) Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu x x změně xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx o azylu), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
84) §13b xxxxxx x. 133/2000 Xx., xx znění xxxxxx č. 53/2004 Xx.
85) Zákon č. 435/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx.
86) §67 xxxxxx č. 435/2004 Xx.
87) §57 xx 91 xxxxxx x. 561/2004 Xx., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx xxxxx).
88) §141 xx 159 zákona x. 561/2004 Sb.
89) §8 xxxx. 3 a §186 xxxx. 2 xxxxxx x. 561/2004 Xx.
90) §92 xx 107 xxxxxx x. 561/2004 Sb.
91) §45 xx 47 xxxxxx x. 111/1998 Xx., x vysokých xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx dalších xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx).
92) §36 xx 43 zákona x. 561/2004 Xx.
93) §55 xxxx. 1 xxxxxx x. 561/2004 Xx.
94) §46 xxxx. 3 x §48 zákona č. 561/2004 Xx.
95) §55 xxxx. 2 xxxxxx x. 561/2004 Xx.
96) §55 xxxx. 3 zákona x. 561/2004 Sb.
97) Xxxxxxxxx xxxxx č. 586/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 54/1956 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 155/1995 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx.
98) §28a xxxxxx x. 293/1993 Xx., x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 52/2004 Xx.
99) §91 xxxxxx x. 111/1998 Xx., x vysokých xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

100) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 883/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004 x koordinaci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 987/2009 xx xxx 16. xxxx 2009, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx (XX) č. 883/2004 x koordinaci systémů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1231/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nařízení (XX) x. 883/2004 x xxxxxxxx (ES) x. 987/2009 xx xxxxxx příslušníky xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx tato nařízení xxxxx xxxxxxxxxx pouze x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 492/2011 xx xxx 5. dubna 2011 o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uvnitř Xxxx.

101) §74 x xxxx. zákona x. 220/1999 Xx., x průběhu xxxxxxxx xxxx náhradní xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x záloze.
102) §61 xxxx. 4 a §131 zákona č. 221/1999 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 254/2002 Xx.
103) §155 x 157 zákona x. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx.
104) Xxxxx č. 42/1992 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx majetkových xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
105) Například xxxxx č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx komunikacích, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
106) §117 x 118 zákona x. 221/1999 Xx., xx xxxxx zákona x. 254/2002 Sb. §102 x násl. xxxxxx x. 361/2003 Xx., xx znění xxxxxx x. 436/2004 Xx.
107) §7 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 19/1991 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezpůsobilých x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 405/2003 Xx.
108) §11 xxxx. 2 xxxxxx x. 143/1992 Xx., x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x některých xxxxxxx organizacích x xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §119 xxxxxx x. 361/2003 Xx., x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
109) §36 x 37 xxxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx).
110) Například §251 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, §78 xxxxxxxxx xxxx, §73 xxxxxx č. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
111) §299 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
112) Xxxxx č. 110/2006 Sb., x životním x xxxxxxxxxxx minimu.
113) Zákon č. 115/2006 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx.
114) Xxxxxxxxx §192 zákoníku práce.
115) §8 xxxxxx x. 108/2006 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
116) §16a xxxxxx č. 269/1994 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
117) §10 x 10a xxxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 68/2006 Xx. x xxxxxx č. 342/2006 Xx.
118) §76 xxxxxx č. 325/1999 Xx., o azylu x x změně xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx zákona x. 2/2002 Xx.
§6668 xxxxxx č. 326/1999 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Sb. x xxxxxx x. 379/2007 Xx.
§87g x 87h xxxxxx č. 326/1999 Sb., ve xxxxx xxxxxx x. 161/2006 Sb. x xxxxxx č. 379/2007 Xx.
119) §77 xxxxxx x. 325/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 2/2002 Xx. a zákona x. 350/2005 Xx.
§93 zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 217/2002 Xx., xxxxxx x. 222/2003 Sb. x xxxxxx x. 61/2006 Xx.
120) §42c xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 161/2006 Xx. x zákona x. 379/2007 Xx.
121) §42f xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve znění xxxxxx x. 379/2007 Xx.
122) §14a x 14b xxxxxx x. 325/1999 Xx., xx znění xxxxxx x. 2/2002 Xx.
123) §6 xxxxxx x. 111/2006 Xx., o xxxxxx x xxxxxx nouzi, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
124) §43 xxxxxx x. 111/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
125) §4 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxx č. 111/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
126) §7 xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx.
127) §7 xxxxxx č. 108/2006 Xx., o sociálních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
128) §42i xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 427/2010 Xx.
129) Zákon č. 73/2011 Sb., x Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
130) §5 xxxx. 6 xxxxxx x. 111/2006 Xx., xx xxxxx zákona x. 366/2011 Sb.
131) Zákon č. 329/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně souvisejících xxxxxxxx.
132) Xxxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
133) §4b xxxxxx č. 73/2011 Xx., o Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 366/2011 Sb.
134) Xxxxx č. 359/1992 Sb., o zeměměřických x katastrálních orgánech, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
135) §4a xxxxxx x. 73/2011 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 366/2011 Xx.
136) §195 xx 198 xxxxxx x. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
137) §38 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, xxxxxx odborném a xxxxx xxxxxxxxxx (školský xxxxx), xx znění xxxxxx x. 49/2009 Xx.
138) §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 109/2002 Xx., x výkonu xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx školských xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx výchovné péči xx školských zařízeních x x xxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
139) §963 xxxxxxxxxx zákoníku.
140) §953 xxxxxxxxxx zákoníku.
141) §796 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
142) §824 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
143) §826 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
144) §928 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
145) §958 xxxxxxxxxx zákoníku.
146) §745 x 746 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
147) §49 x násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

148) §42g zákona x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

149) §42 zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

150) §42a odst. 1 xxxxxx x. 326/1999 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

151) Zákon č. 221/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 361/2003 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

152) §744 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

153) Xx. 7 xxxx. 3 x xx. 24 směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2004/38/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxx xxxxxx Xxxx x xxxxxx rodinných příslušníků xxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx x. 1612/68 x x zrušení xxxxxxx 64/221/XXX, 68/360/XXX, 72/194/EHS, 73/148/XXX, 75/34/XXX, 75/35/XXX, 90/364/XXX, 90/365/XXX x 93/96/XXX.

154) §93a zákona x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxxx (zákon o xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

155) §9 xxxx. 9 xxxxxx č. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

156) §49 xx 54 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

157) §21 xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

158) §32 xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

159) §42k zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

160) §42m xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

161) §4 xxxxxx x. 110/2006 Xx., x životním a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

162) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx obyvatel), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 325/1999 Sb., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 326/1999 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

163) §50b xxxxxx x. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

164) Xxxxxxxx č. 268/2009 Sb., x technických xxxxxxxxxxx xx stavby, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.