Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.02.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023 do 30.06.2023.


Zákon o státní sociální podpoře
117/95 Sb.

ČÁST I. Úvodní ustanovení

Státní sociální podpora §1 §2 §2a

Okruh oprávněných osob §3

ČÁST II. Vymezení některých pojmů

Příjem rozhodný pro přiznání dávky §4 §5 §6 §7

Stanovení částek rozhodných pro nárok na dávky a jejich výši §8 §9

Výdělečná činnost §10

Nezaopatřené dítě §11

Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání §12

Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání na střední škole §13

Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání na vysoké škole §14 §15 §16

ČÁST III. Dávky

HLAVA 1. Přídavek na dítě

Podmínky nároku na přídavek na dítě §17

Výše přídavku na dítě §18

Výplata přídavku na dítě §19

HLAVA 2. §20 §21 §22 §23

HLAVA 3. Příspěvek na bydlení

Podmínky nároku na příspěvek na bydlení §24

Podmínky nároku na příspěvek na bydlení pro vlastníka stavby pro individuální či rodinnou rekreaci pro rok 2023 §24a

Náklady na bydlení §25

Normativní náklady na bydlení §26

Částky navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení pro rok 2023 §26a

HLAVA 4.

Výše příspěvku na bydlení §27 §27a §28 §29

HLAVA 5. Rodičovský příspěvek

Podmínky nároku na rodičovský příspěvek §30 §30a

Podmínka osobní celodenní péče o dítě §30b §30c §31 §32

HLAVA 6. §33 §34 §35

HLAVA 7. §36 §37 §38 §39 §40 §40a §40b §41 §42 §43

HLAVA 8. §43a §43b

HLAVA 9. Porodné

Podmínky nároku na porodné §44

Nárok na porodné z důvodu převzetí dítěte do péče §45

Výše a výplata porodného §46

HLAVA 10. Pohřebné

Podmínky nároku na pohřebné §47

Výše a výplata pohřebného §48

ČÁST IV. Společná ustanovení o dávkách

HLAVA 1.

DÍL 1. Nárok na dávku a její výplatu §49 §50 §51 §51a §52 §53 §54

Zvláštní ustanovení o důsledcích neplnění povinné školní docházky dítěte §54a

DÍL 2. Přechod nároku na dávky §55 §56

DÍL 3. Výplata dávek §57 §58 §59 §60

HLAVA 2.

DÍL 1. Povinnost a odpovědnost oprávněné osoby, příjemce dávky a osoby společně posuzované §61 §62

DÍL 2. Povinnosti státních orgánů a dalších osob §63

Odpovědnost dalších fyzických nebo právnických osob §63a §64 §64a

DÍL 3. Kontrolní činnost §65

DÍL 4. Přestupky

Oddíl 1 - Přestupky fyzických osob §65a

Oddíl 2 - Přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob §65b

Oddíl 3 - Společná ustanovení §65c

HLAVA 3. Organizace a řízení

DÍL 1. Orgány rozhodující o dávkách §66

DÍL 2. Zahájení řízení §67

Náležitosti žádosti §68 §68a

Podání a jiné úkony §68b

Účastníci řízení §68c

Vydávání rozhodnutí §69 §70

Vyhotovování písemností §70a

Odvolání §71

Náklady řízení §72 §72a §73

Soudní přezkum §73a §73b

ČÁST V. Přechodná ustanovení

Základní ustanovení §74 §75 §76 §77 §78

Posuzování zdravotního stavu nezaopatřeného dítěte §79

ČÁST VI. §79a §79b

ČÁST VII. Závěrečná ustanovení

Zrušovací ustanovení §80

Účinnost §81

č. 242/1997 Sb. - Čl. VI

č. 91/1998 Sb. - Čl. VIII

č. 360/1999 Sb. - Čl. XV

č. 271/2001 Sb. - Čl. II

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 125/2003 Sb. - Čl. II

č. 424/2003 Sb. - Čl. IX

č. 453/2003 Sb. - Čl. II

č. 237/2004 Sb. - Čl. XXVIII, Čl. XXIX

č. 124/2005 Sb. - Čl. II

č. 204/2005 Sb. - Čl. II

č. 112/2006 Sb. - Čl. XV

č. 113/2006 Sb. - Čl. II

č. 134/2006 Sb. - Čl. VII

č. 214/2006 Sb. - Čl. XIII

č. 261/2007 Sb. - Čl. XXIV

č. 382/2008 Sb. - Čl. XIV

č. 414/2008 Sb. - Čl. II

č. 326/2009 Sb. - Čl. XV

č. 362/2009 Sb. - Čl. XII

č. 346/2010 Sb. - Čl. VIII

č. 347/2010 Sb. - Čl. VIII

č. 366/2011 Sb. - Čl. VI

č. 331/2012 Sb. - Čl. II

č. 401/2012 Sb. - Čl. X

č. 267/2013 Sb. - Čl. III

č. 306/2013 Sb. - Čl. IV

č. 252/2014 Sb. - Čl. IV

č. 253/2014 Sb. - Čl. II

č. 200/2017 Sb. - Čl. II

č. 363/2019 Sb. - Čl. II

č. 540/2020 Sb. - Čl. X

č. 285/2021 Sb. - Čl. II

č. 17/2022 Sb. - Čl. II

č. 203/2022 Sb. - Čl. II

č. 456/2022 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.; č. 10/2010 Sb.; č. 80/2011 Sb.; č. 30/2020 Sb.; č. 14/2022 Sb.

INFORMACE

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx podporou se xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx potřeby xxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xx x xxx některých xxxxxxx xxxxxxxxxx situacích. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx.

(2) Náklady na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Tento xxxxx xx použije xx právní xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx použitelným předpisem Xxxxxxxx unie v xxxxxxx státních xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §2 100).

§2

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) dávky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx

1. xxxxxxxx xx xxxx,

2. xxxxxxxxx na bydlení,

3. xxxxxxx,

x) ostatní dávky

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx.

§2x

Xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) Xxxx práce České xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx hlavní xxxxx Xxxxx (dále xxx "xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx"),

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

§3

Xxxxx oprávněných xxxx

(1) Xxxxx státní sociální xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxx dále xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze fyzické xxxxx (xxxx jen "xxxxx"), xxxxxxxx xxxxx x osoby xxxxxxxx x xx posuzované

a) xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx hlášeny x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 117), jde-li x xxxxxx občany Xxxxx republiky, xxxx

x) xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx trvalý xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 118), xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xx, že xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx bydliště.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx náleží xxxxx xxxxxxxx 1 x v případě, xxx xxxxx x xxxxx společně s xx posuzované nemají xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pobyt xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 118), pokud xxxx

x) cizinci xxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 119), x xxxxxxxx žadatelů x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx, x xx xxx xxx, xxxxxx xxxxxxxx 365 xxx ode xxx hlášení,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 119), x xxxxxxxx xxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx středisku Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx 1 xxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx ústavní xxxx,

x) xxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx právním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie a xxxx jim xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 120),

x) xxxxxxxxx příslušníky xxxxxxx uvedeného x xxxxxxx x), kterým xxxx vydáno povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 120),

x) xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 121),

x) xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx doplňková xxxxxxx 122),

x) cizinci, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 128), xxxxxxxxx xx, xx mají na xxxxx České republiky xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxx xxxx vydána xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 148),

x) xxxxxxx zaměstnanými na xxxxx České republiky xxxx xxxxxxx, kteří xxx xxxx zaměstnaní xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 6 měsíců x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx4), pokud xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 149),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 150) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx f), h), x) x j), xxxxx xxx bylo xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx České republiky xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 149),

l) xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx vyplývá x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx 100) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx, osobami xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx rodinnými xxxxxxxxxxx majícími xxxxx xx rovné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 153),

podmínkou xx, xx mají na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx. Xxxxxxxx bydliště xx xxxxxxxxx u xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx l).

(3) Přídavek xx xxxx dále xxxxxx xxxxx odstavce 1 i x xxxxxxx, xxx osoba x osoby s xx společně xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx trvalý xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 118), xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, kterým xxxx xxxxxx alespoň xx dobu xxxxxx xxxxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 159) xxxx karta xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx 160) x xxxx převedeni xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x s xxxx xxxxxxxx posuzovaným xxxxxx xxxx vydáno povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 150), x pokud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x x nimi xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bydliště.

(4) Xxxxxxxxxx příspěvek xxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 x x xxxxxxx, xxx osoba x xxxxx společně x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx trvalý xxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 118), xxxxx xxxx cizinci, xxxxxx byla vydána xxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance 159) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie 160) x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx korporace xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterým bylo xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx České republiky xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 150), x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bydliště.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x x xxxxxxx, xxx xxxxx a osoby xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx nemají na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 118), pokud xxxx

x) xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx krátkodobé xxxxx xx xxxxxx sezónního xxxxxxxxxx 157) nebo xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 158),

x) xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 159) nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie 160) x jsou xxxxxxxxx xx obchodní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu 150), x xxxxx tito xxxxxxx příslušníci mají xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bydliště.

(6) Xx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx zákon x xxxxxx x xxxxxx nouzi 130).

(7) Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínku xxxxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx

§4

Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. x) se xxxxxxx xxxx měsíční xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx (dále jen "xxxxxxxx xxxxxx"). Měsíční xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx stanoví xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx oprávněné xxxxx x xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§5

(1) Za příjem xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) x příjmů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx o daních x příjmů x xxxxxx xx této xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. příjmy xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x daních x xxxxxx, x xxxxxxxx částky, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx motorového xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x daních x xxxxxx a s xxxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx xxxxxx, kterého xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dítě, a xx x rozsahu xxxxxxxxxx v xxxxxxxx 8,

2. xxxxxx ze xxxxxxxxxx činnosti podle xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx; pokud xxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxxx vykonávalo xxxxxxxxxxxx dítě x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xx výši x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavci 8,

3. xxxxxx z nájmu xxxxx xxxxxx x xxxxxx x příjmů,

4. xxxxxxx příjmy xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, ze xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxx xx soutěží, v xxxxx xx okruh xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x jednorázové xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx plnění xx xxxxxxx ujednání xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x udržení, xx odpočtu dalších xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx o xxxxxx x příjmů, xx xxxxxxx pojistného na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx výdajů, x xx odpočtu daně x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx,

x) x příjmů, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx osvobozeny xx xxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx poskytovaná ze xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx příjmu, náhrady xxxx xxxxxxxxx plnění, xxxxxxxxxxxx x rozhodném xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx se xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjmu xxxxxxxx xx společně posuzovanou xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx přijala,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx příspěvek xx xxxxxxx u vojáků x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx 151),

3. xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, přesahuje-li xxxx mezi jeho xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxx xxx, x xx x xxxxxxx a za xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx z příjmů xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx za služebnost xxxxxxxx ze xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 105),

5. xxxxxxx xxxx, platu xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx odměny xx xxxxxxx xx čtrnáctého xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 114),

6. xxxxxx x xxxxx x xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx x pojištění xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření,

7. xxxxxx, xxxxxxxx, starobní xxxxxx, důchod, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, dále zaopatření x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu, xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

8. příjmy xx závislé xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, plynoucí xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx fyzických xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, od xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx zákona x xxxxxx x xxxxxx,

9. xxxxxxxx příplatek xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x zahraničí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vojákům a xxxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx xxxxxxxx v rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sil xxxx mezinárodních xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x to xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx x dalších xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxx xxxx x příjmu xxxxxxxxxxx xx xxxx dávku,

d) xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, 85)

e) příjmy xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx x) až x) x částce, x jaké xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx výdajů, xxxx, xxxxxxxxxx x příspěvku xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) a b), xxxxxx-xx tyto xxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxx a) xx x),

x) náhradní xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výživném,

g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx zaopatřovací xxxxxxxxx 163),

x) přídavek xx xxxx xxx nárok xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatele x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, 56) x xx x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx h), x xx xx xxxxxxxx, v xxxxxxx x xx xxxx, x jaké se xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedené x xxxxxxxxx x) xx h).

(2) Do xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx každý x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 samostatně, x xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx příjmů, k xxx xxxxx za xxxx xxxxxx než xx období, za xxx xx rozhodný xxxxxx zjišťuje. Jestliže x dávek xxxxxx xxxxxxxx podpory započitatelných xx rozhodného xxxxxx [xxxxxxxx 1 písm. x) a g)] xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx společně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx (§62) xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx byly xxxxxxxxxx xx uvedených xxxxxxx xxxxxxxx xxxx proto, xx uvedená dávka xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx výši, xxxxxxx xx xxxxxxxx příjem x xxxxxx xxxx xxxxxx x tom xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxx z xxxxxx podle zákona x daních x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xx o xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx x toto xxxxxxx xxxxxxx x xxx kalendářním xxxxxxxxx, x němž došlo x takovému zaúčtování. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxx nedoplatky xx pojistném na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění.

(3) Xxxxxxxx-xx xx rozhodný xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx

x) x odstavci 1 xxxx. x) xxxx 1 a x xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodech 5, 7 až 9 x tom xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx byly zaúčtovány,

b) x odstavci 1 xxxx. a) xxxxxx 3 x 4 x x xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx 1 až 4 a 6, x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x xxxxxxxx 1 xxxx. d), x) xx x) v xxx xxxxxxxxxxx čtvrtletí, x xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Vykonává-li xxxxx xxxxx xxxxx prohlášení x xxxxxxxxx období xxxxxxxxxxx výdělečnou činnost, xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx měsíc

a) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x daňovém xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, do xxxxx spadá xxxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxxxxx xx 30. xxxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx, a xx xxx xxxxxx xx xx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx samostatnou výdělečnou xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx hlavní xx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5, xxx-xx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, není-li dále xxxxxxxxx jinak.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx samostatnou výdělečnou xxxxxxx xxxx hlavní xxxxxxx 155), xxxxxxxxxx xx jí xxxx xxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx příjmu xxxx xxxxxxx částka 50 % xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Vykonává-li xxxxx xxxxx svého prohlášení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx, xxxxx v předcházejícím xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nevykonávala, xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx

x) za xxxxx měsíc, v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx činnost, částka xxxxxxxxxxxx 25 % xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) za každý xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx.

(7) Xxxxxx průměrné xxxxxxx xxxx xx zjišťuje xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 1. července do 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx ji Ministerstvo xxxxx a sociálních xxxx ve Sbírce xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyhlášené Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem, x xxx, že xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(8) Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx za příjem

a) x případech xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a) xxxx 1 příjem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xx xxxx xx xxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx odpočtu xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx za příjem x xxxxxx bezplatného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxx xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxx podle §6 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxx x příjmů,

b) v xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodu 2 xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dvanáctině xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x z jiné xxxxxxxxxx výdělečné činnosti xx xxxxxxxxxx xxx, xx který xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 5 xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx podnikání x jiná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx.

(9) Příjmy ze xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx x tom xxxxxxxxx xxxxxx, v němž xxxx xxxxxxxxx. Je-li xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxx kurzu xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx 21) xxxxxxxx x xxxxxxx dni xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx jinak. Pro xxxxxxxx měn podle xxxx xxxxx, u xxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, se použije xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx republice x xxxxxxx dni xxxxxxxxxx období, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Je-li xxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxx předmětem xxxx x příjmů xxxxx zákona x xxxxxx x xxxxxx 19), přepočte se xx xxxxxx měnu xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx daně x xxxxxx.

§6

Xxxxxxxxx obdobím, xx xxxxx xx zjišťuje xxxxxxxx příjem, je

a) x xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předcházející xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxx xx xxxxxxx dávky xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx dávku uplatňuje,

b) x porodného kalendářní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářnímu xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx (xxxx) xxxxxxxx.

§7

(1) Xx rodinu xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx dále stanoveno xxxxx, oprávněná xxxxx x společně x xx posuzované osoby, x xxxx-xx těchto xxxx, xxxxxxxx se xx rodinu xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx x osob xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx současně ve xxxx rodinách, jde-li x společně posuzované xxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx posuzována xxx xxxxx přídavku xx xxxx nebo xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx posuzována x xxxxxx osobami xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx odstavce 5, xxxx-xx splněny podmínky xxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxx (§11),

b) nezaopatřené xxxx (§11) a xxxxxx těchto xxxx; xx xxxxxx xx xxxxxxxx x osoby, xxxx xxxx nezaopatřené xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx péči xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx, xxxxxx, partner 113), xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, vdovec xxxx xxxxx xx rodiči xxxx uvedené xxxxx x druh (xxxxxx) xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx,

x) manželé, partneři 113) nebo xxxx x družka, xxxxx-xx x rodiče xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxxxxx děti, xxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxxxxx dětmi a xxxx xxxxxxx, x xxxxxx [písmeno x)] xxxxxx xxxxxx,

xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx náklady xx své potřeby.

(3) Xxxxxxxx, xx osoby xxxxx xxxxxx xxxx x společně xxxxxxxx xxxxxxx xx své xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dítě x jeho rodiče [xxxxxxxx 2 xxxx. x)]; xxxxx xxxxxx xxxxxx uvedení x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxx věty xxxx středníkem jsou xxxxxxxxx, posuzuje xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx dítě xxxxxxxx xxxx, x xxxx-xx uvedeným xxxxxxx xxxxxxx xxxx do xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx obou xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 50) xxxxxxxx xx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x tím, xx xxxx xxxxxx mohou xxxxxx xxxxxx vždy xxx k xxxxxxx xxx kalendářního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dítě x jeho xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxx x xxxxx bytě hlášení x xxxxxxxx pobytu; 1) xxxxxxxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxx xx středníkem přitom xxxxx xxxxxxx,

x) manželé, xxxxxxxx žijící v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 113).

(4) Xx-xx nezaopatřené xxxx x plném xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (zařízení) xxx péči x xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx za xxxxxx xxxx xxxx xxxx. Za plné xxxxx zaopatření se xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx (zařízení) pro xxxx o děti xxxx xxxxxx, poskytuje-li xxxxx xxxxx (zařízení) xxxxx stravování, xxxxxxxxx x xxxxxxx.

(5) Xxx-xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, s výjimkou xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 4, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx životní x existenční minimum 161).

(6) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxx rozhodování x xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx x) spolu xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx xxxx osoby xxxxxxxx posuzované, nebo xxx-xx o xxxxxxxxx xx bydlení x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx měsíců xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xx x ní při xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx na xxxxxxx x jeho xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xx osamělého xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx rodič, xxxxx xx svobodný, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx. X xxxxxxx (xxxxxx) xx jako xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx žije-li x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx 1) xxxx x osobou uvedenou x xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxx měsíce. Xx xxxxxxxxx rodiče xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 113).

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, 3 x 5 xxxx x xxxxx, xxxxx xx přechodně x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na budoucí xxxxxxxx (§12), xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zdržují xxxx místo, xxx xxxx hlášeny k xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxx, xxxxx xx ve xxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody, xx xxxxxxxxxx za xxxxx společně xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx trvání xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vazby xxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx dobu vazby xxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, obě xxxx se xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(10) Za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx nahrazující xxxx xxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxx xx péče jiné xxxxx 140),

b) xxxxxxxx xxxxxx 141),

x) předání xxxxxx xx péče xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 142),

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx péče xxxx xxxxxxxxx 143),

x) jmenování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 144),

f) svěření xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx dobu 145),

x) xxxxxxx dítěte xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx 139),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxx.

(11) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 10 xx xxx xxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, až xx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx.

(12) Stejně xxxx xxxxxxx uvedený x odstavci 2 xxxx. b) x x), odstavci 3 xxxx. x) a §31 xxxx. 1 xx xxx účely xxxxxx xxxxxx posuzuje xxxxxxx, se xxxxxx xxxxx členského státu Xxxxxxxx unie xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§8

Stanovení částek xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx x jejich xxxx

(1) Pro nárok xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx minima xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx stanovená zákonem x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx 112). Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx se x xxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené v §7. Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, rozumí xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxxxx této xxxxx xxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x životním x xxxxxxxxxxx minimu 112).

(2) Xxxxxx-xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxx dítěte, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx minima xxxxxx xxxxxx životního minima xxxxxxxxxxxxxx dítěte xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "částka xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx").

(3) Věk xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 112) pro stanovení xxxxxx podle odstavce 1 xx xxx, xxxxxxx dítě dosáhne x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx.

§9

§9 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 366/2011 Sb.

§10

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx

x) x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné; xx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xx xx takovou xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, 28) xxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(3) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, platí xxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx §5 odst. 9 xxxxxxx.

§11

Xxxxxxxxxxxx dítě

(1) Xx xxxxxxxxxxxx xxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx skončení xxxxxxx xxxxxx docházky, x xxxx, nejdéle však xx 26. xxxx xxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx povolání (§12 xx 15), xxxx

x) xx nemůže xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxx xxxxx xxxx úraz, xxxxx

x) x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx neschopno xxxxxxxxx soustavnou xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx zdravotního stavu xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zákon xxxxxxxxxx organizaci x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx 20).

(2) Xx skončení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx do 18. xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx dítě, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx x nemá nárok xx podporu v xxxxxxxxxxxxxxx xxxx podporu xxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx třetího xxxxxx.

§12

Xxxxxxxxx příprava dítěte xx xxxxxxx povolání

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx považuje:

a) xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx školách x Xxxxx republice, 2) x xxxxxxxx

1. xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx poměru příslušníků xxxxxxxxxxxxxx sborů x xxxxxx z xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx, distančního, večerního xxxx kombinovaného studia xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxx v xxxx xxxxxxxx studia xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §10 nebo má-li x xxxx takového xxxxxx xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx příprava xxx xxxxxxxxxx nebo jinou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 86) xxxxxxxxx xxxxx předpisů x xxxxxxxxxxxxx, 85)

x) studium xx středních xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a tělovýchovy xx xxxxxxxxx xx xxxxx studia xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx; výjimky xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1 a 2 xxxxx xxxxxxx,

x) studium xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 154), uskutečňované xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx pro účely xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx roveň xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v České xxxxxxxxx; zahraniční xxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle právních xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx v xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx jehož právních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxx"), xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx státu a xxxxx x tomto xxxxxxxxx státě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vysokoškolské vzdělání,

e) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu xxxxxxxxxx xxxxxx školy, xxxxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na základě xxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx podle §15 xxxx rozsahem a xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx uvedených v xxxxxxx x) x xxxxxxxxxxx se v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x uskutečňovaných xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pro osoby, xxxxx úspěšně xxxxxxxx xxxxx maturitní zkoušku xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xx kterém xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávacích xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx právnickou osobou xx xxxxxx, svou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx své xxxxxxxxxxxxx činnosti xx xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, pokud je x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx programu Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx povoleno xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 137), xxxx

2. xx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo konzulárních xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xx člena xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx registrované xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x náboženských společnostech, xxxxx xxxx xxxxxxx 1 xxx, nejvýše xxxx xx xxxx 2 xxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ústavů 138).

(2) Xxxxxxx xx středních xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx studium

a) xx xxxxxxxxx školách a xxxxxxxxxxxxxx, 87) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x školských zařízení, 88)

x) na středních xxxxxxx zřizovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, 89)

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx školách 90) zapsaných xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení. 88)

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx školách x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu. 91)

§13

Soustavná xxxxxxxx dítěte xx xxxxxxx povolání xx xxxxxxx škole

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx dítěte xx budoucí povolání xx xxxxxxx škole (§12 odst. 2) xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx ročníku xxxxx. Xxxxxxxx žák xxxxx xxxxx studijní xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dnem, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx budoucí xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx povinnosti xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dítěte na xxxxxxx povolání na xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx

x) xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x jednom xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx roku, xxxxxxxx dítě xxxxxxxxx xxx xxxxxx|xx x xxxxxx studiu,

b) xxxx xx xxxxxxxxx vykonání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx tato xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxx, xx xxxxx období xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, 35) x xxxx byla xxxxxx xxxxxxx xxxxxx; to xxxxx xxx, xxxx-xx x xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x) xxxx školních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx 36) xxxx dobu uvedenou x xxxxxxx x), xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx.

(3) Dobu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) nelze xxxxxxxxx xx soustavnou xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx na střední xxxxx, xxxxxxxx

x) dítě xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxx měsíc xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §10,

x) xxxx xxxx xx xxxx kalendářní xxxxx xxxxx xx podporu x nezaměstnanosti xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, 85)

x) xxxxxxxxx činnost xxxxxxx v xxxxxxx x) a xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx rekvalifikaci uvedený x písmenu b) xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxx tak, xx xxxxxx po celý xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxxx základní nebo xxxxxxxx xxxxxx nebo xx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx. 58)

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a) xx x) xxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx vysoké školy x kalendářním roce, x němž xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx.

§14

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx budoucí xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx budoucí povolání xx vysoké xxxxx (§12 odst. 3) xxxxxx nejdříve dnem, xxx se xxxx xxxxx studentem vysoké xxxxx, x xxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx vysokoškolské xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx

x) xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx škole do xxx, kdy xx xxxx xxxxx studentem xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx pokračuje xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) kalendářní měsíc, x němž dítě xxxxxxxx xxxxx 59) xxxxxxx xx vysoké xxxxx, a xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx měsíci, x xxxx xxxx xxxxxxxx řádně 59) xxxxxxx na xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx měsíc xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §10 xxx xxxx po xxxx xxxxxxxxxx měsíc xxxxx na podporu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx od ukončení xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxx, xxx se dítě xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx navazuje na xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx škole, xxxxxxx xxxx xxxx tří xxxxxxxxxxxx měsíců následujících xx xxxxxxxxxxx měsíci, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx,

x) doba xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx by xxxxx xxxxxx mateřská nebo xxxxxxxxxx dovolená 136).

§15

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §12 xxxx. 1 xxxx. x) (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx"), xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kurzy xxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"), který xxxx Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x ve spolupráci x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx podle §12 xxxx. 1 písm. x), xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Seznam xx xxxxxxxxxx x elektronické xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Zařazení xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx 3 let xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx-xx platnost xxxxxxxx xxxxx v souladu x xxxxxxxxx 6.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx podle odstavce 1 xx posuzuje xxxxxxx xxxxx x xxxxxx studia, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx podílejí xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx náležitostí žádosti xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx předpise.

(4) Vzdělávací xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovené x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx uvedla xxxxxxxxxx xxxx neúplné xxxxx x xx xxxxxxxxx lhůtě xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx institucí xx xxxxx potřeby xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx do xxxxxxx xxxxxxx, při uskutečňování xxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1 xxxx. x) v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3.

(6) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx ze seznamu xxxxxx, xxxxxxxx

x) x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx závažného xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, zkreslené nebo xxxxxxx informace x xxxxxx,

x) xxxxxxx podrobit xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5,

x) o to xxxxxxx požádá.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx x dohodě x Ministerstvem xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx náležitosti x xxxxxxx předložení xxxxxxx x xxxxx do xxxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxx, obsah, rozsah x organizaci xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob, xxxxx se xxxxx xxxxxxx xx zajišťování xxxxxx podle §12 xxxx. 1 písm. x), materiálně xxxxxxxxx xxxxxxxx prostor, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, podmínky xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§16

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 92) xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx vzdělávání, 93)

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx škole xxxxxxxxx, 94)

x) xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 95)

x) kurz xxx xxxxxxx základního vzdělání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx denní výuky, xxxxx navštěvují xxxxx xxxxxx 26 xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 96)

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx roku, x xxxx dítě xxxxxx xxxxxxxx rok xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx prázdnin xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx považovat xx xxxxxxxx školní xxxxxxxx, jestliže dítě x této xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx mělo nárok xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxx podporu xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v §13 xxxx. 3 xxxx. x) až x). Xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xx xxxxxxxx výuky x xxxxxxxx školním xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXX

XXXXX XXXXX

XXXXXXXX XX DÍTĚ

§17

Podmínky nároku xx přídavek xx xxxx

Xxxxx xx přídavek xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, jestliže xxxxxxxx příjem v xxxxxx nepřevyšuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx minima xxxxxx x koeficientu 3,40.

§18

Výše xxxxxxxx xx xxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx xx dítě xxxx xx kalendářní xxxxx, xxx-xx x nezaopatřené xxxx ve xxxx

x) xx 6 xxx 830 Xx,

x) xx 6 xx 15 xxx 970 Kč,

c) xx 15 xx 26 let 1 080 Xx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx období xxxxxx

x) podle §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1, xxxxxxx ve výši xxxxxx xxxxxxxxx minima xxxxxxxxxxx 112),

x) xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 2,

x) xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 5,

x) x dávek nemocenského xxxxxxxxx,

x) z xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x nezaměstnanosti x xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx 85),

x) z xxxxxxxxx xx péči x osobu xx 18 xxx věku, xxxx

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pomoci v xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xx dítě xx xxxxxxx výměře xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x nezaopatřené xxxx xx věku

a) xx 6 let 1 330 Xx,

x) xx 6 do 15 xxx 1 470 Xx,

x) xx 15 do 26 xxx 1 580 Xx.

§19

Xxxxxxx přídavku xx xxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxx náležející nezletilému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, x xxxx xxxxxxxxxxxx dítě xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dítěti xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxx, v němž xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Má-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, vyplácí xx xxxxxxxx xx xxxx osobě určené xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, která x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, které x xxxxxx osob xx bude xxxxxxxx xx xxxx vyplácet.

(3) Xx-xx nezletilé xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx zaopatření (§7 xxxx. 4 xxxx xxxxx) xxxxxx (zařízení) xxx xxxx x xxxx nebo xxxxxx, xxxxxxx xx přídavek xx xxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx). Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx (xxxxxxxx) xxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx, x xxxx xx dítě x plném xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxx zahrnující xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, která xx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, po xxxx dobu x xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx 2 obdobně.

HLAVA DRUHÁ

§20

§20 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 364/2011 Sb.

§21

§21 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 364/2010 Sb.

§22

§22 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 364/2010 Sb.

§23

§23 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 132/1997 Sb.

XXXXX TŘETÍ

PŘÍSPĚVEK XX XXXXXXX

§24

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx bydlení

(1) Xxxxx xx příspěvek xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, jestliže

a) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxx bytu a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx 0,30 x xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 0,30, a xx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx koeficientu 0,35, není xxxxx xxx xxxxxx normativních xxxxxxx na xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx bytu xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xx xxx, xxxxx xxxxxxxx užívá. Za xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xx základě práva xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx druhého xxxxxxx 152), xxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxx neuplatňuje xxxxxx jako xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxxx xxxx xx pro xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx x osoba, xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx služebnosti xxxxxxx celého xxxx. Xx nájemce bytu xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, který xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx bytu. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x podnájemní xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx práv x xxxxxxxxxx vlastníka xxxx x xxxxxxxxxx do xxxx a povinností xxxxxxx bytu. Za xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx-xx k xxxx xxxxxxxx nájemní právo 146). Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x doba xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, doba xx smrti xxxxxxx xxxxxxxxxx bytu xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx lhůty x xxxxxxxxx tohoto xxxx a doba xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx zvláštního určení xxxx nájemcem xx xxxxxxxx lhůty x xxxxxxxxx xxxxxx bytu.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx osob, xxxxxx příspěvek na xxxxxxx xxx xxxxxx, x xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx osob. Xxxxxxxxxx-xx se tyto xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které z xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx na bydlení xxxxxx.

(4) Xxxxx-xx oprávněná xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx kalendářního měsíce, xxxxxxxx xx k xxxx xxxxx pro xxxxx příspěvku na xxxxxxx xx od xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxxxx. Xx platí x x případě, že xxxxx společně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxx se stane xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx místnost, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx splňují xxxxxxxxx xx trvalé bydlení x jsou x xxxxxx účelu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo jsou xxxxxxxxxxxx xxxx byt.

§24a

Podmínky xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx individuální či xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxx 2023

(1) Nárok xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx období xx 1. ledna 2023 do 31. xxxxxxxx 2023 má xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx či rodinnou xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1. Xxxxxxxxxx §24 xxxx. 2 vět xxxxx x xxxxx, xxxx. 3 x 4 xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx stanovení xxxx nákladů na xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §25 xx 27 xxxxxx pro xxxxxxxxx bytů.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxx rekreaci musí xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx samostatně xxxxxxxxxx uzamykatelného xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx místností, který xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x stavebním uspořádáním xxxxxxx dále xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx se v xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx osoby, x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxx stavby xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx §3 xxxx. x), §8, 11, 38 x §40 xxxx. 2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx 164), ve xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x tím, že xxxx stavba musí xxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx, xxx stavba pro xxxxxxxxxxxx xx rodinnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, provádí xxx xxxxx tohoto zákona xx žádost orgánu xxxxxx xxxxxxxx podpory xxxxxx xxxxxxxx úřad.

(4) Xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx být xxxx přiloženy doklady, xx základě xxxxxxx xx možné získat xxxxx potřebné k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xx rodinnou xxxxxxxx; xxxxx je xxxxxxxxxx uvedených xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x dávku s xxxxx xxxxxxxxxxxxx překážkou, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx stavební xxxx.

§25

Xxxxxxx na bydlení

(1) Xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx

x) x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx podnájemní xxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx celého xxxx x bytů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5

jedna xxxx dvě

3 571

xxx

4 669

xxxxx x xxxx

5 632

x) x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x b) xxxxxxx xx plyn, xxxxxxxxx a xxxxxxx xx plnění poskytované x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx tepla (dálkové xxxxxxxx) a centralizované xxxxxxxxxxx teplé xxxx, xxxxxxx vody x xxxxxxxx x xxxxxxx x odvádění odpadních xxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx a xxxxxxx xxxxx, vybavení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxx paliva; náklady xx pevná xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx kalendářní měsíc:

Počet xxxx x xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5

Xx

xxxxx xxxx dvě

1 843

xxx

2 411

xxxxx x xxxx

2 979

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx jednotlivé xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx poskytované x xxxxxxxx bytu xx xxxxxxxxxx podrobný xxxxxx jednotlivých služeb.

(3) Xxxxxxx xx bydlení xx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx stanoví xxxx xxxxxx xxxxxx xx kalendářní čtvrtletí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx které xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx uplatňuje. Xx xxxxxxx na bydlení xx započítávají xxxxxxx xx bydlení

a) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x bytě, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx v rozhodném xxxxxx,

x) xx výši 80 % příslušných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxx nebo společně xxxxxxxxxx osoby v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx část tohoto xxxxxxxxxx období, x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx okruh xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x jiném xxxx, x xxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx; x takovém xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x původním xxxx.

(4) Pro xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx bydlení, které xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xx x xx xxxxxx delší, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí, xx které xx xxxxxxx xx bydlení xxxxxxxx, vrácena xxxxxx xxxx přeplatek na xxxxxxxxx na bydlení, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx kalendářním xxxxxxxxx, kdy k xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xx i x případě, xx xxxxxxx částka byla xx xxxx delší xxx toto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§26

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx náklady xx xxxxxxx xxxx xxx

x) xxxxxxx x xxxxxx užívaných xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx osob x xxxxxx podle §7 xxxx. 5

Xxxxxxx xxxxxxx na bydlení x Kč

Praha x Xxxx

Xxxx x xxxxxxx 70 000 obyvateli

Obce xx 69 999 xxxxxxxx

xxxxx xxxx xxx

16 729

14 197

13 737

xxx

19 212

15 900

15 299

čtyři x xxxx

23 195

19 202

18 477

x) byty x xxxxxxxxxxxx bytech, xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx užívání xxxxxx bytu x xxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxx x rodině podle §7 xxxx. 5

Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx x Xx

xxxxx nebo xxx

8 932

tři

11 161

xxxxx x xxxx

13 568

(2) Xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx od 1. xxxxxxxx xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx je xxx xxxxxxxxx měsíčních xxxxxxx na bydlení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x 1. xxxxx kalendářního roku, xx xxxxx xxxxx 1. xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 jsou platné xxx období od 1. xxxxx 2023 xx 31. prosince 2023.

§26x

Xxxxxx navýšení měsíčních xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxx xxx 2023

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx stanovené x §26 xxxx. 1 xxx xxx 2023 xx pro období xx 1. ledna 2023 do 31. xxxxxxxx 2023 navyšují xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx příspěvek xx xxxxxxx x xxxx xxxx x částky xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx bydlení xxx xxx 2023 činí xxx

x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nájemní nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx §7 odst. 5

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx bydlení x Xx

xxxxx nebo xxx

1 400

tři

1 600

xxxxx x xxxx

1 800

x) xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx bytu x byty xxxxxxxxx

Xxxxx xxxx v xxxxxx xxxxx §7 odst. 5

Xxxxxx xxxxxxxx měsíčních xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx x Xx

xxxxx xxxx xxx

2 000

xxx

2 400

xxxxx x xxxx

2 800

(3) Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx ve xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadem xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí xxxxx xxxxxxxxxx navýšení xxxxxx xxxxxxx xx energie xxxx xxxx 2022 x 2023, pokud xx k tomu Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx vyzve.

(4) Xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2023 nařízením xxxxxx xxxxxx navýšení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx bydlení stanovené x xxxxxxxx 2, x xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx významná xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nákladů xx xxxxxxx mezi xxxx 2022 x 2023.

HLAVA XXXXXX

§27

Xxxx xxxxxxxxx xx bydlení

(1) Výše xxxxxxxxx na bydlení xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx náklady xx xxxxxxx x rozhodným xxxxxxx rodiny vynásobeným xxxxxxxxxxxx 0,30.

(2) Xxxxx xxxx náklady xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx náklady na xxxxxxx, náleží příspěvek xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx příjmem xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,30.

§27x

§27x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 252/2014 Sb.

§28

(1) Vláda nařízením xxxxxxx vždy x 1. lednu xxx xxxxxx do 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x nájemným xxxxx sdělení Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx nájemném,

b) částek, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx pevná xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx normativních xxxxxxx xx bydlení podle xxxxxxx nájemného x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx spotřebitelských xxx xxx část nákladů xx bydlení uvedených x §25 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx stanovení normativních xxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx který xx xxxx částek, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx paliva, xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxxx zvýšit částky, xxxxx se xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, x to s xxxxxxxxx od xxxxxxx xxx kalendářního měsíce xxxxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxx, pokud příslušný xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxx xxxxx xx xxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxx, stanoví, xxxxxxx x 5 %.

(3) Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx předloží Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx odhad xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx energie xxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx xx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx výše xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx bydlení xxxxxxx, x xxxxxxx xx 1. ledna xx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, pro který xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí xxxxx.

(4) Xxxx částek normativních xxxxxxx xx bydlení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) může xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx navýšení úrovně xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx kalendářního roku, xxx xxxxx se xxxx částek xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 4, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, pokud x odhadu xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úrovně xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx kalendářního roku, xxx který xx xxxx xxxxxx normativních xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx.

§29

§29 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 453/2003 Sb.

XXXXX XXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§30

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xx xxxx kalendářní xxxxx xxxxxx celodenně x xxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxx xx nejmladší v xxxxxx, xx nárok xx rodičovský xxxxxxxxx xxxxxxx do 4 xxx věku xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx v rodině xxxxxxx xxxxxx 300 000 Xx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x rodině xxxx 2 xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"), xx xxxxx xxxxx nárok xx 1,5xxxxxxx částky 300 000 Xx.

(2) Xxx stanovení xxxxxx x výše xxxxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dítěte xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx vyměřovací xxxxxx").

(3) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx 13 000 Xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx 13 000 Xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx v xxxxxx stanovit x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx 70 % 30xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 13 000 Xx, x xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nesmí xxxxxxxxxx 70 % 30xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; při stanovení xxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx x xxxx denního vyměřovacího xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; jsou-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xx x xxxx, xxxxx je xxxxx, xxxx

x) 1,5xxxxxxx xxxxxx uvedených v xxxxxxx x) xxxx x) x případě xxxx x vícerčata, xxxxxxx však xx xxxx 1,5násobku 70 % 30xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx měsíčně.

(4) Xxxxx-xx x xxxxxx xx změně xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx posuzovány jako xxxxxx, x x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx ke změně xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx splněných podmínek, x xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxx rodičovského xxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxx xxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvek. Xxxxx xxxx rodičovského xxxxxxxxx xxx měnit, xxxxxxxx xxxx xx uplynutí 3 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx po sobě xxxxxxxx, xx které xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x to x x xxxxxxx, xx došlo x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx provést xxxxxx. Xxxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx na základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx u krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhoduje.

(6) Xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx částky rodičovského xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx kalendářní xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx za aktuální xxxxxxxxxx měsíc, xxxxxxx xx xxxx zbývající xxxxxx rodičovského příspěvku xxxxx x částkou xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Jestliže xxxxx čerpal na xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx dávku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx státě, odečte xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx dítě jiným xxxxxx.

§30a

(1) Xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx, xxxx z xxxxxx xxxxxx nároku xx xxxxxxxxx xxxxx x mateřství na xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, má xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dítě, xxxxx xxxxxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxx je, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx lze x xxxx narození xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx stanovit xxxxx xxxxxxxxxx základ xxxx xx xx xxxxxxx x rodičů x xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx považuje za xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx výplata xxxxxx se rodiči xxxxxxx xx narození xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, a xx x kalendářním xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x kterém rodič xxxxxxx xxxxxxxx nejmladšího xxxxxx x rodině xxxxxx ohlašovací xxxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 1.

(2) Při péči x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nárok xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx podle §30b xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvek x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx, xx každý xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Nedohodnou-li xx xxxxxx, určí xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xx rodičovský xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx xxxx xxxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx přechodnou dobu 145), xxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvek nevzniká.

§30b

Podmínka xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x dítě

(1) Xxxxxxxx osobní xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx nárok xx xxxxxxxxxx příspěvek xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §30 xxxx. 1 se xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx

x) se xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xx část xxxxxx x dávek xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xx peněžitou pomoc x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx poskytované x xxxxxxxxxxx x porodem,

c) xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§7 odst. 10 x 11), x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx 145),

x) dítě xxxxxxx věku 4 xxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx příspěvek xxxxx §30 xxxx. 1,

x) xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) rodič xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx dítě, xxxxx xxxx xx doby xxxxxxxx xxxxxxx do xxxx jiné xxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx orgánu nebo xxxxxxx do péče xxxx, které bylo xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x ústavu (zařízení), x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx plné xxxxx zaopatření xxxxx xxxxxxx xxxx z xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxx než 3 xxxxxxxxxx měsíce.

(2) Xx-xx xxxxx pobírající xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče déle xxx 3 xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxx lůžkové péče. X této době xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx podle §30 odst. 3. Xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxx umístěné xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx osobně xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx x xxxxxx xxxxx x rodičů x kalendářním xxxxxx xxxxx xx peněžitou xxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx poskytované x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jen xx-xx xxxxx, x xx xx xxxx rozdílu xxxx xxxxxxxxxxx příspěvkem x těmito dávkami xxxxxxxxxxxx pojištění. Jako xxxxx xx nemocenské xxxxx věty xxxxx xx posuzuje xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 5 114).

§30c

(1) X případě, xx xxxxx přestane xxxxxxx o xxxxx xxxx více dětí x vícerčat, xxxxx x přehodnocení xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx. Pro xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxx na rodičovský xxxxxxxxx a xxxx xxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odečte xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro vícerčata. X xxxxxxxxxxxx nároku xx rodičovský příspěvek x xxxx celkovou xxxx xxxxx xxxxxx x případě, kdy xxxxx začne xxxxxxx x 2 xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx x xxx, xx x x xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx částka xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx děti.

(2) Xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxx, že x důvodu rozdělení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nepovažuje xx xxxx situace za xxxxxxxxx xx xxxxx.

(3) X případě, xx xxxxx pečuje x xxxxxxxxx a xxxxx xxxx více xxxx x xxxxxx vícerčat xxxxx, xxxxxx rodič xxxx pečuje xxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x sociálních věcí xx xxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x závislosti xx celkových sociálních xxxxxxxx rodiny x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx postupu stanoveného x xxxxxxxxxx 1 x 2.

§31

(1) Rodinou xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rodina xxxxx §7 xxxx. 1 xx 4 x xxxx. 6 xx 11. Xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu a xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx u xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxx zakládajícího xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxx xxxxx rodičovského xxxxxxxxx rozumí xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx péči xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx do trvalé xxxx nahrazující xxxx xxxxxx xx považuje xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxx 145), xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx 113). Xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nezletilá xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx o xxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx rodičem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx rodičovský xxxxxxxxx xxxxx, x které xxxx rozhodl o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x oblasti výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx rozhodl o xxxxxxxxx výkonu povinnosti x xxxxx péče x xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx považuje xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) dítě, které xxxxxxxxx 2 xxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx školu nebo xxxx obdobné xxxxxxxx xxx děti v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 92 xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx léčebně rehabilitační xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx postižené xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, sluchu, xxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx retardované v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pravidelně xxxxxxxxxx xxxxx, mateřskou xxxxx xxxx jiné xxxxxxx zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x rozsahu nepřevyšujícím 6 xxxxx denně,

d) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx děti předškolního xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 4 hodiny xxxxx x jestliže xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx jiné osoby xx xxxxxx III (xxxxx xxxxxxxxx) xxxx xxxxxx XX (úplná xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx službách,

e) xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx uvedené x xxxxxxx a), x době, xxx xx xxxxxxxxx činný xxxx xx žákem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx povolání (§12 xx 15), s xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ozbrojených xxx;

xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxx x xxxx starších 2 xxx.

§32

§32 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 366/2011 Sb.

XXXXX XXXXX

§33

§33 (xxxxx xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 261/2007 Sb.

§34

§34 (hlava šestá) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 261/2007 Sb.

§35

§35 (xxxxx xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 261/2007 Sb.

XXXXX SEDMÁ

§36

§36 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§37

§37 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§38

§38 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§39

§39 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§40

§40 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§40x

§40x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§40x

§40x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§41

§41 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§42

§42 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§43

§43 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

HLAVA OSMÁ

§43a

§43a (xxxxx xxxx) zrušen právním xxxxxxxxx č. 134/2006 Sb.

§43x

§43x (xxxxx xxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 134/2006 Sb.

HLAVA DEVÁTÁ

PORODNÉ

§44

Podmínky nároku xx xxxxxxx

(1) Xxxxx xx porodné xx xxxx, xxxxx porodila xxx první nebo xxxxx xxxx dítě, xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx součin xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x koeficientu 2,70.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx nemá, xxxxx jí před xxxxxxx xxxxxx již xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xx xx již xxxxx živé dítě xxxxxxxx x xxxxx xxxx do 1 xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx péči xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Nárok xx xxxxxxx xx rovněž xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx narozeného xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxx dítě xxxx xxxx porodila, xxxxxxx x ke dni xxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx v odstavcích 1 a 2 x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 nemá xxxx, xxxxx již xxxxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxxx převzetím xxxxxx xx 1 xxxx jeho věku xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx péči xxxxxx.

(5) Xxxxx xx porodné xxxxxx xxxx porodu xxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx.

§45

Xxxxx na xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx péče nahrazující xxxx xxxxxx xxxx xx 1 xxxx xxxx xxxx, a xxxx xxxx bylo xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx osoby, xxx xxxxxx xx xx, xxx první xxxx porodila nebo xxxxxxxx do xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx převzetí xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx dítěte xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx, xx rozhodný xxxxxx x xxxxxx xxxx osoby nepřevyšuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 2,70.

(2) Xxxxx xx porodné xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx x v případě, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx nahrazující péči xxxxxx xxxxxx nárok xx porodné xxxxx xxxx otci xxxxxx xxxxx §44.

(3) Xx xxxx převzaté xx xxxxxx xxxx nahrazující xxxx rodičů se xxxxxxxx dítě xxxxxxxx xx péče na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jde-li o xxxxxxxxxx podle §7 xxxx. 10 xxxx. x), x) x x).

(4) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx rodičů xxxxxxxx xxxxxx porodné xxx xxxxxxx z manželů xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx manželů. Xxxxxxxxxx-xx xx manželé, xxxx xxxxx, který x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx přizná.

§46

Výše a výplata xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxx 13&xxxx;000 Kč xx xxxxx xxxx x 10&xxxx;000 Kč xx xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xx vyplatí xxxxxxxxxxx.

HLAVA XXXXXX

XXXXXXXX

§47

Xxxxxxxx nároku xx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx, xxxxx xx dni xxxxx xxxx nezaopatřeným dítětem x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 1, 2 xxxx 5,

b) osobě, xxxxx ke dni xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 1, 2 xxxx 5, xxxx

x) plodu xx xxxxxxx xxxx xxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx těhotenství x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx ze zdravotních xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx plod xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x pohřebnictví.

(2) Splňuje-li xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx tato xxxxx xxx xxxxxx, a xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx jako xxxxx. Xxxxx na pohřebné xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx 65).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx §3 xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx.

§48

Výše x xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx pohřebného xxxx 5000 Kč.

(2) Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

ČÁST ČTVRTÁ

SPOLEČNÁ XXXXXXXXXX X DÁVKÁCH

HLAVA XXXXX

Xxx xxxxx

Xxxxx xx xxxxx x její xxxxxxx

§49

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxxx dnem splnění xxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xx výplatu dávky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx vznik xxxxxx xx xxxxx x xx xxxx výplatu x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx dávky.

§50

Xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx dávky je xxxxxxx souhlas xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxx (§7) x xxx, aby státní xxxxxx x další xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx rozhodují, xxxxxxx xx xxxx kontrolují, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx prokazující xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, údaje x přihlášení xx x xxxxxxxx pobytu x další xxxxx, xxxxx xxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxx §68, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxx. Xxx xxxxx xx výplatu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx písemného xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx na rodičovský xxxxxxxxx. Mělo-li nezaopatřené xxxx nárok na xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx dávky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Věta třetí xxxxx obdobně xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx 16 xxx.

§51

(1) Xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx dítě se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx výplata x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx jestliže xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxx xxxx rozhodných xxxxxx xx rozhodné období. Xxxxxxxxx-xx se xx xxxx doby xxxxxxxx xxxxxx, zastaví xx xxxxxxx přídavku na xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxx xxxxx je třeba xxxxxxxx xxxx příjmů. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xx xxx přídavek xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx vedle výše xxxxxxxxxx příjmů, xxxx xxxx těchto xxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2, který zakládá xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx přídavku na xxxx. Xx-xx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx vyplácen x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx následujícím kalendářním xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x druh xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx do xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxx §18 xxxx. 1. Xxxxxxxxx-xx xx xx xxxx doby xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 1 věty xxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxx trvá xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx x za xxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx tehdy, xxxxxxxx je xxx xxxxx xx xxxx xxxxx prokázáno xxxxxx xxxxxxxx nezaopatřenosti dítěte. Xxxxxxxxx-xx xx nezaopatřenost xxxxxx xx 30. xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx přídavku xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx třeba xxxxxxxx nezaopatřenost xxxxxx, xxxxx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dítěte x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx do xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xx nárok xx xxxxxxx přídavku na xxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx odstavců xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx se xxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxx xx tato xxxxx xxxxxxxxxxx. Prokáže-li xx nárok xx xxxxxxxx na dítě xx xxxx xx xxxxxx nároku na xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx přídavek xx dítě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx dobu, za xxx xxxx podmínky xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx přídavek xx dítě přiznat xxxxx věty první x druhé xxxxxxx xx dobu stanovenou x §54 odst. 2 xxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx období xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxx kalendářního xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xx tuto xxxxx xxx po kratší xxxx, xxx je xxxxxxxxxx čtvrtletí. Xx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx 1. xxxx 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jeho xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx následujícím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jen xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx příjem xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx bydlení xx splátky náležející xx kalendářní xxxxx, xx xxxxx konce xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx čtvrtletí. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx příjem xxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, za xxxxx xx se xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, nárok na xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Ustanovení xxx xxxxx až xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxx. Prokáže-li xx nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx podle xxxxxx odstavce xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx-xx xx xxxxx na příspěvek xx bydlení za xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx kalendářního xxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx a po xxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxx nárok xx xxxxx xxxxx xx xxxxx výměře, náleží xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx ve výši xxxxxxxxxxxx xxxxx výměře xxxxx.

(7) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx podmínky nároku xx dávky uvedené x §2 xxxx. x) xxxxxx 1 x 2 xxx xx xxxx kalendářního xxxxxx, náleží xxxx xxxxx ve výši, x xxxx náleží xx xxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx-xx dávky xx xxxxxxxxxx měsíc částky 50 Xx, xxxxxxxx x xxxx částce.

§51x

(1) Xx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx 4. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx výplata xxxxxx x x 1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx vychází xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nárok xx xxxxxxxxx xx bydlení, xx kterých byla xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx bydlení vypláceného xx dni 31. xxxxxxxx bezprostředně předcházejícího xxxxxxxxxxxx roku, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak. Xxxxxxxxxx vět třetí xx xxxx §51 xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx oprávněná xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxx 4. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx náležela xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, výši rozhodných xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx nároku xx xxxxxxxxx na xxxxxxx na období 1. kalendářního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx x xxxx xxxx rozhodné tyto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx.

(3) Xx-xx příspěvek xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni 2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx x xx 3. xxxxxxxxxxxxx následujícím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx stanovení xxxx xxxx xx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx příspěvek xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 30. xxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxxxx 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Ustanovení xxx xxxxx xx xxxx §51 odstavce 5 xx nepoužijí.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx k xxxxxxxxxx xxx 2. kalendářního xxxxxxxxx náležela xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx následujícího 31. xxxxxxxx, xxxx rozhodných xxxxxx x náklady xx bydlení xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx 3. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxx xx 1. xxxxx xx 31. xxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxxxxx xx 30. xxxx xx xxxxxxxxxx §61 xxxx. 1 x 3 xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x okruhu společně xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x změn x xxxxxxx bytu; xxxxxx x užívání xxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx změna xxxxxxxx titulu k xxxxxxx bytu.

§52

Xxxxx-xx se x xxxxxx, na xxx xxxx xxxxx přiznána, xxxxx společně xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx výši, xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxx xx xxx, ke xxxxxxx x xxxxxx xxxxx došlo. Xxx xxxxx xxxxx x xxxx výplatu platí §53 xxxx. 3.

§53

(1) Dávka xxxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx v xxxx náleží,

b) xxxxxxxxxxx xxxx vyplacená x xxxxx xxxxxx, než x jaké xxxxxx,

x) xxxxxxxx, nebo

d) přiznaná xx pozdějšího data, xxx od jakého xxxxxx,

xx xxxxxx xxxx xxxxx, x xx xxx dne, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx tři xxxx nazpět ode xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx dne, xxx x zvýšení xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx oprávněná osoba xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx x xxxx náleží,

se xxxxxx xxxx xx její xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, x xx xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx, jímž xxxxxxxx xxxxxx, za které xxx byla xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §62 xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxx §52 x xxxxxx xxxxxxxxx nároku xx xxxxx xxxx xxxx xxxx, dávka xx

x) xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx dne, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx zjistil, xx xx xxxxx xxxx xxxxx na xxxxx xxxx její xxxx xxxxxxxx, nebo xxx xxxxxxxxx xxxxx x přiznání xxxxx, xxxx výplatu xxxx xxxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx zastaví xxxx xx xxxx výše xxxxx, x xx xxx dne následujícího xx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx již byla xxxxx vyplacena.

Ustanovení §62 xxxxxxx nedotčeno.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxx částky xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §8, upraví xx výše xxxxx xxx xxx xxxx xxxxx.

§54

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx její xxxxx, jde-li x xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. x) xxxxxx 1 x 2, §2 xxxx. x) x xxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx ode xxx, xx kterého xxxxx xxxx její xxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx v §53 xxxx. 1 x x §62 xxxx. 5. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx o xxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x §2 xxxx. a) xxxx 3 x x §2 xxxx. x) xxxx 2 xxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx

x) xxx xxx xxxxxxxx dítěte, jde-li x xxxxxxx podle §44,

x) xxx dne xxxxxxxx dítěte xx xxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §45,

x) xxx xxx pohřbení xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 65) xxx-xx x xxxxxxxx podle §47.

Xxxxx lhůta xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxx x §53 xxxx. 1.

(4) Je-li xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx nebo xx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx detence, xxxxxx xx xxxxx na xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx po uplynutí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo výkonu xxxxxx xxxxxx svobody xxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zabezpečovací xxxxxxx, xxx xxxx xx xxx stanovení kalendářního xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx neplatí, xxx-xx x nároky xx dobu xxxxx xxxx, xx něhož xxxxx věty xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxx-xx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx po xxxx, xx kterou pečuje x xxxx xx xxxxxxx povolení, které xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx, aby xx xxxxxx xxxxxx xxxx x sebe x xxxxxxx se x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 66) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx neplatí xxxx, xxx-xx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ženy xx xxxx, xx kterou xxxx xx xxxxxx xxxxx xx x xxxx xxx dítě x xxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 98).

§54x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx neplnění povinné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx správní xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx souvisejících x řádným xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, tak xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx rodiči x xxxxxx péče x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxx částka 22&xxxx;800 Kč. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx měsícem xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxxx rodičovského xxxxxxxxx xxxxx xxx 22&xxxx;800 Kč, odečte xx xxxx zbývající xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx 22&xxxx;800 Xx a xxxxxxxxx částkou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx rodičovském xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvek x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx x rodičů xxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, xx povinen xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že jemu xxxx xxxxxxx x xxxxxx byl xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uložen xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, x xx xx 8 xxx xx nabytí právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx trestu rodiči xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x plněním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxx rodičovský xxxxxxxxx, xx tento správní xxxxx xxxxxx, x xx xx 8 xxx xx nabytí xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx.

Díl druhý

Přechod nároku xx xxxxx

§55

Xxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx do xxxxxxx.

§56

(1) Zemřela-li xxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxx xx dalšího xxxxxx x dávce x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx dne xxxxx xxxxxxxxx xxxxx stejným xxxxx osoby, x xxxx bylo xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §7, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxx x závislosti xx xxxx xxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx x §7 xxxx. 2.

(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxx smrtí xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebyly xxxxxxxxx xx xxx smrti xxxxxxxxx xxxxx, stejným xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1.

(3) Xxxxxx xx dávky xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx třetí

Výplata xxxxx

§57

(1) Xxxxx uvedené x §2 xxxx. a) xxxxxx 1 x 2, §2 písm. x) bodu 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxx, x to xx xxxxxxxx kalendářního xxxxxx, xx xxxxx náležely, x xx nejpozději xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx 100 Xx měsíčně, vyplácí xx po uplynutí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, za xxxxx xxxxx náležela, x xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxx kalendářním xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, že bude xxxxx, xxxxx nedosahuje xxxxxx 100 Xx xxxxxxx, vyplácet xx xxxxx xxxxxx, xxx xx uvedeno x xxxxxxxxx větě; xxxxxxxx xxxxx období xxxxx xxxxxxxxxx dobu xxxxxxx xxxx a dávka xx x takovém xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. x) xxxx 3, §2 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxxxxxx nejpozději xx konce xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxx dávka přiznána.

(3) Xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 132/1997 Sb.

(4) Xxxx dávky xx zaokrouhluje xx xxxx koruny xxxxxx.

§58

(1) Xxxxx vyplácí xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x dávkách.

(2) Dojde-li x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. x) xxxxxx 1 x 2, §2 xxxx. x) xxxx 1 xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §66 xxxx. 2, zastaví xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx dávky xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, x to xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xx x xxxxx xxxxxx příslušnosti xxxxxxxxx. Xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx uvedená x xxxxxxxxx xxxx předá xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx příslušné xxxxx §66 odst. 2 xxxxxxxx, na jejichž xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx krajská xxxxxxx Úřadu práce xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx měsíci, x xxxx xxxx dávka xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx se xxxxxxx x české xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx. Oprávněná xxxxx xx povinna x xxxxxxx uvést, xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xx má xxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx příjemce xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx pobočka Úřadu xxxxx povinna xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx od kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx, x němž xxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§59

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx oprávněná xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nejde x xxxxxxx uvedené x xxxxxxxxx x) xx x),

x) jiná xxxxx, xxx byla nezletilá xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejde x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) x d),

c) osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxx §19 xxxx. 2, xxxxx-xx o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x),

x) ústav (xxxxxxxx) pro xxxx x děti nebo xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx zaopatření xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx).

(2) Xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxx dávky xxxxxxxxxxx příjemci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kterému xx dávka xxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxx poškozeny xxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, anebo nemůže-li xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx. Souhlas xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx oprávněná xxxxx nemůže výplatu xxxxxxxx.

(3) Osoby a xxxxx (xxxxxxxx) uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) x xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx oprávněné xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx oprávněné osoby.

(4) Xxx-xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx použít bez xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx nedoplatku xxxxxxxxx x bytu x xxxxxx za xxxxxx poskytovaná x xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx ustanovit zvláštním xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobu, xxxxx s ustanovením xxxxxxxx.

(6) Příspěvek xx xxxxxxx xxxx jeho xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, x xx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, že xxxxxxxx jednotky xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx služby xxxxxxx s xxxxxxxx xxxx a příspěvek xx xxxxx oprav, xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx poskytovatele služeb xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§60

Xxxxx se do xxxxxx nevyplácejí.

XXXXX DRUHÁ

Díl xxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx oprávněné xxxxx, příjemce dávky x osoby xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§61

(1) Příjemce dávky xx povinen xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx trvání xxxxxx xx dávku, xxxx xxxx nebo xxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxx xx xxxxx, xxxx výši xxxx xxxxxxx, xx povinen xxxx výzvě vyhovět, x xx xx xxxxx do osmi xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx delší lhůtu; xxxxxxx-xx xxx x xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxx ve xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx x xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nárok xx xxxxx, xxxx xxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxx ohlásit krajské xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxxxx, xxxxx osvědčila xxxxx xxxxxxx x).

(4) Osoba xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx splnit xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x), xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx tyto povinnosti xxxxxxx do xxxx xxx ode xxx xxxxxxx; krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx společně xxxxxxxxxxx dohodnout pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx delší xxx xxx dnů. Povinnost xxxxxxxx x odstavci 3 xxxx. b) xx xxxxx společně xxxxxxxxxx xxxxxxx splnit xx xxxx xxx xxx xxx, xxx xx změně xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Je-li xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo tato xxxxxxxx posuzovaná osoba xxxxxxx podrobit xx xxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxx xxxxxx odbornému xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx státní sociální xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, a to xx xxxxx stanovené xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx třeba zjistit, xxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx upozorněn.

§62

(1) Xxxxxxxx dávky, xxxxx xxxxxxxx některou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx dávku xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx musel z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx neprávem xxxx ve vyšší xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx dávka xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x nesprávné výši, xx povinen xxxxxx xxxxxxxx přijaté vrátit; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvek x xxxxxx přitom splněny xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx vrátit xxxxxxx pobočce Úřadu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku, xxxxx xx nenáležely.

(2) Xxxxxxxx xxxxx s oprávněnou xxxxxx xxxxxxxx posuzovaná xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x nesprávné xxxx, x x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx dávce, xx tato xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx oprávněná xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xx posuzovaná xxxxxxxxx přeplatek xx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx přeplatku xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Oprávněná xxxxx x xxxxx x xx xxxxxxxx posuzovaná xx xxxxxxxx vypořádají xxxxx míry zavinění. Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. 67) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxx xxxxxxx v §63a xxxx. 2.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx výši xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx ode xxx, xxx byla xxxxx xxxxxxxxx. Tříletá xxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo o xxxxxx, xx xxxx xxxxxx x provádění xxxxxx rozhodnutí, xxxx xxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxx prováděny xxxxxx z dávky xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxx.

(5) Přeplatek na xxxxxxxxxxx příspěvku nevzniká xx xxxx, po xxxxxx byl xxxxxx xxxxxxxx rodičovský xxxxxxxxx x důvodu xxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx nejmladším xxxxxxx v rodině, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvek x xxxxxx xxxx x xxxxxxx narozené xxxx, xxxxx xx stalo xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, x to x případech, xxx xxxx nárok xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx příspěvku xxxxx §30a odst. 1. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nenáležela xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxx rodičovského xxxxxxxxx, xxxxx náležela x xxxxxx xxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx částka se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx náležející x xxxxxx péče o xxxx v xxxxxx, xxxxx xx stalo xxxxxxx nejmladším xxxxxxx x xxxxxx.

(6) Povinnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 100 Xx x jednoho xxxxx xxxxx.

(7) X xxxxxxxxxx vrátit xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 rozhoduje xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx naposledy xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx mohou být xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x to i x xxxxxxx, že xxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx přeplatek; xxxxxx platí obdobně xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx. 68) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx, xxxxx x povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx rozhodla.

Xxx xxxxx

Xxxxxxxxxx státních xxxxxx a xxxxxxx xxxx

§63

(1) Xxxxxx xxxxxx, xxxxx právnické xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx příjemců xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx společně posuzovaných (§61), jsou xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx vyplácí xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x dávku x xxxxx společně posuzované, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx nárok xx xxxxx, xxxx xxxx xxxx výplatu; xxx-xx xxxx o xxxxx týkající se xxxxxxxxxxx xxxxx vyžádané xxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení 20) platí o xxxxxx xxxxxxxxxxx výkonů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 7)

(2) Xxxxxxxx státní xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 mohou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxx xxxxx xx xxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx za xxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx mlčenlivosti, xx xx xx xx, xx xxxx xxx případ xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx týkají, xxxx xxxxx §50 xxxxxxx xxxxxxx k xxxx, xxx státní xxxxxx x další xxxxxxxxx x fyzické xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxx a sociálních xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému o xxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx x tyto xxxxx x xxxxxxx x xxxx společně xxxxxxxxxxxx. Právnické a xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx systémů, xxxxx-xx xx x xxxxx nezbytné xxx xxxxxx informačního systému x xxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx, x xx způsobem a xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx. Orgány xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx x jejich xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx údajů, x xx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx x zároveň zajišťujícím xxxxxxx osobních údajů. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx součástí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxx x sociálních xxxx 135).

(4) Ministerstvo xxxxx x sociálních xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zákona na xxxxxxx xxxxxxx aplikační xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx kontrolu a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgánům xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx o dávkách, xxx jejich výplatě x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx používat.

(5) Xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx uložení xxxxx xxxxx z informačního xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx 3), a xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správních xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxx x pravomocnému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx údajů xx xxxxxxxxxxxx systému. Xxx xxxxx tohoto zákona xx xxxxxxxxxx x xxxxxx rozumí xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 74)

§63a

Odpovědnost dalších xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osob

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (§63 odst. 1) xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx, xxxx xxxx xxxx výplatu xxxx xxxxxxxx tyto xxxxx xxxx xxxxxxxxx, a x xxxxxxxx toho xxxxxx přeplatek na xxxxx, jsou další xxxxxxx xxxx právnické xxxxx xxxxxxx jej xxxxxxxx. Věta první xx xxxxxxxx i xx státní orgány, xxx-xx x plnění xxxxxx xxxxxxxxxx podle §63 jako xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, jejíž údaje xx xxx nárok xxxx výši xxxxx xxxxxxxx. Ustanovení §62 xxxx. 4 x 6 a xxxx. 7 věta xxxxx xxxxx zde xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 a xxxxx xxxxxxx x §61, xxxxxxxxxx xxxxxxx pobočce Xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx přeplatku xx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Ustanovení §62 xxxx. 3 věta xxxxx x třetí x xxxx. 4 x 6 xxxxx xxx xxxxxxx.

§64

(1) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx seznámili xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx souvislosti s xxx, xxxxx xx xxxx nestanoví xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx x po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, x jehož zájmu xxxx povinnost mají, x xx xxxxxxx x uvedením xxxxxxx x účelu.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx oprávněných xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx se orgány xxxxxx sociální podpory xxx své xxxxxxxx xxxxxxx, sdělují xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx 9) nebo xxxxx xxxxx; xxxxx mohou xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx státní sociální xxxxxxx xxxx povinny xx žádost xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx 40) x xxxxxxx xxxxxx xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxxxxx pojištění x x dalších sociálních xxxxxxx a orgánům xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx posuzujícím xxxxxxxxx xxxx podle xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx 20) údaje x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a Xxxxx xxx mezinárodněprávní xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx,

x) xxxxxxxx xxxx 44) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 45) xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx činným x xxxxxxxx xxxxxx 47) údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxx řízení,

e) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx potřebné xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx oprávněným xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 48) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu údaje xxxxxxxx xxx vedení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx údajů týkajících xx jednotlivých xxxx.

(4) Xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx jsou povinny xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx ochránci xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx vyžádá v xxxxxxxxxxx x šetřením xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, které Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx při xxx xxxxxxxx, mohou xxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxxx jmenných xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx při xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo Ministerstvem xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x koncepční činnost.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx x rozhodování x xxxxx, xx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx nebo právnické xxxxx, která prokáže, xx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx jiná xxxxx xx poživatelem xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x v xxxx xxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xx povinna xxx xxxxx přiznání xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 99) xx xxxxxx oprávněné xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx na xxxx, xxxxxxx xxxxxx, že xxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx přiznání xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx minima xxxxxx x xxxxxxxxxxx 1,50.

§64a

(1) Orgány xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x obdobných xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx vyplývajících xxx xx z xxxxx Xxxxxxxx xxxx 100), x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx těchto xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx věcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx údaje nezbytné xxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x pro xxxx instituce x xxxxx Xxxxxxxx xxxx 100), x to xxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxx, xxxxx §63 xxxx. 3 věta xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx podle odstavců 1 x 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §63 odst. 3.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x datu xxxxxxxx, xxxxx a xxxx xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx pro plnění xxxxx vyplývajících pro xx x práva Xxxxxxxx xxxx 100), x z mezinárodních xxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xx poskytují x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx,

x) xx xxxxxx dalším xxxxxxx xxxxxxxxxx plnit xxxxx xxxxxxxxxxx pro xx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx 100) xxxxx x oblasti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxx xxxxx

§65

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx příslušné xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx přezkoumat xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnickými x xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxx v §63 x xxxxxx o xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx. Xxxxx přezkoumat xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx předložené xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx.

(2) Zaměstnanci xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory uvedených x odstavci 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §63. Xxx-xx o xxxxx, xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx plní xxxxx §63 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx se pro xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §63 jako xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxx xx xxx nárok xxxx xxxx dávky xxxxxxxx.

(3) Zaměstnanci xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxxx xxxx příjemce xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxx x s xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx užívají, x xx s cílem xxxxxxxx šetření x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nároku xx xxxxxxxxx na xxxxxxx x jeho výši. Xxxxx žadatel o xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxx znemožní xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx skutečností xxxxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo jeho xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory xxxxxxxxx xx bydlení xxxxxxxx xxxx xxxxxx; rozhodnutí x xxxxxxxx může xxx xxxxxx úkonem xx xxxxxxxx xxxxxx.

Díl xxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

§65x

(1) Fyzická xxxxx, x výjimkou xxxx uvedených v xxxxxxxx 2, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §63 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxx xx dávku, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Fyzická xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo příjemce xxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx xx nepodrobí ve xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu nebo xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření x případech xxxxxxxxx x §61 xxxx. 5.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx pokutu xx 250&xxxx;000 Xx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx uložit pokutu xx 10&xxxx;000 Xx.

Xxxxx 2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a podnikajících xxxxxxxxx xxxx

§65x

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §63 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx pro xxxxx xx dávku, xxxx výši nebo xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx, jestliže nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §61 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §61 xxxx. 2.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxx xxxxxx do 250&xxxx;000 Kč.

Oddíl 3

Společná xxxxxxxxxx

§65x

(1) X xxxxxx o xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx

x) xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx údajů vyzval, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §65a xxxx. 1 x §65b xxxx. 1,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §65a xxxx. 2.

(2) Pokuty xxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

HLAVA XXXXX

XXXXXXXXXX X XXXXXX

Xxx xxxxx

§66

Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx

(1) O xxxxxxx xxxxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxx, pokud xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx,

x) xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx České republiky xxxxx,

x) nelze-li xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxx místem, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx 162).

Díl xxxxx

§67

Xxxxxxxx řízení

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx zahajuje xx xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx příslušné krajské xxxxxxx Úřadu xxxxx xx xxxxxxxxx předepsaném Xxxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 60 dnů přede xxxx, od xxxxxxx xxxxxxxxx osoba x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxx výše xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx o jejím xxxxxx nebo x xxxxxxxxx její výplaty xx zahajuje na xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx x xxxx xxxxxx krajskou pobočkou Xxxxx xxxxx. Řízení xx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx výše xxxxx, jejího xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §61 , x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx srovnatelných x xxxxxxxx, xxxxxx, které xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx paliva, nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x x případě xxxxxxx xxxxxxx xxxx výší xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxx §30b xxxx. 3; o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx vydává xxxxxxxx. Xxxxxx o xxxxx výše xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx vyplacení xxxxxxxxx xxxxxx rodičovského xxxxxxxxx xxxxx §30 odst. 6 x §30a xxxx. 1; x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx §30 xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud tato xxxxx x volbu xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx oprávněná xxxxx svéprávná 147), xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx. Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx orgánu do xxxx jiné osoby, xxxxxxxxx xx v xxxxxx x dávkách xxxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx) xxx péči x xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx o xxxxxxx tento xxxxx (xxxxxxxx). Xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, má xxxxx xxxxxx v xxxxxx x xxxx dávku x xxxxxxxxx rodič xxxxxx 16 xxx x může mu xxx xxxx dávka xxxxxxxxx. Brání-li zletilé xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx samostatně xxxxxx xxxxxx, může xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx 156).

§68

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správním řádem

a) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§58 xxxx. 2),

b) xxxxxx o xxxx xxxxxx oprávněné osoby x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxx (§5) v xxxxxxxxx xxxxxx (§6) x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

1. xxxxxx x xxxx pobírání xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x výši xxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xxxxxx, z xxxxx xx xxx při xxxxxxxxx nároku x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx žádosti xxxxxxxxx,

2. xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x rodině, xxxxx xxxxxxx nárok xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx v xxxxxx mladších 4 xxx, které xx x xxxxxxx xx xxx xxxxx zakládat xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx tvořících xxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1,

4. xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx provádí při xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx příspěvek x xxxx xxxx,

x) skutečnosti xxxxxxxxxxx nezaopatřenost xxxxxx, xx-xx to xxx xxxxx xx dávku xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxx, xx byt xx xxxxxx xx xxxxxxx nájemní nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx celého xxxx xxxx xx základě xxxxxxxxxxx k nemovitosti, xxxxxx o xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x výši xxxxxxx xxxxxxxxx v §25 xxxx. 1 xxxx. x), xxx-xx o xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxx x xxxx poskytování xxxxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 5 114),

x) výši xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx podle §5 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 x xxxx x xxx, která x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx poskytovala,

h) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx dítě podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx v rozhodném xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx

x) xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx uvedené

1. v §5 odst. 1 xxxx. x) bodech 1, 2 x 4 a xxxx. x), d) x x),

2. v §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 2 xx 9,

3. v §5 xxxx. 1 xxxx. e), xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxxx příjmům xxxxxxxx x bodu 1 x lze xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) prohlášení x xxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx jsou xxxxxxx z příjmů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 2 xxxx. b), xxxx xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx rozhodující o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx požádat o xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxx školní xxxxxxxx, jde-li x xxxxxx rok xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx, x o xxxx povinné školní xxxxxxxx xx tomto xxxx následující, x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx prokázání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx [xxxxxxxx 1 xxxx. x)] xx xxxxxxxxxxx každoročně vždy xxxxxxxxxx do 30. xxxx, pokud x xxxxxxxxxxxx případech krajská xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxxx, xx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxx-xx xxxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 ověřit x rozhodnutí příslušných xxxxxx 10) xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§68x

X řízení x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx použít xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nosičích xxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx produkty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jiné výpočetní xxxxxxxx xxxxx originálu xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx osobu, xxxxx xxxxxxxxxx kopii xxxxxxx, k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§68x

Xxxxxx a xxxx xxxxx

Xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx pro podání xxxx jiný úkon xxxxxxxxx xxxxxxxx (§67), xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx

x) xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx a sociálních xxxx,

x) v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx zveřejnilo xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx elektronický xxxxxxxx.

§68x

Xxxxxxxxx xxxxxx

X řízení x dávku xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx (§59),

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx právnická osoba, xxx-xx x řízení x přeplatku na xxxxx xxxxx §62 x 63a,

x) fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zvláštního xxxxxxxx podle §59.

§68x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 271/2001 Xx. x účinností od 1.10.2001

§69

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxx x případě, xx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vůbec xxxx x požadovaném xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §67 xxxx. 2 xxxx xxxxx,

x) dávka byla xxxxxxxx, nejde-li x xxxxxx uvedený x §51 xxxx. 1 xx 3 x 5 x v §67 xxxx. 2 xxxx druhé,

c) xxxxxxx xxxxx byla xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx x §30 xxxx. 6, §30a xxxx. 1, §51 xxxx. 1 xx 3 x 5, §58 xxxx. 2 x x §67 xxxx. 2 xxxx xxxxx,

x) jde x xxxxxxxxx xx dávce, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §62 xxxx. 5,

x) přichází x úvahu více xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx o tom, xxxx xx bude xxxxx xxxxxxxx, nebo xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §59,

f) se xxxxxxxxx x prominutí xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxx §3 xxxx. 3,

x) jde x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx na rodičovský xxxxxxxxx xxxxx §30.

(2) Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 7 se xxxxx odvolat ani xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx řízení.

§70

(1) Rozhoduje-li krajská xxxxxxx Xxxxx práce x dávce v xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx žadateli doručit xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Písemné xxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx dávky xxxxx §51 xxxx. 1 věty třetí x v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dávky xxxxx §51 odst. 2 xxxx čtvrté, xxxx. 3 věty xxxxx x xxxx. 5 vět třetí x xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x dávce xx nedoručuje xx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxx

x) první xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nebo xxx dne xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx splátky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx výše, xxxx

x) zbývající xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx kalendářní xxxxx podle §30 xxxx. 6,

d) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §30a odst. 1.

(3) X xxxxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxx uplatnit xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx ode xxx xxxxxx nebo zastavení xxxxxxx dávky.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxx písemně x příslušné krajské xxxxxxx Xxxxx práce, xxxxx dávku přiznala. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx do 30 dnů ode xxx, xxx jí xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x dávce. X xxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxx opožděně, se xxxxxxxxxx.

(5) Oznámení xx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx částek xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x nezaopatřeného dítěte x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx minima. Xxx xxxxxx xxxxxxx platí xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxxxx.

(6) X xxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx spisu. Xxxxx xxxxxx postupu xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx jejichž xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxxxx.

§70a

Vyhotovování písemností

Při xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výpočetní techniky xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x další xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x s xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osoby. Xxxxxxxxx věta neplatí, xxx-xx o vyhotovení x vydání xxxxxxxxxx.

§70x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 414/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

§71

Xxxxxxxx

(1) Rozhodnutí xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx správním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxx x sociálních xxxx.

(2) Odvolání xxxx xxxxxxxx účinek.

§72

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory, Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, účastníci xxxxxx x osoby xxxxxxxx xxxxxxxxxx nemají nárok xx náhradu xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxx.

§72a

(1) Správní rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory xxxxxxxxxx xxxx orgány, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; výkon rozhodnutí xxxxxxx ten xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x prvním xxxxxx xxxxxx.

(2) Dávky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx vypláceny xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí 110) xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxx 111). Xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nepodléhají xxxxxx xxxxxxxxxx.

§73

§73 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 266/2011 Sb.

§73x

Xxxxxx přezkum

Ze soudního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxx §3 xxxx. 4.

§73x

§73x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 266/2011 Sb.

XXXX PÁTÁ

PŘECHODNÁ XXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§74

(1) Xxx xxxxxx xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx příspěvku, 12)

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 13)

x) příspěvek xx úhradu xxxxxx xxxxxx a odměnu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx péči, 14)

x) xxxxxxx při xxxxxxxx dítěte a xxxxxxxx podle předpisů x xxxxxxxxxxx pojištění, 15) zákona o xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx silách 16) x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 13)

které xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1995, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x), xxxx xxxx 1. xxxxxxxxxx 1995, jde-li x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx b) a x), x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx přiznány nebo xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx dávek xx xxxx xxxx 1. xxxxxx 1995, xxx-xx o xxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x), xxxx xxxx 1. listopadem 1995, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) a x), xxxxx předpisy xxxxxx před 1. xxxxxx 1995.

(2) Pro xxxxxx na

a) xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx 15) x xxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, 16)

x) xxxxxxxx podle xxxxxx o sociálním xxxxxxxxxxx, 13)

c) xxxxxxxxx x přídavkům xx xxxx x xxxxxxxxxx xx dítě, xxxxx xx xxxxxxxxxx těžce xxxxxxxxx postižené x xxxxxxxx xxxxxxxxxx péči xxxx mimořádnou xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 15) a xxxxxx x nemocenské xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, 16)

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx, které xx xxxxxxxxxx těžce zdravotně xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx péči nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, podle xxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx, 13)

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 17)

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxx, 18)

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx za xxxxxxx xxxx xxxxx zákona x sociálním xxxxxxxxxxx, 13)

xxxxx xxxxxxx xxxx 1. lednem 1996, xxx-xx x nároky xxxxxxx x xxxxxxxxx x), x) x x), nebo xxxx 1. únorem 1996, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x), d), e) x x), x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx přiznány xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxx pravomocně xxxxxxxxxx, x xxx odnětí xxxx změnu xxxx xxxxx za dobu xxxx 1. lednem 1996, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a), x) x x), nebo xxxx 1. únorem 1996, xxx-xx o xxxxxx uvedené x xxxxxxxxx b), d), x) a g), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx 1. lednem 1996.

(3) Xxxxxx na xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 a 2, pokud byly xxxxxxxxx xxxx

x) 1. xxxxxx 1995, jde-li x dávky xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x),

x) 1. listopadem 1995, jde-li x xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 písm. x) x c),

c) 1. xxxxxx 1996, xxx-xx o xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) a x),

x) 1. xxxxxx 1996, xxx-xx x dávky xxxxxxx x odstavci 2 xxxx. b), x), e) a x),

xxxxxxxx nebo x xxxx rozhodnou státní xxxxxx, další právnické xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxx dávkách xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1995, xxx-xx x dávky xxxxxxx v xxxxxxxxx x) x x), x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996, xxx-xx x dávky xxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x).

(4) Při xxxxxx xxxxxxx za xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1995, a xxx-xx o úhradu xxxxxxx za dávky xxxxxxx v xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx platných xxxx 1. lednem 1996.

§75

(1) Xxxxx xxxxxxx x §74 odst. 1 xxxx. x) x x) se xxxxxxx naposledy za xxxxx září 1995. Xxxxx uvedené v §74 odst. 1 xxxx. x) x x) se xxxxxxx xxxxxxxxx xx měsíc xxxxx 1995.

(2) Xxxxx xxxxxxx v §74 xxxx. 2 písm. x) a c) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx měsíc xxxxxxxx 1995. Xxxxx uvedené x §74 xxxx. 2 xxxx. x), x), x) x x) se xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx 1996. Příspěvek xx nájemné uvedený x §74 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx poslední xxxxxxxxxx xxxxxxxxx roku 1995.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxxx xxxxx, právnická xxxx xxxxxxx xxxxx, který x xxxx xxxxxxx xxxx je xxxxxxx.

§76

Xxxxx xx dávky xxxxxx xxxxxxxxxx uplynutím

a) 30. xxxx 1995, xxx-xx x dávky xxxxxxx v §74 xxxx. 1 písm. x) a d),

b) 31. xxxxx 1995, xxx-xx x dávky xxxxxxx v §74 xxxx. 1 xxxx. x) x x),

x) 31. xxxxxxxx 1995, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx x §74 xxxx. 2 xxxx. x), x) a x),

x) 31. xxxxx 1996, jde-li x xxxxx uvedené x §74 xxxx. 2 xxxx. x), x), x) x g).

§77

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx nároky xx xxxxx uvedené

a) x §74 odst. 1 xxxx. x) x x) xx 30. xxxx 1995

b) v §74 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx 31. xxxxx 1995,

x) v §74 xxxx. 2 xxxx. x), x) x x) xx 31. prosinci 1995,

x) x §74 odst. 2 písm. b), x) x x) xx 31. xxxxx 1996,

xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xx základě písemné xxxxxxx okresní xxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx (§3).

(2) Xxxxx xx xxxxx uvedenou x §74 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx xx xxxx xxxx 1. únorem 1996 přiznat, xxxxx-xx xxxxx xx xxxx xxxxx uplatněn xxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxx úřad, xxxxx je xxxxxxxxx x rozhodování o xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx §69 xx 73 xxxxxxx.

§78

Xxxxxxx-xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx dávek §51 xxxx. 3 xxxxxxx.

§79

Xxxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Státní xxxxxx, další xxxxxxxxx x fyzické xxxxx, xxxxx ke dni 1.xxxxxxxxx 1995 vyplácejí x přídavkům xx xxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a vyžaduje xxxxxxxxxx péči nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x §74 xxxx. 2 xxxx. x) x x), xxxx xxxxxxx xx 10. xxxxxxxxx 1995 okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, na xxxxx podkladě byl xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx jméno, adresu x rodné xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx dokladu uvedené xxxxxxxxx postižení prokazující.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, 20) xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx zdravotně postižené xxxx xxxxxxxxxx nemocné (§9).

ČÁST XXXXX

§79x

§79x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 453/2003 Sb.

§79b

§79b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 453/2003 Sb.

ČÁST SEDMÁ

ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX

§80

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 117/1966 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zanedbávání xxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 99/1972 Xx. x xxxxxx x. 180/1990 Xx.

2. Zákonné xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx shromáždění Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx č. 206/1990 Sb., x xxxxxxx vyrovnávacím xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 245/1991 Xx., xxxxxx x. 578/1991 Sb., zákona Xxxxx národní rady x. 10/1993 Sb., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 182/1994 Xx. x xxxxxx x. 183/1994 Xx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx národní xxxx č. 229/1990 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxx případech xxxxxxxxx x výplatě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx rady x. 10/1993 Sb. x xxxxxx č. 183/1994 Xx.

4. Zákon č. 382/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x. 117/1992 Sb.

5. Xx. XX xxxxxx č. 84/1993 Sb., kterým se xxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 482/1991 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a některé xxxxxxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxx č. 197/1993 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx.

7. Xxxxx č. 319/1993 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 109/1995 Xx.

8. Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky č. 106/1979 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx.

9. Xxxxxxxx xxxxx č. 154/1993 Sb., x xxxxxxx některých sociálních xxxxx.

10. Xxxxxxxx xxxxx č. 336/1993 Sb., xxxxxx se xxxxxxx částky životního xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx dávky.

11. Xxxxxxxx xxxxx č. 143/1994 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

12. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx odborů č. 95/1968 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx děti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 78/1984 Sb., xxxxxxxx č. 147/1988 Xx., xxxxxxxx č. 263/1990 Xx., xxxxxx Xxxxx národní rady x. 582/1991 Xx., xxxxxxxx x. 30/1993 Xx. x xxxxxxxx x. 311/1993 Sb.

13. §5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx věcí a Xxxxxxxx rady odborů č. 51/1973 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 582/1991 Sb.

14. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxx a sociálních xxxx č. 235/1990 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxx x. 206/1990 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 313/1990 Sb., xxxxxx x. 245/1991 Xx., xxxxxx x. 578/1991 Xx., xxxxxxxx x. 27/1993 Sb., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 37/1993 Xx. x xxxxxx č. 183/1994 Xx.

15. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí č. 73/1993 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx příspěvek xxxxxxx xxxxxxxxx.

§81

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1995, x xxxxxxxx §17 xx 29 a §80 xxxx 1 xx 3, 7,12 až 15, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1996.

Xxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xx xxxxxxxx na dítě, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx vznikly xxxx 1. xxxxxx 1998, xx stanoví xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx před tímto xxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 1997 xxxxxx xx splátky xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx za říjen 1997, xxxxxxxx xxxxxx xx 30. xxxx 1997 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v čl. I xxxx 16. Xxxx xxxxxxxx xx dítě xxxxxxxxxx před 1. xxxxxx 1997 se xxxxx čl. I xxxx 16 xxxxxxx nově xx xxxxxxx přídavku xx dítě náležející xx říjen 1997.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx péči xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1998 se x xxxxxxxxxxxx k čl. I xxxx 35 xxxxxxx nově od xxxxxxx příspěvku na xxxxxx xxxxxx xxxxxx x pěstounské péči xxxxxxxxxxxx xx xxxxx 1998.

(4) Xxxxxx xx xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx 1. xxxxxx 1998 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. Xxxxx x výše xxxxxxxx na xxxx xx xxxx před 1. říjnem 1997 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxx xxxx.

(5) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nárok podle xxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 1998.

(6) Xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1998 xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, se xx 31. xxxxxxxx 1997 xxxxxxxx xxxxxxxxxx §51 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx znění čl. I xxxx 45 xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx nárok xx sociální xxxxxxxxx xxxx příspěvek na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx pro xxxxx xxxxxx na výplatu xxxxx xxxx xxxx xxxxx předpisy xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 242/1997 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1998, x xxxxxxxx xxxx. 2 x xxxx. 4 xxxx xxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xx 1.10.1997

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx, který přijal xxxx účinností tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx 31. xxxxxxxx 1998 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx bude xxxxxx x na xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxx, xxxxx xx xxx 1. xxxxx 1998 tvořily xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x dluhy, xxxxx xxxxxxx před 1. srpnem 1998 x xxxxx se xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxxx mluví x xxxxxxxxxxxx spoluvlastnictví xxxxxxx, xxxxxx xx tím xxxxxxxx xxxxx manželů.

3. Xxxxxxxxxxx ustanovení xxxxx §78 xxxxxx x xxxxxx xx považují xx 1. xxxxx 1998 xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx zde uvedenými. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §78 zákona o xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxx poručenství x xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §3 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 308/1991 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxx víry a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx vzniklé xxxx 1. srpnem 1998; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1998 se však xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. VIII xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 91/1998 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.1998

Xx. XX

1. Xxxxxxx XX, XXX x XXX/X vydané před 1. červencem 2000 xxxxx po dobu x nich xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2001.

2. Xxxxxx, xxxxx počátek xxxxxxx xx 1. xxxxx 1999, xx xxxxx se přiznává xxxxxxxx příplatek x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 137/1996 Xx., xxxxxx č. 132/1997 Xx., xxxxxx č. 242/1997 Xx., zákona x. 91/1998 Xx. x zákona x. 158/1998 Sb., xx xxxxxxxxxx do 30. xxxxxx 2000. Xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxx xx 1. xxxxx 2000 xx 30. xxxxxx 2000 vychází xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x něhož by xx vycházelo při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příplatku x příspěvku xx xxxxxxx v xxxx xx 1.xxxxx 2000 xx 31. března 2000.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx rozhodný xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2000 xx 30. xxxxxx 2000, xx xxxxx zákona x. 75/1997 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx zvýšení xxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 242/1997 Xx., xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1999 xx 31. xxxxxxxx 1999. Xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2000 xx 30. xxxxxx 2000, je xxxxx xxxxxx x. 132/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x změně zákona x. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 137/1996 Xx., xx znění xxxxxx x. 242/1997 Xx., xxxxxxxxxx čtvrtletí xx 1. xxxxx 1999 xx 31. xxxxxxxx 1999.

Čl. XV xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 360/1999 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2000

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx xx stanoví xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx o xxxx xx xxxxxx trestu xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx následující xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 271/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2001

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx čl. I bodu 1 se xxx xxxxxxxxx rozhodného příjmu xxx xxxxx státní xxxxxxxx podpory xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2003.

2. Xxxx-xx žádost x dávku xxxx xxxx výplatu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx xx při xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Čl. I xxx 4 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx na rodičovském xxxxxxxxx vzniklé xxxxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 125/2003 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2003

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Údaje x informačního systému, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx v čl. VIII xxxx 1, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx neuplynuly xx xxx 1. xxxxx 2004, xxxx Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, aby x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx uplynutím 15 xxxxxxxxxxxx let xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx roce, x xxxx xxxxx x poslednímu uložení xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx správní xxxxxx x dávkách státní xxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx podpory.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 424/2003 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2004

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxx x povinnosti x pracovněprávních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx práce xx xxxxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx působností, xxxxx ke xxx 31. března 2004 xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §249 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx xx xxxx. Xx stát x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx úřad xxxxx, x jehož xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx uvedený xx větě xxxxx. Xxxx první x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Prahu.

2. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx státní sociální xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx krajským xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x před xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx xxxxx působnosti xxxxxxx xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x případech xxxxx xxxx 2 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o 30 xxx.

4. Výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx, který xxxx xxxxx xxxxxxx xx po dni xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx úřady xxxxxx xxxxxxxx podpory xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jim xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

5. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2004 xx xxxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx xxxxxxx x čl. I xxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx provedení xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s ukončením xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů, x xxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xx xxxxx práce, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Praha.

6. Pracoviště xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx nichž xx xxxx 1. dubnem 2004 xxxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx 1. xxxxx 2004 stávají pracovišti xxxx xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx podle čl. I xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx sociální xxxxxxx.

7. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjmu xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx čl. I xxxx 5 xx 13 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxxx, xx 1. xxxxxxxx 2004, x xxx-xx o xxxxx xx přídavek xx xxxx, od 1. xxxxx 2004.

8. Xxxxxxxxxxxx příspěvek (čl. I xxxx 22 a 23) xx vyplatí xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx za xxxxxxxx 2003; xxxxxxxxx na xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx červen 2004.

9. Xxxxxxxxx xx rodičovském xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx vykonávání výdělečné xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účinné xxxx 1. xxxxxx 2004, x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2004 xxxxxxxxxx rozhodnuto, xx nevymáhají.

10. Podmínky xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2004 xxxxxxxx podle předpisů xxxxxxxx před xxxxx xxxx x xxx, xx xxxxxxxxx rodičovského xxxxxxxxx xx provede xxxxxxxxx za kalendářní xxx 2002.

11. Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxx obecní xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxx 2004 xxxxxx sociální podporu, x xxxxxxxxxx přenechání xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. CXVII xxxx 12 xxxxxx x. 320/2002 Sb., x změně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx okresních xxxxx, včetně majetku xxxxxxxxx informační xxxxxx x přenechaném xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx 31. prosinci 2002, xx ke xxx 1. xxxxx 2004 zrušují. Předchozí xxxx se netýká xxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx městu Xxxxx x krajským xxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx předpisem x. 453/2003 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2004

ČÁST DVACÁTÁ XXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dítěti

Čl. XXXXXX

1. Xxxxxxxxx xxxxxx poskytne xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx má xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx 2004.

3. Xxxx xxxxxxxxx dítěti xxxx 2&xxxx;000 Xx.

4. Xxxxxxxxx dítěti xx xxxxxxx xxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx x červnu 2004, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx přídavek xx xxxx xx xxxxxx 2004, pokud xxxxxxxx xx dítě xxxxxx x červnu 2004 vyplacen.

5. Příspěvek xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx sociální xxxxxxx, xxxxx xx příslušný x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx 2004.

6. Příspěvek xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx přídavku na xxxx náležejícího za xxxxxx 2004, x xx xxxxxxx způsobem, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx přídavek na xxxx.

7. X xxxxxx xx xxxxxxxxx dítěti xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; o poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxx zasílá xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx písemné xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx větě první xxx xxxxxxxx do 30 xxx ode xxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx za květen 2004, xxxxxxx námitky x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory; x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx obdobně xxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx ve věcech xxxxx státní sociální xxxxxxx.

8. Nárok na xxxxxxx příspěvku xxxxxx xxxxxx dnem 31. xxxxxx 2005.

9. Xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx výše xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xx nepřihlíží.

10. Příspěvek xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí.

11. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx státního rozpočtu.

Čl. XXXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 237/2004 Xx. s xxxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

ČÁST DVACÁTÁ XXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx důchodci

Čl. XXIX

1. Xxxxxxxxx důchodci poskytne xxxx poživatelům důchodů xxxx jednorázovou výpomoc x xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx.

2. Nárok xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, která xx nárok na xxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") alespoň xx xxxx xxxxxx 2004. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx důchodů, xxxxxx xxxxxxxxx důchodci xxx xxxxxx.

3. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1&xxxx;000 Xx.

4. Příspěvek xxxxxxxx se xxxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx důchodu xxxxxxxxx x xxxxxx 2004, xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx termínu xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx 2004 vyplacen. Xxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 2004 přede xxxx, x němž xx xxxxxx vyplácel, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti xx 60 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxxxxxx vyplatí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je příslušný x xxxxxxx xxxxxxx x červnu 2004.

6. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx stejným xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 2004, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx x nejblíže xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx uvedeném v xxxx 4 xxxx xxxxx xx příspěvek xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

7. O xxxxxx xx příspěvek důchodci xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx 5 xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx-xx x to xxxxxxx xxxxxxxxx důchodu xx 60 xxx xxx xxx, xxx xxx xxxxxxxx důchod xx xxxxxx 2004. X xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx opravných xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x řízení xx věcech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

8. Nárok na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx 30. xxxxxx 2005.

9. Pokud xx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxx xxxxxx, x příspěvku xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

10. Příspěvek xxxxxxxx xxxxx postihnout xxxxxxx xxxxxxxxxx.

11. Xxxxxxx xx výplatu xxxxxxxxx xxxxxxxx xx hradí xx xxxxxxxx rozpočtu.

Čl. XXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 237/2004 Xx. x účinností xxx dne, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Výše xxxxx xx státní xxxxxxxx podpory, xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx k xxxxxx xxx posoudí xxxxx xxxxx čl. I xxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dni účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx příjmy x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx, k xxxx xxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxx xxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx činnost, xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxx x xxxxxx osob, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x důchodovém pojištění xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, že xxxx xxxxxxx nevykonávaly soustavně.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 124/2005 Xx. x účinností xx 30.3.2005

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xx rodičovský příspěvek x případě, že xxxx navštěvuje jesle, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx zařízení xxx xxxx předškolního xxxx, se posuzují xxxxx čl. I xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po měsíci, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 204/2005 Xx. s účinností xx 1.1.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxx xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx nárok xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx 2007.

2. Příspěvek xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx prosinec 2006, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 112/2006 Xx. s účinností xx 1.1.2007

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx dne pravomocně xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.

2. Rozhodný xxxxxx xxx účely xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx stanoví podle xxxxxxxx platných ode xxx 1. xxxxx 2006, jde-li o xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx nárok xx xxx 31. xxxxxx 2006, xxxx xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §51 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxx 2006.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 113/2006 Sb. x xxxxxxxxx od 1.4.2006

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx niž vznikl xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, se přepočte xxxxx čl. VI tohoto xxxxxx xx splátky xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xx péči x xxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxx xx xxxxx příspěvek xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx účinnosti xxxxx xxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 134/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXXX

1. Xxxxxx zahájená přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx průkazu živnostenského xxxxxxxxx xxx volnou xxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx dni xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

3. Rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx volné xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx neustanovení odpovědného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

4. Xxxxx-xx xx základě xxxxxx xxxxxx xx xxxxx živnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx ohlašovací xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxxx x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx takové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx řemeslné živnosti.

Čl. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 214/2006 Xx. x účinností xx 1.8.2006 x xxxxxxxx bodu 4, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.1.2007

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx na dítě, xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx náležející xx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xx znění účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx vyplatí naposledy xx xxxxxxxx 2007.

2. Xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx, jestliže xxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2007, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx po 31. xxxxxxxx 2007 xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxx xxxxx 2008, xxxx-xx dále xxxxxxxxx jinak.

3. Nároky xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2008, se xxxxxxx za dobu xxxx 1. lednem 2008 xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovaný podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx od 1. xxxxx 2008

x) v xxxxxxxx výměře xx 3 let věku xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. lednem 2008 xxxxxxx 21 xxxxxx xxxx, x xx xxxxxxxx 3 xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx rodičovský xxxxxxxxx xx snížené výměře xx 4 let xxxx dítěte,

b) ve xxxxxxx xxxxxx xx 4 xxx xxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxx x rodině xxxxxxxxxxx nárok xx xxxxxxxxxx příspěvek xx 31. xxxxxxxx 2007 xxxxxxx 3 xxx xxxx xxxx 1. xxxxxx 2008.

5. X xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle čl. XXIII, xxx-xx x xxxxx xx rodičovský příspěvek, xxxxx náležel xx xxx 31. xxxxxxxx 2007 xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů, xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, rozhodne xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

6. Rozhodný příjem x xxxxxxxxxxxx x čl. XXIII bodům 2 x 3 se xxxxxxx

x) xx xxxxx 2008, xxx-xx x xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo příspěvek xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxx 2008, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx přídavku xx dítě xxxxxxx xxxx příjmu uvedeného x čl. XXIII xxxx 2 a xxxxxxx, xx takový xxxxxx xxxxxxx xx osoby x ní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx přídavek xx xxxx,

x) nejdříve xx xxxxx 2008, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx příjmu uvedeného x čl. XXIII bodu 3.

Xx. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2007 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2008

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Doba 6 xxxxxxxxxxxx měsíců xx sobě jdoucích xxxxx §59 odst. 3 zákona č. 117/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2009, se xxxxxx xx 1. xxxxx 2009.

Xx. XXX vložen xxxxxxx předpisem č. 382/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xx Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2009 práva x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů zaměstnanců xxxxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx zařazených x xxxxxx xxxxx xx xxxxx městských xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxx x 31. prosinci 2008 xxxxxx úkoly xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Příslušná městská xxxx xxxxxxxx města Xxxxx dohodne xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1 přechod xxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx stát - Xxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx. Takto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

3. Xxxxxxx řízení x oblasti státní xxxxxxxx podpory zahájená xx 31. xxxxxxxx 2008 xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Úřad xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx. Lhůty k xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx případech xxxxxxxxxx x 30 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxx x xxxxx státní xxxxxxxx podpory xx xxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 uplatněné xx 31. xxxxxxxx 2008 posuzuje Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

5. Výkon rozhodnutí xxxxxxxx úřadem xxxxxxx xxxxx hlavního města Xxxxx x oblasti xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx 31. prosince 2008 x xxxxx pravomocného xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx zahájit xx 31. prosince 2008, xxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxx práce xxxxxxxx xxxxx Xxxxx; výnosy x provedených xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxx xxxxxxxxx částí xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxx xxxxxxxx podpory, u xxxxxxx xx dnem 31. xxxxxxxx 2008 xxxxxx skartační xxxxx, xxxxxxxxx řízení.

7. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx základě xx xxxxxxxxx státní xxxxxxxx podpora, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x bodu 4 xxxxxxx úřady xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxx 1. xxxxx 2009.

8. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx městských xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, xxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2009 pohledávkami Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx práce xxxxxxxx města Xxxxx.

9. Xxxxxx xx xxxxxx, x nichž přešla xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx finančními xxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxx orgán, před xxxx bylo řízení xxxxxxxx.

10. Příslušné městské xxxxx xxxx povinny xxxxxx umístění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, za nájemné xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 31. prosince 2010, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jinak.

11. Nárok xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx čl. I xxxx 5 a 6 xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nejdříve xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

12. Xxxxx xx rodičovský příspěvek xxxxx §30 xxxx. 1 xxxx. e) xxxxxx x státní xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx bez žádosti, xxxxxxxx rodičovský xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 31. prosince 2009 x xxxxxx x xx tomto xxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 414/2008 Xx. x účinností xx 1.1.2009 x xxxxxxxx xxxx XX, xxxxx xxxxxx účinnosti xx 1.12.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2009 podle xxxxxx x. 117/1995 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx do xxx 1. xxxxxxxx 2009, náleží naposledy xx xxxxxx 2009.

2. Xxxxx práce xx 31. července 2009 xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx na dítě xxxxx §18 xxxx. 1 xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx účinném xxx dne 1. xxxxxxxx 2009, bez xxxxxxx; oznámení x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx dítě se xxxxxxxxxx x založí xx pouze xx xxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxx §17 x 18 náležející přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2009.

2. Xxxxx práce xx xxxxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx nově xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxx xxxxx §17 x 18 xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx práce doručí xxxxxxxxxx xx dne xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx 2010 xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx §17 x 18 xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx sdělení se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxx xxxxx xx 31. xxxxx 2011 xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §32 odst. 1 písm. x) xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2009 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2010

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Rozhodný xxxxxx pro xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx, na xxx xxxxxx nárok po 31. prosinci 2010.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 346/2010 Xx. x účinností xx 1.1.2011

Čl. XXXX

Xx. VIII xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 80/2011 Sb.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 odst. 2 až 4 xxxxxx č. 117/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2011; jde-li x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory, xxxxx xxxxxxx xxxx 1. lednem 2012 xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx., ve xxxxx účinném xx xxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 1. října 2012.

2. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2011 xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 117/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x důvodu xxxx x dítě dlouhodobě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zdravotně xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxx, xxxxx je xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx 3 xxx, xxxx xxxxxxx i po 31. prosinci 2011, xxxxxxx xxxx xx 3 xxx věku xxxxxx xxxxxx, xx xxxx 7&xxxx;600 Xx xxxxxxx x xxx, xx úprava xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxx x zde. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bude xx 31. xxxxxxxx 2011 xxxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx dítě xxxxxxxxxxx nárok na xxxxxxxxxx příspěvek xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx. Xx-xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 31. ledna 2012 xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx jedné xxxxx, xxxxxxx §30b xxxx. 4 xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx platí x xxx xxxx xxxxxxx. Xx provedené xxxxx krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

3. Nejde-li x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 2, nárok xx rodičovský příspěvek xxxxx §30 odst. 1 xxxx. x) x xxxx. 4 xxxxxx x. 117/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx dne 31. xxxxxxxx 2011, xxxxxx naposledy xx xxxxx xxxxxxxx 2011. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2011. X zániku nároku xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx informuje x xxxxxxxx dítěte xx 31. xxxxxxxx 2011.

4. Xxx-xx o xxxxx xx rodičovský xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x který xxxx xxxxxxx i xx 31. xxxxxxxx 2011, xxxx xxxxx

x) xxxxxx rodičovský xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2011 podle xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx 1. ledna 2012 xxxxxxx x změnu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx platné xxx xxx 1. xxxxx 2012, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2012 xx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx rodičovského xxxxxxxxx xxxxx §30a xxxx. 1 zákona x. 117/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx x xxxxx pěstounské xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx potřeb xxxxxx xxxxx zákona x. 117/1995 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx považuje xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nejdéle xx 31. xxxxxxxx 2012

x) xx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx jiné xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx I (lehká xxxxxxxxx), xxxx-xx xxxx 1. xxxxxx 2012 xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) za xxxx, které je xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx XX (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx), xxxx-xx xxxx 1. lednem 2012 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx dítě, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx III (těžká xxxxxxxxx) nebo ve xxxxxx IV (xxxxx xxxxxxxxx), xxxx-xx xxxx 1. lednem 2012 xxxxxxxxxx těžce xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x sociálních xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx.

6. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. VIII bodu 2 xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x působnosti Ministerstva xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 2011. X zániku xxxxxx xx sociální příplatek xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory jeho xxxxxxxxxx sdělení, xxxxx xx nedoručuje xx xxxxxxxxx xxxxx.

7. Xxxxxx x dávkách xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x pravomocně xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxx předpisů účinných xx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

8. Xxxxxxxxxx §54a zákona x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dítěte x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx sankce nabyla xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. X případech, kdy xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx plněním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dítěte x rodině xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx rodičovského příspěvku xxxxx xxxxxxxxxx §54a xxxx. 2 xxxxxx x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxxx xx xxxxxxxxx xx péči, xxxxxx xxxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx rodičovského xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxx péče x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 220 000 Xx.

2. Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx příspěvek xx 31. prosinci 2011 xxxxx xxxxxx úpravy xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 366/2011 Sb., náleží ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx volby xxxx xxxxx. Xxxxxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx není x tomto xxxxxxx xxxxxxx částkou 220&xxxx;000 Xx. Ostatní xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx právní xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx úpravy xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx, xx dosud vyplacené xxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xxx xxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 220 000 Xx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 331/2012 Xx. x účinností xx 1.12.2012

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx., ve znění xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Výplata xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, která xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx za měsíc xxxxxxxx 2012.

2. X xxxxxx nároku xx xxxxx pěstounské xxxx xxxxx xxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxx do 30. xxxxxxxxx 2012 xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx sdělení, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx vlastních xxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 27.11.2012

Čl. XXX

Xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x denní xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx xx základě §15 xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx účinném xx 31. xxxxx 2012, x na základě §108 xxxx. 3 xxxxxx x. 155/1995 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxx 2012, a xxxxxxxx x 31. xxxxx 2012, zahájené xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2013/2014 xx xxxxxxxx xx studium xx středních školách xxx xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 267/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2013

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 3 xxxxxx x. 117/1995 Sb., xx znění účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pobočkou Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, aby xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx výplaty xxxxx x návaznosti xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx republiky je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx výplaty xxxxx xxxxxxxxxx do 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxxx podle xxxx 1. Xxxxx uvedená x §58 xxxx. 3 xxxx třetí xxxxxx č. 117/1995 Xx. xxx xxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dávky xxxxx xxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx dávka xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx pobočkou Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx xxxxxxx kalendářního měsíce xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vyplácena xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx příjemcem xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxx xxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním předpisem x. 306/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.11.2013

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. x) a b) xxxxxx č. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2015, xx-xx rozhodným obdobím, xx které xx xxxxxxxx příjem, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přiznané xxxxxxxx xx 1. října 2015, xx-xx rozhodným xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 252/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Xx. II

Přechodné ustanovení

Jde-li x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx rodičů před 1. lednem 2015, xxxxxx porodné podle §44 xx 46 xxxxxx x. 117/1995 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem č. 253/2014 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxx zákona x. 117/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx 1. října 2017, xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx dítě xxxxxxxxxxxx xx měsíc xxxxx 2017.

2. Přídavek xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 1. xxxxx 2017 se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2017, x xx x xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dokončeno xx xxxxxx xxxx.

3. Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - krajské xxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx částky xxxxxxxx xx xxxx ve xxxxxxx xxxxxx podle §18 xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx. X xxxxx xxxx přídavku na xxxx se xxxxx xxxxxx xx spisu.

4. Xxx stanovení xxxxxx xx rodičovský příspěvek x xxxx xxxx xxxxx §30 xxxx. 1 xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx k částce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx dětí narozených xxxxxxxx xx dobu xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxx x zániku xxxxxx xx rodičovský příspěvek x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 220 000 Xx x xxxxx nadále xxxxxx alespoň x 2 xxxx narozené xxxxxxxx xx věku xx 4 xxx, xxxxxx mu ode xxx 1. xxxxx 2018 xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx 110 000 Kč. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx provede na xxxxxx.

5. Přídavek na xxxx xx xxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxx §18 xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxx od xxxxxxx náležející xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx zákon xxxxxx účinnosti.

6. Úřad xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - krajské pobočky x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx příjemcům xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx obdržení xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx sdělení o xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx; xxxx xxxxxxx se nedoručuje xx xxxxxxxxx xxxxx.

7. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx pěstounovi xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Při xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvek a xxxx xxxx podle xxxxxx č. 117/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx nepřihlíží x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx přechodnou dobu xx dobu přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 200/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx zákona x. 117/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve kterém xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxx xxxxxx, který xxxxxx o xxxx xxxx xxxx xx 4 let xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x rodině, x xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx datu celkovou xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xx xxxx podle xxxxxx x. 117/1995 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx při xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xxxxx zákona č. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxx x xxxx xxxx xxxx xxxx xx dobu přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona. Úřad xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx pobočky x xxxxxxx pro xxxxxx město Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rodičovského xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve kterém xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, písemné sdělení x změně xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rukou.

2. X xxxxxxx xxxxxx, xxxxx sice pečuje x xxxx nebo xxxx do 4 xxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx již xxxxxxxx k datu xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx podle xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxx rozdíl xxxx xxxxxxxx xxxxxxx rodičovského xxxxxxxxx podle zákona x. 117/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, nenáleží.

3. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx měsíčních xxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxx rozhodující výše xxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xxx xxxxxxxxx peněžité xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s porodem xxxx převzetím dítěte xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx pojištění.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 363/2019 Xx. x účinností xx 1.1.2020

Xx. X

Přechodné xxxxxxxxxx

X xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které jsou xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, se xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do 30. xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tento zákon, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

Čl. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 540/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxx xxxxx České xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx §18 zákona x. 117/1995 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxx xxxxxxx. X xxxxx xxxx přídavku xx xxxx xx xxxxx záznam xx xxxxx.

2. Přídavek na xxxx náležející xx xxxxxx předcházející dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 117/1995 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xx x když xxxxxx o přídavku xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxx.

3. Přídavek xx dítě xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxx §30a xxxx. 1 xxxxxx x. 117/1995 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx (dále jen "xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx") xxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2021 do 30. xxxx 2021 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přídavku xx dítě x xxxxxxxxxxxx příspěvku písemné xxxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x zároveň je xxxxx, xxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odlišné xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce, xxxxx xxx xxxxxxxx xx dítě nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyplácí; xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx vlastních xxxxx.

6. Ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx až do xxx oznámení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přídavku na xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxx xxxx 5 xxxxxxx tyto xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx, xxxxx jim xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx §58 xxxx. 2 xxxxxx x. 117/1995 Xx. xxxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 285/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.7.2021

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx navýšení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxx xxxxx §26a xxxx. 2 xxxxxx x. 117/1995 Sb., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx poprvé xxx stanovení xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx 2022.

2. Xxxxx, xxxxx užívá xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx celého xxxx, vzniká xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §24 xx 27 xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx za xxxxx 2022.

3. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxx rekreaci xxxxxx xxxxx xx příspěvek xx xxxxxxx xxxxx §24a xxxxxx x. 117/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx leden 2022.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 17/2022 Xx. x účinností xx 28.1.2022

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nejpozději za xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti, xxxxxxxx x pravomocně xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx zákona x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx x dávkách xxxxxx xxxxxxxx podpory xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Příspěvek xx bydlení, xxxxx xxx přiznán xxxxx §51 xxxx. 5 xxxx první xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx období 1. xxxxxxxx 2021 xx 30. xxxxxx 2022 xxxx x xxxxx xxxxxx období na xxxx xxxxxx, a xx xxxx xxxxx xx xxx 30. xxxxxx 2022 xxxxx xxxx, xx považuje xx příspěvek xx xxxxxxx přiznaný xx 1. xxxxxxxx 2022 xx xxxxxxxx. Pro xxxxx na výplatu xxxxx náležející xxxxxxxx xx xxxxx červenec 2022 xxxxx §51 xxxx. 5 zákona x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 203/2022 Xx. s účinností xx 1.7.2022

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx a pobočka xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx částky xxxxxxxx xx xxxx xxxxx §18 xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxx xxxxxxx. X xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx.

2. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se poskytuje xxxxx zákona x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, a xx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxx do xxxxxx xxx nebylo xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx poprvé xx xxxxxxx náležející xx xxxxx 2023.

4. Xxxxx §24 odst. 1 x §27 xxxxxx x. 117/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx postupuje xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xx leden 2023.

5. Xxxxxx nákladů srovnatelných x nájemným x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxx, podle §25 xxxx. 1 zákona x. 117/1995 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx použijí poprvé xxx stanovení xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx 2023.

6. Xxxxxx xxxxxxxxx normativních xxxxxxx xx bydlení xxxxx §26 odst. 1 xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx 2023.

7. Xxxxxx navýšení měsíčních xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §26a xxxx. 2 zákona x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx 2023.

8. Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx zveřejní xx 31. xxxxx 2023 xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §63 xxxx. 2 xxxxxx x. 117/1995 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 456/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 117/95 Xx. xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.10.1995, x xxxxxxxx §17 xx 29 x §80 bodů 1 xx 3, 7, 12 xx 15, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx 1.1.1996.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

137/96 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.96, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §5,11,12 x 28, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.96

132/97 Xx., x sociálním xxxxxxxxx x vyrovnání xxxxxxx xxxxxxxxx a x změně xxxxxx x. 117/95 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 137/96 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.7.97

242/97 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon x. 117/95 Sb., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů x xxxxxxxxx xx 1.1.98, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §17, 18, 19 a xx. XX xxxx. 2 x odst. 4 xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1.10.97

87/98 Sb., úplné xxxxx zákona x. 117/95 Xx. publikované x částce x. 33/98

91/98 Sb., xxxxxx xx doplňuje xxxxx x. 94/63 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x x změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xx 1.8.98, x xxxxxxxx ustanovení §24 xxxx. 1

a §25 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxx účinnosti dnem 1.7.98

158/98 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.7.98

223/98 Sb., xxxxx ÚS xx xxx 2.9.98 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §17 a 18 xxxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 242/97 Xx. (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 21.10.98

360/99 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí

s xxxxxxxxx xx 1.4.2000

118/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a x změně některých xxxxxx

x účinností od 1.7.2000

132/2000 Xx., x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zákonem x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x hlavním xxxxx Praze

s účinností xx 1.1.2001

155/2000 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 65/65 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

492/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x daních x příjmů, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

271/2001 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 1.10.2001

402/2001 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 117/95 Xx. publikované v xxxxxx x. 150/2001

151/2002 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx soudního xxxx xxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2003

309/2002 Xx., x xxxxx zákonů souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004 (zákonem x. 281/2003 Xx. xxxx xxxxxxx účinnost xx 1.1.2005, xxxxxxx x. 626/2004 Xx. xxxx změněna xx 1.1.2007, xxxxxxx x. 531/2006 Sb. xxxx xxxxxxx na 1.1.2009, xxxxxxx č. 381/2008 Xx. byla změněna xx 1.1.2012 x xxxxxxx č. 445/2011 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2015)

320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2003

125/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 117/95 Xx., x státní sociální xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2003

281/2003 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 218/2002 Xx., x službě xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Xx., x zákon č. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 123/2003 Sb.

s účinností xx 28.8.2003

362/2003 Sb., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x služebním xxxxxx příslušníků bezpečnostních xxxxx

x účinností xx 1.1.2005 (xxxxxxx č. 530/2005 Sb. byla xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2007)

424/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 582/91 Xx., x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2004

438/2003 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x příjmů, ve xxxxx pozdějších předpisů, x některé další xxxxxx

x účinností xx 1.1.2004

453/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 117/95 Sb., x státní sociální xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2004, x výjimkou §2a, §3, 7, 19, 20, 24, 50, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 63x, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72x, 73b, §79x x §79x, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.4.2004; a §2, 4, 5, 6, 8, §27 - 29, §51, 68, xxxxx nabývají účinnosti 1.7.2004

454/2003 Xx., usnesení Xxxxxxxxxx sněmovny x xxxxxx, kterým se xxxx xxxxx x. 117/95 Xx., o xxxxxx sociální podpoře, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx, přijatému Xxxxxxxxxxx dne 6.11.2003 x vrácenému prezidentem xxxxxxxxx dne 27.11.2003

s xxxxxxxxx xx 6.1.2004

53/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony xxxxxxxxxxx x oblastí xxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.4.2004

237/2004 Xx., xxxxxx xx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx opatření x xxxx zákon č. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx zákona č. 479/2003 Sb., x xxxxx x. 338/92 Xx., x dani x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx smlouva o xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004)

238/2004 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, kterým xx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx mění xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx další xxxxxxxx a xxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 479/2003 Xx., a xxxxx x. 338/92 Xx., x xxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 1.4.2004 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dne 9.4.2004

s xxxxxxxxx xx 8.5.2004

315/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 94/63 Xx., o xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 27.5.2004

436/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.10.2004

562/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2005

626/2004 Xx., x xxxxx některých zákonů x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx reformy xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

124/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 117/95 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 482/91 Sb., x xxxxxxxx potřebnosti, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 40/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.3.2005

168/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 117/95 Xx., x státní xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností od 1.6.2005

204/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 117/95 Sb., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2006

218/2005 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 100/88 Xx., x sociálním xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 463/91 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.10.2005

377/2005 Sb., x xxxxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x úvěrními xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xx finančních xxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 29.9.2005

381/2005 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 349/99 Xx., x Veřejném xxxxxxxx xxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2006

530/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 362/2003 Xx., o xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 153/94 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2006

552/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/98 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

109/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx službách

s xxxxxxxxx od 1.1.2007

112/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx a zákona x xxxxxx x xxxxxx nouzi

s účinností xx 1.1.2007

113/2006 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 117/95 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx řád), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 279/2003 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

115/2006 Xx., x registrovaném partnerství x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

134/2006 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 359/99 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 94/63 Xx., o xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

189/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007 (xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x. 585/2006 Sb. xx 1.1.2008 a xxxxxxx x. 261/2007 Xx. xx 1.1.2009)

214/2006 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 455/91 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.8.2006 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XIII bodu 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx 1.1.2007

267/2006 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2008 (xxxxxxx x. 218/2007 Xx. byla xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2010), (xxxxxxx č. 282/2009 Xx. xxxx změněna xxxxxxxx xx 1.1.2013), (xxxxxxx x. 463/2012 Xx. byla xxxxxxx xxxxxxxx na 1.1.2015) x (xxxxxxx x. 182/2014 Xx. byla xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2017)

531/2006 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.12.2006

585/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx, xxxxx x. 189/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 589/92 Xx., x pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 117/95 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 111/2006 Xx., o pomoci x hmotné nouzi, xx xxxxx zákona x. 165/2006 Xx., x xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2009

213/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 251/2005 Sb., o xxxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx službách, xx xxxxx xxxxxx x. 29/2007 Sb.

s účinností xx 22.8.2007

218/2007 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx x. 267/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 585/2006 Xx., xxxxx x. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx minimu, xxxxx x. 218/2000 Sb., x rozpočtových xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 22.8.2007

261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2009

269/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy x o xxxxx xxxxxxxxx dalších zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2008

379/2007 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx XX x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 325/99 Sb., x xxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x azylu), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.12.2007

88/2008 Sb., xxxxx ÚS ze xxx 31.1.2008 ve xxxx návrhu xx xxxxxxx některých xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů, a xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s účinností xx 27.3.2008

129/2008 Sb., x výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2009

239/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2008

305/2008 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 187/2006 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

306/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 155/95 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 582/91 Xx., x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

381/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 218/2002 Sb., x xxxxxx státních zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 309/2002 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.10.2008

382/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 326/99 Xx., o xxxxxx cizinců xx xxxxx ČR x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2009

414/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 359/99 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx daňového xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

282/2009 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.8.2009

326/2009 Xx., o podpoře xxxxxxxxxxxxx růstu x xxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

362/2009 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s návrhem xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx ČR xx xxx 2010

x účinností xx 1.1.2010 s xxxxxxxx xx. XV, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 20.10.2009

10/2010 Xx., xxxxx XX xx xxx 1.12.2009 ve xxxx návrhu xx xxxxxxx části xxxxxxxxxx xxxx 2 čl. XXXX xxxxx xxxxxxx xxxxxx zákona č. 237/2004 Xx., xxxxxx xx v souvislosti x přijetím xxxxxx x dani x xxxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 479/2003 Xx., x xxxxx x. 338/1992 Sb., x xxxx z xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 29.1.2010

346/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., o xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2011

347/2010 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí

s účinností xx 1.1.2011

427/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx XX x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 325/99 Xx., x xxxxx a x xxxxx xxxxxx č. 283/91 Xx., o Xxxxxxx XX, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x azylu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

73/2011 Xx., x Úřadu xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx od 1.4.2011

80/2011 Xx., xxxxx XX xx xxx 1.3.2011 xx. xx. Pl. XX 55/10 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

364/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a sociálních xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

366/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 117/95 Xx., x státní sociální xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

375/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

428/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxx x zákona o xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

445/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 309/2002 Xx., x změně xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 28.12.2011

458/2011 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015 x 1.1.2014

331/2012 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 329/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx dávek osobám xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx zákona x. 141/2012 Xx., xxxxx x. 73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx XX a o xxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 108/2006 Sb., x sociálních službách, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.12.2012

399/2012 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx od 1.1.2013

401/2012 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 359/99 Sb., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2013 s xxxxxxxx xx. X, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 27.11.2012

463/2012 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související zákon

s xxxxxxxxx xx 21.12.2012

48/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 111/98 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx o vysokých xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 117/95 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2013

267/2013 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 155/95 Sb., x důchodovém pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2013

306/2013 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2013

303/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

344/2013 Sb., x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x rekodifikací soukromého xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx od 1.1.2014

64/2014 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.5.2014

101/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 326/99 Sb., o xxxxxx cizinců xx xxxxx XX a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x účinností od 24.6.2014

182/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.8.2014

250/2014 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících s xxxxxxxx zákona o xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

252/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 111/2006 Xx., o xxxxxx x hmotné nouzi, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

253/2014 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 117/95 Xx., x státní xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

267/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 31.12.2014

332/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 221/99 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2015

205/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx zákon x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx pojištění zaměstnanců, x xxxxxxx xxxx xxxx některé další xxxxxx

x účinností od 1.10.2015

377/2015 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.1.2016

137/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx hrách x zákona x xxxx x xxxxxxxxxx xxx

x účinností xx 1.1.2017

298/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

98/2017 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 111/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 20.4.2017

183/2017 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x souvislosti s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

200/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 117/1995 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018 s xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.10.2017

222/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

92/2018 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 582/1991 Xx., x organizaci x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.5.2018

32/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.7.2019

277/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2024

363/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 117/1995 Xx., o státní xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2020 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.7.2020

30/2020 Xx., xxxxx XX ze xxx 17.12.2019 sp. xx. Pl. XX 31/17 xx xxxx xxxxxx na zrušení §18 xxxxxx x. 117/1995 Sb., o xxxxxx sociální xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 6.2.2020

540/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

588/2020 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx)

x účinností xx 1.7.2021

261/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

285/2021 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 586/ /1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 28.7.2021

363/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

14/2022 Sb., xxxxx Xxxxxxxxx soudu ze xxx 7. xxxxxxxx 2021 sp. zn. Xx. XX 1/20 xx xxxx xxxxxx xx zrušení xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx ustanoveních xx. II xxxxxx x. 363/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 117/1995 Xx., o státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 26.1.2022

17/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 117/1995 Xx., x státní sociální xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.1.2022

177/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 222/2016 Xx., x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx (zákon x Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx smluv), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 277/2019 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 31.12.2022

203/2022 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 111/ /2006 Sb., x xxxxxx v hmotné xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2022 x xxxxxxxx §51, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.10.2022

358/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 329/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx postižením x x změně xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.12.2022

456/2022 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 117/1995 Sb., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx minimu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2023 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.7.2023

x oprava xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x. 68/95 Xx., 96/98 Xx., 150/2001 Sb. a 141/2002 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §4 xxxxxx x. 135/1982 Xx., o xxxxxxx x evidenci xxxxxx xxxxxx.
§7 x §19 xxxx. 3 xxxxxx x. 123/1992 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky.

2) Zákon č. 561/2004 Sb., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Zákon č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx školách), xx znění pozdějších xxxxxxxx.

3) §34 xxxxxx x. 29/1984 Xx., xx znění xxxxxx č. 171/1990 Xx.
4) §4 xxxxxx XXX x. 545/1992 Sb., x Xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
5) §120 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x. 149/1988 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 309/1993 Sb. a x. 207/1995 Xx.
6) §15 xxxx. 4 xxxxxx x. 50/1973 Xx., x pěstounské péči, xx xxxxx zákona x. 118/1992 Sb.
7) §2 xxxx. 4 xxxxxx XXX č. 550/1991 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 161/1993 Xx. a xxxxxx x. 59/1995 Xx.
8) §6 xxxxxx x. 123/1992 Xx.
9) Xxxxxxxxx §128 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 519/1991 Xx., a §8 xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 178/1990 Sb., xxxxxx x. 558/1991 Sb. x xxxxxx x. 292/1993 Sb.
10) Například §8 odst. 1 xxxxxx XXX x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 590/1992 Xx., x §12 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx ČNR x. 9/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 272/1992 Xx.
11) Xxxxx č. 71/1967 Sb., o správním xxxxxx (xxxxxxx řád).
12) Zákon č. 382/1990 Sb., x rodičovském xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 117/1992 Xx.
13) Xxxxx č. 100/1988 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 110/1990 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Xx., xxxxxx x. 1/1991 Xx., xxxxxx x. 46/1991 Xx., zákona x. 306/1991 Xx., xxxxxx XXX č. 482/1991 Xx., xxxxxx x. 578/1991 Sb., xxxxxx XXX č. 582/1991 Xx., xxxxxx č. 235/1992 Xx., xxxxxx XXX č. 589/1992 Xx., zákona ČNR x. 37/1993 Sb., xxxxxx x. 84/1993 Xx., zákona č. 160/1993 Sb., xxxxxx x. 266/1993 Sb., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx x.182/1994 Xx. x zákona x. 241/1994 Sb.
14) Xxxxx č. 50/1973 Sb., ve xxxxx xxxxxx x. 58/1984 Xx., xxxxxx č. 118/1992 Sb. a xxxxxx č. 307/1993 Xx.
15) Xxxxx č. 88/1968 Sb., x prodloužení xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx xx xxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 99/1972 Xx., xxxxxx x. 73/1982 Xx., xxxxxx č. 57/1984 Xx., zákona x. 109/1984 Xx., zákona x. 51/1987 Xx., xxxxxx x. 103/1988 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Xx., xxxxxx x. 306/1991 Sb., xxxxxx XXX x. 582/1991 Xx., xxxxxx XXX x. 37/1993 Xx., xxxxxx č. 266/1993 Sb., xxxxxx x.308/1993 Xx., xxxxxx x.182/1994 Xx. a xxxxxx x. 241/1994 Xx.
Xxxxxxxx Ústřední xxxx xxxxxx č. 165/1979 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx dávek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 155/1983 Sb., xxxxxxxx x. 79/1984 Xx., xxxxxxxx č. 135/1984 Xx., xxxxxxxx x. 59/1987 Xx., xxxxxxxx x. 148/1988 Xx., xxxxxxxx x. 123/1990 Xx., xxxxxxxx x. 263/1990 Xx., xxxxxxxx x. 501/1990 Xx., xxxxxx x. 306/1991 Xx., zákona XXX č. 582/1991 Xx., xxxxxx ČNR x. 590/1992 Sb., xxxxxxxx x. 30/1993 Xx., xxxxxx XXX x. 37/1993 Sb., xxxxxxxx x. 312/1993 Xx., xxxxxxxx x. 196/1994 Xx. x xxxxxxxx x. 248/1994 Xx.
Vyhláška Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 141/1958 X. x., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění vyhlášky x. 102/1964 Xx.,xxxxxxxx x. 143/1965 Sb., xxxxxxxx x. 95/1968 Xx., xxxxxxxx x. 155/1983 Sb., xxxxxxxx x. 263/1990 Xx., xxxxxx XXX x. 582/1991 Xx. x xxxxxxxx x. 30/1993 Xx.
16) Xxxxx č. 32/1957 Sb., x nemocenské xxxx x ozbrojených xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 58/1964 Xx., xxxxxx č. 87/1968 Sb., zákonného xxxxxxxx Předsednictva Federálního xxxxxxxxxxx x. 8/1982 Xx., xxxxxx č. 109/1984 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Xx., xxxxxx ČNR x. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 308/1993 Xx. x zákona č. 182/1994 Xx.
17) Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxx XXXX č. 206/1990 Sb., x státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 245/1991 Xx., xxxxxx x. 578/1991 Xx., xxxxxx XXX x. 10/1993 Xx., xxxxxx XXX x. 37/1993 Xx., xxxxxx č. 182/1994 Xx. x xxxxxx x. 183/1994 Sb.
18) Xxxxx č. 319/1993 Sb., x xxxxxxxxx xx nájemné, xx xxxxx xxxxxx x. 109/1995 Sb.
19) Xxxxx XXX č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 35/1993 Xx., zákona č. 96/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Sb., xxxxxx x. 196/1993 Xx., xxxxxx č. 323/1993 Xx., zákona x. 42/1994 Xx., xxxxxx č. 85/1994 Xx., xxxxxx č. 114/1994 Xx., xxxxxx x. 259/1994 Sb., xxxxxx x. 32/1995 Xx., xxxxxx x. 87/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 149/1995 Xx., xxxxxx x. 248/1995 Xx., xxxxxx x. 316/1996 Xx., xxxxxx x. 18/1997 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Sb., xxxxxx x. 209/1997 Sb. x xxxxxx č. 210/1997 Xx.
20) §8 xxxxxx č. 582/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
21) §35 xxxxxx ČNR x. 6/1993 Xx., o Xxxxx národní xxxxx.
22) §45 xxxxxx x xxxxxx.
23) §63 x 74 xxxxxx x xxxxxx.
24) §69 xxxxxx x rodině.
25) §78 xxxxxx x xxxxxx.
26) §2 xxxxxx č. 50/1973 Xx., x pěstounské xxxx.
27) §45 xxxxxx x rodině.
§76a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
28) §9 xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
29) §1 xxxxxx x. 29/1984 Xx., xx znění xxxxxx x. 171/1990 Xx. x xxxxxx x. 138/1995 Sb.
30) §12 xxxxxx x. 1/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx.
31) §53 x xxxx. zákona x. 29/1984 Xx., xx xxxxx zákona x. 171/1990 Xx. x xxxxxx č. 138/1995 Xx.
32) §13 xxxxxx ČNR x. 9/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx České republiky xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona XXX č. 272/1992 Xx.
33) §27a xxxxxx x. 29/1984 Xx., xx znění xxxxxx x. 138/1995 Xx.
34) §21 x 22 zákona x. 172/1990 Xx.
35) §25 x 38 zákona x. 29/1984 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 171/1990 Sb. x xxxxxx x. 138/1995 Xx.
36) §25 xxxxxx x. 29/1984 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 171/1990 Xx. x xxxxxx x. 138/1995 Xx.
37) Xxxxx č. 76/1959 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 59/1969 Sb., xxxxxx x. 100/1970 Xx., xxxxxx x. 65/1978 Xx., zákona x. 74/1990 Xx., xxxxxx č. 228/1991 Xx., xxxxxx č. 77/1992 Xx., xxxxxx x. 226/1992 Xx., xxxxxx x. 34/1995 Xx. a zákona x. 160/1995 Xx.
Xxxxx ČNR č. 186/1992 Sb., x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 590/1992 Sb., xxxxxx XXX x. 26/1993 Xx., xxxxxx č. 326/1993 Xx., zákona x. 40/1994 Xx., xxxxxx č. 33/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx. x xxxxxx x. 160/1995 Xx.
38) §37 xxxx. 2 xxxxxx x. 29/1984 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 138/1995 Xx.
39) §1 xxxxxxxx Ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x. 136/1993 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx pěstouna xxx xxxxxx xxxxxxxxxx péče xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 184/1996 Xx.
40) §3 xxxxxx XXX x. 582/1991 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 307/1993 Sb.
Xxxxx XXX č. 114/1988 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx ČNR x. 125/1990 Xx., xxxxxx XXX x. 210/1990 Sb., zákona XXX č. 425/1990 Xx., xxxxxx XXX x. 459/1990 Xx., xxxxxx XXX x. 9/1991 Xx., xxxxxx XXX č. 144/1991 Xx., xxxxxx XXX x. 582/1991 Xx., xxxxxx č. 84/1993 Xx., zákona x. 307/1993 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu ČR x. 72/1995 Xx., xxxxxx č. 118/1995 Xx. a xxxxxx x. 238/1995 Sb.
41) §115 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) Xxxxx č. 463/1991 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 84/1993 Xx. x xxxxxx x. 118/1995 Sb.
43) Zákon XXX č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx ČNR x. 590/1992 Xx., xxxxxx XXX č. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Sb. x xxxxxx x. 118/1995 Xx.
44) §1 xxxxxx XXX x. 531/1990 Xx., x xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 325/1993 Xx. x xxxxxx x. 85/1994 Xx.
45) §1 xxxxxx ČNR x. 551/1991 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx XXX č. 280/1992 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx ČNR č. 10/1993 Xx., xxxxxx XXX x. 15/1993 Xx., zákona č. 60/1995 Xx., xxxxxx x. 149/1996 Sb. x xxxxxx x. 48/1997 Xx.
46) §2 xxxxxx XXX x. 9/1991 Xx.
47) §12 xxxxxx x. 141/1961 Xx., x trestním xxxxxx soudním, xx xxxxx xxxxxx č. 558/1991 Sb., xxxxxx x. 25/1993 Sb., xxxxxx x. 292/1993 Xx., zákona č. 154/1994 Sb. x xxxxxx č. 152/1995 Xx.
48) §3 xxxxxx x. 166/1993 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xx xxxxx xxxxxx č. 117/1994 Sb., xxxxxx x. 224/1994 Xx., xxxxxx č. 58/1995 Xx. a xxxxxx x. 296/1995 Xx.
49) §26 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

50) §907 občanského xxxxxxxx.
51) §45a xxxxxx x rodině.
52) §45b xxxx. 2 zákona x xxxxxx.
53) §76 xx 81 zákona x. 220/1999 Xx., x průběhu xxxxxxxx xxxx náhradní xxxxxx x vojenských xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x záloze.
54) §61 xxxx. 3, §132, 138 x 140 xxxxxx x. 221/1999 Xx., x vojácích x povolání.
§114 xx 116 xxxxxx x. 186/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
§116, 117 a 119 xxxxxx x. 154/1994 Xx., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 160/1995 Xx.
55) §7 xxxxxx x. 18/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxx.
56) Xxxxx č. 118/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
57) §45 xx 47 xxxxxx x. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx školách x x xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxx školách).
58) Xxxxxxxxx xxxxx č. 221/1999 Sb., xx xxxxx zákona x. 155/2000 Sb., zákon č. 186/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
59) §55 xxxxxx x. 111/1998 Xx.
60) §717 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
61) §703 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
62) §22 xxxxxx x. 76/1978 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 390/1991 Xx.
§45 xxxx. 1 xxxxxx č. 29/1984 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx škol a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 138/1995 Xx.
63) Xxxxx č. 111/1998 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
64) §9a x xxxx. zákona x. 29/1984 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
65) Xxxxx č. 256/2001 Sb., x pohřebnictví x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů.
66) §67 xxxxxx x. 169/1999 Xx., o výkonu xxxxxx odnětí xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
67) §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx soudního xxxx.
68) §299 x 317 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
69) §3 xxxx. 2 xxxxxx x. 133/2000 Xx., x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x evidenci obyvatel).
70) Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní xxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
71) Xxxxx č. 227/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx).
72) Zákon č. 128/2000 Sb., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.
73) §81 xxxx. 2 xxxxxx x. 100/1988 Xx., x sociálním zabezpečení, xx xxxxx xxxxxx x. 213/2002 Xx.
74) §2 xxxx. a) x x) xxxxxxxx x. 362/2002 Xx., x xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x o náležitostech xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
75) Xxxxxxxx Rady (XXX) 1408/71 x xxxxxxxx soustav xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx x xxxxxx xxxxxxx příslušníky pohybující xx v xxxxx Xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (EEC) 574/72 xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Nařízení Xxxx (XXX) 1408/71 o xxxxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x rámci Xxxxxxxxxxxx.
76) §2 xxxx. 2 xxxxxx x. 9/1991 Sb., x zaměstnanosti a xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 167/1999 Xx. a xxxxxx x. 320/2002 Xx.
77) §4 xxxx. 2 xxxxxx x. 131/2000 Sb., x hlavním městě Xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 145/2001 Xx.
78) §81 xxxx. 2 xxxxxx x. 100/1988 Xx., x sociálním zabezpečení, xx xxxxx zákona x. 213/2002 Xx.
79) Zákon č. 131/2000 Sb., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
80) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
81) Xxxxx č. 40/1993 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
82) Xxxxx č. 326/1999 Sb., o pobytu xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
83) Xxxxx č. 325/1999 Sb., x azylu x o změně xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, (xxxxx x azylu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
84) §13b xxxxxx x. 133/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 53/2004 Xx.
85) Xxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx.
86) §67 xxxxxx č. 435/2004 Xx.
87) §57 xx 91 zákona x. 561/2004 Xx., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx).
88) §141 xx 159 xxxxxx x. 561/2004 Sb.
89) §8 xxxx. 3 a §186 xxxx. 2 xxxxxx x. 561/2004 Xx.
90) §92 xx 107 zákona x. 561/2004 Xx.
91) §45 xx 47 xxxxxx x. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx školách x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx).
92) §36 xx 43 xxxxxx x. 561/2004 Xx.
93) §55 xxxx. 1 zákona x. 561/2004 Xx.
94) §46 xxxx. 3 a §48 zákona x. 561/2004 Sb.
95) §55 xxxx. 2 xxxxxx x. 561/2004 Xx.
96) §55 xxxx. 3 xxxxxx x. 561/2004 Xx.
97) Xxxxxxxxx xxxxx č. 586/1992 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 54/1956 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 155/1995 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
98) §28a xxxxxx č. 293/1993 Xx., x xxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxx č. 52/2004 Xx.
99) §91 xxxxxx x. 111/1998 Xx., o vysokých xxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.

100) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 883/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004 x koordinaci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 987/2009 xx dne 16. xxxx 2009, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nařízení (XX) x. 883/2004 x koordinaci xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1231/2010 xx xxx 24. listopadu 2010, kterým se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 883/2004 x nařízení (XX) x. 987/2009 na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 492/2011 xx xxx 5. xxxxx 2011 o xxxxxx xxxxxx pracovníků xxxxxx Xxxx.

101) §74 x násl. xxxxxx x. 220/1999 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx náhradní služby x vojenských cvičení x x xxxxxxxxx xxxxxxxx poměrech xxxxxx x xxxxxx.
102) §61 xxxx. 4 a §131 xxxxxx č. 221/1999 Xx., o xxxxxxxx z povolání, xx xxxxx zákona x. 254/2002 Sb.
103) §155 x 157 zákona x. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
104) Zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě xxxxxxxxxxx vztahů x xxxxxxxxxx majetkových xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
105) Xxxxxxxxx xxxxx č. 13/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
106) §117 x 118 zákona x. 221/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 254/2002 Xx. §102 x násl. xxxxxx x. 361/2003 Xx., xx znění xxxxxx x. 436/2004 Xx.
107) §7 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 19/1991 Xx., x xxxxxxxxx uplatnění x xxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx x hornictví xxxxxxxxxx nezpůsobilých x xxxxxxxxx práci, xx xxxxx vyhlášky x. 405/2003 Xx.
108) §11 xxxx. 2 xxxxxx x. 143/1992 Xx., x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §119 xxxxxx x. 361/2003 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
109) §36 x 37 xxxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx xxxxx).
110) Například §251 x násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu, §78 xxxxxxxxx řádu, §73 zákona x. 337/1992 Xx., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
111) §299 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
112) Xxxxx č. 110/2006 Sb., x xxxxxxxx x existenčním minimu.
113) Xxxxx č. 115/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
114) Xxxxxxxxx §192 xxxxxxxx xxxxx.
115) §8 xxxxxx č. 108/2006 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
116) §16a xxxxxx x. 269/1994 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
117) §10 x 10a xxxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Xx., xxxxxx č. 68/2006 Xx. x xxxxxx č. 342/2006 Xx.
118) §76 xxxxxx x. 325/1999 Xx., o xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx o azylu), xx xxxxx xxxxxx x. 2/2002 Xx.
§66 xx 68 xxxxxx č. 326/1999 Xx., o pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně některých xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx č. 165/2006 Xx. x xxxxxx x. 379/2007 Xx.
§87g x 87h xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 161/2006 Xx. a xxxxxx x. 379/2007 Xx.
119) §77 xxxxxx x. 325/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 2/2002 Xx. a xxxxxx x. 350/2005 Xx.
§93 xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx zákona x. 217/2002 Sb., zákona x. 222/2003 Xx. x zákona x. 61/2006 Sb.
120) §42c xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 161/2006 Xx. a xxxxxx x. 379/2007 Sb.
121) §42f xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 379/2007 Xx.
122) §14a x 14b xxxxxx x. 325/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 2/2002 Sb.
123) §6 xxxxxx č. 111/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
124) §43 xxxxxx č. 111/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
125) §4 xxxx. 1 xxxx. x) x b) xxxxxx č. 111/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
126) §7 xxxxxx x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti.
127) §7 xxxxxx č. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
128) §42i xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve znění xxxxxx č. 427/2010 Xx.
129) Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu xxxxx Xxxxx republiky x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.
130) §5 xxxx. 6 xxxxxx x. 111/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 366/2011 Xx.
131) Xxxxx č. 329/2011 Sb., x poskytování xxxxx osobám se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
132) Xxxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
133) §4b xxxxxx č. 73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx Xxxxx republiky x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 366/2011 Xx.
134) Xxxxx č. 359/1992 Sb., o zeměměřických x xxxxxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
135) §4a xxxxxx x. 73/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 366/2011 Xx.
136) §195 xx 198 zákona x. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
137) §38 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 49/2009 Xx.
138) §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 109/2002 Xx., x výkonu xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx výchovné xxxx xx xxxxxxxxx zařízeních x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
139) §963 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
140) §953 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
141) §796 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
142) §824 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
143) §826 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
144) §928 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
145) §958 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
146) §745 x 746 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
147) §49 x xxxx. občanského xxxxxxxx.

148) §42g zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

149) §42 xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

150) §42a xxxx. 1 zákona č. 326/1999 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

151) Zákon č. 221/1999 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

152) §744 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

153) Xx. 7 xxxx. 3 a xx. 24 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/38/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxx xxxxxx Unie x xxxxxx rodinných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pohybovat x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx nařízení x. 1612/68 a x xxxxxxx směrnic 64/221/XXX, 68/360/XXX, 72/194/XXX, 73/148/XXX, 75/34/XXX, 75/35/XXX, 90/364/XXX, 90/365/EHS x 93/96/XXX.

154) §93a zákona x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx školách x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx školách), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

155) §9 xxxx. 9 zákona x. 155/1995 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

156) §49 xx 54 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

157) §21 xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

158) §32 zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

159) §42k xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

160) §42m zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

161) §4 zákona x. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

162) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxx číslech x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x evidenci xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 325/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Zákon č. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

163) §50b xxxxxx x. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

164) Vyhláška č. 268/2009 Sb., x xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.