Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2020 do 31.12.2021.


Zákon o státní sociální podpoře
117/95 Sb.

ČÁST I. Úvodní ustanovení

Státní sociální podpora §1 §2 §2a

Okruh oprávněných osob §3

ČÁST II. Vymezení některých pojmů

Příjem rozhodný pro přiznání dávky §4 §5 §6 §7

Stanovení částek rozhodných pro nárok na dávky a jejich výši §8 §9

Výdělečná činnost §10

Nezaopatřené dítě §11

Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání §12

Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání na střední škole §13

Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání na vysoké škole §14 §15 §16

ČÁST III. Dávky

HLAVA 1. Přídavek na dítě

Podmínky nároku na přídavek na dítě §17

Výše přídavku na dítě §18

Výplata přídavku na dítě §19

HLAVA 2. §20 §21 §22 §23

HLAVA 3. Příspěvek na bydlení

Podmínky nároku na příspěvek na bydlení §24

Náklady na bydlení §25

Normativní náklady na bydlení §26

HLAVA 4.

Výše příspěvku na bydlení §27 §27a §28 §29

HLAVA 5. Rodičovský příspěvek

Podmínky nároku na rodičovský příspěvek §30 §30a

Podmínka osobní celodenní péče o dítě §30b §30c §31 §32

HLAVA 6. §33 §34 §35

HLAVA 7. §36 §37 §38 §39 §40 §40a §40b §41 §42 §43

HLAVA 8. §43a §43b

HLAVA 9. Porodné

Podmínky nároku na porodné §44

Nárok na porodné z důvodu převzetí dítěte do péče §45

Výše a výplata porodného §46

HLAVA 10. Pohřebné

Podmínky nároku na pohřebné §47

Výše a výplata pohřebného §48

ČÁST IV. Společná ustanovení o dávkách

HLAVA 1.

DÍL 1. Nárok na dávku a její výplatu §49 §50 §51 §52 §53 §54

Zvláštní ustanovení o důsledcích neplnění povinné školní docházky dítěte §54a

DÍL 2. Přechod nároku na dávky §55 §56

DÍL 3. Výplata dávek §57 §58 §59 §60

HLAVA 2.

DÍL 1. Povinnost a odpovědnost oprávněné osoby, příjemce dávky a osoby společně posuzované §61 §62

DÍL 2. Povinnosti státních orgánů a dalších osob §63

Odpovědnost dalších fyzických nebo právnických osob §63a §64 §64a

DÍL 3. Kontrolní činnost §65

DÍL 4. Přestupky

Oddíl 1 - Přestupky fyzických osob §65a

Oddíl 2 - Přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob §65b

Oddíl 3 - Společná ustanovení §65c

HLAVA 3. Organizace a řízení

DÍL 1. Orgány rozhodující o dávkách §66

DÍL 2. Zahájení řízení §67

Náležitosti žádosti §68

Důkazní prostředky §68a

Podání a jiné úkony §68b

Účastníci řízení §68c

Vydávání rozhodnutí §69 §70

Vyhotovování písemností §70a

Odvolání §71

Náklady řízení §72 §72a §73

Soudní přezkum §73a §73b

ČÁST V. Přechodná ustanovení

Základní ustanovení §74 §75 §76 §77 §78

Posuzování zdravotního stavu nezaopatřeného dítěte §79

ČÁST VI. §79a §79b

ČÁST VII. Závěrečná ustanovení

Zrušovací ustanovení §80

Účinnost §81

č. 242/1997 Sb. - Čl. VI

č. 91/1998 Sb. - Čl. VIII

č. 360/1999 Sb. - Čl. XV

č. 271/2001 Sb. - Čl. II

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 125/2003 Sb. - Čl. II

č. 424/2003 Sb. - Čl. IX

č. 453/2003 Sb. - Čl. II

č. 237/2004 Sb. - Čl. XXVIII, Čl. XXIX

č. 124/2005 Sb. - Čl. II

č. 204/2005 Sb. - Čl. II

č. 112/2006 Sb. - Čl. XV

č. 113/2006 Sb. - Čl. II

č. 134/2006 Sb. - Čl. VII

č. 214/2006 Sb. - Čl. XIII

č. 261/2007 Sb. - Čl. XXIV

č. 382/2008 Sb. - Čl. XIV

č. 414/2008 Sb. - Čl. II

č. 326/2009 Sb. - Čl. XV

č. 362/2009 Sb. - Čl. XII

č. 346/2010 Sb. - Čl. VIII

č. 347/2010 Sb. - Čl. VIII

č. 366/2011 Sb. - Čl. VI

č. 331/2012 Sb. - Čl. II

č. 401/2012 Sb. - Čl. X

č. 267/2013 Sb. - Čl. III

č. 306/2013 Sb. - Čl. IV

č. 252/2014 Sb. - Čl. IV

č. 253/2014 Sb. - Čl. II

č. 200/2017 Sb. - Čl. II

č. 363/2019 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.; č. 10/2010 Sb.; č. 80/2011 Sb.; č. 30/2020 Sb.

INFORMACE

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxx xxxxxxxx podpora

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx podílí na xxxxx nákladů na xxxxxx x ostatní xxxxxxxx xxxxxx potřeby xxxx x xxxxx x xxxxxxxxx ji x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx sociálních xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx právní xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §2 100).

§2

Dávky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) dávky xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx

1. xxxxxxxx xx xxxx,

2. xxxxxxxxx na bydlení,

3. xxxxxxx,

x) ostatní xxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx.

§2a

Orgány xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx správu podle xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) Xxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx x pobočka xxx hlavní město Xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx"),

x) Ministerstvo práce x sociálních věcí.

§3

Xxxxx xxxxxxxxxxx osob

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx fyzické xxxxx (xxxx jen "xxxxx"), xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x ní xxxxxxxxxx

x) xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx hlášeny x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 117), xxx-xx x xxxxxx občany Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 118), xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xx, xx xxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx bydliště.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x x xxxxxxx, xxx osoba x xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx pobyt xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 118), xxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx 119), x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxxx x pobytovém xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxx xxx, xxxxxx xxxxxxxx 365 xxx ode xxx xxxxxxx,

x) cizinci xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 119), x výjimkou xxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx 1 xxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx cizinci xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx povolení x trvalému xxxxxx x xxxxxxxxx právním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie a xxxx jim xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu 120),

x) rodinnými příslušníky xxxxxxx uvedeného x xxxxxxx x), kterým xxxx vydáno xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 120),

x) xxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 121),

g) xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx doplňková xxxxxxx 122),

x) xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikaci podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 128), xxxxxxxxx xx, xx mají na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx zaměstnanecká xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 148),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx zaměstnaní xx území České xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 6 xxxxxx x xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx4), pokud xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 149),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 150) xxxxxxx uvedených x xxxxxxxxx x), x), x) a x), xxxxx xxx bylo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 149),

x) osobami, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x přímo použitelných xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 100) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx takové xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx právo xx rovné xxxxxxxxx xxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx 153),

xxxxxxxxx xx, xx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx neuplatní u xxxx uvedených v xxxxxxx l).

(3) Xxxxxxxx xx dítě dále xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x x xxxxxxx, xxx osoba x xxxxx x xx xxxxxxxx posuzované xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 118), xxxxx xxxx nezaopatřenými xxxxx cizinců, kterým xxxx vydána xxxxxxx xx xxxx devíti xxxxxx karta xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 159) xxxx karta vnitropodnikově xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx 160) a xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobám xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 150), x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx děti a x nimi xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zároveň xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx příspěvek dále xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x v xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 118), xxxxx jsou cizinci, xxxxxx byla xxxxxx xxxxxxx na dobu xxxxxx xxxxxx karta xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 159) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx 160) x xxxx převedeni xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odštěpného xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx jejich rodinní xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx 150), a xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx České republiky xxxxxxx bydliště.

(5) Xxxxxxxx xxxx náleží xxxxx xxxxxxxx 1 x x případě, xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 118), pokud xxxx

x) xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx krátkodobé xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 157) nebo xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx sezónního xxxxxxxxxx 158),

x) xxxxxxx, xxxxxx byla xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 159) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie 160) x xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo odštěpného xxxxxx xx sídlem xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 150), x xxxxx tito xxxxxxx příslušníci xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx zákon x xxxxxx v xxxxxx xxxxx 130).

(7) Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

XXXX DRUHÁ

VYMEZENÍ XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx rozhodný xxx xxxxxxxx xxxxx

§4

Xxxxxx rozhodný xxx přiznání xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. a) se xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (dále jen "xxxxxxxx xxxxxx"). Xxxxxxx xxxxxx příjmů xxxxxx xx stanoví xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx příjmů xxxxxxxxx xxxxx a osob x ní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§5

(1) Za příjem xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjmu xxxxxxxx

x) x xxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxx x daních x xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx používání motorového xxxxxxx xxx služební xxxxx podle zákona x daních x xxxxxx x x xxxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx červenec a xxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 8,

2. xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x daních z xxxxxx, x jde-li x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxx, předpokládaný xxxxxx, xxxxxxx xxxx částka xxxxxxxxx v xxxxxxxx 5; xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nezaopatřené xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x srpnu, xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 8,

3. příjmy x xxxxx podle xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxx podle zákona x xxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx x výher x reklamních xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx soutěží, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx, x xxxxx xx okruh soutěžících xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jde x xxxxxxxxx vybrané xxxxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxx x jednorázové náhrady xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx plnění xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a pojistitelem,

a xx po odpočtu xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, zajištění x udržení, xxxxxxx xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx dani z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxx vynaložené xx jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, po xxxxxxx xxxxxxx výdajů, xxxxxxxxxxxxxx z takových xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, po xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pojistného xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx připadající na xxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx x příjmů xxxxxxxxxx od daně x příjmů, xxxx xxxxxx:

1. xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x vyživovací xxxxxxxxxx xxxx obdobná plnění xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx osoby, xxxxx xx xxx xxxxx stanovení rozhodného xxxxxx považuje za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobu x xxxxxx, která xxxx výživné nebo xxxxxx xxxxxxx,

2. výsluhové xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx x vojáků z xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů podle xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx 151),

3. příjmy x xxxxxxx podílu x xxxxxxxx korporaci, s xxxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx, přesahuje-li xxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxx, a xx x rozsahu x za xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx služebnost xxxxxxxx xx zákona xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 105),

5. xxxxxxx xxxx, platu xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx od xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx (karantény) podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů 114),

6. xxxxxx x xxxxx a xxxxxx x pojistné xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření,

7. xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx důchod, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx manželce x xxxxxxxxxxxxx dětem x xxxxxxx úmrtí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

8. příjmy ze xxxxxxx činnosti vykonávané xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx,

9. xxxxxx xx práci žáků x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

10. zvláštní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxx poskytovaný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů vyslaným x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x xx po xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx výdajů odpočítávaných x takových příjmů xxxxx zákona x xxxxxx z příjmů, xxxxx se xxx xxxxx účel xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx určení xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x příjmů,

c) dávky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx daně x xxxxxx připadající xx xxxx dávku,

d) xxxxxxx x nezaměstnanosti a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, 85)

x) xxxxxx xx xxxxxxxxx obdobné xxxxxxx xxxxxxxx v písmenech x) až x) x xxxxxx, x xxxx byly xxxxxxxxx, xxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx x příspěvku xxxxxxxxx x písmenech x) x b), xxxxxx-xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxx x) xx x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx na xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxx xx bydlení x xxxxxxx,

x) přídavek xx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx zaměstnanců xxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů, 56) x xx v xxxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x) až x), x xx xx xxxxxxxx, v xxxxxxx x xx výši, x jaké se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x).

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx, x xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x jiného druhu xxxxxx ani x xxxxxx xx stejného xxxxx xxxxxx, x xxx došlo xx xxxx xxxxxx xxx xx období, za xxx xx xxxxxxxx xxxxxx zjišťuje. Jestliže x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx příjmu [xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x)] xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx (§62) xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx byly xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx uvedená xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx rozhodný příjem x xxxxxx xxxx xxxxxx x tom xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx x takové xxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxx z xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx, příjem xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx o toto xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx x toto xxxxxxx xxxxxxx v xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx x takovému zaúčtování. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx pojistném xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění.

(3) Xxxxxxxx-xx xx rozhodný xxxxxx xx rozhodné období, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 1 x x xxxxxxxx 1 xxxx. b) bodech 5, 7 až 10 x tom xxxxxxxxxxx čtvrtletí, x xxxx byly xxxxxxxxxx,

x) x odstavci 1 xxxx. x) bodech 3 a 4 x v xxxxxxxx 1 xxxx. b), xxxxxx 1 až 4 x 6, x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x odstavci 1 xxxx. x), f) xx i) v xxx kalendářním xxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx osoba xxxxx xxxxx prohlášení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost, xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx z xxxx činnosti xx xxxxxxxxxx příjmu za xxxxx xxxxx

x) jedna xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx přiznání xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx předchází xxxxxxxxxxxx xxxx, do xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx od 1. xxxxxxxx xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx, x xx xxx xxxxxx na xx, xxxxx měsíců xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx vykonávala a xxx tato xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxx, nebo

b) jedna xxxxxxxxxx příjmů, xxx-xx x xxxxxx podléhající xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx paušální xxxxxxx, není-li dále xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx hlavní xxxxxxx 155), xxxxxxxxxx xx xx však xxxx příjem x xxxx činnosti do xxxxxxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxx xxxxxx 50 % xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx svého xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost nevykonávala, xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxx činnosti xx xxxxxxxxxx příjmu

a) za xxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx samostatnou xxxxxxxxxx činnost xxxx xxxxxx xxxxxxx, částka xxxxxxxxxxxx 25 % xxxxxxxx měsíční xxxx x xxxxxxxx hospodářství, xxxx

x) xx xxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, kterou xxxxx xx svém xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx kalendářní xxx xxxxxxxxxxxxx období od 1. xxxxxxxx do 30. června xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku x xxxxxxxxx xx Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxx xxxxxx sdělením podle xxxxxxxx mzdy v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyhlášené Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx celé xxxxxxxxx xxxx.

(8) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx

x) x případech xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xxxx 1 příjem, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx dítěti xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx, x xx xx xxxx po odpočtu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, po odpočtu xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x případně xx xxxxxxx částky, xxxxx xx považuje xx příjem z xxxxxx bezplatného používání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §6 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xxxx 2 za xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx se zjišťuje xxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 5 xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx samostatná výdělečná xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx měsíc.

(9) Xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uvedeným x odstavci 1 xx xxxxxxxx v xxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx byly xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxx xxxx, přepočte xx xx českou xxxx xxxxx příslušného xxxxx vyhlášeného Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 21) xxxxxxxx x prvnímu xxx rozhodného xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx. Pro přepočet xxx podle xxxx xxxxx, u xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kurz, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx obvykle xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx republice k xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx zjišťuje xxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x příjmů xxxxx xxxxxx x daních x xxxxxx 19), xxxxxxxx se na xxxxxx měnu xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx x příjmů.

§6

Xxxxxxxxx obdobím, za xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx příjem, xx

x) x xxxxxxxxx xx xxxxxxx x přídavku xx dítě xxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxx se nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nárok xx dávku xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx předcházející kalendářnímu xxxxxxxxx, ve xxxxxx xx xxxx (děti) xxxxxxxx.

§7

(1) Za rodinu xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx dále stanoveno xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx-xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xx rodinu xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Žádná x osob xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxx x uvedených xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, může xxx xxxxxxxx posuzována x xxxxxx osobami xxxx xxxxxxxx posuzovaná pro xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx takový xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, není-li dále xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxx (§11),

x) xxxxxxxxxxxx xxxx (§11) x xxxxxx xxxxxx xxxx; xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx svěřeny xx xxxx nahrazující xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxx, xxxxxxx 113), xxxxxx xxxx uvedené xxxxx, xxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxx xxxx uvedené xxxxx x xxxx (družka) xxxxxx xxxx uvedené xxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxxx 113) xxxx druh x družka, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx b),

d) xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx dětmi a xxxx xxxxxxx, a xxxxxx [xxxxxxx x)] xxxxxx xxxxxx,

xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx náklady xx xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx žijí x společně uhrazují xxxxxxx xx své xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, jde-li o

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dítě x xxxx xxxxxx [xxxxxxxx 2 xxxx. x)]; xxxxx xxxxxx xxxxxx uvedení x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxx věty xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, posuzuje se xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dítětem rodič, x xxxx dítě xxxxxxxx xxxx, x xxxx-xx xxxxxxxx rodičům xxxxxxx xxxx do xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 50) xxxxxxxx xx s nezaopatřeným xxxxxxxxxx dítětem xxxxx xxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxx xxxxxx x tím, xx xxxx xxxxxx mohou xxxxxx xxxxxx vždy xxx x xxxxxxx xxx kalendářního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx nezaopatřené xxxx x jeho xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; 1) xxxxxxxxxx písmene x) xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 113).

(4) Xx-xx nezaopatřené xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx) xxx xxxx o xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx za xxxxxx samo xxxx xxxx. Za xxxx xxxxx zaopatření se xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx (xxxxxxxx) xxx xxxx x xxxx xxxx mládež, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx (xxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x ošacení.

(5) Xxx-xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx, považují xx xx xxxxxx všechny xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4, xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx životní x xxxxxxxxxx minimum 161).

(6) Krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxx rozhodování x xxxxxxx x případech, xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. a) xx x) spolu xxxxxxx xx dobu xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx-xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx posuzovaných xxxx nejméně xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xx x xx xxx xxxxxxxxx nároku na xxxxxxxxx na bydlení x jeho xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xx x bytě xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, ovdovělý xxxx rozvedený, pokud xxxxxx x druhem. X xxxxxxx (družce) xx xxxx xx xxxxxxxx posuzované xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx-xx x oprávněnou xxxxxx (xxxxxxxx 1) xxxx x xxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 2 xxxxxxx tři měsíce. Xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx rodič, xxxxx žije v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 113).

(8) Xxxxxxxx posuzovanými xxxxxxx xxxxx odstavců 2, 3 a 5 xxxx x xxxxx, xxxxx xx přechodně x důvodů soustavné xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (§12), xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx místo, kde xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxx odnětí svobody, xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo vazby xxxx xxxxxx trestu xxxxxx svobody. Xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx xxxx výkonu trestu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx ochranného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(10) Xx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx péči xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x

x) xxxxxxx xxxxxx xx péče jiné xxxxx 140),

b) xxxxxxxx xxxxxx 141),

x) předání xxxxxx do xxxx xxxxxxxxx osvojitele 142),

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx 143),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 144),

f) xxxxxxx xxxxxx xx pěstounské xxxx a xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx 145),

x) xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx péče xxxxxxx x xxxxxxxxxxx péči 139),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxx x xxxx.

(11) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 10 xx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx sociální podpory xxxxxxxx, xx do xxxxxxxxxx xxxxx, podání xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx, k xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx pečuje.

(12) Xxxxxx xxxx xxxxxxx uvedený x xxxxxxxx 2 xxxx. b) x x), xxxxxxxx 3 xxxx. c) x §31 odst. 1 xx xxx účely xxxxxx zákona posuzuje xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx partnerství xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx.

§8

Xxxxxxxxx částek xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx x jejich xxxx

(1) Pro xxxxx xx xxxxx nebo xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx minima xxxxxx xxxxxx životního xxxxxx xxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx 112). Xxxxxx-xx stanovení částky xxxxx věty xxxxx xx xxxxx osob, xxxxx xx v xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v §7. Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xx pořadí xxxxx xxx posuzování podle xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 112).

(2) Xxxxxx-xx xxxxx xx xxxxx nebo xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dítěte xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx (dále xxx "částka xxxxxxxxx xxxxxx dítěte").

(3) Věk xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x životním x existenčním minimu 112) pro xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxx, xxxxxxx xxxx dosáhne x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx který xxxxx xxxxxx.

§9

§9 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 366/2011 Sb.

§10

Výdělečná xxxxxxx

(1) Výdělečnou xxxxxxxx se rozumí xxxxxxx

x) x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx osoba, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 28) xxxx

x) vykonávaná x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx x činnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(3) Je-li xxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxxx ze xxxxxxxxx, platí xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx §5 xxxx. 9 xxxxxxx.

§11

Xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Za xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx považuje xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx, xxxxxxx však xx 26. roku xxxx, xxxxxxxx

x) se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx povolání (§12 xx 15), nebo

b) xx nemůže xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx budoucí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxx, xxxxx

x) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zákon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 20).

(2) Po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky xx xx 18. xxxx xxxx považuje xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, které xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx poživatelem xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx pojištění pro xxxxxxxxxx xxxxxxx stupně.

§12

Soustavná xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx budoucí xxxxxxxx se xxxxxxxx:

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx školách x Xxxxx xxxxxxxxx, 2) x výjimkou

1. xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x povolání,

2. xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx studia xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxx x xxxx takového xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §10 xxxx xx-xx x době xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x nezaměstnanosti xxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx, 86) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, 85)

x) xxxxxxx xx středních nebo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy xx postaveno na xxxxx studia xx xxxxxxxxx xxxx vysokých xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) bodů 1 a 2 xxxxx xxxxxxx,

x) studium xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 154), uskutečňované xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx právnická osoba xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cizího xxxxx, xxxxx je v xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx jen "domovský xxxx"), součástí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx daného xxxxxxxxxx státu a xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx absolvováním xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx tuzemskou xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx dohody x xxxxx xxxxxxxxxx vysokou xxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx,

x) studium x Xxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx §15 xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx postaveno xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x) a xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx kurzech xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a uskutečňovaných xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx, xxxxx úspěšně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx x kalendářním xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx studium,

g) xxxxxxx uskutečňované xxxxx xxxxxxxxxxxx středoškolských vzdělávacích xxxxxxxx vzdělávacími institucemi xxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx právnickou xxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx správou xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, nebo xxxx zřízena nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, pokud xx x této xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx 137), nebo

2. xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx konzulárních xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x církvích x xxxxxxxxxxxx společnostech, xxxxx xxxx xxxxxxx 1 xxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 2 xxx,

x) xxxxxxxxxx x diagnostických xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 138).

(2) Xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx studium

a) xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx, 87) zapsaných xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, 88)

x) na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, 89)

c) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 90) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. 88)

(3) Xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 se pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx, magisterském x xxxxxxxxxx studijním programu. 91)

§13

Xxxxxxxxx příprava dítěte xx budoucí povolání xx střední xxxxx

(1) Xxxxxxxxx příprava xxxxxx xx budoucí xxxxxxxx xx střední škole (§12 xxxx. 2) xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxx roku xxxxxxx xxxxxxx školy. Xxxxxxxx žák xxxxx xxxxx studijní xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dnem, xxxxxx xxxx soustavná xxxxxxxx na budoucí xxxxxxxx xxxx, kdy xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx škole xx xxxxxxxx také

a) xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx školního xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx|xx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, je-li tato xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, 35) x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx konána; to xxxxx též, bylo-li x xxxxxx nebo xxxxxx konáno absolutorium;

c) xxxx školních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx navazujících xx xxxxxxxx xxxxxx 36) xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedenou v xxxxxxxx 2 xxxx. x) nelze xxxxxxxxx xx soustavnou přípravu xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, jestliže

a) xxxx xxxxxxxxxx xx celý xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §10,

x) xxxx xxxx xx xxxx kalendářní xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x nezaměstnanosti xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, 85)

x) výdělečná xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x) x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx podporu xxx rekvalifikaci uvedený x xxxxxxx x) xx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, že xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx měsíc,

d) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx probíhal xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 58)

Xxxxxxx xxxxxxx x písmenech a) xx x) neplatí, xxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, x němž xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx.

§14

Xxxxxxxxx příprava xxxxxx xx budoucí povolání xx vysoké xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx (§12 xxxx. 3) xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxx, x xxxxx xxxx, kdy xxxx xxxxxxxx vysokoškolské xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx

x) xxxx od xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx do xxx, xxx xx xxxx stalo studentem xxxxxx školy, jestliže xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx,

x) kalendářní měsíc, x němž xxxx xxxxxxxx řádně 59) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx měsíc xxxxxxxxxxx xx kalendářním měsíci, x xxxx dítě xxxxxxxx xxxxx 59) xxxxxxx na xxxxxx xxxxx, xxxxx dítě xxxxxxxxxx xx celý xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §10 xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx dne, xxx xx xxxx xxxxx studentem téže xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx studium xx téže nebo xxxx xxxxxx škole xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx studia xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx tří xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx škole,

d) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 136).

§15

(1) Xxxxxxxxxx instituce x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx studium podle §12 xxxx. 1 xxxx. x) (dále xxx "vzdělávací xxxxxxxxx"), xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"), který xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x ve xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx identifikační údaje xxxxxxxxxx instituce, označení xxxxxx podle §12 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx x elektronické xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx je xxxxxx xx xxxx 3 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxx-xx platnost zařazení xxxxx x souladu x xxxxxxxxx 6.

(3) Xxx zařazování xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx studia, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx způsobilosti xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x prováděcím xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Vzdělávací xxxxxxxxx se do xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovené x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx neúplné xxxxx a ve xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx nebo nedoplnila,

c) xxxxxx dány xxxxxxxxxxx xxx xxxxx uskutečňování xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx by xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy.

(5) Xxxxxxx vzdělávacích institucí xx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx do xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1 xxxx. x) x rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3.

(6) Orgán, xxxxx vzdělávací xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx, jestliže

a) x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) nesplňuje xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx rozhodnutí uděleno,

c) xxxxxx xxxx uvádí xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx plnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5,

x) x xx xxxxxxx xxxxxx.

(7) Ministerstvo xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx žádosti x xxxxx do xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx, rozsah x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx zajišťování xxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1 xxxx. x), materiálně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxxx xx bude xxxxxxxxxxxx studium, xxxxxxxx xxxxxxxxxx studia, xxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

§16

(1) Za povinnou xxxxxx xxxxxxxx 92) xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx

x) pokračování xxxx, xxxxx po splnění xxxxxxx xxxxxx docházky xxxxxxxxx xxxxxxxx vzdělání, x xxxxxxxxx vzdělávání, 93)

x) desátý xxxxxx xxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxx škole xxxxxxxxx, 94)

x) xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 95)

x) xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základní xxxx xxxxxxx školou xx xxxxx denní xxxxx, xxxxx navštěvují xxxxx xxxxxx 26 xxx, xxxxx xxxxxxxxx základní xxxxxxxx. 96)

(2) Za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx považuje též xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx navazující xx xxxxxxxx xxxxxx školního xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx školní xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx prázdnin xxxxxxxx xx větě xxxxx xxxxx považovat xx povinnou xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx dítě x této době xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx podporu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx rekvalifikaci v xxxxxxx uvedeném x §13 xxxx. 3 xxxx. x) až x). Xxxx druhá xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx dítě xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx školním xxxx v soustavné xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXX

XXXXX XXXXX

XXXXXXXX XX DÍTĚ

§17

Podmínky xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx

Xxxxx na přídavek xx dítě má xxxxxxxxxxxx xxxx, jestliže xxxxxxxx příjem x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx životního xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 2,70.

§18

Výše xxxxxxxx xx xxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx xx dítě xxxx xx kalendářní xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx

x) xx 6 xxx 500 Xx,

x) od 6 xx 15 xxx 610 Xx,

x) xx 15 do 26 xxx 700 Xx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příjem

a) xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1, xxxxxxx xx xxxx částky xxxxxxxxx minima xxxxxxxxxxx 112),

x) xxxxx §5 xxxx. 1 písm. x) xxxx 2,

x) xxxxx §5 odst. 1 xxxx. x) xxxx 5,

d) z xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) z xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx 85),

x) x xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xx 18 xxx xxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xx vyčerpání xxxxxxxx xxxxxx x mateřství, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dítěti xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx výměře.

(3) Xxxx přídavku xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx činí za xxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx věku

a) xx 6 let 800 Xx,

x) xx 6 xx 15 let 910 Xx,

x) xx 15 xx 26 xxx 1&xxxx;000 Xx.

§19

Výplata xxxxxxxx xx xxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxx náležející zletilému xxxxxxxxxxxxxx dítěti se xxxxxxx xxxxxx dítěti, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dítěti xx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxx v xxxxxx zaopatření, x xx do konce xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxxxxxxxxxx dítě xxxxxxxx zletilosti. Xxxxxxxx xx dítě xx xxxxxxxxx nezaopatřenému xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx na dítě xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, v němž xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x přímém xxxxxxxxxx xxxx osob, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx osobě xxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx tyto xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, která x xxxxxxxx xx xxxx rozhoduje, které x těchto osob xx bude xxxxxxxx xx xxxx vyplácet.

(3) Xx-xx xxxxxxxxx nezaopatřené xxxx x plném xxxxxx xxxxxxxxxx (§7 xxxx. 4 xxxx xxxxx) xxxxxx (xxxxxxxx) xxx péči x xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx se přídavek xx xxxx tomuto xxxxxx (xxxxxxxx). Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx (zařízení) pro xxxx x xxxx xxxx mládež, x xxxx xx dítě x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, byla přerušena xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxx xx dítě xxxxx, xxxxx xx xxxx, xxxxx tento xxxxxxxx náleží, xx xxxx dobu v xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx výplatu xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2 obdobně.

XXXXX XXXXX

§20

§20 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 364/2011 Sb.

§21

§21 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 364/2010 Sb.

§22

§22 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 364/2010 Sb.

§23

§23 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 132/1997 Sb.

XXXXX TŘETÍ

PŘÍSPĚVEK NA XXXXXXX

§24

Xxxxxxxx nároku xx xxxxxxxxx na xxxxxxx

(1) Xxxxx xx příspěvek xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx nájemce xxxx, xxxxxxxx

x) náklady xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vlastníka, xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx posuzovaných osob x xxxxxxxxxxx 0,30, x xx území xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx 0,35, x xxxxxxxx

x) xxxxxx rozhodného xxxxxx x xxxxxxxxxxx 0,30, x na xxxxx hlavního města Xxxxx xxxxxxxxxxx 0,35, xxxx vyšší xxx xxxxxx normativních xxxxxxx xx bydlení.

(2) Za xxxxxxxxx bytu xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx které xx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx.&xxxx;Xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x manžel, který xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 152), xxxxx nárok xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx-xx x xxxx společné xxxxxxx xxxxx 146). Za xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx bydlení xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx členství x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx lhůty x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx smrti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxx x vyklizení xxxxxx bytu x xxxx xx trvalého xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx xx xxxxxxxx lhůty x vyklizení xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx-xx podmínky xxxxxx xx příspěvek xx xxxxxxx xxxx xxxx, náleží xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx, x to xxxxx určené na xxxxxxx xxxxxx těchto xxxx. Nedohodnou-li xx xxxx osoby, xxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx.

(4) Změní-li xxxxxxxxx xxxxx bydliště x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, přihlíží xx x xxxx změně xxx xxxxx xxxxxxxxx xx bydlení xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. To xxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxx společně xxxxxxxxxx xxxxx bydliště x průběhu kalendářního xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx bytu.

(5) Xxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx technickým xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx.

§25

Xxxxxxxx xxxxx č. 349/2019 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2020 - §1

Xxxxxxx na xxxxxxx

(1) Náklady xx xxxxxxx tvoří

a) x xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) u xxxxxxxxxxxx xxxx x bytů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx měsíc:

Počet osob x xxxxxx podle §7 xxxx. 5
jedna
651
dvě
890
tři
1 164
čtyři x xxxx
1&xxxx;404

x) x xxxx uvedených x xxxxxxxxx x) x x) náklady za xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xx plnění xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx, kterými xx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx tepla (xxxxxxx xxxxxxxx) x centralizované xxxxxxxxxxx xxxxx vody, xxxxxxx xxxx z xxxxxxxx x vodáren x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, úklid xxxxxxxxxx prostor v xxxx, odvoz xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx, vybavení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx komunálního xxxxxx, xxxxxxxx náklady xx xxxxx paliva; xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx částkami xx kalendářní xxxxx:

Xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx §7 odst. 5 xxxxxx
Xx
xxxxx
746
xxx
1 020
xxx
1 335
xxxxx x xxxx
1 649.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx a xxxx příspěvku xx xxxxxxx rozepsány xx xxxxxxxxxx položky xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx plnění xxxxxxxxxxx x užíváním bytu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx nejvýše dvanáctiměsíční.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx nárok x výši příspěvku xx xxxxxxx stanoví xxxx xxxxxx průměr xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx předcházející kalendářnímu xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx uplatňuje. Do xxxxxxx xx xxxxxxx xx započítávají náklady xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx, xx který xx xxxxxxxxxx nárok na xxxxxxxxx na bydlení, xxxx v xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxx 80 % xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx oprávněná xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby v xxxxxxxxx xxxxxx, nebo xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx období, x xxxx, xx xxxxx xx uplatňován nárok xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx okruh xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx bytě, x xxx xxx x tohoto důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx; v takovém xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx na bydlení xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx započítávají x xxxxxx tvořící xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx v xxxxx xxxxxx doplaceny, x xx x za xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx čtvrtletí, xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Byla-li v xxxxxx kalendářního xxxxxxxxx, xx které se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, vrácena xxxxxx xxxx přeplatek xx xxxxxxxxx na bydlení, xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xx i x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§26

Xxxxxxxx xxxxx x. 349/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2020 - §2

Normativní xxxxxxx xx bydlení

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx pro

a) xxxxxxx x bytech užívaných xx základě xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5
Xxxxxxx náklady xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
Xxxxx
xxxx xxx 100&xxxx;000
50&xxxx;000 - 99&xxxx;999
10&xxxx;000 - 49&xxxx;999
xx 9&xxxx;999
xxxxx
3&xxxx;339
2&xxxx;893
2&xxxx;659
2&xxxx;518
2&xxxx;460
xxx
4&xxxx;926
4&xxxx;233
3&xxxx;913
3&xxxx;721
3&xxxx;640
xxx
6&xxxx;764
5&xxxx;858
5&xxxx;440
5&xxxx;188
5&xxxx;083
xxxxx x xxxx
8&xxxx;545
7&xxxx;453
6&xxxx;948
6&xxxx;644
6&xxxx;517

x) xxxx x družstevních xxxxxx a bytech xxxxxxxxx

Xxxxx osob v xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5
Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx obyvatel obce
Praha
více xxx 100&xxxx;000
50&xxxx;000 - 99&xxxx;999
10&xxxx;000 - 49&xxxx;999
xx 9&xxxx;999
xxxxx
2&xxxx;236
2&xxxx;236
2&xxxx;236
2&xxxx;236
2&xxxx;236
xxx
3&xxxx;362
3&xxxx;362
3&xxxx;362
3&xxxx;362
3&xxxx;362
xxx
4&xxxx;730
4&xxxx;730
4&xxxx;730
4&xxxx;730
4&xxxx;730
xxxxx a xxxx
5&xxxx;978
5&xxxx;978
5&xxxx;978
5&xxxx;978
5&xxxx;978

(2) Xxx nárok na xxxxxxxxx na bydlení x xxxxxx od 1. července do 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku je xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x 1. xxxxx kalendářního xxxx, xx xxxxx spadá 1. xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx období.

(3) Xxxxxx měsíčních xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 jsou platné xxx období od 1. ledna 2007 xx 31. prosince 2007.

XXXXX XXXXXX

§27

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx a rozhodným xxxxxxx rodiny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,30, x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxxxxxx 0,35.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx než xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx příspěvek xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx bydlení x xxxxxxxxx příjmem xxxxxx xxxxxxxxxxx koeficientem 0,30, x xx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxxxxxx 0,35.

(3) Xxxxx xxxxxxxx příjem xxxxxx, x něhož xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

§27x

§27x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 252/2014 Sb.

§28

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx k 1. xxxxx xxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního roku xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x nájemným podle xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) částek, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx paliva xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx paliv,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a nákladů xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx pro xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. 1 xxxx. c), xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxx.

§29

§29 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 453/2003 Sb.

XXXXX PÁTÁ

RODIČOVSKÝ XXXXXXXXX

§30

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxx

(1) Rodič, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxx, xx nárok xx xxxxxxxxxx příspěvek xxxxxxx xx 4 xxx věku xxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxx do doby, xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x důvodu péče x xxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxx částka 300&xxxx;000 Xx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx 2 xx xxxx xxxx narozených xxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxx"), xx tento xxxxx xxxxx na 1,5xxxxxxx částky 300&xxxx;000 Xx.

(2) Pro stanovení xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx (dále jen "xxxxx vyměřovací xxxxxx").

(3) Xxxxx xxxx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx 10 000 Xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx 10 000 Xx měsíčně, jestliže xxx xxxxx jednomu x rodičů v xxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx nejmladšího xxxxxx v rodině 70 % 30xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x částce převyšující 10 000 Xx, x xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nesmí xxxxxxxxxx 70 % 30xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx k žádosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; jsou-li xxxxxxxx denní xxxxxxxxxx xxxxxxx obou xxxxxx, xxxxxxx xx z xxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxx

x) 1,5xxxxxxx xxxxxx uvedených v xxxxxxx x) nebo x) x případě xxxx x vícerčata, xxxxxxx xxxx xx xxxx 1,5xxxxxxx 70 % 30násobku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx měsíčně.

(4) Xxxxx-xx x xxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, a v xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx xxxx denního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx splněných xxxxxxxx, x xx od xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx měsíci, x xxxx xx změně xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx rodič, který xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Volbu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xx které xxx rodičovský příspěvek xxxxxxxx, x to x x případě, xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Volba xxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku se xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Jestliže xx po xxxxxxx xxxxx částky rodičovského xxxxxxxxx, xxxxx náleží xx aktuální xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vyplacených xx xxxxxxxxx období xx xxxxxxx xxxxxx rodičovského xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je nižší xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx za aktuální xxxxxxxxxx xxxxx, vyplatí xx xxxx zbývající xxxxxx rodičovského příspěvku xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx dítě x xxxxxx dávku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku x xxxxx xxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx rodičovského xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

§30x

(1) Xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx péče x xxxxxxxxx xxxx x rodině xxxxxx xxxxxxxxx xxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx stalo nejmladším xxxxxxx x rodině xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku. Zanikl-li xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx proto, xx xx nejmladším xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx, náleží xxxxxxxxxx příspěvek x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx vznikl xxxxx, xx xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx o dítě, xxxxx se stalo xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

(2) Při xxxx x totéž dítě xxxxxxxxxxx nárok na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx podle §30b xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx x xxxx xxx nárok xx xxxxxxxxxx příspěvek x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx, xx každý xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxx. Nedohodnou-li xx xxxxxx, xxxx xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx, která x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Je-li xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx pěstounské péče xx přechodnou xxxx 145), xxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvek xxxxxxxx.

§30x

Xxxxxxxx osobní xxxxxxxxx xxxx x xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x řádné péče xxx xxxxx na xxxxxxxxxx příspěvek po xxxx xxxxxxxxxx měsíc xxxxx §30 xxxx. 1 xx xxxxxxxx xx splněnou x x kalendářním xxxxxx, x xxxx

x) xx xxxx xxxxxxxx,

x) rodič xxx po xxxx xxxxxx x dávek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nárok xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí příslušného xxxxxx (§7 odst. 10 a 11), x výjimkou xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxx 145),

x) dítě xxxxxxx xxxx 4 xxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx příspěvek xxxxx §30 odst. 1,

x) xxxx nebo xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx do xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx jiné xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu nebo xxxxxxx xx péče xxxx, xxxxx xxxx xx xxx převzetí xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx x ústavu (xxxxxxxx), x xxxx xxxx xxxxxx poskytováno xxxx xxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxxxx xxxx x xxxx poskytovatele zdravotních xxxxxx, které xxxxxx xxxx než 3 xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Je-li xxxxx xxxxxxxxxx rodičovský xxxxxxxxx xxxx dítě, xxxxx zakládá xxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvek, xx xxxxxxxxxxx důvodů xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx 3 kalendářní xxxxxx, xxxxxxxx výplata xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. X této xxxx xxxx může xxxxx xxxxxxx xxxxx podle §30 odst. 3. Xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x řádně xxxxxx.

(3) Xx-xx x xxxxxx xxxxx z rodičů x kalendářním xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx nemocenské poskytované x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx je-li xxxxx, a xx xx výši rozdílu xxxx rodičovským xxxxxxxxxx x těmito xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 5 114).

§30c

(1) V xxxxxxx, xx rodič přestane xxxxxxx x xxxxx xxxx více dětí x xxxxxxxx, dojde x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxx. Xxx nové xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxx se x xxxxxx xxxx stanoveného xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odečte xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rodičovského xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. X přehodnocení xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx pečovat x 2 xxxx xxxx dětí x xxxxxxxx s tím, xx i x xxxxx xxxxxxx se x částky xxxx xxxxxxxxxxx nároku na xxxxxxxxxx příspěvek xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxxxxx příspěvek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxx rozdělení xxxx xxxxxxxx vícerčat xxx xxxx přečerpána xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx.

(3) X případě, xx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x jedno xxxx xxxx xxxx x xxxxxx vícerčat xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx dítě, xxxx xxxxxxx xxxxx x sociálních věcí xx xxxxxxx žádosti x odstranění tvrdosti xxxxxx xx výjimečných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rodiny a xxxxx xxxx o xxxxxxxxx rozhodnout xxxxxxxx xx postupu xxxxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2.

§31

(1) Xxxxxxx xx xxx xxxxx rodičovského xxxxxxxxx rozumí rodina xxxxx §7 xxxx. 1 xx 4 x odst. 6 xx 11. Xxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx musí podmínka xxxxxxxx pobytu a xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx jen x xxxxxxxxx osoby x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx se xxx účely xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx péči xxxxxx. Za dítě xxxxxxxx xx trvalé xxxx nahrazující xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, jež xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxx 145), xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, x dítě xxxxxxx xxxx xxxxxxxx 113). Xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvek xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx rodičovský xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx soud xxxxxxxxx o pozastavení xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxx o xxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nárok xx rodičovský příspěvek xxxxx, x které xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx svéprávnosti x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx přiznat rodičovský xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx x tohoto xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti x xxxxx xxxx x xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx celodenní péče xx též xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx příspěvek xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx, které xxxxxxxxx 2 let xxxx, navštěvuje xxxxx, xxxxxxxxx školu xxxx xxxx xxxxxxx zařízení xxx děti v xxxxxxx nepřevyšujícím 92 xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx pravidelně xxxxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo její xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx děti xxxx jesle xx xxxxxxxxx na xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nepřevyšujícím 4 xxxxxx xxxxx,

x) dítě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxxxx 6 hodin denně,

d) xxxx navštěvuje xxxxx, xxxxxxxxx školu nebo xxxx obdobné xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v rozsahu xxxxxxxxxxxxxx 4 hodiny xxxxx a jestliže xxx xxxxxx nebo xxxxxxx rodič xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx XXX (xxxxx závislost) xxxx xxxxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx péči x dítě xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nejde-li x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a), x xxxx, kdy xx výdělečně xxxxx xxxx je xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (§12 xx 15), x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx služebního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx;

xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx u xxxx xxxxxxxx 2 xxx.

§32

§32 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 366/2011 Sb.

XXXXX ŠESTÁ

§33

§33 (xxxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2007 Sb.

§34

§34 (hlava xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 261/2007 Sb.

§35

§35 (hlava šestá) xxxxxx právním předpisem č. 261/2007 Sb.

XXXXX XXXXX

§36

§36 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§37

§37 zrušen právním xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§38

§38 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§39

§39 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§40

§40 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§40x

§40x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§40x

§40x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§41

§41 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§42

§42 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§43

§43 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

XXXXX OSMÁ

§43a

§43a (xxxxx xxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 134/2006 Sb.

§43b

§43b (xxxxx osmá) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 134/2006 Sb.

XXXXX XXXXXX

XXXXXXX

§44

Xxxxxxxx nároku xx xxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxx má xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx nebo xxxxx živé xxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x rodině xxxxxx xxxxxx životního minima xxxxxx x xxxxxxxxxxx 2,70.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx žena xxxx, xxxxx jí před xxxxxxx vznikl již xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx převzetím xxxxxx xx 1 xxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx nahrazující xxxx xxxxxx xxxx x případě, že xx jí již xxxxx xxxx dítě xxxxxxxx a xxxxx xxxx xx 1 xxxx věku převzala xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx.

(3) Xxxxx na xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže žena, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x ke dni xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavcích 1 x 2 x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx ani xxxx osobě.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nemá xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx porodné převzetím xxxxxx do 1 xxxx xxxx xxxx xx xxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx dnem porodu xxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx.

§45

Nárok xx xxxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx převzala do xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx rodičů dítě xx 1 xxxx xxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx této osoby, xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Nárok na xxxxxxx vzniká xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx den právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 2,70.

(2) Xxxxx xx porodné xxxxx xxxxxxxx 1 náleží x x případě, xx před převzetím xxxxxx do xxxxxx xxxx nahrazující péči xxxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxxx matce xxxx otci xxxxxx xxxxx §44.

(3) Xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx na xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 10 xxxx. x), b) x x).

(4) X xxxxxxx xxxxxxx dítěte do xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx na základě xxxxxx manželů. Xxxxxxxxxx-xx xx manželé, určí xxxxx, který o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x manželů xx xxxxxxx xxxxxx.

§46

Výše x xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Výše xxxxxxxxx xxxx 13&xxxx;000 Xx xx první xxxx x 10 000 Xx xx xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

HLAVA XXXXXX

XXXXXXXX

§47

Xxxxxxxx nároku xx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xx pohřebné xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) dítěti, xxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) osobě, xxxxx xxxx xx dni xxxxx rodičem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxx dítě xxxx xxxxx uvedená x xxxxxxx b) xxxx xxxxxx pobyt (§3) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xx pohřebné xxxx xxxx, náleží xxxx xxxxx jen xxxxxx, a to xxxxx, která uplatní xxxxx na xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xx pohřebné xxxxxx xxxx pohřbení podle xxxxxxxxxx právního předpisu 65).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §3 xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx.

§48

Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx pohřebného xxxx 5000 Xx.

(2) Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ X XXXXXXX

XXXXX XXXXX

Xxx xxxxx

Xxxxx na xxxxx x xxxx výplatu

§49

(1) Xxxxx xx dávku xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx dávky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxx xxxxx nároku xx dávku x xx xxxx výplatu x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

§50

Podmínkou xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx souhlas xxxxxxxxx xxxxx x společně x ní posuzovaných xxxx (§7) x xxx, xxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx osoby sdělily xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx nebo xxxxxxxxxx, xxxx příjmu xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xx x trvalému xxxxxx x xxxxx údaje, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §68, x to x xxxxxxx potřebném xxx xxxxxxxxxxx o xxxxx, xxxx xxxx a xxxxxxx. Xxx nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se nevyžaduje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx rodičovský xxxxxxxxx. Mělo-li xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, náleží mu xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx zletilosti, udělí-li xxxxxx xxxx písemný xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Věta třetí xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx 16 xxx.

§51

(1) Xxx xxxxx xx výplatu přídavku xx dítě se xxxxxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx přídavek xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí, náleží xxxx výplata v xxxxxxxxxxxxx následujícím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx jestliže xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx období. Xxxxxxxxx-xx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, zastaví xx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xx splátky xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx, xx jehož xxxxx je xxxxx xxxxxxxx výši xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx rozhodný xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí, xx xxxxx by xx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xx výplatu přídavku xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx vedle výše xxxxxxxxxx xxxxxx, také xxxx těchto xxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2, který xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx. Je-li přídavek xx xxxx xx xxxxxxx výměře xxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí, xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx jestliže xx nejpozději xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxx xxxx a druh xxxxxxxxxx příjmů za xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xx této xxxx xxxx rozhodných xxxxxx, vyplatí xx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxx podle §18 odst. 1. Xxxxxxxxx-xx se do xxxx xxxx ani xxxx xxxxxxxxxx příjmů, xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx a xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx na xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx je xxx xxxxx na xxxx xxxxx prokázáno xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx se nezaopatřenost xxxxxx do 30. xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxx zaniká.

(4) Xxxxxxx-xx xx nárok xx xxxxxxx přídavku na xxxx za xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx dávky podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, přídavek xx xxxx se doplatí xxxxxx za xxxx, xxx xx tato xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xx dobu xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx zmíněných xxxxxxxx, xxxxx xx přídavek xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxx, xx xxx byly podmínky xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx lze xxxxxxxx xx dítě xxxxxxx xxxxx věty první x druhé xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x §54 xxxx. 2 xxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx na bydlení xx xxxxxxxx na xxxxxx xx 1. xxxxxxxx xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx nebo v xxxxx tohoto období xx xxxx kratší, xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxxxxx na xxxx xxxxx jen po xxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vždy xx xxxxxx kalendářního čtvrtletí xxxx x xxxxx xxxxxx kalendářního xxxxxxxxx xx dobu kratší, xxxxx-xx xxxxx xx xxxx xxxxx jen xx xxxxxx xxxx, xxx je kalendářní xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx vyplácen x poslednímu dni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx se prokáže xxxx xxxxxxxxxx příjmů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx poslednímu xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Neprokáže-li xx xxxxxxxx příjem xxxxx xxxx třetí, zastaví xx výplata xxxxxxxxx xx xxxxxxx od xxxxxxx náležející xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx konce xx xxxxx xxxxxxxx výši xxxxxx xxx výplatu xxxxxxxxx xx bydlení xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, za xxxxx xx xx měla xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx bydlení zaniká. Xxxxxxxxxx věty xxxxx xx xxxx neplatí, xxx xx x xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 30. xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx bydlení. Prokáže-li xx xxxxx xx xxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx prokáže-li xx xxxxx na xxxxxxxxx xx bydlení xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx se obdobně xxxxx xxxxxxxx 4.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx kalendářního xxxxxx xxxxx xx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx a xx xxxx tohoto kalendářního xxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc xxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx výměře xxxxx.

(7) Xxxxxxx-xx oprávněná xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. x) xxxxxx 1 x 2 jen xx xxxx kalendářního xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx, x xxxx náleží xx xxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx-xx xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx částky 50 Xx, xxxxxxxx x xxxx částce.

§52

Změní-li xx x xxxxxx, xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxx rozhodné pro xxxxx na dávku xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx na dávku x její výši xx xxx, xx xxxxxxx k xxxxxx xxxxx došlo. Xxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 3.

§53

(1) Dávka xxxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, než v xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx, než x jaké náleží,

c) xxxxxxxx, xxxx

x) přiznaná xx pozdějšího xxxx, xxx od jakého xxxxxx,

xx xxxxxx nebo xxxxx, x to xxx dne, od xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx však xxx xxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zjistil, xxxx xxx dne, kdy x xxxxxxx xxxxx xxxx x přiznání xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx v xxxx náleží,

se odejme xxxx xx její xxxxxxx zastaví nebo xxxxx, x xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, xxxx uplynulo xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §62 xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx podle §52 x novému xxxxxxxxx nároku xx xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xx

x) xxxxxx, vyplatí xxxx xx její xxxx xxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx tři xxxxxx xxx xxx, xxx orgán xxxxxxxxxxx x dávce zjistil, xx je xxxxx xxxx nárok xx xxxxx xxxx xxxx xxxx posoudit, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx výplatu xxxx xxxxxxx požádá, xxxx

x) xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx její xxxx xxxxx, x to xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx byla xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx §62 xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxx částky xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §8, xxxxxx xx výše dávky xxx xxx xxxx xxxxx.

§54

(1) Xxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, není-li xxxxx xxxxxxx stanoveno jinak.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxx-xx o xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. a) xxxxxx 1 x 2, §2 písm. x) v bodu 1 zaniká uplynutím xxx xxxxxx xxx xxx, xx kterého xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxx v §53 xxxx. 1 x x §62 xxxx. 5. Lhůta xxxxx předchozí věty xxxxxxx po dobu xxxxxx o dávce.

(3) Xxxxx xx dávku xxxxxxxx v §2 xxxx. x) bodu 3 a x §2 xxxx. b) xxxx 2 xxxxx-xx xxxxxxxx xx jednoho xxxx

x) xxx dne xxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxx §44,

x) ode dne xxxxxxxx dítěte do xxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §45,

x) xxx dne xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 65) jde-li x xxxxxxxx podle §47.

Xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx x §53 xxxx. 1.

(4) Je-li xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx ve xxxxxx trestu odnětí xxxxxxx nebo ve xxxxxx ochranného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx ode xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx ochranného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence. Xxxxxxxx-xx xx dobu xxxxx xxxx výkonu xxxxxx xxxxxx svobody xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zabezpečovací detence, xxx doby xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x nároky xx xxxx xxxxx xxxx, xx něhož xxxxx xxxx první xxxxx na dávku xxxxxx xxxx xxx-xx x nárok na xxxxxxxxxx příspěvek xxxxxxxxx xxxx xx dobu, xx xxxxxx pečuje x dítě xx xxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx x sebe x xxxxxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 66) Ustanovení xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx-xx o xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx, xx kterou xxxx ve xxxxxx xxxxx xx u xxxx xxx xxxx x xxxxx xx x xxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 98).

§54x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxx alespoň xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx správní xxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x řádným xxxxxxx xxxxxxx školní docházky xxxxxxxx dítěte x xxxxxx, xxx xx x celkové xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxx rodiči x xxxxxx péče o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxx částka 22&xxxx;800 Xx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o uložení xxxxxxxxx xxxxxx uvedené xx xxxx xxxxx, xxx xx nárok xx xxxxxx rodičovského xxxxxxxxx nižší xxx 22&xxxx;800 Kč, xxxxxx xx tato xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxxxx rodičovského xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx 22&xxxx;800 Xx a xxxxxxxxx částkou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Rodič xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím uložen xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxx rodičovský xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx byl xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx za neplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dítěte x xxxxxx, x xx xx 8 dnů xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx neplnění povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvek, xx tento správní xxxxx uložil, a xx do 8 xxx xx nabytí xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx.

Díl xxxxx

Xxxxxxx nároku xx dávky

§55

Nárok xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx dát do xxxxxxx.

§56

(1) Zemřela-li xxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx dne xxxxx xxxxxxxxx xxxxx stejným xxxxx osoby, k xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §7, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxx x závislosti xx xxxx příjmu, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §7 xxxx. 2.

(2) Byla-li dávka xxxxxxxx xxxx smrtí xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx částky, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx předmětem xxxxxxxx.

Xxx třetí

Výplata dávek

§57

(1) Xxxxx xxxxxxx x §2 písm. a) xxxxxx 1 x 2, §2 xxxx. x) xxxx 1 xx xxxxxxxxx měsíčně, x to xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx konce xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx 100 Xx xxxxxxx, vyplácí xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx dávka xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx konce xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxx kalendářním xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx, která nedosahuje xxxxxx 100 Xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx období, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx větě; xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx jednoho xxxx x xxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx vyplatí xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího po xxxxx období.

(2) Dávky xxxxxxx x §2 xxxx. x) bodu 3, §2 xxxx. x) bodu 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, v xxxx xxxx dávka xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 132/1997 Sb.

(4) Výše xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§58

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx x rozhodování x xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx x xxxx, xx xxxxx xx vyplácena xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. x) xxxxxx 1 x 2, §2 písm. x) bodu 1 xx xxxxx xxxxx, xxx je oprávněná xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx pobytu, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx změnou x xxxxxxx dávky xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx konce kalendářního xxxxxx následujícího xx xxxxxx, v xxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dozvěděla. Krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx byla xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxx dávku xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx po měsíci, x xxxx xxxx xxxxx zastavena.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx účet xxxxxx příjemcem xxxxx, xxxx poštovním xxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, kterým x xxxxxxxxx způsobů xx xx být dávka xxxxxxxxx. Požádá-li xxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxx výplaty dávky, xx krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx změnu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx měsíci, x xxxx xxxx xxxxxx x změnu výplaty xxxxxxxx.

§59

(1) Příjemcem dávky xx oprávněná xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx b) až x),

x) xxxx osoba, xxx xxxx nezletilá xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx péče xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxx x případy uvedené x písmenech x) x x),

x) xxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu v xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx dávky xxxxx §19 odst. 2, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx d),

d) ústav (xxxxxxxx) xxx péči x děti nebo xxxxxx, je-li nezletilá xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ústavu (xxxxxxxx).

(2) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx příjemců xxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx příjemci zřejmě xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx dávka sloužit, xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, které je xxxxxxxx xxxxx povinen xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx oprávněné xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx jen x xxxxxxx, xx oprávněná xxxxx nemůže xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Osoby x xxxxx (zařízení) uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x) a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinni xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx ustanovený xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx oprávněné osoby.

(4) Xxx-xx x příspěvek xx bydlení, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx oprávněné osoby x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x bytu x xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx bytu.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo jeho xxxx lze použít xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx bydlení, x xx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx poukazuje pronajímateli xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx energií. X případě, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx neuhradil xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§60

Xxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX XXXXX

Xxx xxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx oprávněné xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§61

(1) Příjemce xxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx krajské xxxxxxx Úřadu xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx trvání xxxxxx na xxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Byl-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xx povinen xxxx výzvě xxxxxxx, x to xx xxxxx xx xxxx xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx státní sociální xxxxxxx xxxxx lhůtu; xxxxxxx-xx xxx x xxxxxx xxxxx, může xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, dávka xxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxx xx výzvě xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx upozorněn.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx, xxxx xxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx x).

(4) Osoba xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx splnit povinnosti xxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxx. a) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx posuzovaná odmítne xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. a), xx xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx povinnosti xxxxxxx xx osmi xxx xxx xxx xxxxxxx; krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx x osobou společně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx povinností xxxx xxxxx xxx xxx dnů. Xxxxxxxxx xxxxxxxx v odstavci 3 xxxx. b) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx osmi xxx xxx xxx, xxx xx změně xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xx-xx xxxxx xxxx xxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx společně posuzované xxxxx, xxxx oprávněná xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx posuzovaná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, x xx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx odejmuta, xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx třeba xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx byl xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx upozorněn.

§62

(1) Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx část, xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx vyplacena neprávem xxxx xx vyšší xxxxxx, než xxxxxxxx, xxxx jinak xxxxxxxx, xx dávka byla xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx povinen částky xxxxxxxx přijaté vrátit; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx příspěvku. Xxxxxxxx xxx rodiči vyplacen xxxxxxxxxx příspěvek a xxxxxx přitom splněny xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx povinen xxxxxx xxxxxxx pobočce Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku, xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx x oprávněnou xxxxxx xxxxxxxx posuzovaná xxxxxxxxx, xx dávka xxxx xxxxxxxxx neprávem xxxx x xxxxxxxxx xxxx, a v xxxxxxxx xxxx vznikl xxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx jej nahradit.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x osoba xxxxxxxx x xx posuzovaná xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, odpovídají xx xxxxxxx přeplatku xx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx osoba x osoba s xx xxxxxxxx posuzovaná xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx soudy. 67) Xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx x §63a xxxx. 2.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tří xxx ode xxx, xxx xxxx dávka xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx o opravném xxxxxxxxxx nebo x xxxxxx, po xxxx xxxxxx a provádění xxxxxx rozhodnutí, xxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx prováděny xxxxxx x xxxxx xxxx příjmu xxxx xxx xxxx placeny xxxxxxx na základě xxxxxx o uznání xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu, xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvek x xxxxxx xxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxx v rodině, xxxxx xx tuto xxxx xxxxxx náležel xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx péče x xxxxxxx narozené xxxx, xxxxx xx stalo xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. Částka rodičovského xxxxxxxxx, která nenáležela xxxxx, že dítě xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v rodině, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která náležela x xxxxxx péče x xxxx, xxxxx xx později xxxxx xxxxxxxxxx dítětem x xxxxxx, se xxxxxxx; xxxxxxx zúčtovaná xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx částky xxxxxxxxxx x důvodu péče x dítě v xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx vrátit přeplatek xxxxxxxx, jestliže xxxxx xxxxxxxxx nepřesahuje xxxxxx 100 Xx x xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(7) X povinnosti xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxx krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Částky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x to x x případě, xx xxx o xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, než xx xxxx vznikl xxxxxxxxx; xxxxxx platí xxxxxxx předpisy x xxxxxx soudních rozhodnutí xxxxxxx xx xxxx. 68) Přeplatky vybírá xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxx

Xxxxxxxxxx státních xxxxxx a xxxxxxx xxxx

§63

(1) Xxxxxx xxxxxx, xxxxx právnické xxxxx x fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxx posuzovaných (§61), xxxx povinny xx výzvu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx vyplácí xxxx xx požádání žadatele x dávku x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx bezplatně xxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx; xxx-xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx posouzení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 20) xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 7)

(2) Xxxxxxxx státní xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxx sdělit xxxxx rozhodné xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx na xxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx jen xx xxxxxxxx, xx byly xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zbaveny mlčenlivosti, xx xx za xx, xx jsou xxx xxxxxx uvedených xxxxx mlčenlivosti xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx, jíž se xxxxxx údaje xxxxxx, xxxx podle §50 xxxxxxx xxxxxxx k xxxx, aby xxxxxx xxxxxx a další xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx je správcem xxxxxxxxxxxx systému o xxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, x poživatelích xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x řízením x dávkách xxxxxx xxxxxxxx podpory, x xx v rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx sociální podpory; Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 99). Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx dále x xxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový přístup Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, která xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 116) xxxx x elektronické podobě x vydání xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku trestů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x katastrálním 134) xxxxx nezbytné xxx xxxxxxx totožnosti xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x elektronické podobě xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx těchto xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx x xxxxx právnické x xxxxxxx xxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí xxxxx xx xxxxx informačních xxxxxxx, xxxxx-xx xx x údaje xxxxxxxx xxx vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x dávkách xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x to způsobem x ve lhůtách xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx rozhodování x xxxxxxx státní sociální xxxxxxx a jejich xxxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxx, x xx x elektronické xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ochranu osobních xxxxx. Xxxxxxx údaje, xxxxx xxxx vedeny x informačním xxxxxxx x dávkách xxxxxx xxxxxxxx podpory, xxxx xxxxxxxx Jednotného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí 135).

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx zajišťuje xxx provádění xxxxxx xx vlastní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx automatizovaného xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, jejich xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x poskytuje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx. Xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx jejich xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních věcí x orgánům xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) údaje x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx,

x) xxxxx z agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osobách, xxxxxx xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, avšak xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x).

(6) Poskytovanými údaji xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, místo x okres narození; x subjektu xxxxx, xxxxx xx narodil x cizině, xxxxx, xxxxx a xxxx, xxx se xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx a xxxxx úmrtí; xxx-xx x xxxxx subjektu xxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xx jehož xxxxx x úmrtí xxxxx; je-li vydáno xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx, x datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxx změna,

d) xxxxx x okres xxxxxxxx; x xxxxxx, xxxxx xx narodil x xxxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx se xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x jeho změny,

f) xxxxxx občanství,

g) xxxxxx xxxxx trvalého pobytu, xxxxxx xxxxxxxxxxx adres xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx zrušení xxxxx x xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) omezení xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx číslo xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxx opatrovníka; v xxxxxxx, že xxxxx x rodičů xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, jeho xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx,

x) rodinný xxxx, xxxxx x místo xxxxxxxx xxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, nebo xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jednoho x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx partnerství, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x neplatnosti xxxx x neexistenci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx partnerství xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xx mrtvého x xxx, který xxx x xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx o xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx partner xxxxxxxxxx xx mrtvého nepřežil, xxxxx datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nemá přiděleno xxxxx xxxxx, jeho xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxx,

x) u xxxxxxxx xxxxxx původní x xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení xxxxxx, původní x xxxx rodné číslo xxxxxx, xxxxx x xxxxx narození xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) datum, xxxxx a xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx České republiky, xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx k xxxxx xxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, který xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 písm. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx příjmení,

b) xxxxx xxxxxxxx,

x) pohlaví x xxxx změna,

d) xxxxx a xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxx změny,

f) xxxxxx občanství,

g) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) číslo x xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx zrušení xxxxx o xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx vyhoštění x xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) rodinný xxxx, datum x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x prohlášení manželství xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx manželství, xxxxx xxxxxx manželství smrtí xxxxxxx z manželů, xxxx datum nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xx mrtvého x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxx prohlášený xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení partnera, xxxxx číslo nebo xxxxx narození xxxxxxxx, xxxxx x místo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx datum xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x prohlášení xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nepřežil, xxxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zrušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení xxxxxx, pokud xx xxxx cizincem, x xxxx xxxxx xxxxx; x případě, xx xxxxx číslo xxxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx otce, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, xx jeden x xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx nemá xxxxx xxxxx, jeho xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx,

x) xxxxx, místo x xxxxx úmrtí; xxx-xx x úmrtí mimo xxxxx Xxxxx republiky, xxxx, na xxxxx xxxxx x úmrtí xxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxx,

x) xxx, který xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx den smrti xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Poskytovanými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxx, měsíc x rok xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx; u xxxxxxx osoby narozené x cizině místo x stát xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx a xxxx xxxxx.

(10) Xxxxx, xxxxx xxxx vedeny xxxx xxxxxxxxxx údaje x základním registru xxxxxxxx, xx využijí x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxx xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx, pouze xxxxx xxxx xx xxxxx předcházejícím xxxxxxxx xxxx.

(11) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx takové xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx ke splnění xxxxxx xxxxx.

(12) Xxxxxx xxxxxx sociální podpory xxxx povinny zajistit xxxxxxx xxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx systému, xxxxx xxxx xxxxxxx xx základě zpracování xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx 3), x xxxxx xxxxxxxxxx x spisů xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správních xxxxxx x xxxxxxx státní xxxxxxxx podpory xx xxxx 15 kalendářních xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx takového xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx spis x xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 74)

§63x

Xxxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxx xxxx právnických xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx (§63 odst. 1) xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx xxxxx potřebné xxx xxxxx xx xxxxx, její xxxx xxxx výplatu xxxx xxxxxxxx tyto údaje xxxx xxxxxxxxx, x x důsledku xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx další xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §63 xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, jejíž údaje xx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §62 xxxx. 4 x 6 x xxxx. 7 xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x osoby xxxxxxx x §61, xxxxxxxxxx krajské pobočce Xxxxx práce, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §62 xxxx. 3 věta xxxxx a xxxxx x odst. 4 x 6 platí xxx obdobně.

§64

(1) Xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx seznámili při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx povinnost xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, x jehož xxxxx xxxx povinnost xxxx, x to xxxxxxx x uvedením xxxxxxx x xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxx xxxx příjemců xxxxx, státních orgánů xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxx xx orgány xxxxxx sociální xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx 9) xxxx xxxxx xxxxx; jinak xxxxx xxxx xxxxx sdělit xxxxx subjektům xxx xx souhlasem xxxxxxxxx xxxxx xxxx příjemce xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx jsou xxxxxxx xx žádost poskytovat

a) xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx 40) x obecním xxxxxx xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx nemocenského pojištění, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a orgánům xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 20) údaje x xxxxxxxxxxxxxxx dítěte, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a Xxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dětí xxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx daně 44) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx pojišťovnám 45) xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pojistného xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) orgánům xxxxxx x trestním xxxxxx 47) xxxxx potřebné xxx trestní řízení,

e) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx potřebné xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x správní xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx 48) xx kontrole xxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k provádění xxxx kontroly,

g) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx registrů, x xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx ochránci xxxx informace, které xx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x šetřením xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx informace a xxxxxxxx xxxxx, které Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx státní sociální xxxxxxx získají xxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxx xxxxxx při vědecké, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx xxx xxxxxxxxxxx x koncepční xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx k rozhodování x dávce, je xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx právnické xxxxx, která xxxxxxx, xx xx xxxx xxxx osobě xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx písemně, xxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto zákona x v xxxx xxxx je tato xxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xx povinna xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 99) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx pobírá xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xx dítě xxxxxxxxxx součin xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rodiny x koeficientu 1,50.

§64x

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx státní sociální xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx 100), x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Pro povinnost xxxxxxxx orgánů a xxxxxxx právnických x xxxxxxxxx osob sdělovat Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx institucím x xxxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx x pro xxxx xxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx 100), a xx xxxxxx xxxxx o xxxxxxx obdobných xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx z ciziny, xxxxx §63 xxxx. 3 věta čtvrtá xxxxxxx.

(3) Údaje získané xxxxxx státní sociální xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxx součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedeného x §63 odst. 3.

(4) Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí poskytuje

a) Xxxxx správě sociálního xxxxxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xx x xxxxx Xxxxxxxx unie 100), x x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx 100) xxxxx v xxxxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxx xxxxx

§65

Xxxxxxxxx činnost

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx o xxxxx rozhodují nebo xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx příslušné rozhodovat, xxxx právo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzickými xxxxxxx xxxxxxxxx x §63 x řízení o xxxxx státní sociální xxxxxxx. Právo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx podklady xxxxxxxxxx xxxxxx státními orgány, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx zařazení x orgánech xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kontroly mají xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxx x §63. Xxx-xx x xxxxx, xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx jen xxxxxxxxxx, xxxxx banka xxxx xxxxx §63 jako xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx se xxx xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx platí xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx orgán, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle §63 xxxx zaměstnavatel xxxxx, jejíž údaje xx pro xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx bydlení x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona vstupovat xx xxxxxx, xxxxx xxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx příspěvku xx bydlení xxxx xxxxx společně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx provedení xxxxxxx v místě x xxxxxxx skutečností xxxxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory xxxxxxxxx xx xxxxxxx nepřizná xxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxxxx může xxx xxxxxx xxxxxx xx správním xxxxxx.

Díl xxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob

§65a

(1) Fyzická xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxx §63 xxxx. 1 bezplatně xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx na dávku, xxxx výši xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx oprávněná xxxxx, osoba společně xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §61 xxxx. 5.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx uložit xxxxxx xx 250&xxxx;000 Xx x za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx uložit xxxxxx xx 10&xxxx;000 Xx.

Oddíl 2

Xxxxxxxxx právnických xxxx x podnikajících xxxxxxxxx osob

§65b

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx nesplní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §63 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxx rozhodné xxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxx na xxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx příjemcem xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §61 xxxx. 1 xxxx nesplní xxxxxxxxx xxxxxxx výzvě xxxxx §61 xxxx. 2.

(3) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 lze xxxxxx xxxxxx xx 250&xxxx;000 Xx.

Xxxxx 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§65x

(1) X řízení x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který ke xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §65a odst. 1 x §65b xxxx. 1,

b) orgán xxxxxx sociální xxxxxxx, xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sděleny xxxx osvědčeny, nebo xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx zdravotního stavu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §65a xxxx. 2.

(2) Xxxxxx xxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

HLAVA XXXXX

XXXXXXXXXX A XXXXXX

Xxx první

§66

Orgány xxxxxxxxxxx x xxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu práce.

(2) Xxxxxx příslušnost krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx, xxx je oprávněná xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxx zákon nestanoví xxxxx (§3).

Xxx druhý

§67

Zahájení xxxxxx

(1) Xxxxxx o přiznání xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx tiskopisu předepsaném Xxxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí. Žádost xxx xxxxx nejdříve 60 xxx xxxxx xxxx, od xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Řízení x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx o xxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxxxxx její výplaty xx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx x moci xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx zastavení výplaty xxxxx xxxxx §61 x v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §30b xxxx. 3; x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx oznámení. Xxxxxx x změně výše xxxxx x řízení x xxxxxxxxx její xxxxxxx xx xxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxx částky rodičovského xxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 6; x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx oznámení.

(3) Řízení x volbě nároku xxxxx §30 xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x volbu xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku.

(4) Xxxxx není oprávněná xxxxx xxxxxxxxx 147), xxxxxxx za xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx svěřena xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba x plném xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx) xxx xxxx x xxxx nebo xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx osobu x xxxxxx x xxxxxxx tento xxxxx (xxxxxxxx). Xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, má xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx rodič xxxxxx 16 let x xxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Brání-li zletilé xxxxxxxxx osobě xxxxxxx xxxxxxx samostatně právně xxxxxx, xxxx xx x xxxxxx o xxxxxxx zastupovat člen xxxxxxxxxx, xxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx této xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxx 156).

§68

Xxxxxxxxxxx žádosti

(1) Xxxxxx x dávku musí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správním xxxxx

x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx (§58 odst. 2),

b) xxxxxx o xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxx (§5) x xxxxxxxxx xxxxxx (§6) x xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxx dávky podmíněno xxxxxxx,

x) xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

1. xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pomoci x xxxxxxxxx xxxx nemocenského xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x porodem x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu xxxxxx, x xxxxx xx xxx při xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. jméno, xxxxxxxx, xxxxx číslo, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dítěte x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvek, x xxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxx 4 xxx, xxxxx by x xxxxxxx na xxx mohly zakládat xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. jméno, xxxxxxxx, xxxxx číslo x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1,

4. xxxxx nároku xx xxxxxxxxxx příspěvek, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx výši,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nezaopatřenost xxxxxx, xx-xx xx xxx xxxxx xx xxxxx xxxx její xxxx xxxxxxxx,

x) doklad x xxx, že byt xx xxxxxx xx xxxxxxx nájemní xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, nákladů xx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx bytu a xxxxxxx xxxxxxxxx x §25 odst. 1 xxxx. c), jde-li x xxxxxx o xxxxxxxxx na xxxxxxx,

x) xxxxxx o xxxx x výši xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 5 114),

x) výši xxxxxxxxxxxxx výživného nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 1 x údaj x xxx, xxxxx x xxxx společně xxxxxxxxxxxx výživné nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx o dítě xxxxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx.

(2) Rozhodné xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx je

a) potvrzení, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxx

1. x §5 xxxx. 1 xxxx. x) bodech 1, 2 x 4 x xxxx. x), x) a x),

2. x §5 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx 2 xx 10,

3. x §5 xxxx. 1 písm. x), jedná-li xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uvedeným x xxxx 1 x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxx, xxx-xx x ostatní příjmy.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxx x příjmů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x), může orgán xxxxxx xxxxxxxx podpory xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx tomu vážná xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxx školní docházce, xxx-xx o xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx roce, v xxxx dítě xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx, x x xxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x potvrzení x xxxxxxxx xx xxxxxxx povolání xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dítěte [xxxxxxxx 1 xxxx. x)] se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vždy xxxxxxxxxx xx 30. září, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 ověřit x xxxxxxxxxx příslušných xxxxxx 10) nebo x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx potvrzení.

§68x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dat, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx produkty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx produkty xxxx xxxxxxxxx techniky xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, podle xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, pokud x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx originál nebo xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§68x vložen právním xxxxxxxxx č. 242/1997 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1998

§68x

Xxxxxx a xxxx xxxxx

Xx-xx podle tohoto xxxxxx xxx podání xxxx jiný xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§67), xxx podání xxxx xxxx xxxx xxxxxx

x) xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, zveřejněné x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx,

x) x elektronické xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx zveřejnilo xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§68x

Xxxxxxxxx xxxxxx

X řízení x dávku xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení

a) xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx (§59),

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxx-xx x řízení x xxxxxxxxx xx xxxxx podle §62 x 63a,

x) fyzická xxxx právnická xxxxx, xxx-xx x rozhodnutí x ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §59.

§68c xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 271/2001 Sb. x účinností od 1.10.2001

§69

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Písemné xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxx, xx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vůbec xxxx x požadovaném xxxxxxx, xxxxx-xx o případy xxxxxxx v §67 xxxx. 2 větě xxxxx,

x) xxxxx byla xxxxxxxx, nejde-li o xxxxxx uvedený v §51 odst. 1 xx 3 x 5 x x §67 xxxx. 2 xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx byla zastavena, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx x §30 xxxx. 6, §51 xxxx. 1 xx 3 x 5, §58 xxxx. 2 x x §67 xxxx. 2 xxxx xxxxx,

x) jde x xxxxxxxxx na xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §62 xxxx. 5,

x) xxxxxxxx x úvahu xxxx xxxxxxxxxxx x krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxxx xx xxxx xxxxx vyplácet, xxxx-xx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §7 xxxx. 6 xxxx x zvláštním xxxxxxxx xxxxx §59,

f) xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx trvalého pobytu xxxxx §3 xxxx. 3,

x) jde o xxxxxxxxx volby xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §30.

(2) Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 7 xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx přezkoumat xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§70

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce x xxxxx v xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x její xxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Písemné xxxxxxxx xx nedoručuje, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §51 odst. 1 xxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dávky xxxxx §51 xxxx. 2 xxxx xxxxxx, xxxx. 3 xxxx xxxxx x xxxx. 5 xxxx čtvrté. Xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx postupu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx dne xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx rodičovského xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §30 xxxx. 6.

(3) X xxxxxxxxx podle §67 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx změně xxxx xxxx xxxx xxx dne xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx jí xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx. X xxxxxxxx, xxxxx xxxx podány xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx částek xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx dítěte x xxxxxx xxxxxxxx věku xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx částky xxxxxxxxx xxxxxx. Pro xxxxxx xxxxxxx platí odstavce 2 xx 4 xxxxxxx.

(6) X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx pouze xxxxxx, který xxxxxx xx xxxxx. Xxxxx xxxxxx postupu xxx xxxxxxxx xxxxxxx, pro xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 až 4 obdobně.

§70a

Vyhotovování xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxx s použitím xxxxxxxxxxxxxx výpočetní xxxxxxxx xxxxx xxx tato xxxxxxxx a další xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osoby. Xxxxxxxxx věta xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí.

§70a xxxxxx právním předpisem x. 414/2008 Sb. x účinností od 1.1.2009

§71

Odvolání

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx.

§72

Náklady xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory, Xxxxxxxxxxxx xxxxx a sociálních xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nárok xx náhradu nákladů xxxxxxxxx v řízení x xxxxxxx.

§72x

(1) Správní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vykonávají xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vydal xxxxxxxxxx x xxxxxx stupni xxxxxx.

(2) Xxxxx státní xxxxxxxx podpory, xxxxx xxxxxx vypláceny xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí 110) xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 111). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§73

§73 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 266/2011 Sb.

§73x

Xxxxxx xxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyloučena xxxxxxxxxx o prominutí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 4.

§73b

§73b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 266/2011 Sb.

ČÁST XXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§74

(1) Xxx nároky xx

x) xxxxxxxxxx příspěvek xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx příspěvku, 12)

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 13)

x) xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x pěstounské xxxx, 14)

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx, 15) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 16) x xxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení, 13)

které xxxxxxx před 1. xxxxxx 1995, jde-li x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a) x x), nebo xxxx 1. listopadem 1995, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x), x xxxxx xxxxxx xxxx uvedeným xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxx xxxxxx nebo xxxxx výše xxxxx xx dobu před 1. xxxxxx 1995, xxx-xx x xxxxxx xxxxx písmen x) x x), nebo xxxx 1. listopadem 1995, xxx-xx x xxxxxx uvedené v xxxxxxxxx x) x x), platí xxxxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1995.

(2) Xxx xxxxxx xx

x) xxxxxxxx xx xxxx podle xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 15) a xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx péči x ozbrojených xxxxxx, 16)

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 13)

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx mimořádnou xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, podle xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 15) x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, 16)

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx zvlášť xxxxxxxx, xxxxx zákona x sociálním xxxxxxxxxxx, 13)

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx Předsednictva Federálního xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku, 17)

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxx xx xxxxxxx, 18)

x) xxxxxxxxx na xxxxxx xx xxxxxxx xxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení, 13)

xxxxx xxxxxxx xxxx 1. lednem 1996, xxx-xx o nároky xxxxxxx x písmenech x), c) x x), xxxx xxxx 1. xxxxxx 1996, xxx-xx x nároky xxxxxxx x xxxxxxxxx x), d), e) x g), a xxxxx xxxxxx před xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxx pravomocně xxxxxxxxxx, x pro odnětí xxxx xxxxx xxxx xxxxx za xxxx xxxx 1. xxxxxx 1996, xxx-xx o xxxxxx uvedené x xxxxxxxxx x), x) x x), xxxx xxxx 1. xxxxxx 1996, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x), x), x) x x), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996.

(3) Nároky xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2, pokud xxxx xxxxxxxxx před

a) 1. xxxxxx 1995, jde-li x xxxxx uvedené x odstavci 1 xxxx. x) a x),

x) 1. listopadem 1995, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) x x),

x) 1. xxxxxx 1996, xxx-xx o dávky xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) x x),

x) 1. xxxxxx 1996, xxx-xx o dávky xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. b), x), x) x x),

xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzické osoby, xxxxx xxxx příslušné x xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx platných xxxx 1. říjnem 1995, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx v písmenech x) x b), x podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996, xxx-xx x dávky xxxxxxx x písmenech c) x d).

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1995, x xxx-xx o xxxxxx xxxxxxx xx dávky xxxxxxx v odstavci 2, postupuje xx xxxxx předpisů xxxxxxxx xxxx 1. lednem 1996.

§75

(1) Xxxxx uvedené x §74 odst. 1 písm. a) x x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx 1995. Xxxxx xxxxxxx v §74 odst. 1 xxxx. b) x x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxx 1995.

(2) Dávky xxxxxxx x §74 xxxx. 2 písm. x) x c) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx měsíc xxxxxxxx 1995. Xxxxx xxxxxxx x §74 odst. 2 xxxx. x), x), x) x x) se xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx 1996. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x §74 odst. 2 xxxx. f) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1995.

(3) Xxxxxxx dávek xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 provede xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba, xxxxx x nich xxxxxxx xxxx xx přiznal.

§76

Xxxxx na xxxxx xxxxxx nejpozději uplynutím

a) 30. září 1995, xxx-xx o dávky xxxxxxx x §74 xxxx. 1 písm. x) x x),

x) 31. října 1995, xxx-xx o xxxxx xxxxxxx x §74 xxxx. 1 xxxx. x) x x),

x) 31. xxxxxxxx 1995, xxx-xx o xxxxx xxxxxxx x §74 xxxx. 2 písm. x), x) x x),

x) 31. xxxxx 1996, jde-li o xxxxx xxxxxxx x §74 xxxx. 2 xxxx. x), x), x) x g).

§77

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx nároky na xxxxx uvedené

a) x §74 xxxx. 1 xxxx. x) x x) po 30. xxxx 1995

x) x §74 xxxx. 1 xxxx. x) a x) po 31. xxxxx 1995,

c) x §74 xxxx. 2 xxxx. a), c) x x) xx 31. xxxxxxxx 1995,

d) x §74 xxxx. 2 xxxx. b), x) x x) xx 31. xxxxx 1996,

xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x nich xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxx xx oprávněná osoba xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§3).

(2) Nárok xx dávku uvedenou x §74 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx za xxxx xxxx 1. xxxxxx 1996 přiznat, nebyl-li xxxxx na xxxx xxxxx uplatněn před xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x rozhodování o xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx dávky xxxxxxx x odstavci 1 xx hradí z xxxxxxxxxx státní sociální xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx x dávkách xxxxx xxxxxxxx 1 platí §6973 xxxxxxx.

§78

Xxxxxxx-xx xxxxx xx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 3 xxxxxxx.

§79

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx dítěte

(1) Státní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxx 1.xxxxxxxxx 1995 xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxx xxxx x xxxxxxxxxx příplatek xx xxxx, které xx xxxxxxxxxx těžce xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx péči zvlášť xxxxxxxx, uvedený x §74 xxxx. 2 xxxx. c) x x), xxxx povinny xx 10. xxxxxxxxx 1995 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx podkladě xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxx číslo xxxxxx dítěte x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx uvedeného xxxxxxx xxxxxxxx, 20) xxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 je xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx postižené, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§9).

XXXX ŠESTÁ

§79a

§79a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 453/2003 Sb.

§79x

§79x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 453/2003 Sb.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§80

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 117/1966 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x děti, xx xxxxx xxxxxx č. 99/1972 Sb. x xxxxxx x. 180/1990 Xx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx a Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx č. 206/1990 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 245/1991 Xx., xxxxxx x. 578/1991 Sb., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 37/1993 Xx., zákona x. 182/1994 Xx. x xxxxxx x. 183/1994 Xx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx č. 229/1990 Sb., x xxxxxx státního xxxxxx, xxxxx je v xxxxxxxxx případech xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 10/1993 Xx. x xxxxxx x. 183/1994 Xx.

4. Zákon č. 382/1990 Sb., x rodičovském xxxxxxxxx xx xxxxx zákona x. 117/1992 Sb.

5. Xx. VI xxxxxx č. 84/1993 Sb., xxxxxx se xxxx x doplňuje xxxxx České xxxxxxx xxxx č. 482/1991 Xx., x sociální xxxxxxxxxxx, x některé xxxxxxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxx č. 197/1993 Sb., x jednorázovém xxxxxxxx xx nezaopatřené xxxx.

7. Zákon č. 319/1993 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 109/1995 Xx.

8. Xxxxxxxx vlády Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 106/1979 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx příjmů xxxxxxxxx pro poskytování xxxxxxxxx sociálních xxxxx xx xxxx.

9. Nařízení xxxxx č. 154/1993 Sb., o xxxxxxx některých sociálních xxxxx.

10. Xxxxxxxx vlády č. 336/1993 Sb., kterým xx xxxxxxx částky xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

11. Nařízení xxxxx č. 143/1994 Sb., x xxxxxxx rodičovského xxxxxxxxx x podpory při xxxxxxxx dítěte.

12. Vyhláška Xxxxxxxx rady xxxxxx č. 95/1968 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na děti x xxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxx x. 78/1984 Xx., xxxxxxxx x. 147/1988 Xx., vyhlášky x. 263/1990 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 582/1991 Xx., xxxxxxxx x. 30/1993 Xx. x vyhlášky x. 311/1993 Xx.

13. §5 vyhlášky Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxxxx č. 51/1973 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pěstounů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx zvláštních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx národní rady x. 582/1991 Sb.

14. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx č. 235/1990 Sb., kterou xx provádí zákonné xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 206/1990 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku, xx xxxxx xxxxxxxx x. 313/1990 Xx., xxxxxx x. 245/1991 Xx., xxxxxx x. 578/1991 Xx., xxxxxxxx x. 27/1993 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 37/1993 Sb. x xxxxxx x. 183/1994 Xx.

15. Vyhláška Xxxxxxxxxxxx financí č. 73/1993 Sb., x způsobu xxxxxx xxxxxxx xx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§81

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1995, x xxxxxxxx §17 xx 29 a §80 xxxx 1 až 3, 7,12 až 15, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1996.

Uhde v. x.
Xxxxx v. r.
Klaus x. r.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx příplatek, příspěvek xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx dopravu, xxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1998, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxx xxxx.

(2) Xxxxx na xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 1997 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx za xxxxx 1997, xxxxxxxx xxxxxx xx 30. xxxx 1997 splněny xxxxxxxx xxxxxxx x čl. I xxxx 16. Xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1997 xx xxxxx čl. I xxxx 16 stanoví nově xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx náležející xx xxxxx 1997.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x pěstounské xxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1998 se x xxxxxxxxxxxx x čl. I xxxx 35 xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx příspěvku na xxxxxx potřeb xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx 1998.

(4) Xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxx xxxx 1. xxxxxx 1998 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx platných xxxx tímto dnem. Xxxxx a výše xxxxxxxx xx xxxx xx xxxx před 1. říjnem 1997 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx platných před xxxxx xxxx.

(5) Nároky xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx nezakládaly xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx předpisů, se xxxxxxxx nejdříve xxx xxx 1. xxxxx 1998.

(6) Na nároky xx přídavek xx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx na bydlení x xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1998 přiznány na xxxx xxxxxxx, xx xx 31. xxxxxxxx 1997 vztahuje ustanovení §51 zákona x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx čl. I xxxx 45 tohoto xxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx nárok xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx příspěvek na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx její xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. VI vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 242/1997 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1998, x výjimkou odst. 2 a odst. 4 xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.10.1997

Čl. VIII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx, xxxxx přijal xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx druhého xxxxxxx, xxxx xx 31. xxxxxxxx 1998 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx užívat x xx druhém xxxxx uvádět xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxx, xxxxx xx xxx 1. xxxxx 1998 tvořily xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx stávají součástí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx a xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1998 x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx manželů, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx mluví o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx manželů, xxxxxx se tím xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §78 zákona o xxxxxx se xxxxxxxx xx 1. xxxxx 1998 xx xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxxx xxx uvedenými. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx o opatrovnictví x xxxxxxxxxxxxx podle §78 zákona x xxxxxx, rozumí se xxx xxxxx povahy xxxx poručenství x xxxxxxxxx.

4. Církvemi x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx smyslu §3 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx jsou xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 308/1991 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx před 1. xxxxxx 1998; xxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx vzniklé xx 31. xxxxxxxx 1998 se xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. VIII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 91/1998 Xx. s xxxxxxxxx od 1.8.1998

Čl. XV

1. Xxxxxxx XX, XXX a XXX/X vydané před 1. xxxxxxxxx 2000 xxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx však xx 31. xxxxxxxx 2001.

2. Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 1999, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 137/1996 Sb., xxxxxx č. 132/1997 Xx., xxxxxx č. 242/1997 Sb., xxxxxx x. 91/1998 Xx. x zákona x. 158/1998 Xx., xx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2000. Xxx xxxxxx xx sociální xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x době xx 1. dubna 2000 xx 30. xxxxxx 2000 xxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příspěvku na xxxxxxx x xxxx xx 1.xxxxx 2000 xx 31. xxxxxx 2000.

3. Rozhodným xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx čtvrtletí xx 1. xxxxx 2000 xx 30. xxxxxx 2000, xx xxxxx xxxxxx č. 75/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx cen xxxxxxx energie, ve xxxxx xxxxxx x. 242/1997 Xx., xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1999 xx 31. prosince 1999. Xxxxxxxxx obdobím, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx čtvrtletí od 1. xxxxx 2000 xx 30. června 2000, xx xxxxx xxxxxx č. 132/1997 Xx., x sociálním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně zákona x. 117/1995 Sb., x státní sociální xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 137/1996 Xx., xx znění xxxxxx x. 242/1997 Xx., kalendářní čtvrtletí xx 1. října 1999 xx 31. xxxxxxxx 1999.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 360/1999 Xx. x účinností xx 1.4.2000

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxx příjem xxx xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxx, xx xxxxx vznikl nárok xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxx náleží rodičovský xxxxxxxxx z xxxxxx xxxx x xxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 271/2001 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2001

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx čl. I xxxx 1 se xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx postupuje xx 1. xxxxx 2003.

2. Xxxx-xx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx při posuzování xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx její xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Čl. I bod 4 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzniklé nejdříve xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 125/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2003

Čl. IX

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxx x informačního xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx v čl. VIII xxxx 1, xxxxxxx xxxxxxxxx lhůty xxxxxxxxxx xx xxx 1. xxxxx 2004, jsou Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx státní sociální xxxxxxx povinny xxxxxxxx xxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 15 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, x němž xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxx týkající se xxxxxx xxxxxxxx podpory.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 424/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zařazených x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou působností, xxxxx xx dni 31. xxxxxx 2004 xxxxxx úkoly xxx xxxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu, xxxxxxxx xxxx účinnosti tohoto xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §249 xxxx. 2 xxxxxxxx práce xx xxxx. Za stát x pracovněprávních vztazích xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx - příslušný xxxx práce, xxxx xx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xx nachází xxxxxx xxxx obce uvedený xx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx město Xxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxx zahájená xx xxxxxx sociální xxxxxxx obecním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x před xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory xxxxx xxxxxxxxxx svěřené xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

3. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx 2 xxxxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx prodlužují x 30 xxx.

4. Výkon xxxxxxxxxx zahájený xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona nebo xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx svěřené xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

5. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činností xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2004 xx xxxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx xxxxxxx x čl. I bodu 2 xx použijí xxxxxxxxx xxxxxxxx právní předpisy, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x tím, že xxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx působností xx úřady práce, x xxxxxxxx případů, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušné xxxxxx xxxxx Xxxxx.

6. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx 1. dubnem 2004 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpora, se xxxx 1. xxxxx 2004 xxxxxxx pracovišti xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xxxxx čl. I xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx čl. I xxxx 5 xx 13 postupuje xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx 1. xxxxxxxx 2004, x jde-li o xxxxx na xxxxxxxx xx xxxx, xx 1. xxxxx 2004.

8. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (čl. I xxxx 22 x 23) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxx xx xxxxxxxx 2003; xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx náležející xx xxxxx xxxxxx 2004.

9. Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzniklé x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx větším xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účinné před 1. xxxxxx 2004, x x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku, x xxxxx nebylo xxxx 1. lednem 2004 xxxxxxxxxx rozhodnuto, xx nevymáhají.

10. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx výplatu x xxxx se xx období před 1. xxxxxx 2004 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxx xxxx x tím, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx kalendářní xxx 2002.

11. Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx úřady xxxxxxxxx xx xxx 31. března 2004 xxxxxx xxxxxxxx podporu, x bezplatném přenechání xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. CXVII xxxx 12 xxxxxx x. 320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů x souvislosti s xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx majetku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systém x přenechaném xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2002, xx xx xxx 1. dubna 2004 xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx se netýká xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 453/2003 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2004

XXXX XXXXXXX OSMÁ

Jednorázový xxxxxxxxx dítěti

Čl. XXXXXX

1. Xxxxxxxxx xxxxxx poskytne xxxx xxxxxxxxxxxxxx dítěti xxxx jednorázovou xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

2. Nárok xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx sociální podpoře xx květen 2004.

3. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2 000 Xx.

4. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx 2004, xxxxxxxxx v xxx xxxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx 2004, xxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx v xxxxxx 2004 xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxxxx vyplatí úřad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx příslušný x xxxxxxx přídavku xx xxxx xx xxxxxx 2004.

6. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx 2004, a xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se vyplatí xxxxx xxxxxxxx xx xxxx.

7. X xxxxxx xx xxxxxxxxx dítěti xx nevydává písemné xxxxxxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx oznámení. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx větě xxxxx xxx uplatnit xx 30 xxx ode xxx, xxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx květen 2004, písemné xxxxxxx x xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx sociální xxxxxxx; x řízení x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx jako x xxxxxx x xxxxxxxxx xx věcech xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx.

8. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx dítěti xxxxxx dnem 31. xxxxxx 2005.

9. Pokud xx pro účely xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx výše xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xx nepřihlíží.

10. Xxxxxxxxx xxxxxx nelze postihnout xxxxxxx xxxxxxxxxx.

11. Náklady xx výplatu xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu.

Čl. XXXXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 237/2004 Xx. x xxxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x přistoupení XX k XX (1.5.2004)

XXXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx důchodci

Čl. XXXX

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xx výši xxxx x přidané xxxxxxx.

2. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx má xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx důchodu (xxxxx xxxxxxx) z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx") xxxxxxx xx xxxx června 2004. Má-li xxxxxxxxx xxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx příspěvek důchodci xxx jednou.

3. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1&xxxx;000 Xx.

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vyplatí xxx žádosti v xxxxxxx splátky důchodu xxxxxxxxx x červnu 2004, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx 2004 xxxxxxxx. Xxxxxx-xx nárok xx xxxxxxx důchodu x xxxxxx 2004 xxxxx xxxx, v xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx příspěvek xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do 60 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxxxxx důchodci xxxxxxx xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx příslušný x výplatě xxxxxxx x červnu 2004.

6. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxxxx xx vyplatí xxxxxx x červnu 2004, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x nejblíže xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 4 větě xxxxx xx příspěvek xxxxxxxx vyplatí x xxxxxxxxx.

7. X xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx orgán xxxxxxx x bodu 5 xxxxxxx xxxxxxxxxx, jen xxxxxx-xx o xx xxxxxxx xxxxxxxxx důchodu xx 60 xxx xxx dne, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx červen 2004. X řízení x xxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxxxx opravných xxxxxxxxxx xx správním řízení, xx postupuje xxxxxxx xxxx x řízení xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

8. Nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxx důchodci xxxxxx xxxx 30. xxxxxx 2005.

9. Pokud xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx důchodci xx nepřihlíží.

10. Xxxxxxxxx xxxxxxxx nelze xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

11. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se hradí xx xxxxxxxx rozpočtu.

Čl. XXXX vložen právním xxxxxxxxx č. 237/2004 Xx. x účinností xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004)

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxx xx státní xxxxxxxx podpory, které xxxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx k tomuto xxx posoudí xxxxx xxxxx čl. I xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx oprávněná xxxxx do 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx její xxxxxx x xxxxxxxxx nebo x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx příjmy xxxx xxxxxxxx s ní xxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx o dávce, xxxx xxxxxx osob, xxxxx vykonávají činnost, xxxxx xx považuje xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx osob xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 124/2005 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.3.2005

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvek x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx obdobné zařízení xxx xxxx předškolního xxxx, xx xxxxxxxx xxxxx čl. I xx xxxxxxx kalendářního měsíce xxxxxxxxxxxxx xx měsíci, x xxxx xxxxx xxxxx nabyl xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 204/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxx dávek xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx přepočtou xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 2007.

2. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx náležející xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2006, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 112/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx xxx pravomocně xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxx xxx účely dávek xxxxxx sociální xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx platných xxx xxx 1. xxxxx 2006, xxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx nárok xx xxx 31. xxxxxx 2006, nebo xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §51 xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx podpoře xx xxx 31. března 2006.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 113/2006 Xx. s xxxxxxxxx od 1.4.2006

Čl. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxx odměny xxxxxxxx, xx niž xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx čl. VI xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xx xxxx x xxxx v xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou pomoc xx xxxxxxx naposledy, xxx-xx x xxxxx xx tento příspěvek xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x němž xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xx. VII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 134/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XIII

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Nedokončená xxxxxx ve věci xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx volnou xxxxxxxxxx živnost u xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Rozhodnutí x xxxxxxxxxxx provozování xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx neustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pozbývá xxxxxxxx xxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx živnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx ohlašovací xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zákona x. 214/2006 Sb., xxxxxxx x právnické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx takové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 214/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2006 x xxxxxxxx bodu 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2007

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx příspěvek xxxxxxxxxx xx výši xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2007.

2. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx náležel xx xxx 31. xxxxxxxx 2007, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx po 31. xxxxxxxx 2007 xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx 2008, není-li dále xxxxxxxxx jinak.

3. Nároky xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory, xxxxx xxxxxxx před 1. xxxxxx 2008, se xxxxxxx xx xxxx xxxx 1. xxxxxx 2008 xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx do xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx od 1. xxxxx 2008

x) x xxxxxxxx výměře xx 3 let xxxx xxxxxx, jestliže nejmladší xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx nárok xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. lednem 2008 xxxxxxx 21 xxxxxx xxxx, x po xxxxxxxx 3 xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx snížené xxxxxx xx 4 xxx xxxx dítěte,

b) xx xxxxxxx výměře xx 4 xxx věku xxxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2007 xxxxxxx 3 xxx xxxx xxxx 1. xxxxxx 2008.

5. X xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle čl. XXIII, xxx-xx x xxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvek, xxxxx náležel ke xxx 31. xxxxxxxx 2007 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x rodičovský xxxxxxxxx xxxxxx tomuto xxxxx.

6. Rozhodný xxxxxx x přihlédnutím k čl. XXIII xxxxx 2 x 3 xx xxxxxxx

x) od ledna 2008, xxx-xx x xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx příspěvek xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx ledna 2008, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx prokáže xxxx xxxxxx uvedeného x čl. XXIII xxxx 2 x xxxxxxx, xx xxxxxx příjem xxxxxxx od xxxxx x xx společně xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxx 2008, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx účely přídavku xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x čl. XXIII xxxx 3.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 261/2007 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx 6 xxxxxxxxxxxx měsíců xx sobě jdoucích xxxxx §59 odst. 3 xxxxxx x. 117/1995 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2009, se xxxxxx xx 1. ledna 2009.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 382/2008 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2009

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xx Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2009 práva x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx částí xxxxxxxx xxxxx Xxxxx zařazených x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx k 31. xxxxxxxx 2008 xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx města Xxxxx dohodne xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1 přechod xxxx x povinností x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx - Xxxx xxxxx hlavního xxxxx Prahy. Takto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008 xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx a pravomocně xxxxxxxxxx xxxxxxx Úřad xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x 30 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory xx xxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008 xxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx.

5. Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x oblasti xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008 x xxxxx pravomocného xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2008, xxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx; xxxxxx x xxxxxxxxxxx výkonů xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxx xxxxxxxxx částí hlavního xxxxx Prahy xxxxxxxx x všech xxxxxxxxx x oblasti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxxxx xx xxxx 31. xxxxxxxx 2008 xxxxxx xxxxxxxxx lhůty, xxxxxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx základě xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x bodu 4 xxxxxxx xxxxx městských xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xx xxx 1. xxxxx 2009.

8. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx hlavního města Xxxxx xxxxx xxxxxx x státní sociální xxxxxxx, xx znění xxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2008, xxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2009 xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Úřad práce xxxxxxxx města Xxxxx.

9. Xxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx přešla xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx úřady, zahájená xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx orgán, xxxx xxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx.

10. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx převáděných xxxxxxxxxxx v dosavadních xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx nájemného x xxxxx xxxxxxxx x za úhradu xxxxxxxxxxx provozních nákladů xx 31. prosince 2010, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

11. Nárok xx rodičovský xxxxxxxxx x xxxxx výměře xxxxx čl. I bodů 5 a 6 xx xxxxxx na xxxxxxx žádosti xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

12. Nárok xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1 xxxx. e) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvek xxxxxx ke xxx 31. prosince 2009 x náleží x xx xxxxx datu.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 414/2008 Xx. x účinností xx 1.1.2009 x xxxxxxxx bodu XX, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 1.12.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xx dítě xxxxxxxxxx před 1. xxxxxxxxx 2009 xxxxx xxxxxx č. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx účinném xx xxx 1. xxxxxxxx 2009, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx 2009.

2. Xxxxx xxxxx do 31. července 2009 xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx §18 xxxx. 1 xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx xxxxx účinném xxx xxx 1. xxxxxxxx 2009, bez xxxxxxx; oznámení x xxxxx xxxx přídavku xx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xx dítě xxxxx §17 x 18 xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxx naposledy xx xxxxx xxxxxxxx 2009.

2. Xxxxx práce xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nově xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx a xxxx xxxx podle §17 x 18 zákona x. 117/1995 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxx doručí xxxxxxxxxx do xxx xxxxxxx přídavku xx xxxx náležející xx xxxxx xxxxx 2010 xxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx na xxxx podle §17 x 18 zákona x. 117/1995 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxx xxxxx xx 31. ledna 2011 xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §32 odst. 1 písm. b) xxxxxx x. 117/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 362/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

Xx. VIII

Přechodné ustanovení

Rozhodný xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx, na xxx xxxxxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2010.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 346/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

Xx. VIII

Čl. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 80/2011 Sb.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 odst. 2 až 4 xxxxxx č. 117/1995 Xx., xx znění xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx dávky xxxxxx sociální xxxxxxx xx vztahuje na xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2011; xxx-xx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx před 1. xxxxxx 2012 xxxxx zákona x. 117/1995 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx podmínka xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory xx 1. října 2012.

2. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxx 31. prosince 2011 xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dni xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x důvodu xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx těžce xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxx, které xx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 3 xxx, bude xxxxxxx x xx 31. prosinci 2011, xxxxxxx však do 3 let xxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx 7 600 Kč xxxxxxx s xxx, xx úprava xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxx. Rodičovský xxxxxxxxx xxxx xx 31. prosinci 2011 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx nárok xx xxxxxxxxxx příspěvek xxxx xxxxxxx nárok na xxxxxxxxx xx xxxx. Xx-xx toto xxxx xxxxx xx příspěvek xx péči, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2012 xxxxxxx xxxxxxx volbu xxxxx xxxxx dávky, xxxxxxx §30b odst. 4 xxxxxx č. 117/1995 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx platí x xxx tyto xxxxxxx. Po provedené xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

3. Nejde-li x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx 2, nárok xx rodičovský xxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1 xxxx. e) x xxxx. 4 xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do dne 31. xxxxxxxx 2011, xxxxxx naposledy xx xxxxx xxxxxxxx 2011. Xxxxxxxxxx příspěvek, xxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx naposledy xx prosinec 2011. X zániku xxxxxx xx rodičovský příspěvek xxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2011.

4. Xxx-xx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx nárok přede xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx a který xxxx náležet i xx 31. xxxxxxxx 2011, xxxx rodič

a) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2011 podle xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) nejdříve 1. xxxxx 2012 xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2012, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx před 1. xxxxxx 2012 se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §30a odst. 1 xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Změna xxxxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx na základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

5. Dítě, xxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx náleží x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx příspěvek na xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zákona č. 117/1995 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nejdéle xx 31. xxxxxxxx 2012

x) xx xxxx, xxxxx xx xxxxxx závislou xx péči jiné xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx X (xxxxx xxxxxxxxx), xxxx-xx xxxx 1. xxxxxx 2012 xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxx, xxxxx xx xxxxxx závislou na xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx XX (středně těžká xxxxxxxxx), xxxx-xx xxxx 1. lednem 2012 xxxxxxxxxx zdravotně xxxxxxxxx,

x) xx dítě, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx III (xxxxx xxxxxxxxx) xxxx ve xxxxxx IV (úplná xxxxxxxxx), xxxx-xx xxxx 1. lednem 2012 xxxxxxxxxx těžce zdravotně xxxxxxxxx,

xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxxx službách xxx účely xxxxxxxxx xx xxxx.

6. Xxxxx xx sociální xxxxxxxxx xxxxx čl. VIII xxxx 2 xxxxxx č. 347/2010 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x úspornými xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, zaniká xxxx 31. xxxxxxxx 2011. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx příplatek xxxxx xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx rukou.

7. Xxxxxx x dávkách xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

8. Xxxxxxxxxx §54a xxxxxx x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, se xxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx neplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx dítěte x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx péči, pokud xxxx sankce xxxxxx xxxxxx xxxx nejdříve xxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

9. X případech, kdy xxxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky xxxxxx x rodině postupuje xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §54a xxxx. 2 zákona x státní sociální xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx, náleží xxxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Částky rodičovského xxxxxxxxx vyplacené xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxxx péče x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 220&xxxx;000 Kč.

2. Xxxxxx, xxxxxxx náleží xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 31. prosinci 2011 xxxxx xxxxxx úpravy xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 366/2011 Sb., xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nadále xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xxxx x tomto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 220&xxxx;000 Xx. Ostatní xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx úpravy xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx dítěti, xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x změnu xxxxxxxxxxxx příspěvku xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx rodiče je xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xxx péči x xxxxx xxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 220&xxxx;000 Kč.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 331/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2012

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, zanikají xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Výplata xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, která xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx provede xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2012.

2. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxx do 30. listopadu 2012 xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx oprávněné xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx právního předpisu. Xxxx sdělení xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 401/2012 Sb. x xxxxxxxxx od 27.11.2012

Xx. XXX

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx kurzech cizích xxxxxx s xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vydaného xx xxxxxxx §15 xxxxxx č. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx do 31. xxxxx 2012, x na základě §108 xxxx. 3 xxxxxx x. 155/1995 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxx 2012, x xxxxxxxx k 31. xxxxx 2012, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2013/2014 xx xxxxxxxx xx studium xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění.

Čl. III xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 267/2013 Sb. x účinností xx 1.9.2013

Xx. IV

Přechodná ustanovení

1. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx karta sociálních xxxxxxx x které xx dávka xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §58 xxxx. 3 xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx účinném xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxxxxxxxx měsíce ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x návaznosti xx xxxxxxx karty xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx změnu xxxxxxx xxxxxxx dávky xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx ode dne xxxxxxx podle xxxx 1. Xxxxx uvedená x §58 xxxx. 3 větě xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx. xxx xxxxxxx.

3. Xxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxx pobočce Úřadu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dávky xxxxx xxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx dávka xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxx však od xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po dni xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx na xxxx naposledy sdělený Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dávky, x nebude-li xxxxxx xxxx, xxxx vyplácena xxxxxxxxx poukazem.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 306/2013 Sb. x účinností xx 1.11.2013

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx v §5 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 117/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx poprvé xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2015, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxx xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx přiznané xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2015, xx-xx rozhodným xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 252/2014 Xx. x účinností xx 1.1.2015

Čl. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxx-xx x xxxx narozené xxxx převzaté xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx před 1. xxxxxx 2015, xxxxxx xxxxxxx xxxxx §4446 xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 253/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx 1. října 2017, xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx měsíc xxxxx 2017.

2. Xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 1. xxxxx 2017 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2017, x xx x xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xx dítě xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx nebylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxx.

3. Úřad xxxxx Xxxxx republiky - xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx město Xxxxx xxxxxx částky přídavku xx dítě xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx. O xxxxx xxxx přídavku xx xxxx se xxxxx xxxxxx do xxxxx.

4. Xxx stanovení xxxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvek x xxxx xxxx xxxxx §30 xxxx. 1 zákona č. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x částce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyplacené xxx xxxx x xxxx xxxx narozených xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona. Xxxxx xxx došlo x zániku xxxxxx xx rodičovský xxxxxxxxx x xxxxxx vyčerpání xxxxxx 220 000 Kč x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx o 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx věku xx 4 let, xxxxxx xx xxx xxx 1. xxxxx 2018 xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 110 000 Xx. Xxxxxxxx nároku xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx provede xx xxxxxx.

5. Přídavek na xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx výši xxxxx §18 xxxxxx x. 117/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx od xxxxxxx náležející za xxxxxxxxxx měsíc, ve xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

6. Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - krajské xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Prahu xxxxxx xxxxxxxxx přídavku xx dítě xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx dítě xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti, xxxxxxx sdělení x xxxxx výše xxxxxxxx xx xxxx; toto xxxxxxx se nedoručuje xx xxxxxxxxx xxxxx.

7. Xxxxxxxxxx příspěvek, xxxxx xxx xxxxxxx pěstounovi xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Xxx xxxxxxxxx nároku na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 117/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx přechodnou dobu xx dobu xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 200/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx do 4 xxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx datu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xx toto dítě xx děti xx xxxx xxxxx zákona x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona. Xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyplacené xxx xxxx x toto xxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx Xxxxx republiky - krajské xxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxx město Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxxx xxxxx nabude xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; toto xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

2. X případě rodiče, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx nebo xxxx xx 4 xxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx, ale xxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx celkovou částku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx podle zákona x. 117/1995 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx částkou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx č. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxxx.

3. Pro xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxx xxxxxx x mateřství xxxx nemocenského x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxx převzetím xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx právním předpisem x. 363/2019 Xx. x účinností xx 1.1.2020

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 117/95 Xx. xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.10.1995, x výjimkou §17 xx 29 x §80 bodů 1 xx 3, 7, 12 xx 15, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1996.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

137/96 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře

s účinností xx 1.7.96, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §5,11,12 x 28, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.1.96

132/97 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a x změně xxxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 137/96 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.7.97

242/97 Xx., kterým xx mění x xxxxxxxx xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x účinností od 1.1.98, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §17, 18, 19 x xx. XX odst. 2 x xxxx. 4 xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.10.97

87/98 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx č. 117/95 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 33/98

91/98 Sb., xxxxxx xx doplňuje xxxxx x. 94/63 Xx., x rodině, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x o změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx 1.8.98, s xxxxxxxx ustanovení §24 xxxx. 1

x §25 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.98

158/98 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 117/95 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.7.98

223/98 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 2.9.98 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §17 x 18 xxxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 242/97 Xx. (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 21.10.98

360/99 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2000

118/2000 Xx., o ochraně xxxxxxxxxxx xxx platební xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2000

132/2000 Sb., o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících xx zákonem x xxxxxxx, zákonem o xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx úřadech a xxxxxxx x hlavním xxxxx Praze

s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

155/2000 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 65/65 Xx., zákoník xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a některé xxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2001

492/2000 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

271/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2001

402/2001 Xx., úplné xxxxx xxxxxx x. 117/95 Xx. publikované x xxxxxx č. 150/2001

151/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx soudního xxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

309/2002 Xx., x xxxxx zákonů souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004 (xxxxxxx x. 281/2003 Xx. xxxx změněna účinnost xx 1.1.2005, xxxxxxx x. 626/2004 Sb. xxxx změněna xx 1.1.2007, zákonem x. 531/2006 Sb. xxxx xxxxxxx na 1.1.2009, xxxxxxx x. 381/2008 Xx. byla xxxxxxx xx 1.1.2012 a xxxxxxx x. 445/2011 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2015)

320/2002 Sb., x změně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx okresních xxxxx

x účinností xx 1.1.2003

125/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2003

281/2003 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 218/2002 Xx., x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx a ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Xx., x xxxxx x. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x službě státních xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxx x. 123/2003 Xx.

x xxxxxxxxx xx 28.8.2003

362/2003 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků bezpečnostních xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2005 (zákonem x. 530/2005 Xx. byla xxxxxxx xxxxxxxx na 1.1.2007)

424/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 582/91 Xx., x organizaci x xxxxxxxxx sociálního zabezpečení, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2004

438/2003 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

453/2003 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 117/95 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx od 1.4.2004, x xxxxxxxx §2a, §3, 7, 19, 20, 24, 50, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 63x, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72x, 73x, §79x x §79x, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.4.2004; x §2, 4, 5, 6, 8, §27 - 29, §51, 68, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2004

454/2003 Xx., usnesení Xxxxxxxxxx sněmovny k xxxxxx, xxxxxx se xxxx zákon x. 117/95 Sb., x xxxxxx sociální podpoře, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx, přijatému Xxxxxxxxxxx dne 6.11.2003 x vrácenému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dne 27.11.2003

x xxxxxxxxx od 6.1.2004

53/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel

s xxxxxxxxx xx 1.4.2004

237/2004 Xx., xxxxxx se x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x dani x přidané hodnoty xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx zákona x. 479/2003 Xx., a xxxxx x. 338/92 Xx., o xxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

238/2004 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zákonu, kterým xx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx z xxxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx další xxxxxxxx a xxxx xxxxx č. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 479/2003 Xx., x zákon x. 338/92 Xx., x xxxx x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přijatému Xxxxxxxxxxx dne 1.4.2004 x xxxxxxxxx prezidentem xxxxxxxxx xxx 9.4.2004

x xxxxxxxxx xx 8.5.2004

315/2004 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 117/95 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 94/63 Xx., x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 359/99 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2004

436/2004 Xx., kterým xx xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

x účinností od 1.10.2004

562/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx školského xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2005

626/2004 Xx., x xxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností od 1.1.2005

124/2005 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 117/95 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 482/91 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 235/2004 Xx., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 40/2004 Xx., x veřejných xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.3.2005

168/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé další xxxxxx

x účinností xx 1.6.2005

204/2005 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 117/95 Sb., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

218/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 100/88 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 463/91 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 117/95 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.10.2005

377/2005 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstvy, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x obchodníky x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x finančních xxxxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 29.9.2005

381/2005 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 349/99 Sb., x Veřejném xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2006

530/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 362/2003 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx poměru příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 153/94 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2006

552/2005 Sb., kterým xx mění zákon x. 111/98 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x o změně x doplnění xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx školách), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

109/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x sociálních xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2007

112/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x existenčním xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx nouzi

s xxxxxxxxx xx 1.1.2007

113/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 117/95 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 99/63 Xx., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 141/61 Sb., x xxxxxxxx řízení xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 279/2003 Xx., x výkonu xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.4.2006

115/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

134/2006 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 94/63 Xx., o xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 117/95 Xx., o xxxxxx sociální xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 200/90 Sb., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.6.2006

189/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007 (xxxxxxxx xxxx změněna xxxxxxx x. 585/2006 Xx. xx 1.1.2008 x xxxxxxx č. 261/2007 Xx. xx 1.1.2009)

214/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.8.2006 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XXXX xxxx 4, xxxxx nabývá xxxxxxxx dnem 1.1.2007

267/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008 (xxxxxxx x. 218/2007 Xx. byla xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2010), (xxxxxxx x. 282/2009 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2013), (xxxxxxx x. 463/2012 Xx. xxxx změněna xxxxxxxx xx 1.1.2015) x (zákonem x. 182/2014 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2017)

531/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 218/2002 Xx., x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx a o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.12.2006

585/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 189/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 264/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 589/92 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 117/95 Xx., x státní xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Sb., x zákon x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2009

213/2007 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 117/95 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 251/2005 Xx., x xxxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 29/2007 Sb.

s účinností xx 22.8.2007

218/2007 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx x. 267/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zákon x. 264/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx zákona x. 585/2006 Xx., xxxxx x. 110/2006 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon č. 155/95 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 22.8.2007

261/2007 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2008 x xxxxxxxx některých ustanovení, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xx 1.1.2009

269/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné správy x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2008

379/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., o pobytu xxxxxxx xx xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 325/99 Xx., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 21.12.2007

88/2008 Xx., xxxxx XX ze xxx 31.1.2008 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Xx., x stabilizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona č. 586/92 Sb., o xxxxxx x příjmů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s účinností xx 27.3.2008

129/2008 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých souvisejících xxxxxx

x účinností xx 1.1.2009

239/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx partnerstvím

s xxxxxxxxx xx 1.7.2008

305/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2009

306/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

381/2008 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 218/2002 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x o odměňování xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o odměňování xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 20.10.2008

382/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx cizinců xx xxxxx XX a x xxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx od 1.1.2009

414/2008 Xx., kterým se xxxx zákon x. 117/95 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 359/99 Xx., x sociálně-právní xxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x účinností od 1.1.2011

282/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.8.2009

326/2009 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx stability

s xxxxxxxxx xx 1.7.2009

362/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx o státním xxxxxxxx ČR xx xxx 2010

x účinností xx 1.1.2010 x xxxxxxxx xx. XX, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 20.10.2009

10/2010 Xx., xxxxx XX ze xxx 1.12.2009 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx části xxxxxxxxxx xxxx 2 xx. XXXX xxxxx dvacáté xxxxxx zákona x. 237/2004 Xx., xxxxxx xx v souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zákony a xxxxxxxxx xxxxxxx další xxxxxxxx a xxxx xxxxx č. 353/2003 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 479/2003 Xx., a zákon x. 338/1992 Sb., x dani x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx paragrafované znění)

s xxxxxxxxx od 29.1.2010

346/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2011

347/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s úspornými xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí

s účinností xx 1.1.2011

427/2010 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx na území XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 325/99 Xx., o xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., o Xxxxxxx ČR, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

73/2011 Sb., x Úřadu xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2011

80/2011 Xx., nález XX xx xxx 1.3.2011 xx. xx. Xx. XX 55/10 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx zákona x. 347/2010 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatřeními x působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

364/2011 Sb., xxxxxx xx mění některé xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxx opatřeními x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.1.2012

366/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/2006 Xx., x pomoci x xxxxxx nouzi, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 108/2006 Xx., o sociálních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 117/95 Sb., x státní sociální xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

375/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona x xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx x xxxxxx x zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.4.2012

428/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

445/2011 Xx., kterým se xxxx zákon x. 218/2002 Sb., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 309/2002 Xx., o změně xxxxxx souvisejících s xxxxxxxx zákona o xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 28.12.2011

458/2011 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x dalších změnách xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2015 x 1.1.2014

331/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 329/2011 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 141/2012 Xx., xxxxx x. 73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx XX x x xxxxx souvisejících zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 108/2006 Xx., x sociálních xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2012

399/2012 Sb., o xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

401/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013 x xxxxxxxx xx. X, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 27.11.2012

463/2012 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákon

s xxxxxxxxx xx 21.12.2012

48/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 111/98 Xx., x xxxxxxxx školách x x změně a xxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x vysokých xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 117/95 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2013

267/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 1.9.2013

306/2013 Sb., x xxxxxxx xxxxx sociálních xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2014

344/2013 Sb., x změně daňových xxxxxx v xxxxxxxxxxx x rekodifikací xxxxxxxxxx xxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

64/2014 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

101/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Sb., o xxxxxx cizinců xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.6.2014

182/2014 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 29.8.2014

250/2014 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2015

252/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 111/2006 Xx., o xxxxxx x hmotné xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

253/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

267/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 586/92 Sb., x xxxxxx z xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2014

332/2014 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 221/99 Xx., x vojácích x povolání, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

205/2015 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx č. 266/2006 Xx., o xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, x zrušují xxxx xxxx některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x ukončení důchodového xxxxxxx

x účinností xx 1.1.2016

137/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx školách x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxx

x účinností xx 1.1.2017

298/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro elektronické xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 121/2000 Xx., x právu xxxxxxxxx, x právech xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 19.9.2016

98/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 111/2006 Xx., x xxxxxx v xxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 117/1995 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 20.4.2017

183/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x xxxx a zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

200/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 117/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2018 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.10.2017

222/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 15.8.2017

92/2018 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 31.5.2018

32/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Xx., zákoník xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2019

277/2019 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2022

363/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 117/1995 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2020 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která nabývají xxxxxxxxx 1.7.2020

30/2020 Xx., xxxxx XX xx xxx 17.12.2019 sp. xx. Xx. ÚS 31/17 xx xxxx xxxxxx xx zrušení §18 xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.7.2020

x oprava xxxxxxxxx redakčním xxxxxxxx x xxxxxx č. 68/95 Sb., 96/98 Xx., 150/2001 Xx. x 141/2002 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §4 xxxxxx č. 135/1982 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§7 a §19 odst. 3 xxxxxx x. 123/1992 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky.

2) Xxxxx č. 561/2004 Sb., x předškolním, základním, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx školách), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) §34 xxxxxx x. 29/1984 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 171/1990 Xx.
4) §4 xxxxxx XXX č. 545/1992 Xx., x Xxxxxx zákonů České xxxxxxxxx.
5) §120 xxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx x. 149/1988 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 309/1993 Sb. a x. 207/1995 Sb.
6) §15 xxxx. 4 xxxxxx x. 50/1973 Sb., x pěstounské xxxx, xx xxxxx zákona x. 118/1992 Xx.
7) §2 xxxx. 4 xxxxxx XXX x. 550/1991 Xx., o všeobecném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 161/1993 Sb. a xxxxxx č. 59/1995 Xx.
8) §6 xxxxxx č. 123/1992 Xx.
9) Například §128 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 519/1991 Xx., a §8 xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 178/1990 Xx., zákona x. 558/1991 Sb. x xxxxxx x. 292/1993 Xx.
10) Například §8 xxxx. 1 xxxxxx XXX x. 582/1991 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxx ČNR x. 590/1992 Xx., x §12 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx XXX x. 9/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX č. 272/1992 Xx.
11) Xxxxx č. 71/1967 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx).
12) Zákon č. 382/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 117/1992 Xx.
13) Zákon č. 100/1988 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 110/1990 Xx., xxxxxx č. 180/1990 Xx., zákona x. 1/1991 Xx., xxxxxx č. 46/1991 Xx., zákona x. 306/1991 Xx., zákona XXX č. 482/1991 Xx., xxxxxx x. 578/1991 Sb., zákona XXX č. 582/1991 Xx., xxxxxx x. 235/1992 Xx., xxxxxx XXX č. 589/1992 Xx., xxxxxx XXX x. 37/1993 Xx., xxxxxx č. 84/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 266/1993 Xx., xxxxxx č. 307/1993 Xx., xxxxxx x.182/1994 Xx. x zákona x. 241/1994 Xx.
14) Xxxxx č. 50/1973 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 58/1984 Xx., zákona x. 118/1992 Sb. x xxxxxx č. 307/1993 Xx.
15) Zákon č. 88/1968 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx x o přídavcích xx xxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 99/1972 Sb., zákona x. 73/1982 Xx., xxxxxx x. 57/1984 Xx., xxxxxx x. 109/1984 Xx., xxxxxx x. 51/1987 Sb., xxxxxx x. 103/1988 Xx., xxxxxx č. 180/1990 Xx., zákona x. 306/1991 Xx., xxxxxx XXX x. 582/1991 Xx., zákona XXX č. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 266/1993 Sb., zákona x.308/1993 Sb., xxxxxx x.182/1994 Xx. x xxxxxx x. 241/1994 Xx.
Vyhláška Xxxxxxxx xxxx odborů č. 165/1979 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x poskytování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 155/1983 Sb., xxxxxxxx č. 79/1984 Xx., xxxxxxxx x. 135/1984 Xx., vyhlášky x. 59/1987 Xx., xxxxxxxx č. 148/1988 Xx., xxxxxxxx x. 123/1990 Sb., xxxxxxxx x. 263/1990 Sb., xxxxxxxx x. 501/1990 Xx., xxxxxx x. 306/1991 Xx., zákona XXX č. 582/1991 Xx., xxxxxx XXX x. 590/1992 Xx., xxxxxxxx x. 30/1993 Xx., xxxxxx ČNR x. 37/1993 Xx., xxxxxxxx x. 312/1993 Xx., xxxxxxxx č. 196/1994 Xx. x xxxxxxxx x. 248/1994 Xx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 141/1958 X. x., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 102/1964 Sb.,vyhlášky x. 143/1965 Xx., xxxxxxxx x. 95/1968 Xx., vyhlášky č. 155/1983 Xx., xxxxxxxx x. 263/1990 Xx., xxxxxx XXX x. 582/1991 Xx. x xxxxxxxx x. 30/1993 Xx.
16) Zákon č. 32/1957 Sb., x nemocenské xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 58/1964 Xx., zákona č. 87/1968 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 8/1982 Xx., zákona č. 109/1984 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Xx., xxxxxx ČNR č. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 308/1993 Xx. x zákona č. 182/1994 Sb.
17) Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXXX č. 206/1990 Sb., x státním vyrovnávacím xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 245/1991 Xx., xxxxxx x. 578/1991 Xx., zákona XXX č. 10/1993 Xx., xxxxxx XXX x. 37/1993 Sb., xxxxxx x. 182/1994 Xx. a xxxxxx x. 183/1994 Xx.
18) Zákon č. 319/1993 Sb., o příspěvku xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 109/1995 Xx.
19) Xxxxx XXX č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxx XXX č. 35/1993 Xx., zákona č. 96/1993 Xx., zákona x. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 196/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Sb., zákona x. 42/1994 Sb., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx č. 114/1994 Xx., zákona x. 259/1994 Xx., xxxxxx x. 32/1995 Xx., zákona x. 87/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 149/1995 Xx., xxxxxx č. 248/1995 Xx., xxxxxx x. 316/1996 Xx., xxxxxx č. 18/1997 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Sb., xxxxxx x. 209/1997 Xx. x xxxxxx x. 210/1997 Xx.
20) §8 xxxxxx č. 582/1991 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) §35 xxxxxx ČNR x. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
22) §45 xxxxxx x xxxxxx.
23) §63 x 74 xxxxxx x xxxxxx.
24) §69 xxxxxx o xxxxxx.
25) §78 xxxxxx x xxxxxx.
26) §2 xxxxxx č. 50/1973 Xx., o xxxxxxxxxx xxxx.
27) §45 xxxxxx x xxxxxx.
§76a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
28) §9 xxxxxx x. 155/1995 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx.
29) §1 xxxxxx č. 29/1984 Xx., ve znění xxxxxx x. 171/1990 Xx. a xxxxxx x. 138/1995 Sb.
30) §12 xxxxxx x. 1/1991 Xx., x zaměstnanosti.
31) §53 x násl. zákona x. 29/1984 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 171/1990 Sb. x xxxxxx x. 138/1995 Xx.
32) §13 xxxxxx ČNR č. 9/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 272/1992 Xx.
33) §27a xxxxxx x. 29/1984 Xx., xx znění xxxxxx x. 138/1995 Xx.
34) §21 x 22 zákona x. 172/1990 Xx.
35) §25 x 38 xxxxxx x. 29/1984 Sb., xx znění zákona x. 171/1990 Xx. x zákona č. 138/1995 Xx.
36) §25 xxxxxx č. 29/1984 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 171/1990 Xx. x zákona x. 138/1995 Xx.
37) Zákon č. 76/1959 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vojáků, xx znění xxxxxx x. 59/1969 Xx., xxxxxx č. 100/1970 Xx., xxxxxx x. 65/1978 Xx., xxxxxx x. 74/1990 Xx., xxxxxx x. 228/1991 Xx., zákona č. 77/1992 Xx., xxxxxx x. 226/1992 Sb., xxxxxx x. 34/1995 Xx. x xxxxxx x. 160/1995 Xx.
Xxxxx XXX č. 186/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx ČNR č. 590/1992 Xx., xxxxxx XXX x. 26/1993 Xx., xxxxxx x. 326/1993 Xx., xxxxxx x. 40/1994 Xx., xxxxxx x. 33/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb. a xxxxxx č. 160/1995 Xx.
38) §37 xxxx. 2 xxxxxx x. 29/1984 Xx., xx znění xxxxxx x. 138/1995 Sb.
39) §1 xxxxxxxx Ministerstva práce x xxxxxxxxxx věcí x. 136/1993 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx pěstouna xxx xxxxxx pěstounské xxxx xx xxxxxxxxxx zařízeních, xx znění xxxxxxxx x. 184/1996 Xx.
40) §3 xxxxxx XXX x. 582/1991 Sb., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 307/1993 Sb.
Zákon XXX č. 114/1988 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx ČNR x. 125/1990 Xx., xxxxxx XXX x. 210/1990 Sb., xxxxxx XXX x. 425/1990 Xx., xxxxxx XXX x. 459/1990 Xx., xxxxxx ČNR x. 9/1991 Xx., zákona XXX x. 144/1991 Xx., zákona ČNR x. 582/1991 Sb., xxxxxx x. 84/1993 Xx., xxxxxx č. 307/1993 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx XX x. 72/1995 Sb., xxxxxx x. 118/1995 Xx. x xxxxxx x. 238/1995 Xx.
41) §115 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) Xxxxx č. 463/1991 Sb., x životním xxxxxx, ve znění xxxxxx XXX č. 10/1993 Xx., zákona x. 84/1993 Xx. x zákona x. 118/1995 Sb.
43) Zákon XXX č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx a provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona XXX x. 590/1992 Xx., xxxxxx ČNR č. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Xx., xxxxxx č. 307/1993 Xx., zákona x. 241/1994 Xx. a xxxxxx č. 118/1995 Xx.
44) §1 xxxxxx XXX x. 531/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 325/1993 Xx. x zákona x. 85/1994 Xx.
45) §1 xxxxxx ČNR x. 551/1991 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
Zákon XXX č. 280/1992 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, podnikových x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 10/1993 Sb., xxxxxx XXX x. 15/1993 Xx., xxxxxx č. 60/1995 Xx., xxxxxx x. 149/1996 Sb. x xxxxxx x. 48/1997 Xx.
46) §2 xxxxxx ČNR x. 9/1991 Sb.
47) §12 xxxxxx č. 141/1961 Xx., x trestním xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 558/1991 Sb., xxxxxx x. 25/1993 Sb., xxxxxx č. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 154/1994 Xx. x xxxxxx x. 152/1995 Xx.
48) §3 xxxxxx č. 166/1993 Xx., x Nejvyšším xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx zákona x. 117/1994 Xx., zákona x. 224/1994 Xx., xxxxxx č. 58/1995 Xx. x xxxxxx x. 296/1995 Xx.
49) §26 x xxxx. občanského xxxxxxxx.

50) §907 občanského xxxxxxxx.
51) §45a xxxxxx x rodině.
52) §45b xxxx. 2 zákona x rodině.
53) §76 xx 81 xxxxxx x. 220/1999 Xx., x průběhu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx služby x vojenských cvičení x x xxxxxxxxx xxxxxxxx poměrech xxxxxx x xxxxxx.
54) §61 xxxx. 3, §132, 138 x 140 xxxxxx x. 221/1999 Xx., x vojácích x povolání.
§114 xx 116 xxxxxx x. 186/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
§116, 117 x 119 xxxxxx x. 154/1994 Xx., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 160/1995 Xx.
55) §7 xxxxxx č. 18/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxx.
56) Xxxxx č. 118/2000 Sb., o ochraně xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
57) §45 xx 47 zákona x. 111/1998 Xx., x vysokých xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx školách).
58) Například xxxxx č. 221/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxx č. 186/1992 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
59) §55 xxxxxx x. 111/1998 Xx.
60) §717 xxxxxxxxxx zákoníku.
61) §703 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
62) §22 xxxxxx x. 76/1978 Xx., x školských xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 390/1991 Xx.
§45 xxxx. 1 zákona č. 29/1984 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 138/1995 Xx.
63) Xxxxx č. 111/1998 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
64) §9a x xxxx. zákona x. 29/1984 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
65) Xxxxx č. 256/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
66) §67 xxxxxx č. 169/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx.
67) §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
68) §299 x 317 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
69) §3 xxxx. 2 zákona x. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx).
70) Xxxxx č. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
71) Xxxxx č. 227/2000 Sb., o elektronickém xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx).
72) Zákon č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
73) §81 xxxx. 2 zákona x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx zabezpečení, xx znění xxxxxx x. 213/2002 Sb.
74) §2 xxxx. a) a x) vyhlášky č. 362/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx rozluky v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů x o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxx xxxxxxxxx xxxxxxx rozluky.
75) Nařízení Rady (XXX) 1408/71 x xxxxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx, samostatně xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (EEC) 574/72 xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx (XXX) 1408/71 x xxxxxxxx soustav sociálního xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x rámci Xxxxxxxxxxxx.
76) §2 xxxx. 2 zákona x. 9/1991 Xx., x zaměstnanosti a xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 167/1999 Xx. a xxxxxx x. 320/2002 Xx.
77) §4 xxxx. 2 zákona x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx městě Xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 145/2001 Xx.
78) §81 xxxx. 2 zákona x. 100/1988 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 213/2002 Xx.
79) Xxxxx č. 131/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
80) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
81) Xxxxx č. 40/1993 Sb., x nabývání x xxxxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
82) Xxxxx č. 326/1999 Sb., x pobytu xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
83) Xxxxx č. 325/1999 Sb., o xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
84) §13b xxxxxx x. 133/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 53/2004 Xx.
85) Xxxxx č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
86) §67 xxxxxx x. 435/2004 Xx.
87) §57 xx 91 xxxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx).
88) §141 xx 159 xxxxxx x. 561/2004 Sb.
89) §8 xxxx. 3 x §186 odst. 2 xxxxxx x. 561/2004 Xx.
90) §92 xx 107 xxxxxx x. 561/2004 Xx.
91) §45 xx 47 xxxxxx x. 111/1998 Xx., x vysokých školách x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx školách).
92) §36 xx 43 xxxxxx x. 561/2004 Sb.
93) §55 xxxx. 1 xxxxxx x. 561/2004 Xx.
94) §46 xxxx. 3 a §48 xxxxxx x. 561/2004 Xx.
95) §55 xxxx. 2 xxxxxx x. 561/2004 Sb.
96) §55 xxxx. 3 xxxxxx x. 561/2004 Sb.
97) Xxxxxxxxx xxxxx č. 586/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 54/1956 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 155/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
98) §28a xxxxxx x. 293/1993 Xx., x výkonu xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 52/2004 Xx.
99) §91 xxxxxx č. 111/1998 Xx., x vysokých xxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x vysokých xxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.

100) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 883/2004 ze xxx 29. dubna 2004 o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 987/2009 xx xxx 16. xxxx 2009, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nařízení (XX) č. 883/2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1231/2010 xx xxx 24. listopadu 2010, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 883/2004 x xxxxxxxx (XX) x. 987/2009 xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx které xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x důvodu xxxxxx xxxxxx příslušnosti.

Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 492/2011 ze xxx 5. xxxxx 2011 o xxxxxx xxxxxx pracovníků xxxxxx Xxxx.

101) §74 x násl. xxxxxx x. 220/1999 Xx., x průběhu základní xxxx xxxxxxxx služby x vojenských xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.
102) §61 xxxx. 4 x §131 zákona x. 221/1999 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 254/2002 Xx.
103) §155 x 157 xxxxxx x. 361/2003 Xx., x služebním poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
104) Xxxxx č. 42/1992 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx majetkových xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
105) Xxxxxxxxx xxxxx č. 13/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
106) §117 x 118 zákona x. 221/1999 Xx., xx znění zákona x. 254/2002 Sb. §102 a xxxx. xxxxxx č. 361/2003 Xx., ve znění xxxxxx x. 436/2004 Xx.
107) §7 xxxx. 2 vyhlášky x. 19/1991 Xx., x xxxxxxxxx uplatnění x xxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 405/2003 Xx.
108) §11 xxxx. 2 xxxxxx x. 143/1992 Xx., x xxxxx x xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx organizacích x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, §119 xxxxxx č. 361/2003 Xx., x služebním xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
109) §36 x 37 zákona x. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jiném vzdělávání (xxxxxxx xxxxx).
110) Xxxxxxxxx §251 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu, §78 xxxxxxxxx xxxx, §73 xxxxxx č. 337/1992 Xx., x xxxxxx daní a xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
111) §299 xxxxxxxxxx soudního xxxx.
112) Xxxxx č. 110/2006 Sb., x xxxxxxxx x existenčním xxxxxx.
113) Xxxxx č. 115/2006 Sb., x registrovaném xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
114) Xxxxxxxxx §192 zákoníku práce.
115) §8 xxxxxx č. 108/2006 Xx., o sociálních xxxxxxxx.
116) §16a xxxxxx č. 269/1994 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
117) §10 x 10a xxxxxx x. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 53/2004 Xx., zákona x. 68/2006 Xx. x xxxxxx x. 342/2006 Xx.
118) §76 xxxxxx x. 325/1999 Xx., x xxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších předpisů, (xxxxx x xxxxx), xx znění xxxxxx x. 2/2002 Sb.
§66 xx 68 xxxxxx č. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Xx. a xxxxxx x. 379/2007 Xx.
§87g a 87h xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 161/2006 Sb. a xxxxxx x. 379/2007 Xx.
119) §77 xxxxxx x. 325/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 2/2002 Xx. x xxxxxx x. 350/2005 Sb.
§93 xxxxxx č. 326/1999 Sb., ve xxxxx xxxxxx x. 217/2002 Sb., zákona x. 222/2003 Xx. x xxxxxx x. 61/2006 Xx.
120) §42c xxxxxx č. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 161/2006 Xx. a zákona x. 379/2007 Xx.
121) §42f xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxx č. 379/2007 Xx.
122) §14a x 14b xxxxxx x. 325/1999 Sb., xx znění xxxxxx x. 2/2002 Sb.
123) §6 xxxxxx č. 111/2006 Xx., o xxxxxx x xxxxxx nouzi, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
124) §43 xxxxxx x. 111/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
125) §4 xxxx. 1 xxxx. x) x b) xxxxxx x. 111/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
126) §7 xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx.
127) §7 xxxxxx x. 108/2006 Xx., o sociálních xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
128) §42i xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 427/2010 Xx.
129) Xxxxx č. 73/2011 Sb., o Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
130) §5 xxxx. 6 xxxxxx x. 111/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 366/2011 Xx.
131) Xxxxx č. 329/2011 Sb., x poskytování xxxxx osobám xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
132) Zákon č. 200/1990 Sb., x přestupcích, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
133) §4b xxxxxx č. 73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx Xxxxx republiky x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 366/2011 Xx.
134) Zákon č. 359/1992 Sb., o xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
135) §4a xxxxxx x. 73/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 366/2011 Xx.
136) §195 xx 198 xxxxxx x. 262/2006 Sb., xxxxxxx práce, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
137) §38 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 561/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx, základním, středním, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 49/2009 Xx.
138) §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 109/2002 Sb., x výkonu xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx péči xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
139) §963 xxxxxxxxxx zákoníku.
140) §953 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
141) §796 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
142) §824 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
143) §826 xxxxxxxxxx zákoníku.
144) §928 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
145) §958 xxxxxxxxxx zákoníku.
146) §745 x 746 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
147) §49 x násl. občanského xxxxxxxx.

148) §42g xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

149) §42 xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

150) §42a odst. 1 zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

151) Xxxxx č. 221/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

152) §744 občanského xxxxxxxx.

153) Čl. 7 xxxx. 3 x xx. 24 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2004/38/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 o právu xxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx států, x xxxxx nařízení x. 1612/68 x x zrušení xxxxxxx 64/221/XXX, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/XXX, 75/34/XXX, 75/35/XXX, 90/364/XXX, 90/365/EHS x 93/96/XXX.

154) §93a zákona x. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx školách x x xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx školách), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

155) §9 xxxx. 9 xxxxxx x. 155/1995 Xx., o xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

156) §49 xx 54 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

157) §21 xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

158) §32 xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

159) §42k zákona x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

160) §42m xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

161) §4 xxxxxx x. 110/2006 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů