Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 17.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021.


Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
229/91 Sb.

Preambule

ČÁST I. Rozsah působnosti zákona §1

Základní ustanovení §2 §3

ČÁST II. Oprávněné osoby §4 §4a §4b

Povinné osoby §5

Vydání nemovitosti §6 §7 §8 §9 §10 §11

Postup při převodu jiného zemědělského pozemku §11a §11b

Souběh nároků §12

Lhůty k uplatnění nároku §13

Náhrady §14 §14a §15 §16

ČÁST III. Pozemkové fondy §17 §18 §18a

Pozemkové úpravy §19

ČÁST IV. Zvláštní, přechodná a závěrečná ustanovení

Náhrada živého a mrtvého inventáře §20 §21 §21a

Zánik některých užívacích práv §22 §23

Náhrady za trvalé porosty §24

Práva vlastníků a uživatelů budov a pozemků §25 §25a §26 §27 §28 §28a §28b §29 §30 §31

Zvláštní ustanovení o pozemkových reformách §32 §33 §33a §33b §33c

Společná ustanovení §33d

Zrušovací ustanovení §34

Účinnost §35

č. 183/1993 Sb. - Čl. II

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 253/2003 Sb. - Čl. VI

č. 178/2006 Sb. - Čl. VI

č. 75/2012 Sb. - Čl. II

č. 503/2012 Sb. - §27

č. 229/2019 Sb. - Čl. IV

Nálezy Ústavního soudu: č. 131/1994 Sb.; č. 166/1995 Sb.; č. 29/1996 Sb.; č. 79/1998 Sb.; č. 88/1998 Sb.; č. 234/1999 Sb.; č. 272/2005 Sb.; č. 531/2005 Sb.; č. 242/2010 Sb.; č. 135/2018 Sb.; č. 81/2021 Sb.

INFORMACE

229

XXXXX

xx xxx 21. xxxxxx 1991

x úpravě xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku

Federální xxxxxxxxxxx Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Republiky xx xxxxx

xxxxxxx následky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, k xxxx došlo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx let 1948 xx 1989,

dosáhnout xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxx x

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxxx rozvoje venkova x v xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

§1

Rozsah působnosti xxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xx

x) xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxx náleží, 2) x x xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxx x xx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx, 18) (xxxx xxx "xxxx"),

x) xxxxxx budovy, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx stavby, xxxxxxx x xxxxxxx zemědělské xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, sloužící xxxxxxxxxx x xxxxx výrobě xxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx pozemků,

d) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §20.

(2) Xxxxx xxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x nájemců xxxx, xxxxx x působnost xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x pozemkům.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx právní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx předpisy.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§2

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx právo xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx na xxxxxxx smlouvy xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x pozemkovým xxxxxx, xxxx-xx zákonem xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxx tohoto zákona xx vlastník xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxx vzešlých; tím xxxx dotčeno vlastnické xxxxx zemědělských družstev x porostům xx xxxxxxxxx jejich xxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx družstevnictví. 27) X xxxxxxx daných xxxxxxx do užívání xx xxxxxxxxxx jiných xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x vlastníkem xxxxxxxxx xxxxx.

§3

§3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 354/2004 Sb.

XXXX XXXXX

§4

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, jehož půda, xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, přešly xx xxxx xxxx xx xxxx právnické xxxxx x xxxx xx 25. xxxxx 1948 xx 1. xxxxx 1990 xxxxxxxx xxxxxxxx v §6 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x době xx 25. xxxxx 1948 xx 1. xxxxx 1990 do xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6, xxxx xxxxxxxxx lhůty xxxxxxx x §13, xxxx xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx lhůty xxxxxxxxxx xx mrtvou, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx a Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx fyzické xxxxx x xxxxx xxxxxx:

x) xxxxx xx xxxxxx, xxx byla xxxxxxxxxx xxx dědickém xxxxxx, xxxxx nabyl xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx jeho dědickému xxxxxx; to xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx věci xxxx xxxxx; xxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx osoby xxxxxxx v xxxxxxxx 1, všichni rovným xxxxx; xxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §13, xxxx na xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, x xxxxxxx-xx některé z xxxx, jeho děti,

d) xxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1,

e) xxxxxxxxxx xxxxx uvedené x odstavci 1, x zemřel-li některý x xxxx, xxxx xx jeho místě xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx manžel.

(3) X případech uvedených x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxxx osobami xxxxx xxx uvedené; xxxxxxxxxx odstavce 2 xxxx. c) až x) xxxxx xxxxxxx.

(4) X případě, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx uplatnila xxxxx xx xxxxxx majetku xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9, xxxxxxxx xxxxx xx dědice.

§4x

(1) Xxx prosazování xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxxx osoby, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx, xx xx oprávněnou xxxxxx, pomoc xxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a kopie xxxxxx, jakož i xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(2) Nemůže-li xxxxx uvedená v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nárok xxxxxxx x úřední xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx úřad (xxxx xxx "pozemkový xxxx") xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Na xxxxxxx xxxxxxx domnělé xxxxxxxxx xxxxx pozemkový úřad xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, porostům x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

x) přeloží xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx smlouvu, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx práva, xxxxxx o smlouvě xxxx doklad x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx osobou xxxx xxxxx xxxxxxx předchůdcem, xxxxxxx-xx x právně xxxxxxxx xxxxxxx jen xxx xxxxxxxxxx zápisu xx pozemkové knihy xxxx xxxxxxxx nemovitostí,

b) xxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx spoluvlastníky nebo x xxxxxx xxxxxxx, x k převodu xxxxxxx jen xxxxx, xx nebyl xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx postup,

c) xxxxxxx, xx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pozemky, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxx nemůže xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zápisové xxxxxx, xxxx že xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx pozemkových xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx dříve, xxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx nebo jinému xxxxxxx posledním dokladem x nároku xxxx xxxx svého xxxxxxx xxxxxxxxxx x tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x tom, xx je xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, porostů nebo xxxxxx majetku a xx xx xxxx xxxxxxx všechny xxxxxx xxxxxxxx uvedení xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Jestliže xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxx xxxxxxxx oprávněnou xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx. Xxxxxx o xxxxx xxxxxx x o xxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx.

§4x

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 1. července 2012 xxxxxxx podle §4a xxxx. 5 x xxxxx xxxxxxx xx xxxx, může xxxxx xxxxx xxxxxxxx u xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx do 31. xxxxxxxx 2012; xxxxxxx-xx xxx x xxxx xxxxx, právo xxxxxxx xx na xxxx xxxxxx.

(2) Domnělá oprávněná xxxxx, kterou xxxxxxxxx xxxx xx xxx 1. xxxxxxxx 2012 xxxxxx xxxxx §4a xxxx. 5 x xxxxx xxxxxxx na xxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx, xx xx xx xxxx xxxxxxx odkázána na xxxx; neučiní-li tak x této lhůtě, xxxxx xxxxxxx xx xx soud xxxxxx.

§4x xxxxxx právním předpisem x. 254/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2012

§5

Povinné xxxxx

(1) Povinnými xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx majetkovou xxxxxx x xxxxxxxxxx společností xxxxxxx společníky xxxx xxxxxxxxx jsou výhradně xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx neplatí, xxx-xx x věci nabyté xx xxxxxxxxxxx osob xx 1. xxxxx 1990,

x) xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx, xxxxx nemovitost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx, xx xxxxxx:

x) xxxxxxxxx osoba, která xxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx republiky nebo Xxxxxxxxx republiky xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xx povinna s xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx oprávněné xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx náhradu xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx porušením xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx §28 xxxxxxxxx.

§6

Xxxxxx nemovitosti

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v důsledku

a) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx věci xxxx xxxxxxx věci x trestním řízení, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx xxxxx byl zrušen xxxxx zvláštních xxxxxxxx, 29)

x) xxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx č. 142/1947 Sb., x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx č. 46/1948 Sb., o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx §453a xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx §287x zákona x. 87/1950 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxx x. 67/1952 Xx.,

x) xxxxxx xxx náhrady xxxxxxxx xxxxx xxxxxx XXX x. 81/1949 Xx. XXX, o xxxxxx právních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx bývalých xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx podle zákona XXX č. 2/1958 Xx. SNR, x xxxxxx poměrů x xxxxxxxxxxxxxxx společně xxxxxxxxx xxxx bývalých xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx),

x) toho, xx xxxxx zdržující xx x xxxxxx nemovitost xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx podle zákona č. 183/1950 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx optovaly xxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx jeho území,

h) xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, kterou xxxxx před odchodem xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx jiného, xxxx-xx důvodem neplatnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx takovéto xxxxxxx xxxxxxxxx xx neplatnou; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x to x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx účinnosti,

k) xxxxx smlouvy xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx dědictví v xxxxxxxx xxxxxx učiněného x tísni,

m) xxxxxxxxxxx xx náhradu, xxxxx xxxxxxxxxx existuje x xxxxxx neslouží xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) znárodnění xxxx zestátnění 30) xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy xxxx xxx vyplacení xxxxxxx,

x) xxxxxxxx nemovitostí xxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) politické xxxxxxxxx 31) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx práva x xxxxxxx, 32)

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 33)

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxx č. 55/1947 Sb., o xxxxxx rolníkům při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výrobního xxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x. 50/1955 Xx., o některých xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výroby,

u) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx fyzické osoby.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxx zemědělského majetku x konfiskace xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. 34) Xx osoby, kterým xxxxxx xxxxx xx xxxxxx zemědělského majetku x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 34) xx třeba považovat xxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxx xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx, xxxxxx byl xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. 35) Xxxxx tento majetek xxx xx před xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx předpisů x pozemkových xxxxxxxxx, xxxx xx nárok xxxxxx oprávněných osob xxxxx §12.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx je povinna xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, za xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx náhradu, xxxxx xx byla xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx nemovitostí xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx krajský xxxx.

(4) Pokud xxxxx xx nemovitosti xx xxx xxxxxxxx státem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ústavů, xxxxxxxxx na nemovitosti x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx stát xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx oprávněná xxxxx právo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx nárok xx xxxxxxx kupní xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx při xxxxx nemovitosti. Xxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxx.

§7

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx křivd xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx některých právních xxxxxxxx nebo na xxxxxxx jiných xxxxxx xxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx republiky upraví Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx Slovenská xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zákonem.

(2) Xxxxx xxxxxxx rada xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx ztratili xxxxxxx xxxxx xxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx č. 12/1945 Sb., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zemědělského xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, jakož x xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo č. 108/1945 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx majetku x Xxxxxxx xxxxxxx obnovy, xxxxxxxxxxx xx proti xxxxxxxxxxxxxxxx státu x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 245/1948 Sb., x státním občanství xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx č. 194/1949 Sb., x xxxxxxxx a pozbývání xxxxxxxxxxxxxxxx státního xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx č. 34/1953 Sb., xxxx některé xxxxx xxxxxxxx československého xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx nestalo xxx xxxxxxxx dekretem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 33/1945 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

§8

(1) Na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx na xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x nemovitosti xx vlastnictví xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xx státu xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, a na xxxxxx xx se xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a to x případech, xxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxx nižší xxx xxxx odpovídající xxxxx platným cenovým xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dále i xxxxx xxxxxx této xxxxxxx xxxxx, pokud xx xx přešlo xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo osobní xxxxxxx x těmto xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jinak xxxxx zanikne.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx osobu podle xxxxxxxx 1, xx xxxx xxxxx xxxxx xx vrácení xxxxx xxxx x na xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní správy xxxxxxxxx. Stát má x xxxxxxx případě xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vynaložených xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxx věty xxxxx.

(4) X xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x tísni xxx xxxxxxx fyzické xxxxx xxxx xx bezúplatně xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxx, x níž xxxxxxx xxxxxxx, x jsou-li xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx darovány nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx osobě xxxxxx, xxxxxxxx soud na xxxxx xxxxxxxxx osoby:

a) xxx o zrušení xxxxxxx v xx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx darovány xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx tímto xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx cenu darovaných xxxxxxx; xxxx xxxxxxx xx stanoví xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dni 24. xxxxxx 1991 x xxx, xx při xxxxxxxxx ceny xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx druhu xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx pozemku x úhradou ceny xxxxx xxxxxxx x), xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx smlouvy xxxxx xxxxxxx a).

(5) X xxxxxxx, že xxxx xxxx pozemky ve xxxxxxxxxxx xxxx osoby xxx osoby xxxxxxx x odstavci 3, xxxxxx xxxxx, jíž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx bezúplatně převedeny, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

§9

(1) Xxxxx uplatní xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx k vydání xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx 60 xxx od podání xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx schválení xxxxxxxxxx xxxxxx formou xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx pozemkového xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx přezkoumá xx xxxxx xxxxxxxxx soud. Xxxxxxxx xxx soud xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx úřadu x rozhodnutí xx xxxx.

(4) Xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx oprávněné xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(5) Pokud xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxx nebo xxxxxx xx převáděné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx jiná opatření x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo důležitých xxxxx xxxxxx vlastníků.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, 4 x 5 je xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx 43).

(7) X xxxxxxxxxx podle odstavců 2 x 4 xxxx xxx xxxxxxx xxxx pohledávek xxxxx §6 odst. 3 x 4 x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x dodatečně, xxxxxxx xxxx do xxx xxx xx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxx xxxxxxxx 2 x 6.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxx xx vydání xxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx uplynutím xxxxx xxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, že k xxxxxx xxxxxxx.

§10

§10 xx označuje xxxx §21a x xxxxxx xx xx §21.

§11

(1) Pozemky nebo xxxxxx xxxxx nelze xxxxx x xxxxxxx, xx

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx případů, kdy xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §8,

x) xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx státu nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx pohřebiště,

c) xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx převodu xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx právnické xxxxx xxxxxxxx; pozemek xxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxxx, 37) xxxx xxxxxxxx, 36) xxxx xxxxxxxxxxx, 37) xxxx xxxxxxx 38) x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxx stavba, xxxxx byla zahájena xxxx 24.xxxxxxx 1991, x xxxx pozemku x xxxxxxx stavbou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx stavby. Xxxxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx stavebnímu xxxxx, xxxxx byla stavba xxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo chatová xxxxx 3) nebo xx xx xxxxxxx xxxxxxx zahrádková nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx zřízena před 1.xxxxxx 1976,

x) xx xxxxxxx, který xxx xxxxx xx zemědělského xxxxxxx fondu, bylo xx xxxxxxx územního xxxxxxxxxx zřízeno xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1976,

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx parcel x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 12/1945 Sb., dekretu č. 28/1945 Sb., xxxxxx č. 142/1947 Sb. x xxxxxx č. 46/1948 Sb.

(2) X xxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxx osobě xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx pozemek xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, to vše x cenách xx xxx 24. xxxxxx 1991 a za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 39).

(3) X případě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx přechodu xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx státu nebo xxxx xxxxxxxxx osoby x omezení xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx jeho xxxx je xxxxx xxx obranu xxxxx 4) xxxx xx xxxxx pro xxxxx xxxxxxx 5) xxxx xx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rezervace, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx památky, přírodní xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vodních zdrojů xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výtvoru, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xx-xx překážka xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, je na xxxx oprávněné xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx původního xxxxxxx xxxx xxxxxx jiného xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx jiného xxxxxxx, xxxxxxxxx xx podle §11a.

(4) Xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx budovu x xxxxx xxxxxx, patřící x původní zemědělské xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx již xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 272/2005 Xx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxx, xxx kterou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx dni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx úřad x xxxxxx nemovitosti xxxxxxxxx xxxxx xxx §9 xxxx. 4.

(7) Je-li xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která zajišťuje xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx x xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nevypořádané nároky xx xxxxxxxxxx náhrad xxx xxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx č. 42/1992 Sb. ve xxxx nejméně 50 % xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx pozemkový xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx osoby o xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx ve xxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxx 7) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§11x

Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pozemku

(1) Xxxxxxxxxx osobám uvedeným x §4, kterým xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx vydat xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §6 xxxx. 1 a 2, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx pozemky na xxxxxxx veřejných xxxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx, xx xxxxx právo oprávněné xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx děděním nebo xxxxxxxx xxxxx podle §13 xxxx. 8 xxxx. x), xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx osoby.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nabídky xxxxxxx, xxxxx převodu xxxxx xxxxxxx překážka, xxxx xxxxxxx, ke kterému xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 44).

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 45),

x) xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx požádat, x

x) xxxxxx xxxxx organizační xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxx k převzetí xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx své xxxxxx desce xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x uvedením xxxxx o pozemcích xxxxx xxxxxxxx nemovitostí 45) x o xxxxxx xxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx, která žádá x xxxxxx pozemku, xxxx požádat xxxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxxx je možno xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx byl v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx 44). Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx.

(7) Žádost x xxxxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxxx nezaměnitelné xxxxx x xxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx uspokojen, xxxx xxx xxxxxxxx xx určenou xxxxxx xxxx a musí xxx písemnou formu. Xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx x xxxxxx o xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx uplatněný xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx o xxxxxx pozemku, x xxxxx jedné xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx cen xxxxxxxx pozemků x xxxx je xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx uplatněných v xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx tyto xxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx osobě, xxxxx x nabídnutý xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx zbytečného xxxxxxxx xxxxxxxxx úřad potřebný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x bezúplatném xxxxxxx. Oprávněná osoba xx povinna xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx převodu do 14 dnů xx xxxxxxxx textu smlouvy xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx lze xxxxxxx pouze x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x žádosti.

(9) Požádá-li x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx nabídly xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 14. Xxxxx výše nabídek xxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Lhůta xxx xxxxxxx návrhu xxxx 14 xxx a xx jejím xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx místě x xxxxxx.

(10) Xxxxxx o xxxxxxxxx pozemek podle xxxxxxxx 7 mohou xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx právo xx xxxxxxxxxx xxxxxx pozemku xxxxxxxxx nebo na xxxxx xxxxxx jinak xxx děděním nebo xxxxxxxx xxxxx podle §13 odst. 8 xxxx. b) (dále xxx "xxxxxx nástupce"). Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Požádalo-li x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9.

(11) Xx-xx oprávněná xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxxxxx, lze xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x podobě xxxxxxx, xxxxxxxx s xxxxx stavbou funkčně xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx lze mimo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(12) Je-li xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxx spoluvlastníkem xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2013 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx nabídku xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho oddělenou xxxx x xxxxxx xxxxxxx, jestliže x xxxxx xxxxxxx funkčně xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx mimo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxx xxxxxxxx nástupce.

(13) Xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx právo xx xxxx převod xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx 44).

(14) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx vyhlášky x. 182/1988 Xx., o xxxxxx staveb, pozemků, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx práva xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x náhradách xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 316/1990 Xx., xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §6 xxxxxxxx x. 85/1976 Xx., x podrobnější xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx řádu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx způsobem xx xxxxx x pozemky xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 11.

(15) Cena xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 14 xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx pozemku xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xx xx svůj xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx nedošlo v xxxxxxxxxxx s ukončením xxxxx xxxxxxx xxxxx §24 odst. 2. Xxxxxx se xxxxxxxxx x v xxxxxxx, xx trvalý xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx svůj xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(16) Xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§11x

Xxxxx oprávněných xxxx xxxxxxxxx x §4, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nelze xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §6 xxxx. 1 xxxx 2, jejich xxxxxx x právních xxxxxxxx xxx vypořádat, nestanoví-li xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 229/2019 Xx. x xxxxxxxxx od 1.11.2019

§12

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxx-xx k xxxxxxx xxxxxx oprávněných xxxx xxxxx §6 xxxx. 1, náleží xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktu xxxxx. Xxxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx více xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxx té x xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx oprávněné xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 odst. 2 xxxx xxxxx §11a, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§13

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 29/1996 Xx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9, xxxxx oprávněné xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x 31. xxxxx 1993 xxxx x 1. xxxx 1993 x xxxxxxx nároky xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx uplatnit x xxxxx xxxx osobám, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxx osoba podle xxxxxxxx 5 xxxx x soudu xxxxxxxx xxxxx vůči xxxxxx, xxxxxx xxxx nemovitost xxxxxx xxxxx §9, xx xxxxx měsíců xx uplynutí xxxxx xxxxxxx x odstavci 5.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx povinnou xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x požádat x xxxxxxxxxx náhrad xxxxx §14 xx 16 do xxxxx xxxxxx ode xxx, xxx xx dozvěděla, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx do xxxx xxx ode xxx 24. xxxxxx 1991. Oprávněná osoba xxxxx odstavce 5 xxxx xxxxxxxx nároky xxxxx xxxxxx odstavce xx 31. xxxxxxxx 1996. Neuplatněním xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx osoby podle xxxxxxxx 5, xxxxxxxx xx 31. ledna 1993, a xxxxx xxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. XX, do 1. xxxx 1993. Náhrady xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx podle §20 xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxxxxx xx 31. xxxxxx 1993. V xxxxxxx xxxxxxxx x §6 xxxx. 1 xxxx. x) počala xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx dne xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx výrok xxxxxx, xxxxx-xx k tomuto xxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 1993. Neuplatněním xxxxx xx xxxxx xxxxx zaniklo. Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x řízení xxxx xxxxxxxxxx úřadem xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x správním xxxxxx.

(5) Xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx podle §6 xxxx xx 31. xxxxx 1996 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx 31. xxxxx 1993 xxxx do 1. xxxx 1993 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx měsíců xxx xxx, xxx toto xxxxx xxxxx uplatnit xxxxxx, jinak xxxx xxxxx zaniká. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx §20 xx 31. prosince 1998. V případě xxxxxxxx x §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx výrok xxxxxx, xxxxx-xx k tomuto xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1998.

*) (6) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx převod xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx 2 xxx xxx dne xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx.

*) (7) Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 6 xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx státu xxxxxx.

(8) Xxxxxxxx 6 a 7 xx xxxxxxxxxx xx

x) oprávněnou osobu, xxxxx xxxxxxx právo xx xxxx xxxxxxx xxxxx §11 odst. 2 xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 183/1993 Xx., x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx v řadě xxxxx, xxxxxxx, partnera xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x písmenu x), xxxxx xx xxx právo xx xxxx pozemek podle §11 xxxx. 2 xxxxxx zákona, xx xxxxx zákona x. 183/1993 Xx., xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx §11a xx xxx xxxxxx při převodu xxxxxx xxxxxxx použije xxxxxxx.

Xxxxxxx

§14

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx budovy, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx na osobu, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx který xxxxx xxxxxxxxx jiný xxxxxxx.

(2) Xx-xx obytná xxxxxx, xxxxxxxxxxx budova xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx být xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxx xxxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x době xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx právnickou xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, zda xxxxxxxx budovu x xxxxxx povinné xxxxx xxxxxx xxxx cenami, xxxx požádá o xxxxxxx.

(3) Xx-xx cena xxxxxxxx obytné xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx dni 24. xxxxxx 1991 xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx.

(4) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepovažuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxx xxxx. Oprávněná xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx je umístěna xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx meliorační xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx se xxxxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxx meliorační xxxxxx, xx povinna umožnit xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx melioračním xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 4 rozumí x xxxxxxxxx čerpací xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx do světlosti 30 cm včetně, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx objekty xx xxxxxxxx a příkopech, xxxxxx a obtokové xxxxxx, u xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nádrže, xxxxxxxxx kryté i xxxxxxxx s objekty xx nich, čerpací xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxx až xx hydrant, zpevněné xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx závlahový xxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxx xx obytná xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx stala xxxxxxxx xxxx budovy xxxx xxxxxx.

(8) X xxxxxxx, xx oprávněná xxxxx získala xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx 23. xxxxxx 1945, xxxxxxxx se xxxxxxx xx nemovitosti xxxxxxx x odstavci 1 xxx xx xxxx xxxxxxxx přídělové xxxx; xxxxx xxxxx zjistit xxxx xxxxxxxx přídělové xxxx, poskytne xx xxxxxxx xx xxxx 1,5 % z xxxx nemovitosti xxxxxxxxx xxxxx §28a.

§14x

Xxx xxxxx vydat, xxxx-xx po 1. xxxx 1993 xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx projekt nebo xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx. Oprávněná xxxxx xxxxx §13 xxxx. 5 xx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxx §18a xxxx. 2.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/1996 Xx. x xxxxxxxxx xx 9.2.1996

§15

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxx co xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx §14 xxxx. 5, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx nacházejí x xxxxxxxx jeho xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx na xxxxxxx nebo xxxx xxxxx, který xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, byl x době xxxx xxxxxxxx státem xxxx xxxxx právnickou xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx není x xxxx jeho xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx trvalý xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx náhrada xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx rozdílu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobou, a xxxxx xxxxxxxx porostu, xxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx jeho xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx jeho xxxxx, xxxxx má být xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx v xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x jestliže xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx vydání xxxxx xxxxxx porost, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx porostu, který xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx právnickou xxxxxx.

(4) Jestliže xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx 3 nacházel les, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zalesnit xxxxx xxxxxxx xx své xxxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxx 8) x dopěstovat xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx se účastníci xxxxx. Xx xxxxxxx xx trvalý xxxxxx xxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxx cena xxxxxxxxxx x zajištěného xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Jestliže xx xx xxxxxxx xxxx jeho xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx, nebyl x xxxx xxxx převzetí xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx trvalý xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxx vydání xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, náleží xxxxxxx xxxxx náhrada za xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx trvalého xxxxxxx, který xx xx xxxxxxx xxxxxxx x okamžiku xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx, který má xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx státem nebo xxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx na tomto xxxxxxx xx x xxxx xxxx vydání xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx lesa, xxxxxx povinné osobě xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx cenou xxxxxxxx porostu, který xx na xxxxxxx xxxxxxxx v době xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(7) Jestliže xx oprávněná osoba xxxxxxx xxx vydání xxxxxxx xxx §9 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dle xxxxxxxx 5 a 6, xx xx vůli xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx porost xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx jiného xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx postupuje dle §11a, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx jinak.

(8) Xxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xx xxx 24. xxxxxx 1991.

(9) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 a 6 xx neposkytují.

§16

(1) Xx pozemky, xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jiný xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve výši xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §28a, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§14 xxxx. 8). Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxx písemné xxxxx

x) xxxxxxxxx osobě xxxx xxxxxx dědici, xxxx

x) xxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx pozemku xxxxx §13 xxxx. 6 xxxxxx xxxxxx; výzva xxxx xxxxx xxxx xxx doručena pozemkovému xxxxx xxxxxxxxxx xx 6 měsíců od xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx pozemku, jinak xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Ostatní xxxxxxx xxxxx §14 x 15 poskytne xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxx), která xxx xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx převedla na xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx či xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx nárok vůči xxxx xxxxx na xxxxxxx xxx §14 x 15 ve xxxx xxxx 7) x okamžiku xxxxxxxx xx xxxx.

(3) Oprávněná xxxxx vyzve x xxxxxx xxxxxxx nejpozději xx xxxxxxx xxxxxxxxx x §13. Xxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx pozemkového xxxxx nebo soudu, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx měsíců xxx dne xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx poskytne xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxx. Náhrada xxxxxxx ve xxxxxx, xxxxx osoba povinná x poskytnutí xxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 10) xx xxx 24. xxxxxx 1991, popřípadě x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx, a xx xx xx xxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx jinak.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx 60 xxx od podání xxxxxxx výzvy xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Se xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx vypořádat x xx tomto xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx x xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 5, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx soud.

XXXX XXXXX

§17

Xxxxxxxxx fondy

(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady a Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "pozemkové xxxxx"), x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, 11)

x) xxxxx jsou xxxxxx rozhodnutím o xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, 12)

d) xxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx. 13)

(2) Pokud xxxxx zákon nestanoví xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx majetku státu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xx vlastnictví xxxxx, xx xxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxx v §13 xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx převést

a) xx xxxxxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xx cenových a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxx převáděného xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona č. 92/1991 Sb., x xxxxxxxxxx převodu xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx podle cenových xxxxxxxx platných xx xxx převodu,

b) do xxxxxxxxxxx oprávněných osob x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx §14 xx 16 xxxx §20,

c) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, které xxxx podle schválené xxxxxxxx dokumentace uskutečnit xxxxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx projektu, xxxxx xxxxxxx uvedené x §1 odst. 1 xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx projektu xxxxxx před xxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xx použít jako xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) V xxxxxxxxxxxxx x xxx, xxx se xxxxx x nemovitosti xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zákon, xxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxx; xxxxxx přezkum xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx.

§18

(1) Xxxxx není xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx užívání xxxxxxx xxxxxxxx; úplata xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx státního xxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx svá xxxxx x této xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx práva k xxxxxxxxxxx, pozemkový xxxx xxxxxx smlouvu x xxxxxxxx x 1. xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx jinak.

§18x

(1) Pozemkový úřad xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x případech, xxx xx povinnou xxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx náhradu xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx nemovitostí, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxxxx, 9) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx povahu xxxxxxxx dluhopisů.

§19

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx změny x xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ucelených xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle potřeb xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx krajiny, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) O xxxxxxxxx pozemkových xxxxx x v xxxxxxxxxxx x tím x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, o xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x zřízení, xxxxxxxxx xxxxxxx věcného xxxxxxx k dotčeným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na základě xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na návrh xxxxxxxxx soud.

(3) Řízení x pozemkových úpravách xxxxxxxx xxxxxx národních xxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§20

Náhrada xxxxxx a mrtvého xxxxxxxxx

(1) K xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx výroby xx xxxxxxx vlastník živého x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx mu xxxx odňaty nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx 25. února 1948 xx 1. xxxxx 1990. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx-xx xxxxxxxxx za mrtvého, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx výroby xxxxx xxxxxxxxx osoba uvedená x §4 odst. 2.

(2) Xxxxxxxxx poskytnout xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 má xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx právní xxxxxxxx, x to ve xxxxx 60 dnů, xxxxxxxxxx-xx se účastníci xxxxx. V případě, xx xxxx právnická xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx, xx xxxxx xx proplacení xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx státu; xxxxx nárok xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx 60 dnů xx poskytnutí xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx právnickou xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx nástupce xxxx xxxxxxxx xxxx právnické xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §18a xxxx. 2.

(3) Xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx druhu xxxxxxx a v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx; xxxx-xx to xxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zemědělské xxxx xxxxx xxxxxx, případně xxxxxxx na jmění xxxxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 2, x xx xx xx výše xxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx náhrada x xxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx a za xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx k xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxx.

(4) X xxxxxxx, xx nemovitosti xxxxxx x xxxxxxx právnické xxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx právnické xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výroby xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx uplatněno ve xxxxxxx xxxxxxxxx v §13. Xxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxx soudu, končí xxxx lhůta uplynutím xxxxx měsíců ode xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx výpočtu výše xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povinné xxxxx xxxxx xxxxxx č. 243/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 441/1992 Sb., xx xxxxxxxxxx nároku xxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxx se xxxxxxxxxx lhůta xxx xxxxxxxx 5.

§21

Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx některé x nich, vydá xx xxx xxx xxxx.

§21x

(1) Správní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s vydáním x xxxxxxx nemovitosti x poskytnutím xxxxxx xx nevyměřují.

(2) Oprávněná xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx. Osvobozena xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx domáhající xx xxxxx xxxxx xxxxx §8.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx a vyměřením xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytnutím náhrady xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx stát.

§22

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x §1 xxxx. 1:

x) xxxxx družstevního xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, kteří nejsou xxxxx xxxxxxxxxxxx družstva, 16)

x) xxxxx užívání xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx, 17)

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx lesní výroby x xxxxxxxxx funkcí xxxx, 19)

d) xxxxx xxxxxxxxxxx užívání rybníků, 20)

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx, 21)

f) xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx. 22)

(2) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vlastníkem zemědělského xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxx, kdy xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx lze vypovědět x 1. xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jinak. X xxxxxxx, že oprávněné xxxxx mají xxx xxxxxx také xxxxxx x stavby nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx nároky xxxxxxxx. X xxxx 1991 xx 1993 mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxx nájemní xxxxx x 1. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jednoho xxxxxx xxxx xxxxx xxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx úřadu o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x vlastnictví xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nájem x xxxx nemovitosti x 1. říjnu výpovědí xxxxxxxxx nejpozději jeden xxxxx xxxx xxxxx xxxx.

(3) Je-li xx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1976, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem, xxx xxxx xxxxxxx právo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X případě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx užívání xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx lhůta dnem 24. xxxxxx 1991. Xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx nájmu x dalších 10 xxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 2001, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx. Nájemce xx xx dobu nájmu xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx. Xxxx ročního xxxxxxxxx x těchto xxxxxxx xxxx 10 % x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx půdně-ekologických xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xx na xxxxxxx x užívání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx patřící x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nových xxxxxxxxxxx xxxxx, 23) nemůže xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx podané xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx byl xxxxxxx užíván xx xxx 1.xxxxx 1992.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 x 4 má xxxxx xx tří xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x výměnu xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx poskytne x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxx pozemek xxxxxxx, x to pokud xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx území.

(6) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx předpisů o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx nemovitostí je xxxxxxx nakládat s xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx vrátit budovy x xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xx-xx xx xxxxxxx vlastníka xxxxxx xx vlastnictví jiné xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx náhrad xxx xxxxxx zákona xxxx xx vydání xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx zákona č. 42/1992 Sb., xx výši xxxxxxx 50 % xxxx stavby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx soud x xxxxxxx stavby xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx náhradu ve xxxx, x kterou xxxx stavby 7) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) vymění xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx státu; x xxxxx případě xxxxxx xxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) na návrh xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx budovy xxxx xxxxxx; nebo

c) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pozemek xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx má xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx uživatelem x xxxxxxxxxx nemovitostí, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxx, k jiné xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx vydána, xxxx xxxx xxxxxxx vztah, xxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx měsíce. Xxxxxxxxx xxxxx začne xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Lhůta xxxxx odstavce 6 xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxx xxxxx nejpozději do 31. prosince 1996 x xxxx xxx xxxxxx oprávněná xxxxx xxxxxxx v §13 xxxx. 5.

§23

(1) Xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §14 a 16 xx i xxxxxxxx xxxxxx xxxx hospodářské xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx znehodnocena x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx. 26) V xxxxxxx, že xxxx xxxxxx odstranila xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx než xxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx právnické xxxxx, pokud se xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx je právnická xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx ji xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx odstraněním, opuštěním xxxx vrácením xxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx xxxxxxxx získal nemovitost xxxxxxxx od xxxxx, xx povinen xxxxxxx xxxxx nedoplatek xxxxxxxxx xxxx. Jeho výši xxxxxxx krajský xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§24

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx

(1) Zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 131/1994 Sb.

(2) Jestliže xx xxxxxxx xxxx xxxx části, na xxxxxx má být xxxxxxx xxxxx, byl xx xxx vzniku xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx cenově xxxxxxxxxxx trvalý xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx trvalého xxxxxxx, xxxxx xx xx pozemku nacházel x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx porostu, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ukončení xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx pozemku xxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx xxxxxx práva xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx není v xxxx xxxxxxxx nájmu xxxxx xxxxxx porost, xxxxxx vlastníkovi xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xx pozemku nebo xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx užívání xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pozemek xx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 8) x xxxxxxxxxx xxx do xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx účastníci xxxxx. Xx náhrady xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx 3 se xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Jestliže xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, na kterém xx být xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx trvalý porost x xxxxxxxx na xxxxx pozemku xx x době ukončení xxxxx trvalý porost x výjimkou xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx trvalý xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx pozemku xxxxxxx x okamžiku xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx, byl xx xxx xxxxxx xxxxx užívání trvalý xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx nájmu xxxxxx xxxxxxxxxxx trvalý porost x výjimkou xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx porost xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxx nachází v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx 24. června 1991.

(8) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x 6 xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

§25

(1) Xxxxxxxx vstupuje xx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x dohody o xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, z nájmu xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nemovitosti. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxx xx změnou xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx prostor x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x konzulárních misí,

b) xxxxxxxxxxx zdravotnických a xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zařízení,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx postižených osob,

mají xxxxx xxxx vlastníkovi xx uzavření xxxxxx x xxxxxxx bytu, xxxxxxx xxxx nájmu xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx případech může xxxxxxxx dohodu xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 10 xxx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, nedohodnou-li xx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxx přechází na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx době.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx zemědělských škol x vysokých xxxx. X xxxxxx případech xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k 1. xxxxx 1995.

(4) Xxxxxxxxx-xx xx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx placení xxxxxxxx x uživatelem xxxx, pozemku xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, Xxxxxxxxx xx. x. Prahy x magistráty xxxx Xxxx, Xxxxxxx a Xxxxx xxxxx obecně xxxxxxxx cenových předpisů.

§25x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx xxxxxxxxxxx xxxx Brno, Xxxxxxx a Plzeň xxxxx tohoto xxxxxx xxxx výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 320/2002 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

§26

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxxx obytné xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx usedlosti xxxxxxxxx xx xxx let xxxxx příslušný xxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxx xxxx xxxxxxxx x jeho vyklizení, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 počne xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §13 odst. 5.

§27

(1) Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, který x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx provedl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx nebytový xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx užívání.

(2) Jestliže xxx, nebytový xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx užívání xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx bytu, nebytových xxxxxxx, budovy xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx znehodnocení.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx užívání.

§28

Xxxxxxx osoba nemůže xxxxx oprávněné xxxxx xxxxxxxxxx žádné xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx oprávněná xxxxx, které xxxx xxx xxxxxx, nemůže xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jiné nároky xxxxxxxxxxx x vydávanou xxxx, než jsou xxxxxxx v tomto xxxxxx.

§28x

Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, poskytují xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxx ke xxx 24. xxxxxx 1991 x xx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 182/1988 Sb., ve xxxxx xxxxxxxx x. 316/1990 Xx., x x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx cenou xx xxxx 10 % xxxxxxxxxx ceny.

§28x

(1) Pokud došlo x přechodu vlastnictví x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x prováděcích xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx x. 15/1959 Xx. x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx Xxxxx vlastnictví u xxxxxxxxxxx střediska geodézie, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx x 24. xxxxxx 1991 xxxxxxx xxxx vlastník v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx souhlas Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxxxx x. 46/1948 Xx., považuje se xx xxxxxxxxx vlastníka xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx x uzavření xxxxx smlouvy xxxxx x xx na xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx kupní xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxx xx jiné xxxxxxxxx xxxxx.

§29

§29 zrušen právním xxxxxxxxx č. 428/2012 Sb.

§30

Xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx za xxxxxxx uvedený v §1 xxxx. 1 xxxxxxxx i xxxxxxx, xxxxx xxx v xxxx xxxxxx vlastnického xxxxx k xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§31

Ustanovení části druhé x §20 nelze xxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx v xxxxxxxx xxxxxx persekuce.

§32

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxxx reformách

(1) Ode xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 215/1919 Sb., x zabrání xxxxxxx xxxxxxx pozemkového, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx č. 142/1947 Sb., o xxxxxx xxxxx pozemkové xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx č. 46/1948 Sb., o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx okamžik xxxxxxxx xx stát xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle zákona č. 142/1947 Sb. xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx převzetí xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx osobou.

(3) Xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 166/1995 Sb. 1)

§33

§33 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 42/1992 Sb.

§33x

Xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx vydání xxxxxx xxxxx zákona č. 42/1992 Sb. (xxxx jen "xxxxxx") xxxx xxxxxxxxxxxx, které xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx"). Xxxxxxxxx má postavení xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(2) Povinná xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx její xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx družstvo xxxx xxxxxxxxx xxxxx vzniklá xxxxx zákona (dále xxx "dlužník") xx xxxxxxx vypracovat xxxxxx xxxxx věcí nebo xxxxxxx věcí x xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx nemovitostí, xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxx x zůstatkových účetních xxxxxx; u xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx 20 % x xxxxxxxxxx xxxx. Dále xx xxxxxxx umožnit xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, nebo osobám, xx které xxxx xxxxxxxxx osoby tyto xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "věřitel"), xxxxxxx x xxxxxx seznamu.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx sdružovat.

§33a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 183/1993 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.1993

§33x

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx-xx xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxx x převzetí pozemku xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx oprávněné xxxxx x xxxxxx x vypořádání pohledávek xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx vypořádání (dále xxx "xxxxx"). Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x kterých xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x převzetí xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x oprávněné xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x dlužníka. Zastoupení xxxx skupin musí xxx xxxxxx.

§33x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 183/1993 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.1993

§33c

Řízení x vypořádání xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx řeší xxxxxxxxxx případy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx buď xx xxxxxxx dohody, xxxx x xxxxxxx, xx xxxxx dohody dosáhnout, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx zajišťují zemědělskou xxxxxx, a xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"). Xxxxxx vyhlášení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx 30 xxx od účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Podaná xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx 30 xxx od xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx vyhlášením dražby.

§33c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 183/1993 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.1993

§33d

Společné xxxxxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx.

§33x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 185/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.2016

§34

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se

1. xxxxx č. 123/1975 Sb., x xxxxxxx půdy x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 95/1988 Sb., xxxxxx x. 114/1990 Xx.

2. §12 xx 19 xxxxxx č. 61/1977 Sb., x lesích,

3. §4 xxxxxx č. 102/1963 Sb., x xxxxxxxxx,

4. §50 xxxx. 2, 4 x 5 x §51 xxxxxx č. 162/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

5. xxxxx XXX x. 81/1949 Xx. SNR, x xxxxxx právních poměrů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

6. xxxxx XXX x. 2/1958 Xx. SNR, x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx útvarů.

§35

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxx.

Xxxxx x. x.
Xxxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Xx. XX

Xx. XX xxxxxxxx xxxxxxxx x. 183/1993 Xx. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 29/1996 Sb.

Xx. VI *)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx Pozemkového xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx převod xxxxxxx xxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 2005.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 253/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 6.8.2003

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxx nelze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, náleží xxxxxxxx náhrada, xxxxxxxx xxxxx na jiný xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zaniklo xxxxx §13 xxxx. 6 nebo xxxx xxxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. VI xxxxxx č. 253/2003 Xx. Písemná xxxxx x poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxx musí být xxxxxxxx pozemkovému xxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx od xxxxxxxx písemné xxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 178/2006 Xx. s účinností xx 5.5.2006

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx §13 xxxx. 8 xxxx. x) xxxxxx x. 229/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx i xx xxxxxx práva xxxx oprávněnou osobou xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx vzniklo právo xx jiný xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx x. 229/1991 Xx., xx xxxxx zákona č. 183/1993 Sb., xx straně xxxxx, x příbuzným v xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx straně xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx čl. VI xxxxxx x. 253/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 95/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x vlastnictví xxxxx xx xxxx xxxxx x x xxxxx zákona č. 569/1991 Sb., x Xxxxxxxxxx fondu Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx č. 357/1992 Sb., x xxxx dědické, xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 253/2001 Sb., x xxxxxxx další xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vzniklo právo xx xxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 tohoto zákona, xx xxxxx xxxxxx č. 183/1993 Sb., x její xxxxxx,

x) příbuzného v xxxx přímé, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x), xxxxx xx xxx právo xxxxxxx x §11 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 183/1993 Sb., xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 75/2012 Xx. x účinností xx 12.3.2012

§27

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Právo xxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx kromě xxxxxxxxx x xxxx osoby xx základě xxxxxxx xxxxxxxx po dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x pozemkovým xxxxxx, xxxx-xx zákonem xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Oprávnění x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx stanovené x §17 xxxxxx x. 229/1991 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřad.

§27 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 503/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Xx. IV

Přechodné ustanovení

Nepřevedené xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, je možné xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §11a odst. 16 xxxxxx x. 229/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. IV xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 229/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.11.2019

Informace

Právní předpis č. 229/91 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 24.6.1991.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

42/92 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx majetkových xxxxxx v družstvech

s xxxxxxxxx xx 28.1.92

93/92 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 229/91 Xx., x úpravě xxxxxxxxxxxx vztahů k xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.2.92

39/93 Xx., x pokutách a xxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx vlastnických xxxxxx k xxxx x xxxxxx zemědělskému xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.92

183/93 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 229/91 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku, xx xxxxx xxxxxx x. 42/92 Sb., xxxxxx x. 93/92 Xx. x xxxxxx XXX č. 39/93 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.7.93

195/93 Xx., úplné xxxxx xxxxxx x. 229/91 Xx. xxxxxxxxxxx x částce č. 49/93

131/94 Xx., nález XX XX xx xxx 24.5.94 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x. 183/98 Xx.

x xxxxxxxxx xx 21.6.94

166/95 Xx., xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky

s xxxxxxxxx xx 15.8.95

29/96 Xx., xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx XX xx xxx 13.12.95

x účinností xx 9.2.96

30/96 Xx., kterým xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx č. 229/91 Xx., o xxxxxx vztahů x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx ČNR x. 243/92 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx otázky xxxxxxxxxxx xx zákonem č. 229/91 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxxx vztahů x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku, xx xxxxx xxxxxx x. 93/92 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 9.2.96

79/98 Xx., xxxxx XX ze dne 25.3.98 xx xxxx xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxxx, xxx xx x §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 229/91 Xx., x xxxxxx vlastnických xxxxxx x xxxx x xxxxxx zemědělskému majetku, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx "xx 25. xxxxx 1948" (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 25.4.98

88/98 Sb., xxxxx XX XX xx xxxx návrhu xx zrušení xxxxxxxxxx §9 odst. 5 xxxxxx č. 229/91 Xx., o úpravě xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxx x jinému xxxxxxxxxxxx majetku (xxxxxx xx paragrafovaného znění)

s xxxxxxxxx xx 7.5.98

234/99 Xx., nález ÚS xx xxx 22.9.99 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx §13 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxx x. 229/91 Sb., x xxxxxx vlastnických xxxxxx x půdě x xxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x §13 xxxx. 5 xxxxx xxxxxx ve slovech "xxxxx xxxxxx xx 31. xxxxx 1993 xxxx do 1. xxxx 1993 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx" (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 10.11.99

139/2002 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 229/91 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x půdě x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2003

320/2002 Xx., o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2003

253/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 95/99 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx zemědělských x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 569/91 Xx., x Xxxxxxxxxx xxxxx ČR, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxx x. 357/92 Sb., o xxxx dědické, xxxx xxxxxxxx a xxxx x převodu xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 253/2001 Xx., a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 6.8.2003

354/2004 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 219/95 Xx., devizový xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004) s xxxxxxxx §18x, který xxxxxx xxxxxxxxx 8.6.2004

272/2005 Xx., xxxxx XX xx xxx 17.5.2005 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx ustanovení §11 xxxx. 5 zákona x. 229/91 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x půdě x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.7.2005

531/2005 Xx., nález XX xx xxx 13.12.2005, vyhlášený dne 20.12.2005, ve věci xxxxxx xx xxxxxxx §13 xxxx. 6 x 7 zákona x. 229/91 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx zemědělskému xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 253/2003 Xx., x ustanovení xx. XX xxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 95/99 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a lesních xxxxxxx z vlastnictví xxxxx na jiné xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 569/91 Xx., x Xxxxxxxxxx xxxxx XX, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx x. 357/92 Xx., x dani xxxxxxx, xxxx darovací x xxxx x převodu xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 253/2001 Sb., a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.12.2005

131/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 455/91 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 229/91 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 569/91 Sb., x Xxxxxxxxxx xxxxx XX, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 14.4.2006

178/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 219/2003 Xx., x uvádění xx oběhu xxxxx x sadby xxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x oběhu xxxxx x xxxxx), xx znění xxxxxx x. 444/2005 Xx., x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 5.5.2006

242/2010 Xx., xxxxx XX xx xxx 1.7.2010 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx §29 xxxxxx x. 229/91 Xx., o xxxxxx vlastnických xxxxxx x xxxx x xxxxxx zemědělskému majetku, x xx vyslovení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx XX (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.9.2010

254/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 229/91 Xx., o úpravě xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a jinému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2012

75/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 229/91 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x půdě a xxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 12.3.2012

89/2012 Xx., občanský xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

428/2012 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a náboženskými xxxxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o majetkovém xxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

503/2012 Xx., x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

280/2013 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 503/2012 Xx., x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xxxxx x. 289/95 Sb., x xxxxxx x x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 229/91 Xx., o xxxxxx vlastnických vztahů x půdě x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2013

185/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 503/2012 Xx., x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2016 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2018

193/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 256/2001 Xx., o pohřebnictví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.9.2017

135/2018 Sb., xxxxx XX xx xxx 19.6.2018 xx. xx. Xx. XX 35/17 xx xxxx xxxxxx xx zrušení části xx. XX a xx. X xxxxxx x. 185/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 503/2012 Xx., o Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2018

229/2019 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 503/2012 Xx., x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2019

481/2020 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 139/2002 Xx., x xxxxxxxxxxx úpravách a xxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 229/1991 Xx., x úpravě xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx zemědělskému xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

81/2021 Sb., nález XX xx dne 12.1.2021 xx. xx. Xx. XX 21/19 xx xxxx xxxxxx xx zrušení xxxxx §16 xxxx. 1 xxxxxx x. 229/1991 Xx., o úpravě xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x jinému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 23.2.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx §32 xxxx. 3 xxxxxx x. 229/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 183/1993 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 229/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxx č. 42/1992 Sb., xxxxxx x. 93/1992 Sb. x xxxxxx ČNR x. 39/1993 Xx., xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nálezu ve Xxxxxx xxxxxx.
2) §1 xxxxxx x. 53/1966 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, xx xxxxx zákona x. 75/1976 Sb. - Xxxxxx xxxxxxx x. 53/1966 Sb. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 334/1992 Sb.
3) §52 xx 58 xxxxxxxx x. 83/1976 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 45/1979 Xx.
4) §8 xxxxxx č. 169/1949 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §6 x 7 xxxxxx x. 44/1988 Xx., x ochraně a xxxxxxx nerostného bohatství (xxxxx xxxxx).
6) Xxxxx x. 40/1956 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. - Xxxxxx xxxxxxx č. 40/1956 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 114/1992 Sb.
Xxxxx SNR x. 1/1955 Xx. XXX, o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Xxxxxxxx x. 182/1988 Xx., x cenách staveb, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx užívání xxxxxxx a xxxxxxxxx xx dočasné xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 316/1990 Xx. - Xxxxxx xxxxxxx x. 182/1988 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 393/1991 Sb.
8) Zákon XXX č. 96/1977 Sb., o xxxxxxxxxxx x lesích x státní xxxxxx xxxxxxx hospodářství.
9) Nařízení xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. 504/1992 Sb., x výši xxxxxxx x hotovosti xxxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 229/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 93/1992 Xx.
10) Xxxxxxxx č. 119/1988 Sb., o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
11) §8 xxxxxx x. 169/1949 Xx.
12) Xxxxx č. 44/1988 Sb.
§32 xxxxxx x. 50/1976 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších předpisů.
§10 odst. 2 xxxxxxxx x. 85/1976 Xx.
13) §2, 4 x 5 xxxxxx XXX č. 20/1987 Xx., o xxxxxx památkové xxxx.
§2, 4 a 5 xxxxxx SNR x. 27/1987 Xx., x státní xxxxxxxxx xxxx.
§5 x 6 xxxxxx č. 40/1956 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx. - Xxxxxx předpis x. 40/1956 Xx. xxx zrušen právním xxxxxxxxx č. 114/1992 Sb.
§7 x 8 xxxxxx XXX x. 1/1955 Xx. XXX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Xxxxx č. 92/1991 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx majetku xxxxx xx xxxx xxxxx.
15) §6 xxxxxx XXX č. 284/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§7 xxxxxx SNR č. 330/1991 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pozemkovém xxxxx x x pozemkových xxxxxxxxxxxxxx.
16) §46 xxxxxx x. 162/1990 Xx.
17) §1 xxxxxx x. 123/1975 Xx., x xxxxxxx xxxx a jiného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx výroby, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
18) §2 xxxxxx č. 61/1977 Xx., x xxxxxx.
19) §12 xxxxxx x. 61/1977 Xx.
20) §4 xxxxxx č. 102/1963 Xx., x xxxxxxxxx.
21) §70 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §64 xxxxxxxxxxxxx zákoníku.
23) Xxxxx XXX č. 284/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx úpravách x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) Xxxxxx xxxxxxxx x. 47/1955 Xx., x xxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. - Xxxxxx xxxxxxx č. 47/1955 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx č. 284/1991 Sb. a 330/1991 Xx.
Xxxxxxxx x. 27/1958 X.x., xxxxxx xx vydávají prováděcí xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x opatřeních x oboru xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
25) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. 623/1992 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx seznam, xxxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pozemků xxxx xxxx, chmelnic, xxxxx zahrad, ovocných xxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) Xxxxxxxxx xxxxx č. 123/1975 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 61/1977 Sb.
27) §46 xxxx. 4 xxxxxx x. 162/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
28) §5 xxxxxxxxxx zákona č. 528/1990 Sb.
29) Zákon č. 119/1990 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 47/1991 Xx.
Xxxxx č. 87/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
30) Např. xxxxx č. 169/1949 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) §2 xxxx. 2 xxxxxx x. 87/1991 Xx.
32) §2 xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxxxx x. 87/1991 Xx.
33) Např. xxxxx č. 49/1959 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zákon x. 122/1975 Sb., x zemědělském xxxxxxxxxxxxxx. - Xxxxxx předpis x. 49/1959 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx 122/1975 Xx.
34) Např. xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x. 26/1948 Xx. XXX, xxxxxx xx xxxxxxxx vynětí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx maďarské xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
35) Nařízením XXX č. 33/1945 Xx. SNR, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx lidového xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) §1 xxxx. 1 písm. x) vyhlášky x. 85/1976 Xx., x xxxxxxxxxxx úpravě územního xxxxxx x stavebním xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) §2 xxxxxxxx x. 85/1976 Xx.
38) §3 xxxxxxxx č. 85/1976 Xx.
39) §2 xxxx. 10 zákona x. 569/1991 Xx., x Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) §139a xxxxxx č. 50/1976 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx a stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) Xxxxxxxxx §5 zákona č. 95/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx zemědělských x xxxxxxx pozemků x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx osoby x x xxxxx xxxxxx x. 569/1991 Xx., o Pozemkovém xxxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 357/1992 Sb., x xxxx xxxxxxx, xxxx darovací x xxxx x převodu xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§2 xxxx. 7 xxxxxx x. 569/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Čl. II xxxxxx x. 206/2002 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 61/1988 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, výbušninách x x státní xxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 150/2003 Xx.
§20 xxxxxx x. 44/1988 Xx., o ochraně x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (horní zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xx. XX xxxxxx č. 150/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 290/2002 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxx, xxxx a xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx kraje x xxxx, xxxxxxxx sdružení xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 157/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx x závazků x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 10/2001 Xx., a xxxxxx x. 20/1966 Xx., x xxxx x xxxxxx xxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.
42) Xxxxx č. 95/1999 Sb., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) §247 x xxxx. zákona x. 99/1963 Xx.

44) Například §7 xxxx 10 xxxxxx x. 503/2012 Xx., x Státním pozemkovém xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §20 xxxxxx x. 44/1988 Xx., xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

45) §8 xxxxxx x. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).

*) Ustanovení §13 xxxx. 6 a 7 zákona č. 229/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x půdě a xxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku, xx xxxxx xxxxxx x. 253/2003 Sb., x čl. VI xxxxxx x. 253/2003 Sb., xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, kterým xxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx x. 229/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx vztahů x xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 183/1993 Xx., x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx nálezu (č. 531/2005 Sb. x xxxxxxxxx xx 29.12.2005).