Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.05.2013.


Nález ÚS ze dne 16.10.2012 sp. zn. Pl. ÚS 16/12 ve věci návrhu na zrušení §175 zákona č. 99/63 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
369/2012 Sb.
Odůvodnění I. II. III. IV. V. VI. VII.
369
XXXXX
Xxxxxxxxx soudu
Xxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx. xx. Pl XX 16/12 xxx 16. xxxxx 2012 x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxx Stanislava Xxxxxx, Xxxxxx Formánkové, Vojena Xüxxxxxx, Ivany Xxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxx Nykodýma, Miloslava Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxxx o návrhu X.X. xx xxxxxxx §175 xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Senátu Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
xxxxx:
I. Xxxxxxxxxx §175 odst. 1 xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, se xx slovech "do xxx xxx" x xx xxxxxxx "x xxxx xxxxx" xxxx xxxxxxxxx xxx 30. xxxxx 2013.
XX. Xx zbylých xxxxxxx xx návrh xx xxxxxxx §175 zákona x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, odmítá.
Xxxxxxxxxx
I.
Xxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxxxx
1. Xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx navrhovatelka xxxxxx, xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx nálezem xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxx 11. listopadu 2010 x. x. 5 Cmo 270/2010-112. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx vedeno xxx xx. zn. XX. ÚS 376/11. X xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx rozsudku xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx §175 xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (dále též xxx "o. s. ř."), x xx zejména z xxxxxxxxxxxxx důvodů:
2. Xxxxxxx xxxx x Xxxx xxx Labem - xxxxxxx v Xxxxxxx rozsudkem xx xxx 17. xxxxxx 2010 x. x. 37 Xx 419/2009-84 xxxxxx směnečný xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Ostravě x. x. 32 Cm 76/2009-14 xx xxx 25.2.2009. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, Xxxxxxx Xxxxxxx 35, XXXXX XXXX XXXXX, 6xx xxxxx, X. X. 3030, Xxxxxxxx, Xxxxxx, (x xxxxxx x ústavní xxxxxxxxx navrhovatelky Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pod xx. zn. XX. XX 376/11 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jen "xxxxxxx"), odvolání. X xxxxxxxxx řízení Xxxxxx xxxx v Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Krajského xxxxx x Ústí xxx Xxxxx - xxxxxxx x Xxxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Ostravě x. j. 32 Xx 76/2009-14 xx xxx 25.2.2009 xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Podle xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx x Praze x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §3 xxxxxx x. 40/1964 Xx., občanský xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx s ustanoveními §1, 2, 120 x 134 x. x. x., x xxxxxxx x čl. 11, čl. 36 xxxx. 1 x čl. 37 xxxx. 3 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxx jen "Xxxxxxx"), x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx x Xxxxx x xxxxx případu (xxx nejen v xxxxx xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nestranně x xxxxxxx zákon (xxxxxxxxx §120 x 134 x. x. x.) xxxxxxx xxxxx xxxxxx, x rozporu xx xxxxxx a xxxxxxx zákona, x xxxxxxx x judikaturou Xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
3. Xxxxxxxx spory xxxxx xxxxxxxxxxxxx soudí x Xxxxx republice xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx č. 191/1950 Sb., xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxx xxx "zákon směnečný a šekový") x §175 o. x. ř. a xxxxx jiné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, občanského xxxxxxxx xxxx xxx xxxx předpisy včetně Xxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "Ústava"), Listiny x Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod xxx xx xxxxxxxxxx.
4. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pak navrhovatelka xxxx. xxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxx 2002 poskytovala společnost XXXX FINANCE, s. x. x., xxxxxx xxxxxx velkému xxxxx xxxxxxx. Půjčky xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx půjčky xx xxxxx xxxxx chodil xxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x poslal xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx způsob xxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxx peníze xxxxxxx xxxxxxxxx. Přestože xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nesouhlasil, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx. Po xxxxxx xxxx xxxxxxx podal xxxxx xx vydání xxxxxxxxxx rozkazu na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx (klienti) xxxxxxxx xxxxxx žádné xxxxxxxxx xxx ekonomické xxxxxxxx, xxxxxxx se bránit x nakonec xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx exekuce, kdy xxx xxxxxxxx potvrdil, xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx, pokládali xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx si xxx xxxxxxxxxx. Společnost XXXX XXXXXXX, x. r. x., počkala několik xxx (x průběhu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx) a xxxx xxxx podáno xxxxxxx xxxxx směnečných xxxxx. Naprostá většina xxxxxxxxxx vůbec xxxx, x co xxx, x xxxx schopna xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx námitek xxxxxx jen xx, xx xxxxxx i x xxxxxxxxxxxxxx splatila x xx xxx xxxxxxx. Částku okolo 10&xxxx;000 Xx si xxxxx xxxxx navrhovatelky xxxxxxxx nepůjčují xxxxxx x xxxxxxxx lidé. Xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx 10&xxxx;000 Xx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx dostatečné xxxxxxxx práva. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx 3 dny xx xx, aby xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx zálohu. X když xx xx xxxxxxxx žalovaným xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Půjčky xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx 2002, xxxxxx xxxx xxxxxxxx x letech 2008-2009. Po tolika xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx nemají xxxxxxxx xxxxxxx ani si xxxxxx nepamatují, xxx xxxx věc xxxxxxxxx; xxxxxxx tedy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx až xxx xxx. Soudy xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozkaz x xxxxxxxxx x tím, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx, xx xx směnečný xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
5. X této xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovisko JUDr. Xxxxxx Xxxxxxxx (soudce Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx x předního xxxxxxxxx xx směnečné xxxxx x České xxxxxxxxx) xxxx. x xxxxxx K dokazování x xxxxxxxx podpisu xxxxxx. Xxxxxx rozhledy, 2010, č. 8, x. 267-272, xxx xxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx preferuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx.
6. Xxxxx je xxxxx xx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že směnečné xxxxx, jak xx xxxxxxxxxx zákon xxxxxxxx x šekový, bylo xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 19. xxxxxxx x xx té xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx tak xxxxxxx 19. xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx jen x xxxxxxx xxxxx okruhu xxxx, které se xxxxxxxx znaly xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx společných xxxxxxx. Xxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozšířilo x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebankovními xxxxxxx, mnohdy xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx blankosměnky xxxxxxx x xxxxxxx různých xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx přepjatým xxxxxxxxxxx xxx x tomu xxxxxxxx.
7. V xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx souvislostmi je xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx - xx znamená x xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx navrhovatelka - xxxxx jen xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx daní (xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx kyperskou xxxxxxxxxx).
8. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx měly xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a ne xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, zvláště x případě, xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxx jednání žalobce x jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx. To ostatně xxxxxxx xxxxxx žalobce x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Remitent xxxxx xxxxxxxx žádný xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx nárok. Neměl xxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx. X xxxx skutečnosti xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, směnka xx xxxxxx předložena xxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx x její xxxxxxxxx neměla ponětí. X xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x soud xxxxx xxxxxxxx platební xxxxxx. Xxxxxxx žalobce xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxx, několik xxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xx, aby xxxxxx xxxxx směnečnému platebnímu xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx námitkám xxxx xxxxxxxxxx. Protože xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, x xx xxx, x během xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx, xx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozkazu xxxxxx. Tím je xxxxxxxxxx porušena xxxxxxx xxxxxxxxx v řízení. Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx §175 x. x. x. a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx řízení, aby xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
9. Xxxxx argumentace xxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení - xxx xxx xxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) obecným xxxxxx xxxxx vytýká, že xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx podpisu xx xxxxxx x že xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxx nekvalitní (xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zda znalcem x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx).
10. Xx všech xxxx uvedených xxxxxx xxxx navrhovatelka Xxxxxxxxx xxxxx navrhuje, xxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx Vrchního xxxxx x Xxxxx ze xxx 11. listopadu 2010 č. x. 5 Xxx 270/2010-112 xxxxxxx, x rovněž xxxxxxxx ve smyslu §64, resp. §74 xxxxxx x. 182/1993 Xx., o Ústavním xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxx xxx "zákon o Ústavním soudu"), xxx xxxxxx nález, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §175 x. x. x.
XX.
Xxxxxx řízení xxxx Xxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
11. Xxxxxxxxx xx xxx 2.5.2012 x. x. XX. ÚS 376/11-23 dospěl XX. xxxxx Ústavního soudu x xxxxxx, že xxxxxxxxxx §175 xxxx. 1 x. s. x. ve xxxxxxx "xx tří xxx" x xx slovech "x xxxx xxxxx" xxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pročež xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxx jeho části, xxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxx Ústavního xxxxx xxxxx čl. 87 odst. 1 písm. a) Xxxxxx.
12. Ústavní xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a vyzval xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení.
13. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx xxx Xxxxx - xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx. xx. 37 Xx 419/2009 xxxxxxx, xx směnečným platebním xxxxxxxx x. j. 32 Xx 76/2009-14 xx dne 25. 2. 2009 uložil Xxxxxxx xxxx v Xxxxxxx navrhovatelce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxx 30&xxxx;751 Xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx od 9.4.2008 xx xxxxxxxxx, směnečnou xxxxxx ve výši 103 Kč a xx xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxxxx ve xxxx 16 880,50 Xx.
14. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podala xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxxxxxx vznesla xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx). Uváděla, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx nepodepsala xxxxxxxxxxxx xx směnečnou sumu 30&xxxx;751 Kč. Xxxxxxx xxxxxx xx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x důvodu xxxxxxxxx podpisu. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uzavření smlouvy x půjčce se xxxxxxxxxxx XXXX XXXXXXX, x. r. x., xxxxx bez jakéhokoliv xxxxxxx předložené blankosměnky. Xxxxxx nadto xxxxx xxxxxx. V rámci xxxxxxx navrhovatelka xxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxx xx věci xxxx x důvodu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve X. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx.
15. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx č. j. 4 Xx 305/2009-34 xx xxx 18. 9. 2009 xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Ústí xxx Xxxxx - xxxxxxx x Xxxxxxx.
16. Xxxxxxx xxxx x Xxxx xxx Xxxxx - xxxxxxx x Liberci xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx dne 17.6.2010 x. x. 37 Xx 419/2009-84 tak, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozkaz Krajského xxxxx v Xxxxxxx x. j. 32 Xx 76/2009-14 ze xxx 25.2.2009 (xxxxx X). Xxxx zavázal xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx moci xxxxxx rozsudku xx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxx xxxxxx částku xx xxxx 23&xxxx;445,80 Kč x xxxxx JUDr. X. X., xxxxxxxx (xxxxx XX). Xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx - Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx xxx Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxx ve xxxx 2&xxxx;870 Xx (xxxxx XXX).
17. X věci xxxx xxx Xxxxxxx xxxx x Xxxx xxx Labem - xxxxxxx x Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx směnky x xxxxxx pravděpodobností xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Přesto xxxx xxxxxxx xxxxxxx navrhovatelky xxxxxxxx xx pravosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxx podle xxxxx xxxxxxxx x kategorický xxxxx stavící mimo xxxxxxxxxx pochybnost xx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx, spontánním xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Kategorický xxxxx přitom x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nevyslovil xxxxx xxxxxxxxx soudu x xxxxxx, že xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx srovnávacího xxxxxxxxx.
18. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxx na xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podpisu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx směnky xxxx xxxxxxxx listiny, byl x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx pak xxxx xxxxxxx námitku xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx a napadený xxxxxxxx platební xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx §175 odst. 4 o. s. x. v xxxxx xxxxxxx zrušil.
19. Pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxx krajského xxxxx dále xx xxxxx námitkách xxxxxxxxxxx xx skutečnost, xx xxxxxxxx xx společností XXXX XXXXXXX, x. x. x., blíže xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx z xxxxxxx námitky xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx této xxxxxxx, xxx žalovaná v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxx zřejmé, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xx xxxxxxxx či xxxxxxxxxxx) x případné xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx XXXX XXXXXXX, s. x. x., xxxx subjektem xxxxx odlišným xx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx a nekonkretizovala xxxxx kauzálního xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx soud xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxx xxxxxx, xx xx xxxxx mělo xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx krajský xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx pokud xx xxxxxx xx xxxxxxxx zástupce navrhovatelky xxxx x xxxxx xxxxxxx jednání xx xxxx dne 10.12.2009 xxxxxxxx další námitky, xxx xxxxxxx xxxx x uvedeným námitkám xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx §175 xxxx. 4 x. x. x., xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx námitek.
20. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx soud x Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx 11.11.2010 x. j. 5 Xxx 270/2010-112 xxx, xx změnil xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozkaz Xxxxxxxxx soudu x Xxxxxxx x. x. 32 Xx 76/2009-14 xx xxx 25.2.2009 xxxxxxxx x platnosti (xxxxx I). Xxxxxxx XX xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaplatit xxxxxxx xx náhradu xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx 17&xxxx;380 Xx do xxx xxx xx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zaplatit Xxxxx xxxxxxxxx, Krajskému soudu x Xxxx xxx Xxxxx - xxxxxxx x Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx řízení 2&xxxx;870 Kč xx xxx dnů xx xxxxxx moci tohoto xxxxxxxx.
21. Podle xxxxxxxx xxxxx - alespoň xxx xx podává x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx - je xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zda xxxxxx xx směnce xx xxxx není xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx závěry xx smyslu vyslovení xxxxxxxx podpisu xx x renomovaných znalců xxxxx vrchního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jím xxxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxx. Hodnocení soudu xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx vytknout, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx jednu xxxxxx xx konzistentní x znalec podle xxxxxxxxx soudu xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, ovšem xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx znalecký xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx, byt' xxx xxx x xxx nepatrný xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podpisu xxxxxxxxxxxxx. Odvolací soud xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx prvního xxxxxx, xx xx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx námitkou xxxxxxxxxx podpisu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx platebním xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx na xxxxxx xx x xxxxxxx mírou xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx podpisem. Xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx podle xxxxxxxx soudu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx posouzeny xxxx neurčité, respektive xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx neprojednatelné x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx směnečného platebního xxxxxxx.
22. Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx stěžovatelky (xxxxxxxxxxxxx). Xxxx xxxxxxxxxxx, že xxx' návrh xxxxxxxx xxxx zrušení xxxxxx §175 o. x. x., z obsahu xxxxxx xx xxxxx Xxxxxx Parlamentu České xxxxxxxxx patrné, xx xxxxxxx spornou xx xxx zejména xxxxx xxx dnů x xxxxxx námitek xxxxx xxxxxxxxxx platebnímu xxxxxxx. X xxxx xxx xxxxxxx Senát Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx žádná x xxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [xxxx xxxxx č. 519/1991 Sb. (účinný xx 1.1.1992), zákon č. 238/1995 Sb., zákon č. 30/2000 Sb. x xxxxx č. 7/2009 Sb.] xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxxx rozkazu. Xxxxx 18.5.2012 předložila xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České republiky xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx občanský xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxx tisk číslo 686, xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx schůze Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx začínající 5.6.2012), xxxxxx xx xxxxx "xxx" xx smyslu xxxxxxxxxx xxxxx §175 xxxx. 1 o. x. x. xxxxxxxxx xxxxxx "8" x xxx, xx lhůta xxx xxxxxxxxxxxx dnů xx xxxx xxxxxx xxxxxxx - dlužníci xxxxxxx xx vydaný xxxxxxxx (šekový) xxxxxxxx xxxxxx adekvátně xxxxxxxx. Xxxxxxx předseda Senátu Xxxxxxxxxx České republiky xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx xx smyslu §44 odst. 2 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx.
23. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx účastník řízení xx xxxx vyjádření x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx proces, x něhož novely xxxxxxxxxx xx §175 x. s. ř. xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx přesvědčen x xxxxxxx zmiňovaných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Ústavou x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §175 o. x. x. xx xxx plně na Xxxxxxxx xxxxx. Závěrem xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §44 xxxx. 2 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx.
24. Navrhovatelka ve xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, že §175 x. s. x. je xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxxxx) x "xxxxxxxx xxxxxx". X xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx žalovaní xxxxxx xxxxxx, proč xxxx xxxxxx doplněna (pokud xxxxx vědí o xxxx xxxxxxxxx). X xxxxxxx blankosměnek xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx jen xxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 4 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení; xxxxxxxx totiž o xxxxxx xxx neví x xx třech xxxxx má uvést xxx, xx proti xxxxxxxxxx platebnímu xxxxxxx xxxxxx. X xxxx xxxxxx navrhovatelka xxxx xx xxx, xxx Xxxxxxx soud zrušil xxxx §175 x. x. x. V xxxxxx své xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx souhlasila s xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx §44 odst. 2 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx.
25. Xx ústního xxxxxxx Ústavní xxxx x xxxxxxx s §44 odst. 2 xxxxxx o Ústavním xxxxx xxxxxxx, neboť xxxxxx x xxxxxx, xx od něj xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, x účastníci xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
XXX.
Xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
26. Xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx §175 o. s .x., x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §175 x. x. ř. xxx:
"(1) Xxxxxxxx-xx žalobce x xxxxxxxx xxxxxx xxxx šek, x xxxxxxx pravosti xxxx xxxxxx pochybovat, a xxxxx xxxxxxx nutné x xxxxxxxxx práva, xxxx na jeho xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxx) platební rozkaz, x němž xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx xxx zaplatil xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx řízení xxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxx námitky, x xxxxx xxxx xxxxx vše, xx xxxxx platebnímu rozkazu xxxxxx. Xxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx návrhu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx §174 xxxx. 4 xx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx námitky xxxx xxxxx-xx xx xxxx, má xxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pravomocného rozsudku. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx. Podané námitky xxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx-xx xx xxx, xxx k xxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxx.
(4) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx; k xxxxxxxx xxxxxxx vzneseným xxxx xxx nelze xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx vysloví, xxx xxxxxxxx (xxxxxx) platební xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo zda xx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxx-xx žalovaný xxxxxxx xxxx, soud usnesením xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx nařizovat.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jen proti xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx je odvolání."
K xxxxx uvedenému xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:
27. X xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (navrhovatelky), xxx xxxxxxxxxxx průběhu řízení xxxx xxxxxxxx xxxxx xx zřejmé, že xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xx xxxxxx - xxxxxx x xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx není výjimkou - doprovázena xxxxx, xxx' jeho xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxx mnohem xxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxx; xxx se xxxxxxx xxxxxxx toliko xxxx xxxxxxxx prostředek. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx - x to i xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx Ústavního soudu xxxxxxxxxxxxxxx zákonného xxxxxxxxxx - xx toto xxxxxxxxxx dotýká (xxxxxxx xxxxxxxx) xxxxx x xxxx. Xx se xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx tohoto rozhodnutí, xxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx úpravě - xxxxxx by xxxxxxx xxx správné, xx s ohledem xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx Ústavního xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx učiněné xxx xxxxxxx x xx xxx - nicméně xxxxxxxx xxxx Ústavního xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx šekového práva, xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx poněkud xxxxxxxxxx.
XX.
Xxxxxxxx xxxxxxx legitimace xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
28. Xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společně x xxxxxxx stížností xxxxx §72 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxx. Její xxxxxxx xxxxxxxxxx se tak xxxxx x ustanovení §64 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. §74 zákona x Xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx musel xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx přitom x ústavní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §175 o. x. ř. x xxxxxxx xxxxxxxxx explicitně xxxxx: "Xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxx [xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx Xxxxxxx soud] xx xxx xxx xx xx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx námitky, x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx žalovaná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nevěděla xxxxx, o xx xxx, a xxxxx xxx xxx musela xxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx účastníků v xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx mého názoru xxxxxxx zrušit §175 XXX a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx obecnému xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx možnost xx xxxxx bránit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nároku ... Xxxxx si xxxxx xxxxx částku [okolo xxxxxx xxxxx xxxxx], xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx má [xxx] xxx na xx, xxx [xx xxxxxxxx sehnal] x xxxxxxxx, xxx [xxx xxx] xxxxxx xxxxxxx [xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx]." V xxxxxxx xxxxxxxxx napadeném rozhodnutí (xxx tedy xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx soudem xxx xx. xx. XX. XX 376/11) xx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxx odůvodnění xxxx xxxx xxxxx: "Xxxxxxxx xxxx tedy xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx stupně, xx xx žalovaná xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti uložené xx xxxxxxxxx platebním xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, tak xxxx prvního stupně xxxxxxx taková xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx, xxxxxxxx opožděná, a xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx neprojednatelná, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx." Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx nad Xxxxx - pobočky x Xxxxxxx, kdy xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx. uvedl: "Pokud xxxxxxxx dále ve xxxxx námitkách xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx XXXX FINANCE, x. x. x., blíže xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx blankosměnky, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, když z xxxxxxx xxxxxxx není xxxxx xxxxxx polemika x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx situace, xxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podpisu xx xxxxxxxxxx směnce, xx ze xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx směnky (ať xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx) x xxxxxxxx blíže xxxxxxxxxxxxxxx smlouvě x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx XXXX XXXXXXX, x. x. x., xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx od žalobce, x xxxxxx ani xxxxxxx x nekonkretizuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx hodnotí xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx není xxxxxx, xx xx xxxxx xxxx být xxxxxxxxx řízení x xxxxxx námitce." Xxxxxx-xx x této souvislosti xxx soudy x xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx, odkazují xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxx ještě xxxxxx xxxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xx poučení xxxxxxxx ve směnečném xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx xx xxx 25. 2. 2009 x. x. 32 Xx 76/2009-14. Xxxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxx: "Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx 18. 12. 2001 x Dolní Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx směnečnou xxxx 30 751 Xx, xxxxx velmi špatná xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozkazu. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx podvod, xxxxxxx xx jedná x blank[o]směn[k]u celkově xxxxxxxxxxx, x xx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx podpisu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ... Xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx společností XXXX XXXXXXX, s. x. o., Xxxxxxxx 9/768, Xxxxx 1, xxxxxxx x půjčce, xxxxx xxx jakéhokoliv xxxxxxxxx výše uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx splácím."
29. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (srov. xx xxxxxxx Xxxxxxxxx, X. x kol. Xxxxx x Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx: XXXX 2007, x. 367 x xxxx., i Xxxxxxx, X. Xxxxxxx xxxxxxxx. 3. xxx. Xxxxx: Xxxxx, 2005, s. 230 a xxxx. x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx) navrhovatelka xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx předpis (xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx skutečnost, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xx xxxxx základě xxxx vydáno xxxxxxx xxxxxxxxx napadené xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx splněna, xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx aplikováno x xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx jeho xxxxxxxx způsobilá xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx proces - xxx se tomu xxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx - x to x xxxxxx, xx něž xxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx rozvedeny xxxx.
30. Xxx rámec xxxxx xxxxxxxxx pak Xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx odkazuje xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx [xxxx. přiměřeně např. xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. XX. XX 3168/09 xx xxx 5.8.2010 (X 158/58 XxXX 345)], xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx x xxxxxx, xx představy x spravedlnosti jsou xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x historickou xxxxxxxxxx xx xxxx konstruovat, xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zločinům. Kdyby xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx převládla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx lidská xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxx, xx byť xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx, východisko xxxx xxxxx xxx spočívá x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s již xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, zde xxxxxxxxxxxxxxx [xxxx. Čermák, V. Xxxxxx demokracie. 4) Xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx. 1. vyd. Xxxxxxx: Nakladatelství Olomouc, 1998, s. 156-157 (248 x.)], xxxxxxxxx xxxxxxx, že "[x]x xxxxxxxxx xxxxx spravedlnosti [xx] možno obecně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ... ".
31. Xxxxxxx východiska xx xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu musí xxxxxxxx x při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx navrhovatelky. Xxx xx patrno z xxxx uvedené xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx rozpor xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx argumentace xxxxxx zejména xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxx xxxx). Xxxxx závěr xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx navrhovatelky xxxxxxx x vyjádření xxxxxxxxx xxxxxx, xxx' xx xxx xxxxxxxx pozastavuje x xxx zásadou xxxxxxxxxxx vyjádřenou v xxxxxxxxxx 1 a 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx; xxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx nutící xxxxxxxxxx (xxxxxxxx) dlužníka xxxxx xxx, co xxxxx xxxxxxxxxx rozkazu xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx lhůty - xxxxxxx x xxxx xxxxx navrhovatelky: "[Xxxxxxx] u xxxxx xxxxxx [směneční xxxxxxxx xxxx], o xxxxx xxxxxx xx jedná ..., u xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx [xxxxxx směnečného x xxxxxxxx] xx xxx remitent či xxxx právní nástupce xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx, že xxxxxxx směnky podá xxxxxx xxxxxxxxx žalobu x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx směnku majitel xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx cestou směnečné xxxxxx. Žalovaný xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx. [Xxxxxxxx mnohdy xxxxxxx] xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx směnky. A xxxxx [xxx] dnů [xxxx] podat xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx xxx, xx xxxxx platebnímu xxxxxxx [xxxxxxxx], [xxxxx] x xxxxxxx xxxxxxx námitkám xxxxx xxxxxxxxx." Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx námitky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx xxx, xx xxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platebního rozkazu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx navrhovatelky xx xxxxxxxxx xxxxxx). Xx xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx může neústavnost §175 x. s. x. xxxxxxxxx x x xxxx jeho xxxxx komponenty. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx ji xxxxxxxxx xxxx. Opačný závěr xx xxxxx nebyl xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Znamenal xx, xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx výhodnějším postavení, xxxxx by se xxx xxxxxxxxxx požadavkům §175 o. s. x. xx xx xxxx žalovanou kladeným xxxxxx x xxxxxxxx xx bez xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx podle Xxxxxxxxx xxxxx nejen nic xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kruhu Xxxxx XXXX Josepha Xxxxxxx, xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx ústavní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §75 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx "xxxxx xxxx", resp. xxxx xxx. "xxxxxxxxx xxxx" - xxxx. x xxxx Filip, X. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. xxx. 2., xxxx. Xxxx: Masarykova univerzita, 2001, x. 391-392 (458 x.). Xxxxxxx xx takovýto přístup xx svém xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx samotné xxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxxxx právě projednávaného xxxxxxx [xxxx nikoliv x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §64 odst. 1 xxxx. x) x x) zákona x Xxxxxxxx soudu] xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůty xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a namísto xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x čl. 95 xxxx. 2 Xxxxxx. Takové xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx podle Xxxxxxxxx xxxxx nemá xxxxx xxx x xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx ani x xxxxxxxx pořádku Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx lze ho xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx spravedlností. Xxxxxxxxxx-xx by xxxx Xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx výklad, xxxxxxx xx se xxxxxx přijímaným xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx se na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx.
V.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx legislativního xxxxxxx
32. Ústavní xxxx xxxxxx x xxxxxxx x §68 xxxx. 2 zákona x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx zákon (jeho xxxxxxxxxx ustanovení), x xxxxxxx navrhovatelka xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx a xxxxx v mezích Ústavou stanovené xxxxxxxxxx x ústavně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx soudního xxxx x roku 1963. Xxxxxxxxx legislativního xxxxxxx xx vztahu k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx tedy xxxxxxxxx xxxxxxxxx soulad x xxx neplatnými ústavními xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx přijetí xxxxxx. Xxxxxxxxx x §66 xxxx. 2 xxxxxx x Ústavním soudu, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxx, s xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, pozbyl xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx platnosti, xxx Ústavní xxxx xxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx před nabytím xxxxxxxxx Ústavy dne 1. xxxxx 1993 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se stávajícím xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vzniku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kompetence [xxxx. x tomu xxxxxxxxx nález Xxxxxxxxx xxxxx xx dne 27. xxxxx 1999 xx. xx. Xx. XX 10/99 (N 150/16 XxXX 115; 290/1999 Sb.)]. X xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx vztahu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx č. 238/1995 Sb., x xxxxxx č. 30/2000 Sb. x k xxxxxx č. 7/2009 Sb. X příslušných xxxxxxxxxx tisků x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx napadený §175 x. x. x. xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx v čl. 39 xxxx. 1 x 2 Xxxxxx, řádně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx; xxxx xxxx xxxxxx Ústavou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx Ústavou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
XX.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
33. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx rozporem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx rovnosti xxxxxxxxx xx smyslu čl. 37 xxxx. 3 Xxxxxxx, xxxxx xx jako xxxxxx součástí xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x toho, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx v čl. 96 xxxx. 1 Ústavy x xxxx subjektivní xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x čl. 37 xxxx. 3 Xxxxxxx. Xx jedním ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx vyznačovat. Vyjadřuje xxxxxx skutečnost, xx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx) xxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, aniž xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx tedy xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx sporu xxxxxx xxxxxxxx x uplatnění xxxxxx xxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx protistrany, xxxxx x xxxxx xxxxxxx návrhy a xxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx nález Ústavního xxxxx xx xxx 16.6.2011 xx. xx. XXX. XX 3379/10, xxxxxxxx na http://nalus.usoud.cz). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění ze xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx subjektivní xxxxx xx rovné xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx realizace xxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nedůvodně xxxxxxxx, porušuje se xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx právo xx xxxxxxxxxxx proces.
34. X x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx zohlednil, že xxxxxxxx-xx v úvahu xxxxxxx xxxxxxxxx výklad xxxxxxxxxx ustanovení, xx xxxxx přednost xxxx xxxx xxxxxxxx [xxxx. x tomu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 29.9.2010 xx. xx. Xx. XX 16/08 (X 203/58 SbNU 801; 310/2010 Sb.)]. Xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx, xxxx Ústavní xxxx x xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx §74 xxxxxx x Xxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxx "§175 XXX [x xxxxxxxxx] xxxxxxxx[xx] xxxxxx ... xxxxxxxx řízení, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx řádně xxxxxx xxxxxxxxx směnečného nároku". Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxx minimalizací xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx) xx již rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx předpisu (xxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení) xxxxxxxxxxxx [srov. x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 9.2.2011 xx. xx. IV. XX 1521/10 (N 15/60 XxXX 153) xxxx xxxxx Ústavního xxxxx xx xxx 8.10.1996 sp. zn. Xx. XX 5/96 (X 98/6 SbNU 203; 286/1996 Sb.)]. Xxxxx xxxxx Ústavní xxxx xxxxxx, zda je xx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx soudního xxxx xx xxxx, jež xxxxxxxxxx - xxxx, xxx vůbec x xxxxx xxx, tak xxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bránit xxx xxxxx. Při xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povahu xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx co xxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx) zohledňuje xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxx xxxxxx - xxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx představuje xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (x také xxxxxxxxxxxxx) vlastností (xxxx. x tomu xx xxxxxxx xxxxxxxxx Kovařík, X. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Právní xxxxxxxx, 2010, x. 8, x. 267-272). Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxx likviditou xxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxx xxxxx směnky [xxxx. x tomu Xxxxxxx, X. Xxxxxx a xxx v Xxxxx xxxxxxxxx. 6. xxxxxxx. x xxxx. xxx. Xxxxx: X. X. Xxxx, 2011. x. 1 x xxxx. (642 s.)]; xxxxxx xx xxxx - xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podřizovat xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx "xxxxxx úpis". Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx svoji xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx příliš xxxxxxxx xxxxxxxxx (a xx ani x xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx). Naopak xxxxxxx xxxxxxxx xxx v xxxx souvislosti xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx (xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x zjištění xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Krajského xxxxx x Xxxx xxx Xxxxx - xxxxxxx x Xxxxxxx sp. xx. 37 Xx 419/2009 - xxxx. xxxxx - xxxx xxxxxxxxxx), xx onou xxxxxxxxxxx, jež ve xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xx xx xxx xxxxxxxx), xx navrhovatelkou vzpomenutá xxxxxxxx lhůta ve xxxxxx §175 odst. 1 o. x. x. xxxxxx xxxxxxxxxxxx x podání xxxxxxx. X výše xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx odůvodnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx podle Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxx. Krajský xxxx xxxxx - xx xx xxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx, xx "[xxxxxxxx xxxx] xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx skutečnost, xx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx XXXX XXXXXXX, x. x. x., xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx bez xxxxxxxxxxx podepsání předložené xxxxxxxxxxxx, [ovšem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx] xxxxxxx jako neurčité x neprojednatelné, když x xxxxxxx xxxxxxx xxxx vůbec xxxxxx xxxxxxxx x předloženou xxxxxxx." X xxxxx xxxxxxxxxx - tedy xx jde x xxxxxxx opožděné x xxxxxxxx - se xx svém ústavní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx: "Xxxxxxxx xxxx tedy nesdílí xxxxx xxxxx prvního xxxxxx, xx se xxxxxxxx vznesenou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx jí xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozkazem. Xxxxx [ale] pokud xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx prvního xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx opožděná, x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx zvrátit xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx." Xxxxx popsaný skutkový xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx - x xxxxxxxxxxxxx na xx x ústavní stížnosti x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (srov. xxxx tvrzení, xx xxxxx xxxxxxxx, x xx xxx, x xxxxx tří xxx xxxxxx xxxxx vše, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozkazu xxxxxx) - xxx za xxxxxxx, kdy xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx profesionály, ale xxxxxx je používána x xx okolností, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx fyzická xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx nevstoupila xx xxxxxxx profesionální xxxx podnikatelské xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxx přiměřená.
35. Ústavní xxxx se přitom xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx garancemi zabýval xxxxxxxxx, a xx x v rámci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x xxxxx xxxx řízení xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vymezených xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx interpretovat x aplikovat ústavně xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36. Xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, stojí Ústavní xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx dává směnečnému xxxxxxxxxx, xx xx xx xxxx postavení x xxxxxxxxxx směnečném xxxxxx jakékoliv, xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx - zvláště s xxxxxxx na specifika xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx kvalifikované xxxxxxx, xx. xxx xx xxxxxx §175 o. x. ř. uvedl xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx rozkazu xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx dle xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x účelu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxx xxxxxx xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx " [xxxx xxxxxxx] xx xxxxxxx entropie (xxxxxxxxxxx) xxx xxxxxxxxxxx práv, xxxx. xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx nejistoty x xxxxxxxx vztazích (xxx hraje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx dosažení xxxxxxxxxxx xxxx. Tyto xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx lhůt xxx xxxx xxxxxx xxxx" [xxxx. nález Xxxxxxxxx xxxxx xx dne 17.12.1997 xx. xx. Xx. ÚS 33/97 (X 163/9 XxXX 399; 30/1998 Sb.)]. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lhůty xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx. zn. Xx. XX 46/2000 xx xxx 6.6.2001 (X 84/22 XxXX 205; 279/2001 Sb.), kde uvedl, xx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxx "může xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, případně xxxxxx xxxxx, xxxx však xxxx úkolem reparovat xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx stanovené lhůtě. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx právního státu, xxxxx významně xxxxxxxx xx principu xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx demokratických xxxxxxxx systémů. Xxxxx xxxx o sobě xxxxxx xxx [xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx] xxxxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxx xxxxx jevit x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx." Protiústavnost xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x dialogu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx [xxxx. xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 13.12.2005 xx. xx. Pl. XX 6/05 (N 226/39 SbNU 389; 531/2005 Sb.)]. Těmito xxxxxxxxxx xxxxx Ústavního soudu xxxx:
1. Xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) xxxxx xx vztahu x xx xxxxxx xxxxxxx možnosti uplatnění xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx), xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx časovému xxxxx omezení xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx. xx. Xx. XX 5/03 xx xxx 9.7.2003 (X 109/30 XxXX 499; 211/2003 Sb.) xxxxxx xxxxxxxxxx §3 a 6 zákona x. 290/2002 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxx a xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx x xxxxxx x o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 157/2000 Sb., x xxxxxxxx některých xxxx, práv a xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 10/2001 Sb., x xxxxxx č. 20/1966 Sb., x péči o xxxxxx xxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 11 Xxxxxxx, xxx jak jej xxxxxxxx čl. 4 xxxx. 4 Xxxxxxx - x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx práva xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku. Xx xxxxxxx konformní xxxx xxxxx považoval x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jež xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx let.
2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx). Xx smyslu tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx ústavnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx věci xx. xx. Xx. XX 2/02 - nález xx dne 9.3.2004 (X 35/32 SbNU 331; 278/2004 Sb.), x xxx xx protiústavní xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx občanského xxxxxxxx, jímž xxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přesně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx den před xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx vlastnického xxxxx.
3. Ústavně xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx určité xxxxxxx podmínky uplatnění xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, přičemž se xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx skupinu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx - xxxx. x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trvalého xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x tím xxxxxxxx xxxxxx xxxx: nález xx. zn. Pl. XX 3/94 ze xxx 12.7.1994 (N 38/1 SbNU 279; 164/1994 Sb.)
37. X návaznosti xx tyto v xxxxxxxxx xxxxxxxxx teze, xxxxx xxxx x xxxx použitelné, tedy Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx protiústavní. Je xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx x sobě xxxxxx xxx xxxxx Ústavního xxxxx zásadně důvodem xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxx (xx)xxxxxxxxxx lze xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx působících xxxxxxxxx.
38. X xxxxxxx x výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Ústavní xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nepřiměřená, zda xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx subjektů x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx navrhovatelky, xxx lze koncentrovat xx tvrzení, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx řízení xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx zejména xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx situaci finanční xxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxx. zneužíván); xxxxxx xxxxx k xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx. x xxxxx "spotřebitel" xxxxxx xxxx) byli xxxxxxx xx xxxxxxxx takto xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx těmi, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, dále ekonomicky "xxxxxxxx" xx "vytěžováni".
39. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx mají xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontraktech, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přísného xxxxx - xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx režim xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uzavřeného xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx [Kovařík, X. Xxxxxx a xxx x Xxxxx xxxxxxxxx. 6. xxxxxxx. xxx. Praha: X. X. Xxxx, 2011, x. 1 a xxxx. (642 x.)], xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vystavitele xxxx xxxx původ x xxxxxxxx, xxx' xxxxx xxxxxxxx autor při xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sám akcentuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x obchodní ruch xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx pak xxxx xxxxxxxxxx ustálila xx 12. století. Xxxxxxxxx a vlastnosti x xxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, bezpodmínečné, xxxxxxxx xxxxxxx formální xxxxxxxx) si xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxxxx jak xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx směnečného xxxxx v České xxxxxxxxx (xx. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx), xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, dále x tzv. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx podepsány 7. xxxxxx 1930 x Xxxxxx), tak i xxxxxx xxxxxxxx obsažená x občanském xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx §175 x. s. x., které xx xxxx xxxxxxxxx občanského xxxxxxxx xxxx (tedy xx 1.4.1964) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xx ani xxxxx xxxxxxxxx lhůty, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxx1 x xxxxxx xxxxxxxxxx x šekovému [xxxx. xxxxxxxx xxxx x. 528, Národní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Československé, 1948-1954, xxxxxxxx zpráva - X. Xxxxxxxxx xxxx] xx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx: "... Československá xxxxxxxxx xx xxxxxx xx států, které xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx též Xxxxxxxx svaz, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx v x. 1937, a xxxxx lidově xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxx x Xxxxxxxx. Směnky xx i xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx platebního. Xxxxxxx ženevského xxxxx xxxxxxxxx mezinárodní hospodářský xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozporů vznikajících x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx x xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxxxx socialismu, směnka x xxx ztratily xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx hotových xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx, xxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxx s xxxxxxx xxx upraven stejným xxxxxxxx jako ve xxxxxxx cizích států."
40. X xxxxxxxx xxxxxx x občanskému soudnímu xxxx [xxxx. sněmovní xxxx x. 147, XXX. xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Československé xxxxxxxxxxxxx republiky; 1960-1964, xxxxxxxx zpráva, Zvláštní xxxx - Xxxx xxxxx (Xxxxxx x xxxxxx stupni), Xxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxx)] xx xx xxxxxxxxxx platebnímu rozkazu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: "Xxxxxxxx x xxxx, že xx xxxxx používá xxxxxx x xxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx platebního xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx."
41. X toho xxx podle názoru Xxxxxxxxx xxxxx - xxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx [xxxx. k xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pléna Xxxxxxxxx xxxxx sp. xx. Xx. XX-xx. 1/96 xx xxx 21.5.1996 (XX 1/9 XxXX 471)] - xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnímáno spíše xxxx xxxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxxx takřka xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu [Ondřej Xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx - srov. Xxxxx X. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx tvrdý xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, 2011, x. 8, s. 236 (234-238) - xx směnka xxxx x nás xxxxx xxxxxx]. Xxxxx x xxxxx xx xxxxx §175 x. x. x. přidrželo xxxxxxxx xxxxxxxxx lhůty, kterou xxxxx například x Xxxxxxxx-Xxxxxxx (xxxx. §557 xxxx. 1 xxxxxx x. 113/1895 x. x., x xxxxxxx xxxxxx v občanských xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxx soudní), ve xxxxx do 31.12.1949. Xxxxx xxx xxxx xxxx úvahu x x tom xxxxx, xx xxx třídenní xxxxx - chápaly-li xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx - xxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx tedy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lhůtu xx xxxxxxxxxxx, xxxxx ji xxxxxx - x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxx aplikací se xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
42. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx prošla x západních xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx [xxxx. x tomu v xxxxxxxxxxxxx např. již xxxx zmiňovanou srovnávací xxxxxx X. Xxxxx], xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Zvláště xxxxxxxx xx xxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx, x xx x vzhledem k xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx x BGB1, rovněž xxx číslem 113/1895, xx zkratce označovaný xxxx "ZPO") xxx x xxxx 1979 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx ochranu xxxxxxxxxxxx (Konsumentenschutzgesetz XXX1. x. 140/1979, xxxx xxx "XXxxX") xxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx (xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx XXX xxxxxxx xxxxxx zachována - srov. xxxxxxxx xxxx §555 XXX xx xxxxx od 1. 8. 2010). Xx xxxxxxxxx prodloužení xxxxxx bylo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx úpravou xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxxxx vyžaduje xxxxxxxx xxxxx xx ochranu xxxxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxx věřitel xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx XXxxX - xxxx. §11 xxxxxx xxxxxx [xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx poznamenat, xx xxxxxxxxx xxxxx č. 145/2010 Sb., o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a o xxxxx některých xxxxxx, xx - xx xx xxxxxxx spotřebitele x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx týká (srov. xxxx §18) - xxxxxxx s praxí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx: "Xxxxxx-xx spotřebitel xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxx jeho xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx práva xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx spotřebitelský xxxx"; k tomu xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxx 22.8.2012 xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx návrh xxxxxx, xxxxxx xx xx mj. xxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx x xxxxx zákona č. 145/2010 Sb.].
43. Xxxxx, po xxx xx rakouský xxxxxxxxxxx xxxxx, přitom xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. J. Xxxxxxx [Xxxxxxx, J. Xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Obchodní xxxxx, 2002, x. 2, s. 24 (20-27)] xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nepřistoupil x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k přísnému xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx směnky xxxxxxxxx spotřebitelem a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx cestu - mj. xxxxx x spotřebitelských xxxxxxx. Xxxxx přitom xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx řádu Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x České xxxxxxxxx, pak xxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x závěru, xx xxxx je xxxxxxxxxxxx. K nerovnováze xxxx směnečnými věřiteli x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Ústavního xxxxx přispívá x xxxxxxxxx lhůta xx xxxxxx §175 x. x. x., xxxxxxx xx xxxxxxx přísností xxxxxxx xxxxxx směnečného x xxxxxxxx [srov. x xxxx například xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx přístupu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vědomého xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx dlužníka xxx. - Xxxxxxx, X. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. XXXXX - xxxxxxx xxx právní xxxxxx x praxi, 2011, x. 4, x. 19-34]. Řečeno výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předchozí xxxxxxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx smyslu §175 x. x. ř. xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx právní xxxxxx. Xxxxxxx směnečná hmotněprávní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx [xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx nelze xxxxxxxx x člověka xxx právního vzdělání, xxxx i xxxxxx xxxxxxxxxxxxx právníkům není xxxxxxx - srov. Xxxxxxx, X. Funkce xxxxxx a xxxx xxxxxxx x spotřebitelských xxxxx. Obchodní xxxxx, 2002, č. 2, x. 22-23 (20-27)], xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jež xx xxxx x xxxx specifické, x xx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx námitek xxxxx xx. neznamená zrušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxxxxx žalobního žádání, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx [xxxx. x xxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, X. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx rozhledy, 2010, x. 8, x. 270 (267-272)]. Ve xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zásadou je xxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx situace, xxx zvláště xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou vystaveni xxxxxx xxxxxxxxxxxx tlaku, xxxx nejenže xxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xx svém xxxxxxxx xxxxxxxxx zamýšlený xxxx - xxxx rychlost xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxx směnečný xxxxxxx xxxxxxx, xxxx právo (xxxx. xxxxxxxxxx soudce) xxxxxxxx xxxxxxxxx zamýšlenou xxxxxxxxx x účinek, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Pozitivní xxxxxx úprava tak xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx přispívá x xxxxxxxx xxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx smyslu §175 x. x. x. xxxx reálně xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx jen x "xxxxxxxxx" xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx by xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, neboť xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx řízením xx x v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxx xx srovnání x Rakouskem) ojedinělá, x xxxxxxx směnečného xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, vzhledem x xxxxxxxxx, x jakou xxxx xxxxxx xxxxx x to xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (ať xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx negativní, xxxx. Xxxxxx xxxxxxxx dlužník xx měl xxxxxxxx xxxxxxx na konkrétní xxxxxxxx xxxxx - x svoj i xxxx x něm - adekvátně xxxxxxxx.
44. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nadto podle Xxxxxxxxx xxxxx zcela xxxxxxxxx i výše xxxxxxxx xxxxxxxxx primátu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx předpisu, resp. xxxxxxxx minimalizace zásahů Xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx Ústavní xxxx xxx xxxxxxxxxx ústavnosti xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §175 x. x. x., xxxxxxxxx xxxxxx-xx xx celou úpravu x xxx obsaženou, xxxxxxxx by xx xxxxxxxxxxx důsledky xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxx několikrát xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx xxxx rovněž xx xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx by xxxxxx xxxxx trvale a xxxxxxxx nezpochybnitelným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx za xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx souvisejících x xxxxxxx xxxx [srov. x xxxx například xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zmeškané xxxxx xxxxx §58 o. x. ř., xxxx xx xxxxxxxxxxxxx x x případě předmětné xxxxxxxxx xxxxx - xxx xxxxxxx Kovařík, X. Xxxxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx, 2000, x. 10, x. 17 (11-21)]. Xx xxx xxxxxx zákonodárce, xxxxxx Ústavního xxxxx, xxx xxxxxxxx směnky x směnečného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxx dnešní doby. X výše xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxx, xx xxxxxxxxx delší xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx s xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx jen dílčí xxxxxxxxx, a xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x definitivní. X xxxxx vyslovenému xxxxx xx zákonodárce xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx směnky xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx úprava (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx zmíněný zákon x xxxxxxxxxxxxxxx úvěru x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, x xx x xx xxxxxx shora xxxxxxx, xxxxxxxxxx novely) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx (x xxx. causa) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxx" [xxxxxxx x tomu Aristoteles. Xxxxxxxxxx. 2. vyd. Xxxxx : Xxxx Xxxxx, 2003, 579 x.]. X pojetí xxxxx xxx xxxxxx x onu xxxxx, xxx xx stala (xxx xxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxx xx základních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxx - zde xx Ústavní xxxx xx xxxxx onu xxx. "xxxxxxxx xxxxxxxxxx" x "xxxxxxxx subsidiaritu", xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxx slovní xxxxxxx xxxxxxxxxxx směnka x jistém smyslu xxxxxx xxxx xxxxxxxx) xxxxxxxx xxx ohledu xx xxxxxxxxx zajištěné xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxx v tom, xx xxxxx přiznávají xxxxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx směnky obranu xxxxxxxxx xxxx podstatou xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx uplatněného xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, X. Xxxxxxxxxxx směnka. Xxxxx: Xxxxx, 2009, x. 49-51 (189 x.). Xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xx svůj xxxxxxxxxxx xxxx) a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kdy xxxxxxx účel xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx pojící xx x xxxxxx stěžovatelky (xxxxxxxxxxxxx), jenž xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx Ústavním xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx současná xxxxxx xxxxxx směnečných vztahů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x kauzou x xxx xx; x x případě xxxxxxxxxxxxx xx směnka evidentně xxxxxxxxxxx povahy (tedy xxxxxxxxxx xxxxxxxx) stala xxxxxxxx xxxxxxxx takřka (xxxx. xxxxxxx v xxxxxxxxxx §17 čl. 1 zákona xxxxxxxxxx x šekového) "abstraktním". Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx - xxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - omezení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (srov. x xxxx rovněž xxxx).
45. Xxxxxxx-xx tedy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx tři xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx posuzuje xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxx xxxxx - tedy xxx ji normotvůrce xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx nepřiměřená x xxx neznevýhodňuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx s xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx změny podmínek - xxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx závěry Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx námitková xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxx svůj xxxxx xxxxx x 19. xxxxxxx. Xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx byla xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx uvažovat x xxxxxx xxx xxx o xxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx neplatí xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kdy xx směnka xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxx zásadně xxxxxx x xxxxxx postavení x xxxxx xxxxxxx - xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx to xx nich xxxxxxxx - xxxxxx směnečný xxxxx x xxxx xxxx xxxx a xxxxxxxxxxx tak xxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx stanovená xxxxxxxxx lhůta xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zmírnit, a xx xxxxxxx v xxxxxxxx rovině. Xxx xxxxxxxx věřitel, xxx xxxxxxxx xxxxxxx budou xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uplatnit svá xxxxx před soudem, x xxx ve xxxx xxxxxxxx - x v xxxxxxx xxxxxxxx dlužníka - xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx totiž Xxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx judikatuře, xx smyslem lhůty xx omezení xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x právních xxxxxxxx, pak xx xxxxxx stranu ale xxxxxxx omezení uplatnění xxxx například xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx, zvláště jde-li x základní xxxxx x svobody (srovnej čl. 4 xxxx. 4 Xxxxxxx) - v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx lhůta xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxxxx xxxxx s čl. 4 xxxx. 4 Xxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx směnečných xxxxxxxx xxxxxx xxx práva xxxx xxxxxx, x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx věřiteli xx xxxxxx čl. 37 odst. 3 Listiny.
46. Xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tedy xxxxxxxxx xxxx, xxx zmíněná xxxxx xxxxxxxxxxxx určité xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx právo v xxxxxxxx dodatečné xxxxx xxxxxxxx, xxx tato xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lhůty, xxxxxxxxx v xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx změnu xxxxxxxx xxxxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
VII.
Formulace xxxxxx derogačního xxxxxx x jeho xxxxxx následky
47. Součástí xxxxxxx xxxxxx Ústavního xxxxx, v xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x závěru, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx určení xxx, x němuž xx xxxxx nebo xxxx jednotlivá xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx by Xxxxxxx soud x xxxxx projednávaném případě xx xxxxxxx předmětné xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, nastala xx xxxxxxx, xxx by xxxxxxxx (šekoví) dlužníci xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xx svém xxxxxxxx xxxxxxxxx realizovat xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx) xxxxx. Xxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx - poměřuje xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx směnečných (xxxxxxxx) xxxxxxxx - xxxxxxxxxx xx xxxxxxx §175 xxxx. 1 x. x. x. xx xxxxxxx "xx tří xxx" x ve xxxxxxx "v téže xxxxx" xxxxxxxxx xxx 30. dubna 2013, x to x xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx návrhu zákona (xxxxxxxx tisk číslo 686 - srov. xxxxxxxx 22 xxxxxx xxxxxx), xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x některé xxxxx xxxxxx. Zmíněný xxxxx, xxx xxx xxxx řečeno, xxxxxx xxxxxx mj. x xxx, xx předmětná xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx tří na xxx xxx. Xx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx, aby xxxxx xxxxx xxxxxx nabyl xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx třídenní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
48. Nad xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx x tom xxxxx, xxx xxx určování xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxx' xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx prostor pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (x ochranu) zejm. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx rovněž zvážil xxxxxxxx xxxxx souladnosti x xxxxxxx konzistence xxxxxxxxxx soudního xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx - xx přesněji x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx - by xxxxx mínění Ústavního xxxxx měl xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx jím nově xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxx, ale xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, aby xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx - xxxxx x xxxxxxx na jednotlivce, xx už x xxxxxxxxxx vzděláním, xx xxx xxx - xx zákonodárce měl xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §175 x. s. x. vycházet x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx soudním xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx zásadnějšího xxxxxx xx právní xxxxxx xxxx časová xxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxx soudnímu řízení xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx řešeními doposud xxxxxxxxxxxxx xx ostatně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X ohledem xx východiska xxxxxxx xxxx není x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxxx xx 1.1.2007) xxxxxxx ponechal xxxxx xxxxxx xxxxx - xxxx-xx xx xxxxx - xxxx xxxxx, xxx dokonce xx xxxxxx zachovat v xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x systematiku xxxxxxx xxxxxx xxxxxx [xxx si xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx filozoficko-etický příměr Xxxxxx Xxxxx x xxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxx xxx i xxxxxx - xxx každý x nich xx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx - xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxx, J. Xxxxxxx xxxxxxx: (xx xxxx xx xxxxx uviděl). Xxxxx: Dauphin, 1997, x. 64 (152 x.)].
49. Konečně by xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx rovněž xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx - xxx xxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxx - xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx §175 x. x. x. xx xxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxx xxxxxxx i xx xxxxx parafrázované repliky xxxxxxxxxxxxx x vyjádření xxxxxxxxx. Aktuální xxxxx §175 o. x. x. je přitom x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, akceptovatelné. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx právního xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxx xxxxxxxx rysy (xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k jím xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx x x xx části xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X této xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že x x případě, xxxxxxxxxxx-xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx (šekového) platebního xxxxxxx - srovnej xxxxxxxx v návětí xxxxxxxx 1 xxxx xxxx §175 o. x. x.: "Předloží-li xxxxxxx x prvopisu xxxxxx nebo šek, x jejichž xxxxxxxx xxxx důvodu xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, vydá xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx...", xxxxxxxxxx podá-li xxxxxxxx (xxxxxx) dlužník (xxxxxxxx) xxxxxxx, koncentrace xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx §118b o. s. x. Xxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx tak xxxx xxx, xx xxx xxxxxxx - x zde xx xxxx xxxxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxx - xxx. Xxxxxxxxxx §175 x. x. x. xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jež xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx opakovaně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx konkrétní xxxxxxxx vztah vznikal. Xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxx repliky xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xx zcela reflektuje, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx právě x xxxxx xxxxxxx směnečného xxxxxxxx - xxxxxxxxxx (xxxx. x tomu §10 xx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx), nikoliv v xxxxxxxxxxx řízení samotné, xx už x xxxxxxxxxx §175 o. x. x. xxxx x podmínkách §118b x. x. x. [xx xxxxxxxxxxx řízení xx xxxxxx §175 x. x. x. xx přitom Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx svém xxxxxx z 26.3.2009 xx. xx. XXX XX 3300/07 (X 69/52 SbNU 677) xxx, xx xx xxxx směnečných xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx]. Xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxx, xxx vlastní xxxxxxxxxx xxxxxxxx "směnka", xxxxxxx xxxxxxxxx "xxxxxxxxxxxx". Xxxx rovněž xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxx (xxxx ze xxxxxx xxxxxxx) xxxxxxx, proč x xxxxxxxxx směnky xxxxx.
50. Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx tedy xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx) alespoň xxxxxxxx xxxxxxxxxx znaky xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zrušení Xxxxxxxx xxxxxx.
51. Xxxxxxx xxxx totiž v xxxxxxxxxxx odstavcích xxxxxx xxxxxx dostatečně deklaroval - x to xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodního xxxxxxxx - xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nevhodným xxxxxxxxxx (zneužíváním) zejména xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úpravy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx použít xxxxx xxxxxxxxx zmiňovanou x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxxxxxx". Xxxxx č. 634/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx jen "zákon x ochraně xxxxxxxxxxxx") xxxxxx spotřebitelem rozumí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx svého xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §1 xxxxx xxxxxxxxxx KSchG xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vychází x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx - xxxx podnikateli. Xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu xx tedy vymezen (xxxxxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxxxxxxx, x xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx reflektuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx mezi xxx a xxxxxxxxxxxx - xxxx. x xxxx Xxxxxx, X. (Xxxx.) Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xüxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx : mit XxxX, XXxxX, MRG, WGG, XXX 2002, XXXX, XxxxXX, IPRG, EV-Ü. 2. Xxxx, 4. Xxxx, 3. Xxxx. Xxxx : Manz, 2002, xxxx. s. 175-178 (481 x.). XXxxX xxx xx. xxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx nichž xx xx straně xxxxx xxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx s provozováním xxxxxx podnikání - xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x na druhé xxxxxx xx na xxxx xxxxxx subjekt, xxx něhož právě xxxxxx neplatí (xxxxx xxxxxx " ... xxxxxx, xüx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx ... ") - xxxx spotřebitel. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx x §11 KSchG (xxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx vztahy xxxx xxxxxxxxxxx a spotřebiteli xxxxxxx podmínku xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx věřitelem x xxxxxxxx doložku "nikoliv xx řad" - xxxxxxx x xxxx xxxxx) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx směnku xxxxxxxxx, xxx i xxx, xx směnečný xxxxxxx xx ten xxxxxxxxxx, xx něhož xx spotřebitel xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rektadoložku xxxx xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xx být xxxxxxx (xxxx. v xxxxx xxxxxx xx. 1 §1 bod 6, xxxxxxxxxx xx. 1 §75 xxx 5 xxxxxx směnečného x xxxxxxxx), xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx x XXxxX xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
52. Tato xx xxxxxxxxxx parafrázovaná rakouská xxxxxx úprava je xxxxxx xxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxxx nejen xxx xxxxxxxxx vymezení xxxxxxxxxxxx (xxx ve xxx podstatě xxxxxxxxxx x xxxx vymezením x §2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx), xxx xxxxxx xxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x nadto xxx xxx udržuje xxxxxxxx xxxxxxxx vztah "xxxxxxxxx", neboť xx x zásadě xxxxxxxxxxxxx xx koho x xxxx xxxx placeno. Xx vše se xxxxxx činí xxxxxxxx, xxxx směnku vzniklou xx vztahu xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx nelimituje xxxxx jejích vlastností xxxx cenného papíru. Xx pak xxxxxxx, xxx by v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zejména ve xxxxxx ke xxxxxxxxxxxxx xxxxx český xxxxxxxxxxx xxxxxx obdobné xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx směnečného xxxxx Xxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxxxxxxx) jako česká.
53. Xxxxxxx soud xxxx xxxxxxx, že §175 xxxx. 1 x. x. x. xx xxxxxxx "xx xxx xxx" x ve xxxxxxx "v téže xxxxx" je x xxxxxxx xxxxxxx s čl. 4 odst. 4, x čl. 36 odst. 1 x x čl. 37 xxxx. 3 Xxxxxxx, neboť xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx neodůvodněně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx soudem, a xxxx směnečnými xxxxxxxx x směnečnými xxxxxxxx xxx zavádí xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxx xxxx rozhodl xxxxx §70 xxxx. 1 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dne 30. xxxxx 2013. X ostatních xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx §175 xxxxxxxxxx soudního xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx neopodstatněný [§43 xxxx. 2 písm. x) xx spojení x ustanovením §43 xxxx. 2 xxxx. x) zákona o Xxxxxxxx soudu].
Předseda Ústavního xxxxx:
XXXx. Xxxxxxxxx x. x.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxxxx č. 182/1993 Sb., o Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxx x rozhodnutí xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx x Xxxx Xxxxxxx.
1 Xxxxxx stran xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx směnečné xxxxxxxxxxxx x xxxxx nálezu xxxxxxx vycházejí x xxxxxx Ondřeje Xxxxx - srov. Xxxxx, X. Xxxxxxxx lhůta x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxx přežitek. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, 2011, x. 8, x. 234-238.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 369/2012 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.5.2013.
Ke dni xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.