Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
31977R3026 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 3026/77 ze dne 28. listopadu 1977 o uzavření Dodatkového protokolu k Dohodě o přidružení mezi Evropským hospodářským společenstvím a Tureckem v důsledku přistoupení nových členských států ke Společenství R P
31977R2290 Nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 2290/77 ze dne 18. října 1977 o platových poměrech členů Účetního dvora R P
31977R2237 Nařízení Komise (EHS) č. 2237/77 ze dne 23. září 1977, kterým se mění nařízení č. 118/66/EHS o podobě podnikového výkazu používaného pro stanovení příjmu zemědělských podniků R P
31977R1868 Nařízení Komise (EHS) č. 1868/77 ze dne 29. července 1977, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 2782/75 o produkci násadových vajec a kuřat chovné drůbeže a jejich uvádění na trh R P
31977R1784 Nařízení Rady (EHS) č. 1784/77 ze dne 19. července 1977 o vydávání ověřovacích listin původu pro chmel R P
31977R1694 Nařízení Rady (EHS) č. 1694/77 ze dne 25. července 1977, kterým se pošesté prodlužuje režim dočasného částečného pozastavení cel společného celního sazebníku pro víno pocházející a dovážené z Turecka, stanovený nařízením (EHS) č. 2823/71 R P
31977R1180 Nařízení Rady (EHS) č. 1180/77 ze dne 17. května 1977 o dovozu některých zemědělských produktů pocházejících z Turecka do Společenství R P
31977L0799 Směrnice Rady ze dne 19. prosince 1977 o vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány členských států v oblasti přímých daní (77/799/EHS) R P
31977D0795 Rozhodnutí Rady ze dne 12. prosince 1977, kterým se zakládá společný postup výměny informací o jakosti sladkých povrchových vod ve Společenství (77/795/EHS) R P
31977L0649 Směrnice Rady ze dne 27. září 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pole výhledu řidičů motorových vozidel (77/649/EHS) R P
31977L0629 První směrnice Komise ze dne 28. září 1977, kterou se mění přílohy směrnice Rady 68/193/EHS o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh (77/629/EHS) R P
31977L0541 Směrnice Rady ze dne 28. června 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezpečnostních pásů a zádržných systémů motorových vozidel (77/541/EHS) R P
31977L0540 Směrnice Rady ze dne 28. června 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se parkovacích svítilen motorových vozidel (77/540/EHS) R P
31977L0539 Směrnice Rady ze dne 28. června 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětných světlometů motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (77/539/EHS) R P
31977L0538 Směrnice Rady ze dne 28. června 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zadních mlhových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (77/538/EHS) R P
31977L0537 Směrnice Rady ze dne 28. června 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím znečisťujících látek ze vznětových motorů používaných v kolových zemědělských a lesnických traktorech (77/537/EHS) R P
31977L0536 Směrnice Rady ze dne 28. června 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochranných konstrukcí chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů (77/536/EHS) R P
31977L0504 Směrnice Rady ze dne 25. července 1977 o čistokrevném plemenném skotu (77/504/EHS) R P
31977R0495 Nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 495/77 ze dne 8. března 1977 o stanovení kategorií příjemců, podmínek poskytování a výše příspěvků, které mohou být poskytovány úředníkům za pravidelnou pracovní pohotovost R P
31977L0486 Směrnice Rady ze dne 25. července 1977 o vzdělávání dětí migrujících pracovníků (77/486/EHS) R P