Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32021D0122(01) ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 11. ledna 2021 o svátcích poskytovaných úředníkům a ostatním zaměstnancům Evropské unie v Bruselu a Lucemburku na rok 2022 R P
32019D0131(01) ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 28. ledna 2019 o seznamu svátků na rok 2020 pro orgány Evropské unie R P
32017D0823(01) ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 22. srpna 2017 o seznamu svátků na rok 2019 pro orgány Evropské unie R P
32017R0712 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/712 ze dne 20. dubna 2017, kterým se zavádí referenční rok a program statistických údajů a metadat pro sčítání lidu, domů a bytů stanovený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 (Text s významem pro EHP) R P
32017R0543 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/543 ze dne 22. března 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 o sčítání lidu, domů a bytů, pokud jde o technické specifikace témat a jejich rozdělení (Text s významem pro EHP) R P
32016L2102 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (Text s významem pro EHP) R P
32015R2264 NAŘÍZENÍ RADY (EU, Euratom) 2015/2264 ze dne 3. prosince 2015, kterým se prodlužují a postupně zrušují dočasná odchylná opatření od nařízení č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském hospodářském společenství a nařízení č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském společenství pro atomovou energii stanovená nařízením (ES) č. 920/2005 R P
32014R0038 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 38/2014 ze dne 15. ledna 2014, kterým se mění některá nařízení týkající se společné obchodní politiky, pokud jde o svěření přenesených a prováděcích pravomocí k přijímání určitých opatření R P
32014R0037 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 37/2014 ze dne 15. ledna 2014, kterým se mění některá nařízení týkající se společné obchodní politiky, pokud jde o postupy přijímání určitých opatření R P
32013R0526 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 526/2013 ze dne 21. května 2013 o Agentuře Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) a o zrušení nařízení (ES) č. 460/2004 (Text s významem pro EHP) R P
32010R1257 NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1257/2010 ze dne 20. prosince 2010, kterým se prodlužují dočasná odchylná opatření od nařízení č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském hospodářském společenství a nařízení č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském společenství pro atomovou energii stanovená nařízením (ES) č. 920/2005 R P
32010R1151 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1151/2010 ze dne 8. prosince 2010, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 o sčítání lidu, domů a bytů, pokud jde o způsob zpracování a strukturu zpráv o kvalitě a technický formát pro předávání údajů (Text s významem pro EHP) R P
32010R0519 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 519/2010 ze dne 16. června 2010, kterým se přijímá program statistických údajů a metadat pro sčítání lidu, domů a bytů stanovený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 (Text s významem pro EHP) R P
32009R1201 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1201/2009 30. listopadu 2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 o sčítání lidu, domů a bytů, pokud jde o technické specifikace témat a jejich rozdělení (Text s významem pro EHP) R P
32009R0834 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 834/2009 ze dne 11. září 2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 716/2007 o statistice Společenství o struktuře a činnosti zahraničních afilací, pokud jde o zprávy o kvalitě (Text s významem pro EHP) R P
32008R1339 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1339/2008 ze dne 16. prosince 2008 o zřízení Evropské nadace odborného vzdělávání (přepracované znění) R P
32008R1101 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES, EURATOM) č. 1101/2008 ze dne 22. října 2008 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP) R P
32008R0763 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 763/2008 ze dne 9. července 2008 o sčítání lidu, domů a bytů (Text s významem pro EHP) R P
32008R0747 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 747/2008 ze dne 30. července 2008, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 716/2007 o statistice Společenství o struktuře a činnosti zahraničních afilací, pokud jde o definice ukazatelů a zavádění NACE (Rev. 2) (Text s významem pro EHP) R P
32008R0606 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 606/2008 ze dne 26. června 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 831/2002, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství, pokud jde o přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely (Text s významem pro EHP) R P