Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
31998L0029 Směrnice Rady 98/29/ES ze dne 7. května 1998 o harmonizaci hlavních ustanovení týkajících se pojištění vývozních úvěrů pro operace se střednědobým a dlouhodobým krytím R P
32001D0076 Rozhodnutí Rady ze dne 22. prosince 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí ze dne 4. dubna 1978 o uplatňování některých pravidel v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů (2001/76/ES) R P
32001D0077 Rozhodnutí Rady ze dne 22. prosince 2000 o uplatňování zásad rámcové dohody o financování projektů v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů (2001/77/ES) R P
32011R1233 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1233/2011 ze dne 16. listopadu 2011 o uplatňování některých pravidel v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů a o zrušení rozhodnutí Rady 2001/76/ES a 2001/77/ES R P
32013R0727 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 727/2013 ze dne 14. března 2013, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1233/2011 o uplatňování některých pravidel v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů R P
32018R0179 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/179 ze dne 25. září 2017, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1233/2011 o uplatňování některých pravidel v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů R P
32021D0486 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2021/486 ze dne 15. března 2021 o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v rámci písemného postupu účastníků Odvětvové dohody o vývozních úvěrech pro civilní letadla uvedené v příloze III Ujednání o státem podporovaných vývozních úvěrech, pokud jde o společný postup týkající se dočasného odkladu splátek jistiny úvěru R P