Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx Rady

ze xxx 22. xxxxxxxx 2000,

xxxxxx xx xxxxxxxxx rozhodnutí xx xxx 4. xxxxx 1978 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx státem xxxxxxxxxxxxx vývozních xxxxx

(2001/76/XX)

XXXX XXXXXXXX XXXX,

x ohledem xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx 113 této xxxxxxx,

x ohledem na xxxxx Xxxxxx,

xxxxxxxx x xxxxx důvodům:

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx podporované xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxx ze dne 4. xxxxx 1978, xxxxx bylo rozšířeno xxxxxxxxxxx 93/112/XXX [1] x naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 97/530/ES [2].

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx vypracovali xxxx úplné xxxxx xxxxxxxxxx všechny xxxxx xxxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx Společenství uplatňuje xx základě rozhodnutí 93/112/XXX.

(4) Xxx xxxxxxx xxxx x doplnění x ujednání rozhodnutím 97/530/XX xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx přihlásilo x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ujednání, xxxxx xxx tito vyjadřují xxxxx prošetřit xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx ujednání xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zásad pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sazeb pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx dlužníka x xxxxxx země xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pojistných xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx podporovanými xxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxx zásady xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x formou, xxxxx je x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx x příloze xxxxxxxxxx xx xxx 4. xxxxx 1978 xx xxxxx mělo xxx nahrazeno xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 93/112/XXX x rozhodnutí 97/530/XX xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx,

XXXXXXX TOTO XXXXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx pravidla xxxxxxx x ujednání, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxxxx xx xxx 4. xxxxx 1978 a xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx dne 4. dubna 1978, xxxxxxxxxx 93/112/XXX x xxxxxxxxxx 97/530/XX.

Článek 3

Toto xxxxxxxxxx xx xxxxxx členským xxxxxx.

X Xxxxxxx xxx 22. xxxxxxxx 2000.

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. Xxxxxxx


[1] Xx. xxxx. X 44, 22.2.1993, x. 1.

[2] Úř. xxxx. X 216, 8.8.1997, x. 77.


PŘÍLOHA

(PŘEKLAD)

UJEDNÁNÍ X XXXXXXXXXX XXX STÁTEM XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX

XXXXX

XXXX

XXXXXXXX X: XXXXXX XXXXXXXXXX UJEDNÁNÍ

1. Xxxxxxxxx

2. Xxxxxx působnosti

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

4. Xxxxxxx

5. Xxxxxxxxxx

6. Sledování

KAPITOLA XX: XXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXX

7. Xxxxxx x xxxxxxxxx

8. Xxxxx splatnosti

9. Xxxxxxx xxx úvěru

10. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

11. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

12. Xxxxxxxx xxxx pro maximální xxxxx xxxxxxxxxx

13. Xxxxxxxx xxxxxxx

14. Xxxxxx úroků

15. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

16. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

17. Použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

18. Xxxxxxxxxx úrokové xxxxx

19. Xxxxxx poskytovaná xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

20. Minimální xxxxxxxx xxxxx

21. Metodika xxxxxxxx rizika země

22. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

23. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

24. Xxxxxxxx zpětné xxxxx x pojistných sazbách

25. Xxxxxx xxxxxxx

26. Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx

27. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx

28. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx

29. Xxxxxxxxx

XXXXXXXX I. XXXXXXXXXX PRO XXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX

30. Xxxxxxxxx zásady xxx xxxxxxx xxxxx

31. Definice xxxxxx pomoci

32. Xxxxx xxxxxx xxxxxx

33. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

34. Způsobilost xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

35. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x využití xxxxxx xxxxxx

36. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

37. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx pomoci

38. Xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx

39. Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx

40. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx

41. Xxxxxxxxx

XXXXXXXX XX: XXXXXXX

Xxxxx 1: Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx úvěry x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx

42. Xxxxxxx.

43. Xxxxx xxxxxxx

44. Xxxxx pro xxxxxxxx

45. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx

46. Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx 2: Xxxxxxxxxx postup pro xxxxxxx úvěry

47. Xxxxxxxx: xxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxxxx

48. Xxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxxxx

49. Xxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx oznámení bez xxxxxxxxxx

50. Xxxxxxxxx xxxxxxxx.

51. Xxxxxxxxx povolených výjimek

52. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx neshodných xxxxxxxx

53. Xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx státem, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx 3: Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx obchodu

54. Xxxxxxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxx x projednáním

55. Předchozí xxxxxxxx

56. Okamžité oznámení

57. Xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx

58. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pomoc x xxxx projekty

59. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx

60. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oznámení

61. Vyrovnání xxxxxxxxxx oznámení

Oddíl 4: Xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx

62. Účel xxxxx

63. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x související xxxxx

64. Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx

65. Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx 5: Xxxxxxx xxxxxx informací o xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx

66. Xxxxxxxxx xxxxx

67. Xxxxxx xxxxxx

68. Xxxxxx xxxxxxxx

69. Ústní xxxxxxx

70. Xxxxxxxx xxxxxxx

71. Xxxxxxx x xxxxx společných xxxxxxx

72. Xxxxxxxx xx xxxxxx společných xxxxxxx

73. Xxxxxxx společných xxxxxxx

74. Xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

75. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

76. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx postoje

77. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx 6: Provozní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

78. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

79. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

80. Okamžité xxxxx xxxxxxxxx sazeb

Oddíl 7: Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

81. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx sazbách

Oddíl 8: Xxxxxxx

82. Xxxxx xxxxxxx

83. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

84. Xxxxxxx minimálních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sazeb x souvisejících xxxxxx

XXXXXXXX X: XXXXXXX PRÁCE

85. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

86. Xxxxx xxxx

87. Odvětví

88. Xxxxxxx xx xxxxxxx

XXXXXXX X: XXXXXXXXX XXXXXX O XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXX

XXXXXXX XX: XXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX XXX JADERNÉ XXXXXXXXXX

XXXXXXX XXX: ODVĚTVOVÁ XXXXXX X VÝVOZNÍCH XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXX–XXXXXXXXXXXX SEZNAM

PŘÍLOHA IV: XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX

XXXXXXX X: XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX VÝJIMKÁCH X XXXXXXXXXXX SROVNÁVACÍCH XXXXXXXXXX XXXXX

XXXXXXX XX: XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXXXXX X HLEDISKA XXXXXXX PRO XXXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXX VII: XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX

XXXX

Xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o pravidlech xxx státem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "ujednání") xx xxxxxxxxxx rámec xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soutěž xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zemí XXXX xx xxxxxxx xxxxxxx x ceny xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx vývozní xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dva xxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tj. xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx kupní xxxxxxx. Toto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx nichž xxxx xxx udělena státem xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx vázané x xxxxxxxx nevázané xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx – xxxx jen "xxxxxx xxxxx" – xxxx xxxx xxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

"Xxxxxx xxxxxxxxxxx podpora" [1] xxxx být ve xxxxx xxxxxxx úvěrů, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx úrokových xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx (úvěry x xxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, refinancování x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx omezuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx státem xxxxxxxxxxx podpora. Tato xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistné sazby, xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxx úvěru xxxx xxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx splatnosti x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, na které xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxx. Xxxxxxx xx též xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx ujednání obsahuje xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x těchto omezení, x xxxx postupy xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx oznámení, porady, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx.

X oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxx produkty. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x letadla.

Nejvyšší úsilí

Ujednání xxxxxxx nejvýhodnější xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx v rámci xxxxxxx. Všichni účastníci xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx mohou být xxxx maximální podmínky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx praxi. Xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxx určitá xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx i xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx respektovat xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx vše, xx je x xxxxxx moci, xxx xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx.

Xxxxxx

Xxxxxxxx, jež bylo xxxxxxxxxxx x xxxxx XXXX, vstoupilo x xxxxxxxx x dubnu 1978 xx xxxxxxxx xxxxxx mezi jeho xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx aktem XXXX, xxxxxx dostává xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx sekretariátu XXXX (xxxx jen "xxxxxxxxxxx").

XXXXXXXX X

XXXXXX PŮSOBNOSTI UJEDNÁNÍ

1. XXXXXXXXX

x) Účastníky xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (které xxxxxxxx xxxx xxxx: Belgie, Xxxxxx, Finsko, Francie, Xxxxx, Itálie, Lucembursko, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxx, Španělsko x Xxxxxxx), Xxxxxxxx, Kanada, Xxxxx, Norsko, Nový Xxxxxx, Spojené státy x Xxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx země, xxxxx si přejí xxxxxxxxxx xxxx pravidla, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx stávajících xxxxxxxxx.

2. XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxx xxxxxxxx se vztahuje xx veškerou státem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vývozu xxxxx xxxx služeb x xx finanční xxxxxxx, xxxxx má xxxxx splatnosti (xx xxxxxx xxxxxx 8) xxxxxxx xxx roky. Xx xxxxx xxx xxxxxx na to, xxxx-xx vývozní úvěry xxxxxx xxxxxxxxxxx pomocí xxxxxxx xxxxx, přímého xxxxxxxxxxx, refinancování, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx pojištění. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx státem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx vázané pomoci.

3. XXXXXXXX ODVĚTVOVÁ POUŽITÍ X XXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx:

x) Xxxx

Xxxx xxxxxxxx xx vztahuje xx xxxx, na xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx (xxxxxxx I). Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x na xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx toto ujednání, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx než podmínky xxxxxxxx xxxxx ujednání, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx postupy xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 49.

b) Jaderné xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, avšak x xxxxxxx, xx existuje xxxxxxxxxxxx ustanovení v xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx elektrárny (příloha XX), xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx odvětvová xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx. xxxxxxxx xxxx demontáž jaderné xxxxxxxxxx.

x) Letadla

Toto ujednání xx xxxxxxx, xxxxx x případě, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x odvětvové xxxxxx x vývozních úvěrech xxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx XXX), xxxxx xxxxxxxx xxxx ujednání, xx použije odvětvová xxxxxx.

x) Výjimky

Toto xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxx poskytovanou podporu xxxxxx

- xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. XXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx. Xxxx ustanovení mohou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 82, 83 x 84.

5. XXXXXXXXXX

Xxxx ujednání se xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, nicméně xxxxxxxx xx něj xxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxx skutečnost písemně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oznámení, xxxx. xx-xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX (OLIS), xxxxxxx, xxxxxxxxx. Odstoupení xxxxxx xxxxxxxxx šedesát xxxxxxxxxxxx xxx poté, xx účastníci xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

6. XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXXX XXX XXXXXXX ÚVĚRY

7. XXXXXX X HOTOVOSTI

a) Účastníci xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx x služeb, xx xxxxx xx xxxxxx poskytována xxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx 15 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx bodu xxxxx xx xxxxxx xxxxxx 9 xxxx xxxx xxx.

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx zaplatit xxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxx xx xxxxxxxx zboží xxxx xxxxxx, tj. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 25 x xxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx.

x) Státem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx může xxx xxxxx formu pojištění x xxxxx (tzv. xxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) Xxx xxxxxxxxx plateb x hotovosti xxxx xxx hodnota xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx snížena, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x služby xx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx není xxxxxx podporován.

e) Xxxxxxxx xxxxxx provedené xx xxxxxxxx xxxx úvěru xxxx x této xxxxxxxxxxx považováno xx xxxxxx x xxxxxxxxx.

8. XXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx splatnosti xx období, které xxxxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxx ve xxxxxx článku 9 x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poslední xxxxxxx.

9. XXXXXXX BOD ÚVĚRU

Definice x xxxxx ujednání xx založena xx xxxxxxxx "xxxxxxxxx xxxx xxxxx" Xxxxxxx xxxx:

x) x xxxxxxx xxxxxxx x prodeji xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který se xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx použitelných xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx), je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx zemi;

b) x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx investičního xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx uvedení do xxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxx xxx, kdy xx odběratel xxxxxxx xxxxxxx celé xxxxxxxx (xxxxx náhradních xxxx) xxxxxx xxxxx xxxxxxx;

x) x xxxxxxx xxxxxxx x stavbě, xxxxx xxx xxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxx, kdy xxxx xxxxxx xxxxxxxxx;

x) v xxxxxxx jakékoli smlouvy, xxx xx xxxxxxxxx xxxx smluvní xxxxxx xxxxxxx odpovědnost xx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx stavbě dokončeny xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx připravenost závodu x provozu. To xxxxx bez xxxxxx xx xx, xxx xx x této xxxx montáž xx xxxxxx xxxxxxx odběrateli x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx pokračující xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx strana xxxxx xxx (např. xxxxxx xx xxxxxxxxx fungování xxxx xxxxxxxxx místních xxxxxxxxxxx);

x) x xxxxxxxxx xxxxxx x) xx x), xxxxx smlouva xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx projektu, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, nebo x případě, xx xxxxxxxxx nemá smlouvu xx celý xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx část, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx, xxxxx xx xxxxxx pro xxxxxxx xxxx celek.

10. XXXXXXXXX LHŮTA SPLATNOSTI

Maximální xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx x článku 12.

x) Xxx xxxx x kategorie X xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pět let; xxxx lhůtu lze xxxxxx na xxx x xxx roku xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx článku 49.

x) Xxx xxxx z xxxxxxxxx XX xx xxxxxxxxx lhůta xxxxxxxxxx xxxxx xxx.

x) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx poskytnuta, xx-xx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

x) V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx by xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uvedenými x xxxxxxxx 71 xx 77, xxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

11. XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXX

x) Xxx xxxx xxx jaderné xxxxxxxxxx xx maximální xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxx země x xxxxxxxxx I xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxxxxx XX, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 49.

x) Jiné xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx nepoháněné xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx než jaderných xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx položky, xxxxx xxxxxxx hradí xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, přívody x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx, x xxxx xxxxxxx úředních xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (např. xxxxxx xxxxxxxxxx, stavební povolení, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx) x zemi xxxxxxxxxx.

12. XXXXXXXX ZEMÍ XXX MAXIMÁLNÍ XXXXX XXXXXXXXXX

x) Do kategorie xxxx X xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx seznamu xxxx, xxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx [2]. Xxxxxxx ostatní xxxx xxxx v kategorii XX. Xxxx, od xxxxxxx Světová banka xxxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxxx přepočítáván. Země xx přeřazena xx xxxx kategorie xxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxx podle Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx po xxxx xxxxxxxxxxx roky.

b) Xxx zařazování zemí xxxxx tato xxxxxxxx x postupy:

1. xxxxxxxx xxx účely tohoto xxxxxxxx xx určeno xxxx XXX na xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx účely zařazení xxxx xxxxxxxxxxxxx úvěry xxxxx Xxxxxxx banky;

2. xxxx-xx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx údajů x XXX na obyvatele, xx Světová xxxxx xxxxxxxx, xxx odhadla, xxx xx xxxx xxxx XXX xx xxxxxxxxx nad xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;

3. pokud xx xxxx přeřazena xxxxx xx. 12 xxxx. a), nabude xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx poté, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x uvedených xxxxx Xxxxxxx banky xxxx účastníkům;

4. pokud Xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxx, nepřihlíží xx x xxxxx změnám xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx může xxx změněno xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postoje x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx chybami x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx následně uznány x témž xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vydal xxxx údaje.

13. SPLÁCENÍ XXXXXXX

x) Xxxxxxx vývozního xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejméně xxxxxxx šest xxxxxx x xxxxx splátka xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx bodu úvěru.

b) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx částku jistiny x xxxxx.

x) Xxxxxxxx xxxxxxxx nehodlá dodržovat xxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxx článku 49.

14. XXXXXX XXXXX

x) Úroky xxxxxx obvykle x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx každých xxxx xxxxxx x první xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx šest xxxxxx xx výchozím xxxx xxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dodržovat tento xxxxxx, je nezbytné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 49;

c) xxxxx xxxxxxxxxx

- xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx xx xx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx podpora xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx pojistné xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx může xxx účtována samostatně; xxx složky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx poplatků xxxx provizí xxxxxxxxxx xx vývozních xxxxx, x xxxxxxxx ročních xxxx xxxxxxxxxxx bankovních xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx po celé xxxxxx xxxxxxxx, ani

- xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx u xxxxxx.

15. MINIMÁLNÍ XXXXXXX XXXXX

Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, refinancování xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úrokové xxxxxxxxxx xxxxx. Obchodní xxxxxxx xxxxxxxxxx sazby xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx:

- xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úrokové sazby xxxxx xx domácím xxxx xxxx xxxx,

- xxxx xx úzce xxxxxxxxx sazbě pro xxxxxx dlužníky první xxxxx,

- xxxx xx xxx tam, xxx xx xx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx sazbou xx xxxxxx xxxxxxx xxxx let,

- neměly xx narušovat podmínky xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x

- xxxx xx xxxx odpovídat xxxxx, xxxxx je k xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx třídy.

16. XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX

x) X xxxxxxx x xxxxxxx 15 mají xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stanoveny xx xxxxx marži 100 xxxxxxxxxx bodů nad xxxxxx xxxxxxxxx základní xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

x) Xxxxx účastník si xx xxxxxxx vybere xxxxx z těchto xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx svou xxxxxxx xxxx

- xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx splatností do xxxx xxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx let xx xxxx x xxx xxxx x sedmiletý xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx osm x xxx xxxx xxxx

- xxxxxxxx xxxxx vládních xxxxxxxxx bez xxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx dohodnuty xxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx základní sazby xxxx obchodní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx (Long-Term Xxxxx Rate – XXXX) xxxxx 20 xxxxxxxxxx xxxx bez xxxxxx xx splatnost, x obchodní xxxxxxx xxxxxxxxxx sazba v xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx výnosu xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx dluhopisy xx xxxxx cenných xxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxx 50 základních xxxx.

x) Ostatní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx rozhodnou xxx financování x xxxx xxxx.

x) Xxxxxxxx xxxx změnit xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx, xxxxx hodlá xxxxxxxxxx xxxxxxx xx měně xxxx, která není xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxx postupu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx článků 70 xx 77 předložit xxxxx na stanovení xxxxxxxxxx úrokové xxxxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxx.

17. XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX REFERENČNÍCH XXXXX

x) Xxxxxxx xxxxx použitá xxx transakci xxxx xxxxxx na období xxxxx xxx 120 xxx. K obchodní xxxxxxx xxxxxxxxxx sazbě xx xxxxxxx xxxxx 20 xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx státem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podpory xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

x) Je-li xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poskytnuta pro xxxxx x pohyblivou xxxxxx, nesmějí banky x další xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx úvěru xxxxxxx možnost xxxxxx xx xxxxx xxxxx x obchodní úrokové xxxxxxxxxx sazby (v xxxx xxxxxxxx původní xxxxxxx) xxxx krátkodobé xxxxx sazby.

18. SYMBOLICKÉ XXXXXXX SAZBY

Symbolické xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x které xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

19. XXXXXX XXXXXXXXXXX PODPORA XXX SYMBOLICKÉ XXXXXXX XXXXX

x) Státem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

x) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx

- xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx výše uvedené, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx nabízena x xxxxxxxxxx xxxxxxx sazbě; xxxx

- státem xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx (xxx. xxxxx krytí).

c) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx x informaci x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx úsilí pro xx, xxx vyjasnil xxxxxxxx podmínky a xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) Účastník xxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx jiný xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podmínky, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxx operaci xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx jsou xxxxxxxx xxxx podpory xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 15. Xx xx xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx přiměřené xxxxx, xxxxx uvědomí okamžitým xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podmínky, x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx nesouladné xxxxxxxx, do xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytovanou xxxxxxxx podporu xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 15, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx právo xxxxxxxx xxxx podmínky xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 50.

20. XXXXXXXXX XXXXXXXX SAZBA

a) Xxxxxxxxx, kteří poskytují xxxxxxxx podporu xx xxxxx přímých xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx vývozních úvěrů x záruk xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx účtovat xxxx, než xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx svrchovaného dlužníka x xxxxxxx riziko xxxx, xxx xxxxxx xx xx, xx-xx xxxxxxxxx/xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx veřejnou xxxxxx.

x) Xxxxxxx riziko xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx.

x) Xxxxxxx xxxxxx země xx xxxxxxxxx pravděpodobnosti, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Úvěrové xxxxxx země xx xxxxxx z xxxxxx xxxx složek:

- všeobecné xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx xxxx institucí xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx účastníka xxxx xxxxxxxxxxx/xxxxxxx opatření, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx oznamujícího xxxxxxxxx, jež xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx,

- xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx odběratele/dlužníka, xxxxx nichž xxxxxxx xxxxxxxxx x místní xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx úvěru xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x den xxxxxxx financí,

- jakákoli xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx cizí xxxx, která zabraňují xxxxxxxx xxxxx, a

- xxxxxxx vyšší xxxx, xxxxx xx vyskytnou xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. válka (xxxxxx xxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxxxx, revoluce, nepokoje, xxxxxxx, občanské xxxxxxxx, xxxxxx, povodně, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, přílivové xxxx a xxxxxxx xxxxxx.

x) Minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxx sazby xx xxxxxxx x souladu xx zásadami xxxxxxxxx x xxxxxxxx 21 xx 23.

x) Účastníci xxxxx účtovat xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sazbami.

21. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX

x) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx riziku.

b) Xxx vyhodnocení rizika x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zemí xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kvantitativního xxxxx xxx xxxxxx xxxx (dále xxx "xxxx"):

- xxxx je xxx xxxxxx zemi xxxxxxx xx třech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizika: xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx situaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx skupin xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx skupin xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hodnocení se xxxx zařadí xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) X souladu x xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxx bylo možno xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx rizikové xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; případně xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizika xxxx.

22. XXXXXXXXX SROVNÁVACÍ XXXXXXXX XXXXX [3]

a) Xxxxxxxxx pojistná xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxxx srovnávací xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x ztráty xxxxxxxxxxxx x zohledňují soubor xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podmínek:

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx každou xx xxxxx rizikových kategorií,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, k xxxxx xx vztahují xxxxxxxxx srovnávací xxxxxxxx xxxxx, je pojištění x 95 % xxxxxx, poměrně xxxxxxxx xxx rizikovou částku x xxxxxx xxxxx xxxxx šestiměsíční čekací xxxxx xxx uplatňování xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, a

- xxxxx úvěry x xxxxx financování xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 100 % xxxxxx.

x) Xx "xxxx XXXX s xxxxxxx xxxxxxx" (jak xx xxxxxxxx Světová xxxxx) [4] x xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistné xxxxx xxxxxxxxxx s xxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx.

x) Xxxx x "rizikem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxx xxxxxxxxx zpravidla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příplatkům x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojistným xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxx.

x) Pro xxxxxxx xxxxxx svrchovaného xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx srovnávací xxxxxxxx xxxxx.

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx úvěrové riziko xxxxxxxxxxxx dlužníka xxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx veřejného sektoru x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx země, xxx xxxxxx odběratele/dlužníka.

f) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxx, je minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxx sazba xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 90 % xxxxxxxxx srovnávací xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx svrchovaného xxxxxxxx, xx. xxxx xxx xxxxxxx sleva 10 % x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistné xxxxx xxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxx srovnávací xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úvěru, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vybráno xxxx x den xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx záruky, xxx xx určen x xxxxxxxxxxxx výměně xxxxxxxxx xxxxxxx x příloze XXX.

23. XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

x) Xxx bylo možno xxxxxxxxx rozdílnou xxxxxxx xxxxxxxx nabízených účastníky, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx sazby xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx z hlediska xxxxxxx (xx. xxxxxx xxxxxxxx xxxx rozdílné xxxxxxx produktů nabízených xxxxxxx/xxxxxxxx instituci xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx) xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

- procento xxxxx,

- xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx. xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxx x dnem, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx odškodnit xxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxx, x

- xxxxx xxxxx xxxxx čekací xxxxx xxx uplatňování xxxxxx xxx xxxxxxxxx.

x) Xxx xxxxx zohlednění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxx sazby xxxxxx xxxxxx nahoru nebo xxxx. Xxxxxxx stávající xxxxxxxx zákazníka xx xxxxxx do xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx produktů:

- xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx. xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx čekací lhůty xx xxxxxxxxx xxxxxx x pojištění x xxxxxx xxxxx během xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx nároku x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx sazbě,

- xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx. xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx sazbě x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx financování,

- xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozdílnou xxxxxxx xxxxxx tří xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x slevy xxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) Minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx krytí xxx i xxx xxxxxxxxxxx procentem xxxxx, xx. 95 %.

24. XXXXXXXX XXXXXX VAZBY X POJISTNÝCH XXXXXXX

x) Xxxxxxxx xxxxx nesmí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x ztráty xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx přiměřenost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx bylo x případě potřeby xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nahoru xxxx xxxx,

- xxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojistných sazeb xxxxxxxx tři xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx sazbách,

- nástroje xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx sazbách xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx agregovány na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x jednak, xx-xx xx xxxxxx, indikátory xxxxxxxxxx xxxx;

x) rozumí xx, xx

- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vazby x pojistných xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx stávající xxxxxx xxxxxxx x xxxxx,

- xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx úvěry, xx xxxxx se vztahuje xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx formu xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx úvěrů xxxx xxxxx vývozních xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx,

- xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx riziko země, xxx xxxxxx xx xx, xxxxxx xx xxxxxxx riziko xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x pojistných xxxxxxx xxxx používat společné xxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx refinancované xxxxx v rámci xxxxxxx xxxxx, přímého xxxxxxxxxxx, refinancování, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx.

25. MÍSTNÍ XXXXXXX

x) Místní náklady xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x služby x xxxx xxxxxxxxxx, které xxxx nezbytné xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx obchodní zástupce xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx.

x) Státem poskytovaná xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx více než 100 % xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx, xxxxxx zboží x služeb xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxx místních xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx předmětem xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx příznivějších xxxxxxxx, xxx jaké xxxx xxxxxxxxx xxx související xxxxxx.

x) X xxxx xxxxxxxxx X xx xxxxxx poskytovaná podpora xxxxxxxx xxxxxxx omezuje xx pojištění x xxxxxx (xxx. čisté xxxxx) x nezahrnuje xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

26. DOBA XXXXXXXXX XXX XXXXXXX ÚVĚRY

Úvěrové xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx úvěr xxxx xxxxxxxx linii xxxxxx xxxxxxxxx na období xxxxx xxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, x xxxxxxxx formě, pro xxxxxxx úvěry, které xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx, xxx xxxxxx být xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

27. XXXXXXX X VYLOUČENÍ XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX

x) Xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx splatnosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sazeb, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx podmínek) x xxxxxxxxxxxxxx omezení xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx úvěrů ani xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxx den xxxxxxxxxx xxxxx splátky xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx x čl. 13 xxxx. x).

x) Xxxxxxxx xx písmene x) xxxx účastník, při xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx 48, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sazbu xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx podmínek), je-li xxxxxxx riziko xxxx (xx xxxxxx xxxxxx 20) buď externalizováno/odstraněno, xxxx xxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxx xx xxxxx dobu xxxxxxxxxx splácet xxxx:

- xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx xxx složek xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx 20 (po xxxxx xxxx povinnosti xxxxxxx xxxx), xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistnou xxxxx xxxxxxxx úvěrové xxxxxx xxxx jurisdikce, xx níž xxxx xxxxxx přesunuto,

- xxxxx xxxxxxxx xxxx omezit/vyloučit xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxx xxxxxxxxx rizika xxxx (xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx), může účastník xxxxxx přiměřenou xxxxx x minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxx sazby. Xxxxxxx xx, xx xxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xx vyloučen xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx. 20 písm. x) první x xxxxx xxxxxxx, by xxxxxx xxxxxxxxx 50 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

- xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sazeb xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pro xxxxxxx xxxxxxxxx nepředjímá xxxxx xxxxxxx případ.

28. XXXXXXXX K XXXXXXXXXXX XXXXXXX X X XXXXXX XXXXXXXXXXXX

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušným x xxxxxxxxxxx vývozních xxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příznivější xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (když xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx již xxxxxx xxxxxxxxx) s výlučným xxxxxxx xxxxx předejít xxxxxxx z xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vznik xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

29. XXXXXXXXX

x) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx oznámené xxxxxxx xxxxx článků 47, 48 x 49 x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx státy, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx překročit dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxx vyrovnávají úvěrové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxx sama x tímto ujednáním x souladu. Jestliže xx vyrovnání xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vyrovnání xxxxx xxxxx, poskytují-li xxxxxxx xx základě podobného xxxxxx rizika, též x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

- xxxxxxxx xxxxx účastníkem, použije xxxxxx xxxxx xxxxxx 50 nebo 51,

- xxxxxxxxxx xxxxx účastníkem, xxxxxxx postup podle xxxxxx 52,

- xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxx tohoto ujednání, xxxxxxx postup xxxxx xxxxxx 53.

KAPITOLA XXX

XXXXXXXXXX XXX POMOC XXXXXXXX XX OBCHODU

30. XXXXXXXXX XXXXXX PRO XXXXXXX XXXXX

x) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxx xxx sladěny xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx by měla xxx založena na xxxxxxxx hospodářské xxxxxxx x xxxxxx působení xxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, odvětvím nebo xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx k tržnímu xxxxxxxxxxx. Strategie pro xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx nejlepší xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x přispívat xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

x) Ustanovení tohoto xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pomoci xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx názory Výboru xxx xxxxxxxxxx pomoc x obsahu xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx pomoc.

31. XXXXXXXX XXXXXX POMOCI

a) Xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxx 0 %, xx xxxxxx pomoc, xxxxx xx ve xxxx účinku (právně xxxx xxxxxxxx) xxxxxx xx pořízení xxxxx xxxx xxxxxx od xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx počtu xxxx.

x) Xxxx definice xxxxx xxx xxxxxx na xx, zda xx "xxxxxx" xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ujednání xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx 32, xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx přijímající země, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx rozvojových zemí x xx xxxxxxxxx, xxxxx xxx zahrnuje xxxxxxxx, které Xxxxx xxx xxxxxxxxxx pomoc xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

x) Xxxxx existuje xxxxxxxxx o xxx, xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx definice, xxxx dárcovská xxxx xxxxxxxx, že xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx "xxxxxxxx", xx. skládá xx z úvěrů xxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx financování xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx XXXX.

32. XXXXX XXXXXX XXXXXX

Xxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx

- xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx "Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx přidružené xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x částečně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pomoc (1987)",

- xxxx veřejné xxxxxxxxx pomoci xx xxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx přidružené xxxxxxxxxxx a xxxxxxx x částečně nevázanou xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (1987)",

- xxxxxx xxxxxx poskytovaných toků, xxxxx xxxxxxxx xxxx x půjčky, xxx xxxxxxxx státem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x souladu x xxxxx ujednáním, xxxx

- xxxxxxx xxxxx, xx. právní nebo xxxxxxxx xxxxxxx, řízené xxxxxx, věřitelem xxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx dvě x xxxx uvedených xxxx xxxxxx finančních xxxxxx:

- xxxxxxx xxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx přímých xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

- xxxx finanční xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx podmínkám xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xx strany odběratele.

33. XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) Smíšené xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, smíšené xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx financování xxxx xxxxxxxxxx integrované xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx, xx

- xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxx přijme x xxx spojenou xxxxxx bez xxxxx.

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx spojení xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx faktorů:

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ujednání xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

- záměr xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxxxx xxxxxx,

- faktické xxxxxx xxxxx operací xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x dárcovské xxxx,

- xxxxxx vázanosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nabídkového řízení xxxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx

- xxxxxxxx xxxx xxxxx určená Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx, x níž xxxxxxxx xxxxxxxx spojení xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx financování.

c) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx:

- xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxxxx x důvodu, xx xxxx xxxxxxxxx financování xxxx vázaná.

34. XXXXXXXXXXX XXXX X XXXXXXX XXXXXX XXXXXX

x) Vázaná xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx XXX xx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx x xxxx, xxx s xxxxxxx xx něj xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xx 17 xxx [5]. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx je xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx změny xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

x) Pro xxxxxxxxxx xxxx platí xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx:

1. xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx XXX xx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle Xxxxxxx xxxxx;

2. xxxx-xx Xxxxxxx xxxxx dostatek xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x XXX xx xxxxxxxxx, je Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx, zda xx xxxx země XXX xx obyvatele xxx nebo pod xxxxxxxxx statistickým xxxxxx. Xxxx xxxx zařazena xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx nerozhodnou xxxxx;

3. xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx x čl. 34 xxxx. x), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx poté, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x uvedených xxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx; xx xxxxx dni xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxx nově xxxxxxxxx xx vyšší xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxxxxx až xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úvěrové xxxxx (xxxxxxx než xxxxx xxx po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kategorie);

4. xxxxx Světová banka xxxxxxxx údaje, nepřihlíží xx x těmto xxxxxx xx xxxxxx x tomuto xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx společného xxxxxxx, xxxxxxx podle čl. 71 xxxx. x), xx. 72 písm. x) x x), xx. 73 xxxx. x), x) x x), xxxxxx 74, xxxxxx 75 x xx. 76 písm. x) a účastníci xxxxx příznivě xxxxxx xxxxx zařazení způsobenou xxxxxxx x opomenutími xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx kalendářním roce, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx;

5. xxx ohledu xx zařazení xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pomoci, xxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, Maďarska, Polska, Xxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxx xxxxxxxxx dohoda xxxxxxxxx, xx se xxxxx xxxxxx vyvarovat xxxxxxxx úvěrů xxxxxx xxx ve xxxxx xxxxxxx darů, potravinové xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Ministři OECD xxxxxxxxx xxxx zásadu x xxxxxx 1991 [6].

35. XXXXXXXXXXX PROJEKTU X VYUŽITÍ XXXXXX XXXXXX

x) Vázaná pomoc xx neposkytuje veřejným xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx hospodářsky xxxxxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x využití xxxxxx xxxx,

- zda xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx. xxx xxxxxxxxxxx cenách xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx vytvářet xxxxxxxxxx xxxxxxx tok xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

- zda xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx mohl být xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx dohody; xx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

x) xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx x) xx měla xxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx stanoveno, xxx xx být xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx úvěry xxxxx xxxxxxxx trhu xxxx dohody. Očekává xx, xx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 62 x 65 xxxxxxx během xxxx soubor xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx poskytujícím xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx přesnější xxxxxxxx x rozlišení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

36. XXXXXXX X XXXXXXXX ZPŮSOBILOSTI

a) Xxxxxx 34 x 35 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx pomoc, x xxx xx xxxxxx xxxx nejméně 80 %, xxxxx xxxxxx xxxxxx, která tvoří xxxxxxx xxxxxxxxx financování xx smyslu xxxxxx 33.

x) Xxxxxx 35 xx nevztahuje na xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx než xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxx xxx XXX), xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx 33.

c) Xxxxxxxx xx pravidel xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx se xx xx xxxxxxxxx dohodnou xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx články 71 xx 77. Xxxxxxxxx xx xxxx mohou xxxxxxxx xxxxx xx. 40 písm. x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v článcích 34 x 35.

x) Xxxxxx 34 x 35 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jak je xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

37. DEFINICE XXXXXX XXXX X XXXXXX XXXXXX

"Xxxxxx úlev" x xxxxxx xxxxxx rámcově xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx", který xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxx xxxx úroveň xxxx 100 %. U xxxxx je úroveň xxxx rovna xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x eskontovanou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx služby, xxxxx má xxxxxxx xxxxxxxx. Tento xxxxxx xx vyjadřuje v xxxxxxxxxx jmenovité xxxxxxx xxxxx.

38. XXXXXXX XXXXXX XXXX U XXXXXX XXXXXX

Xxxxxx úlev x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx stejnou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx darovacího xxxxx, x těmito xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro výpočet xxxxxx xxxx xxxxx x dané xxxx, xx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, se 15. xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nově xxxxx:

- Xxxxxx xxxxxxxxxx úrokových xxxxxxxxxxxx sazeb + xxxxx

Xxxxx (X) xxxxxx xx xxxxxxx splatnosti (X) xxxxx:

X

X

xxxx xxx 15 xxx

0, 75

xx 15 xx 20 xxx (xxxxx)

1, 00

xx 20 xx 30 xxx (xxxxx)

1, 15

30 xxx a xxxx

1, 25

- pro xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx úrokových xxxxxxxxxxxx xxxxx vypočítá xxx, xx xx použije xxxxxx měsíčních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx referenčních xxxxx xxxxxxxx x průběhu xxxxx xxxxxx xx 15. srpna xxxxxxxxxxx xxxx xx 14. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx se zaokrouhlí xx xxxxxxxxxxx 10 xxxxxxxxxx bodů. Existuje-li xxx xxxxx měnu xxxx než xxxxx xxxxxxxx úroková referenční xxxxx, použije xx xxx tento xxxxxxx xxxxxxxx úroková referenční xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 16 xxxx. x);

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxx výpočet xxxxxx úlev je xxxxxxx xxx xxxxx xx smyslu xxxxxx 9;

x) pro xxxxx xxxxxxx celkové úrovně xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se úrovně xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx:

- xxxxxxx úvěry, xxxxx xxxx v xxxxxxx x tímto xxxxxxxxx,

- xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx sazbách xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

- xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 40 xxxx. x), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a

- xxxxxx x hotovosti xx xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxx úrovně xxxx se xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx ním, xxxxx xx nepovažují xx xxxxxx x xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx: xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" rozumí xxxxxxxxx x totožnou xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx vypočítána x xxxxxxxxx xxxxxx platnou x den vyrovnání;

e) xxxxxx náklady x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx do xxxxxxx xxxxxx xxxx zahrnou xxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx;

x) celková xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx smíšeného xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx financování xxxxxxxxxxxx úrovní xxxx xxxxx složky, sečtením xxxxxxxx x vydělením xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx složek;

g) xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xx sazba platná x xxx oznámení. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx sazba sazbou xxxxxxx v xxx, xxx xxxx stanoveny xxxxxxxx úvěru představujícího xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx doby xxxxxx xxxxx xxxx xxxx na její xxxxxx úlev;

h) xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ke xxxxx xxxx, je oznámení xxxxx změnit. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxx xxxxxxx xxxxxx úlev xx xxxxxxx diskontní xxxxx platná x xxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x veškeré xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx od xxxxxxx x) se xxx xxxxxxx úrovně xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx použije xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx.

39. XXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXX

x) Účastníci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vázanou xxxxx, xxx xxxxxx xx xx, zda xx týkají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx pomoci, xxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx dohody, na xxxx xxx xxx xxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx pomoci nebo xxxxxxx xxxxxx začíná xxxx platnosti dnem xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx oznámen x xxxxxxx s xxxxxxx 56; prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxx linie xxxx xxx oznámeno xxx, xxxx by šlo x novou xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx vysvětlující, xx se xxxxx x xxxxxxxxxxx platnosti x že xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxx, xxxxxx transakcí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, úvěrové xxxxx xxxxxx xxxx podobné xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx oznámení xxxxxxxx v xxxxxxx x článkem 55 xxxx 56;

b) stane-li xx xxxx poprvé xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx bankou xx 17 let, xx platnost xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pomoci x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx dni xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 34 písm. x);

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx možné xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx 34 x 35 xxxxxx ujednání, po

- xxxxx xxxxxxxx xxxx x

- změně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xx těchto xxxxxxxxx mohou být xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ohledu na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 38.

40. XXXXXXX O VYLOUČENÍ XXXXXXXX U XXXXXX XXXXXX

x) Xxxxxxxxx neposkytnou xxxxxxx xxxxx, která

- xx xxxxxx xxxx xxxxx xxx 35 %, xxxxxxxx 50 %, pokud země xxxxxxxx patří xxxx xxxxxxx rozvinuté xxxx, xxxx

- nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x přijetí xxxxx xxxxx článku 34, kromě xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx 36;

x) xxxxxxxx xx xx. 40 xxxx. x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xx. 58 xxxxx xxxxxxx;

x) odchylně xx xx. 40 xxxx. x) xxxxx xxxxxxx xxxx účastník xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nabídku xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx:

- xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx společného postoje xxxxx xxxxxx 71 xx 77 xxxx

- xxxxxxxxxxx x argumenty xxxxxxxxx pomoci, xxxxxxxx xx podporu podstatné xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 62 a 63 xxxx

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 65. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx x tomu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

41. XXXXXXXXX

x) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podmínky xxxxxxxx postupy podle xxxxxx 55 nebo 56. Xxxxxxxxxxx podpora xxxxx překročit dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které jsou x xxxxxxx s xxxxx ujednáním, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx není xxxx s xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxx xxxxx účastníkem, xxxxxxx xxxxxx xxxxx článku 60 xxxx 61.

c) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx postup xxxxx xxxxxx 53.

KAPITOLA XX

XXXXXXX

Xxxxx 1: Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx

42. XXXXXXX

"Xxxxxxxxx" xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, kterým xx přijímající xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sdělena xxxxxx xxxx xxxxx poskytnout xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

43. XXXXX ZÁVAZEK

V souladu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx, a xxx xxxxxx výhody xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x úvěrovým podmínkám xxx xxxxxxxxx transakci, xx účastníci pevně xxxxxxxx

- xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx oznamování, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx před vydáním xxxxxxxx,

- xxxxxxx veškeré xxxxx x tiskopise xxxxxxxx x příloze XX xxxx X,

- xxxxxxxxx odpovědět xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 67 x 68,

- vyměňovat xxxxxxxxx xx nejdříve x xxxxxxx s xxxxxx 70 xx 77, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podmínkám xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxx.

44. LHŮTA XXX XXXXXXXX

Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 67 xx 70 xxxxxxx xxxxxxxx ostatní xxxxxxxxx x úvěrových xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx transakci, x může požadovat xxxxxxx informace xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx účastník xxxxxxx xx sedmi xxxxxxxxxxxx xxx, xxxx předpokládat, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx úvěrovými podmínkami xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx může dotazující xx účastník xxxxxxx x xxxxxxxxx odpověď.

45. XXXXXXXXXX XXXXXXXX PRO XXXXXXX OZNÁMENÍ

Oznámení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx XX nebo X x jejich xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

46. INFORMACE O XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx oznámil xxxxxxx xxxxx xxxxxx 47 xx 56, 60 x 61, xxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx tiskopise 1c xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx 2: Oznamovací xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx

47. XXXXXXXX: XXXXXXXXX OZNÁMENÍ X XXXXXXXXXXX

x) Xxxxxxx xx, že účastníci xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, stanovený x xxxxxx 27, xxx se xxxxx xxxxxxxxxxx od pravidel xxxxxx ujednání. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx zcela mimořádných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které se xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, uvědomí všechny xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx deset xxxxxxxxxxxx dnů před xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx v této xxxxx kterýkoli jiný xxxxxxxx požádá x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx postup xxxxxxx, xxxxxxx deseti kalendářních xxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx příslibu podle xxxxxx podmínek. Zpravidla xx toto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxxxx OLIS.

b) Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx stáhne xxxx xxxxx podporovat xxxxxxxx nesouladné xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx ostatním xxxxxxxxxx.

48. XXXXXXXX XXXXXXX: PŘEDCHOZÍ XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sazbu pod xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistnou xxxxxx (xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx podmínek), xxxxxx to xxxx xxxxxxxx účastníkům xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx dnů xxxx xxxxxxx jakéhokoli xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx/xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dluh x souladu s xx. 27 xxxx. x). Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odůvodnění xxxxx xxxx 9 xxxxxxx V. Xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x projednání, xxxxx účastník, xxxxx xxxxxx zahájil, xxxxxxx xxxxxx kalendářních dnů. Xxxx-xx xxxxx z xxxxxxxxx srovnávací xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 25 %, xxxxxxx oznamující xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx alespoň dvacet xxxxxxxxxxxx dnů před xxxxxxx jakéhokoli příslibu [7].

49. XXXXXXXX XXXXXXX: XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX

x) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx deset xxxxxxxxxxxx xxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx příslibu, xxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx a xxx xxxx pro xxxx kategorie I;

2. xxxxxxxxxxx obvyklé xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx v xx. 13 xxxx. x) x x) x xx. 14 xxxx. x);

3. xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 10, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. x);

4. xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx druh xxxx, xx xxx xx vztahuje ujednání x xxxxxxxxx úvěrech xxx lodě, úvěrové xxxxxxxx příznivější xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ujednáním xxxx

5. xxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 22 odst. x).

x) Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, zcela xxxx zčásti stáhne xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

50. VYROVNÁNÍ XXXXXXXX

Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odchylky, xxxxxxx následující xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx postup xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x článku 47 xxxxxxxxxx podporu xxxxx:

- x "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx", xx. podmínek, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx v xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx, oznámí vyrovnávající xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx vyrovnání xx xxxxxxxx,

- x "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx. jakýmkoli xxxxx prvkem xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 29, xxxxxx vyrovnávající xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx předchozího xxxxxxxx xxx kalendářních xxx xxxxxx x projednání xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx a vyčká xxxx xxxxxxxxx. Tato xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxx postup xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx původně xxxxxxxxxx účastník, ale xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dnů stanovené x čl. 47 xxxx. x).

51. VYROVNÁVÁNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxx, který xxxxx vyrovnat xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx následující xxxxxx.

Xxxxx účastník, který xxxxxx xxxxxxx, neposlal xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, mohou xxxxxxxxx po uplynutí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 48 xxxx 49 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

- x "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx", xx. xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx povolené xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx ujednáním, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

- x "xxxxxxxxxxxxx vyrovnání" xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podmínek, x xxxxxxxx omezení xxxxx xxxxxx 29, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nové xxxxxxxx, zahájí xxxxxx xxxxxxxxxxx oznámení pět xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Tato xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx předchozího xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ale xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx stanovené x článku 48 xxxx 49.

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x ohledem na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx výměny informací.

52. XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX NESHODNÝCH XXXXXXXX

x) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx úvěrovou linii, xxx xxxxxx jiným xxxxxxxxxx oznámeny, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx, zda xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xx za xx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rozumné xxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, např. pomocí XXXX, o xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx dnů (vyjma xxx obdržení), že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxx linie xxxx xxx vyrovnána xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx: x xxxx případech xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x účinnosti xxxx xxx úvěrové xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx;

x) hodlá-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, jedná

- xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx 50 xxxx 51,

- xxx "xxxxxxxxxxxx vyrovnání" xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxxxx 50 xxxx 51.

53. XXXXXXXXX XXXXXXXX NABÍDNUTÝCH XXXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX UJEDNÁNÍ

a) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jež jsou xxxxxx nabízeny xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ujednání, vynaloží xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx, xx xxxx podmínky jsou xxxxxx podporovány. Xxxxxxxx xxxxxxx všechny xxxxxxx xxxxxxxxx x povaze x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

x) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx uvedeným x xx. 47 xxxx. x).

Xxxx 3: Oznamovací xxxxxxx pro pomoc xxxxxxxx se xxxxxxx

54. XXXXXXXX: XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX

x) Očekává xx, xx účastníci xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx odchylek u xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x článku 40, xxx xx jinak xxxxxxxxxxx od pravidel xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx účastník xxxxx xx zcela mimořádných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 55 x 56. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx uvedené x xx. 40 xxxx. x).

x) Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, zcela xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx podporovat xxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínky, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

55. PŘEDCHOZÍ XXXXXXXX

x) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx oznámení, xxxxx xxxxx poskytnout xxxxxxx xx

- xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x hodnotě nejméně xxxx milionů ZPČ x úrovní úlev xxxxx než 80 %,

- xxxxxxxxx pomoc xxxxxxxx xx xxxxxxx x hodnotě xxxxx xxx xxx miliony XXX x xxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxx xxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx) nižším xxx 50 %,

- xxxxxxx pomoc xxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx nejméně dvou xxxxxxx XXX x xxxxxx xxxx nižší xxx 80 % xxxx

- vázanou xxxxx x xxxxxxx nižší xxx dva miliony XXX x xxxxxx xxxx xxxxx než 50 %.

b) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx podáno xxxxxxx třicet xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dnem xxxxxxxx, xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx.

x) Xxxxxxxxx oznámení xxxxxx x xxxxxxx x xx. 55 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx týká xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx 50 milionů XXX, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x projektu, xxx xxxxxxxxxx, xxxx oznamující xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 35 xxxx. b).

d) Xxxxx xxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx části xxxxxx xxxx záměr xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx oznámí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x) Xxxxx článek xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx tvoří xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxx 33.

56. XXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxx oznámí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tj. xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx příslibu, xx poskytuje xxxxxxx xx vázanou xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x hodnotě

- xxxxxxx xxxx xxxxxxx XXX x xxxxxx xxxx xxxxxxx 80 % xxxx

- xxxxx než xxx xxxxxxx XXX x xxxxxx xxxx xxxxxxx 50 %.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx oznámí xxxx ostatním xxxxxxxxxx, xx xxx podepsán xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx linii xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

57. XXXXXXX PRO XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxxxx se nepožaduje xxx nevázanou finanční xxxxx x xxxxxxx

- xxxxxxx xxxx xxxxxxx XXX a xxxxxx xxxx xxxxxxx 80 % xxxx

- nižší xxx xxx xxxxxxx XXX s xxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxx xxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx) xx xxxx nejméně 50 %.

58. XXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXX X XXXX PROJEKTY

Oznamovací postupy xxxxx xxxxxx 55 x 56 xx xxxxxxxxxx xx

xxxxxxxxxx pomoc : vázanou pomoc, x které xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx skládá xxxxxxx z technické xxxxxxxxx, která xxxx xxx xxxx než 3 % xxxxxxx xxxxxxx transakce, xxxx xxxx xxx jeden xxxxxx xxxxxxxxxx dolarů, xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx je xxxxx,

xxxx xxxxxxxx : xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx pomoci.

59. XXXXXX XXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dodatečné xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx. 31 xxxx. x).

60. XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, neposlal oznámení, xx xxxxxxx xx xxxxxx poskytnout xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx lhůty o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, uvedené x xx. 55 xxxx. x), xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx:

- x "xxxxxxxxxxx vyrovnání", tj. xxxxxxxx, které xxxxx xx stejné xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx svůj xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

- x "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, tj. xxxxxxxxx xxxxx nesouladnou xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 41, zahájí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pět xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxx současně xx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx účastník, xxx nemůže xxxxxxxx xxxx koncem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx kalendářních xxx xxxxxxxxx x xx. 55 xxxx. x).

61. XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx podáno, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx okamžité oznámení xxxxx xxxxxx 56.

Xxxxx 4: Poradní xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx

62. XXXX XXXXX

x) Xxxxxxxx, který xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx obchodní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx úplné kvalitativní xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxx xxxxxxx VI).

b) Xxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxx porady s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 63. Xx xxxxxxxx i xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 69 x xxxxxxxxxx

- xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x požadavky xxxxxx 34 x 35, x

- xxxxxxxx xxx, xxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx 34 a 35 xxxxxx xxxxxxx.

63. XXXXXX XXXXXXXXXX PORAD X XXXXXXXXXXX XXXXX

x) Xxxxx xxxxx může xxxxx účastník xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

- výsledky xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s financováním xxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx měny x xxxxx xxxxxxxx,

- xxx xxxxxxxx spolupráce x xxxxxxxxxxxxxx organizacemi, např. xx Xxxxxxxx xxxxxx,

- xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podal xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx,

- xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x

- kdy xxxx oznámeny xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxx. xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx).

x) Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxx o xxxx xxxxxxxx xxxxxx 62 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nejméně xxxxx xxxxxxxxxx dnů xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx příslibu xxxxx xxxx, co xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx pracovních dnů. Xxxxx xxxx stanoviska xxxxxxxxxxxx účastníku, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx jeví, že xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

64. XXXXXXX POSTUPY XXX VELKÉ XXXXXXXX

Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 55 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx informace. Xxxxxxxx xxxx požádat x xxxxxx xxxxx xxxxxx 63. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pomoci xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pozornost xxxxxxxx xxxxxxxxx dostupnosti financování x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

65. XXXXXXXX PORAD

a) Hodlá-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nedostatku xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx to xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kalendářních xxx po xxxxxxxxx xxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx generálnímu xxxxxxxxxxx OECD přípis x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x vysvětlením xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zájmů, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxx opatření xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, že x xxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

x) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx OECD, x xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx neučiní xxxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx podání tohoto xxxxxxxx účastníkům. X xxxxxxxx, u nichž xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx konkurenční obchodní xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx pracovních xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx.

x) Sekretariát xxxxxxx průběh x xxxxxxxx porad.

Oddíl 5: Xxxxxxx výměny xxxxxxxxx x xxxxxxxxx úvěrech x xxxxxx týkající xx obchodu

66. KONTAKTNÍ XXXXX

Xxxxxxx xxxx mezi xxxxxxxx kontaktními xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx, xxxx. xxxxxx XXXX, x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

67. XXXXXX DOTAZŮ

a) Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx vůči xxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

x) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx žádost x podporu, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x uvedením xxxxxxxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxx, xxxxx by byl xxxxxxxxxx účastník xxxxxxx xxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx, který xxxxxx obvinění, xx xxxx xxxxxxxx nabídl xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx tohoto účastníka x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

x) Xx-xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx než xxxxxxx xxxxxxxxx, musí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

x) Xxxxx xxxxx dotazů se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

68. XXXXXX XXXXXXXX

x) Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx sedmi xxxxxxxxxxxx dnů a xxxxxxxx co xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx učiní. Xx-xx xxxxx, xxxxxx svou xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx zašle i xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

x) Pokud xx odpověď na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx z xxxx xxxxxx, že

- xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx stažena xxxxxx x veřejnou xxxxxxx xxxx

- jsou zvažovány xxxx podmínky;

jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx nová xxxxxxx x její xxxxx xx zašlou xxxxxxxx xxxxxxxxx dotazu x xxxxxxxxxxxx.

69. XXXXX JEDNÁNÍ

a) Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxx xxxxx jednání, tj. x pěti xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx považována xx nedostatečnou.

b) Každá xxxxxx x xxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Jednání xx koná co xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx.

x) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx tomuto xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx nalezení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x místa xxx xxxxxxx. Ostatní účastníci x tom xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx došlo, zvolí xx předsedu xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx XXXX v Xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, účastník, xxxxx x jednání xxxx.

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxxxx nemůže xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx XXXX, zajistí xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx sděleny.

f) Xxxxxxxx x sekretariát xx dohodnou o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

70. XXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxx účastníky x schválení xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx okolností. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx příznivější xxxx xxxx příznivé než xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Pravidla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto ujednání xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx společném xxxxxxx.

71. XXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx postoje xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxx, x všem xxxxxxxxxx xxxxxx Výboru pro xxxxxxxxxx pomoc. V xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx nástěnce OLIS xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx však xx žádost xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx pomoc. Xxxxxxxxxxx xxxx záznam x xxxxxx xxxxxxxxx.

x) Xxxxx xxxxxxxxxx postoje xx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx:

- xxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx slova "xxxxxxxx xxxxxx",

- název xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx,

- xx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxx jednoznačnou xxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx země,

- xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx předkladatelů xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxx xxxxx x podávání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxx,

- xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx navržení společného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx formulovaný x xxxxxxx x xx. 34 xxxx. b) xxxxx 4 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx ostatním xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx, který předkládá xxxxx společného xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx které xx xxxxxxx, xx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx postupem xxxxx xx. 34 xxxx. x).

72. XXXXXXXX XX XXXXXX SPOLEČNÉHO XXXXXXX

x) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxx během xxxxxxx dnů, xxxxx xxxxxxxxx se vyzývají, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx postoje xx xxxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx xxxx být xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, návrh xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx společného xxxxxxx.

x) Xxxxx účastník xxxxx, xx nemá xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xx xxx ve xxxx pomoci projektu xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xx xx přijetí xxxxxx xxxxxxxxxx postoje. Xxxxxx-xx xxxxx účastník xxxxxx xxxx, co xxxxxxxx xxxxxx nabude xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx. 77 xxxx. x) až d), xxxxx hodlá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx, které jsou xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

73. XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

x) Xx xxxxxxxx xxxxxxx kalendářních xxx xxxxxxx sekretariát všechny xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xx návrh xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx osm xxxxxxxxxxxx xxx.

x) Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xx xx xx, xx účastník, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx. Avšak xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx postup xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx přijmout pouze x xxxxxxxxx, xx xxx výslovně přijme xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx.

x) Xxxxx účastník xxxxxxxx jednu nebo xxxx částí xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx se xx to, xx xxxxxxx xxxxxxx ostatní xxxxx xxxxxxxxxx postoje. Xxxxxx xx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx změně xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postoji. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx volně xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

x) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, může xxx xxxxx přezkoumán xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 71 x 72. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutím.

74. XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xx účastník, xxxxx xxxxxx zahájil, x účastník, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, nemohou dohodnout xx xxxxxxxxx postoji xx dalších xxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx lhůtu xxxxxxxxx xxxxxxx prodloužit. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x tomto xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

75. XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx buď x xxx, xx návrh xxxxxxxxxx postoje xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tři xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx. Sekretariát xxxx x XXXX průběžně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx ještě nebylo xxxxxxxxxx.

76. XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx postoj platí xx xxxx dvou xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx není xxxxxxx, xx x xxx xxx xxxx xxxxx x xx toto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Společný xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx dalších dvou xxx, xxxxx některý xxxxxxxx požádá x xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx od původního xxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xx. 34 písm. x) xxxx 4 xxxxxxx x platnosti, dokud xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx Světové banky xxx následující xxx.

x) Xxxxxxxxxxx sleduje xxxxxxx xx platnost společných xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxx xxxxxxx "stav xxxxxxxx xxxxxxxxxx postojů" xxxxxxx x XXXX. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx

- xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jakmile xx účastníci přijmou,

- xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx požádá o xxxx xxxxxxxxxxx,

- odstraní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxx čtvrt roku xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jejichž doba xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x následujícím čtvrtletí.

77. XXXXXXXX XX SPOLEČNÉHO XXXXXXX

x) Xxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxx podmínky, xxxxx xxxx příznivější xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx jakéhokoli xxxxxxxx.

x) Xxxx oznámení xxxxxxxx vysvětlení xxxxxx, xxxx xxxxx podporovat xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx podmínky xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx, xx xxxxx, aby xx nevedlo x xxxxxxxxxx o xxxxxx (xxxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) Xxxxxx-xx x to xxxxxxxx, xxxxx xx účastní xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

x) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx společný postoj, xxxxx xx účastníci xxxxxxxx příslibů xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx, podle toho, xxxxx lhůta xxxxxx xxxxxxx.

x) Účastník xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx článků 50, 53, 60 x 61 nabídku, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx nabídka xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx postoji.

Oddíl 6: Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

78. XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX SAZEB

a) Obchodní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx měny xxxxxx xxxxx článku 16 xx zasílají sekretariátu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx čase xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxxxx xxxx obdržet xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx vztahuje. Sekretariát xxxx xxxxx platné xxxxx xxxx účastníkům.

79. XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxxx změny xxxxxxxxx xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xx xxxxx xxxxxx.

80. XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxx xx trhu xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx obchodní úrokové xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx sazba účinnosti xxxxx xxx poté, xx sekretariát xxxxxx xxxx oznámení.

Oddíl 7: Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx informací x xxxxxxxxxx sazbách

81. ELEKTRONICKÁ XXXXXX XXXXXXXXX O XXXXXXXXXX SAZBÁCH

Účastníci xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené v xxxxxxx XXX, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojistných xxxxxxx.

Xxxxx 8: Xxxxxxx

82. XXXXX XXXXXXX

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fungování tohoto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, zavedení x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xx zemědělské xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxx ujednání.

b) Přezkum xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x účinnosti xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k cílům xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx přezkumu, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pět xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

83. XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX

x) Účastníci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx sazby odrážejí xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx x xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx platných xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx při použití xxxxxx xxxxx.

x) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx úroková referenční xxxxx jedné xxxx xxxx měn xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx.

84. XXXXXXX XXXXXXXXXXX SROVNÁVACÍCH XXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxx jednou xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx. Xx zahrnuje

- xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx, jejíž xxxxxxxx má být xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, aby xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pojistné xxxxx: přístupy xxxxxxxxxxxx xxxx x nárůstu x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

- xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podmínek x

- xxxxxx xxxxxxxxxx x okolnostech, xx xxxxx lze xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sazeb, x xxxxxxx úroveň xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXXXXX X

XXXXXXX XXXXX

85. XXXXXXXX UVOLŇOVÁNÍ

Účastníci xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx skupinou Výboru xxx rozvojovou xxxxx xxx finanční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nevázané x xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx skupinou xxx xxxxxxxx aspekty xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx. Dohodli xx, xx vyzvou Xxxxxxxx skupinu xxx xxxxxxxx aspekty xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

xxxxx : xxxxxxxxx xx nejdříve xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x cílem dohodnout xx xx cílech xxx uvolňování pomoci;

průhlednost - xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx soutěže xxxx xxxx. čtyřicet xxx xxxxxxxxxxxx xxx před xxxxxxxx finanční xxxxxxx, xxxxx xxxx, který xxxxxxx nastane xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx x projektu, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx konce xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

- okamžité xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x státní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx registr xxxxxx oznámení x XXXX. Tyto xxxxxxxxx xxxxxx důvěrné.

86. TRŽNÍ XXXX

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx budou dále xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx tržního xxxx x xxxxxx vymezení, xxx xxxx zabráněno xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

87. XXXXXXX

x) Účastníci se xxxxxxxx, xx v xxxx 1994 zahájí xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vývozní xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx vytvořena xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xx konala x xxxxx 1995.

b) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx výsledek jednání x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x oceli.

88. XXXXXXX XX XXXXXXX

Xxxxxxx xx, xx nelze xxxxxxxxx xxxxx shody x xxxxxxxx státem xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx rozdíly mezi xxxxxxxxxx zavedenými vývozními xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx záležitost. Xx dosažení xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.


[1] Xxx xxxxxx 88 (Budoucí xxxxx).

[2] Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxx 1996 to xxxx xxxx s XXX na xxxxxxxxx xxxxxx než 5435 XXX.

[3] Xx uplatňování xxxxxxxxxxx srovnávacích xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx:

- přechodné xxxxxx xxxxx xxx 31. března 1999 x bezprostředně xxxx xxxx provedeny směrné xxxxxx;

- xxxxxxxx sazby, xxxxx xxxx stanoveny xxxxx přechodného období, xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx po 31. březnu 1999, xx. do 30. xxxxxx 1999;

- xxxxx xxxxxxxxxxx období xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sazby xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kromě xxxxxxxxxxxx;

- Xxxxx:

- xxxxxxxxx xxxxxx pro Xxxxx xxxxxx xxx 31. xxxxxx 2002,xx 1. xxxxx 1999 Xxxxx xxxxxxx alespoň 40 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx 1. dubna 2000 Korea xxxxxxx 60 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sazby; xx 1. xxxxx 2001 Xxxxx použije 80 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistnou sazby; x xx 1. xxxxx 2002 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sazbu xxxx.

[4] Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxx 1996 to jsou xxxx s HDP xx obyvatele xxxxxx xxx 9635 USD.

[5] Xxxxxxxxx při xxxxxxx xxx z roku 1996 xx xxxx xxxx s HDP xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx 3115 USD.

[6] Xxx ohledu xx xxxxxxxx zemí, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vztahuje xx xx vázanou xxxxx ve xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxx x Ukrajiny xxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx než xx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pomoci. X xxxxxxxxxxx xxxxxx ujednání xx rozhoduje xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx roku.Pro xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" lze xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx "xxxxxxxxxxx xxxxx".

[7] Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx použití minimálních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

- xxxxxx xxxxxxxxx dobrovolně x x nejvyšším xxxxxx xxxxxxxxxx případy, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx externalizováno/odstraněno xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

- xxxxxxx xx, že x xxxxxx případů xxxxxxx soubor xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx mimo jiné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx x třetích xxxxx x financování na xxxxxxx xxxxx. X xxxxxx souboru zkušeností xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úrovně xxxx.


XXXXXXX I

ODVĚTVOVÁ DOHODA X XXXXXXXXX ÚVĚRECH XXX XXXX

X.

1. Xxx xxxxxxxxx smlouvu, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx námořní xxxx xxxx jakékoli xxxxxxxxx xxxx [1], sjednávanou xx 1. xxxxxxxx 1979, xx účastníci xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poskytované facility [2] x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx facility pro xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx poskytují

i) xxxxxxxxx trvání xxxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxx [3] od xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx způsobem xxx xxxxxxxx x pravidelnými xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx měsíců x xxxxxxx dvanáct xxxxxx,

xx) xxxxxx dodáním xxxx než 20 % xxxxxxx xxxx,

xxx) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx [4] nižší xxx 8 %.

2. Xxxx minimální xxxxxxx xxxxx xx xxxx 8 % xxxxx xxx xxxxxx podporované xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxx s úvěrem xxxxxxxxxx) xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx lodě odběrateli xxxx jiné xxxxx xxxxx v zemi xxxxxxxxxx (při transakci x úvěrem xxxxxxxxxx) xxx xxxxxx na xx, xxxxxx xx xxxxxx poskytovaná xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxx.

3. Xxxxxxxxx úroková xxxxx xx vztahuje xxx xx úvěry xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, poskytnuté x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěr xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx lodě xxx xxxxxx xx xx, jestli xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxx jeho část.

4. Xxxxx xx opatření xx xxxxxxx vývozu xxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx využijí xxxxxxxxx vlivu, xxx xxxxxxxxx financování vývozů xx xxxxxxxx, které xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x dohodli se xxx xx xxx, xx vynaloží xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx příznivější xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxxx.

6. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ryze x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx v jednotlivém xxxxxxx příznivější podmínky, xxxx xx x xxx bráněno, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx včas xxxxxx všem účastníkům xxxx xxxxxx postupem xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx. Pro tyto xxxxxxx xx "xxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx, že xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pokud xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx tím, xxx bude v xxxxxxxxx etapě xxxxxxx xxx příslib xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k tomuto xxxxx, x x xxxxxx xxxxxxx alespoň xxxx xxxxx xxxx xxx, xxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx schváleno.

7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx musí být xxxx xxxxxx oznámeno xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx důvodů, xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx 6, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx jakýmkoli xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxx. Xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx) bude xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zadána x xxxxxxxx platností [5] xx příznivějších xxxxxxxx xxxxxxx, než xxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx oznámení.

8. Xxxxxxxx použije xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dohody podporovat xxxxxxxxxxx podmínky x xxxxxxxxxxx odůvodněném případě xx účelem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx transakcí xxxx xxx porušení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx zemí, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

XX.

9. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dohody xxxx od kteréhokoli xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, aby xx xxxxxxx, xxx xxxx podmínky nejsou x rozporu s xxxxx dohodou. Xxxxxxxxx xx zavazují, xx xxxxx xxxxx co xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx XXXX může xxxxxxxxx x xxxxxxxxx požádat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx získané xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

10. Xxxxx účastník xx xxxxxxxx, xx xxxxxx generálnímu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxx.

XXX.

11. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx všichni xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx č. 6 oznámí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx takto xxxxxxxxx generálního xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx většinu členů xxxxxxxx xxxxxxx č. 6; xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x tomu, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. K xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx členské xxxxx XXXX.

12. Tato xxxxxx xxxxxxx revizi xxx xxxxx, xxx xxxxxxxx účastníci, a x každém případě xxxxxx xxxxx. Kterýkoli x účastníků může xxxxxxxxx od této xxxxxx xxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tři měsíce xxxxxx. Xxxxx této xxxxx xx na xxxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx sejde pracovní xxxxxxx x. 6 xx xxxxxx revize xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx účastníkům xxxxxxxxx xx xxxx dohody xx xxxxxx xxx xxxx účastník, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.


[1] Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx jakákoli xxxxxxxxx námořního xxxxxxxx x xxxx xxx 1000 XXX xxx xxxxxxxxx, xx operace xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nakládky, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

[2] Státem poskytované xxxxxxxx xxxx facility, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx financování xxxxx vládami, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jakoukoli xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx vládní xxxxxx.

[3] X xxxxxxx na xxxxxxxx povahu transakcí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx plyn xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro tento xxxx xxxx xxxxxxx xx deset let.

[4] Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx všech xxxxxxxx xx pojištění úvěru xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx xx placena xxxxxxxxxx po celé xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

[5] Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx podanou x xxxxxxxx platností, xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx podepsanou smlouvou xxxxxxxxxxxxx zaváže, že xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx a zaplatí xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x v xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx vývozce.


PŘÍLOHA XX

XXXXXXXXX XXXXXX O XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX ODVĚTVOVÉ XXXXXX

1. Xxxxxx působnosti

a) Tato xxxxxxxxx dohoda, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxx pravidla xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které se xxxxxx smluv na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxx xxx stavbu x uvedení těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

- xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx odběratel, xxxxxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxx, x také náklady xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx povolení, povolení x xxxxxxx xxxxxx) x xxxx odběratele.

b) Xx státem poskytovanou xxxxxxx poskytnutou xxx xxxxxxxxx xxxxxxx elektrárny xx vztahují xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Likvidací se xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx stanovené v xxxxxxxx 70 až 77 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přezkoumají xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXXX O XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX POMOCI

3. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx lhůta xxxxxxxxxx, bez ohledu xx xxxxxxxx xxxx, xx patnáct let.

4. Xxxxxxxxx úrokové xxxxx

x) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podporu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx podpory xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; účastník xxxxxxx odpovídající zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Pokud xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úrokové xxxxxxxxxx xxxxx původně xxxxxx xx xxxxxxxxx období, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx ode dne xxxxxxx smlouvy, xxxx xxx jakákoli xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx dobu xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sazeb x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx platné x xxxxxxxx nového xxxxxxxxx xxxxxxx sazby.

b) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx elektrárny, x xxx dodavatel xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx provozu, xx minimální xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx úrokovou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx článku 16 xxxxxxxx, xxxxx xxxxx za předpokladu, xx maximální doba xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx let.

5. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úrokových xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx obchodní xxxxxxx referenční xxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxx marží sedmdesáti xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx obchodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx japonského jenu, xxx xx xxxxx 40 xxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxx, které xxxx více xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx určení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx referenční xxxxx použije xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x nejdelší lhůtou xxxxxxxxxx xxxxx xx. 16 písm. x) xxxxx odrážky ujednání.

6. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx 25 xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úrokové xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx poskytovaná xxxxxxxx podpora v xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx obchodní xxxxxxx xxxxxxxxxx sazbě xxx xxxxxx xxxxxxx i xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx před xxxxxxxx xxxxx dohromady xxxx xxx poskytnuta xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 15 % xxxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx poskytovaná xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

x) Maximální xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx paliva xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx zavážku xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úrokové xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úrokovou xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx paliva xx xxxxxxx xx původně xxxxxxxxxxx nukleárního xxxxx x případně dvě xxxxxxxx zavážky, xxxxx xxxxxxxx xxxxx nejvýše xxx třetiny xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) Xxxxxxxxx lhůta xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx jaderného xxxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx případech xxxxxxxxxx xx xxxxxx delší xxxxx, x žádném xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx roky, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx článku 47. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx zavážky xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx minimální xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxx referenční sazbu.

c) Xxxxxx poskytovaná xxxxxxx xx samostatné poskytnutí xxxxxx obohacení xxxxx xxxxx xxx poskytnuta xx příznivějších podmínek, xxx xxxxx platí xxx xxxxxxx xxxxxx.

x) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) se xxxxx x hotovosti.

e) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx bezplatně.

8. Xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXX

9. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx elektrárny plynout xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx účastníci xxxxxxx, xx xxxxxx předběžná xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

10. Předchozí xxxxxxxx

x) Xxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx ostatním xxxxxxxxxx alespoň deset xxx před konečným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxx xxxx údaje:

- xxxxxx x xxxxxxxxx,

- xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx xxxx úvěru, xxxxxxxxxx xxxxxxx jistiny x xxx xxxx xxxx xxxxxxx xx stejné xxxx),

- měnu xxxxxxx x hodnocení její xxxxxxx xxxxx xxxx 7 xxxxxxx XX,

- xxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x povahu xxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxx,

- xxxx xxxxxxxx, která má xxx financována, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx to vhodné,

- xxxxxxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx případy.

b) Xxxxxxx účastníci xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, které podpoří, xxxxx xxxxxxxxxxxxx období xxxxxxxxx v xxxxxxx x), xxx xxxxx xxxx xxx si xxxxxx informace se xxxxx ostatními xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx společného xxxxxxx x těmto xxxxxxxxx.

x) Xxxxx nebude pomocí xxxxxx prostředků xxxxxxxx xxxxxxxxxx postoje x xxxxxxxxxxxx období xx xxxxxxxx původního xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx účastníka xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx úsilí na xxxxxxxx xxxxxxxxxx postoje x xxxxxx jednání.

PŘÍLOHA XXX

XXXXXXXXX XXXXXX O XXXXXXXXX XXXXXXX PRO XXXXXXX LETADLA

ČÁST 1

XXXX XXXXX XXXXXXX A XXXXXX XXX TATO XXXXXXX

XXXXXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

1. Xxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx 1 xxxx xxxxxxxxx dohody, xxxxx xxxxxxxx ujednání, xxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxx xxxxxx podporované xxxxxxx úvěry xxxxxxxx xx prodeje xxxx xxxxxxxx nových velkých xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx uvedeny x xxxxxxx X, x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx letadlech. xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, jsou-li xxxxxxxxxx xx součást xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxx 29 části 3 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxx

Xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx rovnováhu, xxxxx xx všech trzích

- xxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx hospodářské xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx výběru xxxx konkurenčními letadly,

- xxxxxxxx narušením hospodářské xxxxxxx.

XXXXXXXX II

USTANOVENÍ X XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX

3. Platby x xxxxxxxxx

x) Xxxxxxxxx požadují xxxxxxxxx platbu x xxxxxxxxx xx xxxx 15 % z xxxxxxx ceny xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx motorů x xxxxxxxxxx dílů x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 29 xxxxx 3 xxxx odvětvové xxxxxx.

x) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx platby xxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx (xxx. xxxxxxx xxxxx) proti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Maximální xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxx.

5. Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, jsou xxxxxxxx xxxxx, německá xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx gulden.

6. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) Účastníci, xxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx 85 % xxxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxx xx. 3 xxxx. x), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx sazby xx maximální xxxx 62,5 % xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx:

- xxx lhůtě splatnosti xx deseti xxx xxxxxx – XX10 + 120 xxxxxxxxxx xxxx,

- xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx do xxxxxxxx xxx – XX10 + 175 xxxxxxxxxx bodů,

- xxx XX10 xxxxxxx průměr xxxxxx xxxxxxxxxxxx vládního xxxxxxxxx xxx danou xxxx (x xxxxxxxx xxxx) s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za předchozí xxx xxxxxxxxxx xxxxx. X případě eura xxxxxxx XX10 xxxxxx xxxxxx dlouhodobého dluhopisu x ECU, vydaného xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x Lucemburku, xx xxxxx dlouhodobých xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx týdny, xxxxxxx x 20 xxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxx xxxx se použije xxxxx uvedená výše.

b) Xxxxxxxxx procento xxxxxxx xxxx xxxxxxx, které xxx xxx xxxxxxxxxxx x pevnými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sazbami xxxxxxxxx x xxxxxxx x), xx omezeno xx 62,5 %, xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, a xx 42,5 %, xx-xx xxxxxxxx úvěru xxxxxxxxx xx pozdější xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxx xxx xxxx xxxx. Xxxxxxxx, xxxxx nabízí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx účastníkům xxxxxx, úrokovou xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, dobu platnosti xxxxxxx sazby x xxxxxxxxx kalendář. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx každé xxxxxx xxxxx článku 17, xxx prověřili, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx než xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx limitu, xxx xxxx dosaženo xxxxx rovnováhy.

c) S xxxxxxxx limitu 85 % xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

1. xxxxx xxxxxxxxx dále poskytnout xxxxxxxx podporu xxxxxxxx, xxxxx xx srovnatelný x xxxxxxxx poskytnutou Xxxxxxxxx společností pro xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXXXX). Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za 14 xxx xxxxxx xxxxxxxxx x výpůjčních nákladech XXXXX a jejích xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxx poskytované xxxxxx, xxx financování x pevnou xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx série xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xxxx tranši xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx její xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, datum xxxxxxxxx xxxxxxx sazby, xxxx platnosti xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx vyrovnává xxxxxx financování xxxxxxxx xxxxx účastníkem, xxxxxxx xxxxxxx dané podmínky xxxxx xxxx platnosti xxxxxxx xxxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 8;

2. xxxxx xxxxxxxx sazby používají xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx čtyři xxxxxx xxxxxxxxxx 225 xxxx xxx XX10. X případě, xx xxxxx za dvacet xxxxx měsíců xxxxxxxx 225 xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 225 základních xxxx pro xxxxxx xx xxxxxx čtyři xxxxxx a veškeré xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx poradu, xxx xxxx nalezeno xxxxxx řešení.

d) Minimální xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx za xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxx nejsou do xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx sazby xxxxxxxxx xxxxx článku 6 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx. Pokud xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dlouhodobého xxxxxxxxx x eurech liší x alespoň 10 xxxxxxxxxx bodů xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx úrokové xxxxx x týž xxxxxx základních xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 5 xxxxxxxxxx xxxx.

8. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úvěrů/nabídek úrokových xxxxx

Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx sazby xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 nepřekročí tři xxxxxx.

9. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) Xxxxxxxxx mohou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx s články 6 x 7 xxxx x xxxxxxx xxxxx platné v xxx, kdy xx xxxxxxx nabídka xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx během xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x článkem 8. Není-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxx přijata x xxxx xxxxx, xxxxx být xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nejdéle xxxx xx xxx dodání xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx sazba xxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

10. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pouze xx formě xxxxx xxxx pojištění (xxx. xxxxxxx krytí), do xxxx xxxxxx 85 % xxxxxxxxxxx x xx. 6 xxxx. x). Xxxxx účastník, xxxxx poskytuje xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx částku, xxxxxxxx, xxxx, splátkový xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

11. Xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx soutěž

V xxxxxxx xxxxxx podporované xxxxxxxxxx xxxxx letadla, xxxxx xxxx uvedena xx seznamu velkých xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx letadly, xxxxx xx stejných xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

12. Xxxxxxx xx riziko xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, kterou považují xx přijatelnou pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Dohodli xx však, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x to xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pokud to xxxxx xxxx považovat xx vhodné.

13. Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxx nebo přijata xxxxxxx xxxxx úrokové xxxxx xxx jeden xxx xxxxxxx, nemohou xxx xxxxxxxx obsažené x xxxx nabídce xxxxxxxxx xx xxxx xxx, xxxxx má xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

14. Xxxxxxx

Xxxx jsou dotčeny xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x části 1 xxxx xxxxxxxxx dohody, xxxxx účastníci xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx stejných xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx.

15. Xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx formě xxxxxxxxxx xxxx. Účastníci xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx pro humanitární xxxxx.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXX

16. Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx pro xxxxxxxxx oznámení, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x ujednání xx xxxxxxxx x xx xxxx část xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx důvod xx domnívat, xx xxxx účastník xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx podmínek, jež xxxxxx x xxxxxxx x touto odvětvovou xxxxxxx. Porada xx xxxx xx deseti xxx, jinak xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 69 xxxxxxxx.

17. Xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx odvětvové xxxxxx, xxx je xxxxxxxxxx xxxxxx podmínkám. Xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx nebo zvyklosti xx xxxxxxxxxxx výrazně xxxxx, xxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX 2

XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXX XX

XXXXXX XXXXXXXXXX

18. Forma xxxxxx a oblast xxxxxxxxxx

Xxxx 2 xxxx xxxxxxxxx dohody, xxxxx xxxxxxxx ujednání, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx týkající se xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se nevztahuje xxxx 1 této xxxxxxxxx dohody. Xxxxxxxxxx xx xx vznášedla xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

19. Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx kapitoly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx poskytování podpory. Xxxxxxxxx však i xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxx letadel x xxxxxxx xxx, xx xx x xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx.

20. Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxx:

xxxxxxxxx A : xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, včetně vrtulníků (xxxx. xxxxxxxx letadla, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx,

xxxxxxxxx B : jiná xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxxxxx X : xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx A x X je xxxxxx x xxxxxxx X.

XXXXXXXX X

XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX

21. Maximální lhůta xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx letadel stanovených xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 20:

x) xxx letadla xxxxxxxxx X xxxx maximální xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx;

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxx X xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx;

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxx C xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx.

22. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx sazby; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 15 xxxxxxxx.

23. Xxxxxxxx a xxxxxxxx za xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ani xxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxx ani xx xxxxxxxx za záruku.

24. Xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx formě xxxxxxxxxx daru. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pomoci pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXX

25. Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x výměna xxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro prodej xxxx xxxxxxx mohou xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx kategorie nebo x xxxx, na xxxxx xx vztahují xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tato xxxx xxxxxxx. Postupy xxx xxxxxxxxx oznámení, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxx uspořádání xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx nabízí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, jež xxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx se xxxx xx xxxxxx xxx, jinak xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 69 xxxxxxxx.

26. Xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přezkoumají xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx odvětvové dohody, xxx xx přiblížili xxxxxx podmínkám. Xxxxx xx však xxxxx xxxxxxxx xxxx zvyklosti xx financování xxxxxxx xxxxx, lze o xxxxxx požádat xxxxxxx.

XXXX 3

XXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX DÍLY, XXXXXX A SERVISNÍ XXXXXXX

XXXXXXXX XXX

XXXXXX PŮSOBNOSTI

27. Xxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx 3 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx ujednání xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx pravidla xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx úvěry xxxxxxxx xx prodeje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x náhradních motorů, xxxxxxxxxx dílů, xxxxxx x xxxxxxxxxx smluv xx xxxxxxxxxx x xxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxx. Nevztahuje xx xx vznášedla xxx xxxxxx simulátory, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ujednání. Xxxxxxx xx odpovídající xxxxxxxxxx xxxxx 1 x 2 xxxx odvětvové xxxxxx, xxxxx níže xxxxxxxxx xxxxxxx.

28. Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky, xxx xxxx xxxxxxxx stanovené x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx tato xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx (x letech)

Maximální xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx X

Xxxxxxxxx X

Xxxxxxxxx X

1

10

8

6

5

2

9

7

6

5

3

8

6

5

4

4

7

6

5

4

5 xx 10

6

6

5

4

xxxx xxx 10

5

5

4

3

x) Xxxx xxxxxxxx budou přezkoumány, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx nová xxxxxxx.

x) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, použijí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx odpovídající xxxxxxxx xxxxxxxx referenční xxxxx podle xxxxxx 15 xxxxxxxx.

29. Náhradní xxxxxx x xxxxxxxx xxxx

x) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, může xxx jejich financování xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx letadlo. V xxxxx případě xxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxx velikost xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx tomto xxxxxxx:

- xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx: 15 % x xxxx xxxxxxx, tj. xxxx draku letadla x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

- xxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx: 10 % x xxxx letadla, xx. xxxx xxxxx xxxxxxx a vestavěných xxxxxx.

x) Xxxxx xxxx xxxx vybavení xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx let xxx nové xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

x) Xxxxxxxx xx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx překročit xxxxxxxxx lhůtu xxxxxxxxxx xxxx let pro xxxx xxxxxxxx motory xxx velká letadla xx o tři xxxx,

- xx-xx transakce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx 20 xxxxxxx XXX,

- xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx roky x xxxxxxxxx upraví xxxxx xxxxxxx xxx.

x) Xxxxxxxxx si vyhrazují xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx účastníků xxxxxxxx xx data xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx.

30. Xxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxx

Xxx xxxxxxx x xxxxxx a servisu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podporu x xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx xxx.

XXXXXXXX XXXX

XXXXXXX

31. Xxxxxxxxx xxxxxxxx, vyrovnání x výměna xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x výměnu xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx se vztahují x xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx podmínek, xxx nejsou x xxxxxxx x touto xxxxxxxxxx dohodou. Xxxxxx xx koná xx xxxxxx dnů, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 69 xxxxxxxx.

32. Xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupy x xxxxxxxxxx této odvětvové xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx podmínkám. Xxxxx xx xxxx xxxxx podmínky xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx x revizi xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx

XXXXXXXXXXXX XXXXXX

Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx na xxx v xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx tato xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx seznamu. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx kategorií, xx kterých xxxx xxx zahrnuty xxxxx xxxx xxxxxxx tam, xxx by xxxxx xxxxx x pochybnostem.

Velká xxxxxxx letadla

Výrobce

Značení

Airbus

A 300

Xxxxxx

X 310

Xxxxxx

X 319

Airbus

A 320

Xxxxxx

X 321

Xxxxxx

X 330

Xxxxxx

X 340

Xxxxxx

X 737

Xxxxxx

X 747

Xxxxxx

X 757

Boeing

B 767

Xxxxxx

X 777

Boeing

707, 727

Xxxxxxx Xxxxxxxxx

XX70

Xxxxxxx Aerospace

RJ85

British Aerospace

RJ100

British Xxxxxxxxx

XX115

Xxxxxxx Xxxxxxxxx

XXx146

Xxxxxx

X 70

Xxxxxx

X 100

Xxxxxxxx

X-100

XxXxxxxxx Xxxxxxx

xxxxx XX-80

XxXxxxxxx Xxxxxxx

xxxxx XX-90

XxXxxxxxx Douglas

MD-11

McDonnell Xxxxxxx

XX-10

XxXxxxxxx Douglas

DC-9

Lockheed

L-1011

Ramaero

1.11-495

Letadla xxxxxxxxx X

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx vrtulníků (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxxx xx třiceti xx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x sezení, xxxxx xx xx požádání xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx se s xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx 1 xxxx odvětvové xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx

X 222

Xxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxx

XXX 42

Xxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxx

XXX 72

Xxxxxxxxxxxx/XXX

X 160 Transall

De Xxxxxxxxx

Xxxx 8

Xx Xxxxxxxxx

Xxxx 8-100

De Xxxxxxxxx

Xxxx 8-200

De Havilland

Dash 8-300

Xxxxxx Xxxxxx

234 Xxxxxxx

Xxxxxx (X. X.)

XX 2000

Xxxxxxx Xxxxxxxxx

XXx XXX

Xxxxxxx Xxxxxxxxx

XXx 748

Xxxxxxx Xxxxxxxxx

XXx Xxxxxxxxx 41

Xxxxxxx Xxxxxxxxx

XXx Jetstream 61

Xxxxxxxx

XX 215X

Xxxxxxxx

XX 415

Xxxxxxxx

XX

Xxxx

XX235

Xxxxxxx

XX 328

XX Industries

EH-101

Embraer

EMB 120 Xxxxxxxx

Xxxxxxx

XXX 145

Xxxxxx

X 50

Fokker

F 27

Xxxxxx

X 28

Gulfstream Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx X-4

XXX

610

Xxxx

XX 340

Saab

2000

Short

SD 3-30

Short

SD 3-60

Xxxxx

Xxxxxx

xxx.

Xxxxxxx kategorie X

Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

XX 332

Xxxxxx

X 109, A 119

Beech

1900

Beech

Super Xxxx Air 300

Xxxxx

Xxxxxxxx 1

Xxxx Helicopter

206B

Bell Helicopter

206L

Bell Xxxxxxxxxx

212

Xxxx Xxxxxxxxxx

230

Xxxx Xxxxxxxxxx

412

Xxxx Xxxxxxxxxx

430

Xxxx Xxxxxxxxxx

214

Xxxxxxxxxx/Xxxxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxxxxx

XXx Xxxxxxxxx 31

Xxxxxxx Xxxxxxxxx

XXx 125

Xxxxxxx Xxxxxxxxx

XXx 1000

Xxxxxxx Xxxxxxxxx

XXx Jetstream Xxxxx 31

Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx x/x/x Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx.

Xxxxxx 1000

Xxxxx Xxxxxxxx Corpn x/x/x Xxxxxxxx Aircraft Xx.

Xxxxxx 800

Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx x/x/x Raytheon Aircraft Xx.

Xxxx Air 350

Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx d/b/a Xxxxxxxx Xxxxxxxx Co.

série Xxxxxxxx 400

Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx x/x/x Raytheon Xxxxxxxx Co.

Starship 2000X

Xxxx

X 407

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx 601-3X

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx 601-3X

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx 604

Xxxx

X 212-200

Xxxx

X 212-300

Cessna

Citation

Cessna

série 441 Conquest XXX x Caravan 208

Xxxxxxxx Xxxxxxx

XX2

Xxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxx

X0 228-200

Embraer

EMB 110 P2

Embraer/FAMA

CBA 123

Xxxxxxxxxx

XX 350, XX 355, XX 120, XX 365, EC 135

Xxxxxxxxxx

X0105XX

Xxxxxxxxx

Xxxxxx/300

Xxxxxxxxx

Xxxxx 25

Xxxxxxxxx

Xxxxx III X

Xxxxxxxxx

Xxxxx XXX

Xxxxxxxxx

Xxxxx XXX X

Xxxxxxxxx

Xxxxxx XXX-41

Xxxxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx XX, XXX, IV x X

XXX

Xxxxx SP x XXX

XXX

Xxxxx 101 X

Xxxxxxx

xxxxx 31X, 35X, 45 x 60

XXX

XX 117 X

XXX

XX 105 CBS

McDonnell Xxxxxxxxxx Xxxxxx

XX 902, XX 520, MD 600

Xxxxxxxxxx

Xx2 Marquise

Piaggio

P 180

Xxxxxxx Xxxxxxx-Xxxxxx

XX2X Islander

Piper

400 XX

Xxxxx

X 1040

Xxxxx

XX-42-100 (Cheyenne 400)

Piper

PA-42-720 (Xxxxxxxx XXX X)

Xxxxx

Xxxxxxxx XX

Xxxxx

Xxxxxx-Xxxxxxx XX

XXXX-Xxxxxxxxx

XX 600 Xxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

X30

xxx.

XXXXXXX IV

STANDARDNÍ TISKOPIS XXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx obsahovat:

1. Xxxxx xxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx, xxx).

3. Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx/xxxxxxxx podává xxxxxxxx:

47 xxxxxxxx xx xxxxxx 27

49 písm. x) xxx 1) "xxxxxxxxxx" xxxx xxxx xxxxxxxxx X

49 xxxx. a) xxx 2) "xxxxxxxxx" xxxxxxxx postupy

49 písm. x) xxx 3) "xxxxxxxxxx" xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

49 xxxx. x) xxx 4) "xxxxx" xxxx xxx xxxx

50 první odrážka xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

50 xxxxx odrážka xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

51 první xxxxxxx identické xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

51 druhá xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

53 vyrovnání xxxxxxxx xxxxxxxxxx státem, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

54 odchylka xx xxxxxx 40

55 a 56 finanční xxxxx x xxxxxx xxxx/xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx než 50/80 %

55 x 56 xxxxxx pomoc x xxxxxx xxxx xxxxxxx 50/80 %

60 xxxxxxxxx xxxxxxxxx oznámené xxxxx xxxxxx 55

60 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

60 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx předchozího xxxxxxxx vázané xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx II xxxxx ujednání o xxxxxxxxx úvěrech xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx XXX podle odvětvové xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxx.

5. Xxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx/xxxxxxxx.

6. Povaha projektu/zboží, xxxxx xx být xxxxxxxx; xxxxxxxx projektu; xxxxxxxx xxxxx uzavření xxxxxxx soutěže; xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

7. Xxxxxxx xxxxxxx; hodnota xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úvěrové xxxxx.

Xxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx:

- u xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx, v xxx je xxxxxxxxxxxx,

- x určitého projektu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx právech xxxxxxx (xxxx xxx "XXX") x xxxxxxx x xxxxx stupnicí:

Kategorie X: xx 1000000 XXX

Xxxxxxxxx XX: od 1000000 xx 2000000 XXX

Xxxxxxxxx XXX: od 2000000 xx 3000000 XXX

Xxxxxxxxx IV: od 3000000 do 5000000 XXX

Xxxxxxxxx X: od 5000000 xx 7000000 XXX

Xxxxxxxxx XX: xx 7000000 xx 10000000 XXX

Xxxxxxxxx VII: xx 10000000 do 20000000 XXX

Xxxxxxxxx VIII: xx 20000000 do 40000000 XXX

Xxxxxxxxx XX: xx 40000000 xx 80000000 XXX

Xxxxxxxxx X: xx 80000000 xx 120000000 XXX

Xxxxxxxxx XX: xx 120000000 xx 160000000 XXX

Xxxxxxxxx XXX: xx 160000000 xx 200000000 XXX

Xxxxxxxxx XXXX: od 200000000 do 240000000 XXX

Xxxxxxxxx XIV: od 240000000 do 280000000 XXX

Xxxxxxxxx XX: více xxx 280000000 XXX

Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

8. Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx organizace, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx xxxxxxxxx)

- xxxxxx x xxxxxxxxx,

- lhůta xxxxxxxxxx (xxxxxx výchozího xxxx xxxxx, splatnosti xxxxxxx xxxxxxx x zda xxxx tyto splátky xx xxxxxx xxxx),

- xxxxxxx xxxxx,

- podporu xxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx částky xxxxxxxx xxxxxxx vyjádřené xxxx xxxxxxxx celkové xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x povaha xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx).

9. Jakékoli xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx odkazů xx xxxxxxx případy, a xxxxxxxx

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx X xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.,

- celková xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx nevázané xxxxxxxx pomoci vypočtená xxxxx xxxxxx 38 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx výpočtu úrovně xxxx,

- xxxxxxxxx xxxxx xxxx předem xxxxxxx xxxx xxxx smíšené xxxxxxxxxxx,

- xxxxxxx použití xxxxxxxxx xxxxx.

XXXXXXX V

STANDARDNÍ XXXXXXXX XXX XXXXXXXX X POVOLENÝCH XXXXXXXXX X MINIMÁLNÍCH XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

1. Název xxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx oznámení podle xxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx, xxx).

3. Xxxxxx xxxxxxxx, podle xxxxxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

48 Xxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxx x projednáním

49 Xxxxxxxx výjimky: xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx

4. Xxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxx.

5. Xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx) odběratele/dlužníka.

6. Xxxxxx projektu/zboží, xxxxx xx xxx vyváženo; xxxxxxxx xxxxxxxx; případně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

7. a) Xxxxxxx xxxxxxx

x) Xxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx protihodnota ve xxxxxxxxxx právech xxxxxxx (xxxx xxx "XXX") x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxxx I: xx 1000000 XXX

Xxxxxxxxx XX: od 1000000 xx 2000000 XXX

Xxxxxxxxx XXX: xx 2000000 xx 3000000 XXX

Xxxxxxxxx XX: xx 3000000 xx 5000000 XXX

Xxxxxxxxx X: xx 5000000 xx 7000000 XXX

Xxxxxxxxx XX: xx 7000000 xx 10000000 XXX

Xxxxxxxxx XXX: xx 10000000 xx 20000000 ZPČ

Kategorie XXXX: od 20000000 xx 40000000 XXX

Xxxxxxxxx XX: xx 40000000 xx 80000000 ZPČ

Kategorie X: od 80000000 xx 120000000 ZPČ

Kategorie XX: xx 120000000 xx 160000000 XXX

Xxxxxxxxx XXX: od 160000000 xx 200000000 ZPČ

Kategorie XXXX: od 200000000 xx 240000000 XXX

Xxxxxxxxx XXX: xx 240000000 xx 280000000 ZPČ

Kategorie XX: xxxx xxx 280000000 XXX

Xxx použití xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

x) Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxx splatnosti).

8. x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xx úpravě xxxxx xxxxxxxxxxxxx podmínek)

b) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXXX (xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x) Xxxxxxxx xxxxx použitá pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx OECD (x xxxxxxxxxx) po xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9. Xxxxx vysvětlení, xxxx xxxx xxxxxxx rizika xxxx buď xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx/xxxxxxxxx v xxxx jednotlivé xxxxxxxxx, x xxxx vysvětlení xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

10. X případě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx účastník xxxx xxxx, xxxxx není xxxxxxxxxx ujednání.

PŘÍLOHA XX

XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX PROJEKTŮ XXXXXXXXXXXXX X POMOCI X HLEDISKA XXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX

X xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx pomoc xxxxxxxx řadu xxxxxxxx, xxx xxxx zajištěno, xx projekty x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx financovány zcela xxxx zčásti z xxxxxxx xxxxxxxxx pomoci, xxxxxxxxxx k xxxxxxx. Xxxxxxxx jsou x xxxxxx xxxxxxxx

- x Xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx projektů, 1988,

- xx Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, 1987,

- v Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx veřejných xxxxxxx xxx veřejnou xxxxxxxxxx xxxxx, 1986.

Xxxxxx projektu x celkovými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxx xxxxxxxx)

Xx projekt xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x veřejných xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přijímající xxxx pro xxxxxxxxxxx x plánování?

(Uveďte xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx. program xxxxxxxxx investic xxxxxxxxxxx xxxx).

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx?

Xxxxxxxx xxxxxxx o xxx, že xxx xxxxxxx zvážen a xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx Výboru xxx rozvojovou xxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx?

Xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, schválila xxx vláda xxxxxxxxxxx xxxx?

Xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx aktivity xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx?

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx projekt xxxxxxxxx, navržen x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx jsou v xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx Výboru xxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx? Xxxxx, x xxxx xx xx přihlédnout, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx odstavcích:

a) ekonomické xxxxxxx (xxxxxxxx 30 xx 38 Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx);

x) xxxxxxxxx aspekty (odstavec 22 Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx);

x) xxxxxxxx xxxxxxx (odstavce 23 xx 29 Xxxxx xxx posuzování projektů).

V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxx x xxxx plyne xxxxxx xxx konkurenční xxx, xxxxxxx prvek xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx? (xxxxxxxx 25 Xxxxx xxx posuzování xxxxxxxx)

x) Institucionální xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx 40 až 44 Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx);

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx 47 až 57 Xxxxx xxx xxxxxxxxxx projektů);

c) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx 55 xx 57 Xxxxx xxx xxxxxxxxxx projektů).

Postupy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx x následujících xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx? (Xxxxxxxx xxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx veřejných xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx).

x) Xxxxxxxxxxx veřejná xxxxxx (xxxxxx III x xxxx příloha 2: Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxx);

x) vnitrostátní xxxxxxx soutěž (zásada XX);

x) neformální xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxx X X xxxx B).

Předpokládá se xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx 63 Xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx)?

XXXXXXX VII

ELEKTRONICKÁ XXXXXX XXXXXXXXX

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxxx xxxx položky:

- pro xxxx

- zprávy x xxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx)

- xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzoru

- xxxxxx zařazení xxxx

- xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx mezi odborníky xx xxxxxx xxxx

- xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx sazby

- xxxxxxxx

- xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

- xxxxxxx minimálních srovnávacích xxxxxxxxxx xxxxx

- pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

- xxxxxxxx xxxxxxx

- xxx xxxxxxxx xxxxxxx

- xxxxx xxx nástroje xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx sazbách

- pro xxxxxxxx xxxxxxx

- xxxxxxxxx xxxxxxxx

- oznámení x xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x přezkoumávání xxxxxxxx xxxxx.