Animace načítání

Stránka se připravuje...


32001D0076
Rozhodnutí Rady ze dne 22. prosince 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí ze dne 4. dubna 1978 o uplatňování některých pravidel v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů (2001/76/ES)
2001
76
22.12.2000
Rozhodnutí
3
D
Záruky a financování vývozu (11.60.30.40)