Animace načítání

Stránka se připravuje...


32021D0486
ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2021/486 ze dne 15. března 2021 o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v rámci písemného postupu účastníků Odvětvové dohody o vývozních úvěrech pro civilní letadla uvedené v příloze III Ujednání o státem podporovaných vývozních úvěrech, pokud jde o společný postup týkající se dočasného odkladu splátek jistiny úvěru
2021
486
15.03.2021
Rozhodnutí
3
D
Záruky a financování vývozu (11.60.30.40)