Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXŘ&Xxxxxx;XXX&Xxxxxx; EVROPSKÉHO PARLAMENTU X RADY (XX) č. 1233/2011

xx xxx 16. xxxxxxxxx 2011

x xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; některých xxxxxxxx x oblasti xx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx vývozních úvěrů x x xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; Xxxx 2001/76/XX x 2001/77/ES

EVROPSKÝ PARLAMENT X XXXX EVROPSKÉ XXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx o xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx, a xxxx&xxxxxx;xx xx čx&xxxxxx;xxx 207 x&xxxxxx;xx smlouvy,

s xxxxxxx xx x&xxxxxx;xxx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx,

x souladu x ř&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx (1),

xxxxxxxx k těmto xůxxxůx:

(1)

Xxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xřxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x xxxxxxx xxěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, neboť xxxxxxxx&xxxxxx; vývoz x xxxxxxxxx xxxxxčxxxx&xxxxxx;, a xx xxůxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxxxňxxx k xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; a xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; ze xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx Ujednání Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx x rozvoj (XXXX) x státem xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx úvěrech (x&xxxxxx;xx jen &xxxxx;xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;&xxxxx;). Xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxx xxxx &xxxxxx;čxxxx&xxxxxx;xx xxxxřxxx, xxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; podmínky, jež xxxxx exportní &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxx nabízet x x&xxxxxx;xxx vytvořit x xxxxxxx xx&xxxxxx;xxx podporovaných x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xěxů xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx pro x&xxxxxx;xxxxx.

(2)

Xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxxxxx&xxxxxx; Xxxx 2001/76/XX xx xxx 22. prosince 2000, xxxx&xxxxxx;x se xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xx xxx 4. dubna 1978 x uplatňování xěxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx&xxxxxx;xxx podporovaných x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xěxů (2), a xxxxxxxxx&xxxxxx; Xxxx 2001/77/XX xx xxx 22. prosince 2000 x uplatňování x&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxx x xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; projektů x xxxxxxx státem xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xěxů (3) xx v Xxxx xxxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx; pravidla xxxxxx&xxxxxx; x ujednání a xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxů.

(3)

Xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x čxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxř&xxxxxx;xx xxxxxxxxx svobodný x xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxčxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; by xxxxx xěxx xxx&xxxxxx;žxěx&xxxxxx;&xxxxxx; přístup x &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxxxřxxxůx xxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx.

(4)

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xx xěxx xřx vytváření, xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vnitrostátních xxxx&xxxxxx;xů x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xěxů x xřx výkonu xxxxxxx xxx čxxxxxx&xxxxxx; x xxxxxxx státem xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xěxů ř&xxxxxx;xxx xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx týkajícími xx xxěx&xxxxxx;&xxxxxx; čxxxxxxx Xxxx, xxxx xx xxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; demokracie, xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;x, soudržnost xxxxxxx xx xxxxxěxx xxxxxxx x boj xxxxx xxěxě xxxxxxx.

(5)

&Xxxxxx;čxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; jsou zapojeni xx xxxřxxxžxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxxxž x&xxxxxx;xxx je xxxxxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; trhu x xxxxxřxx xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx, xx xxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx agenturami xxxxžxxx xx xxxxxx, xxxx xřxxěřxx&xxxxxx; s xxxxxxx xx pokrytí xxxxxxxxx&xxxxxx;xx provozních nákladů x xxx&xxxxxx;x x xxxx x xxxxxxx xx x&xxxxxx;xxxxx Xxěxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx. Aby xxxx dosaženo tohoto x&xxxxxx;xx, fungují xxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xěxů transparentním xxůxxxxx a agentury x xxxxxxx x x&xxxxxx;x předkládají xxx&xxxxxx;xx XXXX.

(6)

Xxx&xxxxxx;xxě zaměřené x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xěxx poskytované exportními &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx&xxxxxx;xx možnosti přístupu xxxxxčxxxx&xxxxxx; Unie na xxx, včetně xxx&xxxxxx;xx x středných xxxxxxů.

(7)

Účastníci xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x členské xx&xxxxxx;xx Xxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx OECD x Xxxx dohodli xx zveřejňování určitých xxxxxxxx&xxxxxx; x vývozních &xxxxxx;xěxxxx, xxx byly xxx účastníky xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x členské státy xxxxxřxxx xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx.

(8)

Xxxx xxxxxňxxx xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx transparentnosti a xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; zpráv, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx v xř&xxxxxx;xxxx X.

(9)

X xxxxxxx xx xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxěxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx x xx &xxxxxx;čxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; konkurenčnímu xxxx&xxxxxx;xxxxěx&xxxxxx; xxxxxčxxxx&xxxxxx; Unie xx Xxxxxx vzhledem xx xxxxxěx&xxxxxx; x xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx; udělily čxxxxx&xxxxxx; státy, měla xxxxxřxx xxxxx XXXX x xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;čxxxx&xxxxxx;. Komise xx xěxx xxxž&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx x x&xxxxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxěxxx&xxxxxx; normy xxx xx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xěxx. Celosvětové xxxxx x x&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxx xřxxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xx podmínek xxx x&xxxxxx;xxxxx &xxxxxx;čxxxx&xxxxxx;xx xxěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx.

(10)

Xxxě XXXX xx xxxx ujednáním ř&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxčxxxxx&xxxxxx; xxxě OECD x&xxxxxx;xx nejsou &xxxxxx;čxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxž xx xxxxx vést xx xxxxxxxxčx&xxxxxx; výhodě pro x&xxxxxx;xxxxx x těchto xxx&xxxxxx;. Xxxx xxxě xx xxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxňxxxxx, x xxxxxxxxx tak xxxx&xxxxxx; podmínky xxx x&xxxxxx;xxxxx x xx xxxxxxěxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx.

(11)

X ohledem xx xxxxxxxx zdokonalování xxxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx předpisů Xxxx, jejímž účelem xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx a xxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxx, xx Xxxxxx x čxxxxx&xxxxxx; státy xřx xxxxxx&xxxxxx;xx revizích xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx; na případné xx&xxxxxx;žxx&xxxxxx; administrativní x&xxxxxx;xěžx xxxxxxů x xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx orgánů, xčxxxě xxxxxxx&xxxxxx;xx úvěrových agentur.

(12)

&Xxxxxx;čxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx. Změny, xx xxxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxx, xx týkají xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; použitelnosti, větší xxxxxxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxů x dosažení xěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx;xx xůčx xx&xxxxxx;xůx, xxxx&xxxxxx; xxxxxx účastníky xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;. &Xxxxxx;čxxxx&xxxxxx;xx ujednání xx xxx&xxxxxx;x xxxxxxx, že xx textu ujednání xxčxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxů xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;x 2001/77/XX x pravidla x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xěxů xxx xxxě xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;x Xxxx 2002/634/ES (4), xxxx&xxxxxx;x xx xěx&xxxxxx; rozhodnutí 2001/76/XX.

(13)

Xxxxxxxxx&xxxxxx; 2001/76/XX x xxxxěxěx&xxxxxx;x xxěx&xxxxxx; xx xxxxx xěxx x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx x xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x, xřxčxxž xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; x xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xěx x&xxxxxx;x připojen x tomuto nařízení xxxx xř&xxxxxx;xxxx, a xxxxxxxxx&xxxxxx; 2001/77/ES by xěxx x&xxxxxx;x zrušeno.

(14)

Xx &xxxxxx;čxxxx bezproblémového a xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxěx xxxxxxxx stanovených x xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, na xxxxž xx xxxxxxx &xxxxxx;čxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů Xxxx xx Xxxxxx měla x xř&xxxxxx;xxxě xxxřxxx přijmout xx xxěxě xř&xxxxxx;xxxx XX xxxx x xřxxxxxx&xxxxxx; pravomoci, xxxx&xxxxxx;xx xx mění xř&xxxxxx;xxxx XX. Na Xxxxxx xx xxxxx xěxx x&xxxxxx;x xřxxxxxxx xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx akty v xxxxxxx x čx&xxxxxx;xxxx 290 Xxxxxxx x xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx; unie, xxxxx xxx x xxěxx pravidel dojednané &xxxxxx;čxxxx&xxxxxx;xx ujednání. Je xxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě důležité, aby Xxxxxx v rámci xř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; činnosti xxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; konzultace, x xx x xx xxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx. Xřx xř&xxxxxx;xxxxě x vypracovávání xxxů x přenesené xxxxxxxxx xx Komise xěxx zajistit, aby xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xx současně, xčxx x xxxxx&xxxxxx;x xxůxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x Xxxě,

XŘXXXXX XXXX XXŘ&Xxxxxx;XXX&Xxxxxx;:

Čx&xxxxxx;xxx 1

Použití xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;

X Xxxx se xxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x Xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x xx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx vývozních &xxxxxx;xěxxxx (&xxxxx;x&xxxxxx;xx xxx ujednání“). Xxěx&xxxxxx; ujednání xx xxxxxxx v xř&xxxxxx;xxxx x xxxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx 2

Přenesení xxxxxxxxx

Xxxxxx xřxxxx xxxx x xřxxxxxx&xxxxxx; pravomoci x xxxxxxx x článkem 3, xxxx&xxxxxx;xx xx xěx&xxxxxx; příloha XX, xxxxx xx to xxxxxxx&xxxxxx; v xůxxxxxx xxěx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx &xxxxxx;čxxxx&xxxxxx;xx ujednání.

Xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx xx xx xxxx x přenesené xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx čx&xxxxxx;xxx, xxxx&xxxxxx;xx xx xěx&xxxxxx; příloha XX x xůxxxxxx xxěx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx &xxxxxx;čxxxx&xxxxxx;xx ujednání, xxxžxxx xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x čx&xxxxxx;xxx 4.

Čx&xxxxxx;xxx 3

X&xxxxxx;xxx přenesené xxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxx x xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxěřxxx Xxxxxx xx podmínek xxxxxxxx&xxxxxx;xx x xxxxx článku.

2.   Pravomoc xřxx&xxxxxx;xxx xxxx x xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x čx&xxxxxx;xxx 2 xx xxěřxxx Xxxxxx xx dobu xxxxčxxxx xxč&xxxxxx;xxxx 9. prosincem 2011.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxx xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x čx&xxxxxx;xxx 2 xxxxxxx xxx&xxxxxx;xx. Xxxxxxxxx&xxxxxx;x x xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xx xxxxčxxx xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x xěx xx&xxxxxx;žx xxčxx&xxxxxx;. Xxxxxxxxx&xxxxxx; nabývá &xxxxxx;čxxxx xxxx&xxxxxx;x xxxx po xxxřxxxěx&xxxxxx; x &Xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x xěxxx&xxxxxx;xx Xxxxxxx&xxxxxx; unie, xxxx x pozdějšímu xxx, xxxx&xxxxxx; je x něm xxřxxxěx. Xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxxxxx xxž platných aktů x xřxxxxxx&xxxxxx; pravomoci.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřxxxx&xxxxxx; xxxx x přenesené xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxě xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxčxxxě Evropskému xxxxxxxxxx a Xxxě.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx x xřxxxxxx&xxxxxx; pravomoci xřxxxx&xxxxxx; xxxxx článku 2 vstoupí v xxxxxxxx, xxxxx pokud xxxxx xěxx Evropský xxxxxxxxx xxxx Rada xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx xx xxůxě xxxx xěx&xxxxxx;xů xxx xxx, xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx&xxxxxx;xxx, nebo xxxxx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x Xxxx xřxx xxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xx xxůxx xxxxxxxx&xxxxxx; Komisi o xxx, že námitky xxxxxxxx&xxxxxx;. X xxxxěxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx nebo Xxxx se xxxx xxůxx xxxxxxxž&xxxxxx; x xxx xěx&xxxxxx;xx.

Čx&xxxxxx;xxx 4

Xxxxxx pro xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx

1.   Akty x xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xřxxxx&xxxxxx; xxxxx tohoto čx&xxxxxx;xxx xxxxxxx&xxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxě a jsou xxxžxxxxx&xxxxxx;, xxxxx proti xxx xxx&xxxxxx; vyslovena x&xxxxxx;xxxxx x souladu x odstavcem 2. X xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x xxxx x xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;x Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxě xx xxxxxx xůxxxx xxxžxx&xxxxxx; postupu xxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx Rada xxxxx xxxxx xxxx x xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxx uvedeným x čl. 3 xxxx. 5. V xxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxě xxx&xxxxxx;&xxxxxx; Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxě xxx&xxxxxx;, xx x&xxxxxx; Evropský xxxxxxxxx xxxx Rada xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; x vyslovení x&xxxxxx;xxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx 5

Xxxxxxxxxxxxxxxx a xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; zpráv

Opatření uplatňovaná x Xxxx, která xx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxx x xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x, xxxx xxxxxxx v xř&xxxxxx;xxxx X.

Čx&xxxxxx;xxx 6

Xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;

Xxxxxxxxx&xxxxxx; 2001/76/XX x 2001/77/ES xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx 7

Xxxxx v xxxxxxxx

Xxxx nařízení vstupuje x platnost prvním xxxx po vyhlášení x &Xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x xěxxx&xxxxxx;xx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x celém xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx Xxxxxxxxxx xxx 16. xxxxxxxxx 2011.

Xx Xxxxxxxx parlament

předseda

J. XXXXX

Xx Radu

předseda

W. SZCZUKA


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx Evropského xxxxxxxxxx xx xxx 13. xxxx 2011 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx) a xxxxxxxxxx Xxxx xx dne 8. xxxxxxxxx 2011.

(2)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 32, 2.2.2001, x. 1.

(3)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 32, 2.2.2001, s. 55.

(4)  Úř. xxxx. X 206, 3.8.2002, x. 16.


XXXXXXX X

1.

Xxxx jsou xxxxxxx výsady xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx vnitrostátními xxxxxxxx xxxxxxxxx úvěrů, xxxxxxxx každý xxxxxxx xxxx Xxxxxx výroční xxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx tak xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx. Členské xxxxx podávají x xxxxxxx se svým xxxxxxxxxxxxx právním xxxxxx xxxxxx x aktivech x xxxxxxxx, vyplacených xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx sazbách. X xxxxxxx, xx xx xxxxxxx x xxxxxxx státem podporovaných xxxxxxxxx úvěrů mohla xxxx ke xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx tato činnost xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

2.

Xx výroční xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx podporovaných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jež x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx významná xxxxxx.

3.

Xx xxxxxxx těchto xxxxxxxxx vypracuje Komise xxx Xxxxxxxx parlament xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx. xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx úvěrové xxxxxxxx plní xxxx x xxxxxxx Unie.

4.

V xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Komise Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x uskutečněných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx celosvětových xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx kterým xxxx Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx fór xxxxxxxxxxx spolupráce.

Prvním xxxxxxx, x xxxx se xxxxxx zpráva x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxx 2011.


XXXXXXX II

UJEDNÁNÍ X XXXXXX XXXXXXXXXXXXX VÝVOZNÍCH XXXXXXX

XXXXX

XXXXXXXX X:

XXXXXX USTANOVENÍ

1.

ÚČEL

2.

PRÁVNÍ XXXXXX

3.

XXXXXXXXX

4.

XXXXXXXXX DOSTUPNÉ XXXXXX, XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

5.

XXXXXX XXXXXXXXXX

6.

XXXXXXXXX XXXXXX

7.

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

8.

XXXXXXXXXX

9.

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXX XX:

XXXXXXXX PODMÍNKY XXX XXXXXXX ÚVĚRY

10.

PLATBA XXXXXX, XXXXXXXXX STÁTNÍ XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXX

11.

XXXXXXXXXXX XXXX PRO XXXXXXXXX XXXXX SPLATNOSTI

12.

MAXIMÁLNÍ XXXXX XXXXXXXXXX

13.

XXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

14.

XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX XXXXX

15.

XXXXXXX XXXXX, POJISTNÉ XXXXX X XXXX XXXXXXXX

16.

XXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXX

17.

XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXXX

18.

XXXXXXXXX

19.

XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX

20.

XXXXXXXXX ÚROKOVÝCH SAZEB XXXX

21.

XXXXXXXX XXXXXXXXX SAZEB XXXX

22.

XXXXXXX ÚROKOVÝCH XXXXX XXXX

23.

XXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXX

24.

XXXXXXXXX XXXXXXXX SAZBY XXX XXXXXXX XXXXXX XXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

25.

XXXXXXXXXXX RIZIKA XXXX

26.

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

27.

XXXXXXXX KRYTÍ A XXXXXXX STÁTEM XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX

28.

XXXXXXXXX XXXXXXXXX PRVKŮ RIZIKA XXXX A XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX

29.

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXX XXXXXX XXXX A XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX XXX:

XXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX

30.

XXXXXXXXX XXXXXX

31.

XXXXX XXXXXX XXXXXX

32.

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX

33.

XXXXXXXXXXX ZEMĚ X XXXXXX POMOCI

34.

ZPŮSOBILOST XXXXXXXX

35.

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX

36.

XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXX X VÁZANÉ XXXXXX

37.

XXXXXXX ÚROVNĚ XXXXXXXXXX X VÁZANÉ POMOCI

38.

DOBA XXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXX

39.

XXXXXXXXX

XXXXXXXX IV:

POSTUPY

ODDÍL 1:

XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXX X XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX

40.

XXXXXXXX

41.

XXXXXXXXX X STÁTNÍ XXXXXXX

42.

XXXXXXX XXX XXXXXXXXX

43.

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX 2:

XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXX

44.

XXXXXXXX PŘEDEM X XXXXXXX

45.

XXXXXXXX XXXXXX BEZ XXXXXXX

XXXXX 3:

POSTUPY XXX XXXXX XXXXXXXX S XXXXXXXX

46.

XXXXXXXX PŘEDEM

47.

OKAMŽITÉ XXXXXXXX

XXXXX 4:

XXXXXXXXXXX XXXXXXX PRO XXXXXXX POMOC

48.

ÚČEL XXXXXXXXXX

49.

XXXXXX XXXXXXXXXX A XXXXXX XXXXXX XXXXX

50.

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX 5:

XXXXXX INFORMACÍ X XXXXXXXXX XXXXXXX A XXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX

51.

XXXXXXXXX XXXXX

52.

XXXXXX DOTAZŮ

53.

ROZSAH XXXXXXXX

54.

XXXXXX XXXXXXXXXX

55.

XXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

56.

XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

57.

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

58.

XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

59.

XXXXXX XXXXXXXXX SPOLEČNÉHO POSTUPU

60.

DOBA XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

XXXXX 6:

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX MINIMÁLNÍCH XXXXXXXXX XXXXX (CIRR)

61.

SDĚLOVÁNÍ XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX SAZEB

62.

ROZHODNÉ XXXXX XXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXX

63.

XXXXXXXX ZMĚNY ÚROKOVÝCH XXXXX

XXXXX 7:

XXXXXXXXXXX

64.

XXXXXXXXXX PŘEZKOUMÁNÍ XXXXXXXX

65.

XXXXXXXXXXX MINIMÁLNÍCH XXXXXXXXX XXXXX

66.

XXXXXXXXXXX MINIMÁLNÍCH POJISTNÝCH XXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX

XXXXXXX X:

XXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX XXX LODĚ

PŘÍLOHA XX:

XXXXXXXXX XXXXXX O VÝVOZNÍCH XXXXXXX PRO XXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXXXX XXX:

XXXXXXXXX XXXXXX X VÝVOZNÍCH ÚVĚRECH XXX XXXXXXX LETADLA

PŘÍLOHA XX:

XXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXX X XXXXXXX OBNOVITELNÝCH XXXXXX ENERGIE A XXXXXXX HOSPODÁŘSTVÍ, PLATNÁ XX XXXXXXXX XXXXXX XX 30. XXXXXX 2007

XXXXXXX V:

INFORMACE XXXXXXXXXXX XXX OZNAMOVÁNÍ

PŘÍLOHA VI:

VÝPOČET XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX

XXXXXXX XXX:

XXXXXXXX X PODMÍNKY XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX ZOHLEDŇUJÍCÍ ZÁRUKU XXXXX XXXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXX VIII:

KRITÉRIA X XXXXXXXX POUŽITÍ OMEZENÍ/VYLOUČENÍ XXXXXX ZEMĚ XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX

XXXXXXX IX:

KRITÉRIA PRO XXXXXXX ROZVOJE

PŘÍLOHA X:

XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX PROJEKTOVÉHO XXXXXXXXXXX

XXXXXXX XX:

XXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXX X

XXXXXX USTANOVENÍ

1.   Účel

a)

Hlavním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx podporovaných xxxxxxxxx xxxxxxx, (dále xxx „xxxxxxxx“) xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úvěrů.

b)

Cílem tohoto xxxxxxxx je xxxxxxxx x oblasti xxxxxx xxxxxxxxxxx podpory xxxxx xxxxxxxx xxx všechny x xxxxxxx x xx. 5 xxxx. x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže xxxx vývozci na xxxxxxx xxxxxxx a xxxx vyváženého zboží x xxxxxx, a xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx státem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx statut

Ujednání, xxxxx bylo xxxxxxxxxxx x rámci XXXX, xxxxxxx vstoupilo x xxxxxxxx x xxxxx 1978 a bylo xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Ujednání xx „xxxxxxxxxxxxx dohodou“ xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xx x xxx OECD (1), xxxxxx je xx xxxxxxxxxxx administrativní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx OECD (xxxx xxx „sekretariát“).

3.   Účastníci

Účastníky xxxxxxxx xxxx x současné xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx, Japonsko, Xxxxxx, Xxxxx, Norsko, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxx xxxxx x Švýcarsko. Stávající xxxxxxxxx xxxxx vyzvat x jiné xxxx, xxxxx xxxx xxxxx XXXX, x země, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, aby se xxxxx účastníky xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ujednání

a)

Účastníci xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx, informace týkající xx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x souladu x xx. 5 xxxx. x).

x)

Xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dotazy xxxxx x xxxxxxxxxxx situaci, xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, ohledně xxxxxxxxxx xxxxxxxx státem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xx vztahuje xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo služeb xxxxxx finančního xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dva xxxx.

x)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx podpora může xxx xxxxxx podobu:

1)

Záruky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxx pojištění).

2)

Státem xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxx:

xxxxx xxxxx/xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx

xxxxxxx xxxxxxxxx sazeb.

3)

Jakákoli xxxxxxxxx xxxx uvedené xxxxxxx.

x)

Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx vázanou xxxxx; xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx IV xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx.

x)

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx vývoz vojenského xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

x)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx-xx jasně xxxxxxxxx, xx smlouva xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx konečným xxxxxxxxx xxxxx, primárně za xxxxxx získání výhodnějších xxxxxxxx xxxxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx dohody

a)

Součástí xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx:

Xxxx (xxxxxxx X)

Xxxxxxx elektrárny (xxxxxxx XX)

Xxxxxxx letadla (xxxxxxx XXX)

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxx XX)

x)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx státem poskytovanou xxxxxxx xxxxxx zboží xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, že xxxxxxxxx dohoda neobsahuje xxxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx účastník odvětvové xxxxxx příslušné ustanovení xxxxxx xxxxxxxx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x)

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx X xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 1 x xxxxxxx X.

x)

Xxxxxxx x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxx zboží x xxxxxx, xxxxxxxx x odvětvové xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx, že xxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxx xxxxxxxxxxxx pomocí komunikace x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx pomocí xx-xxxx xxxxxxxxxxxx systému XXXX (XXXX). Xxxxxxxxxx nabývá xxxxxx sto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx poté, xx sekretariát xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ujednání.

KAPITOLA XX

XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úvěrů xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x této xxxxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podmínky vývozních xxxxx, na xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx státu. Xxxxxxxxx xxxx xx vědomi xxxxxxxxxxx, xx xx xx xxxxxx obchodní xxxx xxxxxxxxxx odvětví xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x tomto ujednání. Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, podle xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx životnost xxxxxxxxxxx xxxxx.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

x)

Xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxx a služeb, xx které je xxxxxx poskytována xxxxxxx, xxx zaplatili xxxxxx xxxxxx alespoň 15 % xxxxxxx vývozního xxxxxxxxx xx xxxxxxx úvěru xx xxxxxx xxxxxxx XX xxxx před xxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx třetí země, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx podporován. Xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx 100&xxxx;% pojistného je xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

x)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x)

X xxxxxxxx xxxxxxx uvedených x písmenech x) x x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podporu xxxxxxxxxxx 85&xxxx;% xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x služeb xxxxxxxxxx xxxxxxx zeměmi, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

x)

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx:

1)

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x) x x) nepřekročí 100&xxxx;% xxxxxxx xxxxxxxxx kontraktu. Xxxx xxxxxxxx nákladů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

2)

Xxxx xxxxxxx xxxxx xxx poskytnuta za xxxxxxxxxxxxx nebo méně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx dohodnuty xxx související xxxxxx.

3)

X xxxx kategorie X, xxxxxxxxxx v čl. 11 písm. x), xx xxxx podpora xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx.

11.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx lhůty splatnosti

a)

Do xxxxxxxxx zemí X xxxxx země, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx, jimž Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx úvěry (2). Xxxxxxx xxxxxxx země xxxx x kategorii XX. Práh, od xxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx přepočítáván. Xxxx xx přeřazena do xxxx kategorie xxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxx zůstala xxxx xxxxx xxx po xxxx xxxxxxxxxxx roky.

b)

Pro xxxxxxxxxxx zemí platí xxxx xxxxxxxx kritéria x xxxxxxx:

1)

Xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx ujednání xx xxxxxx xxxx XXX xx obyvatele, xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx bankou xxx xxxxx klasifikace xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Světové banky.

2)

Nemá-li Xxxxxxx xxxxx dostatek xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx o XXX xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxx, xxx xx xxxx xxxx XXX na xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx klasifikována xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jinak.

3)

Pokud je xxxx přeřazena xxxxx xx. 11 písm. x), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx týdny xxxx, co xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx učiněné x uvedených xxxxx Xxxxxxx banky všem xxxxxxxxxx.

4)

Xxxxx Xxxxxxx xxxxx xxx údaje reviduje, x xxxxx změnám xx ve xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Klasifikaci země xxxx xxx změnit xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx mohou xxxxxxxx zvážit xxxxx xxxxxxxxxxx způsobenou chybami x xxxxxxxxxxx údajů, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tyto údaje.

12.   Maximální xxxxx splatnosti

Aniž xx xxxxxx xxxxxx 13, xxxx xx maximální xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx určení, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 11.

x)

Xxx xxxx xxxxxxxxx I xx xxxxxxxxx lhůta xxxxxxxxxx xxx let; xxxx xxxxx xxx, je-li xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 45, xxxxxx xx xxx x xxx roku.

b)

Pro země xxxxxxxxx XX xx xxxxxxxxx lhůta splatnosti xxxxx let.

c)

V případě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx by xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx společného xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx uvedenými v xxxxxxxx 55 xx 60, xxx dosáhli xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

13.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x)

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx. Pokud xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, než xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 12, xxxxxx xx xxxxxx postupem xxxxx článku 45.

x)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepoháněné xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx; zahrnují xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx,xxxxxx školení xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx uvedení xx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx kupující, xxxxxxxxx xxxxxxx spojené x investiční xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx pracovníky, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx a xxxx x xxxx náklady xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx) x zemi xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx, xx:

1)

x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx maximální xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozvodů xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxx elektrárny (tj. 12 let) x

2)

xxxxxxxxx xxxxx splatnosti rozvoden, xxxxxxxxxxxxxx x přenosových xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prahem 100 xX xxxx xxxxxx xxxx u xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

14.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx

x)

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx stejnými xxxxxxxxx.

x)

Xxxxxxx xx splácena x úrok je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx splátka xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx nejpozději xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

x)

X vývozních xxxxx xxxxxxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx stejných splátek xxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxxxxxx i xxxxxx splátky xxxxxxx xxxxxx jistiny a xxxxx.

x)

Xx xxxxxxxxxxx x xxxxx odůvodněných případech xxx xxxxxxx na xxxxxxx úvěry xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx, xxxxx xxxx uvedeny xxxx v xxxxxxxxx x) xx x). Xxxxxxx podpora bude xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx x souladu x xxxxxxxxxxxxx kritérii:

1)

Žádná xxxxxxxxxx splátka xxxxxxx xxx xxxx splátek xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 25 procent xxxx xxxxxxx daného xxxxx.

2)

Xxxxxxx xxxx splácena alespoň xxxxxxx 12 xxxxxx. Xxxxx splátka xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nejpozději 12 měsíců xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 2 % xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 12 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

3)

Xxxx xx xxxxxx alespoň xxxxxxx 12 měsíců a xxxxx xxxxxxx úroku xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx měsíců po xxxxxxx xxxxx.

4)

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

X xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zaplacení) xxxxx x xxx roku x transakcí v xxxxxx kategorie X x xxx a xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx XX.

X xxxxxxxxx s jinými xxx xxxxxxxxxxx kupujícími (x bez suverénní xxxxxx xx xxxxxxxxx) xxx let u xxxx xxxxxxxxx I x xxxx xxx x zemí kategorie XX.

Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx dvou xxxxxxxxxxx xxxxxxx x transakcí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x článkem 13 xxxx x čtvrt xxxx.

5)

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x souladu x xxxxxxx 45, xx kterém xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x souladu x písmeny x) xx c).

e)

Úroky splatné xx počátku úvěru xx xxxxxxxxxxxxxx.

15.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx sazby, xxxxxxxx xxxxx x xxxx poplatky

a)

Úroky xxxxxxxxxx:

1)

xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx poplatku xx xxxxxxxxx dodavatelských xxxx finančních xxxxx xxxx xx xxxxxx xx xx;

2)

xxxx xxxxxx xx formě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx ročních xxxx xxxxxxxxxxx bankovních xxxxxxxx, xxxxx xxxx splatné xx xxxxx dobu xxxxxxxx, xxx

3)

xxxx vybírané xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx.

x)

Xx-xx státem xxxxxxxxxx podpora pomocí xxxxxxx úvěrů, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx refinancování, xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hodnotě xxxxxxx xxxxx, nebo může xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxx složky xx xxxxxxxxxx oznamují samostatně.

16.   Doba xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx vývozní úvěr xxxx xxxxxxxx linku x výjimkou doby xxxxxxxxx úrokových sazeb XXXX xxxxx článku 21 se nestanoví xx období xxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxx finálního xxxxxxx.

17.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxx minimalizaci

Toto xxxxxxxx xxxxxxx orgánům příslušným x pojišťování vývozních xxxxx xxx finančním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx méně xxxxxxxxx finanční xxxxxxxx xxx podmínky xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx učiní xx uzavření xxxxxxx, xxxxx smlouva x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx dokumenty již xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx, nebo xxxx ztráty minimalizovat.

18.   Dorovnání

Při xxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxx x účelem xxxxxx ujednání xxxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 42 xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx článkem xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx ustanovením kapitol X a XX x x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx X, XX, XXX, XX x X.

19.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx úrokové xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x)

Xxxxxxxxx, kteří poskytují xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, použijí xxxxxxxxxxxx komerční úrokové xxxxxxxxxx sazby (xxxxxxx xxxxx XXXX) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx sazby. XXXX jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx:

1)

xxxxxxx sazby XXXX by xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx úvěrů xx xxxxxxx trhu xxxx xxxx;

2)

xxxxxxx sazby XXXX by xxxx xxxx odpovídat xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

3)

xxxxxxx sazby XXXX xx xxxx být xxxxxxxx na nákladech xxxxxxxxxxx x pevnou xxxxxxxx xxxxxx;

4)

xxxxxxx sazby XXXX xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže x

5)

xxxxxxx xxxxx CIRR by xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

x)

Xxxxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx xx xxxxxx nesplacení xxxxx článku 23.

20.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXXX

x)

Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sazbu CIRR, xx xx xxxxxxx xxxxxx jeden x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx měnu:

1)

výnos xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx do xxxx xxx včetně, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx než xxx xxx xx xxxx x xxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx delší xxx xxx a xxx xxxx xxxx

2)

xxxxx xxxxxxxxxx vládních dluhopisů xxx všechny xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx účastníci xxxxxxxxxxx.

x)

Xxxxxxx sazby XXXX xxxxx stanoveny přidáním xxxxx xxxxx 100 xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx sazby jednotlivých xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

x)

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXXX xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx.

x)

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx to xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a po xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx.

x)

Xxxxxxxxx x xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx požádat x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXXXX v xxxx státu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxxxx xx zúčastněným xxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ujednání, x zastoupení tohoto xxxxx x xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 55 xx 60 xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx CIRR x xxxx měně.

21.   Platnost úrokových xxxxx CIRR

Úroková xxxxx xxxxxxx xxx transakci xx xxxxxxxxx xx xxxxxx delší než 120 xxx. X xxxxxxx sazbě CIRR xx xxxxxxx marže 20 xxxxxxxxx bodů, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pevně xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxxx.

22.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx sazeb XXXX

x)

Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podpora poskytnuta xxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx, nesmějí xxxxx a xxxxx xxxxxxxx instituce po xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx nabízet xxxxxxx xxxxxx xx nižší xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx XXXX (x xxxx uzavření xxxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

x)

X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx nahradí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx státní xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx předčasného xxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxx, xxxxx jí xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx sazby, xxxxxxxxxxx x důsledku tohoto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

23.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xx xxxxxxx riziko

Účastníci xxxxx xxxxx úrokového xxxxxxxx xxxxxxx x pojistné xxxxx x cílem xxxxxx riziko návratnosti xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx účtované účastníky xxxx xxx založeny xx xxxxxxxx, musí xxxxxxxxxxx a xxxxx xxx nepřiměřené s xxxxxxx xx pokrytí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x škod.

24.   Minimální xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx menší, než xxxx minimální xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (XXX) xxx xxxxxxx riziko xxxxxxxxxxx dlužníka a xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xx xx, xx-xx xxxxxxxx/xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx.

x)

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx stanoví xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 25,

xxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx na xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 25 xxxx. a),

z xxxx rizika (xx. xxxxxxxx rizika neboli XXX),

x xxxxxxxx xxxxx x kvality xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vývozního xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 27 x

x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx vyloučení rizika xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 28.

b)

Minimální pojistné xxxxx xx vyjadřují x procentech xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jako xx xxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxx úvěru. Xxxxxxxxxx xxxxxxx minimálních xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx minimálních xxxxxxxxxx xxxxx je uvedeno x příloze VI.

c)

Pro xxxx zařazené xx xxxxxxxxx 0 xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx 25 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx minimální xxxxxxxx sazby, xxx xxxxxxxxx nebudou xxxxxxx xxxxxxxx sazby, xxxxx xx se podbízely xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu.

d)

Země x „xxxxxxxxx rizikem“ kategorie 7 xxxxxxxxx podléhají xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podporu.

e)

Při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx klasifikace xxxxxx dané xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx země xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, bezpodmínečné, xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx závazné x xxxxxxxxxxx záruky, která xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx splátku xxxxx xx celou xxxx xxxxxxxxx xx poskytováno xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx rozsah xxxxxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx případě zajištění xxxxx xxxxxxx může xxx účastníky xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x níž sídlí xxxxxxx, xxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 26 xx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx transakce; x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx použito xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxx sídlí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx instituce.

f)

Kritéria x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x použití klasifikace xxxxxx zemí xxxxx xxxxxxx popsaných v xx. 24 písm. x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxx XXX.

x)

Xxxxx je státem xxxxxxxxxxx xxxxxxx striktně xxxxxxx na riziko xxxx v xxxxxxx x definicí xxxxxxxx x xx. 25 xxxx. x), xx. xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x 10&xxxx;% podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzorce xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx VI.

h)

Zásada xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx pojistné xxxxx vychází ze xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx splácení a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx. xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, počínající šest xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxx vývozní xxxxx x nestandardními xxxxxxx splácení xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx doba xxxxxxxx (xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxx splácení = (xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx –0,25)/0,5.

x)

Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx sazby xxxxx xxxx. x) xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx sazba xxxx xxxxx než xxxxxxxxx pojistná xxxxx xxxxxx pro zemi xxxxxxxxxx, xxxx oznámení xxxxxx x xxxxxxx x xx. 44 xxxx. x). Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx sazby xxxxx xx. 24 xxxx. x) xxxxx odrážky xxxx podle čl. 24 písm. g), xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx. 45 písm. x).

25.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxx dluhům (xx. podle úvěrového xxxxxx xxxx).

x)

Xxxxxxx riziko xxxx xx xxxxxx x těchto pěti xxxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, jejímž xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx hospodářské xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx účastníka xxxx xxxxxxxxxxxx/xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxx zemi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jež zabraňují xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx,

xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx kupujícího/dlužníka, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx platné xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx na xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx tyto splátky xx xxxxxxxxx xx xxxx poskytnutého xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vlády xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

xxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxx oznamujícího xxxxxxxxx, xx. xxxxx (xxxxxx xxxxxxxx války), xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, občanské xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

x)

Xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx (0–7). Xxx kategorie 1 xx 7 xxxx xxxxxxxxx minimální xxxxxxxx xxxxx, pro xxxxxxxxx 0 xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxx, xx xxx země xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxx považována xx zanedbatelnou.

c)

Země XXXX x vysokým příjmem, xxxxx každoročně xxxxxxxx Xxxxxxx banka xxxxx XXX xx obyvatele, xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx 0.

Xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx XXXX xxxxxxxx xx xxxxxxxxx 0 x xxxxxx xxxxxxxx příjmů xx xxxx kategorie xxxxxxxx tak xxxxxx, xxxxx xxxxxx HND xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx po xxx xx sobě xxxxxxxxxxx xxxx; v xxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxxxxx xxxx přezkoumána x xxxxxxx x xx. 25 xxxx. x) až x).

Xxxx XXXX, xxxxx xxxxxxxx xxxx vysokých xxxxxx xx dva xx xxxx následující xxxx, xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx kategorie 0. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx bezprostředně xxxx, xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx údajů xx Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx status xxxx.

Xx xxxxxxxxx 0 xxx zařadit i xxxx země považované xx země x xxxxxxxx xxxxxx rizika.

d)

Všechny xxxx kromě zemí XXXX x xxxxxxx xxxxxxx&xxxx;(3) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, která xx skládá x xxxxxxxxxxxxx kritérií:

Model xxx xxxxxxxxx rizika země (xxxx xxx „xxxxx“), xx jehož xxxxxxx xx xxxxxxx kvantitativní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx u xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx třech xxxxxxxxx indikátorů rizika: xx zkušenostech xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, na finanční xxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx situaci. Xxxxxxxx xxxxxx model xx xxxxxx z různých xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx tří xxxxxx indikátorů xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx indikátorů.

Kvalitativní xxxxxxxxx xxxxxxxx model, zvažované xxxxxxxxxx pro každou xxxx, jehož xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ke xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx být kvantitativní xxxxxxxxx modelu xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

x)

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klasifikace xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X případě, xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx země, xxxxxx xxxxxxxxx nejpozději xx xxxx pracovních xxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx x novou xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

x)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

26.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx institucí

Multilaterální x regionální instituce xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx bude xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přezkoumávána; xxxxxxxxx xxxxxx klasifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

27.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx státem podpořeného xxxxxxxxx vývozních xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx sazby se xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx XX. Toto xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx vývozce (xx. xx záměru xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx kvality xxxxxxxx xxxxxxxxxx vývozci/finanční xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx).

x)

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxx, xxx xx xxxxx x produkt x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x u xxxxxxxxxx produktů xx xxx, xxx xx xxxxx úroku xxxxx xxxxxx xxxxx (tj. x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx odškodnit xxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxx příplatku.

b)

Všechny xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx účastníky xx xxxxxx do jedné xx xxx následujících xxxxxxxxx produktů:

podstandardní xxxxxxx, xx. xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x krytím xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

xxxxxxxxxx produkt, xx. xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx nároku xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx a xxxxx úvěry xxxx xxxxx financování, a

nadstandardní xxxxxxx, tj. xxxxxx.

28.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx rizika xxxx

Xxxxxxxxx xxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx uvedenými x příloze XXXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx země xxxxxxx x xx. 28 xxxx. x), xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx minimálních xxxxxxxxxx xxxxx dosazením xxxxxxx omezení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx země (XXX) xx xxxxxx xxx xxxxxxx minimálních xxxxxxxxxx sazeb. XXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x)

X xxxxxxx xx xxxxxxxxx vybraných xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx země xx xxxxxxxxx podpořeného xxxxx xxxxxxxxx úvěrů:

V xxxxxxxxx, xxx xxxx x krytí zcela xxxxxxxxx xxxxx první xxx xxxxx úvěrového xxxxxx země podle xx. 25 xxxx. x), xxx xxxxxxxxx 0,5 násobek MEF.

V xxxxxxxxx, xxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx čtvrtý x xxxx prvek xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx. 25 xxxx. x), xxx xxxxxxxxx 0,2 xxxxxxx XXX.

x)

X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx platné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx nichž xxx XXX xxxxxxxx, xxxxxxx x příloze VIII:

Struktura xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x kombinaci xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx valutou

Zajištění xx xxxxxxx zahraničních xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zahraničními xxxxxx x na xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX)

Xxxxxxxxxxx x xxxxxx měně

Pojištění xx xxxxxxx zemích xxxx xxxxxxxxx záruka

Dlužník xxxxxxxxxxxxx xxxxx riziko xxx xxxxxx suverénního xxxxxxxx

x)

Xxxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rizika xxxx xxxxxxx v xx. 28 xxxx. x) nebude mít xxxxx kumulativní vliv xx xxxxxx XXX. Xxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx mít na xxxxxxx možné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxx technik xx xxxxx xxxxxxx riziko xxxx. V případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx bude xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx XXX xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

x)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 28 písm. x) až c) xxxx xxxxxxxx předem x souladu x xx. 44 písm. x).

x)

Xxxxxx technik xxxxxxx xxxxxx země uvedený x xx. 28 xxxx. b) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx x článkem 66 xxxxx účastníci xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x využitím xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x MEF xxxxxxxxx x xxxxxxx XXXX.

29.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx minimálních xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx suverénního xxxxxxxx

x)

Xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojistných xxxxx a xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx možné provést xxxxxx směrem nahoru xxxx xxxx, xxxxxxx xx za xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx tři xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx sazbách.

b)

Nástroj xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x pojistných xxxxxxx xxxx účetní xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx platnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sazeb xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx země x horizontu xxxxxx xxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx suverénního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

x)

Xxxxx nástroj xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx čtyř xxxxxx xxxxxxxxxx soukromého xxxx&xxxx;(4), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx rizika xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXXX O XXXXXX XXXXXX

30.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx zásady

a)

Účastníci xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx pro vázanou xxxxx. Strategie pro xxxxxxx xxxxx xx xxxx být xxxxxxxx xx xxxxxxxx hospodářské xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx tržních sil. Xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx by měla xxxxxxxxxx potřebné xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxx xxxx xxxxxx žádný přístup x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx měly xxxxxxxx nejlepší xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x přispívat x xxxxxxxx využití těchto xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

x)

Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx x vázané xxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx multilaterálních xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

x)

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx vázaná xxxxx x xxxxxxxx pomoc.

d)

Účastník xxxx xxxxxxxxx dodatečné xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx formy xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx se xx xxxxxxx xxxxx financování xxxxxxxx xxxxxxxx vázané xxxxxx podle xxxxxxx XX, musí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx je xx xxxxxxxxxxx „xxxxxxxx“ x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx XX.

31.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx vázané xxxxxx

Xxxxxx xxxxx xxxx být xx xxxxx:

x)

xxxxx státem xxxxxxxxxxx rozvojové pomoci xx smyslu „Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poskytovanou xxxxxxxxxx xxxxx (1987)“;

x)

xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx rozvojové xxxxxx xx xxxxxx „Xxxxxxxx xxxxx Výboru xxx xxxxxxxxxx pomoc xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx nevázanou xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (1987)“;

x)

xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx zahrnují xxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxx státem xxxxxxxxxxx vývozní úvěry, xxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx, nebo

d)

smíšené formy, xx. xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, řízené xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx dvě x xxxx uvedených nebo xxxxxxxxxxxxx finančních složek:

1)

vývozní xxxx, který je xxxxxx podporován xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx financování, refinancování, xxxxxxx úrokových sazeb, xxxxxx xxxx pojištění xxxxx xxxxxx ujednání, x

2)

xxxx xxxxxxxx prostředky x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx.

32.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx, například xxxxxxx xxxxx, smíšené financování, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo jednotlivé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx, xx:

xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx x složkou xxx xxxxxxxxxx existuje xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxx jejich xxxx xxxx xxxx balíček xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a

finanční xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx poskytnuty pouze x případě, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

x)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx faktické xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx například xxxxxx xxxxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx,

xxxxx xxxxx xxxxxxxx přijatelnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoci,

faktické xxxxxx balíčku financování xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx,

xxxxxx vázanosti xxxxxx xxxxxxxxxxx rozvojové xxxxxx a způsob xxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx finanční transakci, xxxx

xxxxxxxx xxxx praxe xxxxxx Xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx spojení xxxx xxxxx xxxx xxxx složkami financování.

c)

Následující xxxxxxx xxxxxxxxxx určení xxxxxxxxxx financování xxxx xxxxxxxxxx spojení:

rozdělení smlouvy xxxxxx odděleného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

xxxxxxxxxx vzájemně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx

xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vázaná.

33.   Způsobilost xxxx x xxxxxx xxxxxx

x)

Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx HND xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xx 17 xxx. Světová xxxxx xxxxxxxxxx přepočítává statistickou xxx xxx tuto xxxxxxxxx&xxxx;(5). Xxxx bude xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx banky xxxxxxx xxxx změny xxx po sobě xxxxxxxxxxx xxxx.

x)

Xxx klasifikaci xxxx platí xxxx xxxxxxxx kritéria x xxxxxxx:

1)

Xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx ujednání je xxxxxx xxxx XXX xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx klasifikace Světové xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxx klasifikaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2)

Xxxx-xx Xxxxxxx xxxxx dostatek xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx údajů x XXX xx xxxxxxxxx, xx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxx XXX xx xxxxxxxxx nad xxxx xxx současným xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Země xxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx odhadu, xxxxx xx xxxxxxxxx nerozhodnou xxxxx.

3)

Xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxx x přijetí xxxxxx xxxxxx změní x souladu x xx. 33 písm. x), nabude xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx týdny xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxx klasifikace xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx vázaná xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx; po tomto xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx vázaná xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx mohou být xxxxxxxxxx až xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx linky (xxxxxxx xxxxx rok xx xxxxxx xxxxxxxxx změny xxxxxxxxx).

4)

Xxxxx Světová xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx k těmto xxxxxx ve vztahu x xxxxxx ujednání. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx země xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx společného postupu x souladu s xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx 55 až 60 a xxxxxxxxx xxxxx příznivě xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx kalendářním xxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vydal tyto xxxxx.

5)

Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx zemí, xxxxx xxxx či xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pomoci, by xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxx xx xxxxx přímých xxxx, xxxxxxxxxxx pomoci x xxxxxxxxxxx xxxxxx x rovněž pomoci xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx jaderných nebo xxxxxxxxx průmyslových xxxxxxx xx prospěch Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx. Xxxxx XXX xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx statistickou xxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xx 17 let, xxxx se xxxxxxxxxxx xxxx země xxx xxxx úvěry xxxxx xxxxxxx 33 xxxx. x) x x) xxxxx 1 xx 4 výše a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx pomoc (6).

34.   Způsobilost xxxxxxxx

x)

Xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxx soukromé xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, kdyby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

x)

Xxxxxxxxx xxxxxxxx pro způsobilost x využití pomoci xxxx xxxx xxxxxxxxxxx:

xxx xxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, tj. xxx xxxxxxxxxxx cenách xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tok xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx projektu x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx účastníky xxxxxxxxx xx nepravděpodobné, xx xx projekt xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx; xx xx druhé klíčové xxxxxxxxx Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 50 xxxxxxx zvláštních práv xxxxxxx (xxxx xxx „XXX“) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pozornost očekávané xxxxxxxxxxx financování x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x podmínkách dohody.

c)

Klíčová xxxxxxxx podle xxxxxxx x) xx xxxx xxxxxx, xxx by xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx má být xxxxxxxxxx takovou xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx dohody. Xxxxxxx xx, že x xxxxxxx konzultací xxxxx xxxxxx 48 až 50 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zkušeností, který xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x subjektům xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx přesnější xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx kategorií projektů xxxxxx.

35.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx zvýhodnění

Účastníci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx úroveň xxxxxxxxxx xxxxx než 35&xxxx;%, xxxxxxxx 50 %, xxxxx země příjemce xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx níže uvedených xxxxxxx, xx které xx rovněž xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx. 47 xxxx. x):

x)

Xxxxxxxxx pomoc: xxxxxx xxxxx, x xxxxx se státem xxxxxxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxx 3 % xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx, xxxx méně xxx xxxxx xxxxxx SDR, xxxxx toho, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x

x)

xxxx xxxxxxxx: investiční xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx než xxxxx xxxxxx XXX, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x darů xxxxxxxxx xxxxxx.

36.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx

x)

Xxxxxx 33 x 34 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 80&xxxx;%, xxxxx vázané pomoci, xxxxx tvoří součást xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx smyslu xxxxxx 32.

x)

Xxxxxx 34 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx v hodnotě xxxxx než xxx xxxxxxx XXX kromě xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx článku 32.

c)

Články 33 a 34 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx pomoc pro xxxxxxx rozvinuté xxxx, xxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

x)

Xxx xxxxxx xx články 33 x 34 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podporu xxxxxx x následujících xxxxxxxxxx:

xxxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx XX a xxxxxx 55 xx 60, xxxx

xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, jestliže xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx článků 48 x 49, xxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 50. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx.

37.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x vázané pomoci xx xxxxxxx stejnou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx výpočet xxxxxxxxxx prvku, x xxxxxx xxxxxxxxxx:

x)

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x dané měně, xx. xxxxxxxxxxxxx diskontní xxxxx (XXX), se 15. ledna xxxxxxx xxxx xxxxxxx nově xxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXXX + xxxxx

Xxxxx (X) xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx (X) xxxxx:

X

X

xxxx xxx 15 xxx

0,75

xx 15 xx 20 xxx (xxxxx 20 xxx)

1,00

xx 20 xx 30 xxx (xxxxx 30 xxx)

1,15

30 xxx a xxxx

1,25

Xxx xxxxxxx xxxx se xxxxxx úrokových xxxxx XXXX vypočítá tak, xx se použije xxxxxx xxxxxxxxx úrokových xxxxx CIRR xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx od 15. xxxxx xxxxxxxxxxx roku xx 14. února xxxxxxxxxxx roku. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx marže xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx 10 bazických xxxx. Xxxxxxxx-xx xxx xxxxx měnu xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx CIRR, xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx sazba XXXX x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 20 xxxx. x).

x)

Xxxxxxxxxxx datem xxx xxxxxxx úrovně xxxxxxxxxx xx počátek xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx XX.

x)

Xxx účely xxxxxxx celkové xxxxxx xxxxxxxxxx x balíčku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx zvýhodnění xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx považují xx xxxxxx:

xxxxxxx úvěry, xxxxx jsou x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx blízko xxxxxx sazbám,

jiné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nižší xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 35, xxxxx xxxxxxx dorovnání, x

xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx zahrnou xxxxxx při xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx, které xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

x)

Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx: pří dorovnání xxxxxxxx pomoci xx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, která xx znovu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sazbou xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

x)

Xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx xxxx se do xxxxxxx úrovně zvýhodnění xxxxxxx pouze v xxxxxxx, že je xxxxxxxxx xxxxxxxxx země.

f)

Celková xxxxxx xxxxxxxxxx balíčku xxxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxx složky xxxxxxx xxxxxxxxxxx odpovídající úrovní xxxxxxxxxx xxxxx složky, xxxxxxxx výsledků a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jmenovitou xxxxxxxx xxxxxx.

x)

Xxxxxxxxx sazba xxx xxxx úvěr xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x okamžik xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx okamžitého xxxxxxxx xx diskontní sazba xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pomoc. Xxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxx xxxx trvání úvěru xxxx xxxx xx xxxx úroveň zvýhodnění.

h)

Pokud xxxx xxxxxxxxx smlouvy xxxxx ke xxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx zvýhodnění xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx alternativní xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x původním oznámení.

i)

Bez xxxxxx xx xxxxxxx x) xx xxx xxxxxxx xxxxxx zvýhodnění xxxxxxxxxxxx transakcí provedených xxxxx úvěrové linky xxxxxx xxxxxxx diskontní xxxxx, která byla xxxxxxx oznámena xxx xxxxxxxx xxxxx.

38.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx platnosti xxx xxxxxxx xxxxx

x)

Xxxxxxxxx xxxxxx pevně xxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx pomoc xxx xxxxxx na xx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. X případě xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxx na pomoc xxxx xxxxxxx dohody xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x souladu x xxxxxxx 47; prodloužení xxxxxxxxx úvěrové xxxxx xxxx být oznámeno xxx, xxxx by xxx x novou xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že se xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx povolených x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx oznámených xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx linky xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 46 xxxx 47.

x)

Xxxxx-xx se xxxx xxxxxx nezpůsobilou xxx úvěry poskytované Xxxxxxxx xxxxxx xx 17 xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx protokolů x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx linek xxxxxxx na xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx změny klasifikace xxxxxxxx xxxxx čl. 33 xxxx. x).

x)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x úvěrových linek xx xxxxx pouze xx podmínek, xxxxx xxxx x souladu x xxxxxx 33 x 34 tohoto xxxxxxxx, xx

xxxxx klasifikace xxxx x

xxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxxx.

Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ohledu xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 37.

39.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx x účelem xxxxxx ujednání xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x postupy uvedenými x xxxxxx 42 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státy, xxxxx xxxx i které xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

XXXXXXXX IV

POSTUPY

Oddíl 1:   Společné xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx

40.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx postupy xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze X a xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

41.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx

x)

Xxxxxxx účastník přislíbí xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx postupy xxxxx xxxxxx 44 až 47, uvědomí o xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx uvede xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx 1X xxxxxxx xxxxxxx věřitelů (XXX).

x)

Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 52 až 54 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podmínkách, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx transakci, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

42.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx

x)

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx účastníkem tohoto xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx účastníkem xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx s xxxxxx 18 x 39, xxxxxxxx účastník xxxxxxx xxxxxxx úsilí včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 54, aby xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx státem xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx následující xxxxxxxxxx:

1)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o podmínkách, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx dorovnání xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ujednání, xx bude vyrovnávající xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx postupem, xxxx xx byl xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

2)

Xxx ohledu na xxx 1 výše xx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx postupu xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx po uplynutí xxxxx xxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxx nabídek, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx záměr xxxxxxx xxxxxxxxx co xxxxxxxx.

3)

Xxxxx xxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zpět, xxxxxxxxxx xx oznámí všem xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x)

Xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x články 44 x 45, xxx xxxx učinit xx xxxxxxxx čekací xxxxx, xxxxx xx x xxxx stanovena. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx svůj xxxxx co xxxxxxxx.

43.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x)

Xxxxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxx domnívat xx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxxxx (účastníkem, který xxxxxx xxxxxxx) jsou xxxxxxxxxxx než xxxxxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx informovat xxxxxxxxxxx x sekretariát xxxx xxxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxx.

x)

Xxxxxxxx, xxxxx postup xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx své nabídky xx xxxx xxxxxxxxxx xxx následujících poté, xx sekretariát xxxx xxxxxxxxxx informaci.

c)

Po xxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxx, xxxxx postup xxxxxxx, xxxx kterýkoli xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xx pěti pracovních xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx účastníků xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

x)

Xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx poskytována podpora, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx znám xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx konzultační xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx 2:   Postupy xxx xxxxxxx úvěry

44.   Oznámení xxxxxx x xxxxxxx

x)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx jakéhokoli xxxxxxxx, xxx byla stanovena xxxxxxxxx pojistná sazba xxxxx xx. 24 xxxx. x) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx 28 x xxxxxxx x xxxxxxxx V xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx kalendářních xxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx sazba xx xxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo rovna 75&xxxx;% minimální xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx kupujícího xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 20 xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

x)

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx konečném xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx usnadnit xxxxxx souboru zkušeností x souladu x xxxxxxx 66. Účastníci xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx zkušenostech x xxxxxxx na pojistné xxxxx oznámené x xxxxxxx x písmenem x) xxxx.

45.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx

x)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx ostatním xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx X ujednání, xxxxxxxx hodlá

1)

podporovat xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx a xxx roku xxx xxxx kategorie X;

2)

xxxxxxxxxx xxxxxxx xx jinou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx splatnosti xxxxx než xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 12, xxx nepřekračující xxxxxxx xxx uvedených v xx. 13 písm. x);

3)

xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xx. 14 písm. x);

4)

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x souladu s xx. 24 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxx;

5)

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xx. 24 písm. g).

b)

Pokud xxxxxxxx, xxxxx postup xxxxxxx, zcela xxxx xxxxxx xxxxx svůj xxxxx podporovat xxxxxxxx xxxxxxxxx zpět, xxxxxxxxxx xx oznámí všem xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx 3:&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxx xxxxx spojenou x xxxxxxxx

46.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx předem

a)

Účastník xxxx xxxxxxxx předem, xxxxx xxxxx poskytnout xxxxxx xxxxxxx xx

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx x hodnotě xxxxxxx dvou milionů XXX a x xxxxxx xxxxxxxxxx nižší xxx 80&xxxx;%,

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx obchodu x xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx XXX x xxxxxxxxx xxxxxx,xxx xxx xxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx 50&xxxx;%,

xxxxxxx pomoc týkající xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx dvou xxxxxxx SDR x x úrovní xxxxxxxxxx xxxxx xxx 80&xxxx;%, xxxx

xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx obchodu x xxxxxxx xxxxx než xxx xxxxxxx SDR x x úrovní xxxxxxxxxx nižší xxx 50&xxxx;% x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 35 písm. x) x x).

x)

Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx třicet xxxxxxxxxx xxx před koncem xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nebo dnem xxxxxxxx, xxxxx xxxx, xx xxxxxxx dříve.

c)

Pokud xxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx oznámí všem xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x)

Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx financování popsaného x xxxxxx 32.

47.   Okamžité xxxxxxxx

x)

Xxxxxxxx oznámí všem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx. xx dvou xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx státní xxxxxxx xx vázanou xxxxx xxxxxxxx xx obchodu x xxxxxxx buď:

nejméně xxxx milionů XXX x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 80&xxxx;%, xxxx

xxxxx než xxx xxxxxxx XXX x x úrovní xxxxxxxxxx xxxxxxx 50&xxxx;% x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 35 xxxx. x) a x).

x)

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx ostatním xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, úvěrová xxxxx xxxx jakákoli xxxxxxx xxxxxx.

x)

Xxxxxxxx xxxxxx nemusí xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx 4:&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx postupy xxx vázanou pomoc

48.   Účel xxxxxxxxxx

x)

Xxxxxxxx, který xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx motivace xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxx bylo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxx xxxxxxx XX).

x)

Xxxx může xxxxxxxx požadovat xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx účastníky xx základě článku 49. Xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 54 x xxxxxxxxxx

xxxxxxxxx toho, xxx je xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x požadavky xxxxxx 33 x 34, x

xxxxxxxx též, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx i tehdy, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 33 x 34.

49.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx časový xxxxx

x)

X xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx kromě xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx projektu,

zda xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nabídka s xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx financováním pomoci,

očekávaný xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx,

xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, například xx Xxxxxxxx bankou,

zda xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx sektoru x

xxx xxxx oznámeny xxxxx se zvýhodněním xxxx xxxxxx (například xxxx xxxxxx před xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx příslibu).

b)

Konzultace xxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 48 oznámeny xxxxxxxxxxxxx xxxx účastníkům xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx koncem xxxxx x podávání nabídek xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx toho, xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x dohodě, xxxxx sekretariát ostatní xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx pěti xxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxx znovu zvážit xxxxx xxxxxx, pokud xx xxxx, že xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx žádná xxxxxxxxx xxxxxxx.

50.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x)

Xxxxx-xx dárce xxxxxxxxxx projekt xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx to xxxxxxxx xxxxxxxxxx předem nejpozději xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx také xxxxx generálnímu xxxxxxxxxxx XXXX xxxxxx x xxxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx převládajících xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx činí toto xxxxxxxx nezbytným. Účastníci xxxxxxxxx, že x xxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

x)

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx zaslal xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXXX, x jeho xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx ani žádný xxxx účastník xxxxxxx xxxxxxx vázané xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx po xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X projektů, x xxxxx xxxx během xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxx deseti xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx patnáct xxx.

x)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx průběh a xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx 5:&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x pomoci xxxxxxxxxxx x obchodem

51.   Kontaktní xxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx kontaktními xxxxx x xxxxx xxxx xx provádí xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx pomocí XXXX, x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

52.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx

x)

Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx jiného účastníka xx jeho xxxxxx xxxx xxxxx zemi, xxxxxxxxx v xxxxx xxxx nebo x xxxxxx obchodní metodě.

b)

Účastník, xxxxx xxxxxx žádost x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxx dotazující se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

x)

Xx-xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

x)

Xxxxx xxxxx xxxxxx xx zasílají xxxxxxxxxxxx.

53.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx odpovědí

a)

Účastník, xxxxx xx xxxxxxxxx dotaz, xxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx co nejvíce xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, jež xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xx nejdříve. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

x)

Xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx neplatnou, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, že:

byla xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx stažena xxxxxx nebo

jsou zvažovány xxxx xxxxxxxx,

xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nová xxxxxxx x xxxx kopie xx zašle xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

54.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx konzultace

a)

Účastníci souhlasí, xx do deseti xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx žádosti x xxxxxx konzultace.

b)

Každá xxxxxx xxxxxx konzultace xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zemím, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx se xxxx xx nejdříve xx xxxxxxxx lhůty xxxxxx xxxxxxxxxx dnů.

c)

Předseda xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx x případné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx. Sekretariát xxxxxxxx xxxxxxxxxx okamžitě xxxxxxxxxx.

55.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx x xxxxx společných xxxxxxx

x)

Xxxxxx společného postupu xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jedná-li xx x vázanou xxxxx, x všem xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx XXXX xx neuvádí, od xxxxxxx xxxxxxxxx pochází. Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx členovi Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx.

x)

Xxxxx xxxxxxxxxx postupu xx xxxxxxx x xx tento formát:

číslo xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxx Xxxx“ („společný postup“),

název xxxxxxxxxx země x xxxxxxxxxx,

xx nejpřesnější název xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx země,

návrh xxxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx známých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxx xxxxx x podávání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x číslo xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxx,

xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, dostupnost xxxxxxxxxxxx studií xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

x)

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx formulovaný x xxxxxxx x xx. 33 xxxx. b) xxxxx 4 se xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx se xxxxxxxx ostatním xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx předkládá xxxxx xxxxxxxxxx postupu, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxx, xx xx se xxxxxxxxxxx xxxx měla určit xxxxx xxx postupem xxxxx čl. 33 xxxx. x).

x)

Xxxxxxxxxxx schválené xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

56.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x)

Xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxxx xxxxxxx co nejrychleji.

b)

Odpovědí xxxx být xxxxxx x dodatečné xxxxxxxxx, xxxxxxx, odmítnutí, xxxxx xx změnu společného xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx společného postupu.

c)

Pokud xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx žádné xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx na xxx xx věci xxxxxx projektu xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx se xx xx xxxxxxx návrhu xxxxxxxxxx xxxxxxx.

57.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x)

Xx uplynutí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxx xxxxxxxxxxx všechny xxxxxxxxx x stavu xxxxxxx x návrhu společného xxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx žádný xxx xxxxxxxx, xx xxxxx ponechán x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx kalendářních xxx.

x)

Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx má xx xx, xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx postupu xxxxxxxx xxxxxxxx, jej xxxxxx. Xxxxx kterýkoli xxxxxxxx, xxxxxx účastníka, který xxxxxx zahájil, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x podmínkou, xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

x)

Xxxxx účastník xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xx xx, xx xxxxxxx všechny xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx postupu. Xxxxxx xx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx vést ostatní xxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

x)

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx přijat, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x článcích 55 x 56. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

58.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx postupech

Pokud xx xxxxxxxx, který postup xxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, nemohou xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxx kalendářních xxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prodloužit. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

59.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx společného xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx uvědomí xxxxxxx xxxxxxxxx buď x xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx postupu vstoupí x xxxxxxxx, nebo xx xxx odmítnut; xxxxxxxx postup xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx x OLIS xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx všech xxxxxxxxxx postupů, xxxxx xxxx přijaty xxxx x nichž ještě xxxxxx xxxxxxxxxx.

60.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x)

Xxxxxxxxx společný xxxxxx xx x xxxxxxxxx xx dobu xxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx sekretariátu xxxx xxxxxxx, xx x xxx xxx není xxxxx x že xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx dvou xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xx 14 kalendářních dnů xx xxxxxxxxx dne xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx je xxxxx schválit xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx platnosti. Xxxxxxxx postup xxxxxxxxx xxxxx xx. 33 xxxx. b) xxxx 4 zůstává v xxxxxxxxx, dokud xxxxxx x dispozici xxxxx Xxxxxxx banky pro xxxxxxxxxxx xxx.

x)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x poskytuje účastníkům xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxx xxxxxxx „Stav xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“ (Xxx Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxx Xxxxx) vedeným x OLIS. Sekretariát xxxxxx xxxx jiné:

přidává xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxxxxxx den xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxx společné xxxxxxx, jejichž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxx čtvrt xxxx vydává seznam xxxxxxxxxx postupů, xxxxxxx xxxx platnosti xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx 6:   Provozní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sazeb (CIRR)

61.   Sdělování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x)

Xxxxxxx xxxxx XXXX xxx xxxx xxxxxx podle xxxxxx 20 se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

x)

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pět xxx xx konci xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx poté okamžitě xxxxx xxxxxx sazby xxxx účastníkům x xxxxxxx xx zpřístupní.

62.   Rozhodné xxxxx xxx užití xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXXX xxxxxxxx účinnosti xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

63.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxx xx trhu vyžaduje xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx CIRR x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxx změně.

Oddíl 7:   Přezkoumání

64.   Pravidelné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x)

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pravidelné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxx přezkoumání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx oznamovací xxxxxxx, xxxxxxxx x provoz xxxxxxx diferencované xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxx vázanou xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx k tomuto xxxxxxxx.

x)

Xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xx informacích x xxxxxxxxxxxx účastníků x xxxxxx xxxxxxxx xx zdokonalení fungování x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cílům xxxxxx xxxxxxxx x ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx. Informace x xxxxxx, xxxxx xxxxxx účastníci xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději čtyřicet xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

65.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sazeb

a)

Účastníci xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx úrokových xxxxx XXXX, xxx xxxx zajištěno, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xx xxxx a xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx platných xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxxx xxx použití xxxxxx xxxxx.

x)

Xxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx přezkoumání pokud xx domnívá, xx xxxxxxx xxxxx XXXX xxxxx xxxx xxxx xxx již neodráží xxxxxxxxx podmínky xx xxxx.

66.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sledují x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx pro pojistné xxxxx. Xx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx má xxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx dlužníka x cílem xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tak, aby xxxxxxx přesným měřítkem xxxxxx, přičemž xx xxxxx v úvahu xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx x případně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx rozdílnou xxxxxxx xxxxxxxx vývozních xxxxx x xxxxxxxx poskytovaného xxxxx, a

d)

soubor xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx 28 a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx konkrétních xxxxxxxx xxxxxxx omezení/vyloučení xxxxxx. Xxxxxxxxxxx poskytne xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(1)&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxx xxxxxx 5 xxxxxx XXXX.

(2)&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Světové banky, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx zemí podle xxxxxx, bude pro xxxxx zařazení xxxx xx kategorií xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx hodnot xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (XXX); tento statistický xxxx je k xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx OECD (www.oecd.org/ech/xcred).

(3)  Některé xxxx, xxxxxx zpravidla xxxxxx xxxxxxxxxxx státem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx následující: xxxxxx dluhopisy, xxxxxxxxxx xxxxxx, forfeitingový xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5)&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx země xxxxx Xxxxxxx banky xxxxx bankou bude xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x přijetí vázané xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (XXX); tato xxxxxxxxxxx mez xx xxxxxxxxx na stránkách XXXX (www.oecd.org/ech/xcred).

(6)  Pro účely xxxxxx 33 xxxx. x) xxxx 5) xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx jako xx xxxxxxxxxxx pomoc. X případě xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, která způsobí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx znečištění xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxx. X xxxxxxx významného xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx kterýkoli z xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx v xxxxxx xxxxxxxxxx pomoc xxxxxxx x xxxxxx odvrácení, xxxxxxxxx oznámení x xxxxxxx s xxxxxxx 46. Xxxxxxx účastníci xxxxxxxx zváží urychlení xxxxxxx xxxxxx pomoci xxxxx xxxxxxxxxxx okolností.

PŘÍLOHA X

XXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX PRO XXXX

KAPITOLA I

ROZSAH XXXXXXXXX XXXXXX

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxx Austrálie, Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx x Norsko.

2.   Oblast xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, stanoví xxxxxxxx pravidla xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxxx smluv xx:

x)

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx 100 XXX x větší, xxxxxxxxx xxx přepravu zboží xxxx xxxx nebo xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx rybářská xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zpracování xxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx vlastnosti xxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xx xxxxxx xxxx), xxxxxxxxx o xxxxxx 365 xX x xxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx zařízení xxxxxx x odvětvové xxxxxx xxxxxxxx; xxxxx by xxxx xxxx v xxxxxxxxxxx s vývozními xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx nastat problémy, xxxxx xxxxxxxxx odvětvové xxxxxx (dále xxx „xxxxxxxxx“) po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx dohoda xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

x)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx plavidla o xxxxxxxxxxxx xxxx než 1&xxxx;000 BRT, pokud xxxxxxxxx znamená xxxxxxxxx xxxxx nákladového prostoru, xxxxx xxxx pohonného xxxxxxx.

x)

1)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x odvětvové xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxxx xxxxx na vznášedlové xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxx stanoveny. Xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxx xx zjištěno, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2)

X xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxx“ xxxxxxx takto: xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 100 xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxx, xxx bylo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x vozidla, který xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx nebo povrchu xxxx xxx vozidlem x xxxxxxx být xxxxxxxx x řízeno xxxxxxxxxxx šrouby nebo xxxxxxxx proudícím x xxxxxxxxx nebo podobných xxxxxxxx.

3)

Xxxxxx se, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úvěrů xx xxxxxxxx rovnajících xx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx dohodě, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx na pozemních xxxxxxx, x výjimkou xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx terminálů xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxxxx xx xxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX POMOC

3.   Maximální xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx ohledu xx xxxxxxxxxxx země xx 12 let xx xxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx dodávce xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx minimálně 20&xxxx;% xxxxxxx ceny.

5.   Splácení xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, obvykle xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, dokud xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx účastníky xxxx odvětvové dohody.

7.   Podpora

Každý xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx dodržování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx není xxxxxxxxxxx xxx otevřeným xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx obdržel xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x není nefunkční xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xx zavázal, xx xxx nebude prodána xxx xxxxxxxx xxxxx.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXX

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx

Xx účelem transparentnosti xxxx xxxxx účastník xxxxx ustanovení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx banky xxx obnovu x xxxxxx/Xxxxxxxxx svazu/Organizace xxx xxxxxxxxxxxx spolupráci a xxxxxx (XXXX) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpor a x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odvětvové dohody, xxxxxx xxxxxxxx ustanovení.

9.   Přezkoumání

a)

Odvětvová xxxxxx xx přezkoumává xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v rámci xxxxxxxx xxxxxxx OECD xxx stavbu xxxx x xxxxxx x xxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

x)

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a spojitosti xxxx ujednáním a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx zřetelem x charakteru xxxxxxxx xxxxxx lodí účastníci xxxx xxxxxxxxx dohody x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x popřípadě xxxxxxxxxx svá xxxxxxxxxx.

x)

Xxxxx xx účastníci xxxxxxxx xxxxxxxxx ujednání xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxxx“) x posoudí xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx odvětvovou dohodu. Xx xx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx neuplatní. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx účastníci xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx s ohledem xx xxxxxxxxx těchto xxxx xx stavbu xxxx, sdělí účastníkům xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx jednání x xxxxx xxxxxx řešení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx mezi xxxxxx dvěma xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, má x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

x)

Xxxxxxx „Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx stavby x xxxxx obchodních xxxxxxxxx xxxx“ x xxxxxxxx xxxxxxx tato xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x roku 1994 [X/XX6(94)6]. Tito xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx 1994 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx

XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxx práce“ xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx odvětvové dohody xxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, které xxxx xxxxxx považovány xx xxxxxxxx neživotaschopné, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx stanoveným x xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ujednání, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx sazeb xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx zřetelem x jejich začlenění xx této xxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xx xxxxxxx xxxxxx x příslušných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx včetně zvláštních xxxxx XXXX x xxxxxxxxxxx úrokových xxxxx;

x)

xxxxxx x použitelnosti ročních xxxxxxx xx splacení xxxxxxx.

XXXXXXX II

ODVĚTVOVÁ XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX ELEKTRÁRNY

XXXXXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx působnosti

a)

Tato odvětvová xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx částí, jež xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, materiály x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), které xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx podmínky, které xxxxx pro podporu xx xxxxxxx xxxxxx.

xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx náklady xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx pro stavební xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x zavážce xxxxxx) v xxxx xxxxxxxxxx, x výjimkou:

případů, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x kupujícím xxxxxxxxxx x kdy xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx k původním xxxxxxxx energie xxxx xxxxxxxxxx; x takovém xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx úrokové xxxxx x xxxxxxxxx rozvodů xxxxxxx totožné xxxx x příslušné xxxxxxx xxxxxxxxxx (xx. 15 xxx x zvláštní xxxxx CIRR).

se xxxxxxxxxx xx rozvodny, transformátory x přenosová xxxxxx.

x)

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx celková hodnota xxxxxxxxxxx činí xxxxxxx 80 xxxxxxx SDR (xxxxxxxxx X) x xxxxxxx ekonomická xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx alespoň x 15 let. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx ujednání.

c)

Na xxxxxx podporu xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx jaderné xxxxxxxxxx xx vztahují xxxxxxxx ujednání a xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jaderné xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 55 xx 60 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx prodloužit lhůty xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx budou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXXX XXX XXXXXXX ÚVĚRY X XXXXXXX POMOC

3.   Maximální xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx bez ohledu xx klasifikaci země xx patnáct let.

4.   Splácení xxxxxxx a xxxxxx xxxxx

x)

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx splácena stejnými xxxxxxxxx.

x)

Xxxxxxx je xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx každých xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x úroku xx xxxxxxxxx nejpozději xxxx xxxxxx xx počátku xxxxx.

x)

X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx stejných splátek xxxxxxx xxxxx písmene x) uplatnit x xxxxxx splátky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx úrokové xxxxx

x)

Xxxxxxxx, xxxxx poskytuje státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx podpory xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; účastník xxxxxxx odpovídající zvláštní xxxxx XXXX. Xxxxx xx xxxxxxx pevné xxxxxxxx xxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx patnáct xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro zbývající xxxx trvání xxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sazeb x xxxx xxxxxxxx sazbě XXXX xxxxxx v xxxxxxxx nového stanovení xxxxxxx xxxxx.

x)

Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx uvedení xx xxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx CIRR xxxxx xxxxxx 6 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx účastník xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxx xxxxx XXXX podle xxxxxx 20 ujednání, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx maximální xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxx konečného splacení xxxxxxxxxx deset let.

6.   Stanovení xxxxxxxxxx xxxxx CIRR

Zvláštní xxxxx CIRR se xxxxxxx s xxxxxx xxxxx 75 xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx XXXX xxx xxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx 40 xxxxxxxxx bodů. Xxx měny, xxxxx xxxx více než xxxxx xxxxxxxx xxxxx XXXX, xx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 20 xxxx. x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx x kapitalizace úroků

Ustanovení xx. 10 xxxx. x) ujednání se xxxxxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě zvláštní xxxxx CIRR. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx XXXX xxx místní xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx běžného xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx nepřesahující 15 % xxxxxxx xxxxxx.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx jaderné xxxxxx

x)

Xxxxxxxxx lhůta xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zavážku xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx dodávky. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx paliva xxxxxxx xxxxxxxxx úrokové xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXXX. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx omezuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x)

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx paliva xx xxxx měsíců. Xxxxx jsou xx xxxxxxxxxxx případech xxxxxxxxxx xx vhodné xxxxx xxxxx, v xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx dva xxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx 44 xxxxxxxx.. Účastník, xxxxx xxxxxxxxx státní finanční xxxxxxx na následné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; účastník xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXXX.

x)

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx uranu nesmí xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

x)

Xx opětné xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) se xxxxx v xxxxxxxxx.

x)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx nevázaného xxxx.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXX

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x dosažení xxxxxxxxxx postupů, xx xxxxxxxxx dohodli, xx xx zúčastní xxxxxxxxxx xxxxxx ve všech xxxxxxxxx, kdy hodlají xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

11.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx

x)

Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, oznámí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pracovních xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínky, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx X xxxxxxxx.

x)

Xxxxxxx xxxxxxxxx neučiní xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, během xxxxxxxxxxxxx období xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx, xxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx účastníky konzultací xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínkách pro xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx společného xxxxxxx xx xxxxxx k xxxxx podmínkám.

c)

Pokud xxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx postupu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odloženo x xxxxxxx xxxxx pracovních xxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx další xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

XXXXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXXX O VÝVOZNÍCH XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXX

XXXX 1

XXXX XXXXX LETADLA X XXXXXX XXX XXXX XXXXXXX

XXXXXXXX X

XXXXXX PŮSOBNOSTI

1.   Forma xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx

x)

Xxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx leasingu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx I, a xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx. xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx doprava xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx. Tato ustanovení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx podporoval xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx novému xxxxxxx v případech, xxx byla x xxxxxxxxxx vědomím xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podpory. V xxxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxx úvěru“ x „xxxx konečného xxxxxxxx“ xxxxxxx, xxxx xx xxxx bylo v xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx dodávky xxxxxxx.

x)

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx x na xxxxxx a xxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx 3 xxxxxx 33 xxxx odvětvové xxxxxx. Nevztahuje se xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx něž se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx

Xxxxx xxxx xxxxx této xxxxxxxxx dohody xx xxxxxxxx vyváženou xxxxxxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxx:

xxxxxxx xxxx účastníky xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx xxx výběru mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a

předejde xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže.

KAPITOLA XX

XXXXXXXXXX X VÝVOZNÍCH XXXXXXX X POMOCI

3.   Platby xxxxxx

x)

Xxxxxxxxx požadují xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxx 15 % x xxxxxxx xxxx letadla, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx stanovených x xxxxx 3 xxxxxx 33 této odvětvové xxxxxx.

x)

Xxxxxx poskytovaná podpora xx xxxx platby xxxxxx může xxx xxxxx xxxxx pojištění xxxx záruk, tj. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx lhůta xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx, xxxxx xxxx přípustné xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx a xxxxxxx libra.

6.   Splácení xxxxxxx

x)

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx splátkami xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x první xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxx být tento xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx částku jistiny x úroku.

b)

Účastník, xxxxx xxxxx poskytnout podporu xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxx učiní x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx podmínkami:

1)

Žádná xxxxxxxxxx xxxxxxx jistiny xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 25&xxxx;% xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx splácení.

2)

Účastník to xxxxxx oznámí.

7.   Platba úroků

a)

Úroky xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

x)

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x první xxxxxxx xx xxxxxxx nejpozději xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

x)

Xxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx podmínky xxxxxxxxx v písmenu x) x x), xx předem xxxxxx.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x)

Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx 85&xxxx;% xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx smyslu xx. 3 písm. x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, použijí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxx 62,5&xxxx;% xxxxxxx ceny letadla xxxxx:

xxx lhůtě splatnosti xx xxxxxx xxx xxxxxx – XX10 + 120 bazických xxxx,

xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx – XX10 + 175 xxxxxxxxx xxxx,

xxx XX10 xxxxxxx průměr výnosu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisu xxx danou xxxx (x výjimkou xxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx týdny. X xxxxxxx xxxx xxxxxxx XX10 průměr xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx křivky xxxxxx xxxxxxxxx Eurostatem xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXXX xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx předchozí xxx xxxxxxxxxx týdny. Xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.

x)

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx být financováno x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), xx xxxxxxx xx 62,5&xxxx;%, xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x na 42,5&xxxx;%, xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Účastníci xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kterýkoli xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx pro xxxx xxxx. Účastník, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx částku, úrokovou xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx sazby, xxxx xxxxxxxxx úrokové sazby x splátkový xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx při každé xxxxxx podle článku 17 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xxx jeden xxxxx xxxxxxxxxxx větší výhody xxx druhý, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

x)

X xxxxxxxx xxxxxx 85&xxxx;% xxxxxxxxx v xxxxxxx x) xxxx:

1)

xxxxx xxxxxxxxx xxxx poskytnout xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx x podporou xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx společností xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXXXX). Xxxxxxx xxxxxxxxx pravidelně xxxxxx xx 14 xxx obdrží xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nákladech XXXXX x jejích xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xx státem poskytované xxxxxx, xxx financování x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx x pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx tuto tranši xxxxxx, xxxxxx ostatním xxxxxxxxxx xxxx částku, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx úrokové xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Každý xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx všechny xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx platnosti xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 8 xxxx odvětvové xxxxxx.

2)

xxxxx oznámené xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx úroková sazba xxxxxx xx dvacet xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 225 bazických xxxx xxx XX10. X xxxxxxx, že xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx 225 xxxxxxxxx bodů, xxxxx xxxxxxxxx použít sazbu 225 xxxxxxxxx bodů xxx xxxxxx za xxxxxx čtyři měsíců x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a okamžitě xxxxxx konzultace, xxx xxxx xxxxxxxx trvalé xxxxxx.

x)

Xxxxxxxxx xxxxxxx sazby xxxxxxxx xxxxxxxx úvěru x poplatky xx xxxxxx. Xxxxx poplatky xx xxxxxxx a xx xxxxxx nejsou xx xxxxxxx sazby xxxxxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx úrokové sazby

Minimální xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 8 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx každé xxx xxxxx. Pokud xx průměr xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx každého xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, upraví xx xxxx minimální xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx bodů.

10.   Doba xxxxxxxxx vývozních úvěrů / nabídek xxxxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 8 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nepřekročí xxx xxxxxx.

11.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx nabídek úrokových xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x)

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxx v xxxxxxx x články 8 x 9 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx, xxx xx učiněna xxxxxxx xxxxxxx sazby xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xx xxxxxxx přijata xxxxx xxxx platnosti x souladu x xxxxxxx 10 této xxxxxxxxx xxxxxx. Není-li xxxxxxx úrokové sazby xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx být xxxxxx xxxxx nabídky xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx příslušného letadla.

b)

Nabídka xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx sazba xxxxxxx xxxxxxx mezi podpisem xxxxxxx x xxxx xxxxxx dotyčného xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxxxx.

12.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xx formě xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx mohou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx formě xxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxx. xxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxx xxxxxx 85&xxxx;% xxxxxxxxxxx x xx. 8 xxxx. a) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx tuto podporu, xxxxxx ostatním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxx, splátkový kalendář x xxxxxxx sazby.

13.   Referenční xxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx

X případě xxxxxx xxxxxxxxxxx konkurence xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx seznamu xxxxxxx civilních xxxxxxx x dodatku X xxxx xxxxxxxxx dohody x která xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx letadly, xxxxx xx stejných xxxxxxxxx podmínek.

14.   Jistota xx xxxxxx splacení

Účastníci mohou xxxxxxxxxx x jistotě, xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx splacení, bez xxxxxxxxxx x ostatními xxxxxxxxx. Dohodli xx xxxx, že xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

15.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx se dohodli, xx xxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx obsažené x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx, xxxxx má xxxx modelové značení.

16.   Leasing

Účastníci xxxxx při dodržení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x části 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx.

17.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx nevázaného xxxx. Xxxxxxxxx však xxxxxxxx posoudí xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x vázané xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXX

18.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx informací xxxxxxxxx x ujednání se xxxxxxxx x xx xxxx část této xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, mají-li xxxxxxxx důvod xx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx úvěr za xxxxxxxx, xxx xxxxxx x souladu x xxxxx odvětvovou dohodou. Xxxxxxxxxx xx uskuteční xx deseti xxx, xxxxx se použije xxxxxx xxxxx článku 54 xxxxxxxx.

19.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupy a xxxxxxxxxx této odvětvové xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx změní, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX 2

XXXXXXX NOVÁ XXXXXXX XXXXX VELKÝCH XXXXXXX

XXXXXXXX IV

ROZSAH XXXXXXXXXX

20.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx x oblast xxxxxxxxxx

Xxxx 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx vývozní xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx letadel, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx 1 xxxx xxxxxxxxx dohody. Xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx simulátory, xx xxx xx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx.

21.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx však x xxxxxx zachovávají xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx typy xxxxxxx a xxxxxxx xxx, xx xx x jejich moci, xxx xx xxxxxxxxx.

22.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xx dohodli xx rozlišování xxxxxx xxxxxxxxx letadel:

—   Kategorie X: xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x letadla x xxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx x xxxxxxx až xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx X: jiná xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx X: xxxx letadla xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx letadel xxxxxxxxx X a X je xxxxxx x xxxxxxx I.

KAPITOLA X

XXXXXXXXXX O XXXXXXXXX XXXXXXX X POMOCI

23.   Maximální xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 22 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

x)

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx X xxxx xxxxxxxxx xxxxx splatnosti xxxxx xxx.

x)

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx X činí xxxxxxxxx xxxxx splatnosti sedm xxx.

x)

Xxx xxxxxxx kategorie X xxxx xxxxxxxxx xxxxx splatnosti xxx xxx.

24.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx jistiny

a)

Jistina vývozního xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x první xxxxxxx xx provedena xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx úvěru. X xxxxxxx xxxxxxxx může xxx xxxxx postup xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx.

x)

Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx odlišných xxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1)

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jistiny xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx šesti xxxxxx xxxxxxxxxx 25&xxxx;% xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx splácení.

2)

Účastník xx předem oznámí.

25.   Platba xxxxx

x)

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx splácení xxxxxxxxxxxxxx.

x)

Xxxxx jsou splatné xxxxxxx každých xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx je provedena xxxxxxxxxx xxxx měsíců xx xxxxxxx úvěru.

c)

Účastník, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx podmínek, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci x) a b), xx předem oznámí.

d)

Úroky xxxxxxxxxx:

1)

xxxxxx xx formě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxx za xx. Xx-xx státem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přímých xxxxx, přímého financování xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx pojistné xxx xxxxxxxxxx x nominální xxxxxxx úrokové sazby, xxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; obě xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2)

xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx formě xxxxxxxxxx poplatků xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx

3)

xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx,

26.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx úrokové xxxxx; xxxxxxxxx použijí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXXX xxxxx xxxxxx 20 xxxxxxxx.

27.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx x poplatky xx záruku

Účastníci neposkytnou xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx záruku.

28.   Pomoc

Účastníci xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx nevázaného xxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x společný xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx humanitární účely.

KAPITOLA XX

XXXXXXX

29.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx, dorovnání x xxxxxx xxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx na letadla, xxxxx si xxxxxxxxx x letadly xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx jiné xxxxx této xxxxxxxxx xxxxxx, x jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prodeje xxxx leasingu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx tato xxxx letadla. Postupy xxx oznámení předem, xxxxxxxxx x výměnu xxxxxxxxx stanovené x xxxxxxxx xx vztahují x xx xxxx xxxx xxxx odvětvové xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx požádat o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx, xx jiný xxxxxxxx nabízí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxx odvětvovou xxxxxxx. Xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx podle článku 54 xxxxxxxx.

30.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx této xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx podmínkám. Xxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ve financování xxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX 3

XXXXXXX LETADLA, XXXXXXXX MOTORY, XXXXXXXX XXXX, XXXXXX A XXXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXX XXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

31.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx 3 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxx státem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx motorů, xxxxxxxxxx dílů, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx se xx vznášedla xxx xxxxxx simulátory, na xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Použijí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx níže xxxxxxxxx xxxxxxx.

32.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx letadla

Účastníci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxx, než jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx odvětvové xxxxxx xxx xxxx letadla. Xx použitá xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x)

Xxxxx letadel (x xxxxxx)

Xxxxxxxxx obvyklé xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx letadla

Kategorie X

Xxxxxxxxx X

Xxxxxxxxx X

1

10

8

6

5

2

9

7

6

5

3

8

6

5

4

4

7

6

5

4

5–10

6

6

5

4

xxxx xxx 10

5

5

4

3

Tyto podmínky xxxxx přezkoumány, xxxxx xx změní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

x)

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 24 x 25 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

x)

Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sazbu XXXX xxxxx článku 20 xxxxxxxx.

33.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx

x)

Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx vybavení xxxxxxxxx xxxx součást xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx být xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx podmínek, xxxx xxxxx xxx letadlo. X xxxxx případě xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x úvahu také xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx typu letadla, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx:

xxx prvních xxx xxxxxxx daného xxxx x letovém xxxxx: 15&xxxx;% x ceny xxxxxxx, tj. ceny xxxxx letadla x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x

xxx xxxxx x další xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx parku: 10&xxxx;% x ceny xxxxxxx, xx. xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x)

Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx maximální xxxxx xxxxxxxxxx xxx let xxx nové náhradní xxxxxx a xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

x)

Xxx xxxxxx xx písmeno x) xxxx xxxxx účastníci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pěti xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx x xxx roky,

má-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx smluvní hodnotu xxxx xxx 20 xxxxxxx USD, nebo

zahrnuje-li xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx hodnota xx přezkoumá xxxxx xxx xxxx a xxxxxxxxx upraví xxxxx xxxxxxx cen.

d)

Účastníci xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx postupy soutěžících xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx splátky xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx motory x xxxxxxxx xxxx.

34.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx x údržbě x xxxxxxx

Xxx smlouvy x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x lhůtou xxxxxxxxxx xx xxxx let.

KAPITOLA XXXX

XXXXXXX

35.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx předem, dorovnání x xxxxxx informací

Postupy xxx oznámení xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx stanovené x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxx xxxx této odvětvové xxxxxx. Xxxx mohou xxxxxxxxx požádat x xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx jiný xxxxxxxx xxxxxx státem xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx, xxx xxxxxx v xxxxxxx x touto xxxxxxxxxx dohodou. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx dnů, xxxxx xx xxxxxxx postup xxxxx xxxxxx 54 xxxxxxxx.

36.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přezkoumávají xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx odvětvové xxxxxx, xxx je xxxxxxxxxx xxxxxx podmínkám. Pokud xx však tržní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, lze o xxxxxxxxxxx požádat kdykoli.

Dodatek X

XXXXXXXXXXXX XXXXXX

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, která xxxxx xxxxxxx na xxx x xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx seznamu xxxxxxx x příhodném xxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx dojít k xxxxxxxxxxxx.

XXXXX CIVILNÍ LETADLA

Výrobce

Typové xxxxxxxx

Xxxxxx

X 300

Xxxxxx

X 310

Airbus

A 318

Xxxxxx

X 319

Xxxxxx

X 320

Xxxxxx

X 321

Xxxxxx

X 330

Airbus

A 340

Boeing

B 737

Xxxxxx

X 747

Xxxxxx

X 757

Boeing

B 767

Xxxxxx

X 777

Boeing

B 707, 727

Xxxxxxx Xxxxxxxxx

XX70

Xxxxxxx Xxxxxxxxx

XX85

Xxxxxxx Xxxxxxxxx

XX100

Xxxxxxx Xxxxxxxxx

XX115

Xxxxxxx Xxxxxxxxx

XXx146

Xxxxxxxxx Xxxxxxx

728 Jet

Fairchild Xxxxxxx

928 Xxx

Xxxxxx

X 70

Xxxxxx

X 100

Xxxxxxxx

X-100

XxXxxxxxx Xxxxxxx

xxxxx XX-80

XxXxxxxxx Xxxxxxx

xxxxx XX-90

XxXxxxxxx Xxxxxxx

XX-11

XxXxxxxxx Xxxxxxx

XX-10

XxXxxxxxx Xxxxxxx

XX-9

Xxxxxxxx

X-1011

Xxxxxxx

1.11-495

XXXXXXX XXXXXXXXX X

Xxxxxxx x turbopohonem xxxxxx xxxxxxxxx (například xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx) zpravidla x xxxxxxx až xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx. X případě, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx, se na xxxxxxxx xxxxxxxx uskuteční xxxxxxxxxx, xxx se x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx části 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx

X 222

Xxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxx

XXX 42

Xxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxx

XXX 72

Xxxxxxxxxxxx/XXX

X160 Xxxxxxxx

Xx Xxxxxxxxx

Xxxx 8

De Xxxxxxxxx

Xxxx 8 - 100

De Xxxxxxxxx

Xxxx 8 - 200

Xx Xxxxxxxxx

Xxxx 8 - 300

Boeing Xxxxxx

234 Xxxxxxx

Xxxxxx (U.S.)

BR 2000

Xxxxxxx Xxxxxxxxx

XXx XXX

Xxxxxxx Xxxxxxxxx

XXx 748

Xxxxxxx Xxxxxxxxx

XXx Jetstream 41

Xxxxxxx Xxxxxxxxx

XXx Xxxxxxxxx 61

Xxxxxxxx

XX 215X

Xxxxxxxx

XX 415

Xxxxxxxx

XX

Xxxx

XX235

Xxxxxxx

XX 328

XX Xxxxxxxxxx

XX-101

Xxxxxxx

XXX 120 Xxxxxxxx

Xxxxxxx

XXX 145

Fairchild Dornier

528 Xxx

Xxxxxxxxx Dornier

328 Xxx

Xxxxxx

X 50

Xxxxxx

X 27

Xxxxxx

X 28

Xxxxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx X-4

XXX

610

Xxxx

XX 340

Xxxx

2000

Xxxxx

XX 3-30

Xxxxx

XX 3-60

Xxxxx

Xxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX X

Xxxx letadla x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vrtulníků.

Výrobce

Typové xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

XX 332

Xxxxxx

X 109, X 119

Beech

1900

Beech

Super Xxxx Xxx 300

Xxxxx

Xxxxxxxx 1

Bell Xxxxxxxxxx

206X

Xxxx Xxxxxxxxxx

206X

Xxxx Xxxxxxxxxx

212

Xxxx Xxxxxxxxxx

230

Xxxx Xxxxxxxxxx

412

Xxxx Xxxxxxxxxx

430

Xxxx Xxxxxxxxxx

214

Xxxxxxxxxx/Xxxxxxxx

Xxxxxx Express

British Aerospace

BAe Xxxxxxxxx 31

British Xxxxxxxxx

XXx 125

Xxxxxxx Xxxxxxxxx

XXx 1000

British Xxxxxxxxx

XXx Jetstream Xxxxx 31

Xxxxx Aircraft Xxxxx x/x/x Raytheon Xxxxxxxx Xx.

Xxxxxx 1000

Beech Xxxxxxxx Xxxxx x/x/x Xxxxxxxx Xxxxxxxx Co.

Hawker 800

Beech Xxxxxxxx Corpn x/x/x Xxxxxxxx Xxxxxxxx Co.

King Xxx 350

Beech Aircraft Xxxxx d/b/a Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx.

xxxxx Beechjet 400

Xxxxx Xxxxxxxx Corpn x/x/x Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx.

Xxxxxxxx 2000 X

Xxxx

X 407

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx 601-3 X

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx 601-3X

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx 604

Casa

C 212-200

Xxxx

X 212-300

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx

xxxxx 441 Conquest XXX x Xxxxxxx 208

Xxxxxxxx Dornier

CD2

Dassault Xxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxx

XX 228-200

Xxxxxxx

XXX 110 X2

Xxxxxxx/XXXX

XXX 123

Xxxxxxxxxx

XX 350, AS 355, XX 120, XX 365, XX 135

Xxxxxxxxxx

X0105XX

Xxxxxxxxx

Xxxxxx/300

Xxxxxxxxx

Xxxxx 25

Xxxxxxxxx

Xxxxx III X

Xxxxxxxxx

Xxxxx XXX

Xxxxxxxxx

Xxxxx XXX X

Xxxxxxxxx

Xxxxxx XXX-41

Xxxxxxxxxx America

Gulfstream XX, III, IV x X

XXX

Xxxxx XX x XXX

XXX

Xxxxx 101 X

Xxxxxxx

xxxxx 31 X, 35 X, 45 x 60

MBB

BK 117 X

XXX

XX 105 CBS

McDonnell Xxxxxxxxxx Xxxxxx

XX 902, XX 520, XX 600

Xxxxxxxxxx

Xx2 Marquise

Piaggio

P 180

Pilatus Xxxxxxx-Xxxxxx

XX2X Islander

Piper

400 LS

Piper

T 1040

Xxxxx

XX-42-100 (Cheyenne 400)

Xxxxx

XX-42-720 (Xxxxxxxx III X)

Xxxxx

Xxxxxxxx XX

Xxxxx

Xxxxxx-Xxxxxxx XX

XXXX-Xxxxxxxxx

XX 600 Xxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

X30

XXXXXXX IV

ODVĚTVOVÁ XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX ENERGIE X XXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX XX 30. XXXXXX 2007

KAPITOLA X

XXXXXX XXXXXXXXXX

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx dohoda, která xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx 1.

XXXXXXXX II

FINANČNÍ XXXXXXXX XXXXXXXXXXX VÝVOZNÍCH XXXXX

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx smyslu xx. 11 xxxxxxxx xx 15 xxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx

x)

Xxxxxxx xxxxxxxxx úvěru xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

x)

Xxxxxxx se xxxxxx x úrok xx xxxxx xxxxxxx každých xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x úroku xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

x)

X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx stejných xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx x) uplatnit x xxxxxx splátky spojené xxxxxx jistiny x xxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx úrokové xxxxx, xx které xx vztahuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxxxx, refinancování xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sazeb, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

x)

Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 12 xxx včetně xxxxxxx xxxxxxxxx odpovídající úrokovou xxxxx CIRR xxxxx xxxxxx 20 xxxxxxxx.

x)

Xxx xxxxx xxxxxxxxxx nad 12 let a xx 14 xxx xxxxxx xx x xxxxx měn použije xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx CIRR.

c)

Při lhůtě xxxxxxxxxx nad 14 xxx xx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zvláštní xxxxx XXXX xxxxx článku 5 této xxxxxxxxx xxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx zvláštních sazeb XXXX

Xxxxxxxx xxxxx XXXX xx xxxxxxx s xxxxxx xxxxx 75 xxxxxxxxx bodů xxx xxxxxxxx xxxxxx XXXX xxx xxxxxxxx xxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx 40 bazických xxxx. Pro měny, xxxxx xxxx xxxx xxx jednu úrokovou xxxxx XXXX, xx xxx xxxxxxxxx xxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXXX s xxxxxxxx lhůtou splatnosti xxxxx xx. 20 xxxx. a) první xxxxxxx ujednání.

KAPITOLA XXX

XXXXXXX

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx ostatním xxxxxxxxxx vydání jakéhokoli xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx této xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx deset xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx V xxxxxxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXXXX

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx

x)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx odvětvové xxxxxx platí xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xx. od 1. xxxxxxxx 2005 xx 30. června 2007. X průběhu xxxxxx xxxxxxxxxx zkušebního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx s cílem xxxxxxxx xxxxxxx zkušenosti.

b)

Tyto xxxxxxxx xxxxxxxx se xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pokud xx účastníci xxxxxxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxxxxxxx možností:

prodloužení xxxxxxxxxx xxxxxx x případnými xxxxxxx zlepšeními/změnami, xxxx

xx xxxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxx xx xxxxxxxx.

x)

Xxxxxxxxxxx informuje x zavádění těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx 1

ZPŮSOBILÁ XXXXXXX

Xxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxx x této xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx následující odvětví xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x vodního xxxxxxxxxxxx xx předpokladu, xx xx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx s doporučením XXXX z xxxx 2003 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úvěrech (1) (xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx XXXX xxx vývozní úvěry x xxxxxxx xxxxxxx (XXX) x xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx XXXX) z 1. xxxxxxxx 2005:

x)

Xxxxxx xxxxxxx

x)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x)

Xxxxxxxxx xxxxxxx

x)

Xxxxxxx xxx

x)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx energie

f)

Solárně xxxxxxxx xxxxxxx

x)

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x)

Xxxxxxxxxx: xxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxx čističek xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx. „Xxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx (včetně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x obecního xxxxxx.

x)

Xxxxxxxx týkající xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx spotřebu x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx vod:

Infrastruktura xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx domácností, xx. xxxxxxx vody pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx (xxxxxx kontroly xxxxxxx).

Xxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, tj. xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx a xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx přímo xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

x)

Xxxxx xxxxxxx

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx se, xx xxxxxxxxxx XXXX xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXXXX X

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx I xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx všech xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxx příloh). Xxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx XX.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXX, KTERÉ JE XXXXX POSKYTNOUT X XXXXX XXXXXXXX

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxx

1.

Xxxxxxxxxx xxxx

2.

Xxxxx xxxxxxxx

3.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxx

4.

Xxxxxxx číslo

5.

Původní oznámení xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx)

6.

Xxxxx tranše (xx-xx xxxxxxxxxx)

7.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx (xx-xx xxxxxxxxxx)

8.

Xxxxxx (xxxxxx) ujednání, xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx

9.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (je-li xxxxxxxxxx)

10.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xx-xx xxxxxxxxxx)

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx o xxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx

11.

Xxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxx

12.

Xxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxx

13.

Xxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxx

14.

Xxxxxx postavení kupujícího/dlužníka

15.

Země xxxxxxxx (xx-xx xxxxxxxxxx)

16.

Xxxxx xxxxxxxx (xx-xx relevantní)

17.

Místo xxxxxxxx (je-li xxxxxxxxxx)

18.

Xxxxxx xxxxxxxxx ručitele (xx-xx xxxxxxxxxx)

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx x vyváženém xxxxx nebo xxxxxxxx x x xxxxxxxx

19.

Xxxxx xxxxxxxxxx zboží nebo xxxxxx

20.

Xxxxx xxxxxxxx (xx-xx xxxxxxxxxx)

21.

Xxxxxxxx xxxxxxxx (xx-xx xxxxxxxxxx)

22.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (je-li xxxxxxxxxx)

23.

Xxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (je-li xxxxxxxxxx)

24.

Xxxxxxx podporovaného xxxxxxxxx (xxxxxxxxx), buď skutečná xxxxxxx (x všech xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jednotlivé transakce) xxxx podle následující xxxxxxxx x xxxxxxxxx XXX:

Xxxxxxxxx

Xx:

Xxxx:

X:

0

1

XX:

1

2

XXX:

2

3

XX:

3

5

X:

5

7

XX:

7

10

XXX:

10

20

XXXX:

20

40

XX:

40

80

X:

80

120

XX:

120

160

XXX:

160

200

XXXX:

200

240

XXX:

240

280

XX:

280

&xxxx;(1)

25.

Xxxxxxx xxxx

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podpory xxxxxxxxx xxxxx

26.

Xxxxxxx úvěru; skutečná xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrové linky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x kterékoli xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx podle xxxxxxxx SDR

27.

Měna xxxxx

28.

Xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx z xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxxx xxxxx)

29.

Xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx x celkové xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx)

30.

Xxxxxxx xxxxx x odkaz na xxxxxxxxx xxxxxxx článku 10

31.

Xxxxx doby xxxxxxxx

32.

Xxxxxx xxxxxxx sazby

33.

Úroková xxxxx xxxx marže

II.   DOPLŇUJÍCÍ XXXXXXXXX, XXXXX XX XXXXX XXXXXX PODLE XXXXXXX X XXXXXXXX UČINĚNÝCH XX XXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx,xx. 14 xxxx. x) bod 5

1.

Xxxxxx xxxxxxxx

2.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

3.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x první xxxxxxxx xxxxxxx

4.

Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

5.

Xxxxxx xxxxxx doby splácení

6.

Vysvětlení xxxxxx neposkytnutí xxxxxxx x xxxxxxx s xx. 14 xxxx. x) xx x)

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx, xxxxxx 24 x 28

1.

Xxxxxxxxxxx rizika xxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxx multilaterální/regionální xxxxxxxxx

2.

Xxxxx doby xxxxxxx

3.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx

4.

Xxxxxxx xxxxx (tj. xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx)

5.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx/xxxxxxxxx rizika.

6.

Platná xxxxxxxxx xxxxxxxx sazba

7.

Skutečně účtovaná xxxxxxxx sazba (vyjádřená xx formátu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx)

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx,xx. 24 xxxx. x) xxxxx xxxxxxx

1.

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx země

2.

Potvrzení, xx xxxxxx kryje xxxxx xxx rizik xxxx uvedených x xx. 25 xxxx. x) po xxxxx xxxx trvání xxxxx

3.

Xxxxxxxxx x xxx, zda xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx částku (xx. xxxxxxx x xxxx)

4.

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx ručitele x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

5.

Xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx platná x xxxxxxxxxxx v jurisdikci xxxxx xxxx

6.

Xxxxxxxxx x xxx, xxx existuje xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x kupujícím/dlužníkem

7.

V xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx a kupujícím/dlužníkem xxxxxxxx vztah:

Typ tohoto xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx vlastnictví).

Potvrzení, xx xxxxxxx xx xxxxxx x finančně xxxxxxxxx x je schopen xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxx.

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx, článek 28

1.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxx

2.

Xxxxx XXX

3.

Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxxxx transakci buď xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx, xxxx omezena/vyloučena, x xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx nebo omezení/vyloučení xxxxxxxxx rizik xxxx xxxxxxxxxx použití dané xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx, xxxxxx 46 x 47

1.

Xxxxx vázané xxxxxx (xx. xxxxxxxxx xxxxx xxxx předem xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx)

2.

Xxxxxxx úroveň zvýhodnění x financování vázané x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 37

3.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sazba xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

4.

Xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx při výpočtu xxxxxx xxxxxxxxxx

5.

Xxxxxxx použití xxxxxxxxx linek

f)   Příloha XX, xxxxxx 10

1.

Xxxxxx xxxxxxxx

2.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

3.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

4.

Xxxxxxx místních xxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxx x povaha xxxxxxx

5.

Xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx financována (xx xxxxxxxxxxxx informacemi x xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxxx)

6.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (včetně xxxxxx na související xxxxxxx)

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx XX, xxxxxx 6

1.

Xxxxxxxx popis projektu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 1 této xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxx energie a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxx XX).

2.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezbytnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3.

X xxxxxxx xxxxxxx sazby xxxxxxxxx o výši xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx XXXX xxxxx xx. 4 písm. x) xxxx c) xxxxxxx XX této xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx energie a xxxxxxx hospodářství xxxxxxxxxx.

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx X, článek 5

1.

Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx podmínky financování xxxxxxxx

2.

Xxxxxxx smluv ve xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx apod.

3.

Podrobný popis xxxxxxxx

4.

Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

5.

Xxxxxxxx xxxxx politického xxxxxx xxxx xxxxxxxx úvěru

6.

Procento xxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

7.

Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx

8.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxx xxxxx

9.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxx xxxxx

10.

Xxxxx období xxxxxxxx (připadá-li x xxxxx)

11.

Xxxxx doby čerpání

12.

Vážený xxxxxx xxxx xxxxxxxx

13.

Xxxxxx xxxxxxxx

14.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

15.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx úvěru x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

16.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx úvěrového xxxxxx

17.

Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx před xxxxxxxx úvěru

18.

Jiné xxxxxxxx, xxxxx obdrží xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, například xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx XXXX x xxxxxxx xxxxxxx)

19.

Xxxxxxxx sazba (xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xx xxxx XXXX x xxxxxxx xxxxxxx)

20.

Xxxxxxxxx (x v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx), xx daná xxxxxxxxx xxxxxxxx/xx xxxxxxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx toků x výdělků xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxx vývozních transakcí (xxxxxx a xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx projektovou společností, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx výnosy.

Přiměřeným xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu.

Peněžním xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx celé xxxx xxxxxxxx postačuje na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx kapitál.

Přednostním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx služby xx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxx xxxxxxxxxx kupujícím/dlužníkem xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx/xxxxxx xxxxxxxx, například postoupení, xxxxxxx, účty výnosů.

Omezeným xxxx žádným postihem xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx xx jeho xxxxxxxx.

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx X, článek 5, xxx xxxxxxxx x xxxxxx OECD x xxxxxxx xxxxxxx

1.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx státních a xxxxxxxxxx věřitelů

2.

Celková xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

3.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

4.

Xxxxxxxxx x tom, že:

Pokud xxx x xxxxx xx syndikaci úvěru xx soukromými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podporu xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx partnerem xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx trvání xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx 19 výše xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx 40 xxxxxxx SDR xxxx xxxxxxx převyšuje 280 xxxxxxx XXX – xxxxxxxxx 410 xxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx XX&xxxx;+&xxxx;4.

XXXXXXX XX

XXXXXXX MINIMÁLNÍCH XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

xxxxxxxxx pojistná sazba = ((a * XXX)&xxxx;+&xxxx;x) * (XX/0,95) * XXX * XXX * (1- XXX) * BRF

kde:

a x b xxxx xxxxxxxxxxx spojované s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx

XXX xx horizont xxxxxx

XX xx procento xxxxx

XXX je faktor xxxxxxx produktu

PCF xx xxxxxx xxxxxxxx krytí

MEF xx xxxxxx xxxxxxx xxxx vyloučení xxxxxx xxxx

XXX xx xxxxxx xxxxx xxxxxx kupujícího

Hodnoty xxxxxxxxxxx a x x jsou xxxxxxx x následující xxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx

0

1

2

3

4

5

6

7

x

Xxxxxxxxxx xx

0,100

0,225

0,392

0,585

0,780

0,950

1,120

x

Xxxxxxxxxx xx

0,350

0,350

0,400

0,500

0,800

1,200

1,800

Xxxxxxxx rizika (HOR) xx vypočte xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

X xxxxxxxxxxxx profilů xxxxxxxx (xx. stejné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx):

XXX = (xxxxx xxxx xxxxxxx * 0,5)&xxxx;+&xxxx;xxxxx xxxx splácení

U xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx ekvivalentní xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pololetních xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxxx vzorce

HOR = (xxxxxx průměr xxxx splácení -&xxxx;0,25)/0,5

Xx xxxxxxx xxxx xxxx xx, xxx jsou xx vzorci užity xxxx nebo xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx jednotka.

Procento krytí (XX) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (tj. 95&xxxx;% xx vyjádřeno xxxx 0,95)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (XXX) xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx

0

1

2

3

4

5

6

7

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx

0,9965

0,9935

0,9850

0,9825

0,9825

0,9800

0,9800

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx se

1,0035

1,0065

1,0150

1,0175

1,0175

1,0200

1,0200

Faktor xxxxxxxx xxxxx (XXX) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxx XX &xx;= 0,95, XXX = 1

Xxx XX &xx;&xxxx;0,95, XXX = 1&xxxx;+&xxxx;((XX&xxxx;-&xxxx;0,95)/0,05) * xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx)

Xxxxxxxxx rizika země

0

1

2

3

4

5

6

7

Koeficient xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx se

0,00000

0,00337

0,00489

0,01639

0,03657

0,05878

0,08598

Faktor xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx (MEF) xx stanoví následujícím xxxxxxxx:

X xxxxxxxxx xxxxx, x nichž xx xxxxxxxxxxx faktor xxxxxxx xxxxxx xxxx, se XXX = 0

U xxxxxxxxx xxxxx, u xxxxx se faktor xxxxxxx rizika xxxx xxxxxxxxx, xx MEF xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze XXXX.

Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (BRF) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

X xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx XXX = 0,90

X xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx kupujícího xxxx xxxxxxxxx, se BRF = 1

XXXXXXX VII

KRITÉRIA X PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ XXXXXXXXXXX XXXXXX ZEMĚ XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXX XX MULTILATERÁLNÍ XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

XXXX

Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx třetí xxxx xx multilaterální xxxx xxxxxxxxxx instituci x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 24 xxxx. e) xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx třetí zemi x xxxx ručitele

Případ 1:&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx částku

V případech, xxx subjekt xxxxxxx xxxx xxxx kupujícího/dlužníka xxxxxxxx jistotu ve xxxxx záruky na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xx. jistinu i xxxx), může xxx xxxx platná xxxxxxxxxxx xxxxxx země xxxxx xxxxxxxxxxx země, xx xxxxx xxxxx ručitel, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx kryje xxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, bezpodmínečná x xx poskytnuta xx xxxxxxxx.

Xxxxxx xx právně xxxxxx a vymahatelná x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx rizik xxxx vztahujících xx x zemi xxxxxxxxxx/xxxxxxxx.

Xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx ručitele xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx v xxxx, xxx xxxxx.

Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx, určí účastníci xxxxxx xx xxxxxxx: 1) zda xx xxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vztahu mezi xxxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x finančně xxxxxxxxx x je xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; 2) zda xx dceřiná/mateřská xxxxxxxxxx xxxxx být dotčena xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx státu x xxxx xxxx, x 3) xxx xx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx ústředí xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 2:   Záruka x xxxxxxx výši

V xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx rizikové xxxxxx (xx. jistiny x xxxxx), xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx země xxx danou část xxxxx, xxxxx se xxxxxx týká, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x případě 1 xxx použít xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx), se xxxxx xxx: 1) xxxxxxx 10&xxxx;% xxxxxxx plus xxxxxxxxx xxxx; nebo 2) xxxxxxx v xxxxxxx xxx milionů XXX plus příslušný xxxx v xxxxxxx, xx hodnota transakce xxxxxxxx 50 xxxxxxx XXX.

X xxxxxx, které xx xxxxxx netýká, xx platná xxxxxxxxxxx xxxxxx země xxxx xxxxx xxxx kupujícího.

Klasifikace xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx 1:   Záruka xx xxxxx rizikovou částku

V xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytována na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xx. xxxxxxx x xxxx), xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx multilaterální xxxx regionální xxxxxxxxx xxxxx, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxxxxx kritéria:

Záruka xxxxx xxxxx xxxxx úvěru.

Záruka xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xx poskytnuta xx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxx pět úvěrových xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x zemi xxxxxxxxxx/xxxxxxxx.

Xxxxxxx přijal xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxx.

Xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 2:&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx v xxxxxxx xxxx

X xxxxxxxxx, xxx je jistota xx xxxxx xxxxxx xx klasifikované xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx částky (xx. xxxxxxx i xxxxx), xxxx xxx jako xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx, které xx xxxxxx xxxx, xxxxxxx klasifikace xxxx, xx které xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx instituce. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 1 xxx xxxxxx klasifikaci multilaterální xxxx regionální xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxx, xxxxx xx záruka xxxx (xxxxxx jistiny plus xxxxxxxxx xxxx), xx xxxxx xxx: 1) xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx; xxxx 2) xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx SDR xxxx xxxxxxxxx úrok x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 50 xxxxxxx XXX.

X xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx rizika xxxx xxxx podle xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 3:   Multilaterální xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx dlužníka

V xxxxxxx, xx je dlužníkem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx platná xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx řídit xxxxx této multilaterální xxxx regionální instituce.

Klasifikace xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx v xxxx, kde xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 0 xx 7 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x nich x x xxxxxxxxxxxx x xxxx, zda:

je xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nezávislá,

jsou xxxxxxx aktiva xxxx xxxxxxxxx chráněna xxxx xxxxxxxxxxx xxxx konfiskací,

má xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vlády xx xxxxx, xxx xxxxx,

xx xxxx instituce xxxxxxx xxxxxxx a

jsou xxxxxxx členské státy xxxx instituce povinny xxxxxxxxxx další xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx instituce.

Toto xxxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx země xxx x zemi, xxx daná xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxx kupujícího/dlužníka, x xxxxxxx xxxxxxx faktory, xxxxx xxxxx být x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx relevantní.

Seznam xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx navrhnout xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx uvedených xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zveřejňují.

PŘÍLOHA XXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX/XXXXXXXXX XXXXXX ZEMĚ XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX SAZEB

XXXX

Xxxx xxxxxxx uvádí xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx země, xxxxxxx xxxxxx je xxxxxx x xx. 28 xxxx. b) ujednání x xxxxx zahrnují xxxxxxxx, podmínky x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x jejich xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx XXX.

XXXXXXXXX POUŽITÍ

Pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx je xxxxxx v čl. 28 xxxx. x) xxxxxxxx, xxxxx, že:

Na xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx MEF, xxxxx xx xxxx xxxxx dosáhnout xx xxxxxxxxxxx podmínek, x xxxxx xx měla xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx případu.

Účastníci by xxxx zjistit, xxx xxxx uvedená bezpečnostní xxxxxxxx x jejich xxxxxxx/xxxxxxx prostředí xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx omezení/vyloučení úvěrového xxxxxx země xxxxxxx xxxxx xxx ceny xx xxxxxxxxx trhu xx obdobných podmínek.

V xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx souběžně xxxxxxxxxxx xxxxxx zdroji, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx v držení xxxxxx xxxxxx zdrojů.

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXX

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxx u třetích xxxxx

Xxxxxxxx:

Xxxxxxx dokument, jako xxxxxxxxx listina o xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx se xxxxx xxxx ujednání x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx třetí xxxxxx, xx. osobě, xxxxx není stranou xxxxxx xxxxxxxx, k xxxxx účinnosti je xxxxxxxx, xxx ho xxxx xxxxx xxxxxx xxxx v držení xx xx splnění xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxx straně xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx může xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x ostatním vyjmenovaným xxxxxxxx snížit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx u xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxxx x xxxxxxx stran xx vztahuje k xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx, a xxxx na účet x xxxxxxx stran xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx pohledávky.

Účet x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx, xx. x xxxx xxxx xxx x xxxx kupujícího/dlužníka, xxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx země (xx. xxxx zařazená xx kategorie 0).

Xxxx x třetích stran xx veden v xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx dlouhodobými nebo xxxxxx vhodnými xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx příjmů (xx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx samotným xxxx xxxxxxxxx zdroji) xxxxxxxxxx/xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx valutách, xxx se xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx bude xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx trvání úvěru, x xxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx rizikem xxx xx xxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxx (xx. xxxxxxxxx xxxx zařazené xx xxxxxxxxx 0).

Xxxxxxxx/xxxxxxx neodvolatelně xxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx tento xxxx (xx. platby xxxxxx xxxxxxxxxxx přes xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx).

Xx xxxxx xxxx xxxx xxx vedeny xxxxxxxxxx, jejichž xxxx xx xxxxx nejméně xxxxx měsícům dluhové xxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx financování xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx účtu xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx šestiměsíční xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x těmito xxxxxxxx podmínkami, xxxxxxx xxxx xxxxxx může x xxxxxxx času xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dluhové xxxxxx.

Xxxxxxxx/xxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx (tj. xx xxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx služba xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx).

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx účtu xxxx po xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxx.

Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx všechna xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx místních x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx účet x xxxxxxx xxxxx xxx smluvní xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx, které je xxxxx xxxxxxxxx:

Xxxx technika xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx charakteristik xxxxxx xx případu x x xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

xxxx, xxxxxxxxxx/xxxxxxxx (xx. veřejný nebo xxxxxxxx subjekt), xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxx produktům xxxx xxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx trvání xxxxx, xxxxxxxxx,

xxxxxx struktury, xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxx nebo xxxx xxxx,

xx xxxx xxxx xxxx xxxx technika xxxxxxxxx zásahů, xxxxx xxxx zrušení xx xxxxxx xxxxx,

xxx bude xxxx dostatečně xxxxxxx xxxxx rizikům xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

xxxxxx, která xxxx xxxxxxx xx xxxx, x mechanismus xxxxxxxxxxx odpovídajícího xxxxxxx,

xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx),

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx xxxx riziky země, x xxx xx xxxx xxxxx,

xxxxxxx se xxxxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x

xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zisků ve xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxxx MEF

Maximální xxxxxx MEF xxxx 0,20 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxxx případ 1: Pokud jsou xxxxxxx všechna následující xxxxxxxxx xxxxxxxx, rovná xx xxxxxxxxx xxxxxx XXX 0,40:

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x třetích xxxxx x xx uzavřené xxxxxxxxxx smlouvy.

Kupující/dlužník je xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxx 80&xxxx;% xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx průměrný xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXXX) v xxxx xxxxxxxxxx xxxx buď xxxxxxx 2,5:1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx LLCR xxxx xxxxxxx 2,0:1 x předpokládaný poměr xxxxxxx koeficientu xxxxx xxxxxxx xxxxxx (ADSCR) xx počátku xxxxx xxxxx neklesne xxx 1,0&xxxx;(1).

Xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 12 xxxxxx dluhové xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x provedení xxxxxx x těchto xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx případ 2: Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx XXX 0,30:

Xxx xx xxxxxxxx XXXX rovná xxxxxxx 1,75:1, xxxx xxxx xx xxxx u xxxxxxx stran xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 9 měsíců xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx doplňovány xx xxxxx výzvě k xxxxxxxxx úhrady z xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx:

Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx zástav xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx pořadí nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx x zahraničí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx formě xxxxxx na zahraničním xxxx.

Xxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx vydané xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx kupujícího/dlužníka x zemi x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx zařazených xx xxxxxxxxx 0.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x zemích xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx 0 xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zeměmi xxxxxxxxxx xx kategorie 0.

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx po xxxxx xxxx trvání xxxxx.

Xxxx, xxx xx xxxxxxx umístěna, je xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x nižším rizikem xxx xxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxx x xx obvyklých xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx kategorie 0.

Xxxxxxx xx mimo xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx zhodnocená xxxxxxxxxxxxx xxxxx hodnota xxxxxxx xxxxxx odpovídá po xxxxx dobu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx) bude xx všech okolností xxxxx xxx (1) xxxxxxx 10&xxxx;% xxxx xxxxxxx plus příslušný xxxx xxxx (2) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx milionů XXX xxxx xxxxxxxxx xxxx v případě, xx hodnota xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 50 xxxxxxx SDR.

Jistotu xxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx neplnění (xx. x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxx kupujícího/dlužníka).

Výnosy x xxxxxxx papírů xxxx x hotovostních xxxxxx xxx xxx omezení xxxxxxx xx měnu xxxxx nebo xx xxxxx valutu.

V případě xxxxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx věřitele, nebo xx xxxxxxxxxx vklad x xxxxxxxxx výši xxxxxxxx xxxxx věřiteli.

Další xxxxxxx, které je xxxxx zohlednit:

Tato technika xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx všechny xxxx, xxxxxxxx/xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx případ od xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx i x xxxxxxx xx:

Xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x případě, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx hodnotu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx realizace xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx, z xxx pocházejí.

Právní xxxxxxxxx.

Xxxxxx XXX

Xxxxxxxxx MEF, které xxxxx xxxxxxx:

xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx bude mimo xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx daných xxxxx x také xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxx,

xx xxxxxxx případ od xxxxxxx tak, xxx xxxxxxxx mimo xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x příslušnou xxxxxxxxxxx rizika xxxx, xx které je xxxxxxx umístěna.

Hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výši 80&xxxx;% a hodnota xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx akceptována v xxxxxxxxx xxxx 35 % xxxxxxxxxxx ocenění.

3.   Zajištění xx xxxxxxx zahraničních xxxxx

Xxxxxxxx:

Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx nemovitá xxxxxx držená x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zhodnocenou předpokládanou xxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx předpokládaná xxxxxxx xx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x výší xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xx. x důsledku xxxxxxxxx xxxxxx země x xxxx kupujícího/dlužníka).

Výnosy xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx nebo xx xxxxx valutu.

V xxxxxxx neplnění xx xxxxxxxxx výnos xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxx xx nižší xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxx, xx. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zařazena xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx zohlednit:

Tato technika xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx/xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx uvedených xxxxxxxxxxxxxx případ xx xxxxxxx a xxxx xxxxxx faktorů x x xxxxxxx xx:

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx soukromý xxxxxxx), xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x případě, že xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx odvětví), xxxxx může ovlivnit xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x pravděpodobnost jejich xxxxxxxxx.

Xxxxxx prostředí.

Platné XXX

Xxxxxxxxx XXX, které budou xxxxxxx:

xxxxx xxxxxxx stupeň xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx mimo xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x také xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx faktorech x hlediska xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x

xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx tak, xxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx jistiny xxxxx x příslušnou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx byla xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx by xxxxxx xxxxx xxxxxxx omezení xxxxxx, xxxxxxxxxx 15 % xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx byla xxxxxxxxx x případě, že xx nebylo xxxxx xxxxxxx omezení xxxxxx, x minimální xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x použití xxxxxxxxxxx rizika xxxx, x xxx xx xxxx aktivum umístěno.

Za xxxxxxxxxxxxx podmínek xx xxxxxx důsledky xxxxxxx xx základě xxxx xxxxxxxxx zásad:

Výše jistoty (xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx) je xxxxxxxx xxxxxxx po xxxxx xxxx trvání xxxxx x bude xx xxxxxx (1) nejméně 10&xxxx;% xxxx xxxxxxx xxxx příslušný xxxx xxxx (2) xxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxx xxxxxxx SDR xxxx xxxxxxxxx úrok x případě, xx xxxxxxx dané xxxxxxxxx xxxxxxxx 50 milionů XXX; x takovém xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poměrně xx xxxxxxxxx jistinu/částku xxxxxxx xxxxx.

Xxxx jistoty (xxxxx xx xxxx xxxxxxxx jistinu x xxxx) je xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxx xxxx xxxxxx úvěru x bude xx xxxxxx (1) xxxxxxx 10&xxxx;% xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx (2) xxxxxxx xxxxxxx xx výši xxxx milionů SDR xxxx xxxxxxxxx úrok x xxxxxxx, že xxxxxxx dané xxxxxxxxx xxxxxxxx 50 xxxxxxx XXX. V xxxxxxx xxxxxxx se cenové xxxxxxxx uplatní xxxxxxx xxxxx principu xxxxxxxx xxxxxxx splácení.

4.   Financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx základě aktiv

Definice:

Jistota xx formě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx movitých aktiv, xxxxx:

1)

xxxx xxxxx k xxxxxxxxx přijatelnosti xxxxxxxxx xxxxx země (xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx kategorií x xxxxxxx xxxxxxx) xxx

2)

xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx přenosná x xxxxxxx, jeho xxxxxxxx xxxx xxxxx jím xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx může fyzicky x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx zabavit.

Jistota xx nepodmíněná x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tržní xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx dobu splácení xxxxxxxx xxxxxx neuhrazené xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x přijatelné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxx xxx xxxxx prodávat x xxx je xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxx nájemce.

Příslušné xxxxxx xxx převést xx měnu xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

X případě xxxxxxxxx jistoty xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx:

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx využití xxxx xxxx kupujícího/dlužníka xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx země, xxxxxxxx/xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx uvedených xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxx x xxxx xxxx x ohledem xx:

Xxxxxx aktiv, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pohyblivost, xxxxxxx xxxxxx opětovného xxxxxxxx xxxx zemi xxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxxx úrokové náklady, xxxxx xx navyšují xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx existuje xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxxx.

Xxxxxx XXX

Xxxxxxxxx XXX, xxxxx xxxxx použity:

budou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx omezení xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx daných aktiv x také xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx faktorech x hlediska jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x

xxxxxxxxxxx 0,10, xxxx 0,20 v případě xxxxxxx.

X xxxxxxx, xx xx výše xxxxxxx (xxxxx by xxxx xxxxxxxx xxxxxxx i xxxx) xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, a xxxx rovna xxx 1) xxxxxxx 10&xxxx;% xxxx jistiny xxxx xxxxxxxxx úrok xxxx 2) hodnotě jistiny xx xxxx xxxx xxxxxxx XXX plus xxxxxxxxx úrok x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 50 milionů XXX, xxxxxxxx se MEF xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx/xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxxx institucemi (XXX)

Xxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxx (tj. xxxxxxxxx/xxxxxx/xxxx) xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx XXX, xxxxxx účastníci xxxxxxxx pro účely xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

XXX xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx věřitele.

MFI xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jeho technické, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

Xx se xx xx, že XXX sleduje xxxxxxxxx x splácení projektu.

Další xxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx:

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx země/kupující/dlužníky x xxxxxxx, xx xxxxx xxxx MFI xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx případu x xxxx jiné x x xxxxxxx xx xx, zda xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx:

xxxxxxxx x XXX x průběhu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx spolupráci,

účastník získal xx XXX xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx platební xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx a xx xxxxx xxxx trvání xxxxx,

xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx x XXX xxxxx xxxxxx x v xxxxxxx, xx kalendář xxxxxxxxxx obou xxxxx xxxx xxxxxxxx, x

xx xxxxxx ujednání XXX xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx XXX

Xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxxxx 0,05.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxx

Xxxxxxxx:

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo omezením xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx měně xx x zásadě xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx úvěrovými xxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx/xxxxxxxxx v místní xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx agentura xx obvyklých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xx xxxxxxxxx okolností nebude xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů x místní xxxx xx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx x jeho vlastní xxxx a v xxxx zemi je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx, je chráněn xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx týkající xx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxx by xxxxxx ovlivnit povinnost xxxxxxxx uhradit dluh, xxxxx bude x xxxxxx denominován v xxxxxx měně.

Následně xx xxxxxxxxx závazku, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx měně, xx xxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx výslovně xxxxxxxxx x úvěrové xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x místní xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx úhrady.

Odpovědnost xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z místní xxxx xxxxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx devizové riziko xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x místní xxxx. (Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx výkyvy se xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxx.)

Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx:

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxx a převoditelných xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Exportní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx být schopna xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx úhrady xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x jeho měně x xxxxxxx, xx xx místní měna xxxxx buď „xxxxxxxxxxxxxxx“, xxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx daný xxxxxxx xxxxxxxx. (Xxxxx věřitel xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx.)

Xxxxxx nesplacené xxxxxx (xxxxxx hodnoty xxxxxx xxxxx) xx xxxxxxxxxxxx valutovou částku xxxxxx xxx vliv xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxx, navzdory xxxx „xxxxxxx“ xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nesplacené xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx úhrada xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dlužníka x xxxxxx xxxx musí xxxxxxxxx valutové xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx úhrady pojistného xxxxxx.

Xxxxxx MEF

Konkrétní XXX xxxx stanoven xxxxxx xx případu; xxxxx xxxx budou xxxxxxxx xxxxxxxxx první xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx MEF 0,50. Xxxxx xxxx xxxxxx pouze xxxxxxxx, xx. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, činí xxxxxxxxx XXX 0,35.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx záruka

8.   Dlužník představující xxxxx riziko xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx technik 7 x 8 xxxxxxxxx x této xxxxxxx.

(1)&xxxx;&xxxx;XXXX x XXXXX xx xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxx obvykle xxxxxxxxxxxxx obezřetnými xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (centrální xxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxx x době xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx doby, po xxxxxxxxx úplné (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXXXX XX

XXXXXXXX XXX XXXXXXX ROZVOJE

XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X POMOCI X XXXXXXXX XXXXXXX XXX POLITIKU XXXXXXX

X xxxxxxxx letech xxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx kritérií x cílem zajistit, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zemích, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx poskytované xxxxxxxxx xxxxxx, přispívaly x xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx jsou x xxxxxx obsažena:

v Zásadách Xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 1988,

ve Směrných xxxxxxxx Výboru pro xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pomoc (1987),

x Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek xxx xxxxxx poskytovanou xxxxxxxxxx xxxxx, 1986.

XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX PŘIJÍMAJÍCÍ XXXX (VOLBA XXXXXXXX)

Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x veřejných xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx země xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx?

(Xxxxxx xxxxxx dokument, který xxxxxxx zmiňuje, například xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.)

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx?

Xxxxxxxx doklady x tom, xx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx priority xxx xxxxxx?

Xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx sektoru, xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx?

Xxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx pomoci xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx?

XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx v xxxxxxx se Xxxxxxxx Xxxxxx xxx rozvojovou xxxxx pro posuzování xxxxxxxx? Prvky, k xxxx xx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x těchto xxxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx 30 xx 38 Xxxxx pro posuzování xxxxxxxx);

x)

xxxxxxxxx xxxxxxx (xxx 22 Zásad xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx);

x)

xxxxxxxx aspekty (xxx 23 xx 29 Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx);

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx trh, xxxxxxx prvek xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx? (xxx 25 Zásad xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x)

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (body 40 xx 44 Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx);

x)

xxxxxxxx x distribuční xxxxxxx (xxx 47 xx 57 Zásad xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx);

x)

xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx 55 až 57 Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx).

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx? (Definice xxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvojovou xxxxx.)

x)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx soutěž (xxxxxx XXX x xxxx xxxxxxx 2: Xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx);

x)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx IV);

c)

neformální soutěž xxxx xxxxx jednání (xxxxxx X X xxxx X).

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx (bod 63 Zásad pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx)?

XXXXXXX X

XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

KAPITOLA I

OBECNÁ XXXXXXXXXX

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxx

x)

Xxxx xxxxxxx xxxxx podmínky, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxxxxx 1.

b)

Pokud tato xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXXXXX II

FINANČNÍ XXXXXXXX

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx lhůta xxxxxxxxxx xx 14 xxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx vývozních úvěrů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 35&xxxx;% xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXXX x vysokým xxxxxxx – x xxxxx případě xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx úvěru xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxx než xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x)

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 25&xxxx;% výše xxxxxxx xxxxxx úvěru.

b)

První xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 24 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 2 % xxxxxxx úvěru xxxxx xxxxxxxx 24 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

x)

Xxxx xx xxxxxx alespoň xxxxxxx 12 xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx šest xxxxxx xx xxxxxxx úvěru.

d)

Vážený xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sedm x xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx poskytnutá účastníky xxxxxxxx více xxx 35&xxxx;% xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx OECD s xxxxxxx xxxxxxx – x tomto xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx roku.

e)

Účastník xxxxxxx oznámení xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 5 xxxx xxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx pevné xxxxxxx xxxxx

X xxxxxxx, že xxxxxxxxx poskytují xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx:

x)

Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 12 let xxxxxx použijí účastníci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazby XXXX stanovené podle xxxxxx 20 ujednání.

b)

Při xxxxxxx xxxxxxxxxx nad 12 xxx xx x všech měn xxxxxxx příplatek xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx XXXX.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXX

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx předem xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx financování

Účastník xxxxxx xxxx účastníkům xxxx úmysl poskytnout xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nejméně xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx příslibu. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx X xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podporovaných x xxxxx xxxxxx, vyčká xxxxxxxxxx účastník xxxx xxxxxxx jakéhokoli příslibu xxxxxxx xxxxx kalendářních xxx.

Xxxxxxx 1

KRITÉRIA XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx/xx xxxxxxxxxxxxxxxx:

x)

Xxxxxxxxxxxx konkrétní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx věřitel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx úvěr xxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx této hospodářské xxxxxxxx mohou sloužit xxxx záruka úvěru.

b)

Financováním xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx x xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx společností, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

x)

Xxxxxxxxxx sdílením xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx veřejnými xxxxxxxxx, xxxxxxx, věřiteli x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

x)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx splácení, xxxxx xxxxxxxx pokrýt xxxxxxxx náklady x xxxxxxxx službu pro xxxx xxxxxxx.

x)

Xxxxxxxxxxx odečtením xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx služby od xxxxxx xxxxxxxx.

x)

Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx xx splnění smlouvy, xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxx).

x)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx výnosy/aktiva xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx.

x)

Xxxxxxxx xxxx žádným postihem xxxxxxxx akcionářů xx xxxxxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx xx jeho ukončení.

II.   Doplňková xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx XXXX x xxxxxxx příjmem

Operace xxxxxxxx/xx xxxxxxxxxxxxxxxx:

x)

Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx soukromými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxx podporu xxxxxxxxx xxxxx, přičemž:

1)

Účastník xx xxxxxxxxxx partnerem xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx celou dobu xxxxxx xxxxx x

2)

xxxxxx xxxxxxx vývozních xxxxx xxxxxxxxxxx účastníky xxxxxxxx xxxx xxx 50&xxxx;% xxxxxxxxx.

x)

Xxxxxxxxxx sazbami xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxx syndikace.

PŘÍLOHA XX

XXXXXX DEFINIC

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx tyto xxxxxxxx:

x)

Xxxxxxx: jakékoli xxxxxxxxxx x jakékoli xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, příjemci xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx sdělena xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx poskytovanou xxxxxxx.

x)

Xxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxx xxxx účastníky o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx určitou xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx společného postupu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx transakci nebo xx okolností xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx postupu.

c)

Úroveň xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx: u xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 100&xxxx;%. U xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rozdílu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx budoucích xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx zaplatit. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x procentech xxxxxxxxx xxxxxxx úvěru.

d)

Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx zaplacena xxxxxxxxx xxxx xxxx jménem xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, tj. xxxxx místních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx leasingu xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx.

x)

Xxxxxxx závazek: x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx úvěrové xxxxx) xxxxxx finální xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx finanční xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

x)

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx institucemi, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx sazbami xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxxx CIRR.

g)

Úvěrová xxxxx: xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, jež xxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

x)

Xxxxxx náklady: xxxxxx xx zboží x služby x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx buď xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx je smlouva xxxxxxx. Xxxxxxxxxx provizi xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v zemi xxxxxxxxxx.

x)

Xxxxx xxxxxxxxx: státní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx formou xxxxxx xx vývozní xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx financování.

j)

Lhůta xxxxxxxxxx: xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx počátku xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx splátky xxxxxxx.

x)

Xxxxxxx xxxxx:

1)

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) včetně souvisejících xxxxxx: x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx počátek xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx přijetí xxxxx (xxxxxx služeb, xxxxxxx-xx xx x úvahu) xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx služeb xxxxxxxx.

2)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx souvisejících xxxxxx – xxxxxx xxxx vybavení xxxxxx x xxxxxxxxx nízkou xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx být využito xxx průmyslový proces xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx: x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zboží xxxxxxxxx počátek úvěru xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx zboží xxxx vážený xxxxxxxx xxx xxxxxxx zboží xxxxxxxxx nebo v xxxxxxx, xx vývozce xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx provozu, xxxx x xxxxxx xxx předložení faktur xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx klientem. X xxxxxxx smlouvy xx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx do xxxxxxx.

3)

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx – xxxxxx xxxx vybavení x xxxxxxx hodnotou, xxxxx mají xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx komerční xxxxx:

X xxxxxxx xxxxxxx x prodeji xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxx z jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zboží, xxxx xxxxxx průměrný xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx převezme xxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx nemá xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx, je nejzazším xxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxx fyzicky xxxxxxx xxxx zařízení (xxxxx xxxxxxxxxx xxxx) xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxxxxx za uvedení xx provozu xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

X xxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx dnem počátku xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx klientovi nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx služeb, xxx xxxxxxxxx má xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx počátku xxxxx den uvedení xx xxxxxxx.

4)

Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx – xxxxx výrobní xxxxxxxx x xxxxxxx hodnotou, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx závody xxxx xxxxxxx, kde xxxxxxxxx nemá xxxxxxxxxxx xx uvedení do xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxx náhradních xxxx) xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

X případě xxxxxxx x xxxxxx, podle xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx odpovědnost xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx úvěru xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

X případě jakékoli xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx smluvní xxxxxx xxxxxxx odpovědnost xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx dokončil xxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx testy, které xxxxxxxx připravenost xxxxxx x provozu. Xx xxxxx bez xxxxxx xx xx, xxx xx x této xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxx xxxxxx na xxxxxxxx pokračující xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx efektivní fungování xxxx vyškolení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx smlouva zahrnuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx projektu, xx xxxxxxxxxx xxxx počátku xxxxx xxx počátku xxxxx pro každou xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xx dodavatel xxxx xxxxxxx na xxxx projekt, nýbrž xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, může být xxxxxxxx xxxxx xxx xxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

X případě xxxxxx xx nejzazším xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx faktur xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx klientem. V xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

x)

Xxxxxx xxxxx: pomoc, xxxxx je xx xxxx xxxxxx (xxxxxx xxxx xxxxxxxx) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx země xxxx xxxxxxxxx xxxxx zemí; xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx sdruženého xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx než 0&xxxx;%.

Xxxx definice xxxxx xxx ohledu xx xx, xxx xx „xxxxxx“ xxxxxx formální xxxxxx nebo jakéhokoli xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx a dárcovskou xxxx, nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje xxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxx 31 xxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zboží xxxx xxxxxx od přijímající xxxx, xx xxxxx xxxxx ostatních xxxxxxxxxxx xxxx x od xxxxxxxxx, anebo xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx za rovnocenné xxxxxx vázání.

m)

Nevázaná xxxxx: xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx x xxxx, xxxxxxx xxxxx je xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx jakékoli xxxx.

x)

Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx: xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jistiny úvěru. Xxxxxxx xx jako xxxxxx xxxx (x xxxxxx) xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx jistiny xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx každému xxxxxxxxxxxx xxxx splátky.