Animace načítání

Stránka se připravuje...


32001D0077
Rozhodnutí Rady ze dne 22. prosince 2000 o uplatňování zásad rámcové dohody o financování projektů v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů (2001/77/ES)
2001
77
22.12.2000
Rozhodnutí
3
D
Záruky a financování vývozu (11.60.30.40)