Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32021R0576 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/576 ze dne 30. listopadu 2020, kterým se mění příloha III nařízení (EU) č. 978/2012 za účelem zařazení Republiky Uzbekistán mezi země využívající celní preference v rámci režimu GSP+ R P
32020R0129 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/129 ze dne 26. listopadu 2019, kterým se mění prahová hodnota zranitelnosti uvedená v příloze VII bodě 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí R P
32020R0128 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/128 ze dne 25. listopadu 2019, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí R P
32019D2198 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2019/2198 ze dne 25. listopadu 2019 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve smíšeném výboru zřízeném Regionální úmluvou o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu ke změně úmluvy R P
31995R2125 Nařízení Komise (ES) č. 2125/95 ze dne 6.září 1995 o otevření a správě celních kvót pro konzervované houby rodu Agaricus R P
32019R0561 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/561 ze dne 8. dubna 2019, kterým se Kapverdám přiznává dočasná odchylka od pravidel o preferenčním původu zboží stanovených v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, pokud jde o přípravky a konzervy z filé tuňáka R P
32019R0249 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/249 ze dne 12. února 2019 o pozastavení celních preferencí pro některé země zvýhodněné v rámci systému GSP ve vztahu k některým třídám systému GSP podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí na období 2020–2022 R P
32017R0836 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/836 ze dne 11. ledna 2017, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí R P
32017R0217 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/217 ze dne 5. prosince 2016, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí R P
32016R1076 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/1076 ze dne 8. června 2016 o uplatňování režimu, stanoveného v dohodách zakládajících dohody o hospodářském partnerství nebo vedoucích k jejich založení, na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) (přepracované znění) R P
32016R0330 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/330 ze dne 8. března 2016 o pozastavení celních preferencí pro některé země zvýhodněné v rámci systému GSP ve vztahu k některým třídám systému GSP podle nařízení (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí na období 2017–2019 R P
32016R0079 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/79 ze dne 25. listopadu 2015, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí R P
32015R2423 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/2423 ze dne 16. prosince 2015 o změně nařízení Rady (ES) č. 1215/2009, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté, a o pozastavení jeho použitelnosti, pokud jde o Bosnu a Hercegovinu R P
32014R1016 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1016/2014 ze dne 22. července 2014, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí R P
32014R1015 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1015/2014 ze dne 22. července 2014, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí a zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 154/2013 R P
32013R1421 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1421/2013 ze dne 30. října 2013, kterým se mění přílohy I, II a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí R P
32013R0155 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 155/2013 ze dne 18. prosince 2012 o stanovení pravidel pro poskytnutí zvláštního pobídkového režimu pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí R P
32013R0154 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 154/2013 ze dne 18. prosince 2012, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí R P
32012R1213 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1213/2012 ze dne 17. prosince 2012 o pozastavení celních preferencí pro některé země zvýhodněné v rámci systému GSP ve vztahu k některým třídám systému GSP podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí R P
32012R0978R(02) Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 ze dne 25. října 2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 732/2008 ( Úřední věstník Evropské unie L 303 ze dne 31. října 2012 ) R P