Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32014R0697 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 697/2014 ze dne 24. června 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 906/2009, pokud jde o dobu jeho použitelnosti (Text s významem pro EHP) R P
32014R0316 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 316/2014 ze dne 21. března 2014 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na kategorie dohod o převodu technologií (Text s významem pro EHP) R P
32005R0611 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 611/2005 ze dne 20. dubna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 823/2000 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na některé kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě mezi společnostmi liniové dopravy (konsorcii) (Text s významem pro EHP) R P
32005R0611R(01) Oprava nařízení Komise (ES) č. 611/2005 ze dne 20. dubna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 823/2000 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na některé kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě mezi společnostmi liniové dopravy (konsorcii) ( Úřední věstník Evropské unie L 101 ze dne 21. dubna 2005 ) R P
32003R0358 Nařízení Komise (ES) č. 358/2003 ze dne 27. února 2003 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě v odvětví pojišťovnictví (Text s významem pro EHP) R P
32003R0001 Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy (Text s významem pro EHP) R P
32000R0823 Nařízení Komise (ES) č. 823/2000 ze dne 19. dubna 2000 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na některé kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě mezi společnostmi liniové dopravy (konsorcii) (Text s významem pro EHP) R P
31992R0479 Nařízení Rady (EHS) č. 479/92 ze dne 25. února 1992 o použití čl. 85 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě mezi společnostmi liniové dopravy konsorcii) R P
31972R2743 Nařízení Rady (EHS) č. 2743/72 ze dne 19. prosince 1972, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 2821/71 o použití čl. 85 odst. 3 Smlouvy na kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě R P