Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32020R0459 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/459 ze dne 30. března 2020, kterým se mění nařízení (EHS) č. 95/93 o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích Společenství R P
32014R0970 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 970/2014 ze dne 12. září 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 677/2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro funkce sítě uspořádání letového provozu (ATM) (Text s významem pro EHP) R P
32013R0428 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 428/2013 ze dne 8. května 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1033/2006, pokud jde o ustanovení ICAO uvedená v čl. 3 odst. 1, a zrušuje nařízení (EU) č. 929/2010 (Text s významem pro EHP) R P
32011R0677 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 677/2011 ze dne 7. července 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro funkce sítě uspořádání letového provozu (ATM) a kterým se mění nařízení (EU) č. 691/2010 (Text s významem pro EHP) R P
32009R0545 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 545/2009 ze dne 18. června 2009, kterým se mění nařízení (EHS) č. 95/93 o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích Společenství R P
31993R0095 Nařízení Rady (EHS) č. 95/93 ze dne 18. ledna 1993 o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích Společenství R P
31992R2408 Nařízení Rady (EHS) č. 2408/92 ze dne 23. července 1992 o přístupu leteckých dopravců Společenství na letecké trasy uvnitř Společenství R P