Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32022D0752 Rozhodnutí Rady (EU) 2022/752 ze dne 5. dubna 2022, kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora Bank of Greece R P
32020D1335 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2020/1335 ze dne 15. září 2020 o jmenování vedoucích pracovních útvarů, kteří přijímají rozhodnutí v přenesené pravomoci o pasportizaci, nabytí kvalifikovaných účastí a odnětí povolení k činnosti úvěrové instituce, a o zrušení rozhodnutí (EU) 2019/1377 (ECB/2020/43) R P
32020D1334 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2020/1334 ze dne 15. září 2020 o jmenování vedoucích pracovních útvarů, kteří přijímají rozhodnutí v přenesené pravomoci na základě pravomocí v oblasti dohledu přiznaných vnitrostátními právními předpisy, a o zrušení rozhodnutí (EU) 2019/323 (ECB/2020/42) R P
32020D1333 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2020/1333 ze dne 15. září 2020 o jmenování vedoucích pracovních útvarů, kteří přijímají kapitálová rozhodnutí v přenesené pravomoci, a o zrušení rozhodnutí (EU) 2018/547 (ECB/2020/41) R P
32020D1332 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2020/1332 ze dne 15. září 2020 o jmenování vedoucích pracovních útvarů, kteří přijímají rozhodnutí v přenesené pravomoci o významu dohlížených subjektů, a o zrušení rozhodnutí (EU) 2017/937 (ECB/2020/40) R P
32020D1331 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2020/1331 ze dne 15. září 2020, o jmenování vedoucích pracovních útvarů, kteří přijímají rozhodnutí v přenesené pravomoci o způsobilosti a bezúhonnosti, a o zrušení rozhodnutí (EU) 2017/936 (ECB/2020/39) R P
32020D1016 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2020/1016 ze dne 24. června 2020 o navázání úzké spolupráce mezi Evropskou centrální bankou a Hrvatska narodna banka (ECB/2020/31) R P
32020D0188 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2020/188 ze dne 3. února 2020 o programu nákupu aktiv veřejného sektoru na sekundárních trzích (ECB/2020/9) R P
32020D0187 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2020/187 ze dne 3. února 2020 o provádění třetího programu nákupu krytých dluhopisů (ECB/2020/8) R P
32020D0141 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2020/141 ze dne 22. ledna 2020, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/29 o vydávání eurobankovek (ECB/2020/7) R P
32020D0140 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2020/140 ze dne 22. ledna 2020 o opatřeních nezbytných pro příspěvek na souhrnnou hodnotu kapitálu Evropské centrální banky a pro úpravu pohledávek národních centrálních bank ve výši převedených devizových rezerv a o zrušení rozhodnutí (EU) 2019/46 (ECB/2020/6) R P
32020D0139 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2020/139 ze dne 22. ledna 2020 o podmínkách pro převody podílů na základním kapitálu Evropské centrální banky mezi národními centrálními bankami a pro úpravu splaceného základního kapitálu a o zrušení rozhodnutí (EU) 2019/45 (ECB/2020/5) R P
32020D0138 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2020/138 ze dne 22. ledna 2020 o splacení základního kapitálu Evropské centrální banky národními centrálními bankami členských států, jejichž měnou je euro, a o zrušení rozhodnutí (EU) 2019/44 (ECB/2020/4) R P
32020D0137 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2020/137 ze dne 22. ledna 2020 o procentních podílech národních centrálních bank v klíči pro upisování základního kapitálu Evropské centrální banky a o zrušení rozhodnutí (EU) 2019/43 (ECB/2020/3) R P
32020D0136 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2020/136 ze dne 22. ledna 2020 o splacení základního kapitálu Evropské centrální banky národními centrálními bankami mimo eurozónu a o zrušení rozhodnutí (EU) 2019/48 (ECB/2020/2) R P
32019D0003(01) ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2019/166 ze dne 25. ledna 2019 o Radě pro tržní infrastrukturu a o zrušení rozhodnutí ECB/2012/6 o zřízení Rady TARGET2-Securities (ECB/2019/3) R P
32015R0373 NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2015/373 ze dne 5. března 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 2533/98 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou R P
32015R0159 NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2015/159 ze dne 27. ledna 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 2532/98 o pravomoci Evropské centrální banky uvalovat sankce R P
32014R0469 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 469/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 2157/1999 o pravomoci Evropské centrální banky uvalovat sankce (ECB/1999/4) (ECB/2014/18) R P
32014R0469R(01) Oprava nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 469/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 2157/1999 o pravomoci Evropské centrální banky uvalovat sankce (ECB/1999/4) (ECB/2014/18) ( Úřední věstník Evropské unie L 141 ze dne 14. května 2014 ) R P