Animace načítání

Stránka se připravuje...


Březen 2024

Zákon č. 54/2024 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

Únor 2024

Nařízení vlády č. 40/2024 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění nařízení vlády č. 479/2020 Sb.

Leden 2024

Zákon č. 3/2024 Sb.

Sdělení o vydání cenových rozhodnutí.

Prosinec 2023

Zákon č. 353/2023 Sb.

Rozhodnutí prezidenta republiky o přenesení pravomoci v řízení o udělení milosti.

Listopad 2023

Zákon č. 323/2023 Sb.

Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti krizových stavů a státních hmotných rezerv.

Říjen 2023

Vyhláška č. 311/2023 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 261/2016 Sb., o tabákových výrobcích.

Září 2023

Nařízení vlády č. 287/2023 Sb.

Nařízení vlády o zvýšení zvláštního příspěvku k důchodu.

Srpen 2023

Zákon č. 250/2023 Sb.

Zákon o veřejných dražbách.

Červenec 2023

Zákon č. 182/2003 Sb.

Zákon o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů

Červen 2023

Nařízení vlády č. 214/2023 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci dodávaných na ztráty v distribučních soustavách a o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu na ztráty za stanovené ceny.

Květen 2023

Vyhláška č. 114/2023 Sb.

Vyhláška o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW.

Duben 2023

Zákon č. 104/2023 Sb.

Zákon o kompenzacích zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2022 osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby.

Březen 2023

Nařízení vlády č. 79/2023 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti nepřijatelnosti žádostí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských uřadech v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Únor 2023

Nařízení vlády č. 28/2023 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, ve znění pozdějších předpisů.

Leden 2023

Nařízení vlády č. 506/2021 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů.

Prosinec 2022

Zákon č. 411/2022 Sb.

Zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta rebupliky v roce 2023.

Listopad 2022

Zákon č. 344/2022 Sb. 

Zákon, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022.

Říjen 2022

Nařízení vlády č. 298/2022 Sb.

298/2022 - Nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci

Září 2022

Nařízení vlády č. 262/2022 Sb. a 263/2022 Sb.

262/2022 - Nařízení vlády o příspěvku na úhradu nákladů a energie

263/2022 - Nařízení vlády o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo

Srpen 2022 

Vyhláška č. 223/2022 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů.

Červenec 2022

Nařízení vlády č. 25/2022 Sb.

Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky.

Červen 2022

Vyhláška č. 134/2022 Sb.

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny se smaltováním „Motocykl Jawa 250“. (Dnem 15. června 2022 se vydává pamětní stříbrná mince se smaltováním "Motocykl Jawa 250" po 500 Kč (dále jen "pětisetkoruna")).

Květen 2022

Zákon č. 92/2022 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

Duben 2022

Vyhláška č. 68/2022 Sb.

Vyhláška o modernizaci podporované výrobny elektřiny a postupech při úpravách zařízení výrobny elektřiny.

Březen 2022

Vyhláška č. 50/2022

Vyhláška o vydání pamětní bankovky po 100 Kč vzoru 2022 s motivem budování československé měny.

Únor 2022

Vyhláška č. 16/2022 Sb.

Vyhláška o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností.

Leden 2022

Zákon č. 325/2021 Sb.

Zákon o elektronizaci zdravotnictví - Tento zákon upravuje elektronické zdravotnictví za použití telekomunikačních a informačních technologií a stanoví podmínky pro bezpečné sdílení dat v jeho rámci. Zákon dále upravuje práva a povinnosti pacientů, poskytovatelů zdravotních služeb, zdravotnických pracovníků, zdravotních pojišťoven a dalších osob v oblasti elektronického zdravotnictví.

Prosinec 2021

Zákon č. 261/2021 Sb.

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, nabývá účinnosti 1.2.2022.

Zákon se věnuje různým oblastem a je zde např. Změna zákona o státní památkové péči, Změna zákona o české obchodní inspekci, Změna zákona o zmírnění následků některých majetkových křivd, Změna živnostenského zákona a mnoho dalších.

Listopad 2021

Vyhláška upravující požadavky ve stavebním zákonu

O novelách a novém stavebním zákonu jsme Vás již informovali v novinkách za měsíc srpen 2021.

S účinností od 12.11.2021. byla vydána vyhláška, která upřesňuje technické požadavky na stavby. Naleznete ji zde

Říjen 2021

1.10.2021 nabývá účinnost:

Vyhláška o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností, naleznete zde

Oblast: Míry – normy (normalizace a měření, zkušebnictví), Obchod a služby, Příroda a životní prostředí (odpady), Silniční doprava, Státní a místní správa

Září 2021

Zrušení bezdoplatkových zón pro bydlení:

Nález Ústavního soudu ze dne 24.srpna 2021, sp. Zn. Pl. ÚS 40/17 ve věci návrhu na zrušení §33 odst. 9 a §33d zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, naleznete zde:

https://www.penize.cz/davky-v-hmotne-nouzi/428653-bezdoplatkove-zony-musi-skoncit-rozhodl-soud 

https://www.novyepis.cz/pravni-predpisy/393448

Srpen 2021

Nový stavební zákon

Od 1. července 2023 bude účinný nový stavební zákon, který po vrácení ze Senátu a opětovném projednání ve Sněmovně poslanci schválili.

Jeho celé znění si můžete zobrazit zde.

Vybrali jsme pro Vás zajímavé články, které shrnují zásadní změny a hlavní principy, které nový stavební zákon přinese:

https://www.mmr.cz/cs/caste-dotazy/novy-stavebni-zakon

https://stavba.tzb-info.cz/22519-cesko-ma-novy-stavebni-zakon

https://www.denik.cz/ekonomika/stavebni-zakon-myty.html

https://www.fbadvokati.cz/cs/clanky/8144-5-zasadnich-zmen-ktere-prinese-novy-stavebni-zakon

Červenec 2021

Zajímavé novely, které stojí za pozornost:

1.) novela stavebního zákona o rychlejším schvalování stavebního povolení, více informací zde.

2.) novela o schválení umělého oplodnění svobodným osamoceným a homosexuálním matkám, více informací zde.

3.) novela o digitalizaci státní správy, více informací zde.

Červen 2021

Aplikace Týdenní bulletin

Mezi jednotlivými aplikacemi můžete nalézt i Týdenní bulletin, který představuje vybraný přehled změn v oblasti práva ČR za uběhlý týden a nadcházející důležité termíny.

Můžete nahlédnout i do jednotlivých minulých bulletinů.

V seznamu bulletinů stačí kliknout na tzv. "oko" (v položce Akce) a týdenní bulletin si snadno zobrazit.

Květen 2021

Aplikace Věstníky

Do aplikace Věstníky byl přidán Věstník Ministerstva zdravotnictví, který zveřejňuje specifické léčebné programy (SLP) odsouhlasené ministerstvem zdravotnictví

v období leden - březen 2021. Naleznete jej zde.

Stále pro Vás také doplňujeme aplikaci Koronavirus, zejména o nové související právní předpisy. 

Duben 2021

Sledujte nás i na Facebooku

Na facebookové stránce Episu můžete sledovat zajímavé příspěvky, které sdílíme, a zároveň nás prostřednictvím Facebooku můžete kontaktovat.

Mimo jiné zde naleznete i naše produkty, které si můžete zakoupit.

Stačí jít na www.facebook.com/epis.cz. Těšíme se na Vás!

Březen 2021

Záložka KORONAVIRUS

Neustále pro Vás doplňujeme a aktualizujeme právní předpisy vydané v souvislosti s výskytem koronaviru v ČR.

Kromě právních předpisů zde můžete nalézt i finanční zpravodaje, vyhlášky měst a krajů i související judikaturu.

Vše najdete na úvodní straně v záložce Koronavirus.

Únor 2021

Změna sídla společnosti

Došlo ke změně sídla společnosti Grand s.r.o., aktuální sídlo: Nerudova 653/40, Ostrava Vítkovice, 703 00.

Leden 2021

Aplikace Přestupky

Do oblasti Životní prostředí byly nově vloženy přestupky předpisů č. 541/2020 Sb. - Zákon o odpadech, a č. 542/2020 Sb. - Zákon o výrobcích s ukončenou životností. Účinnost přestupků je od 1.1.2021.

Prosinec 2020

Aplikace Vybrané sazby

Od nového roku nás jistě čeká opět mnoho změn. Jaké změny se budou, týkat minimální mzdy se můžete podívat již nyní. Od 1.1.2021 dochází ke zvýšení základní minimální mzdy na 15 200 Kč.

Vývoj minimální mzdy

Listopad 2020

Aplikace Zajímavosti

Novinkou této aplikace je K problematice oddlužení, kde se stručně pokusíme na jednom místě a v jednom dokumentu „zvýraznit“ některé základní pojmy z insolvenčního zákona, se zvláštním zřetelem k problematice oddlužení.

Září 2020

Aplikace Vzory smluv - pracovněprávní

Do oblasti Vzory smluv byl nově vložen článek zabývající se problematikou odpovědnosti za škodu v pracovněprávních vztazích. Rychlý přístup ZDE.

Do aplikace Koronavirus byly přidány Informace pro obce, které se budou postupně rozšiřovat.

Srpen 2020

Aplikace Přestupky

Do oblasti Veřejná správa  byly nově vloženy přestupky předpisu č. 332/2020 Sb. - Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021.

Stále se doplňuje aplikace Koronavirus hlavně o nové právní předpisy a mimořádná a ochranná opatření ke covid-19. Nově jsou přidávány mimořádná opatření Krajských hygienických stanic.

Červen 2020

Aplikace Zajímavosti

Nová aplikace Zajímavosti obsahuje různé tématické okruhy, které by Vás mohly zaujmout, a které budeme dále rozvíjet. Nyní zde naleznete informace o Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a Bytové hospodářství.

Novinkou je Společné jmění manželů, kde Vás stručně provedeme základními pojmy, účinnou právní úpravou a vybranou judikaturou.

Květen 2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR - přehled aktuálních mimořádných a ochranných opatření ke covid-19 naleznete zde.

- omezení překročení státní hranice ČR,

- zákaz a omezení hromadných akcí,

- nošení ochranných prostředků dýchacích cest,

- omezení provozoven a provozů služeb,

- atd.

Duben 2020

Aplikace Právní předpisy

V aplikaci Právní předpisy bylo z důvodu vzniklé situace do "Oblasti úpravy" přidáno nové heslo Koronavirus. Nové heslo urychlí vyhledávání ve všech předpisech, které se týkají koronavirové situace.

Nová aplikace Koronavirus

Aplikaci Koronavirus naleznete na úvodní stránce nového Episu. Aplikace obsahuje průběžně aktualizovaný přehled právních předpisů vydaných v souvislosti s výskytem koronaviru v ČR, přehled předpisů EU, zajímavé internetové odkazy či kontakty, Rozhodnutí MF ČR, nebo také Přehled mimořádných opatření a rozhodnutí a další informace k této situaci naleznete ZDE

Březen 2020

Spuštěna nová aplikace Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

V aplikaci Bezpečnost a ochrana zdraví při práci naleznete právní úpravu k bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Únor 2020

Spuštěny nové aplikace Oblasti zájmu a Bytové hospodářství

V aplikaci Oblasti zájmu naleznete pod řadou oblastí zajímavé odkazy, které můžete využít při různých životních situacích.

V aplikaci Bytové hospodářství řešíme oblast bydlení a hospodaření v něm.

Hromadný cestovní příkaz - vyúčtování pracovní cesty - pro rok 2020 naleznete v aplikaci Formuláře - tiskopisy.

Leden 2020

Přehledy sazeb (např. stravné, sazby vybraných daní, daňové odpisy, zdravotní pojištění ...) podle stavu právní úpravy k 1.1.2020 naleznete v aplikaci Vybrané sazby.

Cestovní příkaz - vyúčtování pracovní cesty - pro rok 2020 naleznete v aplikaci Formuláře - tiskopisy.

Listopad 2019

Věstníky - Metodické materiály ODK

Do aplikace Věstníky jsou nově přidané Metodické materiály ODK, které se postupně zpracovávají.

Říjen 2019

NOVINKA - Hlídací pes

V tomto měsíci byla pro vás spuštěna nová služba - Hlídací pes. Hlídací pes vám umožní hlídat změny na právních předpisech, které vás zajímají. Na změny budete upozorněni e-mailem, který obsahuje výpis paragrafů, příloh, atd., ve kterých byly provedeny změny. Samozřejmostí je okamžitý odskok do provedených částí předpisů.

A jak Hlídacího psa nastavíte?

Pokud vás například zajímají změny v Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (č. 341/2017 Sb.) vyhledejte si příslušný předpis a v menu "Další možnosti" kliknete na "Zapnout hlídacího psa".

Pokud vás již "hlídaný" předpis nezajímá, tak službu zrušíte stejným způsobem, tedy v menu "Další možnosti" kliknete na "Vypnout hlídacího psa".

Přehled "hlídaných" předpisů naleznete vždy vpravo nahoře po kliknutí na svůj e-mail kliknutím na "Hlídací pes" - zde si můžete rychlým kliknutím předpisy prohlédnout a nebo také můžete "hlídané" předpisy zrušit.

Září 2019

Sněmovní tisky - upozornění

V říjnu 2018 byla spuštěna nová aplikace Sněmovní tisky, která obsahuje zpracované Důvodové zprávy. Nyní jsou zpracovány všechny důvodové zprávy k zákonům, které vyšly od roku 2017 a dále jsou zpracovány důvodové zprávy některých vybraných zákonů a jejich novel (např. č. 89/2012 Sb., č. 121/2000 Sb. a č. 29/2000 Sb.).

Srpen 2019

Nařízení statutárních měst

Nařízení statutárních měst, vydaná v roce 2019, 2018 a 2017, jsou nyní nově zpracována. Další roky budou následovat.

Nařízení jsou součástí aplikace Vyhlášky měst a krajů - Statutární města.

Červenec 2019

Veřejnoprávní smlouvy

Nově se zpracovávají Veřejnoprávní smlouvy Jihomoravského, Plzeňského a Moravskoslezského kraje vydané v roce 2019. Další kraje budou následovat.

Smlouvy jsou součástí aplikace Vyhlášky měst a krajů - Krajské úřady.

Červen 2019

Kalkulátory

Na přání našich zákazníku byly zpracovány nové kalkulátory:

Kalkulátory pro výpočet časových období

 • Kalkulátor pro výpočet období mezi dvěma daty
 • Kalkulátor pro výpočet data z počtu dní/měsíců (např. lhůty)

Dále byl ve vyhlášce č. 313/2007 Sb. - Vyhláška o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů přidán nový kalkulátor:

§3 odst. 2 písm. b) - Odměna insolvenčního správce při oddlužení - změna vyhláškou č. 133/2019 Sb. s účinností od 1.6.2019

Duben 2019

Nápověda

Nápovědu základních funkcí k systému EPIS® ON-LINE naleznete v záložce Další v položce Nápověda.

Volby do Evropského parlamentu - 24. a 25. května 2019

Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, naleznete zde.

Nový Zákon o zpracování osobních údajů

Dne 24.4.2019 nabyl účinnosti nový zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie (směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/680), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, více známý jako GDPR) a k naplnění práva každého na ochranu soukromí upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů.

Tento zákon nahrazuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, který byl účinný od 1.6.2000 do 23.4.2019.

Březen 2019

CHAT - změna umístění služby

Pro usnadnění práce v EPISu on-line jsme loni zřídili CHAT, kde Vám pomáháme s vyhledáváním konkrétních předpisů, odbornějších dotazů nebo také s ovládáním jednotlivých aplikací.

Nově CHAT naleznete v záložce Další v položce Kontakt a chat.

Upozorňujeme: Tato služba nefunguje jako právní poradna (podle §1 a §2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii).

Únor 2019

Týdenní Bulletin

Novinky ze Sbírky zákonů na Váš e-mail - bezplatný odběr pátečního týdenního MiniBulletinu, který obsahuje novinky v legislativě, daňové povinnosti následujícího týdne a další informace v EPISu.

Registrace na stránce: https://www.novyepis.cz/tydenni-bulletin/novy-odberatel

Starší čísla MiniBulletinu naleznete v záložce Aplikace - Týdenní bulletin.

Leden 2019

Přehledy sazeb (např. stravné, sazby vybraných daní, daňové odpisy, zdravotní pojištění ...) podle stavu právní úpravy k 1.1.2019 naleznete v aplikaci Vybrané sazby.

Cestovní příkaz - vyúčtování pracovní cesty - pro rok 2019 naleznete v aplikaci Formuláře - tiskopisy.

Prosinec 2018

Spuštěna aplikace Kalkulátory

Výpočty např. odměn advokátů, správce, likvidátora, úroků a poplatků.

Z jednotlivých kalkulátorů, které jsou seřazeny podle právních předpisů, je možný přístup do konkrétních ustanovení právních předpisů, které zjišťované sazby upravují.

Listopad 2018

21.11.2018 - spuštěna nová aplikace Přestupky

V aplikaci naleznete přehled sankcí podle právní úpravy ČR, peněžité tresty za přestupky a správní delikty. Pro jednodušší orientaci jsou přestupky rozděleny do oblastí.

"Přestupkem je společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin." (podle §5 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich). Přestupku se dopouští jak fyzická, tak právnická osoba či podnikající fyzická osoba.

Říjen 2018

Nová aplikace - Sněmovní tisky

V novém EPISu on-line naleznete novou aplikaci Sněmovní tisky, která obsahuje zpracované Důvodové zprávy. Nyní jsou zpracovány všechny důvodové zprávy k zákonům, které vyšly v roce 2018 a dále většina důvodových zpráv z roku 2017.

Důvodová zpráva je povinnou součástí návrhu zákona a je tedy součástí sněmovního tisku. Důvodová zpráva má obecnou část a zvláštní část.

Obecná část důvodové zprávy obsahuje:

 • zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu k zákazu diskriminace,
 • odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace,
 • vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku,
 • zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky,
 • zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva Evropské unie, a výsledky konzultací s orgány EU,
 • zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána,
 • předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí,
 • zhodnocení dopadů navrhovaného řešení k ochraně soukromí a osobních údajů,
 • zhodnocení korupčních rizik
 • odůvodnění návrhu, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s návrhem zákona souhlas již v prvém čtení, pokud se to navrhuje.

(Zdroj: Legislativní helpdesk)

Září 2018

Upozornění - Přihlášení do nové verze EPIS® on-line

Přihlášení do nové verze EPISu na https://www.novyepis.cz/ probíhá jiným způsobem, a to pomocí e-mailové adresy a hesla.

Srpen 2018

Můžete nás také sledovat na facebooku http://facebook.com/epis.cz/, kde Vás pravidelně upozorňujeme na novinky v právním systému EPIS®, zajímavosti z právních norem a dalších textů. Náměty nebo připomínky s námi můžete sdílet.

Červenec 2018

Zasílání novinek v legislativě, daňových povinností a dalších zajímavostí

I nadále pokračujeme v pravidelném zasílání novinek v legislativě, daňových povinností a dalších zajímavostí. Z důvodu zavedení GDPR jsme byli nuceni přistoupit k nové registraci uživatelů, kteří mají o toto zasílání zájem.

Registrujte se na https://www.epis.cz/bulletin/prihlaseni-k-odberu.

Červen 2018

EPIS off-line - Změna distribuce datových nosičů

V červnu poprvé došlo ke změně distribuce aktualizací EPISu z DVD-ROM na USB Flash disk. K této změně jsme byli nuceni přistoupit z důvodu zvyšujícího se objemu dat, která se brzy kapacitně nevejdou na DVD-ROM, a také z důvodu, že výrobci počítačů přestávají dodávat jejich výrobky se zabudovanou DVD mechanikou.

Vzhledem k rozdílným cenám těchto nosičů jsme nuceni přistoupit k navýšení ceny, kterou platíte za distribuci na datových nosičích.

Proto Vám stále nabízíme, i vzhledem k nedávnému navýšení ceny poštovného, možnost bezplatné úpravy Vašeho předplatného na stahování aktualizací přes internet, které obsahuje pouze snížený distribuční poplatek, a navíc aktualizovaná právní data se k Vám dostanou řádově o několik dnů dříve (zpravidla o 3 - 5 dnů).

Přechod na elektronickou fakturaci

Postupně přecházíme na elektronickou fakturaci. Z tohoto důvodu jsme Vás požádali o sdělení e-mailové adresy, na kterou budou elektronické faktury zasílány. Takto zasílané doklady splňují všechny náležitosti stanovené v §26 a §29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Co je to elektronická faktura/ce

"Elektronická faktura (dále jen „e-faktura“) je dokumentem v digitální podobě (elektronickým dokumentem) podle ustanovení §2 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a nařízení eIDAS. Může být doručena ve strukturovaném nebo nestrukturovaném datovém formátu. Může být účetním záznamem podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, daňovým dokladem podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, může sloužit i pro jiné účely (např. jako dodací list, záruční list, důkazní prostředek apod.).

E-faktura je dle Evropské směrnice 2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017.

E-faktura je dle Usnesení vlády č. 347/2017 a vyhlášky č. 194/2009 Sb. elektronická faktura ve formátech, které předepisuje Evropská směrnice 2014/55/EU, a elektronická faktura ve formátu isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší."

(Zdroj: Ministerstvo financí ČR)

Květen 2018

Žádost o souhlas se zpracováním osobních údajů

Fyzickým osobám byl zaslán na e-mail žádost o schválení zpracování osobních údajů.

V souvislosti s novým nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR) jsme některým z našich uživatelů zaslali na e-mail žádost o schválení zpracování osobních údajů, ve kterém jsme žádali o udělení/obnovení Vašeho souhlasu. Tento souhlas potřebujeme, abychom Vám nadále mohli poštou či e-mailem zasílat informace ohledně aktualizací či změn v právním systému EPIS® a zůstat tak s Vámi v kontaktu i třeba telefonicky.

Tento souhlas je platný po dobu platnosti smluvních podmínek.

A co je osobní údaj?

Termín "osobní údaj" se čím dál častěji skloňuje snad ve všech médiích s blížícím se termínem účinnosti (25.5.2018) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), více známé pod zkratkou "GDPR". Definici termínu "osobní údaj" obsahuje jak zmíněné evropské nařízení tak i český zákon o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.).

Osobním údajem je například: jméno, telefonní číslo, e-mailová adresa, statická IP adresa, číslo bankovního účtu, IČO, ale také se v nařízení výslovně uvádí, že za osobní údaje mohou být považovány i identifikátory cookies.

Také my musíme reagovat na tuto skutečnost. Z tohoto důvodu jsme některým uživatelům (fyzickým osobám) zaslali formulář se souhlasem o zpracování osobních údajů.

Celý text nařízení naleznete v EPISu v sekci Právo EU pod celexovým číslem 32016R0679.

Duben 2018

Spouštíme zkušební provoz nové verze EPIS® on-line

Spustili jsme zkušební verzi nového EPISu on-line na https://www.novyepis.cz.

Některé z novinek, které přináší nová verze:

 • modernější vzhled, který se dokáže přizpůsobit i Vašim mobilním zařízením,
 • přehledy o nově zařazených textech v jednotlivých aplikacích na úvodní straně,
 • rychlé vyhledávání již na úvodní straně,
 • našeptávače při zadávání vyhledávání,
 • vztah k judikatuře na úrovni paragrafů právních předpisů,
 • informace o právních předpisech (registr) obsahují vztahy na judikaturu, věstníky, vyhlášky měst a krajů,
 • odkazy zobrazují po najetí myší, informace o textu na který vede odkaz,
 • barevné porovnání znění částí právních předpisů.

Únor 2018

EPIS on-line a EPIS off-line

Vlastnosti EPISu on-line

 • aplikace se neinstaluje, jednoduchý přístup přes internetový prohlížeč
 • vždy aktuální, průběžně doplňovaná data
 • lze používat i na mobilních zařízeních
 • licence je vázána na přihlašovací údaje
 • nezávislý na operačním systému (Windows, Linux, Android, iOS atp.)
 • nezabírá místo na pevném disku počítače

Vlastnosti EPISu off-line

 • aplikace se instaluje na počítač zákazníka (možnost síťové instalace)
 • týdenní, čtrnáctidenní, měsíční, dvouměsíční nebo čtvrtletní aktualizace přes internet nebo aktualizace pravidelnými zásilkami nosičů
 • pokud instalujete přes DVD, systém nevyžaduje připojení k internetu
 • více možností licencování; obvykle je licence vázána na zařízení
 • vyžaduje systém MS Windows 7 nebo novější

Leden 2018

Upozornění pro uživatele EPISu off-line - Česká pošta zdražuje

Od 1.2.2018 se mění ceny poštovného. Jelikož se jedná o poměrně citelné zdražení, musíme již tento fakt promítnout i do fakturace. Tímto Vás proto chceme upozornit na možnost stahování aktualizací přes internet oproti zasílání DVD nosičů poštou. V tomto případě by Vám nebylo fakturováno poštovné a balné, ale jen distribuční poplatek za aktualizaci po internetu. Ušetříte tak 50 % nákladů na distribuci a aktualizovaná právní data se k Vám dostanou řádově o několik dnů dříve (zpravidla o 3 - 5 dnů).