Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.10.2021 do 31.12.2023.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů

266/2021 Sb.

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

Informace

266

VYHLÁŠKA

ze dne 30. xxxxxx 2021,

kterou xx xxxx xxxxxxxx č. 268/2009 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §194 xxxx. x) xxxxxx č. 183/2006 Xx., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx):

Xx. I

Vyhláška č. 268/2009 Sb., x technických xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 20/2012 Xx. x xxxxxxxx č. 323/2017 Xx., xx mění xxxxx:

1. Poznámky xxx xxxxx x. 31 x 32 xxxxx:

"31) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/94/EU xx xxx 22. xxxxx 2014 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2019/1745.

32) XXX XX 62196-2 xx. 2 Xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx zásuvková xxxxxxx x xxxxxxxxx přívodky - Nabíjení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx - Část 2: Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx přístroje x xxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.".

2. Xxxxxxxx pod xxxxx x. 34 xxx:

"34) XXX XX 17127 Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stanice na xxxxxx vodík x xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

3. X §48x se xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 6, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 36 x 37 xxxxx:

"(4) Xxxxxxx přístupné dobíjecí xxxxxxx xx střídavý xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 3,7 xXX xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kategorie X xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zásuvkovými xxxxxxxxxx xxxx 3 X, v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx32) x xxxxxx xxxxxxxx 3,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx36) x režimu xxxxxxxx 1 xxxx 2.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanice na xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx vyšším xxx 3,7 xXX xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kategorie X xxxx xxx vybaveny xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx přípojkami typu 2, x xxxxxxx x xxxxxxxxx hodnotami32).

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxx x závislosti xx požadavcích na xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx hodnotami37).

36) XXX XXX 60884-1 Xxxxxxx a xxxxxxx xxx domovní a xxxxxxx xxxxxxx - Xxxx 1: Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

37) XXX XX 15869-2 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Elektrická xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx 400 V, xx 63 X, 50 Xx - Xxxx 2: Xxxxxxxx xx xxxxx, požadavky xx xxxxxxxxxx xxxx XXX XX 16840 Xxxxxxxx vnitrozemské xxxxxx - Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx 400 V, 50 Xx a xxxxx xxxxxxxxx 250 X.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 6 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 7 xx 9.

4. V §48x odst. 7 xx xxxxx "Vodíkové" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxx".

5. X §48a xxxx. 9 se xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxxxxxx,".

6. Na xxxxx §48a se xxxxxxxx xxxxxxxx 10 xx 13, které xxxxxx poznámek xxx xxxxx x. 38 xx 41 znějí:

"(10) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx plyn xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx (XXX) používaný jako xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx musí splňovat xxxxxxx xxxxxxx38) xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx.

(11) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zemní xxxx (XXX) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx splňovat xxxxxxx xxxxxxx39) stanovené xxx plnicí tlak.

(12) Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx specifikace x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx40).

(13) Čerpací xxxxxxx xx xxxxx plyn xxxxxxxxxx zkapalněný xxxxx xxxx (LNG), xxxxxxxxx xxxx palivo pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx výhradně xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx splňovat xxxxxxx hodnoty41).

38) ČSN XX XXX 16923 Xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx - XXX stanice pro xxxxxx vozidel.

39) ČSN XX XXX 16924 Xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx - XXX xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

40) ČSN XX ISO 12617 Xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx - 3,1 XXx xxxxxxxx.

41) XXX XX XXX 20519 Xxxx x xxxxx xxxxxxxx - Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx paliva xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx plyn - Xxxxx 5.3 xx 5.7.".

7. Xx §48x xx xxxxxx xxxx §48x, který xxxxxx xxxxxxx x poznámky xxx čarou x. 42 xxx:

"§48x

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx42)

(1) Nová xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx stavby, která xx xxxx než 10 xxxxxxxxxxx stání, xxxxx xxxxxx pro xxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stanicí x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx dobíjecí stanice xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx místo, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xx xxxxxxxx uvnitř xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx elektrických rozvodů xxxxxx, nebo

b) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx pro xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx stavby pro xxxxxxx, která má xxxx xxx 10 xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro pozdější xxxxxxxxx dobíjecí xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx takové xxxxxx

x) je xxxxxxxx xxxxxx budovy x x xxxxx dokončené xxxxxx se xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx elektrických xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx stavby xx xxxx změna xxxx x parkoviště xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 7 % xxxxxxxxx nákladů xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

42) Xx. 8 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2010/31/EU xx xxx 19. xxxxxx 2010 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/844.".

Xx. II

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 12. xxxxxxxxx 2021, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. I xxxx 7, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce následujícího xx jejím vyhlášení.

Ministryně xxx xxxxxx xxxxxx:

Xxx. Xxxxxxxxx x. r.

Informace

Právní xxxxxxx x. 266/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 12.11.2021, x výjimkou ustanovení čl. I bodu 7, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.10.2021.

Xxxxxx předpis x. 266/2021 Xx. xxx xxxxxx právním předpisem č. 283/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.