Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.09.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.10.2021.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů

266/2021 Sb.

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

Informace

266

XXXXXXXX

xx xxx 30. xxxxxx 2021,

kterou xx xxxx xxxxxxxx č. 268/2009 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozvoj xxxxxxx xxxxx §194 xxxx. x) xxxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx):

Xx. I

Vyhláška č. 268/2009 Sb., x technických xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 20/2012 Xx. x xxxxxxxx č. 323/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Poznámky xxx xxxxx x. 31 x 32 xxxxx:

"31) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2014/94/EU xx xxx 22. xxxxx 2014 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx nařízení Komise x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2019/1745.

32) XXX XX 62196-2 xx. 2 Vidlice, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x vozidlové xxxxxxxx - Nabíjení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx - Xxxx 2: Xxxxxxxxx xx rozměrovou xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x dutinkami xx xxxxxxxx proud.".

2. Xxxxxxxx pod xxxxx x. 34 xxx:

"34) XXX XX 17127 Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

3. X §48x se xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 6, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 36 x 37 xxxxx:

"(4) Xxxxxxx přístupné dobíjecí xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx nejvýše 3,7 xXX xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kategorie X xxxx být xxxxxxxx alespoň

a) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx typu 3 X, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx32) x xxxxxx xxxxxxxx 3,

x) zásuvkami v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx36) x xxxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2.

(5) Xxxxxxx přístupné xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 3,7 kVA xxxxxxxxx xxx elektrická xxxxxxx xxxxxxxxx L xxxx xxx vybaveny xxxxxxx zásuvkami nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2, x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx32).

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxx plavidla xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx hodnotami37).

36) XXX XXX 60884-1 Xxxxxxx x zásuvky xxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx - Xxxx 1: Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

37) XXX XX 15869-2 Plavidla xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, třífázový xxxxx 400 X, xx 63 X, 50 Xx - Xxxx 2: Přípojka xx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx XXX XX 16840 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx břehová xxxxxxxx, xxxxxxxxx napětí 400 X, 50 Xx x proud xxxxxxxxx 250 X.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 6 se xxxxxxxx xxxx odstavce 7 xx 9.

4. V §48x odst. 7 xx xxxxx "Xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxx".

5. X §48x xxxx. 9 se xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxx slova ", xxxxx xxxxxxxxx,".

6. Xx xxxxx §48x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 10 xx 13, které xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx č. 38 xx 41 xxxxx:

"(10) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx plyn xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx plyn (XXX) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx38) stanovené xxx plnicí xxxx.

(11) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx vydávající xxxxxxxxxx xxxxx xxxx (XXX) používaný jako xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx musí splňovat xxxxxxx xxxxxxx39) xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx.

(12) Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx vozidla, kromě xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx zkapalněného xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx specifikace x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx40).

(13) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx (LNG), xxxxxxxxx xxxx palivo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx výhradně xxx xxxxx interoperability xxxxxxxx xxxxxxx hodnoty41).

38) XXX XX XXX 16923 Xxxxxx stanice xx xxxxx plyn - XXX xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

39) ČSN XX XXX 16924 Xxxxxx stanice xx xxxxx xxxx - XXX xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

40) XXX XX XXX 12617 Xxxxxxxx vozidla - xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx - 3,1 MPa xxxxxxxx.

41) ČSN XX XXX 20519 Xxxx x lodní xxxxxxxx - Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na zkapalněný xxxxx xxxx - Xxxxx 5.3 až 5.7.".

7. Xx §48x xx xxxxxx xxxx §48x, xxxxx včetně xxxxxxx a xxxxxxxx xxx čarou x. 42 xxx:

"§48x

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx42)

(1) Nová xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx stavby, která xx xxxx xxx 10 xxxxxxxxxxx stání, xxxxx stavby xxx xxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx pro pozdější xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vozidla xxx xxxxx páté xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx takové stavby

a) xx umístěno uvnitř xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx tato xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nebo

b) x xxxxxxx xxxxxxx sousedí x x xxxxx xxxxxxxxx stavby se xxxx xxxxx týká xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx pro xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, která xx xxxx xxx 10 xxxxxxxxxxx stání, musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx parkovací xxxxx xxx pozdější xxxxxxxxx dobíjecí xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx dokončené xxxxxx xx tato xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx budovy, nebo

b) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx tato změna xxxx x xxxxxxxxxx xxxx elektrických xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 1 a 2 xx nevztahují xx změnu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx náklady xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x elektrických rozvodů xxxxxxxxx 7 % xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx dokončené xxxxxx.

42) Xx. 8 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2010/31/EU xx xxx 19. května 2010 o energetické xxxxxxxxxx budov, xx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/844.".

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 12. xxxxxxxxx 2021, x xxxxxxxx ustanovení čl. I xxxx 7, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx třetího xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jejím vyhlášení.

Ministryně xxx xxxxxx xxxxxx:

Xxx. Xxxxxxxxx v. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 266/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 12.11.2021, x výjimkou xxxxxxxxxx čl. I xxxx 7, xxxxx nabývá účinnosti 1.10.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich netýká xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.