Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů
266/2021 Sb.
30.06.2021
14.07.2021
01.10.2021
31.12.2023
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 12.11.2021, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 7, které nabývá účinnosti 1.10.2021.
vyhláška
vyhláška ministerstva
Stavebnictví