Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
255/1946 Sb. Zákon o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození R P
254/1946 Sb. Vyhláška o lhůtě k podávání žádosti o vrácení československého státního občanství manžely československých státních občanek R P
251/1946 Sb. Zákon o vyvlastnění pražského sanatoria v Praze-Podolí R P
247/1946 Sb. Zákon, jímž se mění a doplňují předpisy o očistných komisích pro přezkoumání činnosti veřejných zaměstnanců R P
245/1946 Sb. Zákon, jímž se mění a doplňují dekrety presidenta republiky o mimořádném lidovém soudnictví a prodlužuje jejich účinnost R P
240/1946 Sb. Vyhláška o skončení platnosti vládního nařízení ze dne 18. ledna 1929, č. 9 Sb., o zákazu soudně vymáhati vklady učiněné ve starých rakouskouherských korunách u poštovních úřadů na nynějším území republiky Československé pro poštovní spořitelnu budapešťskou nebo vídeňskou R P
234/1946 Sb. Finanční zákon, kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1947 R P
229/1946 Sb. Vládní nařízení o úpravě služby vnitřního státního dluhu v roce 1946 R P
218/1946 Sb. Vyhláška o úpravě příslušnosti v trestních věcech důchodkových R P
217/1946 Sb. Vládní nařízení o stanovení konce doby zvýšeného ohrožení republiky R P
214/1946 Sb. Vyhláška, kterou se opravují tiskové chyby v dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 103 Sb., o znárodnění soukromých pojišťoven R P
213/1946 Sb. Vládní nařízení o zavedení zimního času v období 1946/1947 R P
212/1946 Sb. Zákon o zimním čase R P
209/1946 Sb. Vyhláška, jíž se upravuje příslušnost úřadů ve věcech dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku osob, které po 1. listopadu 1945 změnily bydliště, a mění vyhláška ministerstva financí ze dne 12. září 1946, č. 174 Sb., o delegaci berních správ k přijetí přihlášek (přiznání) a k vyměření dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku R P
205/1946 Sb. Vládní nařízení, kterým se stanoví jednotné účetní zásady R P
202/1946 Sb. Zákon, jímž se mění některá ustanovení o dani důchodové R P
198/1946 Sb. Zákon o zrušení a o změně soudních rozhodnutí o rozvodu nebo o rozluce z doby nesvobody R P
196/1946 Sb. Zákon, jímž se doplňují některá ustanovení zákona ze dne 24. července 1919, č. 462 Sb., o propůjčování míst legionářům R P
195/1946 Sb. Zákon o použivatelnosti předpisů z doby nesvobody R P
192/1946 Sb. Zákon o dvouletém hospodářském plánu R P