Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
182/2023 Sb. Zákon o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů R P
182/2022 Sb. Vyhláška o stanovení charakteristik přiměřených požadavků na poskytování služby přístupu k internetu a přístupu k hlasové komunikační službě v pevném místě a parametrů jejich kvality v rámci univerzální služby R P
182/2021 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě R P
182/2020 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce R P
182/2019 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí R P
182/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a další související zákony R P
182/2017 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 23. května 2017 sp. zn. Pl. ÚS 10/16 ve věci návrhu Krajského soudu v Praze na zrušení části § 17 odst. 4 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) R P
182/2016 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně R P
182/2015 Sb. Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky R P
182/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony R P
182/2010 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Alfonse Muchy R P
182/2009 Sb. Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce R P
182/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 166/99 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů R P
182/2007 Sb. Nařízení vlády o odchylné úpravě pracovní doby a doby odpočinku členů jednotky hasičského záchranného sboru podniku R P
182/2006 Sb. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) R P
182/2005 Sb. Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce R P
182/1997 Sb. Sdělení o sjednání Usnesení č. 1/97 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) "Společný tranzitní režim" ze dne 4.7.97 týkající se prodloužení zákazu použití globální záruky, který byl vydán usneseními č. 1/96 a č. 2/96 Smíšeného výboru ES-ESVO "Společný tranzitní režim" R P
182/1996 Sb. Nařízení vlády o podmínkách ochrany národní kulturní památky sídla Parlamentu ČR R P
182/1995 Sb. Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Republiky Slovinsko o spolupráci v oblasti školství, kultury a vědy R P
182/1993 Sb. Zákon o Ústavním soudu R P