Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 17.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 29.08.2014.


Zákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

182/2014 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona č. 266/2006 Sb. Čl. I

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 267/2006 Sb. Čl. II

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 262/2006 Sb. Čl. III

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 264/2006 Sb. Čl. IV

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 218/2007 Sb. Čl. V

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona č. 261/2007 Sb. Čl. VI

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona č. 155/1995 Sb. Čl. VII

ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST Čl. VIII

INFORMACE

182

XXXXX

xx xxx 24. xxxxxxxx 2014,

kterým xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx České republiky:

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 266/2006 Xx.

Xx. X

Xxxxx č. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx pojištění zaměstnanců, xx xxxxx zákona x. 218/2007 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx č. 41/2009 Xx., zákona x. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 282/2009 Xx., xxxxxx č. 303/2009 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Sb., xxxxxx č. 375/2011 Xx., zákona č. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 401/2012 Xx. x xxxxxx x. 463/2012 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §91 xx xxxxx "2015" xxxxxxxxx xxxxxx "2017" x xxxxx "2025" xx xxxxxxxxx xxxxxx "2027".

2. X §92 odst. 1, xxxx. 2 xxxx. x) x x) x xxxx. 3 xxxx. x) x c) xx xxxxx "2014" xxxxxxxxx xxxxxx "2016".

3. X §92 xxxx. 1, xxxx. 2 písm. x) x xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "2015" xxxxxxxxx xxxxxx "2017".

4. X §94 xxxx. 1 xx xxxxx "2014" xxxxxxxxx xxxxxx "2016".

5. X §94 xxxx. 2 xx xxxxx "2015" xxxxxxxxx xxxxxx "2017".

6. X §95 xx xxxxx "2014" xxxxxxxxx xxxxxx "2016" x xxxxx "2015" xx xxxxxxxxx xxxxxx "2017".

7. X §99 xx číslo "2015" xxxxxxxxx xxxxxx "2017" x xxxxx "2018" se xxxxxxxxx xxxxxx "2020".

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 267/2006 Sb.

Čl. XX

Xxxxx č. 267/2006 Sb., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 218/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 26/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Sb., zákona x. 479/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 282/2009 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx. x xxxxxx x. 463/2012 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxx xxxxxxx xxxxx xx. XXXII xx číslo "2014" xxxxxxxxx číslem "2016" x xxxxx "2015" xx xxxxxxxxx číslem "2017".

2. X části xxxxxxx třetí xx. XXXXXX se xxxxx "2015" nahrazuje číslem "2017".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 262/2006 Xx.

Xx. XXX

X §365 xxxx. 2 xxxxxx č. 262/2006 Sb., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxx x. 365/2011 Sb., xx xxxxx "9" xxxxxxxxx xxxxxx "4".

ČÁST XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 264/2006 Xx.

Xx. XX

X xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. LXX xxxxxx č. 264/2006 Sb., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákoníku xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 218/2007 Xx., zákona x. 282/2009 Xx. x xxxxxx x. 463/2012 Xx., xx slova ", a x xxxxxxxx xx. XXXXX xxxx 1 xx 3, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2015" xxxxxxx.

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x. 218/2007 Sb.

Čl. X

X xxxxx xxxxx xx. VII zákona č. 218/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon č. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 267/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pojištění zaměstnanců, xxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxx x. 110/2006 Xx., o xxxxxxxx x existenčním xxxxxx, xxxxx x. 218/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 282/2009 Xx. x zákona x. 463/2012 Xx., xx xxxxx "2015" xxxxxxxxx xxxxxx "2017".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx.

Xx. XX

Xxxxx č. 261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 2/2009 Sb., xxxxxx x. 206/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 282/2009 Xx., xxxxxx x. 292/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Sb., xxxxxx x. 329/2011 Sb., xxxxxx x. 366/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Sb., xxxxxx x. 463/2012 Xx., xxxxxx x. 313/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx č. 340/2013 Xx. a xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxx první xx. I se xxx 4 xxxxxxx.

2. X části padesáté xxxxx xx. XXXXX xxxx 1 se xx xxxxx písmene x) čárka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x) xx xxxxxxx.

XXXX SEDMÁ

Změna zákona x. 155/1995 Sb.

Čl. XXX

X §16 xxxx. 3 xxxxxx č. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 134/1997 Sb., xxxxxx x. 424/2003 Xx., xxxxxx č. 281/2004 Xx., xxxxxx x. 24/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx č. 218/2007 Xx., xxxxxx x. 282/2009 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Xx., xxxxxx x. 463/2012 Sb. x zákonného xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xx ve xxxx čtvrté xxxxx "2014" nahrazuje xxxxxx "2016".

XXXX OSMÁ

ÚČINNOST

Čl. XXXX

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, x výjimkou části xxxxx čl. III, který xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2015.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 182/2014 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 29.8.2014, x výjimkou xxxxx xxxxx čl. III, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.1.2015.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.