Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 29.08.2014.


Zákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

182/2014 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona č. 266/2006 Sb. Čl. I

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 267/2006 Sb. Čl. II

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 262/2006 Sb. Čl. III

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 264/2006 Sb. Čl. IV

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 218/2007 Sb. Čl. V

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona č. 261/2007 Sb. Čl. VI

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona č. 155/1995 Sb. Čl. VII

ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST Čl. VIII

INFORMACE

182

XXXXX

xx dne 24. xxxxxxxx 2014,

kterým xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

Změna xxxxxx x. 266/2006 Xx.

Xx. X

Xxxxx č. 266/2006 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xx xxxxx xxxxxx x. 218/2007 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., zákona č. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 158/2009 Sb., xxxxxx x. 282/2009 Xx., xxxxxx x. 303/2009 Sb., zákona x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Xx. x zákona x. 463/2012 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §91 se xxxxx "2015" xxxxxxxxx xxxxxx "2017" a xxxxx "2025" se xxxxxxxxx číslem "2027".

2. X §92 xxxx. 1, odst. 2 xxxx. b) x x) a odst. 3 xxxx. b) x x) se xxxxx "2014" xxxxxxxxx xxxxxx "2016".

3. X §92 xxxx. 1, xxxx. 2 písm. x) a odst. 3 xxxx. x) xx xxxxx "2015" xxxxxxxxx číslem "2017".

4. X §94 xxxx. 1 xx číslo "2014" xxxxxxxxx xxxxxx "2016".

5. X §94 xxxx. 2 xx xxxxx "2015" nahrazuje xxxxxx "2017".

6. V §95 xx xxxxx "2014" xxxxxxxxx číslem "2016" a xxxxx "2015" se xxxxxxxxx xxxxxx "2017".

7. X §99 xx číslo "2015" nahrazuje xxxxxx "2017" x xxxxx "2018" xx nahrazuje xxxxxx "2020".

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x. 267/2006 Xx.

Xx. XX

Xxxxx č. 267/2006 Sb., x xxxxx zákonů souvisejících x přijetím zákona x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 218/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., zákona x. 26/2008 Sb., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 479/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 282/2009 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx. x xxxxxx x. 463/2012 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X části xxxxxxx xxxxx xx. XXXXX xx číslo "2014" xxxxxxxxx xxxxxx "2016" x číslo "2015" xx nahrazuje xxxxxx "2017".

2. X xxxxx xxxxxxx xxxxx čl. XXXXXX xx číslo "2015" nahrazuje číslem "2017".

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 262/2006 Xx.

Xx. XXX

X §365 odst. 2 xxxxxx č. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 365/2011 Sb., xx xxxxx "9" nahrazuje xxxxxx "4".

ČÁST ČTVRTÁ

Změna xxxxxx x. 264/2006 Xx.

Xx. XX

X xxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. LXX xxxxxx č. 264/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 218/2007 Xx., zákona x. 282/2009 Xx. x xxxxxx x. 463/2012 Xx., se xxxxx ", a s xxxxxxxx xx. XLIII xxxx 1 xx 3, které nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2015" xxxxxxx.

XXXX PÁTÁ

Změna zákona x. 218/2007 Xx.

Xx. X

X části sedmé xx. VII xxxxxx č. 218/2007 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx x. 267/2006 Xx., o xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx práce, xx znění xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxx x. 110/2006 Xx., x životním x existenčním xxxxxx, xxxxx č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 282/2009 Xx. x xxxxxx x. 463/2012 Xx., xx číslo "2015" xxxxxxxxx xxxxxx "2017".

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x. 261/2007 Sb.

Čl. XX

Xxxxx č. 261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx veřejných rozpočtů, xx znění xxxxxx x. 2/2009 Xx., xxxxxx x. 206/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 282/2009 Xx., xxxxxx č. 292/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 329/2011 Sb., xxxxxx č. 366/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., zákona x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 463/2012 Xx., xxxxxx x. 313/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 340/2013 Xx. a xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxx xxxxx xx. X xx xxx 4 xxxxxxx.

2. X xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. XXXXX xxxx 1 se xx xxxxx xxxxxxx x) čárka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x) xx xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x. 155/1995 Xx.

Xx. XXX

X §16 odst. 3 xxxxxx č. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 134/1997 Sb., xxxxxx x. 424/2003 Xx., xxxxxx č. 281/2004 Xx., xxxxxx x. 24/2006 Sb., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 218/2007 Sb., xxxxxx x. 282/2009 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx č. 470/2011 Xx., xxxxxx x. 463/2012 Xx. x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx č. 344/2013 Xx., se xx xxxx xxxxxx xxxxx "2014" xxxxxxxxx xxxxxx "2016".

XXXX XXXX

XXXXXXXX

Xx. XXXX

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. III, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2015.

Hamáček x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx v. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 182/2014 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 29.8.2014, x xxxxxxxx části xxxxx čl. III, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2015.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx předpisu.