Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
182/2014 Sb.
24.07.2014
29.08.2014
29.08.2014
Ustanovení části třetí čl. III nabývá účinnosti dne 1.1.2015.
zákon
zákon Parlamentu
Sociální, nemocenské a důchodové pojištění a zabezpečení, Zdravotnictví a zdravotní pojištění