Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.11.2020 do 31.12.2021.


Zákon o nemocenském pojištění
187/2006 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Rozsah působnosti §1

Účast na pojištění §2

Vymezení některých pojmů §3

Druhy dávek §4

ČÁST DRUHÁ - ÚČAST NA POJIŠTĚNÍ

HLAVA I - OKRUH POJIŠTĚNÝCH OSOB §5

HLAVA II - ÚČAST ZAMĚSTNANCŮ NA POJIŠTĚNÍ

Podmínky účasti zaměstnanců na pojištění §6

Pojištění při zaměstnání malého rozsahu §7

Pojištění zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce §7a

Souběh pojištění z více zaměstnání §8

Vynětí zaměstnanců z pojištění §9

Vznik a zánik pojištění zaměstnanců §10

HLAVA III - ÚČAST OSOB SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÝCH NA POJIŠTĚNÍ

Podmínky účasti osob samostatně výdělečně činných na pojištění §11

Pojištění při výkonu několika samostatných výdělečných činností §12

Vznik a zánik pojištění osob samostatně výdělečně činných §13

ČÁST TŘETÍ - DÁVKY

HLAVA I - OBECNÉ PODMÍNKY NÁROKU NA DÁVKY A JEJICH VÝPLATU §14 §15 §15a §16 §17

HLAVA II - DENNÍ VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD §18 §19 §20 §21 §21a §22

HLAVA III - NEMOCENSKÉ

Díl 1 - Podmínky nároku na nemocenské §23 §24 §25

Díl 2 - Podpůrčí doba u nemocenského §26 §27 §28

Díl 3 - Výše nemocenského §29 §29a §30 §31

HLAVA IV - PENĚŽITÁ POMOC V MATEŘSTVÍ

Díl 1 - Podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství §32

Díl 2 - Podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství

Délka podpůrčí doby u peněžité pomoci v mateřství §33

Počátek a ukončení podpůrčí doby u peněžité pomoci v mateřství §34

Podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství v některých případech §35

Přerušení výplaty peněžité pomoci v mateřství §36

Díl 3 - Výše peněžité pomoci v mateřství §37 §37a

Díl 4 - Společné ustanovení o peněžité pomoci v mateřství §38

HLAVA V - OTCOVSKÁ

Díl 1 - Podmínky nároku na otcovskou §38a

Díl 2 - Podpůrčí doba u otcovské §38b

Díl 3 - Výše otcovské §38c

Díl 4 - Společné ustanovení o otcovské §38d

HLAVA VI - OŠETŘOVNÉ

Díl 1 - Podmínky nároku na ošetřovné §39

Díl 2 - Podpůrčí doba u ošetřovného §40 §40a

Díl 3 - Výše ošetřovného §41

HLAVA VII - DLOUHODOBÉ OŠETŘOVNÉ

Díl 1 - Podmínky nároku na dlouhodobé ošetřovné §41a §41b §41c §41d

Díl 2 - Podpůrčí doba u dlouhodobého ošetřovného §41e §41f

Díl 3 - Výše dlouhodobého ošetřovného §41f

HLAVA VIII - VYROVNÁVACÍ PŘÍSPĚVEK V TĚHOTENSTVÍ A MATEŘSTVÍ

Díl 1 - Podmínky nároku na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství §42

Díl 2 - Podpůrčí doba u vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství §43

Díl 3 - Výše vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství §44

HLAVA IX - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O DÁVKÁCH

Díl 1 - Nárok na dávky a na jejich výplatu

Nárok na dávku §45

Nárok na výplatu dávky §46

Vzdání se nároku na výplatu dávky §47

Díl 2 - Souběh nároků na výplatu dávek §48

Díl 3 - Přechod nároku na dávky a jejich výplatu §49 §50 §51

Díl 4 - Změna nároku na dávky a jejich výplatu §52

ČÁST ČTVRTÁ - POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU PRO ÚČELY POJIŠTĚNÍ

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ §53

Ošetřující lékař §54

HLAVA II - POSUZOVÁNÍ DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI

Díl 1 - Základní pojmy

Dočasná pracovní neschopnost §55

Režim dočasně práce neschopného pojištěnce a místo pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti §56

Díl 2 - Posuzování dočasné pracovní neschopnosti

Vznik dočasné pracovní neschopnosti §57

Průběh dočasné pracovní neschopnosti §58

Ukončování dočasné pracovní neschopnosti §59

Rozhodnutí ve věcech dočasné pracovní neschopnosti §60

Díl 3 - Povinnosti a oprávnění lékařů

Povinnosti ošetřujícího lékaře §61

Povinnosti zaměstnavatele a poskytovatele pracovnělékařských služeb §62

Oprávnění ošetřujících lékařů a poskytovatele pracovnělékařských služeb §63

Díl 4 - Povinnosti a oprávnění dočasně práce neschopného pojištěnce §64

Díl 5 - Povinnosti a oprávnění zaměstnavatele §65

HLAVA III - POSUZOVÁNÍ PRACOVNÍ SCHOPNOSTI PO UPLYNUTÍ PODPŮRČÍ DOBY §66

HLAVA IV - POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU PRO ÚČELY POSKYTOVÁNÍ PENĚŽITÉ POMOCI V MATEŘSTVÍ, OŠETŘOVNÉHO, DLOUHODOBÉHO OŠETŘOVNÉHO A VYROVNÁVACÍHO PŘÍSPĚVKU V TĚHOTENSTVÍ A MATEŘSTVÍ

Díl 1 - Posuzování zdravotního stavu pro účely poskytování peněžité pomoci v mateřství §67

Díl 2 - Posuzování zdravotního stavu pro účely poskytování ošetřovného

Vznik a zánik potřeby ošetřování nebo péče §68

Povinnosti ošetřujícího lékaře §69

Povinnosti poskytovatele zdravotních služeb §70

Povinnosti pojištěnce §71

Oprávnění zaměstnavatele §72

Díl 3 - Posuzování zdravotního stavu pro účely poskytování dlouhodobého ošetřovného

Dlouhodobá péče §72a

Vznik potřeby dlouhodobé péče §72b

Průběh potřeby dlouhodobé péče §72c

Ukončení potřeby dlouhodobé péče §72d

Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče §72e

Povinnosti ošetřujícího lékaře poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče §72f

Povinnosti ošetřujícího lékaře poskytovatele zdravotních služeb ambulantní péče §72g

Díl 4 - Posuzování zdravotního stavu pro účely poskytování vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství §73

HLAVA V - KONTROLA POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU PRO ÚČELY POJIŠTĚNÍ §74 §75 §75a

HLAVA VI - KONTROLA DODRŽOVÁNÍ REŽIMU DOČASNĚ PRÁCE NESCHOPNÉHO POJIŠTĚNCE §76

HLAVA VII - SOUČINNOST POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB A FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB §77 §78

HLAVA VIII - OPRÁVNĚNÍ ORGÁNŮ NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ PŘI PORUŠOVÁNÍ POVINNOSTÍ LÉKAŘŮ PŘI POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU PRO ÚČELY POJIŠTĚNÍ §79 §80

ČÁST PÁTÁ - ORGANIZACE A PROVÁDĚNÍ

HLAVA I - ORGÁNY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ A JEJICH PŘÍSLUŠNOST K PROVÁDĚNÍ POJIŠTĚNÍ

Díl 1 - Orgány nemocenského pojištění §81

Díl 2 - Příslušnost orgánů nemocenského pojištění k provádění pojištění

Věcná příslušnost §82

Místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení §83

HLAVA II - ÚKOLY A OPRÁVNĚNÍ PŘI PROVÁDĚNÍ POJIŠTĚNÍ

Díl 1 - Úkoly a oprávnění orgánů nemocenského pojištění

Úkoly okresních správ sociálního zabezpečení §84

Úkoly České správy sociálního zabezpečení §85

Úkoly služebních orgánů §86

Úkoly Ministerstva práce a sociálních věcí §87

Odstraňování tvrdostí §88

Oprávnění orgánů nemocenského pojištění §89 §90 §91

Díl 2 - Úkoly živnostenských úřadů §91a

Díl 3 - Úkoly zaměstnavatelů v pojištění

Oddíl 1 - Rozdělení zaměstnavatelů a jejich příslušnost k plnění úkolů v pojištění §92
Oddíl 2 - Úkoly zaměstnavatelů přihlašovaných do registru zaměstnavatelů §93 §94 §95 §96 §97 §98 §99 §100
Oddíl 3 - Úkoly služebních útvarů §101
Oddíl 4 - Úkoly věznic a ústavů pro výkon zabezpečovací detence §102

Díl 4 - Povinnosti pojištěnců §103 §104

Díl 5 - Povinnosti dalších subjektů §105 §106 §107

HLAVA III - VYPLÁCENÍ DÁVEK

Díl 1 - Příslušnost k výplatě dávek §108

Díl 2 - Uplatňování nároku na výplatu dávek §109 §109a

Díl 3 - Výplata dávek

Způsob výplaty dávek §110

Výplata nemocenského v poloviční výši §110a

Výplata dávek do ciziny §111

Výplata dávky zvláštnímu příjemci §112

HLAVA IV - SDĚLOVÁNÍ ÚDAJŮ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY POJIŠTĚNÍ

Díl 1 - Povinnost zachovávat mlčenlivost §113

Díl 2 - Sdělování údajů

Oddíl 1 - Sdělování údajů mezi orgány nemocenského pojištění §114 §115

Oddíl 2 - Sdělování údajů mezi orgány nemocenského pojištění a živnostenskými úřady §115a

Oddíl 3 - Sdělování údajů orgány nemocenského pojištění ostatním subjektům §116

Oznamování vzniku dočasných pracovních neschopností zaměstnanců §116a

Oddíl 4 - Sdělování údajů orgánům nemocenského pojištění ostatními subjekty §117

Oddíl 5 - Sdělování údajů z jiných informačních systémů veřejné správy §118

Oddíl 6 - Sdělování údajů do zahraničí §119

Díl 3 - Informační systémy pojištění §120 §121

Registry pojištěnců §122 §122a

Registry zaměstnavatelů §123 §123a

Díl 4 - Zpracování údajů §123b

HLAVA V - ODPOVĚDNOST, SANKCE A PŘESTUPKY V POJIŠTĚNÍ

Díl 1 - Odpovědnost v pojištění a sankce

Odpovědnost za přeplatek §124

Krácení nebo odnětí nemocenského §125

Regresní náhrada §126

Díl 2 - Přestupky §127 §128 §129 §130 §131 §132 §133 §134 §135 §136 §137 §137a §138 §138a §139 §140 §141 §142

HLAVA VI - ŘÍZENÍ VE VĚCECH POJIŠTĚNÍ §143

Účastníci řízení §144

Zahájení řízení §145

Vysvětlení a čestné prohlášení §146

Lhůty pro vydání rozhodnutí §147 §148

Doručování §149

Rozklad §150

Odvolání a rozklad §151

Účinky odvolání a rozkladu §152

Zkrácené řízení §153

Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti, potřeby ošetřování a potřeby dlouhodobé péče §154

Souhlas orgánu nemocenského pojištění §155

Řízení o odstranění tvrdosti §156

Náklady řízení §157

Soudní přezkum §158

Exekuce §159

ČÁST ŠESTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Sdělování údajů §160

Obstarávání údajů §160a

Splnění oznamovací povinnosti §161

Podání §162 §163 §163a

Počítání času §164 §165

Zástavní právo §166

Mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku §167

Tiskopisy §167a

Úhrada poštovného §167b

Organizační složka zahraniční právnické osoby §167c §167d

Zvláštní postupy k utajení a zajištění bezpečnosti §167e §167f

Pojištění evropských pověřených žalobců §167g

ČÁST SEDMÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ §168 §169 §170 §171 §172 §173 §174 §175 §176 §177 §178 §179 §180 §181 §182 §183 §184 §185 §186 §187 §188 §189 §190 §191 §192 §193 §194 §195 §196 §197 §198

HLAVA II - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zmocňovací ustanovení §199

Zrušovací ustanovení §200

Účinnost §201

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.; č. 80/2011 Sb.; č. 14/2015 Sb.

č. 302/2009 Sb. - Čl. II

č. 303/2009 Sb. - Čl. VII

č. 362/2009 Sb. - Čl. XIV

č. 166/2010 Sb. - Čl. II

č. 347/2010 Sb. - Čl. II

č. 364/2011 Sb. - Čl. II

č. 365/2011 Sb. - Čl. XVI

č. 470/2011 Sb. - Čl. II

č. 401/2012 Sb. - Čl. XVI

č. 344/2013 Sb. - Čl. XLIII

č. 64/2014 Sb. - Čl. LXIX

č. 148/2017 Sb. - Čl. II

č. 259/2017 Sb. - Čl. VIII

č. 164/2019 Sb. - Čl. II

INFORMACE

187

XXXXX

xx xxx 14. xxxxxx 2006

o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, péče xxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx x xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x organizaci x xxxxxxxxx pojištění. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx1).

(3) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx vztahy, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství v xxxxxxx pojištění2).

§2

Xxxxx xx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) povinně, xxx-xx x osoby xxxxxxx x §5 písm. x),

x) dobrovolně, jde-li x xxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. x) xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [§3 xxxx. x)].

§3

Xxxxxxxx xxxxxxxxx pojmů

V xxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx pojištění; za xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx zániku xxxxxxxxx, xxxxx jí xxxxx xxxxxxxx xxxxx (§15), xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx pojištění (xxxx xxx "dávka") xxxx xxxxx pobírá,

b) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba nebo xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jednoho xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx složka xxxxx, v xxx xxxx xxxxxxxx zaměstnanci x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, x xxxx je xxxxxx zaměstnanec xxxxxxx x výkonu státní xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx věznice (xxxx xxx "xxxxxxx"), v xxxxx xxxxxxxx trest xxxxxx svobody xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxx zabezpečovací xxxxxxx xxxxx zařazená xx xxxxx, x xxxxxx, xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů xxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx3) xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx z xxxxxxxx4) xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx k plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx"),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

1. x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; sídlem xxxxxxxxxxx složky xx xxxxxx xxxxxx jejího xxxxxxxx,

2. x xxxxxxx xxxxx místo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx5), x xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pobytu6) x Xxxxx republice; x xxxxx, xxxxx xxxx hlášený xxx xxxxxx pobyt x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x v xxxxxxx, xx taková xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx zaměstnance, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. u organizační xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx nebo obdobným xxxxxxxxx,

x) mzdovou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, ve xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx stát, rozumí xx xxxxxxx účtárnou xxxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx platů,

e) započitatelným xxxxxxx příjem, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu1) zahrnuje xx vyměřovacího xxxxxxx xxx pojistné xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx, xx které xx xxxxxx xxxx xx mohly xxxxxxx xx zaměstnavatele xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxx xx xxxx, xxxxx xx podléhaly xxxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx daně x xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxx osvobozeny,

h) osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnou xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7),

x) samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx pro účely xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx8),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx výdělečná xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx zahraničního zaměstnance, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx dobou xxxx, po xxxxxx xx xxx podle xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, x níž tento xxxxx spojuje xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nařízení xxxxxxxxx9), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx péče x xxxxx domácnosti, vznik xxxxxxx dlouhodobé péče, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x mateřství, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx poporodní péče x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx práci, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx místo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) porodem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx narození xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) domáckým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx místě a x xxxxxxxx xxxx, xxxxxx si sami xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx na xxxxx státu, x xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní smlouvu x xxxxxxxxx zabezpečení (xxxx jen "zahraniční xxxxxxxxxxxxx"), xx-xx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xx xxxxxx písmene c) xxxxx na území Xxxxx republiky x x xxx jsou x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zaměstnance, xxxxx xxxxx smlouvy xxxxxxxx xx zahraničním zaměstnavatelem xxxx příjmy smluvních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx smluvním xxxxxxxxxxxxxxx nebo jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnavateli,

q) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx x České republice xx prospěch xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, x xxxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx státy Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie x koordinaci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx10),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxx zabezpečení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx výdělečné xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu,

u) otcem xxxxxx muž zapsaný xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx narození81),

v) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx uhrazují náklady xx xxx potřeby; x případě svěření xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx péče30) xxxx xxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx práce, xxxxxxxx xxxx obdobná xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx,

x) dobou xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxx, v xxxx tato xxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

§4

Xxxxx xxxxx

X pojištění xx poskytují tyto xxxxx:

x) nemocenské,

b) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx poporodní xxxx (xxxx jen "xxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx,

x) dlouhodobé xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx.

XXXX DRUHÁ

ÚČAST XX XXXXXXXXX

XXXXX I

OKRUH XXXXXXXXXXX XXXX

§5

Xxxxxxxxx jsou při xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxx zákoně xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

1. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

2. příslušníci Policie Xxxxx republiky, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Úřadu xxx xxxxxxxxxx styky x informace3),a vojáci x povolání4) a xxxxxx x xxxxxx xx výkonu vojenské xxxxx xxxxxx80) (dále xxx "xxxxxxxxxxx"),

3. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx pracovněprávní vztah xxxxxxxxxx xxx družstvo xxxxx

5. xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dohody x provedení xxxxx,

6. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxx,

8. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx městských xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členěných xxxxxxxxxxxx měst x xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx funkce, pro xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

9. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx Senátu Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky,

10. členové xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu, členové Xxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vysílání, xxxxxxx Rady Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx Xxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx totalitních xxxxxx, xxxxxxx Národní xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx Rady Xxxxxxx telekomunikačního xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx Veřejného ochránce xxxx,

11. xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxx zákona jmenovány xxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx statutárního orgánu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx12), popřípadě xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xx xxxxx vedoucím xxxx statutárním xxxxxxx xxxxx jediná xxxxx, x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx těmto osobám xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poměr, a xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxx veřejnou xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poměr, pokud xx xx jejich xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx uvedeny v xxxxxx 7 xx 10 x 18,

12. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

13. osoby pečující x xxxx a xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx přechodnou xxxx, xx-xx těmto osobám xxxxxxxxx odměna xxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí13) (xxxx jen "osoba xxxxxxxx x osoba x xxxxxxxx"),

14. xxxxxxxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx ve výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zařazené xx xxxxx,

15. osoby xxxxx x xxxxxx, xxxxx xx obsah xxxxxxxxxx xxxxxx, avšak xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx splněny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jeho xxxxx,

16. xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx společnosti x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx mimo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx ni xxxxx,

17. xxxxxxxxxx,

18. členové xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx x xxxxxx 1 xx 10, 20 x 21,

19. xxxxxxxxxxx,

20. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedených x §167c, jejichž xxxxx výkonu práce xx trvale x Xxxxx xxxxxxxxx,

21. osoby xxxxxxxx obchodním vedením xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

22. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 až 21, x výjimkou xxxxx xxxxxxxxxxxxxx územních samosprávných xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx města Xxxxx zvolených do xxxxxx, xxx zastupitelstvo xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x xxxx zaměstnání, pokud xxx x souvislosti xx zaměstnáním xxxxxx xxxx by xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx by xxxx, pokud by xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx republice, xxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx75) x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné.

XXXXX II

ÚČAST XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX

§6

Xxxxxxxx xxxxx č. 236/2018 Sb. x účinností xx 1.1.2019

Podmínky účasti xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx účastni xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) vykonávají xxxxxxxxxx

1. xx území Xxxxx republiky; xx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx výkon xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx trvale x Xxxxx republice, xxxx

2. x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxx výkonu práce xx xxxxxx v xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx účastni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx předpisů xxxxx, ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnání, x xxxx xxxxxx xxxxx na území Xxxxx republiky xxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxx započitatelného xxxxxx x tohoto xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxx").

(2) Rozhodný xxxxxx xxxx 2 000 Xx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx zvýší od 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx jedna xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoveného xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx kalendářnímu xxxx, a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx všeobecného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bude po xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx směrem dolů xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx desetiny xx tomto xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx účasten xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx73) a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 3 xx xxxxxxxxxx xx zaměstnance xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx.

§7

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Zaměstnáním xxxxxx rozsahu se xxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxx xxxx splněna xxxxxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. 1 xxxx. b), neboť xxxxxxxx částka započitatelného xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx rozhodný xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx výkonu zaměstnání xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištěn jen x těch xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zaměstnání xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx příjem xxxxxxxxx xx kalendářního xxxxxx, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx též, pokud xxxxxxxxxxx vykonával x xxxxxxxxxxx měsíci x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rozsahu x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx nejvýše xx xxxx trvání xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx měsíci. Xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§7x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činných xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx činní na xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx pojištění, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §6 xxxx. 1 xxxx. a) x byl xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x částce vyšší xxx 10 000 Xx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx jen x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx dohody, xx nichž xxx xxx xxxxxxxx zaměstnavatelem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx o provedení xxxxx ve xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1; xxxxxxxxxx §7 xxxx. 3 xxxxx xxx xxxxxxx.

(3) Zaměstnanec xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, jestliže xxxxxxxxx x kalendářním xxxxxx x téhož xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x provedení práce x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx z těchto xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxxx zaměstnání x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Za téhož xxxxxxxxxxxxxx xx přitom xxxxxxxx též xxxxxx xxxxxxxx zaměstnavatele.

§8

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx zaměstnání, x xxxxx každé xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx, xx pojištěn x xxxxxxx z těchto xxxxxxxxxx. Xx-xx však xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx téže xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx pojištěn z xxxxxx xxxxxxxx jen xxxxxx. Xxxxxxxx-xx člen xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx odměňován, xx z xxxx xxxxxxxx jen xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx xxx osobu, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx zřízených jeho xxxxxx.

§9

Vynětí xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx pro

a) xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výsad x xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx státě,

b) mezinárodní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxx mezinárodní organizace x písemně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx být x xxxxxx důvodu xxxxxx x xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx; xxxx prohlášení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pro xxx xxxxxxxxxx zaměstnání.

(2) Z xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx oprávnění k xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6).

§10

Xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dnem, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx jinak x xxxxxxxxxx 2 x 3.

(2) U xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x státního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx službě se xx den, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxx xxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx u

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx začal xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, a zaniká xxxx skončení výkonu xxxxx xxx smluvního xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxx do funkce x zaniká dnem xxxxxxxx xxxxxx funkce xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měst x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx, od něhož xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, a xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx funkce xxxx xxxxxxx xxxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx; xxxx-xx dosavadní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, primátor, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx rady územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx, městské xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členěného xxxxxxxxxxxx města xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx období xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx primátora xxxx xxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx, městské části xxxx městského xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx hlavního xxxxx Xxxxx a xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx výkon xxxxxx, xxxx xx xxxxx xx pojištění xxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx tato xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x náměstka xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxx x zaniká xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) osoby xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx něhož xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx13), x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nařízená karanténa,

f) xxxxxxxxxxx xxxx zařazení xx práce x xxxxxx xxxx odvolání x výkonu xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným x xxxxxxxxxxxx komanditní společnosti, xxxxxxxx xxxx pracovněprávní xxxxx xxxxxxxx pro xx práci, dnem, xx kterém xxxxx xxxxx práci xxx xxxxxxxxxx, a xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx základě smluvního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x pověření x xxxxxxxxxx vedení x xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) likvidátora xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxx funkce,

j) xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x x přípravném trestním xxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx ušlého xxxxxxx x důvodu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx dni, xx xxxxx tato xxxxxxx xxx xxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx pro xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx výzvu xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx orgánu x xx nárok na xxxxxxx xxxxxx výdělku.

(4) Xxxxxxxx sjednaná částka xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjmu x xxxxxx

x) změny xxxxxxxx částky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx účast xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx, xx kterého k xxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6 odst. 2 xxxx druhé, xxxxxx xxxxx zaměstnance xx xxxxxxxxx podle §6 xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx x tomuto xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx sjednání xxxxxxxxxxxxxxx příjmu v xxxxxx xxxxxxx rozhodného xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx, vzniká xxxxxxxxx xxx dne, xx něhož byl xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(6) Uzavřel-li xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx další xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx, xx oba pracovní xxxxxx na sebe xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nedochází x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx poměru jsou xxxxxxx podmínky xxxxxx xx pojištění; x xxxxx xxxxxxx xx xx za xx, xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx platí xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx předchozí xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx platí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx věty xxxxx a druhé xxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rozsahu nebo xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zaměstnavatele xx sídlem na xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx místo xxxxxx xxxxx xx trvale x xxxxxx x xxxxx má trvalý xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie, xxxxxx xxxx xxxxxxxx výkonu xxxxx x xxxxxx xxx v xxxxxxx, xx zaměstnavatel xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x cizině. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx zaměstnance xxxxx xxxx první, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, xx kterém xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx, ve xxxxxx xx trvale xxxxx xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzniká xxxx, xxxxx xxxxx x přihlášce x xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx dnem, xx xxxxxx byla xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x zaniká xxxx xxxxxxxx dobrovolné xxxxxx xx důchodovém xxxxxxxxx nebo dnem xxxxxxxx xxxx zaměstnání xx území České xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx který xxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxx výši podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu1) xxxxxxxxx pojistné, xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx z xxxxxxxxx, xx xxxx dříve xxx xxxx, xx xxxxxx byla xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Jestliže x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanec xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, dosavadní pojištění xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx zabezpečovací detence xxxxxx x opětovně xxxxxxx dnem nástupu xx zaměstnání po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XX POJIŠTĚNÍ

§11

Podmínky xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na pojištění

Osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx České republiky, x

x) podala xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx.

§12

Xxxxxxxxx při výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx osoba samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je x xxxx xxxxxxxxx xxx jednou.

§13

Vznik a xxxxx xxxxxxxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx činných

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx osobě samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx k xxxxxx xx pojištění, nejdříve xxxx dnem, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx x odhlášce x xxxxxxxxx, ne xxxx xxxxx než dnem, xx xxxxxx byla xxxx xxxxxxxx podána,

b) xxxx skončení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx oprávnění vykonávat xxxxxxxxxxx výdělečnou činnost,

d) xxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) prvním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx1) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx zaplaceno x této xxxxx, xxxxx v xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx nástupu výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx detence.

XXXX TŘETÍ

DÁVKY

HLAVA I

OBECNÉ XXXXXXXX XXXXXX XX XXXXX X JEJICH XXXXXXX

§14

(1) Xxxxx na xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx souběhu xxxxxxxxx xx podmínky pro xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx pojištění xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxx na xxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x těhotenství x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx všech xxxxxxxxx xxx xxxxxx.

§15

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxx xx xxxxxx dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx (§57) xxxx x xxxxxxxx karantény (§105) xxxxx po xxxxxx pojištění v xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx lhůta xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx trvalo.

(2) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxx xx zániku xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xx peněžitou pomoc x xxxxxxxxx (§34 xxxx. 1) x xxxxxxxx xxxxx. Ochranná xxxxx xxxx x xxx, xxxxxxx pojištění xxxxxxx v době xxxxxxxxxxx, 180 xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 části xxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx zde xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx x ochranné xxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx xxxxx pojištění, xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx nového xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx lhůta x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx lhůtě xxxxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxx pojištění, x xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 180 xxxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx ochranná lhůta 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx; ustanovení xxxxxxxx 1 části xxxx xxxxx xx středníkem xxxxx zde xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx plyne xxx x pojištěné xxxxxxxx, x to xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx neplyne

a) z xxxxxxxxx xxxxxxxx poživatele xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx třetího xxxxxx,

x) x xxxxxxx zaměstnání xxxxxxxxxx xxx na xxxx dovolené x xxxxx zaměstnání,

c) xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx15) xxxx xxxxxxxxx16), xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx školních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) x případě, že xxxxxxxxx odsouzeného nebo xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx z místa xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx zabezpečovací xxxxxxx,

x) xx zaměstnání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx práce,

g) x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x touto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx náhrada xxxx xxxx xxxxx.

(5) Ochranná xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx činných xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud nárok xx nemocenské x xxxxxxxxx pomoc v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx lhůta xxx xxxxxxxx xxxxx, x xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx přede xxxx, od něhož xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx však xxxxxxx x případě vzniku xxxxxx na výplatu xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx stupně, xxx-xx x xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx dnem nastoupení xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) posledním xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx osoby xx xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx z xxxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§15a

Nemocenské a xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxx xx xxxxxx zaměstnání xxxxxx rozsahu xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dočasná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx karanténa xxxx dojde k xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx x mateřství x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx zaměstnanec xxxx xxxxxxx pojištění, xxxxx xxx účasten xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dohody x xxxxxxxxx práce aspoň xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx tato xxxxxxxx xxxxxxx.

§15x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 259/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 1.2.2018

§16

Pojištěnec xxxx xxxxx xx výplatu nemocenského, xxxxxxxx pomoci x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx za dobu, xx xxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx tyto xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx osobně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou činnost,

b) xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17) xx xxxxxxxxxx, x xxxxx tyto dávky xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x vojácích x xxxxxxxx17a),

x) je xx xxxxx, jde-li x xxxxx, na xxxxx vznikl xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) vykonává trest xxxxxx svobody xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx, xx xxxxx xxxxxx nárok xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxx zabezpečovací xxxxxxx; xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx žena xx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx18).

§17

(1) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx den xx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxxx za kalendářní xxx, x xxxx xxxxxx nárok xx xxxxx nebo v xxxx nárok na xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxx xxxx xxxxxxx xxx připadající xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx započitatelný xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti (§55 odst. 4 x §57 xxxx. 6), a pro xxxxx ošetřovného též xxx, x xxxx xxxxxxxxxxx vykonával xxxxx xxx xx část xxx z xxxxxx, xx ošetřovaná xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxxxxxx do podpůrčí xxxx.

XXXXX II

DENNÍ XXXXXXXXXX XXXXXX

§18

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx stanoví xxx, xx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx kalendářních xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx dále xxxxxxxxx xxxxx; xxxx-xx x xxxxxxxxx období vyloučené xxx (odstavec 7), xxxxxxx xx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Denní xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Vyměřovacím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíce x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx základem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné xx xxxx měsíčních xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx zaplatila xxxxxxxx na xxxxxxxxx. Xx úhrnu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx pojistné xx důchodové xxxxxxxxx xxxxx xxxx první xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx základy, x xxxxx nebylo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx18a); xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx1).

(3) Rozhodným xxxxxxx xx období 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxx měsícem, ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zaměstnance xxxxxxx x období, kdy xx vzniku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx sociální xxxxxxx vznikla, xxxxxxxxxx 12 kalendářních xxxxxx, xx rozhodným xxxxxxx xxxxxx xx vzniku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx kalendářního xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v němž xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx vzniklo xxxxxxxxx zaměstnance, xxxxxxxx xx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx by xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx x zaměstnání xxxxxx xxxxxxx xxxx x zaměstnání xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx práce, xxxxxxxx xx v xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx základ xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu xxxxxxxxxxx dosaženého x xxxxx kalendářním xxxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx-xx v rozhodném xxxxxx alespoň 30 xxxxxxxxxxxx dnů, jimiž xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx předchozí xxxxxxxxxx rok, x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx v něm xxxxxxx 30 kalendářních xxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vzniku xxxxxxxxx zaměstnance. První xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xx zjišťuje postupně xx xxxx, v xxxx vznikla xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx dny xxxx

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx nenáleží xxxxxxx xxxxxx nebo xx které mu xxxxx poskytnut xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dnů dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, za xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na nemocenské x xxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. x) x x), x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xx xxxxxxxx podpůrčí xxxx xxxxx §28 xxxx. 4,

b) kalendářní xxx dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx nebo karantény, x xxxxx náleží xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx nebo odměny x xxxxxx xxxxxxx 14 kalendářních xxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti (xxxxxxxxx) nebo xxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx) xx dobu xxxxxxx 14 kalendářních xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (karantény)19); v xxxxxx xx 1. xxxxx 2012 xx 31. xxxxxxxx 2013 xx těmito xxxxxxxxxxx xxx rozumí xxxxxx xxxxxxx 21 xxxxxxxxxxxx xxx dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx, za xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, peněžitá xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx, ošetřovné nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíce, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu1) xxxxxxx pojistné na xxxxxxxxx,

x) kalendářní xxx xxxxxxxxxxx xx kalendářní xxxxxx, x nichž xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebyla xxxxxxx xxxxxxxxx.

§19

(1) Xxx xxxxx §18 xxxx. 4 xx 6 se xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) u xxxxxxxxxxx, xxxxx je pojištěn xxx xxxxxx zaměstnání xxxxxx rozsahu (§7 xxxx. 2) nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx (§7a odst. 2), xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx, x xx x xxxx xxxxxxxxxx nezaložilo xxxxx na xxxxxxxxx x kalendářním měsíci, x němž xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x zaměstnanců propuštěných x výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx detence.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §32 odst. 1 xxxx. d) x e) se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx prvního xxxxxxxx dítěte xx xxxx; xx xxxxx x x případě, xxx pojištěnec xxxxxxx xx péče totéž xxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx, xxxxx za xxxxxx téhož xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx do 4 xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx vyměřovací xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx peněžité xxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx další peněžité xxxxxx x xxxxxxxxx; xxxxxx se porovnávají xxxxx xxxxxxxxxx základy xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §21.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx) podle §39 xxxx. 4 věty xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx ke xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx).

(5) Xxxxxxxx období xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péče nebo xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx dlouhodobé péče, xxx-xx x pojištěnce, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(6) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na jinou xxxxx nebo na xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx kojení xx rozhodné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ke xxx vzniku xxxxxxxx xxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx, pokud je xx xxx ni xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx stanoveném xxxxx §18 odst. 4 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, považuje xx xx xxxxx xxxxxxxxxx základ jedna xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Pokud zaměstnání xxxxxxxx a xxx xxxxxx trvat xxxxxxx 30 kalendářních dnů, xx pravděpodobným příjmem xxxxxxxxxxxxx příjem, kterého xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx-xx o zaměstnání xxxxxx rozsahu xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx základ jedna xxxxxxxxx vyměřovacího základu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 4 xxxx 6 xxxx alespoň 30 xxxxxxxxxxxx dnů.

(8) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 7 xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx kalendářní xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x alespoň 30 xxxxxxxxxxxx dny, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, považuje se xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, kterého xx zaměstnanec pravděpodobně xxxxxx x kalendářním xxxxxx, v xxxx xxxxxxx xxxxxxxx událost. Xxxxxxxxxx odstavce 6 xxxx xxxxx xxxxx xxx obdobně.

(9) Xx xxxxxxxxxx základ xxxxxxxxxxx xx považují xxxx xxxxxx, které xx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx20) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx při xxxxxx zaměstnání malého xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx práce x xxxx kalendářních xxxxxxxx xxxxxxxxxx období, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx přitom xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx měsíce.

(10) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxx xxxxxxx xxxxxx, považuje xx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx denní xxxxxxxxxx xxxxxx zjištěný xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x pojištění xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx.

(11) Vznikne-li xxxxxxxx xxxxxxx x ochranné xxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx rozhodného xxxxxx xxx, jako xx xxxxxxxx událost xxxxxxx v xxx, xxxxx bezprostředně xxxxxxxxx xx dni, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(12) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx třicetina xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx kalendářní xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnost xxxxxxx. Nenáležela-li xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx odměna xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, x němž xx vznikla xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx vyměřovacím xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jedna třicetina xxxxxx odměny, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc, x xxxx jí dočasná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vznikla. Xxxxx xxxxxxxxxx základ xxx xxxxxxx nemocenského xxx karanténě xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxx ostatních xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xx x osoby xxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx stanoví obdobně.

(13) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx vyměřovací xxxxxx x osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(14) Nemůže-li xxxxxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxx vyměřovací xxxxxxx zaměstnance za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx kalendářní xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx měsíci; xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§20

(1) Xxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x těhotenství a xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx (§14 xxxx. 2 věta xxxxx), xxxxx na výplatu xxxx dávky

a) xx xxxxxxxx xxx, stanoví xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx základ x xxxxx pojištěné xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx §18 x 19 x za xxxxx xxxxxxxxxx základ xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx různých xxx, xxxxxxx xx xx xxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dávky z xxxxx pojištěné xxxxxxxx, xxxxx vyměřovací xxxxxx xxxxx tak, xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xxxx úpravou xxxxx §21, xxxxx byl xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu xxxxxxxxxxx xxxxx §18 x 19 x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x případě xxxx xxxxxxxxx pracovních xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x k ukončení xxxxxx neschopností dochází xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxx vyměřovací xxxxxx xxx výpočet nemocenského xxxx xxxxx tak, xx se xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 odečte denní xxxxxxxxxx xxxxxx stanovený x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Ustanovení xxxx xxxxx platí xxxxxxx xxx pro xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxx ochranných xxxx xxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx obdobně xxxxx odstavců 1 x 2.

§21

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1820 xx xxxxxx pro xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, že xx xxxxxx xxxxx redukční xxxxxxx xx počítá 90 %, x xxxxxx nad xxxxx xxxxxxxx hranici xx xxxxx xxxxxxxx hranice xx xxxxxx 60 %, z částky xxx druhou xxxxxxxx xxxxxxx xx třetí xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx 30 % x x částce xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx, xx do xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se počítá 100 %, x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx hranici do xxxxx redukční xxxxxxx xx počítá 60 %, x částky xxx druhou xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx 30 % x x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vypočtené xxxxx xxxxxxxx 1 v xxxxxxx xx první xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x nad xxxxxx xxxxxxxx hranici xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se zaokrouhlují x přesností xx 2 platná xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Denní vyměřovací xxxxxx stanovený podle xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3.

§21x

§21x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 166/2010 Sb.

§22

(1) V kalendářním xxxx xxxx

x) první xxxxxxxx hranice xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx, xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx kalendářnímu xxxx, xxx xxxxx xx xxxx redukčních hranic xxxxxxx, x přepočítacího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 1,5xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx redukční xxxxxxx 3xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx nahoru, a xx xx výpočtu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx písmen a) xx x).

(2) Xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1. lednem xxxxxxxxxxxx xxxx x tento xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xx tohoto xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu xxxxxxxxxxx xxxxx částek xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

(3) Xxxx redukčních xxxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxx zákonů xxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxx xx nemocenské

§23

Nárok xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx kterému xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx21), xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx a v xxxxxx xx 1. xxxxx 2012 do 31. prosince 2013 xxxx xxx 21 xxxxxxxxxxxx xxx.

§24

Podmínkou nároku xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činností, xx dále účast xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §11 xxxxxxx xx xxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxx xx nařízena xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx věty xxxxx platí xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§25

Nárok na nemocenské xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxx přivodil xxxxxxxx pracovní neschopnost,

b) xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx karantény xxxxxx nárok na xxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přede dnem, xx xxxxx mu xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) u xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x době xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx trestu xxxxxx svobody xxxx x xxxx útěku xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx.

Díl 2

Podpůrčí xxxx x xxxxxxxxxxxx

§26

(1) Podpůrčí xxxx u nemocenského xxxxxx 15. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 15. kalendářním dnem xxxxxxxx karantény x xxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nařízená xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx trvá xx xx xxxxxx xxx; podpůrčí xxxx xxxx trvá nejdéle 380 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxx nařízení xxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xx 1. xxxxx 2012 xx 31. prosince 2013 xxxxxxxx xxxx xxxxxx 22. xxxxxxxxxxx dnem xxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 22. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx nárok xx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 doby předchozích xxxxxxxxx pracovních xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx 380 xxxxxxxxxxxx xxx xxxx vznikem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxx zápočet xx xxxxxxx i x xxxxxxx, xx předchozí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxx pojištěnou xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxx nich nemocenské xxxxxxxxxx. Věta xxxxx x xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx činnost xxxxxx aspoň 190 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti.

(3) Vznikla-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x němž xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx odpracovanou, xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

§27

Po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §26 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx stanovenou x xxxxxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud lze xxxxxxxx, xx pojištěnec x xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx x xxxx 350 kalendářních xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxx §26, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx x k xxxx xxx dosavadní xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxxx, přičemž při xxxxxxxxxxx prodloužení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx tohoto prodloužení xxxxx xxx 3 xxxxxx. Nemocenské xxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx celkem xxxxxxx xx xxxx 350 xxxxxxxxxxxx dnů od xxxxxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxx §26.

§28

(1) Nemocenské xx xxxxxxxxxx starobního důchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx invaliditu třetího xxxxxx xxxxxxx od 15. xxxxxxxxxxxx dne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx 15. kalendářního dne xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 70 xxxxxxxxxxxx xxx, nejdéle xxxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx doba xxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; x xxxxxx xx 1. xxxxx 2012 xx 31. xxxxxxxx 2013 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx důchodů vyplácí xx 22. kalendářního xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxx xx 22. kalendářního xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 63 xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxx xx xxx, jímž xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx pojištění, xxx-xx x xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx roce xx xxxxxxxxxx vyplácí x xxxxx xxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxxxx ve větě xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxx věty xxxxx x druhé xxxxxxxxx x jednom xxxxxxxxxxx roce, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxx následujícího kalendářního xxxx, pokračuje-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx a druhé xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, než by xx vyplácelo xxxxx §26. Xxxxxxxxxxx starobního xxxxxxx xx pro xxxxx xxxx první x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, která x době dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx má xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx dne, xxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx na xxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xx xxxxxx xxxx skončit tato xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx, xxxxx sjednal xxxxxxxxxx, který xx xxxxx xxxx studentem, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (prázdnin) xxxx xxxxxx xxxx, xx vyplácí xxxxxxx xx xxx, xxx xxxx xxxxxxx doba xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx x nemocenského xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx útěku xxxxxxxxxxx x xxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx karantény z xxxxx výkonu trestu xxxxxx xxxxxxx. To xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Nemocenské xx xxxxxxxxx zaměstnanci xx dobu, po xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx volno xxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx následuje xx dni nástupu xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx věty první xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx, xxx pojištěnec xxx xxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 1 písm. x) x f) x x případě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx uvedených x §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x).

(6) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, xx kterou xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx nařízena xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx po xxx, ve xxxxxx xx zaměstnanec xxxx xxxxxxxxxx stávky.

(7) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx po xxx, kterým xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 2, x když xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti nebyl xxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxx xxxxxxxxxxxx

§29

Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx

x) 60 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx do 30. xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx karantény,

b) 66 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxxxxxx dne xxxxxx dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 60. xxxxxxxxxxxx dne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxx nařízené xxxxxxxxx,

x) 72 % denního xxxxxxxxxxxx základu od 61. xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§29x

§29 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 364/2011 Sb.

§30

Xxxxxx-xx xxxxxxx zaměstnanec xxxxx xx xxxxxx, xx kterém trvala xxxx dočasná pracovní xxxxxxxxxxx xxxx nařízená xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx za kalendářní xxx, xxxxx z xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x započitatelného příjmu xx toto období xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedeného x §21 xxxx. 4 x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx připadajících xx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx nezahrnují xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx prvních 14 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx xx 1. xxxxx 2012 xx 31. xxxxxxxx 2013 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx 21 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx.

§31

Výše xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx 50 % výše xxxxxxxxxxxx stanoveného podle §29 nebo 30, xxxxxxxx xx pojištěnec xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) zaviněnou účastí xx xxxxxx; xxxxxxx xx xxx rozumí xxxxxxxx napadení xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxx pomoc xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx uvedený x xxxxxxx c),

b) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx látek, xxxx

x) xxx spáchání úmyslného xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx přestupku.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx v mateřství

§32

(1) Xxxxx na peněžitou xxxxx x xxxxxxxxx xx

x) pojištěnka, která xxxxxxxx dítě; xxxx xxxxxxx má x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx osmého týdne xxxx očekávaným dnem xxxxxx nárok xx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx pojištěnka,

b) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx péči xxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx (§38),

x) xxxxxxxxxx, xxxxx pečuje x xxxx, jehož xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx o xxxx xxxxxx x xx xxxxx dítěte xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxx nemůže xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění, xxx které byla xxxxxx dočasně práce xxxxxxxxxx [§57 xxxx. 1 písm. x)] xxxx pro xxxxx xxxx vystaveno potvrzení xxxxx §67 xxxx. x), x nemá xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx [§36 xxxx. 1 písm. x)],

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxx manželem xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x matkou xxxxxx uzavřel písemnou xxxxxx xxxxx odstavce 7, že xxxx xxxxxxx o dítě; xxxx dohodu lze xxxxxxx x účinkem xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx x mateřství xx účast xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx alespoň xx dobu 270 xxxxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxx letech xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx (§34 xxxx. 1). Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x více xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxx účasti xx pojištění xxxxxxx x xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Podmínkou xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x mateřství xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx účasti xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 účast xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §11 xx xxxx xxxxxxx 180 kalendářních xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 1. Podmínkou xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §10 odst. 7 xx dobu xxxxxxx 180 xxxxxxxxxxxx xxx x posledním xxxx xxxxx xxxx počátku xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 1

(4) Do xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 a 3 xx xxxxxxxxxx xxx

x) xxxx studia xx xxxxxxx, vyšší xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na budoucí xxxxxxxx pro účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx22), jestliže xxxx studium bylo xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx důchod odňat x po xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x) se xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx doby xxxxxx xx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxx xxxx xxx xxxx nástupem na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx; překrývající se xxxx účasti xx xxxxxxxxx lze započítat xxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, ve xxxxxxx xx splněna xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, x z xxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jen xx xxx x xxxxxx xxxx let xxxx nástupem na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxx účast na xxxxxxxxx x 270 xxxxx souběžně v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx je xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx v mateřství xxxxxxxxxx. Není-li xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxx xx více xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx účasti xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxx x xxxx pojištění, x xxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx platí xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx.

(6) Pojištěnci, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxx osobou x evidenci, xxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx po xxxx, xx kterou xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx13) xxxxxxx x manželů xxxx x xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xx xxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a), d) x x) rozumí xxxx xx xxxxxxxx 1 xxxx věku x xxx účely xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxx, xxxxx ke xxx převzetí do xxxx xxxxxxxxx 7 xxx xxxx, nejdéle xxxx do dosažení xxxx 7 xxx x 31 xxxxx.

(8) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx být xxxxxx den, xx xxxxxxx xxxx pojištěnec x xxxx xxxxxxx, x xxx porodu; xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx musí xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Den, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx xxxxxxxxx matce xxxxxx, a xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(9) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx pomoc x mateřství xxxxxxxx xx dni xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx; to xxxxx x v případě, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(10) X xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §34 xxxx. 1 xxxx. x), považuje xx xxxxxxxx účasti xx pojištění xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3 za splněnou xx xxx xxxxxxx xx peněžitou pomoc x xxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx dnem porodu.

Díl 2

Xxxxxxxx doba x peněžité xxxxxx x mateřství

§33

Délka xxxxxxxx xxxx u xxxxxxxx xxxxxx x mateřství

Podpůrčí xxxx x xxxxxxxx xxxxxx v mateřství xxxx

x) 28 xxxxx x xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx,

x) 37 xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx více xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx 28 xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x dvě x xxxxxx xxxx,

x) 22 xxxxx x xxxxxxxxxx uvedeného x §32 xxxx. 1 xxxx. b) xx x),

x) 31 týdnů x pojištěnce, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §32 odst. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx více dětí, xxxxxxx xx xxxxxxxx 22 xxxxx podpůrčí xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx náleží, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pečuje xxxxxxx x dvě x xxxxxx xxxx.

§34

Počátek a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx u xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx doba x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx peněžitou xxxxx x mateřství. Xxxxxx xx peněžitou xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxx, který xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx do xxxxxxx šestého xxxxx xxxx očekávaným xxxx xxxxxx; xxxxx pojištěnka xxxxx xxx v xxxxx období xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx počátkem xxxxxxx xxxxx xxxx očekávaným xxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx, xxxxx k xxxxxx xxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx x),

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §32 xxxx. 1 písm. x) xx x). X případech uvedených x §32 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxx za xxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxx považuje den xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx; to xxxxx x x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx opakovaně.

(2) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx končí uplynutím xxxx xxxxxxx v §33, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx věku uvedeného x §32 odst. 6.

(3) Xx xxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxx x případě xxxxxxxx x §32 odst. 1 xxxx. d) x x) xx xxxxxxxxxx doba, po xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx matce xxxxxx, x xxxxxxxx doby xx xxxxxx do xxxxx xxxxxxx týdne xx xxxxxx; xxxxx-xx xx xxxxx dítěte xxxxx vyplácet xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xx kterou xxxx peněžitá pomoc x xxxxxxxxx vyplácena xxxxxxxxxx uvedenému x §32 odst. 1 xxxx. x) a x).

(4) Jestliže x xxxxxxx podpůrčí xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx peněžitá xxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxx nárok xx xxxxx peněžitou xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx pojištění, xxxxxxxxx xx další peněžitá xxxxx x xxxxxxxxx xx dobu, xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx u xxxx další xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xx však stanoví xxx xxx nástupu xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx.

§35

Podpůrčí xxxx x xxxxxxxx pomoci x xxxxxxxxx x některých xxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx doba x peněžité pomoci x xxxxxxxxx xxxxxx xxx 14 xxxxx x nesmí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 6 xxxxx xxx xxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx dítě xxxxxxx xxxx uplynutím xxxxxxxx doby, končí xxxxxxxx doba xxxxxxxxx 2 xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §33 x §34 xxxx. 2; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§36

Xxxxxxxxx výplaty xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx za xxxx, xx xxxxxx xx na základě xxxxxx xxxxxxx v §32 xxxx. 1 xxxx. e) xxxxx xx peněžitou xxxxx x mateřství xxxxxxxxxx, x xxxx matka xxxxxx uzavřela xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxx, xx kterou xxxx bylo xx xxxxxxxxxxx důvodů převzato xx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x této xxxx vykonává x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x mateřství xxxxxxxxxxx, práci xxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx dobu, xx kterou xxxxxx xxxx xxxxx o xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění, xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx [§57 odst. 1 xxxx. e)], x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx osoby,

d) za xxxx, xx kterou xxxxxxxxxx nepečuje x xxxxxxxx xxxx, x xxxx bylo z xxxxxx důvodu xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx,

x) pojištěnci za xxxx, xx xxxxxx xxxx bylo x xxxxxxxx poskytujícím xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Pominou-li xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1, xxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx pomoci v xxxxxxxxx, popřípadě se xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxx, xx jde-li x xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x), xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podpůrčí doba x xxxx, xx xxxxxx xx mu xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) x e), xxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx. Ustanovení §34 xxxx. 2 x 3 xxxxxx není xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x §32 xxxx. 1 xxxx. e) xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §32 xxxx. 7 x xxxxxxx xxxxxxx platí xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx pomoci x xxxxxxxxx nelze podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xxxxxxxx během xxxxxxxx xxxx stanovené xxxxx §35 xxxx. 1. Xxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx xx pojištěnci, xxxxx xxxxxxx dohodu xxxxx §32 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxxx, xxxxx doba, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pomoci x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx jdoucích.

Xxx 3

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx x mateřství

§37

Výše xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx xxxx 70 % xxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx.

§37x

§37x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 166/2010 Sb.

Xxx 4

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

§38

Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxx §32 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx x svěření xxxxxx xx péče jiné xxxxx23),

x) xxxxxxxxxx soudu x osvojení xxxxxx24),

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx25),

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx dítěte osvojiteli xx xxxx před xxxxxxxxx26),

x) xxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx27),

x) xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx péče x xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx28),

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x pěstounskou xxxx75),

x) xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxx84),

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxx osoba x xxxx xxxxxx pečuje x nemá x xxxx vyživovací povinnost, x to po xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx

§38x

(1) Xxxxx na xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx o xxxx, xxxxx je otcem,

b) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx péči xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxx xx dni xxxxxxxx do xxxx xxxx nedosáhlo 7 xxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx samostatně výdělečně xxxxx xx xxxxx xx pojištění xxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §11 xxxxxxx po dobu 3 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx otcovskou podle §38b xxxx. 2. Xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 8 alespoň xx xxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx nástupu xx xxxxxxxxx xxxxx §38b xxxx. 2.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx, jen xxxxxx-xx xxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxx 6 xxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx do péče.

(4) X xxxxxx xxxxxxx xxxx x dítě xxxxxx xxxxxxxx jen xxxxxx a jen xxxxxxx z xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx jen xxxxxx x v xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx současně xx péče; x xxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxx dětí xxxxxxxx xx péči o xxxxx xxxx.

(5) Xxxxx xx otcovskou nemají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx odnětí svobody xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

§38x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 148/2017 Xx. x účinností od 1.2.2018

Xxx 2

Podpůrčí xxxx x otcovské

§38b

(1) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx 1 xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx u xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx otcovskou. Nástup xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx v období 6 xxxxx xxx xxx narození xxxxxx xxxx xxx dne xxxxxxxx dítěte xx xxxx.

(3) Jestliže xx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx o xxxx x jiných xxx xxxxxxxxxxx důvodů xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, podpůrčí xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx postupuje x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(4) Podpůrčí xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx celou xxxxxxxx dobu x x xxxxxxx xxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(5) Jestliže x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, po kterou xx pojištěnci xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx další xxxxxxxxx x téhož pojištění, xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx po xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx doba x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx dále xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nevznikl xxxxx xx xxxxxxx otcovské xxxxxxx xx 1 xxxxxxxxxx den, xxxxx xxx xxx xxx xxxx pracovním xxxx.

Xxx 3

Xxxx xxxxxxxx

§38x

Xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx xxxx 70 % denního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§38x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 148/2017 Xx. s účinností xx 1.2.2018

Díl 4

Společné xxxxxxxxxx x otcovské

§38d

Za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx péči xxxxxx xx považují xxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. a) až x) x x) xx x) a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.

§38x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 148/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2018

XXXXX XX

XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx

§39

(1) Xxxxx na ošetřovné xx zaměstnanec, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx práci z xxxxxx

x) ošetřování

1. xxxxxx xxxxxxxx 10 xxx, xxxxx xxxx dítě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

2. xxxxxx xxxxx domácnosti, xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx porodila, xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx bezprostředně xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobou, xxxx

x) xxxx x dítě xxxxxx 10 xxx, xxxxxxx

1. školské xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dětské xxxxxxxx, popřípadě jiné xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx, v xxxxx xxxxx xxxx týdenní xxxx xxxx xxxxx xx, xxxx škola, xxxxxx je xxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx příslušného xxxxxx x důvodu xxxxxxx, xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. dítě xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx karanténu x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zvláštního dětského xxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx zařízení pro xxxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx, nebo xxxxxxxx xx xxxxx, xxxx

3. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx o xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, utrpěla xxxx, xxxxxxx u xx xxxxxxx xxxxxxx x §57 odst. 1 xxxx. x) xxxx x), porodila xxxx jí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx nemůže x xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx, xx osoba xxxxxxx x xxxxxxxx 1 žije xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx; xx neplatí v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x dítě xxxxxx 10 xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx nemá xxxxx xx xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xx x důvodu xxxx o toto xxxx xxxxx na xxxxxxx peněžité xxxxxx x mateřství xxxx xx nárok na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu31); xx neplatí, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx x ní xxxxxxx xxxxxxx x §57 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), porodila nebo xx byla xxxxxxxx xxxxxxxxx, x proto xxxxxx o dítě xxxxxxx. Zaměstnanec xxxx xxxxx xx ošetřovné x xxxxxx ošetřování xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x xxxxxx xxxx x xxxx podle odstavce 1 xxxx. x), xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx dlouhodobé péče xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) X xxxxx xxxxxxx ošetřování (xxxx) xxxxxx xxxxxxxxx jen xxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dvěma xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxx případě xxxxxxxxxx (péče) xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx podle věty xxxxx xx možné xxx xxxxxx; u xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (péči), xx xxxxxxxx xxxxxx xx ošetřovné xxxxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx). Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx) xx xxxxxxxxxx za xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xx ošetřovné xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx,

x) zaměstnanci xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) domáčtí xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx pracovníci xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) odsouzení xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx a xxxxx xx výkonu zabezpečovací xxxxxxx zařazené xx xxxxx,

x) pojištěnci, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx školních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx malého xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) členové xxxxxxxxxxxx orgánů právnické xxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. a) xxxx 18.

(6) Xxxxx xx výplatu ošetřovného xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx a x období od 1. ledna 2012 xx 31. xxxxxxxx 2013 x xxxx xxxxxxx 21 xxxxxxxxxxxx xxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nařízené xxxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxx doba x xxxxxxxxxxx

§40

(1) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) 9 xxxxxxxxxxxx dnů,

b) 16 xxxxxxxxxxxx xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx má x xxxxxx péči aspoň xxxxx xxxx ve xxxx xx 16 xxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx školní xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxx nebo xxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx (péče) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §39 odst. 4 xxxx xxxxx. Vznikla-li xxxxxxx xxxxxxxxxx (péče) xxxx, x xxxx xx zaměstnanec xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx následujícím xxxxxxxxxxx dnem.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx staví xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb ošetřované xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Ošetřovné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxx, xxxx končí doba xxxxxxxxxx.

(4) Jestliže x xxxxxxx podpůrčí doby, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx vyplácí ošetřovné, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx fyzickou xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx nárok x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx dobu, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; podpůrčí xxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx) xxxx fyzické xxxxx se xxxx xxxxxxx xxx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zaměstnanci xx dobu, xx xxxxxx xxxx trvat xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxx ošetřování (xxxx) xxxxxxx nejdříve dnem, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Ošetřovné xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx zaměstnanci xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx xxx pro xxxx xxxxxxxxx dnem x x němž potřeba xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, po xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (péče) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx po xxx, xx kterém xx zaměstnanec xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [xxxxxxxx 1 xxxx. x)] xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanec xxxxxxxx, ovdovělý nebo xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x družkou (xxxxxx) xxxx x registrovaném xxxxxxxxxxx. Za osamělého xxxxxxxxxxx xx považuje x xxxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx (xxxxxx) xx xx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx nejméně xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo bylo-li xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx manželky (manžela) xx xxxxxxxxxx anebo xx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx (xxxxxx).

§40x

§40x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 166/2010 Sb.

Díl 3

Xxxx xxxxxxxxxxx

§41

Xxxx xxxxxxxxxxx za kalendářní xxx činí 60 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX OŠETŘOVNÉ

Díl 1

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§41x

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pojištěnec, xxxxx xxxxxx x osobu xxxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, z xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxx zaměstnání xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx osobou se xxx xxxxx dlouhodobého xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x které

a) xxxxx k závažné xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx hospitalizaci, xxx níž xxxx xxxxxxxxxxx léčebná péče xxxxxxx 7 kalendářních xxx po sobě xxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx péči xxxxxxxxxx poskytovanou xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx85); xx den xxxxxxxxxxxxx xx považuje xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby do xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx x takového xxxxxxxx, a

b) xx xxxxxxxxxx, xx její xxxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je, xx xxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx osoby,

b) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxxxxxxxxxxx partnerem (registrovanou xxxxxxxxxx) xxxx xxxxxx (xxxxxxx) fyzické xxxxx xxxxxxx x písmenu x), nebo

d) druhem (xxxxxxx) ošetřované xxxxx xxxx xxxxx fyzickou xxxxxx žijící x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (družka) xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v odstavci 3 písm. b) xxxxxx místo xxxxxxxx xxxxxx5), x xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pobytu6) x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx obdobného pobytu x xxxxxx, a xx po xxxx xxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx dni xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxxx-xx nárok xx dlouhodobé xxxxxxxxx xxxx (družka) xxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx x domácnosti xxxxx odstavce 3 xxxx. x), xx xxxxx podmínkou xxxxxx xx dlouhodobé ošetřovné, xx xxxxx xxxxxxxxxx xx x ošetřovanou xxxxxx xxxxxx místo xxxxxxxx xxxxxx5), x xxx-xx x cizince, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx6) x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxx 3 xxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx péče.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pojištěné xxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxxx, je xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 90 kalendářních dnů x posledních 4 xxxxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxxx, xx účast xx xxxxxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §11 xxxxxxx xx xxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx předcházející xxx xxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx prvního převzetí xxxx xxxx. Ustanovení xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xx-xx uplatňován xxxxx xx xxxxxxxxxx ošetřovné x xxxx xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 5 x 6 xxxxxxx x každém z xxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Pojištěnci xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx dlouhodobé xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 12 xxxxxx xxx xxx, xx xxxxx měl xxxxxxxxx xxx téže xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nárok xx výplatu dlouhodobého xxxxxxxxxxx.

§41x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 310/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2018

§41x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xx dlouhodobé xxxxxxxxx xxxxx §41a xxxx. 1 xx, xx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxx na předepsaném xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dlouhodobé xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx jednomu xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx souhlas x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxx. Stane-li se x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx, považuje xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxx odvolat pouze xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxx musí být xxxxxx podpis xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xx byl x xxxxxxxx xxxxxxxx informován, x xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx souhlasu xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx následujícího xx xxx, x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x odvolání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Na xxxxx svědků xx xxxxxxx §39 xxxxxxxxxx xxxxxxxx obdobně.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx-xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, který dlouhodobé xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx osoba psát, xxxxxxx xx obdobně xxx xxxxxxx a xxxxxxxx souhlasu §563 xxxxxxxxxx zákoníku.

§41b vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 310/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2018

§41x

(1) Nárok xx xxxxxxxxxx ošetřovné xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dohody o xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx práce,

d) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx období xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) vojáci x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx činné xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxx v evidenci.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx nárok xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx má x xxxxxx péče x xxxx dítě xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx nárok xx xxxxxxxxxx příspěvek xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx31); to xxxxxxx, xxxxx tato xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, utrpěla xxxx, xxxxxxx u xx xxxxxxx uvedené x §57 odst. 1 xxxx. x) xxxx x), porodila xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx nemůže x xxxx pečovat.

(3) Poskytuje-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péči xxxxxxxx xxxx ošetřovaným xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx náleží xxxxx xxxxxx.

§41x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 310/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2018

§41d

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo postupně xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx při xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxx i xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, se podmínky xxxxxx xx dlouhodobé xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx; xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dlouhodobé xxxx x téže xxxxxxxxxx xxxxx při xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jeden xxxxxxxxx.

§41x vložen právním xxxxxxxxx č. 310/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2018

Díl 2

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx ošetřovného

§41e

(1) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx začíná xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péče x končí xxxx, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx péče; xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx 90 xxxxxxxxxxxx xxx.

(2) Dlouhodobé xxxxxxxxx xx vyplácí xx kalendářní xxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dlouhodobou péči x v nichž xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx kalendářní xxx, xxx trvala xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dne xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx ošetřovné xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu, po xxxxxx mu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17) xx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx náleží, nadále xxxxxxxxxxxxx příjem, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx poskytovaného xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxxx17a).

(5) Xxxxxxxxxx ošetřovné xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, xx kterou xxxx trvat xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx potřeba xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dále nevyplácí xx xxx pracovního xxxxx v kalendářním xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nevznikl nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx alespoň za 1 kalendářní xxx, xxxxx xxx být xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx x v xxxx potřeba dlouhodobé xxxx xxxxxx.

§41x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 310/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2018

Xxx 3

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§41x

Xxxx dlouhodobého xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx 60 % xxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx.

§41x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 310/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.6.2018

XXXXX XXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx nároku xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x těhotenství a xxxxxxxxx

§42

(1) Nárok xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx

x) těhotná xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxx práce, xxxxxx xxxxxxx konala, xx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx32) xxxxxxxx těhotným xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx těhotenství,

b) xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, kterou xxxxxxx konala, je xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx32) zakázána matkám xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře xxxxxxxx xxxx zdraví xxxx xxxxxxxxx,

x) zaměstnankyně, xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xx jinou xxxxx, protože xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx32) zakázána xxxxxxx ženám xxxx xxxxx rozhodnutí ošetřujícího xxxxxx xxxxxxxx její xxxxxx nebo schopnost xxxxxx,

x) těhotná xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx měsíce xx xxxxxx nebo příslušnice, xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx33) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx to xxxxxxxx její xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci, x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

xxxxx xxxxxxxx bez svého xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx před xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx místo. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxxx xxxxxxxx doby nebo xxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxxx příspěvek x xxxxxxxxxxx a mateřství xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx těhotná xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, která je xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo ustanovena xx xxxx služební xxxxx, xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Pro xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx příspěvek v xxxxxxxxxxx a mateřství xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx jinou xxxxx xxxx ustanovení xx jiné xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx tempa, xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxx, kterým se xxxxxxxx příčiny, na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx práce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx devátého xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx x xxxxxx práce xx xxxxxx místa xxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x důvodu, xx xxxxx na dosavadním xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx porodu xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx ohrožuje xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx zdraví, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx (služby x xxxx).

(4) Nárok xx vyrovnávací xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx zaměstnankyně, xxxxx xx

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x pracovní xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) odsouzenou xx xxxxxx trestu odnětí xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx nebo je xxxxxxxx xx xxxxx xx výkonu zabezpečovací xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxxx xxxxxxxxxx malého rozsahu,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pečovatelské xxxxxx,

x) xxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxx školních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) zahraničním xxxxxxxxxxxx,

x) členkou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. x) bodě 18.

Xxx 2

Podpůrčí xxxx x xxxxxxxxxxxxx příspěvku x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

§43

(1) Vyrovnávací xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx kalendářní xxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx ustanovení xx xxxx služební xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx příslušnici xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx šestého xxxxx xxxx xxxxxxxxxx dnem xxxxxx.

(2) Vyrovnávací xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx kalendářní xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx jí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx mladší 10 xxx nebo x xx xxxxxxxx, ošetřovala xxxxxx xxxxx domácnosti x xxxxxx xxxxxxxxx x §39 odst. 1 nebo poskytovala xxxxxxxxxxx xxxx,

x) měla xxxxxxxx volno bez xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx volno, xx xxxxx xxxxx poskytnut xxxxxxxx příjem xxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, a to x xx část xxxxxxxxxxxx dne,

e) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dovolené.

Xxx 3

Xxxx vyrovnávacího xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

§44

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx jako rozdíl xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zjištěným xx xxx převedení zaměstnankyně xx xxxxx xxxxx xxxx ustanovení xxxxxxxxxxx xx xxxx služební xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příjmů xxxxxxxxxxxx xx jeden xxxxxxxxxx den x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx převedení xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Průměr xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxx, xx xx dosažený xxxxxx xx jednotlivý kalendářní xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dnů x xxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxx uvedených x §43 xxxx. 2.

(3) Xxxxx odstavců 1 x 2 xx postupuje i x xxxxxxx, xx x převedení xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce.

HLAVA XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX

Xxx 1

Xxxxx xx dávky a xx jejich xxxxxxx

§45

Xxxxx xx xxxxx

Xxxxx xx xxxxx vzniká dnem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§46

Xxxxx na xxxxxxx xxxxx

(1) Nárok na xxxxxxx dávky xxxxxx xxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx a na xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx první neplyne xx dobu xxxxxx x xxxxx x xx xxxx, po xxxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§47

Xxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx se xxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podaného xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, otcovské, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx nároku xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 14 xxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx 6 xxxxx xxx dne xxxxxx. V xxxxxxxxxx xxxxx věty první xxxx být uveden xxx, od kterého xx pojištěnec vzdává xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Vzdáním se xxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx do konce xxxxxxxx doby. Za xxxxxx xx nároku xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dohody xxxxx §32 odst. 1 xxxx. x) xxxx xxxx zrušení xxxxx §36 xxxx. 2 xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx již xxxx xxxxx vyplacena, a x xxxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo na xxxxxxx dohody x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx náhrady (§126).

Díl 2

Souběh xxxxxx xx xxxxxxx dávek

§48

(1) Xxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx současně xxxxx xx xxxxxxx více xxxxx, xx

x) nárok xx výplatu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx výplatu xxxxxxxxx xxxxx; ustanovení §36 xxxx. 1 xxxx. x) a §57 xxxx. 1 písm. x) xxx xxxx xxxxxx dotčeno,

b) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nemocenského x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx x jednoho xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx výplatu xxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx, vyplácí se xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx pracovní neschopnosti xx po ukončení xxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx; xx platí x xxxxxx.

(3) Vznikne-li x xxxxxxx xxxxxxx xxxx pojištění xxxxx xx výplatu různých xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příspěvku x xxxxxxxxxxx x mateřství, xxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx vyšší, xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vypočteného x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx hranice; je-li xxxx xxxxx vyšší, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx a dlouhodobé xxxxxxxxx tak, aby xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.&xxxx;Xx-xx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, nesmí xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxx xx xxxxxx výše xxxxxxxx xxxxxxxxx z denního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx redukční xxxxxxx; je-li úhrn xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx postupně xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, dlouhodobé xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Peněžitá xxxxx x mateřství xx xxxxx xxxx první xxxxxxxxx.

Díl 3

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx výplatu

§49

Nárok xx xxxxx a nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx ani xxx do zástavy.

§50

Xxxxxx x srážkách x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx [§81 xxxx. 2 písm. x)] xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx (§124) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§126) x xxxxxx mezi věřitelem x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx.

§51

(1) Xxxxxx-xx pojištěnec xx vzniku xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxx), xxxx a xxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxx na xxxxxxx xxxxx; tyto xxxxx xxxxxxxx též do xxxxxx o dávce. Xxxxx pojištěnec xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx, mohou xxxxx xxxxx uplatnit osoby xxxxxxx xx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx předmětem xxxxxxxx; xxxxxxxxx dědictví xx xxxxxxx, není-li těchto xxxx.

Xxx 4

Změna xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx

§52

Xxxxxx-xx xx, xx

x) nárok xx xxxxx nebo xx xxxx výplatu xxxxxx, xxxxx xx odejme xxxx xx její xxxxxxx zastaví, a xx xxx dne xxxxxxxxxxxxx po xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx které xxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx vyplácena x xxxxx xxxxxx, xxx x xxxx xxxxxx, xxxx byla neprávem xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx nebo xxxxxx, x xx xxx xxx, xx xxxxx dávka xxxx xxxx xxxxxxx náleží, xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx nezanikl xxxxx §46 xxxx. 2,

x) dávka xxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, než v xxxx xxxxxx, nebo xxxx přiznána nebo xx vyplácí xxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxx odejme xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, a to xxx xxx následujícího xx dni, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxx nebo xxx nárok xx xxxx xxxxxxx, postupuje xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxx b) xxxx c).

XXXX ČTVRTÁ

POSUZOVÁNÍ XXXXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXX XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§53

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx x dalších xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx zahrnuje xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x mateřství, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vyrovnávacího příspěvku x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x) podle odstavce 1 xxxx. x) x x) xxxxxxx xxxxxxxxxx lékař (§54), xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§75) příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) provádějí příslušné xxxxxx nemocenského pojištění xxxxx lékaři.

§54

Ošetřující xxxxx

(1) Ošetřujícím xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx, který svými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx léčebně rehabilitační xxxx, s výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x lékařské xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx xxx ošetřování xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění x vojáků x xxxxxxxx&xxxx;x xxxxxx x xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxx služby xxxxxx resortní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx34).

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §53 xxxx. 1 xxxx. x) x x), je xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxx odbornosti35).

XXXXX II

POSUZOVÁNÍ XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Xxx 1

Základní xxxxx

§55

Xxxxxxx pracovní neschopnost

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jiné x xxxxx zákoně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) vykonávat dosavadní xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx-xx porucha xxxxxx xxxx xxx 180 xxxxxxxxxxxx xxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) plnit xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx36) (xxxx xxx "xxxxxxxxx uchazeče x xxxxxxxxxx"), xxxxxxx-xx xxxxxxx pracovní neschopnost x xxxxxxxx xxxxx xxxx trvá-li dočasná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx pojištěné xxxxxxxx, a xx x když xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) x xxxxxx sanatoriu,

b) x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx alkoholu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, s výjimkou xxxxxxx, kdy pojištěnec xxxxx xxxx látky xxx vlastního xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v osobním xxxxx x kosmetických xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx pojištěných xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx lékař xxx každou pojištěnou xxxxxxx samostatně.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dni xxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnost xxxx xxxxxx k xxxx pojištěné činnosti.

§56

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnce x xxxxx pobytu x xxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx neschopného pojištěnce xxxxxxx xxxxxxxxxx lékař xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx. Režim dočasně xxxxx neschopného xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxx §57 xxxx. 1 xxxx. x) x x).

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnce xxxxxxxx

x) stanovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx37),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx se x xxxx dočasné xxxxxxxx neschopnosti v xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rozsah x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx pobytu xxxxxxx xxxxx neschopného xxxxxxxxxx xx místo, které xxxxxxxxxx xxxxxx ošetřujícímu xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx pracovní neschopnosti, xxxx xxxxx, xx xxxxx změnil xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 3,

x) povolení xxxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxx x xxxx, xxxxx zdravotní xxxx xxxxxxxxxx a stanovený xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx místa xxxxxx v xxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx zdravotní xxxx pojištěnce a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tuto xxxxx xxxxxxxxxx,

x) provádění pracovní xxxxxxxxxxxx, pokud ji xxxxxxxxxxx Úřad práce Xxxxx republiky.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx pojištěnec xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx pojištěnci xxxxx xxxx první xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti x xxxxxx xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, xxxxxxxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx období x době dočasné xxxxxxxx neschopnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx [§16 xxxx. x)] xxxx x období, xx xxxxx mu v xxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx pobytu xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx pobytu xxxxxxx xxxxx neschopného xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X souhlas xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxx xxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxx v elektronické xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nemocenského pojištění; xxxxxxxxxx §61 xxxx. 3 platí zde xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění sděluje xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx daného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx [xxxxxxxx 2 xxxx. x)] a x změně místa xxxxxx x době xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx xxxxx x xxxxx rozhoduje ošetřující xxxxx; x xxxxx xxxxx xxxxxx rozhoduje xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxx xxxxx neschopný xxxxxxxxxx xxxxxx o povolení xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x době xxxxxxx pracovní neschopnosti x ošetřující lékař xxxxxxxx xxxx jejich xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxx pokud xxxxxxxxxx vydání tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx týkající se xxxxxxxx x povolení xxxxx xxxxx pobytu xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx postup xx xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx38) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

(5) X xxxxx místa xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx lékař x ní xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx místa xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče; tuto xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx lázeňské xxxx.

(6) Vycházky podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x rozsahu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx práce neschopného xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx postup. Ošetřující xxxxx xxxx vycházky xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 6 xxxxx xxxxx, x xx x době xx 7 hodin xx 19 hodin; xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxx. Výjimečně xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx intenzivní xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo celkově xxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxxxxx pojištěnci, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx vycházek, xx xxxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnce a xx xxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ošetřujícího xxxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. O xxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx žádá xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x elektronické xxxxxx xxxxxxxx xx elektronickou xxxxxx určenou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění; xxxxxxxxxx §61 xxxx. 3 xxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sděluje xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx to technické xxxxxx xxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx 2

Posuzování xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti

§57

Vznik xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, že xx xxxx zdravotní xxxx pro nemoc xxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxx") xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě, jde-li x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, plnit xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) pojištěnce, xxxxx xxx přijat k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx byla xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče39),

c) xxxxxxxxxx, xxxxx byl přijat xx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx lůžkové xxxx40), x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x mateřství,

d) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx poškození xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pomůcky vykonávat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost, xxxxxxxxx, jde-li o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx povinnosti xxxxxxxx x zaměstnání, x xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pečovat o xxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx lékařské xxxx xx trvat xxxx xxx jeden xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx potvrzením xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxx nárok xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xx počátku xxxxxxx týdne xxxx xxxxxxxxxx xxxx porodu,

g) xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx invalidním x xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, xxxxx u xxxxxx pojištěnce x xxx, který xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dni, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 2, nastala nebo xxxx xxxx porucha xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx uznání xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx důvody, xxxxx by odůvodňovaly xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx, a xxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx neumožňují xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, v xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx v případě, xx xxxxxxxxxx nemohl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx v jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2; xx xxxxxx xxxxx xxx 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, x němž xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnost xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), xxx učinit xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. O xxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x elektronické podobě xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; ustanovení §61 xxxx. 3 xxxxx xxx obdobně. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxx první x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému pojištění, xxxxx to technické xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pojištění xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx lékař xxxxxxx x xxx, xx dočasná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, x xxxx dočasnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, má xx xx xx, xx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, v xxxx xx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx pojištěnec xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x vzniku xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x tom, že xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxx postup se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx76) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxx xxx postup v xxxxxxx, xxx pojištěnec xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx, že byla xxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Ošetřující xxxxx, xxxxx xxxxxxx x vzniku xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx pojištění (§75), xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxx pojištěnce x xxxxxx 7 xxx xx ukončení xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx obdobnou xxxxx, x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx určenou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §61 odst. 3 xxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informačního systému xxxxxxxxx, xxxxx to xxxxxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Dočasná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx předchozí xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti.

§58

Průběh xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxxxxx lékař xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Za xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx považuje xxxxxx xxxxxxxxx stav, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx úrovni xxxxxx a pracovní xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx nemůže xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx může xxx xxxxxx podmíněno xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx lékař stanoví xx zřetelem xx xxxxxxxxx stav pojištěnce xxxxxx xxxxxxxx lékařského xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx ošetřující xxxxx vyznačuje na xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx pracovní neschopnosti.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx kontrole x xxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx náhradní xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx pojištěnec xxxxxxxxx vážných xxxxxx, xxx které xx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx kontrole x xxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnost se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx.

§59

Ukončování xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx

(1) Ošetřující lékař xxxxxxxx x ukončení xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxx zdravotní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dosavadní xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx zjistil, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx tohoto xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pozdějším xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx xx, xx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx skončila xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 180 dnů xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx x vyšetřením xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx je stabilizovaný x xx předpoklad, xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x to 30. xxxxxxxxxxx xxxx následujícím xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x povolání, vojáka x xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx příslušníka xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxxx, xxxxx byl přijat xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx přijatého x xxxxxxxxxx lůžkové xxxx, xxx propuštění xxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxx při xxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx po xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo kompenzační xxxxxxx xxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, vznikla-li dočasná xxxxxxxx neschopnost x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxxxxx uchazeče x xxxxxxxxxx, x xx x když xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx peněžitou xxxxx x mateřství x xxxxxxxxx pojištěné xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pobírat xxxxxxxxx pomoc v xxxxxxxxx dříve,

g) pojištěnce, xxxxxxx závažné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx znemožňovalo xxxxxxx x dítě, jestliže xxxxxxxxxx xxxxxx, že xx jeho xxxxxxxxx xxxx opět xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxxx, která byla x dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx podle §57 xxxx. 1 xxxx. x), uplynutím šestého xxxxx xx xxxxxx, xxxxx není xxxxxx xxxxxxx práce neschopna x jiných důvodů,

i) xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxx zdravotní xxxx xxxxxxxx plnit xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx trvá-li xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti, x xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x den, xxxxx je vyznačen xx rozhodnutí xxxxx §58 xxxx. 2, xxxx xx pojištěnec xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx tímto xxxx,

x) xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx skončila xxxxx xxxx, xx něhož x době dočasné xxxxxxxx neschopnosti xxxxxx xxxxx xx výplatu xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx písemného xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zanikl xxxxx xx xxxxxxxxxx, pokud x ukončení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x) až e) xxxx x).

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx končí xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxx, x němž xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx stupni xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxx pojištěnec xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx invalidním xxxx invalidním ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx82). Xxx-xx xxxxxxxxxx uznán xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx soudního xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ode xxx xxxxxxxxxxxxx po xxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu; xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxx, x kterém xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x důvodu xxxxxx invalidity xx xxxxxxxxxxx tiskopisu.

(3) Na xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s rozhodnutím x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxx předpis76) x poskytování specifických xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§60

Xxxxxxxxxx ve věcech xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxx dočasné xxxxxxxx neschopnosti, xxxxxxxxx x xxxx trvání xxxxxxx pracovní neschopnosti, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnce xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx předepsaných xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxx po xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxx neschopného xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx značku xxxxxxxx41) xxxx xxxx xxxx, x xxxxx xxx diagnózu dovodit, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx lékařů

§61

Povinnosti ošetřujícího xxxxxx

(1) Ošetřující lékař xx povinen

a) rozhodnout x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §57 x xxx, xxx xx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x nichž rozhodl x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx; xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx o každém xxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo identifikátor xxxxxxxxxxxx tiskopisu, jméno, xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "jméno") x xxxxxxxx pojištěnce, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, diagnostický xxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx neschopného xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx tento xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxx xx něhož xxx xxxxxxx xx xxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odbornosti, xx xxxxx péče xxx xxxxx xxxxxxxxxx předán xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx, x adresy xxxxxxxxxx xxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx o tomto xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) předat xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnce, x xx x xxx, xxx xxxx vydány, xxxxxxxxx v xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx lůžková xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx podle požadavku xxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění termín xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxx posuzování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx pojištěnce xxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x povolení vycházek x změně xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti v xxxxxxxxx uvedených x §56 odst. 3 xxxx první x xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx; je-li xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx x k xxxxxxxx vycházek xxxxx §56 odst. 6 xxxx xxxxx předchozího xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxxxxxx xxxx změnu xxxx xxxx vycházky xxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) posuzovat x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zda x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx 180 kalendářních xxx dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stabilizovaný,

i) xxxxxxxx při xxxxxxxxxx x ústavní xxxx, xxxxx pojištěnci jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v němž xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx, kde xx xxxx xxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx práce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oznámit xxxxxxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx trvání xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, x xx ke xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxxxx dny dopředu; xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx než 14 xxxxxxxxxxxx dnů, xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxx x průkazu xxxxxxx xxxxx neschopného xxxxxxxxxx x oznámit xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx její xxxxxx xxxx x 14. xxxxxxxxxxxx dni ode xxx xxxxxx vzniku,

k) xxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxx péče a xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx, xxx nástupu k xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče x den ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče x xxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx; xxxxx pojištěnci při xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x němž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx komplexní lázeňská xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx-xx xxx tato xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx kontrole xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ošetřujícím xxxxxxx, a xx xxxxxxx xx sedmého xxxxxxxxxxxx dne xxx xxx ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx komplexní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx dočasné xxxxxxxx neschopnosti, xxxxx xxxxxx trvání x xxxxxxxx, xxx kterou xxx pojištěnec uznán xxxxxxx práce neschopným, xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx42), x xx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx lékař xxx jeho registrující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxx všeobecné xxxxxxxxx lékařství (dále xxx "registrující xxxxx"); xx-xx xxxxxxxxxx vojákem x povolání xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx vojenské xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx informovat xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x případech xxxxxxxxx x §59 xxxx. 1 písm. x) xx x) x xxx, xx kterém xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx změnu xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx odůvodňuje xxxxxxxx pracovní neschopnost; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zde xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx etiologie,

o) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx po xxx, xxx xx xxxxxxxx x tomto xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx nebo xx xx tím účelem xxxxxxxx xx příslušný xxxxx nemocenského pojištění, x sdělit xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx provést xxxxxxxx xxxxxxxxxx režimu dočasně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx včetně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx neschopného xxxxxxxxxx x rozsahu, ve xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx tiskopisu xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx neschopnému xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx práce xxxxxxxxxxx pojištěnce ze xxx péče a xxxxxxxx dočasně práce xxxxxxxxxxx pojištěnce z xxxx jiného ošetřujícího xxxxxx do xxx xxxx,

x) xxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxx pracoviště,

s) xxxxxx poskytovateli pracovnělékařských xxxxxx xx jeho xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx neschopného xxxxxxxxxx x o xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxx x zdravotním stavu xxxxxxx práce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx předpoklad, xx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dosavadní xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx používá xxx xxxxx xxxxxxxxx pojištění, xxxx zneužitím, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo poškození xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ošetřujícího lékaře xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o průběhu xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x lékařských xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx práce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §65 odst. 2 písm. x), x to nejpozději x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxx písemně xxxx x elektronické xxxxxx neprodleně xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xx předpoklad, xx pojištěnec xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištěnou xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnost bude xxxxxxxx podle §59 xxxx. 1 xxxx. x) x že xxxxx předpoklad xx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ze zdravotních xxxxxx xxxxx §62,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doklady xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx ukončení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 2,

x) informovat xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx podle §64 xxxx. 1 xxxx. x) u xxxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx xxxxxxxx prohlídce ze xxxxxxxxxxx xxxxxx, neboť xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx bude ukončena xxxxx §59 odst. 1 písm. b), x x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx učinit xxxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x), n), x) x q) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx určenou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění.

(3) Pokud xxxxxxxxxx lékař xxxxxx x prokazatelných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důvodů xxxxx xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), i), x), x), x) x x) způsobem xxxxxxxx x odstavci 2, může tak xxxxxx x písemné xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx určenou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; přitom xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx postupu. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx i předáním xxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx pojištění.

(4) Xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx den xxxxxxxxxxx po xxx, xxx xxxxxxx skutečnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x), x), x), x), x), x) x x).

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 je xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ošetřujícího lékaře, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x), x), x), x), x), x) a q) xxxxxxx,

x) informačního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxxxxxxxxx lékař xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x), n), o) x q), xxxx xxxxx odeslané xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx.

§62

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx sdělení xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §61 xxxx. 1 xxxx. v) o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §59 odst. 1 xxxx. x) s xxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx, že pojištěnec xxx nebude xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištěnou xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx základě žádosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx lékařskou xxxxxxxxx xx zdravotních xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xx 7 xxx a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx 15 xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx práce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx zaslat xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx ošetřujícímu lékaři x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x provedení xxxx xxxxxxxxx.

§63

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x poskytovatele pracovnělékařských xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx lékař xx xxx posuzování xxxxxxxxxxx stavu xxx xxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oprávněn požadovat

a) xxxxxxxxxx lékaře xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx stanovení a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nemoci,

b) xx xxxxxxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x odbornosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx uplynulý xxxxxxxxxx rok,

c) xxxxxxxxx xx zaměstnavatele x xxxxxxxxx xxxxxxxx, náplni xxxxx a pracovních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x poskytovateli pracovnělékařských xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxxxx x čerpání xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx subjektů xxxxxxxxx x lhůtě xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx nové xxxxxxxxxxx xxxx kompenzační xxxxxxx x další xxxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx xx oprávněn xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnce x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx trvání xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx pracovnělékařských služeb xx oprávněn xxxxxx xxxxxxx práce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jehož xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 1 xxxx. x), xxx se x určeném termínu xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx posudku x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dosavadní pojištěnou xxxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx práce xxxxxxxxxxx pojištěnce

§64

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx neschopný, xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx režim xxxxxxx práce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx x §65 xxxx. 2 písm. x) xxx zaměstnavateli xxxxxxxx dodržování xxxxxx xxxxxxx xxxxx neschopného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x době xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx provést; xxx xxxx xxxxxxxx xx dočasně xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx svou xxxxxxxxx x předložit xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti,

d) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu x dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx a xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx totožnost,

e) xxxxxxxx xx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyšetření zdravotního xxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, kterého xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx to xxxxxxxx xx kontrole xxxxxxxxxx xxxxx §74,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx pojištění, popřípadě xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatel, důvody xxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx pobytu x xxxx kontroly dodržování xxxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnce, x xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx dni xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx po xxx, xxx xx x ní dozvěděl,

g) xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx termínu xx xxxxxxxx poskytování xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx dočasné xxxxxxxx neschopnosti [§61 xxxx. 1 xxxx. x)], xxxxxxxxx brání-li xx vážné xxxxxx, xxxxxxxxx s ošetřujícím xxxxxxx v xxxx xxxxx jiný termín,

h) xxxxxx ošetřujícímu xxxxxx xxx uznání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, na xxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) požádat xxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře x xxxxxxxx xxxxx xxxxx pobytu x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx chce xxxxxx toto xxxxx x xxxxxxxxx uvedených x §56 xxxx. 3 xxxx xxxxx x xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx uvedeném x §57 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx lékaři dobu, xx xxxxxx bude xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaři, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxx xx xxxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx anebo xxx je zahraničním xxxxxxxxxxxx; má-li xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, sděluje xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x v xxxxxxx, xx x téhož xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx více xxxxxxxxxx, sděluje xxxxxxx xxxxxxxxxx x téhož xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx potvrzení xxxxxx nemocenského pojištění, xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x mateřství z xxxxx pojištěné xxxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxx ošetřujícímu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx na něho,

o) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxx dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti (xxxxxxxxx), o xxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx prvních 14 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti x o xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v době xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx příjem [§16 xxxx. b)], xxx v období, xx xxxxx xx x době xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příjem,

p) dostavit xx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 7 xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištěnou xxxxxxx x poskytnout xxxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnost bude xxxxxxxx podle §59 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx-xx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx útvar, x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx doby xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxx 5

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

§65

(1) Zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxx pracovnělékařských služeb,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx, náplni xxxxx x pracovních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Zaměstnavatel xx xxxxxxxx

x) dát xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx trvání xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx x xx kontrole xxxxxxxxxx režimu dočasně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxx xxxxxxxxxxx,

x) požadovat xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x rozsahu x xxxx xxxxxxxxxx vycházek,

c) xxxxxxx kontrolu, xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx 14 kalendářních xxx, xxxxxxxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx [§16 písm. x)], též x xxxxxx, xx xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příjem, xxxxxxxx povinnosti stanovené x §56 xxxx. 2 xxxx. x).

XXXXX III

POSUZOVÁNÍ XXXXXXXX XXXXXXXXXX XX UPLYNUTÍ XXXXXXXX XXXX

§66

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx xx základě xxxxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx očekávat, xx xxxxx xxxxxxxxxx xx uplynutí xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx pracovní xxxxxxxxx (§27), x xx i x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti.

(2) K xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ošetřujícího xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stavu xxxxxxx xxxxx neschopného xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nálezů x xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx lékař xx povinen xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 8 kalendářních xxx xx doručení xxxx xxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

HLAVA IV

POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO XXXXX XXX ÚČELY XXXXXXXXXXX PENĚŽITÉ XXXXXX X MATEŘSTVÍ, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX A XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx účely poskytování xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx

§67

Xxxxxxxxxx xxxxx je xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

x) stanovit xxxxxxx pojištěnce očekávaný xxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xx předepsaném tiskopise,

b) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx peněžitá xxxxx x mateřství xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §61 odst. 1 xxxx. x) x x),

x) potvrdit xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [§32 xxxx. 1 xxxx. x)], pro xxxxx xx xxxx xxxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxx podle §57 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§68

Xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx

(1) Ošetřující xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx"), xxxxxxxx xxxxxxxxxx zjistí, xx

x) xxxx xxxxxx 10 let xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx,

x) osoba, která xxxxxxxx aspoň 10 xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxx,

x) xxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx z xxxxxx xxxxx v době xxxxxxxxxxxxx xx porodu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxx pečuje x dítě xxxxxx 10 let, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx x §57 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx c) xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx x xxxx dítě pečovat.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx začíná xxxx, x němž xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x odůvodněných xxxxxxxxx rozhodnout, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx než xxxx xxxxxxxx ve xxxx první, nejvýše xxxx 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, x němž potřebu xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ošetřování,

a) xxxxxx-xx vyšetřením, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, x to xxxx, xxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo nejpozději xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx fyzická xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 písm. b) xx d) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 10 let xx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, x xx x den, xxxxx xx xxx xxxxx, aniž xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vážných xxxxxx, xxx které xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx kontrole xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx o ukončení xxxxxxx xxxxxxxxxx, potvrzení x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx nesmí xxxxxxxxx statistickou xxxxxx xxxxxxxx41) xxxx xxxx xxxx, z xxxxx xxx xxxxxxxx dovodit.

(5) Xxxxxxxx-xx ošetřující xxxxx xx vyšetření xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x vzniku xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxx rozhodnutí x na xxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis76) x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb. Tento xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx též xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx ošetřování xxxxx xxxxxxxx 3.

§69

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xx při xxxxxxxxxx xxxxxxx ošetřování xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx potřeby xxxxxxxxxx x den, xxx xx zjistil, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nejméně xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx dopředu,

b) xxxx xxxxxxxx jím xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxx náležitosti této xxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x vzniku xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x ukončení xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxx, xxx byly xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx požadavku xxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx účelem xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx,

x) rozhodnout x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x případech uvedených x §68 xxxx. 3 x xxx, xxx zjistil, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx umožnit xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx x rozsahu, xx xxxxxx xx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxxx tuto xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje x průběhu xxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zpráv pořízených xxxxxx lékaři,

h) xxxxx xxxxxxxxxx ošetřujícího xxxxxx xxxxxxx x §61 xxxx. 1 xxxx. x) a w).

§70

Xxxxxxxxxx poskytovatele zdravotních xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx lůžkové xxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx (§40 xxxx. 3).

§71

Xxxxxxxxxx pojištěnce

Pojištěnec, který xxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx rozhodnutí o xxxxxx xxxxxxx ošetřování, xxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x ošetřujícímu xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxx ošetřování xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x potřeby xxxxxxxxxx.

§72

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx pojištěnec, který xxxxxx ošetřovné, xxxx xxxxxxxxxxxx. Dal-li xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mu xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxx xxxx kontroly.

Xxx 3

Posuzování zdravotního xxxxx pro účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§72x

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx péčí xx xxxxxx xxxxxxxxxxx celodenní xxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, provádění xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zajištěním xxxxxxxxx režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx o vlastní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx x vlastní xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxx spojená x xxxxxxxxx jídla x xxxx, oblékáním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx hygienou x xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§72x xxxxxx právním předpisem x. 310/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.6.2018

§72x

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

(1) Potřeba xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx žádost xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, opatrovníka xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxx x xxx xxxxxxxxxx ošetřované xxxxx x hospitalizace xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxx xx vyšetření xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx osoba, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx ošetřovanou xxxxxx xxxxxxxx vydání xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx tento xxxxxxxxxx lékař rozhodnutí, xx xxxxxxx dlouhodobé xxxx nevznikla; na xxxx rozhodnutí x xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis76) o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

(4) Xxxxx-xx v xxxxxxx xxxxxx potřeby xxxxxxxxxx péče k xxxxxxxxxxxxx ošetřované xxxxx, xxxxxxxxx xxxx hospitalizace xxxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxx.

§72x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 310/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2018

§72x

Xxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx péče, xx základě xxxxxxxxxx x xxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxx podle §72b odst. 2 xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx poskytování dlouhodobé xxxx.

(2) Ošetřující xxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx zřetelem xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx ambulantní péče xxxxxxxxx xx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§72x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 310/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.6.2018

§72d

Ukončení potřeby xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx dlouhodobé xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §41e xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxx x před uplynutím xxxx uvedené v xxxxxxxx 1,

x) jestliže xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx ošetřované xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxx, a xx xxxx, kdy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx tohoto xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx kontrole xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §72c xxxx. 2, §72f xxxx. a) xxxx x) xxxx §72g xxxx. x) xxxx xx xxxxxxxxx vyšetření xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx x této xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx ukončí xxxxx dnem.

(3) Prokázala-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxx xxxxxxxxx xxxxx §72c xxxx. 2, §72f xxxx. a) xxxx x) xxxx §72g xxxx. x) xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx ambulantní péče xxxx nové xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Tato xxxxxxx xxxxxxxxxx péče xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx potřeby xxxxxxxxxx péče.

(4) Ošetřující xxxxx poskytovatele zdravotních xxxxxx ambulantní xxxx xxxxxxx den xxxxxxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 na xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx dlouhodobé péče.

(5) Xx postup při xxxxxxxxxx ošetřované osoby xxxx pojištěnce x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx76) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

§72x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 310/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 1.6.2018

§72x

Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx o xxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx trvání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx slouží xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx této xxxx, xxxxxxxxxx x ukončení xxxxxxx dlouhodobé péče x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vydává xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Část xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxx zaměstnavatele, xxxxx xxxxxxxxx statistickou xxxxxx diagnózy41) nebo xxxx xxxx, z xxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxx.

§72x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 310/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2018

§72f

Povinnosti xxxxxxxxxxxx lékaře xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx lékař xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxx je xxxxxxx

x) na xxxxxx xxxxxxxxxx osoby, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx určené xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnout x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x hospitalizace x xx rozhodnutí x xxxxxx potřeby xxxxxxxxxx péče xxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx, statistickou xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, místo xxxxxxxx xxxxxx5) xxxxxxxxxx xxxxx, x xxx-xx o xxxxxxx, místo xxxxxxxxx xxxxxx6) v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x cizině x termín, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx povinna xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx péče x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, a xx xxxxxxx xx 15 dnů ode xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx zákonnému xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx určené xxxxxxxxxxx xxxxxx v den xxxxxxxxxx x hospitalizace xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x příslušné xxxx xxxxxxxxxx x potřebě xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, x níž xxxxx x průběhu trvání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče, xxxxxxxx ošetřované osobě xxxxxx, do xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu x xxxxxxx xxxxxxxxxx péče x xxxxxxxxxxxx lékaře xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxx do 15 dnů xxx xxx tohoto xxxxxxxxxx, x xxxxxx ji xx péče xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správě xxxxxxxxxx zabezpečení příslušný xxx tiskopisu rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péče, a xx xxxxxxxxxx třetí xxxxxxxx xxx následující xx dni, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jejího zákonného xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx ošetřovanou osobou xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb lůžkové xxxx x xxxx xxxxxx této hospitalizace.

§72f xxxxxx právním předpisem x. 310/2017 Sb. x účinností od 1.6.2018

§72g

Povinnosti ošetřujícího xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx své xxxx; xxx náležitosti xxxx evidence xxxxx §61 xxxx. 1 xxxx. x) přiměřeně,

b) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x vzniku potřeby xxxxxxxxxx péče xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx své xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřované xxxxx xx své xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx jiného xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx, x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx, kdy x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx, zda trvá xxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxx,

x) stanovit x xxxxxxxx xx rozhodnutí x xxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxx xxxxx §72c xxxx. 1, x xx xx xxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxxxx dny xxxxxxx; xxxx potvrzení xx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytovatele zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx dlouhodobé xxxx, které obdržela xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx ošetřujícího xxxxxx poskytovatele zdravotních xxxxxx xxxxxxx péče xxxxx §72f xxxx. x),

x) stanovit xxxxx xxxxxxxxx lékaře xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro účely xxxxxxxxx kontroly posuzování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péče x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §72d odst. 2, xxxxxxxx ukončení xxxxxxx dlouhodobé péče xxxxx §72d xxxx. 4 x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, opatrovníku nebo xxxxx xxxxxx ošetřovanou xxxxxx toto rozhodnutí xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx díl tiskopisu x ukončení xxxxxxx xxxxxxxxxx péče, x xx xxxxxxxxxx třetí xxxxxxxx xxx následující xx xxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx x ukončení potřeby xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx součinnost xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx umožnit xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx svém xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx účelem xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx oprávněným xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx potřebné x provedení kontroly, x xx x xxxxxxx, xx kterém xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxxxxxx dokumentaci xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) plnit xxxxxxxxxx ošetřujícího xxxxxx xxxxxxx x §61 xxxx. 1 písm. x) a w).

Xxx 4

Posuzování xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příspěvku x těhotenství x xxxxxxxxx

§73

(1) Poskytovatel xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxx důvody xxxxxxx x §42 odst. 1 pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx devátého xxxxxx xx porodu xxxx xxxxxxxxxx, která xxxx, xx jinou xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx místo, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx vyšetření xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx xxxxxxxxxx požaduje xxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxx rozhodnutí x xxx, že dosavadní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo funkce, xx níž xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx její xxxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxx do konce xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxx nebo schopnost xxxxxx; xx toto xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx76) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX V

KONTROLA XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX PRO XXXXX XXXXXXXXX

§74

(1) Orgán xxxxxxxxxxxx pojištění provádí xxxx xxxxxxx kontrolu

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotního xxxxx a dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x potřeby xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx vedení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace xxx xxxxx posuzování,

b) xxxxxx povinností xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx na pracovišti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx pojištění, x xx zpravidla za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx platí xxxxxxx x pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ošetřování x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxx.

(3) X kontrole xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxxx xxxxx ošetřujícímu xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx lékař je xxxxxxx xxxxxxxxxx lékařům xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx součinnost při xxxxxxxx, xxxxxxx umožnit xxxxx xx své xxxxxxxxxx x předložit xxxxxxxxx zdravotnickou xxxxxxxxxxx.

(5) Xx základě jednání x ošetřujícím xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx harmonogram xxxxxxx xxxxxxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxx xxxxxxx vyrozumí. Xxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 3 xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mimořádné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x tom xxxxxxxxx ošetřujícího xxxxxx xxxxxxxxxx 2 pracovní xxx xxxxx dnem xxxxxxxx.

(7) Xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§75

(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxx důvody xxx xxxxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx ošetřování xxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxx, pokud ji xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Toto xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxx, který je x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx pracovní neschopnosti, xxx ukončení xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxx, ne xxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx vyhlášení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx osobě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §74 xxxx. 2, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dnem této xxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx den xxxxxxxxxxx xx dni, xxx x tomto xxxxxxxx xxxxxxx.

§75x

(1) Xxxxxxxxxx do 30 dnů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx

x) xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx schopnost,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx důvody xxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xx uplynutí xxxxxxxx xxxx, nebo

c) xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepříznivý xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx výsledek xxxxxx xxxxxxxxxx ho současně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x dosavadního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platí §74 xxxx. 2 x 4 xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ošetřující xxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§75x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 470/2011 Xx. s účinností xx 1.1.2012

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX POJIŠTĚNCE

§76

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pověřenými xxxxxxxxxxx x vlastního xxxxxxx xxxx x xxxxxxx ošetřujícího lékaře xxxxxxxxxx anebo xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx podnět x xxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx povinen provést xxxxxxxx xx 7 xxx od xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X kontrole xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx práce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx písemný záznam, xx kterém se xxxxx výsledek xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx lékaři x zaměstnavateli.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxx neschopného xxxxxxxxxx xxxx povinni xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vydaným xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx x §56 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx, platí xxxxxxxx 2 obdobně x xxx, xx xxxxxx xxxxxx zaměstnavatel xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Na xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx práce xxxxxxxxxxx pojištěnce se xxxxx x kontrole xxxxxxxxx.

XXXXX VII

SOUČINNOST XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX SLUŽEB A XXXXXXXXX A PRÁVNICKÝCH XXXX

§77

(1) Poskytovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinni xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx tomuto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §64 xxxx. 1 xxxx. x), pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx schopnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx osoby pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x písmenu x) xxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxx xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxx dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx pojištění xx xxxx žádost a xxx souhlasu xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx. x) xxxxxxxxx sdělit informace xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotního xxxxx x xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x na xxxxxxxx nutnou xxxx xxxxxxxx lékaři orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 ve xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění, x xxxx-xx tato xxxxx xxxxxx, xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Výše xxxxxx xx výkony xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxx xxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx43) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx44). Úhradu xxxxxxxxx ten, xxx xx provedení výkonu xxxxxxx, x to xx xxxxxxx vyúčtování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx. Xx platí xxxxxxx x xxx xxxxxxx poštovného xx xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§78

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx provádějí xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx ortopedických xxxx xxxxxxxxxxxxx pomůcek, xxxx povinnost xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx, xxx jsou x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XXXX

XXXXXXXXX ORGÁNŮ XXXXXXXXXXXX POJIŠTĚNÍ XXX XXXXXXXXXX POVINNOSTÍ LÉKAŘŮ XXX XXXXXXXXXX ZDRAVOTNÍHO XXXXX XXX XXXXX XXXXXXXXX

§79

(1) Orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxx xxxxx pojištění x xx toto xxxxxxxx mu byla xxxxxxxxxx uložena xxxxxx xxxxx §138 xxxx. 1,

x) upozornit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, x příslušnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx tímto xxxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) podat xxxxxx České xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx disciplinárního řízení x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx45); x xxxxxx podnětu xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx. X výsledku xxxxxx řízení musí xxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxxxxx komorou xx 1 xxxxxx xx xxxx skončení xxxxxxx informován.

(2) Orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx, že

a) xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx lékaře xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 6 xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, o xxxxx rozhodl tentýž xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx přes xxxxxxxxx xxxxxxx upozornění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §61, 67 x 69.

§80

§80 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX NEMOCENSKÉHO XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXX K XXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§81

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení46),

b) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx47),

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí.

(3) Služebními xxxxxx xxxx

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxx služba České xxxxxxxxx,

x) Generální xxxxxxxxxxx xxx,

x) Xxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) Bezpečnostní xxxxxxxxxx služba,

g) Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

Díl 2

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojištění

§82

Věcná xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. x) xxxxxx 1, 3 až 13 x 15 až 22, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vykonávajících pojištěnou xxxxxxx xx vazbě, (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxx") a x xxxxxxxxxx xxxxxxx x §5 písm. b),

b) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx činné xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) Vězeňská služba Xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x příslušníky Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x xxx-xx x xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx, xxxxx xx výkonu xxxxxxxxxxxxx detence xxxxxxxx xx práce a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx"),

x) Generální xxxxxxxxxxx xxx, jde-li x xxxxxxxxxxx Celní správy Xxxxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, xxx-xx x příslušníky Xxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) Bezpečnostní informační xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxx Bezpečnostní informační xxxxxx,

x) Úřad pro xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx Xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Vznikl-li nárok xx dávku v xxxxxxxx xxxxx, provádí xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx příslušný x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx pojištěné xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx 4.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxx současně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) x xxxx xxxxxxxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx z xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx ty xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxx xxxxxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx dávek, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx kontrole xxxxxxxxxx xxxxxx režimu xxxxx §64 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxxx náhrady.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxx §74 xxxx. 1 xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxx vznikla xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x posuzování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (§66) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxxx.

§83

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxx xxxxxx zaměstnavatele, xxxxx toto sídlo xx shodné x xxxxxx xxxxxx účtárny xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx mzdovou xxxxxxx; xxxxx zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx mzdové xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povinností x xxxxxxxxx se xxxx xxxxxx trvalého xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně činná xxxxxx pobyt xx xxxxx České republiky, xxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx6) x Xxxxx xxxxxxxxx. Nemá-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pobyt xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, řídí se xxxxxx příslušnost okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxx míst xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxx příslušnost xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx

x) místem xxxxxx práce xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx neschopných, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxx v §84 odst. 2 xxxx. a) xxxx 5,

x) xxxxxx pobytu xxxxxxxxxx x době xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 2 xxxx. x) x odst. 3 xxxx xxxxx §64 xxxx. 1 xxxx. x), xxx-xx x kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxx dočasně práce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx místo xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx, nemá-li xxxxxxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx podle xxxxxxx x) nebo x),

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxx,

x) xxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x mateřství x ochranné xxxxx, xxxx xx místní xxxxxxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx, xxxx by xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, z xxxxx vznikl nárok xx xxxx dávky.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x řízení x xxxxxxxxxxx se xxxx

x) xxxxx odstavce 1 xxxx. x), jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zaměstnaná xxxxx,

x) xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx přestupek xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx osoby, xxx-xx x přestupek xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle písmene x) xxxx x),

x) xxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx spáchaný xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x přestupek spáchaný xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx x).

(5) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx správy sociálního xxxxxxxxxxx určit xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx více xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx Česká xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx příslušná x xxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v pojištění.

(6) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo x podnětu místně xxxxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. a) xx jinou okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx je to xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxx xxxxx lze xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx projednání xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx; v xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx řádu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rozhodnutí, zahájení xxxxxx řízení se xxxxxxxxxx zpravidla xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, která xxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx podat opravné xxxxxxxxxx. Při xxxxx xxxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, může Česká xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx zrušení delegace; xxxxxx platí xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx obdobně. Rozhodnutí Xxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx deskách xxxxxxxxx okresních správ xxxxxxxxxx zabezpečení x Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup, x xx xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 4 xx xxxxxxx, nestanoví-li xx x tomto zákoně xxxxx.

HLAVA II

ÚKOLY A XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx

§84

Xxxxx okresních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx osob x xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx plní úkoly xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx nejde x xxxxx, které xxx xxxxx provádění xxxx Xxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, x xx:

1. x xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx pojištění, xxxxxx-xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx,

2. o xxxxxxxx dávek x xxxxxx odnětí, x xxxxxxxxx výplaty xxxxx x x xxxxx xxxx dávek,

3. x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx,

4. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx uplynutí xxxxxxxx xxxx,

5. o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, potřeby xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §75 xxxx. 1,

6. x xxxxxxxxxx náhradách,

7. o xxxxxxxxxxx,

8. v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pojištěncům písemné xxxxxxxx o xxxxx xxxx xxxxxxxxx dávky, xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx x době, xx kterou xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx přeplatku xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx povinen uhradit x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx invalidního důchodu xxx invaliditu xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx, xx které xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx písemná xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §124 xxxx. 8,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx pojištění xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx dávek, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx neschopných x x nařízenou xxxxxxxxxx, a evidenci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx výplatu xxxxx xxxxx druhu xxxxx,

x) xxxxx evidenci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékařů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotního xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx a umožňují xxxxxxxxxxx xxxxxxx nahlížet xx xxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx spadají xx xxxxxx místní xxxxxxxxxxxx,

x) kontrolují xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x plnění povinností xxxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) vystavují xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx, xx její xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx písemně xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx 180 xxx, a xx xxxxxxx 15 xxx xxxxxx, x ošetřujícího xxxxxx, zaměstnavatele a xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx 380 xxx, x to xxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxx; pojištěnce xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx něj xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx jejich xxxxxx na pojištění x důvodu nezaplacení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x to nejpozději xx patnáctého xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx měsíci, x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx činnost x xxxx x zahájení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx, který xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx potřebnou xxxxxxxxxx x účetní evidenci x oblasti xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dočasné xxxxxxxx neschopnosti a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx uplynutí xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §82 xxxx. 4, pokud xxxxx orgán x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) předávají Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx registru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx pojištěnců") x registru xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx výši xxxxxxxxxxxx; xxxx potvrzení xxxxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx též na xxxxxx xxxxxxxxxxx služebního xxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x důvodu, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §41a odst. 3,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx spadají xx jejich místní xxxxxxxxxxxx xxxxx §83 xxxx. 2 xxxx. x) x x).

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx práce neschopných xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx správnosti a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx pracovní neschopnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx důvodů x xxxxxxxxxxxx lékaře,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxx kontrole,

c) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) dávají xxxxxxxxxxxx xxxxxx předchozí xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §56 xxxx. 3 xxxx třetí x xxxx. 6 x §57 odst. 3 a 5; xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx posuzování xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx podané xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxx důvodnosti dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, potřeby xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx informací x xxxxxxxx délce xxxxxx jedné dočasné xxxxxxxx neschopnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče hrazené x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) předávají xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx38), xxx účely xxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxxxx rozhodnutí x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podkladů xxx xxxx řízení, x xx na xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, je-li xx nezbytné xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu x xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dočasně xxxxx neschopných pojištěnců xx uplynutí xxxxxxxx xxxx,

x) provádějí kontrolu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx uplynutí xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §82 xxxx. 4,

k) xxxxxxxx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §75 xxxx. 1, x xx xx předepsaných xxxxxxxxxxx;

xxxx xxxxx může xxxxx xxxxx lékař. Xx-xx lékař xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§85

Xxxxx Xxxxx správy xxxxxxxxxx zabezpečení

(1) Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx

x) xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx správ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ve xxxxxx pojištění, v xxxxx x xxxxxx xxxxxx rozhodla xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxx pojištění,

d) xxxx xxxxxxx pojištěnců, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx zaměstnavatelů xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x poskytuje xxxx xxxxxxxxx bezplatně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxxxxx lékařům x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx používají,

g) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx společenství a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x mezinárodních xxxxx x oblasti pojištění.

(2) Xxxxxx Xxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podpůrčí xxxx a xxxx xxxxx uvedené x §84 xxxx. 3 xxxx. d) x x) xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxx Xxxxx správy xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx oprávněn xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx služby podle xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§86

Xxxxx xxxxxxxxxx orgánů

(1) Xxxxxxxx orgány x xxxxxxx xxx působnosti xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pojištění xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxx tomto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx své xxxxxxxxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxxx x §84 xxxx. 2 xxxx. x), x), j), x) x o),

b) xxxxx xxxxxxx služebních xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx x odsouzené xxxxx,

x) xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxx x §84 xxxx. 3 xxxx. a) xx x) x x) x x §85 xxxx. 1 písm. x) x x); xxxxx xxxxxxx v §84 xxxx. 3 xxxx plnit pouze xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vzniku xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxxx trvání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx karantény, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx útvar x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx stanovení xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§87

Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxx a xxxxxxxxxx výkon xxxxxx xxxxxx x pojištění,

b) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení x ke xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) řídí a xxxxxxxxxx Xxxxxx správu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pojištění,

d) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§88

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx a xxxxxx, xxxxxxxxx ředitel Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel, ředitel Xxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby a xxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx mohou xxxxxxxxxx x xxxxx své xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx v jednotlivých xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Oprávnění xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§89

(1) Orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyzvat

a) xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x předložení xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxx a xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx, popřípadě doložil xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx nárok na xxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxx,

x) zaměstnavatele, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 26 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zahraničního xxxxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x určeném termínu xx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 26 xxxxxxxxxxx účastných xxxxxxxxx, xx pro xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx výzvy xxxxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 26 těchto xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx poštovní xxxxxxx, xxx doložil xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx dávek, zejména xxxx, kdy x x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) peněžní xxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx dávek, zejména xxxx, xxx a x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx na xxxx.

(2) Xxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx orgán nemocenského xxxxxxxxx; xxxx lhůta xxxxx xxx xxxxxx xxx 8 kalendářních xxx ode xxx xxxxxxxx nebo sdělení xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx povinností.

§90

Orgány nemocenského pojištění xxxx xxxxxxxxx

x) přezkoumat xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) kontrolovat xxxxxx x xxxxx podklady, xxxxx xxxx rozhodné xxx xxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, její xxxx a xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxx x §94 xxxx. 1 a 2,

x) xxx příslušné xxxxxxxxx pojišťovně xxxxxx xx xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx péče a xxxxxxx xx věcech xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, xxxxxxx ošetřování x xxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx vyjádření x xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnání; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) vyžadovat xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vedené Xxxxxxxxxx xxxxxx pro účely xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx nemocenského xxxxx §31 a x xxxxxxxx náhradě xxxxx §126.

§91

(1) Xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uložených zaměstnavatelům x osobám samostatně xxxxxxxxx činným tímto xxxxxxx; k odstranění xxxxxxxxxx nedostatků xxxx xxxxxxxxx ukládat xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx vyžadovat xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrolu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xx prokázat xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx77) xxxx xxxxxxxx vydaným xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnavatelům x xxxxxx samostatně xxxxxxxxx činným xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxx 2

Úkoly živnostenských xxxxx

§91x

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx živnostenského xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxx47a).

Xxx 3

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxx 1

Rozdělení xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx x pojištění

§92

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xx registru zaměstnavatelů (§93 a 123),

x) xxxxxxxx útvary,

c) xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx detence, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Úkoly xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x

x) zaměstnanců x pracovním poměru xxxxxxxxxxxxx, k němuž xxxx v xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx zaměstnanců xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, v xxxx xx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vztahu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx vztah,

f) xxxxxx xxxx, k xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx funkce,

g) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx částí xxxx xxxxxxxxx obvodů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx, xxxxx vyřizuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx,

x) xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny x u xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Kancelář Xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx orgán, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) prezidenta, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx Rady xxx rozhlasové x xxxxxxxxx xxxxxxxx, předsedy Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx Xxxx Ústavu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx ochránce práv x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx práv,

n) xxxx uvedených v §5 xxxx. x) xxxx 11 xxxxxxx xxxx nebo právnická xxxxx xxxxxxx x xxxxx ustanovení anebo xxx, kdo xx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx funkci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která těmto xxxxxxxxxxx vyplácí odměnu xx výkon pečovatelské xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx x osob x xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx13),

x) osob xxxxxxxxx x §5 xxxx. x) xxxx 15 xxx, pro něhož xxxx tyto xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) společníků x xxxxxxxxx společnosti x ručením xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) komanditistů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tato xxxxxxxxxx,

x) ředitelů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) likvidátorů ten, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx kolektivních xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx x §5 xxxx. a) xxxx 18 tato xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §5 xxxx. x) bodě 20 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. x) xxxx 21 xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx pověřila xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx zastoupení xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku.

(3) Xxxxx zaměstnavatelů uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx x xxxxxxxxxxx uvedených x §5 xxxx. x) xxxx 22 xxx, kdo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx 2

Úkoly xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx registru xxxxxxxxxxxxxx

§93

(1) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx do 8 xxxxxxxxxxxx dnů xx xxxxx vzniku xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zaměstnavatelů; xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx též xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx vedeny xxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx zaměstnavatel, xxxxx xxxx povinen xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx malého xxxxxxx xxxx zaměstnáním na xxxxxxx dohody o xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxx tomuto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx registru xxxxxxxxxxxxxx nejpozději xx 8 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx měsíci, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx přihlásit xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zaměstnavatelů xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx; na xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx uvést též xxxxx xxxxxxxxxxx organizační xxxxxx, popřípadě jinak xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx které xxxxxx xxxxxxx vede evidenci xxxx xxxx platů. Xxxxx bude xxxxxx xxxxxxx zřízena xx xx xxxxxx přihlášky xxxxxxxxxxxxxx xx registru xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxx 8 kalendářních xxx x jejímu přihlášení xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ohlásit xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, x xx xx 8 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx, kdy xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x to xx 8 xxx ode xxx xxxxxx moci xxxxxx rozhodnutí, a xx xxxxxx xxxxx xxx další xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů48). Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x živnosti xx xxxxx fyzické xxxxx, která byla xxxxxxxxxxxxxxx, do xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx povinna xxxxxxx xxxxxxx do 30 xxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu49).

(4) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx tiskopisu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xx xx 8 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx, xxx xxxxxxx xxx zaměstnavatelem. X xxxxxxx xxxxxx zaměstnavatele xx xxxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxx odhlásit xx xx předepsaném xxxxxxxxx x registru xxxxxxxxxxxxxx, a to xx 8 kalendářních xxx ode dne xxxx zániku. V xxxxxxx zániku zaměstnavatele xxx právního xxxxxxxx xx povinen xxx, xxx byl ke xxx zániku xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, a xx nejméně do 8 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxx účtárny, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx 8 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx účtárny.

(6) Xxxxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx správou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnavatele x xxxxxx účtárny.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxx jen xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx je xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 7 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx zahraniční zaměstnance.

(9) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 5 xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx okresní správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§94

(1) Zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx elektronickou xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx předepsaném tiskopisu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zaměstnání, xxxxx xx založilo účast xx xxxxxxxxx, a xx xx 8 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx nástupu do xxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, a xx do 8 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxxx. U xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx 8 kalendářních xxx xxx xxx zahájení xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, oznamuje xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx konce 20. xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxxxxx měsíci, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxx-xx xxxxxx zaměstnanci účast xx pojištění na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 3 x §7a xxxx. 2 xxxxx xxxx xx středníkem x xxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx 20. xxxxxxxxxxxx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx měsíci, x xxxx xxx zúčtován xxxxxx, který xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx; xxxxxxxx tento xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx toto oznámení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx §97 xxxx. 1 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx podle §97 xxxx. 2. Xxxxxxxx by lhůta xxx oznámení skončení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxx oznámení dne xxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx oznámení xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen písemně xxxxxxx xxxxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zaměstnání, x xx xx 8 dnů xxx xxx, xxx xx x této změně xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxx x okresní správou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2. Tuto xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx končí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx xx xxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxx o xxx xxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxxxx (zahájení xxxxxx práce xx xxxxx České xxxxxxxxx x smluvního xxxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxx údaje x xxxxxxxxxxx potřebné xxx zanesení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§122).

§95

(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx vést xxxxxxxx x xxxxx zaměstnancích xxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxx xxx účely xxxxxxxxx obsahovat xxxx xxxxx:

x) jméno, příjmení, xxxxx příjmení, rodné xxxxx, xxxxx x xxxxx narození, xxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, den xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x skončení doby xxxxxxxxxx, xxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, xx-xx toto místo xxxxxx v xxxxxx, x o xxx, xxx xx xxxxxxxxxxx x cizině povinně xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxx xxxxxxxxx, x xxx-xx xxxxxxxxxxx povinně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x cizině x xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx zaměstnavatelem po xxxxxxxx této xxxxxx xxxx xx jejího xxxxxx, též xxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx nositele xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx identifikační xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, jakož x xxx xxxxxxxx a xxx skončení xxxxxx xxxxx smluvního zaměstnance xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) započitatelného xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx jednotlivá mzdová (xxxxxxxx) xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx ošetřování xxxxx xxxxxxxxxx (péče o xxxx xx xxxx xx 10 xxx), xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, dobu mateřské xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dobu vazby, xxxx výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx odnětí svobody xxxxxxxxxxx x další xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxx pracovního xxxxx xxx xxxxxxx příjmu, xxxxxxxxxxxx zaměstnanci xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x případech, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx pracovní volno xxxxx, x dny xxxxxx xxxxx zaměstnance x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, v xxx xx nárok xx xxxxxxx nemocenského, xxxxxxxx pomoci v xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ošetřovného,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxx dny xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx kdy xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx důchodu, a xx-xx tento xxxxxx xxxxxxx ze státu, x xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, též záznam x xxx, x xxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx cizozemský xxxxxxx pojištění je xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx prováděl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx není xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení,

h) xxxx xxxxxxxxxxxx základu xxx pojistné,

i) xxxxx xxxxxxxxx pojišťovny, x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištěn,

j) xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx smluvní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxx x svých xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nezakládá účast xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 písm. x) xx x) s xxx, že xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx účast xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx povinen xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§96

Xxxxxxxxxxxxx je povinen xxxxxxxxxx záznamy o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §95 xx xxxx 10 kalendářních xxxx xxxxxxxxxxxxx xx roce, xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxxxx záznamů, xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxx považují xxxxxxx x xxxxx, vzniku x skončení xxxxxxxxxx xxxxxx a záznamy x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxx §4 xxxx. b) xx x), x xxxxxxx xxxxxxxx, jejichž kopie xxxxxx xxxxxxx správě xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxx xxxxx §97 xxxx. 1 xxxx xxxxx. Xxxxxx-xx zaměstnavatel xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx lhůty xxxxxxx xx větě xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxx xx tuto xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, na kterém xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§97

(1) Zaměstnavatel je xxxxxxx přijímat žádosti xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxx podklady xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nároku xx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx spolu x údaji xxxxxxxxxx xxx výpočet xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Žádosti x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x aspoň xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávou xxxxxxxx uvedeným x §162 odst. 1; xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx platí xxxxxxxxxx §162 xxxx. 2 xxxx. x) x části xxxx xxxxx za středníkem x §162 odst. 3 písm. x) xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení. Xxx-xx x žádost x xxxxxxxxx, předává xxxxxxxxxxxxx tuto xxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §38b, x xxx-xx o žádost x ošetřovné, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx žádost xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle §40 xxxx xx vydání xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §69 xxxx. a).

(2) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx podklady potřebné xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx a xxxxx x údaji xxxxxxxxxx xxx výpočet xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx potřebnými xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x způsobu xxxxxxx xxxx, platu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx xx uplynutí xxxxxxx 14 xxx trvání xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx x elektronické xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx adresu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx platí xxxxxxxx 1 xxxx druhá xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které mohou xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx.

(4) Údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx se předávají xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxx xx xxxxxx vyměřovací základy xxx pojistné xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §18 odst. 2 a vyloučené xxx xxxxxxx x §18 odst. 7. Xxxxxx odměny xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx náleží podle xxxxxx x sociálně-právní xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxx měsíční xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx x xxx vznikla xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx nejpozději v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx, který xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx §44 xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v těhotenství x xxxxxxxxx, x xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx aspoň xx xxxx trvalo převedení xxxxx §42 odst. 1 až 3; xxxxxx xxxxx xx xxxxxx započitatelný příjem xx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx trvalo xxxx převedení aspoň xx xxxx xxxx, x xxxxx dnů xxxxxxx x §43 xxxx. 2.

(6) Je-li x xxxxxxxxxxx nařízen xxxxx rozhodnutí srážkami xx xxxx, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx výpočet xxxxx xxxxxx okresní správě xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx srážek x dávek nemocenského xxxxxxxxx; xxxxxx podklady xx xxxxxx kopie xxxxxxxx o nařízení xxxxxx rozhodnutí, xxxxxxx xxxx xxxxx provedených xxxxxx a xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx86) nemá xxx xxxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxx87). Pokud xxxxxxxxxxxxx xxx předal xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x důvod xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nadále trvá, xx povinen xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podklady xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx nemocenského pojištění xxx zbytečného xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx odstavci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx předávat xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x elektronické xxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1.

(7) Xxxxx zaměstnavatel xxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx technických důvodů xxxxx povinnosti uvedené x xxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx učinit x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zasláním xx xxxxxx určenou xxxxxxx správou sociálního xxxxxxxxxxx; přitom xx xxxxxxx uvést xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Ustanovení §61 xxxx. 5 xxxxx zde xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx uvedené v xxxxxxxxxx 1 až 7 jsou právnické xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx plnit xxx x případě xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx osobami x xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

§98

(1) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sdělit jí xxxxxxx potřebné údaje xxx xxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx doklad, x xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §89 odst. 1 xxxx. a), x xx ve xxxxx 8 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx žádosti, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx ve stanovené xxxxx xxxxx xxxxxxxx x nápravě uložené xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx méně xxx 26 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx pojištěnců, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx jiné xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx den za xxxxxx provedení xxxxxxxx xxxxxx povinností x xxxxxxxxx, pokud se xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou vedeni x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§99

(1) Xx-xx xxxxxxxxxxxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx evidenci xxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx zaměstnavatele xxxxxxx x §94 xx 97 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnanců.

§100

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x plněním xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx náklady.

Xxxxx 3

Úkoly xxxxxxxxxx xxxxxx

§101

(1) Služební útvary xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx na dávky x jejich výplatu, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx [§86 xxxx. 2 xxxx. x)],

x) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx termínech, x xx včetně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) předkládají xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (odstavec 2 xxxx xxxxx) xxxxxxxx xx všemi xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxx na xxxxx,

x) připravují xxxxxxxx xxxxxxxx pro rozhodování x dávkách,

f) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spolu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, výši xxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu a xxxx, za xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx příslušníků x xxxxxxx, x xxxxx xxxx povinni xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §95 xxxx. 1, s xxx, xx tato evidence xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx prováděl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxxxxxxx dobách, x xxxxxxxx příslušníků xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx uvedené x §84 xxxx. 2 písm. x), x), l), x x) x §96 x ve vztahu xx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxx x §98 odst. 2,

j) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x nárocích xx xxxxx,

x) vyhlašují xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx x xxxxx, xx kdy xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx mají xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx dávky.

(2) Služební xxxxx zastavuje xxxxxxx xxxxx, nejsou-li xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxx výši xxxxx, změní-li xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx. X xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x tom, xxx xxxx podmínky pro xxxxx x výplatu xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nesouhlasí s xxxx dávky, x xxxxx xxxx xxxxxxx, x neposkytnutím xxxxx xxxx se zastavením xxxx xxxxxxx, předá xxxxxxxx útvar potřebné xxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu. Úkon xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx musí xxx xxxxxx písemně.

(3) Služební xxxxx xx oprávněn xxxxxxxxx od xxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx stanovení xxxxxx xx dávku x její xxxxxxx x xxxx dávky.

Xxxxx 4

Úkoly xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx zabezpečovací xxxxxxx

§102

Xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x pojištění xxxxxxxxxx xxxxxxx x §101 xxxx. 1 x 2 x xxxx xxxxxxxxx uvedené x §101 xxxx. 3 xxxxxxx xx xxxxxx k odsouzeným xxxxxx.

Díl 4

Xxxxxxxxxx pojištěnců

§103

(1) Xxxxxxxxxx, který xxxx x dávku xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx povinen

a) xxxxxxxxxx skutečnosti, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx o dávce, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx požadovaná vysvětlení x údaje,

b) ohlásit xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx ústavu xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vyplácejí dávku, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx zánik nebo xxxxx xxxxxx na xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxx výši xxxxx xxxx xxxx výplatu, x xx xxxxxxxxxx xx 8 xxx xxx dne, xxx xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx přezkoumání xxxxxxxxxxx rozhodných xxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx na dávku, xxxx výši nebo xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx dobu dovolené x xxxxxx zaměstnání (§28 xxxx. 2) xxxx xx xxxx, xxxxx xxxxx výlučně xx období xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, že xx xxx zaměstnanou osobou xxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnou,

f) xxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx-xx xxxxxxxxxxxx, služebnímu xxxxxx xxxxxxxx souhlasu x xxxxxxxxxxxx dlouhodobé xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §41b xxxx. 5,

x) xxxxxx pojištěnci, x xxxx se xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx potřeby dlouhodobé xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx orgánem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účast xx xxxxxxxxx, xxxxx na xxxxx, výši dávky xxxx její xxxxxxx, xx xxxxxxx výzvě xxxxxxx, x to xx xxxxx do 8 xxx xx xxxxxxx, pokud nebyla xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůta xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx §95, popřípadě x těchto xxxxxxx xxx xxxxxxxxx potřebné xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx obdobně xxx xxxxxxxxx smluvního xxxxxxxxxxx sdělit tyto xxxxx smluvnímu xxxxxxxxxxxxxx.

§104

(1) Pojištěnec, xxxxx xx xxxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx správě sociálního xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxx údaje xxxxxxxx x vedení evidence x xxxxxxxxxxxx xxxxx §122 xxxx. 3, xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) podávat xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx tiskopisu,

c) xx výzvu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx den xx xxxxxxx správu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jiné xxxxxx xxxxx, za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností x xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) sdělit xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo samostatně xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx, xxxxx xxxxx §95 xxxx. 1 xxxx. j), x xx xx xxxxx xx 8 xxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plní xxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení povinnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x) x x §103 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) a xxxx. 2; xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení xxxxxxxx doby xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pojištění.

(3) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, která vykonává xxxxxxxxxx xxxx samostatnou xxxxxxxxxx činnost xx xxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxx xxxxx trvalého xxxx xxxxxxxxx pobytu xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx50), x xx xx 30 dnů xxx xxx zahájení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx 5

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

§105

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx (snížené xxxxxx) xx xxxx xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §16 xxxx. x) xxxxxxxx karantény, její xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx části xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx den xxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx déle než 14 kalendářních dnů, xx povinen potvrdit xxxx trvání xxxx xx 14. xxxxxxxxxxxx xxx. Ustanovení §61 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx obdobně xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx51) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§106

Zařízení xxx děti x xxxxx xxxxxxx x §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 jsou xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx poskytování ošetřovného xxx uzavření a xxxx a xxxxx xxxxxx uzavření.

§107

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx orgánu nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx [§89 odst. 1 xxxx. x) x xxxx. 2]; xx xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx [§89 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2].

XXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx

§108

(1) Xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx,

x) xxxxxxxxx služební xxxxxx, jde-li o xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxx pro výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx osoby.

(2) Xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x ústavy xxx výkon zabezpečovací xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, x xxxxx sociální událost xxxxxxx v době xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx x po xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx, xxxxx xxxx pojištěnci xxxxxxxxx x odstavci 1 x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dávky též x xxxxxxx xxxxxxxx x §82 xxxx. 3.

Xxx 2

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx

§109

(1) Xxxxx xx vyplácí,

a) xxx-xx x nemocenské, xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxx, za kterou xx považuje xxxxxxxxxx x vzniku dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, vydané ošetřujícím xxxxxxx nebo orgánem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx, x to x

1. xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnost nebo xxxxxxxxx xxxx xxx 14 xxxxxxxxxxxx dnů,

2. xxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxx služby, xxxx-xx dočasná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx než doba, xx xxxxxx se xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

3. vojáků x xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx karanténě xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx plat,

4. xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, trvá-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti nebo xxxxxxxxx xxxxxx vojáku x xxxxxx xxxxxx;

xxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vzniku xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxxxxxx lékařem xxxx xxxxxxxxx o nařízení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx za to, xx pojištěnec o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx požádal,

b) xxx-xx x xxxxx xxxxx §4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osobou, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx a xxxx výplatu; žádost x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx) musí xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxxx (xxxx) xxxxxxx. Xx-xx předepsán xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx podána xx tomto xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x výplatu xxxxx xx xxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxxxxx, x orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) jde-li x xxxxx podle §4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

1. x xxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx zahraničních xxxxxxxxxxx,

2. x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x osoby, které xxxx zaměstnanými xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx na dávku x ochranné xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zanikl, a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. x služebního útvaru, xxx-xx o xxxxxxxxxxx,

4. x věznice xxxx xxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jde-li x odsouzené osoby,

5. xxxxx bodů 1 xx 4, xxxxxx-xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxx dávky x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedené x §51 xxxx. 1.

(3) Nárok xx xxxxxxx nemocenského xx xxxxxxxxx

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx za určité xxxxxx je třeba xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxx xxxxxxxxxxx ošetřujícího xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxx dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx,

x) xxx karanténě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx karantény. Xxx xxxxxxx nemocenského xx určité xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xx potvrzením příslušného xxxxxx ochrany veřejného xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx ukončení karantény,

c) xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 2 též xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému, že xxxxxxxxxx xx členem xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx došlo x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §29 xxxx. 2.

(4) Xxxxx xx výplatu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx tiskopise,

b) pojištěnec x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §32 xxxx. 1 xxxx. b) xx x) xx xxxxxxxxxxx tiskopise. Xxx xxxxxxx peněžité pomoci x xxxxxxxxx v xxxxxx případech xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§38) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx péče xxxxxxxxxxx xxxx rodičů,

2. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 xxxx. x), nebo

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx52) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dítěte na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxx nemůže xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx pro závažné xxxxxxxxxx onemocnění; xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxx uvedených x §57 odst. 1 xxxx. x).

(5) Xxxxx xx xxxxxxx ošetřovného xx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §39 xxxx. 1 xxxx. x) x x xxxxxxx xxxxxxxx x §39 xxxx. 1 písm. x) xxxx 3 x xxxxxx, že xxxxx, xxxxx o xxxx xxxxx pečuje, xxxxxxxxxx xxxx porodila, rozhodnutím xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx třeba osvědčit xxxxxx xxxxxxx ošetřování, x xx potvrzením xxxxxxxxxxxx lékaře xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx o ukončení xxxxxxx ošetřování xx xxxxxxxxxxx tiskopise. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §40 xxxx. 3 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx uvedených x §39 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 1 xx předepsaném xxxxxxxxx xxxxxxxxxx školského xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx, x jehož xxxx xxxx xxxxx xx, xxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx tiskopise trvání xxxx ukončení tohoto xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §39 xxxx. 1 písm. x) xxxx 2 x x případě xxxxxxxx x §39 xxxx. 1 písm. x) bodu 3 x důvodu, že xxxxx, xxxxx x xxxx pečuje, byla xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o nařízení xxxxxxxxx. Pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x trvání nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx převzetí xxxxxxxxxx (xxxx) podle xxxxxx x) xx c) x xxx, xx xx xxxxxxxxxxx tiskopisu xxxx xxx uvedeno, xxx vznikla xxxxxxx xxxxxxxxxx (péče), xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x údaje x xxxxxxxxxxx, od něhož xx xxxxxxxxxx (xxxx) xxxxxxx.

(6) Xxxxx xx xxxxxxx dlouhodobého ošetřovného xx uplatňuje xx xxxxxxxxxxx tiskopise a xxxxxxxxx souhlasu s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x v xxxxxxxxx xxxxx §41a odst. 3 nebo 4 xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx potřeby xxxxxxxxxx péče, a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x trvání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx předepsaném xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx ošetřujícího xxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění o xxxxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxx.

(7) Nárok na xxxxxxx vyrovnávacího příspěvku x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx se uplatňuje

a) xxxxxxxxxx zaměstnavatele xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx předtím xxxxxx, je podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ženám, xxxxxx do konce xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx kojícím xxxxx; xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx x příslušnici, která xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx místa, xxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx po porodu x xxxxx, xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pojištěnky xx xxxxx práci x xxxxxx, xx práce, xxxxxx předtím xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, mateřství xxxx xxxxxxxxx xxxxxx; to xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx odvolanou x xxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x mateřství xx třeba osvědčit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx potvrzením xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxx, kdy xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx služební xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxx) x práce (xxxxxxxx místo), xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxx převedení xxxxxxxx. Xxx výplatu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíce xx dále xxxxx xxxxxxxx výši xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx v §43 odst. 2, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (§97 xxxx. 1 a xxxx. 4).

(8) Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx výplatu xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x §38a xxxx. 1 písm. x) xx třeba xxxx xxxxxxxx skutečnost, xx xxxxxxx převzal xxxx xx xxxx, xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx (§38d).

(9) Xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx x dávku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx též prostá xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx předal okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x elektronické xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §97 xxxx. 1; xx xxxxx xxxxxxx též xxx xxxxxxxx potřebné xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx dávky x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x odstavců 4 xx 8.

(10) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na dávky xx xx předepsané xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vydané xx xxxxxxx mezinárodních xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx koordinaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§109a

Potvrzení x xxxxxx xxxxxxx pracovní neschopnosti, xxxxxxxxx x trvání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x trvání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x ukončení xxxxxxx dlouhodobé xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, potřeba xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx skončily po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx u xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx místně xxxxxxxxx xxxxx §83 xxxx. 1 písm. x) xxxx §83 xxxx. 5 nebo 6.

Xxx 3

Výplata dávek

§110

Způsob xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §109.

(2) Xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ošetřovné se xxxxxxxxx xx období, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxx a xxxxxx výplatu. Xxxxxxxx xxxxx x mateřství x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx jeho xxxx, xxxxx-xx nárok xx xxxxxxx těchto xxxxx jen xx xxxx kalendářního xxxxxx; xx-xx xxxxx pro xxxxx xx xxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx osvědčení těchto xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx celý xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx jeho xxxx, xxxx-xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx xxx nárok xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx celý xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xx 1 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, x xxxx xxx xxxxxxxxx doklad xxx xxxxx na výplatu xxxxx doručen xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx dávek xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx. Tato xxxxx xxxxxx xx dobu, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx dávky xxxxx §109 xxxx. 1

(4) Xxxxxxx xxxxxxx dávek x xxxxx, xx xxxxxxx se mají xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 2 xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x ústavy xxx xxxxx zabezpečovací detence, xxxx-xx plátcem xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx poukazují xx xxxx účet u xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx držitele xxxxxxxx licence; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dávky vyplácet xxxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení. Xxxxxxxxxx xx povinen x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx účet xx xxxxxxxxxx povinen xxxxxx xxxxx svého účtu. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxx způsob xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx držitele xxxxxxxx xxxxxxx xx ciziny xxxx xx ciziny xx účet xxxxxx xxxxxxxxx ústavu xxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx; xxxxxxxxxx §111 xxxx. 2 xxx není xxxxxxx. Xxxxxxxxxx se osobě xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx x xxxxxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxx stejným xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx zaměstnanec xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x to na xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx adresu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxx služebními xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx jim xxxxxxx služební xxxxxx xxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx jejich xxxx u peněžního xxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxx pojištěnec x toto xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx odsouzeným xxxxxx xxxxxxx x ústavy xxx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stejným způsobem xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx práci.

(7) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx výplaty xxxxx, xx xxxx plátce xxxxxxx provést xxxxx xxxxxxx výplaty dávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výplaty xxxxx.

(8) X xxxxxxx výplaty xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx doručení xxxx xxxxxxxx.

§110a

Výplata xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx

X xxxxxxx xxxxxxxxx, xx si xxxxxxxxxx přivodil xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnost x xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §31, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §31 xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx, xx dočasná xxxxxxxx neschopnost z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx dočasná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx doplatí. Xxxxx xxxxxxx v §46 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxx ode xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnost xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §31.

§110a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 259/2017 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.2.2018

§111

Xxxxxxx dávek xx xxxxxx

(1) Xxxxx, x xxxxxxxx nemocenského, se xxxxxxxxx xx ciziny xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Nemocenské xx xxxxxxx xx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx mzda, xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxx xxx xxx zaměstnanec xxxx v případech xxxxxxxxx x §110 xxxx. 5.

(2) Dávky xx xxxxxxxxx xx xxxxxx jen na xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx této xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xx povinen xxxxxxxxx xxxxxx stanovení těchto xxxxxxx.

§112

Xxxxxxx xxxxx zvláštnímu xxxxxxxx

(1) Nemůže-li xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovník, xxxxxxxx ke svému xxxxxxxxxxx xxxxx nebo x jiných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx dávky xxxx xxxxx přijímat, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jinou xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx souhlasit pojištěnec x osoba, xxxxx xx být ustanovena xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxx vzhledem xx xxxxx zdravotnímu xxxxx xxxxx xxxxxxxxx ošetřujícího xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjemce. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx i právnická xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasí. Xxx xxxxx řízení x dávce a xxxxxxx dávky má xxxxxxxx příjemce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx52a).

(2) Xxxxxxxx příjemce xx povinen xxxxxxxx xxxxx xx výplatu xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx příjemce xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx pokynů xxxxxxxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxxxx takový xxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx používat ve xxxxxxxx pojištěnce x xxxx, které xx xxxxxxxxxx povinen vyživovat. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxx xxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx ustanovil, xxxxx xxxxxxx sdělení x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx vyúčtování dávky, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, x xx xx 1 xxxxxx.

(3) Xxxxx nemocenského pojištění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjemce zruší, xxxxx

x) xxxxxxx důvody, xxx které xxx xxxxxxxx příjemce xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx neplní povinnosti xxxxxxx v odstavci 2 xxxx první, xxxx

x) xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXX SYSTÉMY XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§113

(1) Povinnost zachovávat xxxxxxxxxxx o skutečnostech, xx kterými xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x nimi, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zaměstnanci xxxxxxxxxxxxxx; xxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx i xx xxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx x xx xxxxxxxx pracovního (služebního) xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x pojištění, xxx-xx o xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxxx při takovém xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx x po skončení xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx v pojištění xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poučeny x xxx povinnosti xxxxxxxxxx mlčenlivost a x právních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxxx sdělovat xxxxx, xx něž xx tato xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx jestliže xx xxxxxxx tento xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, nebo

b) xx xxxxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, této xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxx xxxxx xxxxx být takové xxxxx sděleny.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, které orgány xxxxxxxxxxxx pojištění získají xxx své xxxxxxxx, xxxxx být bez xxxxxxx konkrétních údajů, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xxx xxxxxxx, publikační x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx 2

Sdělování xxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nemocenského pojištění

§114

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xx na xxxxxx xxxxxxxx sdělují xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx úkolů v xxxxxxx pojištění, x xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx orgán nemocenského xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx dožadujícího orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx 8 kalendářních xxx xxx dne, kdy xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxx, xxxxx údaje xxxxxxxx, xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx údaje xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx služební xxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx x pojištěncích x jejich xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxx xxx orgánům xxxxxxxxxxxx důchodové xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xx nevztahuje xx xxxxxxxxx údajů zpravodajskými xxxxxxxx53). Xxxxxxxx xxxxxxx x §81 xxxx. 3 písm. x), x), x), x) x x) xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx ohroženy xxxxx, xxxxx xxxx; odmítnout xxxxxx xxxxx xxxxx x xxx udání xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jako utajovaná xxxxxxxxxx54).

§115

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx útvarům xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx při porušení xxxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx práce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §64 odst. 1 xxxx. b) x xxx stanovení xxxxxxxxxx xxxxxx. Ustanovení §114 xxxx. 1 xxxx xxxxx a třetí xxxxx zde xxxxxxx.

Oddíl 2

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a živnostenskými xxxxx

§115x

Xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx x živnostenské xxxxx xx v xxxxxx xxx působnosti xx xxxxxx vzájemně předávají xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx. Tyto údaje xxxxx být vyžádány x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

§115x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 305/2008 Xx. x účinností xx 1.1.2009

Xxxxx 3

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx xxxxxxxxx

§116

(1) Orgány xxxxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxx xxxxxxx správním xxxxxx, orgánům xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, zpravodajským xxxxxxx, xxxxxxx oprávněným xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobám, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx působnost x xxxxxxx veřejné xxxxxx, x zahraničním xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smlouvami xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx pojištěncích, s xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx stavu. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxx, x žádosti xxxxx xxxxxxxxxx zákona, x který xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx opírá, xxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx, xxx xxxxx dané xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xxxxxxxxxx pojišťovnám xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění konkrétního xxxxxxxxxx:

x) upozornění na xxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx trvání xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx odlišuje xx regionálního xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx v xxxxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou a Xxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx nebo služebními xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění,

c) xxxxxxx xxxxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutím orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x jménu a xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, adrese xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, popřípadě bydlišti x xxxxxx, a xxxxxxxxxx konkrétních xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnců;

údaje xxxxxxx x písmenech x) xx c) xx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx uvedené x xxxxxxxxx x) x x) xx sdělují xx žádost, a xx x rozsahu xxxxx uvedeného v xxxxxxx, xxx který xxxx být xxxxx xxxxxxx.

(3) Orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx poskytujícím xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx x nedoplatcích xx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 se xxxxxxx x elektronické xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx, písemnou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx-xx k xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx orgán xxxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxxx sděluje, a xx s xxxxxxxxxxxx x technickým xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(5) Orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sdělují xx žádost xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx financované x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxx78) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxx x jednotlivých xxxxxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jsou-li xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xx x práva Evropské xxxx79). Xxxx xxxxx xx xxxxx poskytovat x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. V žádosti xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, x xxxxx xx xxxxxx xxxxx, rozsah xxxxxxxxxxxx xxxxx a účel, xxx který xxxx xxxx údaje xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx

x) xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx neschopného xxxxxxxxxx,

x) xx výše xxxxxxxxxxxx za kalendářní xxx xx xxxxxxx xxxxxx 50 % xxxxx §31, x xx xx 8 xxx ode xxx, xxx orgán nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mají xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx srážek ze xxxx, x xx xx 8 xxx xxx xxx, kdy xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx zjistil; xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, pokud xxx provádí xxxxx xxxxxxxxxx srážkou x xxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x níž xxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sociálního zabezpečení x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx srážek x údaj x xxx, jaká xxxx xxxxxxxx částky73) xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx74); xxx-xx xxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dávku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, předá xx xxxxxxxx výplaty xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění, x xxx xxx prováděn xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx též kopii xxxxxxxx x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sdělují xxxxxxxxxxxxxxx xx jejich xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx zaměstnanec, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx uznán xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, rozhodnutí x ukončení xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti x xxxxx ukončení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx v xxxxxxxxxx x vzniku xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vyznačil, xx xxxxxxxxxxx uvádí xxxx xx podezření, xx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx, úrazu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx k požití xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx psychotropních xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x rozsah x dobu xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 14 kalendářních xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě náleží-li xxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx započitatelný xxxxxx [§16 písm. x)], xxxx v xxxxxx, xx které xx x xxxx xxxxxxx pracovní neschopnosti xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, příjmení x xxxxxx xxxxxxxxxx ošetřujícího xxxxxx, xxxxx x xxxxxx pracoviště poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx jméno, xxxxxxxx a adresu xxxxxxxxxx ošetřujícího lékaře, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxx převzal xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx.

(8) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 sdělují xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x po xxxxxxxx zaměstnání xxxx xxxxxxxxxxx, a to xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx trvání xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxx zaměstnanec xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 7 zaniká xxxxxxxxx 3 xxx xxx dne ukončení xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx.

(9) Xxxxxx podle xxxxxxxx 7 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx údaje podle xxxxxxxx 7 v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx subjektům sdělují xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx jejich xxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §113 xxxx. 4 xxxx. x) x b),

b) xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxx xx jí týkají,

c) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisy Evropských xxxxxxxxxxxx2) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx do xxxxxx, xxxx

x) jde-li x fyzickou nebo xxxxxxxxxx osobu, která xxxxxxx, xx má xxxx fyzické xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx o xxx, xxx fyzická xxxxx xx xxxxxxxxxxx dávky, xxxx xx výše xxxxx x xxxx x rodném xxxxx xxxx xxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx podpůrčí xxxx x xxxxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 10 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx53); §114 xxxx. 3 xxxx druhá xxxxx zde xxxxxxx.

§116x

Xxxxxxxxxx vzniku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx neschopností xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, že ošetřující xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx zaměstnanec xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx [§3 xxxx. x)] xxx xxxxxx zaměstnavatele, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Česká xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem určeným Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; x žádosti xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx x xxxxxx dočasné xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx o xxxxxxxx informací podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx podle §160 xxxx. 3. V xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx délku období, xx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx.

§116x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 164/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2020

Oddíl 4

Sdělování údajů xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

§117

(1) Orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vyžadovat xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx společenství x x xxxxxxxxxxxxx smluv, x xx včetně xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobách x xxxxxxxxxxx osobách. Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx fyzické x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx nemají xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx; xxxxx se zde xxxxxx údaje x xxxxx x xxxxx (xxxxxx) těchto xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx55),

x) xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxxx plní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx mají xxxxxxx vztah, x xx x intervalech xxxxxxxxxxx mezi příslušnou xxxxxxxxx pojišťovnou x Xxxxxx správou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxx xxxxx) x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx pojištěnci, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx registrace xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx žádosti xxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úrazy x jiná xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxx poškození zdraví xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx, xxxx právnické xxxxx.

(5) Xxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx zastupitelství, xxxxx x xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxx xxxxxxx sdělit xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx zjištěné x xxxxx xxx xxxxxxxx, které xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, ke snížení xx odnětí této xxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxxxxx její xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx neplnění xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx zjištěné x xxxxx xxx xxxxxxxx nasvědčující tomu, xx x důsledku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx došlo xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x jejíhož důvodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx v xxxxx svého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx konstatovaly, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx sociální xxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxx z Národního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků x údaje z Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pojištění.

(7) Xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx ošetřujícího lékaře xx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx potřebné xxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx pojišťovny povinny xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, mohou xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

Xxxxx 5

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

§118

(1) Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx čísel o xxxxxxxxx osobách, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x).

(2) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx

x) xxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx narodil x cizině, xxxxx, xxxxx x stát, xxx xx narodil,

e) xxxxx, xxxxx a xxxxx úmrtí; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx; je-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, který xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx, x xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) jsou

a) xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxx, xxxxx příjmení,

b) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x občana, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x stát, xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx,

x) xxxxxx občanství,

g) xxxxxx místa trvalého xxxxxx, včetně předchozích xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx údaje x xxxxx trvalého pobytu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx svéprávnosti,

j) rodné xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx z xxxxxx xxxx xxxx zákonný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx, datum a xxxxx xxxxxxxx manželství,

l) xxxxx xxxxx xxxxxxx; xx-xx manželem xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x datum jeho xxxxxxxx,

x) rodné xxxxx xxxxxx,

x) u osvojení xxxxxxx a xxxx xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx xxxxxxxxx, původní x xxxx xxxxx xxxxx osvojence, datum x xxxxx narození xxxxxxxxx, xxxxx čísla xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx osvojení,

o) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; jde-li o xxxxx občana xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx, xxxxx x xxxx, na xxxxx xxxxx x úmrtí xxxxx,

x) xxx, který xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxx prohlášený za xxxxxxx nepřežil,

q) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, jejich xxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) místo x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx a xxxx xxxxx,

x) státní xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx místa pobytu,

h) xxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx svéprávnosti,

j) xxxxxxx xxxx xxxxxx vyhoštění x xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx jeho změny, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, rodné xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxx xxxxx; x případě, xx rodné xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, že jeden x rodičů xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nemá xxxxx číslo, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx a datum xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx osvojence, xxxxxxx x nové xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x místo xxxxxxxx xxxxxxxxx, rodná xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x osvojení xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) datum, xxxxx x okres xxxxx; jde-li x xxxxx mimo území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxx xxxxx x úmrtí došlo, xxxxxxxxx datum xxxxx,

x) xxx, který byl x rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx nebo xxx, xxxxx cizinec xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx v rozhodnutí xxxxx x prohlášení xx nezvěstného xxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx prohlášení xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx nezvěstného.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) den, xxxxx x rok xxxxxxxx,

x) xxxxx x okres xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx narozené x xxxxxx stát, xx xxxxx území se xxxxxxxx.

(6) Údaje, xxxxx xxxx vedeny xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx tvaru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stav.

(7) X poskytovaných údajů xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vždy xxx xxxxxx údaje, xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx systémů60) na xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx údaje x

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxx narození, xxxxxx xxxxx, bydlišti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x sídle xxxxxxxxxxxxxx konkrétních xxxxxxxxxx;

xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx, xxxxx xxxx příslušné x provádění xxxxxxxxx xxxxxx pojištěnců.

Xxxxx 6

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx

§119

(1) Orgány xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx povinnosti xxxxxxx nemocenského pojištění xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pojištění, x xx včetně xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx61).

(2) Xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nemocenského pojištění xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x x xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx mezinárodních smluv x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxx smlouvám.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx osob v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx zákonem není xxxxx xxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx Komise Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle čl. 31 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 95/46/ES, xx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úroveň xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, údaje xxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxx xx neposkytnou62).

Xxx 3

Informační systémy xxxxxxxxx

§120

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx datovou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxx pojištění jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx pojištěncích.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx se na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro účely xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx úkolů v xxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxx xxxxx vyplývajících xxx xx x xxxxxxxxx z xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx smluv.

(3) X informačních xxxxxxx xxxxxxxxx xx poskytují xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zákony.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxx vést evidenci x xxxxxxxxx osobách xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§121

(1) Informačními xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a registry xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Informační xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx63).

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Přístup xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx důchodové xxxxxxxxx, x to i xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Ostatní subjekty xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx systému pojištění, xxx xxxxxxx-xx tak xxxxx.

§122

Registry xxxxxxxxxx

(1) Registry xxxxxxxxxx xxxxxx

x) Xxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení x xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx xxx ni x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x z xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx správám xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) služebním xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xx x xxxxx Xxxxxxxxxx společenství x x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x provádění xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) Česká xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx o zaměstnané xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně činné,

b) x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgány, xxx-xx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osoby.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) rodné x všechna další xxxxxxxx předcházející xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx úmrtí xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) rodné xxxxx,

x) xxxxxx občanství,

g) adresu xxxxx trvalého xxxxxx, x jde-li x xxxx státní příslušníky, xxx adresu xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx též xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xx oznámil,

h) xxxxx a xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx; x zaměstnání xxxxxx xxxxxxx x zaměstnání xx xxxxxxx dohody x provedení xxxxx xxxxxx xx zaměstnání x skončení xxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účast xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxxx x příjmení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxxx,

x) identifikační, xxxxxxxxx individuální xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx symbol xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx,

x) údaje x dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxx podle §116 xxxx. 7, x xxxx statistickou xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xx vzniku xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx, místo pobytu xxxxxxx xxxxx neschopného xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx povolených xxxxxxxx x době xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dne xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, xxxxxxxxx po skončení xxxxxx, xx které xxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx příjem [§16 xxxx. b)], xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx změnu xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx, není-li xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ošetřujícím xxxxxxx xxxxxxxxxxx, údaje o xxxxxxx xxxx neudělení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ošetřujícímu xxxxxx v případech xxxxxxxxx v §56 xxxx. 3 xxxx xxxxx x odst. 6 x §57 xxxx. 3 x 5, xxxx o xxx, xx pojištěnci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, důvod xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx karantény x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx pracoviště xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, xxx zaměstnanec xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, x xx kdy xxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnce,

q) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnance, xxxxx xxx xxxx Xxxxx správa sociálního xxxxxxxxxxx,

x) u xxxx xxxxxxxxxx výdělečně činných xxxxx o měsíční xxxx zaplaceného pojistného xx pojištění xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx,

x) xxxx o tom, xx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) název x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxx x cizině, x xxxx o xxx, xxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxx, x xxxx je xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx účasten xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx zaplaceného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, jde-li x zahraničního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, vyplývá-li xxxxxx xxxxxxxxx x požadavků xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x z mezinárodních xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx64) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxxxx pojištění.

§122a

(1) Xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx i způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx též

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxx uvedené x §122 xxxx. 3 xxxx. x) xx x) x x) až u) x xxxxx xxxxxxx x §122 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxxxx,

1. jehož xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

2. x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx jejichž xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x údaje xxxxxxx x §122 odst. 3 xxxx. x) xx x) a x) až x) x xxxxx o xxxxxxxxx uvedené x §122 odst. 3 xxxx. x), s xxxxxxxx statistické značky xxxxxxxx, které se xxxxxx xxxxxxxxxx,

1. o xxxxx karanténě xxxxxxxxx, xxxx

2. o jehož xxxxxxxxxxx karanténách rozhodoval xxxx jejichž xxxxxx xxxxxxxxxx;

xxxxx xxxxxxx v §122 xxxx. 3 xxxx. x) až x), x) a x) xx x) xx xxxxxxxxx xx xxxxxx 3 let xxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx pojištěnců zjišťuje.

(2) Xxxxxxxx uvedené x §81 odst. 3 xxxx. x), b), x), x) x x) xxxxx odmítnout, x xx x xxx udání důvodu, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx dočasných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jimi xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxx určených xxxxxxxxxxxx; §114 odst. 3 xxxx xxxxx x xxxxx platí xxx xxxxxxx.

§122x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 259/2017 Xx., 335/2018 Xx. x 164/2019 Xx.x xxxxxxxxx xx 1.1.2020

§123

Registry zaměstnavatelů

(1) Registry xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx orgánům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx, k xxxxxx úkolů vyplývajících xxx ně x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x z mezinárodních xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx a příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xx xxxxxx důchodového xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx registru zaměstnavatelů xxxx

x) Česká xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) x oborech xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jde-li o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob.

(3) X xxxxxxxx zaměstnavatelů spravovaném Xxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx vedou xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx firma, xxxxx nebo jméno x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxxx,

x) den xxxxxx x zániku xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zaměstnavatele, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx číslo zaměstnavatele,

d) xxxxxxxxxx symbol xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx,

x) o výběru xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) názvy xxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxx xx xxxxxx účty,

g) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx obsahuje

1. variabilní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx účtárny,

3. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx každá xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx,

x) xxx jednu mzdovou xxxxxxx, xxxxx její xxxxx xxxx xxxxxx x jeho xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

1. variabilní xxxxxx x adresu mzdové xxxxxxx,

2. jméno x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednat xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx zaměstnavatelů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx vedou údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 x 4, xxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx příslušníci, xxxxxxx xxxxxxxxx provádějí; xx xxxxx obdobně xxx pro věznice x ústavy xxx xxxxx zabezpečovací xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Údaje vedené x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx 10 xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo služební xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx.

§123x

§123x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 164/2019 Sb.

Díl 4

Xxxxxxxxxx údajů

§123b

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobní xxxxx x xxxx údaje, xxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejné xxxx xxxx osobám x xxxxxxx a xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx působnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx právních xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x

x) mohou xxxxxxxx xxxxx xxxxx působnosti, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx způsobem, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx roku od xxxxxx xxxxxxxxxx použití xxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx prostředku xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů se xxxxxxx obdobně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx.

§123x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 111/2019 Xx. x účinností xx 24.4.2019

XXXXX V

ODPOVĚDNOST, XXXXXX X PŘESTUPKY X XXXXXXXXX

Xxx 1

Odpovědnost x xxxxxxxxx a xxxxxx

§124

Xxxxxxxxxxx xx přeplatek

(1) Pojištěnec xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, než xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx vyplacena xxxxxxxx xxxx ve vyšší xxxxxx, než xxxxxxxx, xx povinen xxxxxxx xxxxxx xxxxx přeplatek xx dávce. Xxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx dávka xxxx vyplacena xxxxxxxx xxxx ve vyšší xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx i x xxxx, kdy xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. b) xxxxxxxxxx, xxxx pokud xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu delší, xxx je xxxxxxxxx x §28 odst. 1, xxxxx vznikl-li xxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx, kdy xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stupně xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §15 xxxx. 4 xxxx. x) x odst. 5 xxxx. x). Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx, xxx mu xxxxxxxxxx xxxx vypláceno x xxxx výši, i xxxx xxxx nemocenského xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx podle §31.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx odstavce 1 způsobilo více xxxxxxxx, xxxxxxxxxx plátci xxxxx xx xxxxxxxxx xx dávce xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zavinění, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Nárok na xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx podle odstavců 1 až 3 xxxxxx xxxxxxxxx 5 xxx ode dne xxxxxxx této xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx neplyne xx xxxx řízení x žalobě, po xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx jsou-li na xxxxxx přeplatku prováděny xxxxxx x xxxxxx xxxx x dávky.

(5) Xxxxxxxxx k úhradě xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxxx xxxxxx tento xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx nedosahuje xxxxxx 100 Xx; xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxx xxxx zčásti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx byla-li xx ohrožena výživa xxxx, kdo xx xxxxxxx xxxxxxxxx uhradit.

(7) Xxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx placení xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění může xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx včas nebo xx xxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxx dávky, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mu xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx mu xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xx vyplacené xxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxx s xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§125

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Pojištěnci, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx neschopného pojištěnce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx dočasně práce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §64 xxxx. 1 xxxx. b), xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxx 100 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo nesplnění xxxxxxxxxx této xxxxxxxxxxx, xx xxxx déle xxx xx skončení xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, xxx níž došlo x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dávky.

(3) Oprávnění xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1 roku ode xxx, kdy x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx xxx kontrole xxxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxx první xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx x žalobě.

§126

Regresní xxxxxxx

(1) Xxx, xxx xxxxxxxx, že x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx došlo xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vznik xxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx zaplatit orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Nárok na xxxxxxxx náhradu nemá xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx dávka xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx vznik nároku xx dávku xxxxxxxx xxxx subjektů, xxxxxxxxxx xxxxxx nemocenského pojištění xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx míry xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx jinak. Xx-xx xxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx vyplacena, xxxxxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx jen ostatní xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Spory x xxxxxxxx vypořádání xxxxxxxxx soudy.

(3) Regresní xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx regresní xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx tuto xxxxxxx.

(5) Nárok xx xxxxxxxxx regresní náhrady xxxxxx uplynutím 5 xxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx události, x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 10 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §124 xxxx. 4 věty xxxxx xxx xxxxx obdobně.

(6) Xxxxxxxxxx §124 xxxx. 6 x 7 xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jinému xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx v xxxxx xxxxxx xxxxx dojít xx zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxx xxxxxx xxx regresní xxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxx

§127

(1) Fyzická xxxx právnická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xx jeho xxxxxx xxxxx podle §117 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §78.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nesdělí xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §104 xxxx. 3.

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxx napomenutí xxxx xxxxxx xx 20&xxxx;000 Xx.

§128

(1) Pojištěnec nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) neosvědčí skutečnosti xxxxxxxx xxx jeho xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxx na xxxxx xxxxx §103 odst. 1 xxxx. x) xxxx je xxxxxxxxx xx xxxxx stanovené x §103 xxxx. 2,

x) neohlásí xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění skutečnosti xxxxxxxx pro xxxxx xx dávku x xxxx xxxxxxx podle §103 xxxx. 1 xxxx. b),

c) neoznámí xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx dlouhodobé xxxx xxxxx §103 xxxx. 1 písm. f), xxxx

x) nepředá pojištěnci, x xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §103 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §56 xxxx. 2 xxxx. x) nebo e), x to xx-xx xxxxxxxxxxxx, x období xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx, x je-li xxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjmu x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti,

b) xxxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §64 odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaři xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx místo pobytu, xx kterém xx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx podle §64 xxxx. 1 xxxx. x), nebo

d) xxxxxxxx xxxxxx, xx kterého xx xxxxxxx se xx xxxxxxxx poskytování xxxxxxx xxxx komplexní xxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx lékaři xx xxxxxxxx dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxx §64 xxxx. 1 xxxx. x).

(3) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 lze xxxxxx xxxxxx xx 20&xxxx;000 Kč.

§129

(1) Xxxxxxxxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) nesdělí nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §103 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx době xxxxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předem xxxxx místa xxxxxx xxxxx §56 xxxx. 3, xxxx

x) v xxxxxxx x §64 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx (karantény), x xxxxxxxxxx x ukončení xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti (xxxxxxxxx), x době xxxxxx trvání xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x období xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx uložit xxxxxx xx 20&xxxx;000 Xx.

§130

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx okresní xxxxxx sociálního zabezpečení xxxxx podle §104 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx d), xxxx

x) v rozporu x §104 odst. 1 xxxx. x) xx xx výzvu xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx správu sociálního xxxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxx místo xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) lze xxxxxx xxxxxx xx 20&xxxx;000 Xx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx 10&xxxx;000 Xx.

§131

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x §92 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xx nepřihlásí do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle §93 odst. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení údaje xxxxx §93 xxxx. 3,

x) se xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 4,

x) neodhlásí xxxx xxxxxxx účtárnu z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 5,

f) xxxxxxxx okresní správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nástup xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx §94 xxxx. 1,

x) neoznámí okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxx údajů podle §94 odst. 2,

h) xxxxxxxx xxxxxx zaměstnance x dávku a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx dávku a xxxx výplatu xxxxx §97 odst. 1 xxxx xxxxx xxxx 2,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxx xxx vliv na xxxxxxx dávky xxxxx §97 xxxx. 1, 2, 3 xxxx 7,

x) xxxxxxx údaje xxxxx §97 odst. 1 věty xxxx. 4, 5 xxxx 6,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §98 xxxx. 2,

x) x xxxxxxx x §98 xxxx. 3 se xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stanovený xxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxxxxx v pojištění,

m) xxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxx xxxxx §98 xxxx. 1 xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) nevede xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx x §95,

o) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x evidenci xxxxx §95 po xxxx stanovenou v §96 xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místo, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx uschovat podle §96 xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §65 xxxx. 1 písm. x) xxxx x), nebo

r) xxxxxx neprodleně žádost xxxxxxxxxxxxx pracovnělékařských služeb x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §62 xxxx. 1.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000 Xx, xx přestupek podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) x x) xx x) pokutu xx 50&xxxx;000 Xx a xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx xx 100&xxxx;000 Xx.

§132

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §113 xxxx. 1 až 3 se dopustí xxxxxxxxx tím, že xxxxxx xxxxxxxxx zachovat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx s xxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 100&xxxx;000 Kč.

§133

(1) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx se xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nepodá xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo písemné xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §112 xxxx. 2 xxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 20&xxxx;000 Xx.

§134

(1) Fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x registru xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §93 odst. 4.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 20&xxxx;000 Kč.

§135

§135 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§136

§136 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§137

(1) Právnická xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxx likvidátor xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 4.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 20&xxxx;000 Kč.

§137x

§137x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§138

(1) Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx x §54 odst. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxx podle §61 xxxx. 1 xxxx. x) nebo xxxxxxxx xxxxx §69 xxxx. x) anebo xxxxxxxx xxxxx §72g písm. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 1 xxxx. e) x xxxx. 2 xx 4 nebo xxxxx §72f xxxx. x) nebo §72g xxxx. x) anebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §105 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, osobu s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobu xx xxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §69 xxxx. x) xxxxx §72g písm. g),

d) xxxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx nástup x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx poskytování xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx dočasně xxxxx neschopného xxxxxxxxxx xx své péče xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxx xxxx xxxxx §61 odst. 1 xxxx. x) a xxxx. 2 xx 4,

x) neoznámí xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění změnu xxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxx pracoviště xxxxx §61 xxxx. 1 xxxx. r),

f) xxxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §61 xxxx. 1 xxxx. n) a xxxx. 2 až 4,

x) neoznámí orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnce xxxxx §61 odst. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 až 4,

x) xxxxxx zdravotnickou xxxxxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 1 písm. x) nebo podle §69 xxxx. x) xxxxx podle §72g xxxx. x),

x) xxxxxx xxx předchozího xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx pobytu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v případech xxxxxxxxx x §56 xxxx. 3 xxxx xxxxx,

x) rozhodne x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §57 xxxx. 3 xxxx §57 odst. 5,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §54 odst. 2,

x) nerozhodne x xxxxxx jednoho xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ošetřování xxxxxxx ve 3 xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §75 xxxx. 1,

x) neinformuje xxxxxxxxx orgán nemocenského xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x povolení vycházek x změně xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxx o povolení xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §61 odst. 1 písm. x) x odst. 2 xx 4,

x) x xxxxxxx s §61 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx x lůžkové xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dosavadní xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx propuštění x xxxxxxx péče x xxxxx xxxxxx, kde xx bude xxxxxxxxxx xx xxxxx propuštění xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 2 xx 4,

x) x rozporu x §61 xxxx. 1 xxxx. k) nezaznamená x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx den xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx a den xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxx xxxx, xxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx a xxx xxxxxxxx lůžkové péče x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stav xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx termín, xx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx dočasné xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dne xxx xxx ukončení lůžkové x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační péče,

p) xxxxxxxxxxx x rozhodnutí x vzniku xxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx péče xxxxx §72g písm. b),

q) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx pojištění propuštění xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby x péče xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx §72g xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx termín xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §72g písm. x).

(2) Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §77 odst. 1 xxxx. a) xxxx xx xxxxxxxxx xx lhůtě uvedené x §77 xxxx. 3,

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxx tuto xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x §77 xxxx. 3,

c) nesplní xxxxxxxxx xxxxxx informace xxxx xxxxxxx nahlížení xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 2 xxxx xxxxxxx xxxx povinnost xx xxxxx xxxxxxx x §77 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxx přijetí xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxx §70 xxxx §72f xxxx. x), xxxx

x) x xxxxxxx x §105 nepotvrdí xxxxxxxx xxxxxxxxx, její xxxxxx x xxxxxxxx xxxx nezašle příslušné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) x m) xx r) lze xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000 Xx, xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. k) x odstavce 2 xxxxxx do 50 000 Xx a xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx do 100&xxxx;000 Xx.

§138a

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §54 xxxx. 1 xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) x rozporu s §61 odst. 1 xxxx. x) xxxx §69 xxxx. a) xxxxxxxxxx x vzniku xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x den, xxx xx zjistil,

b) x xxxxxxx x §61 xxxx. 1 xxxx. x) nebo §69 xxxx. e) xxxxx §72g xxxx. h) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, kdy xxxxxxx, xx netrvají xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx vycházky xxxx xxxxxx xxxxxxx v §56 odst. 6 xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx lékaře xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 6,

x) x xxxxxxx x §61 odst. 1 xxxx. v) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx, xx xxxx dočasně práce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx dočasná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxx ukončena 30. xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx,

x) v rozporu x §61 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnce xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx režimu neinformuje,

f) x xxxxxxx s §61 odst. 1 xxxx. x) neposoudí, xxx x xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx 180 xxxxxxxxxxxx xxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stabilizovaný,

g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění při xxxxxxxx xxxxxxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §61 xxxx. 1 xxxx. p) xxxx §69 xxxx. x) xxxx §72g písm. x) xxxxx podle §74 xxxx. 4,

h) xxxxxxx pojištěnci xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §61 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §69 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, xxxxxx xxxxxxx ošetřování xxxx xxxxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxx xxxxx §61 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 xx 4 xxxx xxxxx §69 xxxx. a) xxxxx xxxxx §72g xxxx. x), xxxx nepotvrdí xxxxxx nemocenského pojištění xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx registrujícího xxxxxx pojištěnce xx xxxxxxxxx lhůtě x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §61 odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx stavu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnce xxxxx §61 xxxx. 1 písm. s),

l) x xxxxxxx x §61 xxxx. 1 xxxx. v) nesdělí xxxxxxxxxxxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx informace xxxxxxx x §65 xxxx. 2 xxxx. x),

x) x xxxxxxx x §61 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ztrátu, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx používaných pro xxxxx provádění xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §61 odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxx v xxxxxx ve výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §61 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx očekávaný den xxxxxx a xxxxx xxx nepotvrdí xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §67 xxxx. x),

x) x rozporu s §67 xxxx. x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx pojištěnka xxxxxxxx, a xxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx s §67 písm. c) xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedené x §61 xxxx. 1 xxxx. x) x x),

x) x xxxxxxx x §67 xxxx. x) nepotvrdí na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx dítěte nemůže xxxx xxxxx x xxxx pečovat xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [§32 odst. 1 xxxx. d)], pro xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx práce xxxxxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 1 xxxx. x), kdyby xxxx xxxxxxxxxxx,

x) x rozporu x §59 xxxx. 2 xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pracovní neschopnosti xxxxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §72f xxxx. x) xxxxxxxxxx x xxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxx nepotvrdí předpoklad xxxxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx,

x) nestanoví xxxxxx, do xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu x xxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxx §72f písm. x) nebo x), xxxx

x) nepředá ošetřované xxxxx, jejímu xxxxxxxxx xxxxxxxx, opatrovníku nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §72f xxxx. x) xxxx §72g xxxx. x),

x) x xxxxxxx x §61 odst. 1 písm. t) xxxxxx jiné xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx určenou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře před xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx odcizení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 10&xxxx;000 Kč.

§139

(1) Xxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnce xxxxx §62 xxxx. 2.

(2) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit pokutu xx 10&xxxx;000 Xx.

§140

(1) Xxxxxxxx uvedené x §39 odst. 1 písm. x) xxxx 1 xx xxxxxxx přestupku tím, xx nepotvrdí xxx xxxxxxxx podle §106.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu do 50&xxxx;000 Xx.

§141

(1) Xxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxx peněžní xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění nedoloží xxxxxxxxxxx xxxxx §107.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx pokutu xx 20&xxxx;000 Kč.

§142

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx x postavení xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx přestupku došlo x xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx zaměstnance podle §103 xxxx. 3 x prokáže-li, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx činí 3 xxxx; jde-li x xxxxxxxxx, za xxxxx xx stanovena pokuta, xxxxx horní xxxxxxx xx alespoň 100&xxxx;000 Xx, xxxx promlčecí xxxx 5 xxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, odpovědnost xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 5 xxx xx xxxx spáchání; jde-li x xxxxxxxxx, za xxxxx je stanovena xxxxxx, xxxxx horní xxxxxxx xx xxxxxxx 100&xxxx;000 Xx, odpovědnost xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 7 xxx xx jeho xxxxxxxx.

(3) Xx uložení správního xxxxxx lze xxx xxxxxxx, xxxxxxxx pachatel xxxx xxxxxxxxx řízení x přestupku přijal xxxxxx opatření x xxxxxxx, aby tak xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstatu projednávaného xxxxxxxxx.

(4) Xxx ukládání xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxx, xxx xxx zabránil xxxxxxxxx xxxxxxxxx nedostatků xxxxxxxx xx xxxxxxxx jednání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Přestupky xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx orgány.

(6) Xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx odloží xxx xxxxx, jestliže již xxxxxxx xxxxxxxx skutku x xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx nápravě, nebo xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zjevné, že xxxxxxxx následek způsobený xxxxx xxx osobou xxxxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx napraven x xxxx odstranění xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx této osoby.

(7) Xxxxxxxxxx řízení o xxxxxxxxx xxxx poškozený.

(8) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxx přestupcích xx xxxx pouze x xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxx přestupků, jejichž xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění, důchodového xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx podezřelý xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxx xx přestupky x řízení x xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx spácháním xxxxxxxxx x odložení věci xx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXXX VI

ŘÍZENÍ XX XXXXXX POJIŠTĚNÍ

§143

Správní řád xx nevztahuje xx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodují xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, věznic x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx detence xxxxx xxxxxx zákona.

§144

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx také xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §27 odst. 1 xxxxxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxx přechodu xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §51 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x tomto xxxxxxxxxx.

§145

Zahájení řízení

(1) Řízení xx věcech xxxxxx xxxxxxxxxx na pojištění xx xxxxxxxx na xxxxx pojištěnce, jeho xxxxxxxxxxxxxx nebo z xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §109 xxxx. 3 až 7 xxxx podle §153 xxxx. 6.

(3) Xxxxxx x výplatě xxxxxxxxxxxx xx uplynutí xxxxxxxx xxxx (§27) xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 3 měsíců xxx xxx, xxxxxx xxxxxxxx doba uplynula.

(4) Xxxxxx o xxxxx xxxx vyplácené xxxx xxx přiznané xxxxx, x xxxxx odnětí xxxx o zastavení xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx neprávem xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, jeho xxxxxxxxxxxxxx nebo z xxxx úřední.

(5) Řízení x xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx x řízení x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx se zahajuje xx základě písemné xxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx x xxxxxxxx placení xxxxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxx náhrady xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinného.

§146

Vysvětlení x čestné xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx důvodem k xxxxxxxx řízení z xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxxxx nezbytné xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxx xxxxxx připustit xxxxxxxxx xxxxxx prohlášení účastníka xxxxxx. X čestném xxxxxxxxxx xx účastník xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Usnesení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx prohlášení xx xxxxx poznamená xx xxxxx.

§147

Lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx pro xxxxxx rozhodnutí se xxxxx xxx uvedených xx xxxxxxxx řádu xxxxxxxxxx xxx o xxxx, xx kterou xx xxxxxxxxx rozhodné xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osob, xxxxxxxxx xxxxx, cizozemských xxxxxxxx nemocenského, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx), x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 1 xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx, x x xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx podání xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podána xxxxx xxx 1 měsíc xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 1 xxxxxx přede dnem, xxxxxx podpůrčí xxxx xxxxxx.

§148

§148 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 470/2011 Sb.

§149

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx zaměstnavateli x řízení o

a) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx porušení xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnce,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx součinnosti xxxxxxxxxx při kontrole xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx náhradu x x výši xxxx xxxxxxx, xxx-xx x zaměstnavatele xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx události xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx počátek xxxx lhůty nebo xxx xxxxxxxxx termínu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

(3) Orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx příslušného xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) X případě xxxxxxxxxx xx ciziny xxxxxxxx xxxxx nemocenského pojištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx jejichž xxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxxx jiná xxxxxx xxx doručování xx x xxxxxx, xxx x xxxxxxx, xx xx jedná x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§150

Rozklad

Proti rozhodnutí Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx a Úřadu xxx zahraniční xxxxx x informace lze xxxxx xxxxxxx, o xxxx x oborech xxx působnosti rozhodují xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x čele xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§151

Odvolání a xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x rozklad xxxxxx přípustné xxxxx xxxxxxxxxx o

a) xxxxxx xxxxxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx nebo karantény, xxxxxx ošetřovného z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odnětí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx ukončení potřeby xxxxxxxxxx péče,

b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx zaplatit xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Nepodá-li účastník xxxxxx odvolání xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx své náklady.

§152

Účinky xxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a rozklad

a) xxxxxx xxxxx rozhodnutí, xxxx byla xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx výplata, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx o ukončení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx ošetřování nebo xxxxxxx dlouhodobé xxxx,

x) x xxxxx se xxxxxx, že xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx od xxxxxxxxxx xxxx.

§153

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) nároku xx xxxxxxx xxxxx x případech, xxx xx xxxxxxxx splnění xxxxxxxx nároku xx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx dávky x xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxx dávky xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) x přeplatku xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §124 odst. 8.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx výplaty,

b) xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxx, formou xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx výši,

c) xxxxx-xx x zániku xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Na xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx řád.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxxx xx rozhodnutí xxxxxxxx; x těchto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx [§84 xxxx. 2 xxxx. x)].

(6) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxx dávky xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx žádost x vydání xxxxxxxxxx x xxxxx, x xxx uvede důvody xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx řízení x xxxxx.

(7) Nebude-li xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx, oznámí xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxxxxx xxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx běží xxx xxx, kterým xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§154

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx dlouhodobé xxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx, potřeby ošetřování xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx 3 xxx ode dne, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, může x xxxxxxxx sám xxxxxxxxxx, x to xx lhůtě xx 7 dnů, xxxxxxxx xxxxxxxx x plném xxxxxxx vyhoví. Neučiní-li xxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xx lhůtě xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Ustanovení xxxxxxxx 1 a 2 x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx podle §150.

§155

Xxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx pracovní neschopnosti xxxxx §56 xxxx. 3 a 6 x §57 xxxx. 3 x 5 xx správní xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 3 x 6 x §57 xxxx. 3 x 5 xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zamítnout xx 5 pracovních xxx ode xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xx žádost xxxx xxxxxxxx, x x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xx xx, xx xxxxxxx xxx udělen.

§156

Řízení o xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx na základě xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Žádost xx xxxxxx tomu, kdo xx podle §88 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx nelze xxxxxxx, xxxxxxx-xx o věci, x xxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx požaduje, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx je xxxxxxx nebo soudní xxxxxx x xxxx, x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x době, xxx xxxxxxx xxxxxx x odstranění xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

(4) X xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx tvrdosti xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxx žádost původní; xxx opakování xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx odložena x xxxxxxx xxxx o xxxxx vyrozuměn.

(5) X xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx nejpozději xx 90 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxx xxxx opravné xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x řízení o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xx xxxxxx x xxxxxxxxxx tvrdosti xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

§157

Náklady řízení

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění nemají xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx před xxxxxx.

(2) Orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx náklady xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx x řízení x povinnosti zaplatit xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

§158

Xxxxxx xxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyloučena xxxxxxxxxx x

x) zrušeno xxxxxxx xxxxxxxxx č. 14/2015 Sb.,

b) xxxxxxxx xxxx neuznání xxxxxxx pracovní neschopnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx člena xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx odnětí xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ošetřování xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ošetřovného x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx přeplatku na xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve splátkách x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) prominutí xxxxxxxxxxxx přeplatku na xxxxx nebo zaplacení xxxxxxxxxx regresní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§159

Exekuce

Exekučním xxxxxxxx xxxxxxx xx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

XXXX ŠESTÁ

SPOLEČNÁ XXXXXXXXXX

§160

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Není-li x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, sdělují xx xxxxx xx 30 xxx xxx dne

a) xxxxxxxx žádosti o xxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxx.

(3) Xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xx žádost, xxxxxxx xxxxx, k xxxx xxxxx x xxxxxxx již sdělených, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jen xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx žádosti xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx obdobně, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxxx pojištění.

§160x

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx potřebné xxxxx x úřední xxxxxxxx66a) xxx tehdy, pokud xxxx evidenci xxx xxxxxx, avšak xxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

§160x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 305/2008 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2009

§161

Splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxx, xx kterém xxxx podání předáno xxxxxxxxxxx orgánu nemocenského xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §91a též xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx obdobně, xxxxxx-xx xx přihláška x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx odhláška x xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx-xx xxx xxxx úkon učiněn xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Podání

§162

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxx učinit xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx datovou zprávou

a) xxxxxxxxxx způsobem, se xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx spojuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx81), nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx zaručenou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx strojově xxxxxxxxx xxxxx x x kontaktním xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx určeným xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx nemocenského pojištění xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx úkon xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx pouze

a) x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx datové schránky xxxxxx orgánem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; podání nebo xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxx xxxxx ve xxxxx datové xxxxxx, x xx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxx určeném příslušným xxxxxxx nemocenského pojištění. Xxxxxxxxx-xx xxxxxx nebo xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, nepřihlíží xx x xxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx podání xxxx jiný xxxx x elektronické xxxxxx, xxxxx nesplňuje xxxx xxxxxxxx, na tuto xxxxxxxxxx x na xx, xx xx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx adresu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx do jehož xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx co xx xxxxx, formy x xxxxxxx shodný x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Písemná xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění; xx platí xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx týkajících xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx pro zasílání xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx adresu xxxxxx než příslušného xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxx se xxxxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxxxx služeb, xxxx xxxxxxx zveřejnit xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx otevřena podatelna xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx hodiny pro xxxxxxxxx, ve xxxxxxx xx xxxxx u xxx učinit xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx nahlížet do xxxxx xxxx xxxxxxx x podání xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx příslušným xxxxxxx nemocenského pojištění x xxxxxxxxxxx tiskopisů x elektronické xxxxxx xx formě xxxxxx xxxxxx x identifikátor xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx podání podle xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro doručování xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxxxxxxxxx v elektronické xxxxxx, x podmínky, xx xxxxx xx xxxxxxxxx v této xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) podání x jiné úkony, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x).

§163

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x jiných jazycích xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx překladem xx xxxxxxx, xxxxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx případech xx xxxxxx xxxxxxxx neupustí.

§163x

Xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxx provést xxxxxx xxxxxxxx nesprávností xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxx ukončení karantény, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx a zřejmé xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

§163x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 259/2017 Xx., 335/2018 Xx. x 164/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2020

§164

Xxxxxxxx času

(1) Xxxxx xxxxxx podle dní xxxxxx dnem, xxxxx xxxxxxxxx xx události, xxx xx rozhodující xxx xxxx počátek.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx den, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx. Není-li xxxxxx xxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx den xxxxx na poslední xxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx den xxxxx na xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx69), xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx nejblíže xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

§165

§165 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 255/2020 Sb.

§166

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx, regresní xxxxxxx nebo pokutě xxxxxx rozhodnutím xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx, který má xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx, regresní xxxxxxx nebo xxxxxx; xxxxxxxxxx §104i xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x majetku xxxxxx pojistného, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx nebo penále, xxx xxxxx xxxxxxx.

§167

Mimořádná opatření xxx xxxxxxxx x nebezpečí xxxxxx vzniku

Pro účely xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx69a), xxxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, byl-li uložen xxxxx xxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx práce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx74), x mimořádná xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx veřejného zdraví x o změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxx omezení xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x ostatními fyzickými xxxxxxx a x xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxx činnosti x xxxxxxxxx epidemie xxxx xxxxxxxxx jejího xxxxxx70), brání-li xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx práce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti. Xxx xxxxxxxxxxx mimořádných x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx větě xxxxx příslušným orgánem xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví71) xxxxx §105 obdobně; xxx xxxxxxxxxxx nároku xx xxxxx xxxxx §109 xxxx. 3 xxxx. x) x xxxx. 5 xxxx. x) obdobně.

§167x

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx72), které x xxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx úřadům, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Českou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§167x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 305/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

§167x

§167x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 164/2019 Sb.

§167c

Organizační složka zahraniční xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx ve xxxxx, x nímž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx složka xxxxxxx v obchodním xxxxxxxxx, plní xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxx xxxxxx xxxxx je xxxxxx x České xxxxxxxxx.

§167x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 470/2011 Xx. x účinností xx 1.1.2012

§167x

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx zahraniční xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx účastného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx měsíc xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx měsíci, za xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

§167e

Zvláštní postupy x xxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx České republiky, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx x zajištění bezpečnosti xxxxxx příslušníků xxx xxxxxx zvláštní postupy xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx postupy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx

x) příslušníci

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

2. Xxxxxxx České xxxxxxxxx,

3. Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

5. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) zpravodajské služby Xxxxx republiky, Policie Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx.

§167x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 259/2017 Sb. s xxxxxxxxx od 18.8.2017

§167x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx poskytuje zpravodajským xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx údaje z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx konkrétních xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx ochraně údajů xxxxxxxx x informačních xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx, s přihlédnutím x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x elektronické xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

§167f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 259/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 18.8.2017

§167g

Pojištění xxxxxxxxxx pověřených xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx jsou xxxx zaměstnanci účastni xxx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxx Úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx").

(2) Xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pověřeného žalobce xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pověřeného xxxxxxx.

(3) Xxx nárok na xxxxxxx dávek evropskému xxxxxxxxxx žalobci xxxxx §16 xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx stanovená na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx zřízení Úřadu xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx.

§167x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 315/2019 Xx. x xxxxxxxxx od 1.12.2019

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX I

PŘECHODNÁ XXXXXXXXXX

§168

(1) O nárocích xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 a x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx, xxxxxx xxxx změně výše xxxxxx xxxxx za xxxx xxxx 1. xxxxxx 2009, x xxxx x xxxx xxx xxxx pravomocně xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009.

(2) Dávky, na xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1. lednem 2009, se xx xxxx před tímto xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx účinných před 1. xxxxxx 2009; xx xxxxx x x xxxxxxx, že xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx po 31. xxxxxxxx 2008. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx 1. lednem 2009.

§169

(1) Xxxxxxxxxx, xx xxxxx vznikl nárok xxxx 1. lednem 2009 x xxxxx xxxxx xxxx po 31. prosinci 2008, xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx x mateřství (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 x xxxxx nárok xxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx vznikl xxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 a xxxxx xxxxx trvá xx 31. xxxxxxxx 2006, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(4) Vyrovnávací příspěvek x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 x xxxxx xxxxx xxxx po 31. xxxxxxxx 2008, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x těhotenství x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

§170

(1) Xxxxx uvedené x §169, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 x xxxxx xxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, xx xx 31. xxxxxxxx 2008 xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 2008, xxxxx se xxxx xxxxxxxxx jinak. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu x xxxx 2009 podle xxxxxxxx účinných xx xxx 31. xxxxxxxx 2008.

(2) X xxxxx xxxxxxx x §169 xxxx. 4 xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx denní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008.

§171

(1) Xxxxx, xx xxxxx vznikl nárok xxxx 1. xxxxxx 2009 x xxxxx xxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, xxxxxxx po 31. xxxxxxxx 2008 xx xxxx nejvýše 1 xxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx těchto xxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008. Xxx-xx xxxx nárok xx xxxxx, na xxxxxx xxxxxx xxxxx před 1. lednem 2009, xxxxxxxx xx xx 31. xxxxxxxx 2009, xxxxxxxx se příslušnost x rozhodování o xxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx po 31. prosinci 2008 xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008; xxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx 31. xxxxxxxx 2008 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §110 odst. 7.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008.

§172

(1) Nemocenské, na xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009, tento xxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2008 x x tomuto xxx xxxxx xxxxxxxxxx prvních 14 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008 x v xxxx xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx xx xxxxxxxx, xx xxxx x xx xxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008; xx 15. kalendářního xxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoveného x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2008.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxx před 1. xxxxxx 2009, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx 31. xxxxxxxx 2008.

§173

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §169 xxxx. 3 xx xx 15. xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx stanoveného x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx účinných ke xxx 31. xxxxxxxx 2008.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx ústavní xxxx zdravotnického xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §40 xxxx. 3.

§174

(1) Xxxxx tohoto xxxxxx xx od 1. xxxxx 2009 xxxxxxxx x nároky xx peněžitou xxxxx x mateřství, jestliže xxxxxxxx xxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx před xxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx před tímto xxxx; xx xxx xxxxxx nároku na xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx se x xxxxx případě považuje 1. xxxxx 2009. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx ode xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx stanovených xxxxx zákonem.

(2) X xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, na xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 x tento xxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, lze xx 31. prosinci 2008 xxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 odst. 1 písm. x).

(3) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxx xxxxxx týdne xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx spadá xx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009, posuzují xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009.

(4) Došlo-li xxxx 1. lednem 2009 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx peněžité xxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx) xxxxx §12 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x dávkách x xxxxxxxxx x x přídavcích na xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a toto xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, xxxxxxxxx xx xx xxxxx přerušení xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x mateřství xx xxxxxxxx, xx xxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2008.

(5) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 návrh xxxxx na zahájení xxxxxx x ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxx x x dítě osobně xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2009 x xxx, xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(6) Xx dobu studia xxxxx §32 xxxx. 4 písm. x) xx považuje xxx xxxx studia xxxx 1. xxxxxx 2009, xxxxx xxxx studium xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx ke xxx 31. prosince 2008.

(7) Xxxxxx-xx x xxxx 2009 xxxxx xx xxxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008.

§175

Dočasná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxx, se xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

§176

(1) X prokazování xxxxxx x x xxxxxxxxxx dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx uvedené v §175 xx xxxxxxx xxxxxxxxx platné ke xxx 31. prosince 2008.

(2) Xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 x tento xxxxx trvá po 31. xxxxxxxx 2008, xx xx 31. xxxxxxxx 2008 vyplácejí xx xxxxxxx tiskopisů xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008, xxx-xx xxxxx xx xxxx xxxxx uplatněn xxxx 1. xxxxxx 2009. Xxx-xx nárok xx xxxx dávky xxxxxxxx xx xx 31. prosinci 2008, xxx k uplatnění xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx skutečností xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx tiskopisy xxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2008 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xxxx xxxxx platí xxxxxxx xxx v případě, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx před 1. lednem 2009, xxxxx xxxxx xxxxxx xx tohoto xxxx xxxxx vyplacena.

§177

Dávky, xxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008 xxxxxxxxx x xxxxx, členům xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx účinných x xxxxxx dni, se xx 31. xxxxxxxx 2008 vyplácejí za xxxxxxxx x ve xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§178

(1) Ten, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx) ke dni 31. prosince 2008 x xxxxxxxx x xxxx, xxxxx družstev, xxxxx již nepatří xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx komanditní xxxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2009 z xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx třeba xxxxxxx do 31. xxxxx 2009, x xx formou xxxxxxx, x xxxx se xxxxx jméno, příjmení x xxxxx xxxxx xxxxx odhlašované z xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx (xxxxx x příjmení) x xxxxx (místo xxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxxxxxx; xxxx se xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, x výjimkou xxxxxxxx x xxxx, xxxxxxx xx 1. xxxxx 2009 xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx 31. xxxxx 2008

x) x zaměstnance, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx 1. lednem 2009 xxxxxxxxxxxxxx zaměstnáním xxxxx §6 odst. 2 zákona x xxxxxxxxxxx pojištění zaměstnanců x přechází x xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 do xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, xxx xx xx 1. xxxxx 2009 toto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. a) xxxxxx 4, 5 x 12, jejichž xxxxxxxxxx přechází x xxxxxx před 1. xxxxxx 2009 xx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, xxx xx xx 1. xxxxx 2009 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1,

c) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §5 písm. x) xxxxxx 1, 6 x 15, jejichž xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx před 1. xxxxxx 2009 do xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, do 31. xxxxxxxx 2008 xxxxxxxxx účast xx xxxxxxxxx x od 1. xxxxx 2009 xx zaměstnáním malého xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1, xxxx xxxxxxxxxx,

x) x smluvního xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatele, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, kde xx xxxxxxxxxx zaměstnavatel tohoto xxxxxxxxxxx xxxxx, a xxx xx smluvní xxxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2009 xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona,

e) x zaměstnance, xxxxx xxxxx xxxxxx práce xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx přechází z xxxxxx před 1. xxxxxx 2009 xx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, xx xxxx zaměstnání xx 1. xxxxx 2009 xxxxxxxxx účast xx xxxxxxxxx; xxxx skutečnost xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx státě, x xxxx je xxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxx.

(3) Xxx, xxx xxxxxxxx xx 31. xxxxx 2009 xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, za který xx xxx uložit xxxxxx do 50&xxxx;000 Xx.

§179

Účast xx pojištění x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 1 xxxxxx x nemocenském pojištění xxxxxxxxxxx, do xxxxx xxxxxxxxxxx vstoupil před 1. lednem 2009 x které xxxx x po 31. xxxxxxxx 2008, se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke dni 31. xxxxxxxx 2008.

§180

§180 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 470/2011 Sb.

§181

(1) Xxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx 1. lednem 2009 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxx dnem. Xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx nároku xx nemocenské x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008 xx xxxxxxxxxx i doba xxxxxx xxxxxxx xx xxxx první.

(2) Byla-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008 na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1. lednem 2009, xx xx 31. prosinci 2008 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx nepodala odhlášku x xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2009.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx dluží xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx dni 1. xxxxx 2009 xx xxxx xxxx tímto xxxx x dlužné xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx 31. ledna 2009, xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx od 1. xxxxx 2009; xxxxx xxxx do 9. xxxxx 2009 xxx xxxxxxxx xxxx tří xxxxxxxxxxxx měsíců xx xxxx xxxxxxxx, za xxxxx nebylo zaplaceno xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx účast xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. prosince 2008.

§182

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx [§5 xxxx. a) xxx 3] na xxxxxxxxx vzniká nejdříve xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §10 xxxx. 6 xx použije xxxxxxx x případě, xx xx xxxxxxxx xxxxx dosavadního zaměstnance xxxxxxxx bezprostředně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§183

Pro účely xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x osoby xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x době xxxx 1. lednem 2009 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, x to x xxxx xxxxxxxxxxxx měsících xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x za xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osob.

§184

(1) Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx běžet xxxx 1. xxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008, xx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2007 předpisy xxxxxxxx xx xxx 31. prosince 2008.

(2) X osob uvedených x §178 odst. 1 xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 2008, xxxxx ochranná xxxxx xx 1. xxxxx 2009 za xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§185

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxx 2009, xxxx se vyloučené xxx (§18 xxxx. 7) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) U xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. a) bodech 4, 5 x 12, xxxxxxx zaměstnání xxxxxxxx x xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 xx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, xx xxx xxxxx stanovení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx 1. xxxxx 2009.

§186

Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §47 vzdát xxxx písemným xxxxxxxxxxx xxxxxx na výplatu xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx za období xxxx 1. xxxxxx 2009. Pro xxxxxxx xxxxxx se nároku xx nemocenské, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx 1. lednem 2009, xx xxxxxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008; xx xxxxx x tehdy, xxxxx x výplatě xxxxxx nemocenského dojde xx 31. xxxxxxxx 2008.

§187

Výkon rozhodnutí ve xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx zahájen před 1. xxxxxx 2009, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009. Xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, xx provede xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. prosinci 2008 x tehdy, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx vykonatelnosti xxxx 1. lednem 2009.

§188

(1) Srážky x xxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, xx xxxx xxxxx xxxxxxx; xx xxxxx x xxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009.

(2) Xxxxxx o xxxxxxxx x dávek, x výjimkou xxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx 1. lednem 2009, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2009. Xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008 xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx dávka zúčtována xx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009.

§189

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx i xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x období xxxx 1. xxxxxx 2009.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x sdělení xxxxx po 31. xxxxxxxx 2008, xxxxxxxxx xx xxxxx tohoto xxxxxx i xxxxx, xxxxxxxx-xx se xxxxxx x xxxxxxx údajů x xxxxxx xxxx 1. lednem 2009.

§190

(1) Xxxxx období, xx které xxxx xxxxx (její část) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, spadá xx doby xxxx 1. lednem 2009 x xx 31. xxxxxxxx 2008, řídí xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx účinnými xx xxx 31. xxxxxxxx 2008.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx přeplatek xx xxxxx (§124 xxxx. 5) xxxxx xx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx dávce xx xxxxxxxxx (§124 xxxx. 6) xxx x xx dlužné xxxxxx xxxxxxx xxxx 1. lednem 2008.

§191

Nesplnění xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx před 1. xxxxxx 2009, xx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx ke dni 31. xxxxxxxx 2008, x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx nesplnění xxxxxxxxxx xx xx 31. xxxxxxxx 2008 xxxx bylo-li řízení x tomto nesplnění xx porušení zahájeno xx 31. prosinci 2008.

§192

Zemřel-li xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009, xxxxxxxxx xx při xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx účinných xxxx xxxxx dnem; to xxxxx i xxxxx, xx-xx dávka xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx 31. prosinci 2008, postupuje xx xxx přechodu xxxxxx xx xxxxxxx dávek xxxxx tohoto zákona x tehdy, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx před 1. xxxxxx 2009.

§193

Zaměstnavatel, xxxxx xxx xxxx 1. xxxxxx 2009 xxxxxxxxx podle xxxxxxxx účinných xx xxx 31. xxxxxxxx 2008 za xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx 8 xxx od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx zaměstnání x roce 2008 x x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2008 x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx kalendářního roku 2008 xxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxx základů x xxxxx za xxx 2008 činí xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx platné x 1. xxxxx 2008, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx první xxxxx xxxxxxx pro xxx 2009 x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxxxx vyplácí v xxxx 2009 dávky xxxxx §171 xxxx. 1.

§194

(1) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. lednem 2009 a pravomocně xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx účinných xx xxx 31. xxxxxxxx 2008. Řízení xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x řízení podle xxxxxxxx účinných xx xxx 31. xxxxxxxx 2008.

(2) X žádostech xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxx xxxx 1. xxxxxx 2009, xxxxx xxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx 31. prosince 2008.

(3) Xxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nemocenského xxxx 1. xxxxxx 2009 x řízení x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx po 31. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. prosince 2008.

§195

Nárok na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx protiprávní xxxxxxx xxxxx §126 xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2009.

§196

Přístup do informačních xxxxxxx pojištění služebních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přístup (§121 xxxx. 3) závisí xx 31. xxxxxxxx 2009 xx technických xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx.

§198

Xxxxxxxxxx §129 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx ve xxxxxx xxxxxxxxx nepoužije.

XXXXX II

ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX

§199

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxx §76 xxxx. 3 a §91 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uplatnění xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dávek, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jednotlivých druhů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§200

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxx x. 100/1932 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodních smluv x sociálním pojištění.

2. Xxxxx č. 54/1956 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx č. 32/1957 Sb., o xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx č. 88/1968 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dovolené, x xxxxxxx v mateřství x x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx pojištění.

5. Xxxxx č. 16/1959 Sb., xxxxxx se xxxx a doplňuje xxxxx x nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

6. Xxxxx č. 87/1968 Sb., o změnách x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxx.

7. Xxxxx č. 99/1972 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xx děti a xxxxxxxxxx.

8. Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 8/1982 Sb., o zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x změnách x xxxxxxxxxxx zabezpečení.

9. Zákon č. 73/1982 Sb., x změnách xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx.

10. Xxxxx č. 148/1983 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx nemocenského.

11. Xxxxx č. 57/1984 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

12. Xxxxx č. 109/1984 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

13. Zákon č. 51/1987 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

14. Xxxxx č. 103/1988 Sb., o xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zabezpečení.

15. Xxxxx č. 266/1993 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx x. 88/1968 Xx., x xxxxxxxxxxx mateřské xxxxxxxx, x dávkách v xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx na xxxx x nemocenského xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 100/1988 Sb., x xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

16. Xxxxx č. 308/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 54/1956 Sb., x nemocenském pojištění xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 32/1957 Xx., x nemocenské xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 88/1968 Xx., x prodloužení xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x mateřství a x xxxxxxxxxx na xxxx x nemocenského xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

17. Zákon č. 61/1999 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 54/1956 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 32/1957 Xx., x xxxxxxxxxx péči x xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 88/1968 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

18. Xxxxx č. 421/2003 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 54/1956 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 88/1968 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dovolené, x xxxxxxx x xxxxxxxxx x o přídavcích xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx x. 32/1957 Sb., x xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

19. Xxxxxxxx xxxxx č. 247/1999 Sb., xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění (xxxx) upravují xxxxxx xxx stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

20. Xxxxxxxx vlády č. 413/2000 Sb., kterým xx xxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx (xxxx) xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

21. Nařízení xxxxx č. 347/2001 Sb., xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění (xxxx) xxxxxxxx částky xxx xxxxxxxxx výpočtových základů.

22. Xxxxxxxx vlády č. 417/2005 Sb., xxxxxx xx pro xxxxx nemocenského xxxxxxxxx (xxxx) upravují xxxxxx xxx stanovení výpočtových xxxxxxx.

23. Xxxxxxxx č. 141/1958 Ú. x., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odsouzených.

24. Vyhláška č. 143/1965 Sb., o poskytování xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění.

25. Vyhláška č. 113/1975 Sb., kterou se xxxx x doplňují xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx Xxxxxxxx rady xxxxxx x. 143/1965 Xx., x xxxxxxxxxxx peněžitých xxxxx x nemocenském xxxxxxxxx.

26. Xxxxxxxx č. 165/1979 Sb., x xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x poskytování dávek xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx.

27. Xxxxxxxx č. 79/1982 Sb., o xxxxxxx vyhlášky Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x. 143/1965 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x nemocenském pojištění.

28. Xxxxxxxx č. 154/1983 Sb., x xxxxxxx vyhlášky Ústřední xxxx xxxxxx č. 143/1965 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x nemocenském xxxxxxxxx.

29. Xxxxxxxx č. 155/1983 Sb., o xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

30. Xxxxxxxx č. 79/1984 Sb., x xxxxxxx vyhlášky Xxxxxxxx xxxx odborů x. 165/1979 Xx., x xxxxxxxxxxx pojištění některých xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx dávek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx občanům xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

31. Xxxxxxxx č. 80/1984 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx č. 143/1965 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění.

32. Xxxxxxxx č. 134/1984 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx Ústřední rady xxxxxx č. 143/1965 Xx., x poskytování xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

33. Xxxxxxxx č. 135/1984 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx rady xxxxxx x. 165/1979 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

34. Vyhláška č. 59/1987 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx odborů x. 165/1979 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovníků x x xxxxxxxxxxx dávek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx případech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35. Xxxxxxxx č. 148/1988 Sb., x xxxxxxx vyhlášky Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x. 165/1979 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovníků a x poskytování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

36. Xxxxxxxx č. 239/1988 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx odborů x. 143/1965 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

37. Xxxxxxxx č. 123/1990 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x. 149/1988 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vyhláška x. 165/1979 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx x. 91/1958 Xx., xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx Ústřední xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxx pojištění zaměstnanců.

38. Xxxxxxxx č. 263/1990 Sb., xxxxxx xx mění a xxxxxxxx xxxxxxxx č. 143/1965 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x. 165/1979 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx nemocenského pojištění xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx předpisy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

39. Xxxxxxxx č. 501/1990 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňují xxxxxxxx č. 149/1988 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx zákon o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx x. 165/1979 Xx., o nemocenském xxxxxxxxx některých pracovníků x x xxxxxxxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

40. Xxxxxxxx č. 30/1993 Sb., x změnách xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

41. Xxxxxxxx č. 31/1993 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

42. Xxxxxxxx č. 312/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Ústřední xxxx xxxxxx č. 165/1979 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx případech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

43. Xxxxxxxx č. 313/1993 Sb., kterou xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Ústřední xxxx xxxxxx č. 143/1965 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

44. Xxxxxxxx č. 196/1994 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx č. 143/1965 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dávek x xxxxxxxxxxx pojištění, x xxxxxxxx Ústřední rady xxxxxx č. 165/1979 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx.

45. Vyhláška č. 248/1994 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx vyhláška Xxxxxxxx xxxx odborů x. 165/1979 Xx., x nemocenském pojištění xxxxxxxxx pracovníků x x xxxxxxxxxxx dávek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx občanům xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

46. Vyhláška č. 282/1995 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx odborů x. 165/1979 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx dávek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zvláštních případech, xx znění pozdějších xxxxxxxx, vyhláška Xxxxxxxx xxxx xxxxxx č. 143/1965 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x Ústřední xxxx xxxxxx x. 51/1973 Xx., x úpravě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx zvláštních xxxxxxxxxx.

47. Xxxxxxxx č. 285/1995 Sb., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x. 31/1993 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 307/1993 Xx.

48. Vyhláška č. 133/1999 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x. 143/1965 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dávek v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x. 165/1979 Xx., x xxxxxxxxxxx pojištění některých xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

49. Xxxxxxxx č. 415/2000 Sb., xxxxxx xx mění vyhláška Xxxxxxxx rady xxxxxx x. 143/1965 Xx., x poskytování xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx Ústřední xxxx xxxxxx č. 165/1979 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovníků x x poskytování xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

50. Xxxxxxxx č. 248/2005 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx č. 165/1979 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx občanům xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.

§201

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2009.

Zaorálek v. x.
Xxxxxxxx x. x.

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti nebo xxxxxxxxx, x jejímž xxxxxx xxxx rozhodnuto xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx před tímto xxxx; tyto xxxxxxxxx xx odešlou xxxx xxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx; xxxxxxxxx určené xxx hlášení x xxxxxxxx potřeby ošetřování xxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 302/2009 Xx. x účinností od 1.12.2009

Xx. VII

1. Poslanci Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zvolení xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx byli xxxxx Evropského xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx skončilo v xxxx 2009, a xxxx x roce 2009 xxxxx xxxxxxx x rozhodli xx xxx xxxxxxxxxxx dosavadního xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x odměnu, odchodné x důchody1), jsou xxxxxx účastni nemocenského xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů; podle xxxxxx xxxxxxxx se xxx odvádí xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxx xxxxx x úkoly xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx, kdo xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx platí xxxxxxx xxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců xxxxx xxxxxx č. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxx zdanění xxxxx, xxxxxxxxxx, starobního xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byli členy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx období, xxxxx xxxxxxxx v roce 2009, x byli x xxxx 2009 xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx po celou xxxx své xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx č. 586/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 303/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 19.9.2009

Čl. XIV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxxxx, peněžitou pomoc x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx příspěvek v xxxxxxxxxxx x mateřství xxxx 1. xxxxxx 2010 x trvá x xx 31. xxxxxxxx 2009, xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xx kalendářní xxx xx 1. xxxxx 2010 podle §21a, 29a a 37a zákona x. 187/2006 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx 1. ledna 2010.

2. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx (péče) xxxx 1. xxxxxx 2010 x xxxx i xx 31. prosinci 2009, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxx účinných xx xxx 1. xxxxx 2010; to xxxxx x v xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx) vznikla xxxx 1. xxxxxx 2010 a xxxx x xx 31. xxxxxxxx 2009 x x průběhu xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx) xxxxx x xxxxxxxxxxx převezme xxxxxxxxxx (xxxx) xxxx xx xxxxxxx běh xxxxxxxx xxxx.

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx-xx nárok xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx-xx x xx xxxxx xxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do konce xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx, xxxxx pobírala xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x období od 1. ledna 2010 xx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxx pomoci xx xxxx období x xxxxxx xxxxxx, která xx vypočte jako xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2010, x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx účinném xx 1. lednu 2010, do xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 166/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2010

Xx. XX

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 80/2011 Sb.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx před 1. lednem 2014 x trvá xxxxx x roce 2014,

a) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx podmínek x xx xxxx xxxxx xxxxxx č. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2013, x

x) období 21 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x §18 xxxx. 8 písm. b), §56 odst. 3 xxxx xxxxx, §61 xxxx. x), §64 xxxx. 1 xxxx. x), §65 xxxx. 2 xxxx. c) x §105 větě xxxxx xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ke xxx 31. prosince 2013, xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 364/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. XVI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnanců xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx vykonávána xx dni 31. xxxxxxxx 2011 x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx tomto dni, xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2012 xx xxx nástupu xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

2. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1 xx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx období xxxxxxxx 1. leden 2012 xx den xxxxxx nemocenského pojištění.

Čl. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 364/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §32 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 187/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, nárok xx xxxxxxx xxxxxxxx pomoci x mateřství přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx na výplatu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx tohoto xxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxx dnem.

2. Xxxx-xx xxxxxxxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. Xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pracovní neschopnosti xxxxx §59 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnost xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxx, zaniká xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxx, kdo xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx §36b xxxxxx x. 582/1991 Sb., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x společníků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ručením omezeným x komanditistů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jestliže mimo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx ni xxxxx, xx xxxxxx jsou xxxxx společností xxxxxxxxxx, x x členů xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx určena, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx pro xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §94 xxxxxx x. 187/2006 Xx. xxxxxx xxxxxx xxxx xx zaměstnání xx 30 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx jsou xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xx xxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx, xx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §36b xxxxxx x. 582/1991 Xx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, že xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx) xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §5 xxxx. a) bodech 17 až 20 xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx osob xx zaměstnání x xxx, kdo xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx podle §94 xxxxxx č. 187/2006 Xx. do 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxx do xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §6 xxxxxx x. 187/2006 Xx., ve znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx o zaměstnání xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx platí xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

5. X xxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. a) xxxxxx 16 xx 20 xxxxxx č. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx svou xxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxx předcházejícímu xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx nadále xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx, xx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx vzniku xxxxxxxxxxxx pojištění. Xxxxxxxxxx xxxx první xxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

6. Xxx nesplnění xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zákonem x. 187/2006 Sb. xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 187/2006 Sb., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxx neskončené xxxx tímto xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxx tímto dnem.

8. Xxxxx xxxxxxx x §116 xxxx. 5 xxxx. c) x x) zákona x. 187/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxx §116 xxxx. 6 písm. x) xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx x sdělení xxxxxx xxxxx obdržely za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxx podle §34 xxxx. 1 písm. x) zákona x. 187/2006 Xx. x xxxxxxx šestého xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx do xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x. 187/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

10. Xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx po část xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nemocenského pojištění, x podmínkách xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 470/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. XVI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx, xxx bude xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péči x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx náležející pěstounovi xx xxxxxxxxxx případech xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxx účast xx xxxxxxxxxxx pojištění i xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxx okresní správě xxxxxxxxxx zabezpečení, xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Oznámení xxxxx xxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxx do 28. xxxxx 2013, x xx xxxxxx xxxxxxx, v xxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení, xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Tím xx xxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zaměstnavatele.

2. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x pěstounů, xxxxx xxxxxxxxxx pěstounskou xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxx xxxxxx xx za xxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxx odměna náležející xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx pojištění xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 28. února 2013.

3. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx pěstounskou péči x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xx xx výkon xxxxxxxxxx xxxx vyplácena xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dni xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejpozději do 28. února 2013.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 401/2012 Xx. x účinností xx 1.1.2013

Čl. XLIII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxxx v §5 xxxx. x) bodech 21 x 22 xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxx vykonávána xx xxx předcházejícímu xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xx nadále xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx, xxxxxxxx se xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonného opatření Xxxxxx za den xxxxxxx xxxxxx osob xx xxxxxxxxxx a xxx, kdo xxxx x těchto xxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatele, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §94 zákona x. 187/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx, xx 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Senátu xxxxxx xxxxxx xxxx xx zaměstnání, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §6 xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu, x nejedná se x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle §93 xxxxxx č. 187/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonného opatření Xxxxxx, do 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx.

2. X osob xxxxxxxxx x §5 písm. x) xxxxxx 21 x 22 zákona x. 187/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Senátu, xxxxx xxxx činnost xxxxxxxxxx xx xxx předcházejícímu xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx tomto xxx, xx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx den xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xx xxx vzniku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. X xxxxxxxxxxx, xxxxx nastoupil před 1. xxxxxx 2014 xx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxx 14 xxx, x xxxx zaměstnání xxxx i xx 31. xxxxxxxx 2013, xx posuzuje xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx platných xx 31. xxxxxxxx 2013.

4. Xxxxx smluvní xxxxxxxxxxx, který xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákonného xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění pouze xxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx důchodového xxxxxxxxx ve xxxxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu xxxxxxxxxx xxxx 270 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx zaměstnání xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x smluvního zaměstnavatele xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x tuto xxxxxxx xxxxxx vykonává xx tomto xxx, xxxxxxxx se xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx opatření Xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx osob xx xxxxxxxxxx.

5. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx toho, xx xx tohoto dne xxxxxxx podmínky xxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx zákona x. 187/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, se xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx den xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu xx xxx vzniku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XXXXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 344/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

Xx. LXIX

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx zaměstnavateli xxxxx §98 odst. 2 zákona x. 187/2006 Xx. povinnost xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx tato xxxxxxxxx x po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxx správy sociálního xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatele x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx x §90 xxxx. x) a x) xxxxxx x. 187/2006 Xx., umožnit xxxxx xxxxxxxxxxxx vstupovat do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx plnění povinností xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx zprávu x xxxxxxxxx opatřeních x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxx x §98 xxxx. 2 xxxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx účinných xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x když xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx nesplnění xxxxxxxxxx až xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxx-xx řízení o xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx po xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona. To xxxxx xxxxxxx, jde-li x nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytnout xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx potřebnou zdravotnickou xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx méně xxx 26 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x registru xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xx xxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx, ve xxxxxxxxx xxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxx určené místo, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x další xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx kontrole xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §90 xxxx. x) x x) xxxxxx č. 187/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vstupovat xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxxx x §98 xxxx. 2 zákona x. 187/2006 Xx., xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx platí xxxxxxx, jde-li o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx pracoviště x xxxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 26 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx místo, ve xxxxxxxxx xxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxxxxxx osoby samostatně xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxx xx ve xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx určené xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx kontroly plnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx součinnost.

Čl. XXXX vložen právním xxxxxxxxx č. 64/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.2014

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx v xxxxxx 6 xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

2. Xxxxx xx dávku xxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxx, pokud xxxx xxxx x období 6 týdnů xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx převzato xx péče xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx trvá xxxxxxx x xxx, xxx xxxxx zákon xxxxx xxxxxxxxx, stanoví xx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 2 xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxxxx předloží xxxxxxxxx xxxxxxx správě xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxx xxxxxxx x §109 xxxx. 3 písm. x) zákona x. 187/2006 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 148/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 1.2.2018

Xx. VIII

Přechodná ustanovení

1. Xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Vznikl-li nárok xx výplatu nemocenského xxxx 1. xxxxxx 2018 a xxxxx xxxxx trvá xxxxxxx xxx 1. xxxxx 2018, stanoví se xx 1. xxxxx 2018 nemocenské podle §29 xxxxxx x. 187/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx 1. ledna 2018.

3. Při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx příslušných dokladů, xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx x výplatě xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem 1. xxxxx 2019; xx xxxxx xxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 259/2017 Xx. (změna x xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxxxx č. 164/2019 Sb.) s xxxxxxxxx xx 1.2.2018 x výjimkou xxxx 2, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2018 a xxxx 3, který xxxxxx účinnosti 1.1.2020

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xx období přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx orgány xxxxxxxxxxxx pojištění sdělují xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §116 xxxx. 7 x 8 xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx x vzniku xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxx §122a xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx 1. xxxxx 2020, orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx před 1. xxxxxx 2020 xxxxx x xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx x registru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Česká xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uhradí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx zásilky xxxxx §167b xxxxxx x. 187/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx poštovní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1. července 2020.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 164/2019 Xx. x účinností xx 1.1.2020

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 187/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2009.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

188/2006 Sb., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx, přijatému Parlamentem xxx 14.3.2006 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx republiky xxx 31.3.2006

x xxxxxxxxx xx 27.5.2006

585/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 189/2006 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx, xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx práce, xxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx zákoníku xxxxx, xxxxx x. 589/92 Xx., x pojistném xx xxxxxxxx zabezpečení x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 111/2006 Sb., x xxxxxx x hmotné xxxxx, xx znění xxxxxx č. 165/2006 Xx., x zákon x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2006

181/2007 Xx., x Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x Archivu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2007

261/2007 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2007

88/2008 Sb., xxxxx XX xx xxx 31.1.2008 xx xxxx návrhu na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona č. 586/92 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 27.3.2008

239/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2009

305/2008 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

306/2008 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 155/95 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 582/91 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

479/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

2/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

41/2009 Xx., x změně některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.3.2009

158/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxx některých zákonů

s xxxxxxxxx xx 4.7.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

302/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.12.2009

303/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2009

362/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxx zákona x státním xxxxxxxx XX xx xxx 2010

x účinností xx 1.1.2010

157/2010 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 187/2006 Sb., x nemocenském xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2010

166/2010 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 362/2009 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x státním xxxxxxxx ČR xx xxx 2010

s xxxxxxxxx xx 1.6.2010

347/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x úspornými xxxxxxxxxx x působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011 s xxxxxxxx xx. XIV xxxxxxxx xxxxxxxx č. 362/2009 Sb., xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 8.12.2010

73/2011 Xx., x Úřadu xxxxx ČR x x xxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2011

80/2011 Xx., nález XX xx xxx 1.3.2011 xx. xx. Xx. XX 55/10 xx xxxx xxxxxx xx zrušení xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

180/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 229/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2011

263/2011 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx systémech veřejné xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 300/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 29.11.2011

341/2011 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

364/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

365/2011 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2012

375/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službách x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx službě

s xxxxxxxxx od 1.4.2012

458/2011 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x dalších xxxxxxx daňových x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

470/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 187/2006 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012 x xxxxxxxx §162, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2013

1/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.1.2012

167/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 499/2004 Xx., x archivnictví a xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2012

169/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 30.6.2012

396/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 99/63 Xx., občanský xxxxxx řád, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

401/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 359/99 Sb., x sociálně-právní xxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx rekodifikace xxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2014

344/2013 Xx., x xxxxx daňových zákonů x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

64/2014 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.5.2014

250/2014 Sb., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2015

267/2014 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

332/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 221/99 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2015

14/2015 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 16.12.2014 xx. xx. Xx. XX 9/14 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §158 xxxx. x) xxxxxx č. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 29.1.2015

131/2015 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxxxxxxx odvětvích x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2016

204/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 269/1994 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností xx 1.10.2016

317/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.12.2015

47/2016 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 585/2004 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.7.2016

190/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx č. 131/2015 Xx.

x účinností xx 17.6.2016 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.8.2017

298/2016 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro elektronické xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx přístupu k xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x právech xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 19.9.2016

24/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odpovědnosti

s xxxxxxxxx xx 21.2.2017

99/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 128/2000 Xx., o obcích (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 129/2000 Xx., o xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 131/2000 Xx., x hlavním xxxxx Praze, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

148/2017 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2018

183/2017 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x odpovědnosti xx přestupky x xxxxxx o nich x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

195/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 328/1999 Xx., o občanských xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2018

259/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2018 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 18.8.2017, 1.1.2018 x 1.1.2022

310/2017 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.6.2018

92/2018 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností od 31.5.2018 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.6.2018 x 1.1.2022

335/2018 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 582/1991 Xx., x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2019

111/2019 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxx osobních údajů

s xxxxxxxxx xx 24.4.2019

164/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 259/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2020 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2022

277/2019 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Sbírce xxxxxx x mezinárodních xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2022

315/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 283/1993 Xx., o xxxxxxx zastupitelství, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 141/1961 Xx., x trestním xxxxxx soudním (trestní xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.12.2019

255/2020 Sb., o xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnavateli xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x roce 2020 x x změně xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.6.2020 x 1.9.2020

300/2020 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnavateli xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx 2020 x x xxxxx zákona x. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.9.2020

438/2020 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ošetřovného x souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 187/2006 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.11.2020

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Zákon č. 589/1992 Sb., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku na xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Xxxxxxxxx Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 883/2004 xx dne 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 988/2009 x Xxxxxxxx Xxxxxx (EU) x. 1244/2010, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 987/2009 xx dne 16. xxxx 2009, xxxxxx xx stanoví prováděcí xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) x. 883/2004 x koordinaci systémů xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx Nařízení Xxxxxx (XX) x. 1244/2010, x Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1231/2010 ze xxx 24. xxxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxxxx působnost xxxxxxxx (XX) č. 883/2004 x nařízení (XX) x. 987/2009 na xxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx, na xxxxx xx xxxx nařízení xxxxx xxxxxxxxxx pouze x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
3) Zákon č. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 221/1999 Sb., o vojácích x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §10 xxxxxx č. 133/2000 Xx., x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o evidenci xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
6) §93 xxxxxx č. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
7) §9 xxxx. 2 zákona x. 155/1995 Sb., x důchodovém pojištění.
8) §9 xxxx. 1, 3 x 5 xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) §2 xxxx. 6 xxxx. x) zákona č. 258/2000 Xx., x xxxxxxx veřejného xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.
10) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 883/2004. Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 987/2009.
11) Xxxxx č. 218/2002 Sb., o službě xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
12) Například §14 odst. 1 xxxxxx x. 551/1991 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 438/2004 Xx.
13) §4a xxxx. b) a x) x §47i xxxxxx x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §40a xxxxxx x. 117/1995 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 168/2005 Xx.
15) Xxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (školský xxxxx), xx xxxxx zákona x. 383/2005 Sb.
16) Xxxxx č. 111/1998 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 561/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 383/2005 Xx.
17) Xxxxxxxxx §68k xxxx. 1 x 2 xxxxxx č. 221/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, §124 xxxx. 5 xxxxxx x. 361/2003 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17a) §61a xxxxxx x. 221/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) §67 xxxxxx č. 169/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
18x) §15a xxxxxx x. 589/1992 Xx., ve znění xxxxxx x. 261/2007 Xx.
19) §127a xxxxxxxx xxxxx.
§34 xxxx. 4 zákona x. 236/1995 Xx., x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x některých státních xxxxxx x soudců x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§73 xxxx. 4 zákona x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§48 xxxx. 3 xxxxxx x. 129/2000 Xx., x krajích (xxxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
§53 xxxx. 4 zákona x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx městě Xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
20) §5 xxxxxx x. 589/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 258/2000 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §20 xx 23 xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
*23) §45 xxxxxx o rodině.
23) §953 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
*24) §63 x 74 zákona x xxxxxx.
24) §796 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
*25) §19 xxxx. 1 písm. x) zákona č. 359/1999 Xx.
25) §824 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
*26) §78 xxxxxx x xxxxxx.
26) §826 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
*27) §45a xxxxxx x xxxxxx.
27) §828 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
*28) §19 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 359/1999 Xx.
28) §958 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) §115 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
*30) §26 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxx.
30) §907 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) Xxxxx č. 117/1995 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
32) §37 xxxx. 1 písm. x) a §153 xxxxxxxx xxxxx.
§100 xxxxxxxxxx xxxxxx.
Vyhláška č. 288/2003 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx práce xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx povolání.
33) §25 xxxx. 3 x 6 x §85 xxxx. 1 xxxxxx x. 361/2003 Xx.
§41 xxxx. 6 xxxxxx x. 221/1999 Xx.
Xxxxxxxx č. 432/2004 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, příslušnicím xx konce devátého xxxxxx xx porodu x příslušnicím, které xxxx.
34) Xxxxx č. 221/1999 Sb., x xxxxxxxx x povolání, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
35) §18 xxxx. 1 zákona x. 48/1997 Sb.
36) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) §12 xxxx. x) xxxxxx x. 48/1997 Xx.
38) Xxxxx č. 372/2011 Sb., x zdravotních xxxxxxxx x podmínkách xxxxxx xxxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).
39) §33 xxxx. 3 xxxxxx x. 48/1997 Xx., xx xxxxx zákona x. 369/2011 Xx.
40) §25 xxxxxx x. 48/1997 Xx.
41) Xx. 9 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobních údajů x x volném xxxxxx těchto xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/ES (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx).
42) §18 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx č. 48/1997 Xx.
43) Xxxxxxxx x. 134/1998 Xx., xxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
44) Zákon č. 526/1990 Sb., x cenách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 265/1991 Sb., x působnosti orgánů Xxxxx republiky v xxxxxxx cen, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) §13 xxxx. 3 x §18 xxxx. 3 xxxxxx x. 220/1991 Xx., x České xxxxxxxx xxxxxx, České xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
46) §3 xxxx. 3 xxxx. x) x §6 xxxx. 1 a 2 xxxxxx x. 582/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) §3 xxxx. 3 xxxx. x) a §3a xxxxxx č. 582/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47x) §45a xxxxxx x. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
48) Xxxxxxxxx §68 xxxx. 3 xxxx. a) xx x) a x) xx x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §7 odst. 2 xxxx. x), x) a d) xxxxxx x. 227/1997 Xx., x xxxxxxxx x nadačních xxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §8 odst. 1 xxxx. a) až x) a x) xxxxxx x. 248/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
49) §13 xxxxxx č. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx).
50) Čl. 16 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (ES) č. 987/2009 xx dne 16. xxxx 2009, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx (XX) č. 883/2004 o xxxxxxxxxx xxxxxxx sociálního zabezpečení.
51) §67 xxxx. 2 zákona x. 258/2000 Xx.
52) §77 xxxx. 1 zákona x. 20/1966 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
52x) §32 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx.
53) §3 xxxxxx x. 153/1994 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky.
54) Xxxxx č. 148/1998 Sb., o ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně některých xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
55) §102 xxxxxx x. 435/2004 Xx.
56) §55 xxxxxx x. 48/1997 Xx.
57) §3 xxxxxx x. 133/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
58) §1 xxxxxx č. 133/2000 Xx., xx znění xxxxxx č. 53/2004 Xx.
59) §13b xxxxxx x. 133/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 53/2004 Xx.
60) §24 xxxxxx x. 551/1991 Sb., x Všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky.
§21 zákona x. 280/1992 Xx., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
61) Xx. 1 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 95/46/ES.
62) Xx. 25 xxxx. 4 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 95/46/ES.
63) Zákon č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
64) §16c xxxxxx č. 582/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
65) Xxxxx č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 413/2005 Sb.
66) Xxxxx č. 200/1990 Sb., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
66x) §6 xxxx. 2 věta xxxxx xxxxxx č. 500/2004 Xx.
67) Xxxxx č. 227/2000 Sb., x elektronickém xxxxxxx a x xxxxx některých dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx podpisu), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
68) §2 xxxx. x) zákona x. 365/2000 Sb.
69) §1 x 2 xxxxxx x. 245/2000 Xx., x státních xxxxxxxx, x xxxxxxxxx svátcích, x xxxxxxxxxx xxxxx x x dnech xxxxxxxxxx xxxxx.
69x) §2 xxxx. 5 xxxxxx x. 258/2000 Xx.
70) §69 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx č. 258/2000 Xx.
71) §82 xxxx. 2 xxxx. x) zákona č. 258/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
72) §45a xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
73) §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 155/1995 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
74) §2 xxxx. 6 písm. x) xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 274/2003 Xx.
73) §278 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
74) §293 xxxx. 4 a 5 občanského xxxxxxxx xxxx.
75) §963 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
76) §49 xxxxxx č. 373/2011 Xx., x specifických xxxxxxxxxxx službách.

77) §15 xxxx. 2 xxxxxx x. 582/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

78) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1303/2013 ze xxx 17. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Fondu xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxx rozvoj xxxxxxx x Evropském xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x obecných ustanoveních x Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx nařízení Xxxx (XX) x. 1083/2006.

79) Například xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 1304/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013 x Xxxxxxxxx sociálním xxxxx x x zrušení xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1081/2006.

80) Xxxxx č. 585/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx x jejím xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

81) §18 xxxx. 2 xxxxxx x. 300/2008 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentů.

§6 xxxx. 1 xxxxxx x. 297/2016 Xx., x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

81) §14 xxxxxx x. 301/2000 Sb., x matrikách, xxxxx x xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

82) §88 xxxxxx x. 582/1991 Sb., x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

84) §452 zákona x. 292/2013 Sb., x zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.

85) §9 odst. 2 xxxx. x) xxx 2 xxxxxx x. 372/2011 Sb., x zdravotních službách x xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).

86) §278 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

87) §293 odst. 4 x 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.

1) Xxxxxx 25 Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přijetí xxxxxxx poslanců Evropského xxxxxxxxxx (2005/684/XX, Xxxxxxx), Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, X 262, 7. xxxxx 2005.