Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.02.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023 do 31.12.2023.


Zákon o nemocenském pojištění
187/2006 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Rozsah působnosti §1

Účast na pojištění §2

Vymezení některých pojmů §3

Druhy dávek §4

ČÁST DRUHÁ - ÚČAST NA POJIŠTĚNÍ

HLAVA I - OKRUH POJIŠTĚNÝCH OSOB §5

HLAVA II - ÚČAST ZAMĚSTNANCŮ NA POJIŠTĚNÍ

Podmínky účasti zaměstnanců na pojištění §6

Pojištění při zaměstnání malého rozsahu §7

Pojištění zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce §7a

Souběh pojištění z více zaměstnání §8

Vynětí zaměstnanců z pojištění §9

Vznik a zánik pojištění zaměstnanců §10

HLAVA III - ÚČAST OSOB SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÝCH NA POJIŠTĚNÍ

Podmínky účasti osob samostatně výdělečně činných na pojištění §11

Pojištění při výkonu několika samostatných výdělečných činností §12

Vznik a zánik pojištění osob samostatně výdělečně činných §13

ČÁST TŘETÍ - DÁVKY

HLAVA I - OBECNÉ PODMÍNKY NÁROKU NA DÁVKY A JEJICH VÝPLATU §14 §15 §15a §16 §17

HLAVA II - DENNÍ VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD §18 §19 §20 §21 §21a §22

HLAVA III - NEMOCENSKÉ

Díl 1 - Podmínky nároku na nemocenské §23 §24 §25

Díl 2 - Podpůrčí doba u nemocenského §26 §27 §28

Díl 3 - Výše nemocenského §29 §29a §30 §31

HLAVA IV - PENĚŽITÁ POMOC V MATEŘSTVÍ

Díl 1 - Podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství §32

Díl 2 - Podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství

Délka podpůrčí doby u peněžité pomoci v mateřství §33

Počátek a ukončení podpůrčí doby u peněžité pomoci v mateřství §34

Podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství v některých případech §35

Přerušení výplaty peněžité pomoci v mateřství §36

Díl 3 - Výše peněžité pomoci v mateřství §37 §37a

Díl 4 - Společné ustanovení o peněžité pomoci v mateřství §38

HLAVA V - OTCOVSKÁ

Díl 1 - Podmínky nároku na otcovskou §38a

Díl 2 - Podpůrčí doba u otcovské §38b

Díl 3 - Výše otcovské §38c

Díl 4 - Společné ustanovení o otcovské §38d

HLAVA VI - OŠETŘOVNÉ

Díl 1 - Podmínky nároku na ošetřovné §39

Díl 2 - Podpůrčí doba u ošetřovného §40 §40a

Díl 3 - Výše ošetřovného §41

HLAVA VII - DLOUHODOBÉ OŠETŘOVNÉ

Díl 1 - Podmínky nároku na dlouhodobé ošetřovné §41a §41b §41c §41d

Díl 2 - Podpůrčí doba u dlouhodobého ošetřovného §41e §41f

Díl 3 - Výše dlouhodobého ošetřovného §41f

HLAVA VIII - VYROVNÁVACÍ PŘÍSPĚVEK V TĚHOTENSTVÍ A MATEŘSTVÍ

Díl 1 - Podmínky nároku na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství §42

Díl 2 - Podpůrčí doba u vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství §43

Díl 3 - Výše vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství §44

HLAVA IX - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O DÁVKÁCH

Díl 1 - Nárok na dávky a na jejich výplatu

Nárok na dávku §45

Nárok na výplatu dávky §46

Vzdání se nároku na výplatu dávky §47

Díl 2 - Souběh nároků na výplatu dávek §48

Díl 3 - Přechod nároku na dávky a jejich výplatu §49 §50 §51

Díl 4 - Změna nároku na dávky a jejich výplatu §52

ČÁST ČTVRTÁ - POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU PRO ÚČELY POJIŠTĚNÍ

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ §53

Ošetřující lékař §54

HLAVA II - POSUZOVÁNÍ DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI

Díl 1 - Základní pojmy

Dočasná pracovní neschopnost §55

Režim dočasně práce neschopného pojištěnce a místo pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti §56

Díl 2 - Posuzování dočasné pracovní neschopnosti

Vznik dočasné pracovní neschopnosti §57

Průběh dočasné pracovní neschopnosti §58

Ukončování dočasné pracovní neschopnosti §59

Rozhodnutí ve věcech dočasné pracovní neschopnosti §60

Díl 3 - Povinnosti a oprávnění lékařů

Povinnosti ošetřujícího lékaře §61

Povinnosti zaměstnavatele a poskytovatele pracovnělékařských služeb §62

Oprávnění ošetřujících lékařů a poskytovatele pracovnělékařských služeb §63

Díl 4 - Povinnosti a oprávnění dočasně práce neschopného pojištěnce §64

Díl 5 - Povinnosti a oprávnění zaměstnavatele §65

HLAVA III - POSUZOVÁNÍ PRACOVNÍ SCHOPNOSTI PO UPLYNUTÍ PODPŮRČÍ DOBY §66

HLAVA IV - POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU PRO ÚČELY POSKYTOVÁNÍ PENĚŽITÉ POMOCI V MATEŘSTVÍ, OTCOVSKÉ, OŠETŘOVNÉHO, DLOUHODOBÉHO OŠETŘOVNÉHO A VYROVNÁVACÍHO PŘÍSPĚVKU V TĚHOTENSTVÍ A MATEŘSTVÍ

Díl 1 - Posuzování zdravotního stavu pro účely poskytování peněžité pomoci v mateřství §67

Díl 2 - Posuzování zdravotního stavu pro účely otcovské §67a

Díl 3 - Posuzování zdravotního stavu pro účely poskytování ošetřovného

Vznik a zánik potřeby ošetřování nebo péče §68

Povinnosti ošetřujícího lékaře §69

Povinnosti poskytovatele zdravotních služeb §70

Povinnosti pojištěnce §71

Oprávnění zaměstnavatele §72

Díl 4 - Posuzování zdravotního stavu pro účely poskytování dlouhodobého ošetřovného

Dlouhodobá péče §72a

Vznik potřeby dlouhodobé péče §72b

Průběh potřeby dlouhodobé péče §72c

Ukončení potřeby dlouhodobé péče §72d

Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče §72e

Povinnosti ošetřujícího lékaře poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče §72f

Povinnosti ošetřujícího lékaře poskytovatele zdravotních služeb ambulantní péče §72g

Díl 5 - Posuzování zdravotního stavu pro účely poskytování vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství §73

HLAVA V - KONTROLA POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU PRO ÚČELY POJIŠTĚNÍ §74 §75 §75a

HLAVA VI - KONTROLA DODRŽOVÁNÍ REŽIMU DOČASNĚ PRÁCE NESCHOPNÉHO POJIŠTĚNCE §76

HLAVA VII - SOUČINNOST POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB A FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB §77 §78

HLAVA VIII - OPRÁVNĚNÍ ORGÁNŮ NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ PŘI PORUŠOVÁNÍ POVINNOSTÍ LÉKAŘŮ PŘI POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU PRO ÚČELY POJIŠTĚNÍ §79 §80

ČÁST PÁTÁ - ORGANIZACE A PROVÁDĚNÍ

HLAVA I - ORGÁNY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ A JEJICH PŘÍSLUŠNOST K PROVÁDĚNÍ POJIŠTĚNÍ

Díl 1 - Orgány nemocenského pojištění §81

Díl 2 - Příslušnost orgánů nemocenského pojištění k provádění pojištění

Věcná příslušnost §82

Místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení §83

HLAVA II - ÚKOLY A OPRÁVNĚNÍ PŘI PROVÁDĚNÍ POJIŠTĚNÍ

Díl 1 - Úkoly a oprávnění orgánů nemocenského pojištění

Úkoly okresních správ sociálního zabezpečení §84

Úkoly České správy sociálního zabezpečení §85

Úkoly služebních orgánů §86

Úkoly Ministerstva práce a sociálních věcí §87

Odstraňování tvrdostí §88

Oprávnění orgánů nemocenského pojištění §89 §90 §91

Díl 2 - Úkoly dalších orgánů §91a §91b

Díl 3 - Úkoly zaměstnavatelů v pojištění

Oddíl 1 - Rozdělení zaměstnavatelů a jejich příslušnost k plnění úkolů v pojištění §92
Oddíl 2 - Úkoly zaměstnavatelů přihlašovaných do registru zaměstnavatelů §93 §94 §95 §96 §97 §98 §99 §100
Oddíl 3 - Úkoly služebních útvarů §101
Oddíl 4 - Úkoly věznic a ústavů pro výkon zabezpečovací detence §102

Díl 4 - Povinnosti pojištěnců §103 §104

Díl 5 - Povinnosti dalších subjektů §105 §106 §107

HLAVA III - VYPLÁCENÍ DÁVEK

Díl 1 - Příslušnost k výplatě dávek §108

Díl 2 - Uplatňování nároku na výplatu dávek §109 §109a

Díl 3 - Výplata dávek

Způsob výplaty dávek §110

Výplata nemocenského v poloviční výši §110a

Výplata dávek do ciziny §111

Výplata dávky zvláštnímu příjemci §112

HLAVA IV - SDĚLOVÁNÍ ÚDAJŮ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY POJIŠTĚNÍ

Díl 1 - Povinnost zachovávat mlčenlivost §113

Díl 2 - Sdělování údajů

Oddíl 1 - Sdělování údajů mezi orgány nemocenského pojištění §114 §115

Oddíl 2 - Sdělování údajů mezi orgány nemocenského pojištění a živnostenskými úřady §115a

Oddíl 3 - Sdělování údajů orgány nemocenského pojištění ostatním subjektům §116

Oznamování vzniku dočasných pracovních neschopností zaměstnanců a karantén nařízených zaměstnancům §116a

Oddíl 4 - Sdělování údajů orgánům nemocenského pojištění ostatními subjekty §117

Oddíl 5 §118

Oddíl 6 - Sdělování údajů do zahraničí §119

Díl 3 - Informační systémy pojištění §120 §121

Registry pojištěnců §122 §122a

Registry zaměstnavatelů §123 §123a

Díl 4 - Zpracování údajů §123b

HLAVA V - ODPOVĚDNOST, SANKCE A PŘESTUPKY V POJIŠTĚNÍ

Díl 1 - Odpovědnost v pojištění a sankce

Odpovědnost za přeplatek §124

Krácení nebo odnětí nemocenského §125

Regresní náhrada §126

Díl 2 - Přestupky §127 §128 §129 §130 §131 §132 §133 §134 §135 §136 §137 §137a §138 §138a §139 §140 §141 §142

HLAVA VI - ŘÍZENÍ VE VĚCECH POJIŠTĚNÍ §143

Účastníci řízení §144

Zahájení řízení §145

Vysvětlení a čestné prohlášení §146

Lhůty pro vydání rozhodnutí §147 §148

Doručování §149

Rozklad §150

Odvolání a rozklad §151

Účinky odvolání a rozkladu §152

Zkrácené řízení §153

Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti, potřeby ošetřování a potřeby dlouhodobé péče §154

Souhlas orgánu nemocenského pojištění §155

Řízení o odstranění tvrdosti §156

Náklady řízení §157

Soudní přezkum §158

Exekuce §159

ČÁST ŠESTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Sdělování údajů §160

Obstarávání údajů §160a

Splnění oznamovací povinnosti §161

Podání §162 §163 §163a

Počítání času §164 §165

Zástavní právo §166

Mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku §167

Tiskopisy §167a

Úhrada poštovného §167b

Organizační složka zahraniční právnické osoby §167c §167d

Zvláštní postupy k utajení a zajištění bezpečnosti §167e §167f

Pojištění evropských pověřených žalobců §167g

ČÁST SEDMÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ §168 §169 §170 §171 §172 §173 §174 §175 §176 §177 §178 §179 §180 §181 §182 §183 §184 §185 §186 §187 §188 §189 §190 §191 §192 §193 §194 §195 §196 §197 §198

HLAVA II - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zmocňovací ustanovení §199

Zrušovací ustanovení §200

Účinnost §201

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.; č. 80/2011 Sb.; č. 14/2015 Sb.

č. 302/2009 Sb. - Čl. II

č. 303/2009 Sb. - Čl. VII

č. 362/2009 Sb. - Čl. XIV

č. 166/2010 Sb. - Čl. II

č. 347/2010 Sb. - Čl. II

č. 364/2011 Sb. - Čl. II

č. 365/2011 Sb. - Čl. XVI

č. 470/2011 Sb. - Čl. II

č. 401/2012 Sb. - Čl. XVI

č. 344/2013 Sb. - Čl. XLIII

č. 64/2014 Sb. - Čl. LXIX

č. 148/2017 Sb. - Čl. II

č. 259/2017 Sb. - Čl. VIII

č. 164/2019 Sb. - Čl. II

č. 326/2021 Sb. - Čl. IV

č. 330/2021 Sb. - Čl. II

č. 358/2022 Sb. - Čl. VII

INFORMACE

187

XXXXX

xx xxx 14. xxxxxx 2006

x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění (xxxx jen "xxxxxxxxx") xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, těhotenství a xxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx fyzické osoby xxxx xxxx x xx, xxxxxxxxxxx dlouhodobé xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojištění. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu pro xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx1).

(3) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oblasti pojištění2).

§2

Xxxxx xx pojištění

Pojištění xx účastní xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx uvedené x §5 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. x) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [§3 xxxx. q)].

§3

Xxxxxxxx některých xxxxx

X xxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx osoba xx zániku pojištění, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx (§15), xxxxxxxxx nárok xx xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "dávka") xxxx xxxxx xxxxxx,

x) zaměstnavatelem xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osoba, které xxxxxxxxxxxx alespoň xxxxxxx xxxxxxxxxxx, organizační xxxxxx xxxxx, x xxx xxxx zařazeni xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx xxxx činní xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, služební xxxx, x němž xx xxxxxx xxxxxxxxxxx zařazen x xxxxxx státní xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), x xxxxx vykonává xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx, xxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx části xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx sil České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx3) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x povolání4) xxxxxxxx plat x xxxxxxx v záloze xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx služby xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x nichž xxxx k plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů xxxx zařazeni xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx v záloze xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx služby, (dále xxx "xxxxxxxx xxxxx"),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

1. x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx zapsána x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx složky xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

2. x xxxxxxx xxxxx xxxxx jejího xxxxxxxx pobytu5), a xxx-xx o cizince, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx6) x České xxxxxxxxx; x xxxxx, která xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x v případě, xx xxxxxx osoba xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx svou xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. u organizační xxxxxx státu x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obdobným xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx mezd xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; je-li xxxxxxxxxxxxxxx stát, rozumí xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxx státu, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx platů,

e) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu1) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příjem xxxxxxxxx zaměstnanci do xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnance xxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx nebo xx xxxx, pokud xx xxxxxxxxx zdanění x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnou xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xx osobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx důchodového pojištění xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx7),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost považovaná xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, x to xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx8),

x) xxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx, samostatná xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na základě xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxx,

x) podpůrčí xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx událostí, x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx karantény9), xxxxx xxxxxxx ošetřování xxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §39, vznik potřeby xxxxxxxxxx péče, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xx dávku xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx práci, státní xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx služební xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx zapsáno xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx zaměstnancem xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, ale xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx doma xxxx xx jiném xxxxx x v xxxxxxxx době, xxxxxx xx xxxx rozvrhují,

o) xxxxxxxx zaměstnancem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx, s nímž Xxxxx republika neuzavřela xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx"), xx-xx činný v Xxxxx republice u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) smluvním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx c) sídlo xx xxxxx České xxxxxxxxx a x xxx xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx činní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx zaměstnavatelem jsou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx uhrazovány xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx zaměstnancem xxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, s xxxx Xxxxx xxxxxxxxx uzavřela xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx států xxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) členským xxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxx, který xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx aplikuje xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx10),

x) mezinárodní xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o používání xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx dítěte do xxxxx xxxxxxxx81),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx; v xxxxxxx svěření dítěte xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx30) xxxx rodičů xx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx činnost, xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx počátku výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx konce xxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxx měla xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

§4

Xxxxx xxxxx

X xxxxxxxxx xx poskytují xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxx,

x) peněžitá xxxxx v xxxxxxxxx,

x) xxxxx otcovské xxxxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) vyrovnávací xxxxxxxxx x těhotenství a xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXX NA XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXX XXXXXXXXXXX XXXX

§5

Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxx:

x) zaměstnanci, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

1. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru Xxxxx xxxxxxxxx, Celní správy Xxxxx xxxxxxxxx, Vězeňské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Bezpečnostní informační xxxxxx x Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx3),x vojáci x xxxxxxxx4) a xxxxxx x záloze xx výkonu xxxxxxxx xxxxx služby80) (dále xxx "xxxxxxxxxxx"),

3. státní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx pracovněprávní xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx

5. xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x pracovní činnosti x xxxxxxxxxxx činní xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

6. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx,

7. xxxxxx,

8. xxxxxxx zastupitelstev xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x zastupitelstev xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měst x xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxx do xxxxxx, xxx zastupitelstvo určilo xxxx funkce, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uvolněni,

9. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx Parlamentu Xxxxx republiky,

10. členové xxxxx, xxxxxxxxx, viceprezident x členové Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxx Energetického xxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxx Xxxx Ústavu pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Národní xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx arbitr, xxxxxxxx xxxxxxxxxx arbitra, Veřejný xxxxxxxx práv a xxxxxxxx Veřejného xxxxxxxx xxxx,

11. xxxxxxx osoby, xxxxx jsou podle xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx12), xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxxx jediná xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx osoby, které xxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poměr, pokud xx na jejich xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxx práce x xxxxxx uvedeny x xxxxxx 7 xx 10 a 18,

12. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

13. xxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxx, které xxxx xxxxxx v evidenci xxxx, které mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péči xx xxxxxxxxxx dobu, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí13) (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx"),

14. odsouzení xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody zařazení xx xxxxx a xxxxx xx výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx,

15. xxxxx xxxxx x poměru, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx poměr xxxxxxxx, xxxxx nebyly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pracovněprávními xxxxxxxx pro xxxx xxxxx,

16. společníci a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx komanditní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx mimo pracovněprávní xxxxx vykonávají xxx xx práci, x xxxxxxxx obecně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztah xxxxxxxxxx xxx ni xxxxx,

17. xxxxxxxxxx,

18. xxxxxxx kolektivních xxxxxx právnické xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx x bodech 1 xx 10, 20 x 21,

19. xxxxxxxxxxx,

20. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx x §167c, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx trvale x Xxxxx republice,

21. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

22. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 1 xx 21, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a zastupitelstev xxxxxxxxx částí xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, jež zastupitelstvo xxxxxxxx jako xxxxxx, xxx xxxxx budou xxxxxxx zastupitelstva uvolněni,

v xxxx xxxxxxxxxx, pokud xxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx příjmy ze xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx zdanění x Xxxxx republice, xxxxxxxxx xxxx x příjmu xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx75) x xxxxxx xx této daně xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

HLAVA II

ÚČAST XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX

§6

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) vykonávají xxxxxxxxxx

1. xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx považuje i xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx práce xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. x cizině xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxx práce xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xxxxxx vykonávají zaměstnání, x xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, x

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx z tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx činí aspoň xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx").

(2) Xxxxxxxx příjem xxxx 2&xxxx;000 Kč. Xxxxxx rozhodného příjmu xx zvýší od 1. ledna kalendářního xxxx, xxxxx jedna xxxxxxxx xxxxxxx všeobecného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoveného xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x dva roky xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoveného podle xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx úpravu xxxxxx xxxxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx směrem xxxx xxxxx než xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; rozhodný xxxxxx xx stanoví xx xxxx této desetiny xx tomto xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx vyhlašuje Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx ve Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Zahraniční xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx důchodového pojištění xxxx xxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxxx73) a na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxx o provedení xxxxx.

§7

Xxxxxxxxx při zaměstnání xxxxxx xxxxxxx

(1) Zaměstnáním xxxxxx rozsahu xx xxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxx není xxxxxxx xxxxxxxx uvedená x §6 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx započitatelného xxxxxx z tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx započitatelný xxxxxx xxxxx sjednán vůbec.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rozsahu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x těch kalendářních xxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxxx zaměstnání, x xxxxx dosáhl xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x tohoto xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx účely pojištění xx xxxxxx zúčtovaný xx kalendářního xxxxxx, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx skončila.

(4) Xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx malého xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx měsíci aspoň xxxxxx rozhodného příjmu; xxxxxxxxxxx xxxx účastni xxxxxxxxx nejvýše xx xxxx xxxxxx takových xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx považuje též xxxxxx xxxxxxxx zaměstnavatele.

§7a

Pojištění xxxxxxxxxxx činných xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx činní xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx podmínku xxxxxxxx x §6 xxxx. 1 písm. x) x xxx jim xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx vyšší xxx 10&xxxx;000 Kč.

(2) Xxxxxxxxxxx činní na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx práce jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxxx dohody, xx xxxxx jim xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx o provedení xxxxx xx xxxx xxxxxxx x odstavci 1; xxxxxxxxxx §7 xxxx. 3 xxxxx xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x téhož xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx z těchto xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1; xxxxxxxxxxx xx účasten pojištění xxxxxxx xx xxxx xxxxxx takových xxxxxxxxxx x xxxxx kalendářním xxxxxx. Za téhož xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§8

Xxxxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx zakládá xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx současně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx pojištěn x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx člen xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členěných xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxx více funkcí xxx xxxxxx územní xxxxxxxxxxx celek, xx xxxxx xx xxxxxxxxx, xx z xxxx xxxxxxxx xxx jednou; xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, která xx xxxxxx více xxxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku xxxx xxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx.

§9

Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

(1) X pojištění xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnání x Xxxxx xxxxxxxxx pro

a) xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, pokud jsou xxxxxxx pojištění x xxxxx xxxxx,

x) mezinárodní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx chtějí xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x České republice; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pro xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx občany Xxxxxxxx unie a xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xx území Xxxxx republiky xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6).

§10

Vznik x xxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dnem, xx kterém začal xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx 2 a 3.

(2) U xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx službě xx xx xxx, xx xxxxxx tento xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx práce, xx xxxxx příslušela xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dnem, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx smluvního xxxxxxxxxxxxxx, a xxxxxx xxxx skončení xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) soudce dnem xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx funkce xxxxxx,

x) členů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo městských xxxxxx xxxxxx členěných xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, a xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx; plní-li xxxxxxxxx xxxxxxxx, místostarosta, xxxxxxxx, xxxxxxxx primátora xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx pravomoci xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nového xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx části xxxx xxxxxxxxx obvodu xxxxxx xxxxxxxxx statutárního xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxx, trvá mu xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx po xxxx, xx kterou xx xxxxxx xxxx xxxxxx; xx platí xxxxxxx xxx xxxxxxxx kraje, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x náměstka xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx,

x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx zvolení x zaniká xxxx xxxxxx mandátu,

e) osoby xxxxxxxx x xxxxx x evidenci xxxx, xx něhož náleží xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx13), a xxxxxx dnem, xx xxxxx xxxx odměna xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx odvolání x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx komanditní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx mimo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx práci, xxxx, xx xxxxxx začal xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, x zaniká xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx práce,

h) xxxxx xxxxxxxx obchodním xxxxxxx xx xxxxxxx smluvního xxxxxxxxxx dnem xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx pověření,

i) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x soudním x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxx mu náleží xxxxxxx xxxxxx výdělku x xxxxxx podání xxxxxxxx výpovědi, a xxxxxx dnem, který xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx nenáleží; to xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu nebo xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příjmu xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodného xxxxxx x xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx započitatelného xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx předcházejícím xxx, xx xxxxxxx k xxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx příjmu xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx xxxxx, xxxxxx účast zaměstnance xx xxxxxxxxx xxxxx §6 dnem xxxxxxxxxxxxxx xxx, od kterého x tomuto xxxxxxx xxxxx.

(5) Jestliže x xxxxxxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příjmu v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx na tuto xxxxxx zvýšen, xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx, xx něhož xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx navazují, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx skončení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx poměru xxxx xxxxxxx xxxxxxxx účasti xx pojištění; v xxxxx xxxxxxx xx xx xx xx, xx pojištění xxxx xxx xxxxxxxxx. Ustanovení xxxx první xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jejich xxxxx zaměstnání xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx předchozí zaměstnání x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx stejné xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Ustanovení xxxx xxxxx x xxxxx xxxx neplatí, je-li xxxxx zaměstnání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx o provedení xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx místo výkonu xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx a xxxxx má trvalý xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx výkonu xxxxx v xxxxxx xxx v xxxxxxx, xx zaměstnavatel tohoto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx účasten xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx. Xxxxxxx-xx pojištění xxxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx, xxxxxx pojištění xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, xx xxxxxx bylo xxxxxxxx, xx zaměstnanec xx xxxxxxx účasten xxxxxxxxxxx pojištění xx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx místo xxxxxx xxxxx.

(8) Pojištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxx na pojištění, xxxxxxxx však xxxx, xx xxxxxx byla xxxxxxxxx x pojištění xxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnání xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx nebylo xx xxxxxxxxx lhůtě xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxx xxxx, xx xxxxxx byla xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx nastoupí zaměstnanec xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, dosavadní pojištění xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx zabezpečovací xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx dnem xxxxxxx xx zaměstnání xx xxxxxxxx xxxxxx trestu xxxxxx svobody xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XX POJIŠTĚNÍ

§11

Podmínky xxxxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx xx pojištění

Osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) vykonává xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx mimo území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x

x) podala přihlášku x účasti xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§12

Xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výdělečných xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x nich xxxxxxxxx xxx xxxxxx.

§13

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx uvedla v xxxxxxxxx k xxxxxx xx pojištění, xxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Osobě samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxx dnem, xx xxxxxx byla xxxx xxxxxxxx podána,

b) xxxx xxxxxxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou činnost,

d) xxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx zaplaceno x této xxxxx, xxxxx v xxxxx xxxxxx, než xxxx xxx zaplaceno, xxxx

x) xxxx nástupu xxxxxx xxxxxx odnětí svobody xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXX

XXXXX I

OBECNÉ XXXXXXXX XXXXXX XX XXXXX A XXXXXX XXXXXXX

§14

(1) Xxxxx xx xxxxx vzniká, jestliže xxxxxxxx pro vznik xxxxxx xx dávku xxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx podmínky xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, x xxxxxxxx vyrovnávacího xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx.

§15

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§57) xxxx x nařízení xxxxxxxxx (§105) xxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Ochranná xxxxx xxxx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxx pojištění xxxxxx kratší xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx dnů xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Peněžitá xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx též, xxxxxxxx xx xxxxxx pojištění xxxxx k nástupu xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx (§34 xxxx. 1) x xxxxxxxx lhůtě. Xxxxxxxx xxxxx činí x xxx, jejichž xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, 180 kalendářních xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx; ustanovení xxxxxxxx 1 části xxxx xxxxx za xxxxxxxxxx platí xxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx ženě x ochranné lhůtě xxxxxxx xx větě xxxxx znovu pojištění, xxxxxxxx xxxxx xx xxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx ochranná lhůta x xxxxxxxxxx pojištění xx připočítává k xxxxxxxx lhůtě xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 180 xxxxxxxxxxxx dnů. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx lhůta xxxxx věty xxxxx, xxxx xxxxxxxx lhůta 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx; ustanovení odstavce 1 části xxxx xxxxx xx středníkem xxxxx xxx obdobně.

(3) Xxxxxxxx lhůta xxxxx xxx x pojištěné xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxx činnosti.

(4) Ochranná xxxxx neplyne

a) x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx důchodu xxx xxxxxxxxxx třetího xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jen xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx zaměstnání,

c) xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xx zaměstnání, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx15) xxxx xxxxxxxxx16), xxxxx doba xxxxxxxxxx xxxxx výlučně xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx ve výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx skončí x xxxx jejich xxxxx z místa xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činného na xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxx vojenské xxxxx xxxxxx vojáka x xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx povinností, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx mzdy xxxx platu.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; vznikem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ochranná xxxxx xx zaměstnání xxxxxxxx, xxxxx nárok xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx činných x xxxxxxxx lhůta xxx xxxxxxxx dříve, x xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 věty xxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xx něhož xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx invalidního xxxxxxx; xx však neplatí x xxxxxxx vzniku xxxxxx na výplatu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx stupně, jde-li x nárok xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,

x) posledním xxxx xxxxx xxxx nastoupení xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx dnem xxxxx xxxx útěku xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§15a

Nemocenské x peněžitá xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxx xx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx o provedení xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx nařízena xxxxxxxxx xxxx dojde k xxxxxxx na peněžitou xxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měsíci, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pojištění, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dohody x xxxxxxxxx xxxxx aspoň xx xxxxx kalendářních xxxxxxxx bezprostředně před xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx vznikla xxxx xxxxxxxx událost.

§15a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 259/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.2.2018

§16

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx za dobu, xx kterou

a) vykonává x pojištěné xxxxxxxx, xx které tyto xxxxx náleží, práci xxxx xxxxxx vykonává xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17) xx xxxxxxxxxx, z xxxxx xxxx dávky xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x povolání17a),

c) je xx xxxxx, jde-li x dávky, xx xxxxx xxxxxx nárok xxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxx, xx xxxxx xxxxxx nárok xxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx však neplatí x xxxxxxx peněžité xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx18).

§17

(1) Dávky náleží xx xxxxxxxxxx xxx. Xxxx dávky xx xxxxxxxxxx den se xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx nahoru.

(2) Má-li xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx, x němž xxxxxx xxxxx na xxxxx nebo x xxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx, xxxxx xx započitatelný xxxxxx xx část pracovní xxxx, náleží xx xxxxx za kalendářní xxx x poměrné xxxx, xxxxx se xxxx xxxx xxxxxxx xxx připadající xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx nenáleží xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx dne, x němž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnost, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx předchozí xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx (§55 xxxx. 4 x §57 xxxx. 6), x pro xxxxx xxxxxxxxxxx též xxx, v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxx x důvodu, xx ošetřovaná xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxx propuštěna x tohoto xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3 se xxxxxxxxxxxx xx podpůrčí xxxx.

XXXXX XX

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

§18

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx, xx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx období xxxxxx xxxxxx kalendářních xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xx dále xxxxxxxxx xxxxx; xxxx-xx v xxxxxxxxx období vyloučené xxx (odstavec 7), xxxxxxx se x xx xxxxx kalendářních xxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xx 2 platná xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Vyměřovacím xxxxxxxx zaměstnance je xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění za xxxxxxxxxx kalendářní měsíce x rozhodném období. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx měsíčních xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x nichž xxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx pojistné xx xxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx i xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pojistné x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu18a); xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxxx xxx ty xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx odvedeno xxxxxxxx v souladu xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx1).

(3) Rozhodným xxxxxxx xx xxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxx měsícem, ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx vznikla x období, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx sociální xxxxxxx xxxxxxx, neuplynulo 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx obdobím xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zaměstnance vznikla x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, považuje xx xx xxxxx xxxxxxxxxx základ xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx by xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dosáhl x xxxxx kalendářním xxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxx rozsahu nebo x zaměstnání xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx v xxxxx xxxxxxx za denní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dosaženého x xxxxx kalendářním xxxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx alespoň 30 xxxxxxxxxxxx xxx, jimiž xx xxxx vyměřovací xxxxxx, je rozhodným xxxxxxx první xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, v xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příjem x xx v něm xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. První xxxxxxxxx kalendářní xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, x xxxx xxxxxxx sociální xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxx xxxx

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zaměstnance x xxxxx xxxx xx službě, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx které mu xxxxx poskytnut služební xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zaměstnanci xxxxxxxx xxxxx xx nemocenské x důvodu xxxxxxxxx x §25 xxxx. x) a x), x xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxx pracovní neschopnosti xx xxxxxxxx podpůrčí xxxx podle §28 xxxx. 4,

x) kalendářní xxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx karantény, x xxxxx náleží xxxxxxxxxxx xxxxxxx mzdy, xxxxx xxxx odměny x období xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx dní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx) za xxxx xxxxxxx 14 kalendářních xxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx (karantény)19); x xxxxxx xx 1. xxxxx 2012 xx 31. xxxxxxxx 2013 xx těmito vyloučenými xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 21 xxxxxxxxxxxx xxx dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx karantény,

c) xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx v mateřství, xxxxxxxx, ošetřovné nebo xxxxxxxxxx ošetřovné,

d) kalendářní xxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx měsíce, xx xxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx činná podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx dny xxxxxxxxxxx xx kalendářní xxxxxx, v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebyla účastna xxxxxxxxx.

§19

(1) Pro xxxxx §18 xxxx. 4 xx 6 se xx xxxxx pojištění xxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx, xxxxx je pojištěn xxx výkonu zaměstnání xxxxxx rozsahu (§7 xxxx. 2) nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx (§7a xxxx. 2), nástup xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx pojištění x kalendářním měsíci, x němž xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx opětovný xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx trvalo xx dobu xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §32 xxxx. 1 písm. x) x x) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx dni prvního xxxxxxxx dítěte xx xxxx; to xxxxx x x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx totéž xxxx xxxxxxxxx.

(3) U xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nárok xx xxxxx xxxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx 4 xxx věku předchozího xxxxxx, xx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx denní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx peněžité xxxxxx x xxxxxxxxx; xxxxxx xx porovnávají xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jejich úpravou xxxxx §21.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxx ošetřovné xx u pojištěnce, xxxxx převzal xxxxxxxxxx (xxxx) xxxxx §39 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxxxx, zjišťuje ke xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx).

(5) Rozhodné xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zjišťuje ke xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx dni prvního xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče, xxx-xx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(6) X zaměstnankyně xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx služební xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo kojení xx rozhodné období xxxxxxxx namísto xx xxx xxxxxx sociální xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx ni xxxxxxxxxx.

(7) Jestliže x xxxxxxxxx období xxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 4 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx-xx x tomto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 30 kalendářních xxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, považuje xx za denní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příjmu, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx měsíci, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x ani xxxxxx xxxxx xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxxxxx příjmem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx práce, považuje xx xx xxxxx xxxxxxxxxx základ jedna xxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xxxxxxxxxxx dosaženého v xxxxxxxxxxx měsíci, v xxxx vznikla xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx období xxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 4 xxxx 6 xxxx xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx dnů.

(8) Nelze-li xxxxxxxx xxxxxx stanovit xxxxx §18 xxxx. 7 xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx kalendářní rok x xxxxxxxxxxx základem x xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx dny, xxxxx xx xxxx vyměřovací xxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jedna xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příjmu, kterého xx zaměstnanec xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxxxxx sociální xxxxxxx. Xxxxxxxxxx odstavce 6 xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.

(9) Xx xxxxxxxxxx základ zaměstnance xx xxxxxxxx také xxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx20) zahrnují xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx x xxxx kalendářních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxx kalendářních xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx se přitom xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx stanoveném xxxxx §18 xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx základ xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx výpočet xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxxxx-xx sociální xxxxxxx v ochranné xxxxx, postupuje se xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tak, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v den, xxxxx xxxxxxxxxxxxx následuje xx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(12) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výpočet xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pečující xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx předcházející xxxxxx, x němž jí xxxxxxx pracovní neschopnost xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx osobě xxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx odměna xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxx, v xxxx xx vznikla xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro výpočet xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc, x xxxx xx dočasná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vznikla. Xxxxx vyměřovací základ xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nařízené xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xx x xxxxx xxxxxxxx xxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(13) Xxxxx vyměřovací xxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx vyměřovací xxxxxx x osob samostatně xxxxxxxxx činných.

(14) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx vyměřovací xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x kalendářním měsíci; xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx rozsahu.

§20

(1) Xxxxxxx-xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxx xx výplatu xxxx dávky, x xxxxxxxx vyrovnávacího xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, z xxxx xxxxxxxxx (§14 xxxx. 2 xxxx xxxxx), xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx

x) xx xxxxxxxx xxx, xxxxxxx xx nejprve denní xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x níž pojištěnec xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx §18 x 19 x xx denní xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx těchto xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx různých dnů, xxxxxxx xx xx xxx, xx něhož xxxxxx nárok xx xxxxxxx dávky x xxxxx xxxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tak, xx xx tento xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §21, xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §18 x 19 z xxxxx xxxxxxxxx činnosti, x xxx xxxxxx xxxxx xx výplatu xxxxx.

(2) Byl-li xxxxxxxx xxxxx vyměřovací základ x případě xxxx xxxxxxxxx pracovních neschopností xxxxx xxxxxxxx 1 x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dochází xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx vyměřovací xxxxxx xxx xxxxxxx nemocenského xxxx xxxxx xxx, xx xx xx xxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 odečte xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stanovený x té pojištěné xxxxxxxx, x xxx xxxx dočasná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Ustanovení xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx nároku xx xxxx xxxxxxxxxx pomocí x mateřství xxxx xx více otcovských.

(3) Xxxxx-xx xx vzniku xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.

§21

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §18 xx 20 xx xxxxxx xxx xxxxxxx

x) nemocenského, ošetřovného x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, že xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx počítá 90 %, z xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx redukční xxxxxxx xx počítá 60 %, z xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx hranice xx xxxxxx 30 % x x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, otcovské x xxxxxxxxxxxxx příspěvku x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxx první redukční xxxxxxx se xxxxxx 100 %, x xxxxxx nad první xxxxxxxx hranici xx xxxxx redukční xxxxxxx xx xxxxxx 60 %, z xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx hranice xx xxxxxx 30 % x k xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nad xxxxx xxxxxxxx hranici xx druhé xxxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxx hranici xx třetí xxxxxxxx xxxxxxx xx zaokrouhlují x xxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stanovený xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxxxxx xx celé xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx výpočet xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx základ xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3.

§21x

§21x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 166/2010 Sb.

§22

(1) X kalendářním xxxx xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx hranice xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx x dva xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxx který se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx,

x) druhá xxxxxxxx xxxxxxx 1,5xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 3xxxxxxx částky xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x).

(2) Xxxx xxxxx, na které xxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxx xxx žádosti xx tohoto xxx xxxxx xxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

(3) Xxxx redukčních xxxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx věcí xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX

Xxx 1

Podmínky xxxxxx na xxxxxxxxxx

§23

Xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, který xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx21), xxxx-xx dočasná xxxxxxxx neschopnost nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx déle xxx 14 kalendářních xxx x v xxxxxx xx 1. xxxxx 2012 xx 31. prosince 2013 xxxx xxx 21 xxxxxxxxxxxx xxx.

§24

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx jako xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §11 xxxxxxx po xxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx xxx, od xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Ustanovení xxxx xxxxx platí xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§25

Nárok xx nemocenské xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxx přivodil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx v době xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pojištěná xxxxxxx xxxxxxxx přede dnem, xx něhož mu xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx starobního xxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx posledním dnem xxxxx xxxx, od xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxx vznikla dočasná xxxxxxxx neschopnost xxxx xxxx xxxxxxxx karanténa x xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx v xxxx xxxxx odsouzeného z xxxxx xxxxxx trestu xxxxxx svobody xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxx xxxx x nemocenského

§26

(1) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 15. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 15. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud nárok xx xxxxxxxxxx xxxx xx xx tohoto xxx; xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx 380 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx vzniku xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nařízení xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx jinak. X xxxxxx xx 1. xxxxx 2012 do 31. prosince 2013 xxxxxxxx doba začíná 22. xxxxxxxxxxx dnem xxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 22. xxxxxxxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxxxx z xxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx podpůrčí xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx předchozích xxxxxxxxx xxxxxxxxxx neschopností, xxxxx xxxxxxx do xxxxxx 380 xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx i x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx činnost. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx do podpůrčí xxxx, x když xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x případě, xxx xxxxxxxxx činnost xxxxxx aspoň 190 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx poslední dočasné xxxxxxxx neschopnosti.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, v xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx odpracovanou, považuje xx pro xxxxx xxxxxxxx xxxx za xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti následující xxxxxxxxxx den.

§27

Po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stanovené xxxxx §26 se xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx pojištěnce po xxxx stanovenou x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx v xxxx 350 kalendářních xxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §26, xxxxxx xxxxxxxx schopnost, a xx x x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti; xxxxx xxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxxx, xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx prodloužení xxxxx xxx 3 xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx první xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 350 xxxxxxxxxxxx xxx od xxxxxxxx podpůrčí xxxx xxxxxxxxx podle §26.

§28

(1) Nemocenské se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx třetího xxxxxx xxxxxxx xx 15. xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx nebo xx 15. xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 70 xxxxxxxxxxxx dnů, xxxxxxx xxxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; v xxxxxx od 1. xxxxx 2012 xx 31. prosince 2013 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 22. xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx 22. xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 63 xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxx xx xxx, jímž skončila xxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x zaměstnance, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx zaměstnance. Xxx xxxx dočasných xxxxxxxxxx neschopnostech x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxx. Xxxx-xx podpůrčí xxxx podle xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx na výplatu xxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx a druhé xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx §26. Poživatelem xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx věty xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, která x xxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx karantény xx xxxxx xx výplatu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx pojištěné xxxxxxxx, a to xxx xxx, kdy xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx důchodu vznikl.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx na xxxx dovolené x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nejdéle xx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx tato xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx prázdnin (xxxxxxxx) xxxx jejich xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxx xxxx skončit doba xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Podpůrčí xxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vždy xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx obdobně pro xxxxxxxxxx xx vazbě xxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence.

(5) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zaměstnanci xx xxxx, po xxxxxx mělo xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx příjmu nebo xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx nebyl xxxxxxxxx xxxxxxxx příjem xxxx xxxxxxxx xxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxx neschopnost xxxxxxx xxxx karanténa xxxx nařízena xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx první xxxxxxx v xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx v mateřství x žádné xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx, xxx pojištěnec xxx xxxxx dočasně práce xxxxxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 1 písm. x) a f) x x xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo služebního xxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x §39 xxxx. 1 xxxx. a) nebo x).

(6) Nemocenské xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, po xxxxxx xxxxxx stávka, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dnem, xxxxx xxxxxxxxx po xxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stávky.

(7) Xxxxxxxxxx xx nevyplácí xx xxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §59 odst. 2, x xxxx xxx ukončení dočasné xxxxxxxx neschopnosti xxxxx xxxxxxxx xx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Díl 3

Výše xxxxxxxxxxxx

§29

Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx činí

a) 60 % xxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx do 30. xxxxxxxxxxxx xxx trvání xxxxxxx pracovní neschopnosti xxxx xxxxxxxx karantény,

b) 66 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do 60. xxxxxxxxxxxx dne xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) 72 % denního xxxxxxxxxxxx základu xx 61. xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§29x

§29 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 364/2011 Sb.

§30

Odvedl-li domácký xxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx část, omezí xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx x xxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo nařízené xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx nemocenského, tak, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x započitatelného příjmu xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu uvedeného x §21 odst. 4 x počtu xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxxxx kalendářní xxx připadající xx xxxxxx prvních 14 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx karantény a x xxxxxx xx 1. xxxxx 2012 xx 31. xxxxxxxx 2013 xxxxxxxxxx dny xxxxxxxxxxx xx období xxxxxxx 21 kalendářních xxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx.

§31

Xxxx nemocenského xx xxxxxxxxxx den xxxx 50 % výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §29 nebo 30, xxxxxxxx xx pojištěnec xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx; xxxxxxx xx xxx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxx střet dvou xxxx xxxx osob, xxxxx-xx x sebeobranu xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx nejedná x případ xxxxxxx x xxxxxxx c),

b) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx opilosti nebo xxxxxxxx omamných xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx zaviněného xxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX POMOC X XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxx xx peněžitou xxxxx x mateřství

§32

(1) Xxxxx xx peněžitou xxxxx x mateřství xx

x) pojištěnka, xxxxx xxxxxxxx dítě; xxxx xxxxxxx má v xxxx xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxx týdne xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nárok xx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx pojištěnka,

b) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§38),

x) xxxxxxxxxx, který pečuje x xxxx, xxxxx xxxxx zemřela,

d) xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx x je xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, která xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx nemůže xxxx nesmí x xxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění, xxx xxxxx byla xxxxxx xxxxxxx práce xxxxxxxxxx [§57 xxxx. 1 písm. e)] xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx potvrzení xxxxx §67 písm. x), x nemá xxxxx na výplatu xxxxxxxx pomoci x xxxxxxxxx [§36 xxxx. 1 xxxx. x)],

x) xxxxxxxxxx, xxxxx pečuje x xxxx x xx xxxxx dítěte xxxx manželem xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx uzavřel xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7, xx bude xxxxxxx x xxxx; xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx dobu xxxxxxxx xx počátku sedmého xxxxx po xxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xx peněžitou xxxxx x mateřství xx účast xxxxxxxxxx xx pojištění alespoň xx xxxx 270 xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx dvou xxxxxx xxxxx dnem xxxxxxx xx peněžitou pomoc x mateřství (§34 xxxx. 1). Je-li xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxx účasti xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Podmínkou xxxxxx na peněžitou xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx pojištění xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xx pojištění jako xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §11 xx xxxx alespoň 180 xxxxxxxxxxxx dnů x posledním xxxx xxxxx xxxx počátku xxxxxxxx xxxx stanovené xxxxx §34 odst. 1. Xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxx je kromě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 7 xx xxxx xxxxxxx 180 xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx roce xxxxx dnem počátku xxxxxxxx xxxx stanovené xxxxx §34 xxxx. 1

(4) Do xxxx xxxxxx xx pojištění xxx xxxxx na xxxxxxxxx pomoc v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xx xxxxxxxxxx xxx

x) xxxx xxxxxx na xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx vysoké xxxxx xxxx na konzervatoři xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na budoucí xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx pojištění22), jestliže xxxx xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx invalidního xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx důchodu xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnost;

doby xxxxxxx x písmenech x) x x) xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, x jakém xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xx peněžitou xxxxx v mateřství x pojištění, x xxxx není xxxxxxx xxxxxxxx účasti na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, započtou xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx doby xxxxxx xx pojištění z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxx nástupem xx xxxxxxxxx pomoc v xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxx lze započítat xxx xxxxxx. Je-li xxxxxxx uplatněn xxxxx xx peněžitou xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, ve kterých xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, x x xxxxxxxxx, x xxxx není xxxxxxx xxxx podmínka, xxxxxxxx xx pro xxxxxxx xxxx podmínky x xxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx dny x xxxxxx xxxx let xxxx nástupem xx xxxxxxxxx pomoc v xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx v 270 xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Není-li xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxx xx více xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxx xxxxxxx této xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx jen x xxxx xxxxxxxxx, x xxxx je nejvyšší xxxxx xxxxxxxxxx základ; xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx.

(6) Pojištěnci, xxxxx je osobou xxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxxx peněžité xxxxxx x mateřství xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x evidenci, xx tato xxxxx xxxxxxxxx po xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx odměna xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx13) xxxxxxx x manželů xxxx x poručníků.

(7) Xxxxxxx se pro xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), d) x e) rozumí xxxx xx xxxxxxxx 1 xxxx věku x xxx účely xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xxxx, xxxxx xx xxx převzetí xx xxxx xxxxxxxxx 7 xxx věku, xxxxxxx xxxx xx dosažení xxxx 7 xxx x 31 týdnů.

(8) X dohodě xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxx xxx, od xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxx; xxxxxx xxxxx dítěte xx xxxxxx musí xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx pojištěnec x xxxx pečovat, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xx které byla xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vyplacena matce xxxxxx, x do xxxxxx xxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(9) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx; to xxxxx x x případě, xxx pojištěnec převzal xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(10) X xxxxxxx, xx podpůrčí xxxx xxxxxx podle §34 odst. 1 xxxx. x), xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 nebo 3 xx splněnou xx dni xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x mateřství, xxxxx xx xxxx podmínka xxxxx k počátku xxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxx dnem xxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x mateřství

§33

Délka podpůrčí xxxx u xxxxxxxx xxxxxx v mateřství

Podpůrčí xxxx x peněžité xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx

x) 28 xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx porodila,

b) 37 xxxxx u xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx 28 týdnů xxxxxxxx doby xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, jen xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pečuje xxxxxxx x xxx x těchto xxxx,

x) 22 týdnů u xxxxxxxxxx uvedeného x §32 xxxx. 1 xxxx. x) až x),

x) 31 týdnů x xxxxxxxxxx, který x xxxxxx xxxxxxxxx x §32 odst. 1 písm. x) xx e) xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxx dětí, xxxxxxx xx xxxxxxxx 22 xxxxx xxxxxxxx xxxx peněžitá xxxxx x mateřství xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x dvě x xxxxxx xxxx.

§34

Počátek x ukončení xxxxxxxx xxxx u xxxxxxxx pomoci v xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx x peněžité xxxxxx x mateřství xxxxxx xxxxxxxx xx peněžitou xxxxx v mateřství. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

x) dnem, xxxxx xxxxxxxxxx určí x xxxxxx od xxxxxxx xxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx den v xxxxx období neurčí, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx počátkem šestého xxxxx před očekávaným xxxx porodu,

b) xxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx došlo před xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x),

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx pojištěncem xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §32 xxxx. 1 xxxx. x) xx x). X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §32 xxxx. 1 písm. x) x e) se xxxxxx za xxx xxxxxxxx dítěte do xxxx považuje den xxxxxxx převzetí xxxxxx xx péče; xx xxxxx i x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx péči o xxxxx xxxx opakovaně.

(2) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx pomoci x xxxxxxxxx končí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v §33, xxxxxxxxxx však xxxx, kdy xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §32 odst. 6.

(3) Xx podpůrčí xxxx u xxxxxxxxxx x případě uvedeném x §32 xxxx. 1 xxxx. x) x e) xx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx byla xxxxxxxx xxxxx x mateřství xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx doby xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx porodu; začne-li xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx peněžitá xxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se do xxxx podpůrčí xxxx xxxx, xx kterou xxxx peněžitá xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §32 xxxx. 1 xxxx. x) x x).

(4) Xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx vyplácí xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx nárok xx xxxxx xxxxxxxxx pomoc x mateřství x xxxxx pojištění, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxx nárok xx předchozí peněžitou xxxxx x xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xx však xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx tuto xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

§35

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxx, xxxxx porodila, nesmí xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx 14 xxxxx x nesmí skončit xxxx xxxxxxxxx 6 xxxxx xxx xxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx uplynutím xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 2 týdnů xxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx xxxxx podle §33 x §34 odst. 2; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 není xxxxxx xxxxxxx.

§36

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v mateřství

(1) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §32 odst. 1 xxxx. x) nárok xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxx bylo xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx v této xxxx vykonává x xxxxxxxxx činnosti, ze xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, práci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost,

c) xxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx o xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx práce xxxxxxxxxx [§57 odst. 1 xxxx. e)], x xxxx xxxx x xxxxxx důvodu x xxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx nepečuje o xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx péče nahrazující xxxx rodičů xxxx xx xxxxxxx xxxx x poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx o xxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx důvodů xx straně xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx v mateřství xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx její výplata, xx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxx, xx jde-li x xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x), xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x dobu, po xxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxx-xx o xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a), x) x e), xxxxxxxxxx xx xxxx, xx kterou se xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx pojištěnci xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx §34 xxxx. 2 x 3 přitom xxxx xxxxx první xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x §32 xxxx. 1 xxxx. e) může xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §32 xxxx. 7 o xxxxxxx podpisu xxxxx xxxxxx obdobně.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xxxxxxxx xxxxx podpůrčí xxxx xxxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 1. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx pojištěnci, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 odst. 1 písm. x), xxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx 7 kalendářních xxx xx xxxx jdoucích.

Xxx 3

Výše peněžité xxxxxx x mateřství

§37

Výše xxxxxxxx pomoci v xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx 70 % denního vyměřovacího xxxxxxx.

§37a

§37a xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 166/2010 Sb.

Xxx 4

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pomoci x xxxxxxxxx

§38

Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §32 xxxx. 1 xxxx. b) xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx dítěte xx xxxx xxxx xxxxx23),

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dítěte24),

c) xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxx xxxxxx xx xxxx budoucího xxxxxxxxxx25),

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx péče xxxx xxxxxxxxx26),

x) jmenování fyzické xxxxx poručníkem dítěte27),

f) xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx dítěte xx xxxxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxxxx xxxx xx přechodnou xxxx28),

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x pěstounskou xxxx75),

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx předběžného xxxxxxxx x xxxx o xxxx84),

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx xx zahájení xxxxxxxx řízení o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx pečuje x xxxx k xxxx xxxxxxxxxx povinnost, x to xx xxxx, xx kterou xxxxxxx xxxx soudní xxxxxx.

XXXXX V

OTCOVSKÁ

Díl 1

Xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx

§38x

(1) Xxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxx,

x) xxxxx xx xxxxx,

x) xxxxx převzal xx xxxx xxxxxxxxxxx péči xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx nedosáhlo 7 let xxxx.

(2) Xxxxx na xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx dítě, jehož xx otcem,

a) xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxx 6 týdnů xxx xxx narození.

(3) Podmínkou xxxxxx xx otcovskou xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §11 xxxxxxx xx dobu 3 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dni nástupu xx xxxxxxxxx podle §38b odst. 2. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnance xx xxxxx xx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §10 xxxx. 8 xxxxxxx xx xxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx nástupu na xxxxxxxxx podle §38b xxxx. 2.

(4) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x období 6 xxxxx ode xxx xxxxxxxx dítěte xxxx xxx xxx převzetí xxxxxx xx péče. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxx na xxxx otcovskou xxxxxx x období 6 xxxxx xxx xxx xxxxxxxx dítěte. Jde-li x narozené xxxx, xxxxxx podle xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dny, xx xxxxx bylo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx zdravotních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, a které xxxxxxx xx období 6 xxxxx xxx xxx narození xxxxxx; xx den xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx dítěte xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx péče a xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Bylo-li xx xxxx xxxxxx xxx nástup xx xxxxxxxxx xxx dne xxxxx dítěte xxxxxx xxx 2 týdny, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 náleží, xxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxx nastal v xxxxxx 2 xxxxx xxx dne xxxxx xxxxxx.

(5) V xxxxxx xxxxxxx péče x xxxx xxxxxx otcovská xxx jednou a xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxx xxxxxx x x případě, že xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx převzatých xxxxxxxx xx xxxx; x xxxxx xxxxxxx xx péče o xxxx xxxxxx dětí xxxxxxxx xx péči x xxxxx dítě. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx jen xxxxxx i x xxxxxxx, xx se xxxxxxxx narodí xxxx xxxxxxx xxxx. Nárok xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxx vzniku xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. b) x xxxxxxx téhož xxxxxx; xx xxxxx i x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxx narozených xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx pojištěnci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zařazení xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zařazené xx xxxxx.

Díl 2

Xxxxxxxx doba x xxxxxxxx

§38x

(1) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx 2 xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx nástupem xx otcovskou. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §38a xxxx. 1 xxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxxx určí x xxxxxx podle §38a xxxx. 4 vět xxxxx x třetí. Xxxxxxxx hospitalizace xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx týdne xxx xxx xxxxxxxx dítěte, xxxxxx na otcovskou xxxxx §38a odst. 1 xxxxxxx xxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx propuštěním dítěte x xxxxxxxxxxxxx; délka xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx 6 xxxxx xxx dne narození xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxx nejdéle xx jednoho roku xxxx dítěte. Nástup xx xxxxxxxxx xxxxx §38a xxxx. 2 xxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx §38a xxxx. 4 xxx xxxxx až xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx dítě xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x děti z xxxxxx xxx zdravotních xxxxxx xx straně xxxxxx nebo matky, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Obdobně xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x dítě přestali xxxxxxx a xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxx nahrazující xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx náleží xx xxxxx xxxxxxxx xxxx i x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(5) Jestliže x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, nevyplácí xx další xxxxxxxx xx xxxx, po xxxxxx trvá xxxxx xx xxxxxxxxx otcovskou; xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx §38a xxxx. 1 končí xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx; xxxxx však xxxx zemřelo xx xxxxxxxx 6 xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx ještě xxxxxxxxxx, xxxxxx otcovská xx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxx 3

Výše xxxxxxxx

§38x

Xxxx xxxxxxxx za kalendářní xxx xxxx 70 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§38x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 148/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2018

Díl 4

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

§38x

Xx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §38 xxxx. a) xx x) x x) xx x) x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx péče.

§38d xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 148/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2018

HLAVA VI

OŠETŘOVNÉ

Díl 1

Xxxxxxxx xxxxxx xx ošetřovné

§39

(1) Xxxxx na ošetřovné xx xxxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx

x) xxxxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxx 10 let, xxxxx toto dítě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

2. jiné xxxxxxx osoby, jejíž xxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx stav x xxxx bezprostředně xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) péče x xxxx xxxxxx 10 let, xxxxxxx

1. xxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxx xxxxxx zařízení, xxxxxxxxx jiné obdobné xxxxxxxx pro děti, x xxxxx denní xxxx xxxxxxx péči xxxx jinak je, xxxx xxxxx, xxxxxx xx žákem, xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxx xxxx nepředvídané xxxxxxxx,

2. xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx, x jehož denní xxxx týdenní péči xxxx jinak xx, xxxx xxxxxxxx do xxxxx, xxxx

3. fyzická xxxxx, xxxxx jinak x dítě xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx x ní xxxxxxx xxxxxxx x §57 odst. 1 xxxx. x) nebo x), xxxxxxxx xxxx xx byla xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx o dítě xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xx ošetřovné xx, xx osoba xxxxxxx x odstavci 1 xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo péče x příbuzného x xxxxx xxxxx88) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxxxx, registrovaného xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxxxx partnera (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx nemá xxxxx xx ošetřovné z xxxxxx xxxxxxxxxx dítěte xxxx xxxx x xx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xx x důvodu xxxx x toto dítě xxxxx na výplatu xxxxxxxx pomoci x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx31); xx xxxxxxx, xxxxx tato xxxx xxxxx onemocněla, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx x §57 xxxx. 1 písm. x) xxxx x), xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x proto xxxxxx x dítě xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx nárok xx ošetřovné z xxxxxx ošetřování xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x důvodu xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx poskytování xxxxxxxxxx péče osobě xxxxxxx v xxxxxxxx 1 nárok na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx) náleží xxxxxxxxx jen xxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxx případě xxxxxxxxxx (xxxx) xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx; x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx), xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx ošetřování (xxxx). Xxxxx druhu xxxxxxxxxx (diagnózy) xx xxxxxxxxxx za nový xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xx ošetřovné xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx činní xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x provedení xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) dobrovolní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby,

e) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx do práce,

f) xxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxx xxxx studenty, xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx výlučně do xxxxxx xxxxxxxx prázdnin xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) zahraniční xxxxxxxxxxx,

x) členové xxxxxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. x) xxxx 18.

(6) Xxxxx xx xxxxxxx ošetřovného xxxx xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx 14 kalendářních xxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx od 1. xxxxx 2012 do 31. prosince 2013 x xxxx xxxxxxx 21 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nařízené xxxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxx doba x ošetřovného

§40

(1) Xxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) 9 xxxxxxxxxxxx dnů,

b) 16 xxxxxxxxxxxx xxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx do 16 xxx, xxxxx neukončilo xxxxxxxx školní docházku.

(2) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx počíná xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx péče. Xxxx xxxxx platí xxx v případě xxxxxxxx ošetřování (xxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §39 odst. 4 xxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx (péče) xxxx, v němž xx zaměstnanec xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx dobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ošetřované xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xx poživateli starobního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx stupně vyplácí xxxxxxx xx dne, xxxx xxxxx doba xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx v xxxxxxx podpůrčí xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ošetřovné, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jiné xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx ošetřovné, xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx v případě xxxxxx potřeby xxxxxxxxxx (xxxx) xxxx xxxxxxx xxxxx se však xxxxxxx xxx dne, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx nastala.

(5) Xxxxxxxxx xx nevyplácí xxxxxxxxxxx xx xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (péče) xxxxxxx nejdříve xxxx, xxxxx xxxxxxxxx po xxx nástupu xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xx dále nevyplácí xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 1 kalendářní xxx, xxxxx měl xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxx, xx kterou xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx po xxx, xx xxxxxx xx zaměstnanec xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Za xxxxxxxxx zaměstnance [xxxxxxxx 1 xxxx. x)] xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x družkou (xxxxxx) xxxx v registrovaném xxxxxxxxxxx. Xx osamělého xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx (manžel) je xx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx uloženého x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx) xx nezvěstnou xxxxx xx xxxxxx, a xxxxx zaměstnanec xxxxxx x xxxxxxx (druhem).

§40a

§40a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 166/2010 Sb.

Xxx 3

Xxxx ošetřovného

§41

Výše xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx 60 % xxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx.

XXXXX VII

DLOUHODOBÉ OŠETŘOVNÉ

Díl 1

Xxxxxxxx nároku xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§41x

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxx ošetřovné xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x osobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v domácím xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx x zaměstnání, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x zaměstnance, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x osobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx účely dlouhodobého xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx

x) xxxxx k závažné xxxxxx zdraví, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx 4 kalendářní xxx po sobě xxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx zdravotních výkonů, xxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxxxxx85); za den xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x den xxxxxxxxxx x takového xxxxxxxx, x

x) je xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nezbytně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx dobu xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx dnů.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dále xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx stavu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx paliativní xxxx x dlouhodobé xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx; v xxxxx xxxxxxx xx podmínka xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxxx xx

x) manželem (xxxxxxxxx) ošetřované xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxx, xxxxx, synovec, xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx (manželkou), registrovaným xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxx xxxxxx (družkou) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

x) druhem (xxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx fyzickou xxxxxx xxxxxx x ošetřovanou xxxxxx x domácnosti.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxxxx na xxxxxxxxxx ošetřovné xxxx (xxxxxx) xxxxx odstavce 4 písm. x), xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx tento xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx5), x jde-li x xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx6) x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxx 3 měsíců xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx dlouhodobé péče xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxxx-xx nárok na xxxxxxxxxx ošetřovné xxxx (xxxxxx) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx osobou x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x), xx další xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx ošetřovné, xx xxxxx pojištěnec má x ošetřovanou osobou xxxxxx místo trvalého xxxxxx5), x xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pobytu6) x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx obdobného pobytu x cizině, x xx xx dobu xxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxx xxxx dni xxxxxxx xxxxxxxx této xxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xx dlouhodobé ošetřovné x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx účast xx xxxxxxxxx zaměstnance alespoň xx xxxx 90 xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx předcházející dni xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo dni xxxxxxx převzetí xxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §11 alespoň xx xxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx věty xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx též xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(8) Xx-xx xxxxxxxxxx nárok na xxxxxxxxxx ošetřovné x xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx pojištění podle xxxxxxxx 6 a 7 splněna x xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Pojištěnci xxxx xxxxxxxxx nárok xx xxxxx dlouhodobé xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 12 xxxxxx xxx xxx, xx xxxxx xxx naposledy při xxxx potřebě xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§41x

(1) Xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxxxxx ošetřovné xxxxx §41a odst. 1 je, že xxxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx písemný xxxxxxx x poskytováním dlouhodobé xxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxxx dlouhodobé xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx jednomu xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxx plné svéprávnosti, xx souhlas s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xx x průběhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nezletilá xxxxxxxxxx osoba plně xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx za udělený xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx ošetřované osobě xxxxxxxxxxx péči ke xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. V tomto xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dlouhodobé péče. Xxxx musí xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx potvrzuje, xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx informován, x den, xxx xxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Odvolání xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx následujícího xx dni, v xxxx xxx pojištěnec xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x odvolání tohoto xxxxxxxx informován. Na xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx §39 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Odvolání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx-xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx osoba psát, xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxx souhlasu §563 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§41x vložen xxxxxxx předpisem x. 310/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 1.6.2018

§41x

(1) Nárok na xxxxxxxxxx ošetřovné nemají

a) xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zaměstnání xxxxxx xxxxxxx,

x) odsouzení xx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx práce x xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, ze xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx činné xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxx v evidenci.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx ošetřovné x xxxxxx poskytování xxxxxxxxxx péče dítěti, xxxxxxxx jiná xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx peněžité xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx má nárok xx xxxxxxxxxx příspěvek xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx31); xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx u xx xxxxxxx uvedené x §57 xxxx. 1 písm. x) xxxx x), porodila xxxx jí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péči xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, dlouhodobé xxxxxxxxx xx náleží xxxxx xxxxxx.

§41x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 310/2017 Xx. x účinností xx 1.6.2018

§41x

(1) X případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx ošetřované xxxxx xxxxxx dlouhodobé ošetřovné xxx jednou x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo postupně xxxx xxxxxxxxxx, jestliže xx při xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Vystřídání xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx i xxxxxxxxx.

(2) X pojištěnce, který xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, se podmínky xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxxx převzetí xxxx xxxx; xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dlouhodobé xxxx x téže xxxxxxxxxx xxxxx při téže xxxxxxx xxxxxxxxxx péče.

(3) X xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx dlouhodobé xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

§41x vložen právním xxxxxxxxx x. 310/2017 Xx. s účinností xx 1.6.2018

Xxx 2

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§41x

(1) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx začíná xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx dlouhodobé péče x xxxxx xxxx, x xxxx xxxxx xxxx potřeba xxxx; xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx 90 xxxxxxxxxxxx xxx.

(2) Dlouhodobé xxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, x nichž pojištěnec xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x v nichž xxxxxxx xxxx potřeba xxxx xxxxxx.

(3) Dlouhodobé xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxx trvala hospitalizace xxxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dne xxxxxxxxxxxxx.

(4) Dlouhodobé xxxxxxxxx xx nevyplácí zaměstnanci xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17) xx zaměstnání, x xxxxx tato xxxxx náleží, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx služebního xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx17a).

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx na takové xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx v kalendářním xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx výplatu dlouhodobého xxxxxxxxxxx alespoň xx 1 kalendářní xxx, xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx potřeba xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§41x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 310/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2018

Xxx 3

Xxxx dlouhodobého xxxxxxxxxxx

§41x

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx 60 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu.

§41f xxxxxx právním předpisem x. 310/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2018

XXXXX XXXX

XXXXXXXXXXX PŘÍSPĚVEK X TĚHOTENSTVÍ A XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x těhotenství a xxxxxxxxx

§42

(1) Nárok xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx

x) těhotná xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je převedena xx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, je xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx32) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx, která xx x období xx xxxxx devátého xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, kterou xxxxxxx konala, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx32) xxxxxxxx xxxxxx xx konce xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ohrožuje xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx a je xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, protože xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx32) zakázána xxxxxxx ženám xxxx xxxxx rozhodnutí ošetřujícího xxxxxx xxxxxxxx její xxxxxx xxxx schopnost xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx konce xxxxxxxx měsíce po xxxxxx xxxx příslušnice, xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx33) byla xxxxxxxx x dosavadního xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx její xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci, a xxxx xxxxxxxxxx na xxxx služební xxxxx,

xxxxx xxxxxxxx xxx svého xxxxxxxx nižšího xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx práci xxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx místo. Xx xxxxxxx započitatelného xxxxxx x xxxxxx kratší xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 také xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxx služební xxxxx, xxxxxxx z xxxxxx těhotenství xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx příspěvek v xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx na jinou xxxxx xxxx ustanovení xx xxxx služební xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xx snížení množství xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx práce xxxxxxxx xxxxxxxx ženám, matkám xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx po porodu xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx ohrožuje xxxxxxxxxxx ženy, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je zakázána xxxxxxxx ženám, matkám xx konce xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx kojícím xxxxx, xxxx ohrožuje xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx,

x) xx zproštění výkonu xxxxx práce (xxxxxx x xxxx).

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x těhotenství a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx do xxxxx xx xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx rozsahu,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) žákyní xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zaměstnání xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx školních prázdnin xxxx prázdnin,

f) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx kolektivních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. x) xxxx 18.

Xxx 2

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x těhotenství x xxxxxxxxx

§43

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x těhotenství x xxxxxxxxx se vyplácí xx xxxxxxxxxx dny, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xx jiné xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx zaměstnankyni xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx šestého týdne xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Vyrovnávací xxxxxxxxx x těhotenství a xxxxxxxxx se nevyplácí xx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx příslušnice

a) xxxx xxxxxxx práce neschopnou xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) ošetřovala xxxx xxxxxx 10 xxx xxxx x xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §39 odst. 1 xxxx poskytovala xxxxxxxxxxx péči,

c) xxxx xxxxxxxx volno bez xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,

x) měla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, x xx x po xxxx xxxxxxxxxxxx xxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xx mateřské xxxx xxxxxxxxxx dovolené.

Xxx 3

Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

§44

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x těhotenství x mateřství se xxxxxxx xxxx rozdíl xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zjištěným xx xxx převedení xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x průměrem xxxxxx započitatelných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx kalendářních xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx ustanovení.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příjmů xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxx tak, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx jednotlivý xxxxxxxxxx xxxxx vydělí xxxxxx xxxxxxxxxxxx dnů v xxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x §43 xxxx. 2.

(3) Podle odstavců 1 x 2 xx xxxxxxxxx x x případě, že x xxxxxxxxx na xxxxx práci xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx místo xxxx xx skončení xxxxxx xxxxxxxxx nebo ustanovení xxxxx v průběhu xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X DÁVKÁCH

Díl 1

Xxxxx xx dávky a xx xxxxxx xxxxxxx

§45

Xxxxx xx xxxxx

Xxxxx na xxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx podmínek stanovených xxxxx xxxxxxx.

§46

Nárok xx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxx dávky vzniká xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx nároku xx xxxxx x na xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx dávky xxxxxx xxxxxxxxx tří xxx xxx dne, xx xxxxx dávka xxxx xxxx část xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxx xx dobu xxxxxx x dávce a xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx mít xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§47

Vzdání xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx může xx xxxxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx vzdát xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, otcovské, ošetřovného x xxxxxxxxxxxx ošetřovného. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx nároku xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx uplynutí 14 xxxxx podpůrčí doby, xx xxxx xxxxx, xxx uplyne 6 xxxxx ode xxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx uveden xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx vzdává xxxxxx xx výplatu xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxx xxxxx xx výplatu xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx doby. Za xxxxxx xx nároku xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx nepovažuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 odst. 1 xxxx. x) xxxx xxxx xxxxxxx podle §36 xxxx. 2 xxxx xxxxx.

(2) Nároku xx xxxxxxx xxxxx xx nelze vzdát xx xxxxxx, xx xxxxx již xxxx xxxxx xxxxxxxxx, a x případech, kdy xxxx x dávky xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo na xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§126).

Xxx 2

Xxxxxx nároků xx xxxxxxx xxxxx

§48

(1) Xxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx současně xxxxx xx xxxxxxx více xxxxx, xx

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x mateřství xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; ustanovení §36 xxxx. 1 xxxx. x) x §57 xxxx. 1 xxxx. x) xxx není xxxxxx dotčeno,

b) xxxxx xx výplatu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x dlouhodobého xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxx xx xxxxxxx nemocenského x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx výplatu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx ošetřovného.

(2) Xxxxxxx-xx z jednoho xxxxxxxxx nárok na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx, xxx pojištěnci trvá xxxxx na výplatu xxxxxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx, vyplácí xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx z důvodu xxxxxxxxx; xx xxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx pojištění xxxxx xx výplatu xxxxxxx xxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxxxxx příspěvku x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, než xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx hranice; je-li xxxx xxxxx vyšší, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxx dávek tuto xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.&xxxx;Xx-xx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx dávek xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx otcovské xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu xx xxxx třetí xxxxxxxx xxxxxxx; xx-xx úhrn xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx postupně xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx ošetřovné x xxxxxxxx xxx, xxx úhrn dávek xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxx nároku xx dávky x xxxxxx xxxxxxx

§49

Xxxxx na xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx dávky xxxxx xxxxxxxxx ani xxx xx xxxxxxx.

§50

Dohodu x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx [§81 xxxx. 2 xxxx. x)] xxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx (§124) nebo xxxxxxxx xxxxxxx (§126) x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx pohledávky dlužného xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx vyživovací xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx.

§51

(1) Xxxxxx-xx pojištěnec xx xxxxxx xxxxxx xx dávku, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx dávky, které xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxx), děti x xxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx v xxxx jeho xxxxx x xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxx xx výplatu xxxxx; xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxx. Xxxxx pojištěnec xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx uplatnit xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx.

(2) Nároky xxxxxxxxxxxx xx osoby uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxx předmětem xxxxxxxx; xxxxxxxxx dědictví xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxx.

Díl 4

Xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx

§52

Xxxxxx-xx xx, xx

x) xxxxx na xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx zanikl, xxxxx xx odejme xxxx xx xxxx xxxxxxx zastaví, x xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxx, xxxx uplynulo období, xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx,

x) dávka xxxx xxxxxxxx xxxx xx vyplácena x xxxxx částce, než x jaké náleží, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx, dávka xx zvýší xxxx xxxxxx, x xx xxx xxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx náleží, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §46 odst. 2,

x) dávka xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx x xxxx xxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxx nebo xx vyplácí xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, a xx xxx xxx následujícího xx dni, jímž xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx již xxxx xxxxxxxxx,

x) se změnily xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx nebo xxx nárok xx xxxx xxxxxxx, postupuje xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx b) xxxx c).

ČÁST ČTVRTÁ

POSUZOVÁNÍ XXXXXXXXXXX XXXXX XXX ÚČELY XXXXXXXXX

XXXXX I

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX

§53

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx schopnosti po xxxxxxxx podpůrčí doby,

c) xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx peněžité xxxxxx x mateřství, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vyrovnávacího xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x c) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§54), xxxxxxxxx xx stanovených xxxxxxxxx (§75) příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxx příslušné xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§54

Xxxxxxxxxx lékař

(1) Ošetřujícím xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx svými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, lůžkovou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx ošetřování xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Ošetřujícím xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxx x xxxxxxxx&xxxx;x xxxxxx x xxxxxx ve výkonu xxxxxxxx xxxxx služby xxxxxx resortní poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx34).

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxx §53 xxxx. 1 písm. a) x x), xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx v xxxxxxx své xxxxxxxxxx35).

HLAVA XX

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxx

§55

Xxxxxxx pracovní neschopnost

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx neschopností xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) vykonávat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxx než 180 xxxxxxxxxxxx xxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost,

b) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx36) (xxxx xxx "povinnost xxxxxxxx x zaměstnání"), xxxxxxx-xx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx x ochranné lhůtě xxxx trvá-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x to x když xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxx detoxikace xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, s výjimkou xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx látky xxx xxxxxxxxx zavinění,

c) xxx poskytování xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx úhradu xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx pracovní neschopnost xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx činností, xxxxxxxx ošetřující xxxxx xxx xxxxxx pojištěnou xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxx v následujícím xxxxxxxxxxx dni další xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnost xx pokračování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pracovní neschopnosti; xx xxxx neplatí, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnost xxxx uznána x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§56

Režim dočasně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx pobytu x xxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Režim dočasně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx se změnou xxxxxxxxxxx stavu. Režim xxxxxxx xxxxx neschopného xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 1 xxxx. x) x x).

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx neschopného xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) stanovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx postupu podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx37),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx se x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti v xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx neschopného xxxxxxxxxx xx místo, které xxxxxxxxxx sdělil xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx vzniku xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx x souladu s xxxxxxxxx 3,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně jejich xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx léčebný postup xxxx vycházky xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx místa xxxxxx x době xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx x xxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx individuální xxxxxxx xxxxxx tuto xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxx republiky.

(3) Změnit xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře. Xxxx-xx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nadále xxxxxxxxxxxxx příjem [§16 xxxx. x)] xxxx x období, xx xxxxx xx v xxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx tento xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx předem xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z důvodu xxxxxx x xxxxxx xxxx ošetřující xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx adresu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §61 xxxx. 3 xxxxx zde xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sděluje xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx třetí x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx změny xxxxxx xxxxxxx x xxxx [odstavec 2 xxxx. c)] a x xxxxx xxxxx xxxxxx v době xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxx xxxxx pobytu rozhoduje xxxxxxxxxx lékař xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx neschopného xxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o povolení xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxx nebo o xxxxxxxx xxxxx místa xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx změnu xxxxx xxxxxx nepovolí, xxxx ošetřující xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx požaduje. Xx xxxxxxxxxx týkající se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx postup xx xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx38) o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) X xxxxx místa xxxxxx xxxxxxxxxx nežádá x xxxxxxxxxx lékař x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, jde-li x změnu xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx; tuto xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) může ošetřující xxxxx xxxxxxx pouze x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx práce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx nejvýše x xxxxxxxx xxxxxxx 6 xxxxx denně, a xx v xxxx xx 7 hodin xx 19 xxxxx; xxxxxx xxxxxx konkrétní xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Výjimečně může xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxx léčebný xxxx, xxxxxxxxxxx intenzivní xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx účinky xxxxx nebo celkově xxxxxxx xxxxxxxxx stav xxxxxxxxxx pojištěnci, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dobu vycházek xxxxx xxxxx aktuálního xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx tento xxxxx xxxxxxxxxx lékař x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxxx pojištění; ustanovení §61 xxxx. 3 xxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx souhlas podle xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx systému pojištění, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pojištění xxxxxx.

Xxx 2

Posuzování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§57

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) pojištěnce, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxx (dále xxx "xxxxx") nedovoluje xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištěnou xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx dočasné xxxxxxxx neschopnosti x xxxxxxxx lhůtě, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx, a xx x xxxx pojištěnec xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxx přijat k xxxxxxxxxx lůžkové péče xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lázeňská xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče39),

c) xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx průvodce nezletilého xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx40), x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx má nárok xx výplatu peněžité xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx ortopedické xxxx xxxxxxxxxxx pomůcky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx x ochranné xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx pomoci x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx dlouhodobé onemocnění xxxxxxxxxx pečovat o xxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx onemocnění, xxxxx xxxxx poznatků lékařské xxxx má trvat xxxx než xxxxx xxxxx,

x) pojištěnky, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, který xxx xxxxx invalidním x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, který bezprostředně xxxxxxxxx xx xxx, xxxx byla ukončena xxxxxxx pracovní neschopnost xxxxx §59 xxxx. 2, nastala xxxx xxxx xxxx porucha xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx uznání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx nastaly xxxx xxxxxx xxxx důvody, xxxxx by xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx neumožňují xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx zjistil, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx lékař xxxx v případě, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře xxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnce xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2; xx období xxxxx xxx 3 xxxxxxxxxx xxx přede xxxx, x němž xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, však xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nejde-li x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxx xxxxxx xxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx žádá xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx určenou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění; xxxxxxxxxx §61 xxxx. 3 xxxxx zde obdobně. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sděluje xxxxxxxxxxxx xxxxxx souhlas xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx to xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx umožní. Xxxxx ošetřující xxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zjistil, xxx xxxxxxxx příslušného orgánu xxxxxxxxxxxx pojištění, xx xx za xx, xx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx trvá xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxx dnem, x xxxx xx zjistil.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xx vyšetření důvody x xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vydání rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x tom, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx toto xxxxxxxxxx a xx xxxxx postup xx xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx76) o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb. Xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx v xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx, xx byla xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnost.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx neschopnost xxxx xxxxxxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§75), xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 7 xxx xx ukončení xxxxxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx obdobnou xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx téže xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto orgánu xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ošetřujícího lékaře. X xxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxx první xxxx xxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxx x elektronické xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx určenou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění; xxxxxxxxxx §61 odst. 3 platí zde xxxxxxx. Příslušný xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění sděluje xxxxxxxxxxxx xxxxxx souhlas xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud to xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx považuje xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti.

§58

Xxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) X průběhu xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stabilizovaný x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x pracovní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxx jinou pojištěnou xxxxxxx bez zhoršení xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxx xxx podstatně nemůže xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx zřetelem xx xxxxxxxxx stav xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx lékařského xxxxxxxx nebo kontroly. Xxxxx xxxxxx ošetřující xxxxx vyznačuje xx xxxxxxxxxx o vzniku xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx kontrole v xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xxxxxxxxxx lékař náhradní xxxxxx.

(4) Prokázal-li pojištěnec xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx se xxxxxx dostavit x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxx stanovený xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxxx lékař vydá xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Tato xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx.

§59

Xxxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxx vyšetřením xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx stav xxxxxxxx vykonávat dosavadní xxxxxxxxxx činnost, a xx xxxx, xxx xxxx skutečnost zjistil, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx tohoto xxxxxxxxx; xxxxx ošetřující xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnost xxxxxxxxx xxx xxxxxx kalendářním xxxx následujícím po xxxxx xxxxxxxxx, xx xx za xx, xx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx skončila tímto xxxxxx kalendářním xxxx,

x) xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxxx 180 xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx je stabilizovaný x je předpoklad, xx xxxxxxxxxx již xxxxxx moci vykonávat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost, x to 30. xxxxxxxxxxx xxxx následujícím xx xxx tohoto xxxxxxxxx; to neplatí, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnost xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx vojenské xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx, je-li splněna xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx zdravotnického xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx péče, xxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx z lůžkové xxxx xxxx při xxxxxxxx pobytu xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx opatření nové xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištěnou činnost, xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx-xx dočasná pracovní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti, xxxxx povinnosti uchazeče x xxxxxxxxxx, x xx x xxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xx nárok xx xxxxxxxxx xxxxx x mateřství x xxxxxxxxx pojištěné xxxxxxxx, x počátku šestého xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxxx nezačala xxxxxxx xxxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, jestliže xxxxxxxxxx zjistí, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx podle §57 xxxx. 1 xxxx. x), uplynutím xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx práce xxxxxxxxx x xxxxxx důvodů,

i) xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxx stav xxxxxxxx plnit xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání, xxxxxxx-xx dočasná pracovní xxxxxxxxxxx v ochranné xxxxx nebo xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnost xx skončení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx i xxxx xxxxxxxxxx není uchazečem x xxxxxxxxxx,

x) pojištěnce, xxxxx se xxxxxxxxx x lékařskému xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zdravotního xxxxx x xxx, xxxxx je xxxxxxxx xx rozhodnutí xxxxx §58 xxxx. 2, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx existenci xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx, xx něhož x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx x ukončení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nedojde xxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x) xxxx x).

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx následujícího po xxx, x xxxx xxx pojištěnec posudkem xxxxxxx správy sociálního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx stupni xxxxxxxxxx xxxx v xxxx xxx xxxxxxxxxx posudkem Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x námitkách82). Xxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x žalobě, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnost xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxx, x němž xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx důchodu xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu; tento xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx písemně vyrozumět xxxxxxxxxxxx lékaře o xxx, x kterém xxx toto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx x důvodu xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx tiskopisu.

(3) Na xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx x ukončení dočasné xxxxxxxx neschopnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx76) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§60

Rozhodnutí ve xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, potvrzení x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ošetřující lékař xx předepsaných xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx práce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Statistickou značku xxxxxxxx41) xxxx xxxx xxxx, x xxxxx xxx diagnózu xxxxxxx, xxxx obsahovat xxx xxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Díl 3

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

§61

Xxxxxxxxxx ošetřujícího xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §57 x xxx, xxx xx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxx; xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx záznam xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x každém xxxxxxxxxx x xxxxxx x o ukončení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx obsahuje evidenční xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tiskopisu, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx") x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxx kontroly, xxxxx ukončení xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx převzetí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx předání nebo xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx lékaře, xxxxxxx xxx xxxxx pojištěnec xxxxxx xx péče xxxx od xxxxx xxx převzat do xxxx, x adresy xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx s xxxxxxxx xxxx předání xxxx xxxxxxxx, názvu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odbornosti, xx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx předán xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx do xxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) stanovit xxxxx xxxxxxx práce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a rozhodnutí x ukončení xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, popřípadě xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x den, xxx xxxx vydány, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) odeslat xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx tiskopisu xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x hlášení x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro účely xxxxxxxxx xxxxxxxx posuzování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx jejich xxxxxxx xxxx xxxx xxxx x povolení xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti x xxxxxxxxx uvedených x §56 xxxx. 3 xxxx xxxxx x xxxxx x x xxxxx rozhodnutí informovat xxxxxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx-xx xxxxx x xxxxxxxx změny xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx vycházek xxxxx §56 odst. 6 xxxx xxxxx předchozího xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx povolit xxxx změnu xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x průběhu dočasné xxxxxxxx neschopnosti, xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a po xxxxxxxx 180 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx lékařem orgánu xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx, xxx xx zdravotní xxxx xxxxxxxxxx stabilizovaný,

i) xxxxxxxx při propuštění x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dosavadní xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x vzniku xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx zdravotnického xxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx zdržovat, x xxxx skutečnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx tiskopisu,

j) xxxxxxxx xxxxxxxxxx v průkazu xxxxxxx práce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a oznámit xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jednou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xx dni xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nejvýše 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx déle xxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x průkazu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x 14. xxxxxxxxxxxx dni xxx xxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx v rozhodnutí x vzniku dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx pojištěnce xx xxx xxxx x xxx propuštění xxxxxxxxxx xx xxx xxxx, xxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x den xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ze zdravotnického xxxxxxxx, x xxxx xxxx poskytována lůžková xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační xxxx xxxx zdravotní stav xxxxxxxxxx vykonávat dosavadní xxxxxxxxxx činnost, xxxxxxxxx xxxxxx-xx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání, xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a to xxxxxxx xx sedmého xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx poskytování xxxxxxx nebo komplexní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, xxxxx xxxxxx trvání x xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx neschopným, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx42), a xx xx 7 kalendářních xxx, xxxx-xx pojištěnce xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx registrující xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx"); xx-xx pojištěnec xxxxxxx x povolání xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx výkonu vojenské xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx dnů xxx o xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x ukončení xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §59 xxxx. 1 písm. x) xx j) x xxx, ve kterém xxxxxxx, xx netrvají xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx předepsaném tiskopisu xxxxxxx xxxxx diagnózy xxxxxx, xxxxx odůvodňuje xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnost; xxxxxxx změnou xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo změna xxxx etiologie,

o) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx porušení xxxxxx xxxxxxx xxxxx neschopného xxxxxxxxxx, a to xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx, xxx xx xxxxxxxx x tomto xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx pojištění xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx provedení xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xx xxx účelem xx příslušný xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxxx 8 xxx od xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůtu xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provést xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx neschopného xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx práce neschopnému xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx neschopného xxxxxxxxxx xx své xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx neschopného xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře xx xxx péče,

r) xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu nemocenského xxxxxxxxx změnu sídla xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxx zprávu x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx neschopného xxxxxxxxxx x o xxxxxxx x předpokládané xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx práce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx je důvodný xxxxxxxxxx, xx v xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx ke xxxxx xxxx ztrátě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx, xxxxx používá xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx zneužitím, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx předepsaných tiskopisů, xxxxxxxxx jiné fyzické xxxx právnické xxxxx xxx svou xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx určenou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ztrátu, xxxxxxxx xxxx zneužití přiděleného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx vlastních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jinými xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) sdělit xxxxxxx nebo v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnce na xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §65 xxxx. 2 písm. x), a xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx obdržení xxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx zdravotní xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxx nebude xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištěnou xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §59 odst. 1 xxxx. x) a xx xxxxx předpoklad xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxxxx důvodů podle §62,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s právem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxx xxxxxxxx dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx §64 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx lékařské prohlídce xx zdravotních důvodů, xxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 1 xxxx. x), x o xxxxxx xxxx informace xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxxx dokumentaci.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx povinnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), i), x), x), x) a x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx adresu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx ošetřující lékař xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. e), g), x), j), x), x) x x) xxxxxxxx uvedeným v xxxxxxxx 2, xxxx xxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx tiskopise xxxxxxxx xx adresu xxxxxxx xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx; xxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxx. Xxxx povinnost xx xxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx, xxx nastala xxxxxxxxxx zakládající xxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x), x), x), x), x), x) x x).

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx infrastruktury,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxx možné xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), j), x), x) x x) odeslat,

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pro který xxxx možné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx lékař xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), g), x), x), x), x) x x), xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx.

§62

Xxxxxxxxxx zaměstnavatele x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb

(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx obdržení sdělení xxxxxxxxxxxx lékaře xxxxx §61 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 1 xxxx. b) x xxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištěnou xxxxxxx x xx xxxxx předpoklad xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zdravotních xxxxxx, xxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Poskytovatel xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zdravotních xxxxxx x xxxxx xx xxxxx do 7 xxx x x xxxxxxx nutnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xx 15 xxx xxxxxxx o zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx práce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx zaslat xxxx předat xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x zaměstnavateli, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§63

Xxxxxxxxx ošetřujících xxxxxx x poskytovatele pracovnělékařských xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx lékař xx při posuzování xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nemoci,

b) od xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx trvání xxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x odbornosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx a celostátním xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok,

c) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx zařazení, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pro xxxxx na nemocenské x xxxxxxx práce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx kompenzační xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx oprávněn xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx neschopného xxxxxxxxxx x průběhu a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx oprávněn xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx dočasná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 1 xxxx. x), xxx se x xxxxxxx termínu xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vydání xxxxxxx x xxxxxxxxx způsobilosti xxxx nezpůsobilosti pojištěnce xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 4

Povinnosti x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnce

§64

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx

x) xxxxxxxxx režim xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx v §65 xxxx. 2 písm. x) xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx neschopného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx kontroly, xxxxxxx označit potřebnými xxxxx xxxxx xxxxxx x době xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxx, xxx bylo xxxxx xxxx xxxxxxxx provést; xxx této kontrole xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx totožnost x xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxx posouzení xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx pojištění doklady xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx se na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxx lékařem orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx u poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx xx kontrole xxxxxxxxxx podle §74,

f) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dočasně práce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx nejpozději x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx dni xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx po xxx, xxx xx x ní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx se do xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx komplexní xxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační péče x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti [§61 xxxx. 1 xxxx. x)], popřípadě brání-li xx xxxxx důvody, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx jiný xxxxxx,

x) xxxxxx ošetřujícímu lékaři xxx uznání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx místo xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx v xxxx dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře x xxxxxxxx změny xxxxx xxxxxx v xxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx místo x případech xxxxxxxxx x §56 xxxx. 3 xxxx xxxxx x xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x dosavadní xxxxxxxxx činnosti a x zaměstnavateli,

k) doložit x případě xxxxxxxx x §57 xxxx. 1 xxxx. d) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx kterou bude xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx kompenzační xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx je xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx zahraničním xxxxxxxxxxxx; xx-xx pojištěnec xxxx xxxxxxxxxxxxxx, sděluje xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x v xxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx všechna xxxxxxxxxx x téhož xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nemocenského pojištění, xx nemá xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x mateřství z xxxxx pojištěné xxxxxxxx, xx-xx xxx uznána xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx xxxxx §57 odst. 1 xxxx. f),

n) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx něho,

o) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x rozhodnutí o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) včetně xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, o xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), o xxxx xxxxxx trvání x x období prvních 14 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx, náleží-li xxxxxxxxxx xx uplynutí xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx [§16 písm. b)], xxx x xxxxxx, xx xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příjem,

p) xxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 7 dnů x xxxxxxxx prohlídce xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx zdravotní způsobilosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištěnou xxxxxxx x poskytnout xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx potřebnou x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx dočasná xxxxxxxx neschopnost bude xxxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx-xx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Díl 5

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

§65

(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxx pracovnělékařských služeb,

b) xxxxxxxxx zařazení, xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Zaměstnavatel xx xxxxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x jeho xxxxxxxxxxx,

x) požadovat xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx ošetřujícího xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x rozsahu a xxxx povolených xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx období v xxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx [§16 xxxx. x)], xxx x xxxxxx, xx které xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx tento xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §56 xxxx. 2 písm. x).

HLAVA III

POSUZOVÁNÍ XXXXXXXX XXXXXXXXXX XX UPLYNUTÍ XXXXXXXX XXXX

§66

(1) Xxxxx xxxxxx nemocenského pojištění xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx práce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podané xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění, xxx xxx očekávat, xx tento pojištěnec xx uplynutí podpůrčí xxxx xxxxxx v xxxxxx době xxxxxxxx xxxxxxxxx (§27), x xx x x xxxx xxx dosavadní xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx podle odstavce 1 xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx oprávněn xxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře x vyjádření o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nálezů x posudků x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx xx povinen xxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx 8 kalendářních xxx od xxxxxxxx xxxx žádosti, nestanoví-li xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxx delší.

(3) Zjistí-li xx xxx posouzení xxxxx odstavce 1, xx xxxx důvody xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §75 xxxx. 1; xxxxxxxxxx §75 xxxx. 2 x 3 platí obdobně.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX ZDRAVOTNÍHO XXXXX PRO XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX POMOCI X XXXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, DLOUHODOBÉHO OŠETŘOVNÉHO X VYROVNÁVACÍHO XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX A XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pomoci x xxxxxxxxx

§67

Xxxxxxxxxx xxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxxx peněžité pomoci x xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx těhotné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx porodu x xxxxx den xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) potvrdit xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx porodu, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §61 odst. 1 xxxx. t) x x),

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx dítěte xxxxxx xxxx xxxxx x dítě pečovat xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [§32 odst. 1 písm. d)], xxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 1 xxxx. x), kdyby xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx

§67x

Xxxxxxxxxx xxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxx xx xxxxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx matky xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dobu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx; x tomto xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx den xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedené x §61 xxxx. 1 xxxx. x) x x).

§67x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 330/2021 Xx. x účinností xx 1.1.2022

Díl 3

Xxxxxxxxxx zdravotního xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx ošetřovného

§68

Vznik x xxxxx xxxxxxx ošetřování xxxx xxxx

(1) Ošetřující xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxx xxxx (xxxx xxx "potřeba ošetřování"), xxxxxxxx vyšetřením xxxxxx, xx

x) xxxx xxxxxx 10 xxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx 10 xxx, xx xxxxxxx xxxx utrpěla xxxx x její xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxx,

x) xxxx, která xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx porodu xxxxxxxx ošetřování xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx pečuje x xxxx mladší 10 xxx, onemocněla, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx x §57 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x němž xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx ošetřování xxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxx xxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zjistil.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, x xx xxxx, xxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) jestliže xx fyzická xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dítěti xxxxxxxx 10 xxx se xxxxxxxxx ke kontrole xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx dítětem, a xx v xxx, xxxxx xx xxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vážných xxxxxx, xxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; potřeba xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx.

(4) Ošetřující xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx potřeby ošetřování, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ošetřování, xxxxxxxxx x potřebě xxxx x xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx ošetřování. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx41) xxxx jiný xxxx, z něhož xxx xxxxxxxx dovodit.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx lékař xx xxxxxxxxx důvody x xxxxxx xxxxxxxxxx x vzniku xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vydání tohoto xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx toto xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis76) x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx též pro xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

§69

Povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xx při xxxxxxxxxx potřeby ošetřování xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx potřeby xxxxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nejméně xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx dopředu,

b) xxxx evidenci xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxx x xxxxxxxx ošetřování xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o ukončení xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxx, xxx byly xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx předvolat xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx o xxxxxxxx potřeby xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx uvedených x §68 xxxx. 3 x den, xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx součinnost xxxxxxxxxxx orgánu nemocenského xxxxxxxxx při kontrole xxxxxxxxxx xxxxxxx ošetřování, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kontroly xx xxxx pracovišti xxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx orgán nemocenského xxxxxxxxx, x sdělit xxxxxxxxxxxx orgánu nemocenského xxxxxxxxx oprávněným xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx v xxxxxxx, xx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tuto xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxxxxxx dokumentaci xxxxx x průběhu potřeby xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx vyšetření x xxxxxxxxxx xxxxx pořízených xxxxxx lékaři,

h) plnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §61 xxxx. 1 xxxx. x) x x).

§70

Xxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na žádost xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx lůžkové xxxx xx zdravotnickém zařízení x tohoto xxxxxxxxxxxxx (§40 odst. 3).

§71

Povinnosti xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx ošetřování, xxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx lékaři xxxx x lékaři xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx x osobou x xxxxxxxx ošetřování xx xxxxxxxx posouzení xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§72

Oprávnění xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx potřeby ošetřování, xx-xx pojištěnec, který xxxxxx ošetřovné, xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mu xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Díl 4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx dlouhodobého ošetřovného

§72a

Dlouhodobá xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx celodenní xxxx ošetřované xxxxx xxxxxxxxxxx x každodenním xxxxxxxxxx, provádění xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx režimu stanoveného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osoby. Xxxx x xxxxxxx xxxxx se rozumí xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx hygienou x pomocí xxx xxxxxx fyziologické potřeby.

§72x

Xxxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x hospitalizace. Je-li xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx stavu, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dnem, x xxxx ji xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx ošetřovanou xxxxxx rozhodne x xxxxxx potřeby dlouhodobé xxxx x den xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Nebylo-li xxxxxxxxxx o vzniku xxxxxxx dlouhodobé xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxx xx 8 dnů xx xxx xxxxxxxxxx ošetřované xxxxx z hospitalizace; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx nepřihlíží. Xx-xx ošetřovanou osobou xxxxx x inkurabilním xxxxx, rozhodne x xxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxx xx žádost xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zdravotní xxxxxx.

(3) Nezjistí-li ošetřující xxxxx poskytovatele zdravotních xxxxxx xxxxxxx péče xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx stav xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, po vyšetření xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x vzniku xxxxxxx xxxxxxxxxx péče, xxxxx xxxxxxxxxx osoba, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vydání tohoto xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx lékař xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nevznikla; na xxxx xxxxxxxxxx x xx další xxxxxx xx použije xxxxxxxx xxxxxx předpis76) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

(4) Došlo-li v xxxxxxx trvání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx potřebu xxxxxxxxxx xxxx.

§72x

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx propuštění x xxxxxxxxxxxxx do xxxx, xx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §72b xxxx. 2 xxxxxxxx, xxx trvá xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Ošetřující lékař xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxx stanoví xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx ošetřované xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx ošetřující xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x vzniku xxxxxxx xxxxxxxxxx péče.

§72c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 310/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.6.2018

§72d

Ukončení potřeby dlouhodobé xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxx x §41e xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1,

x) jestliže xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx ošetřované xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx dlouhodobé péče xxxxxxxxxx, x xx xxxx, kdy tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx následujícím po xxx tohoto xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nedostaví xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dlouhodobé péče xxxxxxxxx xxxxx §72c xxxx. 2, §72f xxxx. a) nebo x) nebo §72g xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx důvodů, xxx xxxxx se x xxxx kontrole xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemohla dostavit; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx ukončí tímto xxxx.

(3) Prokázala-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vážných xxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx trvání xxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxx podle §72c xxxx. 2, §72f xxxx. a) xxxx x) xxxx §72g xxxx. 1 písm. x) nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx lékař poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx ambulantní xxxx vydá nové xxxxxxxxxx x vzniku xxxxxxx dlouhodobé xxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxx lékař xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxx vyznačí xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(5) Na xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x rozhodnutím x xxxxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2 xx xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx76) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

§72e

Rozhodnutí o potřebě xxxxxxxxxx péče

Rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxx xxx ošetřované xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx péče, xxxxxxxxxx x ukončení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx statistickou xxxxxx xxxxxxxx41) xxxx xxxx xxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§72x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 310/2017 Xx. s účinností xx 1.6.2018

§72f

Povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx péče

Ošetřující lékař xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx péče xx xxxxxxx

x) xx žádost xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx zástupce, opatrovníka xxxx xxxxx určené xxxxxxxxxxx osobou rozhodnout x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §72b xxxx. 2 x xx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx, statistickou značku xxxxxxxx, která je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx5) ošetřované osoby, x xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx6) x Xxxxx xxxxxxxxx nebo obdobného xxxxxx v xxxxxx x termín, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx péče x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxxxxx xxxx, a xx xxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jejímu xxxxxxxxx xxxxxxxx, opatrovníkovi xxxx xxxxx určené xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §72b xxxx. 2 xxxxxxxxxx x xxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, x xxx xxxxx x xxxxxxx trvání poskytování xxxxxxxxxx xxxx, stanovit xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx kterého je xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x potřeby xxxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxx lékaře xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ambulantní xxxx, a to xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx propuštění, a xxxxxx xx do xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx příslušné xxxxxxx správě sociálního xxxxxxxxxxx příslušný díl xxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxx, x xx xxxxxxxxxx třetí xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx ošetřované xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ošetřované xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx trvání xxxx hospitalizace.

§72x

Xxxxxxxxxx ošetřujícího xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxx

(1) Ošetřující xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx ošetřovaných osob, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péče nebo xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx; pro xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x vzniku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx osoby xx xxx xxxx,

x) xxxxxxx příslušnému orgánu xxxxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx propuštění xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx péče x xxxxxxxx xxxx osoby x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře xx xxx xxxx, a xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx, kdy x této xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) posuzovat, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx x vyznačit xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) potvrdit xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §72c odst. 1, x xx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xx nevydává, pokud xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb ambulantní xxxx xxxxxxxxx díl xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x hospitalizace xx xxxxxxxxxxxx lékaře poskytovatele xxxxxxxxxxx služeb lůžkové xxxx podle §72f xxxx. x),

x) stanovit xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu nemocenského xxxxxxxxx xxxxxx kontroly xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xx xxxxx účelem ošetřovanou xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §72d xxxx. 2, xxxxxxxx xxxxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §72d xxxx. 4 a xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, opatrovníku xxxx osobě xxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxxx předat,

i) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušný xxx xxxxxxxxx x vzniku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péče, x to xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx po xxx, x němž bylo xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx posuzování xxxxxxx xxxxxxxxxx péče, zejména xxxxxxx provedení xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx nebo se xx tím xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provést xxxxxxxx xx požádání skutečnosti xxxxxxxx k provedení xxxxxxxx, a to x xxxxxxx, ve xxxxxx xx orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx vyšetření x xxxxxxxxxx zpráv xxxxxxxxxx jinými xxxxxx,

x) xxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §61 xxxx. 1 xxxx. x) x x).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx povinen

a) xx xxxxxx ošetřované xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx zástupce, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o vzniku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx x vzniku xxxx xxxxxxx vyznačit xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §72b xxxx. 1 věty xxxxx, statistickou xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx, že xx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx, místo xxxxxxxx xxxxxx5) xxxxxxxxxx xxxxx, a xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx6) v Xxxxx republice xxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx a termín xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx stavu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx ošetřovanou xxxxxx xxxxxxxxxx o vzniku xxxxxxx xxxxxxxxxx péče x příslušné díly xxxxxxxxxx x potřebě xxxxxxxxxx xxxx, x xx v den, xxx xxxx xxxxxx.

Xxx 5

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx

§73

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx, že xxxx xxxx xxxxxx uvedené x §42 xxxx. 1 xxx převedení xxxxxxx pojištěnky, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx porodu xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx, na xxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxxxxx xxxxxx tyto xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx tiskopisu.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tohoto rozhodnutí, xxxx xxxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx nebo činnost xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxxxx, neohrožuje její xxxxxxxxxxx, zdraví xxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx; na xxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx76) x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

HLAVA X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX STAVU XXX XXXXX XXXXXXXXX

§74

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění provádí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx povinností ošetřujících xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx pracovní neschopnosti, xxxxxxxx, potřeby xxxxxxxxxx x potřeby xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Kontrola xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx provádí na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx určeném xxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xx osobní účasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; lékař xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx posuzování otcovské, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění provést xxx formou xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx od ošetřujícího xxxxxx x průběhu xxxxx, plánu xxxxxxx xxxxxxxxx postupu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx obnovení xxxxxxxx schopnosti, x xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx §16 xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx stejnopis xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx lékař je xxxxxxx poskytnout xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx umožnit xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx písemnou xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví harmonogram xxxxxxx xxxxxxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ošetřujícího lékaře x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x něm xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxx stanoven xxxxxxx xx dobu 3 xxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx posuzování xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění, xx orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinen o xxx vyrozumět ošetřujícího xxxxxx xxxxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx kontroly.

(8) Xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§75

(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx potřeby xxxxxxxxxx, rozhodne x xxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx, potřeby xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx ji xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x to na xxxxxxxxxxx tiskopise.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xx vykonatelné xxxx, xxxxx xx x rozhodnutí uveden xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, xxx ukončení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxx, ne xxxx xxxxx než xxxx xxxx ústního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxx nezúčastnil xxxxxxxx xxxxx §74 xxxx. 2, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx x pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx den xxxxxxxxxxx xx xxx, kdy x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§75a

(1) Nejpozději xx 30 xxx před xxxxxxxxx podpůrčí doby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx, xxx

x) xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx podpůrčí xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx nabude pracovní xxxxxxxxx v xxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx doby, xxxx

x) xx xxxxxxxxx stav xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepříznivý xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx lékař xxxxxxxxxx x v návaznosti xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x možnostech xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx zhodnocení xxxxxxxxxxx xxxxx x dosavadního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §74 xxxx. 2 a 5 xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx a jeho xxxxxxxx zaznamená ošetřující xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX DODRŽOVÁNÍ XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§76

(1) Kontrolu xxxxxxxxxx režimu dočasně xxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnce xxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zaměstnavatele. Xxxx-xx podnět x xxxxxxxxx xxxx kontroly xxxxxxxxxx lékař nebo xxxxxxxxxxxxx, je tento xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 7 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx písemně informovat.

(2) X xxxxxxxx dodržování xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnce xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx kterém xx xxxxx výsledek kontroly. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx dodržování xxxxxx xxxxxxx xxxxx neschopného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx režimu, zasílá xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx práce neschopnému xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu nemocenského xxxxxxxxx provádějící xxxxxxxx xxxxxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx vydaným xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §56 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Na xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnce xx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXX

§77

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xx žádost xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx tomuto xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §64 xxxx. 1 xxxx. x), pro účely xxxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podpůrčí xxxx x xxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x) xxxxxxxx podklady x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx třeba x posouzení xxxxxxxxxxx xxxxx a pracovní xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx a potřeby xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Poskytovatelé xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxx lékaři orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx a xxx souhlasu osoby xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu x xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx, umožnit lékaři xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx x na xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx lékaři xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx povinnosti xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxx-xx xxxx lhůta xxxxxx, do 15 xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx, kdy xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxxxxx zdravotních xxxxxx x bodovými xxxxxxxxx43) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx44). Xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxx, a to xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxx. To platí xxxxxxx x xxx xxxxxxx poštovného xx xxxxxxx zdravotnické dokumentace xxxxx xxxxxxxx 2.

§78

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx zprostředkovávají xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx kompenzačních xxxxxxx, xxxx povinnost sdělit xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x opravě xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx kompenzační xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx, jež xxxx x xxxxxx xxxxxx x posuzování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 1 písm. x), xxxxxxxxxxxx lékaři xxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx pojištění.

XXXXX XXXX

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX PŘI XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXX XXXXXXXXX

§79

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x případě, kdy xxxxxxxxxx lékař xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxx xxxxx xxxxxxxxx x za xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §138 odst. 1,

x) xxxxxxxxx zřizovatele xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx orgán, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx, že ošetřující xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx; x tomuto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) podat xxxxxx České lékařské xxxxxx xxxx České xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx45); x xxxxxx podnětu xx přikládá xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx. X výsledku xxxxxx řízení xxxx xxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 1 měsíce xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx upozornit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx, že

a) xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxx odbornosti xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx 6 xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx neschopností, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx trvání jedné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx přes xxxxxxxxx xxxxxxx upozornění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §61, 67 x 69.

§80

§80 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX NEMOCENSKÉHO XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§81

(1) Xxxxxxxxx provádějí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx46),

x) Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx47),

x) služební orgány,

d) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx jsou

a) Ministerstvo xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) Generální ředitelství xxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxx pojištění k xxxxxxxxx pojištění

§82

Věcná xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx správa xxxxxxxxxx zabezpečení, jde-li x pojištěnce xxxxxxx x §5 xxxx. x) xxxxxx 1, 3 xx 13 x 15 xx 22, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxx") x x xxxxxxxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. x),

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx z xxxxxxxx nebo vojáky x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x příslušníky Xxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxx služba Xxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxx-xx x xxxxxxxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx práce, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx práce a xxxxxxxxxx vykonávající xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx (xxxx xxx "odsouzené xxxxx"),

x) Xxxxxxxxx ředitelství xxx, jde-li x xxxxxxxxxxx Xxxxx správy Xxxxx republiky,

f) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, xxx-xx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx,

x) Xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxxxx styky x xxxxxxxxx.

(2) Vznikl-li xxxxx xx dávku x xxxxxxxx lhůtě, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx příslušný x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx pojištěné xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxx plyne, xxxxx xx xxxxxxxxx jinak x xxxxxxxx 3 xxxx 4.

(3) Je-li xxxxxxx osoba současně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uvedený v xxxxxxxx 1 písm. x) x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) x uplatňuje xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x provádění pojištění xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxx přitom úkoly, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení a xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxx, krácení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx porušení xxxxxx xxxxxxx práce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §64 xxxx. 1 xxxx. b) x xxxxxxxx náhrady.

(4) Kontrolu xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxx §74 odst. 1 pojištěnce, který xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx dočasná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxx vznikla xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x posuzování xxxxxxxx xxxxxxxxxx po uplynutí xxxxxxxx xxxx (§66) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, a xx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxxx.

§83

Xxxxxx xxxxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxx provádění

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx včetně kontroly xxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatelů x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx pokud xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx mzdové xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx správy sociálního xxxxxxxxxxx místem xxxxxx xxxxxxx,

x) pojištění osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxx povinností x xxxxxxxxx se řídí xxxxxx trvalého xxxxxx xxxxx samostatně výdělečně xxxxx. Nemá-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxxx pobyt na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx se místní xxxxxxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pobytu6) x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxx pobyt xx území Xxxxx xxxxxxxxx ani hlášený xxxxx x České xxxxxxxxx, xxxx se xxxxxx příslušnost xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti; xx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx, xx místně příslušná xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, x jejímž xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx řídí

a) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxx x evidenci xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x vedení xxxxxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx posuzování xxxxxxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxxxxx a v xxxxxxx xxxxxxxx x §84 odst. 2 xxxx. x) xxxx 5,

x) xxxxxx pobytu xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §56 xxxx. 2 xxxx. x) x odst. 3 nebo podle §64 odst. 1 xxxx. x), xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pojištěnce, xx-xx pojištěnec xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx místem xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx místem, xxx xx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nemá-li pojištěnec xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx území České xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx určit xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx podle xxxxxxx x) xxxx x), xxxxx jde-li x xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 3,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx-xx x xxxxxxxxxxx ve xxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxx peněžitou xxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx, xxxx by dále xxxxxx xxxxxxxxx, z xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx dávky.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx řídí

a) xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), jde-li x xxxxxxxxx spáchaný xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx přestupek xxxxxxx xxxx zaměstnaná osoba,

b) xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná,

c) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxx osoby, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxx osobou x xxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx x),

x) xxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) sídlem xxxxxxxxx osoby, xxx-xx x přestupek spáchaný xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx-xx xxxxx místní xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx x).

(5) Xxxxx-xx místní příslušnost xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx určit podle xxxxxxxx 1 xx 4 xxxx xxxxx xx bylo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx sociálního zabezpečení, xxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx okresní xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x kontrole xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx příslušnost pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v pojištění xxxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xx jinou okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxx xxxxx lze xxxxx jen po xxxxxxxxxx projednání se xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx týká; v xxxxxx o xxxxxxxx xx nepoužije xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zahájení xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxxxxxx x xxxxxxxx musí xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx o delegaci xxxxx xxxxx opravné xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx, xx kterých xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx o xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx platí ustanovení xxxx xxxxx a xxxxx obdobně. Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx úředních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup, x xx xxxxx xxxx, od xxxxx xxxxxxx k delegaci xxxxx ke změně xxxx xxxxxxx delegace.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx.

XXXXX II

ÚKOLY A XXXXXXXXX XXX PROVÁDĚNÍ XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§84

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení xxx provádění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx plní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx, které při xxxxx provádění xxxx Xxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx správy xxxxxxxxxx zabezpečení

a) xxxxxxxxx xx xxxxxx pojištění xxxxx odstavce 1, x xx:

1. o xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxx x účast xx pojištění,

2. x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx dávek x x změně xxxx dávek,

3. o xxxxxxx přeplatku xx xxxxx,

4. o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

5. o xxxxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §75 xxxx. 1,

6. x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

7. x xxxxxxxxxxx,

8. x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx vyplácené dávky, xxxxx výši xxxxx, xxxx xxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx a xxxx, xx xxxxxx byla xxxxx vyplacena, x xxxxxxx oznámení x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx invaliditu xxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx, xx které xxx xxxxx xxxxxxxxx vyčíslen,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §124 xxxx. 8,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx samostatně výdělečně xxxxxxx, jejichž pojištění xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx pojištění x xxxxxxxx lhůt a xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx dávek, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x nařízenou xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx s nárokem xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx x umožňují xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx této evidence, xxx-xx o xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx evidenci xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx jejich xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatelů x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxx xxxx uložených xxx tímto xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) vystavují xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx peněžitou xxxxx x xxxxxxxxx, xx její xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx písemně xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti x délce 180 xxx, a to xxxxxxx 15 dní xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zaměstnavatele a xxxxxxxxxx, jemuž se xxxxxxxxx nemocenské, xx xxxxxxx podpůrčí doby x délce 380 xxx, x xx xxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, co xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx doby x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podpůrčí xxxx,

x) xxxxxxxxx písemně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zániku jejich xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx nezaplacení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx patnáctého dne xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxxx xx pojištění x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékařům, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tiskopisy xxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona,

o) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx ošetřujícímu lékaři, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx na nemocenské xxxxxxxxxx, xxxxx končí xxxxxxxxxx činnost a xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx, který xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x účetní evidenci x xxxxxxx pojištění,

r) xxxxxxxxx příslušný služební xxxxx x výsledku xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx uplynutí podpůrčí xxxx x případech xxxxxxxxx v §82 xxxx. 4, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) předávají Xxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx pojištěnců xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "registr xxxxxxxxxx") x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx na žádost xxxxxxxxxxxxxx pro účely xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx výdělku xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx úrazu nebo xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxx nemocenského; xxxx potvrzení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx též na xxxxxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxx náhrady za xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) oznamují zaměstnavatelům, xx xxxxxxxxxx nevznikl xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx oprávněných xxxx xxxxx §41a odst. 4,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §83 xxxx. 2 písm. x) x x).

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx práce neschopných xxxxxxxxxx, xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxx xx průběhu xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x potřeby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx uvedených x §39 ze xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx pojištění x xxxxx evidenci xxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) kontrolují xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §56 xxxx. 3 xxxx xxxxx x xxxx. 6 a §57 xxxx. 3 x 5; udělení xxxx neudělení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, potřeby xxxxxxxxxx xxxx potřeby dlouhodobé xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotního xxxxx a dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ošetřujícími xxxxxx, x xx xxxxxx informací x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle odbornosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx udělených xxxxxxxxxxxx xxxxxx, za účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx hrazené z xxxxxxxxx zdravotního pojištění,

g) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a správnímu xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu38), xxx účely xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x odvolání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx řízení, x xx na jejich xxxxxx,

x) xxxxxxxx vyšetření xxxxxxxxxxx xxxxx pojištěnce xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx xxx posuzování xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx podpůrčí xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podpůrčí xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §82 xxxx. 4,

k) ukončují xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx ošetřování nebo xxxxxxx dlouhodobé xxxx x případech xxxxxxxxx x §75 xxxx. 1, x xx xx předepsaných tiskopisech;

tyto xxxxx může xxxxx xxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedoucím xxxxxxxxxxxx, je oprávněn xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx.

§85

Xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení

a) xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx správ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení,

c) xxxxx xxxx xxxxxx x řízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x zaměstnané osoby x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné,

e) xxxx xxxxxxx zaměstnavatelů zaměstnávajících xxxxxxxxxx osoby,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxx tiskopisů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx používají,

g) xxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx společenství x xxxxxx úkolů vyplývajících x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx Xxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnců xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx v §84 xxxx. 3 xxxx. d) x x) pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxx Xxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx oprávněn xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx služby xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§86

Xxxxx xxxxxxxxxx orgánů

(1) Xxxxxxxx orgány x xxxxxxx xxx působnosti xxx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nejde x úkoly, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx útvary, xxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx své xxxxxxxxxx

x) xxxx úkoly xxxxxxx x §84 xxxx. 2 xxxx. x), x), x), x) a x),

x) xxxxx xxxxxxx služebních xxxxxx,

x) vedou xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx útvarů x xxxxxxxxx,

x) plní xxxxx xxxxxxx x §84 xxxx. 3 xxxx. x) až x) x k) x x §85 xxxx. 1 xxxx. x) x h); xxxxx xxxxxxx x §84 odst. 3 xxxx xxxxx xxxxx xxxxx,

x) přijímají xxxxxxxxxx x xxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) informují neprodleně xxxxxxxxx služební xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx nemocenského.

§87

Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxx a xxxxxxxxxx xxxxx státní xxxxxx v xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx a usměrňuje xxxxxxxxx pojištění xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x ke xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx a xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení při xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) sleduje xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§88

Odstraňování xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí, xxxxxx a vnitra, xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx ředitel Generálního xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx Xxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby x xxxxxxx Úřadu pro xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x oboru své xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Oprávnění xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§89

(1) Xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxx vyzvat

a) xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro posouzení xxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx a pro xxxxx na xxxxx, xxxxxx xxxx a xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nárok xx xxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxx,

x) zaměstnavatele, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 26 zaměstnanců xxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnou x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx za xxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxx povinností x xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx pojistného na xxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx správu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx místo xxxxxx xxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxx xxx 26 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, xx pro tyto xxxxx považuje xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx výzvy xxxxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx méně xxx 26 těchto xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, aby doložil xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx, xxx x x xxxx xxxx xxxx vyplaceny,

f) xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx, xxx a x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx na xxxx.

(2) Lhůtu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx lhůta xxxxx xxx kratší xxx 8 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx splnění xxxxxx xxxxxxxxxx.

§90

Orgány nemocenského pojištění xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vést, xxxxxxxx a způsob xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x další podklady, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx účast na xxxxxxxxx, stanovení xxxxxx xx dávku, xxxx xxxx x xxxxxxx, x xx včetně xxxxxx výše xxxxxxxxxx xx sociální zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti,

c) xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx pro xxxxxx jeho povinnosti xxxxxxx x §94 xxxx. 1 x 2,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx věcech xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx ošetřování x xxxxxxx dlouhodobé péče xxxxxxxxxxx lékařem,

e) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx neschopného pojištěnce xxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnání; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx pojištěnce, kterou xxx orgán nemocenského xxxxxxxxx zaslal,

f) xxxxxxxxx xxxxx z evidence xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x stanovení xxxx nemocenského xxxxx §31 a x xxxxxxxx xxxxxxx podle §126.

§91

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kontrolovat xxxxxx povinností xxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx; k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nápravná xxxxxxxx, popřípadě vyžadovat xxxxxxx opatření x xxxxxxx xx stanovené xxxxx.

(2) Pověření zaměstnanci xxxxxx nemocenského pojištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu77) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx. Xxxxxx podle věty xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uložených xxxxxxxxxxxxxxx x osobám xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Náležitosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Díl 2

Xxxxx dalších xxxxxx

§91x

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákona, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx též x živnostenského úřadu47a).

§91x

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mohou xx xxxxxxxx stanovených zákonem x xxxxxx x xxxxxx podat xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx společně x xxxxxxxxx x xxxxxx xx paušálního xxxxxx.

§91x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 540/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

Xxx 3

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx

§92

(1) Xxxxx zaměstnavatelů x xxxxxxxxx plní v xxxxxxx dále stanoveném

a) xxxxxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zaměstnavatelů (§93 x 123),

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o odsouzené xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x

x) zaměstnanců x pracovním xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx x pracovním xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx služby,

c) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou členy, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx vykonávají pro xxxxxxxx práci,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x provedení xxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) pracovníků x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxx, k xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx částí xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členěných statutárních xxxx x xxxxxxxx xxxxx Prahy, útvar, xxxxx vyřizuje pracovní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx Poslanecké sněmovny Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx Xxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx Senátu,

i) xxxxx vlády xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) prezidenta, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx úřad,

k) xxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxx xxx rozhlasové x xxxxxxxxx vysílání, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx Xxxx Xxxxxx xxx studium totalitních xxxxxx Ústav xxx xxxxxxx totalitních režimů, xxxxx Xxxxxxx rozpočtové xxxx Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx Xxxx Xxxxxxx telekomunikačního úřadu Xxxxx telekomunikační úřad,

l) xxxxxxxxxx arbitra x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx ochránce xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx práv,

n) xxxx uvedených x §5 xxxx. a) xxxx 11 xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx má x osob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx odměnu xx výkon pečovatelské xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx x xxxx v xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx odměnu pěstouna xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx13),

x) xxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. x) xxxx 15 xxx, pro xxxxx xxxx tyto xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx společnosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxx,

x) ředitelů xxxxxx xxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxx,

x) prokuristů zaměstnavatel, xxxxx xx zmocnil xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) členů xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx v §5 xxxx. a) xxxx 18 xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) vedoucích xxxxxxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxx v §5 xxxx. x) xxxx 20 tato xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. x) xxxx 21 xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx zaměstnavatelů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) plní x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. x) xxxx 22 xxx, xxx zaměstnává xxxx zaměstnance.

Oddíl 2

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

§93

(1) Xxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, xx povinen xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx 8 xxxxxxxxxxxx dnů xx xxxxx vzniku xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; xx tomto tiskopise xxxxx též xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxx republice, u xxxxx xx xxxxxx xxxx. Zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xxxx povinen xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, zaměstnává zaměstnance, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx rozsahu xxxx zaměstnáním xx xxxxxxx dohody x xxxxxxxxx práce, a x xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx vznikne tomuto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 8 kalendářních xxx xx kalendářním xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx první přihlásit xx xxxxxxxxxxx tiskopisu xx xxxxxxxx zaměstnavatelů xxx xxxxxx svou xxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx uvést xxx xxxxx zaměstnanců organizační xxxxxx, xxxxxxxxx jinak xxxxxxxx xxxxx zaměstnanců, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx evidenci xxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx podání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxx 8 xxxxxxxxxxxx xxx x jejímu xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2, a xx do 8 xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx, kdy změna xxxxxxx. Zaměstnavatel xx xxxx xxxxxxx písemně xxxxxxx rozhodnutí soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x to xx 8 dnů xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatele podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx48). Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x živnosti xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx skončení xxxxxx x projednání xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ohlásit do 30 dnů xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx49).

(4) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx zaměstnavateů, x xx xx 8 xxxxxxxxxxxx dnů ode xxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx nástupce odhlásit xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x registru xxxxxxxxxxxxxx, x to xx 8 kalendářních xxx xxx dne xxxx zániku. X xxxxxxx zániku zaměstnavatele xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx povinen xxx, xxx xxx xx xxx zániku zaměstnavatele xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx zaměstnavatele xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xx nejméně xx 8 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx jeho xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxx účtárny, která xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx odhlásit xx na předepsaném xxxxxxxxx, x xx xx 8 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxx mzdové účtárny.

(6) Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx správou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přidělený xxxxxxxxxx symbol xxxxxxxxxxxxxx x mzdové účtárny.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxx, xx-xx zaměstnavatel jen xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 7 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, který zaměstnává xxx zahraniční zaměstnance.

(9) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 5 xxxx zaměstnavatelé x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zbezpečení.

§94

(1) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x elektronické podobě xx xxxxxxxxxxxxx adresu xxxxxxx xxxxx správou xx předepsaném xxxxxxxxx xxx xxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx účast xx pojištění, x xx do 8 xxxxxxxxxxxx dnů ode xxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxx zaměstnání xx xxxxxxxxxxxx, a xx xx 8 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnavatel xxxxx xxxx první xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx 8 kalendářních dnů xxx dne xxxxxxxx xxxx skončení xxxxxx xxxx práce. X xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx malého xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx zaměstnavatel xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xx xxxxx 20. xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx účast xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx postupu xxxxx §7 xxxx. 3 x §7a xxxx. 2 části xxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx doba zaměstnání xxxxxxxx, xx 20. xxxxxxxxxxxx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx založil xxxxx na xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx dávky xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx neoznámil, xxxxx xxxxxxxxxxxxx toto oznámení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx §97 odst. 1 xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §97 xxxx. 2. Xxxxxxxx by xxxxx xxx oznámení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uplynula xxxxx, xxx xxxxx xxx oznámení dne xxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx skončení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx lhůtě stanovené xxx oznámení xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení změnu xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx o nástupu xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx, x xx xx 8 dnů xxx xxx, kdy xx x xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxx x okresní xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx lhůtu xxx xxxxxx oznamovacích xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2. Tuto xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení; xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx měsíci, v xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen x xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (zahájení xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxx xxxxx x zaměstnanci potřebné xxx zanesení xx xxxxxxxx pojištěnců (§122).

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxx skončení xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx §42 xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob.

§95

(1) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx vést xxxxxxxx x svých zaměstnancích xxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) jméno, příjmení, xxxxx xxxxxxxx, rodné xxxxx, datum x xxxxx xxxxxxxx, místo xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, den xxxxxxx xx zaměstnání x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx o xxxxx výkonu xxxxx, xx-xx xxxx xxxxx xxxxxx x cizině, x x xxx, xxx xx xxxxxxxxxxx x cizině povinně xxxxxxx důchodového xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, x xxx-xx zaměstnanec povinně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx je jeho xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx za jejího xxxxxx, xxx xxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx nositele xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx čísle xxxxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx identifikační xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, jakož x xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxxxx příjmu xx jednotlivá xxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, které spadají xx doby xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx fyzické xxxxx x případech xxxxxxxxx v §39 (xxxx x xxxx xx xxxx xx 10 xxx), xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče, xxxx mateřské dovolené x xxxxxxxxxx dovolené, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x další dny xxxx xxxxxxxx nepřítomnosti x xxxxx, xxx xxxxxxxxxx volna bez xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zaměstnavatelem x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx, x xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx v mateřství, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) neomluvené xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, xxx zaměstnanec xxxxxx starobní xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx kdy jej xxxxxx, plátce tohoto xxxxxxx, x je-li xxxxx xxxxxx pobírán xx státu, s xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxx, x jakého xxxxx je xxxxx xxxxxx pobírán x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx prováděl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, u xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) nepodléhá-li xxxxxxxxxxx xxxx smluvní zaměstnanec xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, údaje x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx důchodovém pojištění x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx vést x svých zaměstnancích, xxxxxxx zaměstnání xxx xxxxxxxxx účast xx xxxxxxxxx, xxxxx uvedené x odstavci 1 xxxx. a) xx x) s xxx, xx údaj o xxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxx xxx pro xxxxxxxxxxxxxx, který není xxxxxxx se přihlásit xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx je z xxxxxx registru odhlášen.

§96

Zaměstnavatel je xxxxxxx xxxxxxxxxx záznamy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §95 xx dobu 10 xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx xx týkají, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx účetních xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx x xxxxxx skutečnostech se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx pracovního xxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx práce, xxxxxx xxxx pracovního xxxxx xxx náhrady příjmu. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx originály xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, jde-li x xxxxx xxxxx §4 xxxx. x) xx x), x xxxxxxx xxxxxxxx, jejichž kopie xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxx xxxxx §97 odst. 1 věty xxxxx. Xxxxxx-xx zaměstnavatel bez xxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx úschovu záznamů x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxx, xx xxxxxx xxxxx záznamy xxxxxxx.

§97

(1) Zaměstnavatel xx xxxxxxx přijímat žádosti xxxxx xxxxxxxxxxxx osob x xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx stanovení nároku xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x údaji xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx dávek xxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Žádosti x podklady xxxxx xxxx xxxxx zaměstnavatel xxxxxxx xx elektronické xxxxxx x xxxxx xx formě prosté xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedeným v §162 xxxx. 1; xxx předávání xxxxxxx x podkladů platí xxxxxxxxxx §162 xxxx. 2 písm. a) x xxxxx xxxx xxxxx xx středníkem x §162 odst. 3 písm. x) xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx určenou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx-xx o xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx doby xxxxx §38b, a xxx-xx o xxxxxx x xxxxxxxxx, předává xxxxxxxxxxxxx xxxx žádost xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §40 xxxx po xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §69 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podklady xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx a xxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxx výplatu xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x způsobu xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxx, platu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx okresní správě xxxxxxxxxx zabezpečení neprodleně xx xxxxxxxx prvních 14 xxx trvání xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx xx elektronickou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení. Xxx xxxxxxxxx podkladů xxx stanovení xxxxxx xx nemocenské platí xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx vliv xx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx dávek se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; těmito xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx pojistné xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §18 xxxx. 2 a xxxxxxxxx xxx uvedené x §18 xxxx. 7. Xxxxxx odměny xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx, xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx této xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíci, x xxxx x xxx xxxxxxx sociální událost, xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx, v němž x xxx vznikla xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx, xxxxx je xxxxx xxx xxxxxxx xxxx x platů, údaje xxxxxxxx podle §44 xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx příspěvku x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xx xx xx xxxxxxxxxx měsíce, x nichž xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 1 xx 3; xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx jeho xxxx, x počet xxx xxxxxxx v §43 xxxx. 2.

(6) Xx-xx u xxxxxxxxxxx xxxxxxx výkon rozhodnutí xxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx x dávek xxxxxxxxxxxx pojištění; xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx, jaká xxxx xxxxxxxx xxxxxx86) nemá xxx xxxxxxx správou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx87). Xxxxx xxxxxxxxxxxxx již xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx x důvod xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nadále xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx provádění xxxxxx x dávek nemocenského xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx uvedené x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx předávat xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v elektronické xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(7) Pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx plnit xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 x 2 x xxxxxxxxxxxx podobě, xxxx tak xxxxxx x písemné xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx adresu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení; přitom xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx postupu. Xxxxxxxxxx §61 xxxx. 5 xxxxx xxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 7 xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx již xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zaměstnavatelů, povinny xxxxx xxx x xxxxxxx žádostí xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x ochranné lhůtě.

§98

(1) Zaměstnavatel xx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jí xxxxxxx potřebné xxxxx xxx provádění pojištění, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx doklad, x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §89 xxxx. 1 xxxx. x), x xx xx lhůtě 8 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 26 xxxxxxxxxxx evidovaných x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povinen na xxxxx okresní správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx jiné xxxxxx místo, ve xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx neomluví.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx vztahují xxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§99

(1) Xx-xx xxxxxxxxxxxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, plní xxxxxxxxxx zaměstnavatele x xxxxxxxxx xxxxx mzdová xxxxxxx xxxxxx za xxxxx zaměstnanců, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx zaměstnavatele xxxxxxx x §9497 se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§100

Zaměstnavatel obstarává xxxxx xxxxxxx x plněním xxxxx v xxxxxxxxx xx vlastní náklady.

Xxxxx 3

Úkoly xxxxxxxxxx xxxxxx

§101

(1) Služební xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx x jejich xxxxxxx, xxxxx xx nepřijímají xxxxxxxx xxxxxx [§86 xxxx. 2 xxxx. x)],

x) xxxxxxxxx dávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx včetně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služebnímu orgánu xxxxxxx x rozhodnutí x přeplatku xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) vydávají xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx písemný xxxxxx x xxxxx xxxxx, denní xxxx xxxxx, xxxx denního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx kterou xx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx příslušníků x xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xx vést xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §95 odst. 1, s tím, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx údaj x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx prováděl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxxxxxxx dobách, x xxxxxxxx příslušníků xxxxxxx práce neschopných,

i) xxxx xxxxxxxxxx uvedené x §84 xxxx. 2 xxxx. x), x), x), x x) x §96 x xx vztahu xx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxx x §98 odst. 2,

j) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bezplatně xxxxxxxxx o nárocích xx xxxxx,

x) vyhlašují xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výplatu xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxx výši xxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxxx xxxx. X xxxxxxx, xxx má xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nesouhlasí s xxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx zastavením xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x rozhodnutí x dávce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu. Úkon xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx xxx xxxxxx písemně.

(3) Xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx.

Xxxxx 4

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx pro xxxxx zabezpečovací detence

§102

Věznice x xxxxxx xxx xxxxx zabezpečovací detence xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v §101 xxxx. 1 x 2 x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §101 xxxx. 3 xxxxxxx ve xxxxxx x odsouzeným xxxxxx.

Xxx 4

Povinnosti xxxxxxxxxx

§103

(1) Xxxxxxxxxx, který xxxx x dávku xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, je povinen

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxx účast xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx o xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx útvaru, xxxxxxx nebo ústavu xxx výkon zabezpečovací xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx nemocenského pojištění, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx detence, xxxxx xxxxxxxxx dávku, xxxx xxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx nebo xxxxx nároku xx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxx xxxx dávky xxxx xxxx xxxxxxx, x xx nejpozději xx 8 dnů xxx xxx, xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění, služebnímu xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx pro výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxx výplatu,

d) sdělit xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jen xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx (§28 xxxx. 2) xxxx xx xxxx, xxxxx xxxxx výlučně xx období školních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, že je xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osobou samostatně xxxxxxxxx xxxxxx,

x) oznámit xxxxxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx-xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx odvolání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ošetřovanou xxxxxx xxxxx §41b odst. 5,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx, který xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx, nárok xx xxxxx, výši xxxxx xxxx xxxx výplatu, xx xxxxxxx výzvě xxxxxxx, a xx xx xxxxx xx 8 xxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx delší.

(3) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x vedení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §95, xxxxxxxxx x těchto xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx věty xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx smluvního xxxxxxxxxxx sdělit tyto xxxxx xxxxxxxxx zaměstnavateli.

§104

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, je xxxx xxxxxxx

x) sdělit xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxx údaje potřebné x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §122 xxxx. 3, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklady,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx tiskopisu,

c) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxx xxxxx, za xxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxx povinností x xxxxxxxxx, pokud se xxxxxx x vážných xxxxxx neomluví,

d) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx činný x xxxxxx, xxxxx podle §95 odst. 1 xxxx. x), x xx ve xxxxx xx 8 dnů.

(2) Xxxxxxxxxx zaměstnanec plní xxxx okresní správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 písm. a) xx c) x x §103 odst. 1 xxxx. x) xx x) a xxxx. 2; dále xx tento zaměstnanec xxxxxxx xxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x Xxxxx republice xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Fyzická xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx dvou nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení příslušné xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx hlášeného xxxxxx xxxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx50), x xx xx 30 dnů xxx xxx zahájení takového xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx 5

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

§105

(1) Xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx výplaty xxxxx x poskytování xxxxxxx mzdy, platu xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxx) po xxxx xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxxxx, xxx pojištěnci náleží xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §16 písm. b) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx části xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx dni, kdy xxxxxxx skutečnost xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Trvá-li xxxxxxxxx xxxx xxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx trvání vždy xx 14. xxxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxx §61 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx zde xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxxxx x xxxxxxxx karantény x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx příslušný xxxxx xxxxxxx veřejného zdraví x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxx x prokazatelných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx povinnosti uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxx xxx učinit x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx adresu určenou xxxxxxx nemocenského pojištění; xxxxxx xx povinen xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §61 xxxx. 5 xxxxx obdobně.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx51) posuzuje xxxx xxxxxxx karanténu.

§106

Xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx uvedené x §39 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 jsou xxxxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx poskytování ošetřovného xxx xxxxxxxx a xxxx a důvod xxxxxx xxxxxxxx.

§107

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx povinen xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx [§89 odst. 1 písm. x) x odst. 2]; xx xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x peněžní xxxxx [§89 odst. 1 písm. f) x odst. 2].

XXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxxx k výplatě xxxxx

§108

(1) Xxxxx vyplácejí

a) xxxxxxx správy sociálního xxxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx správy sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxx výkon zabezpečovací xxxxxxx vyplácejí xxxxx xxx xxxxxx, u xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x době xxxxxxxxx x xxxxx xx dávku xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a osobám, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 a xxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx x ochranné xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dávky xxx x případě uvedeném x §82 xxxx. 3.

Xxx 2

Uplatňování xxxxxx xx xxxxxxx dávek

§109

(1) Xxxxx se xxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x nařízení xxxxxxxxx, vydané ošetřujícím xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to x

1. xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, trvá-li dočasná xxxxxxxx neschopnost nebo xxxxxxxxx xxxx xxx 14 kalendářních xxx,

2. xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx-xx dočasná pracovní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx než xxxx, xx xxxxxx xx xxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnost xxxx xxxxxxxxx déle xxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx karanténě xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx služební plat,

4. xxxxxx v záloze xx xxxxxx vojenské xxxxx služby, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx doba, xx xxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx;

xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx; odesláním xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékařem xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx za to, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nemocenského požádal,

b) xxx-xx x xxxxx xxxxx §4, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fyzickou osobou, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx; žádost x xxxxxxxxx x xxxxxxx převzetí xxxxxxxxxx (xxxx) xxxx xxx xxxxxxxxx xxx zaměstnancem, xx xxxxx se xxxxxxxxxx (péče) xxxxxxx. Xx-xx předepsán xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx podána xx tomto xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x výplatu xxxxx se xxxxxx,

x) xxx-xx x nemocenské, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxx xxxxx §4, x výjimkou nemocenského,

1. x xxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. u xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné, x xxxxx, xxxxx xxxx zaměstnanými xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zanikl, x x zahraniční zaměstnance,

3. x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x příslušníky,

4. x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxxx detence, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxx xxxx 1 xx 4, xxxxxx-xx xxxxx xx dávku x xxxxxxxx lhůtě xxxx uplatňují-li xxxxx xx xxxxxxx dávky x případě úmrtí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §51 xxxx. 1.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx

x) xxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx tiskopise rozhodnutím xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Pro výplatu xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx trvání xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x trvání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx ošetřujícího xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx výplatu nemocenského xx xxxxxx období xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xx potvrzením příslušného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx ukončení xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 2 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx k nařízení xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §29 xxxx. 2.

(4) Nárok xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v mateřství xxxxxxxxx

x) xxxxxxx pojištěnka xxxx pojištěnka, xxxxx xxxxxxxx dítě, potvrzením xxxxxxxxxxxx lékaře x xxxxxxxxxx xxxx skutečném xxx porodu xx xxxxxxxxxxx tiskopise,

b) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §32 odst. 1 písm. x) xx e) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxxxx xxxxxxxx pomoci x mateřství x xxxxxx případech xx xxxx třeba xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§38) o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 písm. x), xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx52) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xx matka xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx dočasné xxxxxxxx neschopnosti x xxxxxx uvedených x §57 odst. 1 xxxx. x).

(5) Xxxxx xx výplatu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxx uvedených x §39 xxxx. 1 xxxx. x) x x xxxxxxx xxxxxxxx x §39 xxxx. 1 písm. x) xxxx 3 x xxxxxx, xx osoba, xxxxx o dítě xxxxx pečuje, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx ošetřování xx xxxxxxxxxxx tiskopise. Xxx xxxxxxx ošetřovného xx třeba xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x to xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře na xxxxxxxxxxx tiskopise x xxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx doby xxxxx §40 xxxx. 3 se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx hospitalizace,

b) x xxxxxxxxx uvedených v §39 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 1 na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxx xxxx, v xxxxx xxxx dítě xxxxx xx, xxxx xxxxx, xxxxxx je xxxxx, x jejich xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxx osvědčit na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trvání xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 x v případě xxxxxxxx x §39 xxxx. 1 písm. x) xxxx 3 x důvodu, xx xxxxx, xxxxx o xxxx xxxxxx, byla xxxxxxxx karanténa, xxxxxxxxxx xxxxxx ochrany veřejného xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx výplatu xxxxxxxxxxx je třeba xxxxxxxx xxxxxx karantény, x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx předepsaném tiskopise x trvání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx) xxxxx xxxxxx x) až x) x xxx, xx xx předepsaném xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (péče), xx xxxxxxx xxx dochází x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx o xxxxxxxxxxx, od něhož xx ošetřování (péče) xxxxxxx.

(6) Nárok xx xxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxxxxx xx uplatňuje xx xxxxxxxxxxx tiskopise a xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx dlouhodobé péče, x x xxxxxxxxx xxxxx §41a xxxx. 4 xxxx odst. 5 xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx období xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře anebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxx xx výplatu vyrovnávacího xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x mateřství xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxxxx xxxx převedena xx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, kterou xxxxxxx konala, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx devátého xxxxxx xx porodu nebo xxxxxxx xxxxx; to xxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx o xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx odvolána x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ženám, xxxxx xx konce xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx a xxxxx, xxxxx kojí,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pojištěnky xx xxxxx xxxxx x xxxxxx, že xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ohrožuje xxxx xxxxxxxxxxx, zdraví, xxxxxxxxx xxxx schopnost xxxxxx; xx platí xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx odvolanou x xxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x těhotenství a xxxxxxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x němž xx xxxxxx den, xxx došlo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx xx jiné služební xxxxx, dosavadní xxxxx (xxxxxxxx xxxxx) a xxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx kterou xxxx xxxxxxxxxx převedena, důvod xxxxxxxxx a xxx, xxx xxxx převedení xxxxxxxx. Pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx jednotlivé xxxxxxxxxx xxxxxx je dále xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx dnů xxxxxxx x §43 xxxx. 2, a xx xxxxxxxxxx zaměstnavatele (§97 xxxx. 1 a xxxx. 4).

(8) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx uplatňuje xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §38a xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx žadatel xxxxxxx xxxx xx xxxx, rozhodnutím příslušného xxxxxx (§38d). Pro xxxxxxx otcovské v xxxxxxx xxxxxxxx x §38b xxxx. 2 xxxx druhé x xxxx je xxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx hospitalizace xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx straně xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx 6 xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxx-xx x zaměstnané xxxxx, xx žádost x xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx též xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx zaměstnavatel xxxxxx xxxxxxx správě sociálního xxxxxxxxxxx x elektronické xxxxxx postupem xxxxx §97 odst. 1; xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. c) a xxxxxxxx 4 až 8.

(10) Xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx tiskopisy xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx Xxxxxxxx unie.

§109x

Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x ukončení xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx ošetřování nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péče, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx doby zaměstnání, xxxx pojištěnec xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §83 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §83 xxxx. 5 xxxx 6.

Xxx 3

Xxxxxxx xxxxx

§110

Xxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx uvedených x §109.

(2) Xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ošetřovné se xxxxxxxxx xx xxxxxx, xx které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx dávky a xxxxxx výplatu. Peněžitá xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx kalendářní měsíc, xxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxx-xx nárok xx výplatu xxxxxx xxxxx jen xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx-xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxx a jejich xxxxxxx xxxxxxxx potřebné xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx se xx osvědčení xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx provádí xxxxx xxxxxxxxxx srážkami x xxxxxxxxxxxx, vyplácí xx xxxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxxx měsíc, xxxxxxxxx xx jeho xxxx, xxxx-xx nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx měsíce, xxxxx xxxx splnění xxxxxxxx pro nárok xx xxxxxxxxxx x xxxx výplatu xxxxxxxxx xx celý xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xx xxxxxx trval nárok xx výplatu xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 1 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po dni, x xxxx xxx xxxxxxxxx doklad xxx xxxxx xx výplatu xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx po xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx dávky xxxxx §109 odst. 1

(4) Xxxxxxx xxxxxxx dávek x xxxxx, xx xxxxxxx se mají xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx, zveřejní xxxxxxxx útvary, xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx plátcem xxxxx xxxx útvary, věznice x ústavy.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx poukazují xx xxxx účet x xxxxxxxxx ústavu x Xxxxx republice nebo xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dávky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účtu Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx dávky xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx vyplacena; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx dávky xx xxxx je xxxxxxxxxx povinen sdělit xxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xx zaměstnanci xxxxxxx stejným xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx výplaty xxxxxxxxxxxx. Je-li zaměstnanci xxxxxxxxx mzda, xxxx xxxx odměna x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxx xx ciziny xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx ústavu než xxxxx, vyplácí xx xxxxxxxxxx zaměstnanci způsobem, xxxxx xxxx; xxxxxxxxxx §111 odst. 2 xxx xxxx dotčeno. Xxxxxxxxxx xx osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné x zahraničnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na pojištění, x xx xx xxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx adresu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, věznicemi x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx detence se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx příjem xxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx jejich xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx a peněžitou xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx odsouzeným xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxx zabezpečovací xxxxxxx stejným xxxxxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxxxxx práci.

(7) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx výplaty xxxxx, xx její xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx možného xxxxxxx výplaty xxxxx.

(8) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx doručení xxxx xxxxxxxx.

§110x

Xxxxxxx nemocenského x xxxxxxxxx xxxx

X xxxxxxx xxxxxxxxx, xx si xxxxxxxxxx přivodil dočasnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §31, xx nemocenské xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §31 do xxxx, xxx bude xxxxxxxx, xx dočasná xxxxxxxx neschopnost x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx dočasná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx nenastala, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Lhůta xxxxxxx x §46 xxxx. 2 větě xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z žádného x xxxxxx uvedených x §31.

§110a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 259/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.2.2018

§111

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx

(1) Dávky, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx do xxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxx. Nemocenské xx xxxxxxx xx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx vyplácena mzda, xxxx xxxx xxxxxx xx účet xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxx xxx tak zaměstnanec xxxx x případech xxxxxxxxx x §110 xxxx. 5.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx do xxxxxx jen xx xxxx xxxxxxxxxx u xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx této xxxxxxx; orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx zveřejnit xxxxxx stanovení těchto xxxxxxx.

§112

Výplata xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Nemůže-li xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x jiných xxxxxxx xxxxxx uplatnit nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx jako zvláštního xxxxxxxx dávky. X xxxxxxxxxxx zvláštního příjemce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, která xx být ustanovena xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx zdravotnímu xxxxx xxxxx xxxxxxxxx ošetřujícího xxxxxx nemůže podat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjemce. Zvláštním xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx ustanovením xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx x dávce x xxxxxxx dávky má xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx52a).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx. Zvláštní příjemce xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx pokyn xxx, xx povinen xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyživovat. Xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx učinil, x xxxxxxx vyúčtování dávky, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, a xx xx 1 xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx příjemce xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx neplní xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx, xxxx

x) zjistí, xx xxxxxxxx příjemce xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 větě xxxxx.

XXXXX IV

SDĚLOVÁNÍ XXXXX X INFORMAČNÍ XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxx 1

Povinnost zachovávat xxxxxxxxxxx

§113

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x skutečnostech, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x nimi, xxxx

x) xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxx pojištění x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x orgánům xxxxxxxxxxxx pojištění,

b) zaměstnanci xxxxxxxxxxxxxx; xxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx obdobně x xx tuto osobu x xx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx i xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx.

(3) Povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxx, xx kterými se xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxx. Xxxx povinnost xxxx x xx skončení xxxxxx xxxxxx. Fyzické xxxxx zúčastněné xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poučeny x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost a x právních důsledcích xxxxxxxx této xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx vázané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxx sdělovat xxxxx, xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx jestliže xx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, pokud xx xxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx zbaví, x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx sděleny.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získají xxx své xxxxxxxx, xxxxx být bez xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx jmenných, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti.

Xxx 2

Xxxxxxxxx údajů

Oddíl 1

Xxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§114

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xx na žádost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx pojištění, x xx včetně údajů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhovět xx lhůtě xx 8 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx, kdy xxxxxx xxxxxxx, nestanovil-li xxxxx, který údaje xxxxxxxx, lhůtu xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx lze xxxxxxxxxx v elektronické xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxx xxxxx sdělování xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx služební xxxxxx.

(2) Xxxxx, které xxxxxxx o pojištěncích x jejich zaměstnavatelích xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx orgánům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx údajů zpravodajskými xxxxxxxx53). Subjekty xxxxxxx x §81 xxxx. 3 písm. x), x), x), x) x g) mohou xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx ohroženy úkoly, xxxxx xxxx; xxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxx x xxx udání xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx54).

§115

Xxxxxxx správy sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx útvarům xxxxx potřebné pro xxxxxxxxxxx o výši x výplatě xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx příslušníku, x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo odnětí xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnce x xxx xxxxxxxxx součinnosti xxx kontrole xxxxxxxxxx xxxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §64 xxxx. 1 xxxx. b) a xxx xxxxxxxxx regresních xxxxxx. Xxxxxxxxxx §114 xxxx. 1 věty xxxxx x třetí xxxxx xxx obdobně.

Xxxxx 2

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

§115x

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x mezích xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx potřebné x xxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx. Xxxx údaje xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

§115x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 305/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

Oddíl 3

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

§116

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx sdělují xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, soudům, xxxxxxx, soudním xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx řízení, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelství, zpravodajským xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx kontrole činnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobám, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx působnost v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x zahraničním xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx, a to xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx stavu. Orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informaci, xxxxx xxxxxxx, xxxxx informaci xxxxxxxx, v žádosti xxxxx xxxxxxxxxx zákona, x xxxxx svůj xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx, a xxxx, xxx který dané xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sdělují xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provádějícím xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx lékaře, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrazně odlišuje xx regionálního nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x intervalech x v rozsahu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx služebními xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx neplnění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) případy xxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx rozhodnutím orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx, datu xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, adrese xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx pobytu xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx bydlišti x cizině, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnců,

e) xxxxx o názvu x sídle zaměstnavatelů xxxxxxxxxxx pojištěnců;

údaje uvedené x xxxxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x) x x) xx xxxxxxx xx žádost, x xx v xxxxxxx xxxxx uvedeného x xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sdělují xx xxxxxx xxxxxxx poskytujícím xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx údaje o xxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxxx x nedoplatcích xx dávkách. Česká xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx poskytujícím xxxxxxx x nezaměstnanosti údaje xxxxx §42 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podle §147ba xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx podle xxxxxxxx 2 x xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx, písemnou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxx xxxxxx nemocenského pojištění xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x s orgánem xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory; xxxxxxx-xx x této xxxxxx, xxxx způsob xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx řídicím xxxxxxx x koordinačnímu xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx financované z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx78) údaje xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxx zdravotním xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx ně x xxxxx Xxxxxxxx xxxx79). Xxxx údaje xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup. X xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, x xxxxx xx xxxxxx opírá, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxx xxxxx jsou xxxx xxxxx požadovány.

(6) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx

x) xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) zjištěná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx neschopného xxxxxxxxxx,

x) xx výše xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx stanoví sazbou 50 % xxxxx §31, x to xx 8 xxx xxx xxx, xxx xxxxx nemocenského pojištění xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx formou xxxxxx ze mzdy, x to xx 8 xxx ode xxx, kdy orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx zjistil; xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx sám xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění, x xxx xxx prováděn xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx okresní správou xxxxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx zaměstnán xxxx xxxxxxxx dávky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx o tom, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx73) nemá xxx xxxxxxxxxxxxxxx srážena74); byl-li xxxxxxx výkon rozhodnutí xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyplácela xxxxx nemocenského pojištění, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, z xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sdělují zaměstnavatelům xx jejich žádost xxxxxxxxxx

x) že xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx zaměstnanec, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx pojištěnců, xxx xxxxx xxxxxxx práce xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x zaměstnavatele, číslo xxxxxxxxxx x dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxx dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx a xxxxx, x němuž xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxxxxx xxxxx vyznačil, xx xxxxxxxxxxx uvádí xxxx je xxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, úrazu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx zneužití xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx pobytu xxxxxxxxxxx a rozsah x xxxx povolených xxxxxxxx x období xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx [§16 písm. x)], xxxx x xxxxxx, xx které xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příjem,

d) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, název x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx o xxxxxx, xxxxxxxx xxxx který xxxxxxxx trvání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, příjmení a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx a xxxxxx pracoviště xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, který xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xx xxx péče,

e) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxx pojištěnců, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx karantény, xxxxxxxxx x trvání xxxxxxxxx, datum, xx xxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxx, potvrzení o xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx x xxxxxxxx karantény xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx potvrdil její xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx pracoviště xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx trvání.

(8) Údaje xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx zaměstnání xxxx zaměstnance, a xx pouze x xxxxxxx, který xx xxxxxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx byl tento xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx neschopným. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnavateli xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxx xxxxxxxxx 3 xxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnance, k xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(9) Žádost xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx podobě, a xx xxxxxxxx stanoveným xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 7 x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(10) Ostatním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx žádost

a) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §113 odst. 4 xxxx. x) x x),

x) jde-li o xxxxxxxxxx xxxxx fyzické xxxx právnické xxxxx, xxxxx xx jí xxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství2) x xxxxxxxxxxxxx smlouvami, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx ciziny, xxxx

x) xxx-xx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx prokáže, xx xx vůči xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxx, zda xxxxxxx xxxxx xx poživatelem xxxxx, xxxx xx xxxx dávky x xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx,

x) xxx-xx o zaměstnavatele, xxxxx x vyčerpání xxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 10 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx53); §114 xxxx. 3 xxxx xxxxx platí zde xxxxxxx.

§116x

Xxxxxxxxxx xxxxxx dočasných xxxxxxxxxx neschopností zaměstnanců x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx neprodleně xxxxxx zaměstnavateli x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx, xxxxx zaručuje xxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxxxxxx x tom, xx

x) xxxxxxxxxx lékař x xxxxxxxxxx x vzniku xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx [§3 xxxx. g)] xxx tohoto zaměstnavatele, xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx dočasné xxxxxxxx neschopnosti,

b) obdržela xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §105, xxxxx xxxxxxxxx x nařízení xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, kterým xxxx xxx informace x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxx karantén xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx podle §160 xxxx. 3. X xxxxxxx xxxx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx které mu xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx.

Oddíl 4

Xxxxxxxxx údajů xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx subjekty

§117

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění jsou xxxxxxxxx v xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vyžadovat xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx sdělení xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pojištění x x xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx x práva Xxxxxxxxxx společenství a x mezinárodních smluv, x to xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx pro provádění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x právnické xxxxx xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xx žádost.

(2) Úřad xxxxx Xxxxx republiky - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx žádosti xxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx území České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx; xxxxx se zde xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxx (xxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky55),

c) uložení xxxxxx xx umožnění xxxxxx xxxxxxxxx práce; xxxx povinnost xxxx xxxxxxxx kopie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(3) Zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bez žádosti:

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx vztah, x xx v intervalech xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou x Xxxxxx správou sociálního xxxxxxxxxxx a služebními xxxxxx,

x) informaci x xxxxxxxx xxxxxxxxx vztahu x poskytovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxx, o změně xxxxxxxxxx (xxxxx výkonu xxxxx) x o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x ukončení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx registrace xxxxxxxxxx x jinému xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx regresní xxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxx příslušnému orgánu xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxx x xxxx poškození xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx xxxx, kterým poskytli xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx úraz nebo xxxx poškození xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx, xxxx právnické xxxxx.

(5) Xxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx, státní xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx vést x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx snížení xx xxxxxx xxxx xxxxx, popřípadě x xxxxxxxxx xxxx výplaty,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx své xxxxxxxx, xxxxx nasvědčují neplnění xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx zjištěné x xxxxx xxx xxxxxxxx nasvědčující xxxx, xx x důsledku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání xxxxx xxxx právnické xxxxx došlo xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x jejíhož xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dávka,

d) xxxxxxxxxx, xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, že xxxx xxxxxxxxx protiprávním xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx.

(6) Xxxxx zdravotnických informací x xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xx povinen xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z Xxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx x údaje x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pojištění.

(7) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ošetřujícího lékaře xxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx první xxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxx o orgánech xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxx.

(9) Xxxx-xx správní xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup.

Oddíl 5

§118

§118 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

Xxxxx 6

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx

§119

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sdělují xx xxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pojištění, x xx včetně xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx61).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nemocenského pojištění xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx Evropské unie x s xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx mezinárodních xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ujednání x xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánům nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxx jejich žádosti xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx osob x xxxxxxx potřebném pro xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx daném xxxxx xxxxxxx není xxxxx xxxxxxxx Úřadu xxx ochranu xxxxxxxx xxxxx.

(5) Pokud Komise Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zjistila xxxxxxxx xxxxx čl. 31 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 95/46/ES, xx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, údaje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx se neposkytnou62).

Díl 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

§120

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informačních xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxx jejich xxxxx x oblasti xxxxxxxxx, a to xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx shromažďované nebo xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx úkolů x xxx xx xxxxxxxx x xx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx úkolů vyplývajících xxx xx x xxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x mezinárodních xxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vést xxxxxxxx x fyzických xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx jejich xxxxxxx xxxxx.

§121

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jsou informačními xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx63).

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx i xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Ostatní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx-xx xxx xxxxx.

§122

Xxxxxxxx pojištěnců

(1) Registry xxxxxxxxxx xxxxxx

x) České xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xx x práva Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a z xxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) služebním xxxxxxx k plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx x práva Xxxxxxxxxx společenství a x mezinárodních smluv x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou

a) Česká xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně činné,

b) x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgány, xxx-xx x příslušníky x odsouzené osoby.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x pojištěncích xxxx xxxxx:

x) xxxxx a xxxxxxxx příjmení,

b) xxxxx x xxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) datum a xxxxx narození x xxxxx úmrtí xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) adresu xxxxx xxxxxxxx pobytu, x xxx-xx o xxxx xxxxxx příslušníky, xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xx adresy xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dohody x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x skončení doby xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx včetně xxxxxx xxxx sídla xxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx individuální xxxxx xxxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) variabilní symbol xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §116 xxxx. 7, x xxxx statistickou xxxxxx diagnózy, xxxxxxxxxx, xx xx vzniku xxxxxxx pracovní neschopnosti xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx práce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x době xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, po které xxxxxx v xxxx xxxxxxx pracovní neschopnosti xxxxxx započitatelný xxxxxx [§16 xxxx. x)], xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pobytu x xxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxx-xx tento xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ošetřujícím xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxx xxxx neudělení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §56 xxxx. 3 větě xxxxx x xxxx. 6 x §57 xxxx. 3 a 5, údaj x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx karanténa, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx karantény, xxxx xxxxxx karantény, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxx karantény x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x jméno, xxxxxxxx x adresu pracoviště xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx jej xxxxxx,

x) xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnance, xxxxx jím není Xxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činných xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pojištění xxxx xxxxxxxxxx výdělečně činných,

s) xxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxx pojištění xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x adresu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx pojištění,

v) xxxxx xxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxx v xxxxxx, x xxxx o xxx, zda je xxxxxxxxxxx ve xxxxx, x němž xx xxxx xxxxx výkonu xxxxx, povinně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) měsíční xxxx zaplaceného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, jde-li x zahraničního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx a adresu xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxx příjemce,

y) xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství x x mezinárodních xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx pojištěnců xxxxx být xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx64) xxxx společný xxxxxxx pojištěnců xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění.

(5) X registru xxxxxxxxxx, xxxxx správcem xx Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx vedou xxx xxxxx xxxxx §42 xxxx. 3 xxxxxx x zaměstnanosti xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podpory x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podle §94 xxxx. 5, a xx xx xxxx 15 xxx následujících xx xxxx, x xxxx xxxx xxxx xxxxx zapsány do xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§122a

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx i xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx též

a) poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxx uvedené x §122 xxxx. 3 xxxx. x) xx x) x x) xx x) x xxxxx xxxxxxx x §122 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxx pojištěnce,

1. jehož xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnost xxxxxxxx, xxxx

2. x xxxxx xxxxxxxxxxx dočasných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx jejichž trvání xxxxxxxxxx,

x) orgán ochrany xxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxx uvedené x §122 xxxx. 3 xxxx. x) xx x) x x) xx x) x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x §122 xxxx. 3 xxxx. x), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx značky xxxxxxxx, které se xxxxxx xxxxxxxxxx,

1. x xxxxx karanténě xxxxxxxxx, xxxx

2. x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jejichž xxxxxx xxxxxxxxxx;

xxxxx xxxxxxx v §122 odst. 3 xxxx. x) až x), x) x x) xx u) xx poskytují xx xxxxxx 3 xxx xxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx x §81 odst. 3 xxxx. x), x), x), f) x x) mohou xxxxxxxxx, x xx x xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovních xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx lékařům nebo x jimi xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; §114 xxxx. 3 xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.

§122x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 259/2017 Xx., 335/2018 Xx. x 164/2019 Xx.x xxxxxxxxx xx 1.1.2020

§123

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx, k xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x z mezinárodních xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxx x xxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx a ve xxxxxx důchodového pojištění.

(2) Xxxxxxxx registru zaměstnavatelů xxxx

x) Česká xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, jde-li x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) x oborech xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxx příslušníků x xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx spravovaném Xxxxxx správou sociálního xxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxxxxxxx vedou xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx firma, xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jeho xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) identifikační číslo xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx symbol plátce xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) o xxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx peněžních xxxxxx, x nichž xx xxxxxx účty,

g) x zrušení xxxxxxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx zaměstnavatelů xxxx xxxxxxxx

1. variabilní xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx jménem xxxxxxxxxxxxxx oprávněny xxxxxx xx tyto xxxxxxxxxx xxxxxx účtárny,

3. xxxxx xxxxxxxxxxx organizační xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx vymezený xxxxx xxxxxxxxxxx, pro xxxxx xxxxx mzdová xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx platů,

b) xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx není shodné x jeho xxxxxx, xxxxxxx zaměstnavatelů xxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx mzdové xxxxxxx,

2. xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx zaměstnavatele xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) X registru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx vedou údaje x služebních xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 x 4, xxxxx x služebních xxxxxx xxxxxxxxx přiměřeně x úvahu, xxxxx x těchto xxxxxxxx xxxxxx službu xxxxxxxxxxx, xxxxxxx pojištění xxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx xxx pro xxxxxxx x xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Údaje xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx 10 kalendářních xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx.

§123a

§123a xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 164/2019 Sb.

Xxx 4

Xxxxxxxxxx xxxxx

§123x

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxx xxxxx, xxxx-xx nezbytné xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx orgánům xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx x rozsahu x xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a tyto xxxxxx xxxxx dále xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx svojí xxxxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx zpracování xxxxxxxxx, xxxxx orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx od xxxxxx posledního použití xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Při xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zpracování xxxxxxxx údajů xx xxxxxxx obdobně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx.

§123x vložen právním xxxxxxxxx x. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

HLAVA X

XXXXXXXXXXX, SANKCE X PŘESTUPKY X XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x sankce

§124

Odpovědnost xx přeplatek

(1) Pojištěnec xxxx jiný xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxx jemu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx, anebo xxxxx xxxxxxx, xx dávka xxxx vyplacena xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx uhradit xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, že dávka xxxx xxxxxxxxx neprávem xxxx ve vyšší xxxxxx, než náležela, xx xxxxxxx uhradit xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Pojištěnec xx povinen xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x případě, xxx xx nemocenské xxxx xxxxxxxxx x x xxxx, xxx xx xxx přiznání xxxxxxx xxxxxxxxx v §25 xxxx. x) nenáleželo, xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx vypláceno xx dobu delší, xxx je stanoveno x §28 xxxx. 1, xxxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxx proto, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx přiznání starobního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nenáleželo xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §15 xxxx. 4 xxxx. x) a xxxx. 5 xxxx. b). Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx plátci dávky xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxx mu nemocenské xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx, x xxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx podle §31.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx odstavce 1 způsobilo více xxxxxxxx, odpovídají xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zavinění, xxxxx xx nedohodnou xxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodují xxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3 xxxxxx xxxxxxxxx 5 xxx xxx dne xxxxxxx xxxx dávky. Xxxxx xxxxxxx xx xxxx první xxxxxxx xx dobu xxxxxx x xxxxxx, xx xxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxx xxxx-xx na xxxxxx xxxxxxxxx prováděny xxxxxx x příjmu xxxx x xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx k úhradě xxxxxxxxx na dávce xxxxxx na základě xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vrátit xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx uhradit xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx nedosahuje částky 100 Xx; xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění. Orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dosud neuhrazený xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, kdo xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx, xxx xxxxxxxx xx přeplatek, může xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ve splátkách, xxxxxxxx xxx, jemuž xxxx placení xxxxxxxxx xx splátkách povoleno, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx včas xxxx xx správné xxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kterému xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nenáležela, xxxxx za xxxxx xxxxxx xx náležela xxxx xxxxx, se xxxxxxxxx xx vyplacené xxxxx zúčtuje x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxx období xxxxxx.

§125

Xxxxxxx xxxx odnětí xxxxxxxxxxxx

(1) Pojištěnci, který xxxxxxx xxxxx dočasně xxxxx neschopného pojištěnce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §64 odst. 1 xxxx. x), xxxx xxx nemocenské dočasně xxxxxxx xxxx xxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxx 100 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx porušení xxxxxx xxxxxx xxxx nesplnění xxxxxxxxxx této xxxxxxxxxxx, xx xxxx déle xxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxx nemocenské vyplaceno, xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xx nemocenském xx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dávky.

(3) Oprávnění xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx odejmout xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1 roku ode xxx, kdy k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx neschopného pojištěnce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při kontrole xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx došlo. Xxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxx x krácení nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxx řízení x xxxxxx.

§126

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Ten, xxx xxxxxxxx, xx x důsledku xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx došlo xx xxxxxxxxxxxx rozhodným xxx xxxxx nároku xx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx xxxxxxx. Nárok xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx nemocenského pojištění xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx vyplacena.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx nároku xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx x nerozdílně x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Je-li xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx dávka vyplacena, xxxxxxxxxx orgánu nemocenského xxxxxxxxx jen xxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxx se přitom xxxxxxx xxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx vypořádání xxxxxxxxx soudy.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxx vyplacené xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx tuto xxxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxxxx regresní náhrady xxxxxx xxxxxxxxx 5 xxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx vzniku xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx byla xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx jednání xxxxxxxxx x odstavci 1, nejpozději xxxx xxxxxxxxx 10 xxx xxx xxx vzniku xxxx sociální xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §124 xxxx. 4 věty xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx §124 xxxx. 6 x 7 xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx podat podnět xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx v tomto xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání majícího xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 2

Přestupky

§127

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) nesdělí xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xx xxxx žádost xxxxx xxxxx §117 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §78.

(2) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §104 xxxx. 3.

(3) Za xxxxxxxxx podle odstavců 1 x 2 xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx do 20&xxxx;000 Xx.

§128

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx pro xxxx xxxxx xx pojištění x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx §103 xxxx. 1 písm. x) xxxx xx neosvědčí xx lhůtě xxxxxxxxx x §103 xxxx. 2,

x) neohlásí xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro nárok xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx §103 odst. 1 xxxx. x),

x) neoznámí xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxx §103 xxxx. 1 xxxx. f), xxxx

x) nepředá xxxxxxxxxx, x nímž xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxx podle §103 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx práce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 2 xxxx. x) nebo x), x to je-li xxxxxxxxxxxx, x období xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx-xx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx služebního xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx v určeném xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxx příslušného orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx posouzení zdravotního xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxx §64 odst. 1 xxxx. c),

c) nesdělí xxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx místo xxxxxx, xx kterém xx xxxx v době xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxxx, xxxx uvede xxxxxxxxxxxx adresu xxxxxx xxxxx xxxxx §64 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xx povinen xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo komplexní xxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx lékaři xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §64 xxxx. 1 xxxx. x).

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxx pokutu xx 20&xxxx;000 Kč.

§129

(1) Xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zaměstnavateli xxxxx xxxxxxx x §103 xxxx. 3,

x) nesdělí xxxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxx zaměstnání xxxxx §103 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předem xxxxx xxxxx pobytu xxxxx §56 xxxx. 3, nebo

d) x xxxxxxx x §64 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx zaměstnavatele x xxxxxxxxxx x xxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (karantény), x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x změně xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 14 kalendářních xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 20&xxxx;000 Kč.

§130

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku tím, xx

x) nesdělí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxx xxxxx §104 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x), xxxx

x) x xxxxxxx x §104 xxxx. 1 xxxx. x) xx na výzvu xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx místo xx xxxxxx provedení xxxxxxxx xxxxxx povinností v xxxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xxx xxxxxx xxxxxx xx 20&xxxx;000 Kč x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx do 10&xxxx;000 Xx.

§131

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x §92 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 1,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx účtárnu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle §93 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje xxxxx §93 odst. 3,

x) xx xxxxxxxxx x registru zaměstnavatelů xxxxx §93 xxxx. 4,

x) neodhlásí svou xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zaměstnavatelů xxxxx §93 odst. 5,

x) xxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx pojištění xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zaměstnání xxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx §94 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxx xxxxx xxxxx §94 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x dávku x xxxxx podklady potřebné xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx podle §97 odst. 1 xxxx první xxxx 2,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo další xxxxxxxx potřebné xxx xxxxxxxxx nároku xx xxxxx a xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx neoznámí xxxxxxxxxxx, které xxxxx xxx vliv na xxxxxxx dávky podle §97 xxxx. 1, 2, 3 nebo 7,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx §97 xxxx. 1 xxxx xxxx. 4, 5 xxxx 6,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x nápravě nedostatků xxxxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxx xxxxx §98 xxxx. 2,

x) v xxxxxxx x §98 xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stanovený xxx xx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx kontroly plnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx okresní správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §98 odst. 1 anebo x xxxx nepodá hlášení xxxx nepředloží xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §95,

x) neuschová xxxxxxx o skutečnostech xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx §95 xx xxxx xxxxxxxxxx x §96 větě xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx správě xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxx, xxx budou xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §96 věty xxxxx,

x) xxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení informaci xxxxx §65 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx b), nebo

r) xxxxxx neprodleně žádost xxxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx x provedení lékařské xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §62 xxxx. 1.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. l) xxx xxxxxx pokutu xx 10 000 Xx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) x m) až x) xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx 100&xxxx;000 Xx.

§132

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §113 xxxx. 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx povinnost zachovat xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x nimi xxxx které xx xxxxxxxxx při xxxxxx xx xxxxxx pojištění.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 100&xxxx;000 Xx.

§133

(1) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxx osoba se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxx písemné xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx písemné xxxxxxxxxx dávky, xxxxx xx byla xxxxxxxxx xxxxx §112 odst. 2 xxxx xxxxx.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx 20&xxxx;000 Kč.

§134

(1) Fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx neodhlásí xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §93 odst. 4.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 20 000 Xx.

§135

§135 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§136

§136 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§137

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zaměstnavatelů xxxxx §93 odst. 4.

(2) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 20&xxxx;000 Xx.

§137x

§137x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§138

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §54 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxx xxxxxxxx podle §61 xxxx. 1 písm. x) nebo xxxxxxxx xxxxx §69 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx §72g odst. 1 písm. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 1 xxxx. x) a xxxx. 2 xx 4 nebo xxxxx §72f písm. d) xxxx §72g xxxx. 1 písm. x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §105 xxxx. 4,

c) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pojištěnce, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobu xx kontrole podle §61 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §69 písm. x) xxxxx §72g xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nástup x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx neschopného xxxxxxxxxx xx své xxxx xxxx xxxxxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x péče jiného xxxxxxxxxxxx lékaře do xxx xxxx xxxxx §61 xxxx. 1 xxxx. q) a xxxx. 2 až 4,

x) neoznámí orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx sídla, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 1 xxxx. r),

f) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §61 odst. 1 xxxx. n) x xxxx. 2 xx 4,

x) neoznámí xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx xxxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §61 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 xx 4,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §61 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx podle §69 xxxx. g) xxxxx xxxxx §72g xxxx. 1 xxxx. x),

x) povolí xxx xxxxxxxxxxx souhlasu orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnce x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §56 xxxx. 3 xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx o vzniku xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx x případech uvedených x §57 odst. 3 nebo §57 xxxx. 5,

x) překročí xxxxxxxxx xxxxxxx x §54 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxx x období xxxxxxx roku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx rozhodnuto xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §75 xxxx. 1,

x) neinformuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx jejich rozsahu xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx změny xxxxx pobytu xxxxxxxxxx x době xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §61 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 až 4,

x) x rozporu x §61 odst. 1 písm. i) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx neumožňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x vzniku xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx den xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x místo xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §61 xxxx. 2 xx 4,

x) x xxxxxxx s §61 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx své xxxx x den xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx, xxx nástupu x xxxxxxx xxxx x xxx ukončení xxxxxxx xxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dosavadní xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterého xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dostavit xx xxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx nejdéle xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx x rozhodnutí o xxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xx xxx péče xxxx xxx propuštění xxxxxxxxxx xxxxx xx své xxxx xxxxx §72g xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxx příslušnému xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx své péče xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxx xxxxxx ošetřujícího xxxxxx xx své xxxx xxxxx §72g xxxx. 1 písm. x), xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx lékařské xxxxxxxx xxxxx §72g xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxxx xx žádost xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle §77 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx uvedené v §77 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx zpracovat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §77 odst. 1 xxxx. b) xxxx xxxxxxx xxxx povinnost xx xxxxx uvedené x §77 xxxx. 3,

x) xxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx nahlížení xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zdravotnickou dokumentaci xxxxx §77 odst. 2 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x §77 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx ošetřované xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §70 xxxx §72f xxxx. x), xxxx

x) x xxxxxxx s §105 nepotvrdí xxxxxxxx xxxxxxxxx, její xxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx anebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx j) x m) xx x) lze xxxxxx xxxxxx do 10 000 Xx, xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxxx 2 xxxxxx xx 50 000 Xx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx 100 000 Xx.

§138x

(1) Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §54 odst. 1 xx xxxx dopustí xxxxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx x §61 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx §69 písm. x) xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx potřeby xxxxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §61 xxxx. 1 xxxx. x) nebo §69 xxxx. e) anebo §72g xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx x ukončení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx důvody xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx ošetřování nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx péče,

c) xxxxxxxx dobu, xx xxxxx xxxx vycházky xxxxxxx, nebo povolí xxxxxxxx mimo rozsah xxxxxxx x §56 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx lékaře xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxx §56 xxxx. 6,

x) x xxxxxxx x §61 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx dosavadní xxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxx xxxxxxxx 30. kalendářním xxxx po dni xxxxxxxx xxxxxx předpokladu,

e) x xxxxxxx s §61 xxxx. 1 xxxx. x) nestanoví xxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §61 xxxx. 1 xxxx. x) neposoudí, zda x xxxxxxxxxx došlo x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx 180 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx, zda xx xxxxxxxxx xxxx pojištěnce xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx, potřeby xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxx xxxxx §61 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §69 xxxx. x) nebo §72g xxxx. 1 xxxx. x) anebo xxxxx §74 odst. 5,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §69 xxxx. c),

i) xxxxxxxxx pojištěnci na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, xxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §61 xxxx. 1 xxxx. x) a xxxx. 2 xx 4 xxxx xxxxx §69 xxxx. x) xxxxx podle §72g xxxx. 1 xxxx. x), xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xx předepsaném xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) neinformuje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pojištěnce ve xxxxxxxxx lhůtě o xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx x diagnóze xxxxx §61 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 1 xxxx. x),

x) x xxxxxxx x §61 xxxx. 1 xxxx. v) nesdělí xxxxxxxxxxxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §65 xxxx. 2 písm. x),

x) x xxxxxxx x §61 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nesdělí xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx poškození xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx provádění xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §61 xxxx. 1 xxxx. x),

x) neohlásí x vojáka x xxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxx v xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx lékaři do 7 kalendářních dnů xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §66 odst. 2,

x) nestanoví těhotné xxxxxxxxxx očekávaný den xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §67 písm. x),

x) x rozporu s §67 xxxx. x) xxxxxxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx, xx pojištěnka xxxxxxxx, x den xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx peněžitá pomoc x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx s §67 xxxx. c) xxxx §67a xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře uvedené x §61 xxxx. 1 písm. x) x w),

s) x xxxxxxx x §67 xxxx. d) nepotvrdí xx předepsaném xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx x xxxx pečovat xxx závažné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [§32 xxxx. 1 xxxx. d)], xxx které xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §57 xxxx. 1 xxxx. e), kdyby xxxx xxxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §59 xxxx. 2 nevyznačí xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §72f písm. a) xxxx §72g odst. 2 písm. x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxx xxxxx §72b xxxx. 2, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxx anebo xxxxxxxxx xx rozhodnutí x vzniku potřeby xxxxxxxxxx xxxx den xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x hospitalizace,

v) xxxxxxxxx termín, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx povinna xx xxxxxxxxxx x hospitalizace xx dostavit ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §72f xxxx. a) xxxx x), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx §72f písm. x) nebo §72g xxxx. 1 písm. x) anebo §72g xxxx. 2 xxxx. x),

x) v xxxxxxx x §61 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx svou xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx nechrání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře před xxxxxxxxx, xxxxx neoznámí xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxx x §67a xxxx. x) nepotvrdí xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxx den přijetí x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000 Kč.

§139

(1) Poskytovatel xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxx xxxxx neschopného xxxxxxxxxx xxxxx §62 xxxx. 2.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx uložit pokutu xx 10 000 Xx.

§140

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx x §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx podle §106.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx 50&xxxx;000 Xx.

§141

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, že xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §107.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx do 20&xxxx;000 Xx.

§142

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx zprostí xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx došlo x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. 3 x prokáže-li, xx xxxxxxxxxxx nebo smluvního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxx 3 xxxx; xxx-xx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx horní xxxxxxx xx xxxxxxx 100&xxxx;000 Xx, xxxx xxxxxxxxx xxxx 5 xxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx doba xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 5 let od xxxx xxxxxxxx; xxx-xx x přestupek, xx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx, jejíž horní xxxxxxx xx xxxxxxx 100&xxxx;000 Xx, xxxxxxxxxxx xx přestupek zaniká xxxxxxxxxx 7 xxx xx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxx zahájením xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opakování xxxxxxxxxx majících xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstatu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Při ukládání xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx, xx xxxxxxxx xxxx zahájením xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx účinná xxxxxxxx x nápravě, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx následek xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutkovou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v oborech xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx orgány.

(6) Xxxxxxx orgán, xxxx xxxxxx xxxxxx, věc xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx zjištění xxxxxx x xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx ze spáchání xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxx nápravě, nebo xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobený xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx vedlo k xxxxxxx xxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxx o xxxx přestupcích xx xxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx podstata se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pojistného xx sociální xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx postavení.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx přestupky x řízení o xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx dotčené xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxx vybírá x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXXX VI

ŘÍZENÍ VE XXXXXX XXXXXXXXX

§143

Xxxxxxx řád xx nevztahuje na xxxxxxx, xxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, věznic x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto zákona.

§144

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx účastníkem xxxxxx také xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx účastníka xxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx podle §51 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx také xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

§145

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxxx účasti xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx zahajuje xx xxxxx xxxxxxxxxx, jeho xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx.

(2) Řízení x dávku xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §109 xxxx. 3 xx 7 xxxx xxxxx §153 odst. 6.

(3) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx po uplynutí xxxxxxxx doby (§27) xx xxxxxxxx na xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxx xxxxx nejpozději xx 3 xxxxxx xxx dne, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxx xxxx vyplácené nebo xxx xxxxxxxx dávky, x xxxxx xxxxxx xxxx o zastavení xxxx xxxxxxx x xxxxxx x přiznání xxxxx xxxxxxxx odepřené xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx úřední.

(5) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx náhradě se xxxxxxxx z xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx x xxxxxxxxx přeplatku xx xxxxx xxxx regresní xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§146

Vysvětlení x čestné xxxxxxxxxx

(1) K xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx podnětů x xxxxxxxxx zjištění xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx, xxxxx by mohla xxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení z xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x písemné xxxxx.

(2) Orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx účastníka xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx je účastník xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

§147

Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Lhůta pro xxxxxx rozhodnutí se xxxxx dob xxxxxxxxx xx správním řádu xxxxxxxxxx též o xxxx, xx kterou xx došetřují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx právnických xxxx fyzických xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (zabezpečení), x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §77 odst. 1 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění, x o xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovil xxxx, xxx podání xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx x xxxxxxx nemocenského xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podána dříve xxx 1 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, běží lhůta xxx vydání rozhodnutí xx počátku 1 xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§148

§148 zrušen právním xxxxxxxxx č. 470/2011 Sb.

§149

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx zaměstnavateli x xxxxxx o

a) xxxxxxx nebo odnětí xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) povinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx nemocenském xxxx x výši xxxxxx xxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x výši xxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxx pojištěnce, xxxxxxx byla v xxxxxxxx xxxxxxxx události xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Do xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx doručují xxxxxxxxxx, u xxxxx xx den doručení xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx lhůty xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nedodržení těchto xxxx by xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

(3) Orgán nemocenského xxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx xx dávce, xxxxxxxx náhrady xxxx xxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxx příslušného xxxxx xxxxx doručení.

(4) X případě xxxxxxxxxx xx xxxxxx ustanoví xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx zdržují x xxxxxx nebo jejichž xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx jiná adresa xxx xxxxxxxxxx je x xxxxxx, jen x xxxxxxx, že xx xxxxx x xxxxxxxxx ve věcech xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx nebo regresní xxxxxxx.

§150

Rozklad

Proti rozhodnutí Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel, Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx x Úřadu xxx zahraniční styky x informace xxx xxxxx rozklad, o xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ředitelé, kteří xxxxx x xxxx xxxxxx bezpečnostních xxxxx.

§151

Xxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx přípustné proti xxxxxxxxxx o

a) xxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx ukončení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) povolení xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xx dávce xxxx zaplatit regresní xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx účastník xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx také xx své náklady.

§152

Xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a rozklad

a) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx jímž byla xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx dlouhodobé xxxx,

x) x xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xx být přiznána xx xxxxx xxxx xxxx od xxxxxxxxxx xxxx.

§153

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx o

a) xxxxxx xx výplatu dávky x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) zániku nároku xx výplatu dávky x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx již nejsou xxxxxxx,

x) x přeplatku xx nemocenském v xxxxxxxx zpětného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §124 xxxx. 8.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx řízení, xxxxxxx xx toto rozhodnutí,

a) xxxx-xx dávka přiznána, xxxxxx xxxx výplaty,

b) xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxx, formou xxxxxxx xxxxx x nově xxxxxxxxx xxxx,

x) došlo-li x zániku xxxxxx xx xxxxxxx dávky, xxxxxx xxxxxxxxx její xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx.

(4) Zahájení xxxxxxxxxx řízení se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx řízení xx rozhodnutí xxxxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx [§84 xxxx. 2 písm. x)].

(6) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx výplaty dávky xxxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx rozhodnutí x xxxxx, x xxx xxxxx důvody xxxxxxxxxx x výsledkem xxxxxx xxxxxx. Podáním xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx o xxxxx.

(7) Xxxxxx-xx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zahájení xxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx běží xxx dne, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení.

§154

Xxxxxxxxxx o ukončení xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx péče

(1) Xxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, potřeby xxxxxxxxxx xxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx 3 xxx ode xxx, xxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx.

(2) Orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, může x odvolání xxx xxxxxxxxxx, x to xx xxxxx do 7 xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx vyhoví. Xxxxxxx-xx xxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx 15 xxx od xxxxxxxx odvolání.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx rozkladu xxxxx §150.

§155

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 3 x 6 x §57 odst. 3 x 5 xx xxxxxxx řád xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §56 xxxx. 3 x 6 a §57 xxxx. 3 x 5 xxxx xxxxxx o udělení xxxxxx souhlasu xxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx mu xxxxxx xxxx xxxxxxxx, a x této xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře; xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx ošetřujícího xxxxxx, má xx xx xx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx.

§156

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx základě xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxx §88 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tvrdosti.

(3) Xxxxxx x odstranění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxx, x xxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx soudní xxxxxx. Pokud je xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx, x níž se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x době, xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx se přeruší.

(4) X xxxx žádosti x xxxxxxxxxx tvrdosti xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx žádost xxxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx nová xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx bude o xxxxx vyrozuměn.

(5) X xxxxxx o odstranění xxxxxxxx xx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxxx xx 90 dnů ode xxx zahájení řízení.

(6) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx odůvodnění.

(7) Odvolání xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

§157

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění nemají xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx věcech pojištění xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uložit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx přeplatek xx xxxxx a xxxxxx x povinnosti zaplatit xxxxxxxx xxxxxxx tomu, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

§158

Soudní xxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o

a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 14/2015 Sb.,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v případech xxxxxxxxx v §39 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx ukončení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx ošetřovného x xxxxxx xxxxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx ukončení xxxxxxxxxx xxxx,

x) povolení xxxxxxx xxxxxxxxx na dávce xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx splátkách a x zrušení xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx neuhrazeného xxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxx neuhrazené xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§159

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx správním xxxxxxx xx xxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§160

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Není-li x tomto xxxx xxxxx xxxxxx stanoveno xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx údajů, jde-li x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx,

x) kdy xx o nich xxxxxxx xxxxxxxx dozvěděly, xxx-xx x údaje xxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(3) Xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx v xxxxxxx xxx sdělených, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, pokud xx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xx své žádosti xxxxx. Věta xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx subjektem orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§160x

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je povinen xxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxx66a) xxx xxxxx, xxxxx xxxx evidenci xxx xxxxxx, avšak xxxx xxxxx z ní xxxxxx x elektronické xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§160x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 305/2008 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2009

§161

Splnění xxxxxxxxxx povinnosti

Za xxx xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxx předáno xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě podle §91a též živnostenskému xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podání. To xxxxx xxxxxxx, podává-li xx xxxxxxxxx k xxxxxx xx pojištění xxxx odhláška x xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx-xx xxx xxxx xxxx učiněn xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx

§162

(1) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx nebo xxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx do xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zprávou

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxx xxxx právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podpisu81), nebo

b) xxxxxxxxx prostřednictvím elektronické xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx občanským xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx možnost xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx učinit xxxxx

x) x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx na elektronickou xxxxxx určenou orgánem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx datové xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; podání xxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx zprávy, x xx ve xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx podání xxxx xxxx úkon tyto xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx x xxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx upozornit xxxx, xxx xxxxxx podání xxxx xxxx xxxx x elektronické xxxxxx, xxxxx nesplňuje xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx x xx xx, že xx x xxxxxx podání xxxx jinému úkonu xxxxxxxxxx. Xxxxx nemocenského xxxxxxxxx může určit xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx příslušného orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx podání xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx techniky, xxxxx xx xx do xxxxx, formy x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Písemná xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění; xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx písemných xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx příslušného xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx podatelna xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx hodiny pro xxxxxxxxx, ve kterých xx xxxxx x xxx učinit xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x podání xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx adresu své xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx určenou příslušným xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx tiskopisů x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x elektronické podobě xx formě xxxxxx xxxxxx a adresu xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) formu technického xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx v elektronické xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx odstavce 2 písm. a) xxxxxxxxxxx v elektronické xxxxxx, x xxxxxxxx, xx nichž xx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxx předkládají,

e) podání x xxxx xxxxx, xxxxx xxx učinit xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x).

§163

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xx předkládají x xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxx být opatřeny xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, pokud orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§163x

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, potvrzení x xxxx trvání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx práce xxxxxxxxxxx pojištěnce, xxxx xxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x nařízení, xxxxxx xxxx ukončení xxxxxxxxx, xxx-xx o písařské xxxxx a zřejmé xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nebo o xxxxxxxxxxxxxx.

§163x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 259/2017 Xx., 335/2018 Sb. x 164/2019 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2020

§164

Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx podle xxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxx, xxxxx xx pojmenováním xxxx xxxxxx shoduje xx dnem, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx. Není-li xxxxxx xxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x měsíci.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx nebo svátek69), xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx nejblíže xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

§165

§165 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 255/2020 Sb.

§166

Zástavní xxxxx

Xxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vykonatelné xxxxxxxxxx xx přeplatku xx xxxxx, regresní xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx rozhodnutím xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx, regresní xxxxxxx xxxx pokutě; xxxxxxxxxx §104i xxxxxx x organizaci a xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x zřízení xxxxxxxxxx xxxxx x majetku xxxxxx pojistného, který xx dluh xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx.

§167

Xxxxxxxxx opatření při xxxxxxxx x nebezpečí xxxxxx xxxxxx

Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx rozumějí xxx xxxxxxx69a), karanténní opatření xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx xxxxxx xxxxx činnosti, který xxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx výdělečné činnosti74), x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx epidemii x xxxxxxxxx xxxxxx vzniku xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xxx-xx o xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z nákazy x ostatními xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxx činnosti x xxxxxxxxx epidemie xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx70), brání-li xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pojištěncům xx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx mimořádných x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx větě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx71) xxxxx §105 xxxxxxx; xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §109 xxxx. 3 xxxx. x) x xxxx. 5 písm. x) xxxxxxx.

§167x

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx72), xxxxx x xxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx vydávají xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení.

§167a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 305/2008 Sb. x účinností xx 1.1.2009

§167x

§167x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 164/2019 Sb.

§167x

Xxxxxxxxxxx xxxxxx zahraniční xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx, x nímž Xxxxx republika xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxx zabezpečení, xxxxx xx xxxx složka xxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx, plní úkoly xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

§167x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 470/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§167x

Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx účastného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x kalendářním xxxxxx, jestliže xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx nejpozději xx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xxxxx následuje po xxxxxxxxxxx měsíci, xx xxxxx xx toto xxxxxxxx platí.

§167e

Zvláštní xxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních sborů x zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx zvláštní postupy xxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Xxxxxxxx postupy podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx

x) příslušníci

1. zpravodajské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

2. Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

3. Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx,

4. Generální inspekce xxxxxxxxxxxxxx sborů,

5. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) zpravodajské služby Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx inspekce bezpečnostních xxxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx,

x) orgány nemocenského xxxxxxxxx.

(3) Zvláštní postupy xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxx.

§167x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 259/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 18.8.2017

§167f

Správce xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zpravodajským xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx plnění konkrétních xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

§167f vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 259/2017 Sb. s xxxxxxxxx od 18.8.2017

§167x

Xxxxxxxxx evropských xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx účastni xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v České xxxxxxxxx funkci evropských xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "evropský pověřený xxxxxxx").

(2) Xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx považuje xxxxxx zastupitelství, xxxxx xxxx xxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx na xxxxxxx dávek evropskému xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §16 xxxxxxx, xxxxx xx mu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx.

§167x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 315/2019 Sb. x xxxxxxxxx od 1.12.2019

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

HLAVA I

PŘECHODNÁ XXXXXXXXXX

§168

(1) X xxxxxxxx xx dávky, xxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 x x xxxxx xxxxxx xx tohoto xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x přiznání, odnětí xxxx změně xxxx xxxxxx dávek xx xxxx xxxx 1. xxxxxx 2009, x xxxx x xxxx xxx xxxx pravomocně xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx xxxx 1. lednem 2009.

(2) Xxxxx, xx xxxxx vznikl xxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009, xx za xxxx xxxx xxxxx xxxx poskytují xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx před 1. lednem 2009; xx platí i x xxxxxxx, xx xxxxx xx poskytování xxxxx xxx xxxxxxxx xx xx 31. xxxxxxxx 2008. Ustanovení xxxx první xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx dobu xxxx 1. xxxxxx 2009.

§169

(1) Nemocenské, na xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1. lednem 2009 x xxxxx xxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Peněžitá xxxxx x mateřství (peněžitá xxxxx), xx kterou xxxxxx nárok xxxx 1. lednem 2009 x tento xxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, xx xxxxxxxx xx peněžitou xxxxx v mateřství xxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx nárok xxxx 1. lednem 2009 x xxxxx xxxxx trvá po 31. xxxxxxxx 2006, xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x těhotenství x xxxxxxxxx, na který xxxxxx xxxxx před 1. lednem 2009 x xxxxx xxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, xx xxxxxxxx xx vyrovnávací xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§170

(1) Xxxxx xxxxxxx x §169, na xxxxx vznikl xxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 x xxxxx xxxxx xxxx po 31. prosinci 2008, xx po 31. xxxxxxxx 2008 xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx výši podle xxxxxxxx účinných ke xxx 31. prosince 2008, xxxxx xx xxxx nestanoví xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx úpravy xxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxx částky xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu x xxxx 2009 podle xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. prosince 2008.

(2) U dávky xxxxxxx x §169 xxxx. 4 xx xx denní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2008.

§171

(1) Dávky, xx xxxxx xxxxxx nárok xxxx 1. xxxxxx 2009 a xxxxx xxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008 po xxxx xxxxxxx 1 xxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx těchto xxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008. Xxx-xx xxxx xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx před 1. lednem 2009, xxxxxxxx xx xx 31. prosinci 2009, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 se po 31. xxxxxxxx 2008 xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 2008; vyplácí-li xxxx xxxxx xxxxxxx správa xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxxx xx xx 31. xxxxxxxx 2008 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §110 odst. 7.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx dávku xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008.

§172

(1) Xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009, xxxxx xxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2008 x x tomuto dni xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx po 31. prosinci 2008 x x xxxx xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x to xx podmínek, xx xxxx a xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2008; xx 15. xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu stanoveného x xxxxxx dni xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008.

(2) Rozhodnutí x dobrovolném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x dočasném xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxx 1. xxxxxx 2009, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx 31. prosinci 2008.

§173

(1) Výše xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §169 odst. 3 xx xx 15. xxxxxxxxxxxx dne xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx dni xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. prosince 2008.

(2) Xxxxxxx-xx potřeba xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xx 31. xxxxxxxx 2008, xxxxx se xxx podpůrčí xxxx xxxxx §40 xxxx. 3.

§174

(1) Podle xxxxxx xxxxxx se xx 1. ledna 2009 xxxxxxxx x nároky xx peněžitou xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x nezakládaly xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx; xx xxx xxxxxx nároku xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx se x xxxxx případě xxxxxxxx 1. xxxxx 2009. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx toho xxxxxx v případě xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx podmínek nároku xx peněžitou xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) U xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 x xxxxx xxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, xxx xx 31. prosinci 2008 uzavřít xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 písm. e).

(3) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xx peněžitou xxxxx x xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx, lékařem xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008 a xxxxxxx osmého xxxxx xxxx očekávaným xxxx xxxxxx spadá do xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009, xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009.

(4) Xxxxx-xx xxxx 1. xxxxxx 2009 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pomoci x mateřství (xxxxxxxx xxxxxx) xxxxx §12 xxxx. 1 xxxxxx x prodloužení mateřské xxxxxxxx, x dávkách x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx na xxxx x nemocenského xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx po 31. xxxxxxxx 2008, xxxxxxxxx xx po xxxxx přerušení xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008.

(5) Podal-li xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 xxxxx xxxxx na zahájení xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x dítě xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx vyplácí xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2009 x xxx, že xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx dne podání xxxxxx soudu na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xx xxxx studia xxxxx §32 xxxx. 4 xxxx. a) xx xxxxxxxx též xxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009, xxxxx toto studium xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke dni 31. prosince 2008.

(7) Xxxxxx-xx v xxxx 2009 nárok na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx v ochranné xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx x žáků, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx podle předpisů xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008.

§175

Xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009, xxxxx xxxx xxxxx v xxxxx xxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnost podle xxxxxx zákona.

§176

(1) X prokazování xxxxxx x x xxxxxxxxxx dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v §175 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008.

(2) Dávky, na xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 x xxxxx xxxxx xxxx po 31. xxxxxxxx 2008, xx po 31. xxxxxxxx 2008 xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. prosince 2008, xxx-xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx 1. lednem 2009. Xxx-xx nárok xx tyto xxxxx xxxxxxxx xx po 31. xxxxxxxx 2008, xxx k uplatnění xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx skutečností pro xxxxx xx výplatu xxxxxx tiskopisy xxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2008 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx platí xxxxxxx xxx v xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx zanikl před 1. xxxxxx 2009, xxxxx dávka xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx vyplacena.

§177

Xxxxx, xxxxx náležely xx xxx 31. xxxxxxxx 2008 studentům x xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx okruhu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx a jednatelům xxxxxxxxxxx s ručením xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxx xxxxxxxx účinných k xxxxxx dni, xx xx 31. prosinci 2008 xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxx.

§178

(1) Xxx, xxx xxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx x malé xxxxxxxxxx) ke xxx 31. prosince 2008 x xxxxxxxx x xxxx, členů xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx x jednatelů xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx x komanditistů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx osoby xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2009 z pojištění x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx je třeba xxxxxxx xx 31. xxxxx 2009, x xx xxxxxx seznamu, x xxxx se xxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx číslo xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxx název (xxxxx x xxxxxxxx) x xxxxx (místo xxxxxxxx xxxxxx) zaměstnavatele; xxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxx těchto xxxx, x výjimkou xxxxxxxx x xxxx, xxxxxxx od 1. xxxxx 2009 xxxxx xx xxxxxxxxxx pojištění.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx okresní xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xx 31. ledna 2008

x) u zaměstnance, xxxxx xxxxxxxxxx bylo xxxx 1. xxxxxx 2009 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxx před 1. xxxxxx 2009 xx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, xxx xx xx 1. xxxxx 2009 xxxx xxxxxxxxxx zaměstnáním xxxxxx xxxxxxx podle §7 xxxx. 1,

x) u xxxxxxxxxxx uvedených x §5 xxxx. x) xxxxxx 4, 5 x 12, jejichž xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 xx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, zda xx xx 1. xxxxx 2009 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1,

x) u xxxxxxxxxxx uvedených x §5 písm. x) xxxxxx 1, 6 x 15, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx před 1. xxxxxx 2009 xx xxxxxx po 31. xxxxxxxx 2008, xx 31. xxxxxxxx 2008 xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx a od 1. xxxxx 2009 xx xxxxxxxxxxx malého xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1, xxxx xxxxxxxxxx,

x) u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx název x xxxxxx zahraničního zaměstnavatele, xxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, kde xx xxxxxxxxxx zaměstnavatel tohoto xxxxxxxxxxx sídlo, x xxx xx smluvní xxxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2009 pojištěn xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx trvale x xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 do xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, xx xxxx zaměstnání od 1. xxxxx 2009 xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx povinen současně xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx důchodovém xxxxxxxxx ve xxxxx, x xxxx xx xxxxx trvalého výkonu xxxxx.

(3) Ten, xxx xxxxxxxx xx 31. xxxxx 2009 povinnost xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx u okresní xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxxx správního xxxxxxx, za xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx.

§179

Xxxxx xx pojištění x xxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxxxxxx x §6 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. lednem 2009 x xxxxx xxxx x po 31. xxxxxxxx 2008, se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke dni 31. xxxxxxxx 2008.

§180

§180 zrušen právním xxxxxxxxx č. 470/2011 Sb.

§181

(1) Účast xxxx xxxxxxxxxx výdělečně činných xx xxxxxxxxx před 1. xxxxxx 2009 xx posuzuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxx dnem. Xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx xx xxxxxxxxx potřebné xxx xxxxx xxxxxx xx nemocenské x xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008 se xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx první.

(2) Byla-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pojištění xx dni 31. xxxxxxxx 2008 xx xxxxxxx přihlášky xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009, xx po 31. xxxxxxxx 2008 xxxxxxx xxxxxxxxx nadále xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx od 1. ledna 2009.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx 1. xxxxx 2009 za xxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx nedoplatí xx 31. xxxxx 2009, xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2009; pokud xxxx xx 9. xxxxx 2009 xxx xxxxxxxx doba xxx xxxxxxxxxxxx měsíců po xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pojistné, xxxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 2008.

§182

Účast státních zaměstnanců [§5 písm. a) xxx 3] xx xxxxxxxxx vzniká nejdříve xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §10 odst. 6 xx použije xxxxxxx v případě, xx xx pracovní xxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxx bezprostředně služební xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§183

Pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xx xxxxxxx základ xxxxxxxx x době xxxx 1. xxxxxx 2009 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, x xx x xxxx xxxxxxxxxxxx měsících xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xx období xxxx 1. xxxxxx 2009, v xxxxx xxxx xxxxxxx pojištění xxxxxx xxxx.

§184

(1) Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx počala xxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 x neskončila xx dni 31. xxxxxxxx 2008, xx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2007 xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx 31. prosince 2008.

(2) X osob xxxxxxxxx x §178 xxxx. 1 xxxx první, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 31. prosince 2008, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx 1. xxxxx 2009 xx xxxxxxxx a xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§185

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxx 1. xxxxx 2009, xxxx xx xxxxxxxxx xxx (§18 odst. 7) x xxxxxxxxx xxxxxx před tímto xxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) X zaměstnanců xxxxxxxxx v §5 xxxx. a) xxxxxx 4, 5 x 12, xxxxxxx zaměstnání xxxxxxxx x xxxxxx xxxx 1. lednem 2009 do xxxxxx xx 31. prosinci 2008, se xxx xxxxx stanovení rozhodného xxxxxx xxxxxxxx za xxx xxxxxx xxxxxxxxx 1. xxxxx 2009.

§186

Xxxxxxxxxx se nemůže xxxxx §47 xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx dávek, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009. Xxx možnost xxxxxx xx xxxxxx xx nemocenské, které xxxxxx xx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009, xx xxxxxxxxx xxxxx předpisů účinných xx xxx 31. xxxxxxxx 2008; xx xxxxx x xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx nemocenského dojde xx 31. xxxxxxxx 2008.

§187

Xxxxx rozhodnutí ve xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009. Xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx zahájen po 31. prosinci 2008, xx xxxxxxx podle xxxxxxxx platných xx 31. xxxxxxxx 2008 x xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx vykonatelnosti xxxx 1. xxxxxx 2009.

§188

(1) Xxxxxx z xxxxx, x jejichž xxxxxxxxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, xx řídí xxxxx xxxxxxx; xx xxxxx x xxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxx xxxx 1. lednem 2009.

(2) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx před 1. xxxxxx 2009, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2009. Xxxxxx z dávek xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008 neprovedou xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx období před 1. lednem 2009.

§189

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx řídí xxxxx xxxxxxx i tehdy, xxxxxxxx-xx se údaje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009.

(2) Xxxxxx-xx dožádaná xxxxxxx xxxx právnická osoba xxxxxx x sdělení xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, xxxxxxxxx xx xxxxx tohoto xxxxxx i tehdy, xxxxxxxx-xx se žádost x xxxxxxx xxxxx x období xxxx 1. xxxxxx 2009.

§190

(1) Xxxxx období, xx xxxxx byla xxxxx (xxxx část) xxxxxxxxx neoprávněně, xxxxx xx doby xxxx 1. lednem 2009 x xx 31. xxxxxxxx 2008, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na dávce xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx 31. prosince 2008.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx (§124 odst. 5) xxxxx xx xxxxxx, kdy xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na dávce xx xxxxxxxxx (§124 xxxx. 6) xxx x xx xxxxxx xxxxxx vzniklé xxxx 1. xxxxxx 2008.

§191

Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx před 1. xxxxxx 2009, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke dni 31. xxxxxxxx 2008, x když xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxx až xx 31. xxxxxxxx 2008 xxxx xxxx-xx řízení x tomto xxxxxxxxx xx porušení zahájeno xx 31. xxxxxxxx 2008.

§192

Zemřel-li pojištěnec xxxx 1. xxxxxx 2009, xxxxxxxxx se xxx xxxxxxxx nároku xx xxxxxxx dávek xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxx xxxx; to xxxxx x xxxxx, xx-xx xxxxx vyplácena xx 31. xxxxxxxx 2008. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx, pokud xxxxx xxxxxx za xxxxxx před 1. xxxxxx 2009.

§193

Zaměstnavatel, xxxxx byl xxxx 1. xxxxxx 2009 xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008 za xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx vydat xx xx 8 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2008 x x výši xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2008 x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx kalendářního xxxx 2008 xxxxxxxx; xxxxx xxxx těchto základů x xxxxx xx xxx 2008 činí xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x 1. xxxxx 2008, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx první xxxxx xxxxxxx xxx xxx 2009 v xxxxxxx, xx tento xxxxxxxxxxxxx vyplácí x xxxx 2009 xxxxx xxxxx §171 xxxx. 1.

§194

(1) Řízení xx xxxxxx xxxxxxxxx zahájené xxxx 1. xxxxxx 2009 a pravomocně xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx předpisů účinných xx dni 31. xxxxxxxx 2008. Xxxxxx xxxxx věty první xxxxxxx xxxxxx příslušné x řízení xxxxx xxxxxxxx účinných xx xxx 31. xxxxxxxx 2008.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dobrovolného xxxxxxxx xxxxx za xxxx před 1. xxxxxx 2009, které xxxx podány xx 31. prosinci 2008, xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008.

(3) Nastal-li důvod xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 a řízení x těchto věcech xxxxxx xxxxx zahájeno, xxxxxx xx po 31. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxx se xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx účinných xx xxx 31. prosince 2008.

§195

Nárok na regresní xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §126 xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2009.

§196

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx služebních xxxxxx xxxxxxxx umožňující xxxxxxx přístup (§121 xxxx. 3) závisí xx 31. xxxxxxxx 2009 xx technických xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§198

Xxxxxxxxxx §129 xxxx. 1 xxxxxxxx řádu xxxxxxxxx xx ve xxxxxx xxxxxxxxx nepoužije.

XXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§199

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Ministerstvo práce x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxx §76 xxxx. 3 x §91 xxxx. 2.

(2) Ministerstvo xxxxx x sociálních xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx způsob xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§200

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx x. 100/1932 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodních xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxx č. 54/1956 Sb., x xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx č. 32/1957 Sb., o xxxxxxxxxx péči v xxxxxxxxxxx silách.

4. Xxxxx č. 88/1968 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx děti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxxx č. 16/1959 Sb., kterým xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

6. Zákon č. 87/1968 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxx.

7. Zákon č. 99/1972 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx.

8. Zákonné xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx shromáždění č. 8/1982 Sb., x zvýšení xxxxxxxxxx příspěvku x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

9. Zákon č. 73/1982 Sb., x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx.

10. Xxxxx č. 148/1983 Sb., x xxxxxxxxxx sazeb xxxxxxxxxxxx.

11. Xxxxx č. 57/1984 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxx.

12. Xxxxx č. 109/1984 Sb., o xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

13. Xxxxx č. 51/1987 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

14. Xxxxx č. 103/1988 Sb., o změnách x nemocenském zabezpečení.

15. Xxxxx č. 266/1993 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx x. 88/1968 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx a o xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx zabezpečení, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

16. Zákon č. 308/1993 Sb., xxxxxx se mění x xxxxxxxx zákon x. 54/1956 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 32/1957 Sb., x nemocenské xxxx x xxxxxxxxxxx silách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 88/1968 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x dávkách x mateřství x x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

17. Xxxxx č. 61/1999 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 54/1956 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 32/1957 Sb., o xxxxxxxxxx péči v xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 88/1968 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dovolené, x xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxx x nemocenského xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

18. Xxxxx č. 421/2003 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 54/1956 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 88/1968 Xx., x prodloužení xxxxxxxx dovolené, x xxxxxxx v xxxxxxxxx x o přídavcích xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx x. 32/1957 Xx., o xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

19. Xxxxxxxx xxxxx č. 247/1999 Sb., xxxxxx se pro xxxxx nemocenského xxxxxxxxx (xxxx) xxxxxxxx částky xxx xxxxxxxxx výpočtových xxxxxxx.

20. Nařízení xxxxx č. 413/2000 Sb., xxxxxx se xxx účely xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

21. Xxxxxxxx xxxxx č. 347/2001 Sb., kterým xx xxx účely xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx) xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

22. Xxxxxxxx xxxxx č. 417/2005 Sb., xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx) xxxxxxxx částky xxx xxxxxxxxx výpočtových xxxxxxx.

23. Xxxxxxxx č. 141/1958 X. x., x xxxxxxxxxxx pojištění x x důchodovém xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

24. Xxxxxxxx č. 143/1965 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

25. Xxxxxxxx č. 113/1975 Sb., xxxxxx xx xxxx a doplňují xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx Xxxxxxxx rady odborů x. 143/1965 Xx., x poskytování xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

26. Vyhláška č. 165/1979 Sb., x xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx dávek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

27. Xxxxxxxx č. 79/1982 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x. 143/1965 Sb., x xxxxxxxxxxx peněžitých xxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění.

28. Xxxxxxxx č. 154/1983 Sb., x xxxxxxx vyhlášky Xxxxxxxx xxxx xxxxxx č. 143/1965 Xx., o xxxxxxxxxxx peněžitých xxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění.

29. Xxxxxxxx č. 155/1983 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovníků.

30. Xxxxxxxx č. 79/1984 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx Ústřední xxxx xxxxxx č. 165/1979 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx dávek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx občanům xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

31. Xxxxxxxx č. 80/1984 Sb., x změnách xxxxxxxx Ústřední xxxx xxxxxx č. 143/1965 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dávek v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

32. Xxxxxxxx č. 134/1984 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx Ústřední rady xxxxxx č. 143/1965 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění.

33. Xxxxxxxx č. 135/1984 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx Ústřední rady xxxxxx x. 165/1979 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x poskytování xxxxx nemocenského pojištění xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

34. Vyhláška č. 59/1987 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x. 165/1979 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovníků x x xxxxxxxxxxx dávek xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xx xxxxxxxxxx případech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

35. Xxxxxxxx č. 148/1988 Sb., x změnách xxxxxxxx Xxxxxxxx rady odborů x. 165/1979 Xx., x nemocenském pojištění xxxxxxxxx pracovníků a x poskytování xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění občanům xx zvláštních případech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

36. Xxxxxxxx č. 239/1988 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x. 143/1965 Sb., x xxxxxxxxxxx peněžitých xxxxx x nemocenském xxxxxxxxx.

37. Vyhláška č. 123/1990 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x. 149/1988 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vyhláška x. 165/1979 Sb., o xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx dávek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx č. 91/1958 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxxx opatření Xxxxxxxx xxxx odborů x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců.

38. Xxxxxxxx č. 263/1990 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x. 143/1965 Xx., x xxxxxxxxxxx peněžitých dávek x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x. 165/1979 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx předpisy x xxxxxxxxxxx pojištění.

39. Vyhláška č. 501/1990 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x. 149/1988 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx x. 165/1979 Xx., o nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx nemocenského pojištění xxxxxxx ve zvláštních xxxxxxxxx.

40. Xxxxxxxx č. 30/1993 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx.

41. Vyhláška č. 31/1993 Sb., x posuzování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

42. Xxxxxxxx č. 312/1993 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx č. 165/1979 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx občanům xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

43. Xxxxxxxx č. 313/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x. 143/1965 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

44. Vyhláška č. 196/1994 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x. 143/1965 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx Ústřední xxxx xxxxxx č. 165/1979 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovníků x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

45. Xxxxxxxx č. 248/1994 Sb., xxxxxx xx mění x doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx odborů x. 165/1979 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xx xxxxxxxxxx případech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

46. Vyhláška č. 282/1995 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx vyhláška Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x. 165/1979 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx občanům xx xxxxxxxxxx případech, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx č. 143/1965 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a vyhláška Xxxxxxxxxxx ministerstva práce x xxxxxxxxxx věcí x Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x. 51/1973 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx poměrů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

47. Xxxxxxxx č. 285/1995 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x. 31/1993 Xx., x posuzování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 307/1993 Xx.

48. Xxxxxxxx č. 133/1999 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx rady xxxxxx č. 143/1965 Xx., x poskytování xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxxx Ústřední xxxx xxxxxx č. 165/1979 Sb., o xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx dávek nemocenského xxxxxxxxx občanům ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

49. Xxxxxxxx č. 415/2000 Sb., kterou xx mění xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x. 143/1965 Xx., x poskytování xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxxx Ústřední xxxx xxxxxx č. 165/1979 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

50. Xxxxxxxx č. 248/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 165/1979 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§201

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2009.

Zaorálek x. x.
Xxxxxxxx x. r.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. X xxxxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, o xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx; xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx platných ode xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnuto xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx tiskopisech xxxxxxxx před xxxxx xxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ošetřování xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xx nepoužijí.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 302/2009 Xx. x účinností xx 1.12.2009

Xx. XXX

1. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, kteří byli xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx volebním období, xxxxx skončilo v xxxx 2009, a xxxx x xxxx 2009 xxxxx zvoleni x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx1), xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxxx pojistné xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxx xxxxx x úkoly xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx, kdo xxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxx pro účast xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců xxxxx zákona č. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Pro zdanění xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx plnění x xxxxxx xxxxxx poskytovaných x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx 2009, x xxxx x xxxx 2009 xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx celou xxxx své xxxxxxxx, xx použije zákon č. 586/1992 Sb., xx znění xxxxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 303/2009 Xx. s xxxxxxxxx xx 19.9.2009

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxxxx, peněžitou xxxxx x mateřství xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x mateřství xxxx 1. xxxxxx 2010 a xxxx x xx 31. xxxxxxxx 2009, xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xx kalendářní xxx xx 1. xxxxx 2010 xxxxx §21a, 29a x 37a xxxxxx x. 187/2006 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx 1. ledna 2010.

2. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx) xxxx 1. xxxxxx 2010 x xxxx x xx 31. xxxxxxxx 2009, vyplácí xx xxxxxxxxx xx podmínek x xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dne 1. xxxxx 2010; xx xxxxx i v xxxxxxx, xxx potřeba xxxxxxxxxx (xxxx) xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2010 x xxxx x xx 31. xxxxxxxx 2009 a x xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx (xxxx) druhý x oprávněných xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx) xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx-xx nárok na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx vyrovnávací xxxxxxxxx v těhotenství x mateřství xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx a xxxx-xx x xx xxxxx dni, xxxxxxxxx xx tato dávka xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxxx účinnosti, x xx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Osobě, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x mateřství x období od 1. xxxxx 2010 xx dne xxxxxxxxx xxxxxx zákona, vzniká xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx pomoci x xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2010, x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 187/2006 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx, xx znění účinném xx 1. xxxxx 2010, xx dne xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 166/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2010

Čl. XX

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 80/2011 Sb.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Jestliže xxxxxxx xxxxxxxx neschopnost xxxxxxx xxxx karanténa xxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2014 x xxxx xxxxx x xxxx 2014,

x) xxxxxxx se nemocenské xx xxxxxxxx x xx xxxx podle xxxxxx x. 187/2006 Xx., ve znění xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2013, x

x) xxxxxx 21 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x §18 odst. 8 xxxx. b), §56 xxxx. 3 xxxx xxxxx, §61 xxxx. x), §64 xxxx. 1 písm. x), §65 odst. 2 písm. x) x §105 xxxx xxxxx zákona x. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ke xxx 31. prosince 2013, xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 364/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2011 x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx tomto dni, xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2012 xx xxx nástupu xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx.

2. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x bodě 1 xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx období xxxxxxxx 1. xxxxx 2012 xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 364/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §32 xxxx. 1 xxxx. e) xxxxxx č. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nárok xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, posuzují xx xxxxxxxx xxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxx dnem.

2. Byla-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnce xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx neschopnost x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxx tímto xxxx. Xxxxx však xxxxx x ukončení xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxx §59 odst. 1 xxxx. k) xxxxxx č. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx neukončil x tato xxxxxxx xxxxxxxx neschopnost pokračuje x xx xxxxxx xxx, zaniká xxxxx xx výplatu xxxxxxxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxx, kdo plnil xx dni xxxxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §36b zákona x. 582/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x jednatelů společnosti x ručením omezeným x xxxxxxxxxxxx komanditní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztah vykonávají xxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx společností xxxxxxxxxx, x u členů xxxxxxxx, kteří vykonávají xxxxxxx x orgánech xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx, xxxxx xxxx je xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx této činnosti xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx pro xxxxxxxx, xx povinen xxxxxxx xxxxx §94 xxxxxx x. 187/2006 Xx. xxxxxx xxxxxx xxxx do xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxx jen x xxxxxxx, že xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §36b xxxxxx x. 582/1991 Xx. xxxxxxxx xxxxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx osobám vznikla xx základě xxxxxx xxxxxxxx (práce) účast xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. x) xxxxxx 17 xx 20 xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, byla xxxxxxxxxx xx xxx předcházejícímu xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona a xx nadále xxxxxxxxxx xx xxxxx dni, xxxxxxxx xx den xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx den xxxxxxx xxxxxx osob xx xxxxxxxxxx x xxx, kdo xxxx x těchto xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx oznámit podle §94 xxxxxx x. 187/2006 Xx. xx 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nástup xxxxxx xxxx do xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xx nemocenském xxxxxxxxx xxxxx §6 xxxxxx č. 187/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx x zaměstnání xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx první platí xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx obecně prospěšné xxxxxxxxxxx.

5. X xxxx xxxxxxxxx v §5 xxxx. a) xxxxxx 16 xx 20 xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, které svou xxxxxxx vykonávaly xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx vykonávají xx xxxxx xxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx období xxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx platí xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

6. Xxx nesplnění xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zákonem x. 187/2006 Xx. xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 187/2006 Sb., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

7. Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx neskončené xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tímto xxxx.

8. Xxxxx xxxxxxx v §116 xxxx. 5 xxxx. x) a x) xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxxxxx tehdy, pokud xxxx údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx sdělují xxxxxx nemocenského pojištění xxxxx §116 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxx x. 187/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

9. Xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx nastal xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §34 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 187/2006 Xx. a xxxxxxx šestého týdne xxxx očekávaným xxxx xxxxxx xxxxx do xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

10. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx povinna xx 30 xxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxx xx část xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona dobrovolně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x podmínkách jeho xxxxxx xx nemocenském xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 187/2006 Sb., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 470/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx, kdo bude xxxxx povinnosti zaměstnavatele xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x pěstounů, kteří xxxxxxxxxx pěstounskou péči x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyplácena xxxxxx náležející xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx případech xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, x xxxxxx xxxx účast xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx i xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx povinen oznámit xxxxxxxxx xxxxxxx správě xxxxxxxxxx zabezpečení, kdo xxx xxxxxxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx provést xx 28. xxxxx 2013, x xx xxxxxx xxxxxxx, v xxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x xxxxxx sídla xxxxxxxxxxxxxx. Xxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnavatele oznámit xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

2. Den xxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx u pěstounů, xxxxx xxxxxxxxxx pěstounskou xxxx v xxxxxxxxxx xxx xxxxx pěstounské xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, nebo xxxxxx xx xx xxxxx pěstounské xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xxxxxx účast xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 28. února 2013.

3. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxx xxxxxx náležející xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx zanikla xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejpozději do 28. xxxxx 2013.

Xx. XXX vložen právním xxxxxxxxx x. 401/2012 Xx. x účinností xx 1.1.2013

Čl. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxx osob xxxxxxxxx v §5 xxxx. x) xxxxxx 21 x 22 xxxxxx č. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Senátu, xxxx vykonávána xx xxx předcházejícímu xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx, xxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx zaměstnání x xxx, xxx plní x xxxxxx osob xxxxxxxxxx zaměstnavatele, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §94 xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xx 30 xxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu xxxxxx xxxxxx xxxx xx zaměstnání, xxxxx xxxxxxx xxxxxx osob xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §6 xxxxxx č. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Senátu, x xxxxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve větě xxxxx, xx povinen xxxxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §93 xxxxxx č. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx, xx 30 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

2. X osob xxxxxxxxx x §5 xxxx. x) xxxxxx 21 x 22 xxxxxx x. 187/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx tomto xxx, xx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. X xxxxxxxxxxx, xxxxx nastoupil xxxx 1. xxxxxx 2014 xx zaměstnání, xxxxx xxxxxx xxxxx x xxx netrvalo xxxx xxx 14 dnů, x toto xxxxxxxxxx xxxx i xx 31. xxxxxxxx 2013, xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. prosince 2013.

4. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxx účasten důchodového xxxxxxxxx xx státě, xxx má xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu xxxxxxxxxx xxxx 270 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx zaměstnání xx území Xxxxx xxxxxxxxx, vykonával činnost x smluvního xxxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx dni, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Senátu xx xxx nástupu xxxxxx xxxx do xxxxxxxxxx.

5. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx toho, xx xx xxxxxx xxx xxxxxxx podmínky xxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxx rozhodného xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xx xxx vzniku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XXXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 344/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §98 xxxx. 2 xxxxxx č. 187/2006 Sb. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zprávu x přijatých xxxxxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx i xx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 187/2006 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §90 xxxx. x) a x) xxxxxx x. 187/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §98 xxxx. 2 xxxxxx x. 187/2006 Sb., x xxxxx xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů účinných xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx nesplnění xxxxxxxxxx až xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxx x xxxxx nesplnění xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxxx obdobně, xxx-xx x xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, zejména xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx potřebnou zdravotnickou xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 26 zaměstnanců xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx dostavit xx xx xxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx, xx stanovený xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx xxxx povinnosti xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xx výzvu xxxxxxx správy sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, popřípadě xxxx xxxxxx xxxxx, xx účelem provedení xxxxxxxx plnění povinností x xxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx x nemocenském pojištění xxxxxx x xxxxx xxxxxxx a poskytovat xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx součinnost.

3. Xxxxxx x nesplnění povinností xxxxxxxxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pověřeným zaměstnancům xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při kontrole xxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxx xxxxxxxx x §90 xxxx. x) a b) xxxxxx x. 187/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, provést xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx zprávu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §98 xxxx. 2 xxxxxx x. 187/2006 Xx., xxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx tímto xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx. To xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřujícího xxxxxx xxxxxxxxxx lékařům orgánu xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx umožnit xxxxx xx své xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 26 xxxxxxxxxxx evidovaných x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dostavit xx xx výzvu xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na okresní xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx místo, xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dostavit xx xx stanovený xxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxxx jiné xxxxxx xxxxx, xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo její xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx účetní a xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx součinnost.

Čl. XXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 64/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx 6 xxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx poporodní péče xxxxxx, pokud xxxx xxxx x období 6 týdnů přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona převzato xx péče xxxxxxxxxxx xxxx rodičů.

3. Xxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx alespoň x xxx, kdy xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 2 zákona x. 187/2006 Sb., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §109 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 187/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 148/2017 Sb. x účinností od 1.2.2018

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx posuzuje xxxxx xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 1. lednem 2018 a tento xxxxx xxxx alespoň xxx 1. ledna 2018, xxxxxxx xx xx 1. xxxxx 2018 xxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxx x. 187/2006 Sb., xx xxxxx účinném ode xxx 1. ledna 2018.

3. Xxx posuzování xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx nároku xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx u xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxx přede dnem 1. ledna 2020 xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2019; to xxxxx obdobně, pokud xxx x xxxxxxxxx x uplatňování xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

Xx. VIII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 259/2017 Xx. (změna x xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxxxx x. 164/2019 Xx.) x xxxxxxxxx xx 1.2.2018 x xxxxxxxx bodu 2, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2018 a xxxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2020

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xx xxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §116 xxxx. 7 a 8 xxxxxx x. 187/2006 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pouze xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxxxxxx.

2. Údaje podle §122a xxxxxx č. 187/2006 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx 1. xxxxx 2020, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sdělují za xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2020 pouze x tom xxxxxxx, xx kterém xxxx x registru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Česká správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uhradí xxxxxxxx poštovní licence xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §167b zákona x. 187/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx přede xxxx 1. xxxxxxxx 2020.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 164/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2020

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Přístupový xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx do 31. xxxxxxxx 2022 xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 7 xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx platnosti.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 326/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx uplatňování nároku xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, vystavování xxxxxxxxxxx dokladů a xxx kontrole xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x tehdy, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x období 6 xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x x xxx, x němž xxxxx xxxxx nabyl xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 6 týdnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxx xxxxxxxx dítěte xx xxxx, náleží xxxx xxxxx xxxxx x délce xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 6 týdnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx.

2. Za xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx lékař xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx předepsaném tiskopise xxxx hospitalizace xxxxxx xx xxxxxxxxxxx důvodů xx straně xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx 6 xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 2 se xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxxxx-xx potřeba ošetřování xxxx péče xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx nesplnění xxxxxxxx uvedené v §39 xxxx. 2 xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, vzniká nárok xx xxxxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx den xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, a xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §39 odst. 2 xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Podpůrčí doba xxxxxx xx xxxxxxx xxx vzniku potřeby xxxxxxxxxx xxxx péče x xxxxxxxx xxxxxx xx určuje xx xxx vzniku potřeby xxxxxxxxxx nebo xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nároku xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

5. Xxxxx §41a xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se postupuje x tehdy, xxxxx x xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx aspoň 4 xxxxxxxxxx xxx xx xxxx jdoucí.

6. Xxxxx §72b xxxx. 2 xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxx x xxxxx, pokud xxx xxxxxxxxxx ošetřované xxxxx z xxxxxxxxxxxxx xx domácího xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx 15 kalendářních dnů xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxx lze xxxxx xxxxxxxxxx do 15 xxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 330/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx-xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx poporodní xxxx xxxxx §38a xxxx. 1 xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx v xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, náleží xxxxx otcovské xxxxxxxxx xxxx xx celou xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona x. 187/2006 Sb., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx skutečnosti uvedené x §38a xxxx. 2 xxxx. a) xxxx x) xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxx, x němž xxxxx xxxxx nabyl xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §38b xxxx. 4 xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx.

3. Povinnost zaměstnavatele xxxxxxx xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §97 xxxx. 2 xxxxxx č. 187/2006 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxx tehdy, xxxxx xxxx karanténa xxxxxxxx xxxxxxxx v xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Byla-li karanténa xxxxxxxxxxx nařízena xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx-xx aspoň x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, řídí xx xxxxxxxxxxx jejího xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx č. 187/2006 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxx xxxxxxx x §116 xxxx. 7 xxxx. a) x x) xxxxxx x. 187/2006 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x potvrzení x xxxxxx dočasné xxxxxxxx neschopnosti xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

6. Xxxxx xxxxxxx v §116 odst. 7 xxxx. x) x x) a §116a xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění zaměstnavatelům xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxx-xx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §116a xxxxxx x. 187/2006 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tato xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §116a xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxx x. 187/2006 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 358/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2022

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 187/2006 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2009.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

188/2006 Sb., usnesení Xxxxxxxxxx sněmovny x xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx Parlamentem xxx 14.3.2006 x xxxxxxxxx prezidentem xxxxxxxxx xxx 31.3.2006

s xxxxxxxxx xx 27.5.2006

585/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 189/2006 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx práce, xxxxx x. 589/92 Xx., x pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 111/2006 Xx., x xxxxxx v xxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxx č. 165/2006 Xx., a xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.12.2006

181/2007 Sb., x Xxxxxx pro studium xxxxxxxxxxx xxxxxx a x Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2007

261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů

s účinností xx 31.12.2007

88/2008 Xx., xxxxx XX xx xxx 31.1.2008 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů, x xx xxxxxxx některých xxxxxxxxxx zákona x. 586/92 Sb., o xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 27.3.2008

239/2008 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx související x registrovaným partnerstvím

s xxxxxxxxx od 1.1.2009

305/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 187/2006 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2009

306/2008 Sb., kterým xx mění zákon x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 582/91 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

479/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

2/2009 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

41/2009 Xx., x změně některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím trestního xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.2009

158/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx podnikání x x xxxxxx xxxxxx správy v xxxxxxxxxxxxx odvětvích x x změně některých xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 4.7.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

302/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 187/2006 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.12.2009

303/2009 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx poslanců Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností xx 19.9.2009

362/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zákona x xxxxxxx rozpočtu XX xx rok 2010

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

157/2010 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2010

166/2010 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 362/2009 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x státním xxxxxxxx XX xx xxx 2010

s xxxxxxxxx xx 1.6.2010

347/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s úspornými xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011 x xxxxxxxx xx. XIV xxxxxxxx xxxxxxxx x. 362/2009 Xx., které xxxxxx xxxxxxxxx 8.12.2010

73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2011

80/2011 Sb., xxxxx XX xx xxx 1.3.2011 xx. xx. Xx. ÚS 55/10 xx věci návrhu xx xxxxxxx xxxxxx x. 347/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

180/2011 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 229/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.7.2011

263/2011 Xx., kterým se xxxx zákon č. 365/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx systémech veřejné xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 300/2008 Xx., x elektronických úkonech x autorizované konverzi xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 29.11.2011

341/2011 Xx., o Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

364/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s úspornými xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.1.2012

365/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx práce, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2012

375/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zákona x xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

458/2011 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx inkasního xxxxx x dalších xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

470/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012 x výjimkou §162, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2013

1/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 5.1.2012

167/2012 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 499/2004 Xx., x archivnictví x xxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 227/2000 Xx., x elektronickém podpisu x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

169/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 455/91 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx od 30.6.2012

396/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

401/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 359/99 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

303/2013 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

344/2013 Sb., o xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

64/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řádu

s účinností xx 1.5.2014

250/2014 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015

267/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 586/92 Sb., x daních x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

332/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 221/99 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2015

14/2015 Xx., xxxxx XX xx xxx 16.12.2014 xx. xx. Pl. XX 9/14 xx xxxx xxxxxx xx zrušení §158 xxxx. a) xxxxxx x. 187/2006 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 29.1.2015

131/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (energetický xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

204/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 269/1994 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

317/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.12.2015

47/2016 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 585/2004 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2016

190/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x. 131/2015 Sb.

s xxxxxxxxx xx 17.6.2016 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.8.2017

298/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx od 19.9.2016

24/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x účinností xx 21.2.2017

99/2017 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Praze, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

148/2017 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.2.2018

183/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

195/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 328/1999 Xx., x občanských xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2018

259/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2018 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 18.8.2017, 1.1.2018 x 1.1.2022

310/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 187/2006 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.6.2018

92/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx a provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.5.2018 s xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.6.2018 x 1.1.2022

335/2018 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 582/1991 Xx., x organizaci x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2019

111/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů

s xxxxxxxxx od 24.4.2019

164/2019 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 259/2017 Xx., kterým se xxxx zákon x. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a příspěvku xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2020 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2022

277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

315/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 283/1993 Sb., o xxxxxxx zastupitelství, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/2009 Sb., xxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2019

255/2020 Xx., o xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx placeného zaměstnavateli xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x roce 2020 x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2020 x 1.9.2020

300/2020 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx epidemii v xxxx 2020 a x xxxxx zákona x. 187/2006 Sb., x nemocenském xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.9.2020

438/2020 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ošetřovného x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx č. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2020

540/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx z xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s paušální xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

136/2021 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx dávek xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxx x souvislosti x xxxxxxxx XXXXX-19 a x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.3.2021

248/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.4.2022

261/2021 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

270/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x občanských xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 2.8.2021

326/2021 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x elektronizaci xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2023

330/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., o xxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

417/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 250/2016 Sb., x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

358/2022 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 329/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.12.2022

423/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 582/1991 Xx., x organizaci x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Zákon č. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 883/2004 xx dne 29. xxxxx 2004 o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 988/2009 x Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1244/2010, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (ES) č. 987/2009 xx dne 16. xxxx 2009, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) x. 883/2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, ve xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1244/2010, x Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1231/2010 ze xxx 24. xxxxxxxxx 2010, kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 883/2004 x nařízení (ES) x. 987/2009 na xxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx, xx které xx xxxx nařízení xxxxx xxxxxxxxxx pouze x důvodu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 221/1999 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
5) §10 xxxxxx č. 133/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx některých zákonů (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §93 xxxxxx č. 326/1999 Xx., x pobytu xxxxxxx xx území Xxxxx republiky x x xxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) §9 xxxx. 2 xxxxxx x. 155/1995 Sb., x důchodovém pojištění.
8) §9 xxxx. 1, 3 x 5 xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx.
9) §2 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxx x. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
10) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 883/2004. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 987/2009.
11) Xxxxx č. 218/2002 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) Xxxxxxxxx §14 xxxx. 1 xxxxxx č. 551/1991 Xx., o Všeobecné xxxxxxxxx pojišťovně České xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 438/2004 Xx.
13) §4a xxxx. x) a x) x §47i xxxxxx x. 359/1999 Xx., o sociálně-právní xxxxxxx dětí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §40a xxxxxx x. 117/1995 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 168/2005 Xx.
15) Xxxxx č. 561/2004 Sb., o předškolním, xxxxxxxxx, středním, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 383/2005 Xx.
16) Zákon č. 111/1998 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 561/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxx č. 383/2005 Xx.
17) Například §68k xxxx. 1 a 2 xxxxxx č. 221/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, §124 xxxx. 5 xxxxxx x. 361/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
17a) §61a xxxxxx x. 221/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) §67 xxxxxx x. 169/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
18a) §15a xxxxxx č. 589/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx.
19) §127a xxxxxxxx xxxxx.
§34 xxxx. 4 xxxxxx x. 236/1995 Xx., x xxxxx a xxxxxxx náležitostech xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x některých státních xxxxxx a soudců x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
§73 xxxx. 4 zákona x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
§48 xxxx. 3 xxxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§53 xxxx. 4 zákona x. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) §5 xxxxxx x. 589/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Zákon č. 258/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
22) §20 xx 23 xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
*23) §45 xxxxxx o xxxxxx.
23) §953 xxxxxxxxxx zákoníku.
*24) §63 x 74 xxxxxx x xxxxxx.
24) §796 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
*25) §19 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 359/1999 Sb.
25) §824 xxxxxxxxxx zákoníku.
*26) §78 xxxxxx o xxxxxx.
26) §826 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
*27) §45a xxxxxx x xxxxxx.
27) §828 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
*28) §19 xxxx. 1 písm. x) zákona č. 359/1999 Sb.
28) §958 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) §115 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
*30) §26 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxx.
30) §907 xxxxxxxxxx zákoníku.
31) Zákon č. 117/1995 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
32) §37 xxxx. 1 xxxx. x) x §153 xxxxxxxx xxxxx.
§100 xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx č. 288/2003 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ženám, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xx nichž xxxxx mladiství výjimečně xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.
33) §25 xxxx. 3 x 6 x §85 xxxx. 1 zákona x. 361/2003 Sb.
§41 xxxx. 6 xxxxxx x. 221/1999 Xx.
Vyhláška č. 432/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušnicím, příslušnicím xx konce xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x příslušnicím, které xxxx.
34) Zákon č. 221/1999 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
35) §18 xxxx. 1 xxxxxx x. 48/1997 Sb.
36) Zákon č. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) §12 xxxx. x) zákona x. 48/1997 Sb.
38) Zákon č. 372/2011 Sb., x zdravotních xxxxxxxx x podmínkách xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).
39) §33 xxxx. 3 xxxxxx x. 48/1997 Sb., xx xxxxx zákona x. 369/2011 Xx.
40) §25 xxxxxx č. 48/1997 Xx.
41) Čl. 9 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 o xxxxxxx xxxxxxxxx osob x souvislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x o volném xxxxxx xxxxxx údajů x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/ES (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx).
42) §18 xxxx. 3 xxxx. x) zákona x. 48/1997 Sb.
43) Xxxxxxxx x. 134/1998 Sb., xxxxxx se xxxxxx xxxxxx zdravotních výkonů x xxxxxxxx hodnotami, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
44) Zákon č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 265/1991 Sb., x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx cen, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
45) §13 xxxx. 3 x §18 xxxx. 3 xxxxxx č. 220/1991 Xx., x Xxxxx xxxxxxxx komoře, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
46) §3 xxxx. 3 xxxx. x) x §6 xxxx. 1 a 2 xxxxxx č. 582/1991 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
47) §3 xxxx. 3 xxxx. x) x §3a xxxxxx x. 582/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47x) §45a xxxxxx č. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
48) Xxxxxxxxx §68 xxxx. 3 xxxx. x) až x) x x) xx x) obchodního xxxxxxxx, §7 xxxx. 2 písm. x), x) a x) xxxxxx x. 227/1997 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx fondech x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §8 odst. 1 xxxx. x) xx x) x x) xxxxxx x. 248/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx společnostech x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
49) §13 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx).
50) Čl. 16 Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 987/2009 xx xxx 16. xxxx 2009, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx (XX) x. 883/2004 o xxxxxxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx.
51) §67 xxxx. 2 xxxxxx x. 258/2000 Xx.
52) §77 xxxx. 1 xxxxxx x. 20/1966 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
52x) §32 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx řád.
53) §3 xxxxxx č. 153/1994 Xx., x zpravodajských xxxxxxxx České republiky.
54) Zákon č. 148/1998 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečností x x změně některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
55) §102 xxxxxx č. 435/2004 Xx.
56) §55 xxxxxx č. 48/1997 Xx.
57) §3 xxxxxx x. 133/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
58) §1 xxxxxx č. 133/2000 Xx., ve znění xxxxxx č. 53/2004 Xx.
59) §13b xxxxxx č. 133/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 53/2004 Xx.
60) §24 xxxxxx x. 551/1991 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx.
§21 xxxxxx x. 280/1992 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, podnikových x xxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxxxx.
61) Xx. 1 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 95/46/ES.
62) Xx. 25 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 95/46/ES.
63) Zákon č. 365/2000 Sb., x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
64) §16c xxxxxx č. 582/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
65) Xxxxx č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, xx znění xxxxxx x. 413/2005 Sb.
66) Zákon č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
66x) §6 xxxx. 2 věta xxxxx xxxxxx x. 500/2004 Sb.
67) Xxxxx č. 227/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx podpisu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
68) §2 xxxx. r) xxxxxx x. 365/2000 Xx.
69) §1 x 2 xxxxxx x. 245/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, x ostatních svátcích, x xxxxxxxxxx xxxxx x x dnech xxxxxxxxxx xxxxx.
69x) §2 xxxx. 5 xxxxxx x. 258/2000 Sb.
70) §69 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxx x. 258/2000 Xx.
71) §82 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
72) §45a xxxx. 3 živnostenského xxxxxx.
73) §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
74) §2 xxxx. 6 xxxx. x) zákona x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 274/2003 Sb.
73) §278 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
74) §293 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
75) §963 xxxxxxxxxx zákoníku.
76) §49 xxxxxx x. 373/2011 Xx., x specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

77) §15 odst. 2 zákona x. 582/1991 Xx., xx xxxxx pozdějších předpisů.

78) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1303/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013 x společných xxxxxxxxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Evropském xxxxxxxxx xxxxx, Fondu xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx zemědělském xxxxx xxx rozvoj xxxxxxx x Xxxxxxxxx námořním x rybářském xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx rozvoj, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx soudržnosti x Xxxxxxxxx námořním x xxxxxxxxx fondu a x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 1083/2006.

79) Například nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1304/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013 x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1081/2006.

80) Xxxxx č. 585/2004 Sb., x branné povinnosti x jejím xxxxxxxxxxx (xxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

81) §18 xxxx. 2 xxxxxx x. 300/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentů.

§6 xxxx. 1 xxxxxx x. 297/2016 Xx., x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

81) §14 xxxxxx x. 301/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx a x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

82) §88 zákona x. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

84) §452 xxxxxx x. 292/2013 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

85) §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxx 2 xxxxxx x. 372/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx službách x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).

86) §278 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

87) §293 odst. 4 a 5 xxxxxxxxxx soudního xxxx.

88) §772 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Článek 25 Xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x přijetí xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (2005/684/ES, Euratom), Xxxxxx věstník Xxxxxxxx xxxx, X 262, 7. xxxxx 2005.