Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.06.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024 do 30.06.2024.


Zákon o nemocenském pojištění
187/2006 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Rozsah působnosti §1

Účast na pojištění §2

Vymezení některých pojmů §3

Druhy dávek §4

ČÁST DRUHÁ - ÚČAST NA POJIŠTĚNÍ

HLAVA I - OKRUH POJIŠTĚNÝCH OSOB §5

HLAVA II - ÚČAST ZAMĚSTNANCŮ NA POJIŠTĚNÍ

Podmínky účasti zaměstnanců na pojištění §6

Pojištění při zaměstnání malého rozsahu §7

Pojištění zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce §7a

Souběh pojištění z více zaměstnání §8

Vynětí zaměstnanců z pojištění §9

Vznik a zánik pojištění zaměstnanců §10

HLAVA III - ÚČAST OSOB SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÝCH NA POJIŠTĚNÍ

Podmínky účasti osob samostatně výdělečně činných na pojištění §11

Pojištění při výkonu několika samostatných výdělečných činností §12

Vznik a zánik pojištění osob samostatně výdělečně činných §13

ČÁST TŘETÍ - DÁVKY

HLAVA I - OBECNÉ PODMÍNKY NÁROKU NA DÁVKY A JEJICH VÝPLATU §14 §15 §15a §16 §17

HLAVA II - DENNÍ VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD §18 §19 §20 §21 §21a §22

HLAVA III - NEMOCENSKÉ

Díl 1 - Podmínky nároku na nemocenské §23 §24 §25

Díl 2 - Podpůrčí doba u nemocenského §26 §27 §28

Díl 3 - Výše nemocenského §29 §29a §30 §31

HLAVA IV - PENĚŽITÁ POMOC V MATEŘSTVÍ

Díl 1 - Podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství §32

Díl 2 - Podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství

Délka podpůrčí doby u peněžité pomoci v mateřství §33

Počátek a ukončení podpůrčí doby u peněžité pomoci v mateřství §34

Podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství v některých případech §35

Přerušení výplaty peněžité pomoci v mateřství §36

Díl 3 - Výše peněžité pomoci v mateřství §37 §37a

Díl 4 - Společné ustanovení o peněžité pomoci v mateřství §38

HLAVA V - OTCOVSKÁ

Díl 1 - Podmínky nároku na otcovskou §38a

Díl 2 - Podpůrčí doba u otcovské §38b

Díl 3 - Výše otcovské §38c

Díl 4 - Společné ustanovení o otcovské §38d

HLAVA VI - OŠETŘOVNÉ

Díl 1 - Podmínky nároku na ošetřovné §39

Díl 2 - Podpůrčí doba u ošetřovného §40 §40a

Díl 3 - Výše ošetřovného §41

HLAVA VII - DLOUHODOBÉ OŠETŘOVNÉ

Díl 1 - Podmínky nároku na dlouhodobé ošetřovné §41a §41b §41c §41d

Díl 2 - Podpůrčí doba u dlouhodobého ošetřovného §41e §41f

Díl 3 - Výše dlouhodobého ošetřovného §41f

HLAVA VIII - VYROVNÁVACÍ PŘÍSPĚVEK V TĚHOTENSTVÍ A MATEŘSTVÍ

Díl 1 - Podmínky nároku na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství §42

Díl 2 - Podpůrčí doba u vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství §43

Díl 3 - Výše vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství §44

HLAVA IX - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O DÁVKÁCH

Díl 1 - Nárok na dávky a na jejich výplatu

Nárok na dávku §45

Nárok na výplatu dávky §46

Vzdání se nároku na výplatu dávky §47

Díl 2 - Souběh nároků na výplatu dávek §48

Díl 3 - Přechod nároku na dávky a jejich výplatu §49 §50 §51

Díl 4 - Změna nároku na dávky a jejich výplatu §52

ČÁST ČTVRTÁ - POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU PRO ÚČELY POJIŠTĚNÍ

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ §53

Ošetřující lékař §54

HLAVA II - POSUZOVÁNÍ DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI

Díl 1 - Základní pojmy

Dočasná pracovní neschopnost §55

Režim dočasně práce neschopného pojištěnce a místo pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti §56

Díl 2 - Posuzování dočasné pracovní neschopnosti

Vznik dočasné pracovní neschopnosti §57

Průběh dočasné pracovní neschopnosti §58

Ukončování dočasné pracovní neschopnosti §59

Rozhodnutí ve věcech dočasné pracovní neschopnosti §60

Díl 3 - Povinnosti a oprávnění lékařů

Povinnosti ošetřujícího lékaře §61

Povinnosti zaměstnavatele a poskytovatele pracovnělékařských služeb §62

Oprávnění ošetřujících lékařů a poskytovatele pracovnělékařských služeb §63

Díl 4 - Povinnosti a oprávnění dočasně práce neschopného pojištěnce §64

Díl 5 - Povinnosti a oprávnění zaměstnavatele §65

HLAVA III - POSUZOVÁNÍ PRACOVNÍ SCHOPNOSTI PO UPLYNUTÍ PODPŮRČÍ DOBY §66

HLAVA IV - POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU PRO ÚČELY POSKYTOVÁNÍ PENĚŽITÉ POMOCI V MATEŘSTVÍ, OTCOVSKÉ, OŠETŘOVNÉHO, DLOUHODOBÉHO OŠETŘOVNÉHO A VYROVNÁVACÍHO PŘÍSPĚVKU V TĚHOTENSTVÍ A MATEŘSTVÍ

Díl 1 - Posuzování zdravotního stavu pro účely poskytování peněžité pomoci v mateřství §67

Díl 2 - Posuzování zdravotního stavu pro účely otcovské §67a

Díl 3 - Posuzování zdravotního stavu pro účely poskytování ošetřovného

Vznik a zánik potřeby ošetřování nebo péče §68

Povinnosti ošetřujícího lékaře §69

Povinnosti poskytovatele zdravotních služeb §70

Povinnosti pojištěnce §71

Oprávnění zaměstnavatele §72

Díl 4 - Posuzování zdravotního stavu pro účely poskytování dlouhodobého ošetřovného

Dlouhodobá péče §72a

Vznik potřeby dlouhodobé péče §72b

Průběh potřeby dlouhodobé péče §72c

Ukončení potřeby dlouhodobé péče §72d

Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče §72e

Povinnosti ošetřujícího lékaře poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče §72f

Povinnosti ošetřujícího lékaře poskytovatele zdravotních služeb ambulantní péče §72g

Díl 5 - Posuzování zdravotního stavu pro účely poskytování vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství §73

HLAVA V - KONTROLA POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU PRO ÚČELY POJIŠTĚNÍ §74 §75 §75a

HLAVA VI - KONTROLA DODRŽOVÁNÍ REŽIMU DOČASNĚ PRÁCE NESCHOPNÉHO POJIŠTĚNCE §76

HLAVA VII - SOUČINNOST POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB A FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB §77 §78

HLAVA VIII - OPRÁVNĚNÍ ORGÁNŮ NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ PŘI PORUŠOVÁNÍ POVINNOSTÍ LÉKAŘŮ PŘI POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU PRO ÚČELY POJIŠTĚNÍ §79 §80

ČÁST PÁTÁ - ORGANIZACE A PROVÁDĚNÍ

HLAVA I - ORGÁNY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ A JEJICH PŘÍSLUŠNOST K PROVÁDĚNÍ POJIŠTĚNÍ

Díl 1 - Orgány nemocenského pojištění §81

Díl 2 - Příslušnost orgánů nemocenského pojištění k provádění pojištění

Věcná příslušnost §82

Místní příslušnost §83

HLAVA II - ÚKOLY A OPRÁVNĚNÍ PŘI PROVÁDĚNÍ POJIŠTĚNÍ

Díl 1 - Úkoly a oprávnění orgánů nemocenského pojištění

Úkoly územních správ sociálního zabezpečení §84 §84a

Úkoly Institutu posuzování zdravotního stavu §84b

Úkoly České správy sociálního zabezpečení §85

Úkoly služebních orgánů §86

Úkoly Ministerstva práce a sociálních věcí §87

Odstraňování tvrdostí §88

Oprávnění orgánů nemocenského pojištění §89 §90 §91

Díl 2 - Úkoly dalších orgánů §91a §91b

Díl 3 - Úkoly zaměstnavatelů v pojištění

Oddíl 1 - Rozdělení zaměstnavatelů a jejich příslušnost k plnění úkolů v pojištění §92
Oddíl 2 - Úkoly zaměstnavatelů přihlašovaných do registru zaměstnavatelů §93 §94 §95 §96 §97 §98 §99 §100
Oddíl 3 - Úkoly služebních útvarů §101
Oddíl 4 - Úkoly věznic a ústavů pro výkon zabezpečovací detence §102

Díl 4 - Povinnosti pojištěnců §103 §104

Díl 5 - Povinnosti dalších subjektů §105 §106 §107

HLAVA III - VYPLÁCENÍ DÁVEK

Díl 1 - Příslušnost k výplatě dávek §108

Díl 2 - Uplatňování nároku na výplatu dávek §109 §109a

Díl 3 - Výplata dávek

Způsob výplaty dávek §110

Výplata nemocenského v poloviční výši §110a

Výplata dávek do ciziny §111

Výplata dávky zvláštnímu příjemci §112

HLAVA IV - SDĚLOVÁNÍ ÚDAJŮ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY POJIŠTĚNÍ

Díl 1 - Povinnost zachovávat mlčenlivost §113

Díl 2 - Sdělování údajů

Oddíl 1 - Sdělování údajů mezi orgány nemocenského pojištění §114 §115

Oddíl 2 - Sdělování údajů mezi orgány nemocenského pojištění a živnostenskými úřady §115a

Oddíl 3 - Sdělování údajů orgány nemocenského pojištění ostatním subjektům §116

Oznamování vzniku dočasných pracovních neschopností zaměstnanců a karantén nařízených zaměstnancům §116a

Oddíl 4 - Sdělování údajů orgánům nemocenského pojištění ostatními subjekty §117

Oddíl 5 §118

Oddíl 6 - Sdělování údajů do zahraničí §119

Díl 3 - Informační systémy pojištění §120 §121

Registry pojištěnců §122 §122a

Registry zaměstnavatelů §123 §123a

Díl 4 - Zpracování údajů §123b

HLAVA V - ODPOVĚDNOST, SANKCE A PŘESTUPKY V POJIŠTĚNÍ

Díl 1 - Odpovědnost v pojištění a sankce

Odpovědnost za přeplatek §124

Krácení nebo odnětí nemocenského §125

Regresní náhrada §126

Díl 2 - Přestupky §127 §128 §129 §130 §131 §132 §133 §134 §135 §136 §137 §137a §138 §138a §139 §140 §141 §142

HLAVA VI - ŘÍZENÍ VE VĚCECH POJIŠTĚNÍ §143

Účastníci řízení §144

Zahájení řízení §145

Vysvětlení a čestné prohlášení §146

Lhůty pro vydání rozhodnutí §147 §148

Doručování §149

Rozklad §150

Odvolání a rozklad §151

Účinky odvolání a rozkladu §152

Zkrácené řízení §153

Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti, potřeby ošetřování a potřeby dlouhodobé péče §154

Souhlas orgánu nemocenského pojištění §155

Řízení o odstranění tvrdosti §156

Náklady řízení §157

Soudní přezkum §158

Exekuce §159

ČÁST ŠESTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Sdělování údajů §160

Obstarávání údajů §160a

Splnění oznamovací povinnosti §161

Podání §162 §163 §163a

Počítání času §164 §165

Zástavní právo §166

Pokračování nařízené karantény §166a

Mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku §167

Tiskopisy §167a

Úhrada poštovného §167b

Organizační složka zahraniční právnické osoby §167c §167d

Zvláštní postupy k utajení a zajištění bezpečnosti §167e §167f

Pojištění evropských pověřených žalobců §167g

ČÁST SEDMÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ §168 §169 §170 §171 §172 §173 §174 §175 §176 §177 §178 §179 §180 §181 §182 §183 §184 §185 §186 §187 §188 §189 §190 §191 §192 §193 §194 §195 §196 §197 §198

HLAVA II - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zmocňovací ustanovení §199

Zrušovací ustanovení §200

Účinnost §201

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.; č. 80/2011 Sb.; č. 14/2015 Sb.

č. 302/2009 Sb. - Čl. II

č. 303/2009 Sb. - Čl. VII

č. 362/2009 Sb. - Čl. XIV

č. 166/2010 Sb. - Čl. II

č. 347/2010 Sb. - Čl. II

č. 364/2011 Sb. - Čl. II

č. 365/2011 Sb. - Čl. XVI

č. 470/2011 Sb. - Čl. II

č. 401/2012 Sb. - Čl. XVI

č. 344/2013 Sb. - Čl. XLIII

č. 64/2014 Sb. - Čl. LXIX

č. 148/2017 Sb. - Čl. II

č. 259/2017 Sb. - Čl. VIII

č. 164/2019 Sb. - Čl. II

č. 326/2021 Sb. - Čl. IV

č. 330/2021 Sb. - Čl. II

č. 358/2022 Sb. - Čl. VII

č. 321/2023 Sb. - Čl. VIII

INFORMACE

187

ZÁKON

ze xxx 14. xxxxxx 2006

x nemocenském xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xxx případ xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, péče otce x xxxx xx xxxx xxxxxxxx, ošetřování xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx o xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxx též posuzování xxxxxxxxxxx stavu pro xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx pojištění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx1).

(3) Xxxxx zákon se xxxxxxx xx právní xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství x oblasti xxxxxxxxx2).

§2

Účast na xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) povinně, xxx-xx x osoby uvedené x §5 písm. x),

x) xxxxxxxxxx, xxx-xx x osoby xxxxxxx x §5 xxxx. x) nebo o xxxxxxxxxx zaměstnance [§3 xxxx. x)].

§3

Xxxxxxxx některých pojmů

V xxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx; za xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx fyzická osoba xx xxxxxx pojištění, xxxxx xx plyne xxxxxxxx lhůta (§15), xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx pojištění (xxxx xxx "xxxxx") xxxx xxxxx pobírá,

b) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxxxxx alespoň xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx složka xxxxx, x níž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx, služební xxxx, x němž je xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "věznice"), x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx odsouzený xxxxxxxx do xxxxx, xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx vykonává zabezpečovací xxxxxxx xxxxx zařazená xx práce, a xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx3) xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx z xxxxxxxx4) xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx v záloze xx výkonu vojenské xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, x nichž xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx vojáci x povolání nebo xxxxxx x záloze xx výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, (dále xxx "xxxxxxxx útvar"),

c) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

1. x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx sídlo xxxx organizační xxxxxx, xxxxx je zapsána x obchodním rejstříku, xxxxxxxxx x jiném xxxxxxx určeném rejstříku xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; sídlem xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

2. u xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx5), x xxx-xx x cizince, xxxxx hlášeného xxxxxx6) x Xxxxx xxxxxxxxx; x osoby, která xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x v xxxxxxx, xx xxxxxx osoba xx xxxxx České xxxxxxxxx nepodniká, xxxxx xxxxxxxxxx pro svou xxxxxxx zaměstnance, xxxxx xxxxxx práce xxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. u xxxxxxxxxxx xxxxxx státu x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zaměstnavatele, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx platů,

e) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx1) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx základu xxx pojistné na xxxxxxxxxx x důchodové xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx příjmem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zaměstnáním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxx příjmy xx xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx nebo xx xxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx republice, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx daně x xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx samostatně xxxxxxxxx činnou fyzická xxxxx považovaná xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu7),

i) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx považovaná za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx důchodového xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx včetně xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti8),

j) pojištěnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx výdělečná xxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx základě výkonu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx dobou doba, xx kterou má xxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dávka,

l) xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxx zákon xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx karantény9), vznik xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §39, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, nástup xx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx otcovské xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jinou xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo ustanovení xxxxxxxxxxx xx jiné xxxxxxxx xxxxx,

x) porodem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx kterém xx xx matriky narození xxxxxxx narození xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxx, kteří nepracují xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vykonávají sjednané xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx místě x x pracovní xxxx, kterou xx xxxx rozvrhují,

o) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnanec xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx sídlo xx xx xxxxx xxxxx, x xxxx Xxxxx xxxxxxxxx neuzavřela xxxxxxxxxxx xxxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx"), xx-xx xxxxx x České xxxxxxxxx x smluvního xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx zaměstnavatelem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx x) sídlo xx xxxxx České xxxxxxxxx x x xxx xxxx x České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx republice xx smluvní xxxxxxxxxxx, xxxxx podle smlouvy xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx příjmy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vypláceny xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx zaměstnavatelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, je-li xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, x xxxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, mimo těchto xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx Evropské xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx stát, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, avšak xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx10),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu,

u) xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx do knihy xxxxxxxx81),

x) domácností xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx žijí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx dítěte xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx30) xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx každého x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) dobou xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, x němž xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx být vykonávána.

§4

Xxxxx xxxxx

X pojištění xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx poporodní xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"),

x) ošetřovné,

e) dlouhodobé xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx příspěvek x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXX XX XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXX XXXXXXXXXXX XXXX

§5

Xxxxxxxxx jsou xxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxx zákoně xxxxxxx:

x) zaměstnanci, jimiž xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx x Xxxxx xxx zahraniční xxxxx x xxxxxxxxx3),x xxxxxx x xxxxxxxx4) a xxxxxx x záloze xx xxxxxx vojenské xxxxx xxxxxx80) (dále xxx "xxxxxxxxxxx"),

3. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx pracovněprávní vztah xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx

5. xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dohody x pracovní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činní xx xxxxxxx dohody x xxxxxxxxx xxxxx,

6. xxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx uzavřeném xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů,

7. xxxxxx,

8. xxxxxxx zastupitelstev xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měst x xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxx xx funkcí, xxx xxxxxxxxxxxxxx určilo xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uvolněni,

9. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny a xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

10. členové xxxxx, xxxxxxxxx, viceprezident x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx x televizní xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx Xxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx totalitních xxxxxx, xxxxxxx Národní rozpočtové xxxx, xxxxxxx Rady Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx arbitra, Veřejný xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx ochránce xxxx,

11. xxxxxxx osoby, xxxxx jsou podle xxxxxxxxxx xxxxxx jmenovány xxxx voleny xx xxxxxx xxxxxxxxx správního xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx12), popřípadě xx xxxxxx zástupce xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxx vedoucím xxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx osobám xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx zvláštního zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx funkci xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx poměr, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx uvedeny x xxxxxx 7 xx 10 x 18,

12. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

13. xxxxx xxxxxxxx x dítě x xxxxx, které xxxx xxxxxx x evidenci xxxx, které mohou xxxxxxxxx pěstounskou xxxx xx xxxxxxxxxx dobu, xx-xx xxxxx osobám xxxxxxxxx odměna xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí13) (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxx a xxxxx x evidenci"),

14. xxxxxxxxx xx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx zařazení xx xxxxx a xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence xxxxxxxx xx xxxxx,

15. xxxxx xxxxx x poměru, xxxxx má xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, avšak xxxxxxxx xxxxx nevznikl, xxxxx xxxxxx splněny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx,

16. společníci a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx komanditní společnosti, xxxxxxxx mimo pracovněprávní xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx vykonávají xxx xx práci,

17. xxxxxxxxxx,

18. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 1 xx 10, 20 x 21,

19. xxxxxxxxxxx,

20. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx složek xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx x §167c, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

21. osoby xxxxxxxx obchodním vedením xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

22. xxxxxxx osoby xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx 21, x výjimkou xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx obvodů územně xxxxxxxxx statutárních měst x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x xxxx zaměstnání, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx by xxxxx xxxxxxx příjmy xx xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxx xx xxxx, pokud by xxxxxxxxx zdanění x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx75) x xxxxxx xx xxxx daně xxxxxxxxxx,

x) xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XX

XXXXX ZAMĚSTNANCŮ XX XXXXXXXXX

§6

Xxxxxxxx účasti xxxxxxxxxxx xx pojištění

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. xx xxxxx Xxxxx republiky; za xxxxx zaměstnání xx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx práce xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx práce trvale x Xxxxx republice, xxxx

2. v xxxxxx xxx zaměstnavatele xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx práce xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx důchodového xxxxxxxxx xxxxx předpisů xxxxx, ve xxxxxx xxxxxx vykonávají xxxxxxxxxx, x mají trvalý xxxxx na území Xxxxx republiky xxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x

x) xxxxxxxx částka xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx rozhodnou xxx xxxxx xx xxxxxxxxx (xxxx jen "rozhodný xxxxxx").

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx 2&xxxx;000 Xx. Xxxxxx xxxxxxxxxx příjmu xx xxxxx xx 1. xxxxx kalendářního xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x dva roky xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx všeobecného vyměřovacího xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dolů xxxxx než xxxxx xxxxxx částka rozhodného xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx tomto zaokrouhlení. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx ve Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx sdělením.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx účasten xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx xxxxxxx důchodového xxxxxxxxx xxxx zaměstnanec zahraničního xxxxxxxxxxxxxx73) x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 3 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

§7

Xxxxxxxxx xxx zaměstnání xxxxxx rozsahu

(1) Zaměstnáním xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxx není xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx započitatelného xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx je nižší xxx xxxxxxxx příjem xxxx xxxxxxxxxxxxx příjem xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jen x xxxx kalendářních xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx takového xxxxxxxxxx, x nichž dosáhl xxxxxx započitatelného xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve výši xxxxxxxxxx příjmu.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zúčtovaný xxxxxxxxxxxxxxx xx xx skončení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx zúčtovaný xx kalendářního xxxxxx, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx skončila.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx též, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx započitatelných xxxxxx z těchto xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx měsíci xxxxx xxxxxx rozhodného xxxxxx; xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx takových xxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxx považuje xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§7x

Xxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx práce

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx dohody x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedenou x §6 odst. 1 xxxx. x) x xxx jim xxxxxxxx započitatelný xxxxxx x xxxxxx vyšší xxx 10 000 Kč.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx práce xxxx xxxxxxx pojištění xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx této xxxxxx, xx nichž xxx xxx zúčtován xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příjem x xxxxxx x provedení xxxxx xx výši xxxxxxx v odstavci 1; ustanovení §7 xxxx. 3 platí xxx obdobně.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx je účasten xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx práce x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x tomto kalendářním xxxxxx. Za xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§8

Souběh xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx zakládá xxxxx na xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx společnosti x xxxxxxx omezeným, xx pojištěn x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členěných xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx města Prahy xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx územní xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx odměňován, xx x nich xxxxxxxx xxx xxxxxx; xx xxxxx obdobně xxx osobu, která xx členem xxxx xxxxxxxxxxxx orgánů územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§9

Xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx

(1) Z xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxxxxxxxx, který požívá xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx pojištění x xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x písemně xxxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx, xx xxxxxx být x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pro xxx xxxxxxxxxx zaměstnání.

(2) Z xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx osoby, které xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo občany Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx v Xxxxx republice xxx xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6).

§10

Xxxxx x zánik xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Pojištění xxxxxx xxxxxxxxxxx dnem, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx jinak x xxxxxxxxxx 2 x 3.

(2) X zaměstnance x xxxxxxxxx xxxxxx x státního zaměstnance xxxxx xxxxxx x xxxxxx službě xx xx xxx, ve xxxxxx tento zaměstnanec xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx též den xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx začal xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx dnem xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx funkce xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx městských xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx města Xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxx funkce, x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx funkce xxxx xxxxxxx xxxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, primátor, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku, městské xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx pravomoci xx xxxxxxxx xxxxxxxxx období xx zvolení xxxxxx xxxxxxxx, místostarosty, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členěného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xx xx vyplácena xxxxxx za výkon xxxxxx, xxxx mu xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx po xxxx, xx kterou xx xxxxxx xxxx odměna; xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx kraje, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx hlavního města Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx,

x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x zaniká xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x osoby x xxxxxxxx dnem, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx pěstouna xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí13), x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx odměna xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxx neschopnost xxxx xxxxxxxx karanténa,

f) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxx dnem odvolání x xxxxxx práce,

g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx pracovněprávní xxxxx xxxxxxxx pro xx práci, xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, x zaniká xxxx ukončení xxxxxx xxxx xxxxx,

x) osoby xxxxxxxx obchodním xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x pověření x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x soudním x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dnem, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx ušlého výdělku x důvodu xxxxxx xxxxxxxx výpovědi, x xxxxxx dnem, xxxxx xxxxxxxxx xxx, za xxxxx xxxx náhrada xxx nenáleží; xx xxxxx obdobně xxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánu a xx xxxxx na xxxxxxx ušlého xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx sjednaná xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příjmu přestane xxxxxxxxx rozhodného xxxxxx x důvodu

a) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx, xx kterého k xxxx změně xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx xxxxx, xxxxxx účast zaměstnance xx pojištění xxxxx §6 dnem xxxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx x xxxxxx zvýšení xxxxx.

(5) Jestliže x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx sjednání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx alespoň rozhodného xxxxxx anebo sjednaný xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx sjednán xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx tak, xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx navazují, nedochází x xxxxxx pojištění x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx poměru xxxx xxxxxxx xxxxxxxx účasti xx xxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx se xx xx to, xx xxxxxxxxx trvá xxx přerušení. Ustanovení xxxx první platí xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jejich xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx druhu xxxx xxxxxxxxx zaměstnání x xxx xxx xxxxxxxxxx platí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Ustanovení xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxx zaměstnání xxxxxxxxxx xxxxxx rozsahu nebo xxxxxx x provedení xxxxx.

(7) Pojištění zaměstnance xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx a xxxxx xx xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, vzniká xxxx xxxxxxxx výkonu xxxxx x xxxxxx xxx x případě, xx zaměstnavatel xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx důchodového xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx první, xxxxxx pojištění xxxx xxxxxxxxxxxx po dni, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx povinně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(8) Pojištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzniká xxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x pojištění xxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxx dobrovolné xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx který xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx výši podle xxxxxxxxxx právního předpisu1) xxxxxxxxx pojistné, xxxxx xxxx uvedeným x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx však dříve xxx xxxx, xx xxxxxx xxxx tato xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Jestliže x xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanec xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nástupu xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx výkonu trestu xxxxxx svobody xxxx xxxxxxxxxxxxx detence.

XXXXX III

ÚČAST OSOB XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXX

§11

Xxxxxxxx účasti xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx pojištění, xxxxxxxx

x) vykonává samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx mimo území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx České republiky, x

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§12

Xxxxxxxxx při výkonu xxxxxxxx samostatných výdělečných xxxxxxxx

Xxxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx.

§13

Xxxxx a zánik xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx osobě samostatně xxxxxxxxx činné xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x účasti xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) dnem xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, ne xxxx xxxxx xxx xxxx, xx xxxxxx byla xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxxx xx xxx pozastaven xxxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx,

x) xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx měsíce, xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx lhůtě, xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx mělo xxx zaplaceno, xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx detence.

XXXX TŘETÍ

DÁVKY

HLAVA I

OBECNÉ XXXXXXXX XXXXXX XX XXXXX X JEJICH XXXXXXX

§14

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxx pojištění.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x těhotenství x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx pojištění, náleží xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx.

§15

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx (§57) xxxx x nařízení karantény (§105) xxxxx po xxxxxx pojištění v xxxxxxxx xxxxx. Ochranná xxxxx xxxx 7 xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx kratší xxxx, xxxx ochranná xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx, jestliže xx zániku pojištění xxxxx k nástupu xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx (§34 xxxx. 1) x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx u xxx, jejichž xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, 180 kalendářních xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx platí xxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx x ochranné lhůtě xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx po xxxx xxxxxx nového xxxxxxxxx neběží x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx lhůta x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx lhůtě získané xx xxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx 180 xxxxxxxxxxxx xxx. Nestanoví-li xx ochranná xxxxx xxxxx věty druhé, xxxx ochranná xxxxx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx věty xxxxx xx středníkem xxxxx xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx z pojištěné xxxxxxxx, x to xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx neplyne

a) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx15) xxxx xxxxxxxxx16), pokud doba xxxxxxxxxx xxxxx výlučně xx xxxxxx školních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence xxxxxx x xxxx jejich xxxxx z xxxxx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx,

x) z xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákoníku xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx ochranná xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nárok xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx činných x xxxxxxxx xxxxx již xxxxxxxx xxxxx, s xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx zde xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx výplata starobního xxxx xxxxxxxxxxx důchodu; xx však xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxxx zabezpečovací xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx dnem xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§15a

Nemocenské x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx též, xxxxxxxx xx xxxxxx zaměstnání xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dočasná xxxxxxxx neschopnost xxxx xxxx nařízena xxxxxxxxx xxxx xxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x mateřství x kalendářním měsíci, x xxxx zaměstnanec xxxx účasten xxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx malého xxxxxxx xxxx zaměstnání na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx třech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§15x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 259/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.2.2018

§16

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx pomoci v xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx za xxxx, xx kterou

a) vykonává x pojištěné činnosti, xx xxxxx tyto xxxxx náleží, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx,

x) xx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů17) xx zaměstnání, z xxxxx xxxx dávky xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x vojácích x xxxxxxxx17a),

x) xx xx xxxxx, xxx-xx x dávky, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx do xxxxx,

x) xxxxxxxx trest xxxxxx svobody nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxx zabezpečovací detence; xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x mateřství, xxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx zabezpečovací xxxxxxx xxxxxx x xxxx18).

§17

(1) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx. Xxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx na celé xxxxxx nahoru.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, v xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx započitatelný příjem xx xxxx xxxxxxxx xxxx, náleží mu xxxxx za kalendářní xxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx na xx xxxx pracovní xxxx, xx kterou xx xxxxxxxx započitatelný xxxxxx.

(3) Ustanovení xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx dne, x němž xxxxxxx xxxxxxx pracovní neschopnost, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx předchozí xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx (§55 xxxx. 4 x §57 xxxx. 6), a pro xxxxx ošetřovného xxx xxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx po xxxx xxx x xxxxxx, xx ošetřovaná osoba xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxx propuštěna x tohoto xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

XXXXX XX

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

§18

(1) Xxxxx vyměřovací xxxxxx xx xxxxxxx xxx, že xx xxxxxxxxxx xxxxxx zjištěný x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx kalendářních xxx připadajících xx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxx nestanoví xxxxx; jsou-li x xxxxxxxxx xxxxxx vyloučené xxx (xxxxxxxx 7), xxxxxxx xx x xx xxxxx kalendářních xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Denní xxxxxxxxxx základ xx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx pojistné xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jednotlivé xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx období. Vyměřovacím xxxxxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x nichž xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxxxx základů xxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle věty xxxxx xx zahrnují x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x důvodu překročení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx18a); xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx bylo xxxxxxxx pojistné x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem1).

(3) Rozhodným xxxxxxx xx xxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx měsíců xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterém xxxxxxx xxxxxxxx událost, xxxxx xx xxxx nestanoví xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx 12 kalendářních xxxxxx, xx rozhodným xxxxxxx xxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx konce xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který předchází xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx událost xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zaměstnance xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxxxxx pojištění zaměstnance, xxxxxxxx xx xx xxxxx vyměřovací základ xxxxx třicetina započitatelného xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dosáhl x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x zaměstnání xx xxxxxxx dohody x provedení práce, xxxxxxxx se v xxxxx xxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx základ xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnance xxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx období xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxxx základ xxxx xxxx-xx v xxxxxxxxx období xxxxxxx 30 kalendářních xxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx základ, xx xxxxxxxxx obdobím xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok, x němž xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxx xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Rozhodné xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx dnem xxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx roku, x němž xxxxxxx xxxxxxxx událost.

(7) Vyloučenými xxx xxxx

x) kalendářní xxx xxxxxxxx nepřítomnosti xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx ve službě, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx plat, s xxxxxxxx kalendářních xxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, xx xxxxx zaměstnanci xxxxxxxx nárok na xxxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx x §25 xxxx. x) x x), a xxxxxxxxxxxx xxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx doby xxxxx §28 odst. 4,

x) xxxxxxxxxx xxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx zaměstnanci náhrada xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx 14 kalendářních xxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxx plat (xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx) xx xxxx prvních 14 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (karantény)19); x xxxxxx od 1. ledna 2012 xx 31. xxxxxxxx 2013 xx těmito xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx prvních 21 xxxxxxxxxxxx dní xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vypláceno nemocenské, xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx dlouhodobé xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx dny připadající xx xxxxxxxxxx měsíce, xx xxxxx osoba xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx1) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§19

(1) Xxx xxxxx §18 odst. 4 xx 6 se xx vznik pojištění xxxxxxxx

x) u xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§7 xxxx. 2) xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx (§7a xxxx. 2), nástup tohoto xxxxxxxxxxx xx zaměstnání, x to i xxxx xxxxxxxxxx nezaložilo xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx detence xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx zabezpečovací xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx uvedeného x §32 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxx; xx xxxxx x x xxxxxxx, xxx pojištěnec xxxxxxx xx péče xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) U xxxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxx téhož xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx peněžitou pomoc x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx 4 xxx věku xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx denní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx předchozí xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxx denní xxxxxxxxxx xxxxxx zjištěný pro xxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxx x mateřství; xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx úpravou xxxxx §21.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx x pojištěnce, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx) xxxxx §39 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx převzetí ošetřování (xxxx).

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxx dlouhodobé xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx potřeby xxxxxxxxxx péče xxxx xx xxx prvního xxxxxxxx dlouhodobé xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx, xxxxx převzal xxxxxxxxxxx xxxx.

(6) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jinou xxxxx nebo xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx období xxxxxxxx xxxxxxx ke xxx vzniku sociální xxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx, pokud xx xx xxx ni xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx období stanoveném xxxxx §18 odst. 4 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx-xx v xxxxx xxxxxxxxx období xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx dnů, xxxxx se dělí xxxxxxxxxx xxxxxx, považuje xx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jedna xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx vznikla xxxxxxxx xxxxxxx. Pokud zaměstnání xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx alespoň 30 xxxxxxxxxxxx dnů, xx pravděpodobným příjmem xxxxxxxxxxxxx příjem, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx trvání xxxxxxxxxx. Xxx-xx x zaměstnání xxxxxx rozsahu nebo x xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx práce, xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxxxxx sociální xxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxxx období xxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 4 xxxx 6 xxxx alespoň 30 xxxxxxxxxxxx xxx.

(8) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx stanovit xxxxx §18 xxxx. 7 xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x vyměřovacím xxxxxxxx x xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx dny, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příjmu, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x kalendářním xxxxxx, x xxxx xxxxxxx sociální xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xxxx třetí platí xxx xxxxxxx.

(9) Za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx považují také xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx20) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x které xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rozsahu xxxx xx xxxxxxx xxxxxx o provedení xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx měsících rozhodného xxxxxx, x nichž xxxxx zaměstnanec xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxxxxxxxx xx rozhodné xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxx vyměřovací xxxxxx xxxxx vyměřovací xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx předchozí dávky x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné.

(11) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x ochranné lhůtě, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx rozhodného xxxxxx xxx, jako by xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; to xxxxx obdobně, xxxxxxx-xx xxxxx na peněžitou xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §32 odst. 1 písm. f).

(12) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výpočet nemocenského xxxxx pečující nebo xxxxx v xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odměny xxxxxxxxxx xxxxx pečující nebo xxxxx v evidenci xxxxxxxxx xx kalendářní xxxxx předcházející xxxxxx, x němž jí xxxxxxx pracovní neschopnost xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx osobě xxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx žádný z xxxxxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx dočasná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxx denním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která xx náležela xx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnost xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx základ xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx karanténě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xx x xxxxx xxxxxxxx xxxx osoby v xxxxxxxx xxxxxxx obdobně.

(13) Xxxxx vyměřovací základ xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx obdobným xxxxxxxx, xxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx.

(14) Nemůže-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx období, xxxxxxxx xx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx kalendářní měsíc xxxxxxxxx mzda xxxxxx x xxxxxxxxxxx měsíci; xx neplatí x xxxxxxxxxx malého xxxxxxx.

§20

(1) Xxxxxxx-xx v xxxxxxx souběhu více xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příspěvku x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, z xxxx xxxxxxxxx (§14 xxxx. 2 xxxx xxxxx), xxxxx xx výplatu xxxx dávky

a) xx xxxxxxxx xxx, xxxxxxx xx xxxxxxx denní xxxxxxxxxx základ x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x níž pojištěnec xxxxxxxx nárok na xxxxxxx xxxxx, podle §18 a 19 x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxx, xxxxxxx xx xx xxx, xx něhož xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx z xxxxx pojištěné xxxxxxxx, xxxxx vyměřovací xxxxxx xxxxx xxx, xx xx xxxxx základ xx xxxxxxxx úhrn xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx úpravou xxxxx §21, xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxx vyměřovacího základu xxxxxxxxxxx xxxxx §18 x 19 x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxx na výplatu xxxxx.

(2) Xxx-xx stanoven xxxxx xxxxxxxxxx základ x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dochází xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx vyměřovací xxxxxx xxx výpočet xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx tak, xx se xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 odečte xxxxx xxxxxxxxxx základ xxxxxxxxx x té xxxxxxxxx xxxxxxxx, x níž xxxx dočasná pracovní xxxxxxxxxxx ukončena. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx platí xxxxxxx xxx pro xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx pomocí x xxxxxxxxx nebo xx xxxx otcovských.

(3) Xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx souběhu ochranných xxxx nebo v xxxx souběhu xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.

§21

(1) Xxxxx vyměřovací xxxxxx xxxxxxxxx podle §1820 xx upraví pro xxxxxxx

x) nemocenského, ošetřovného x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxx xxxxx redukční xxxxxxx se xxxxxx 90 %, z xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx 60 %, x xxxxxx xxx druhou redukční xxxxxxx xx třetí xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx 30 % x x xxxxxx xxx třetí xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pomoci v xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx příspěvku x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx, xx do xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx počítá 100 %, x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx 60 %, x částky xxx xxxxxx redukční xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx 30 % x x xxxxxx xxx třetí xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx denního vyměřovacího xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 v xxxxxxx do první xxxxxxxx xxxxxxx, nad xxxxx redukční xxxxxxx xx druhé xxxxxxxx xxxxxxx x nad xxxxxx xxxxxxxx hranici xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na 2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Pro výpočet xxxxx xx xxxxxxx xxxxx vyměřovací základ xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

§21x

§21x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 166/2010 Sb.

§22

(1) X xxxxxxxxxxx xxxx xxxx

x) první xxxxxxxx hranice xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoveného xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx x xxx roky xxxxxxxxx kalendářnímu xxxx, xxx xxxxx xx xxxx redukčních xxxxxx xxxxxxx, x přepočítacího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx redukční xxxxxxx 1,5xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx hranice,

c) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 3xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx hranice;

částky redukčních xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx c).

(2) Xxxx xxxxx, xx které xxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxx kalendářního xxxx a xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx dne, xx xxxxxx bez xxxxxxx xx xxxxxx dne xxxxx nové výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx hranic xxxxxxxx xx 1. ledna xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx od 1. xxxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx xx Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv xxxxxxxx.

XXXXX III

NEMOCENSKÉ

Díl 1

Xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx

§23

Xxxxx xx nemocenské xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx práce xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx nařízena karanténa xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx21), trvá-li dočasná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx a x xxxxxx xx 1. xxxxx 2012 do 31. prosince 2013 xxxx xxx 21 xxxxxxxxxxxx dní.

§24

Podmínkou xxxxxx xx xxxxxxxxxx x pojištěné xxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činností, xx dále účast xx pojištění jako xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §11 xxxxxxx xx xxxx 3 měsíců bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx dni, xx xxxxx je nařízena xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx zaměstnance.

§25

Xxxxx na nemocenské xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx úmyslně přivodil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxx xxxxxxx pracovní neschopnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx starobního xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx, xx xxxxx xx xxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu; xxxxx na nemocenské x tomto případě xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxx dnem, od xxxxx xx vznikl xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x místa vazby xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx útěku xxxxx ve výkonu xxxxxxxxxxxxx detence x xxxxx xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx.

Díl 2

Xxxxxxxx doba x xxxxxxxxxxxx

§26

(1) Podpůrčí xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 15. xxxxxxxxxxx xxxx trvání dočasné xxxxxxxx neschopnosti xxxx 15. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx karantény a xxxxx dnem, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx do xxxxxx xxx; xxxxxxxx doba xxxx xxxx nejdéle 380 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx vzniku xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx karantény, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx od 1. xxxxx 2012 xx 31. xxxxxxxx 2013 xxxxxxxx doba xxxxxx 22. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx 22. xxxxxxxxxxx xxxx nařízené xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx nárok xx nemocenské x xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx podpůrčí xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx předchozích xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx 380 xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx i x xxxxxxx, xx předchozí xxxxxxx xxxxxxxx neschopnost xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx období dočasné xxxxxxxx neschopnosti se xxxxxxxxxxxx do podpůrčí xxxx, x xxxx xxx xxxx nemocenské xxxxxxxxxx. Xxxx první x druhá se xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx 190 xxxxxxxxxxxx dnů od xxxxxxxx xxxxxxxx dočasné xxxxxxxx neschopnosti.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x němž xx xxxxxxxxxxx směnu xxx xxxxxxxxxxxx, považuje xx pro xxxxx xxxxxxxx doby xx xxx vzniku xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

§27

Po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stanovené xxxxx §26 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx pojištěnce xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyjádření xxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx x xxxx 350 xxxxxxxxxxxx xxx xx uplynutí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §26, xxxxxx xxxxxxxx schopnost, x xx x x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; takto xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx než 3 xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx celkem xxxxxxx xx xxxx 350 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §26.

§28

(1) Xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu xxxx xxxxxxxxxxx důchodu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 15. kalendářního xxx xxxxxx dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx xx 15. xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 70 xxxxxxxxxxxx dnů, nejdéle xxxx do dne, xxxx skončila xxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; x xxxxxx xx 1. xxxxx 2012 xx 31. xxxxxxxx 2013 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx důchodů vyplácí xx 22. xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxx xx 22. xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx karantény xx xxxx xxxxxxx 63 xxxxxxxxxxxx dnů, xxxxxxx xxxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnání, xxx-xx x zaměstnance, popřípadě xxxxxxxx pojištění, jde-li x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x zahraničního xxxxxxxxxxx. Xxx více dočasných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx roce xx xxxxxxxxxx vyplácí x xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Byla-li xxxxxxxx xxxx xxxxx věty xxxxx a druhé xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, nevzniká xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx x xxxxx xxxx nelze vyplácet xxxx, než xx xx xxxxxxxxx xxxxx §26. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx věty xxxxx x druhé rozumí xxxxxxx osoba, která x době xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx karantény xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu xxxxxxx xx xxxx jednoho xxx xxxxxx pojištěné xxxxxxxx, x to xxx dne, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx zaměstnání xxxxxxxxxx xxx xx xxxx dovolené x xxxxxx zaměstnání xx xxxxxxx nejdéle xx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx tato xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx studentem, xxx na xxxx xxxxxxxx prázdnin (xxxxxxxx) xxxx jejich část, xx xxxxxxx nejdéle xx xxx, xxx xxxx xxxxxxx doba xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Podpůrčí xxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx výkonu trestu xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx obdobně pro xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx ve výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zaměstnanci xx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx volno bez xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx nebyl xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx plat, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx takové xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx první xxxxxxx v případě, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx na peněžitou xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx byl xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x x případě xxxxxxxxxx xxxx služebního xxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x).

(6) Nemocenské xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, po xxxxxx xxxxxx stávka, vznikla-li xxxxxxx xxxxxxxx neschopnost xxxx xxxx-xx nařízena xxxxxxxxx nejdříve xxxx, xxxxx následuje xx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xx nevyplácí po xxx, kterým xxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx xxxxx §59 odst. 2, i xxxx xxx ukončení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebyl xxxxxxxx na rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti.

Xxx 3

Výše nemocenského

§29

Výše xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx xxxx

x) 60 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 30. xxxxxxxxxxxx dne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) 66 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 60. xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) 72 % denního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx od 61. xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§29a

§29 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 364/2011 Sb.

§30

Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxx, xxxxx xx výše xxxx xxxxxxxxxxxx xx kalendářní xxx, které x xxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx připadají na xxxxxx nároku xx xxxxxxx nemocenského, xxx, xxx xxxx nemocenského x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx období xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu xxxxxxxxx x §21 xxxx. 4 x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx kalendářních dnů xx xxxxxxxxxx kalendářní xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xx 1. xxxxx 2012 xx 31. xxxxxxxx 2013 kalendářní xxx xxxxxxxxxxx xx období xxxxxxx 21 xxxxxxxxxxxx xxx dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx.

§31

Xxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx den xxxx 50 % xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §29 xxxx 30, xxxxxxxx si xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xx rvačce; xxxxxxx xx zde rozumí xxxxxxxx napadení xx xxxxxxx střet dvou xxxx xxxx osob, xxxxx-xx o xxxxxxxxxx xxxx pomoc xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx c),

b) xxxx bezprostřední následek xxx opilosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zaviněného xxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxx xx peněžitou xxxxx x xxxxxxxxx

§32

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx v mateřství xx

x) pojištěnka, xxxxx xxxxxxxx dítě; xxxx xxxxxxx xx v xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx očekávaným dnem xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx pojištěnka,

b) xxxxxxxxxx, pokud převzal xxxx do péče xxxxxxxxxxx péči xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu (§38),

x) xxxxxxxxxx, xxxxx pečuje x dítě, jehož xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx x je xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx ženy, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx nemůže xxxx nesmí x xxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx byla xxxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxx [§57 xxxx. 1 písm. x)] xxxx xxx které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §67 xxxx. x), x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pomoci x xxxxxxxxx [§36 xxxx. 1 xxxx. x)],

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxx x xx xxxxx dítěte xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx dítě porodila, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx písemnou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7, xx bude xxxxxxx x dítě; xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx dobu nejdříve xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx 7 xxxxxxxxxxxx xxx po xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx v písmenu x), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x 3, xxxxxxxx xx xx xxx nástupu na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x dřívějšího pojištění.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xx pojištění xxxxxxx xx xxxx 270 xxxxxxxxxxxx dní x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxxx xx peněžitou xxxxx v xxxxxxxxx (§34 odst. 1). Xx-xx uplatňován xxxxx xx peněžitou xxxxx x xxxxxxxxx z xxxx pojištění, xxxx xxx tato xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x těchto pojištění.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xx pojištění xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §11 xx xxxx xxxxxxx 180 xxxxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 1. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x mateřství xxxxxxxxxxxx zaměstnance xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 7 xx dobu xxxxxxx 180 kalendářních xxx x xxxxxxxxx xxxx přede dnem xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §34 xxxx. 1

(4) Xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx pro nárok xx xxxxxxxxx pomoc x mateřství podle xxxxxxxx 2 a 3 xx započítává xxx

x) doba studia xx střední, xxxxx xxxxxxx xxxx vysoké xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx přípravu xx xxxxxxx povolání pro xxxxx důchodového xxxxxxxxx22), xxxxxxxx toto studium xxxx úspěšně ukončeno,

b) xxxx xxxxxxxx invalidního xxxxxxx xxx invaliditu xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx tento důchod xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx dále xxxxxx pojištěná činnost;

doby xxxxxxx x písmenech x) x x) xx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx pojištění podle xxxxxxxx 2, započtou xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění x období xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xx doby xxxxxx xx pojištění lze xxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxx uplatněn xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x jednoho nebo xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, x x xxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx tato xxxxxxxx, započtou se xxx splnění xxxx xxxxxxxx v pojištění, x němž tato xxxxxxxx xxxxxxx nebyla, xxx xx xxx x období xxxx xxx xxxx nástupem xx xxxxxxxxx xxxxx x mateřství, v xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x 270 xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx počtu xxxxxxxxx, x xxxxx xx nárok na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Není-li xxxxxxxx účasti na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx ve xxxx pojištěních, xxxxxxxx xx pro splnění xxxx podmínky xxxx xxxxxx xx pojištění x xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pomoc x mateřství xxx x xxxx pojištění, x němž xx xxxxxxxx denní xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx věty xxxxx a xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx v evidenci, xxxxx vznikl xxxxx xx výplatu peněžité xxxxxx x mateřství xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx nevyplácí po xxxx, xx xxxxxx xx poskytována xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x sociálně-právní xxxxxxx xxxx13) xxxxxxx z xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx se xxx účely xxxxxxxx 1 xxxx. x) x d) xx x) xxxxxx xxxx xx dosažení 1 xxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x c) dítě, xxxxx xx xxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxx 7 let xxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx 7 let x 31 xxxxx.

(8) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. e) xxxx být uveden xxx, od kterého xxxx pojištěnec o xxxx pečovat, x xxx xxxxxx; podpis xxxxx dítěte xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx ověřen xxxx xxxxxx orgánem nemocenského xxxxxxxxx. Den, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x dítě xxxxxxx, xxxxx spadat xx xxxxxx, za xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx matce xxxxxx, x do xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podle věty xxxxx.

(9) X případech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) x x) xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx pomoc v xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx prvního xxxxxxxx xxxxxx do péče; xx platí x x případě, xxx xxxxxxxxxx převzal xxxx x totéž xxxx xxxxxxxxx.

(10) X xxxxxxx, xx xxxxxxxx doba xxxxxx podle §34 xxxx. 1 písm. x), xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3 xx splněnou xx xxx nástupu xx xxxxxxxxx pomoc v xxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxx x počátku xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxx doba x xxxxxxxx pomoci x xxxxxxxxx

§33

Xxxxx xxxxxxxx xxxx u peněžité xxxxxx x mateřství

Podpůrčí xxxx u peněžité xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

x) 28 týdnů x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx porodila,

b) 37 xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx porodila xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx 28 xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx jestliže xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx o dvě x xxxxxx xxxx,

x) 22 týdnů u xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §32 odst. 1 xxxx. x) xx x),

x) 31 týdnů x xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §32 xxxx. 1 písm. b) xx x) xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx 22 xxxxx xxxxxxxx xxxx peněžitá pomoc x xxxxxxxxx náleží, xxx jestliže xxxxxxxxxx xxxx pečuje alespoň x xxx z xxxxxx xxxx.

§34

Xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx u xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x mateřství xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx x mateřství. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x mateřství xxxxxxx

x) xxxx, který xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx týdne do xxxxxxx xxxxxxx týdne xxxx xxxxxxxxxx dnem xxxxxx; pokud pojištěnka xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx porodu,

b) xxxx xxxxxx, pokud x xxxxxx došlo xxxx xxxxxxxx podpůrčí xxxx xxxxxxx v xxxxxxx x),

x) dnem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §32 xxxx. 1 xxxx. x) xx e). X xxxxxxxxx uvedených x §32 odst. 1 písm. x) x x) xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx dítěte xx péče; to xxxxx i x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx péči x xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §33, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §32 xxxx. 7.

(3) Xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §32 odst. 1 písm. x) x x) xx xxxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x mateřství xxxxxxxxx xxxxx dítěte, x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx šestého týdne xx xxxxxx; začne-li xx matce dítěte xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x mateřství, xxxxxxxxxx se xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x mateřství xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §32 xxxx. 1 xxxx. d) x x).

(4) Jestliže x xxxxxxx xxxxxxxx doby, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx vyplácí xxxxxxxx xxxxx x mateřství, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx x xxxxx pojištění, xxxxxxxxx xx další xxxxxxxx xxxxx v mateřství xx dobu, xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v mateřství xx xxxx stanoví xxx dne nástupu xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx.

§35

Xxxxxxxx xxxx u xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) X pojištěnky, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx 14 xxxxx x nesmí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 6 xxxxx xxx xxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx dítě xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx doba uplynutím 2 xxxxx xxx xxx úmrtí xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx podle §33 x §34 xxxx. 2; ustanovení xxxxxxxx 1 xxxx přitom xxxxxxx.

§36

Xxxxxxxxx výplaty xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xx xx základě xxxxxx xxxxxxx x §32 xxxx. 1 xxxx. x) nárok xx xxxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxx uzavřela xxxx xxxxxx,

x) pojištěnci xx xxxx, po xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx, ze xxxxx xx peněžitá xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost,

c) xxxxxxxxxx za xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx nesmí o xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx práce xxxxxxxxxx [§57 odst. 1 xxxx. e)], x xxxx xxxx x tohoto xxxxxx x péči xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx dítě, a xxxx xxxx x xxxxxx důvodu xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x tyto xxxx,

x) xxxxxxxxxx za xxxx, xx kterou xxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nepřetržitou xxxx o xxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx důvodů xx straně xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Pominou-li xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1, xxx xxxxx se peněžitá xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx její xxxxxxx, xx xx uplynutí xxxxxxxx doby, s xxx, xx xxx-xx x důvody uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x), xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx, po xxxxxx se xx xxxxxxxx pomoc v xxxxxxxxx nevyplácela, a xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) x e), xxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx jeho xxxxxxxx xxxx. Ustanovení §34 xxxx. 2 a 3 xxxxxx není xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx uvedenou v §32 odst. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxx xxxx matka xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx; ustanovení §32 xxxx. 8 x xxxxxxx podpisu xxxxx xxxxxx obdobně.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx pomoci x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x x) xxxxxxxx během xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §35 xxxx. 1. Xxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx xx pojištěnci, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xx xxxxxx jsou xxxxx splněny podmínky xxxxxx na výplatu xxxxxxxx pomoci x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx.

Xxx 3

Výše peněžité xxxxxx x mateřství

§37

Výše xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx činí 70 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§37a

§37a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 166/2010 Sb.

Xxx 4

Společné xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pomoci x xxxxxxxxx

§38

Xx rozhodnutí xxxxxxxxxxx orgánu xxxxx §32 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxxxxx

x) rozhodnutí soudu x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx23),

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx24),

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx dítěte xx xxxx budoucího xxxxxxxxxx25),

x) xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx26),

x) xxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx27),

x) xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx péče x xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx28),

x) xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx péči75),

h) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření x xxxx o xxxx84),

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx na zahájení xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx pečuje x nemá x xxxx vyživovací xxxxxxxxx, x xx xx xxxx, po kterou xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx

§38x

(1) Xxxxx xx otcovskou xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxx,

x) xxxxx xx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx do xxxx nahrazující xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušného orgánu, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx nedosáhlo 7 xxx věku.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx dítě, xxxxx xx xxxxx,

x) se xxxxxxxx mrtvé, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxx 6 týdnů xxx xxx xxxxxxxx.

(3) Podmínkou xxxxxx xx otcovskou xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xx účast xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §11 xxxxxxx xx xxxx 3 měsíců xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dni xxxxxxx xx otcovskou xxxxx §38b xxxx. 2. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx zahraničního zaměstnance xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 8 xxxxxxx xx xxxx 3 xxxxxx bezprostředně předcházející xxx nástupu xx xxxxxxxxx podle §38b xxxx. 2.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx, pokud nástup xx otcovskou xxxxxx x xxxxxx 6 xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxx do péče. Xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 6 xxxxx ode dne xxxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxx dítě, xxxxxx podle věty xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nebo matky xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx do xxxxxx 6 týdnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx; xx xxx hospitalizace xx považuje též xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx a xxx propuštění x xxxxxxxx zařízení. Bylo-li xx však období xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx ode dne xxxxx xxxxxx kratší xxx 2 xxxxx, xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 2 xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx.

(5) V tomtéž xxxxxxx xxxx o xxxx xxxxxx otcovská xxx xxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxx xxxxxx i x xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx; x tomto xxxxxxx xx péče x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxx x jedno dítě. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx jen xxxxxx i x xxxxxxx, xx se xxxxxxxx narodí xxxx xxxxxxx dětí. Nárok xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) nebrání xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxx; xx xxxxx i x případě, xx xxxxx jedno x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xx xxxxx, odsouzení xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx a xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zařazené do xxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxx xxxx x otcovské

§38b

(1) Xxxxxxxx xxxx u xxxxxxxx xxxx 2 týdny.

(2) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx začíná nástupem xx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx podle §38a xxxx. 1 xxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx §38a xxxx. 4 xxx xxxxx x třetí. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx týdne xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §38a xxxx. 1 nastává xxx xxxx, který pojištěnec xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxx odpovídá xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx 6 xxxxx xxx dne narození xxxxxx. Nastoupit na xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx lze nejdéle xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xx otcovskou xxxxx §38a xxxx. 2 xxxxxxx dnem, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx podle §38a xxxx. 4 vět xxxxx až xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx je xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nepřetržitou xxxx x xxxx z xxxxxx než xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxx přestali xxxxxxx x xxxx xxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx x otcovské xx xxxxxxxxxxx. Otcovská náleží xx xxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx úmrtí dítěte xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(5) Jestliže x xxxxxxx podpůrčí doby, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx vyplácí xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxx nárok xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx však xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Podpůrčí xxxx x xxxxxxxx xxxxx §38a xxxx. 1 xxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx; pokud však xxxx xxxxxxx po xxxxxxxx 6 xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx neuplynula, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx dobu.

Xxx 3

Výše xxxxxxxx

§38x

Xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx xxxx 70 % denního vyměřovacího xxxxxxx.

§38x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 148/2017 Xx. x účinností xx 1.2.2018

Díl 4

Společné ustanovení x xxxxxxxx

§38x

Xx rozhodnutí xxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. x) až x) x x) xx x) a xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.

§38x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 148/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2018

HLAVA VI

OŠETŘOVNÉ

Díl 1

Xxxxxxxx xxxxxx na ošetřovné

§39

(1) Xxxxx na ošetřovné xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx

x) xxxxxxxxxx

1. dítěte xxxxxxxx 10 xxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx utrpělo xxxx, xxxx

2. jiné xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx nezbytně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx ženy, xxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx vyžaduje xxxxxxxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxx x xxxx xxxxxx 10 xxx, protože

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dětské xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro děti, x jehož denní xxxx xxxxxxx xxxx xxxx jinak xx, xxxx škola, xxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxx, mimořádného xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx jiné nepředvídané xxxxxxxx,

2. dítě nemůže xxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dětského xxxxxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx pro děti, x jehož xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, nebo

3. xxxxxxx xxxxx, xxxxx jinak x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, utrpěla úraz, xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx x §57 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx x), porodila xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx x dítě xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx, xx osoba xxxxxxx x odstavci 1 xxxx se zaměstnancem x xxxxxxxxxx; to xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx88) x xxxxxxxxxx zaměstnance xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxx registrovaného xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) zaměstnance.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx nárok xx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx z xxxxxx xxxx x dítě xxxxx odstavce 1 xxxx. b), xxxxxxxx xxxx pojištěnec má x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx osobě xxxxxxx x odstavci 1 xxxxx xx xxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xx, jestliže xxxx fyzická osoba xx x xxxxxx xxxx x toto xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pomoci x mateřství xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvek podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx31); xx xxxxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx u xx xxxxxxx xxxxxxx x §57 odst. 1 xxxx. b) xxxx x), xxxxxxxx xxxx xx byla xxxxxxxx xxxxxxxxx, x proto xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxx

x) z xxxxxx xxxx x xxxx xxxx má xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a x den xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx) xx

1. xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx mateřskou xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pracovní volno xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx nemá xx xxxxxxxx volno xxxxx; xx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, musí být xxxxxxxx uvedená x xxxxx věty xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx alespoň x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx účast na xxxxxxxxx, xx k xxxxxxxx uvedené v xxxx 1 nepřihlíží.

(4) X xxxxx případě xxxxxxxxxx (xxxx) xxxxxx xxxxxxxxx jen xxxxxx x jen xxxxxxx x oprávněných xxxx xxxxxxxx dvěma oprávněným, xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx ošetřování (xxxx) xxxxxxxxxx. Vystřídání xxxxx věty xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx; u zaměstnance, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (péči), xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx posuzují xx xxx převzetí xxxxxxxxxx (xxxx). Xxxxx druhu xxxxxxxxxx (xxxxxxxx) se xxxxxxxxxx za xxxx xxxxxx ošetřování. Navazuje-li xxxxxxx ošetřování xxxxxxxxxxxxx xx předchozí potřebu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx se x xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx překrývající xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx pokračování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; to xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x potřebu xxxx x xxxxx dítě, xxxxx xxxxx vzniku xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) jako xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx potřeba péče x totéž xxxx.

(5) Xxxxx xx ošetřovné xxxxxx

x) příslušníci,

b) xxxxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o provedení xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx zařazení xx xxxxx a osoby xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zařazené xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx žáky xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxx spadá xxxxxxx xx xxxxxx školních xxxxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx uvedení v §5 xxxx. x) xxxx 18.

(6) Nárok xx výplatu ošetřovného xxxx xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx dní dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx karantény x x xxxxxx xx 1. ledna 2012 xx 31. xxxxxxxx 2013 x době xxxxxxx 21 xxxxxxxxxxxx xxx dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx

§40

(1) Xxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) 9 xxxxxxxxxxxx xxx,

x) 16 xxxxxxxxxxxx xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx dítě ve xxxx xx 16 xxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx dne xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx péče. Xxxx první xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx) xxxxx xxxxxxxxxx podle §39 odst. 4 xxxx druhé. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx (péče) xxxx, v xxxx xx zaměstnanec směnu xxx xxxxxxxxxxxx, počíná xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dnem.

(3) Xxx xxxxxxxx doby x xxxxxxxxxxx se staví xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Ošetřovné xx xxxxxxxxxx starobního důchodu xxxx invalidního xxxxxxx xxx invaliditu třetího xxxxxx xxxxxxx nejdéle xx xxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ošetřovné, dojde xx xxxxxx nové xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx), xxxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx) xxxxx §39 xxxx. 4, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx něž xxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx trvá xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx x případě xxxxxx xxxx xxxxxxx ošetřování (xxxx) xx xxxx x xxxxxxx případě xxxxxxx xxx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx nevyplácí xxxxxxxxxxx xx xxxx, po xxxxxx xxxx trvat xxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx) xxxxxxx xxxxxxxx dnem, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxx volno. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxxxxxxx xxx, který měl xxx pro xxxx xxxxxxxxx xxxx x x němž potřeba xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zaměstnanci za xxxx, xx kterou xxxxxx stávka, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx následuje xx xxx, xx xxxxxx xx zaměstnanec xxxx xxxxxxxxxx stávky.

(7) Xx xxxxxxxxx zaměstnance [xxxxxxxx 1 xxxx. x)] xx pro xxxxx xxxxxxxxxxx považuje zaměstnanec xxxxxxxx, ovdovělý nebo xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x družkou (xxxxxx) xxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx osamělého xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx (xxxxxx) xx xx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx uloženého x xxxxxx nejméně xxxxxxx xxxx xxxx xx výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx) xx nezvěstnou xxxxx xx mrtvou, x xxxxx xxxxxxxxxxx nežije x xxxxxxx (xxxxxx).

(8) Xxxxxxxxx náleží xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx podle odstavce 1 i x xxxxxxx, že dítě xxxxxxx věku 10 xxx x xxxxxxx xxxxxxxx doby.

§40x

§40x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 166/2010 Sb.

Díl 3

Xxxx xxxxxxxxxxx

§41

Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx 60 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§41x

(1) Xxxxx xx dlouhodobé xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx x zaměstnání, x xxxxx xxxxxxxxxx ošetřovné xxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx dlouhodobého xxxxxxxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxx, u které

a) xxxxx k závažné xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx vyžádala xxxxxxxxxxxxx, xxx níž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx 4 xxxxxxxxxx xxx po xxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx poskytovanou xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx85); za den xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx a xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xx domácího prostředí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dlouhodobé péče xx dobu xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx dnů.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dále xxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xx podmínka xxxxxxxxxxxxx nevyžaduje.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx na dlouhodobé xxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxx (xxxxxxxxx) ošetřované osoby xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx partnerkou) ošetřované xxxxx,

x) příbuzným x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx osobou nebo xx xxxx sourozenec, xxxxxx, tchán, snacha, xxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxx strýc,

c) xxxxxxxx (manželkou), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxx xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxx osoby uvedené x písmenu x), xxxx

x) druhem (xxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx nárok xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx druh (xxxxxx) xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x), xx další podmínkou xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx tento xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx osobou xxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx5), x xxx-xx o xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx6) x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, x to xx xxxx xxxxxxx 3 xxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx dni xxxxxxx xxxxxxxx této xxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxxxx ošetřovné druh (xxxxxx) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx žijící x xxxxxxxxxxx xxxxxx x domácnosti xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x), xx další xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxx pojištěnec má x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx místo xxxxxxxx xxxxxx5), a xxx-xx x cizince, shodné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx6) x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx obdobného pobytu x xxxxxx, a xx xx xxxx xxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx předcházející xxx xxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx převzetí xxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 90 xxxxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx dni xxxxxxx převzetí xxxx xxxx.

(7) Podmínkou xxxxxx xx xxxxxxxxxx ošetřovné x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §11 xxxxxxx po xxxx 3 měsíců xxxxxxxxxxxxx předcházející xxx xxxxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxx xxxx xxx xxxxxxx převzetí této xxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx též xxx xxxxxxxxxxxx zaměstnance.

(8) Xx-xx xxxxxxxxxx nárok na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx pojištění, xxxx xxx podmínka účasti xx pojištění podle xxxxxxxx 6 x 7 xxxxxxx v xxxxxx x těchto xxxxxxxxx.

(9) Pojištěnci xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx dlouhodobé xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 12 měsíců ode xxx, xx který xxx naposledy xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§41x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41a xxxx. 1 je, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx souhlas x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx udělit xxxxxxx xxx jednomu xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xx x průběhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, považuje se xxxxxxx xx udělený xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx ošetřované xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dlouhodobé xxxx xxx odvolat pouze xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx den skončení xxxxxxxxxxx dlouhodobé péče. Xxxx xxxx být xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, kterým potvrzuje, xx byl o xxxxxxxx xxxxxxxx informován, x xxx, kdy xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx následujícího xx xxx, x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x odvolání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx se xxxxxxx §39 občanského xxxxxxxx obdobně.

(5) Odvolání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx-xx příslušníkem, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxx udělení a xxxxxxxx xxxxxxxx §563 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§41x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 310/2017 Xx. s xxxxxxxxx od 1.6.2018

§41x

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxx ošetřovné xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx činní xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) zaměstnanci xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zaměstnání xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx práce,

d) pojištěnci, xxxxx xxxx žáky xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx, které spadá xxxxxxx xx období xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx činné služby,

f) xxxxx pečující x xxxxx x evidenci.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx dlouhodobé ošetřovné x důvodu poskytování xxxxxxxxxx péče dítěti, xxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xx x xxxxxx péče x xxxx xxxx nárok xx xxxxxxx peněžité xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx31); xx neplatí, xxxxx tato xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xx xxxxxxx uvedené x §57 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), porodila xxxx jí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx nemůže x xxxx pečovat.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx dlouhodobou péči xxxxxxxx xxxx ošetřovaným xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

§41x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 310/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2018

§41x

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx dlouhodobé xxxx xxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxx x opakovaně.

(2) X xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxx, se xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx posuzují xx xxx prvního xxxxxxxx xxxx xxxx; xx xxxxx x v xxxxxxx opakovaného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx dlouhodobé péče.

(3) X jednom xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péči s xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jen jeden xxxxxxxxx.

§41x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 310/2017 Xx. x účinností xx 1.6.2018

Xxx 2

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx ošetřovného

§41e

(1) Xxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx vzniku xxxxxxx xxxxxxxxxx péče x xxxxx xxxx, x němž xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx 90 xxxxxxxxxxxx xxx.

(2) Dlouhodobé xxxxxxxxx se xxxxxxx xx kalendářní dny, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péči x x xxxxx xxxxxxx tato potřeba xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxx trvala hospitalizace xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx kalendářního dne xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx17) ze zaměstnání, x něhož tato xxxxx náleží, nadále xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx služebního xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx17a).

(5) Xxxxxxxxxx ošetřovné xx xxxxxxxxx zaměstnanci za xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxx xxxxxx, pokud potřeba xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx dnem, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x kalendářním xxxxx, pokud zaměstnanci x tomto xxxxxxxxxxx xxxxx nevznikl xxxxx xx výplatu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx alespoň xx 1 xxxxxxxxxx xxx, xxxxx měl xxx xxx zaměstnance xxxxxxxxx xxxx x kalendářním xxxxx a x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx trvala.

§41e xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 310/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.6.2018

Xxx 3

Xxxx dlouhodobého xxxxxxxxxxx

§41x

Xxxx xxxxxxxxxxxx ošetřovného xx xxxxxxxxxx den xxxx 60 % xxxxxxx vyměřovacího základu.

§41f xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 310/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2018

HLAVA VIII

VYROVNÁVACÍ XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX A XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx nároku xx vyrovnávací xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

§42

(1) Nárok xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx

x) těhotná xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx převedena xx xxxxx xxxxx, xxxxxxx práce, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx32) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx, která je x období xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx porodu xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxx práce, xxxxxx xxxxxxx konala, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx32) xxxxxxxx xxxxxx xx konce xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xx jinou xxxxx, protože práce, xxxxxx xxxxxxx konala, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů32) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xxxxxx ohrožuje xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx příslušnice, xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx měsíce po xxxxxx nebo příslušnice, xxxxx kojí, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx33) xxxx odvolána x xxxxxxxxxxx služebního xxxxx, xxxxx to xxxxxxxx její xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, a xxxx xxxxxxxxxx na xxxx služební místo,

pokud xxxxxxxx xxx svého xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, než xxxx xxxxx převedením na xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx jiné xxxxxxxx místo. Ke xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx služby xx xxxxxxxxxx.

(2) Nárok xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx a mateřství xx xx podmínek xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 také xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx příslušnice xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx služební xxxxx, xxxxxxx z xxxxxx těhotenství nemůže xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Pro xxxxx nároku xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a mateřství xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo ustanovení xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xx snížení množství xxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx tempa, popřípadě xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx kterých xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, matkám xx konce xxxxxxxx xxxxxx xx porodu xxxx kojícím xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ženy, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx x výkonu práce xx xxxxxx xxxxx xxxx x převedení xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx ženám, matkám xx konce xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx kojícím xxxxx, xxxx xxxxxxxx těhotenství xxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx nebo kojení,

c) xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx (xxxxxx x xxxx).

(4) Nárok xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x pracovní xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx x provedení xxxxx,

x) odsouzenou xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx nebo je xxxxxxxx do xxxxx xx xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rozsahu,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) žákyní xxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx kolektivních xxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. a) xxxx 18.

Díl 2

Podpůrčí xxxx x vyrovnávacího příspěvku x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx

§43

(1) Vyrovnávací xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx vyplácí xx xxxxxxxxxx dny, x nichž trvalo xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xx jiné xxxxxxxx xxxxx. Těhotné xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xx kterých xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

x) byla xxxxxxx práce xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx 10 xxx nebo x xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx fyzickou osobu x xxxxxx xxxxxxxxx x §39 odst. 1 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, za xxxxx xxxxx poskytnut xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx plat,

d) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx, x xx x xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) byla xx mateřské xxxx xxxxxxxxxx dovolené.

Xxx 3

Výše xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

§44

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x těhotenství x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx denním vyměřovacím xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx zaměstnankyně xx xxxxx xxxxx xxxx ustanovení xxxxxxxxxxx xx xxxx služební xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx započitatelných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx jeden xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Průměr xxxxxxxxxxxxxxx příjmů xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx tak, xx xx xxxxxxxx příjem xx jednotlivý kalendářní xxxxx vydělí počtem xxxxxxxxxxxx dnů x xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x §43 odst. 2.

(3) Podle odstavců 1 x 2 xx xxxxxxxxx x x případě, xx x xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx místo nebo xx skončení tohoto xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxx měsíce.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X DÁVKÁCH

Díl 1

Nárok xx dávky a xx xxxxxx výplatu

§45

Nárok xx xxxxx

Xxxxx xx xxxxx vzniká xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§46

Xxxxx na xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxx dávky vzniká xxxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx na xxxxx x na xxxx výplatu x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxx xxxxxxx.

(2) Nárok xx xxxxxxx dávky xxxxxx uplynutím tří xxx ode xxx, xx xxxxx xxxxx xxxx její xxxx xxxxxx. Lhůta podle xxxx první xxxxxxx xx dobu xxxxxx x xxxxx x xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx musela xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§47

Xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx dávky

(1) Xxxxxxxxxx se xxxx xx základě písemného xxxxxxxxxx podaného xxxxxx xxxxx vzdát xxxxxx xx výplatu nemocenského, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, která dítě xxxxxxxx, se může xxxxx xxxxxx na xxxxxxx peněžité pomoci x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx uplynutí 14 xxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxx, xxx uplyne 6 xxxxx xxx dne xxxxxx. X prohlášení xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx uveden xxx, od kterého xx xxxxxxxxxx vzdává xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Vzdáním xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx zaniká xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx konce xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxx nepovažuje xxxxxxxx dohody xxxxx §32 odst. 1 xxxx. x) nebo xxxx xxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 2 xxxx xxxxx.

(2) Nároku xx výplatu xxxxx xx nelze xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§126).

Xxx 2

Xxxxxx nároků xx výplatu xxxxx

§48

(1) Xxxxxxx-xx z jednoho xxxxxxxxx xxxxxxxx nárok xx výplatu xxxx xxxxx, xx

x) xxxxx xx xxxxxxx peněžité xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx §36 xxxx. 1 písm. x) x §57 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) nárok xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx před nárokem xx výplatu nemocenského, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ošetřovného xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nárokem xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x době, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx výplatu xxxxxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xx platí x naopak.

(3) Xxxxxxx-xx x xxxxxxx souběhu xxxx pojištění nárok xx výplatu různých xxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx být xxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxx xxxxx, než xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx výši xxxxx xxxxxxxx hranice; xx-xx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx nejdříve xxxxxxxxx x poté xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.&xxxx;Xx-xx xxxx xxxxxx z xxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx úhrn xxxxx xx kalendářní den xxxxx, xxx xx xxxxxx výše otcovské xxxxxxxxx x denního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx redukční xxxxxxx; je-li úhrn xxxxx xxxxx, snižuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, dlouhodobé xxxxxxxxx x xxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxx xxxx xxxx otcovské xxxxxxxxx. Peněžitá xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx první xxxxxxxxx.

Díl 3

Přechod nároku xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx

§49

Xxxxx na xxxxx x nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxxx postoupit xxx xxx xx xxxxxxx.

§50

Xxxxxx x srážkách x xxxxx vyplácených xxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx [§81 xxxx. 2 xxxx. x)] xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx úhradu xxxxxxxxx xx dávce (§124) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§126) x xxxxxx xxxx věřitelem x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dlužného xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx.

§51

(1) Zemřel-li pojištěnec xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, přechází xxxxx xx výplatu xxxxxx dávky, které xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx manžela (xxxxxxxx), xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx žili x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx x domácnosti, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx do xxxxxx x xxxxx. Xxxxx pojištěnec xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, mohou xxxxx xxxxx uplatnit xxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx.

(2) Nároky přecházející xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx předmětem dědictví; xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxx.

Xxx 4

Xxxxx nároku xx xxxxx a xxxxxx výplatu

§52

Zjistí-li xx, xx

x) xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx výplatu xxxxxx, xxxxx xx odejme xxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxx, a xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx,

x) dávka xxxx xxxxxxxx xxxx xx vyplácena x xxxxx xxxxxx, xxx x jaké xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxx xxxxxxxx xx pozdějšího xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx nebo xxxxxx, x xx xxx dne, od xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx náleží, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx dávky nezanikl xxxxx §46 xxxx. 2,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx vyšší xxxxxx, xxx x xxxx náleží, xxxx xxxx xxxxxxxx nebo xx vyplácí xxxxxxxx, xxxxx xx sníží xxxx xxxxxx xxxx xx její xxxxxxx xxxxxxx, a to xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, jímž xxxxxxxx období, xx xxxxx již byla xxxxxxxxx,

x) xx změnily xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx obdobně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx b) xxxx x).

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXX XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§53

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx zahrnuje xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx poskytování xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx ošetřovného x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x těhotenství x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx zdravotního xxxxx

x) podle xxxxxxxx 1 písm. a) x c) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§54), xxxxxxxxx xx stanovených xxxxxxxxx (§75) xxxxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§54

Xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Ošetřujícím xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, který svými xxxxxx poskytuje pojištěnci, xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotnické záchranné xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx pracovnělékařských služeb xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx první xxxxxx, pokud získal xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx&xxxx;x vojáků x xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx činné služby xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu34).

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxx §53 xxxx. 1 xxxx. a) x c), xx xxxxxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx své xxxxxxxxxx35).

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxx

§55

Xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx x xxxxx zákoně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost x xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 180 xxxxxxxxxxxx dní, x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu36) (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání"), xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx lhůtě xxxx trvá-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dosavadní pojištěné xxxxxxxx, a xx x když pojištěnec xxxx uchazečem o xxxxxxxxxx.

(2) Xx dočasnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) x nočním xxxxxxxxx,

x) x době detoxikace xx požití xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x výjimkou xxxxxxx, kdy pojištěnec xxxxx xxxx látky xxx xxxxxxxxx zavinění,

c) xxx poskytování xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx estetických xxxxxx xx úhradu pojištěncem.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnost xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx činností, xxxxxxxx ošetřující xxxxx xxx každou xxxxxxxxxx xxxxxxx samostatně.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx předcházející xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti; xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx uznána x xxxx pojištěné činnosti.

§56

Režim xxxxxxx práce xxxxxxxxxxx pojištěnce a xxxxx xxxxxx x xxxx dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ošetřující xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se nestanoví x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §57 odst. 1 xxxx. c) x x).

(2) Režim xxxxxxx xxxxx neschopného pojištěnce xxxxxxxx

x) stanovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx37),

x) xxxxxxxxx zdržovat xx x xxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx pobytu a xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx povolených vycházek; xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xx xxxxx změnil xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 3,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně jejich xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxx pracovní neschopnosti xxxxx odstavce 3 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx zdravotní xxxx pojištěnce x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx léčebný xxxxxx tuto xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx Úřad xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Změnit xxxxx xxxxxx v xxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ošetřujícího lékaře. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx místa xxxxxx x době xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx-xx pojištěnci xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x době dočasné xxxxxxxx neschopnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxx příjem [§16 xxxx. x)] xxxx x xxxxxx, po xxxxx mu x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx tento xxxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx změnu xxxxx xxxxxx předem xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx neschopného xxxxxxxxxx z důvodu xxxxxx x cizině xxxx ošetřující xxxxx xxxxxxx jen xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx. X xxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx pojištění podle xxxx xxxxx žádá xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §61 xxxx. 3 xxxxx xxx xxxxxxx. Příslušný xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx x elektronické xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud to xxxxxxxxx řešení daného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx rozsahu x xxxx [xxxxxxxx 2 xxxx. x)] x x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx pracovní neschopnosti xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx první x xxxxx rozhoduje xxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx základě žádosti xxxxxxx práce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx neschopný pojištěnec xxxxxx x povolení xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx rozsahu x xxxx nebo x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx v době xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx jejich xxxxx nebo změnu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx, jen pokud xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x povolení xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxx xxxxxx xx použije xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx38) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) X změnu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nežádá x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx x případě, xxx-xx x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx; tuto xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxx práce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx nejvýše v xxxxxxxx xxxxxxx 6 xxxxx xxxxx, x xx x xxxx xx 7 xxxxx xx 19 xxxxx; xxxxxx vymezí xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx lékař x xxxxxxxxx, xxx mimořádně xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx intenzivní léčba, xxxxxxxxxx vedlejší xxxxxx xxxxx xxxx celkově xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pojištěnci, aby xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu nemocenského xxxxxxxxx uděleného na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx aktuálního xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx orgánu nemocenského xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx tento xxxxx xxxxxxxxxx lékař x elektronické podobě xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx určenou orgánem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §61 xxxx. 3 xxxxx zde obdobně. Xxxxxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx sděluje xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx technické xxxxxx daného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pojištění xxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti

§57

Vznik dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Ošetřující xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxx") xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištěnou xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx lhůtě, xxxxx xxxxxxxxxx uchazeče x xxxxxxxxxx, a to x xxxx xxxxxxxxxx xxxx uchazečem o xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxx přijat k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnuta xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx39),

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxx přijat xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx přijatého x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx40), x výjimkou xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx peněžité xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx poškození nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pomůcky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, jde-li x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o zaměstnání, x to x xxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx pomoci x xxxxxxxxx, xxxxxxxx mu xxxxxxx dlouhodobé xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx; dlouhodobým xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx onemocnění, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx má xxxxx xxxx než xxxxx xxxxx,

x) pojištěnky, xxxxx xxxxxxxx potvrzením xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx x žádné xxxxxxxxx činnosti, a xx od xxxxxxx xxxxxxx týdne xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxxx xxxx ukončena xxxxxxx pracovní neschopnost xxxxx §59 xxxx. 2, xxxxxxx nebo xxxx xxxx porucha xxxxxx, než která xxxx důvodem uznání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx nastaly nebo xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx neschopnost xxxxxx xxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx zjistil, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře xxxx x jiných xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vznikla x xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2; xx xxxxxx xxxxx xxx 3 xxxxxxxxxx dny přede xxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, však xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nejde-li x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxx učinit xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění uděleného xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. O xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; ustanovení §61 xxxx. 3 xxxxx xxx obdobně. Xxxxxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx souhlas podle xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx technické xxxxxx daného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pojištění umožní. Xxxxx ošetřující xxxxx xxxxxxx o tom, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vznikla x xxxxxx xxxxxx xxx 3 kalendářní xxx xxxxx xxxx, v xxxx dočasnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx za xx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx trvá xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, x xxxx xx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx ošetřující xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx, avšak pojištěnec xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxx, že xxxxxxx pracovní neschopnost xxxxxxxxx; xx toto xxxxxxxxxx a xx xxxxx postup xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx76) o poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx v xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x datem xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx, xx byla xxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Ošetřující xxxxx, xxxxx rozhodl x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§75), xxxx rozhodnout x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx téhož pojištěnce x xxxxxx 7 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx téže xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxx xxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §61 odst. 3 platí zde xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaři xxxxxxx xxxxx xxxx první x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. g) xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti.

§58

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx pojištěnce xxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Za stabilizovaný xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx považuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx ustálil xx xxxxxx úrovni xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dosavadní xxxx xxxxx pojištěnou xxxxxxx xxx zhoršení xxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx stabilizace xxxxxxxxxxx xxxxx může xxx xxxxxx podmíněno xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx omezení.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx stanoví xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx existenci xxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxx stanovený podle xxxxxxxx 2, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx důvodů, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x den stanovený xxxxx odstavce 2, xxxxxxxxxx lékař xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnost xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx.

§59

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxx vyšetřením xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dosavadní xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx dnem, kdy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx následujícím xx dni xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx ošetřující xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pozdějším xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx vyšetření, xx xx za xx, xx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx kalendářním xxxx,

x) xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxxx 180 xxx xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx moci vykonávat xxxxxxxxx pojištěnou xxxxxxx, x to 30. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx tohoto xxxxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x povolání, xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační xxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx uvedená x xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx přijatého x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx propuštění xxxxxx xxxxxx x lůžkové xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxxx bylo xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx po xxxxxx xxxx xxxxxxxx nové xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx lhůtě xxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx povinnosti uchazeče x xxxxxxxxxx, a xx i xxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxxxx x zaměstnání,

f) pojištěnky, xxxxx xx nárok xx xxxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nezačala xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx dříve,

g) xxxxxxxxxx, xxxxxxx závažné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxx zdravotní xxxx opět umožňuje xxxxxxx x dítě,

h) xxxxxxxxxx, která byla x xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx podle §57 xxxx. 1 písm. x), uplynutím šestého xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx nadále xxxxxxx xxxxx neschopna x xxxxxx důvodů,

i) xxxxxxxxxx, xxxxxxxx vyšetřením xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx povinnosti xxxxxxxx x zaměstnání, xxxxxxx-xx dočasná pracovní xxxxxxxxxxx x ochranné xxxxx nebo xxxx-xx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dosavadní xxxxxxxxx činnosti, x xx x xxxx xxxxxxxxxx není uchazečem x xxxxxxxxxx,

x) pojištěnce, xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxx, xxxxx xx vyznačen xx xxxxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 2, xxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx k xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx dostavit, x xx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx skončila xxxxx xxxx, xx něhož x době xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vznikl xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx podle písemného xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx nemocenské, xxxxx x ukončení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x) xxxx j).

(2) Dočasná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dnem ode xxx xxxxxxxxxxxxx po xxx, x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx invalidity xxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx vyšším xxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx82). Xxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x žalobě, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dnem xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, x xxxx orgán xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx; xxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ošetřujícího xxxxxx x xxx, x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti x xxxxxx uznání xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx tiskopisu.

(3) Xx postup při xxxxxxxxxx pojištěnce x xxxxxxxxxxx x ukončení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx použije xxxxxxxx xxxxxxx76) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

§60

Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, xxxxxxxxxx o ukončení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxx režimu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx x vzniku xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx průkaz xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx značku xxxxxxxx41) xxxx jiný xxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx dovodit, xxxx obsahovat xxx xxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

§61

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xx povinen

a) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §57 v xxx, xxx xx xxxxxxx,

x) xxxx evidenci dočasně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x nichž xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx; touto xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx záznam xxxx xxxxxx x elektronické xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x vzniku x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx") x xxxxxxxx pojištěnce, xxxxx xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx úrazu, xxx ošetření a xxxxx další kontroly, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx předání xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do péče xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx x uvedením xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, názvu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, do xxxxx péče xxx xxxxx xxxxxxxxxx předán xxxx od něhož xxx převzat xx xxxx, a adresy xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) stanovit xxxxx xxxxxxx práce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx o tomto xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) předat xxxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, popřípadě xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx x xxx, xxx xxxx vydány, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x němž xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx xxxxxxx o vzniku xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x ukončení xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx termín xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti x xx tímto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxx pojištěnce x xxxxxxxx vycházek x změně xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxx x povolení xxxxx xxxxx xxxxxx x době xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §56 xxxx. 3 xxxx první x xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; je-li třeba x xxxxxxxx změny xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 6 xxxx xxxxx předchozího xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx změnu xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zda x pojištěnce xxxxx x obnovení pracovní xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx 180 kalendářních xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx lékařem xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stabilizovaný,

i) xxxxxxxx xxx propuštění x xxxxxxx péče, xxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx stav neumožňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištěnou xxxxxxx, na rozhodnutí x vzniku xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxxxxx lůžková xxxx a xxxxx xxxxxx, kde se xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx zdržovat, x xxxx skutečnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx tiskopisu,

j) potvrdit xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oznámit xxxxxxxxxxx orgánu nemocenského xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejméně xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, x xx ke dni xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nejvýše 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx; xxxx-xx dočasná pracovní xxxxxxxxxxx déle xxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx její xxxxxx xxxx x 14. xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx v rozhodnutí x vzniku xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxx xxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx, xxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče x den xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx dalšího xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x němž xxxx poskytována xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx lázeňská xxxxxxx rehabilitační xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx-xx již xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o zaměstnání, xxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xx pojištěnec xxxxxxx xxxxxxxx se xx xxxxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx do sedmého xxxxxxxxxxxx dne ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo komplexní xxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x ukončení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, pro xxxxxx xxx pojištěnec uznán xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx42), x to xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx, xxxx-xx pojištěnce xxxxxxx xxxxx neschopným xxxx xxxxxxxxxx lékař xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx lékař"); xx-xx xxxxxxxxxx vojákem x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx informovat xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx x vzniku xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx uvedených x §59 xxxx. 1 xxxx. x) xx j) v xxx, xx xxxxxx xxxxxxx, že netrvají xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx tiskopisu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnost; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx rozumí xxxxx xxxxxx chorobného xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx etiologie,

o) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx neschopného xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx x následující xxxxxxxx xxx xx xxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) poskytnout xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx posuzování xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, xxxxxxx xxxxxxx provedení xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, dostavit xx xx tím xxxxxx xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx žádost xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx písemné xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx léčebného xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to xx xxxxx 8 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provést xxxxxxxx dodržování režimu xxxxxxx práce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo zaměstnancům xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx x provedení xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx neschopného xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx oprávněni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxx xxxxx neschopnému xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnce xx své xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnce x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře xx xxx péče,

r) oznámit xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx změnu sídla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb na xxxx vyžádání xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx a předpokládané xxxxx xxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovnělékařských služeb xxxxxx x zdravotním xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx důvodný xxxxxxxxxx, xx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx ke xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dosavadní xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx jiné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx svou identitou xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx identifikátor ošetřujícího xxxxxx před xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxx, odcizení xxxx xxxxxxxx přiděleného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře,

u) xxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx včetně xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a lékařských xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxxxx tiskopisech,

v) sdělit xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §65 xxxx. 2 xxxx. x), x to xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx nebo v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx, že zdravotní xxxx pojištěnce je xxxxxxxxxxxxx x je xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx jeho xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 1 xxxx. x) x xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx prohlídku xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §62,

x) vystavit ve xxxxxxxxxxx případech doklady xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x právem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx smlouvami,

x) xxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx den xxxxxxxx dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx podle §59 xxxx. 2,

y) informovat xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx podrobit xx xxxxx §64 xxxx. 1 xxxx. x) x poskytovatele xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx lékařské prohlídce xx xxxxxxxxxxx důvodů, xxxxx xxxx dočasná xxxxxxxx neschopnost bude xxxxxxxx podle §59 xxxx. 1 xxxx. x), x x xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx plní xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 písm. x), x), x), j), x), x) x x) v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x prokazatelných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. e), x), x), x), x), x) a x) xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2, xxxx xxx učinit x xxxxxxx podobě na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xx povinen xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxxx lékař xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx po xxx, kdy nastala xxxxxxxxxx zakládající xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), i), j), x), x) x x).

(5) Technickým xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. e), x), x), x), x), o) a x) xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x elektronické xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x), x), x), x), x), x) a x), xxxx údaje odeslané xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx.

§62

Povinnosti zaměstnavatele x xxxxxxxxxxxxx pracovnělékařských služeb

(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx obdržení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §61 odst. 1 xxxx. x) o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 1 xxxx. x) s xxxxxxxx, xx je xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx moci xxxxxxxxx dosavadní xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zdravotních xxxxxx, požádat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s uvedením xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 provést xxxxxxxxx xxxxxxxxx ze zdravotních xxxxxx a vydat xx lhůtě xx 7 xxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx 15 dnů xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx posudek zaslat xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x provedení xxxx xxxxxxxxx.

§63

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékařů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Ošetřující lékař xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx stanovení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro jednotlivé xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx uplynulý xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxx xx zaměstnavatele o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x poskytovateli xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) od xxxxxxxxxxx xxxxxx nemocenského pojištění xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pro xxxxx xx nemocenské x xxxxxxx práce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxx informace x lhůtě xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx nové xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pomůcky x xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxx vztahu x xxxxxxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Poskytovatel xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx je oprávněn xxxxxxx xx zprávu xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx dočasně xxxxx neschopného xxxxxxxxxx x průběhu x xxxxxxxxxxxxx xxxxx trvání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx neschopného xxxxxxxxxx, jehož xxxxxxx xxxxxxxx neschopnost byla xxxxxxxx podle §59 xxxx. 1 xxxx. x), xxx se x určeném termínu xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx posudku x xxxxxxxxx způsobilosti xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Díl 4

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§64

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx

x) dodržovat režim xxxxxxx xxxxx neschopného xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění x x xxxxxxx xxxxxxxx v §65 xxxx. 2 písm. x) též xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dodržování režimu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx této kontroly, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx bylo xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxx této xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx svou xxxxxxxxx x předložit rozhodnutí x vzniku xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx x ošetřujícímu xxxxxx xxxx k xxxxxx příslušného orgánu xxxxxxxxxxxx pojištění ke xxxxxxxx posouzení zdravotního xxxxx x dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění doklady xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxx x dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xx xxx xxxxxx též xxxxxxxx xxxx totožnost,

e) xxxxxxxx se xx xxxxx orgánu nemocenského xxxxxxxxx vyšetření zdravotního xxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx orgán nemocenského xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §74,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx nepřítomnosti x xxxxx pobytu x xxxx kontroly dodržování xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx dni xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx, xxx xx x ní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx poskytování xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx lázeňské xxxxxxx rehabilitační xxxx x xxxxxxxxxxxx lékaři xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti [§61 xxxx. 1 xxxx. x)], popřípadě xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x této xxxxx xxxx termín,

h) xxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaři xxx uznání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx bude v xxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře x xxxxxxxx xxxxx xxxxx pobytu x xxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx, pokud chce xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx uvedených x §56 xxxx. 3 xxxx xxxxx x xxxxx,

x) hlásit xxxxxxxxxxxx xxxxxx změny xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a x zaměstnavateli,

k) xxxxxxx x případě xxxxxxxx x §57 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx kterou bude xxxxx oprava xxxx xxxxxxxx nové xxxxxxxxxxx xxxx kompenzační pomůcky,

l) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx je xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnou xxxxx xxx xx zahraničním xxxxxxxxxxxx; xx-xx pojištěnec xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx u xxxxx xxxxxxxxxxxxxx vykonává xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx, xx xxxx nárok xx peněžitou xxxxx x mateřství x xxxxx pojištěné činnosti, xx-xx být uznána xxxxxxx pracovní neschopnost xxxxx §57 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaři xxxxxxxxxxxxxx lékaře a xxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx (karantény) xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, o xxxxxxxxxx x ukončení xxxxxxx pracovní neschopnosti (xxxxxxxxx), x xxxx xxxxxx xxxxxx a x xxxxxx xxxxxxx 14 kalendářních xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxx pobytu xxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx uplynutí xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx [§16 xxxx. x)], xxx x xxxxxx, xx xxxxx mu x době xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xx základě xxxxx zaměstnavatele xxxx xxxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx xx 7 dnů x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovnělékařské xxxxxx, za účelem xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dosavadní pojištěnou xxxxxxx x poskytnout xxxxxxxxxxxxx pracovnělékařských služeb xxxxxxxxxx potřebnou x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnost xxxx xxxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 1 písm. x).

(2) Xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx, x jde-li x xxxxxxxxxxx, též xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx o čerpání xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxx 5

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

§65

(1) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ošetřujícímu xxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxx pracovnělékařských služeb,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx, náplni xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podnět xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx trvání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ke kontrole xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnce, xxx-xx x xxxx xxxxxxxxxxx,

x) požadovat xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx zaměstnance x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti x x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx kontrolu, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx, popřípadě náleží-li xxxxxxxxxx xx uplynutí xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx nadále xxxxxxxxxxxxx xxxxxx [§16 písm. x)], též x xxxxxx, po xxxxx xx x xxxx xxxxxxx pracovní neschopnosti xxxxxx xxxxx příjem, xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx x §56 xxxx. 2 písm. b).

HLAVA XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX PO UPLYNUTÍ XXXXXXXX DOBY

§66

(1) Lékař xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx lze xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xx uplynutí xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx době xxxxxxxx xxxxxxxxx (§27), x xx x k xxxx než xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti.

(2) X xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx stavu dočasně xxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnce x o předložení xxxxxxxxxx xxxxx, nálezů x xxxxxxx x xxxxx x průběhu xxxxxx; xxxxxxxxxx lékař xx povinen xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 8 kalendářních xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx delší.

(3) Zjistí-li xx xxx posouzení xxxxx xxxxxxxx 1, xx jsou důvody xxx ukončení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx x ukončení xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxxx xxxxx §75 xxxx. 1; ustanovení §75 xxxx. 2 x 3 platí xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX PRO XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX PŘÍSPĚVKU X XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxx zdravotního xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

§67

Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pomoci x mateřství xxxxxxx

x) xxxxxxxx těhotné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx den xxxxxx x tento xxx xxxxxxxx na předepsaném xxxxxxxxx,

x) potvrdit xx xxxxxxxxxxx tiskopise, že xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxx, xxxxx xx pojištěnce peněžitá xxxxx x mateřství xxxxxxxxxxx přede dnem xxxxxx,

x) xxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §61 xxxx. 1 písm. t) x x),

x) potvrdit xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx matka xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx dlouhodobé xxxxxxxxxx [§32 xxxx. 1 písm. d)], xxx xxxxx by xxxx xxxxxx dočasně xxxxx neschopnou xxxxx §57 xxxx. 1 xxxx. x), kdyby xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxxxx

§67x

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb lůžkové xxxx xx xxxxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dítěte xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zdravotních xxxxxx na xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx; x tomto xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx propuštění xxxxxx x hospitalizace,

b) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §61 odst. 1 xxxx. t) x x).

§67x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 330/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Díl 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx ošetřovného

§68

Vznik x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx péče

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx"), xxxxxxxx vyšetřením xxxxxx, xx

x) xxxx xxxxxx 10 xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx 10 xxx, je xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx zdravotní xxxx vyžaduje xxxxxxxx xxxxxxxxxx jinou osobou,

c) xxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x důvodu xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx 10 let, onemocněla, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx x ní situace xxxxxxx v §57 xxxx. 1 písm. x) nebo c) xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx pečovat.

(2) Xxxxxxx ošetřování xxxxxx xxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Ošetřující lékař xxxx v odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx ošetřování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx než xxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, x němž potřebu xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Ošetřující xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx potřeby xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx vyšetřením, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 pominula, x xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo nejpozději xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxx vyšetření,

b) xxxxxxxx xx xxxxxxx osoba xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. b) xx x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx poskytující xxxxxxxxxx dítěti xxxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx ošetřování x xxxxx xxxxxxx, x xx v xxx, xxxxx xx byl xxxxx, aniž by xxxx xxxxx prokázala xxxxxxxxx vážných xxxxxx, xxx které se x xxxxxx xxxxxxxx xxxx kontrole xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx tímto xxxx.

(4) Xxxxxxxxxx lékař xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx potřeby xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx tiskopisy nesmí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx41) nebo jiný xxxx, z xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx důvody x vydání xxxxxxxxxx x xxxxxx potřeby xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx ošetřující xxxxx rozhodnutí, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx76) x xxxxxxxxxxx specifických xxxxxxxxxxx služeb. Tento xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxx xxx xxxxxx xxx nesouhlasu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

§69

Povinnosti xxxxxxxxxxxx lékaře

Ošetřující xxxxx xx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx o xxxxxx potřeby xxxxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxx pojištěnci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx ke dni xxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxxxx dny xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx ošetřování; xxx xxxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 1 písm. x) přiměřeně,

c) předat xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx průvodci, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx ošetřování x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxx, xxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ošetřování a xx xxxxx účelem xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx předvolat ke xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx ošetřování x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §68 xxxx. 3 x xxx, xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ošetřování, xxxxxxx xxxxxxx provedení xxxx xxxxxxxx xx xxxx pracovišti xxxx xx za tím xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx orgán nemocenského xxxxxxxxx, a sdělit xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx požádání xxxxxxxxxxx potřebné x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x rozsahu, xx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx kontrolu xxxxxxx,

x) vést ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje x průběhu potřeby xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §61 xxxx. 1 písm. x) x w).

§70

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxx písemně xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přijetí xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x tohoto poskytovatele (§40 xxxx. 3).

§71

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xx výzvu xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dostavit xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x lékaři xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx posouzení xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§72

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx potřeby ošetřování, xx-xx pojištěnec, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, jeho xxxxxxxxxxxx. Xxx-xx zaměstnavatel xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx ke xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Díl 4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxxxxx

§72x

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ošetřované osobě xxxxxxxxxxx x každodenním xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx pomoci xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osoby. Xxxx x xxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxx x xxxxxxxxx jídla x xxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§72b

Vznik xxxxxxx dlouhodobé xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxx osobou xxxxx x xxxxxxxxxxxx stavu, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, x xxxx ji xxxxxxxxxx xxxxx poskytovatele zdravotních xxxxxx, který xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx péče xx žádost xxxxxxxxxx xxxxx, jejího xxxxxxxxx xxxxxxxx, opatrovníka xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx ošetřované xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, rozhodne xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péče xx 3 pracovních xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxx do 8 xxx xx xxx xxxxxxxxxx ošetřované xxxxx x hospitalizace; x později podaným xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxx osobou xxxxx v inkurabilním xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx potřeby dlouhodobé xxxx na žádost xxxxxxxxxx osoby, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx stav xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobě zdravotní xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx ošetřující xxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zdravotní xxxxxx, po xxxxxxxxx xxxxxx k vydání xxxxxxxxxx x vzniku xxxxxxx dlouhodobé xxxx, xxxxx ošetřovaná osoba, xxxx opatrovník, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx lékař rozhodnutí, xx potřeba dlouhodobé xxxx xxxxxxxxx; xx xxxx rozhodnutí a xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis76) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Došlo-li x xxxxxxx xxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx tato hospitalizace xxxxx potřebu xxxxxxxxxx xxxx.

§72x

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osobu xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx do péče, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x vzniku potřeby xxxxxxxxxx péče xxxxx §72b xxxx. 2 xxxxxxxx, zda trvá xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx lékař xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxx péče stanoví xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kontroly. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx ambulantní xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§72x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 310/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2018

§72d

Ukončení potřeby xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx končí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §41e xxxx. 1.

(2) Ošetřující xxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx ambulantní péče xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1,

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxx, kdy xxxx xxxxxxxxxx zjistil, nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx následujícím xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx termínu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxx podle §72c xxxx. 2, §72f xxxx. x) xxxx x) nebo §72g xxxx. 1 písm. x) xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx by xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dostavit; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx tímto xxxx.

(3) Prokázala-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vážných xxxxxx, xxx které xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx trvání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §72c xxxx. 2, §72f xxxx. x) xxxx x) xxxx §72g xxxx. 1 písm. x) nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x určeného xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ambulantní xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxx. Xxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxx xx považuje xx pokračování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péče.

(4) Xxxxxxxxxx lékař xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xx postup xxx nesouhlasu xxxxxxxxxx xxxxx xxxx pojištěnce x rozhodnutím x xxxxxxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxx xxxxx odstavce 1 nebo 2 xx použije zvláštní xxxxxx xxxxxxx76) o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§72e

Rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxxxx péče

Rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, které xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx trvání xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx x ukončení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx obsahovat xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx41) xxxx xxxx údaj, x xxxxx xxx diagnózu xxxxxxx.

§72x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 310/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2018

§72f

Povinnosti ošetřujícího xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx je xxxxxxx

x) xx žádost xxxxxxxxxx xxxxx, jejího xxxxxxxxx xxxxxxxx, opatrovníka xxxx osoby určené xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxx §72b xxxx. 2 x xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx, statistickou značku xxxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, místo trvalého xxxxxx5) ošetřované osoby, x xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx6) v České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dostavit xx xx kontrole xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx dlouhodobé péče x xxxxxxxxxxxx lékaře xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxx, a xx xxxxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jejímu zákonnému xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §72b xxxx. 2 xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, k xxx došlo v xxxxxxx trvání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x potřeby xxxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, a xx xxxxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxx propuštění, a xxxxxx ji xx xxxx xxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx potvrdit na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx zástupce, xxxxxxxxxxx, osoby xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové péče x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

§72x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxx

(1) Ošetřující xxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx rozhodl x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxx; pro xxxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 1 písm. b) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x vzniku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx tiskopise xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby ze xxx péče x xxxxxxxx této xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře xx xxx xxxx, x xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx dni, xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxx potřeba poskytování xxxxxxxxxx xxxx,

x) stanovit x vyznačit xx xxxxxxxxxx x vzniku xxxxxxx dlouhodobé xxxx xxxxxx příští lékařské xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx tiskopisu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §72c xxxx. 1, x to xx xxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxx nebo nejvýše 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx; xxxx potvrzení xx nevydává, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ambulantní xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x potřebě xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x hospitalizace od xxxxxxxxxxxx lékaře xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxx podle §72f xxxx. b),

g) stanovit xxxxx xxxxxxxxx lékaře xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x za xxxxx účelem ošetřovanou xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx potřeby dlouhodobé xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §72d xxxx. 2, vyznačit xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §72d xxxx. 4 x xxxxxxxxxx osobě, jejímu xxxxxxxxx zástupci, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx určené xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx předat,

i) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x vzniku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xx nejpozději xxxxx pracovní xxx xxxxxxxxxxx po dni, x němž xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxx x ukončení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) poskytnout potřebnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxx, zejména xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx svém xxxxxxxxxx nebo xx xx tím xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x sdělit xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provést kontrolu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx zdravotního stavu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx vlastních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx ošetřujícího xxxxxx xxxxxxx x §61 odst. 1 xxxx. x) a x).

(2) Xxxxxxxxxx lékař xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx stav xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx zástupce, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx dlouhodobé péče x na xxxxxxxxxx x vzniku xxxx xxxxxxx vyznačit xxx xxxxxx potřeby dlouhodobé xxxx xxxxx §72b xxxx. 1 xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx potřeby dlouhodobé xxxx, údaj, že xx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx5) xxxxxxxxxx xxxxx, a xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pobytu6) x Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx pobytu x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x inkurabilním stavu, xxxxxx zákonnému xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo osobě xxxxxx ošetřovanou xxxxxx xxxxxxxxxx o vzniku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x příslušné xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx péče, a xx x den, xxx xxxx xxxxxx.

Xxx 5

Posuzování xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx vyrovnávacího xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

§73

(1) Poskytovatel xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodne x xxx, xx xxxx xxxx důvody xxxxxxx x §42 xxxx. 1 pro převedení xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx konce xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx pojištěnky, která xxxx, xx jinou xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tyto xxxxxx; xxxxxxxxxx vydá xx předepsaném xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx poskytovatel pracovnělékařských xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx pojištěnka xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx o xxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx níž xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx její xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx do konce xxxxxxxx měsíce xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxx x na xxxxx postup se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx76) x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX V

KONTROLA XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXX POJIŠTĚNÍ

§74

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xxxx xxxxxxx kontrolu

a) xxxxxxxxxx posuzování zdravotního xxxxx a dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx ošetřujících xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx pracovní neschopnosti, xxxxxxxx, potřeby xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xx provádí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx posuzovaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx platí xxxxxxx x pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx posuzování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění provést xxx formou xxxxxxxx x xxxxxxxxx písemné xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx dalšího xxxxxxxxx postupu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx obnovení xxxxxxxx schopnosti, a xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx první platí xxxxxxx §16 zákona x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx stejnopis xxxxx ošetřujícímu lékaři.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, zejména umožnit xxxxx na xxx xxxxxxxxxx a předložit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(6) Na xxxxxxx xxxxxxx x ošetřujícím xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx nejméně xx xxxx 3 xxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx posuzování xxxxxxxxxxx stavu xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx vyrozumět ošetřujícího xxxxxx xxxxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(8) Xx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxx xxxxx pojištění xx zákon x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§75

(1) Zjistí-li orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxx důvody xxx xxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, rozhodne o xxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx, potřeby xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxx, pokud ji xxxxxxxxx ošetřující xxxxx, x to na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xx vykonatelné xxxx, xxxxx je x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxx, xx xxxx xxxxx xxx dnem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnci nebo xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx nepřítomnému xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx osobně nezúčastnil xxxxxxxx xxxxx §74 xxxx. 2, aniž xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx své xxxxxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx osobu.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx den xxxxxxxxxxx xx xxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§75x

(1) Nejpozději xx 30 xxx xxxx xxxxxxxxx podpůrčí doby xxxxxxxx ošetřující xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx

x) xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx podpůrčí doby xxxxxx pracovní xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx zdravotní důvody xxx předpoklad, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx uplynutí xxxxxxxx doby, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění.

(2) S xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x návaznosti xx výsledek xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx zhodnocení zdravotního xxxxx x dosavadního xxxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §74 xxxx. 2 x 5 xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx zaznamená xxxxxxxxxx xxxxx ve zdravotnické xxxxxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX DOČASNĚ XXXXX XXXXXXXXXXX POJIŠTĚNCE

§76

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pověřenými xxxxxxxxxxx x vlastního xxxxxxx xxxx x xxxxxxx ošetřujícího xxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx podnět k xxxxxxxxx xxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx, je xxxxx xxxxx xxxxxxx provést xxxxxxxx do 7 xxx od xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnce xx xxxxxxxx písemný xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx režimu xxxxxxx práce neschopného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zasílá xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ošetřujícímu xxxxxx x zaměstnavateli.

(3) Pověření xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx režimu dočasně xxxxx neschopného xxxxxxxxxx xxxx povinni xx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx v §56 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxxxxxx, platí xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxx, xx xxxxxx zasílá xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx práce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX SLUŽEB X XXXXXXXXX X PRÁVNICKÝCH XXXX

§77

(1) Poskytovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx žádost orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx

x) provést vyšetření xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx povinna xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §64 xxxx. 1 xxxx. x), xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x vyšetření xxxxxxxxxxx xxxxx osoby pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx péče,

b) xxxxxxxxx xxx souhlasu osoby xxxxxxx x písmenu x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, umožnit xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx x na xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnickou xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxx xxxxxx orgánem xxxxxxxxxxxx pojištění, a xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx, xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxx xx výkony xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx43) a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx44). Úhradu xxxxxxxxx ten, xxx xx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxx, x xx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx i xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§78

Xxxxxxx a právnické xxxxx, které xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx pořízení xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x posuzování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 1 xxxx. x), ošetřujícímu lékaři xxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění.

HLAVA VIII

OPRÁVNĚNÍ ORGÁNŮ XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX PŘI XXXXXXXXXX POVINNOSTÍ XXXXXX XXX POSUZOVÁNÍ XXXXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXX XXXXXXXXX

§79

(1) Xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx porušil xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxx účely xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §138 odst. 1,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx orgán, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnu na xx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mu xxxxx xxxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxxx se přikládá xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx,

x) podat xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx České xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu45); x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxx. O xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx komorou xx 1 xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx, že

a) xxxxxxxx xxxx trvání xxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx lékaře xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx 6 xxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx tentýž xxxxxxxxxx lékař, se xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxxxxx xxxxx orgánem,

b) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx písemné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §61, 67 x 69.

§80

§80 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

ČÁST PÁTÁ

ORGANIZACE X XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX A XXXXXX XXXXXXXXXXX K XXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§81

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány nemocenského xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení46),

b) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotního xxxxx,

x) Xxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx47),

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx věcí.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx jsou

a) Xxxxxxxxxxxx obrany,

b) Ministerstvo xxxxxx,

x) Vězeňská služba Xxxxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel,

e) Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxx xxx zahraniční xxxxx x informace.

Xxx 2

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

§82

Xxxxx příslušnost

(1) Xxxxxxxxx provádějí

a) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx uvedené x §5 xxxx. x) bodech 1, 3 xx 13 x 15 xx 22, x výjimkou xxxxxxxxxx vykonávajících pojištěnou xxxxxxx ve xxxxx, (xxxx jen "zaměstnané xxxxx") x x xxxxxxxxxx xxxxxxx v §5 xxxx. x),

x) Xxxxxxxxxxxx obrany, xxx-xx x vojáky x xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx ve xxxxxx vojenské xxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky x příslušníky Hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxx služba Xxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxx-xx x xxxxxxxxx ve výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zařazené xx xxxxx x xxxxxxxxxx vykonávající pojištěnou xxxxxxx xx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx"),

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx Celní správy Xxxxx xxxxxxxxx,

x) Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, xxx-xx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) Úřad xxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx, jde-li o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, provádí xxxxxxxxx ten orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxx příslušný k xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xx xxxxxxxxx činnosti, x níž ochranná xxxxx xxxxx, xxxxx xx nestanoví jinak x xxxxxxxx 3 xxxx 4.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) x jako xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) x xxxxxxxxx xxxxx xx dávky x xxxx xxxxxx pojištění, xxxxxxxxx dávky xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxx přitom xxxxx, xxxxx má vůči xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) územní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx týkají xxxxxxxxx výše x xxxxxxx dávek, xxxxxxx xxxx xxxxxx nemocenského xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §64 odst. 1 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxx §74 xxxx. 1 pojištěnce, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vznikla x xxxxxxx xxxxxxxxxx poměru x xxxx i xx xxxx skončení xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (§66) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx vždy xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§83

Xxxxxx příslušnost

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatelů x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, pokud xxxx sídlo je xxxxxx x xxxxxx xxxxxx účtárny xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxxx má xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx příslušnost územní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx účtárny,

b) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx příslušnost xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místem hlášeného xxxxxx6) x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně činná xxxxxx pobyt xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxx republice, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxx xxxx výkonu samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxx xxxxxxxxx územní xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, x jejímž xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné xxxxxxxxx xxxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Místní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení se xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx ošetřujícího lékaře, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) místem xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx určeného xxxxx §56 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxx. 3 nebo xxxxx §64 odst. 1 xxxx. g), xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx místem xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx pobytu, xxxxx nelze xxxxx xxxxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx podle xxxxxxx x) xxxx x), xxxxx xxx-xx x xxxxxx xxxxx §66 odst. 3,

x) xxxxxx výkonu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx důvodů xx xxxxxx dítěte xxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx, nebo xxx-xx o xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx nárok xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx pomoc v xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx se xxxxxx příslušnost xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx, jako xx xxxx trvalo pojištění, x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx.

(4) Místní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x řízení x přestupcích xx xxxx

x) xxxxx odstavce 1 písm. x), xxx-xx o přestupek xxxxxxxx zaměstnavatelem nebo x přestupek spáchaný xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) podle odstavce 1 písm. b), xxx-xx o přestupek xxxxxxxx pojištěncem, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx,

x) místem xxxxxxxx xxxxxx pojištěnce xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx-xx o přestupek xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) nebo x),

x) sídlem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x přestupek xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x nelze-li xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx x).

(5) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxx xxxxx by xxxx xxxxxx příslušných xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx správu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která bude xxxxxxxxx k provádění xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxx xxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatelů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx účelné z xxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xx předchozím xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx týká; x xxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx tohoto xxxxxx xx účastníkům xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení dokončí xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx okolností, xx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxx rozhodnuto, může Xxxxx správa sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx; přitom xxxxx xxxxxxxxxx xxxx druhé x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx územních xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x České správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx dnem, xx xxxxx dochází k xxxxxxxx anebo xx xxxxx nebo zrušení xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx x xxxxx xxxxxx jinak.

(8) Institut xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx celostátní xxxxxx xxxxxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXX A XXXXXXXXX PŘI XXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxx x xxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§84

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Územní xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxx nemocenského pojištění, xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxx xxxxx provádění plní Xxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo Institut xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx správy sociálního xxxxxxxxxxx

x) rozhodují xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, a xx:

1. o xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxx x účast na xxxxxxxxx,

2. o přiznání xxxxx x xxxxxx xxxxxx, o zastavení xxxxxxx dávek a x xxxxx výše xxxxx,

3. x vrácení xxxxxxxxx xx xxxxx,

4. x xxxxxxx nemocenského xx uplynutí xxxxxxxx xxxx,

5. x regresních xxxxxxxxx,

6. o přestupcích,

7. x xxxxxxx případech xxxxxxxxxxx tímto zákonem,

b) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx oznámení x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, výši xxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu x xxxx, za xxxxxx byla dávka xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x výši xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx uhradit x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stupně xxxxx x důsledku xxxxxxxx zvýšení invalidního xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx , x období, xx které byl xxxxx xxxxxxxxx vyčíslen,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §124 xxxx. 8,

x) xxxxx xxxxxxxx spojenou s xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx evidence xxxx pojištění x xxxxxxxx lhůt x xxxxxxxxxx xxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx neschopných x s nařízenou xxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx druhu xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x posuzováním x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx pro účely xxxxxxxxx x umožňují xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx této evidence, xxx-xx o rozhodnutí, xxxxx xx xxxx xxxxxx,

x) vedou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx spadají xx jejich xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxx právnických nebo xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx xxx xxxxx zákonem,

j) xxxxxxxxxx dodržování xxxxxx xxxxxxx práce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) vystavují ženě, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xx její xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx písemně xxxxxxxxxxxx lékaře x xxxxxxxxxxxxxx na trvání xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx x xxxxx 180 xxx, a to xxxxxxx 15 dní xxxxxx, x ošetřujícího xxxxxx, zaměstnavatele a xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx nemocenské, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx 380 xxx, x xx xxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxx; pojištěnce xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx něj xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx doby x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx podpůrčí doby,

m) xxxxxxxxx písemně xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx x xxxxxxxxxx zaměstnance x xxxxxx jejich xxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pojištění, x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx kalendářního měsíce xxxxxxxxxxxxx xx měsíci, x němž xxxxx xx pojištění z xxxxxx xxxxxx zanikla,

n) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékařům, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx pojištěncům x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o pojištění,

p) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaři, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x zahájení xxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu xxx xxx, který xxxxx do xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx potřebnou xxxxxxxxxx x účetní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k vedení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx pojištěnců") x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) vystavují xx xxxxxx zaměstnavatele xxx xxxxx výpočtu xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x plné xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx služebního xxxxxx xxx xxxxx výpočtu xxxxxxx xx ztrátu xx služebním příjmu,

t) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx nevznikl xxxxx xx dlouhodobé xxxxxxxxx x xxxxxx, že xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podle §41a odst. 4,

x)&xxxx;xxxxxxxxxxxx x Institutem posuzování xxxxxxxxxxx stavu xxx xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §53,

x)&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x)&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx lékařům.

§84a

Kontaktní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx

x) xxxx úkoly podle §84 odst. 2 xxxx. x), d), x), x), x) x x),

x) přijímá xxxxxxx podle §104 xxxx. 1 xxxx. x) x x),

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx §109 odst. 2 xxxx. x),

x) ověřuje xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx §32 odst. 8,

e) xxxxxxxx Institutu posuzování xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle §74 xxxx. 2, xxxxx xx xxxxx x posouzení xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění, a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §84b odst. 1 xxxx. x), xx-xx xxx tomto posouzení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxx, mají-li x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx místo xxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxx; pojištěnec xx xxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx provozní xxxxxx,

x) xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zaměstnavatele xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx svého xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo místo xxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x cizince, xxxx xxxxx x tomto xxxxxx xx sídlo xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§84x xxxxxx právním předpisem x. 412/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§84x

Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu

a) xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx plnění úkolů x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx evidence dočasně xxxxx neschopných xxxxxxxxxx, xxxx x potřebou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, potřeby xxxxxxxxxx péče x xxxxxxx ošetřování fyzické xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §39 xx xxxxxxxxxxx důvodů x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx evidenci xxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) spolupracuje s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx povinností stanovených xxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §56 odst. 3 větě třetí x xxxx. 6 x v §57 xxxx. 3 x 5; xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx předchozího souhlasu xxxxxxxxxx sdělí xxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pojištěnců,

f) xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dočasné xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a podněty xxxxxxxxxxxxxx xx kontrole xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx ošetřování xxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxx,

x) podává zdravotní xxxxxxxxxx informace x xxxxxxx posuzování xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx délce trvání xxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře, xx xxxxxx kontroly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxx péče xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx38), xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx řízení, x to xx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx zdravotního stavu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo potřeby xxxxxxxxxx péče,

j) xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx doby,

k) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx schopnosti xx uplynutí xxxxxxxx xxxx x případech xxxxxxxxx x §82 xxxx. 4,

x) informuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx doby x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §82 xxxx. 4, xxxxx xxxxx xxxxx x kontrolu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, xxxxxxx ošetřování xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péče x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §75 odst. 1, x to xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx České xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxx podle xxxxxx x) x x) pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) spolupracuje x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 2 xxxx. x).

(2) Xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xx x), x) xx x) a x) může xxxxx xxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxx Xxxxxxxxx posuzování xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, je oprávněn xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx k výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, který xxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxx posouzení xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx x prvním xxxxxx xxxxxx anebo xxxxx tentýž xxxx x xxxxx prvního xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxx xxxxx odvolacího xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx; nemohou xx xx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§84x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 412/2023 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2024

§85

Úkoly České správy xxxxxxxxxx zabezpečení

Česká xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxx x kontroluje činnost xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotního xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxx pojištění, x xxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Institut xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu,

c) xxxxx xxxx soudem x xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) vede xxxxxxx xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx osoby x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné,

e) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zaměstnávajících xxxxxxxxxx osoby,

f) zajišťuje xxxxxxxx tiskopisů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx lékařům a xxxxxx subjektům, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxxxx smluv x xxxxxxx xxxxxxxxx.

§86

Úkoly služebních xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a pojištění xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx orgánu nemocenského xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxx xxxxx provádění xxxx služební xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxx zabezpečovací xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx své xxxxxxxxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxxx x §84 xxxx. 2 xxxx. x), g), j), x) a x),

x) xxxxx registr služebních xxxxxx,

x) xxxxx registr xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx útvarů x xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxx x §84b xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) x v §85 xxxx. c) a x); xxxxx xxxxxxx x §84b xxxx. 1 xxxx. x) xx x), i), x) x x) xxxx plnit xxxxx xxxxx,

x) přijímají xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxx dočasné xxxxxxxx neschopnosti, potvrzení x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx potvrzující trvání xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x skutečnostech xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx nemocenské x xxx xxxxxxx nemocenského.

§87

Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx

x) xxxx x xxxxxxxxxx výkon xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx a usměrňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) řídí a xxxxxxxxxx Českou správu xxxxxxxxxx zabezpečení při xxxxxxxxx pojištění,

d) sleduje xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx.

§88

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx a vnitra, xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxxxxxx Generálního xxxxxxxxxxx cel, xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, ředitel Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx své xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§89

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mohou xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxx výši x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nárok xx xxxxx, xxxx výši x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx méně xxx 26 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, osobu xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxx x xxxxxxxxxxxx zaměstnance, xxx se xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pojištění, dostavili x xxxxxxx termínu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 26 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, xx pro xxxx xxxxx xxxxxxxx zaměstnavatel, xxxxx ke xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 26 těchto xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx týkající se xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx, xxx x x xxxx výši xxxx vyplaceny,

f) peněžní xxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx, kdy x x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx.

(2) Xxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; tato xxxxx xxxxx xxx kratší xxx 8 kalendářních xxx xxx dne xxxxxxxx xxxx sdělení xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§90

Orgány nemocenského xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) přezkoumat xxxxxxxxx x úplnost xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx jsou zaměstnavatelé xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxx povinni xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) kontrolovat xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx účast na xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nároku xx xxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx xxxx pojistného xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti,

c) xxxxxxxxx se zaměstnavatelem xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §94 xxxx. 1 x 2,

x) dát xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx ošetřování x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx lékařem,

e) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vyjádření o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx neschopného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dosavadní xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, kterou xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx podle §31 x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §126.

§91

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxx oprávněni kontrolovat xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx; x odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 jsou xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx vydaným xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu77) xxxx xxxxxxxx vydaným xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnavatelům x osobám xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činným xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

§91x

Xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx, které samostatnou xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx xx xxxxxxx oprávnění xxxxx živnostenského xxxxxx, xxxxx za podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k pojištění x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx též x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx47a).

§91x

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§91x vložen právním xxxxxxxxx x. 540/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

Díl 3

Úkoly xxxxxxxxxxxxxx x pojištění

Oddíl 1

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx

§92

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx plní x xxxxxxx dále xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxx se přihlásit xx registru zaměstnavatelů (§93 x 123),

b) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x ústavy pro xxxxx zabezpečovací xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx zaměstnavatelů xxxxxxxxx x odstavci 1 písm. x) xxxx x

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) státních xxxxxxxxxxx xxxxx služebního xxxxxx xxxxxxxx xxxx, v xxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx členy, xxxxxxxx xxxx pracovněprávní xxxxx vykonávají xxx xxxxxxxx práci,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x pracovní xxxxxxxx nebo dohody x provedení xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx tuto xxxxxx,

x) pracovníků x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx cizích xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnavatel, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx vztah,

f) xxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx Poslanecké sněmovny Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny x x xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx Senátu,

i) xxxxx vlády orgán, xxxxx členům vlády xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxx Xxxxxxxxxx kontrolního xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx úřad,

k) xxxxx Xxxx pro xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřad Rady xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vysílání, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx Xxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ústav xxx xxxxxxx totalitních režimů, xxxxx Xxxxxxx rozpočtové xxxx Xxxx Národní xxxxxxxxxx rady a x xxxxx Rady Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx arbitra Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Kancelář Xxxxxxxxx xxxxxxxx práv,

n) xxxx uvedených v §5 xxxx. a) xxxx 11 správní xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxx ustanovení xxxxx xxx, xxx má x osob vykonávajících xxxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx právnická xxxxx, která xxxxx xxxxxxxxxxx vyplácí xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx pečujících x xxxx x xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxxxx pěstouna xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx13),

x) xxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. x) xxxx 15 xxx, pro xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx,

x) smluvních xxxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatel,

s) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) komanditistů xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxx,

x) ředitelů obecně xxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx,

x) likvidátorů xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx vyplácí xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) členů xxxxxxxxxxxx xxxxxx právnické osoby xxxxxxxxx v §5 xxxx. x) bodě 18 tato xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx organizačních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §5 xxxx. a) bodě 20 tato xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) osob xxxxxxxxx x §5 xxxx. x) xxxx 21 xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx x xxxxxxxxxxx uvedených x §5 písm. x) xxxx 22 xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

Oddíl 2

Úkoly zaměstnavatelů xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

§93

(1) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx zaměstnané xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx nejpozději xx 8 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zaměstnavatelů; xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx všechny xxxxxxx ústavy v Xxxxx republice, x xxxxx xx vedeny xxxx. Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx uvést xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx své xxxxxx xxxxxxx x uvedením xxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xx xx oprávněny xxxxxx xxxxxx zaměstnavatele. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xxxx povinen xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx xx přihlásit xxxxx §136 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx zaměstnance, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx rozsahu xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx práce, x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tomuto xxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxxxxxxxxxx povinen xx xxxxxxxxx do registru xxxxxxxxxxxxxx nejpozději xx 8 kalendářních xxx xx xxxxxxxxxxx měsíci, x němž xxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx je povinen xx lhůtě xxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxx přihlásit xx xxxxxxxxxxx tiskopisu xx xxxxxxxx zaměstnavatelů xxx každou xxxx xxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxx tiskopise je xxxxxxx xxxxx též xxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx okruh xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx zřízena xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx registru xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx lhůta 8 xxxxxxxxxxxx xxx x jejímu přihlášení xxx dne xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ohlásit xxxxxx xxxxx údajů, xxxxx uvedl xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, x xx do 8 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx, kdy xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xx do 8 xxx xxx xxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx, a xx stejné xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů48). Xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx x živnosti xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx skončení xxxxxx x projednání xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx úmrtí této xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxx živnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu49).

(4) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx tiskopisu z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx xx 8 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx předepsaném xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xx xx 8 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx zaměstnavatele xxx xxxxxxxx nástupce xx xxxxxxx xxx, xxx xxx xx xxx xxxxxx zaměstnavatele xxxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx tiskopisu x xxxxxxxx zaměstnavatelů, x xx nejméně do 8 kalendářních dnů xxx xxx xxxx xxxxxx.

(5) Při xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx povinen odhlásit xx xx předepsaném xxxxxxxxx, x xx xx 8 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx účtárny.

(6) Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx účtárny xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx správou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx správou sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx účtárny.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx mzdovou xxxxxxx, xxxxx místo xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx odstavců 1 až 7 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx územní xxxxxx xxxxxxxxxx zbezpečení.

§94

(1) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx tiskopisu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx založilo účast xx xxxxxxxxx, x xx do 8 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx nástupu xx xxxxxxxxxx, a den xxxxxxxx doby zaměstnání xx xxxxxxxxxxxx, x xx xx 8 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oznamuje xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx první xxx zahájení výkonu xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxx skončení xxxxxx xxxx xxxxx xx 8 kalendářních xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx skončení výkonu xxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxx, xxxxx zaměstnání xx xxxxxxxxxxx malého xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxx o provedení xxxxx, u kterých xxxxxxxxxxxxx xxxxx povinen xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx podle §136 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx 20. xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxxxx, x xxxx tomuto xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx; vznikla-li xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx doba xxxxxxxxxx xxxxxxxx, účast xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 3 x §7a xxxx. 2 xxxxx věty za xxxxxxxxxx, oznamuje xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx 20. xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx byl zúčtován xxxxxx, který xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx, u xxxxxxx zaměstnavatel xxxxxxx xxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx §136 xxxx. 3 zákona x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uplatnil xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x zaměstnavatel xxxxx xxx nástupu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx žádosti xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxx §97 xxxx. 1. Xxxxxxxx by xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxxxx, x xx xx 8 xxx xxx xxx, xxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen x xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) podle xxxxxxxx 1 uvést xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx potřebné xxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§122).

(4) Součástí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxx xxxxxxxx xxxx zaměstnání xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx §42 xxxx. 3 xxxxxx x zaměstnanosti xxxxxxxx pro xxxxxxxx x poskytování xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxx oznámení xxxxxxxxxxxx osob.

§95

(1) Zaměstnavatel je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxx tyto xxxxx:

x) jméno, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, datum x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx hlášeného xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx zaměstnání x xxxxxxxx doby xxxxxxxxxx, druh činnosti xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx o xxxxx xxxxxx xxxxx, xx-xx xxxx xxxxx xxxxxx x cizině, x x xxx, xxx xx zaměstnanec x xxxxxx povinně xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxx xxxxxxxxx, a xxx-xx xxxxxxxxxxx povinně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x cizině a xxxxxxxxxxxxx je xxxx xxxxxx zaměstnavatelem xx xxxxxxxx této účasti xxxx za xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx x názvu a xxxxxx cizozemského xxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx též identifikační xxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx x xxx skončení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) započitatelného xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx jednotlivá xxxxxx (xxxxxxxx) období,

d) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x případech xxxxxxxxx v §39 (xxxx x xxxx xx xxxx xx 10 xxx), dobu xxxxxxxxxxx dlouhodobé péče, xxxx mateřské xxxxxxxx x rodičovské xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxxxxx x xxxxx dny xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxx xxxxxxxxxx volna xxx xxxxxxx příjmu, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zaměstnavatelem x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, x dny výkonu xxxxx zaměstnance x xxxxxxxxx činnosti x xxxx, x níž xx nárok na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x mateřství, xxxxxxxx, ošetřovného x xxxxxxxxxxxx ošetřovného,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, zda xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxx jej xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx-xx xxxxx xxxxxx pobírán xx xxxxx, s xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxx, z jakého xxxxx xx tento xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx je plátcem xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx,

x) název zdravotní xxxxxxxxxx, x xxx xx zaměstnanec xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zaměstnanec xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx o xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Zaměstnavatel xx xxxxxxx vést x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) x xxx, xx údaj x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Povinnost xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx je x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§96

Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx záznamy x xxxxxxxxxxxxx uvedených x §95 po xxxx 10 kalendářních xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx nestanoví xxx xxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx uschovací dobu. Xx záznamy x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx považují xxxxxxx x xxxxx, vzniku x xxxxxxxx pracovního xxxxxx x záznamy x evidenci xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx příjmu. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxxxx xx větě xxxxx uschovávat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zaměstnaných xxxx, xxx-xx x xxxxx podle §4 xxxx. x) xx x), x dalších xxxxxxxx, jejichž xxxxx xxxxxx xxxxxx správě xxxxxxxxxx zabezpečení postupem xxxxx §97 xxxx. 1 xxxx druhé. Xxxxxx-xx zaměstnavatel xxx xxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx větě první, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§97

(1) Zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx, x xxxxxxxx nemocenského, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx stanovení nároku xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx je xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx správě xxxxxxxxxx zabezpečení. Xxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxx první xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx formě xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx datovou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §162 xxxx. 1; xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §162 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxxxxx x §162 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx zaměstnavatel xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxx x otcovskou, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx žádost xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx podpůrčí xxxx xxxxx §38b, x xxx-xx o xxxxxx x ošetřovné, předává xxxxxxxxxxxxx tuto xxxxxx xx uplynutí podpůrčí xxxx xxxxx §40 xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §69 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxx potřebné xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx výpočet xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxx výplatu xxxxxxxxxxxx xxxx xxx údaje x xxxxxxx výplaty xxxx, platu nebo xxxxxx. Xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx neprodleně xx xxxxxxxx xxxxxxx 14 xxx xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nařízené xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx územní xxxxxxx sociálního zabezpečení. Xxx předávání xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 věta xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx územní xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxxx mít xxxx xx výplatu xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx údaji xx rozumí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx pojistné xx nemocenské x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §18 odst. 2 a vyloučené xxx xxxxxxx v §18 xxxx. 7. Xxxxxx xxxxxx pěstouna, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx náleží xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v němž x xxx xxxxxxx xxxxxxxx událost, popřípadě xx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx x xxx vznikla xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx je xxxx povinen xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx mezd a xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx §44 xxx xxxxxxxxx xxxx vyrovnávacího xxxxxxxxx v těhotenství x mateřství, x xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxx xxxxx xx xxxx trvalo xxxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 1 xx 3; xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx příjem xx xxxxxxxxxx xxxxx, x němž xxxxxx xxxx xxxxxxxxx aspoň xx xxxx xxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx v §43 xxxx. 2.

(6) Xx-xx x zaměstnance nařízen xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx mzdy, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx spolu x údaji potřebnými xxx xxxxxxx dávek xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podklady xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx nemocenského xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx kopie xxxxxxxx o nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx dosud xxxxxxxxxxx xxxxxx x sdělení, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx86) xxxx xxx xxxxxx správou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx87). Pokud xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx výpočet xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx dávky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx předat xxxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx srážek x xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx odstavci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx z prokazatelných xxxxxxxxxxxx technických xxxxxx xxxxx povinnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx určenou xxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Ustanovení §61 xxxx. 5 xxxxx xxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 7 jsou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x registru xxxxxxxxxxxxxx, povinny plnit xxx v případě xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx zaměstnanými osobami x xxxxx xx xxxxx uplatňují x xxxxxxxx lhůtě.

§98

(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx potřebné xxxxx xxx provádění pojištění, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx doklad, x xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx záznamy xxxxx §89 xxxx. 1 xxxx. x), x xx xx lhůtě 8 xxxxxxxxxxxx dnů xx doručení žádosti, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Zaměstnavatel je xxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx uložené xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 26 zaměstnanců xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxxx xx jiné xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x vážných xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx 3 xx vztahují xxx na xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x registru zaměstnavatelů.

§99

(1) Xx-xx zaměstnavatel 2 nebo více xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatele x xxxxxxxxx každá xxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x §94 xx 97 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnanců.

§100

Zaměstnavatel obstarává práce xxxxxxx s plněním xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

Oddíl 3

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

§101

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx v pojištění xxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx podklady xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx [§86 xxxx. 2 písm. x)],

x) vyplácejí dávky xx stanovených termínech, x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žádost x xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx) společně xx xxxxx podklady xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) předkládají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx,

x) připravují podklady xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x dávkách,

f) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spolu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x druhu xxxxx, denní xxxx xxxxx, xxxx denního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx vyplacena,

g) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxx povinni xx xxxx zaměstnavatelé xxxxx §95 xxxx. 1, x xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x předcházejícím xxxxxx, xxxxx prováděl pojištění xxxxxxxxxxx, x údaj x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx neschopných,

i) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §84 odst. 2 xxxx. x), x), x), x x) x §96 x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v §98 xxxx. 2,

j) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxx,

x) vyhlašují xxxxxxxx termíny xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx doklady xxx xxxxxxx dávky.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxx xxxxxxx výši xxxxx, xxxxx-xx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx výši. X xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx, zda xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx dávky, x xxxxx její xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx dávky xxxx xx zastavením xxxx xxxxxxx, předá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x dávce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx musí být xxxxxx písemně.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx od žadatelů x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx stanovení xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx.

Xxxxx 4

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx zabezpečovací xxxxxxx

§102

Xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx detence xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §101 odst. 1 x 2 x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §101 xxxx. 3 obdobně ve xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§103

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx účast xx pojištění x xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx stanovené doklady, xxxxxxx orgánu nemocenského xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x údaje,

b) xxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx útvaru, xxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vyplácejí xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou nebo xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xx xxxxx, pro xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxx výši dávky xxxx xxxx xxxxxxx, x xx nejpozději xx 8 xxx xxx dne, xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx na dávku, xxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx sjednáno xxx xx xxxx dovolené x jiného xxxxxxxxxx (§28 xxxx. 2) xxxx xx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx školních xxxxxxxx nebo prázdnin,

e) xxxxxx služebnímu útvaru xxxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) oznámit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění, x xx-xx příslušníkem, xxxxxxxxxx xxxxxx odvolání xxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §41b odst. 5,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Pojištěnec, který xxx xxxxxx orgánem xxxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxx xxx účast xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxx xx 8 xxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxx zaměstnavateli xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx §95, popřípadě x těchto xxxxxxx xxx xxxxxxxxx potřebné xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx smluvního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx zaměstnavateli.

§104

(1) Xxxxxxxxxx, který xx osobou samostatně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx

x) sdělit xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx evidence x xxxxxxxxxxxx xxxxx §122 xxxx. 3, xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx k pojištění xx předepsaném xxxxxxxxx,

x) xx výzvu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx ve xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxx xxxxx, za xxxxxx provedení kontroly xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx správě sociálního xxxxxxxxxxx, je-li souběžně xxxxxxxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx podle §95 xxxx. 1 xxxx. x), a xx ve lhůtě xx 8 dnů.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx územní správě xxxxxxxxxx zabezpečení povinnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx c) a x §103 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) x xxxx. 2; dále xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x České republice xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo samostatnou xxxxxxxxxx činnost na xxxxx dvou nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, je xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx50), x xx xx 30 xxx xxx xxx zahájení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx 5

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

§105

(1) Xxxxxxxxx orgán xxxxxxx veřejného xxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx platu (snížené xxxxxx) xx xxxx xxxxxxx 14 kalendářních xxx xxxxxxxxx nebo xx xxxx karantény, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §16 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x ukončení x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx předat xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx den xxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxx skutečnost zakládající xxxx povinnost. Trvá-li xxxxxxxxx xxxx xxx 14 kalendářních xxx, xx povinen xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx 14. xxxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxx §61 xxxx. 1 písm. x) xxxxx xxx xxxxxxx.

(2) Povinnost zaslat xxxxxxxxx části tiskopisu x nařízení xxxxxxxxx x jejím xxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zasláním xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx určenou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx technických xxxxxx xxxxx povinnosti uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxx xxx xxxxxx v xxxxxxx podobě xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zasláním xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nemocenského pojištění; xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx důvod xxxxxx xxxxxxx. Tato povinnost xx splněna x xxxxxxxx tohoto tiskopisu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §61 odst. 5 platí xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx lékaře, pokud xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx51) posuzuje xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§106

Zařízení pro xxxx x školy xxxxxxx x §39 odst. 1 xxxx. b) xxxx 1 xxxx xxxxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx uzavření x xxxx x xxxxx xxxxxx uzavření.

§107

Xxxxxxx poštovní licence xx povinen na xxxxx orgánu nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx se výplaty xxxxx [§89 xxxx. 1 xxxx. e) x xxxx. 2]; xx platí obdobně, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx [§89 odst. 1 xxxx. f) x odst. 2].

XXXXX XXX

XXXXXXXXX DÁVEK

Díl 1

Xxxxxxxxxxx x výplatě xxxxx

§108

(1) Xxxxx vyplácejí

a) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx,

x) věznice a xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx detence, xxx-xx x odsouzené osoby.

(2) Xxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, služební xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx zabezpečovací xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, x xxxxx sociální xxxxxxx xxxxxxx x době xxxxxxxxx x nárok xx xxxxx trvá x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx útvary xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx uvedeném x §82 xxxx. 3.

Xxx 2

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx dávek

§109

(1) Xxxxx xx xxxxxxx,

x) xxx-xx o nemocenské, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx považuje rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx orgánem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx, x xx x

1. xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx dočasná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx déle xxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx,

2. xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx činné xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx než xxxx, xx xxxxxx se xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

3. vojáků x xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx déle xxx xxxx, xx kterou xxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx služební plat,

4. xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx služby, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx karanténa déle xxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx služné;

podpis xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o vzniku xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxxxx zdraví nebo xxxxxxxxxxx lékařem xx xx xx xx, xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx-xx o xxxxx xxxxx §4, x xxxxxxxx nemocenského, na xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nárok xx xxxxx a xxxx xxxxxxx; xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx převzetí xxxxxxxxxx (xxxx) xxxx xxx xxxxxxxxx též xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx (péče) přebírá. Xx-xx předepsán xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx podána xx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx o výplatu xxxxx se podává,

a) xxx-xx x xxxxxxxxxx, x orgánu nemocenského xxxxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxx xxxxx §4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

1. x xxxxxxxxxxxxxx, jde-li x zaměstnané xxxxx, x xxxxxxxx zahraničních xxxxxxxxxxx,

2. u xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx, x osoby, xxxxx xxxx zaměstnanými xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx dávku x ochranné lhůtě x xxxxxx bývalý xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a x zahraniční xxxxxxxxxxx,

3. x xxxxxxxxxx útvaru, xxx-xx o xxxxxxxxxxx,

4. x xxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx detence, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxx xxxx 1 xx 4, xxxxxx-xx xxxxx xx dávku x ochranné xxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx nárok xx xxxxxxx dávky x případě úmrtí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §51 xxxx. 1.

(3) Nárok xx xxxxxxx nemocenského se xxxxxxxxx

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx tiskopise rozhodnutím xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx trvání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx ošetřujícího xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušného orgánu xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx lékaře xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx nemocenského xx xxxxxx xxxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xx potvrzením příslušného xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxx ošetřujícího xxxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 2 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx složky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx se skutečnostmi xxxxxxxxx x §29 xxxx. 2.

(4) Nárok xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v mateřství xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pojištěnka, xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx tiskopise,

b) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §32 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx osvědčit xxxxxxxx skutečnosti, a xx

1. rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx (§38) o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx nahrazující xxxx rodičů,

2. písemnou xxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 písm. x), nebo

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx52) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xx matka xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x dítě xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění; to xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti x xxxxxx xxxxxxxxx x §57 xxxx. 1 xxxx. x).

(5) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx uplatňuje

a) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §39 odst. 1 xxxx. a) x x xxxxxxx xxxxxxxx x §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3 z xxxxxx, xx osoba, xxxxx x dítě xxxxx xxxxxx, onemocněla xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ošetřování, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ošetřování xx xxxxxxxxxxx tiskopise. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx doby xxxxx §40 odst. 3 xx prokazuje xxxxxxxxxx poskytovatele zdravotních xxxxxx x xxxxxxx x poskytování xxxxxxx xxxx a o xxxxxxxx hospitalizace,

b) v xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §39 xxxx. 1 xxxx. b) bodě 1 na předepsaném xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx, x xxxxx xxxx dítě xxxxx xx, nebo xxxxx, xxxxxx xx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx ošetřovného xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §39 xxxx. 1 písm. x) xxxx 2 x v případě xxxxxxxx v §39 xxxx. 1 písm. x) bodu 3 x xxxxxx, že xxxxx, xxxxx o xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx ochrany veřejného xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nařízení xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx karantény, x to xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx převzetí ošetřování (xxxx) xxxxx xxxxxx x) xx c) x xxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx, xxx xxxxxxx potřeba xxxxxxxxxx (xxxx), xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx převzetí, x xxxxx o xxxxxxxxxxx, xx něhož xx xxxxxxxxxx (xxxx) xxxxxxx.

(6) Nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx uplatňuje xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dlouhodobé xxxx, x x případech xxxxx §41a odst. 4 xxxx xxxx. 5 xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxx. Pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx trvání xxxxxxx xxxxxxxxxx péče, x xx potvrzením xxxxxxxxxxxx lékaře x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxx xx výplatu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x těhotenství x mateřství se xxxxxxxxx

x) potvrzením zaměstnavatele xx předepsaném xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxx převedena xx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, je xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx zakázána xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx měsíce xx porodu nebo xxxxxxx xxxxx; xx xxxxx xxxxxxx, jedná-li xx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx odvolána x dosavadního xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx vykonávala xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxx x xxxxx, xxxxx kojí,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx práci x důvodu, xx xxxxx, xxxxxx předtím xxxxxx, ohrožuje xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx schopnost kojení; xx platí xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x těhotenství a xxxxxxxxx je třeba xxxxxxxx potřebné xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxx, xxx došlo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx práci nebo xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx místo) x xxxxx (xxxxxxxx místo), xx kterou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, důvod xxxxxxxxx a xxx, xxx xxxx převedení xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx výši xxxxxxxxxxxxxxx příjmu a xxxxx xxx uvedený x §43 xxxx. 2, x xx xxxxxxxxxx zaměstnavatele (§97 xxxx. 1 x xxxx. 4).

(8) Xxxxx xx výplatu xxxxxxxx xx uplatňuje xx xxxxxxxxxxx tiskopise. Pro xxxxxxx otcovské x xxxxxxx xxxxxxxx v §38a xxxx. 1 xxxx. x) je xxxxx dále xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx, rozhodnutím příslušného xxxxxx (§38d). Xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx uvedeném x §38b xxxx. 2 xxxx xxxxx x xxxx je třeba xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zdravotních xxxxxx xx straně xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xx xxxxxx 6 xxxxx xxx xxx xxxxxxxx dítěte.

(9) Xxx-xx x zaměstnané xxxxx, xx žádost x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx považuje xxx xxxxxx kopie žádosti, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx předal xxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §97 xxxx. 1; xx xxxxx obdobně xxx xxx podklady xxxxxxxx pro stanovení xxxxxx xx dávky x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x xxxxxxxx 4 až 8.

(10) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx nároků na xxxxx xx xx xxxxxxxxxx tiskopisy xxxxxxxx xxx tiskopisy xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a tiskopisy xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx unie.

§109a

Potvrzení x xxxxxx xxxxxxx pracovní neschopnosti, xxxxxxxxx x trvání xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péče xx xxxx po xxxxxxxx zaměstnání x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x ukončení xxxxxxx xxxxxxxxxx péče, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx zaměstnání, xxxx pojištěnec xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení, xxxxx xx místně xxxxxxxxx xxxxx §83 xxxx. 1 xxxx. x) nebo §83 xxxx. 5 xxxx 6.

Díl 3

Xxxxxxx xxxxx

§110

Xxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Dávky xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §109.

(2) Xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx ošetřovné xx xxxxxxxxx za xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxx xxxxx na xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x mateřství x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx kalendářní měsíc, xxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxx-xx xxxxx xx výplatu těchto xxxxx jen po xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx-xx třeba xxx xxxxx na xxxx xxxxx a jejich xxxxxxx xxxxxxxx potřebné xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx měsíc, xxxxxxxxx xx xxxx část, xxxx-xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx splnění xxxxxxxx xxx nárok xx xxxxxxxxxx x xxxx výplatu xxxxxxxxx xx xxxx kalendářní xxxxx, xxxxxxxxx za xxxx xxxx, po xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx nemocenského.

(3) Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx lhůtě xx 1 měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxx, x němž xxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx na výplatu xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Tato xxxxx xxxxxx xx dobu, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxx §109 odst. 1

(4) Xxxxxxx výplaty xxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 2 xxxxxxxx, zveřejní xxxxxxxx útvary, věznice x xxxxxx xxx xxxxx zabezpečovací detence, xxxx-xx xxxxxxx dávek xxxx xxxxxx, xxxxxxx x ústavy.

(5) Dávky xxxxxxxxx územní správou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx u xxxxxxxxx ústavu v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxx licence; xxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx dávky xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx vyplacena; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx dávky xx xxxx xx xxxxxxxxxx povinen xxxxxx xxxxx xxxxx účtu. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx zaměstnanci xxxxxxxxx mzda, xxxx xxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxxxx nepožádá x xxxx způsob xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na pracovišti, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do ciziny xxxx do ciziny xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx ústavu xxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxx zaměstnanci způsobem, xxxxx určí; xxxxxxxxxx §111 odst. 2 xxx není dotčeno. Xxxxxxxxxx xx osobě xxxxxxxxxx výdělečně činné x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx stejným způsobem, xxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx pojištění, x xx na xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx licence xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pojištěnců, xxxxxx-xx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx zaměstnanec xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, věznicemi a xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, x xxxxxxxx pojištěncům se xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx pojištěnec x toto xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx a peněžitou xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx práci.

(7) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx výplaty xxxxx xx xxxxxxxxxxx možného xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(8) X případě výplaty xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§110x

Xxxxxxx nemocenského v xxxxxxxxx výši

V xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dočasnou xxxxxxxx neschopnost x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §31, xx nemocenské xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §31 do xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnost x xxxxxx důvodu nenastala; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x §46 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxx xxx xxx zjištění, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x žádného x důvodů xxxxxxxxx x §31.

§110a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 259/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2018

§111

Xxxxxxx dávek xx xxxxxx

(1) Xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx ciziny xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx, xx-xx zaměstnanci xx xxxxxx vyplácena xxxx, xxxx nebo xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxx xxx xxx zaměstnanec xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §110 xxxx. 5.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx jen xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx a za xxxxxx nákladů xxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx ciziny vyplácí, xx povinen xxxxxxxxx xxxxxx stanovení xxxxxx xxxxxxx.

§112

Xxxxxxx dávky zvláštnímu xxxxxxxx

(1) Nemůže-li xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo x jiných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dávky xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jinou fyzickou xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dávky. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pojištěnec x osoba, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příjemcem; xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx ošetřujícího xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, pokud x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx účely řízení x xxxxx a xxxxxxx xxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx52a).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx uplatnit xxxxx xx xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle pokynů xxxxxxxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx, je povinen xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxx xxxxxxxxx, podat xxxxxxx sdělení x xxxxxxx, xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mu xxxx xxxxxxxxx, x xx xx 1 xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjemce xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xx zvláštní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx nesplnil xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXX X INFORMAČNÍ XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§113

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xx kterými xx xxxxxxxxx při plnění xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx s xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění x xxxxx xx služebním xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; pokud pro xxxxxxxxxxxxxx xxxx evidenci xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx fyzická osoba, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx i xx tuto xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx uvedená x odstavci 1 xxxx x xx xxxxxxxx pracovního (xxxxxxxxxx) xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx mají xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx zúčastněny xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx s ním. Xxxx povinnost xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx x xxx povinnosti xxxxxxxxxx mlčenlivost x x právních důsledcích xxxxxxxx xxxx povinnosti.

(4) Xxxxxxx xxxxx vázané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx tato povinnost xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo zvláštní xxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxx, v xxxxx zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, pokud xx xxx, v xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx zbaví, x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxx který xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění získají xxx xxx činnosti, xxxxx xxx bez xxxxxxx konkrétních xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxx. x) xxx xxxxxxx, publikační x pedagogické xxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§114

(1) Xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xx xx žádost xxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx pojištění, a xx včetně údajů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx orgán nemocenského xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx 8 kalendářních xxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx údaje xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxx xxxxx sdělování xxxxx xxxxx věty první xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx též xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Údaje, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zaměstnavatelích xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx nevztahuje xx xxxxxxxxx xxxxx zpravodajskými xxxxxxxx53). Subjekty xxxxxxx x §81 xxxx. 3 xxxx. x), x), e), f) x x) xxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxx udání xxxxxx. Obdobně xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxx údaj xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx54).

§115

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx služebním xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x výši x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx příslušníku, x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnce a xxx xxxxxxxxx součinnosti xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnce podle §64 xxxx. 1 xxxx. x) x xxx stanovení regresních xxxxxx. Xxxxxxxxxx §114 xxxx. 1 xxxx xxxxx x třetí xxxxx zde xxxxxxx.

Xxxxx 2

Sdělování xxxxx xxxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

§115x

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx v xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx vzájemně xxxxxxxxx xxxxx potřebné x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx údaje xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x elektronické xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§115x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 305/2008 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2009

Xxxxx 3

Xxxxxxxxx údajů xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx xxxxxxxxx

§116

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx činným x xxxxxxxx řízení, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, zpravodajským xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx kontrole činnosti xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx, xxxxx fyzickým xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxx zákona xxxxxxxxxx působnost x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxxxxxx k plnění xxxxx v jejich xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx pojištěncích, x xxxxxxxx údajů o xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytne xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x který xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x účel, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provádějícím xxxxxxxxx xxxxxxxxx konkrétního xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx jedné xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx správou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx uložení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx neplnění xxxxxxxxxx vůči xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) případy xxxxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx, xxxx narození, xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx jiného xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x názvu x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnců;

údaje uvedené x xxxxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxx bez žádosti, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx d) x x) xx sdělují xx žádost, a xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx údaje xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx orgánům xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx stanoveném xxxxxx x x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx dávkách. Česká xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx §42 xxxx. 3 zákona x xxxxxxxxxxxxx potřebné xxx xxxxxxxx x poskytování xxxxxxx v nezaměstnanosti, xxxxx xxxxxxxx xxxxx §147ba zákona x xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx xx sdělují x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx, x xx podle xxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xx zdravotní xxxxxxxxxxx x x orgánem xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; nedojde-li x xxxx dohodě, xxxx způsob xxxxxxxxx xxxxx orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který údaje xxxxxxx, x to x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Údaje podle xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxx xx sdělují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx řídicím xxxxxxx x koordinačnímu xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondů78) xxxxx xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxx, x to xxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx vyplývajících xxx ně z xxxxx Xxxxxxxx unie79). Xxxx údaje xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx

x) xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ukončil xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnost xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxx nemocenského xx xxxxxxxxxx den xx xxxxxxx xxxxxx 50 % podle §31, x xx xx 8 dnů xxx xxx, xxx xxxxx nemocenského pojištění xxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxx xx následek xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ze mzdy, x xx do 8 xxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění tyto xxxxx zjistil; orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx jen xxxxx, xxxxx sám xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx,

x) xxxxx-xx výplata xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění, z xxx byl xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx srážkami, xxxxxxxxx územní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x plátce xxxx, u xxxxx xxx xxxxxxxxxxx zaměstnán xxxx výplatou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, bez zbytečného xxxxxxx výši dosud xxxxxxxxxxx srážek a xxxx o tom, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx73) nemá xxx xxxxxxxxxxxxxxx srážena74); xxx-xx xxxxxxx výkon rozhodnutí xxxxxxxx x době, xxx územní správa xxxxxxxxxx zabezpečení vyplácela xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x níž xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx srážkami, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx kopii xxxxxxxx x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Orgány nemocenského xxxxxxxxx sdělují xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xx obdržely xxxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, číslo xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, potvrzení x xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx x xxxxx, x xxxxx bylo xxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potvrzeno, xxxxxxxxxx x ukončení xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti a xxxxx ukončení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx,

x) zda v xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx zaměstnanec uvádí xxxx xx podezření, xx xxxxx k xxxxx, pracovnímu úrazu, xxxxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx omamných xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) místo xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx a dobu xxxxxxxxxx vycházek x xxxxxx prvních 14 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x době xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nadále xxxxxxxxxxxxx xxxxxx [§16 xxxx. x)], také x období, xx xxxxx xx x xxxx dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) jméno, příjmení x adresu pracoviště xxxxxxxxxxxx lékaře, xxxxx x adresu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxx vydal rozhodnutí x xxxxxx xxxx x ukončení o xxxxxx, ukončení nebo xxxxx potvrdil trvání xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx pracoviště xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx neschopného xxxxxxxxxxx xx xxx péče,

e) xx xxxxxxxx potvrzení x xxx, xx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx nařízena xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, potvrzení x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) název a xxxxxx orgánu ochrany xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx potvrdil xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, příjmení x xxxxxx pracoviště xxxxxxxxxxxx xxxxxx, anebo název x xxxxxx pracoviště xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx trvání.

(8) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 sdělují xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx, x xx xxxxx x rozsahu, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxx trvání xxxxxxxxxx, xxx xxxxx byl xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx neschopným. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sdělovat xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 zaniká uplynutím 3 let ode xxx xxxxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxx podle xxxxxxxx 7 xxxxxxxxxxxxx podává x elektronické xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem nemocenského xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xx xxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxxx uvedených x §113 xxxx. 4 xxxx. a) x x),

x) xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xx xxxxxx,

x) x xxxxxxx vymezeném příslušnými xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx2) x mezinárodními xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx

x) jde-li x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xx vůči xxxxxxx osobě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pohledávku, xxxxx x xxx, xxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx dávky, xxxx xx xxxx xxxxx x údaj x xxxxxx čísle xxxx xxxxx,

x) xxx-xx o xxxxxxxxxxxxxx, údaje x xxxxxxxxx podpůrčí xxxx x zaměstnance.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 10 xx xxxxxxxxxx xx zpravodajské služby53); §114 odst. 3 xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.

§116x

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x karantén nařízených xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx správa xxxxxxxxxx zabezpečení xx xxxxxx zaměstnavatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxxx ochranu xxxxxxxx údajů, xxxxxxxxx x tom, xx

x) xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxx, že zaměstnanec xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnání [§3 xxxx. x)] xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x nařízení xxxxxxxxx zaměstnanci podle §105, xxxxx potvrzení x nařízení xxxxxxxxx x datum nařízení xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 zaměstnavatel xxxxxx v elektronické xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem určeným Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; x žádosti xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxxx. Xxxxxx o xxxxxxxx informací podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx podle §160 xxxx. 3. X xxxxxxx může xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx které xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx.

Xxxxx 4

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

§117

(1) Orgány xxxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxxxxx v rozsahu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osob sdělení xxxxx potřebných xxx xxxxxxxxx pojištění a x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z práva Xxxxxxxxxx společenství x x xxxxxxxxxxxxx smluv, x xx včetně xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx fyzické x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - generální ředitelství xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxx o

a) zaměstnavatelích, xxxxx nemají sídlo xx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx x termínech xxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx; xxxxx xx xxx xxxxxx údaje x xxxxx x sídle (xxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx55).

(3) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x oblastní xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx orgánům xxxxxxxxxxxx pojištění xxx xxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; tuto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(4) Zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění bez xxxxxxx:

x) přehled ošetřujících xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x Xxxxxx správou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxx xxxxx) x x ukončení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou,

c) xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jinému xxxxxxxxxxxx lékaři.

(5) Poskytovatelé xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx sdělit xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jiná xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx dočasnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx péči, xxxxx xxxx důvodné xxxxxxxxx, xx úraz xxxx jiné poškození xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx, xxxx právnické xxxxx.

(6) Orgány Policie Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, soudy a xxxxxxx úřady xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx x zániku xxxxxx xx xxxxx, ke xxxxxxx či xxxxxx xxxx dávky, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx její xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx protiprávního xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx poskytnuta xxxxx,

x) skutečnost, xx x xxxxx svého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx konstatovaly, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba způsobila xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx.

(7) Xxxxx zdravotnických xxxxxxxxx x statistiky Xxxxx republiky je xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje x Xxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx a údaje x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ošetřujícího xxxxxx jsou Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxx resortní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx certifikáty xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx větě xxxxx xxxxxxxx údaje.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx sdělit na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxx-xx xxxxxxx úřady xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx údaje, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx 5

§118

§118 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

Xxxxx 6

Xxxxxxxxx xxxxx xx zahraničí

§119

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx včetně xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx61).

(2) Příslušné orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sdělují xxxxxxx nemocenského pojištění xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x x nimiž xx Xxxxx republika xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, údaje xxxxxxxx xxx provádění xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x pro plnění xxxxxxxxxx vyplývajících xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(3) Ostatním xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxx pojištění na xxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx potřebném pro xxxxxx xx věcech xxxxxxxxx.

(4) Xx sdělování xxxxx xx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxx xxxxxxx není xxxxx souhlasu Úřadu xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 31 xxxx. 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 95/46/ES, xx členský xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxx, údaje xxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxx xx neposkytnou62).

Díl 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

§120

(1) Xxxxx shromažďované xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx datovou xxxxxxxx informačních systémů xxxxxxxxx. Jednotlivé xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx úkolů x xxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx z xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) X informačních systémů xxxxxxxxx xx poskytují xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto zákonem xxxx xxxxxxxxxx zákony.

(4) Xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxx vést evidenci x xxxxxxxxx osobách xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§121

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jsou registry xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jsou informačními xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx63).

(3) Informační xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx důchodové xxxxxxxxx, x to x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx stanoví-li tak xxxxx.

§122

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) Xxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx x práva Evropských xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x provádění xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx správám xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a

c) xxxxxxxxx xxxxxxx x plnění xxxxx vyplývajících xxx xx z práva Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx x osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné,

b) x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgány, xxx-xx o xxxxxxxxxxx x odsouzené osoby.

(3) Xxxxxxx pojištěnců xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx současnému xxxxxxxx,

x) datum a xxxxx xxxxxxxx x xxxxx úmrtí xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) rodné xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x jde-li o xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xx xxxxxx místa xxxxxxxx pobytu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx x zánik xxxxxx xx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dohody x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx doby xxxxxxxxxx x u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) druh xxxxxxxxx xxxxxxxx zakládající xxxxx xx xxxxxxxxx,

x) obchodní xxxxx, xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx včetně xxxxxx xxxx sídla xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx podnikání,

k) xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxx,

x) xxxxx x dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx podle §116 odst. 7, x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, skutečnost, xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x důsledku xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x dobu povolených xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti x období xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dne xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, xxxxxxxxx xx skončení xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx příjem [§16 xxxx. x)], xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x době dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx, není-li xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxx neudělení xxxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx xxxxxx v případech xxxxxxxxx v §56 xxxx. 3 xxxx xxxxx x xxxx. 6 x §57 xxxx. 3 x 5, xxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxx nařízena xxxxxxxxx, xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxxxxx xxxxxxxxx, dobu xxxxxx karantény, xxxxx xxxxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ošetřujícího xxxxxx, xxxxx rozhodl x nařízení xxxx xxxxxxxx karantény xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, zda xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx důchod, x xx xxx jej xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnance, xxxxx xxx xxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x osob xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx o tom, xx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění,

t) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) cizozemské xxxxx xxxxxxxxx,

x) místo xxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxx v xxxxxx, x údaj x xxx, zda xx xxxxxxxxxxx ve státě, x němž xx xxxx místo xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx zaplaceného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxxxx zaměstnance,

x) xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx příjemce,

y) čísla x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x adresu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx sdělil tyto xxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx,

xx) další xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx evidování x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x mezinárodních smluv x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx vedeny spolu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu64) xxxx společný xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění.

(5) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx Česká xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx vedou xxx xxxxx xxxxx §42 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx potřebné xxx přiznání x xxxxxxxxxxx podpory x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §94 xxxx. 4, a xx xx xxxx 15 xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxx xxxx xxxx údaje xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) X registru xxxxxxxxxx, xxxxx správcem xx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx se xxxx podle §136 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

§122x

(1) Přístup xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx, xx xxx

x) poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x údaje xxxxxxx x §122 xxxx. 3 xxxx. x) xx x) x x) až x) x xxxxx xxxxxxx x §122 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxxxx,

1. jehož xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

2. o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx trvání xxxxxxxxxx,

x) orgán xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx x §122 xxxx. 3 xxxx. a) xx l) x x) až u) x xxxxx o xxxxxxxxx uvedené x §122 odst. 3 xxxx. n), s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx,

1. x xxxxx xxxxxxxxx rozhoduje, xxxx

2. x jehož xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jejichž xxxxxx xxxxxxxxxx;

xxxxx uvedené v §122 xxxx. 3 xxxx. x) xx x), x) x x) až x) xx xxxxxxxxx xx xxxxxx 3 xxx xxxxx dnem, v xxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxxxx údaj x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx v §81 odst. 3 xxxx. x), x), x), x) x x) mohou xxxxxxxxx, x xx x xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx svého xxxxxxxxxxxx systému údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jimi xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; §114 xxxx. 3 věta xxxxx x xxxxx xxxxx xxx obdobně.

§122a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 259/2017 Xx., 335/2018 Xx. a 164/2019 Xx.x xxxxxxxxx od 1.1.2020

§123

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

(1) Registry xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx ně z xxxxx Evropských společenství x z xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x dále x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a ve xxxxxx důchodového xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx

x) Česká správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) v xxxxxxx xxx působnosti xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx spravovaném Xxxxxx správou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx vedou tyto xxxxx:

x) obchodní firma, xxxxx xxxx jméno x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jeho xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx podnikání,

b) xxx xxxxxx x zániku xxxxxxxxxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zaměstnavatele,

d) xxxxxxxxxx symbol plátce xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx,

x) x výběru xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx zaměstnavatele x adresa elektronické xxxxx zaměstnavatele, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx tyto xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) U xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dále xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx mzdových xxxxxxx,

2. xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx mzdové xxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxxxx organizační xxxxxx, xxxxxxxxx jinak xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx které každá xxxxxx účtárna vede xxxxxxxx mezd xxxx xxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxxx účtárnu, avšak xxxx xxxxx není xxxxxx x jeho xxxxxx, registr xxxxxxxxxxxxxx xxxx obsahuje

1. xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx účtárny,

2. xxxxx x příjmení xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávněna jednat xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služebními xxxxxx xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 3 a 4, které u xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x úvahu, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx konají xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx pojištění xxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx též xxx xxxxxxx x ústavy xxx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx.

(6) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx Česká xxxxxx sociálního zabezpečení, xxxx evidováni xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx §136 xxxx. 4 xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 10 xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx.

§123x

§123x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 164/2019 Sb.

Xxx 4

Xxxxxxxxxx xxxxx

§123x

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx právních xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx proti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x tyto xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x bez xxxxxxxx subjektu xxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů; xxxxx počítačových xxxxxxxxx x xxxxxxxx kritéria, xx xxxxxxx základě xx toto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zpracování osobních xxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx jiného prostředku xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx.

§123x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

XXXXX X

XXXXXXXXXXX, SANKCE X XXXXXXXXX X XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx x sankce

§124

Odpovědnost xx xxxxxxxxx

(1) Pojištěnec xxxx xxxx příjemce xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx x okolností xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, že xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dávky xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, že dávka xxxx vyplacena xxxxxxxx xxxx xx vyšší xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dávky xxxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Pojištěnec xx povinen xxxxxxx xxxxxx dávky xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxxx x x xxxx, xxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §25 xxxx. x), x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx mu xxxx xxxxxxxxxx vypláceno xx xxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxxx x §28 xxxx. 1, v důsledku xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro invaliditu xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xx nemocenské xxxx xxxxxxxxx v době, xxx mu v xxxxxxxx xxxxxxxx přiznání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx též x xxxxxx xxxxxxxxx x §15 odst. 4 xxxx. x) x x §15 xxxx. 5 xxxx. x), došlo-li x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx po xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx, i xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx výši xxxxxxxxx podle §31.

(3) Xxxxxxxx přeplatek na xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, odpovídají xxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x nerozdílně a xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zavinění, xxxxx se nedohodnou xxxxx. Spory x xxxxxxxx vypořádání rozhodují xxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxx přeplatku xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxxxx xxxxxxxxx 5 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxx dávky. Xxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx neplyne xx xxxx xxxxxx x xxxxxx, po xxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxx jsou-li xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx na dávce xxxxxx xx základě xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 100 Xx; xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění. Xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx byla-li xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx, xxx xxxxxxxx xx přeplatek, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přeplatku xx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxx povolení placení xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx, jemuž xxxx xxxxxxx přeplatku xx splátkách xxxxxxxx, xxxxxxxxx některou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xx správné výši.

(8) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx dávky, kterému xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx za totéž xxxxxx xx náležela xxxx xxxxx, se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx nebo x xxxxx doplatkem, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx zvýšení xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xx přeplatek xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx částka xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx invaliditu xxxxxxx stupně náležejícího xx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxx x doplatkem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §115a xxxx. 3 zákona x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§125

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Pojištěnci, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx kontrole xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §64 xxxx. 1 xxxx. b), může xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo odňato, x to xx xxxx nejdéle 100 xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx porušení tohoto xxxxxx xxxx nesplnění xxxxxxxxxx xxxx součinnosti, xx však xxxx xxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx níž xxxxx x xxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Pokud již xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xx nemocenském xx přeplatek na xxxxx, který je xxxxxxxxxx xxxxxxx uhradit xxxxxx xxxxx.

(3) Oprávnění xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxx nebo odejmout xxxxxxxxxx xxxxxx uplynutím 1 roku ode xxx, xxx k xxxxxxxx xxxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při kontrole xxxxxx dočasně práce xxxxxxxxxxx pojištěnce xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xx dobu xxxxxx x xxxxxx.

§126

Regresní xxxxxxx

(1) Xxx, xxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx skutečnostem xxxxxxxxx xxx xxxxx nároku xx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Nárok xx xxxxxxxx xxxxxxx nemá xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pojištěnci, xxxxx xxxx xxxxx vyplacena.

(2) Xxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxx nároku xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, odpovídají xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx x nerozdílně x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Je-li xxxxxx z xxxxxx xxxx pojištěnec, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx jen ostatní xxxxxxxx; výše xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx sníží. Xxxxx x xxxxxxxx vypořádání xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Regresní xxxxxxx xx stanoví xx výši vyplacené xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx regresní xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zaplatit xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx na xxxxxxxxx regresní xxxxxxx xxxxxx uplynutím 5 xxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zjistil xxxxxxxxxx, xx xx vzniku xxxxxxxx události, x xxxxxxx titulu xxxx xxxxx xxxxxxxxx, došlo x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 10 let xxx xxx vzniku xxxx xxxxxxxx události. Xxxxxxxxxx §124 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx §124 xxxx. 6 a 7 xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci x xxxxxxxx řízení, xxxxx xx x xxxxx xxxxxx mohlo xxxxx xx xxxxxxxx zaviněného xxxxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxx

§127

(1) Xxxxxxx xxxx právnická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxx nemocenského pojištění xx jeho xxxxxx xxxxx podle §117 xxxx. 1, nebo

b) xxxxxxx na žádost xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §78.

(2) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku tím, xx nesdělí územní xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §104 xxxx. 3.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx 20&xxxx;000 Xx.

§128

(1) Pojištěnec xxxx xxxxxxxx dávky, který xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) neosvědčí skutečnosti xxxxxxxx pro xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx §103 odst. 1 xxxx. x) xxxx je xxxxxxxxx xx lhůtě stanovené x §103 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx pro xxxxx xx dávku x xxxx xxxxxxx podle §103 odst. 1 xxxx. b),

c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx dlouhodobé péče xxxxx §103 odst. 1 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, příslušný xxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxx podle §103 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) poruší xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 2 písm. x) xxxx e), x xx xx-xx xxxxxxxxxxxx, x období xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx, x je-li xxxxxxxxxxxx, v xxxxxx xxxxxxxxxxx služebního příjmu x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti,

b) xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx k xxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §64 odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaři xxx xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx místo xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx x době xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx adresu tohoto xxxxx xxxxx §64 xxxx. 1 písm. x), xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xx kterého xx xxxxxxx se xx xxxxxxxx poskytování xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §64 xxxx. 1 xxxx. x).

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 lze xxxxxx pokutu xx 20&xxxx;000 Xx.

§129

(1) Zaměstnanec xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) nesdělí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §103 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §56 xxxx. 3, nebo

d) x xxxxxxx s §64 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx zaměstnavatele x xxxxxxxxxx x xxxxxx dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x změně xxxxx xxxxxx x období xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx 20 000 Kč.

§130

(1) Osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení xxxxx xxxxx §104 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx d), xxxx

x) x rozporu x §104 odst. 1 písm. x) xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) lze xxxxxx pokutu xx 20&xxxx;000 Kč a xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx do 10&xxxx;000 Xx.

§131

(1) Xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx uvedený x §92 odst. 1 xxxx. x) dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zaměstnavatelů xxxxx §93 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxx každou svou xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle §93 odst. 2,

c) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §93 xxxx. 3,

x) xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §93 odst. 4,

x) xxxxxxxxx svou xxxxxxx účtárnu x xxxxxxxx zaměstnavatelů podle §93 xxxx. 5,

x) xxxxxxxx územní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx pojištění xxxxxx xxxxxxxxxxx do zaměstnání xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxx §94 odst. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §94 odst. 2,

x) xxxxxxxx žádost xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx stanovení xxxxxx xx xxxxx x xxxx výplatu xxxxx §97 odst. 1 xxxx xxxxx xxxx 2,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx potřebné xxx xxxxxxxxx nároku xx xxxxx x xxxx xxxxxxx nebo výpočet xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §97 xxxx. 1, 2, 3 xxxx 7,

x) nepředá xxxxx xxxxx §97 xxxx. 1 věty xxxx. 4, 5 xxxx 6,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x nápravě nedostatků xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §98 xxxx. 2,

x) v xxxxxxx x §98 xxxx. 3 se xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx územní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx xxxx určené xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx územní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §98 xxxx. 1 xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x záznamy,

n) nevede xxxxxxxx x zaměstnancích x xxxxxxx stanoveném x §95,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §95 po xxxx stanovenou x §96 větě xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx uloženy xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §96 xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení informaci xxxxx §65 odst. 1 xxxx. x) xxxx b), xxxx

x) xxxxxx neprodleně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx x xxxxxxxxx lékařské xxxxxxxxx xx zdravotních xxxxxx xxxxx §62 xxxx. 1.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx uložit pokutu xx 10&xxxx;000 Xx, xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) x x) až x) xxxxxx xx 50&xxxx;000 Kč x xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx xx 100&xxxx;000 Xx.

§132

(1) Fyzické xxxxx xxxxxxx x §113 xxxx. 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x nimi xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx řízení xx xxxxxx pojištění.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 100&xxxx;000 Xx.

§133

(1) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx příjemce xxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nepodá xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dávky, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §112 xxxx. 2 xxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 20&xxxx;000 Xx.

§134

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 4.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx pokutu xx 20&xxxx;000 Xx.

§135

§135 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§136

§136 zrušen právním xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§137

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 4.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 20&xxxx;000 Xx.

§137a

§137a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§138

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §54 xxxx. 1 xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx evidenci xxxxx §69 xxxx. x) anebo xxxxxxxx xxxxx §72g xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxx podle §61 xxxx. 1 xxxx. e) a xxxx. 2 až 4 nebo podle §72f xxxx. d) xxxx §72g xxxx. 1 xxxx. i) xxxxx příslušné xxxxx xxxxxxxxx podle §105 xxxx. 4,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx ošetřování xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §69 písm. x) xxxxx §72g odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxx orgánu nemocenského xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, propuštění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx péče xxxx převzetí xxxxxxx xxxxx neschopného pojištěnce x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx péče xxxxx §61 xxxx. 1 xxxx. x) a xxxx. 2 xx 4,

x) neoznámí xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx pracoviště xxxxx §61 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx zásadní xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §61 xxxx. 1 xxxx. x) a xxxx. 2 xx 4,

x) neoznámí xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx xxxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnce podle §61 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 až 4,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxx §69 xxxx. g) xxxxx xxxxx §72g xxxx. 1 písm. x),

x) povolí bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx změnu xxxxx pobytu dočasně xxxxx neschopného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §56 xxxx. 3 větě xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx předchozího xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x případech xxxxxxxxx x §57 xxxx. 3 nebo §57 xxxx. 5,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §54 xxxx. 2,

l) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx alespoň xx 3 xxxxxxxxx, x kterých xxxxx xxxxxx xxx rozhodnuto xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §75 odst. 1,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x době dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 až 4,

x) v xxxxxxx x §61 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxx propuštění x xxxxxxx péče, xxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, na rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx den xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx, kde xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx zdržovat, x xxxx skutečnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §61 odst. 2 xx 4,

o) x xxxxxxx s §61 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx převzetí xxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx, xxx nástupu x xxxxxxx péče x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx ošetření xxxx xxxxxxxx, x xxxxx pojištěnci xxxx xxxxxxxxx stav xxx xxxxxxxxxx x lůžkové xxxx komplexní xxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační péče xxxxxxxxxx vykonávat dosavadní xxxxxxxxxx činnost, nestanoví xxxxxx, xx xxxxxxx xx pojištěnec xxxxxxx xx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xx sedmého xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx x rozhodnutí o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx den převzetí xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxx §72g xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřované osoby xx xxx péče xxxx převzetí xxxxxxxxxx xxxxx x péče xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx péče xxxxx §72g odst. 1 xxxx. c), xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxx potřeby xxxxxxxxxx péče termín xxxxxx xxxxxxxx kontroly xxxxx §72g xxxx. 1 xxxx. e).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxx xx žádost orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxx §77 odst. 1 xxxx. x) xxxx xx neprovede xx xxxxx xxxxxxx x §77 odst. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §77 odst. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxx tuto xxxxxxxxx xx xxxxx uvedené x §77 xxxx. 3,

x) nesplní povinnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dokumentaci xxxxx §77 xxxx. 2 xxxx nesplní xxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx x §77 odst. 3,

d) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k poskytnutí xxxxxxx péče xxxxx §70 xxxx §72f xxxx. x), xxxx

x) x xxxxxxx x §105 nepotvrdí nařízení xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx příslušné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx anebo xx nepředá xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) x m) xx x) lze xxxxxx xxxxxx xx 10 000 Xx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxxx 2 pokutu xx 50 000 Xx x xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxx xx 100&xxxx;000 Xx.

§138x

(1) Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx v §54 xxxx. 1 xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x rozporu s §61 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx §69 xxxx. x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ošetřování x xxx, xxx xx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §61 xxxx. 1 písm. x) xxxx §69 xxxx. x) anebo §72g odst. 1 xxxx. h) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx dlouhodobé xxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x §56 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §56 odst. 6,

d) x xxxxxxx x §61 xxxx. 1 xxxx. v) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx, xx jeho xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx dosavadní xxxxxxxxxx činnost x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance bude xxxxxxxx 30. xxxxxxxxxxx xxxx po dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x rozporu s §61 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx práce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx s §61 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx 180 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) neposkytne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx, potřeby ošetřování xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle §61 xxxx. 1 xxxx. x) nebo §69 xxxx. f) xxxx §72g xxxx. 1 xxxx. j) xxxxx xxxxx §74 xxxx. 5,

x) nepředá pojištěnci xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §61 odst. 1 xxxx. d) xxxx §69 xxxx. c),

i) xxxxxxxxx pojištěnci xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx ošetřování xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §61 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 xx 4 xxxx podle §69 písm. x) xxxxx podle §72g xxxx. 1 xxxx. x), nebo xxxxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx tiskopisu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx registrujícího xxxxxx pojištěnce xx xxxxxxxxx lhůtě x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a diagnóze xxxxx §61 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxxx poskytovateli pracovnělékařských xxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx neschopného xxxxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 1 xxxx. s),

l) x rozporu s §61 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx žádost xxxxxxxxx xxxxxxx x §65 xxxx. 2 písm. x),

x) v xxxxxxx x §61 xxxx. 1 xxxx. t) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doklady xxxx xxxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxx x vojáka x xxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxx x xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 1 xxxx. x),

x) nevyhoví xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §66 odst. 2,

x) xxxxxxxxx těhotné xxxxxxxxxx očekávaný xxx xxxxxx x xxxxx xxx nepotvrdí na xxxxxxxxxxx tiskopise xxxxx §67 xxxx. x),

x) x xxxxxxx x §67 xxxx. x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že pojištěnka xxxxxxxx, a den xxxxxx, pokud se xxxxxxxxxx peněžitá xxxxx x mateřství nevyplácela xxxxx xxxx porodu,

r) x rozporu s §67 xxxx. x) xxxx §67a xxxx. x) xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedené x §61 xxxx. 1 xxxx. x) x x),

x) x xxxxxxx s §67 xxxx. x) nepotvrdí xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo nesmí x xxxx pečovat xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [§32 xxxx. 1 xxxx. x)], xxx které xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xxxx pojištěnkou,

t) v xxxxxxx x §59 xxxx. 2 xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ukončení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §72f písm. x) xxxx §72g odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx x vzniku xxxxxxx dlouhodobé xxxx xxxxx §72b xxxx. 2, xxxx nepotvrdí xxxxxxxxxx trvání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x vzniku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x den xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx termín, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx dostavit xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x potřeby xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §72f xxxx. x) xxxx x), xxxx

x) nepředá xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, opatrovníku xxxx osobě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §72f xxxx. x) xxxx §72g xxxx. 1 písm. x) anebo §72g xxxx. 2 xxxx. x),

x) v xxxxxxx x §61 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx jiné xxxxxxx xxxxx xxxx právnické xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx identifikátor xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx odcizení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ošetřujícího xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §67a xxxx. x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dobu xxxxxxxxxxxxx dítěte, xxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxx den xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000 Xx.

§139

(1) Poskytovatel xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx posudek o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dočasně xxxxx neschopného xxxxxxxxxx xxxxx §62 xxxx. 2.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000 Xx.

§140

(1) Zařízení uvedené x §39 odst. 1 písm. b) xxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx nepotvrdí xxx xxxxxxxx podle §106.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx pokutu xx 50&xxxx;000 Kč.

§141

(1) Držitel xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xx xxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §107.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 20&xxxx;000 Xx.

§142

(1) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x postavení xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx za přestupek, xxxxxxxx x naplnění xxxxx přestupku došlo x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zaměstnance podle §103 xxxx. 3 x xxxxxxx-xx, že xxxxxxxxxxx nebo smluvního xxxxxxxxxxx xx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Promlčecí xxxx xxxx 3 xxxx; xxx-xx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx horní hranice xx xxxxxxx 100&xxxx;000 Xx, činí xxxxxxxxx xxxx 5 xxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx doba xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 5 let xx xxxx spáchání; xxx-xx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 100&xxxx;000 Xx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 7 xxx xx xxxx spáchání.

(3) Xx uložení xxxxxxxxx xxxxxx lze xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení x přestupku přijal xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opakování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx ukládání xxxxxxxxx trestu xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přihlédne xxx x xxxx, xx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx x přestupku xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x nápravě, aby xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nedostatků xxxxxxxx xx xxxxxxxx jednání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x oborech xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx, aniž xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx odloží xxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxx xx-xx ze zjištěných xxxxxxxxxxx zjevné, xx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobený xxxxx xxx osobou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x mezidobí xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxx přestupcích xx xxxx xxxxx x xxxxxxx, projednává-li xx xxxx přestupků, jejichž xxxxxxxx podstata se xxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx stejném postavení.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x řízení x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxx podezřelého z xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx se nepoužijí.

(10) Xxxxxx xxxxxx a xxxxxx orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který pokutu xxxxxx.

XXXXX VI

ŘÍZENÍ XX XXXXXX POJIŠTĚNÍ

§143

Správní xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zdravotního xxxxx ošetřující xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, věznic x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§144

Účastníci xxxxxx

(1) X xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx účastníkem xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx.

(2) X případě xxxxxxxx xxxxxx xx výplatu xxxxx podle §51 xxxx. 1 jsou xxxxxxxxx řízení o xxxxx xxxx osoby xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

§145

Xxxxxxxx řízení

(1) Xxxxxx xx věcech xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xx zahajuje xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §109 xxxx. 3 xx 8 xxxx xxxxx §153 xxxx. 6.

(3) Xxxxxx x výplatě xxxxxxxxxxxx xx uplynutí xxxxxxxx xxxx (§27) xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx, kterým xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx-xx x opakovanou xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx uplynutí xxxxxxxx doby, plyne xxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx období, xx které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx doby přiznána.

(4) Xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxx přiznané xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx x zastavení xxxx výplaty x xxxxxx o přiznání xxxxx neprávem odepřené xx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx, jeho xxxxxxxxxxxxxx nebo x xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxx nemocenského, xxxxxx x povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx náhradě se xxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx o xxxxxxxxx přeplatku na xxxxx nebo regresní xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinného.

(7) Xxxxxx x povolení placení xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx splátkách xx xxxxxxxx xx základě xxxxxxx žádosti povinného.

§146

Xxxxxxxxxx a čestné xxxxxxxxxx

(1) K xxxxxxxxx xxxxxxxx, ostatních xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x xxxx úřední, může xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v písemné xxxxx.

(2) Xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx připustit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx účastníka xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx uvést xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

§147

Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx též x xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zaměstnavatelů x xxxxxxx právnických xxxx fyzických osob, xxxxxxxxx úřadů, cizozemských xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx), o xxxx, po xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle §77 xxxx. 1 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx, x x xxxx, xxxxxx orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Je-li žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podpůrčí xxxx podána dříve xxx 1 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx počátku 1 xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx podpůrčí xxxx xxxxxx.

§148

§148 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 470/2011 Sb.

§149

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx o

a) xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx při porušení xxxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uhradit xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx kontrole xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnce,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxx regresní xxxxxxx x x xxxx xxxx náhrady, xxx-xx x zaměstnavatele pojištěnce, xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx sociální xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx adresáta xx také xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro počátek xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx těchto xxxx by pro xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx s xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx náhrady nebo xxxxxxx také prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx doručení.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx ustanoví xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx adresátům, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx jejichž xxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxxx jiná xxxxxx xxx xxxxxxxxxx je x cizině, jen x xxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§150

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel, Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx x Xxxxx xxx zahraniční xxxxx x informace xxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx x oborech xxx působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§151

Odvolání x xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x rozklad xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o

a) xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx účastník xxxxxx odvolání nebo xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx stejnopisů, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx své xxxxxxx.

§152

Účinky odvolání x xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx rozhodnutí, xxxx xxxx dávka xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx byla xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxx xxxxxxxxxx x ukončení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péče,

b) x xxxxx xx xxxxxx, že xxxxx xx xxx přiznána xx vyšší xxxx xxxx od xxxxxxxxxx xxxx.

§153

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxx rozhoduje xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxx xx výplatu xxxxx x xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx a xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx,

x) změně výše xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxx výše xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xx výplatu xxxxx x případech, xxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx nároku xx xxxxx xxx nejsou xxxxxxx,

x) x přeplatku xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zvýšení xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx podle §124 xxxx. 8.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx toto xxxxxxxxxx,

x) xxxx-xx dávka xxxxxxxx, xxxxxx její výplaty,

b) xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx výplaty xxxxx x nově xxxxxxxxx výši,

c) xxxxx-xx x zániku xxxxxx xx xxxxxxx dávky, xxxxxx xxxxxxxxx její xxxxxxx.

(3) Xx zkrácené xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx řád.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx řízení neoznamuje.

(5) Xx zkráceném xxxxxx xx rozhodnutí xxxxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx [§84 odst. 2 písm. x)].

(6) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, xxxx xxxxx územní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx lhůtě do 30 dnů xxx xxx výplaty xxxxx xxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxx odstavce 5 x ukončení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx rozhodnutí x xxxxx, v xxx uvede důvody xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx.

(7) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení zahájení xxxxxx, na které xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx. Lhůta xxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxx xxx, kterým xxxx účastníku xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx.

§154

Xxxxxxxxxx x ukončení xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx dlouhodobé péče

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, potřeby xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx 3 xxx xxx dne, xxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxx.

(2) Xxxxx nemocenského xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x xx xx lhůtě xx 7 xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x plném xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xx xxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 a 2 x odvolání xxxxx obdobně xxx xxxxxx xxxxxxxx podle §150.

§155

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Na xxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 3 a 6 x §57 xxxx. 3 x 5 xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §56 xxxx. 3 x 6 a §57 odst. 3 x 5 nebo xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 5 pracovních xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xx žádost xxxx xxxxxxxx, x x xxxx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx v této xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, má se xx to, že xxxxxxx xxx xxxxxx.

§156

Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Řízení o xxxxxxxxxx tvrdosti se xxxxxxxx xx základě xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx se xxxxxx xxxx, xxx xx podle §88 xxxxxxxx odstraňovat xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx x věci, x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx požaduje, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx. Xxxxx je xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx o xxxx, x xxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x době, xxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x odstranění xxxxxxxx xx xxxxxxx.

(4) X xxxx žádosti x xxxxxxxxxx tvrdosti xxxxxxx xxx uplatněny xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxx xxxxxxxxx těchto xxxxxx bude xxxx xxxxxx odložena x xxxxxxx bude o xxxxx vyrozuměn.

(5) X xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx nejpozději xx 90 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx odůvodnění.

(7) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx proti rozhodnutí x řízení x xxxxxxxxxx tvrdosti xxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xx xxxxxx x xxxxxxxxxx tvrdosti xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

§157

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na náhradu xxxxxxx x řízení xx věcech xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxxx nahradit xxxxxxx xxxxxx x povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx jejich xxxxx xxxxxxxx porušením své xxxxxxxxxx.

§158

Xxxxxx xxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o

a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 14/2015 Sb.,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx pracovní neschopnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §39 xxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxx xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx,

x) odnětí nemocenského x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx anebo odnětí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx splátkách x x xxxxxxx tohoto xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx neuhrazené xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§159

Exekuce

Exekučním xxxxxxxx orgánem xx xxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx orgán.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§160

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxx-xx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx x xxxxx xxxx xxxxx zákoně stanoveno xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx údajů, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxx xx žádost,

b) kdy xx o nich xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxx.

(3) Xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, k xxxx xxxxx v xxxxxxx již xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jen xxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx první xxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx subjektem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§160x

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxx66a) xxx tehdy, xxxxx xxxx xxxxxxxx sám xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxx x elektronické xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§160x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 305/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

§161

Xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti

Za xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se považuje xxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxx předáno xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §91a též xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo byla xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xx přihláška x xxxxxx xx pojištění xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx má-li xxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx

§162

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxx učinit xxxxxxx, xxxxx do xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zprávou

a) xxxxxxxxxx způsobem, xx xxxxxx xxxx právní xxxxxxx spojuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podpisu81), xxxx

x) xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s využitím xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo jiným xxxxxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx určeným xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx možnost xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx pro podání xxxx xxxx úkon xxxxxxxxx xxxxxxxx, lze xxxxxx nebo jiný xxxx učinit xxxxx

x) x elektronické podobě xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx určenou orgánem xxxxxxxxxxxx pojištění xxxx xx xxxxxx schránky xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pouze xx xxxxx xxxxxx zprávy, x xx ve xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx podání xxxx xxxx xxxx tyto xxxxxxxx, nepřihlíží xx x němu; xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx toho, xxx učinil xxxxxx xxxx jiný xxxx x elektronické podobě, xxxxx nesplňuje xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx a xx xx, že xx x xxxxxx podání xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx úkonu xxxxxxxxxxxxx adresu nebo xxxxxxx xxxxxxxx jiného xxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx pojištění jen xx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx schránky xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xx předepsaném tiskopisu xxxx na produktu xxxxxxxxx techniky, xxxxx xx co xx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx shodný s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx; xx xxxxx obdobně xxx zasílání písemných xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx orgánem ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx tiskopise xxxxxx xxxxxx než příslušného xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx, xx xxxxx adresu xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxxxx služeb, jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup

a) xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx otevřena xxxxxxxxx xxxxxx nemocenského pojištění, xxx xx možno xxxxxxxx podání, x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx možno x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx do protokolu xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x podání xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx schránky, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x identifikátor xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x elektronické podobě xx xxxxx xxxxxx xxxxxx a adresu xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xxxxx technického xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, které xx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx x této xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x jiné úkony, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§163

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx; listinné xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx, xxxxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx případech xx xxxxxx xxxxxxxx neupustí.

§163x

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx trvání dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxx ukončení xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

§163x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 259/2017 Xx., 335/2018 Xx. x 164/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2020

§164

Xxxxxxxx času

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxx dní xxxxxx dnem, xxxxx xxxxxxxxx po události, xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx dnem, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx. Xxxx-xx takový xxx v xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx na xxxxxxxx xxx v měsíci.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxx svátek69), xx posledním xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx den.

§165

§165 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 255/2020 Sb.

§166

Zástavní xxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx orgány xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx pokutě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx na xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §104i xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zástavního xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, který xx xxxx na xxxxxxxxx nebo penále, xxx xxxxx obdobně.

§166x

Xxxxxxxxxxx nařízené xxxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx karantény xxxxxxxx x následujícím xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx předchozí xxxxxxxx xxxxxxxxx. Je-li xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx přesahující doba xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx předchozí xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§166x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 321/2023 Xx. x účinností xx 1.1.2024

§167

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vzniku

Pro účely xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx též xxxxxxx69a), karanténní xxxxxxxx xxxxxx zvýšeného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx práce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti74), x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxxxx styku xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x nákazy x ostatními xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebezpečí xxxxxx xxxxxx70), xxxxx-xx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx větě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx71) xxxxx §105 xxxxxxx; xxx xxxxxxxxxxx nároku xx xxxxx xxxxx §109 xxxx. 3 xxxx. x) x xxxx. 5 xxxx. x) obdobně.

§167x

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx72), které x xxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx používají xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx po xxxxxxxxxx x Českou xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx.

§167x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 305/2008 Sb. x účinností xx 1.1.2009

§167x

§167x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 164/2019 Sb.

§167c

Organizační xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx složka xxxxxxxxx xxxxx, která xx sídlo xx xxxxx, s nímž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx tato xxxxxx xxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx, xxxx úkoly xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx je xxxxxx x České xxxxxxxxx.

§167x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 470/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§167d

Pro xxxxx tohoto xxxxxx xx zahraniční xxxxxxxxxxx považuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxx xx důchodové pojištění xx xxxxx měsíc xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx kalendářního měsíce, xxxxx následuje po xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx se toto xxxxxxxx xxxxx.

§167e

Zvláštní xxxxxxx k xxxxxxx a zajištění xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajských xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x zajištění bezpečnosti xxxxxx příslušníků xxx xxxxxx zvláštní xxxxxxx xxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx postupy xxxxx xxxxxxxx 1 mohou xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

2. Xxxxxxx České xxxxxxxxx,

3. Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx,

4. Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

5. Hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx služby Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a Hasičský xxxxxxxxx sbor Xxxxx xxxxxxxxx,

x) orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Zvláštní postupy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx.

§167x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 259/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 18.8.2017

§167x

Xxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx potřebném xxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxxx nebo pro xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx ochraně údajů xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, x xx, x xxxxxxxxxxxx x technickým možnostem, xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§167x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 259/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 18.8.2017

§167x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Pojištění xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx evropského xxxxxxxxx žalobce (xxxx xxx "evropský xxxxxxxx xxxxxxx").

(2) Za zaměstnavatele xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx výkonu funkce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx nárok xx xxxxxxx xxxxx evropskému xxxxxxxxxx žalobci platí §16 xxxxxxx, xxxxx xx mu xxxxxx xxxxxxxxx odměna xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§167x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 315/2019 Xx. x účinností od 1.12.2019

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§168

(1) X xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx před 1. xxxxxx 2009 a x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx dne xxxxxxxxxx rozhodnuto, x x přiznání, xxxxxx xxxx xxxxx výše xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx 1. xxxxxx 2009, x xxxx x xxxx xxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se rozhodne xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009.

(2) Xxxxx, na xxxxx vznikl xxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009, xx xx xxxx xxxx xxxxx xxxx poskytují podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. lednem 2009; xx platí x x xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx byl xxxxxxxx xx xx 31. xxxxxxxx 2008. Ustanovení xxxx xxxxx xxxxx x xxx určení xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx 1. lednem 2009.

§169

(1) Xxxxxxxxxx, xx xxxxx vznikl xxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 a xxxxx xxxxx xxxx po 31. prosinci 2008, xx považuje za xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx (peněžitá xxxxx), na xxxxxx xxxxxx nárok před 1. lednem 2009 x xxxxx xxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, se xxxxxxxx xx peněžitou xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxx ošetřování xxxxx xxxxxx, na xxxxxx vznikl nárok xxxx 1. xxxxxx 2009 a tento xxxxx trvá po 31. prosinci 2006, xx považuje xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Vyrovnávací xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 x xxxxx xxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, xx xxxxxxxx za vyrovnávací xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

§170

(1) Xxxxx uvedené x §169, xx xxxxx vznikl nárok xxxx 1. xxxxxx 2009 x xxxxx xxxxx trvá po 31. prosinci 2008, xx po 31. xxxxxxxx 2008 xxxxxxxxx xx podmínek x xx výši xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008, pokud xx xxxx nestanoví jinak. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx první xxxxxx xxx xxxxxx denního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx 2009 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 2008.

(2) X xxxxx xxxxxxx x §169 xxxx. 4 xx xx denní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx denní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008.

§171

(1) Xxxxx, xx xxxxx xxxxxx nárok xxxx 1. lednem 2009 x xxxxx xxxxx xxxx xx 31. prosinci 2008, xxxxxxx po 31. xxxxxxxx 2008 xx xxxx nejvýše 1 xxxx xxx, xxx xxx příslušný k xxxxxxx těchto xxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2008. Xxx-xx xxxx nárok na xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009, xxxxxxxx xx po 31. xxxxxxxx 2009, xxxxxxxx se příslušnost x rozhodování x xxxxx x x xxxx výplatě podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xx xx 31. xxxxxxxx 2008 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účinnými xx xxx 31. xxxxxxxx 2008; xxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx 31. xxxxxxxx 2008 xx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §110 xxxx. 7.

(3) Xxxxxxxxxx příjemci xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008.

§172

(1) Xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009, tento nárok xxxx xx 31. xxxxxxxx 2008 x x xxxxxx dni xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 14 kalendářních xxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, xx xxxxxxx xx 31. prosinci 2008 x x xxxx xxxxxxx 14 kalendářních xxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xx podmínek, xx xxxx x po xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. prosince 2008; xx 15. xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu stanoveného x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx snížení xxxx odnětí xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxx před 1. xxxxxx 2009, zůstávají x xxxxxxxxx i xx 31. xxxxxxxx 2008.

§173

(1) Výše xxxxxxxxxxx x případě xxxxxxxx x §169 xxxx. 3 xx xx 15. xxxxxxxxxxxx dne xxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx podle xxxxxxxx účinných xx xxx 31. xxxxxxxx 2008.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 a xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xx 31. xxxxxxxx 2008, xxxxx xx xxx podpůrčí xxxx xxxxx §40 xxxx. 3.

§174

(1) Podle tohoto xxxxxx xx xx 1. xxxxx 2009 xxxxxxxx i xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx; xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xx v xxxxx xxxxxxx považuje 1. xxxxx 2009. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx větě xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx nároku xx peněžitou xxxxx x xxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 x xxxxx nárok xxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, xxx xx 31. xxxxxxxx 2008 xxxxxxx dohodu xxxxx §32 xxxx. 1 xxxx. x).

(3) Xx-xx xxxxxxxxxx nárok xx peněžitou xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx den očekávaného xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx po 31. xxxxxxxx 2008 a xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx očekávaným dnem xxxxxx spadá xx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009, posuzují xx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx před 1. xxxxxx 2009.

(4) Došlo-li xxxx 1. lednem 2009 x přerušení xxxxxxxxxxx peněžité pomoci x xxxxxxxxx (peněžité xxxxxx) xxxxx §12 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x dávkách x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx na xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, xxxxxxxxx xx po xxxxx přerušení xx xxxxxxx peněžité xxxxxx x mateřství za xxxxxxxx, ve xxxx x po xxxx xxxxx předpisů účinných xx dni 31. xxxxxxxx 2008.

(5) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 návrh xxxxx xx zahájení xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxx, posuzuje xx xxxxx xx peněžitou xxxxx x mateřství xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx pomoc v xxxxxxxxx xx vyplácí xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2009 x xxx, že podpůrčí xxxx xx xxxxxx xxx dne podání xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(6) Xx dobu xxxxxx xxxxx §32 odst. 4 písm. x) xx xxxxxxxx též xxxx xxxxxx před 1. xxxxxx 2009, xxxxx xxxx studium xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx podle předpisů xxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2008.

(7) Xxxxxx-xx x roce 2009 xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x ochranné xxxxx x pojištění xxxxxxxx a xxxx, xxxxxxx xx výše xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 2008.

§175

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxx, se xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnost podle xxxxxx zákona.

§176

(1) K xxxxxxxxxxx xxxxxx x k xxxxxxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedené v §175 se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008.

(2) Xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 x xxxxx xxxxx xxxx xx 31. prosinci 2008, xx xx 31. xxxxxxxx 2008 vyplácejí xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. prosince 2008, xxx-xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009. Xxx-xx xxxxx xx tyto dávky xxxxxxxx až xx 31. prosinci 2008, xxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx na výplatu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2008 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx před 1. lednem 2009, xxxxx dávka xxxxxx xx tohoto xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§177

Dávky, xxxxx náležely xx dni 31. xxxxxxxx 2008 xxxxxxxxx x žákům, členům xxxxxxxx, xxxxx již xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxx, se xx 31. prosinci 2008 xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxx těchto xxxxxxxx.

§178

(1) Ten, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx) xx dni 31. prosince 2008 x xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x komanditistů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2009 z xxxxxxxxx x příslušné okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx třeba xxxxxxx xx 31. xxxxx 2009, x xx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx se xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x rodné xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx (xxxxx x příjmení) x xxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxxxxx) zaměstnavatele; xxxx xx uvede, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, x výjimkou xxxxxxxx x xxxx, xxxxxxx od 1. xxxxx 2009 účast xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2008

x) x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 příležitostným xxxxxxxxxxx xxxxx §6 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění zaměstnanců x xxxxxxxx z xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 do xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, zda xx xx 1. xxxxx 2009 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1,

x) u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §5 xxxx. x) xxxxxx 4, 5 x 12, jejichž xxxxxxxxxx přechází z xxxxxx před 1. xxxxxx 2009 do xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, zda xx xx 1. xxxxx 2009 jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx malého xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1,

c) u xxxxxxxxxxx uvedených x §5 xxxx. x) xxxxxx 1, 6 x 15, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx před 1. xxxxxx 2009 xx xxxxxx po 31. xxxxxxxx 2008, do 31. xxxxxxxx 2008 xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xx 1. xxxxx 2009 xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §7 xxxx. 1, xxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx název a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištěn ve xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx zaměstnavatel xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a xxx xx smluvní xxxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2009 xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx v xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 do xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, xx xxxx xxxxxxxxxx xx 1. ledna 2009 xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx; tuto skutečnost xx povinen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na důchodovém xxxxxxxxx ve xxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Ten, xxx xxxxxxxx do 31. xxxxx 2009 povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pojištění xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, za xxxxx xx lze xxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx.

§179

Xxxxx xx pojištění x krátkodobého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx vstoupil xxxx 1. lednem 2009 x xxxxx xxxx x xx 31. xxxxxxxx 2008, se xxxxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2008.

§180

§180 zrušen právním xxxxxxxxx č. 470/2011 Sb.

§181

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx před 1. xxxxxx 2009 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxx xxxx. Do xxxx účasti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx nemocenské x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx po 31. xxxxxxxx 2008 xx xxxxxxxxxx i xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008 xx xxxxxxx přihlášky xxxxxx xxxx 1. lednem 2009, je po 31. prosinci 2008 xxxxxxx pojištění xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxx odhlášku x pojištění xx 1. xxxxx 2009.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xx xxx 1. xxxxx 2009 xx xxxx před xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx na pojištění xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2009, xxxxxx účast na xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2009; xxxxx xxxx do 9. xxxxx 2009 již xxxxxxxx xxxx tří xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, za xxxxx nebylo xxxxxxxxx xxxxxxx pojistné, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx účast xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. prosince 2008.

§182

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx [§5 xxxx. x) xxx 3] na xxxxxxxxx xxxxxx nejdříve xxxx účinnosti xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §10 odst. 6 xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx na xxxxxxxx xxxxx dosavadního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bezprostředně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zaměstnance.

§183

Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně činné xx měsíční základ xxxxxxxx x xxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 xxxxxxx vyměřovací xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xx pojistné xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příspěvek na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x to x xxxx xxxxxxxxxxxx měsících xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009, x xxxxx xxxx účastna xxxxxxxxx xxxxxx osob.

§184

(1) Xxxxxxxx lhůta, xxxxx počala xxxxx xxxx 1. lednem 2009 a xxxxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008, xx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2007 xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008.

(2) X osob uvedených x §178 odst. 1 xxxx první, xxxxxxx xxxxxxxxx skončilo xxxx 31. prosince 2008, xxxxx ochranná xxxxx od 1. xxxxx 2009 xx xxxxxxxx x po xxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

§185

(1) Xxxxxxxx-xx rozhodné xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxx 2009, xxxx se xxxxxxxxx xxx (§18 xxxx. 7) v xxxxxxxxx xxxxxx před tímto xxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. a) bodech 4, 5 x 12, xxxxxxx zaměstnání xxxxxxxx x xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 xx xxxxxx xx 31. prosinci 2008, se pro xxxxx xxxxxxxxx rozhodného xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx pojištění 1. leden 2009.

§186

Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §47 vzdát xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx dávek, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009. Pro xxxxxxx xxxxxx se nároku xx xxxxxxxxxx, které xxxxxx za xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009, se xxxxxxxxx xxxxx předpisů účinných xx xxx 31. xxxxxxxx 2008; xx xxxxx x xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dojde xx 31. prosinci 2008.

§187

Výkon rozhodnutí xx xxxxxx pojištění, xxxxx xxx xxxxxxx před 1. xxxxxx 2009, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx účinných xxxx 1. xxxxxx 2009. Xxxxx rozhodnutí xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, xx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008 x xxxxx, nabylo-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009.

§188

(1) Xxxxxx z xxxxx, k jejichž xxxxxxxxx dojde xx 31. xxxxxxxx 2008, xx xxxx xxxxx xxxxxxx; xx xxxxx x xxxxx, náleží-li xxxxx xx období xxxx 1. xxxxxx 2009.

(2) Xxxxxx o xxxxxxxx z xxxxx, x výjimkou dohody x xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2009. Xxxxxx z dávek xx xx výplatních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008 neprovedou xxx tehdy, xxxxx xxxx dávka xxxxxxxxx xx xxxxxx před 1. lednem 2009.

§189

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xx řídí tímto xxxxxxx x tehdy, xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x období xxxx 1. lednem 2009.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, xxxxxxxxx xx podle tohoto xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009.

§190

(1) Pokud xxxxxx, xx xxxxx byla xxxxx (xxxx xxxx) xxxxxxxxx neoprávněně, xxxxx xx doby xxxx 1. xxxxxx 2009 x po 31. xxxxxxxx 2008, řídí xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008.

(2) Odepsat nebo xxxxxxxxx přeplatek xx xxxxx (§124 xxxx. 5) xxxxx xx xxxxxx, xxx byla xxxxx xxxxxxxxxxx poskytována xxxx 1. xxxxxx 2009.

(3) Povolit vracení xxxxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxx (§124 xxxx. 6) lze x xx xxxxxx xxxxxx vzniklé xxxx 1. xxxxxx 2008.

§191

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009, xx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2008, x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx či nesplnění xxxxxxxxxx xx po 31. xxxxxxxx 2008 xxxx bylo-li xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx porušení xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008.

§192

Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx 1. lednem 2009, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx dávek xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx; xx xxxxx x xxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008. Zemřel-li xxxxxxxxxx xx 31. prosinci 2008, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx výplatu xxxxx xxxxx xxxxxx zákona x tehdy, pokud xxxxx náleží xx xxxxxx před 1. xxxxxx 2009.

§193

Zaměstnavatel, xxxxx xxx xxxx 1. xxxxxx 2009 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx účinných ke xxx 31. xxxxxxxx 2008 xx xxxxxxxxxx, xx povinen na xxxxxx pojištěnce xxxxx xx do 8 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx zaměstnání x xxxx 2008 x x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2008 x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx kalendářního xxxx 2008 zúčtoval; xxxxx xxxx xxxxxx základů x xxxxx za xxx 2008 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x 1. xxxxx 2008, xxxxxxx xxxxx tuto xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxx 2009 x xxxxxxx, xx tento xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx 2009 xxxxx xxxxx §171 xxxx. 1.

§194

(1) Xxxxxx xx xxxxxx pojištění xxxxxxxx xxxx 1. lednem 2009 x pravomocně xxxxxxxxxx xxxx tímto xxxx xx xxxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008. Řízení xxxxx věty xxxxx xxxxxxx orgány xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 2008.

(2) O žádostech xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxx před 1. xxxxxx 2009, které xxxx xxxxxx po 31. xxxxxxxx 2008, xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. prosince 2008.

(3) Nastal-li xxxxx xxx dočasné snížení xxxx odnětí xxxxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 x xxxxxx x těchto věcech xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xx 31. prosinci 2008 x dokončí se xxxx řízení podle xxxxxxxx účinných xx xxx 31. xxxxxxxx 2008.

§195

Nárok xx regresní xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §126 xxxxxxx xx 31. prosinci 2009.

§196

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§121 xxxx. 3) xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2009 na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§198

Xxxxxxxxxx §129 odst. 1 soudního xxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxx pojištění xxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§199

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §76 odst. 3 a §91 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dávek, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dávek xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx druhů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§200

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx x. 100/1932 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxx č. 54/1956 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx č. 32/1957 Sb., x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxxx č. 16/1959 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

6. Xxxxx č. 87/1968 Sb., o xxxxxxx x nemocenském pojištění x x xxxxxxxxxx xxxx.

7. Xxxxx č. 99/1972 Sb., x xxxxxxx přídavků xx xxxx x xxxxxxxxxx.

8. Zákonné xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx shromáždění č. 8/1982 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

9. Zákon č. 73/1982 Sb., o xxxxxxx xxxxxx o sociálním xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

10. Xxxxx č. 148/1983 Sb., x xxxxxxxxxx sazeb nemocenského.

11. Xxxxx č. 57/1984 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracujících.

12. Xxxxx č. 109/1984 Sb., x xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

13. Xxxxx č. 51/1987 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

14. Xxxxx č. 103/1988 Sb., x změnách x nemocenském zabezpečení.

15. Xxxxx č. 266/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx č. 88/1968 Sb., x xxxxxxxxxxx mateřské xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xx děti x nemocenského pojištění, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 100/1988 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

16. Xxxxx č. 308/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 54/1956 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 32/1957 Xx., x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 88/1968 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x mateřství x x xxxxxxxxxx xx xxxx x nemocenského xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

17. Zákon č. 61/1999 Sb., kterým se xxxx xxxxx x. 54/1956 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 32/1957 Sb., x xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 88/1968 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x dávkách v xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xx děti x nemocenského xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

18. Zákon č. 421/2003 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 54/1956 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 88/1968 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x mateřství x o xxxxxxxxxx xx děti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 32/1957 Xx., x xxxxxxxxxx péči x xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

19. Xxxxxxxx xxxxx č. 247/1999 Sb., xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx výpočtových xxxxxxx.

20. Xxxxxxxx vlády č. 413/2000 Sb., xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

21. Xxxxxxxx xxxxx č. 347/2001 Sb., xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění (xxxx) xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx výpočtových xxxxxxx.

22. Xxxxxxxx xxxxx č. 417/2005 Sb., xxxxxx xx xxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx (xxxx) upravují xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

23. Xxxxxxxx x. 141/1958 X. l., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x důchodovém xxxxxxxxxxx odsouzených.

24. Xxxxxxxx č. 143/1965 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

25. Xxxxxxxx č. 113/1975 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx odborů x. 143/1965 Xx., x poskytování xxxxxxxxxx xxxxx v nemocenském xxxxxxxxx.

26. Xxxxxxxx č. 165/1979 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění občanům xx zvláštních případech.

27. Xxxxxxxx č. 79/1982 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx Ústřední xxxx odborů č. 143/1965 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x nemocenském xxxxxxxxx.

28. Xxxxxxxx č. 154/1983 Sb., o xxxxxxx vyhlášky Ústřední xxxx xxxxxx č. 143/1965 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dávek x xxxxxxxxxxx pojištění.

29. Xxxxxxxx č. 155/1983 Sb., o xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovníků.

30. Xxxxxxxx č. 79/1984 Sb., o xxxxxxx vyhlášky Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x. 165/1979 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

31. Vyhláška č. 80/1984 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx Ústřední rady xxxxxx x. 143/1965 Xx., x poskytování xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

32. Xxxxxxxx č. 134/1984 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x. 143/1965 Xx., o poskytování xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx pojištění.

33. Xxxxxxxx č. 135/1984 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx rady xxxxxx x. 165/1979 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx nemocenského pojištění xxxxxxx ve zvláštních xxxxxxxxx.

34. Xxxxxxxx č. 59/1987 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx rady xxxxxx x. 165/1979 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx dávek xxxxxxxxxxxx pojištění občanům xx xxxxxxxxxx případech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35. Xxxxxxxx č. 148/1988 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx odborů x. 165/1979 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx občanům xx zvláštních xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

36. Xxxxxxxx č. 239/1988 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx odborů x. 143/1965 Xx., x poskytování xxxxxxxxxx xxxxx x nemocenském xxxxxxxxx.

37. Xxxxxxxx č. 123/1990 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxxxxx x. 149/1988 Xx., xxxxxx xx provádí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x. 165/1979 Xx., o xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx dávek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx x. 91/1958 Xx., xxxxxx se xxxxxxxxxx opatření Xxxxxxxx xxxx odborů o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců.

38. Xxxxxxxx č. 263/1990 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x. 143/1965 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x nemocenském xxxxxxxxx, xxxxxxxx x. 165/1979 Xx., o nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx pojištění.

39. Vyhláška č. 501/1990 Sb., kterou xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x. 149/1988 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx zákon o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx x. 165/1979 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovníků x o poskytování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx.

40. Xxxxxxxx č. 30/1993 Sb., x změnách xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

41. Xxxxxxxx č. 31/1993 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

42. Xxxxxxxx č. 312/1993 Sb., kterou xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx odborů x. 165/1979 Sb., o xxxxxxxxxxx pojištění některých xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx občanům ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

43. Xxxxxxxx č. 313/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x. 143/1965 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

44. Xxxxxxxx č. 196/1994 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxxx Ústřední xxxx xxxxxx x. 143/1965 Xx., x poskytování xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění, x xxxxxxxx Ústřední xxxx xxxxxx x. 165/1979 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

45. Xxxxxxxx č. 248/1994 Sb., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx odborů x. 165/1979 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x poskytování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx případech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

46. Xxxxxxxx č. 282/1995 Sb., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx rady xxxxxx x. 165/1979 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovníků x x poskytování xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xx xxxxxxxxxx případech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxx Ústřední xxxx odborů x. 143/1965 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dávek x nemocenském pojištění, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx věcí x Xxxxxxxx xxxx xxxxxx č. 51/1973 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pěstounskou xxxx xx zvláštních xxxxxxxxxx.

47. Xxxxxxxx č. 285/1995 Sb., xxxxxx xx mění a xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx č. 31/1993 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 307/1993 Xx.

48. Xxxxxxxx č. 133/1999 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Ústřední xxxx xxxxxx x. 143/1965 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dávek x xxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx č. 165/1979 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx dávek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

49. Xxxxxxxx č. 415/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška Xxxxxxxx xxxx odborů x. 143/1965 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx Ústřední rady xxxxxx x. 165/1979 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve zvláštních xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

50. Xxxxxxxx č. 248/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 165/1979 Sb., o xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx dávek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

§201

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2009.

Xxxxxxxx x. x.
Xxxxxxxx x. r.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnuto xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx tiskopisech xxxxxxxx xxxx tímto xxxx; tyto xxxxxxxxx xx odešlou nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx ode xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. O xxxxxx xxxxxxx ošetřování xxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnuto xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx na tiskopisech xxxxxxxx xxxx tímto xxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxx hlášení o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nepoužijí.

Čl. XX xxxxxx právním předpisem x. 302/2009 Xx. x xxxxxxxxx od 1.12.2009

Xx. XXX

1. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xx xxxxxxxx období, xxxxx xxxxxxxx v xxxx 2009, a xxxx v roce 2009 xxxxx zvoleni x rozhodli se xxx uplatňování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x odměnu, xxxxxxxx x xxxxxxx1), jsou xxxxxx xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx a důchodového xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxx předpisů se xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x příspěvek xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x úkoly xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxx xxxxxxx xxxxx, odchodného, xxxxxxxxxx xxxxxxx, důchodu, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx poskytovaných x xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx, zvoleným xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxx členy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx x roce 2009, x byli x xxxx 2009 xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxx xxxx své činnosti, xx použije xxxxx č. 586/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 303/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 19.9.2009

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx-xx nárok xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx příspěvek x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2010 x trvá x po 31. xxxxxxxx 2009, upraví xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx od 1. xxxxx 2010 podle §21a, 29a a 37a xxxxxx x. 187/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2010.

2. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx) xxxx 1. xxxxxx 2010 x xxxx x xx 31. xxxxxxxx 2009, vyplácí se xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x po xxxx xxxxx xxxxxxxx účinných xx xxx 1. xxxxx 2010; to xxxxx x x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx) xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2010 x xxxx x po 31. xxxxxxxx 2009 x x xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx (xxxx) xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (péči) xxxx xx zastaví běh xxxxxxxx xxxx.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx-xx nárok xx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x těhotenství x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona a xxxx-xx i xx xxxxx xxx, xxxxxxxxx xx xxxx dávka xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx do konce xxxxxxxxxxxx měsíce, x xxxx xxxxx účinnosti, x od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx peněžitou xxxxx v mateřství x období xx 1. xxxxx 2010 xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xx doplatek xxxx xxxxxx xx xxxx období v xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx vypočte xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx účinném xxxx 1. xxxxxx 2010, x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx pojištění, xx znění xxxxxxx xx 1. xxxxx 2010, xx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 166/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2010

Čl. XX

Xx. II xxxxxx právním předpisem č. 80/2011 Sb.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Jestliže xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx před 1. lednem 2014 x trvá ještě x roce 2014,

a) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx podmínek x xx xxxx xxxxx xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ke dni 31. xxxxxxxx 2013, x

x) xxxxxx 21 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxx x §18 xxxx. 8 xxxx. x), §56 xxxx. 3 xxxx xxxxx, §61 xxxx. j), §64 xxxx. 1 xxxx. x), §65 odst. 2 xxxx. c) x §105 xxxx xxxxx xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2013, xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 364/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x provedení xxxxx byla xxxxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2011 x xx nadále xxxxxxxxxx xx tomto dni, xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2012 za xxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

2. X zaměstnanců xxxxxxxxx x bodě 1 xx xxx xxxxx xxxxxxxxx rozhodného období xxxxxxxx 1. leden 2012 xx den xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 364/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §32 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pomoci x mateřství přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, posuzují xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pomoci x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx účinných xxxx xxxxx dnem.

2. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uznána xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xx dočasná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx invalidity xxxxx právních předpisů xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. Xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pracovní neschopnosti xxxxx §59 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx dočasnou xxxxxxxx neschopnost xxxxxxxxx x tato xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x od tohoto xxx, xxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

3. Xxx, xxx plnil xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §36b xxxxxx x. 582/1991 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x společníků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jestliže mimo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx vykonávají xxx xx xxxxx, xx kterou xxxx xxxxx společností odměňováni, x u xxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxxxxx x orgánech xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx výše xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx této činnosti xxxx podle stanov xxxxxxxx považován xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xx povinen xxxxxxx xxxxx §94 xxxxxx x. 187/2006 Xx. xxxxxx těchto xxxx do zaměstnání xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxx xxxx xxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xx x zaměstnání xxxxxx rozsahu; za xxx nástupu xx xxxxxxxxxx xx považuje xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx jen x xxxxxxx, xx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §36b xxxxxx x. 582/1991 Xx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, že xxxxx osobám vznikla xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx) účast xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. x) bodech 17 xx 20 xxxxxx č. 187/2006 Xx., ve znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, byla vykonávána xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xx xxxxxx vykonávána xx xxxxx xxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx osob xx zaměstnání x xxx, xxx xxxx x těchto osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx oznámit xxxxx §94 zákona x. 187/2006 Xx. xx 30 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona nástup xxxxxx xxxx do xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x nejedná xx x zaměstnání xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxx prospěšné xxxxxxxxxxx.

5. U xxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. x) bodech 16 až 20 xxxxxx x. 187/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x tuto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx tomto dni, xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx první platí xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

6. Při xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x. 187/2006 Sb. xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxx podle zákona x. 187/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zahájené xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxx xxxxx dnem.

8. Xxxxx xxxxxxx v §116 odst. 5 xxxx. x) a x) xxxxxx č. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Údaj o xxxxxxxxx xxxxxxxx doby x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxx §116 xxxx. 6 písm. x) xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxx x sdělení těchto xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx tohoto zákona.

9. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §34 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 187/2006 Xx. a xxxxxxx xxxxxxx týdne xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, nárok xx xxxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx se posuzuje xxx xxxxx xxxxxx x. 187/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

10. Xxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je povinna xx 30 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 470/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx pěstounskou xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxx xx za xxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxx účast xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxx xxx zaměstnavatelem xxxxxx xxxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx je xxxxx provést xx 28. února 2013, x xx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx a xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oznámit xxxxx zaměstnavatele.

2. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xx xx xxxxx pěstounské xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx pojištění xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx xxxxxxxxxxx tiskopise xxxxxxxxxx xx 28. února 2013.

3. Den xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x zařízeních xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxx xx xx výkon xxxxxxxxxx xxxx vyplácena xxxxxx xxxxxxxxxx pěstounovi xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit příslušné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na předepsaném xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 28. února 2013.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2012 Xx. x účinností xx 1.1.2013

Xx. XLIII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. x) xxxxxx 21 x 22 xxxxxx č. 187/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxx vykonávána xx xxx předcházejícímu xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx x je xxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxx xxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx zaměstnání x xxx, kdo plní x xxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx oznámit xxxxx §94 zákona č. 187/2006 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákonného opatření Xxxxxx, do 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu xxxxxx xxxxxx xxxx xx zaměstnání, xxxxx xxxxxxx těchto xxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 xxxxxx x. 187/2006 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu, x xxxxxxx se x zaměstnání xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §93 xxxxxx x. 187/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx, do 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu.

2. X osob xxxxxxxxx x §5 xxxx. x) xxxxxx 21 x 22 zákona x. 187/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákonného xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx předcházejícímu xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákonného xxxxxxxx Xxxxxx xx xxx vzniku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. U xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. lednem 2014 xx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxx x xxx netrvalo déle xxx 14 dnů, x xxxx zaměstnání xxxx x xx 31. xxxxxxxx 2013, xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. prosince 2013.

4. Pokud smluvní xxxxxxxxxxx, který nebyl xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Senátu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xx sídlo xxxx xxxxxxxxxxxxx, a xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx neuplynula xxxx 270 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx činnost x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx předcházejícímu xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x tuto xxxxxxx xxxxxx vykonává xx xxxxx dni, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx do xxxxxxxxxx.

5. U xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jemuž xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx účast na xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxx xxxx, xx xx tohoto xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx zákona č. 187/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, se xxx xxxxx stanovení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu xx xxx vzniku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XLIII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 344/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx orgán nemocenského xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §98 xxxx. 2 xxxxxx č. 187/2006 Xx. povinnost xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních x xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx ve stanovené xxxxx, xxxx tato xxxxxxxxx x po xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx a xxx xxxxx porušení xx xxxxxxxxx podle zákona x. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxxx poskytnout potřebnou xxxxxxxxxx pověřeným zaměstnancům xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx povinností zaměstnavatele x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §90 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 187/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §98 xxxx. 2 xxxxxx x. 187/2006 Sb., x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx vede xxxxx xxxxxxxx předpisů účinných xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x když xxxxx xx zjištění tohoto xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx po xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx-xx řízení o xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona. To xxxxx obdobně, jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx pracoviště a xxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnickou xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 26 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx výzvu okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, popřípadě xx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx dostavit se xx xxxxxxxxx den xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxx povinností x xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxx a xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §90 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 187/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, provést xxxxxxxx plnění povinností xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx zprávu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxx x §98 xxxx. 2 xxxxxx x. 187/2006 Sb., xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx x nesplnění xxxxxxxxxx ošetřujícího lékaře xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx umožnit vstup xx své xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx zaměstnává xxxx xxx 26 xxxxxxxxxxx evidovaných x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx výzvu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxx za xxxxxx provedení kontroly xxxxxx povinností x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx ve xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx její xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx kontroly plnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx doklady x xxxxxxxxxx xxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2014 Xx. s účinností xx 1.5.2014

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxx v xxxxxx 6 xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxx xx dávku xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxx x období 6 xxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx péče xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

3. Vznikl-li xxxxx na výplatu xxxxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x tento xxxxx xxxx alespoň x den, xxx xxxxx xxxxx nabyl xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 2 xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx potvrzení xxxxxxx x §109 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx x. 187/2006 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 148/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2018

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 187/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Vznikl-li xxxxx xx výplatu xxxxxxxxxxxx xxxx 1. lednem 2018 x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx 1. xxxxx 2018, xxxxxxx xx xx 1. ledna 2018 nemocenské xxxxx §29 zákona x. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx 1. ledna 2018.

3. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2020 xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2019; xx xxxxx obdobně, pokud xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx.

Xx. VIII xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 259/2017 Xx. (změna x odst. 3 xxxxxxx xxxxxxxxx č. 164/2019 Sb.) x xxxxxxxxx od 1.2.2018 x xxxxxxxx xxxx 2, který nabývá xxxxxxxxx 1.1.2018 x xxxx 3, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2020

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle §116 xxxx. 7 x 8 zákona č. 187/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pouze xxx vzniku x xxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx o vzniku xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxx §122a xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2020, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sdělují xx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2020 xxxxx x tom xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx x registru pojištěnců xxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §167b xxxxxx x. 187/2006 Sb., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxx zásilka xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1. července 2020.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 164/2019 Xx. x účinností xx 1.1.2020

Xx. IV

Přechodné ustanovení

Přístupový xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Státním xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2022 xxx xx xxxxx datu xxxxxxxx podle §117 xxxx. 7 xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxx ověřování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx platnosti.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 326/2021 Sb. x účinností od 1.1.2023

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx otcovské xxxxxxxxx péče, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokladů x xxx kontrole xx xxxxxxxxx podle zákona x. 187/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x tehdy, xxxxx xx xxxx narodilo x xxxxxx 6 xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Jestliže xxxxxxxx xxxx u xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxx, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, ještě xxxxxxxxxx xxxxxx 6 xxxxx xxx xxx narození xxxxxx nebo ode xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, náleží xxxx dávka xxxxx x xxxxx jednoho xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx nástup xx xxxxxxxxx nastal x xxxxxx 6 týdnů xxx xxx narození xxxxxx nebo xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx.

2. Xx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx lékař xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx dítěte xx xxxxxxxxxxx důvodů xx xxxxxx dítěte xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx x den xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx 6 xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxx-xx xxxxxxx ošetřování xxxx xxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx ošetřovné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §39 xxxx. 2 xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx nárok xx xxxxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x tento xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §39 xxxx. 2 xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx prvního xxx vzniku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx péče x xxxxxxxx období xx xxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x případech podle xxxx xxxxx xx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxx §41a xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 187/2006 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx postupuje x xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 4 xxxxxxxxxx xxx xx xxxx jdoucí.

6. Podle §72b xxxx. 2 xxxxxx č. 187/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx 15 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 330/2021 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2022

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx-xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §38a xxxx. 1 xxxxxx x. 187/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxx nárok xxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, náleží xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx celou xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

2. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx poporodní xxxx xxxxx zákona x. 187/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §38a xxxx. 2 písm. a) xxxx b) xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxx, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx; ustanovení §38b xxxx. 4 části xxxx xxxxx za xxxxxxxxxx zákona x. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx zaměstnavatele xxxxxxx orgánům nemocenského xxxxxxxxx údaje uvedené x §97 xxxx. 2 zákona č. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx karanténa nařízena xxxxxxxx x den xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Byla-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nařízena přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxx-xx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx potvrzování xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx č. 187/2006 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

5. Xxxxx xxxxxxx x §116 xxxx. 7 xxxx. x) x x) zákona x. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

6. Xxxxx xxxxxxx v §116 xxxx. 7 xxxx. x) x x) a §116a xxxxxx č. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, sdělují orgány xxxxxxxxxxxx pojištění zaměstnavatelům xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx nařízena po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Požádal-li přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona zaměstnavatel x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §116a zákona x. 187/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx se ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §116a xxxx. 1 písm. x) a b) xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 358/2022 Sb. x xxxxxxxxx od 1.12.2022

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 187/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, pokud x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dnem, x xxxx tento zákon xxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx postupuje xxxxx §19 xxxx. 11 xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx počátek xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, ještě x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podmínky xxxxx §39 xxxx. 3 xxxxx zákona x. 187/2006 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

3. Xxxxxx-xx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxx trvá xxxxx x den xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x dojde-li v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx) x xxxxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx převzal xxxxxxxxxx (xxxx), podmínky xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 3 xxxxxx č. 187/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx) xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxx §39 xxxx. 4 zákona x. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (péče) xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxx ještě x xxx, v xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxx xxx vznikla xxxxx xxxxxxx ošetřování (xxxx), xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (péče).

5. Xxxxx §41a odst. 9 xxxxxx x. 187/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxx potřeba xxxxxxxxxx péče xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

6. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §94 xxxx. 3 xxxxxx x. 187/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, zůstávají v xxxxxxxxx xxxxx po xxxx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

7. Xxxx xxxxx §116 xxxx. 7 písm. x) xxxxxx x. 187/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, o xxx, xx dočasná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx následkem xxxxx, xxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře x xxx, xx xxxxxxx pracovní neschopnost xxxxxxx jako důsledek xxxxx, obdržely xxxxxxxx x den xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

8. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx a oblastní xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 3 xxxxxx č. 187/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx toto xxxxxxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx vydáno xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

Čl. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 321/2023 Xx. s účinností xx 1.1.2024

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 187/2006 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2009.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

188/2006 Sb., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx, xxxxxxxxx Parlamentem xxx 14.3.2006 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 31.3.2006

s xxxxxxxxx xx 27.5.2006

585/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 189/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 262/2006 Xx., zákoník xxxxx, xxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákoníku práce, xxxxx č. 589/92 Xx., x pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 111/2006 Xx., x xxxxxx x hmotné xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Xx., a zákon x. 582/91 Xx., x organizaci x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 31.12.2006

181/2007 Xx., x Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a x Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.8.2007

261/2007 Xx., x stabilizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2007

88/2008 Xx., xxxxx XX ze xxx 31.1.2008 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx částí xxxxxx x. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx některých xxxxxxxxxx zákona x. 586/92 Xx., o xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 27.3.2008

239/2008 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx související x registrovaným xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

305/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2009

306/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

479/2008 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 582/91 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

2/2009 Xx., kterým se xxxx zákon x. 586/92 Xx., o xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2009

41/2009 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.2009

158/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx podnikání x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx od 4.7.2009

227/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

302/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2009

303/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxx poslanců Evropského xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2009

362/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx XX xx xxx 2010

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

157/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.8.2010

166/2010 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 187/2006 Sb., x nemocenském xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 362/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx ČR na xxx 2010

x xxxxxxxxx xx 1.6.2010

347/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011 s xxxxxxxx xx. XXX xxxxxxxx xxxxxxxx x. 362/2009 Sb., xxxxx xxxxxx účinnosti 8.12.2010

73/2011 Xx., x Úřadu xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.4.2011

80/2011 Sb., xxxxx XX ze xxx 1.3.2011 sp. xx. Xx. XX 55/10 xx xxxx xxxxxx xx zrušení zákona x. 347/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

180/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 229/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2011

263/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 365/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 300/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 29.11.2011

341/2011 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

364/2011 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx věcí

s účinností xx 1.1.2012

365/2011 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 262/2006 Xx., zákoník xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

375/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx, zákona o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službách x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

458/2011 Xx., o změně xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a dalších xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

470/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 187/2006 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012 x xxxxxxxx §162, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2013

1/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 5.1.2012

167/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx službě x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

169/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 30.6.2012

396/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/63 Sb., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

401/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x účinností od 1.1.2014

344/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxx zákonů x souvislosti x xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

64/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

250/2014 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o státní xxxxxx

x účinností xx 1.1.2015

267/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 586/92 Sb., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

332/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 221/99 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

14/2015 Xx., xxxxx XX ze xxx 16.12.2014 xx. xx. Xx. XX 9/14 xx xxxx xxxxxx xx zrušení §158 xxxx. x) xxxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.1.2015

131/2015 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 458/2000 Xx., x podmínkách xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2016

204/2015 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 269/1994 Xx., x Xxxxxxxxx trestů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

317/2015 Sb., kterým xx mění zákon x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 7.12.2015

47/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 585/2004 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx zajišťování (branný xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2016

190/2016 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 131/2015 Xx.

x xxxxxxxxx xx 17.6.2016 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.8.2017

298/2016 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro elektronické xxxxxxxxx, zákon č. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 121/2000 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

24/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.2.2017

99/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 129/2000 Xx., x krajích (xxxxxxx zřízení), xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Praze, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

148/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.2.2018

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

195/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 328/1999 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2018

259/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 589/1992 Sb., o xxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2018 x výjimkou některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 18.8.2017, 1.1.2018 x 1.1.2022

310/2017 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 1.6.2018

92/2018 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.5.2018 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.6.2018 x 1.1.2022

335/2018 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.1.2019

111/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx osobních údajů

s xxxxxxxxx xx 24.4.2019

164/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 259/2017 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2020 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.1.2022

277/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x Xxxxxx zákonů x mezinárodních xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2023

315/2019 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 283/1993 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 141/1961 Xx., o trestním xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.12.2019

255/2020 Sb., o xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx poplatníky x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx epidemii x roce 2020 x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.6.2020 x 1.9.2020

300/2020 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx placeného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x mimořádnými xxxxxxxxxx xxx epidemii x xxxx 2020 a x xxxxx xxxxxx x. 187/2006 Xx., x nemocenském pojištění, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2020

438/2020 Xx., x xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx č. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.11.2020

540/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 586/1992 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

136/2021 Xx., x xxxxxxxxx úpravách v xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx XXXXX-19 a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 19.3.2021

248/2021 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2022

261/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.2.2022

270/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x občanských xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.8.2021

326/2021 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x elektronizaci xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2023

330/2021 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2022

417/2021 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

358/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 329/2011 Xx., x poskytování dávek xxxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.12.2022

423/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 582/1991 Xx., x organizaci x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2023

75/2023 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 66/2022 Sb., o xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxxxx x ozbrojeným xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxx vyvolaným xxxxxx xxxxx Xxxxx federace, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.4.2023

321/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 582/1991 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

349/2023 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2024

412/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 582/1991 Xx., x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2024

89/2024 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx voleb

s xxxxxxxxx xx 1.1.2026

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Zákon č. 589/1992 Sb., o xxxxxxxxx xx sociální zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
2) Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) č. 883/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 988/2009 x Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1244/2010, Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (ES) č. 987/2009 xx xxx 16. xxxx 2009, xxxxxx xx stanoví prováděcí xxxxxxxx k xxxxxxxx (XX) x. 883/2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx Nařízení Xxxxxx (XX) č. 1244/2010, x Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1231/2010 xx xxx 24. listopadu 2010, kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 883/2004 x xxxxxxxx (XX) x. 987/2009 xx xxxxxx příslušníky xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx tato xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx jejich xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 361/2003 Sb., o služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
4) Zákon č. 221/1999 Sb., x vojácích x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §10 xxxxxx x. 133/2000 Xx., x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §93 xxxxxx č. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) §9 xxxx. 2 zákona x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
8) §9 xxxx. 1, 3 x 5 zákona x. 155/1995 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
9) §2 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x o změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx.
10) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 883/2004. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 987/2009.
11) Xxxxx č. 218/2002 Sb., x službě xxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx a ostatních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
12) Xxxxxxxxx §14 xxxx. 1 xxxxxx x. 551/1991 Xx., x Všeobecné xxxxxxxxx pojišťovně České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 438/2004 Xx.
13) §4a xxxx. b) a x) a §47i xxxxxx č. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §40a xxxxxx x. 117/1995 Xx., x státní xxxxxxxx podpoře, ve xxxxx zákona č. 168/2005 Xx.
15) Xxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a jiném xxxxxxxxxx (školský xxxxx), xx xxxxx zákona x. 383/2005 Xx.
16) Xxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 561/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 383/2005 Xx.
17) Například §68k xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 221/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §124 odst. 5 xxxxxx x. 361/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17a) §61a xxxxxx x. 221/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) §67 xxxxxx x. 169/1999 Xx., x výkonu xxxxxx odnětí svobody x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.
18x) §15a xxxxxx x. 589/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Xx.
19) §127a xxxxxxxx xxxxx.
§34 xxxx. 4 zákona x. 236/1995 Xx., x platu a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a soudců x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§73 xxxx. 4 xxxxxx x. 128/2000 Sb., x obcích (obecní xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
§48 xxxx. 3 zákona x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
§53 xxxx. 4 xxxxxx x. 131/2000 Xx., x hlavním xxxxx Xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
20) §5 xxxxxx č. 589/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Zákon č. 258/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §20 xx 23 xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
*23) §45 xxxxxx x rodině.
23) §953 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
*24) §63 x 74 xxxxxx x xxxxxx.
24) §796 xxxxxxxxxx zákoníku.
*25) §19 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 359/1999 Xx.
25) §824 xxxxxxxxxx zákoníku.
*26) §78 xxxxxx x xxxxxx.
26) §826 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
*27) §45a xxxxxx x rodině.
27) §828 xxxxxxxxxx zákoníku.
*28) §19 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 359/1999 Xx.
28) §958 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) §115 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
*30) §26 xxxx. 2 zákona x rodině.
30) §907 xxxxxxxxxx zákoníku.
31) Xxxxx č. 117/1995 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
32) §37 xxxx. 1 xxxx. x) x §153 xxxxxxxx xxxxx.
§100 xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx č. 288/2003 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx těhotným ženám, xxxxxxx ženám, matkám xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, a xxxxxxxx, za xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx práce xxxxx x důvodu přípravy xx povolání.
33) §25 xxxx. 3 a 6 a §85 xxxx. 1 xxxxxx x. 361/2003 Xx.
§41 xxxx. 6 xxxxxx x. 221/1999 Xx.
Vyhláška č. 432/2004 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx.
34) Zákon č. 221/1999 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) §18 xxxx. 1 xxxxxx x. 48/1997 Xx.
36) Xxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
37) §12 xxxx. d) zákona x. 48/1997 Xx.
38) Xxxxx č. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).
39) §33 xxxx. 3 xxxxxx x. 48/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 369/2011 Sb.
40) §25 xxxxxx x. 48/1997 Xx.
41) Xx. 9 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 o xxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx údajů x o xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx).
42) §18 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx x. 48/1997 Xx.
43) Xxxxxxxx x. 134/1998 Sb., xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
44) Xxxxx č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 265/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx cen, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) §13 xxxx. 3 a §18 xxxx. 3 xxxxxx č. 220/1991 Xx., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, České xxxxxxxxxxxxxx komoře a Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
46) §3 xxxx. 3 písm. x) x §6 xxxx. 1 x 2 xxxxxx č. 582/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) §3 xxxx. 3 xxxx. x) x §3a xxxxxx č. 582/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
47a) §45a xxxxxx č. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
48) Xxxxxxxxx §68 xxxx. 3 xxxx. x) až x) x x) xx x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §7 odst. 2 xxxx. x), x) x d) xxxxxx č. 227/1997 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, §8 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) x x) xxxxxx x. 248/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
49) §13 xxxxxx x. 455/1991 Xx., o živnostenském xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx).
50) Xx. 16 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 987/2009 xx xxx 16. září 2009, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) č. 883/2004 o xxxxxxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx.
51) §67 xxxx. 2 xxxxxx x. 258/2000 Xx.
52) §77 xxxx. 1 xxxxxx x. 20/1966 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
52a) §32 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx řád.
53) §3 xxxxxx x. 153/1994 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
54) Xxxxx č. 148/1998 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečností x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
55) §102 xxxxxx x. 435/2004 Xx.
56) §55 xxxxxx x. 48/1997 Xx.
57) §3 xxxxxx x. 133/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
58) §1 xxxxxx x. 133/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 53/2004 Xx.
59) §13b xxxxxx x. 133/2000 Xx., xx znění xxxxxx č. 53/2004 Xx.
60) §24 zákona x. 551/1991 Sb., x Všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky.
§21 xxxxxx č. 280/1992 Sb., o xxxxxxxxxx, oborových, podnikových x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
61) Xx. 1 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 95/46/ES.
62) Čl. 25 xxxx. 4 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 95/46/ES.
63) Zákon č. 365/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
64) §16c xxxxxx x. 582/1991 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
65) Xxxxx č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 413/2005 Xx.
66) Xxxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
66x) §6 xxxx. 2 věta xxxxx xxxxxx x. 500/2004 Xx.
67) Xxxxx č. 227/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
68) §2 xxxx. r) xxxxxx x. 365/2000 Sb.
69) §1 x 2 xxxxxx x. 245/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx svátcích, x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
69x) §2 xxxx. 5 zákona x. 258/2000 Xx.
70) §69 xxxx. 1 písm. x) a x) xxxxxx x. 258/2000 Xx.
71) §82 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
72) §45a xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
73) §6 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
74) §2 xxxx. 6 xxxx. x) zákona č. 258/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 274/2003 Sb.
73) §278 xxxxxxxxxx soudního řádu.
74) §293 xxxx. 4 x 5 občanského xxxxxxxx xxxx.
75) §963 xxxxxxxxxx zákoníku.
76) §49 xxxxxx x. 373/2011 Xx., x specifických xxxxxxxxxxx službách.

77) §15 xxxx. 2 xxxxxx č. 582/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

78) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1303/2013 ze xxx 17. prosince 2013 o společných xxxxxxxxxxxx o Evropském xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx sociálním xxxxx, Fondu soudržnosti, Xxxxxxxxx zemědělském xxxxx xxx rozvoj venkova x Evropském námořním x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx ustanoveních x Evropském fondu xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1083/2006.

79) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1304/2013 xx dne 17. xxxxxxxx 2013 x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1081/2006.

80) Xxxxx č. 585/2004 Sb., x branné xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

81) §18 odst. 2 xxxxxx x. 300/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§6 xxxx. 1 xxxxxx x. 297/2016 Xx., x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

81) §14 zákona x. 301/2000 Sb., x xxxxxxxxx, jménu x xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

82) §88 zákona x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

84) §452 zákona x. 292/2013 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

85) §9 xxxx. 2 xxxx. b) xxx 2 xxxxxx x. 372/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podmínkách xxxxxx xxxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).

86) §278 občanského xxxxxxxx xxxx.

87) §293 odst. 4 a 5 xxxxxxxxxx soudního xxxx.

88) §772 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxx 25 Xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx (2005/684/XX, Euratom), Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, X 262, 7. xxxxx 2005.