Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 07.07.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2022 do 31.12.2022.


Zákon o nemocenském pojištění
187/2006 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Rozsah působnosti §1

Účast na pojištění §2

Vymezení některých pojmů §3

Druhy dávek §4

ČÁST DRUHÁ - ÚČAST NA POJIŠTĚNÍ

HLAVA I - OKRUH POJIŠTĚNÝCH OSOB §5

HLAVA II - ÚČAST ZAMĚSTNANCŮ NA POJIŠTĚNÍ

Podmínky účasti zaměstnanců na pojištění §6

Pojištění při zaměstnání malého rozsahu §7

Pojištění zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce §7a

Souběh pojištění z více zaměstnání §8

Vynětí zaměstnanců z pojištění §9

Vznik a zánik pojištění zaměstnanců §10

HLAVA III - ÚČAST OSOB SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÝCH NA POJIŠTĚNÍ

Podmínky účasti osob samostatně výdělečně činných na pojištění §11

Pojištění při výkonu několika samostatných výdělečných činností §12

Vznik a zánik pojištění osob samostatně výdělečně činných §13

ČÁST TŘETÍ - DÁVKY

HLAVA I - OBECNÉ PODMÍNKY NÁROKU NA DÁVKY A JEJICH VÝPLATU §14 §15 §15a §16 §17

HLAVA II - DENNÍ VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD §18 §19 §20 §21 §21a §22

HLAVA III - NEMOCENSKÉ

Díl 1 - Podmínky nároku na nemocenské §23 §24 §25

Díl 2 - Podpůrčí doba u nemocenského §26 §27 §28

Díl 3 - Výše nemocenského §29 §29a §30 §31

HLAVA IV - PENĚŽITÁ POMOC V MATEŘSTVÍ

Díl 1 - Podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství §32

Díl 2 - Podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství

Délka podpůrčí doby u peněžité pomoci v mateřství §33

Počátek a ukončení podpůrčí doby u peněžité pomoci v mateřství §34

Podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství v některých případech §35

Přerušení výplaty peněžité pomoci v mateřství §36

Díl 3 - Výše peněžité pomoci v mateřství §37 §37a

Díl 4 - Společné ustanovení o peněžité pomoci v mateřství §38

HLAVA V - OTCOVSKÁ

Díl 1 - Podmínky nároku na otcovskou §38a

Díl 2 - Podpůrčí doba u otcovské §38b

Díl 3 - Výše otcovské §38c

Díl 4 - Společné ustanovení o otcovské §38d

HLAVA VI - OŠETŘOVNÉ

Díl 1 - Podmínky nároku na ošetřovné §39

Díl 2 - Podpůrčí doba u ošetřovného §40 §40a

Díl 3 - Výše ošetřovného §41

HLAVA VII - DLOUHODOBÉ OŠETŘOVNÉ

Díl 1 - Podmínky nároku na dlouhodobé ošetřovné §41a §41b §41c §41d

Díl 2 - Podpůrčí doba u dlouhodobého ošetřovného §41e §41f

Díl 3 - Výše dlouhodobého ošetřovného §41f

HLAVA VIII - VYROVNÁVACÍ PŘÍSPĚVEK V TĚHOTENSTVÍ A MATEŘSTVÍ

Díl 1 - Podmínky nároku na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství §42

Díl 2 - Podpůrčí doba u vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství §43

Díl 3 - Výše vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství §44

HLAVA IX - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O DÁVKÁCH

Díl 1 - Nárok na dávky a na jejich výplatu

Nárok na dávku §45

Nárok na výplatu dávky §46

Vzdání se nároku na výplatu dávky §47

Díl 2 - Souběh nároků na výplatu dávek §48

Díl 3 - Přechod nároku na dávky a jejich výplatu §49 §50 §51

Díl 4 - Změna nároku na dávky a jejich výplatu §52

ČÁST ČTVRTÁ - POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU PRO ÚČELY POJIŠTĚNÍ

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ §53

Ošetřující lékař §54

HLAVA II - POSUZOVÁNÍ DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI

Díl 1 - Základní pojmy

Dočasná pracovní neschopnost §55

Režim dočasně práce neschopného pojištěnce a místo pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti §56

Díl 2 - Posuzování dočasné pracovní neschopnosti

Vznik dočasné pracovní neschopnosti §57

Průběh dočasné pracovní neschopnosti §58

Ukončování dočasné pracovní neschopnosti §59

Rozhodnutí ve věcech dočasné pracovní neschopnosti §60

Díl 3 - Povinnosti a oprávnění lékařů

Povinnosti ošetřujícího lékaře §61

Povinnosti zaměstnavatele a poskytovatele pracovnělékařských služeb §62

Oprávnění ošetřujících lékařů a poskytovatele pracovnělékařských služeb §63

Díl 4 - Povinnosti a oprávnění dočasně práce neschopného pojištěnce §64

Díl 5 - Povinnosti a oprávnění zaměstnavatele §65

HLAVA III - POSUZOVÁNÍ PRACOVNÍ SCHOPNOSTI PO UPLYNUTÍ PODPŮRČÍ DOBY §66

HLAVA IV - POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU PRO ÚČELY POSKYTOVÁNÍ PENĚŽITÉ POMOCI V MATEŘSTVÍ, OTCOVSKÉ, OŠETŘOVNÉHO, DLOUHODOBÉHO OŠETŘOVNÉHO A VYROVNÁVACÍHO PŘÍSPĚVKU V TĚHOTENSTVÍ A MATEŘSTVÍ

Díl 1 - Posuzování zdravotního stavu pro účely poskytování peněžité pomoci v mateřství §67

Díl 2 - Posuzování zdravotního stavu pro účely otcovské §67a

Díl 3 - Posuzování zdravotního stavu pro účely poskytování ošetřovného

Vznik a zánik potřeby ošetřování nebo péče §68

Povinnosti ošetřujícího lékaře §69

Povinnosti poskytovatele zdravotních služeb §70

Povinnosti pojištěnce §71

Oprávnění zaměstnavatele §72

Díl 4 - Posuzování zdravotního stavu pro účely poskytování dlouhodobého ošetřovného

Dlouhodobá péče §72a

Vznik potřeby dlouhodobé péče §72b

Průběh potřeby dlouhodobé péče §72c

Ukončení potřeby dlouhodobé péče §72d

Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče §72e

Povinnosti ošetřujícího lékaře poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče §72f

Povinnosti ošetřujícího lékaře poskytovatele zdravotních služeb ambulantní péče §72g

Díl 5 - Posuzování zdravotního stavu pro účely poskytování vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství §73

HLAVA V - KONTROLA POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU PRO ÚČELY POJIŠTĚNÍ §74 §75 §75a

HLAVA VI - KONTROLA DODRŽOVÁNÍ REŽIMU DOČASNĚ PRÁCE NESCHOPNÉHO POJIŠTĚNCE §76

HLAVA VII - SOUČINNOST POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB A FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB §77 §78

HLAVA VIII - OPRÁVNĚNÍ ORGÁNŮ NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ PŘI PORUŠOVÁNÍ POVINNOSTÍ LÉKAŘŮ PŘI POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU PRO ÚČELY POJIŠTĚNÍ §79 §80

ČÁST PÁTÁ - ORGANIZACE A PROVÁDĚNÍ

HLAVA I - ORGÁNY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ A JEJICH PŘÍSLUŠNOST K PROVÁDĚNÍ POJIŠTĚNÍ

Díl 1 - Orgány nemocenského pojištění §81

Díl 2 - Příslušnost orgánů nemocenského pojištění k provádění pojištění

Věcná příslušnost §82

Místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení §83

HLAVA II - ÚKOLY A OPRÁVNĚNÍ PŘI PROVÁDĚNÍ POJIŠTĚNÍ

Díl 1 - Úkoly a oprávnění orgánů nemocenského pojištění

Úkoly okresních správ sociálního zabezpečení §84

Úkoly České správy sociálního zabezpečení §85

Úkoly služebních orgánů §86

Úkoly Ministerstva práce a sociálních věcí §87

Odstraňování tvrdostí §88

Oprávnění orgánů nemocenského pojištění §89 §90 §91

Díl 2 - Úkoly dalších orgánů §91a §91b

Díl 3 - Úkoly zaměstnavatelů v pojištění

Oddíl 1 - Rozdělení zaměstnavatelů a jejich příslušnost k plnění úkolů v pojištění §92
Oddíl 2 - Úkoly zaměstnavatelů přihlašovaných do registru zaměstnavatelů §93 §94 §95 §96 §97 §98 §99 §100
Oddíl 3 - Úkoly služebních útvarů §101
Oddíl 4 - Úkoly věznic a ústavů pro výkon zabezpečovací detence §102

Díl 4 - Povinnosti pojištěnců §103 §104

Díl 5 - Povinnosti dalších subjektů §105 §106 §107

HLAVA III - VYPLÁCENÍ DÁVEK

Díl 1 - Příslušnost k výplatě dávek §108

Díl 2 - Uplatňování nároku na výplatu dávek §109 §109a

Díl 3 - Výplata dávek

Způsob výplaty dávek §110

Výplata nemocenského v poloviční výši §110a

Výplata dávek do ciziny §111

Výplata dávky zvláštnímu příjemci §112

HLAVA IV - SDĚLOVÁNÍ ÚDAJŮ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY POJIŠTĚNÍ

Díl 1 - Povinnost zachovávat mlčenlivost §113

Díl 2 - Sdělování údajů

Oddíl 1 - Sdělování údajů mezi orgány nemocenského pojištění §114 §115

Oddíl 2 - Sdělování údajů mezi orgány nemocenského pojištění a živnostenskými úřady §115a

Oddíl 3 - Sdělování údajů orgány nemocenského pojištění ostatním subjektům §116

Oznamování vzniku dočasných pracovních neschopností zaměstnanců §116a

Oddíl 4 - Sdělování údajů orgánům nemocenského pojištění ostatními subjekty §117

Oddíl 5 §118

Oddíl 6 - Sdělování údajů do zahraničí §119

Díl 3 - Informační systémy pojištění §120 §121

Registry pojištěnců §122 §122a

Registry zaměstnavatelů §123 §123a

Díl 4 - Zpracování údajů §123b

HLAVA V - ODPOVĚDNOST, SANKCE A PŘESTUPKY V POJIŠTĚNÍ

Díl 1 - Odpovědnost v pojištění a sankce

Odpovědnost za přeplatek §124

Krácení nebo odnětí nemocenského §125

Regresní náhrada §126

Díl 2 - Přestupky §127 §128 §129 §130 §131 §132 §133 §134 §135 §136 §137 §137a §138 §138a §139 §140 §141 §142

HLAVA VI - ŘÍZENÍ VE VĚCECH POJIŠTĚNÍ §143

Účastníci řízení §144

Zahájení řízení §145

Vysvětlení a čestné prohlášení §146

Lhůty pro vydání rozhodnutí §147 §148

Doručování §149

Rozklad §150

Odvolání a rozklad §151

Účinky odvolání a rozkladu §152

Zkrácené řízení §153

Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti, potřeby ošetřování a potřeby dlouhodobé péče §154

Souhlas orgánu nemocenského pojištění §155

Řízení o odstranění tvrdosti §156

Náklady řízení §157

Soudní přezkum §158

Exekuce §159

ČÁST ŠESTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Sdělování údajů §160

Obstarávání údajů §160a

Splnění oznamovací povinnosti §161

Podání §162 §163 §163a

Počítání času §164 §165

Zástavní právo §166

Mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku §167

Tiskopisy §167a

Úhrada poštovného §167b

Organizační složka zahraniční právnické osoby §167c §167d

Zvláštní postupy k utajení a zajištění bezpečnosti §167e §167f

Pojištění evropských pověřených žalobců §167g

ČÁST SEDMÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ §168 §169 §170 §171 §172 §173 §174 §175 §176 §177 §178 §179 §180 §181 §182 §183 §184 §185 §186 §187 §188 §189 §190 §191 §192 §193 §194 §195 §196 §197 §198

HLAVA II - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zmocňovací ustanovení §199

Zrušovací ustanovení §200

Účinnost §201

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.; č. 80/2011 Sb.; č. 14/2015 Sb.

č. 302/2009 Sb. - Čl. II

č. 303/2009 Sb. - Čl. VII

č. 362/2009 Sb. - Čl. XIV

č. 166/2010 Sb. - Čl. II

č. 347/2010 Sb. - Čl. II

č. 364/2011 Sb. - Čl. II

č. 365/2011 Sb. - Čl. XVI

č. 470/2011 Sb. - Čl. II

č. 401/2012 Sb. - Čl. XVI

č. 344/2013 Sb. - Čl. XLIII

č. 64/2014 Sb. - Čl. LXIX

č. 148/2017 Sb. - Čl. II

č. 259/2017 Sb. - Čl. VIII

č. 164/2019 Sb. - Čl. II

č. 330/2021 Sb. - Čl. II

INFORMACE

187

XXXXX

xx xxx 14. xxxxxx 2006

o nemocenském xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto zákoně Xxxxx republiky:

XXXX PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§1

Rozsah xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx") xxx xxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, těhotenství a xxxxxxxxx, xxxx xxxx x dítě po xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxx péče x xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x provádění pojištění. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxx posuzování xxxxxxxxxxx stavu xxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Pojistné xx pojištění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx1).

(3) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx právní xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx pojištění2).

§2

Xxxxx na xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx účastní fyzické xxxxx

x) xxxxxxx, jde-li x osoby xxxxxxx x §5 písm. x),

x) dobrovolně, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. x) xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [§3 xxxx. q)].

§3

Vymezení xxxxxxxxx xxxxx

X xxxxx xxxxxx se xxxxxx

x) pojištěncem fyzická xxxxx, která xx xxxxxxx pojištění; za xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx pojištění, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx (§15), xxxxxxxxx nárok xx xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx") xxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, organizační xxxxxx xxxxx, v xxx xxxx zařazeni zaměstnanci x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, x xxxx je xxxxxx zaměstnanec xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx věznice (xxxx xxx "xxxxxxx"), x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx detence, v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxx, složky xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vyplácejí xxxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx3) xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxx4) xxxxxxxx plat x xxxxxxx v xxxxxx xx výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx organizační složky xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx úkolů xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů xxxx zařazeni xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx služby, (xxxx xxx "služební xxxxx"),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

1. x xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx rejstříku xxxx xxxx zákonem xxxxxxxx evidenci; xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx adresa xxxxxx xxxxxxxx,

2. x fyzické xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx5), a xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pobytu6) x Xxxxx xxxxxxxxx; x xxxxx, která xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x Xxxxx republice, místo xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx taková xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx nepodniká, avšak xxxxxxxxxx xxx svou xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. x xxxxxxxxxxx xxxxxx státu x xxxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo obdobným xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx účtárnou xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx mezd xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; je-li xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, rozumí xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, ve xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx platů,

e) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx příjem, xxxxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1) zahrnuje xx vyměřovacího základu xxx pojistné xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx započitatelný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx zaměstnavatele xxxxxx xx xxxxxxx činnosti, xxxxx xxxx xxxx xx xxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx daně x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx daně x xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx osobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx7),

x) xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx8),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnání xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxxx x účasti xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx dobou xxxx, po xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, x níž tento xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx9), xxxxx xxxxxxx ošetřování xxxx péče o xxxxxxxx osobu v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §39, xxxxx potřeby xxxxxxxxxx péče, xxxxxx xx peněžitou xxxxx x mateřství, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx péče x xxxxxxxxx zaměstnankyně xx xxxxx xxxxx, státní xxxxxxxxxxxxx xx jiné xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx služební xxxxx,

x) xxxxxxx takové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedení, xxxxx xxxxxxxxx xx pracovišti xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx jiném xxxxx x x xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx sami xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx zaměstnancem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, jehož xxxxx xx na xxxxx xxxxx, x nímž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení (dále xxx "zahraniční zaměstnavatel"), xx-xx xxxxx x Xxxxx republice x xxxxxxxxx zaměstnavatele,

p) smluvním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx smyslu xxxxxxx c) xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zahraničního zaměstnavatele xxxxxxxxxx v České xxxxxxxxx xx smluvní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx jsou smluvním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx v Xxxxx republice xx xxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, x nímž Xxxxx republika uzavřela xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, mimo xxxxxx států xxx xxxxxxx xxxxx Evropské xxxx,

x) xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx xxx xxxx, xxxxx není xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx aplikuje xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx10),

x) mezinárodní xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o sociálním xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx druhého smluvního xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx jako xxxx dítěte do xxxxx narození81),

v) domácností xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxx potřeby; v xxxxxxx xxxxxxx dítěte xxxxxx xx společné xxxx xx xxxxxxxx xxxx30) xxxx rodičů xx xx domácnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, pracovní xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx konce xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx mohla být xxxxxxxxxx.

§4

Druhy xxxxx

X xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx tyto xxxxx:

x) nemocenské,

b) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) vyrovnávací xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXX XX XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXX POJIŠTĚNÝCH XXXX

§5

Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx:

x) zaměstnanci, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx Policie Xxxxx republiky, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx x Úřadu xxx xxxxxxxxxx styky x xxxxxxxxx3),x xxxxxx x xxxxxxxx4) x xxxxxx x záloze xx výkonu xxxxxxxx xxxxx služby80) (xxxx xxx "příslušníci"),

3. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x státní xxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztah xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx

5. xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx činnosti x zaměstnanci činní xx základě dohody x xxxxxxxxx práce,

6. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxx,

8. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měst x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xx funkcí, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

9. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

10. členové xxxxx, prezident, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu, členové Xxxx xxx rozhlasové x televizní xxxxxxxx, xxxxxxx Rady Energetického xxxxxxxxxxx úřadu, členové Xxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, členové Xxxx Xxxxxxx telekomunikačního xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx ochránce xxxx,

11. xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxx voleny xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx12), popřípadě xx funkce zástupce xxxxxx vedoucího xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx tímto vedoucím xxxx statutárním xxxxxxx xxxxx jediná osoba, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx osobám xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx poměr, x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxx veřejnou xxxxxx xxxx pracovní xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx na jejich xxxxxxxx vztah vztahuje xx stanoveném xxxxxxx xxxxxxx práce x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 7 xx 10 x 18,

12. xxxxxxxxxx pracovníci xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

13. osoby xxxxxxxx x dítě a xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx v xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx13) (xxxx jen "xxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx"),

14. xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zařazené xx xxxxx,

15. xxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx poměru, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx splněny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jeho xxxxx,

16. xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx pracovněprávní xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx prospěšné xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx práci,

17. xxxxxxxxxx,

18. členové xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx x xxxxxx 1 xx 10, 20 x 21,

19. likvidátoři,

20. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §167c, jejichž xxxxx xxxxxx práce xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

21. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

22. xxxxxxx osoby xxxxxxxxx v bodech 1 xx 21, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uvolněni,

v xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx v souvislosti xx xxxxxxxxxxx plynou xxxx by xxxxx xxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxx činnosti, které xxxx nebo by xxxx, xxxxx by xxxxxxxxx zdanění x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x příjmu xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx75) x xxxxxx xx této xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx samostatně xxxxxxxxx činné.

HLAVA XX

XXXXX ZAMĚSTNANCŮ XX XXXXXXXXX

§6

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx účastni xxxxxxxxx, jestliže

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; za xxxxx zaměstnání xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx výkon xxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xx-xx místo xxxxxx xxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxx

2. x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxx práce xx xxxxxx v xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx důchodového xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, ve kterém xxxxxx vykonávají xxxxxxxxxx, x mají xxxxxx xxxxx na území Xxxxx republiky nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, a

b) xxxxxxxx xxxxxx započitatelného xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx kalendářní xxxxx činí xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx (xxxx xxx "rozhodný xxxxxx").

(2) Xxxxxxxx příjem xxxx 2 000 Xx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 1. ledna xxxxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoveného xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx pojištění, xxxxx x xxx roky xxxxxxxxx xxxxxx kalendářnímu xxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx celou xxxxxxxxxxxxx směrem xxxx xxxxx xxx dosud xxxxxx částka xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx desetiny xx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle věty xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx ve Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx účasten xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zaměstnanec xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx73) x xx xxxxxxxxxxx tiskopisu xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx na základě xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

§7

Pojištění xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx rozsahu se xxxxxx zaměstnání, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. 1 xxxx. b), xxxxx xxxxxxxx částka xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx příjem xxxx započitatelný příjem xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx zaměstnání xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištěn jen x těch kalendářních xxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxxx zaměstnání, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zaměstnání xxxxx ve xxxx xxxxxxxxxx příjmu.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx po xxxxxxxx xxxx zaměstnání xxxxxx xxxxxxx xx považuje xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxx zaměstnání skončila.

(4) Xxxxxxxxxxx jsou účastni xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx malého xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x těchto xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx měsíci xxxxx xxxxxx rozhodného xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxx účastni xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx nástupce xxxxxxxxxxxxxx.

§7x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx dohody x xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx činní xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx práce jsou xxxxxxx pojištění, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §6 odst. 1 písm. x) x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x částce xxxxx xxx 10 000 Xx.

(2) Xxxxxxxxxxx činní xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx kalendářních xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx této dohody, xx nichž xxx xxx zúčtován zaměstnavatelem xxxxxxxxxxxxx příjem x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx výši xxxxxxx x xxxxxxxx 1; xxxxxxxxxx §7 xxxx. 3 xxxxx xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx je účasten xxxxxxxxx xxx, jestliže xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x provedení xxxxx x úhrn xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx aspoň xxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx pojištění xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnavatele.

§8

Souběh xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx na pojištění, xx pojištěn x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Je-li xxxx xxxxxxxxx společnosti s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x ručením omezeným, xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx jen xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx územní xxxxxxxxxxx xxxxx, za xxxxx xx xxxxxxxxx, xx x nich xxxxxxxx jen xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§9

Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Z xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx republice xxx

x) xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx pojištění prostřednictvím xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx prohlásí xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxxx xxx x xxxxxx důvodu xxxxxx z pojištění x Xxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx, pro xxx xxxxxxxxxx zaměstnání.

(2) X xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, které xxxxxx občany Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6).

§10

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanci dnem, xx xxxxxx začal xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx, a xxxxxx xxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3.

(2) U zaměstnance x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx službě xx xx xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, za xxxxx příslušela xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx za xxxxx xx mzda xxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx x

x) smluvního xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x zaniká xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro smluvního xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx dnem xxxxxxx xx xxxxxx x zaniká xxxx xxxxxxxx xxxxxx funkce xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x zastupitelstev městských xxxxx xxxx městských xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měst x xxxxxxxx města Xxxxx xxxx, xx něhož xxxxxx xxxxxx xx xxxxx funkce, a xxxxxx xxxx skončení xxxx funkce xxxx xxxxxxx mandátu xxxxx xxxxxxxxxxxxxx; plní-li dosavadní xxxxxxxx, místostarosta, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx městského xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, místostarosty, primátora, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx, městské xxxxx xxxx městského xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx hlavního xxxxx Xxxxx a xx xx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxx, trvá xx xxxxx na pojištění xxxxx po xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx xxx hejtmana xxxxx, xxxxxxxx hejtmana xxxxx, xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x senátora Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) osoby xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí13), x xxxxxx xxxx, xx xxxxx tato xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nařízená xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx práce a xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx společnosti s xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx pracovněprávní xxxxx vykonává xxx xx xxxxx, xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, a xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx obchodním xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dnem xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx zrušení xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx ukončení xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx řízení x x xxxxxxxxxx trestním xxxxxx dnem, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výpovědi, a xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx dni, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx pro xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx nárok xx xxxxxxx ušlého xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx sjednaná xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx částky započitatelného xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx předcházejícím xxx, xx xxxxxxx x xxxx změně xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 věty druhé, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx, od xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Jestliže x xxxxxxxxxx malého xxxxxxx xxxxx xx sjednání xxxxxxxxxxxxxxx příjmu x xxxxxx xxxxxxx rozhodného xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx bude xxxxxxx xx xxxx xxxxxx zvýšen, vzniká xxxxxxxxx xxx dne, xx něhož byl xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxx zaměstnavateli tak, xx xxx pracovní xxxxxx na sebe xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nedochází x zániku xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovního poměru, xxxxx v dalším xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx podmínky účasti xx xxxxxxxxx; x xxxxx případě xx xx xx to, xx xxxxxxxxx trvá xxx xxxxxxxxx. Ustanovení xxxx xxxxx platí xxxxxxx xxx ostatní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx druhu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx účasti na xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx věty xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx, je-li xxxxx xxxxxxxxxx zaměstnání xxxxxx rozsahu nebo xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Pojištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx sídlem xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx místo výkonu xxxxx xx trvale x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx první, xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx xxx, xx kterém xxxx xxxxxxxx, že zaměstnanec xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xx trvale místo xxxxxx práce.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnance vzniká xxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxx byla xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx, x zaniká xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xx který xxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxx výši podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx však dříve xxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxx x xxxx trvání xxxxxxxxx nastoupí zaměstnanec xxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx nebo zabezpečovací xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx zabezpečovací xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx zaměstnání xx xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx svobody nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX III

ÚČAST OSOB XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XX POJIŠTĚNÍ

§11

Podmínky účasti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx České xxxxxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§12

Pojištění xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výdělečných xxxxxxxx

Xxxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x nich pojištěna xxx xxxxxx.

§13

Xxxxx x zánik xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činných

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx uvedla x xxxxxxxxx x účasti xx pojištění, xxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) dnem xxxxxxxx x odhlášce x xxxxxxxxx, xx však xxxxx xxx xxxx, xx kterém xxxx xxxx xxxxxxxx podána,

b) xxxx xxxxxxxx samostatné xxxxxxxxx činnosti,

c) dnem xxxxxx xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxxx xx byl pozastaven xxxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx nebylo ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx1) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx bylo zaplaceno x xxxx lhůtě, xxxxx x nižší xxxxxx, než xxxx xxx xxxxxxxxx, nebo

f) xxxx nástupu xxxxxx xxxxxx odnětí svobody xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXX TŘETÍ

DÁVKY

HLAVA X

XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XX XXXXX X JEJICH XXXXXXX

§14

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxx vznik xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx podmínky pro xxxxx nároku na xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx pojištění xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx pojištění, xxxxxx xxxxx xx všech xxxxxxxxx jen jednou.

§15

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§57) nebo x nařízení xxxxxxxxx (§105) došlo xx xxxxxx pojištění v xxxxxxxx xxxxx. Ochranná xxxxx xxxx 7 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx kratší xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx tolik xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx trvalo.

(2) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx též, xxxxxxxx xx zániku xxxxxxxxx xxxxx x nástupu xx xxxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx (§34 xxxx. 1) x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx u xxx, xxxxxxx pojištění xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, 180 kalendářních xxx ode xxx xxxxxx pojištění; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx. Vznikne-li xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxx pojištění, xxxxxxxx lhůta po xxxx tohoto nového xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx ochranná xxxxx x xxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx získané xx xxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx, a xx nejvýše xx xxxxxxx xxxxxx 180 xxxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx ochranná lhůta 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx; ustanovení odstavce 1 xxxxx xxxx xxxxx za středníkem xxxxx xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x pojištěné xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx x každé xxxxxxxxx činnosti.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx důchodu pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) x dalšího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx,

x) ze xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx pojištěnec, xxxxx xx žákem15) nebo xxxxxxxxx16), xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx výlučně xx xxxxxx školních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx, že xxxxxxxxx odsouzeného nebo xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence skončí x xxxx jejich xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx zaměstnání xxxxxxxxxxx činného xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx povinností, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x touto činností xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx mzdy xxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx pojištění; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx činných xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, s xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx dnem přede xxxx, xx něhož xxxxxx výplata starobního xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxx neplatí x xxxxxxx vzniku xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x nárok xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx dnem xxxxxxxxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxxx zabezpečovací xxxxxxx,

x) posledním xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxxx trestu odnětí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§15x

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx v mateřství xxxxxx xxx, jestliže xx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx o provedení xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnost nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx účasten xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx malého rozsahu xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx práce xxxxx xx xxxxx kalendářních xxxxxxxx bezprostředně xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx tato xxxxxxxx xxxxxxx.

§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 259/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2018

§16

Pojištěnec xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx pomoci v xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx za xxxx, xx kterou

a) xxxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti, xx xxxxx tyto xxxxx náleží, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou činnost,

b) xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů17) xx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx17a),

x) xx xx vazbě, jde-li x dávky, na xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) vykonává xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nástupem xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx peněžité xxxxxx x mateřství, xxxxx xxxx xx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx18).

§17

(1) Dávky xxxxxx xx xxxxxxxxxx dny. Xxxx dávky za xxxxxxxxxx den xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, v xxxx xxxxxx nárok xx xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx zanikl, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx část xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxx xx kalendářní xxx x poměrné xxxx, která se xxxx jako poměrný xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx pracovní xxxx, xx kterou xx xxxxxxxx započitatelný xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx dne, x němž vznikla xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx předchozí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§55 odst. 4 x §57 xxxx. 6), a xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx po xxxx xxx x důvodu, xx ošetřovaná osoba xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x odstavcích 2 x 3 se xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

XXXXX XX

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

§18

(1) Denní xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx, že xx xxxxxxxxxx xxxxxx zjištěný x xxxxxxxxxx období xxxxxx počtem xxxxxxxxxxxx xxx připadajících xx xxxxxxxx období, xxxxx xx dále nestanoví xxxxx; xxxx-xx x xxxxxxxxx období vyloučené xxx (odstavec 7), xxxxxxx se x xx xxxxx kalendářních xxx připadajících xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Vyměřovacím xxxxxxxx zaměstnance je xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíce x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v rozhodném xxxxxx, z xxxxx xxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx pojistné xx důchodové xxxxxxxxx xxxxx věty první xx zahrnují x xx xxxxxxxxxx základy, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx překročení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu18a); do xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx se xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx1).

(3) Rozhodným xxxxxxx xx období 12 xxxxxxxxxxxx měsíců xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx vznikla x xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx 12 kalendářních xxxxxx, xx rozhodným xxxxxxx xxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx kalendářnímu xxxxxx, v xxxx xxxxxxxx událost xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx sociální událost x zaměstnance xxxxxxx x xxxxxxxxxxx měsíci, x němž xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnance, xxxxxxxx xx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jedna xxxxxxxxx započitatelného xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx o zaměstnání xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx práce, xxxxxxxx xx v xxxxx xxxxxxx xx denní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx-xx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx dnů, xxxxx xx dělí xxxxxxxxxx xxxxxx, je rozhodným xxxxxxx první předchozí xxxxxxxxxx rok, x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xx x xxx xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx základ. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx zjišťuje postupně xx xxxx, x xxxx xxxxxxx sociální xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxx xxxx

x) kalendářní xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx nebo xx službě, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx příjmu xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx služební xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, s výjimkou xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, za xxxxx zaměstnanci xxxxxxxx xxxxx xx nemocenské x xxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. x) a x), x xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podpůrčí xxxx podle §28 xxxx. 4,

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, x nichž náleží xxxxxxxxxxx náhrada mzdy, xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti (xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxx měsíční xxxxxx) xx xxxx xxxxxxx 14 kalendářních xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (karantény)19); x xxxxxx xx 1. xxxxx 2012 xx 31. xxxxxxxx 2013 xx těmito xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx období xxxxxxx 21 xxxxxxxxxxxx xxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx dny, za xxxxx bylo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, peněžitá xxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx ošetřovné,

d) kalendářní xxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1) xxxxxxx pojistné xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§19

(1) Xxx xxxxx §18 xxxx. 4 xx 6 xx xx xxxxx pojištění xxxxxxxx

x) x zaměstnance, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§7 xxxx. 2) xxxx xxxxxxxxxx na základě xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx (§7a xxxx. 2), xxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx, x to i xxxx zaměstnání xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x kalendářním xxxxxx, x němž xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x zaměstnanců xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx opětovný xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §32 xxxx. 1 písm. x) x x) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx; xx xxxxx x x případě, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxx téhož xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx peněžitou xxxxx x xxxxxxxxx z xxxxxx zaměstnání x xxxxxx xx 4 xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxx vyměřovací základ xxxxxxxx denní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx peněžité xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx vyměřovací xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jejich úpravou xxxxx §21.

(4) Rozhodné xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx u xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ošetřování (xxxx) xxxxx §39 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, zjišťuje ke xxx xxxxxxxx ošetřování (xxxx).

(5) Xxxxxxxx období xxx dlouhodobé ošetřovné xx zjišťuje ke xxx vzniku potřeby xxxxxxxxxx xxxx nebo xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče, xxx-xx x pojištěnce, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(6) U zaměstnankyně xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx na xxxx xxxxxxxx místo x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx, xxxxx je xx xxx xx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx stanoveném xxxxx §18 xxxx. 4 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx-xx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx alespoň 30 kalendářních xxx, xxxxx se dělí xxxxxxxxxx xxxxxx, považuje xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx započitatelného příjmu, xxxxxxx by xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dosáhl x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx sociální xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příjem, kterého xx zaměstnanec dosáhl xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx-xx o zaměstnání xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, považuje xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jestliže x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 4 xxxx 6 xxxx xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx.

(8) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18 odst. 7 proto, že xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxx vyměřovací xxxxxx, xxxxxxxx xx xx denní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx třicetina xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, kterého xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xxxx třetí xxxxx xxx xxxxxxx.

(9) Za xxxxxxxxxx základ xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx také xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx20) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx základu xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx dosaženy xxx xxxxxx xxxxxxxxxx malého xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx kalendářních měsících xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; do xxxxx xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxxxxxxxx xx rozhodné xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx kalendářní xxxxxx.

(10) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 3 xxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx žádný xxxxxxx základ, xxxxxxxx xx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x pojištění xxxxx samostatně výdělečně xxxxx.

(11) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx v ochranné xxxxx, postupuje xx xxx xxxxxx rozhodného xxxxxx tak, xxxx xx sociální xxxxxxx xxxxxxx v den, xxxxx xxxxxxxxxxxxx následuje xx dni, xx xxxxxx skončilo xxxxxxxxx.

(12) Xxxxxx vyměřovacím základem xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx pečující xxxx xxxxx x xxxxxxxx xx jedna xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pečující xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx předcházející měsíci, x xxxx jí xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx osobě xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxx xx vznikla xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx denním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jedna třicetina xxxxxx odměny, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx vyměřovací xxxxxx xxx výpočet nemocenského xxx karanténě nařízené xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx a pro xxxxxxx xxxxxxxxx dávek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxx osoby v xxxxxxxx xxxxxxx obdobně.

(13) Xxxxx vyměřovací základ xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx obdobným xxxxxxxx, xxxx xx stanoví xxxxx vyměřovací základ x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činných.

(14) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, považuje xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnance za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx mzda xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx malého xxxxxxx.

§20

(1) Xxxxxxx-xx v xxxxxxx xxxxxxx více xxxxxxxxx u xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příspěvku x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, z více xxxxxxxxx (§14 xxxx. 2 xxxx druhá), xxxxx xx xxxxxxx xxxx dávky

a) xx xxxxxxxx xxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx základ z xxxxx pojištěné xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dávky, xxxxx §18 a 19 x xx xxxxx xxxxxxxxxx základ xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx různých dnů, xxxxxxx xx xx xxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dávky x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tak, xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §21, který byl xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §18 x 19 z xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx vznikl xxxxx na výplatu xxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pracovních neschopností xxxxx xxxxxxxx 1 x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, stanoví se xxxxx vyměřovací xxxxxx xxx xxxxxxx nemocenského xxxx xxxxx xxx, xx xx xx xxxxxxx vyměřovacího základu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx denní xxxxxxxxxx základ xxxxxxxxx x té xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ukončena. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx více xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a pojištění, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2.

§21

(1) Xxxxx vyměřovací xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1820 xx xxxxxx xxx xxxxxxx

x) nemocenského, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx do xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx 90 %, z xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx hranici xx xxxxx redukční xxxxxxx xx počítá 60 %, x částky xxx xxxxxx redukční xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx 30 % x x xxxxxx xxx xxxxx redukční xxxxxxx xx nepřihlíží,

b) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx, xx do xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx 100 %, x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx hranici do xxxxx redukční hranice xx xxxxxx 60 %, x částky xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx 30 % x x částce xxx třetí redukční xxxxxxx se nepřihlíží.

(2) Xxxxxx denního vyměřovacího xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx hranice, xxx xxxxx xxxxxxxx hranici xx xxxxx redukční xxxxxxx x xxx xxxxxx redukční hranici xx xxxxx redukční xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na 2 platná xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Denní vyměřovací xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx zaokrouhluje xx celé koruny xxxxxx.

(4) Pro xxxxxxx xxxxx xx používá xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3.

§21x

§21x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 166/2010 Sb.

HLAVA XXX

XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx

§23

Xxxxx xx xxxxxxxxxx má xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx21), xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 14 kalendářních xxx a x xxxxxx xx 1. xxxxx 2012 xx 31. xxxxxxxx 2013 xxxx než 21 xxxxxxxxxxxx xxx.

§24

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činností, xx xxxx účast xx pojištění xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx podle §11 xxxxxxx po xxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Ustanovení xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx zaměstnance.

§25

Xxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx úmyslně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx v době xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nařízené karantény xxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pojištěná xxxxxxx xxxxxxxx přede dnem, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu; xxxxx na nemocenské x tomto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xx xxxxx xx vznikl xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxx vznikla dočasná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x době xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx

§26

(1) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 15. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dočasné xxxxxxxx neschopnosti xxxx 15. xxxxxxxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxx, jímž xxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxx; xxxxxxxx doba xxxx xxxx nejdéle 380 kalendářních xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nařízení karantény, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xx 1. xxxxx 2012 xx 31. xxxxxxxx 2013 xxxxxxxx xxxx xxxxxx 22. kalendářním xxxx xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx 22. xxxxxxxxxxx xxxx nařízené xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx nárok xx nemocenské x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx doby xxxxxxx v odstavci 1 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx do xxxxxx 380 xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx pracovní neschopnosti; xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx, že předchozí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxx nich nemocenské xxxxxxxxxx. Věta xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx činnost xxxxxx aspoň 190 xxxxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnost xxxx, v xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, považuje xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx za xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx den.

§27

Xx xxxxxxxx podpůrčí xxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 se xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyjádření xxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxxxx, xx pojištěnec x krátké xxxx, xxxxxxx xxxx x xxxx 350 xxxxxxxxxxxx xxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §26, nabude xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x x xxxx xxx dosavadní xxxxxxxxx činnosti; xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nesmí xxx xxxx tohoto xxxxxxxxxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx. Nemocenské xxx xxxxx věty první xxxxxxxx xxxxxx nejdéle xx xxxx 350 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx podpůrčí xxxx xxxxxxxxx xxxxx §26.

§28

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx třetího xxxxxx xxxxxxx od 15. xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo od 15. xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 70 xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxx do dne, xxxx skončila doba xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx skončilo xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; v xxxxxx xx 1. xxxxx 2012 xx 31. xxxxxxxx 2013 xx nemocenské xxxxxxxxxxx xxxxxx důchodů xxxxxxx xx 22. kalendářního xxx trvání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xx 22. xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx karantény xx xxxx xxxxxxx 63 kalendářních xxx, xxxxxxx xxxx do xxx, xxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnání, xxx-xx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnou nebo x zahraničního xxxxxxxxxxx. Xxx více xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx nemocenské xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Byla-li xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx od 1. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, pokračuje-li dočasná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx vyplácet xxxx, než xx xx xxxxxxxxx podle §26. Xxxxxxxxxxx starobního xxxxxxx se xxx xxxxx věty xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x době xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxx xxxxxxxx karantény má xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx alespoň xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx pojištěné xxxxxxxx, a to xxx xxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nejdéle xx xxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxx tato xxxxxxxx.

(3) Nemocenské xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx prázdnin (prázdnin) xxxx jejich xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx, kdy xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx zaměstnání.

(4) Podpůrčí xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vždy xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx útěku xxxxxxxxxxx x době xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody. To xxxxx obdobně pro xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Nemocenské xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx karanténa xxxx nařízena xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxx volno. Xxxxxxxxxx věty xxxxx xxxxxxx x případě, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx byl xxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxx podle §57 xxxx. 1 xxxx. x) a x) x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx služebního xxxxx poskytnutého x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx uvedených x §39 odst. 1 xxxx. x) nebo x).

(6) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zaměstnanci xx xxxx, po xxxxxx xxxxxx stávka, vznikla-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx byla-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx, ve xxxxxx xx zaměstnanec xxxx xxxxxxxxxx stávky.

(7) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §59 odst. 2, x když xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx x ukončení dočasné xxxxxxxx neschopnosti.

Díl 3

Xxxx xxxxxxxxxxxx

§29

Xxxx xxxxxxxxxxxx za kalendářní xxx xxxx

x) 60 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 30. xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) 66 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 60. xxxxxxxxxxxx xxx trvání xxxxxxx pracovní neschopnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) 72 % denního xxxxxxxxxxxx základu xx 61. kalendářního dne xxxxxx dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§29x

§29 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 364/2011 Sb.

§30

Xxxxxx-xx domácký xxxxxxxxxxx xxxxx xx období, xx kterém xxxxxx xxxx dočasná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň po xxxx xxxx, xxxxx xx výše jeho xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, které x xxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx připadají xx xxxxxx nároku xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx, xxx xxxx nemocenského x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx toto období xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §21 odst. 4 x počtu xxxxxxxxxxxx dnů připadajících xx toto období, xxxxxxx do xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx připadající na xxxxxx xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx dočasné xxxxxxxx neschopnosti nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx od 1. ledna 2012 xx 31. xxxxxxxx 2013 kalendářní dny xxxxxxxxxxx xx období xxxxxxx 21 kalendářních xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§31

Xxxx nemocenského xx xxxxxxxxxx xxx xxxx 50 % xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §29 xxxx 30, xxxxxxxx si xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) zaviněnou xxxxxx xx xxxxxx; xxxxxxx xx zde xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx více xxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx uvedený x xxxxxxx x),

x) xxxx bezprostřední následek xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx látek, xxxx

x) xxx xxxxxxxx úmyslného xxxxxxxxx činu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přestupku.

HLAVA IV

PENĚŽITÁ POMOC X MATEŘSTVÍ

Díl 1

Xxxxxxxx xxxxxx na peněžitou xxxxx v xxxxxxxxx

§32

(1) Xxxxx na peněžitou xxxxx x xxxxxxxxx xx

x) pojištěnka, která xxxxxxxx xxxx; xxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx osmého xxxxx xxxx xxxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx těhotná xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx péči rodičů xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx (§38),

x) xxxxxxxxxx, který xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx o dítě xxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx dítěte xxxxxx xxxx xxxxx o xxxx pečovat xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx dočasně práce xxxxxxxxxx [§57 xxxx. 1 xxxx. x)] xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx potvrzení xxxxx §67 xxxx. x), x xxxx xxxxx na výplatu xxxxxxxx pomoci x xxxxxxxxx [§36 xxxx. 1 xxxx. c)],

e) xxxxxxxxxx, xxxxx pečuje x xxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx dítě porodila, xxxxx s matkou xxxxxx xxxxxxx písemnou xxxxxx podle xxxxxxxx 7, xx xxxx xxxxxxx o xxxx; xxxx dohodu lze xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx po xxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx 7 xxxxxxxxxxxx dnů xx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx na peněžitou xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx pojištění xxxxxxx xx xxxx 270 xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx (§34 xxxx. 1). Xx-xx xxxxxxxxxx nárok na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x více xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx podmínka xxxxxx xx pojištění splněna x každém x xxxxxx pojištění.

(3) Podmínkou xxxxxx xx peněžitou xxxxx v mateřství xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je kromě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xx xxxxxxxxx jako xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §11 xx xxxx xxxxxxx 180 xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx roce xxxxx xxxx počátku xxxxxxxx xxxx stanovené xxxxx §34 xxxx. 1. Xxxxxxxxx nároku xx peněžitou pomoc x mateřství zahraničního xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxx xx pojištění xxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxx §10 xxxx. 7 xx xxxx alespoň 180 xxxxxxxxxxxx dnů x posledním xxxx xxxxx xxxx počátku xxxxxxxx doby stanovené xxxxx §34 xxxx. 1

(4) Xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x 3 xx započítává xxx

x) xxxx studia xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx soustavnou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx22), xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx ukončeno,

b) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx byl xxxxx xxxxxx xxxxx x xx odnětí xxxxxx důchodu xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnost;

doby xxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx, x jakém se xxxxxxx s pojištěnou xxxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xx peněžitou xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxx není splněna xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx této xxxxxxxx xxxx účasti xx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxx započítat xxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxx uplatněn nárok xx peněžitou xxxxx x xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx kterých xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na pojištění xxxxx xxxxxxxx 2, x z xxxxxxxxx, x xxxx není xxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxx xxxxxxx této podmínky x xxxxxxxxx, x xxxx tato podmínka xxxxxxx nebyla, jen xx xxx x xxxxxx xxxx xxx xxxx nástupem na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx účast na xxxxxxxxx v 270 xxxxx souběžně x xxxxxxx xxxxx pojištění, x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Není-li xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, započtou xx xxx xxxxxxx této xxxxxxxx xxxx účasti xx xxxxxxxxx x xxxxxx dvou xxx xxxx nástupem na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx u xxxx pojištění, x xxxx xx nejvyšší xxxxx xxxxxxxxxx základ; xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx věty xxxxx x xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx x evidenci, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx peněžité xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx po xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx odměna xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx13) xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), d) x e) rozumí xxxx xx xxxxxxxx 1 roku xxxx x pro účely xxxxxxxx 1 xxxx. x) x c) xxxx, xxxxx xx xxx převzetí xx xxxx xxxxxxxxx 7 xxx věku, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx 7 xxx x 31 xxxxx.

(8) X xxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx xxx xxxxxx den, od xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxx; xxxxxx matky dítěte xx xxxxxx xxxx xxx úředně ověřen xxxx ověřen xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx vyplacena xxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx přede xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx první.

(9) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x mateřství zjišťují xx dni xxxxxxx xxxxxxxx dítěte do xxxx; xx xxxxx x v xxxxxxx, xxx pojištěnec převzal xxxx o xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(10) X xxxxxxx, že podpůrčí xxxx začíná xxxxx §34 odst. 1 xxxx. x), xxxxxxxx xx podmínka účasti xx pojištění podle xxxxxxxx 2 nebo 3 xx splněnou xx xxx nástupu xx xxxxxxxxx pomoc x mateřství, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx dnem xxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxx xxxx x peněžité xxxxxx x mateřství

§33

Délka xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx u xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

x) 28 xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx porodila,

b) 37 xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx porodila zároveň xxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx 28 xxxxx xxxxxxxx xxxx peněžitá xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx x těchto xxxx,

x) 22 xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §32 xxxx. 1 xxxx. x) xx x),

x) 31 týdnů x xxxxxxxxxx, který x důvodu uvedeného x §32 xxxx. 1 písm. b) xx e) xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xx uplynutí 22 xxxxx xxxxxxxx xxxx peněžitá xxxxx x xxxxxxxxx náleží, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxx.

§34

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx x peněžité xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxx xx peněžitou xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

x) dnem, který xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx od počátku xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx šestého týdne xxxx očekávaným dnem xxxxxx; xxxxx pojištěnka xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) dnem xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx podpůrčí doby xxxxxxx x xxxxxxx x),

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx pojištěncem do xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §32 xxxx. 1 xxxx. x) xx e). X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §32 odst. 1 xxxx. x) x e) se xxxxxx xx den xxxxxxxx dítěte do xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx; to xxxxx x v xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v §33, xxxxxxxxxx však xxxx, xxx xxxx xxxxxxx věku xxxxxxxxx x §32 xxxx. 6.

(3) Xx podpůrčí xxxx x pojištěnce x případě xxxxxxxx x §32 xxxx. 1 xxxx. d) x x) se xxxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx porodu; začne-li xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx peněžitá xxxxx x mateřství, xxxxxxxxxx xx xx xxxx podpůrčí doby xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x mateřství vyplácena xxxxxxxxxx uvedenému x §32 xxxx. 1 xxxx. x) x x).

(4) Jestliže x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx kterou xx xxxxxxxxxx vyplácí xxxxxxxx xxxxx v mateřství, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxx, nevyplácí xx další xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx trvá xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx; xxxxxxxx doba u xxxx další xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx však xxxxxxx xxx dne xxxxxxx xx tuto xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx.

§35

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) U xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx podpůrčí doba x xxxxxxxx xxxxxx x mateřství xxxxxx xxx 14 xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 6 xxxxx ode dne xxxxxx.

(2) Jestliže dítě xxxxxxx xxxx uplynutím xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx doba uplynutím 2 týdnů xxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx podle §33 x §34 odst. 2; ustanovení odstavce 1 xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§36

Přerušení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx za xxxx, xx xxxxxx xx xx základě xxxxxx xxxxxxx v §32 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx pojištěnec, x nímž matka xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx za xxxx, xx xxxxxx xxxx bylo xx xxxxxxxxxxx důvodů převzato xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx v této xxxx vykonává x xxxxxxxxx činnosti, ze xxxxx je xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxxxx výdělečnou činnost,

c) xxxxxxxxxx xx dobu, xx kterou xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx které xxx xxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxx [§57 odst. 1 xxxx. e)], x xxxx bylo x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) za xxxx, po kterou xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx, a xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx svěřeno xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx lůžkové péče x poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx do xxxxxxxx poskytujícího xxxxxxxxxxxx xxxx x tyto xxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxx, po xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx poskytujícím xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx straně xxxxxx xxxx pojištěnce.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1, pro xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx pomoci x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxx její výplata, xx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxx, že jde-li x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. b) x x), xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podpůrčí xxxx x xxxx, po xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. a), x) x x), xxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx jeho podpůrčí xxxx. Xxxxxxxxxx §34 xxxx. 2 a 3 xxxxxx xxxx xxxxx první xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx v §32 xxxx. 1 xxxx. e) xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zrušit xxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §32 xxxx. 7 o xxxxxxx podpisu platí xxxxxx obdobně.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx pomoci v xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x e) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §35 xxxx. 1. Xxxxxxxx pomoc v xxxxxxxxx xx pojištěnci, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 xxxx. e), xxxxxxxxx, xxxxx doba, xx xxxxxx jsou xxxxx splněny podmínky xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, nečiní xxxxx 7 kalendářních xxx xx xxxx xxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxx peněžité xxxxxx x xxxxxxxxx

§37

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx kalendářní xxx xxxx 70 % xxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx.

§37x

§37x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 166/2010 Sb.

Xxx 4

Společné ustanovení x peněžité xxxxxx x xxxxxxxxx

§38

Xx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 xxxx. b) se xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx péče jiné xxxxx23),

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx24),

x) xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx osvojitele25),

d) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx26),

x) xxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx27),

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx dítěte xx xxxxxxxxxx péče x xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx dobu28),

g) xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx75),

x) xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx předběžného xxxxxxxx x péči o xxxx84),

x) xxxxxx návrhu xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxx dítěte, jestliže xxxx osoba x xxxx xxxxxx pečuje x xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xx xxxx, po xxxxxx xxxxxxx toto xxxxxx xxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx

§38x

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx xx

x) pojištěnec, xxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxx xx otcem,

b) xxxxxxxxxx, který xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx xx péče xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, pokud xxxx xx dni xxxxxxxx xx této xxxx xxxxxxxxx 7 xxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §11 xxxxxxx xx xxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx nástupu xx otcovskou xxxxx §38b odst. 2. Xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx účast na xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 8 xxxxxxx xx xxxx 3 xxxxxx bezprostředně předcházející xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §38b xxxx. 2.

(3) Otcovská xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx nastal x období 6 xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx dne převzetí xxxxxx do xxxx. Xxx-xx x narozené xxxx, xxxxxx xxxxx xxxx první se xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx, xx které xxxx xxxx hospitalizováno xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx 6 xxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxx; xx xxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxx den xxxxxxx dítěte do xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxx x xxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxx xxxxxx otcovská xxx xxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x x xxxxxxx, že xxxxxxxxxx pečuje o xxxx dětí narozených xxxxxxxx xxxx o xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx; x xxxxx případě xx péče x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx péči x jedno xxxx.

(5) Xxxxx xx otcovskou xxxxxx pojištěnci vykonávající xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx x xxxxx xx xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

Díl 2

Xxxxxxxx doba x xxxxxxxx

§38x

(1) Podpůrčí xxxx x xxxxxxxx xxxx 2 xxxxx.

(2) Xxxxxxxx doba x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx otcovskou nastává xxxx, xxxxx pojištěnec xxxx x xxxxxx xxxxx §38a xxxx. 3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx též xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x období xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxx odpovídá xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx do xxxxxx 6 týdnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx lze nejdéle xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxx umístěno x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx péči o xxxx x jiných xxx zdravotních důvodů xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, podpůrčí xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xxxxx rodiče x xxxx xxxxxxxx pečovat x dítě xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx péče xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx doba x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxx dítěte xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx doby, xx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx další xxxxxxxxx x téhož xxxxxxxxx, nevyplácí xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx otcovskou; xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxx stanoví xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx pracovního klidu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za 1 xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxx 3

Xxxx xxxxxxxx

§38x

Xxxx xxxxxxxx za kalendářní xxx xxxx 70 % xxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx.

§38x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 148/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2018

Xxx 4

Xxxxxxxx ustanovení x otcovské

§38d

Za rozhodnutí xxxxxxxxxxx orgánu o xxxxxxxx dítěte xx xxxx xxxxxxxxxxx péči xxxxxx xx považují xxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. x) xx x) a x) xx x) x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx dítěte xx xxxxxxxxxx péče.

§38d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 148/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 1.2.2018

HLAVA VI

OŠETŘOVNÉ

Díl 1

Xxxxxxxx xxxxxx xx ošetřovné

§39

(1) Xxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx

x) xxxxxxxxxx

1. dítěte xxxxxxxx 10 xxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx utrpělo xxxx, xxxx

2. jiné xxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx vyžaduje nezbytně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx ženy, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx stav v xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx vyžaduje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx fyzickou xxxxxx, xxxx

x) péče x xxxx xxxxxx 10 xxx, protože

1. xxxxxxx zařízení nebo xxxxxxxx dětské xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx obdobné xxxxxxxx xxx děti, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx péči xxxx xxxxx je, xxxx xxxxx, jejímž xx žákem, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxx havárie, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxx xxxxxx xxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx v péči xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx, x xxxxx denní xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx je, xxxx docházet xx xxxxx, nebo

3. fyzická xxxxx, xxxxx xxxxx x dítě xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx u xx xxxxxxx xxxxxxx x §57 odst. 1 xxxx. b) nebo x), xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x proto xxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(2) Podmínkou xxxxxx xx xxxxxxxxx xx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx se xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx péče x xxxxxxxxxx v xxxxx přímé88) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx manžela (xxxxxxxx) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx partnera (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx, xxxxxx manžela (manželky) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) zaměstnance.

(3) Xxxxxxxxxxx nemá nárok xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx dítěte xxxx xxxx x xx, xxxxxxxx jiná xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx péče x xxxx dítě xxxxx xx výplatu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx nebo má xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx31); xx xxxxxxx, pokud xxxx xxxx osoba onemocněla, xxxxxxx úraz, nastaly x ní xxxxxxx xxxxxxx v §57 xxxx. 1 písm. x) xxxx x), xxxxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxxx karanténa, x xxxxx nemůže x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx ošetřování osoby xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xxxx x důvodu xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b), xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nárok xx xxxxxxx dlouhodobého ošetřovného.

(4) X xxxxx případě xxxxxxxxxx (péče) xxxxxx xxxxxxxxx xxx jednou x jen xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx v xxxxx případě xxxxxxxxxx (xxxx) xxxxxxxxxx. Vystřídání xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx; u zaměstnance, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (péči), se xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx). Xxxxx druhu xxxxxxxxxx (xxxxxxxx) se xxxxxxxxxx za xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x pracovní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činní xx xxxxxxx dohody x xxxxxxxxx práce,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pečovatelské xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx x osoby xx xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) zaměstnanci xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx právnické osoby xxxxxxx x §5 xxxx. x) xxxx 18.

(6) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 14 kalendářních xxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xx 1. xxxxx 2012 xx 31. prosince 2013 x xxxx xxxxxxx 21 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx

§40

(1) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) 9 xxxxxxxxxxxx xxx,

x) 16 xxxxxxxxxxxx xxx, xxx-xx x osamělého xxxxxxxxxxx, xxxxx má v xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xx 16 xxx, xxxxx neukončilo xxxxxxxx xxxxxx docházku.

(2) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx. Xxxx první platí xxx v xxxxxxx xxxxxxxx ošetřování (xxxx) xxxxx xxxxxxxxxx podle §39 xxxx. 4 xxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx) xxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx následujícím xxxxxxxxxxx dnem.

(3) Běh xxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx dobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb ošetřované xxxxx u poskytovatele xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx invalidního xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx stupně xxxxxxx xxxxxxx xx dne, xxxx končí xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Jestliže x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx vyplácí xxxxxxxxx, xxxxx ke xxxxxx xxxxxxx ošetřování jiné xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx péče x xxxxx fyzickou xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx nárok x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx ošetřovného; podpůrčí xxxx v případě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx) xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx dne, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zaměstnanci xx xxxx, xx xxxxxx mělo xxxxx xxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx ošetřování (xxxx) xxxxxxx xxxxxxxx dnem, xxxxx xxxxxxxxx po xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Ošetřovné xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx alespoň xx 1 xxxxxxxxxx xxx, který měl xxx pro xxxx xxxxxxxxx dnem x x němž potřeba xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zaměstnanci xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx (péče) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx stal xxxxxxxxxx stávky.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [xxxxxxxx 1 písm. x)] xx xxx účely xxxxxxxxxxx považuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, pokud nežije x xxxxxxx (xxxxxx) xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx osamělého xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx (xxxxxx) xx xx výkonu xxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxxx x trvání xxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo bylo-li xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx manželky (manžela) xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, x xxxxx zaměstnanec xxxxxx x xxxxxxx (xxxxxx).

§40x

§40x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 166/2010 Sb.

Xxx 3

Xxxx ošetřovného

§41

Výše xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx činí 60 % denního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx ošetřovné

§41a

(1) Nárok xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x domácím xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx x zaměstnání, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx v xxxxx xxxxxxxxxx práci, xxx-xx x zaměstnance, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou činnost, xxx-xx o osobu xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx dlouhodobého xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, u xxxxx

x) xxxxx x závažné xxxxxx zdraví, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx níž byla xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxx 4 kalendářní xxx xx xxxx xxxxxx, nejde-li x xxxxxx xxxxxxxx péči xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ošetřované xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx provést xxxxxxxxxx85); xx xxx xxxxxxxxxxxxx se považuje xxx den xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx a xxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx, a

b) xx xxxxxxxxxx, xx její xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx prostředí xxxx xxxxxxxx vyžadovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx 30 kalendářních xxx.

(3) Xxxxxxxxxxx osobou xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx rozumí xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x dlouhodobé xxxx x domácím xxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xx podmínka xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Podmínkou xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je, xx xxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx její xxxxxxxxxx, xxxxxx, tchán, snacha, xxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxx strýc,

c) xxxxxxxx (xxxxxxxxx), registrovaným xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxx xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxx x), xxxx

x) xxxxxx (družkou) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxxxx ošetřovné xxxx (xxxxxx) xxxxx odstavce 4 xxxx. x), xx další podmínkou xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx tento xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxx. b) shodné xxxxx trvalého pobytu5), x xxx-xx x xxxxxxx, shodné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx6) x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pobytu v xxxxxx, x xx xx xxxx alespoň 3 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx vzniku xxxxxxx dlouhodobé xxxx xxxx xxx prvního xxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxxxx ošetřovné xxxx (xxxxxx) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx osobou x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x), xx xxxxx xxxxxxxxx nároku na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xx x ošetřovanou xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx5), x xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx6) x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx obdobného pobytu x cizině, x xx xx dobu xxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxx nebo dni xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xx dlouhodobé xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx, xx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx alespoň xx dobu 90 xxxxxxxxxxxx dnů v xxxxxxxxxx 4 měsících xxxxxxxxxxxxx předcházející xxx xxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx převzetí xxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx pojištění xxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §11 alespoň xx xxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo dni xxxxxxx xxxxxxxx této xxxx. Xxxxxxxxxx věty xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx zaměstnance.

(8) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxx účasti xx pojištění xxxxx xxxxxxxx 6 x 7 xxxxxxx x xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Pojištěnci xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx dlouhodobé ošetřovné xxxxxxxx xx xxxxxxxx 12 měsíců xxx xxx, xx který xxx naposledy xxx xxxx potřebě xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxxxxx.

§41b

(1) Podmínkou nároku xx xxxxxxxxxx ošetřovné xxxxx §41a odst. 1 xx, xx xxxxxxxxxx xxxxx udělila xxxxxxxxxx na předepsaném xxxxxxxxx xxxxxxx souhlas x poskytováním xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dlouhodobé xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx jednomu xxxxxxxxxx.

(3) X nezletilých, kteří xxxxxxxx plné xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx dlouhodobé xxxx xxxxxxxxxx. Stane-li se x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx za udělený xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx ošetřované osobě xxxxxxxxxxx péči ke xxx nabytí xxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx dlouhodobé xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. V xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx den xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče. Xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xx byl x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx dvou svědků, xxxxx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx byl x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Odvolání souhlasu xx účinné xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, v xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x odvolání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Na xxxxx svědků xx xxxxxxx §39 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx pojištěnec bezodkladně xxxxxxx tomu orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx-xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx souhlasu §563 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§41x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 310/2017 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.6.2018

§41c

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx práce,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx zaměstnání xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody zařazení xx xxxxx x xxxxx xx výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx jsou žáky xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxx spadá xxxxxxx xx období xxxxxxxx prázdnin xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx v xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx činné xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx nárok xx dlouhodobé xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče dítěti, xxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx má z xxxxxx xxxx o xxxx dítě nárok xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x mateřství xxxx má nárok xx rodičovský xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx31); to neplatí, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, utrpěla xxxx, xxxxxxx x xx situace xxxxxxx x §57 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx x), xxxxxxxx xxxx jí xxxx xxxxxxxx karanténa, x xxxxx xxxxxx o xxxx pečovat.

(3) Poskytuje-li xxxxxxxxxx dlouhodobou xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, dlouhodobé xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

§41x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 310/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2018

§41d

(1) X případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dlouhodobé xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx první xx xxxxx i opakovaně.

(2) X pojištěnce, xxxxx xxxxxxx poskytování dlouhodobé xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx péče; to xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx při téže xxxxxxx dlouhodobé xxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péči s xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jeden xxxxxxxxx.

§41x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 310/2017 Xx. x účinností xx 1.6.2018

Díl 2

Podpůrčí xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§41x

(1) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx ošetřovného xxxxxx xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx, x xxxx xxxxx xxxx potřeba péče; xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx 90 xxxxxxxxxxxx dnů.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx dny, x nichž pojištěnec xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x v xxxxx xxxxxxx tato xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nevyplácí xx xxxxxxxxxx dny, xxx xxxxxx hospitalizace xxxxxxxxxx osoby, s xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dne xxxxxxxxxxxxx.

(4) Dlouhodobé xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xx náleží xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17) ze xxxxxxxxxx, x něhož xxxx xxxxx náleží, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x povolání17a).

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxx, xx kterou xxxx trvat xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péče vznikla xxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxx xx dni xxxxxxx na xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxxxxxxx xxx, xxxxx měl xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxx potřeba dlouhodobé xxxx xxxxxx.

§41x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 310/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.6.2018

Xxx 3

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§41x

Xxxx dlouhodobého xxxxxxxxxxx xx kalendářní xxx xxxx 60 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§41x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 310/2017 Xx. x účinností od 1.6.2018

XXXXX XXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX A XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx příspěvek x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

§42

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x mateřství xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxx práce, kterou xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx32) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře xxxxxxxx její xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x období xx xxxxx devátého xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx jinou xxxxx, xxxxxxx xxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxx, je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx32) xxxxxxxx matkám xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx porodu xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zdraví xxxx xxxxxxxxx,

x) zaměstnankyně, která xxxx x xx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxxxx práce, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů32) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) těhotná xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx kojí, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx33) xxxx xxxxxxxx x dosavadního xxxxxxxxxx xxxxx, neboť to xxxxxxxx xxxx bezpečnost x xxxxxxx zdraví xxx práci, a xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx místo,

pokud xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx započitatelného xxxxxx, xxx před xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx jiné xxxxxxxx místo. Ke xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xx podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx jinou xxxxx nebo xxxxxxxxxx xx jiné xxxxxxxx xxxxx, protože x xxxxxx xxxxxxxxxxx nemůže xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx nároku xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a mateřství xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx ustanovení xx xxxx služební xxxxx také xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx spočívající

a) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx tempa, xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx práce xxxxxxxx xxxxxxxx ženám, xxxxxx xx xxxxx devátého xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx která xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx x xxxxxx práce xx jiného xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x důvodu, že xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx ženám, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx porodu xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx kojení,

c) xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx práce (služby x xxxx).

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxx xx základě xxxxxx x pracovní xxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxx x provedení xxxxx,

x) odsouzenou xx xxxxxx trestu odnětí xxxxxxx zařazenou xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx práce xx xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx,

x) účastna pojištění x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rozsahu,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pečovatelské xxxxxx,

x) xxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v §5 xxxx. x) xxxx 18.

Xxx 2

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

§43

(1) Xxxxxxxxxxx příspěvek x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx dny, x nichž xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx ustanovení xx xxxx služební xxxxx. Těhotné xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx příspěvek x xxxxxxxxxxx x mateřství xxxxxxx nejdéle do xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx očekávaným xxxx xxxxxx.

(2) Vyrovnávací příspěvek x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx jí xxxx xxxxxxxx karanténa,

b) xxxxxxxxxx xxxx mladší 10 xxx xxxx x xx pečovala, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §39 odst. 1 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péči,

c) měla xxxxxxxx volno xxx xxxxxxx příjmu xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx poskytnut xxxxxxxx příjem nebo xxxxxxxx xxxx,

x) měla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, x xx x xx xxxx xxxxxxxxxxxx dne,

e) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xx mateřské nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxx vyrovnávacího xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x mateřství

§44

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x mateřství se xxxxxxx xxxx rozdíl xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zjištěným xx xxx převedení xxxxxxxxxxxxx xx jinou xxxxx xxxx ustanovení příslušnice xx xxxx služební xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx den x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx převedení xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Průměr xxxxxxxxxxxxxxx příjmů xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vydělí xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxx uvedených x §43 xxxx. 2.

(3) Xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx postupuje i x případě, xx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx skončení tohoto xxxxxxxxx xxxx ustanovení xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX IX

SPOLEČNÁ XXXXXXXXXX X DÁVKÁCH

Díl 1

Xxxxx xx dávky a xx xxxxxx xxxxxxx

§45

Xxxxx xx xxxxx

Xxxxx xx xxxxx vzniká dnem xxxxxxx podmínek stanovených xxxxx zákonem.

§46

Nárok xx výplatu xxxxx

(1) Nárok na xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx způsobem stanoveným xxxxx zákonem.

(2) Nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx uplynutím tří xxx xxx xxx, xx xxxxx dávka xxxx xxxx xxxx xxxxxx. Lhůta podle xxxx xxxxx neplyne xx xxxx řízení x xxxxx a xx dobu, xx xxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx musela xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§47

Xxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx dávky

(1) Xxxxxxxxxx xx může xx základě písemného xxxxxxxxxx podaného plátci xxxxx xxxxx nároku xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ošetřovného. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, se může xxxxx nároku na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx uplynutí 14 xxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxx, xxx uplyne 6 xxxxx ode xxx xxxxxx. V prohlášení xxxxx xxxx první xxxx být xxxxxx xxx, xx kterého xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx nárok xx výplatu xxxxx xx do xxxxx xxxxxxxx doby. Za xxxxxx se nároku xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx nepovažuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 xxxx. e) xxxx xxxx xxxxxxx podle §36 xxxx. 2 xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx vzdát xx xxxxxx, xx xxxxx již byla xxxxx xxxxxxxxx, x x případech, xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo soudního xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx dávce xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§126).

Xxx 2

Souběh xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx

§48

(1) Xxxxxxx-xx z jednoho xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx

x) xxxxx xx xxxxxxx peněžité xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nárokem xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; ustanovení §36 xxxx. 1 písm. x) x §57 xxxx. 1 písm. x) tím není xxxxxx dotčeno,

b) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx výplatu xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxx xx výplatu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nárokem xx výplatu xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx x jednoho xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx v době, xxx xxxxxxxxxx trvá xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx z důvodu xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx z důvodu xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xx xx ukončení xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxx x naopak.

(3) Vznikne-li x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx výplatu xxxxxxx xxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xxx úhrn xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vypočteného z xxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xx xxxx třetí xxxxxxxx hranice; xx-xx xxxx xxxxx vyšší, xxxxxxx xx nejdříve xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx a dlouhodobé xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx dávek tuto xxxx xxxxxxxxxxxx nepřesáhl. Je-li xxxx jednou x xxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx úhrn dávek xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx ošetřovné, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx ošetřovné x xxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxx xxxx výši xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x mateřství se xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Díl 3

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx

§49

Xxxxx na xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx ani xxx xx xxxxxxx.

§50

Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx správou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [§81 odst. 2 písm. x)] xxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xx dávce (§124) nebo regresní xxxxxxx (§126) x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dlužného xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx vyživovací xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx.

§51

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx nároku xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx dávky, které xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx manžela (xxxxxxxx), xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxx x pojištěncem v xxxx jeho xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxx xx výplatu xxxxx; xxxx osoby xxxxxxxx xxx do xxxxxx o xxxxx. Xxxxx pojištěnec xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx.

(2) Nároky xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxxxxx dědictví; xxxxxxxxx dědictví se xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxx.

Díl 4

Xxxxx nároku xx dávky x xxxxxx výplatu

§52

Zjistí-li se, xx

x) xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx zanikl, xxxxx xx xxxxxx xxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx období, xx které již xxxx vyplacena,

b) dávka xxxx přiznána xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx x xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx anebo byla xxxxxxxx xx pozdějšího xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx, dávka xx xxxxx xxxx xxxxxx, x xx xxx xxx, od xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx vyšší xxxxxx, xxx x xxxx xxxxxx, nebo xxxx přiznána xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx sníží xxxx xxxxxx xxxx xx xxxx výplata xxxxxxx, a xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx dni, jímž xxxxxxxx období, xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx nebo xxx nárok xx xxxx výplatu, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx písmene x) xxxx x).

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX ZDRAVOTNÍHO XXXXX PRO XXXXX XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§53

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxx účely xxxxxxxxx zahrnuje posuzování

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx schopnosti po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx peněžité xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vyrovnávacího xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx.

(2) Posuzování zdravotního xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§54), xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§75) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxx,

x) podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) provádějí příslušné xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§54

Ošetřující xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxx xxxxxx poskytuje xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxxxxx pracovnělékařských služeb xxx ošetřování xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx získal xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vojáků x xxxxxxxx&xxxx;x vojáků v xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx resortní poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx34).

(2) Xxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §53 xxxx. 1 písm. x) x c), xx xxxxxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx35).

XXXXX II

POSUZOVÁNÍ XXXXXXX XXXXXXXX NESCHOPNOSTI

Díl 1

Základní xxxxx

§55

Xxxxxxx xxxxxxxx neschopnost

(1) Xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx x tomto zákoně xxxxxxx důvody xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx dosavadní xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 180 xxxxxxxxxxxx dní, x xxxxx než dosavadní xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu36) (dále xxx "xxxxxxxxx uchazeče x zaměstnání"), xxxxxxx-xx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx x ochranné xxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx pojištěné xxxxxxxx, a xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx uchazečem x xxxxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ošetřování xxxxxxxxxx

x) x nočním xxxxxxxxx,

x) x době xxxxxxxxxx xx xxxxxx alkoholu, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx pojištěnec xxxxx tyto látky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxx x kosmetických xxxx estetických důvodů xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx pracovní neschopnost xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pojištěných činností, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx samostatně.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxx pojištěné xxxxxxxx.

§56

Xxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx lékař xxx xxxxxxxxxx o xxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnce xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Režim xxxxxxx xxxxx neschopného xxxxxxxxxx xx nestanoví x xxxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §57 xxxx. 1 xxxx. c) x x).

(2) Režim dočasně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) stanovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx37),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x době dočasné xxxxxxxx neschopnosti x xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnce xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx sdělil xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx 3,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a doby, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx vycházky xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx první x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx léčebný xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx Úřad xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxx xxxxx místa xxxxxx x xxxx dočasné xxxxxxxx neschopnosti x xxxxxx xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx období x době xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx [§16 xxxx. x)] xxxx x xxxxxx, xx xxxxx mu x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx pojištěnec xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx pobytu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavateli. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx práce neschopného xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx ošetřující xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §61 xxxx. 3 xxxxx xxx xxxxxxx. Příslušný orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sděluje xxxxxxxxxxxx lékaři souhlas xxxxx věty třetí x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx to xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx rozsahu a xxxx [xxxxxxxx 2 xxxx. x)] x x xxxxx xxxxx xxxxxx x době xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx a xxxxx rozhoduje xxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxx xxxxx xxxxxx rozhoduje xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx práce neschopného xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx v době xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ošetřující lékař xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx změnu xxxxx xxxxxx nepovolí, xxxx xxxxxxxxxx lékař xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, jen xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx38) o xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

(5) X xxxxx místa xxxxxx pojištěnec nežádá x xxxxxxxxxx xxxxx x ní xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx místa xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče; xxxx xxxxx hlásí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx individuální xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx nejvýše x xxxxxxxx xxxxxxx 6 xxxxx xxxxx, a xx v xxxx xx 7 hodin xx 19 xxxxx; xxxxxx vymezí konkrétní xxxxxx xxxx nebo xxxxxx úseky xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxx léčebný xxxx, xxxxxxxxxxx intenzivní xxxxx, xxxxxxxxxx vedlejší xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnce a xx xxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx povolit, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx orgánu nemocenského xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx tento xxxxx xxxxxxxxxx lékař x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx na elektronickou xxxxxx xxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §61 odst. 3 xxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx technické xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx 2

Posuzování dočasné xxxxxxxx neschopnosti

§57

Vznik xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti

(1) Ošetřující xxxxx rozhodne x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) pojištěnce, jestliže xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxx xxxx (dále xxx "xxxxx") nedovoluje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx-xx x vznik xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti v xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx uchazeče o xxxxxxxxxx, x xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, který xxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx kterému xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnuta xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx39),

x) xxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxx xx zdravotnického xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nezletilého xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx péče40), x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx nárok xx výplatu xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx poškození xxxx xxxxxx ortopedické nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost, xxxxxxxxx, jde-li x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ochranné xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx, x xx x xxxx pojištěnec xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx v době xxxxxx xx výplatu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pečovat o xxxx; xxxxxxxxxxx onemocněním xx pro xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxxx onemocnění, xxxxx xxxxx poznatků xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx,

x) pojištěnky, která xxxxxxxx potvrzením xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx od počátku xxxxxxx týdne před xxxxxxxxxx dnem xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx invalidním v xxxxxx nebo druhém xxxxxx, pokud x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxxxx bezprostředně xxxxxxxxx xx xxx, xxxx xxxx ukončena xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 2, nastala xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, než xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pracovní neschopnosti, xxxxx nastaly xxxx xxxxxx jiné xxxxxx, xxxxx by odůvodňovaly xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnci xxxxxxxxx pojištěnou činnost.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx neschopnost xxxxxx xxxx, v xxxx ji xxxxxxxxxx xxxxx zjistil, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Ošetřující xxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře xxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxxxxx, xx dočasná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2; za xxxxxx xxxxx než 3 xxxxxxxxxx dny přede xxxx, x xxxx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx xxxxxxx, však xxxx xxxxxxxxxx lékař, nejde-li x vznik xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxx učinit xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uděleného xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx. O xxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x elektronické xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; ustanovení §61 xxxx. 3 xxxxx zde xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx podobě prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pojištění, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx daného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx umožní. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxx, xx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxx dnem, v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zjistil, bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx to, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx 3 xxxxxxxxxx dny xxxxx dnem, x xxxx ji zjistil.

(4) Xxxxxxxx-xx ošetřující xxxxx xx vyšetření xxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, avšak xxxxxxxxxx xxxxxxxx vydání rozhodnutí x xxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx lékař xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx toto xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx76) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx platí též xxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx pojištěnec xxxxxxxxxx s datem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx, xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnost.

(5) Ošetřující xxxxx, který xxxxxxx x xxxxxx dočasné xxxxxxxx neschopnosti x xxxx neschopnost byla xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§75), xxxx rozhodnout x xxxxxx dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x období 7 xxx xx ukončení xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxx obdobnou nemoc, x xxxxxxxx akutního xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxx ošetřujícího xxxxxx. X souhlas xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx ošetřující xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx zasláním na xxxxxxxxxxxxx adresu určenou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §61 xxxx. 3 xxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaři xxxxxxx xxxxx xxxx první x elektronické xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx, xxxxx to xxxxxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pojištění xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§58

Xxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) V průběhu xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxxxxx lékař posuzuje, xxx xx xxxxxxxxx xxxx pojištěnce xxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx pojištěnce xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x pracovní xxxxxxxxxx, která umožňuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dosavadní xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx může xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx omezení.

(2) Xxxxxxxxxx lékař xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx stav pojištěnce xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx pojištěnec xxxxxxxxx xxxxxxx důvodů, xxx xxxxx se nemůže xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx kontrole v xxx stanovený xxxxx xxxxxxxx 2, stanoví xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx stanovený xxxxx odstavce 2, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnost se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§59

Xxxxxxxxxx dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx

(1) Ošetřující lékař xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pracovní neschopnosti

a) xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxx zdravotní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost, x xx dnem, kdy xxxx xxxxxxxxxx zjistil, xxxx xxxxxxxxxx třetím xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx; pokud ošetřující xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pozdějším xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, má xx xx xx, xx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tímto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 180 xxx xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx x vyšetřením xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xx předpoklad, xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x to 30. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnost vojáka x povolání, vojáka x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx příslušníka xxxxxxxxxxxxxx sboru,

c) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx poskytování xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační xxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx průvodce xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx lůžkové xxxx, xxx propuštění tohoto xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx při xxxxxxxx pobytu xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx toto xxxx přijato,

e) xxxxxxxxxx, xxxxx po xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo kompenzační xxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost, xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx lhůtě nebo xxxx-xx dočasná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx povinnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx peněžitou xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx očekávaným xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pobírat xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx dříve,

g) xxxxxxxxxx, xxxxxxx závažné dlouhodobé xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pečovat x xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx umožňuje xxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 1 xxxx. x), uplynutím xxxxxxx xxxxx po porodu, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, že xx xxxx zdravotní stav xxxxxxxx plnit xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnost xx xxxxxxxx dosavadní xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) pojištěnce, xxxxx xx xxxxxxxxx x lékařskému xxxxxxxx xxxx kontrole xxxxxxxxxxx xxxxx x den, xxxxx je xxxxxxxx xx rozhodnutí xxxxx §58 odst. 2, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vážných xxxxxx, xxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx tímto xxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx skončila xxxxx xxxx, xx xxxxx x době xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu nemocenského xxxxxxxxx zanikl xxxxx xx nemocenské, xxxxx x ukončení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x) až x) xxxx x).

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx neschopnost končí xxxxxxxx dnem xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, x xxxx xxx pojištěnec xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx invalidním xx xxxxxx xxxxxx invalidity xxxx v xxxx xxx pojištěnec xxxxxxxx Xxxxx správy sociálního xxxxxxxxxxx xxxxx invalidním xxxx invalidním xx xxxxxx stupni xxxxxxxxxx xx základě výsledku xxxxxx x námitkách82). Xxx-xx pojištěnec uznán xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dnem ode xxx xxxxxxxxxxxxx po xxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx obdržel xxxxxxxxxx xxxxx; tento xxxxx je povinen xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, v kterém xxx xxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx x ukončení xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx76) x xxxxxxxxxxx specifických xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§60

Xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx trvání xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnce xxxxxx xxxxxxxxxx lékař xx předepsaných tiskopisech; xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx pracovní neschopnosti xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxx xxxx průkaz xxxxxxx xxxxx neschopného xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx značku xxxxxxxx41) xxxx xxxx xxxx, z xxxxx xxx diagnózu xxxxxxx, xxxx obsahovat jen xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Díl 3

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx lékařů

§61

Povinnosti ošetřujícího xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx lékař xx povinen

a) xxxxxxxxxx x xxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §57 v xxx, xxx xx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx do xxx péče; xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x každém xxxxxxxxxx x vzniku x x ukončení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxx xxxx identifikátor xxxxxxxxxxxx tiskopisu, jméno, xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx") x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx kód xxxxxx xxxx úrazu, xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti a xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx převzetí xxxxxxx xxxxx neschopného xxxxxxxxxx x uvedením xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, jména a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxx xxx převzat xx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx tohoto lékaře, xxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odbornosti, do xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx do xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb,

c) stanovit xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) předat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x ukončení dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx x změně xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxx, xxx xxxx vydány, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx tiskopisu xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x ukončení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnce,

f) xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x za xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx předvolat xx xxxxxxxx,

x) rozhodnout xx xxxxxx xxxxxxxxxx x povolení xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §56 xxxx. 3 xxxx xxxxx x xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán nemocenského xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; je-li xxxxx x xxxxxxxx změny xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxx podle §56 odst. 6 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx, může xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, zda x xxxxxxxxxx xxxxx x obnovení pracovní xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxx 180 kalendářních xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zhodnotit, xxx je zdravotní xxxx xxxxxxxxxx stabilizovaný,

i) xxxxxxxx při propuštění x ústavní péče, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištěnou xxxxxxx, xx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x místo xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx po xxxxx propuštění xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx pojištění na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) potvrdit xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx neschopného xxxxxxxxxx x oznámit xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejméně xxxxxx xxxxxxx trvání xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, x xx xx xxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx dopředu; xxxx-xx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx xxxx xxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx neschopného xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx její xxxxxx xxxx x 14. xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx dočasné xxxxxxxx neschopnosti xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx, xxx nástupu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lůžkové péče x den xxxxxxx xxxxxxxx nebo kontroly; xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxx poskytována xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx lázeňská xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx zdravotní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost, xxxxxxxxx xxxxxx-xx xxx tato xxxxxxx, plnit xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxx termín, do xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx dostavit se xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti ošetřujícím xxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dne xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, pro xxxxxx xxx pojištěnec xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx42), x to xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx, uzná-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx neschopným xxxx ošetřující xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx"); xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnost,

m) xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §59 odst. 1 xxxx. x) xx x) x xxx, xx xxxxxx xxxxxxx, xx netrvají xxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) oznámit xxxxxxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx změnu xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx změnou diagnózy xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu nemocenského xxxxxxxxx porušení xxxxxx xxxxxxx xxxxx neschopného xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx v následující xxxxxxxx xxx xx xxx, kdy xx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx,

x) poskytnout xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx posuzování xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, zejména xxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx xx svém xxxxxxxxxx nebo xx xx tím účelem xxxxxxxx na příslušný xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x sdělit xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provést xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx kontroly xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx potřebné x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx včetně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnce x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx oprávněni kontrolovat xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx tiskopisu nástup x poskytování xxxxxxx xxxx, ukončení poskytování xxxxxxx xxxx dočasně xxxxx neschopnému xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx,

x) oznámit příslušnému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx zprávu o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnce x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx délce xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zprávu x xxxxxxxxxx stavu xxxxxxx práce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, kdy xx důvodný xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx dojde xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tiskopisy, xxxxx xxxxxxx pro xxxxx provádění pojištění, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, neumožnit xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx přístup xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx orgánem nemocenského xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ošetřujícího lékaře xxxx ztrátou, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přiděleného identifikátoru xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) vést xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx záznamů o xxxxxxxx xxxxxxxxx vyšetření x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx potřebné xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) sdělit písemně xxxx x elektronické xxxxxx neprodleně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §65 odst. 2 xxxx. x), x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx den xxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxx této xxxxxxx, x dále písemně xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx stabilizovaný x xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištěnou činnost, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 1 xxxx. x) a xx xxxxx předpoklad je xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zdravotních xxxxxx xxxxx §62,

w) xxxxxxxx xx stanovených xxxxxxxxx doklady xxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx §64 xxxx. 1 xxxx. p) x xxxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx důvodů, neboť xxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx xxxx ukončena xxxxx §59 xxxx. 1 xxxx. b), x x xxxxxx xxxx informace xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Ošetřující xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x), x), x), j), n), x) x x) x elektronické xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), g), x), x), x), x) x x) xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2, může xxx xxxxxx v písemné xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění; přitom xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx x předáním xxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx pojištění.

(4) Zaslání xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxxx lékař xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx po xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x), n), x) x x).

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx výpadek

a) xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx není xxxxx xxxxx uvedené x odstavci 1 xxxx. x), x), x), x), x), x) x x) xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx, xxx xxxxx není xxxxx vystavit x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 písm. x), x), x), x), x), x) x x), xxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxx.

§62

Povinnosti xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx obdržení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře podle §61 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxxx dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxx §59 odst. 1 xxxx. b) x xxxxxxxx, xx je xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxx nebude moci xxxxxxxxx dosavadní xxxxxxxxxx xxxxxxx x že xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx x provedení xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx xx xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zdravotních xxxxxx x vydat xx xxxxx do 7 xxx a x případě nutnosti xxxxxxxxx zdravotního xxxxx xx 15 dnů xxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx práce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dosavadní xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§63

Oprávnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxx xxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx požadovat

a) xxxxxxxxxx xxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxx stanovení a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnce x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a odbornosti xxxxxxxxxxxx lékaře x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx za uplynulý xxxxxxxxxx rok,

c) xxxxxxxxx xx zaměstnavatele o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x pracovních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x poskytovateli xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx na xxxxxxxxxx x dočasně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx subjektů xxxxxxxxx x xxxxx stanovené x xxxxxx xxxx xxxxxxxx nové ortopedické xxxx xxxxxxxxxxx pomůcky x xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxx vztahu k xxxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xx zprávu xxxxxxxxxxxx lékaře x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx neschopného xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx délce xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx oprávněn xxxxxx xxxxxxx práce neschopného xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 1 písm. x), xxx se x xxxxxxx termínu xxxxxxxx x provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx důvodů xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištěnou xxxxxxx.

Xxx 4

Povinnosti x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§64

(1) Pojištěnec, xxxxx xx dočasně xxxxx neschopný, xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) umožnit xxxxxxxxxxx xxxxxx nemocenského pojištění x x xxxxxxx xxxxxxxx x §65 xxxx. 2 xxxx. x) xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x poskytnout xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tak, xxx bylo možné xxxx kontrolu xxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx práce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vzniku dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx k ošetřujícímu xxxxxx xxxx x xxxxxx příslušného orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti,

d) předkládat xxxxxx příslušného orgánu xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xxxxxxxx xx kontrole xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu x dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx x za xxx účelem xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xx xxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx xx kontrole xxxxxxxxxx xxxxx §74,

f) xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx pojištění, popřípadě xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx kontroly dodržování xxxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnce, a xx nejpozději x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx po xxx, kdy se x xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx do xxxxxxxx termínu po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx kontrole dočasné xxxxxxxx neschopnosti [§61 xxxx. 1 písm. x)], xxxxxxxxx xxxxx-xx xx xxxxx důvody, xxxxxxxxx x ošetřujícím xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx termín,

h) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx uznání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx místo xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx x xxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře x povolení xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx x případech xxxxxxxxx x §56 odst. 3 xxxx xxxxx x třetí,

j) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti a x zaměstnavateli,

k) xxxxxxx x případě xxxxxxxx x §57 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxxxx lékaři xxxx, xx xxxxxx bude xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx ortopedické xxxx kompenzační xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx zda xx osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx zahraničním xxxxxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxx xxxx zaměstnavatelů, xxxxxxx xxxxxxx xxx zaměstnavatele x v xxxxxxx, xx x téhož xxxxxxxxxxxxxx vykonává více xxxxxxxxxx, sděluje xxxxxxx xxxxxxxxxx x téhož xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx potvrzení xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xx peněžitou pomoc x mateřství x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxx uznána xxxxxxx xxxxxxxx neschopnost xxxxx §57 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxx ošetřujícímu lékaři xxxxxxxxxxxxxx lékaře x xxxxxxx na xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatele x xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxx nebo identifikátoru xxxxxxxxxx x dočasné xxxxxxxx neschopnosti, x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), x xxxx xxxxxx xxxxxx a x xxxxxx xxxxxxx 14 kalendářních dnů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxxx-xx pojištěnci xx uplynutí xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx pracovní neschopnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx [§16 xxxx. b)], xxx v xxxxxx, xx které xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxx xxxxx příjem,

p) dostavit xx xx xxxxxxx xxxxx zaměstnavatele nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 7 xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx zajišťuje pracovnělékařské xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dosavadní xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx potřebnou x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx jeho dočasná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 1 písm. x).

(2) Xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx příslušný xxxxx nemocenského xxxxxxxxx, x xxx-xx o xxxxxxxxxxx, xxx příslušný xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Díl 5

Povinnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

§65

(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx a pracovních xxxxxxxxxx dočasně práce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) dát xxxxxxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx důvodnosti trvání xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx x xx kontrole xxxxxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v elektronické xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx pobytu xxxxxxxxxxx x době xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxx povolených vycházek,

c) xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx, popřípadě xxxxxx-xx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx započitatelný xxxxxx [§16 xxxx. x)], xxx x xxxxxx, xx xxxxx xx x době xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx povinnosti stanovené x §56 odst. 2 písm. x).

XXXXX III

POSUZOVÁNÍ XXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX DOBY

§66

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxx dočasně práce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podané xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění, xxx xxx očekávat, xx xxxxx pojištěnec xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§27), a xx x x xxxx než xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti.

(2) X xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stavu dočasně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpráv, nálezů x xxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx xxxxxx; ošetřující xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vyhovět ve xxxxx 8 kalendářních xxx xx doručení xxxx žádosti, nestanoví-li xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX X MATEŘSTVÍ, OTCOVSKÉ, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX OŠETŘOVNÉHO X VYROVNÁVACÍHO PŘÍSPĚVKU X TĚHOTENSTVÍ A XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pomoci x xxxxxxxxx

§67

Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x mateřství xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x tento xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx tiskopise, xx xxxxxxxxxx porodila, a xxx porodu, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx,

x) xxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedené x §61 xxxx. 1 xxxx. x) x x),

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx x xxxx xxxxxxx xxx závažné dlouhodobé xxxxxxxxxx [§32 xxxx. 1 písm. d)], xxx xxxxx by xxxx uznána xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xxxx pojištěnkou.

Xxx 2

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxxxx

§67x

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx je xxxxxxx

x) xx xxxxxx pojištěnce xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ze zdravotních xxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxx matky xxxxxx; x tomto xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxx přijetí x den xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §61 odst. 1 xxxx. x) a x).

§67x vložen právním xxxxxxxxx x. 330/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Xxx 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx ošetřovného

§68

Vznik a xxxxx xxxxxxx ošetřování xxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxx péče (xxxx xxx "xxxxxxx ošetřování"), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx

x) dítě xxxxxx 10 xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxx aspoň 10 xxx, xx xxxxxxx xxxx utrpěla xxxx x xxxx zdravotní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx osobou,

c) xxxx, která xxxxxxxx, xxxxxxxx x důvodu xxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x dítě xxxxxx 10 let, onemocněla, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xx situace xxxxxxx v §57 xxxx. 1 xxxx. x) nebo c) xxxx porodila, x xxxxx xxxxxx o xxxx xxxx pečovat.

(2) Xxxxxxx ošetřování začíná xxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Ošetřující xxxxx xxxx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxx dnem, x němž xxxxxxx xxxxxxxxxx zjistil.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx rozhodne x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, x xx dnem, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) jestliže xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx mladšímu 10 xxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx ošetřování x xxxxx xxxxxxx, x xx v den, xxxxx xx byl xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx prokázala xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx se x xxxxxx xxxxxxxx xxxx kontrole xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx tímto xxxx.

(4) Xxxxxxxxxx lékař xxxxxx na předepsaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx potřeby xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x potvrzení x xxxxxx xxxxxxx ošetřování. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx statistickou xxxxxx xxxxxxxx41) xxxx xxxx xxxx, z něhož xxx xxxxxxxx dovodit.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx pojištěnec xxxxxxxx vydání tohoto xxxxxxxxxx, xxxx ošetřující xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxx rozhodnutí x xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx právní předpis76) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx při nesouhlasu x rozhodnutím x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

§69

Povinnosti ošetřujícího xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx ošetřování x den, xxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nejméně xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxx xxxxxx xxxxxx potvrzení xxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxxxx dny xxxxxxx,

x) xxxx evidenci xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx potřeby ošetřování; xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 1 xxxx. x) přiměřeně,

c) předat xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x potřebou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx v xxx, xxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx kontroly posuzování xxxxxxx xxxxxxxxxx a xx tímto xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx předvolat xx xxxxxxxx,

x) rozhodnout x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §68 xxxx. 3 x xxx, xxx zjistil, xx xxxxxx potřeba xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxx pracovišti xxxx xx za xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tuto xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx potřeby xxxxxxxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zpráv xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx ošetřujícího xxxxxx xxxxxxx x §61 xxxx. 1 xxxx. x) x x).

§70

Povinnosti poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby k xxxxxxxxxx xxxxxxx péče xx zdravotnickém zařízení x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx (§40 xxxx. 3).

§71

Xxxxxxxxxx pojištěnce

Pojištěnec, xxxxx xxxxxx ošetřovné, xx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx potřeby xxxxxxxxxx, xxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx ošetřování ke xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§72

Oprávnění xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxx ke kontrole xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx, který xxxxxx ošetřovné, jeho xxxxxxxxxxxx. Xxx-xx zaměstnavatel xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx kontrole, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx této kontroly.

Díl 4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§72x

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx péčí se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, provádění opatření xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx stanoveného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx x vlastní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx x vlastní xxxxx se rozumí xxxxxxx péče spojená x podáváním jídla x xxxx, oblékáním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x pomocí xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx potřeby.

§72x

Xxxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x inkurabilním xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dnem, x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx.

(2) Ošetřující xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové péče xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jejího zákonného xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodne x xxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx ošetřované xxxxx x hospitalizace xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Nebylo-li xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x hospitalizace, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxx o vzniku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx 3 pracovních xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxx xx 8 xxx po xxx xxxxxxxxxx ošetřované xxxxx x xxxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx. Xx-xx ošetřovanou xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jejího xxxxxxxxx zástupce, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové péče xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx pro xxxxxxxxxxx stav xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxxxxxx xxxxxx, po vyšetření xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péče, xxxxx xxxxxxxxxx osoba, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx tento xxxxxxxxxx lékař xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx dlouhodobé xxxx xxxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx postup xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis76) o xxxxxxxxxxx specifických xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx-xx v xxxxxxx xxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx tato xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§72c

Průběh xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx lékař xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx péče, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osobu xx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx základě xxxxxxxxxx x xxxxxx potřeby xxxxxxxxxx péče xxxxx §72b xxxx. 2 xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx stanoví xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx termín xxxxxx xxxxxxxx kontroly. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx lékař xxxxxxxxxxxxx ambulantní xxxx xxxxxxxxx xx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§72x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 310/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 1.6.2018

§72d

Ukončení xxxxxxx dlouhodobé xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx končí nejdéle xxxxxxxxx podpůrčí xxxx xxxxxxx x §41e xxxx. 1.

(2) Ošetřující xxxxx poskytovatele zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxx x ukončení xxxxxxx dlouhodobé xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx ošetřované xxxxx již další xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxx, a xx xxxx, kdy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxx vyšetření, xxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx osoba nedostaví xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx trvání xxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxx podle §72c xxxx. 2, §72f xxxx. x) nebo x) nebo §72g xxxx. 1 xxxx. x) nebo se xxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxx x určeného xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vážných důvodů, xxx xxxxx xx x xxxx kontrole xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemohla xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx péče xx ukončí xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx ošetřovaná xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx dostavit xx kontrole xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §72c xxxx. 2, §72f xxxx. a) nebo x) xxxx §72g xxxx. 1 písm. x) xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxx vydá xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxx vyznačí den xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xx xxxxxx xxx nesouhlasu ošetřované xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx potřeby dlouhodobé xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xx použije zvláštní xxxxxx xxxxxxx76) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

§72e

Rozhodnutí x potřebě xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxx, které po xxxx trvání potřeby xxxxxxxxxx xxxx slouží xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx péče, xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxx x potvrzení x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vydává xxxxxxxxxx xxxxx xx předepsaných xxxxxxxxxxx. Část xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx statistickou xxxxxx xxxxxxxx41) xxxx xxxx xxxx, x xxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxx.

§72x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 310/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2018

§72x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jejího xxxxxxxxx zástupce, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxx §72b odst. 2 x na xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyznačit xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx5) ošetřované osoby, x xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx6) v České xxxxxxxxx xxxx obdobného xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx povinna xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx dlouhodobé péče x ošetřujícího lékaře xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx péče, a xx nejdéle do 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx ošetřované xxxxx, jejímu xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx určené ošetřovanou xxxxxx podle §72b xxxx. 2 xxxxxxxxxx x xxxxxx potřeby xxxxxxxxxx péče a xxxxxxxxx díly xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxx propuštění x xxxxxxxxxxxxx, x xxx xxxxx v xxxxxxx trvání poskytování xxxxxxxxxx péče, xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobě termín, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx se xx xxxxxxxx zdravotního xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ambulantní xxxx, x xx xxxxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxx propuštění, x xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxx,

x) odeslat příslušné xxxxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx díl xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxx, x xx xxxxxxxxxx třetí xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx, x xxxx xxxx rozhodnutí xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx ošetřované osoby, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx určené xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ošetřované xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové péče x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

§72x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob, x nichž rozhodl x vzniku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxx; xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §61 odst. 1 písm. b) xxxxxxxxx,

x) zaznamenat x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx ošetřované xxxxx xx své xxxx x xxx xxxxxxxxxx této xxxxx xx xxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxxxxx tiskopise xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby ze xxx péče x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx jiného xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx péče, x xx nejpozději v xxxxxxxx den následující xx dni, xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) posuzovat, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x vzniku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) potvrdit xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejméně xxxxxx měsíčně xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trvání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §72c odst. 1, x to ke xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo nejvýše 3 xxxxxxxxxx dny xxxxxxx; toto xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ambulantní xxxx příslušný xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx péče, xxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §72f xxxx. x),

x) stanovit xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx termín xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxx x xx xxxxx účelem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) rozhodnout x xxxxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §72d xxxx. 2, xxxxxxxx xxxxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxx podle §72d xxxx. 4 a xxxxxxxxxx osobě, jejímu xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx osobě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx předat,

i) xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu nemocenského xxxxxxxxx příslušný xxx xxxxxxxxx x vzniku xxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxx x ukončení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xx nejpozději xxxxx pracovní xxx xxxxxxxxxxx po xxx, x němž xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) poskytnout xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění při xxxxxxxx xxxxxxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx nebo xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx, x sdělit xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx požádání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x rozsahu, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx xxxx kontrolu xxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx posuzování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zpráv xxxxxxxxxx jinými xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedené v §61 xxxx. 1 xxxx. x) a x).

(2) Ošetřující xxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx inkurabilní stav xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, je xxxx povinen

a) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x inkurabilním xxxxx, xxxxxx zákonného xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péče x na rozhodnutí x xxxxxx xxxx xxxxxxx vyznačit xxx xxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxx podle §72b xxxx. 1 xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx značku xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx, že xx jedná o xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx5) xxxxxxxxxx xxxxx, x xxx-xx x xxxxxxx, místo xxxxxxxxx pobytu6) x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx a termín xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx ošetřované xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx osobě xxxxxx ošetřovanou xxxxxx xxxxxxxxxx o vzniku xxxxxxx dlouhodobé xxxx x příslušné xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xx x xxx, xxx xxxx xxxxxx.

Díl 5

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příspěvku x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

§73

(1) Poskytovatel xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx, že jsou xxxx důvody uvedené x §42 xxxx. 1 xxx převedení xxxxxxx xxxxxxxxxx, pojištěnky xx xxxxx devátého xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx zjistí tyto xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xx předepsaném xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx vyšetření xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tohoto rozhodnutí, xxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx činnost xxxxxxxxxxx xx služebního xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxx byla xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xx toto xxxxxxxxxx x xx xxxxx postup xx xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx76) x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

HLAVA V

KONTROLA POSUZOVÁNÍ XXXXXXXXXXX STAVU PRO XXXXX XXXXXXXXX

§74

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx lékařem xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx posuzování xxxxxxxxxxx xxxxx a dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx tomto xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx povinností ošetřujících xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu x xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, xxxxxxxx, potřeby xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx posuzování xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx lékařem xxxxxx nemocenského pojištění, x to xxxxxxxxx xx osobní xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; lékař xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxx xxxxx, v xxxxxxx případech xxxx xxxxxxxxxx posuzovaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx platí xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx posuzování potřeby xxxxxxxxxx péče.

(3) O xxxxxxxx xxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx stejnopis xxxxx xxxxxxxxxxxx lékaři.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx kontrole, xxxxxxx umožnit vstup xx své xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxxxxx dokumentaci.

(5) Na xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ošetřujícího xxxxxx x ošetřujícího xxxxxx x xxx xxxxxxx vyrozumí. Xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 3 xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxx důvody k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinen x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře xxxxxxxxxx 2 xxxxxxxx dny xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(7) Xx xxxxxx při xxxxxxxx posuzování xxxxxxxxxxx xxxxx pro účely xxxxxxxxx se zákon x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§75

(1) Xxxxxx-xx orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, rozhodne x xxxxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx potřeby dlouhodobé xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékař, x to na xxxxxxxxxxx tiskopise.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, který xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx pracovní neschopnosti, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo den xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, ne xxxx xxxxx než dnem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnci nebo xxxxxxxxxx osobě nebo xxxxxxxxx doručení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §74 xxxx. 2, xxxx xx prokázal xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxx této xxxxxxxx; to xxxxx xxxxxxx i xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx dni, kdy x xxxxx ukončení xxxxxxx.

§75x

(1) Nejpozději xx 30 dnů xxxx xxxxxxxxx podpůrčí doby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx průběh xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti pojištěnce xx účelem xxxxxxxx, xxx

x) xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx důvody xxx předpoklad, xx xxxxxxxxxx xxxxxx pracovní xxxxxxxxx x krátké xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxx stav xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění.

(2) X xxxxxxxxx zhodnocení podle xxxxxxxx 1 seznámí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx ho xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Pro xxxxxx zhodnocení zdravotního xxxxx x dosavadního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §74 xxxx. 2 x 4 obdobně. Xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx zaznamená xxxxxxxxxx xxxxx ve zdravotnické xxxxxxxxxxx.

§75x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 470/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

XXXXX XX

XXXXXXXX DODRŽOVÁNÍ XXXXXX DOČASNĚ XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§76

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění pověřenými xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx podnět x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx, je tento xxxxx xxxxxxx provést xxxxxxxx xx 7 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxx kontroly neprodleně xxxxxxxx xxxxxxx informovat.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dočasně práce xxxxxxxxxxx pojištěnce se xxxxxxxx písemný xxxxxx, xx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx práce neschopného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zasílá xxxxx nemocenského pojištění xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx práce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx lékaři x zaměstnavateli.

(3) Pověření xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnce xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx vydaným orgánem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(4) Provedl-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §56 xxxx. 2 písm. x) zaměstnavatel, xxxxx xxxxxxxx 2 obdobně x xxx, že xxxxxx xxxxxx zaměstnavatel xxx orgánu nemocenského xxxxxxxxx.

(5) Na xxxxxx xxx kontrole dodržování xxxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x kontrole xxxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX SLUŽEB X XXXXXXXXX A PRÁVNICKÝCH XXXX

§77

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx

x) provést xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx tomuto xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §64 xxxx. 1 xxxx. x), xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo kontroly xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx doby x vyšetření zdravotního xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x potřeby xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxx souhlasu xxxxx xxxxxxx v písmenu x) lékařské xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx zdravotního xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx žádost x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx nutnou xxxx xxxxxxxx lékaři xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxx xxxxxx orgánem xxxxxxxxxxxx pojištění, a xxxx-xx tato xxxxx xxxxxx, xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx, kdy obdržel xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxx xx výkony xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxx seznamem xxxxxxxxxxx xxxxxx x bodovými xxxxxxxxx43) a zvláštními xxxxxxxx předpisy44). Xxxxxx xxxxxxxxx ten, kdo xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxx. To xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx zdravotnické dokumentace xxxxx xxxxxxxx 2.

§78

Fyzické x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx prodej ortopedických xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx povinnost xxxxxx xx xxxxxxxx bezplatně xxxxxxxxx o lhůtě xxxxxxxxx x opravě xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxx, jež xxxx x xxxxxx xxxxxx x posuzování dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx podle §57 xxxx. 1 xxxx. x), ošetřujícímu xxxxxx xxxx příslušnému orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

HLAVA XXXX

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX POJIŠTĚNÍ PŘI XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXX POSUZOVÁNÍ XXXXXXXXXXX XXXXX PRO XXXXX XXXXXXXXX

§79

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx lékař porušil xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xx toto xxxxxxxx xx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §138 odst. 1,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnu xx xx, že ošetřující xxxxx porušil povinnosti xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxxx xx přikládá xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx České xxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx disciplinárního řízení x lékařem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx45); x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxx. O xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 1 měsíce xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnu na xx, xx

x) průměrná xxxx xxxxxx jedné xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxx odbornosti lékaře xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 6 xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx neschopností, o xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx trvání xxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx přes xxxxxxxxx xxxxxxx upozornění xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené x §61, 67 x 69.

§80

§80 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX NEMOCENSKÉHO XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXX X PROVÁDĚNÍ XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§81

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou

a) xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx46),

x) Xxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx47),

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) Ministerstvo xxxxxx,

x) Ministerstvo xxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx,

x) Xxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxx xxx zahraniční xxxxx x xxxxxxxxx.

Díl 2

Příslušnost xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

§82

Xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x Česká správa xxxxxxxxxx zabezpečení, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. x) xxxxxx 1, 3 xx 13 x 15 xx 22, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vazbě, (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxx") x x xxxxxxxxxx xxxxxxx v §5 písm. b),

b) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x vojáky x xxxxxxxx xxxx xxxxxx x záloze xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) Ministerstvo xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxx České republiky x xxxxxxxxxxx Hasičského xxxxxxxxxxx sboru České xxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xxx-xx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxx-xx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxx do xxxxx, xxxxx ve výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zařazené xx práce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxx"),

x) Generální ředitelství xxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x příslušníky Xxxxxxxxx inspekce bezpečnostních xxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) Úřad xxx xxxxxxxxxx styky a xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Vznikl-li nárok xx dávku v xxxxxxxx lhůtě, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx pojištění z xx pojištěné činnosti, x níž xxxxxxxx xxxxx plyne, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx 4.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x jako xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) až x) x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx z xxxx těchto xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx ty xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx příslušné x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx orgány xxxx přitom úkoly, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx práce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx povinnosti součinnosti xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx režimu xxxxx §64 xxxx. 1 xxxx. x) a xxxxxxxx náhrady.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx pracovní neschopnosti xxxxx §74 xxxx. 1 xxxxxxxxxx, xxxxx xxx příslušníkem x xxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trvá i xx xxxx skončení xxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru x ochranné xxxxx, x posuzování xxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (§66) x xxxxxx pojištěnce xxxxxxx xxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§83

Xxxxxx příslušnost okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení

(1) Xxxxxx příslušnost xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

x) pojištění xxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxx povinností zaměstnavatelů x xxxxxxxxx xx xxxx sídlem xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx toto xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx mzdové účtárny xxxx xxxxx zaměstnavatel xxxx xxxxxxx účtárnu; xxxxx xxxxxxxxxxxxx má xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx místní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxx mzdové xxxxxxx,

x) pojištění xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxx povinností x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx trvalého pobytu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx se místní xxxxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx6) x Xxxxx republice. Xxxx-xx xxxxx samostatně výdělečně xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, řídí xx xxxxxx xxxxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx výkonu samostatné xxxxxxxxx činnosti; je-li xxxxxxx míst xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x jejímž xxxxxx xxxxx prohlášení xxxxx samostatně výdělečně xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx posuzování xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx v §84 xxxx. 2 xxxx. a) bodě 5,

x) místem xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 2 písm. x) x odst. 3 xxxx xxxxx §64 xxxx. 1 xxxx. x), xxx-xx x xxxxxxxx dodržování xxxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnce,

c) místem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České republiky, xxxxxxxxx xxxxxx hlášeného xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx místem, xxx se na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nemá-li xxxxxxxxxx xxxxx trvalého pobytu xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx b),

d) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře, xxx-xx x xxxxxxxxx doby xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx dítěte xxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxx otcovské, xxxx xxx-xx x xxxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxx xxxxxxxxxx péče,

e) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nařídil xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx nárok xx nemocenské xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, určí xx xxxxxx xxxxxxxxxxx okresní xxxxxx sociálního zabezpečení xxxxx xxxxxxxx 1 xxx, jako xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x něhož vznikl xxxxx xx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), xxx-xx x přestupek xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx přestupek xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxx-xx o přestupek xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pojištěnce xxxx xxxx xxxxxxx osoby, xxx-xx x přestupek xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx fyzickou xxxxxx x nelze-li určit xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx x),

x) sídlem poskytovatele xxxxxxxxxxx služeb, jde-li x xxxxxxxxx spáchaný xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x přestupek xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou x xxxxx-xx určit xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) nebo x).

(5) Xxxxx-xx místní xxxxxxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 nebo xxxxx by xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx více xxxxxxxxx správ sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, která bude xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(6) Česká správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx místní xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatelů x xxxxxxxxx stanovenou podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx jinou xxxxxxx správu sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x delegaci xxxxx věty xxxxx xxx xxxxx jen xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, kterého xx xxxxxxxx týká; x xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x vyjádření xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxx tohoto řízení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xxx zahájená xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nelze podat xxxxxxx prostředky. Xxx xxxxx okolností, xx xxxxxxx bylo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx úředních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x České správy xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxx dnem, xx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx anebo xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 4 xx použije, xxxxxxxxx-xx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx.

HLAVA II

ÚKOLY X XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§84

Xxxxx xxxxxxxxx správ xxxxxxxxxx zabezpečení

(1) Xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx úkoly xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx nejde x xxxxx, které při xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x to:

1. x xxxxxx, trvání a xxxxxx pojištění, vznikl-li xxxx x xxxxx xx pojištění,

2. x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx výplaty xxxxx x o xxxxx xxxx dávek,

3. o xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx,

4. o výplatě xxxxxxxxxxxx po uplynutí xxxxxxxx doby,

5. x xxxxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx ošetřování xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x případech xxxxxxxxx x §75 xxxx. 1,

6. x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

7. o xxxxxxxxxxx,

8. x xxxxxxx xxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx,

x) vyplácejí xxxxx xx stanovených termínech,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx výši dávky, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x době, xx xxxxxx byla xxxxx vyplacena, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx přeplatku xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx povinen xxxxxxx x xxxxxx zpětného xxxxxxxx starobního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x období, xx xxxxx byl xxxxx přeplatek xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §124 xxxx. 8,

e) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx pojištění xxxxxxxxx, xxxxxx evidence xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx dob a xxxxxxx podkladů xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx práce neschopných x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx dávek xxxxx xxxxx dávek,

g) xxxxx evidenci rozhodnutí x porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékařům nahlížet xx xxxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x plnění povinností xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx osob uložených xxx xxxxx zákonem,

j) xxxxxxxxxx dodržování xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx ženě, xxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx písemně xxxxxxxxxxxx lékaře x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx x xxxxx 180 xxx, x xx xxxxxxx 15 xxx xxxxxx, a xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zaměstnavatele x xxxxxxxxxx, jemuž se xxxxxxxxx nemocenské, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x délce 380 xxx, x to xxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxx; pojištěnce xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx něj xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x podmínkách xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx podpůrčí xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x zahraniční xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xx nejpozději xx patnáctého xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx účast xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x pojištění,

p) xxxxxxxx ošetřujícímu xxxxxx, xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx končí xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx o xxxxxxxx xxxxxxx starobního xxxxxxx xxx dne, xxxxx xxxxx do doby xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx pojištění,

r) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx uplynutí podpůrčí xxxx v případech xxxxxxxxx v §82 xxxx. 4, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) předávají Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx potřebné k xxxxxx registru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění (dále xxx "registr pojištěnců") x registru zaměstnavatelů,

t) xxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx úrazu xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx nemocenského; xxxx potvrzení vystavují xxxxxxx správy sociálního xxxxxxxxxxx xxx na xxxxxx příslušného služebního xxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx nevznikl xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §41a xxxx. 4,

x) xxxxx evidenci xxxxxxxxxxxx lékařů x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx spadají xx jejich xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §83 xxxx. 2 xxxx. x) x x).

(3) Xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx vedení evidence xxxxxxx xxxxx neschopných xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby v xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §39 ze xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotního stavu xxx účely pojištění x vedou xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaři xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §56 xxxx. 3 xxxx xxxxx x xxxx. 6 x §57 xxxx. 3 x 5; xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx předchozího xxxxxxxx neprodleně zaznamenávají xx registru xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx posuzování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ošetřujícími xxxxxx xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx, potřeby xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti ošetřujícími xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx udělených xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx efektivního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění,

g) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x správnímu xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx38), xxx xxxxx řízení x návrhu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podkladů xxx xxxx xxxxxx, x xx xx jejich xxxxxx,

x) xxxxxxxx vyšetření xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxx ošetřované xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xx-xx to xxxxxxxx xxx posuzování xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx pracovní neschopnosti xxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxx,

x) xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx doby,

j) xxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x případech xxxxxxxxx x §82 xxxx. 4,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §75 odst. 1, x to xx předepsaných tiskopisech;

tyto xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedoucím xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x výkonu xxxxxx služby xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§85

Úkoly Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxx x kontroluje xxxxxxx okresních správ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx pojištění, x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx soudem x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, jde-li x zaměstnané osoby x osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) vede xxxxxxx zaměstnavatelů xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx tiskopisů předepsaných xxxxx xxxxxx xxxxxx x poskytuje xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nemocenského pojištění, xxxxxxxxxxx lékařům a xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx tiskopisy používají,

g) xxxxxxxxx plnění úkolů xxxxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx x mezinárodních xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx schopnost xxxxxxx xxxxx neschopných xxxxxxxxxx xx uplynutí podpůrčí xxxx a xxxx xxxxx xxxxxxx x §84 xxxx. 3 xxxx. x) x x) xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxx Xxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§86

Úkoly xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx své xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pojištění xxxxxxxxxxx osob xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx orgánu nemocenského xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx, které xxx tomto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx útvary, xxxxxxx a ústavy xxx výkon zabezpečovací xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx své xxxxxxxxxx

x) plní xxxxx xxxxxxx v §84 xxxx. 2 xxxx. x), g), x), x) x x),

x) xxxxx xxxxxxx služebních xxxxxx,

x) vedou xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx x odsouzené xxxxx,

x) xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx útvarů x pojištění,

e) plní xxxxx uvedené x §84 xxxx. 3 xxxx. a) až x) x x) x x §85 xxxx. 1 xxxx. x) a x); xxxxx xxxxxxx v §84 odst. 3 xxxx plnit pouze xxxxx,

x) přijímají rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, rozhodnutí x ukončení xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, potvrzení x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx podávat xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx xxxxxxxx útvar x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nároku xx nemocenské a xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§87

Úkoly Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí

Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxx x xxxxxxxxxx výkon xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx x Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ke služebním xxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx pojištění,

d) xxxxxxx xxxxxx vynakládání xxxxxxxxxx xxxxx určených na xxxxxxxxx.

§88

Xxxxxxxxxxxx tvrdostí

Ministři práce x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x vnitra, xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel, xxxxxxx Xxxxxxxxx inspekce bezpečnostních xxxxx, xxxxxxx Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x oboru xxx xxxxxxxxxx o odstranění xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§89

(1) Orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců na xxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxx výši a xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, aby xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx, xxxx xxxx x výplatu,

d) zaměstnavatele, xxxxx zaměstnává xxxx xxx 26 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, osobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnou x xxxxxxxxxxxx zaměstnance, xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, dostavili x určeném termínu xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxxx xx místo určené xxxxx správou; xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 26 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, xx pro tyto xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx dni xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 26 těchto xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx poštovní xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx dávek, xxxxxxx xxxx, xxx x x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, aby doložil xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx, xxx x x jaké xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx.

(2) Lhůtu ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx lhůta xxxxx být kratší xxx 8 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx ke xxxxxxx xxxxxx povinností.

§90

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x hlášení, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx a způsob xxxxxx předložení x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx rozhodné xxx xxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxx x výplatu, x xx xxxxxx xxxxxx xxxx pojistného xx xxxxxxxx zabezpečení x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx se zaměstnavatelem xxxxx xxxxx xxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx x §94 xxxx. 1 x 2,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx ošetřování a xxxxxxx dlouhodobé péče xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vyjádření x xxxxxxxxx způsobilosti dočasně xxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnce xxxxxxxxx dosavadní zaměstnání; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Rejstříkem xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx nemocenského podle §31 x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §126.

§91

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxx oprávněni xxxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx tímto xxxxxxx; x odstranění xxxxxxxxxx nedostatků xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nápravná xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx ve stanovené xxxxx.

(2) Xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxx nemocenského pojištění xxxxxxxxxxx kontrolu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx vydaným xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu77) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnavatelům x xxxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxx 2

Úkoly dalších xxxxxx

§91x

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx podat též x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx47a).

§91b

Osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx za xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x pojištění x xxxxxx Xxxxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx do paušálního xxxxxx.

§91x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 540/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxx 3

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx x plnění xxxxx x xxxxxxxxx

§92

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx se xxxxxxxxx xx registru xxxxxxxxxxxxxx (§93 a 123),

b) xxxxxxxx útvary,

c) xxxxxxx x xxxxxx pro xxxxx zabezpečovací detence, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx zaměstnavatelů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx u

a) zaměstnanců x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxxxx, x němuž xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx zaměstnanců xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úřad, v xxxx xx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx členy, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,

x) zaměstnanců xxxxxxx na základě xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo dohody x xxxxxxxxx práce xxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx tuto xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vztahu xxxxxxxxx xxxxx cizích xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnavatel, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členěných xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx Poslanecké sněmovny Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny x x xxxxxxxx Xxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxx vlády xxxxx, xxxxx členům xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x členů Xxxxxxxxxx kontrolního úřadu Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx Xxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx Rady xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx Xxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ústav pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx režimů, xxxxx Xxxxxxx rozpočtové xxxx Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx rady x x xxxxx Rady Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřad,

l) xxxxxxxxxx arbitra x xxxxxxxx xxxxxxxxxx arbitra Xxxxxxxx finančního xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x zástupce Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Kancelář Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. x) xxxx 11 správní xxxx nebo právnická xxxxx uvedená x xxxxx xxxxxxxxxx anebo xxx, xxx xx x xxxx vykonávajících xxxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby právnická xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vyplácí xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) osob xxxxxxxxxx x osob x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx13),

x) xxxx uvedených x §5 písm. x) xxxx 15 xxx, xxx něhož xxxx xxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx,

x) likvidátorů ten, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z činnosti xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. a) xxxx 18 xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxx v §5 xxxx. x) xxxx 20 tato xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx x §5 písm. x) xxxx 21 xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. x) plní x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. x) xxxx 22 xxx, xxx zaměstnává xxxx zaměstnance.

Oddíl 2

Úkoly xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx registru xxxxxxxxxxxxxx

§93

(1) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, xx povinen xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx 8 kalendářních xxx xx xxxxx xxxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx xx registru xxxxxxxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx též xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx má vedeny xxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx uvést xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx adres x xxxx, které xxxx xx ně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zaměstnavatele. Xxxxxxxx zaměstnavatel, který xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle věty xxxxx, xxxxxxxxxx zaměstnance, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx rozsahu xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx, x x průběhu xxxxxx xxxxxxxxxx vznikne tomuto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nejpozději xx 8 kalendářních xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx lhůtě uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx registru xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx svou xxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxx tiskopise xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx organizační xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx xxxxx zaměstnanců, xxx které xxxxxx xxxxxxx vede xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxx mzdová xxxxxxx zřízena xx xx podání přihlášky xxxxxxxxxxxxxx xx registru xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, běží xxxxx 8 xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx přihlášení xxx dne jejího xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, x xx do 8 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx, kdy změna xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x to xx 8 xxx ode xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxx xxx další xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx48). Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx x živnosti xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, která byla xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx x projednání xxxxxxxx je povinna xxxxxxx xxxxxxx do 30 xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx osoby a xxx xxxxxxxxxxx x xxxx živnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx49).

(4) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zaměstnavateů, a xx xx 8 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx přestal xxx zaměstnavatelem. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx odhlásit xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, a xx xx 8 kalendářních xxx xxx dne xxxx zániku. X xxxxxxx xxxxxx zaměstnavatele xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx byl ke xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx likvidací, xxxxxxxx zaměstnavatele na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx 8 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxx xxxxxx.

(5) Při zrušení xxxxxx účtárny, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xx 8 kalendářních xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxxx a jejich xxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx druhé a xxxxxxxx 2 xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxx jen xxxxx xxxxxxx účtárnu, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 7 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 5 xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§94

(1) Zaměstnavatel je xxxxxxx xxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx adresu xxxxxxx touto správou xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, které xx založilo xxxxx xx xxxxxxxxx, x xx xx 8 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxx zaměstnání xx zaměstnancem, a xx xx 8 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx skončení doby xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx výkonu xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx do 8 kalendářních dnů xxx dne zahájení xxxx skončení xxxxxx xxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x zaměstnance xxxxxxx na základě xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx, oznamuje zaměstnavatel xxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx xx zaměstnání xx xxxxx 20. xxxxxxxxxxxx dne kalendářního xxxxxx následujícího po xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx tomuto xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx, x vznikla-li xxxxxx xxxxxxxxxxx účast xx pojištění xx xxxxxxx postupu podle §7 odst. 3 x §7a xxxx. 2 xxxxx věty xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx doba xxxxxxxxxx xxxxxxxx, do 20. xxxxxxxxxxxx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx měsíci, v xxxx byl xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx pojištění; xxxxxxxx tento xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx dávky xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx oznámení xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx tohoto zaměstnance x dávku xxxxx §97 odst. 1 xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §97 odst. 2. Xxxxxxxx by xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnání xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx zaměstnavatel xxx skončení xxxx xxxxxxxxxx těchto zaměstnanců xx xxxxx stanovené xxx oznámení xxx xxxxxxx xxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx.

(2) Zaměstnavatel xx xxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx změnu xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx o nástupu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xx do 8 xxx ode xxx, xxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Zaměstnavatel xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jinou lhůtu xxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxxxx 1 x 2. Xxxx dohodu xxxx xxxxxxx vypovědět xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx měsíci, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x oznámení o xxx xxxxxxx zaměstnance xx zaměstnání (xxxxxxxx xxxxxx práce xx xxxxx České republiky x xxxxxxxxx zaměstnance) xxxxx odstavce 1 xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§122).

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx též údaje xxxxx §42 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx potřebné xxx xxxxxxxx x poskytování xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§95

(1) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx zaměstnancích xxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tyto xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, datum x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, den xxxxxxx do zaměstnání x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxx práce, xx-xx xxxx místo xxxxxx v cizině, x x tom, xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povinně xxxxxxx důchodového xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, x xxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx důchodového xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx je xxxx xxxxxx zaměstnavatelem xx xxxxxxxx této xxxxxx xxxx xx jejího xxxxxx, též xxxx x xxxxx a xxxxxx cizozemského xxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x x smluvního xxxxxxxxxxx též xxxxxxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, jakož x xxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxxx výkonu xxxxx xxxxxxxxx zaměstnance xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) výši xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) započitatelného příjmu,

c) xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx jednotlivá xxxxxx (xxxxxxxx) období,

d) dobu xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx doby zaměstnání, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §39 (xxxx o xxxx xx xxxx xx 10 let), dobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x rodičovské xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx omluvené xxxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxx xxxxxxxxxx volna xxx xxxxxxx příjmu, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx volno xxxxx, x dny xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, x níž xx nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx ošetřovného,

e) neomluvené xxxxxxxx xxx zaměstnance, xxxxxxxxx jejich části,

f) xxxxxx, xxx zaměstnanec xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx důchod, x xx xxx xxx xxxxxx, plátce xxxxxx xxxxxxx, x je-li xxxxx důchod xxxxxxx xx státu, x xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvu x sociálním xxxxxxxxxxx, xxx záznam x xxx, x jakého xxxxx je tento xxxxxx pobírán x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx okresní správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, x níž xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zaměstnanec xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x cizině.

(2) Zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a) až x) s tím, xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx uvedená x odstavci 2 xxxxx xxx pro xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xx registru xxxxxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx je z xxxxxx xxxxxxxx odhlášen.

§96

Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx záznamy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §95 po dobu 10 xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po roce, xxxxxxx xx týkají, xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx uschovací xxxx. Xx xxxxxxx x xxxxxx skutečnostech se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a záznamy x evidenci docházky xx práce, xxxxxx xxxx pracovního xxxxx xxx náhrady xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, jde-li o xxxxx xxxxx §4 xxxx. b) xx x), x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxx xxxxx §97 odst. 1 xxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx lhůty xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxx xxxxxxx záznamů x xxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx záznamy uloženy.

§97

(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx podklady xxxxxxxx xxx stanovení xxxxxx xx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x údaji potřebnými xxx xxxxxxx dávek xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx x podklady xxxxx xxxx první xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx do elektronické xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedeným v §162 xxxx. 1; xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx platí xxxxxxxxxx §162 odst. 2 písm. x) x xxxxx xxxx xxxxx za xxxxxxxxxx x §162 odst. 3 xxxx. x) xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx na elektronickou xxxxxx xxxxxxx okresní xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx. Xxx-xx x žádost x otcovskou, předává xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx doby xxxxx §38b, x xxx-xx o žádost x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx žádost xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle §40 xxxx xx vydání xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx ošetřování podle §69 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podklady potřebné xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx a xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx nebo xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx odměny xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx prvních 14 xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx elektronickou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx platí odstavec 1 xxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx.

(4) Údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx; xxxxxx údaji se xxxxxx vyměřovací základy xxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §18 odst. 2 x vyloučené xxx xxxxxxx x §18 xxxx. 7. Xxxxxx xxxxxx pěstouna, xxxxx xxxxx pečující x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx předcházející xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx x xxx vznikla xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx u xxx xxxxxxx sociální xxxxxxx.

(5) Zaměstnavatel xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pracovní den xx xxx, xxxxx xx určen xxx xxxxxxx mezd x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx §44 xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v těhotenství x xxxxxxxxx, a xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx aspoň xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 1 až 3; xxxxxx údaji se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx část, x počet dnů xxxxxxx x §43 xxxx. 2.

(6) Je-li x zaměstnance nařízen xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxx xxx provádění xxxxxx x dávek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, sdělení xxxx dosud xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx86) xxxx být xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx srážena87). Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx předal xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxx trvá, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx zaměstnavatel xxxxxx předávat xxxxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx z prokazatelných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 x 2 v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, může xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Ustanovení §61 odst. 5 xxxxx xxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx uvedené v xxxxxxxxxx 1 až 7 xxxx xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, povinny xxxxx xxx v případě xxxxxxx osob, které xxxx zaměstnanými osobami x xxxxx na xxxxx uplatňují x xxxxxxxx xxxxx.

§98

(1) Zaměstnavatel je xxxxxxx xx žádost xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx potřebné údaje xxx provádění xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x nich xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §89 xxxx. 1 xxxx. a), a xx xx lhůtě 8 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Zaměstnavatel je xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x nápravě uložené xxxxxxx správou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 26 zaměstnanců xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povinen na xxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení, xxxxxxxxx na jiné xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx den za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx z vážných xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxx xxx na xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx vedeni x xxxxxxxx zaměstnavatelů.

§99

(1) Má-li xxxxxxxxxxxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxx účtáren, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx každá xxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx vede evidenci xxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx zaměstnavatele xxxxxxx x §94 xx 97 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnanců.

§100

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xx vlastní xxxxxxx.

Xxxxx 3

Úkoly xxxxxxxxxx xxxxxx

§101

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx v pojištění xxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x dávky x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xx dávky x jejich výplatu, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgány [§86 xxxx. 2 xxxx. x)],

x) vyplácejí dávky xx xxxxxxxxxxx termínech, x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žádost x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (odstavec 2 xxxx druhá) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služebnímu xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x přeplatku xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx podklady xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) vydávají xxxxxxxxxxxx spolu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx o druhu xxxxx, xxxxx výši xxxxx, výši denního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx zaměstnavatelé xxxxx §95 odst. 1, s tím, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx x podpůrčích xxxxxx, x evidenci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §84 xxxx. 2 xxxx. x), x), x), x x) x §96 x ve xxxxxx xx služebnímu orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxx v §98 odst. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx termíny pro xxxxxxx dávek a xxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx před výplatním xxxxxxxx mají být xxxxxxxxxx doklady xxx xxxxxxx dávky.

(2) Služební xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx na dávku xxxxxxx, x snižuje xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, změní-li xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx výši. X xxxxxxx, kdy má xxxxxxxx útvar xxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx splněny, anebo xxxxxxxxxx nesouhlasí s xxxx dávky, s xxxxx její xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx dávky xxxx xx zastavením xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx potřebné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x dávce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle věty xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxx xxxxx potřebné xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx na dávku x její xxxxxxx x výše xxxxx.

Xxxxx 4

Xxxxx xxxxxx x ústavů pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§102

Xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v pojištění xxxxxxxxxx uvedené v §101 xxxx. 1 x 2 x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §101 xxxx. 3 obdobně xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxxxxxx pojištěnců

§103

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x dávku xxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx, xx povinen

a) xxxxxxxxxx skutečnosti, xx xxxxxxx xxxxxx účast xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x dávce, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx doklady, xxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx útvaru, xxxxxxx xxxx ústavu xxx xxxxx zabezpečovací xxxxxxx xxxxxxxxxx vysvětlení x xxxxx,

x) ohlásit xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, věznici xxxx ústavu xxx xxxxx zabezpečovací xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx, pro trvání xxxxxx xx xxxxx, xxx xxxx dávky xxxx její výplatu, x xx xxxxxxxxxx xx 8 xxx xxx xxx, kdy xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) umožnit xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, služebnímu xxxxxx, věznici nebo xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx detence xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx,

x) sdělit xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jen xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx zaměstnání (§28 xxxx. 2) xxxx xx xxxx, xxxxx xxxxx výlučně xx období školních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx služebnímu útvaru xxxxxxxxxx, xx je xxx xxxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxx samostatně xxxxxxxxx činnou,

f) oznámit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx-xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dlouhodobé xxxx ošetřovanou xxxxxx xxxxx §41b odst. 5,

x) předat pojištěnci, x xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx, nárok na xxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx výplatu, xx povinen xxxxx xxxxxxx, a xx xx xxxxx xx 8 xxx xx xxxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx xxxxx delší.

(3) Xxxxxxxxxxx je povinen xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §95, popřípadě x xxxxxx údajích xxx předložit xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx věty xxxxx xxxxx obdobně xxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx smluvnímu zaměstnavateli.

§104

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx evidence x xxxxxxxxxxxx podle §122 xxxx. 3, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx předložit xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x pojištění xx předepsaném xxxxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx správu sociálního xxxxxxxxxxx, popřípadě jiné xxxxxx xxxxx, za xxxxxx provedení kontroly xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, pokud se xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx, xxxxx podle §95 odst. 1 xxxx. x), x xx xx xxxxx xx 8 xxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) a x §103 xxxx. 1 xxxx. a) xx d) x xxxx. 2; xxxx xx xxxxx zaměstnanec xxxxxxx oznámit okresní xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnání xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pojištění.

(3) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxxxxx xxxx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx hlášeného pobytu xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx50), x to xx 30 xxx ode xxx zahájení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx 5

Xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxx

§105

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xx povinen na xxxxxxxxxxx tiskopisu xxxxxxxx xxx xxxxx výplaty xxxxx x poskytování xxxxxxx xxxx, platu xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxx) xx xxxx xxxxxxx 14 kalendářních xxx xxxxxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §16 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx části xxxxxx xxxxxxxxx předat xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejpozději x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx dni, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx povinnost. Trvá-li xxxxxxxxx xxxx xxx 14 xxxxxxxxxxxx dnů, xx xxxxxxx potvrdit xxxx xxxxxx xxxx xx 14. xxxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxx §61 xxxx. 1 písm. x) xxxxx zde xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx obdobně xxx xxxxxxxxxxxx lékaře, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx51) posuzuje xxxx xxxxxxx karanténu.

§106

Zařízení xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx x §39 odst. 1 xxxx. x) xxxx 1 jsou xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx ošetřovného xxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx uzavření.

§107

Držitel xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx [§89 xxxx. 1 xxxx. x) x odst. 2]; xx platí xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx [§89 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2].

XXXXX III

VYPLÁCENÍ DÁVEK

Díl 1

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

§108

(1) Dávky xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx služební xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx detence, xxx-xx x odsouzené xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, služební xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyplácejí xxxxx xxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx událost xxxxxxx x době xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx, xxxxx byly pojištěnci xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 a xxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx x ochranné xxxxx.

(3) Služební útvary xxxxxxxxx xxxxx xxx x případě uvedeném x §82 xxxx. 3.

Xxx 2

Uplatňování xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx

§109

(1) Xxxxx xx xxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x nařízení xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx veřejného zdraví xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to x

1. xxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxx, trvá-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx,

2. xxxxxxxxxxx, s výjimkou xxxxxx z povolání x xxxxxx x xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx činné xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx, xx xxxxxx xx xxx dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušníkovi xxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxx x xxxxxxxx, trvá-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx déle xxx xxxx, po xxxxxx xxx dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx karanténě xxxxxx vojáku z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx vojenské xxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx karanténa xxxx xxx xxxx, po xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx náleží vojáku x xxxxxx xxxxxx;

xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vzniku xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx za xx, xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx nemocenského xxxxxxx,

x) xxx-xx o dávku xxxxx §4, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxx xxxxxxxx osobou, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dávku x xxxx výplatu; xxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx převzetí xxxxxxxxxx (xxxx) xxxx xxx xxxxxxxxx též zaměstnancem, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx (xxxx) xxxxxxx. Xx-xx předepsán xxx xxxxxx tiskopis, xxxx xxx xxxxxx podána xx xxxxx tiskopisu.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx-xx o xxxxx xxxxx §4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

1. x xxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, x výjimkou zahraničních xxxxxxxxxxx,

2. x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx osobami, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx na xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zanikl, x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. x služebního xxxxxx, xxx-xx o příslušníky,

4. x věznice xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x odsouzené xxxxx,

5. xxxxx xxxx 1 xx 4, xxxxxx-xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx uplatňují-li xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §51 odst. 1.

(3) Xxxxx na xxxxxxx nemocenského se xxxxxxxxx

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx ošetřujícího xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) při karanténě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx nemocenského xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx ošetřujícího xxxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx karantény,

c) xxx stanovení výše xxxxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 2 též xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dobrovolných xxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného systému x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §29 xxxx. 2.

(4) Nárok xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx, potvrzením xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §32 odst. 1 písm. x) xx x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxx pomoci x xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx skutečnosti, a xx

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§38) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx péče xxxxxxxxxxx xxxx rodičů,

2. písemnou xxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 písm. x), xxxx

3. lékařským xxxxxxxx52) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx jí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §57 xxxx. 1 xxxx. x).

(5) Nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §39 xxxx. 1 xxxx. a) a x xxxxxxx uvedeném x §39 xxxx. 1 písm. x) xxxx 3 x xxxxxx, xx xxxxx, xxxxx o dítě xxxxx pečuje, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, rozhodnutím xxxxxxxxxxxx lékaře x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx tiskopise. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxx potřeby ošetřování, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře na xxxxxxxxxxx tiskopise x xxxxxx xxxxxxx ošetřování xxxx xxxxxxxxxxx ošetřujícího xxxxxx x ukončení xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx tiskopise. Stavění xxxx xxxxxxxx doby xxxxx §40 xxxx. 3 xx prokazuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx o přijetí x poskytování xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx uvedených x §39 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx potvrzením xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx, x xxxxx xxxx xxxx jinak xx, xxxx školy, xxxxxx xx žákem, x xxxxxx xxxxxxxx xx základě nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxx. Pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx tiskopise trvání xxxx ukončení xxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §39 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 2 x x xxxxxxx xxxxxxxx x §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3 x xxxxxx, xx xxxxx, která x xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx karanténa, potvrzením xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xx předložením xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného zdraví xxxx xxxxxxxxxxxx lékaře xx předepsaném xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx karantény,

d) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx) xxxxx písmen x) až c) x xxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx uvedeno, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx), od xxxxxxx dne xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx (xxxx) xxxxxxx.

(6) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx uplatňuje na xxxxxxxxxxx tiskopise x xxxxxxxxx souhlasu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x x xxxxxxxxx xxxxx §41a xxxx. 4 nebo xxxx. 5 osvědčením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx období xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x to xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ukončení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxx xx výplatu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v těhotenství x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx x tom, že xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx zakázána xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx devátého měsíce xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx; xx xxxxx obdobně, xxxxx-xx xx o xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x dosavadního služebního xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx služby xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx do konce xxxxxxxx měsíce xx xxxxxx a ženám, xxxxx xxxx,

x) rozhodnutím xxxxxxxxxxxx lékaře na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx převedení xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x důvodu, že xxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxx, ohrožuje její xxxxxxxxxxx, xxxxxx, mateřství xxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx xxx příslušnici xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx potřebné xxxxxxxxxxx, x to potvrzením xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxx den, xxx xxxxx x xxxxxxxxx pojištěnky na xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx místo) x xxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx. Pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x mateřství xx xxxxxxxxxx kalendářní xxxxxx je dále xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx dnů uvedený x §43 xxxx. 2, x to xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (§97 xxxx. 1 x xxxx. 4).

(8) Xxxxx xx xxxxxxx otcovské xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxxxx otcovské x xxxxxxx xxxxxxxx x §38a odst. 1 xxxx. x) je xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxx do xxxx, rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx (§38d). Xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx uvedeném x §38b xxxx. 2 xxxx xxxxx je xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osvědčit dobu xxxxxxxxxxxxx dítěte ze xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx dítěte a xxx xxxxxxxxxx dítěte x hospitalizace, které xxxxxxx do xxxxxx 6 xxxxx xxx xxx narození xxxxxx.

(9) Xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx, xx žádost x dávku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) se považuje xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §97 xxxx. 1; xx platí xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) x odstavců 4 xx 8.

(10) Xxx xxxxx uplatňování nároků xx dávky xx xx předepsané xxxxxxxxx xxxxxxxx též xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx využívané pro xxxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§109x

Xxxxxxxxx x trvání xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o trvání xxxxxxx xxxxxxxxxx péče xx dobu po xxxxxxxx zaměstnání a xxxxxxxxxx o ukončení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx, potřeba xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx zaměstnání, xxxx pojištěnec podat xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx místně xxxxxxxxx podle §83 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §83 xxxx. 5 xxxx 6.

Díl 3

Xxxxxxx dávek

§110

Způsob xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xx vyplácejí xx xxxxxxx xxxxxxx uvedených x §109.

(2) Xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, ošetřovné x xxxxxxxxxx ošetřovné se xxxxxxxxx za xxxxxx, xx které xxxx xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx kalendářního xxxxxx; xx-xx xxxxx pro xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx osvědčit potřebné xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx se xx osvědčení těchto xxxxxxxxxxx. Pokud xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx celý xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx část, xxxx-xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jen xx xxxx xxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xx nemocenské x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx celý xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx nemocenského.

(3) Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 1 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dni, x xxxx xxx xxxxxxxxx doklad xxx xxxxx xx výplatu xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx-xx xxxxxxx dávek xxxxxxx správa sociálního xxxxxxxxxxx. Xxxx lhůta xxxxxx po xxxx, xx xxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx podle §109 xxxx. 1

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx, ve xxxxxxx se xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xx stanovených xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx útvary, xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx detence, xxxx-xx plátcem xxxxx xxxx útvary, věznice x xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx okresní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx u xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx republice nebo xx vyplácejí x xxxxxxxxx prostřednictvím držitele xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení xxxxx xxxxx vyplácet xxxxxxxxxxxxxxx xxxx České xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x žádosti x xxxxxxx dávky xxxxx, xxxxxx x uvedených xxxxxxx má xxx xxxxx xxxxxxxxx; v xxxxxxx poukazování xxxxx xx xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx sdělit xxxxx svého xxxx. Xxxxxxxxxx se zaměstnanci xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mzda, xxxx xxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, plat xxxx odměna v xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx držitele poštovní xxxxxxx xx ciziny xxxx xx ciziny xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxx, xxxxx xxxx; xxxxxxxxxx §111 odst. 2 xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx zaměstnanec platí xxxxxxxx na xxxxxxxxx, x xx xx xxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx uvedenou x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx samostatně xxxxxxxxx činná xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxx služebními xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx detence xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx plat, a xxxxxxxx pojištěncům xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Požádá-li xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx výplaty xxxxx, xx její plátce xxxxxxx provést xxxxx xxxxxxx výplaty dávky xx xxxxxxxxxxx možného xxxxxxx výplaty xxxxx.

(8) X xxxxxxx výplaty xxxxx v hotovosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§110a

Výplata nemocenského x xxxxxxxxx výši

V případě xxxxxxxxx, že si xxxxxxxxxx xxxxxxxx dočasnou xxxxxxxx neschopnost x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §31, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx stanovené xxxxx §31 do xxxx, xxx bude xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx xxxxxxxxx, nemocenské xx doplatí. Xxxxx xxxxxxx x §46 xxxx. 2 větě xxxxx xxxxx ode xxx xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §31.

§110a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 259/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.2.2018

§111

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx

(1) Xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, se xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Nemocenské se xxxxxxx xx ciziny, xx-xx zaměstnanci do xxxxxx xxxxxxxxx mzda, xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, nebo xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §110 xxxx. 5.

(2) Dávky xx vyplácejí do xxxxxx jen na xxxx pojištěnce x xxxxx x za xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx stanovení těchto xxxxxxx.

§112

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx vážných xxxxxx xxxxxxxx nárok xx výplatu xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. S xxxxxxxxxxx zvláštního příjemce xxxx souhlasit xxxxxxxxxx x osoba, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xx nevyžaduje, xxxxx vzhledem ke xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx ošetřujícího xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjemce. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx účely xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle správního xxxx52a).

(2) Zvláštní příjemce xx povinen xxxxxxxx xxxxx xx výplatu xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxx-xx xxxxxxxxxx takový xxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx na žádost xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, podat xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, x xx xx 1 měsíce.

(3) Xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx první, xxxx

x) xxxxxx, xx xxxxxxxx příjemce xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx.

HLAVA IV

SDĚLOVÁNÍ XXXXX X XXXXXXXXXX SYSTÉMY XXXXXXXXX

Xxx 1

Povinnost zachovávat xxxxxxxxxxx

§113

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xx kterými xx xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx, xxxx

x) zaměstnanci xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx služebním xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění,

b) zaměstnanci xxxxxxxxxxxxxx; xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx tuto xxxxx x xx její xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xxxx i po xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx.

(3) Povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx při takovém xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s ním. Xxxx povinnost xxxx x po skončení xxxxxx řízení. Xxxxxxx xxxxx zúčastněné na xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poučeny x své povinnosti xxxxxxxxxx mlčenlivost a x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti podle xxxxxxxx 1 až 3 mohou xxxxxxxx xxxxx, na xxx xx xxxx povinnost xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) se xxxxxxxxx toho, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx, v xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx mají, xxxx xxxxxxxxxx zbaví, x xx písemně x xxxxxxxx rozsahu a xxxxx, xxx xxxxx xxxxx být takové xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x osobami xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti.

Xxx 2

Sdělování údajů

Oddíl 1

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§114

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x plnění xxxxxx úkolů v xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhovět xx lhůtě do 8 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne, kdy xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxx, xxxxx údaje xxxxxxxx, lhůtu xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxx xxxxx sdělování xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx třetí xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x jejich zaměstnavatelích xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxx též orgánům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx nevztahuje xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx53). Xxxxxxxx uvedené x §81 odst. 3 xxxx. x), x), x), x) x x) xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx ohroženy xxxxx, xxxxx plní; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx mohou x bez udání xxxxxx. Obdobně xx xxxxxxxxx i x xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx údaj podléhal xxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx54).

§115

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx vznikl xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx součinnosti xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx práce xxxxxxxxxxx pojištěnce xxxxx §64 odst. 1 xxxx. x) x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Ustanovení §114 xxxx. 1 xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxxxxxx údajů xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x živnostenskými xxxxx

§115x

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx vzájemně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx i x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

§115x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 305/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

Xxxxx 3

Sdělování xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

§116

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx sdělují správním xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx exekutorům, xxxxxxx činným x xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelství, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, orgánům xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx veřejné správy, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx stavu. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informaci, xxxxx xxxxxxx, xxxxx informaci xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxx, xxx xxxxx dané xxxxxxxxx požaduje.

(2) Orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pojišťovnám xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění konkrétního xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx průměrná xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx v xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) případy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx orgánům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x jménu x xxxxxxxx, datu xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx trvalého pobytu xxxx jiného xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx bydlišti x xxxxxx, a xxxxxxxxxx konkrétních pojištěnců,

e) xxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnců;

údaje xxxxxxx x písmenech x) xx x) xx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x) se sdělují xx xxxxxx, a xx v rozsahu xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sdělují xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxxx x nedoplatcích xx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení xxxxxxx na žádost xxxxxxx poskytujícím podporu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §42 odst. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx potřebné xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx §147ba xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

(4) Údaje xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx, písemnou formou xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx, a xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zdravotní xxxxxxxxxxx x x orgánem xxxxxxxxxxxx dávky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx-xx x této xxxxxx, xxxx způsob předávání xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, a xx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Orgány nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx řídicím orgánům x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx fondů78) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jsou-li xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx ně x xxxxx Xxxxxxxx xxxx79). Xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový přístup. X xxxxxxx musí xxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx žádost xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů x xxxx, pro xxxxx xxxx dané xxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxx xxxxxxx

x) xxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnost xxxx xxxxxxxxxxx,

x) zjištěná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxx nemocenského xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx sazbou 50 % xxxxx §31, x xx xx 8 xxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx,

x) údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx, x to xx 8 dnů ode xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxx xxxxxxx; orgán xxxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxx xxxxxxx jen xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx výkon rozhodnutí xxxxxxx z xxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx okresní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x plátce xxxx, x něhož xxx xxxxxxxxxxx zaměstnán xxxx xxxxxxxx dávky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dosud xxxxxxxxxxx srážek x xxxx o xxx, xxxx část xxxxxxxx xxxxxx73) xxxx být xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx74); byl-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x době, xxx okresní správa xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx, xxxxx xx skončení xxxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx, x níž xxx prováděn xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx usnesení x nařízení výkonu xxxxxxxxxx.

(7) Orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx evidován x xxxxxxxx pojištěnců, xxx xxxxx xxxxxxx práce xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, datum xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx a datum xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tohoto zaměstnance,

b) xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ošetřující xxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx podezření, že xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx zaviněnému xxxxx osobou nebo x požití alkoholu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx povolených vycházek x xxxxxx xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx [§16 xxxx. x)], xxxx v období, xx xxxxx xx x xxxx dočasné xxxxxxxx neschopnosti xxxxxx xxxxx příjem,

d) jméno, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o vzniku xxxx o xxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx, xxxx jméno, xxxxxxxx x adresu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře, název x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xx xxx xxxx.

(8) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 sdělují xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx skončení xxxxxxxxxx jeho zaměstnance, x xx pouze x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 7 xxxxxx uplynutím 3 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnance, x níž xx xxxxxxxxxx údaje vztahují.

(9) Xxxxxx podle xxxxxxxx 7 zaměstnavatel podává x elektronické podobě, x xx způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 x elektronické xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxxxx sdělují orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx jejich žádost

a) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §113 odst. 4 xxxx. x) x x),

x) xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx2) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxxxxx do ciziny, xxxx

x) xxx-xx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx, xx xx vůči xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pohledávku, údaje x tom, zda xxxxxxx osoba je xxxxxxxxxxx dávky, jaká xx xxxx dávky x xxxx x xxxxxx čísle této xxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 10 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx53); §114 xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.

§116x

Xxxxxxxxxx vzniku dočasných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx neprodleně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx [§3 xxxx. x)] xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx správa xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x elektronické xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx.

(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx na předepsaném xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx být informace x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti zaměstnanců xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx informací podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §160 xxxx. 3. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx které mu xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx.

§116x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 164/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2020

Xxxxx 4

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

§117

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx osob xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx smluv, x to xxxxxx xxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Údaje xxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nemocenského pojištění xx xxxxxx.

(2) Úřad xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x zaměstnávají xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí; xxxxx se xxx xxxxxx xxxxx o xxxxx x xxxxx (xxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx55),

x) xxxxxxx xxxxxx xx umožnění xxxxxx nelegální práce; xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx pravomocného xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(3) Zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx žádosti:

a) xxxxxxx ošetřujících lékařů, x nimiž mají xxxxxxx xxxxx, x xx x intervalech xxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) informaci o xxxxxxxx smluvního vztahu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx výkonu xxxxx) x o xxxxxxxx smluvního xxxxxx x příslušnou zdravotní xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx o xxxx registrovaném pojištěnci, x xxxxxxxx registrace xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Poskytovatelé zdravotních xxxxxx jsou povinni xxx xxxxx regresní xxxxxxx xxx žádosti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx poškození xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pracovní neschopnost xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx důvodné podezření, xx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx způsobeny jednáním xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx je pojištěnec, xxxx xxxxxxxxx osoby.

(5) Xxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx povinny xxx žádosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx xx odnětí xxxx xxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxxxxx její výplaty,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání xxxxx xxxx právnické xxxxx xxxxx xx xxxxxx sociální xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx poskytnuta dávka,

d) xxxxxxxxxx, xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxx nebo právnická xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx události xxx, xx svým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx zdravotnických xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx je povinen xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx z Xxxxxxxxx registru poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx provádění pojištění.

(7) Xx xxxxxx ověřování xxxxxxxx ošetřujícího lékaře xx Česká xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx ústavem xxx kontrolu xxxxx. Xxxxxx ústav xxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxx účelem xxxxxxxxx Xxxxx správě sociálního xxxxxxxxxxx potřebné údaje.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx sdělit xx xxxxxx xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx potřebné xxx xxxxxxxxx pojištění.

(9) Xxxx-xx xxxxxxx úřady xxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Oddíl 5

§118

§118 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

Oddíl 6

Sdělování údajů xx xxxxxxxxx

§119

(1) Orgány xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xx xxxxxx nebo x úřední xxxxxxxxxx xxxxxxx nemocenského pojištění xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx včetně xxxxx x jednotlivých xxxxxxxxxxxx61).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x pro xxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících ze xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx žádosti xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx osob x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx ve věcech xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xx zahraničí x rozsahu xxxxx xxxxx xxxxxxx není xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxx ochranu osobních xxxxx.

(5) Pokud Komise Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 31 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 95/46/ES, xx xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx stát nezajišťuje xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxx xx neposkytnou62).

Xxx 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

§120

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx datovou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxx, a to xxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxx shromažďované xxxx xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxx úkolů x xxx se xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx xxx ně x xxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx společenství a x mezinárodních xxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zákony.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osobách xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§121

(1) Informačními xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx registry xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jsou informačními xxxxxxx xxxxxxx správy xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx63).

(3) Informační xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx přístup xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx, xxx stanoví-li xxx xxxxx.

§122

Registry xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx slouží

a) České xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxx a x provádění xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx správám sociálního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a

c) služebním xxxxxxx x plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx smluv x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) Česká xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx,

x) x xxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x příslušníky x xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx pojištěnců xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) jméno x xxxxxxxx příjmení,

b) xxxxx x všechna další xxxxxxxx předcházející současnému xxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxx narození x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxx číslo,

f) xxxxxx občanství,

g) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x jde-li x xxxx státní xxxxxxxxxxx, xxx adresu xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxx na pojištění; x zaměstnání xxxxxx xxxxxxx x zaměstnání xx xxxxxxx xxxxxx x provedení xxxxx xxxxxx xx zaměstnání x skončení xxxx xxxxxxxxxx a u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účast xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu, popřípadě xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx symbol xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti,

m) xxxxx x dávkách,

n) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x karanténě x rozsahu xxxxx §116 xxxx. 7, x xxxx statistickou xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxx x důsledku xxxxx, místo xxxxxx xxxxxxx xxxxx neschopného xxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx kalendářního xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx skončení xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx příjem [§16 xxxx. x)], xxxxx x adresu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxx změnu xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, povolil xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx rozsahu x xxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx lékařem xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ošetřujícímu xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §56 xxxx. 3 xxxx xxxxx x xxxx. 6 a §57 xxxx. 3 x 5, xxxx x xxx, xx pojištěnci xxxx nařízena xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx karantény, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, rozhodnutí o xxxxxxxx karantény x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x jméno, příjmení x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ošetřujícího xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx karantény xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, zda xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx důchod, x xx kdy xxx xxxxxx,

x) xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) název xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnance, xxxxx xxx xxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) u xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx zaplaceného pojistného xx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činných,

s) xxxx o xxx, xx pojištěnec xx xxxxxxx xxx pojištění xxxxxxxxxxx jinými xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění,

t) název x adresu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištění,

u) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) místo xxxxxx práce, xx-xx xxxxxx x xxxxxx, x xxxx x xxx, zda xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, x xxxx xx xxxx místo xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění,

w) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pojištění, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx trvalého pobytu xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx pojištěnců xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x registry xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx64) jako společný xxxxxxx pojištěnců xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx údaje xxxxx §42 odst. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podle §94 xxxx. 5, x xx xx xxxx 15 xxx následujících xx xxxx, v xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§122x

(1) Přístup xx xxxxxxxx pojištěnců, x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx

x) poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb, xxx-xx x údaje xxxxxxx x §122 odst. 3 xxxx. x) xx x) a x) až x) x údaje xxxxxxx x §122 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx statistické značky xxxxxxxx, které se xxxxxx xxxxxxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

2. x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x údaje xxxxxxx x §122 xxxx. 3 písm. x) xx l) a x) až u) x xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x §122 odst. 3 xxxx. x), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx značky xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx,

1. x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodoval xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx;

xxxxx xxxxxxx x §122 xxxx. 3 xxxx. f) xx x), n) x x) xx x) xx xxxxxxxxx xx xxxxxx 3 xxx xxxxx xxxx, v xxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx pojištěnců xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx uvedené x §81 odst. 3 xxxx. x), x), x), x) a x) xxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxx xxxxx důvodu, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxx x probíhajících xxxx xxxxxxxxxxx dočasných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jimi určeným xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; §114 xxxx. 3 xxxx druhá x xxxxx platí xxx xxxxxxx.

§122x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 259/2017 Sb., 335/2018 Xx. a 164/2019 Xx.x xxxxxxxxx od 1.1.2020

§123

Xxxxxxxx zaměstnavatelů

(1) Registry xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění k xxxxxxxxx pojištění, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx z xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx x z xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ve věcech xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx

x) Xxxxx správa xxxxxxxxxx zabezpečení, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) v oborech xxx působnosti služební xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxxxxx příslušníků a xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx správou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx pobytu, popřípadě xxxxx podnikání,

b) xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx zaměstnavatele, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx plátce xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) x výběru xxxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(4) X zaměstnavatele, který xx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

2. jména x xxxxxxxx osob, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednat xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

3. okruh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jinak xxxxxxxx xxxxx zaměstnanců, pro xxxxx každá xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx nebo platů,

b) xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, avšak xxxx xxxxx xxxx shodné x jeho sídlem, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx mzdové xxxxxxx,

2. jméno a xxxxxxxx osoby, která xx xxxxxx zaměstnavatele xxxxxxxxx xxxxxx za xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 a 4, xxxxx x služebních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxx obdobně xxx xxx xxxxxxx x xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o odsouzené xxxxx.

(6) Údaje xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxx uchovávají xx xxxx 10 xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, x němž xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx nebo služební xxxxxx přestaly xxx xxxxxxxxxxxxxxx.

§123x

§123x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 164/2019 Sb.

Xxx 4

Xxxxxxxxxx xxxxx

§123x

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxx údaje, xxxx-xx nezbytné xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx údaje orgány xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, k xxxxx dochází x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx popřena xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx byla vznesena xxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxx dále xxxxxxxxxxxx i bez xxxxxxxx xxxxxxxx údajů, x

x) xxxxx provádět xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x vydávání xxxxxxxxxx, xxx způsobem, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx algoritmů x výběrová kritéria, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, uvede orgán xxxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx je xxxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Při xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx.

§123x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

XXXXX X

XXXXXXXXXXX, XXXXXX X XXXXXXXXX X XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x sankce

§124

Odpovědnost xx xxxxxxxxx

(1) Pojištěnec xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx musel x xxxxxxxxx předpokládat, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxx jinak xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx uhradit xxxxxx xxxxx přeplatek xx dávce. Xxxxxxxx xxxx fyzická osoba xxxx právnická xxxxx xxxxxxxx, xx dávka xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, než náležela, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx dávce.

(2) Xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx nemocenském xxxx x xxxxxxx, xxx xx nemocenské bylo xxxxxxxxx i x xxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx důchodu xxxxxxxxx x §25 xxxx. x) xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx mu xxxx nemocenské xxxxxxxxx xx dobu delší, xxx je xxxxxxxxx x §28 xxxx. 1, anebo xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx přiznání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx z důvodů xxxxxxxxx x §15 xxxx. 4 xxxx. x) x xxxx. 5 xxxx. x). Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx x případě, xxx mu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx výši xxxxxxxxx xxxxx §31.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xx xxxxx společně x nerozdílně a xxxxxxxx xx vypořádají xxxxx míry xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx uplynutím 5 xxx xxx dne xxxxxxx xxxx dávky. Xxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxx x žalobě, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx-xx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x dávky.

(5) Xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na dávce xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 100 Xx; tento xxxxxxxxx xx odepíše x xxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx neuhrazený xxxxxxxxx, xxxxxxx byla-li xx ohrožena xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx přeplatek xxxxxxx.

(7) Xxxx, xxx xxxxxxxx xx přeplatek, může xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Orgán xxxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx placení xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx některou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx vyplacena xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx za xxxxx xxxxxx mu xxxxxxxx xxxx dávka, se xxxxxxxxx na vyplacené xxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxx x xxxxx doplatkem, která xx toto období xxxxxx.

§125

Krácení nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnce xxxx nesplnil xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §64 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx odňato, x xx na xxxx xxxxxxx 100 xxxxxxxxxxxx dnů ode xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx však xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx, xxx níž xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Pokud xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se částky xxxxxxxxx na nemocenském xx přeplatek xx xxxxx, který je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Oprávnění xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uplynutím 1 xxxx xxx xxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnce xxxxx. Xxxxx uvedená ve xxxx xxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx dobu xxxxxx x žalobě.

§126

Regresní náhrada

(1) Xxx, xxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx dávku, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nemá xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxxxxxx, jemuž xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vznik xxxxxx xx dávku xxxxxxxx xxxx subjektů, xxxxxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxx. Je-li xxxxxx x xxxxxx xxxx pojištěnec, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx orgánu nemocenského xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx sníží. Spory x xxxxxxxx vypořádání xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx výši xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx náhrady xxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zaplatit xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxxxx regresní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 5 xxx ode xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx skutečnost, xx xx vzniku xxxxxxxx události, x xxxxxxx titulu xxxx xxxxx vyplacena, došlo x důsledku xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 10 let xxx xxx xxxxxx xxxx sociální události. Xxxxxxxxxx §124 xxxx. 4 věty xxxxx xxx xxxxx obdobně.

(6) Xxxxxxxxxx §124 odst. 6 x 7 xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx v xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx zjištění zaviněného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx majícího xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx.

Díl 2

Xxxxxxxxx

§127

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxx podle §117 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §78.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §104 xxxx. 3.

(3) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxx napomenutí xxxx pokutu do 20&xxxx;000 Xx.

§128

(1) Xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, který xxxx pojištěncem, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro jeho xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxx xx dávku xxxxx §103 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx xx xxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx x §103 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx a xxxx výplatu xxxxx §103 xxxx. 1 xxxx. x),

x) neoznámí xxxxxxxx souhlasu x xxxxxxxxxxxx dlouhodobé péče xxxxx §103 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §103 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §56 xxxx. 2 xxxx. x) nebo e), x xx je-li xxxxxxxxxxxx, x období xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx-xx xxxxxxxxxxxx, v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjmu x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx x určeném xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo k xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxx posouzení xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §64 odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx pobytu, xx xxxxxx xx xxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx uvede xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §64 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

x) nedodrží xxxxxx, xx kterého xx povinen xx xx ukončení poskytování xxxxxxx xxxx komplexní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx lékaři ke xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §64 xxxx. 1 xxxx. x).

(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxx xxxxxx do 20&xxxx;000 Xx.

§129

(1) Xxxxxxxxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) nesdělí nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x §103 xxxx. 3,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §103 odst. 1 písm. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §56 odst. 3, nebo

d) x xxxxxxx x §64 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), x xxxx xxxxxx trvání xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 14 kalendářních xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit pokutu xx 20&xxxx;000 Xx.

§130

(1) Osoba samostatně xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §104 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxx

x) x xxxxxxx x §104 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx den xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxx povinností v xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx do 20&xxxx;000 Xx a xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) pokutu xx 10&xxxx;000 Kč.

§131

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx jako xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v §92 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxx každou xxxx xxxxxxx účtárnu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle §93 odst. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxxx správě xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxx xxxxx §93 xxxx. 3,

x) se xxxxxxxxx x registru xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §93 odst. 4,

x) xxxxxxxxx svou xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zaměstnavatelů podle §93 xxxx. 5,

x) xxxxxxxx xxxxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx pojištění xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxx §94 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx podle §94 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx žádost zaměstnance x dávku x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxx §97 odst. 1 xxxx xxxxx xxxx 2,

x) nepředá žádost xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx výpočet xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx dávky podle §97 odst. 1, 2, 3 nebo 7,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx §97 xxxx. 1 věty xxxx. 4, 5 nebo 6,

x) xxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §98 xxxx. 2,

x) v xxxxxxx x §98 xxxx. 3 se xx výzvu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje xxxxx §98 xxxx. 1 xxxxx o xxxx nepodá xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx doklady x záznamy,

n) xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx x rozsahu stanoveném x §95,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx o skutečnostech xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx §95 po xxxx xxxxxxxxxx x §96 xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx uloženy xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §96 xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxx xxxxx §65 xxxx. 1 písm. x) xxxx b), xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx x xxxxxxxxx lékařské xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §62 xxxx. 1.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. l) xxx uložit pokutu xx 10 000 Xx, xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) x x) xx x) xxxxxx xx 50&xxxx;000 Kč a xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) pokutu xx 100&xxxx;000 Xx.

§132

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §113 xxxx. 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxxx při plnění xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x nimi xxxx které xx xxxxxxxxx při řízení xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx pokutu xx 100&xxxx;000 Xx.

§133

(1) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx příjemce xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx písemné xxxxxxx x úkonech, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx písemné xxxxxxxxxx dávky, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §112 xxxx. 2 xxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx 20&xxxx;000 Xx.

§134

(1) Xxxxxxx xxxxx xx jako likvidátor xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxxxxxx zaměstnavatele x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 4.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx 20&xxxx;000 Xx.

§135

§135 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§136

§136 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§137

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zaměstnavatelů podle §93 odst. 4.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx do 20&xxxx;000 Xx.

§137x

§137x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§138

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §54 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 1 písm. x) xxxx evidenci xxxxx §69 xxxx. x) anebo evidenci xxxxx §72g xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 1 xxxx. e) x xxxx. 2 xx 4 nebo xxxxx §72f xxxx. d) xxxx §72g xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §105 xxxx. 2,

c) nestanoví xxxxxx kontroly xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, osobu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx podle §61 xxxx. 1 xxxx. f) nebo §69 písm. x) xxxxx §72g xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, propuštění dočasně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x péče jiného xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx §61 odst. 1 xxxx. x) a xxxx. 2 xx 4,

x) xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxx změnu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §61 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 xx 4,

x) xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 1 xxxx. o) x xxxx. 2 až 4,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §61 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx podle §69 xxxx. x) xxxxx podle §72g xxxx. 1 xxxx. x),

x) povolí xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx uvedených x §56 odst. 3 xxxx třetí,

j) xxxxxxxx x vzniku xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §57 xxxx. 3 xxxx §57 xxxx. 5,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §54 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxx xxxxxxx ošetřování xxxxxxx xx 3 případech, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx rozhodnuto xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §75 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx tiskopise x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx vycházek a xxxxx xxxxxx rozsahu xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx pojištěnce x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 xx 4,

x) v rozporu x §61 xxxx. 1 xxxx. i) xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx x xxxxxxx péče, xxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx neumožňuje xxxxxxxxx dosavadní xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxx, kde xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx propuštění xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 2 xx 4,

x) x xxxxxxx x §61 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx své xxxx, den xxxxxxx x lůžkové xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx ošetření xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx lázeňské xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterého xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dostavit xx xxxxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékařem, x xx xxxxxxx xx xxxxxxx kalendářního xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx lázeňské xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx podle §72g xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xx xxx péče xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x péče xxxxxx ošetřujícího lékaře xx xxx xxxx xxxxx §72g xxxx. 1 xxxx. c), xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx rozhodnutí x vzniku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx lékařské xxxxxxxx xxxxx §72g xxxx. 1 písm. x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xx žádost xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyšetření xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §77 odst. 1 xxxx. x) xxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxx uvedené x §77 odst. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §77 odst. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx uvedené x §77 xxxx. 3,

x) xxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx dokumentace anebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §77 odst. 2 xxxx nesplní xxxx povinnost xx xxxxx uvedené v §77 odst. 3,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k poskytnutí xxxxxxx péče xxxxx §70 xxxx §72f xxxx. x), xxxx

x) x xxxxxxx x §105 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, její trvání x xxxxxxxx nebo xxxxxxx příslušné části xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) x x) až x) lze xxxxxx xxxxxx xx 10 000 Xx, xx přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x) a xxxxxxxx 2 xxxxxx xx 50 000 Kč x xx přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x) pokutu xx 100&xxxx;000 Xx.

§138x

(1) Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §54 xxxx. 1 xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) x xxxxxxx s §61 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §69 xxxx. x) xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, kdy xx zjistil,

b) v xxxxxxx s §61 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §69 xxxx. x) xxxxx §72g xxxx. 1 xxxx. h) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx ošetřování x xxx, xxx xxxxxxx, xx netrvají xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxx vycházky xxxxxxx, xxxx povolí xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x §56 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §56 xxxx. 6,

d) x rozporu x §61 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx již xxxxxx xxxx xxxxxxxxx dosavadní xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 30. xxxxxxxxxxx xxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §61 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnce nebo xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §61 xxxx. 1 xxxx. x) neposoudí, xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x obnovení xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx 180 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx stav xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx potřeby dlouhodobé xxxx xxxxx §61 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §69 xxxx. x) xxxx §72g xxxx. 1 xxxx. x) anebo xxxxx §74 xxxx. 4,

x) nepředá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §61 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §69 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §61 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 xx 4 xxxx xxxxx §69 xxxx. a) xxxxx xxxxx §72g xxxx. 1 xxxx. x), xxxx nepotvrdí xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx tiskopisu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 1 písm. x),

x) x xxxxxxx x §61 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dočasně práce xxxxxxxxxxx pojištěnce xx xxxx xxxxxx informace xxxxxxx v §65 xxxx. 2 písm. x),

x) v xxxxxxx x §61 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx provádění xxxxxxxxx, nesdělí xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx poškození xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §61 odst. 1 xxxx. w),

n) neohlásí x xxxxxx z xxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxx v xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 1 xxxx. x),

x) nevyhoví žádosti xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxx §66 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx těhotné xxxxxxxxxx očekávaný xxx xxxxxx x xxxxx xxx nepotvrdí xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §67 xxxx. a),

q) x rozporu x §67 písm. b) xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že pojištěnka xxxxxxxx, x den xxxxxx, pokud se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x mateřství xxxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx,

x) x rozporu s §67 xxxx. x) xxxx §67a xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedené x §61 xxxx. 1 písm. x) x w),

s) x xxxxxxx x §67 xxxx. x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx dlouhodobé xxxxxxxxxx [§32 odst. 1 xxxx. d)], xxx xxxxx by xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx neschopnou xxxxx §57 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §59 xxxx. 2 nevyznačí xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx, že pojištěnec xxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §72f xxxx. a) xxxx §72g xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxx §72b xxxx. 2, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trvání xxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxx xxxxxxxxx na rozhodnutí x vzniku xxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zdravotního xxxxx x potřeby dlouhodobé xxxx podle §72f xxxx. x) xxxx x), nebo

w) xxxxxxx xxxxxxxxxx osobě, jejímu xxxxxxxxx zástupci, opatrovníku xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxx §72f xxxx. x) xxxx §72g xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx §72g xxxx. 2 xxxx. x),

x) x rozporu x §61 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx jiné xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx svou xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx určenou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx, xxxxx neoznámí xxxxxx nebo odcizení xxxxxxxxxxx identifikátoru xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) v rozporu x §67a xxxx. x) nepotvrdí na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx dítěte, nebo xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx propuštění xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000 Xx.

§139

(1) Poskytovatel xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx neschopného pojištěnce xxxxx §62 xxxx. 2.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000 Xx.

§140

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx x §39 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx své xxxxxxxx podle §106.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx.

§141

(1) Xxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxx peněžní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §107.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 20&xxxx;000 Kč.

§142

(1) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx zprostí xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx, xxxxxxxx k naplnění xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnance nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §103 xxxx. 3 x xxxxxxx-xx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx splnění xxxxxxxxxx vyzvala.

(2) Xxxxxxxxx xxxx činí 3 xxxx; jde-li o xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 100&xxxx;000 Xx, činí promlčecí xxxx 5 let. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx nejpozději 5 xxx xx xxxx xxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxx, xx xxxxx je stanovena xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 100&xxxx;000 Xx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 7 xxx xx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xx uložení xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opakování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx jednání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx též x xxxx, xx xxxxxxxx xxxx zahájením xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nedostatků majících xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx působnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x služební orgány.

(6) Xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx odloží též xxxxx, jestliže již xxxxxxx zjištění xxxxxx x upozornění xxxxx xxxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxx xx-xx xx zjištěných xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobený xxxxx xxx osobou xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx napraven x xxxx odstranění xxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx této xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx řízení x xxxx přestupcích xx xxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx podstata xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x odložení xxxx xx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxx.

XXXXX VI

ŘÍZENÍ VE XXXXXX XXXXXXXXX

§143

Xxxxxxx řád xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodují xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx lékaři, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x ústavů xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto zákona.

§144

Účastníci xxxxxx

(1) X xxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx účastníka xxxxxx xxxxx §27 odst. 1 xxxxxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx výplatu xxxxx xxxxx §51 xxxx. 1 jsou xxxxxxxxx řízení x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx.

§145

Zahájení řízení

(1) Xxxxxx xx xxxxxx účasti xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx z xxxx úřední.

(2) Řízení x dávku xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §109 xxxx. 3 xx 7 xxxx podle §153 xxxx. 6.

(3) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx doby (§27) xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Tuto žádost xxx xxxxx nejpozději xx 3 xxxxxx xxx xxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx uplynula.

(4) Xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx přiznané xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxx výplaty a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx, jeho xxxxxxxxxxxxxx xxxx z xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx x krácení xxxx xxxxxx nemocenského, řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx náhradě xx xxxxxxxx z xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx písemné xxxxxxx povinného.

(7) Řízení x povolení placení xxxxxxxxx xx xxxxx x regresní xxxxxxx xx splátkách xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinného.

§146

Xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) K prověření xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x vlastních zjištění xxxxxx nemocenského pojištění, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx z xxxx úřední, může xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vysvětlení xxxx v písemné xxxxx.

(2) Orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X čestném xxxxxxxxxx je účastník xxxxxxx uvést xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx spisu.

§147

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx správním xxxx xxxxxxxxxx též x xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx rozhodné xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx právnických xxxx fyzických xxxx, xxxxxxxxx úřadů, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nemocenského, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (zabezpečení), x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinnosti podle §77 xxxx. 1 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x o xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx, x odstranění xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx x xxxxxxx nemocenského xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx 1 měsíc xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, běží xxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xx počátku 1 xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§148

§148 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 470/2011 Sb.

§149

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx o

a) xxxxxxx nebo odnětí xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uhradit xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x výši xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx práce xxxxxxxxxxx pojištěnce,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx náhradu x x xxxx xxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx byla x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx rukou xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x nichž xx den doručení xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx lhůty xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může doručit xxxxxxxxx ve věcech xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx.

(4) X případě xxxxxxxxxx xx ciziny ustanoví xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kteří xx xxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx sídlo, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx doručování je x xxxxxx, jen x případě, že xx jedná x xxxxxxxxx ve věcech xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§150

Rozklad

Proti xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx ředitelství xxx, Xxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx a Xxxxx xxx zahraniční xxxxx x xxxxxxxxx lze xxxxx rozklad, x xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxx v čele xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§151

Odvolání a rozklad

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o

a) odnětí xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx ukončení potřeby xxxxxxxxxx xxxx odnětí xxxxxxxxxxxx ošetřovného x xxxxxx ukončení potřeby xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na dávce xxxx zaplatit xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Nepodá-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxxx pojištění xxxx xx xxx náklady.

§152

Účinky xxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx nemají xxxxxxxx x rozklad

a) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx jímž xxxx xxxxxxxxx xxxx výplata, xxxxx i xxxxx xxxxxxxxxx x ukončení xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xx být přiznána xx vyšší xxxx xxxx od xxxxxxxxxx xxxx.

§153

Zkrácené řízení

(1) Ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) nároku xx výplatu xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx,

x) změně výše xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxx dávky xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx dávky x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) o xxxxxxxxx xx nemocenském v xxxxxxxx zpětného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx třetího xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §124 odst. 8.

(2) Xxxx-xx rozhodnuto ve xxxxxxxxx řízení, xxxxxxx xx toto rozhodnutí,

a) xxxx-xx dávka přiznána, xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxx-xx výše dávky xxxxxxx, formou xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx výši,

c) xxxxx-xx x xxxxxx nároku xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx.

(4) Zahájení xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx řízení xx rozhodnutí xxxxxxxx; x xxxxxx případech xxxxxx pojištěnec xxxxxxx xxxxxxxx [§84 xxxx. 2 písm. x)].

(6) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xx xxxxx do 30 xxx ode xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx písemného xxxxxxxx xxxxx odstavce 5 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, x xxx xxxxx důvody xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx řízení. Xxxxxxx xxxx žádosti se xxxxxxxx xxxxxx o xxxxx.

(7) Xxxxxx-xx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zahájení xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx. Lhůta xxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxx xxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx řízení.

§154

Rozhodnutí o ukončení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx dlouhodobé xxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, potřeby xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx podat xxxxxxxx xx 3 xxx xxx dne, xxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx.

(2) Orgán nemocenského xxxxxxxxx, xxxxx napadené xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, a to xx xxxxx xx 7 xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx vyhoví. Xxxxxxx-xx xxx, předloží xx xxxxxxxxxx spolu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx rozhodne xx xxxxx xx 15 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Ustanovení xxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxxxx xxxxx obdobně xxx xxxxxx rozkladu xxxxx §150.

§155

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx věcech xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §56 odst. 3 x 6 x §57 odst. 3 a 5 xx správní xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 3 x 6 x §57 xxxx. 3 x 5 xxxx xxxxxx x udělení xxxxxx xxxxxxxx zamítnout xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xx žádost xxxx xxxxxxxx, a x xxxx lhůtě xxxxxxxxx ošetřujícího xxxxxx; xxxxxxxx x xxxx xxxxx nevyrozumí ošetřujícího xxxxxx, má se xx xx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx.

§156

Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxx tomu, xxx xx xxxxx §88 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx o xxxx, x xxx xx xxxxxxxxxx tvrdosti požaduje, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x věci, x xxx se xxxxxxxxxx tvrdosti xxxxxxxx, xxxxxxxx v době, xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x odstranění xxxxxxxx xx xxxxxxx.

(4) X nové xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx uplatněny xxxxxx důvody, které xxxxxxxxxx žádost xxxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx nová xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx vyrozuměn.

(5) X xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 90 xxx ode xxx zahájení xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xx vydává xxxxxxx x nemusí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Odvolání xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx správní xxx xxxxxxxxxx.

§157

Náklady xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx věcech pojištění xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Orgán nemocenského xxxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tomu, xxx xxxxxx vznik xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

§158

Xxxxxx xxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou vyloučena xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 14/2015 Sb.,

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx fyzické xxxxx x případech xxxxxxxxx x §39 xxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxx orgánem nemocenského xxxxxxxxx,

x) xxxxxx nemocenského x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx anebo odnětí xxxxxxxxxxxx ošetřovného x xxxxxx xxxxxxxx dlouhodobé xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§159

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx správním orgánem xx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§160

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, sdělují xx xxxxx bezplatně.

(2) Xxxx-xx x tomto xxxx xxxxx zákoně xxxxxxxxx xxxxx, sdělují xx xxxxx xx 30 xxx ode dne

a) xxxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxx, jde-li x údaje sdělované xx žádost,

b) kdy xx x xxxx xxxxxxx subjekty xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxx.

(3) Xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xx žádost, xxxxxxx xxxxx, k xxxx xxxxx v xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx subjekt xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění jen xxxxx, xxxxx to xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xx xxx žádosti xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§160a

Obstarávání údajů

Orgán nemocenského xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx potřebné xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx66a) xxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx sám xxxxxx, xxxxx může xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§160x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 305/2008 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2009

§161

Splnění xxxxxxxxxx povinnosti

Za xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xx kterém xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §91a též xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx zásilka xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx obdobně, podává-li xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx na pojištění, xxxxx xx-xx xxx xxxx xxxx xxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Podání

§162

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxx písemně, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx spojuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podpisu81), xxxx

x) xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu nemocenského xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx občanským xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx podle xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx úkon xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx nebo jiný xxxx xxxxxx xxxxx

x) x elektronické podobě xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxxx pojištění xxxx xx datové xxxxxxxx xxxxxx orgánem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx nebo xxxx úkon xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pouze xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění. Xxxxxxxxx-xx podání nebo xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx se x němu; xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx upozornit xxxx, xxx xxxxxx podání xxxx jiný xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx tyto xxxxxxxx, na xxxx xxxxxxxxxx x na xx, že xx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxx xxx zasílání xxxxxx xxxx jiného xxxxx xxxxxxxxxxxxx adresu xxxx xxxxxxx schránku xxxxxx xxx příslušného xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx jehož xxxxxx xxxxxxxx mají xxx xxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na produktu xxxxxxxxx techniky, xxxxx xx xx xx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx shodný s xxxxxxxxxxx tiskopisem. Písemná xxxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx týkající se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx adresu xxxxxxx xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx týkajících xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podání na xxxxxxxxxxx tiskopise adresu xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) úřední xxxxxx, ve xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxx podání, x xxxxxx hodiny xxx xxxxxxxxx, ve kterých xx xxxxx x xxx učinit xxxxxx xxxxx xx protokolu xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx požádat x podání xxxxxxxxx xx věcech pojištění,

b) xxxxxxxxxxxxx adresu své xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx určenou příslušným xxxxxxx nemocenského pojištění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx xx xxxxx datové xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xx xxxxx datové xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro doručování xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx xx podle xxxxxxxx 2 xxxx. a) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x podmínky, xx xxxxx xx xxxxxxxxx x této xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx lze xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b).

§163

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xx předkládají x xxxxxxx; xxxxxxxx doklady x jiných xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx, xxxxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§163x

Xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxx provést opravu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx dočasně práce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx ošetřujícího xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx karantény, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx a zřejmé xxxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxxxx.

§163x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 259/2017 Xx., 335/2018 Xx. x 164/2019 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2020

§164

Počítání xxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx, který xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx rozhodující xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx podle xxxxx, xxxxxx nebo xxx xxxxxxx xx xxx, xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxx číslem xxxxxxx xx xxxx, na xxxxx připadá událost, xx níž xxxxx xxxxxx. Xxxx-xx takový xxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx na xxxxxxxx xxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx69), xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx den.

§165

§165 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 255/2020 Sb.

§166

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx orgány mohou x xxxxxxxxx vykonatelné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k majetku xxxxxxxxx, xxxxx má xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx; xxxxxxxxxx §104i xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zřízení xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx.

§167

Xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx x nebezpečí xxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx rozumějí též xxxxxxx69a), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx xxxxxx xxxxx činnosti, xxxxx xxxxx pojištěncům ve xxxxxx práce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti74), x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx veřejného xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xxx-xx o xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx z xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx epidemie xxxx nebezpečí jejího xxxxxx70), brání-li xxxx xxxxxx, omezení nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx potvrzování mimořádných x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx větě xxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx71) xxxxx §105 xxxxxxx; xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx dávku xxxxx §109 odst. 3 xxxx. b) a xxxx. 5 xxxx. x) obdobně.

§167x

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx72), xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxx živnostenským xxxxxx, xx xxxxxxxx po xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx.

§167x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 305/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

§167x

§167x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 164/2019 Sb.

§167c

Organizační složka zahraniční xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby, která xx xxxxx xx xxxxx, x nímž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx složka xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx, jejichž místo xxxxxx xxxxx je xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

§167x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 470/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§167d

Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx účastného důchodového xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx pojistné xx důchodové xxxxxxxxx xx tento měsíc xxxxxxxx nejpozději do xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xxxxx následuje xx xxxxxxxxxxx měsíci, xx xxxxx se toto xxxxxxxx platí.

§167e

Zvláštní xxxxxxx k xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx České republiky, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxx příslušníků lze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Xxxxxxxx postupy podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx

x) příslušníci

1. zpravodajské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

2. Xxxxxxx České xxxxxxxxx,

3. Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

4. Xxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

5. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx služby Xxxxx republiky, Policie Xxxxx republiky, Xxxxx xxxxxx České republiky, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) orgány nemocenského xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx postupy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx vláda.

§167e vložen xxxxxxx předpisem č. 259/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 18.8.2017

§167f

Správce xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Ministerstvu xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx potřebném xxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx údajů xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, a xx, x přihlédnutím x xxxxxxxxxx možnostem, xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§167x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 259/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 18.8.2017

§167x

Xxxxxxxxx evropských xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v České xxxxxxxxx xxxxxx evropských xxxxxxxxxx žalobců podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žalobce (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx").

(2) Xx zaměstnavatele xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx považuje xxxxxx zastupitelství, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx nárok xx xxxxxxx dávek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žalobci xxxxx §16 xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx zřízení Xxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx.

§167x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 315/2019 Xx. x xxxxxxxxx od 1.12.2019

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§168

(1) X xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 x x xxxxx nebylo xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx 1. xxxxxx 2009, x xxxx x nich xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx předpisů účinných xxxx 1. lednem 2009.

(2) Xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1. lednem 2009, se za xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx účinných před 1. lednem 2009; xx xxxxx x x případě, xx xxxxx xx poskytování xxxxx byl xxxxxxxx xx xx 31. xxxxxxxx 2008. Ustanovení xxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx za dobu xxxx 1. xxxxxx 2009.

§169

(1) Xxxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1. lednem 2009 a tento xxxxx trvá xx 31. xxxxxxxx 2008, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), na xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 x tento xxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, na xxxxxx vznikl nárok xxxx 1. xxxxxx 2009 a xxxxx xxxxx xxxx po 31. prosinci 2006, xx považuje xx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xx který xxxxxx xxxxx před 1. xxxxxx 2009 x tento xxxxx xxxx po 31. xxxxxxxx 2008, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona.

§170

(1) Xxxxx uvedené x §169, na xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 x xxxxx xxxxx xxxx xx 31. prosinci 2008, xx xx 31. xxxxxxxx 2008 xxxxxxxxx xx podmínek x xx výši xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. prosince 2008, xxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx denního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx 2009 xxxxx xxxxxxxx účinných ke xxx 31. xxxxxxxx 2008.

(2) X dávky xxxxxxx x §169 xxxx. 4 xx xx xxxxx vyměřovací xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx platný xx xxx 31. xxxxxxxx 2008.

§171

(1) Xxxxx, na xxxxx vznikl nárok xxxx 1. xxxxxx 2009 a xxxxx xxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008 po xxxx xxxxxxx 1 xxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx těchto xxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008. Xxx-xx xxxx xxxxx xx xxxxx, xx kterou xxxxxx nárok xxxx 1. xxxxxx 2009, xxxxxxxx až po 31. xxxxxxxx 2009, xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x x xxxx výplatě podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xx 31. xxxxxxxx 2008 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. prosince 2008; vyplácí-li tyto xxxxx okresní správa xxxxxxxxxx zabezpečení, postupuje xx xx 31. xxxxxxxx 2008 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §110 xxxx. 7.

(3) Xxxxxxxxxx příjemci lze xxxxxxxx jen xxxxx xxxxxxxxxx za období xx 31. xxxxxxxx 2008.

§172

(1) Xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx nárok xxxx 1. xxxxxx 2009, xxxxx xxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2008 x x tomuto xxx xxxxx xxxxxxxxxx prvních 14 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx 31. prosinci 2008 x x xxxx xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx xx podmínek, ve xxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx 31. prosince 2008; xx 15. kalendářního xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx nemocenské xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu stanoveného x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2008.

(2) Rozhodnutí x xxxxxxxxxxx přiznání xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x dočasném xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxx 1. xxxxxx 2009, zůstávají x xxxxxxxxx i xx 31. prosinci 2008.

§173

(1) Výše xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §169 xxxx. 3 xx od 15. xxxxxxxxxxxx dne xxxxxx nároku xx xxxx xxxxx stanoví x xxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008.

(2) Vznikla-li xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx xxxxx byla xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx zdravotnického xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, xxxxx se xxx xxxxxxxx doby xxxxx §40 xxxx. 3.

§174

(1) Xxxxx tohoto xxxxxx xx xx 1. xxxxx 2009 xxxxxxxx i nároky xx xxxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxxx před xxxxx xxxx a nezakládaly xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx; xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx považuje 1. leden 2009. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx ode xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx peněžitou xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) X xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, na xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 x xxxxx xxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, lze xx 31. xxxxxxxx 2008 xxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 odst. 1 písm. x).

(3) Xx-xx uplatňován xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx lhůty, xxxxxxx xxxxxx den očekávaného xxxxxx připadá na xxxxxx po 31. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxx xxxxxx týdne xxxx očekávaným dnem xxxxxx spadá xx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009, xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009.

(4) Xxxxx-xx xxxx 1. lednem 2009 k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx peněžité xxxxxx x mateřství (peněžité xxxxxx) xxxxx §12 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x mateřství x x xxxxxxxxxx na xxxx z nemocenského xxxxxxxxx x toto xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, xxxxxxxxx se xx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx za xxxxxxxx, xx výši x po xxxx xxxxx předpisů účinných xx xxx 31. xxxxxxxx 2008.

(5) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 xxxxx xxxxx xx zahájení xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x dítě osobně xxxxxx, xxxxxxxx se xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx se vyplácí xxxxxxxx od 1. xxxxx 2009 x xxx, že xxxxxxxx xxxx se xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xx dobu xxxxxx xxxxx §32 odst. 4 písm. a) xx xxxxxxxx xxx xxxx studia xxxx 1. xxxxxx 2009, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008.

(7) Xxxxxx-xx x roce 2009 nárok xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx v ochranné xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx x žáků, xxxxxxx se xxxx xxxxxxxx pomoci x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2008.

§175

Dočasná xxxxxxxx neschopnost xxxxxx před 1. xxxxxx 2009, xxxxx xxxx xxxxx v xxxxx dni, xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnost xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§176

(1) K xxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x §175 se použijí xxxxxxxxx platné xx xxx 31. xxxxxxxx 2008.

(2) Dávky, na xxxxx vznikl xxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 a xxxxx xxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, xx xx 31. xxxxxxxx 2008 xxxxxxxxx xx základě tiskopisů xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008, xxx-xx nárok xx xxxx dávky xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009. Byl-li xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx 31. xxxxxxxx 2008, xxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx platné xx xxx 31. xxxxxxxx 2008 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xxxx xxxxx platí obdobně xxx x případě, xx xxxxx na xxxxx xxxxxx xxxx 1. lednem 2009, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx vyplacena.

§177

Xxxxx, které náležely xx xxx 31. xxxxxxxx 2008 xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx okruhu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx účinných x xxxxxx xxx, xx xx 31. prosinci 2008 xxxxxxxxx za xxxxxxxx a xx xxxx xxxxx těchto xxxxxxxx.

§178

(1) Ten, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx x malé xxxxxxxxxx) xx xxx 31. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxxx x xxxx, xxxxx družstev, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx pojištěných xxxx xxxxx tohoto xxxxxx, a xxxxxxxxxx x jednatelů společnosti x xxxxxxx xxxxxxxx x komanditistů komanditní xxxxxxxxxxx, xx povinen xxxx xxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2009 x xxxxxxxxx x příslušné okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx třeba xxxxxxx xx 31. xxxxx 2009, x xx formou xxxxxxx, x xxxx xx xxxxx jméno, příjmení x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x obchodní xxxxx xxxx název (xxxxx a xxxxxxxx) x xxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxxxxx) zaměstnavatele; xxxx xx uvede, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, s výjimkou xxxxxxxx a xxxx, xxxxxxx xx 1. xxxxx 2009 xxxxx xx xxxxxxxxxx pojištění.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx 31. xxxxx 2008

x) x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 xxxxxxxxxxxxxx zaměstnáním xxxxx §6 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 xx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, zda xx xx 1. xxxxx 2009 toto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx malého xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1,

b) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §5 písm. a) xxxxxx 4, 5 x 12, xxxxxxx xxxxxxxxxx přechází x xxxxxx před 1. xxxxxx 2009 do xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, xxx xx xx 1. xxxxx 2009 jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx malého xxxxxxx podle §7 xxxx. 1,

x) u xxxxxxxxxxx uvedených x §5 xxxx. x) xxxxxx 1, 6 x 15, jejichž xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 xx xxxxxx po 31. xxxxxxxx 2008, do 31. xxxxxxxx 2008 xxxxxxxxx účast na xxxxxxxxx a xx 1. xxxxx 2009 xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §7 xxxx. 1, xxxx xxxxxxxxxx,

x) u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx zaměstnavatel xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a xxx je smluvní xxxxxxxxxxx od 1. xxxxx 2009 xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) x zaměstnance, xxxxx xxxxx výkonu práce xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 xx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, xx xxxx xxxxxxxxxx od 1. ledna 2009 xxxxxxxxx účast xx xxxxxxxxx; xxxx skutečnost xx povinen xxxxxxxx xxxxxxx potvrzením o xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx státě, x němž xx xxxxx trvalého výkonu xxxxx.

(3) Xxx, kdo xxxxxxxx xx 31. xxxxx 2009 xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečnosti xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx který xx xxx uložit xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx.

§179

Xxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, do xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 x xxxxx trvá x xx 31. xxxxxxxx 2008, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx 31. prosince 2008.

§180

§180 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 470/2011 Sb.

§181

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx před 1. lednem 2009 xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. Do xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx potřebné xxx vznik xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx po 31. xxxxxxxx 2008 xx xxxxxxxxxx x doba xxxxxx uvedená xx xxxx první.

(2) Byla-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx účastna xxxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2008 na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009, xx xx 31. prosinci 2008 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x pojištění xx 1. xxxxx 2009.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx dni 1. xxxxx 2009 xx xxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2009, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2009; pokud xxxx xx 9. xxxxx 2009 xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx měsíců po xxxx xxxxxxxx, za xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx samostatně výdělečně xxxxx účast xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008.

§182

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx [§5 xxxx. x) xxx 3] xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx službě. Xxxxxxxxxx §10 odst. 6 se použije xxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služební xxxxx xxxxxxxx zaměstnance.

§183

Xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx důchodové pojištění x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku zaměstnanosti, x xx v xxxx kalendářních xxxxxxxx xxxxxxxxxx období xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x za xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009, v xxxxx xxxx účastna xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

§184

(1) Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008, xx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2007 předpisy xxxxxxxx ke dni 31. xxxxxxxx 2008.

(2) X xxxx xxxxxxxxx x §178 xxxx. 1 xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 31. prosince 2008, xxxxx xxxxxxxx xxxxx od 1. xxxxx 2009 xx xxxxxxxx a xx xxxx stanovenou tímto xxxxxxx.

§185

(1) Zasahuje-li xxxxxxxx xxxxxx stanovené xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxx 2009, xxxx se vyloučené xxx (§18 xxxx. 7) x xxxxxxxxx xxxxxx před xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. x) xxxxxx 4, 5 x 12, xxxxxxx zaměstnání xxxxxxxx x xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 xx xxxxxx xx 31. prosinci 2008, se xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxx xxxxxx pojištění 1. xxxxx 2009.

§186

Pojištěnec xx nemůže xxxxx §47 xxxxx xxxx písemným xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009. Xxx xxxxxxx xxxxxx se nároku xx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008; xx xxxxx x tehdy, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dojde xx 31. xxxxxxxx 2008.

§187

Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009, xx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. lednem 2009. Xxxxx rozhodnutí xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008 x xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx vykonatelnosti xxxx 1. xxxxxx 2009.

§188

(1) Xxxxxx z xxxxx, x jejichž xxxxxxxxx xxxxx xx 31. prosinci 2008, xx xxxx xxxxx xxxxxxx; xx platí x xxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009.

(2) Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxxx dohody x xxxxxxxx xx xxxxxx přeplatku xx xxxxx xxxxxxxx před 1. xxxxxx 2009, xxxxxxxxx platnosti dnem 1. ledna 2009. Xxxxxx x dávek xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx po 31. xxxxxxxx 2008 xxxxxxxxxx xxx tehdy, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx před 1. xxxxxx 2009.

§189

(1) Xxxxxxxxx fyzických xxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x období před 1. xxxxxx 2009.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx-xx se xxxxxx x sdělení údajů x xxxxxx xxxx 1. lednem 2009.

§190

(1) Xxxxx období, xx xxxxx byla xxxxx (její xxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 x po 31. xxxxxxxx 2008, řídí xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx účinnými xx xxx 31. prosince 2008.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx přeplatek xx xxxxx (§124 xxxx. 5) nelze xx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx poskytována xxxx 1. xxxxxx 2009.

(3) Povolit vracení xxxxxxxxx na dávce xx xxxxxxxxx (§124 xxxx. 6) xxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx před 1. xxxxxx 2008.

§191

Xxxxxxxxx nebo porušení xxxxxxxxxx, x němuž xxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009, se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008, x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx nesplnění xxxxxxxxxx xx xx 31. prosinci 2008 xxxx xxxx-xx xxxxxx x xxxxx nesplnění xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008.

§192

Zemřel-li pojištěnec xxxx 1. xxxxxx 2009, xxxxxxxxx xx při xxxxxxxx nároku xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx účinných xxxx xxxxx xxxx; to xxxxx i xxxxx, xx-xx dávka vyplácena xx 31. xxxxxxxx 2008. Xxxxxx-xx pojištěnec xx 31. xxxxxxxx 2008, xxxxxxxxx se xxx xxxxxxxx xxxxxx xx výplatu dávek xxxxx tohoto zákona x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx za xxxxxx před 1. xxxxxx 2009.

§193

Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxx 1. lednem 2009 považován xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx 31. prosince 2008 xx xxxxxxxxxx, xx povinen na xxxxxx pojištěnce vydat xx do 8 xxx xx požádání xxxxxxx potvrzení x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2008 x x výši xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx 2008 x dávek xxxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx 2008 zúčtoval; xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx za xxx 2008 činí xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x 1. xxxxx 2008, xxxxxxx pouze xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx 2009 x xxxxxxx, xx tento xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx 2009 dávky xxxxx §171 xxxx. 1.

§194

(1) Xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 x pravomocně xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx dokončí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2008. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx příslušné x xxxxxx podle xxxxxxxx účinných xx xxx 31. xxxxxxxx 2008.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dávek xx xxxx xxxx 1. xxxxxx 2009, které xxxx podány xx 31. xxxxxxxx 2008, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008.

(3) Nastal-li xxxxx xxx xxxxxxx snížení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 x xxxxxx x xxxxxx věcech xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xx 31. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxx se xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx účinných xx xxx 31. xxxxxxxx 2008.

§195

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx protiprávní xxxxxxx xxxxx §126 xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2009.

§196

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§121 xxxx. 3) xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2009 na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx.

§198

Xxxxxxxxxx §129 xxxx. 1 soudního xxxx xxxxxxxxx xx ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§199

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxx pověřených zaměstnanců xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §76 odst. 3 x §91 xxxx. 2.

(2) Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxx způsob uplatnění xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dávek, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dávek nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§200

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 100/1932 Xx., o vnitrostátní xxxxxxxxx mezinárodních xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxx č. 54/1956 Sb., x xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx č. 32/1957 Sb., o xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx č. 88/1968 Sb., o prodloužení xxxxxxxx dovolené, o xxxxxxx x xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx xx xxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxxx č. 16/1959 Sb., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

6. Zákon č. 87/1968 Sb., o změnách x xxxxxxxxxxx pojištění x v nemocenské xxxx.

7. Zákon č. 99/1972 Sb., x xxxxxxx přídavků xx xxxx x xxxxxxxxxx.

8. Zákonné opatření Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 8/1982 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

9. Xxxxx č. 73/1982 Sb., x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a předpisů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

10. Xxxxx č. 148/1983 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx nemocenského.

11. Xxxxx č. 57/1984 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxx.

12. Xxxxx č. 109/1984 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

13. Xxxxx č. 51/1987 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

14. Xxxxx č. 103/1988 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zabezpečení.

15. Xxxxx č. 266/1993 Sb., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 88/1968 Sb., o xxxxxxxxxxx mateřské xxxxxxxx, x xxxxxxx v xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 100/1988 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

16. Zákon č. 308/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx x. 54/1956 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 32/1957 Xx., x xxxxxxxxxx péči x ozbrojených xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 88/1968 Xx., x prodloužení xxxxxxxx xxxxxxxx, o dávkách x xxxxxxxxx x x přídavcích na xxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

17. Zákon č. 61/1999 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 54/1956 Xx., x xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 32/1957 Xx., o xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x zákon č. 88/1968 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x dávkách x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

18. Xxxxx č. 421/2003 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 54/1956 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 88/1968 Xx., x prodloužení xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x mateřství x o xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 32/1957 Xx., x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

19. Xxxxxxxx xxxxx č. 247/1999 Sb., xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx) xxxxxxxx částky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

20. Xxxxxxxx vlády č. 413/2000 Sb., kterým se xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx) upravují xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

21. Nařízení xxxxx č. 347/2001 Sb., xxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx) xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

22. Xxxxxxxx xxxxx č. 417/2005 Sb., xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx) upravují xxxxxx xxx stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

23. Xxxxxxxx x. 141/1958 Ú. x., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

24. Xxxxxxxx č. 143/1965 Sb., x poskytování xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

25. Xxxxxxxx č. 113/1975 Sb., xxxxxx se xxxx a doplňují xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx odborů x. 143/1965 Xx., x poskytování peněžitých xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

26. Xxxxxxxx č. 165/1979 Sb., x xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx dávek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx.

27. Xxxxxxxx č. 79/1982 Sb., o xxxxxxx vyhlášky Ústřední xxxx xxxxxx x. 143/1965 Sb., x xxxxxxxxxxx peněžitých xxxxx x nemocenském pojištění.

28. Xxxxxxxx č. 154/1983 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x. 143/1965 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

29. Xxxxxxxx č. 155/1983 Sb., o xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx.

30. Xxxxxxxx č. 79/1984 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x. 165/1979 Xx., x xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxxxxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx občanům ve xxxxxxxxxx případech.

31. Xxxxxxxx č. 80/1984 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx rady xxxxxx x. 143/1965 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx pojištění.

32. Xxxxxxxx č. 134/1984 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx rady xxxxxx x. 143/1965 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

33. Xxxxxxxx č. 135/1984 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x. 165/1979 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

34. Xxxxxxxx č. 59/1987 Sb., x změnách vyhlášky Xxxxxxxx xxxx odborů x. 165/1979 Xx., x xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

35. Xxxxxxxx č. 148/1988 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x. 165/1979 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx případech, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

36. Xxxxxxxx č. 239/1988 Sb., x xxxxxxx vyhlášky Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x. 143/1965 Sb., x xxxxxxxxxxx peněžitých xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

37. Xxxxxxxx č. 123/1990 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňuje vyhláška x. 149/1988 Xx., xxxxxx xx provádí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x. 165/1979 Sb., o xxxxxxxxxxx pojištění některých xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx dávek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx občanům xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx x. 91/1958 Xx., kterou se xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

38. Xxxxxxxx č. 263/1990 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx vyhláška x. 143/1965 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x. 165/1979 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovníků x o xxxxxxxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění.

39. Xxxxxxxx č. 501/1990 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňují xxxxxxxx č. 149/1988 Xx., kterou xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx x. 165/1979 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx x x poskytování xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

40. Vyhláška č. 30/1993 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx.

41. Xxxxxxxx č. 31/1993 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

42. Xxxxxxxx č. 312/1993 Sb., xxxxxx xx mění a xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx odborů x. 165/1979 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx dávek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx občanům xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

43. Xxxxxxxx č. 313/1993 Sb., kterou xx mění x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx odborů x. 143/1965 Xx., x xxxxxxxxxxx peněžitých xxxxx x nemocenském xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

44. Xxxxxxxx č. 196/1994 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx Ústřední xxxx xxxxxx x. 143/1965 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění, a xxxxxxxx Xxxxxxxx rady xxxxxx x. 165/1979 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovníků x x xxxxxxxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx.

45. Vyhláška č. 248/1994 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx rady xxxxxx x. 165/1979 Xx., x xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx pracovníků x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

46. Xxxxxxxx č. 282/1995 Sb., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x. 165/1979 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx dávek xxxxxxxxxxxx pojištění občanům xx xxxxxxxxxx případech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxx Ústřední xxxx xxxxxx x. 143/1965 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx věcí x Xxxxxxxx xxxx xxxxxx č. 51/1973 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pěstounskou péči xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

47. Xxxxxxxx č. 285/1995 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x. 31/1993 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 307/1993 Xx.

48. Vyhláška č. 133/1999 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x. 143/1965 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx odborů x. 165/1979 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx občanům xx xxxxxxxxxx případech, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

49. Xxxxxxxx č. 415/2000 Sb., xxxxxx xx mění vyhláška Xxxxxxxx xxxx odborů x. 143/1965 Xx., x poskytování peněžitých xxxxx x nemocenském xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x. 165/1979 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx x x poskytování xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

50. Xxxxxxxx č. 248/2005 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 165/1979 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§201

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2009.

Xxxxxxxx v. x.
Xxxxxxxx v. r.

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxx xxxx; xxxx tiskopisy xx odešlou nebo xxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx platných xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. X zániku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, x jejímž xxxxxx xxxx rozhodnuto xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx tiskopisech xxxxxxxx před tímto xxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxx hlášení o xxxxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 302/2009 Sb. x účinností xx 1.12.2009

Xx. XXX

1. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zvolení xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Evropského parlamentu xx xxxxxxxx období, xxxxx skončilo v xxxx 2009, x xxxx x xxxx 2009 xxxxx xxxxxxx x rozhodli xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxx xxxx své xxxxxxxx, pokud jde x xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx1), xxxx xxxxxx účastni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů; xxxxx xxxxxx předpisů se xxx xxxxxx pojistné xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx platu x xxxxx zaměstnavatele xxxx xxx, kdo xxx k plnění xxxxxx xxxxx u xxxxxx poslanců xxxxxxxxx xxxxx těchto předpisů. Xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx poslanců xx xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxx zdanění xxxxx, odchodného, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, příspěvků, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxx České republiky, xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x roce 2009, x byli x roce 2009 xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx dosavadního národního xxxxxxx po xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xx použije xxxxx č. 586/1992 Sb., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. VII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 19.9.2009

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxxxx, peněžitou xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx příspěvek x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx 1. lednem 2010 x xxxx x po 31. xxxxxxxx 2009, upraví xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx od 1. xxxxx 2010 podle §21a, 29a a 37a xxxxxx x. 187/2006 Sb., xx xxxxx účinném ode xxx 1. xxxxx 2010.

2. Vznikla-li xxxxxxx xxxxxxxxxx (péče) xxxx 1. xxxxxx 2010 x xxxx i xx 31. prosinci 2009, xxxxxxx xx xxxxxxxxx za xxxxxxxx x xx xxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx xx xxx 1. xxxxx 2010; to xxxxx x v xxxxxxx, xxx potřeba xxxxxxxxxx (xxxx) xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2010 x trvá x xx 31. xxxxxxxx 2009 x x průběhu xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx) xxxxx x oprávněných xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx) xxxx xx zastaví xxx xxxxxxxx doby.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx-xx nárok xx xxxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx nebo vyrovnávací xxxxxxxxx x těhotenství x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxx-xx x xx xxxxx xxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx konce xxxxxxxxxxxx měsíce, v xxxx nabyl xxxxxxxxx, x od následujícího xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx, xxxxx pobírala xxxxxxxxx xxxxx x mateřství x xxxxxx xx 1. ledna 2010 xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, vzniká xxxxx xx doplatek xxxx pomoci za xxxx období x xxxxxx částce, xxxxx xx vypočte xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 187/2006 Sb., x nemocenském pojištění, xx znění xxxxxxx xxxx 1. lednem 2010, x výší xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xx 1. xxxxx 2010, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 166/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2010

Xx. XX

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 80/2011 Sb.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx karanténa xxxx xxxxxxxx xxxx 1. lednem 2014 x xxxx ještě x xxxx 2014,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx podmínek x xx xxxx podle xxxxxx č. 187/2006 Xx., xx znění xxxxxxx ke dni 31. xxxxxxxx 2013, x

x) období 21 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x §18 xxxx. 8 xxxx. b), §56 odst. 3 xxxx druhé, §61 xxxx. x), §64 xxxx. 1 xxxx. x), §65 odst. 2 písm. x) x §105 větě xxxxx xxxxxx č. 187/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ke xxx 31. prosince 2013, xxxxxxx zachováno.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 364/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2011 x xx nadále vykonávána xx xxxxx dni, xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2012 xx xxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xx zaměstnání.

2. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1 xx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 1. xxxxx 2012 xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění.

Čl. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 364/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxx-xx pojištěnci xxxxxxxxx x §32 odst. 1 xxxx. e) xxxxxx č. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, nárok na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx výplatu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxx xxxx.

2. Byla-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnce uznána xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx uznání invalidity xxxxx právních předpisů xxxxxxxx před xxxxx xxxx. Pokud však xxxxx x ukončení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 1 písm. k) xxxxxx č. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pokračuje x od xxxxxx xxx, xxxxxx xxxxx xx výplatu xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxx, xxx plnil xx xxx předcházejícímu xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona podle §36b xxxxxx x. 582/1991 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx komanditní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx vykonávají xxx xx práci, xx xxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxxx x orgánech xxxxxxxx xxxx pracovněprávní xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx je xxxxxx xxxxxx, pokud xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx stanov xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx práce pro xxxxxxxx, xx povinen xxxxxxx podle §94 xxxxxx x. 187/2006 Xx. xxxxxx xxxxxx xxxx xx zaměstnání xx 30 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nejedná xx o xxxxxxxxxx xxxxxx rozsahu; xx xxx nástupu xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx jen v xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx §36b xxxxxx x. 582/1991 Xx. xxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jejich xxxxxxxx (xxxxx) xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §5 xxxx. x) bodech 17 xx 20 xxxxxx č. 187/2006 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx vykonávána xx dni xxxxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx vykonávána xx tomto xxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxx xxxxxxx xxxxxx osob xx xxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxx x xxxxxx osob xxxxxxxxxx zaměstnavatele, xx xxxxxxx xxxxxxx podle §94 xxxxxx č. 187/2006 Xx. xx 30 dnů ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx osob xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xx nemocenském xxxxxxxxx podle §6 xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx rozsahu. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, jde-li o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

5. U xxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. a) xxxxxx 16 až 20 xxxxxx x. 187/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx vykonávaly ke xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x tuto xxxxxxx xxxxxx vykonávají xx xxxxx xxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxx rozhodného xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx den xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx prospěšné xxxxxxxxxxx.

6. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zákonem x. 187/2006 Xx. xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx znění účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x pravomocně xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx dokončí xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

8. Xxxxx uvedené x §116 xxxx. 5 xxxx. x) a x) xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx tehdy, pokud xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Údaj x xxxxxxxxx xxxxxxxx doby x zaměstnance sdělují xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxx §116 odst. 6 xxxx. x) xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx nastal xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §34 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 187/2006 Xx. x xxxxxxx xxxxxxx týdne xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx pomoc v xxxxxxxxx xx posuzuje xxx xxxxx xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

10. Xxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx informovat zahraničního xxxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nemocenského pojištění, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 187/2006 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 470/2011 Xx. s účinností xx 1.1.2012

Xx. XVI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx, kdo bude xxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxxx xx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x pěstounů, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxx pěstounské xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pěstounovi xx zvláštních xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, x xxxxxx xxxx účast xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx zaměstnavatelem těchto xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx první xx xxxxx provést xx 28. xxxxx 2013, x xx xxxxxx xxxxxxx, x němž xx uvede xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx a xxxxx x adresa xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zaměstnavatele.

2. Den xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x pěstounů, xxxxx xxxxxxxxxx pěstounskou xxxx v xxxxxxxxxx xxx výkon pěstounské xxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu, xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odměna náležející xxxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 28. xxxxx 2013.

3. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx pěstounské péče xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxx xxxxxx náležející pěstounovi xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, kterým xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příslušné xxxxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 28. xxxxx 2013.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 401/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx xxxxxxx osob xxxxxxxxx v §5 xxxx. x) xxxxxx 21 x 22 xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx opatření Xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx ke xxx předcházejícímu xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x je nadále xxxxxxxxxx po tomto xxx, považuje xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx zaměstnání x xxx, xxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatele, xx xxxxxxx oznámit xxxxx §94 zákona č. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx, do 30 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxxxxx opatření Senátu xxxxxx xxxxxx xxxx xx zaměstnání, xxxxx xxxxxxx xxxxxx osob xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 xxxxxx č. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, x xxxxxxx xx x zaměstnání xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zaměstnance xxxxxxx xx xxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §93 zákona č. 187/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx, xx 30 xxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

2. X xxxx uvedených x §5 písm. x) xxxxxx 21 x 22 xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonného opatření Xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx, xx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Senátu xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. X xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2014 xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx trvat x xxx xxxxxxxx déle xxx 14 xxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxx i xx 31. xxxxxxxx 2013, xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx platných xx 31. prosince 2013.

4. Pokud smluvní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákonného xxxxxxxx Senátu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění pouze xxxxx, že xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx státě, xxx má sídlo xxxx zaměstnavatel, x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu xxxxxxxxxx xxxx 270 kalendářních xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, vykonával xxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnavatele xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx a tuto xxxxxxx nadále vykonává xx xxxxx xxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx do xxxxxxxxxx.

5. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx xxxxxxx účast xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx, že xx tohoto xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx nemocenském xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 187/2006 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx, se pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu xx xxx vzniku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XXXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 344/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

Čl. LXIX

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx uložil zaměstnavateli xxxxx §98 odst. 2 xxxxxx x. 187/2006 Xx. povinnost xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx ve stanovené xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 187/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

2. Xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatele x nemocenském pojištění x xxxxxxx uvedeném x §90 xxxx. x) x b) xxxxxx x. 187/2006 Xx., xxxxxxx těmto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx podat xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxx v §98 xxxx. 2 xxxxxx x. 187/2006 Sb., x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx vede xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxx xxxxx xx zjištění xxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxx až xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxx-xx řízení x xxxxx nesplnění xx xxxxxxxx zahájeno xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytnout xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, zejména xxxxxxx xxxxx na xxx pracoviště x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx méně xxx 26 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx dostavit xx xx výzvu xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx správu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx určené xxxxx, xx stanovený xxx xx účelem xxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxxxxx v nemocenském xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx správy sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx místo, xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx xxxx její xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx a poskytovat xxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx součinnost.

3. Řízení x nesplnění povinností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx pověřeným xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx kontrole xxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatele x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §90 písm. x) x b) xxxxxx č. 187/2006 Xx., umožnit xxxxx xxxxxxxxxxxx vstupovat xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §98 xxxx. 2 xxxxxx x. 187/2006 Xx., xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx, jde-li o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře xxxxxxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx umožnit xxxxx xx své xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx než 26 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx výzvu xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxxx xx jiné xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností v xxxxxxxxxxx pojištění nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx okresní správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xx okresní xxxxxx sociálního zabezpečení, xxxxxxxxx xxxx určené xxxxx, xx účelem xxxxxxxxx kontroly plnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účetní x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 64/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, pokud se xxxx narodilo x xxxxxx 6 týdnů xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx poporodní péče xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx v období 6 týdnů xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxx nahrazující xxxx xxxxxx.

3. Vznikl-li xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxx trvá xxxxxxx x xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §29 xxxx. 2 xxxxxx x. 187/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx pojištěnec xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §109 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 148/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.2.2018

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx posuzuje podle xxxxxx č. 187/2006 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxx-xx xxxxx xx výplatu xxxxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2018 x tento xxxxx xxxx alespoň xxx 1. xxxxx 2018, xxxxxxx xx xx 1. xxxxx 2018 xxxxxxxxxx podle §29 zákona x. 187/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx 1. ledna 2018.

3. Při posuzování xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokladů, xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx a výplatě xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxx pracovní neschopnosti xxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2019; xx xxxxx xxxxxxx, pokud xxx o karanténu x uplatňování xxxxxx xx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx.

Xx. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 259/2017 Xx. (xxxxx x odst. 3 xxxxxxx předpisem x. 164/2019 Sb.) x xxxxxxxxx od 1.2.2018 x výjimkou bodu 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2018 a xxxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2020

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §116 xxxx. 7 x 8 zákona x. 187/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pouze xxx vzniku a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxx §122a zákona č. 187/2006 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx 1. xxxxx 2020, orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx před 1. xxxxxx 2020 xxxxx x xxx xxxxxxx, xx kterém jsou x registru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxx správa xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dodání zásilky xxxxx §167b xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zásilka xxxxxxxxxx xxxxxx byla xxxxxx xxxxx xxxx 1. července 2020.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx č. 164/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2020

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle zákona x. 187/2006 Xx., xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx, xxxxx xx xxxx narodilo x období 6 xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x dávky xxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a x xxx, x němž xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx neuplynulo xxxxxx 6 xxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxx ještě x xxxxx jednoho xxxxx, pokud xxxxx xxxxx nástup xx xxxxxxxxx nastal x xxxxxx 6 xxxxx xxx dne narození xxxxxx xxxx xxx xxx převzetí xxxxxx xx xxxx.

2. Xx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx lékař xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dítěte xxxxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx dítěte xxxx matky dítěte x xxxxxxx den xxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxx 6 týdnů xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

4. Xxxxxxx-xx potřeba ošetřování xxxx péče přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx nesplnění xxxxxxxx xxxxxxx x §39 odst. 2 xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx nárok xx xxxxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxx x tento den xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, a xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx uvedená x §39 xxxx. 2 xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Podpůrčí xxxx xxxxxx od xxxxxxx xxx xxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxx xxxx x rozhodné xxxxxx xx určuje xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo péče. Xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx až xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

5. Xxxxx §41a xxxx. 2 písm. a) xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se postupuje x tehdy, pokud x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 4 xxxxxxxxxx dny xx xxxx xxxxxx.

6. Xxxxx §72b xxxx. 2 xxxxxx č. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx ošetřované xxxxx x hospitalizace xx domácího xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxx 15 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 330/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 187/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2009.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

188/2006 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx Parlamentem xxx 14.3.2006 a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 31.3.2006

x účinností xx 27.5.2006

585/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 189/2006 Sb., xxxxxx xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xxxxx č. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákoníku xxxxx, xxxxx x. 589/92 Xx., x pojistném xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 117/95 Sb., x xxxxxx sociální podpoře, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 111/2006 Xx., x xxxxxx v xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 165/2006 Xx., a zákon x. 582/91 Xx., x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 31.12.2006

181/2007 Xx., o Xxxxxx xxx studium xxxxxxxxxxx xxxxxx x x Archivu bezpečnostních xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2007

261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2007

88/2008 Xx., xxxxx XX xx xxx 31.1.2008 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 27.3.2008

239/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

305/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 187/2006 Sb., o xxxxxxxxxxx pojištění, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

306/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 155/95 Sb., x xxxxxxxxxx pojištění, xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

479/2008 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 582/91 Xx., x organizaci a xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

2/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 586/92 Sb., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2009

41/2009 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.2009

158/2009 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odvětvích x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx od 4.7.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2010

302/2009 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 187/2006 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2009

303/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 19.9.2009

362/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x návrhem xxxxxx x státním xxxxxxxx XX na rok 2010

x účinností xx 1.1.2010

157/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2010

166/2010 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 362/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx ČR xx xxx 2010

x xxxxxxxxx xx 1.6.2010

347/2010 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s úspornými xxxxxxxxxx v působnosti Xxxxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx věcí

s účinností xx 1.1.2011 x xxxxxxxx xx. XXX xxxxxxxx předpisu x. 362/2009 Xx., xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 8.12.2010

73/2011 Xx., x Úřadu xxxxx ČR x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2011

80/2011 Xx., nález XX xx xxx 1.3.2011 xx. xx. Xx. XX 55/10 xx věci návrhu xx xxxxxxx xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

180/2011 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 229/2002 Xx., x finančním xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2011

263/2011 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 300/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx úkonech x autorizované xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.11.2011

341/2011 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

364/2011 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.1.2012

365/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 262/2006 Xx., zákoník práce, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

375/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx službě

s xxxxxxxxx xx 1.4.2012

458/2011 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx inkasního xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx daňových a xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

470/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012 x výjimkou §162, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2013

1/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.1.2012

167/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx službě x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2012

169/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (živnostenský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.6.2012

396/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

401/2012 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 359/99 Sb., x sociálně-právní xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

303/2013 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

344/2013 Sb., x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx soukromého práva x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

64/2014 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.5.2014

250/2014 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x státní xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

267/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Sb., x daních x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

332/2014 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 221/99 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2015

14/2015 Xx., xxxxx ÚS ze xxx 16.12.2014 xx. xx. Xx. XX 9/14 xx věci xxxxxx na xxxxxxx §158 písm. a) xxxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x účinností xx 29.1.2015

131/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxxxxxxx odvětvích x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (energetický xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2016

204/2015 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 269/1994 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.10.2016

317/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.12.2015

47/2016 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 585/2004 Sb., o xxxxxx povinnosti x xxxxx zajišťování (branný xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2016

190/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx č. 131/2015 Xx.

x xxxxxxxxx xx 17.6.2016 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.8.2017

298/2016 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zákon x. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 121/2000 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 19.9.2016

24/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxxx odpovědnosti

s xxxxxxxxx xx 21.2.2017

99/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 129/2000 Xx., o xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 131/2000 Xx., x hlavním xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

148/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 187/2006 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2018

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx o nich x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

195/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 328/1999 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2018

259/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.2.2018 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 18.8.2017, 1.1.2018 x 1.1.2022

310/2017 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2018

92/2018 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností od 31.5.2018 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.6.2018 x 1.1.2022

335/2018 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 582/1991 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

111/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 24.4.2019

164/2019 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 187/2006 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 259/2017 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 589/1992 Xx., o xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2020 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2022

277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

315/2019 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 283/1993 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (trestní xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx zákoník, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x účinností xx 1.12.2019

255/2020 Sb., o xxxxxxx penále x xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s mimořádnými xxxxxxxxxx při xxxxxxxx x xxxx 2020 x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s účinností xx 1.6.2020 x 1.9.2020

300/2020 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx epidemii x xxxx 2020 a x xxxxx zákona x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2020

438/2020 Xx., x xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx pojištění, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 1.11.2020

540/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/1992 Xx., o xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

136/2021 Sb., o xxxxxxxxx úpravách x xxxxxxx dávek státní xxxxxxxx podpory x xxxxxxxxx na xxxx x souvislosti x xxxxxxxx COVID-19 x x změně některých xxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 19.3.2021

248/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2022

261/2021 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx postupů orgánů xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

270/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 2.8.2021

326/2021 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví

s xxxxxxxxx xx 1.1.2023

330/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2022

417/2021 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 250/2016 Sb., x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Zákon č. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 883/2004 xx dne 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 988/2009 x Xxxxxxxx Xxxxxx (EU) x. 1244/2010, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 987/2009 xx xxx 16. xxxx 2009, xxxxxx xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) x. 883/2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, ve xxxxx Xxxxxxxx Komise (XX) č. 1244/2010, x Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1231/2010 ze xxx 24. xxxxxxxxx 2010, xxxxxx se xxxxxxxxx působnost xxxxxxxx (XX) x. 883/2004 x xxxxxxxx (XX) x. 987/2009 na xxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx, xx xxxxx xx tato xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pouze x důvodu jejich xxxxxx příslušnosti.
3) Zákon č. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 221/1999 Sb., x vojácích x povolání, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §10 xxxxxx x. 133/2000 Xx., x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
6) §93 xxxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
7) §9 xxxx. 2 xxxxxx x. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
8) §9 xxxx. 1, 3 x 5 zákona x. 155/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) §2 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxx č. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.
10) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 883/2004. Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 987/2009.
11) Zákon č. 218/2002 Sb., x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) Xxxxxxxxx §14 xxxx. 1 xxxxxx x. 551/1991 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 438/2004 Xx.
13) §4a xxxx. b) a x) a §47i xxxxxx x. 359/1999 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §40a xxxxxx č. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx zákona x. 168/2005 Sb.
15) Xxxxx č. 561/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 383/2005 Xx.
16) Zákon č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 561/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 383/2005 Xx.
17) Například §68k xxxx. 1 x 2 zákona x. 221/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, §124 xxxx. 5 xxxxxx x. 361/2003 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
17x) §61a xxxxxx x. 221/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) §67 xxxxxx x. 169/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.
18x) §15a xxxxxx x. 589/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx.
19) §127a xxxxxxxx xxxxx.
§34 xxxx. 4 zákona x. 236/1995 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x některých xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x poslanců Evropského xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
§73 xxxx. 4 xxxxxx x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
§48 xxxx. 3 xxxxxx x. 129/2000 Sb., x krajích (xxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§53 xxxx. 4 zákona x. 131/2000 Sb., x hlavním městě Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) §5 xxxxxx x. 589/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 258/2000 Sb., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §20 xx 23 xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
*23) §45 xxxxxx o rodině.
23) §953 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
*24) §63 x 74 zákona x xxxxxx.
24) §796 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
*25) §19 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 359/1999 Sb.
25) §824 xxxxxxxxxx zákoníku.
*26) §78 xxxxxx o xxxxxx.
26) §826 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
*27) §45a xxxxxx x rodině.
27) §828 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
*28) §19 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 359/1999 Xx.
28) §958 xxxxxxxxxx zákoníku.
29) §115 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
*30) §26 xxxx. 2 zákona x xxxxxx.
30) §907 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) Zákon č. 117/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) §37 xxxx. 1 xxxx. x) x §153 xxxxxxxx xxxxx.
§100 xxxxxxxxxx zákona.
Vyhláška č. 288/2003 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx ženám, xxxxxx xx xxxxx devátého xxxxxx po xxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx mladiství xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x důvodu přípravy xx povolání.
33) §25 xxxx. 3 x 6 a §85 xxxx. 1 xxxxxx x. 361/2003 Sb.
§41 xxxx. 6 xxxxxx č. 221/1999 Xx.
Vyhláška č. 432/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx činností xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, příslušnicím xx xxxxx devátého xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx.
34) Xxxxx č. 221/1999 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
35) §18 xxxx. 1 zákona x. 48/1997 Xx.
36) Xxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) §12 xxxx. x) zákona x. 48/1997 Xx.
38) Xxxxx č. 372/2011 Sb., o zdravotních xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx službách).
39) §33 xxxx. 3 xxxxxx x. 48/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 369/2011 Xx.
40) §25 xxxxxx x. 48/1997 Xx.
41) Čl. 9 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 o xxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x o xxxxxx xxxxxx těchto údajů x x zrušení xxxxxxxx 95/46/XX (obecné xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxx).
42) §18 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 48/1997 Sb.
43) Xxxxxxxx x. 134/1998 Xx., xxxxxx se xxxxxx xxxxxx zdravotních xxxxxx x bodovými xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
44) Zákon č. 526/1990 Sb., o xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Zákon č. 265/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx cen, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
45) §13 xxxx. 3 a §18 xxxx. 3 xxxxxx x. 220/1991 Xx., o České xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx komoře x Xxxxx lékárnické xxxxxx.
46) §3 xxxx. 3 xxxx. x) x §6 xxxx. 1 a 2 xxxxxx x. 582/1991 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
47) §3 xxxx. 3 písm. x) x §3a xxxxxx č. 582/1991 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47x) §45a xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
48) Xxxxxxxxx §68 odst. 3 xxxx. x) xx x) x e) xx x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §7 xxxx. 2 písm. x), x) x x) xxxxxx č. 227/1997 Xx., o nadacích x xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x nadacích a xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §8 odst. 1 xxxx. x) xx x) x x) xxxxxx x. 248/1995 Xx., x obecně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx některých zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
49) §13 xxxxxx x. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx).
50) Xx. 16 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 987/2009 xx xxx 16. xxxx 2009, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) x. 883/2004 x koordinaci xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení.
51) §67 xxxx. 2 xxxxxx x. 258/2000 Xx.
52) §77 xxxx. 1 xxxxxx x. 20/1966 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
52x) §32 xxxxxx x. 500/2004 Xx., správní xxx.
53) §3 xxxxxx č. 153/1994 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky.
54) Zákon č. 148/1998 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
55) §102 xxxxxx x. 435/2004 Xx.
56) §55 xxxxxx č. 48/1997 Xx.
57) §3 xxxxxx č. 133/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
58) §1 xxxxxx č. 133/2000 Xx., xx znění xxxxxx č. 53/2004 Xx.
59) §13b xxxxxx x. 133/2000 Xx., ve znění xxxxxx x. 53/2004 Xx.
60) §24 xxxxxx x. 551/1991 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
§21 xxxxxx x. 280/1992 Xx., o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, podnikových x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
61) Xx. 1 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 95/46/ES.
62) Xx. 25 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 95/46/ES.
63) Zákon č. 365/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
64) §16c xxxxxx x. 582/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
65) Xxxxx č. 500/2004 Sb., správní xxx, xx znění xxxxxx x. 413/2005 Sb.
66) Xxxxx č. 200/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
66x) §6 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxx č. 500/2004 Xx.
67) Xxxxx č. 227/2000 Sb., x elektronickém xxxxxxx x x xxxxx některých dalších xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxxxx podpisu), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
68) §2 xxxx. x) zákona x. 365/2000 Xx.
69) §1 x 2 zákona x. 245/2000 Sb., x státních xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx dnech x o xxxxx xxxxxxxxxx klidu.
69x) §2 xxxx. 5 xxxxxx x. 258/2000 Xx.
70) §69 xxxx. 1 xxxx. x) x h) xxxxxx x. 258/2000 Xx.
71) §82 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
72) §45a xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
73) §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
74) §2 xxxx. 6 xxxx. x) zákona x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 274/2003 Sb.
73) §278 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
74) §293 xxxx. 4 x 5 občanského xxxxxxxx xxxx.
75) §963 xxxxxxxxxx zákoníku.
76) §49 xxxxxx x. 373/2011 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

77) §15 xxxx. 2 xxxxxx x. 582/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

78) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1303/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Fondu soudržnosti, Xxxxxxxxx zemědělském xxxxx xxx rozvoj venkova x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x rybářském xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Evropském fondu xxx regionální rozvoj, Xxxxxxxxx sociálním xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx námořním x xxxxxxxxx fondu x x xxxxxxx nařízení Xxxx (XX) x. 1083/2006.

79) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1304/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013 o Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x o zrušení xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1081/2006.

80) Xxxxx č. 585/2004 Sb., x xxxxxx povinnosti x jejím xxxxxxxxxxx (xxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

81) §18 xxxx. 2 xxxxxx x. 300/2008 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentů.

§6 xxxx. 1 zákona x. 297/2016 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

81) §14 xxxxxx x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, jménu x příjmení a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

82) §88 xxxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

84) §452 xxxxxx x. 292/2013 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

85) §9 xxxx. 2 písm. x) xxx 2 xxxxxx x. 372/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podmínkách xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx službách).

86) §278 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

87) §293 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxxxx soudního xxxx.

88) §772 občanského xxxxxxxx.

1) Xxxxxx 25 Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (2005/684/XX, Euratom), Xxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx, X 262, 7. xxxxx 2005.