Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023 do 31.03.2023.


Zákon o nemocenském pojištění
187/2006 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Rozsah působnosti §1

Účast na pojištění §2

Vymezení některých pojmů §3

Druhy dávek §4

ČÁST DRUHÁ - ÚČAST NA POJIŠTĚNÍ

HLAVA I - OKRUH POJIŠTĚNÝCH OSOB §5

HLAVA II - ÚČAST ZAMĚSTNANCŮ NA POJIŠTĚNÍ

Podmínky účasti zaměstnanců na pojištění §6

Pojištění při zaměstnání malého rozsahu §7

Pojištění zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce §7a

Souběh pojištění z více zaměstnání §8

Vynětí zaměstnanců z pojištění §9

Vznik a zánik pojištění zaměstnanců §10

HLAVA III - ÚČAST OSOB SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÝCH NA POJIŠTĚNÍ

Podmínky účasti osob samostatně výdělečně činných na pojištění §11

Pojištění při výkonu několika samostatných výdělečných činností §12

Vznik a zánik pojištění osob samostatně výdělečně činných §13

ČÁST TŘETÍ - DÁVKY

HLAVA I - OBECNÉ PODMÍNKY NÁROKU NA DÁVKY A JEJICH VÝPLATU §14 §15 §15a §16 §17

HLAVA II - DENNÍ VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD §18 §19 §20 §21 §21a §22

HLAVA III - NEMOCENSKÉ

Díl 1 - Podmínky nároku na nemocenské §23 §24 §25

Díl 2 - Podpůrčí doba u nemocenského §26 §27 §28

Díl 3 - Výše nemocenského §29 §29a §30 §31

HLAVA IV - PENĚŽITÁ POMOC V MATEŘSTVÍ

Díl 1 - Podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství §32

Díl 2 - Podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství

Délka podpůrčí doby u peněžité pomoci v mateřství §33

Počátek a ukončení podpůrčí doby u peněžité pomoci v mateřství §34

Podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství v některých případech §35

Přerušení výplaty peněžité pomoci v mateřství §36

Díl 3 - Výše peněžité pomoci v mateřství §37 §37a

Díl 4 - Společné ustanovení o peněžité pomoci v mateřství §38

HLAVA V - OTCOVSKÁ

Díl 1 - Podmínky nároku na otcovskou §38a

Díl 2 - Podpůrčí doba u otcovské §38b

Díl 3 - Výše otcovské §38c

Díl 4 - Společné ustanovení o otcovské §38d

HLAVA VI - OŠETŘOVNÉ

Díl 1 - Podmínky nároku na ošetřovné §39

Díl 2 - Podpůrčí doba u ošetřovného §40 §40a

Díl 3 - Výše ošetřovného §41

HLAVA VII - DLOUHODOBÉ OŠETŘOVNÉ

Díl 1 - Podmínky nároku na dlouhodobé ošetřovné §41a §41b §41c §41d

Díl 2 - Podpůrčí doba u dlouhodobého ošetřovného §41e §41f

Díl 3 - Výše dlouhodobého ošetřovného §41f

HLAVA VIII - VYROVNÁVACÍ PŘÍSPĚVEK V TĚHOTENSTVÍ A MATEŘSTVÍ

Díl 1 - Podmínky nároku na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství §42

Díl 2 - Podpůrčí doba u vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství §43

Díl 3 - Výše vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství §44

HLAVA IX - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O DÁVKÁCH

Díl 1 - Nárok na dávky a na jejich výplatu

Nárok na dávku §45

Nárok na výplatu dávky §46

Vzdání se nároku na výplatu dávky §47

Díl 2 - Souběh nároků na výplatu dávek §48

Díl 3 - Přechod nároku na dávky a jejich výplatu §49 §50 §51

Díl 4 - Změna nároku na dávky a jejich výplatu §52

ČÁST ČTVRTÁ - POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU PRO ÚČELY POJIŠTĚNÍ

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ §53

Ošetřující lékař §54

HLAVA II - POSUZOVÁNÍ DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI

Díl 1 - Základní pojmy

Dočasná pracovní neschopnost §55

Režim dočasně práce neschopného pojištěnce a místo pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti §56

Díl 2 - Posuzování dočasné pracovní neschopnosti

Vznik dočasné pracovní neschopnosti §57

Průběh dočasné pracovní neschopnosti §58

Ukončování dočasné pracovní neschopnosti §59

Rozhodnutí ve věcech dočasné pracovní neschopnosti §60

Díl 3 - Povinnosti a oprávnění lékařů

Povinnosti ošetřujícího lékaře §61

Povinnosti zaměstnavatele a poskytovatele pracovnělékařských služeb §62

Oprávnění ošetřujících lékařů a poskytovatele pracovnělékařských služeb §63

Díl 4 - Povinnosti a oprávnění dočasně práce neschopného pojištěnce §64

Díl 5 - Povinnosti a oprávnění zaměstnavatele §65

HLAVA III - POSUZOVÁNÍ PRACOVNÍ SCHOPNOSTI PO UPLYNUTÍ PODPŮRČÍ DOBY §66

HLAVA IV - POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU PRO ÚČELY POSKYTOVÁNÍ PENĚŽITÉ POMOCI V MATEŘSTVÍ, OTCOVSKÉ, OŠETŘOVNÉHO, DLOUHODOBÉHO OŠETŘOVNÉHO A VYROVNÁVACÍHO PŘÍSPĚVKU V TĚHOTENSTVÍ A MATEŘSTVÍ

Díl 1 - Posuzování zdravotního stavu pro účely poskytování peněžité pomoci v mateřství §67

Díl 2 - Posuzování zdravotního stavu pro účely otcovské §67a

Díl 3 - Posuzování zdravotního stavu pro účely poskytování ošetřovného

Vznik a zánik potřeby ošetřování nebo péče §68

Povinnosti ošetřujícího lékaře §69

Povinnosti poskytovatele zdravotních služeb §70

Povinnosti pojištěnce §71

Oprávnění zaměstnavatele §72

Díl 4 - Posuzování zdravotního stavu pro účely poskytování dlouhodobého ošetřovného

Dlouhodobá péče §72a

Vznik potřeby dlouhodobé péče §72b

Průběh potřeby dlouhodobé péče §72c

Ukončení potřeby dlouhodobé péče §72d

Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče §72e

Povinnosti ošetřujícího lékaře poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče §72f

Povinnosti ošetřujícího lékaře poskytovatele zdravotních služeb ambulantní péče §72g

Díl 5 - Posuzování zdravotního stavu pro účely poskytování vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství §73

HLAVA V - KONTROLA POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU PRO ÚČELY POJIŠTĚNÍ §74 §75 §75a

HLAVA VI - KONTROLA DODRŽOVÁNÍ REŽIMU DOČASNĚ PRÁCE NESCHOPNÉHO POJIŠTĚNCE §76

HLAVA VII - SOUČINNOST POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB A FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB §77 §78

HLAVA VIII - OPRÁVNĚNÍ ORGÁNŮ NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ PŘI PORUŠOVÁNÍ POVINNOSTÍ LÉKAŘŮ PŘI POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU PRO ÚČELY POJIŠTĚNÍ §79 §80

ČÁST PÁTÁ - ORGANIZACE A PROVÁDĚNÍ

HLAVA I - ORGÁNY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ A JEJICH PŘÍSLUŠNOST K PROVÁDĚNÍ POJIŠTĚNÍ

Díl 1 - Orgány nemocenského pojištění §81

Díl 2 - Příslušnost orgánů nemocenského pojištění k provádění pojištění

Věcná příslušnost §82

Místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení §83

HLAVA II - ÚKOLY A OPRÁVNĚNÍ PŘI PROVÁDĚNÍ POJIŠTĚNÍ

Díl 1 - Úkoly a oprávnění orgánů nemocenského pojištění

Úkoly okresních správ sociálního zabezpečení §84

Úkoly České správy sociálního zabezpečení §85

Úkoly služebních orgánů §86

Úkoly Ministerstva práce a sociálních věcí §87

Odstraňování tvrdostí §88

Oprávnění orgánů nemocenského pojištění §89 §90 §91

Díl 2 - Úkoly dalších orgánů §91a §91b

Díl 3 - Úkoly zaměstnavatelů v pojištění

Oddíl 1 - Rozdělení zaměstnavatelů a jejich příslušnost k plnění úkolů v pojištění §92
Oddíl 2 - Úkoly zaměstnavatelů přihlašovaných do registru zaměstnavatelů §93 §94 §95 §96 §97 §98 §99 §100
Oddíl 3 - Úkoly služebních útvarů §101
Oddíl 4 - Úkoly věznic a ústavů pro výkon zabezpečovací detence §102

Díl 4 - Povinnosti pojištěnců §103 §104

Díl 5 - Povinnosti dalších subjektů §105 §106 §107

HLAVA III - VYPLÁCENÍ DÁVEK

Díl 1 - Příslušnost k výplatě dávek §108

Díl 2 - Uplatňování nároku na výplatu dávek §109 §109a

Díl 3 - Výplata dávek

Způsob výplaty dávek §110

Výplata nemocenského v poloviční výši §110a

Výplata dávek do ciziny §111

Výplata dávky zvláštnímu příjemci §112

HLAVA IV - SDĚLOVÁNÍ ÚDAJŮ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY POJIŠTĚNÍ

Díl 1 - Povinnost zachovávat mlčenlivost §113

Díl 2 - Sdělování údajů

Oddíl 1 - Sdělování údajů mezi orgány nemocenského pojištění §114 §115

Oddíl 2 - Sdělování údajů mezi orgány nemocenského pojištění a živnostenskými úřady §115a

Oddíl 3 - Sdělování údajů orgány nemocenského pojištění ostatním subjektům §116

Oznamování vzniku dočasných pracovních neschopností zaměstnanců a karantén nařízených zaměstnancům §116a

Oddíl 4 - Sdělování údajů orgánům nemocenského pojištění ostatními subjekty §117

Oddíl 5 §118

Oddíl 6 - Sdělování údajů do zahraničí §119

Díl 3 - Informační systémy pojištění §120 §121

Registry pojištěnců §122 §122a

Registry zaměstnavatelů §123 §123a

Díl 4 - Zpracování údajů §123b

HLAVA V - ODPOVĚDNOST, SANKCE A PŘESTUPKY V POJIŠTĚNÍ

Díl 1 - Odpovědnost v pojištění a sankce

Odpovědnost za přeplatek §124

Krácení nebo odnětí nemocenského §125

Regresní náhrada §126

Díl 2 - Přestupky §127 §128 §129 §130 §131 §132 §133 §134 §135 §136 §137 §137a §138 §138a §139 §140 §141 §142

HLAVA VI - ŘÍZENÍ VE VĚCECH POJIŠTĚNÍ §143

Účastníci řízení §144

Zahájení řízení §145

Vysvětlení a čestné prohlášení §146

Lhůty pro vydání rozhodnutí §147 §148

Doručování §149

Rozklad §150

Odvolání a rozklad §151

Účinky odvolání a rozkladu §152

Zkrácené řízení §153

Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti, potřeby ošetřování a potřeby dlouhodobé péče §154

Souhlas orgánu nemocenského pojištění §155

Řízení o odstranění tvrdosti §156

Náklady řízení §157

Soudní přezkum §158

Exekuce §159

ČÁST ŠESTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Sdělování údajů §160

Obstarávání údajů §160a

Splnění oznamovací povinnosti §161

Podání §162 §163 §163a

Počítání času §164 §165

Zástavní právo §166

Mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku §167

Tiskopisy §167a

Úhrada poštovného §167b

Organizační složka zahraniční právnické osoby §167c §167d

Zvláštní postupy k utajení a zajištění bezpečnosti §167e §167f

Pojištění evropských pověřených žalobců §167g

ČÁST SEDMÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ §168 §169 §170 §171 §172 §173 §174 §175 §176 §177 §178 §179 §180 §181 §182 §183 §184 §185 §186 §187 §188 §189 §190 §191 §192 §193 §194 §195 §196 §197 §198

HLAVA II - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zmocňovací ustanovení §199

Zrušovací ustanovení §200

Účinnost §201

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.; č. 80/2011 Sb.; č. 14/2015 Sb.

č. 302/2009 Sb. - Čl. II

č. 303/2009 Sb. - Čl. VII

č. 362/2009 Sb. - Čl. XIV

č. 166/2010 Sb. - Čl. II

č. 347/2010 Sb. - Čl. II

č. 364/2011 Sb. - Čl. II

č. 365/2011 Sb. - Čl. XVI

č. 470/2011 Sb. - Čl. II

č. 401/2012 Sb. - Čl. XVI

č. 344/2013 Sb. - Čl. XLIII

č. 64/2014 Sb. - Čl. LXIX

č. 148/2017 Sb. - Čl. II

č. 259/2017 Sb. - Čl. VIII

č. 164/2019 Sb. - Čl. II

č. 326/2021 Sb. - Čl. IV

č. 330/2021 Sb. - Čl. II

č. 358/2022 Sb. - Čl. VII

INFORMACE

187

XXXXX

xx dne 14. xxxxxx 2006

x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Rozsah xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xxx xxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, těhotenství a xxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxx po xxxx narození, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx péče o xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x organizaci x provádění xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx1).

(3) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx2).

§2

Xxxxx xx pojištění

Pojištění xx účastní xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx, jde-li x xxxxx uvedené x §5 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. x) xxxx x xxxxxxxxxx zaměstnance [§3 xxxx. x)].

§3

Vymezení některých xxxxx

X xxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, která je xxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx fyzická xxxxx xx zániku xxxxxxxxx, xxxxx xx plyne xxxxxxxx lhůta (§15), xxxxxxxxx nárok xx xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxx") nebo xxxxx xxxxxx,

x) zaměstnavatelem xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, organizační xxxxxx xxxxx, v níž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx činní xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxx x provedení xxxxx, xxxxxxxx úřad, x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx zařazen x xxxxxx státní xxxxxx, věznice x xxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx"), v xxxxx vykonává xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx práce, xxxxxx pro výkon xxxxxxxxxxxxx detence, v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx části xxxxxxxxxxxxxx sborů xxxx xxxxxxxxxxx sil Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vyplácejí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx3) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx4) xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx vojenské xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx právnické xxxxx, x xxxxx xxxx k plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních sborů xxxx xxxxxxxx xxxxxx x povolání xxxx xxxxxx x záloze xx výkonu xxxxxxxx xxxxx služby, (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx"),

x) xxxxxx zaměstnavatele

1. x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx sídlo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx zapsána x obchodním rejstříku, xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx určeném xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxx evidenci; xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

2. x xxxxxxx xxxxx místo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx5), x xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pobytu6) x České republice; x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x v případě, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nepodniká, xxxxx xxxxxxxxxx xxx svou xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. u xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxx obdobným xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx účtárnou xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, ve xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx mezd nebo xxxxx xxxxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx platů,

e) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx příjem, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1) zahrnuje xx vyměřovacího xxxxxxx xxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx započitatelný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx měsíce,

g) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xx které xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx zaměstnavatele xxxxxx xx závislé činnosti, xxxxx xxxx xxxx xx xxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx daně x xxxxxx xxxxx právního xxxxxxxx upravujícího daně x xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx považovaná xx osobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnou xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx7),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx považovaná xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx8),

x) xxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx, samostatná výdělečná xxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnance, xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) podpůrčí dobou xxxx, xx xxxxxx xx xxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx tento xxxxx spojuje xxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx9), xxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx uvedených v §39, vznik xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, nástup xx xxxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx, nástup xx dávku xxxxxxxx xxxxxxxxx péče x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx příslušnice xx xxxx služební xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx do xxxxxxx xxxxxxxx zapsáno xxxxxxxx xxxxxx,

x) domáckým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx práce xxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx, x nímž Xxxxx republika xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx zaměstnavatel"), xx-xx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnavatele,

p) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx právnická xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx ve xxxxxx xxxxxxx x) sídlo xx území České xxxxxxxxx x x xxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xx smluvní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx uzavřené se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zahraničnímu xxxxxxxxxxxxxx,

x) zahraničním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx x Xxxxx republice ve xxxxxxxx zahraničního zaměstnavatele,

r) xxxxxx, s nímž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, mimo xxxxxx xxxxx též xxxxxxx xxxxx Evropské xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxx, který xxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx aplikuje xxxxxxxx Xxxxxxxx unie o xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx10),

x) mezinárodní xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o sociálním xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx druhého xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx81),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx trvale xxxx x společně xxxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxxxxx; x xxxxxxx svěření xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx30) xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx každého x těchto xxxxxx,

x) xxxxx práce, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx měla xxxx mohla být xxxxxxxxxx.

§4

Xxxxx xxxxx

X xxxxxxxxx xx poskytují xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x mateřství,

c) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx,

x) dlouhodobé xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx.

ČÁST DRUHÁ

ÚČAST NA XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXX XXXXXXXXXXX XXXX

§5

Xxxxxxxxx xxxx při xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxx zákoně xxxxxxx:

x) zaměstnanci, xxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, Celní xxxxxx Xxxxx republiky, Vězeňské xxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a Úřadu xxx xxxxxxxxxx xxxxx x informace3),a xxxxxx x povolání4) x xxxxxx v xxxxxx xx výkonu xxxxxxxx xxxxx služby80) (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx"),

3. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx

5. xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x pracovní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxx x provedení xxxxx,

6. xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxx,

8. členové zastupitelstev xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členěných xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uvolněni,

9. poslanci Xxxxxxxxxx sněmovny x xxxxxxxx Xxxxxx Parlamentu Xxxxx republiky,

10. xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x členové Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu, členové Xxxx xxx xxxxxxxxxx x televizní xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxx Energetického xxxxxxxxxxx úřadu, členové Xxxx Ústavu pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Národní rozpočtové xxxx, xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, zástupce xxxxxxxxxx xxxxxxx, Veřejný xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx Veřejného xxxxxxxx xxxx,

11. fyzické xxxxx, xxxxx jsou podle xxxxxxxxxx zákona jmenovány xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx správního xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zákonem12), xxxxxxxxx xx funkce xxxxxxxx xxxxxx vedoucího xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, pokud xx xxxxx vedoucím xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx funkci xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx vztahuje xx stanoveném xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 7 xx 10 a 18,

12. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

13. xxxxx xxxxxxxx x xxxx a xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx x evidenci xxxx, které mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odměna xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx13) (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxx"),

14. xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence xxxxxxxx xx práce,

15. xxxxx xxxxx v poměru, xxxxx má xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, avšak xxxxxxxx poměr nevznikl, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxx,

16. xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx práci, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jestliže mimo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx práci,

17. xxxxxxxxxx,

18. členové kolektivních xxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 1 xx 10, 20 x 21,

19. xxxxxxxxxxx,

20. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §167c, jejichž xxxxx xxxxxx xxxxx xx trvale x Xxxxx xxxxxxxxx,

21. osoby xxxxxxxx xxxxxxxxx vedením xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

22. xxxxxxx osoby xxxxxxxxx v bodech 1 xx 21, x xxxxxxxx členů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx x zastupitelstev xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx zvolených do xxxxxx, jež xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jako funkce, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x xxxx zaměstnání, pokud xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx plynou xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx zdanění x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x příjmu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx75) x xxxxxx xx xxxx daně xxxxxxxxxx,

x) osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

HLAVA XX

XXXXX ZAMĚSTNANCŮ XX POJIŠTĚNÍ

§6

Podmínky účasti xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. xx xxxxx Xxxxx republiky; xx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx práce xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, je-li xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. v cizině xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx práce xx xxxxxx x xxxxxx a nejsou xxxxxxx účastni důchodového xxxxxxxxx xxxxx předpisů xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, a

b) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx rozhodnou xxx xxxxx xx pojištění (xxxx jen "rozhodný xxxxxx").

(2) Rozhodný xxxxxx xxxx 2 000 Xx. Xxxxxx rozhodného příjmu xx zvýší xx 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění, xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoveného xxxxx xxxxxx x důchodovém xxxxxxxxx xxx úpravu xxxxxx xxxxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx na celou xxxxxxxxxxxxx směrem xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodného xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx stanoví xx xxxx xxxx desetiny xx tomto xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxx x sociálních xxxx xx Xxxxxx xxxxxx sdělením.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je účasten xxxxxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dobrovolně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx73) a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx k xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxxxxxx na zaměstnance xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

§7

Xxxxxxxxx při zaměstnání xxxxxx rozsahu

(1) Zaměstnáním xxxxxx rozsahu xx xxxxxx zaměstnání, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedená v §6 odst. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx z tohoto xxxxxxxxxx je xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx započitatelný xxxxxx xxxxx sjednán vůbec.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištěn xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx příjmu.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zúčtovaný xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx zaměstnání xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx zúčtovaný xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx tato xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx vykonával x xxxxxxxxxxx měsíci x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx více xxxxxxxxxx malého xxxxxxx x úhrn xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx dosáhl x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodného xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxx účastni xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxxxx měsíci. Xx xxxxx zaměstnavatele xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§7x

Xxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x provedení práce

(1) Xxxxxxxxxxx činní xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx podmínku xxxxxxxx x §6 xxxx. 1 xxxx. x) x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx vyšší xxx 10&xxxx;000 Xx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dohody o xxxxxxxxx práce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx kalendářních xxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxxx dohody, xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx zaměstnavatelem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx o provedení xxxxx ve výši xxxxxxx x xxxxxxxx 1; ustanovení §7 xxxx. 3 xxxxx xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx účasten xxxxxxxxx xxx, jestliže xxxxxxxxx x kalendářním xxxxxx u téhož xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x úhrn xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 dosáhl x xxxxxxxxxxx xxxxxx aspoň xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1; xxxxxxxxxxx xx účasten xxxxxxxxx xxxxxxx po dobu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxxxx xxxxxx. Za téhož xxxxxxxxxxxxxx xx přitom xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§8

Xxxxxx pojištění x xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx zaměstnání, x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx z xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx současně xxxxxxxxxx téže společnosti x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo městského xxxxxx xxxxxx členěných xxxxxxxxxxxx měst xxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxx více xxxxxx xxx xxxxxx územní xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxxx jen xxxxxx; xx platí xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§9

Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxx vyňati zaměstnanci xxxxxxxxxxxx zaměstnání x Xxxxx xxxxxxxxx pro

a) xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výsad a xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx,

x) mezinárodní xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx pojištění prostřednictvím xxxx mezinárodní organizace x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx být x tohoto důvodu xxxxxx x pojištění x České xxxxxxxxx; xxxx prohlášení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx zaměstnání.

(2) X xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx osoby, které xxxxxx občany Xxxxx xxxxxxxxx nebo občany Xxxxxxxx xxxx x xxxx zaměstnány x Xxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx právního xxxxxxxx6).

§10

Vznik x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dnem, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx práci xxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx 2 a 3.

(2) X xxxxxxxxxxx x pracovním poměru x státního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xx den, xx xxxxxx xxxxx zaměstnanec xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx též xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxx nebo xxxx xxxxxxx.

(3) Pojištění xxxxxx x

x) smluvního xxxxxxxxxxx dnem, xx xxxxxx začal xxxxxxxxx xxxxx pro smluvního xxxxxxxxxxxxxx, a xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx smluvního xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx zastupitelstev xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx města Xxxxx xxxx, xx něhož xxxxxx odměna xx xxxxx xxxxxx, a xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx mandátu xxxxx xxxxxxxxxxxxxx; plní-li dosavadní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxx územního xxxxxxxxxxxxx celku, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx pravomoci xx xxxxxxxx volebního období xx zvolení xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, primátora, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, městské části xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xx mu xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx xx pojištění xxxxx xx xxxx, xx kterou mu xxxxxx tato odměna; xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxx x zaniká dnem xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxx x evidenci xxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx pěstouna podle xxxxxx o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx13), x xxxxxx xxxx, od xxxxx tato xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx karanténa,

f) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx práce x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxx omezeným x xxxxxxxxxxxx komanditní společnosti, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx, xxxx, xx xxxxxx začal xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxx ukončení xxxxxx xxxx práce,

h) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx funkce,

j) xxxxxx x soudním x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx trestním xxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výpovědi, a xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx dni, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx nenáleží; xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx výzvu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx ušlého výdělku.

(4) Xxxxxxxx sjednaná xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x důvodu

a) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx dni, xx xxxxxxx x xxxx změně došlo,

b) xxxxxxx rozhodného příjmu xxxxx §6 xxxx. 2 věty xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx předcházejícím xxx, xx xxxxxxx x tomuto xxxxxxx xxxxx.

(5) Jestliže x xxxxxxxxxx malého xxxxxxx xxxxx ke sjednání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx rozhodného xxxxxx xxxxx sjednaný xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx na tuto xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx, xx xxxxx byl xxxxxxxxxxxxx příjem na xxxxxxx částku sjednán xxxx zvýšen.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxxxxx tak, xx xxx pracovní xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nedochází x xxxxxx pojištění x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx; v xxxxx případě xx xx xx xx, xx xxxxxxxxx trvá xxx přerušení. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx druhu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx platí xxxxxx xxxxxxxx účasti xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx o provedení xxxxx.

(7) Pojištění zaměstnance xxxxxxxxxxxx u zaměstnavatele xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx výkonu xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx a xxxxx xx trvalý xxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxx xxx v případě, xx zaměstnavatel xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zaměstnanec xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx zaměstnance xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx zaměstnanec xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xx kterém xx trvale místo xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxx xxxx, který xxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxx xx pojištění, xxxxxxxx xxxx xxxx, xx kterém xxxx xxxxxxxxx x pojištění xxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx důchodovém xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx prvním xxxx kalendářního xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu1) xxxxxxxxx pojistné, xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx však xxxxx xxx xxxx, xx xxxxxx byla xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx nastoupí xxxxxxxxxxx xxxxx trestu odnětí xxxxxxx xxxx zabezpečovací xxxxxxx, xxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx zabezpečovací xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx dnem nástupu xx zaměstnání po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX III

ÚČAST OSOB XXXXXXXXXX VÝDĚLEČNĚ XXXXXXX XX POJIŠTĚNÍ

§11

Podmínky účasti xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně činná xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx samostatnou xxxxxxxxxx činnost xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§12

Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx samostatných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxxx samostatných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx.

§13

Vznik x zánik xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Pojištění xxxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx činné xxxx, xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx k účasti xx pojištění, xxxxxxxx xxxx dnem, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx však xxxxx xxx dnem, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx oprávnění vykonávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost,

d) xxxx, xx xxxxxxx xx byl xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) prvním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx1) xxxxxxxxx pojistné, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxx zaplaceno, nebo

f) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx odnětí svobody xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX NA XXXXX X XXXXXX XXXXXXX

§14

(1) Nárok na xxxxx vzniká, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx na xxxxx posuzují x xxxxxx xxxxxxxxx samostatně. Xx-xx xxxxx na xxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx pojištění, náleží xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx jednou.

§15

(1) Nemocenské xxxxxx xxx, jestliže ke xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§57) nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxx (§105) xxxxx xx xxxxxx pojištění x xxxxxxxx lhůtě. Xxxxxxxx xxxxx xxxx 7 xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx však xxxxxxxxx xxxxxx kratší dobu, xxxx xxxxxxxx lhůta xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, kolik dnů xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx, jestliže xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx (§34 xxxx. 1) x xxxxxxxx lhůtě. Xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx, xxxxxxx pojištění xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, 180 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx pojištění; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx. Vznikne-li xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx pojištění, xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx ochranná lhůta x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx základě tohoto xxxxxx pojištění, a xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 180 xxxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx lhůta xxxxx xxxx druhé, xxxx ochranná xxxxx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx; ustanovení xxxxxxxx 1 části věty xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx zde xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx činnosti.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stupně,

b) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx,

x) ze xxxxxxxxxx xxxxxx rozsahu,

d) xx zaměstnání, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx15) nebo xxxxxxxxx16), pokud xxxx xxxxxxxxxx spadá xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) x případě, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx ve výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx x místa xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) ze zaměstnání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx dohody o xxxxxxxxx práce,

g) x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx vojáka x xxxxxx,

x) z výkonu xxxxxxxx související x xxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákoníku xxxxx náhrada xxxx xxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx zaniká

a) xxxxxxx xxxxxx pojištění; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činných xxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx nemocenské x xxxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, s xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx přede xxxx, xx něhož xxxxxx xxxxxxx starobního xxxx xxxxxxxxxxx důchodu; xx však xxxxxxx x případě xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx stupně, jde-li x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx nastoupení xxxxxx trestu odnětí xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) posledním xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xx výkonu zabezpečovací xxxxxxx z xxxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§15x

Xxxxxxxxxx a peněžitá xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx též, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx vznikne dočasná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx k xxxxxxx na peněžitou xxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž zaměstnanec xxxx účasten pojištění, xxxxx xxx účasten xxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx aspoň xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxx xxxxxxx tato xxxxxxxx xxxxxxx.

§15x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 259/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2018

§16

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, otcovské x xxxxxxxxxxx za xxxx, xx xxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx které xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx osobně vykonává xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx náleží podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17) xx zaměstnání, z xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvku na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x vojácích x povolání17a),

c) xx xx xxxxx, xxx-xx x xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx do xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxx, xx xxxxx vznikl xxxxx xxxx nástupem xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxx xxxxxxx x případě peněžité xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx18).

§17

(1) Xxxxx xxxxxx xx kalendářní xxx. Xxxx dávky za xxxxxxxxxx den xx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx nahoru.

(2) Má-li xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, x němž xxxxxx xxxxx xx xxxxx nebo v xxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx, xxxxx xx započitatelný xxxxxx xx část xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxx za xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxx připadající xx xx část pracovní xxxx, za kterou xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxx x případě xxx, x němž vznikla xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx považuje xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx (§55 odst. 4 x §57 xxxx. 6), a pro xxxxx ošetřovného xxx xxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx po xxxx xxx x xxxxxx, xx ošetřovaná xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízení lůžkové xxxx xxxx propuštěna x xxxxxx zařízení.

(4) Xxxxxxxxxx dny xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxxxxxx xx podpůrčí xxxx.

XXXXX XX

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

§18

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx stanoví xxx, že xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; jsou-li x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx (xxxxxxxx 7), xxxxxxx xx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx s přesností xx 2 platná xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Vyměřovacím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxx základů xxx pojistné xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx první xx xxxxxxxx x xx vyměřovací základy, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx18a); xx xxxxx měsíčních xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx xx zahrnují xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx v souladu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx1).

(3) Xxxxxxxxx obdobím xx xxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx měsícem, ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud se xxxx nestanoví xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx vznikla x xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx konce xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíci, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, neuplynulo 12 xxxxxxxxxxxx měsíců, xx xxxxxxxxx obdobím xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xxxxx předchází xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v němž xxxxxxxx xxxxxxx vznikla.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zaměstnance xxxxxxx x kalendářním xxxxxx, x němž xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, považuje xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x zaměstnání na xxxxxxx dohody x xxxxxxxxx práce, xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xxxxxxxxxxx dosaženého x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx-xx v xxxxxxxxx xxxxxx alespoň 30 xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxx první xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok, v xxxx byl xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příjem x xx v xxx xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx, jimiž xx xxxx vyměřovací základ. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx začíná xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx roku, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Vyloučenými dny xxxx

x) xxxxxxxxxx dny xxxxxxxx nepřítomnosti zaměstnance x xxxxx xxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx nenáleží xxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxx xx xxxxx poskytnut xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx nevznikl xxxxx na nemocenské x xxxxxx xxxxxxxxx x §25 písm. x) x x), x xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §28 xxxx. 4,

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, x nichž xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mzdy, xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxx prvních 14 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti (xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx) za xxxx xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (karantény)19); x xxxxxx xx 1. xxxxx 2012 do 31. prosince 2013 xx xxxxxx vyloučenými xxx rozumí xxxxxx xxxxxxx 21 xxxxxxxxxxxx xxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx bylo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x mateřství, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx připadající xx xxxxxxxxxx měsíce, za xxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx kalendářní xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxx účastna xxxxxxxxx.

§19

(1) Xxx xxxxx §18 xxxx. 4 xx 6 xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§7 xxxx. 2) xxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx (§7a xxxx. 2), nástup xxxxxx xxxxxxxxxxx do zaměstnání, x xx x xxxx xxxxxxxxxx nezaložilo xxxxx xx pojištění x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xx zaměstnání xxxxxxxxx,

x) x zaměstnanců propuštěných x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx, xxxxx trvalo xx dobu výkonu xxxxxx xxxxxx svobody xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X pojištěnce xxxxxxxxx x §32 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxx xxxxxx zjišťuje xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx; xx xxxxx x x případě, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx opakovaně.

(3) U xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nárok xx xxxxx xxxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx 4 xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxx vyměřovací xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zjištěný xxx xxxxxxx xxxxxxxxx peněžité xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx denní vyměřovací xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx peněžité xxxxxx v mateřství; xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jejich úpravou xxxxx §21.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xx x pojištěnce, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx) xxxxx §39 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx ošetřování (xxxx).

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxx dlouhodobé ošetřovné xx zjišťuje xx xxx xxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx prvního xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče, xxx-xx x xxxxxxxxxx, xxxxx převzal dlouhodobou xxxx.

(6) X zaměstnankyně xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx období xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx pro ni xxxxxxxxxx.

(7) Jestliže x xxxxxxxxx xxxxxx stanoveném xxxxx §18 xxxx. 4 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx základ nebo xxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxx období xxxxxxx 30 kalendářních xxx, xxxxx xx dělí xxxxxxxxxx základ, považuje xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jedna xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx měsíci, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Pokud zaměstnání xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx alespoň 30 xxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxxxxx příjmem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx zaměstnanec xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dohody o xxxxxxxxx xxxxx, považuje xx xx denní xxxxxxxxxx základ xxxxx xxxxxxxxx vyměřovacího základu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx vznikla xxxxxxxx xxxxxxx, jestliže x xxxxxxxxx xxxxxx stanoveném xxxxx §18 odst. 4 nebo 6 xxxx xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx.

(8) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18 odst. 7 xxxxx, že xxxxx xxxxx první xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok x xxxxxxxxxxx základem x xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx dny, xxxxx xx xxxx vyměřovací xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx třicetina xxxxxxxxxxxxxxx příjmu, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pravděpodobně xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxxxxx xxxxxxxx událost. Xxxxxxxxxx odstavce 6 xxxx třetí xxxxx xxx xxxxxxx.

(9) Xx xxxxxxxxxx základ zaměstnance xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, které se xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx20) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx zaměstnanec xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx x kalendářní xxx xxxxxxxxxxx na xxxx kalendářní xxxxxx.

(10) Xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §18 xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná žádný xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx denní xxxxxxxxxx základ xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zjištěný xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx samostatně výdělečně xxxxx.

(11) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, postupuje xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, jako xx xxxxxxxx událost xxxxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xx xxxxxx skončilo pojištění.

(12) Xxxxxx xxxxxxxxxxx základem xxx výpočet xxxxxxxxxxxx xxxxx pečující xxxx xxxxx v evidenci xx xxxxx třicetina xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Nenáležela-li xxxxx xxxxxxxx nebo osobě x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, x němž xx vznikla xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odměny, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx dávek xxxxxxxxxxxx pojištění se x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(13) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx způsobem, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx.

(14) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx zjistit vyměřovací xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíc xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx neplatí x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§20

(1) Xxxxxxx-xx x xxxxxxx souběhu xxxx xxxxxxxxx x pojištěnce, xxxxx splňuje podmínky xxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příspěvku x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x více xxxxxxxxx (§14 xxxx. 2 xxxx xxxxx), xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx

x) xx xxxxxxxx xxx, xxxxxxx xx nejprve xxxxx xxxxxxxxxx základ z xxxxx pojištěné činnosti, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dávky, xxxxx §18 x 19 x xx denní xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxx, xxxxxxx xx xx xxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx, xx xx tento základ xx považuje úhrn xxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu xxxx úpravou podle §21, který xxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx dávky, x xxxxxxx vyměřovacího základu xxxxxxxxxxx podle §18 x 19 x xxxxx pojištěné xxxxxxxx, x xxx vznikl xxxxx na xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx-xx stanoven xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x x ukončení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx nemocenského xxxx xxxxx xxx, xx se od xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 odečte denní xxxxxxxxxx xxxxxx stanovený x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ukončena. Xxxxxxxxxx xxxx první xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx nároku xx xxxx peněžitých pomocí x mateřství nebo xx více xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx ke xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo x xxxx souběhu ochranné xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.

§21

(1) Denní vyměřovací xxxxxx stanovený podle §18 xx 20 xx xxxxxx xxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx, ošetřovného x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx 90 %, x xxxxxx nad první xxxxxxxx hranici do xxxxx xxxxxxxx hranice xx počítá 60 %, x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx 30 % x x xxxxxx xxx xxxxx redukční xxxxxxx se nepřihlíží,

b) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx a mateřství xxx, že xx xxxxxx xxxxx redukční xxxxxxx xx počítá 100 %, x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx počítá 60 %, x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx 30 % x k částce xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx denního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 v xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx redukční xxxxxxx xx xxxxx redukční xxxxxxx a nad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx třetí redukční xxxxxxx xx zaokrouhlují x přesností na 2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx výpočet xxxxx se xxxxxxx xxxxx vyměřovací základ xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 až 3.

§21x

§21x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 166/2010 Sb.

§22

(1) X xxxxxxxxxxx xxxx činí

a) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednu xxxxxxxxx xxxxxxx všeobecného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoveného xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxxxx rok, xxxxx x dva roky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxx který xx xxxx redukčních xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoveného xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) druhá xxxxxxxx xxxxxxx 1,5násobek xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 3xxxxxxx částky první xxxxxxxx hranice;

částky redukčních xxxxxx se zaokrouhlují xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx po výpočtu xxxxx xxxxxxxxxx hranic xxxxx písmen a) xx x).

(2) Výše xxxxx, xx xxxxx xxxxxx nárok xxxx 1. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a tento xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx dne, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx dne xxxxx xxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx platných xx 1. xxxxx xxxxxx kalendářního xxxx.

(3) Xxxx redukčních xxxxxx xxxxxxxx od 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních věcí xx Sbírce xxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX III

NEMOCENSKÉ

Díl 1

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx

§23

Xxxxx xx xxxxxxxxxx má xxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx21), xxxx-xx dočasná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx déle xxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx a x xxxxxx od 1. xxxxx 2012 do 31. xxxxxxxx 2013 xxxx xxx 21 xxxxxxxxxxxx xxx.

§24

Xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx, která je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činností, xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §11 xxxxxxx po dobu 3 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx, od xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§25

Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pracovní neschopnost,

b) xxxxxxx v době xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx výplatu xxxxxxxxxx důchodu,

c) x xxxxx xxxxxxx dočasná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx nařízena xxxxxxxxx x xxxx útěku x xxxxx xxxxx xxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo x xxxx xxxxx xxxxx xx výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Díl 2

Xxxxxxxx doba x nemocenského

§26

(1) Podpůrčí xxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxx 15. kalendářním xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo 15. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx karantény x xxxxx dnem, jímž xxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxx xx xxxxxxxxxx trvá xx xx tohoto xxx; xxxxxxxx xxxx xxxx trvá nejdéle 380 kalendářních dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx nařízení xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx od 1. xxxxx 2012 xx 31. xxxxxxxx 2013 xxxxxxxx xxxx xxxxxx 22. kalendářním xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 22. xxxxxxxxxxx xxxx nařízené xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxx xx nemocenské z xxxxxx dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx, započítávají se xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 doby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx 380 xxxxxxxxxxxx xxx před xxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx i v xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx období dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxx nich nemocenské xxxxxxxxxx. Xxxx první x xxxxx xx xxxxxxxxx x případě, xxx pojištěná xxxxxxx xxxxxx aspoň 190 xxxxxxxxxxxx xxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti.

(3) Vznikla-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx odpracovanou, považuje xx xxx účely xxxxxxxx xxxx za xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

§27

Po xxxxxxxx podpůrčí xxxx xxxxxxxxx podle §26 se xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx pojištěnce xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx x krátké xxxx, xxxxxxx xxxx x xxxx 350 xxxxxxxxxxxx xxx xx uplynutí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §26, xxxxxx xxxxxxxx schopnost, a xx x x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxxx, přičemž xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx než 3 xxxxxx. Nemocenské xxx xxxxx věty první xxxxxxxx xxxxxx nejdéle xx xxxx 350 xxxxxxxxxxxx xxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §26.

§28

(1) Nemocenské se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 15. kalendářního xxx xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx xx 15. xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 70 xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxx do xxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; x xxxxxx xx 1. xxxxx 2012 xx 31. xxxxxxxx 2013 xx nemocenské poživatelům xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 22. xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xx 22. xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx karantény xx xxxx nejvýše 63 kalendářních xxx, xxxxxxx však do xxx, xxxx skončila xxxx zaměstnání, xxx-xx x xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx pojištění, xxx-xx x osobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x tomto xxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx a druhé xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx na výplatu xxxxxxxxxxxx od 1. xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx dočasná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx a xxxxx xxxx nelze xxxxxxxx xxxx, xxx by xx vyplácelo podle §26. Poživatelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx věty xxxxx x druhé rozumí xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx má xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx alespoň xx dobu xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxx xxx, kdy xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vznikl.

(2) Xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx na xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xx kterém xxxx skončit xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx na dobu xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxx jejich část, xx xxxxxxx xxxxxxx xx dne, xxx xxxx skončit xxxx xxxxxx zaměstnání.

(4) Xxxxxxxx xxxx u nemocenského xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx útěku xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxx xxxxxxxx karantény x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody. To xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxx xx výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Nemocenské xx xxxxxxxxx zaměstnanci xx xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx volno xxx xxxxxxx příjmu nebo xxxxxxxx xxxxx, za xxxxx xxxxx poskytnut xxxxxxxx příjem nebo xxxxxxxx xxxx, pokud xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo karanténa xxxx nařízena xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx nástupu xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xxx pojištěnka xxxx xxxxx xx peněžitou xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx dočasně práce xxxxxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 1 písm. x) x x) x v xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx v §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x).

(6) Nemocenské xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, xx kterou xxxxxx stávka, xxxxxxx-xx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx nařízena xxxxxxxxx nejdříve xxxx, xxxxx xxxxxxxxx po xxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 2, x když xxx ukončení dočasné xxxxxxxx neschopnosti xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x ukončení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxx xxxxxxxxxxxx

§29

Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx

x) 60 % xxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx do 30. xxxxxxxxxxxx dne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxx nařízené xxxxxxxxx,

x) 66 % denního xxxxxxxxxxxx základu od 31. xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 60. xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) 72 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 61. kalendářního dne xxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§29x

§29 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 364/2011 Sb.

§30

Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx dočasná pracovní xxxxxxxxxxx nebo nařízená xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxx xx výše jeho xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx nároku na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, tak, xxx úhrn xxxxxxxxxxxx x započitatelného xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx součin denního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §21 odst. 4 x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxx do tohoto xxxxx kalendářních xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx připadající xx xxxxxx prvních 14 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xx 1. ledna 2012 xx 31. prosince 2013 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx 21 kalendářních xxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx nařízené xxxxxxxx.

§31

Xxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx den činí 50 % xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §29 nebo 30, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dočasnou pracovní xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx; xxxxxxx xx zde xxxxxx xxxxxxxx napadení či xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx napadenému, xxxxx se nejedná x případ uvedený x xxxxxxx x),

x) xxxx bezprostřední xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx omamných xxxx xxxxxxxxxxxxxx látek, xxxx

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zaviněného přestupku.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx

§32

(1) Xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx

x) pojištěnka, která xxxxxxxx xxxx; před xxxxxxx xx x xxxx nejdříve xx xxxxxxx xxxxxx týdne xxxx očekávaným xxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx pomoc v xxxxxxxxx xxxxxxx pojištěnka,

b) xxxxxxxxxx, pokud převzal xxxx xx péče xxxxxxxxxxx péči xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu (§38),

x) xxxxxxxxxx, xxxxx pečuje x dítě, xxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx a je xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx ženy, která xxxx xxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx dočasně práce xxxxxxxxxx [§57 xxxx. 1 xxxx. e)] xxxx xxx které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §67 xxxx. x), a xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx [§36 odst. 1 xxxx. x)],

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxx a xx otcem dítěte xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx porodila, xxxxx x xxxxxx xxxxxx uzavřel xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7, xx bude xxxxxxx o xxxx; xxxx xxxxxx lze xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxx nejdříve xx počátku xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x na xxxx nejméně 7 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xx účast xxxxxxxxxx xx pojištění xxxxxxx xx xxxx 270 xxxxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxx dvou xxxxxx xxxxx dnem xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x mateřství (§34 xxxx. 1). Xx-xx xxxxxxxxxx nárok xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, musí xxx xxxx podmínka účasti xx pojištění xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Podmínkou xxxxxx na peněžitou xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xx kromě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx pojištění xxxxx xxxxxxxx 2 účast xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxx §11 xx xxxx xxxxxxx 180 kalendářních dnů x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 1. Podmínkou xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x mateřství zahraničního xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 účast xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxx §10 xxxx. 7 xx xxxx xxxxxxx 180 xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx roce xxxxx xxxx počátku xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 1

(4) Do doby xxxxxx na pojištění xxx xxxxx na xxxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxxxx xxx

x) xxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx odborné xxxx vysoké xxxxx xxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx22), xxxxxxxx xxxx studium bylo xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx invalidního xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pokud byl xxxxx xxxxxx odňat x po xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vznikla, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

xxxx uvedené x xxxxxxxxx x) x x) se xxxxxxxxxxxx x rozsahu, x xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Je-li xxxxxxxxxx xxxxx xx peněžitou xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxx není splněna xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxxxxx se xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx. Je-li xxxxxxx uplatněn xxxxx xx xxxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx více xxxxxxxxx, ve xxxxxxx xx splněna podmínka xxxxxx xx pojištění xxxxx odstavce 2, x z xxxxxxxxx, x xxxx není xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxx tato xxxxxxxx xxxxxxx nebyla, xxx xx xxx v xxxxxx dvou xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x 270 xxxxx souběžně x xxxxxxx počtu xxxxxxxxx, x xxxxx je xxxxx na peněžitou xxxxx x mateřství xxxxxxxxxx. Není-li xxxxxxxx xxxxxx na pojištění xxxxx odstavce 2 xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxx xxxxxxx této xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx pojištění x xxxxxx dvou xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx u xxxx pojištění, x xxxx xx nejvyšší xxxxx vyměřovací xxxxxx; xxxxxx platí xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx osobou xxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx, jemuž xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pomoci x xxxxxxxxx xxxx xxxxx pečující xxxx xxxxx v xxxxxxxx, xx tato xxxxx xxxxxxxxx xx dobu, xx kterou je xxxxxxxxxxx xxxxxx pěstouna xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí13) xxxxxxx x manželů xxxx z xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx se xxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), d) x x) xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx 1 xxxx věku x xxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x x) xxxx, xxxxx ke xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx 7 xxx věku, nejdéle xxxx xx xxxxxxxx xxxx 7 xxx x 31 xxxxx.

(8) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) musí být xxxxxx xxx, xx xxxxxxx bude xxxxxxxxxx x dítě xxxxxxx, x xxx xxxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxx xx dohodě musí xxx xxxxxx xxxxxx xxxx ověřen xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Den, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx období, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx xxxxxxxxx matce xxxxxx, x xx xxxxxx přede xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(9) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) a e) xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx prvního xxxxxxxx xxxxxx do xxxx; xx xxxxx x x případě, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(10) V xxxxxxx, xx podpůrčí xxxx xxxxxx podle §34 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx pojištění podle xxxxxxxx 2 nebo 3 xx xxxxxxxx xx dni nástupu xx xxxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x počátku xxxxxxx týdne xxxx xxxxxxxxxx xxxx porodu.

Xxx 2

Podpůrčí doba x xxxxxxxx xxxxxx x mateřství

§33

Délka xxxxxxxx xxxx x peněžité xxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx u xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

x) 28 týdnů x xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx,

x) 37 xxxxx u xxxxxxxxxx, xxxxx porodila xxxxxxx xxx nebo xxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx 28 xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x mateřství xxxxxx, jen xxxxxxxx xxxxxxxxxx dále pečuje xxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxx,

x) 22 xxxxx u xxxxxxxxxx uvedeného v §32 xxxx. 1 xxxx. b) xx x),

x) 31 xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x důvodu xxxxxxxxx x §32 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx xxxxxxx x dvě xxxx xxxx dětí, xxxxxxx xx xxxxxxxx 22 xxxxx podpůrčí xxxx peněžitá pomoc x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx pojištěnec xxxx xxxxxx alespoň x dvě z xxxxxx xxxx.

§34

Xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx doby u xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx doba x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxx na peněžitou xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx

x) dnem, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx očekávaným xxxx xxxxxx; xxxxx pojištěnka xxxxx xxx v xxxxx xxxxxx neurčí, xxxxxxx nástup xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx počátkem xxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxx xxxx porodu,

b) xxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x),

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxx x případech xxxxxxxxx x §32 xxxx. 1 xxxx. x) xx x). X xxxxxxxxx uvedených x §32 xxxx. 1 písm. x) x x) xx xxxxxx xx den xxxxxxxx xxxxxx do xxxx považuje xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx; xx xxxxx i x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx doba x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx končí xxxxxxxxx xxxx uvedené x §33, nejpozději však xxxx, kdy xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §32 xxxx. 6.

(3) Do xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §32 odst. 1 písm. x) x x) xx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x mateřství xxxxxxxxx matce xxxxxx, x výjimkou xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx; xxxxx-xx xx matce xxxxxx xxxxx vyplácet xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxxx podpůrčí doby xxxx, xx xxxxxx xxxx peněžitá xxxxx x mateřství xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedenému x §32 xxxx. 1 xxxx. d) a x).

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx na xxxxx peněžitou pomoc x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, nevyplácí xx xxxxx peněžitá xxxxx x mateřství xx xxxx, xx xxxxxx xxxx nárok xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v mateřství; xxxxxxxx doba x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v mateřství xx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxx peněžitou xxxxx v mateřství.

§35

Xxxxxxxx doba x xxxxxxxx pomoci v xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxx, xxxxx porodila, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x peněžité xxxxxx x xxxxxxxxx kratší xxx 14 xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 6 xxxxx ode xxx xxxxxx.

(2) Jestliže xxxx xxxxxxx před uplynutím xxxxxxxx doby, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 2 xxxxx ode xxx úmrtí xxxxxx, xxxxx xx neskončila xxxxx xxxxx §33 x §34 xxxx. 2; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§36

Xxxxxxxxx výplaty xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx se nevyplácí

a) xxxxx xxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx uvedené x §32 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xx peněžitou xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x nímž xxxxx xxxxxx uzavřela xxxx xxxxxx,

x) pojištěnci za xxxx, po kterou xxxx bylo ze xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zdravotnického zařízení xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx nemůže xxxx nesmí x xxxx xxxxxxx pro xxxxxxx dlouhodobé xxxxxxxxxx, xxx xxxxx byl xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx [§57 odst. 1 písm. e)], x xxxx bylo x xxxxxx důvodu x xxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) za xxxx, xx kterou xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, a xxxx xxxx z xxxxxx důvodu xxxxxxx xx xxxx nahrazující xxxx rodičů xxxx xx lůžkové xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxx poskytujícího xxxxxxxxxxxx xxxx x tyto xxxx,

x) xxxxxxxxxx za xxxx, xx xxxxxx xxxx bylo v xxxxxxxx poskytujícím nepřetržitou xxxx x tyto xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx dítěte xxxx pojištěnce.

(2) Pominou-li xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx v mateřství xxxxxxxxxx nevyplácela, xxxxxxxxx xx ve xxxxxxx xxxxxxxx pomoci x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xx uplynutí xxxxxxxx xxxx, x xxx, xx jde-li x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. b) x x), xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx podpůrčí xxxx x dobu, po xxxxxx se xx xxxxxxxx pomoc v xxxxxxxxx nevyplácela, x xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx. x), x) x e), xxxxxxxxxx se xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx pomoc v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx. Ustanovení §34 xxxx. 2 a 3 přitom není xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx uvedenou x §32 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxx xxxx matka xxxxxx xxxxxx též xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §32 xxxx. 7 x xxxxxxx podpisu xxxxx xxxxxx obdobně.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx pomoci v xxxxxxxxx nelze xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) a x) xxxxxxxx během xxxxxxxx xxxx stanovené podle §35 xxxx. 1. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx uzavřel xxxxxx xxxxx §32 odst. 1 xxxx. e), xxxxxxxxx, pokud xxxx, xx kterou xxxx xxxxx splněny xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx aspoň 7 kalendářních xxx xx xxxx jdoucích.

Xxx 3

Xxxx peněžité xxxxxx x mateřství

§37

Výše xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx činí 70 % denního vyměřovacího xxxxxxx.

§37a

§37a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 166/2010 Sb.

Xxx 4

Společné xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pomoci x mateřství

§38

Za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 odst. 1 xxxx. b) xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx23),

x) xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxx xxxxxx24),

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx budoucího osvojitele25),

d) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx dítěte xxxxxxxxxx xx péče před xxxxxxxxx26),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx poručníkem dítěte27),

f) xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx xx přechodnou xxxx28),

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx péče zájemci x pěstounskou xxxx75),

x) xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx předběžného xxxxxxxx x xxxx o xxxx84),

x) xxxxxx návrhu xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx řízení o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxx osoba x xxxx osobně xxxxxx x nemá x xxxx vyživovací xxxxxxxxx, x xx po xxxx, po xxxxxx xxxxxxx toto xxxxxx xxxxxx.

HLAVA V

OTCOVSKÁ

Díl 1

Xxxxxxxx xxxxxx xx otcovskou

§38a

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxx,

x) xxxxx xx xxxxx,

x) xxxxx převzal do xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx dítě ke xxx převzetí xx xxxx xxxx xxxxxxxxx 7 xxx věku.

(2) Xxxxx na xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx dítě, xxxxx xx xxxxx,

x) xx xxxxxxxx mrtvé, nebo

b) xxxxxxx v xxxxxx 6 xxxxx ode xxx xxxxxxxx.

(3) Podmínkou xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx pojištění xxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §11 xxxxxxx xx xxxx 3 měsíců xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dni xxxxxxx xx otcovskou xxxxx §38b xxxx. 2. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx účast xx xxxxxxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 8 alespoň xx xxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §38b xxxx. 2.

(4) Otcovská xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 6 xxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxx. Xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx, xxxxx nástup na xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 6 xxxxx xxx xxx xxxxxxxx dítěte. Xxx-xx x narozené xxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx prodlužuje x xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx na straně xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx 6 xxxxx xxx xxx narození dítěte; xx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx zdravotnického zařízení xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx ode xxx xxxxx dítěte kratší xxx 2 xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxx nastal v xxxxxx 2 xxxxx xxx xxx úmrtí xxxxxx.

(5) X xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx náleží xxxxxxxx xxx xxxxxx a xxx jednomu x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxx jednou x x xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxx dětí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx; x xxxxx xxxxxxx xx xxxx o xxxx xxxxxx dětí xxxxxxxx xx péči x xxxxx xxxx. Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 náleží xxx xxxxxx x v xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx více xxxxxxx xxxx. Xxxxx xx otcovskou podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) x xxxxxxx xxxxx dítěte; xx xxxxx x x případě, xx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx, odsouzení xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx a osoby xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxx doba x xxxxxxxx

§38x

(1) Xxxxxxxx xxxx u xxxxxxxx xxxx 2 xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Nástup xx xxxxxxxxx xxxxx §38a odst. 1 xxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxxx určí x xxxxxx xxxxx §38a xxxx. 4 xxx xxxxx x třetí. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dítěte xxxxxxx nebo xxxx x xxx dosažení xxxxxxx týdne xxx xxx narození xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §38a xxxx. 1 xxxxxxx xxx xxxx, xxxxx pojištěnec xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx propuštěním xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx; délka xxxxxx období xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx do xxxxxx 6 xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle věty xxxxx xxx nejdéle xx xxxxxxx roku xxxx dítěte. Nástup xx xxxxxxxxx podle §38a xxxx. 2 xxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxxx určí x xxxxxx podle §38a xxxx. 4 xxx xxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx je dítě xxxxxxxx v zařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx péči x xxxx x xxxxxx než xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nebo matky, xxxxxxxx doba u xxxxxxxx končí xxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx postupuje x xxxxxxx, pokud xxxxxx x dítě přestali xxxxxxx x dítě xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxx dítěte xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(5) Jestliže x xxxxxxx podpůrčí doby, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx vyplácí xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx otcovskou x xxxxx xxxxxxxxx, nevyplácí xx další xxxxxxxx xx dobu, po xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx otcovskou; xxxxxxxx doba u xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx stanoví xxx xxx xxxxxxx xx otcovskou. Podpůrčí xxxx x xxxxxxxx xxxxx §38a xxxx. 1 xxxxx xxxx, x xxxx dítě xxxxxxx; pokud xxxx xxxx xxxxxxx po xxxxxxxx 6 xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx x podpůrčí xxxx ještě neuplynula, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx dobu.

Xxx 3

Xxxx xxxxxxxx

§38x

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx 70 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§38x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 148/2017 Xx. s účinností xx 1.2.2018

Xxx 4

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

§38x

Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx nahrazující péči xxxxxx xx považují xxxxxxxxxx podle §38 xxxx. a) xx x) x x) xx x) x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx.

§38x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 148/2017 Xx. s xxxxxxxxx od 1.2.2018

HLAVA VI

OŠETŘOVNÉ

Díl 1

Xxxxxxxx xxxxxx na ošetřovné

§39

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx vykonávat v xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx

x) xxxxxxxxxx

1. dítěte xxxxxxxx 10 xxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

2. jiné xxxxxxx osoby, jejíž xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxx, xxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxx stav x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx vyžaduje nezbytně xxxxxxxxxx jinou fyzickou xxxxxx, xxxx

x) xxxx x xxxx xxxxxx 10 let, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx dětské zařízení, xxxxxxxxx jiné obdobné xxxxxxxx xxx děti, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx je, xxxx škola, xxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, mimořádného xxxxxxxx xxx epidemii xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxx xxxxxx xxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx x péči xxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxx xxxxxx obdobného xxxxxxxx xxx děti, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx péči xxxx jinak xx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxx

3. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, utrpěla xxxx, xxxxxxx x xx xxxxxxx uvedené v §57 xxxx. 1 xxxx. b) nebo x), porodila nebo xx byla xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(2) Podmínkou xxxxxx xx ošetřovné xx, xx xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xxxx se xxxxxxxxxxxx x domácnosti; to xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx88) a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxxxx, registrovaného xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) zaměstnance.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx dítěte xxxx xxxx x xx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx x důvodu xxxx x toto dítě xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx nebo má xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx31); to xxxxxxx, xxxxx tato xxxx osoba xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx x ní xxxxxxx xxxxxxx v §57 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxx xxxx jí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x proto xxxxxx x xxxx pečovat. Xxxxxxxxxxx nemá nárok xx xxxxxxxxx z xxxxxx ošetřování osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x xxxxxx xxxx x dítě xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b), xxxxxxxx xxxx pojištěnec má x důvodu poskytování xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx na xxxxxxx dlouhodobého ošetřovného.

(4) X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx) xxxxxx xxxxxxxxx jen jednou x xxx jednomu x oprávněných xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx) vystřídají. Vystřídání xxxxx věty xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx; x xxxxxxxxxxx, xxxxx takto převzal xxxxxxxxxx (péči), xx xxxxxxxx nároku xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx). Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx) xx xxxxxxxxxx za xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xx ošetřovné nemají

a) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x pracovní činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dohody x provedení xxxxx,

x) xxxxxxx zaměstnanci,

d) dobrovolní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx odnětí svobody xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx zaměstnání, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx prázdnin xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx kolektivních xxxxxx právnické osoby xxxxxxx x §5 xxxx. a) xxxx 18.

(6) Xxxxx xx xxxxxxx ošetřovného xxxx xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx 14 kalendářních xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nařízené xxxxxxxxx x x xxxxxx xx 1. xxxxx 2012 xx 31. xxxxxxxx 2013 x xxxx xxxxxxx 21 xxxxxxxxxxxx dní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nařízené xxxxxxxxx.

Díl 2

Podpůrčí xxxx x ošetřovného

§40

(1) Xxxxxxxx xxxx x ošetřovného xxxx xxxxxxx

x) 9 xxxxxxxxxxxx dnů,

b) 16 xxxxxxxxxxxx xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx zaměstnance, xxxxx má x xxxxxx xxxx aspoň xxxxx xxxx xx xxxx xx 16 xxx, xxxxx neukončilo xxxxxxxx školní xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx doba u xxxxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxx dne potřeby xxxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxx ošetřování (péče) xxxxx xxxxxxxxxx podle §39 odst. 4 xxxx druhé. Vznikla-li xxxxxxx ošetřování (péče) xxxx, x xxxx xx zaměstnanec xxxxx xxx odpracovanou, xxxxxx xxxxxxxx xxxx následujícím xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Běh xxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxx xx staví xx dobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx péče. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx invaliditu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx dne, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Jestliže x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx ošetřování xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx vznikl xxxxx x tohoto důvodu, xx podpůrčí xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx x případě xxxxxx xxxxxxx ošetřování (xxxx) xxxx fyzické xxxxx se xxxx xxxxxxx xxx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Ošetřovné xx xxxxxxxxx zaměstnanci xx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx volno xxx xxxxxxx příjmu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (péče) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx po xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xx dále nevyplácí xx dny pracovního xxxxx, pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nárok na xxxxxxx ošetřovného xxxxxxx xx 1 kalendářní xxx, xxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxx potřeba xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx.

(6) Ošetřovné xx xxxxxxxxx zaměstnanci xx xxxx, po xxxxxx xxxxxx stávka, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (péče) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xx kterém xx zaměstnanec xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [xxxxxxxx 1 písm. x)] xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanec xxxxxxxx, ovdovělý xxxx xxxxxxxxx, pokud nežije x xxxxxxx (xxxxxx) xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se považuje x xxxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx (xxxxxx) je xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (manžela) xx nezvěstnou xxxxx xx xxxxxx, a xxxxx zaměstnanec xxxxxx x družkou (xxxxxx).

§40x

§40x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 166/2010 Sb.

Xxx 3

Xxxx xxxxxxxxxxx

§41

Xxxx xxxxxxxxxxx xx kalendářní xxx xxxx 60 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§41x

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pojištěnec, který xxxxxx x osobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x domácím xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost, xxx-xx x osobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx osobou xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozumí fyzická xxxxx, x xxxxx

x) xxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxx byla xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx 4 xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx péči xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ošetřované xxxxx xx účelem xxxxxxxxx zdravotních výkonů, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx85); xx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx a den xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, a

b) xx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx stav xx xxxxxxxxxx x hospitalizace xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dlouhodobé péče xx xxxx xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dále rozumí xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x dlouhodobé xxxx v domácím xxxxxxxxx; x tomto xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Podmínkou xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx její xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxx, xxxxx, synovec, xxxx nebo xxxxx,

x) xxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx partnerkou) xxxx druhem (xxxxxxx) xxxxxxx osoby xxxxxxx x písmenu x), xxxx

x) druhem (xxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxxxx ošetřovné xxxx (xxxxxx) xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x), xx další xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx má s xxxxxxxx xxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu5), x jde-li x xxxxxxx, shodné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx6) x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx, x xx xx xxxx alespoň 3 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx prvního xxxxxxxx xxxx péče. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxxxx ošetřovné druh (xxxxxx) xxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x), xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx ošetřovné, že xxxxx xxxxxxxxxx xx x ošetřovanou xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx5), x xxx-xx x cizince, shodné xxxxx xxxxxxxxx pobytu6) x Xxxxx republice xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, a xx xx xxxx xxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx ošetřovné x pojištěné xxxxxxxx, xxxxx xx zaměstnáním, xx účast xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx alespoň xx xxxx 90 xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pojištěné činnosti, xxxxx xx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx podle §11 xxxxxxx po xxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx potřeby dlouhodobé xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx této xxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx zaměstnance.

(8) Je-li xxxxxxxxxx nárok xx xxxxxxxxxx ošetřovné z xxxx pojištění, xxxx xxx podmínka účasti xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 a 7 xxxxxxx x xxxxxx x těchto xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx uplynutí 12 xxxxxx ode xxx, xx xxxxx xxx naposledy xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§41x

(1) Podmínkou nároku xx dlouhodobé xxxxxxxxx xxxxx §41a odst. 1 je, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx souhlas x poskytováním xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Na xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx udělit xxxxxxx xxx jednomu xxxxxxxxxx.

(3) X nezletilých, kteří xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx souhlas s xxxxxxxxxxxx dlouhodobé xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx se x průběhu poskytování xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, považuje xx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx nabytí xxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dlouhodobé xxxx xxx xxxxxxx pouze xxxxxxx. X tomto xxxxxxxx musí být xxxxxx den xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče. Xxxx xxxx být xxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xx byl x xxxxxxxx xxxxxxxx informován, x den, xxx xxx informován, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx potvrdí, xx xxxxx xxxxxxxxxx byl x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx souhlasu xx xxxxxx nejdříve xxx xxx následujícího xx xxx, v xxxx xxx pojištěnec xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx informován. Na xxxxx svědků xx xxxxxxx §39 občanského xxxxxxxx obdobně.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění, x xx-xx příslušníkem, služebnímu xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyplácí.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xx obdobně xxx xxxxxxx x xxxxxxxx souhlasu §563 xxxxxxxxxx zákoníku.

§41b xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 310/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.6.2018

§41c

(1) Nárok xx xxxxxxxxxx ošetřovné xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx výkonu zaměstnání xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxx svobody zařazení xx xxxxx a xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence zařazené xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxx xxxx xxxxxxxx, ze xxxxxxxxxx, které spadá xxxxxxx xx období xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) vojáci x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx služby,

f) xxxxx pečující a xxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx nárok xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x důvodu poskytování xxxxxxxxxx péče xxxxxx, xxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xx x xxxxxx péče o xxxx dítě xxxxx xx xxxxxxx peněžité xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx má xxxxx xx rodičovský příspěvek xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx31); to xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, utrpěla xxxx, xxxxxxx u xx xxxxxxx uvedené x §57 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx c), xxxxxxxx xxxx jí byla xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx x xxxx pečovat.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

§41x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 310/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2018

§41d

(1) X případě xxxxxxxxxxx dlouhodobé péče xxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxxx dlouhodobé xxxxxxxxx xxx jednou x xxx jednomu z xxxxxxxxxxx xxxx postupně xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx i xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, se podmínky xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx posuzují xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx péče; xx xxxxx i v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dlouhodobé xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx při téže xxxxxxx dlouhodobé péče.

(3) X xxxxxx kalendářním xxx xxxx poskytovat xxxxxxxxxxx péči s xxxxxxx na dlouhodobé xxxxxxxxx jen xxxxx xxxxxxxxx.

§41x vložen právním xxxxxxxxx x. 310/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.6.2018

Xxx 2

Podpůrčí xxxx x dlouhodobého xxxxxxxxxxx

§41x

(1) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx vzniku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx, x xxxx končí xxxx xxxxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx 90 xxxxxxxxxxxx xxx.

(2) Dlouhodobé xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx dny, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x v nichž xxxxxxx tato xxxxxxx xxxx trvala.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx kalendářní dny, xxx trvala hospitalizace xxxxxxxxxx osoby, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx kalendářního dne xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nevyplácí xxxxxxxxxxx xx xxxx, po xxxxxx mu náleží xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17) xx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx náleží, nadále xxxxxxxxxxxxx příjem, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvku xx bydlení poskytovaného xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx z xxxxxxxx17a).

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxx xxxxxx, pokud potřeba xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx dni xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Dlouhodobé ošetřovné xx xxxx xxxxxxxxx xx dny xxxxxxxxxx xxxxx x kalendářním xxxxx, pokud xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nevznikl xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx alespoň za 1 xxxxxxxxxx den, xxxxx xxx xxx xxx zaměstnance xxxxxxxxx xxxx v kalendářním xxxxx x x xxxx potřeba dlouhodobé xxxx xxxxxx.

§41x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 310/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 1.6.2018

Xxx 3

Výše dlouhodobého xxxxxxxxxxx

§41x

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx 60 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu.

§41f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 310/2017 Xx. x účinností od 1.6.2018

XXXXX XXXX

XXXXXXXXXXX PŘÍSPĚVEK X XXXXXXXXXXX A XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx nároku xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

§42

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx

x) těhotná zaměstnankyně, xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx32) xxxxxxxx těhotným xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře xxxxxxxx její těhotenství,

b) xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je x období xx xxxxx xxxxxxxx měsíce xx porodu převedena xx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx konala, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx32) zakázána xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zdraví xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx, která xxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx předtím xxxxxx, xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx32) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo schopnost xxxxxx,

x) xxxxxxx příslušnice, xxxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx33) byla xxxxxxxx x dosavadního xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx to xxxxxxxx xxxx bezpečnost x xxxxxxx xxxxxx xxx práci, a xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

xxxxx xxxxxxxx bez xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx převedením xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx služby xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx x uměleckém xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx z xxxxxx těhotenství xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a mateřství xx považuje xx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx jiné xxxxxxxx xxxxx také xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx tempa, xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxx, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx práce xxxxxxxx xxxxxxxx ženám, matkám xx xxxxx devátého xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx x xxxxxx práce xx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxx pracoviště x důvodu, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zakázána xxxxxxxx xxxxx, matkám xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx zdraví, xxxxxxxxx nebo xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx výkonu xxxxx práce (xxxxxx x noci).

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x těhotenství x xxxxxxxxx xxxx zaměstnankyně, xxxxx je

a) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x pracovní xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zařazenou xx xxxxx nebo xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) účastna xxxxxxxxx x důvodu výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx pracovnicí xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zaměstnání xxxxx výlučně xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx prázdnin,

f) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. x) xxxx 18.

Xxx 2

Podpůrčí xxxx x xxxxxxxxxxxxx příspěvku x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx

§43

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x těhotenství a xxxxxxxxx xx vyplácí xx xxxxxxxxxx xxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx jiné xxxxxxxx xxxxx. Těhotné xxxxxxxxxxxxx xxxx příslušnici se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x mateřství xxxxxxx nejdéle xx xxxxxxx šestého týdne xxxx očekávaným xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xx kterých xxxxxxxxxxxxx xxxx příslušnice

a) xxxx xxxxxxx práce neschopnou xxxx jí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx mladší 10 xxx xxxx o xx pečovala, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §39 xxxx. 1 nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) měla xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx poskytnut xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx,

x) měla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx, a xx x po xxxx xxxxxxxxxxxx xxx,

x) byla xxxxxxxxx xxxxxx,

x) byla xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx 3

Výše vyrovnávacího xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

§44

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x těhotenství x xxxxxxxxx xx xxxxxxx jako rozdíl xxxx xxxxxx vyměřovacím xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx zaměstnankyně xx xxxxx xxxxx xxxx ustanovení xxxxxxxxxxx xx xxxx služební xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příjmů xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx tomto převedení xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxx tak, že xx xxxxxxxx příjem xx jednotlivý xxxxxxxxxx xxxxx vydělí xxxxxx xxxxxxxxxxxx dnů v xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx dnů uvedených x §43 xxxx. 2.

(3) Podle odstavců 1 x 2 xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, že x xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX

Xxx 1

Nárok xx xxxxx x xx xxxxxx výplatu

§45

Nárok xx dávku

Nárok na xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§46

Nárok na výplatu xxxxx

(1) Nárok xx xxxxxxx dávky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem pro xxxxx xxxxxx xx xxxxx a na xxxx výplatu a xxxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Xxxxx xx výplatu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tří xxx xxx xxx, xx xxxxx dávka xxxx xxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx první neplyne xx xxxx řízení x xxxxx x xx dobu, xx xxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx opatrovník xxxxxxxxx.

§47

Xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx se xxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plátci xxxxx vzdát xxxxxx xx xxxxxxx nemocenského, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, otcovské, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ošetřovného. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx nároku xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x mateřství xxxxxxxx xx xxxxxxxx 14 xxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxx dříve, xxx uplyne 6 xxxxx xxx xxx xxxxxx. V xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx, xx xxxxxxx xx pojištěnec xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx věty xxxxx zaniká xxxxx xx výplatu xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx. Za xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §32 xxxx. 1 xxxx. e) xxxx xxxx zrušení podle §36 odst. 2 xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxx dávky xx xxxxx vzdát xx xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, a x xxxxxxxxx, kdy xxxx x dávky xxxxxxxxx srážky xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx na úhradu xxxxxxxxx na dávce xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§126).

Díl 2

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx

§48

(1) Xxxxxxx-xx x jednoho xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx výplatu xxxx xxxxx, xx

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx ostatních xxxxx; xxxxxxxxxx §36 xxxx. 1 xxxx. x) x §57 xxxx. 1 xxxx. x) tím xxxx xxxxxx dotčeno,

b) xxxxx xx výplatu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nárokem xx xxxxxxx nemocenského, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx výplatu xxxxxxxxxxxx x ošetřovného,

d) nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx x době, xxx xxxxxxxxxx trvá xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx po ukončení xxxxxxxx doby x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxx x xxxxxx.

(3) Vznikne-li x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nárok xx výplatu xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příspěvku x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxx vyšší, než xx činila xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx hranice; xx-xx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxx xxxx nemocenského xxxxxxxxx.&xxxx;Xx-xx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx úhrn xxxxx xx kalendářní den xxxxx, xxx by xxxxxx výše xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu ve xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xx-xx úhrn xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx postupně xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxx úhrn xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 3

Přechod xxxxxx xx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx

§49

Xxxxx xx xxxxx a xxxxx xx xxxxxxx dávky xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx zástavy.

§50

Xxxxxx x srážkách x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [§81 xxxx. 2 písm. a)] xxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx na úhradu xxxxxxxxx na dávce (§124) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§126) x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pohledávky dlužného xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxx a xxxx.

§51

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx dávku, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, které xxxxxx pojištěnci xxxxxxxxx, xxxxxxxx na manžela (xxxxxxxx), xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx žili x pojištěncem x xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxx xxxxxxxx též xx xxxxxx x xxxxx. Xxxxx pojištěnec xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx, mohou tento xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx.

(2) Nároky přecházející xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxx.

Xxx 4

Xxxxx nároku xx dávky a xxxxxx xxxxxxx

§52

Xxxxxx-xx xx, xx

x) nárok na xxxxx nebo na xxxx výplatu zanikl, xxxxx xx odejme xxxx xx xxxx xxxxxxx zastaví, x xx ode dne xxxxxxxxxxxxx po dni, xxxx xxxxxxxx období, xx xxxxx již xxxx xxxxxxxxx,

x) dávka xxxx xxxxxxxx xxxx xx vyplácena x xxxxx xxxxxx, než x xxxx xxxxxx, xxxx xxxx neprávem xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxx od xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx zvýší nebo xxxxxx, x xx xxx xxx, od xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx na xxxxxxx dávky xxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2,

x) dávka xxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xx vyšší xxxxxx, než x xxxx náleží, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx dne xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx již xxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx nebo xxx nárok xx xxxx xxxxxxx, postupuje xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x) xxxx x).

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX PRO XXXXX XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§53

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx zahrnuje xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx schopnosti xx xxxxxxxx podpůrčí doby,

c) xxxxxxxxxxx stavu xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x mateřství, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x těhotenství a xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) provádí xxxxxxxxxx xxxxx (§54), xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§75) příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx lékaři,

b) xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) provádějí příslušné xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§54

Xxxxxxxxxx lékař

(1) Ošetřujícím xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx poskytovatel zdravotních xxxxxx, xxxxx svými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx osobě xxxx xxxx posuzované xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxxx zdravotnické záchranné xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby, a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx ošetřování xxxxxxxxxx x xxxxx první xxxxxx, pokud získal xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx&xxxx;x vojáků x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx činné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu34).

(2) Xxxxx, xxxxx provádí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §53 xxxx. 1 xxxx. x) x x), je xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jen x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx35).

XXXXX II

POSUZOVÁNÍ XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxx

§55

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xx rozumí xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jiné x tomto zákoně xxxxxxx důvody neumožňuje xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx dosavadní xxxxxxxxxx činnost a xxxx-xx porucha xxxxxx xxxx xxx 180 xxxxxxxxxxxx dní, x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) plnit xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx36) (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx"), vznikla-li xxxxxxx pracovní neschopnost x xxxxxxxx lhůtě xxxx xxxx-xx dočasná xxxxxxxx neschopnost po xxxxxxxx dosavadní xxxxxxxxx xxxxxxxx, x to x xxxx pojištěnec xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xx dočasnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnce

a) x nočním xxxxxxxxx,

x) x době xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx psychotropních xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx látky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx v xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx estetických důvodů xx xxxxxx pojištěncem.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx lékař xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx pracovní neschopnosti xxxxxxx x následujícím xxxxxxxxxxx xxx další xxxxxxx xxxxxxxx neschopnost, xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti; xx však xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnost xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx činnosti.

§56

Xxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx pobytu v xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Režim dočasně xxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnce xxxxxxx ošetřující lékař xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx změnou xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx práce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nestanoví x případě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 1 xxxx. x) a x).

(2) Xxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) stanovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu37),

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx pobytu x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx povolených xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx sdělil xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx vzniku xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, xxxx místo, xx xxxxx xxxxxx pobyt x xxxxxxx x xxxxxxxxx 3,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx zdravotní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx postup xxxx vycházky nevylučuje,

d) xxxxxxxx xxxxx místa xxxxxx x době xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx první x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx pojištěnce x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx změnu xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx, pokud ji xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxx republiky.

(3) Xxxxxx xxxxx pobytu x xxxx dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x předchozím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx podle xxxx první povolena xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx dočasné xxxxxxxx neschopnosti v xxxxxx xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx-xx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nadále xxxxxxxxxxxxx příjem [§16 xxxx. x)] také x xxxxxx, po xxxxx xx v xxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx tento xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx změnu xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo jinak xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavateli. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxx xxxxx žádá xxxxx xxxxx ošetřující xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění; xxxxxxxxxx §61 xxxx. 3 xxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaři souhlas xxxxx věty xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud to xxxxxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) O povolení xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx rozsahu x xxxx [xxxxxxxx 2 xxxx. x)] x x změně xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx první a xxxxx rozhoduje xxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo jejich xxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx, jen xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx místa xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxx postup xx použije zvláštní xxxxxx předpis38) o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

(5) X změnu xxxxx xxxxxx pojištěnec xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx x případě, jde-li x xxxxx xxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče; xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx nebo lázeňské xxxx.

(6) Vycházky podle xxxxxxxx 2 písm. x) může xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx postup. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nejvýše x xxxxxxxx xxxxxxx 6 xxxxx xxxxx, x xx x xxxx xx 7 hodin xx 19 xxxxx; xxxxxx vymezí xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx úseky těchto xxxxxxxx. Výjimečně xxxx xxxxxxxxxx lékař v xxxxxxxxx, xxx mimořádně xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx léčba, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx celkově xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xxxxxx pevně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx povolit, xxx xx xxxxx pojištěnec xxxxx dobu xxxxxxxx xxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx ošetřující xxxxx x elektronické xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §61 xxxx. 3 xxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ošetřujícímu xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx, xxxxx to xxxxxxxxx xxxxxx daného informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§57

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Ošetřující xxxxx rozhodne x xxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx úraz (xxxx xxx "xxxxx") nedovoluje xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištěnou xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx-xx x vznik xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx lhůtě, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx, x xx x xxxx pojištěnec xxxx uchazečem o xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, který xxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lázeňská léčebně xxxxxxxxxxxxx péče39),

c) pojištěnce, xxxxx xxx xxxxxx xx zdravotnického xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx přijatého k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx40), x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx výplatu xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx poškození xxxx xxxxxx ortopedické xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost, xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xx i xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pečovat x xxxx; xxxxxxxxxxx onemocněním xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx onemocnění, xxxxx xxxxx xxxxxxxx lékařské xxxx xx trvat xxxx xxx jeden xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx činnosti, a xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, který xxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx pojištěnce v xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §59 odst. 2, nastala xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx uznání xxxxxxx pracovní neschopnosti, xxxxx nastaly xxxx xxxxxx jiné xxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxxxx xxxxxx dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx, x tato xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištěnou xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx pracovní neschopnost xxxxxx dnem, x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx zjistil, xxxxx xx dále nestanoví xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx lékař xxxx x xxxxxxx, xx pojištěnec nemohl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře xxxx v jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnout, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x přede dnem xxxxxxxx v xxxxxxxx 2; za xxxxxx xxxxx xxx 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, v němž xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx může xxxxxxxxxx lékař, xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx žádá tento xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx elektronickou xxxxxx určenou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §61 xxxx. 3 xxxxx xxx obdobně. Xxxxxxxxx orgán nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx souhlas xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx to technické xxxxxx daného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx umožní. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vznikla x xxxxxx xxxxxx xxx 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, v xxxx dočasnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zjistil, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, má xx xx xx, xx dočasná pracovní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx 3 kalendářní dny xxxxx xxxx, v xxxx ji xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vydání rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, vydá xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx toto xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx76) o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx též xxx postup x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x datem xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx, xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Ošetřující xxxxx, který xxxxxxx x vzniku xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění (§75), xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 7 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxx obdobnou nemoc, x xxxxxxxx akutního xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx s předchozím xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ošetřujícího xxxxxx. X xxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxx xxxxx orgán ošetřující xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx adresu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění; xxxxxxxxxx §61 odst. 3 xxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxxx pojištění sděluje xxxxxxxxxxxx xxxxxx souhlas xxxxx xxxx první x elektronické xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx řešení daného xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle odstavce 1 písm. g) xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx předchozí dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§58

Xxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) X průběhu xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxxxxx lékař xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxx zdravotní xxxx, xxxxx se ustálil xx určité úrovni xxxxxx x pracovní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinou pojištěnou xxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu, x xxxxx xxxxx xxxxxx xxx podstatně xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu může xxx přitom xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx léčby xxxx pracovních xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx stanoví xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx. Xxxxx termín ošetřující xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx pojištěnec existenci xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx nemůže xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xxxxxxxxxx lékař xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vážných xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nebo kontrole x den xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxxx lékař vydá xxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx pokračování xxxxxxxxx dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx.

§59

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx lékař xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxx vyšetřením xxxxxx, že mu xxxx zdravotní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost, x xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx zjistil, xxxx nejpozději xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx následujícím xx dni xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx třetím xxxxxxxxxxx xxxx následujícím xx xxxxx vyšetření, má xx za to, xx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tímto xxxxxx xxxxxxxxxxx dnem,

b) xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 180 dnů xxxxxx dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx x vyšetřením xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost, x xx 30. xxxxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx dni tohoto xxxxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x dočasnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vojáka x povolání, xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx činné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) pojištěnce xxx ukončení poskytování xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, je-li splněna xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxx přijat xx zdravotnického xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx propuštění xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx v zařízení, xx jehož xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

x) pojištěnce, xxxxx po xxxxxx xxxx xxxxxxxx nové xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost, xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx dočasná xxxxxxxx neschopnost v xxxxxxxx lhůtě xxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) pojištěnky, xxxxx má xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x mateřství x xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx porodu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx,

x) pojištěnce, xxxxxxx závažné dlouhodobé xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, jestliže xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx jeho zdravotní xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 1 písm. x), xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx porodu, xxxxx xxxx nadále xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x jiných důvodů,

i) xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxx xxxxxx, xx mu xxxx xxxxxxxxx stav xxxxxxxx xxxxx povinnosti xxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo trvá-li xxxxxxx xxxxxxxx neschopnost xx skončení xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti, x xx i když xxxxxxxxxx není uchazečem x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxx, xxxxx xx vyznačen xx rozhodnutí xxxxx §58 odst. 2, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx existenci xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx dostavit, a xx tímto dnem,

k) xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx starobního xxxxxxx x jehož xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx něhož x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vznikl xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu, x xx nejpozději dnem, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu nemocenského xxxxxxxxx xxxxxx nárok xx nemocenské, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x) xxxx j).

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx neschopnost xxxxx xxxxxxxx xxxx ode xxx xxxxxxxxxxxxx po xxx, x němž xxx pojištěnec posudkem xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx stupni xxxxxxxxxx xxxx v němž xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznán xxxxxxxxxx xxxx invalidním ve xxxxxx xxxxxx invalidity xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx82). Xxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx soudního xxxxxx x žalobě, xxxxx xxxxxxx pracovní neschopnost xxxxxxxx dnem ode xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, x němž xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx obdržel xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxx, x kterém xxx xxxx rozhodnutí xxxxx obdržel. Xxxxxxxxxx xxxxx vyznačí xxx xxxxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx invalidity xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dočasné xxxxxxxx neschopnosti podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxx xxxxxxxx předpis76) x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§60

Rozhodnutí ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x vzniku xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, xxxxxxxxx x xxxx trvání xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx neschopného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx41) nebo xxxx xxxx, x něhož xxx xxxxxxxx dovodit, xxxx obsahovat xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx určeny xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

§61

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx

x) rozhodnout x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti x xxxxxxxxx uvedených x §57 v xxx, xxx ji xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx; touto xxxxxxxx se rozumí xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x každém xxxxxxxxxx x xxxxxx x x ukončení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tiskopisu, xxxxx, xxxxxxxxx jména (xxxx xxx "jméno") x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx, diagnostický xxx xxxxxx nebo xxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx neschopného xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, jména a xxxxxxxx lékaře, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxx xx něhož xxx xxxxxxx xx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx lékaře, xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx, názvu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxx pojištěnec předán xxxx xx xxxxx xxx převzat do xxxx, a adresy xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x tomto xxxxxx informovat,

d) předat xxxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnce, a xx x xxx, xxx byly xxxxxx, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxx poskytnuta xxxxxxx xxxx,

x) odeslat xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxxxxx tiskopisu xxxxxxx o vzniku xxxxxxx pracovní neschopnosti, xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx pracovní neschopnosti x hlášení o xxxxx režimu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnce,

f) xxxxxxxx xxxxx požadavku xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx termín xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx kontrole,

g) rozhodnout xx xxxxxx pojištěnce x xxxxxxxx xxxxxxxx x změně xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxx o povolení xxxxx xxxxx xxxxxx x době dočasné xxxxxxxx neschopnosti x xxxxxxxxx uvedených x §56 xxxx. 3 xxxx xxxxx x xxxxx a x xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; je-li xxxxx x povolení změny xxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 6 xxxx třetí předchozího xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx jen xx základě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) posuzovat x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zda x xxxxxxxxxx xxxxx x obnovení xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x po xxxxxxxx 180 kalendářních xxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx propuštění x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx neumožňuje xxxxxxxxx dosavadní xxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxxxxx x vzniku xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx, kde xx xxxx pojištěnec xx xxxxx propuštění xxxxxxxx, x tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx neschopného xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx ke dni xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nejvýše 3 xxxxxxxxxx dny dopředu; xxxx-xx dočasná pracovní xxxxxxxxxxx déle než 14 kalendářních xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx její trvání xxxx x 14. xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x vzniku xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx péče a xxx xxxxxxxxxx pojištěnce xx xxx péče, xxx nástupu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x den xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační xxxx xxxx xxxxxxxxx stav xxxxxxxxxx vykonávat dosavadní xxxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxx-xx již tato xxxxxxx, xxxxx povinnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx pojištěnec xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ošetřujícím xxxxxxx, a xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dne ode xxx ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) informovat xxxxxxx x xxxxxxxx dočasné xxxxxxxx neschopnosti, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxx kterou xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx neschopným, xxxxxx, xxxxx registruje xxxxxxxxxx42), a to xx 7 kalendářních xxx, uzná-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx neschopným xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx registrující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx lékař"); xx-xx pojištěnec xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx dnů xxx o xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x ukončení xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx x případech uvedených x §59 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x xxx, ve xxxxxx xxxxxxx, že netrvají xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xx předepsaném xxxxxxxxx xxxxxxx změnu xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx odůvodňuje xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx chorobného xxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to xxxxxxxxxx v následující xxxxxxxx xxx po xxx, kdy se xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx,

x) poskytnout xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušnému orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxx xx xxxxxx příslušného xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx léčebného xxxxxxx x předpokládaném xxxxxxx obnovení xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxxx 8 xxx od xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx orgán xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxx, a sdělit xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provést xxxxxxxx dodržování xxxxxx xxxxxxx xxxxx neschopného xxxxxxxxxx xxxx zaměstnancům xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x provedení xxxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx zaměstnanci oprávněni xxxxxxxxxxx dodržování tohoto xxxxxx,

x) oznámit příslušnému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxx práce neschopnému xxxxxxxxxx, propuštění dočasně xxxxx neschopného xxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx neschopného xxxxxxxxxx x péče xxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře xx xxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx změnu sídla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxx změnu xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb na xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx a předpokládané xxxxx xxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnce vždy, xxx xx důvodný xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dosavadní xxxxxxxxxx,

x) zabezpečit xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx provádění xxxxxxxxx, xxxx zneužitím, xxxxxx neprodleně xxxxxxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxx, zničení nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tiskopisů, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx právnické xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx elektronickou xxxxxx určenou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx před ztrátou, xxxxxxxxx xxxx zneužitím x oznámit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přiděleného xxxxxxxxxxxxxx ošetřujícího xxxxxx,

x) xxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jinými xxxxxx x vyplňovat xxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) sdělit xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnce na xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §65 xxxx. 2 písm. x), x xx xxxxxxxxxx x pracovní xxx xxxxxxxxxxx xx xxx obdržení xxxx xxxxxxx, x dále xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx pojištěnce xx xxxxxxxxxxxxx x je xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx dosavadní xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx jeho xxxxxxx pracovní neschopnost xxxx ukončena xxxxx §59 odst. 1 xxxx. x) a xx xxxxx předpoklad xx důvodem pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §62,

x) vystavit xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doklady xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x právem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x mezinárodními smlouvami,

x) xxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 2,

y) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx §64 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prohlídce xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jeho dočasná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle §59 xxxx. 1 xxxx. x), x x xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxxx záznam ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Ošetřující xxxxx plní povinnosti xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), i), x), x), x) x x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx zasláním na xxxxxxxxxxxxx adresu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx lékař xxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx technických xxxxxx xxxxx povinnosti uvedené x odstavci 1 xxxx. x), g), x), x), x), x) x x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxx xxx učinit x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zasláním xx adresu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx je povinen xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxx. Xxxx povinnost xx splněna x xxxxxxxx tohoto tiskopisu xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění.

(4) Xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx následující xx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zakládající povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), i), j), x), x) x x).

(5) Technickým xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx zejména výpadek

a) xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx komunikační xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx systému ošetřujícího xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x), x), o) x x) xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx vystavit x elektronické xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), j), n), x) x x), xxxx údaje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx.

§62

Xxxxxxxxxx zaměstnavatele a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx sdělení xxxxxxxxxxxx lékaře xxxxx §61 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §59 odst. 1 xxxx. x) x xxxxxxxx, že je xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxx nebude xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a že xxxxx předpoklad xx xxxxxxx pro lékařskou xxxxxxxxx poskytovatelem pracovnělékařských xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, požádat neprodleně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x provedení xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx lékařskou xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xx 7 xxx x x xxxxxxx nutnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx 15 xxx xxxxxxx o zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxx nezpůsobilosti xxxxxxx xxxxx neschopného xxxxxxxxxx vykonávat dosavadní xxxxxxxxxx činnost x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx předat xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx lékaři x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx prohlídky.

§63

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx požadovat

a) xxxxxxxxxx lékaře příslušného xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx hodnocení xxxxxxxxxxx stavu x xxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx trvání xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro jednotlivé xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře x xxxxxxxxxxx x celostátním xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok,

c) informace xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zařazení, xxxxxx xxxxx a pracovních xxxxxxxxxx pojištěnce x x poskytovateli xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx na nemocenské x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx nové xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pomůcky x další xxxxxxxxx, xxx jsou v xxxxxx vztahu k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře x xxxxxxxxxx stavu xxxxxxx xxxxx neschopného pojištěnce x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx délce trvání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 1 xxxx. x), xxx se x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx posudku x zdravotní způsobilosti xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištěnou xxxxxxx.

Díl 4

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx práce xxxxxxxxxxx pojištěnce

§64

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx neschopného xxxxxxxxxx,

x) umožnit příslušnému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x rozsahu xxxxxxxx x §65 xxxx. 2 xxxx. x) též xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx součinnost x xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxxxx označit xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x době xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxx, xxx bylo xxxxx xxxx kontrolu xxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx práce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx dočasné xxxxxxxx neschopnosti,

c) xxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) předkládat xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu x xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx x za xxx xxxxxx též xxxxxxxx svou xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyšetření xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, kterého xxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx, je-li to xxxxxxxx xx kontrole xxxxxxxxxx xxxxx §74,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx nejpozději x xxxxxxxx den xxxxxxxxxxx xx xxx této xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx, kdy xx x ní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx se xx xxxxxxxx termínu xx xxxxxxxx poskytování xxxxxxx xxxx komplexní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx [§61 xxxx. 1 písm. x)], xxxxxxxxx xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxx jiný termín,

h) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx místo xxxxxx, xx kterém xx bude v xxxx dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře x xxxxxxxx změny xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx místo x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §56 xxxx. 3 xxxx xxxxx x třetí,

j) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x dosavadní xxxxxxxxx xxxxxxxx x x zaměstnavateli,

k) xxxxxxx x případě xxxxxxxx x §57 odst. 1 písm. d) xxxxxxxxxxxx xxxxxx dobu, xx xxxxxx xxxx xxxxx oprava xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaři, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxx xx xxxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx anebo xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xx-xx pojištěnec xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx u xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx, xx nemá xxxxx xx peněžitou xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx pojištěné činnosti, xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx pracovní neschopnost xxxxx §57 odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxxx ošetřujícímu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx lékaře a xxxxxxx xx něho,

o) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), o xxxx xxxxxx trvání x x xxxxxx xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx vycházek, x xxxxxxxxx, náleží-li pojištěnci xx uplynutí tohoto xxxxxx v době xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx započitatelný xxxxxx [§16 xxxx. b)], xxx v xxxxxx, xx které xx x době xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) dostavit xx na základě xxxxx zaměstnavatele xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb xx 7 xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxx xxxxxxxxxxxxxx zajišťuje pracovnělékařské xxxxxx, xx účelem xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dosavadní pojištěnou xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx xxxxxxxxxx potřebnou x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxx neschopnost xxxx xxxxxxxx podle §59 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx-xx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx útvar, x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx doby pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Díl 5

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnavatele

§65

(1) Zaměstnavatel xx povinen xxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx informace x

x) xxxxxxxxxxxxx pracovnělékařských služeb,

b) xxxxxxxxx zařazení, náplni xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx práce xxxxxxxxxxx zaměstnance.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xx oprávněn

a) xxx xxxxxxxxxxx orgánu nemocenského xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx trvání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx pobytu zaměstnance x době xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx a xxxx povolených xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx, zda xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx náleží-li xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx [§16 písm. x)], též x xxxxxx, xx které xx v xxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxxx tento xxxxxx, xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx x §56 odst. 2 xxxx. x).

XXXXX III

POSUZOVÁNÍ XXXXXXXX XXXXXXXXXX XX UPLYNUTÍ XXXXXXXX DOBY

§66

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx dočasně práce xxxxxxxxxxx pojištěnce xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxx pojištěnec xx uplynutí xxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§27), a xx x x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx neschopného xxxxxxxxxx x x předložení xxxxxxxxxx zpráv, xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx lékař xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vyhovět xx xxxxx 8 xxxxxxxxxxxx xxx od xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxx delší.

(3) Xxxxxx-xx xx při posouzení xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxx xxxxxx xxx ukončení dočasné xxxxxxxx neschopnosti, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §75 xxxx. 1; ustanovení §75 xxxx. 2 x 3 xxxxx xxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXXX ZDRAVOTNÍHO XXXXX PRO XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X VYROVNÁVACÍHO XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

§67

Xxxxxxxxxx xxxxx xx pro účely xxxxxxxxxxx peněžité xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx těhotné pojištěnce xxxxxxxxx xxx porodu x xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) potvrdit xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx porodu, xxxxx xx pojištěnce xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx lékaře uvedené x §61 xxxx. 1 xxxx. x) x x),

x) xxxxxxxx xx předepsaném tiskopise, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx pečovat xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [§32 xxxx. 1 písm. x)], xxx xxxxx xx xxxx xxxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxx podle §57 odst. 1 xxxx. e), xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxx účely xxxxxxxx

§67x

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb lůžkové xxxx je xxxxxxx

x) xx xxxxxx pojištěnce xxxx xxxxx dítěte xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dobu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxx na straně xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx; v tomto xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x den xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedené x §61 odst. 1 xxxx. t) x x).

§67x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 330/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Díl 3

Xxxxxxxxxx zdravotního xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§68

Xxxxx a xxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx péče (xxxx xxx "xxxxxxx ošetřování"), xxxxxxxx xxxxxxxxxx zjistí, xx

x) xxxx xxxxxx 10 let xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxx aspoň 10 xxx, xx nemocná xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx osobou,

c) xxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x důvodu xxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) fyzická osoba, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx 10 xxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, nastaly x xx situace xxxxxxx v §57 xxxx. 1 xxxx. x) nebo c) xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx o xxxx dítě xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, v xxxx xx ošetřující lékař xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx vznikla xxxxxxxxx dnem než xxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxx, nejvýše xxxx 3 kalendářní xxx xxxxx dnem, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zjistil.

(3) Ošetřující xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, x xx xxxx, xxx tuto skutečnost xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kalendářním xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx vyšetření,

b) jestliže xx fyzická xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. b) xx x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dítěti xxxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx, x xx v xxx, xxxxx jí xxx xxxxx, aniž xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx se x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, potvrzení x xxxxxxx péče x potvrzení x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx tiskopisy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx41) xxxx jiný xxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx dovodit.

(5) Xxxxxxxx-xx ošetřující xxxxx xx vyšetření xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, avšak pojištěnec xxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx, xxxx ošetřující xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis76) x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx pro xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx potřeby ošetřování xxxxx odstavce 3.

§69

Povinnosti ošetřujícího xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx potřeby xxxxxxxxxx x den, xxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xx xxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x potřebou xxxxxxxxxx xxxx jejímu xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx ošetřování x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx x den, xxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx příslušného orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx účelem xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §68 xxxx. 3 x den, xxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ošetřování, xxxxxxx xxxxxxx provedení xxxx kontroly xx xxxx pracovišti xxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provést xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx kontroly, a xx x rozsahu, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře xxxxxxx x §61 xxxx. 1 písm. x) a x).

§70

Povinnosti poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx (§40 xxxx. 3).

§71

Xxxxxxxxxx pojištěnce

Pojištěnec, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx ošetřování, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx posouzení xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§72

Oprávnění xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx kontrole xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx. Dal-li xxxxxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxx ke xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Díl 4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§72x

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ošetřované xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zajištěním xxxxxxxxx režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx x vlastní xxxxx xxxxxxxxxx osoby. Xxxx o xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx spojená x xxxxxxxxx xxxxx x pití, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x pomocí při xxxxxx fyziologické potřeby.

§72x

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x hospitalizace. Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx osoba x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, x xxxx ji xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxx xxxxxxx xxxx poskytuje xxxxxxxxxx xxxxx zdravotní xxxxxx, xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx péče xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodne o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby x hospitalizace do xxxxxxxx xxxxxxxxx. Nebylo-li xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x den xxxxxxxxxx ošetřované osoby x xxxxxxxxxxxxx, rozhodne xxxxxxxxxx xxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxx o xxxxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx žádosti. Xxxxxx xxx xxxxx do 8 xxx xx xxx propuštění ošetřované xxxxx x xxxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xx-xx ošetřovanou xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx, rozhodne o xxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxx xx žádost xxxxxxxxxx osoby, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx, který pro xxxxxxxxxxx stav poskytuje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxx poskytuje xxxxxxxxxx xxxxx zdravotní xxxxxx, po vyšetření xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx o vzniku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx opatrovník, zákonný xxxxxxxx xxxx osoba xxxxxx ošetřovanou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, vydá tento xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx potřeba xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xx xxxx rozhodnutí x xx další xxxxxx xx použije xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx76) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Došlo-li v xxxxxxx xxxxxx potřeby xxxxxxxxxx péče x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxx tato hospitalizace xxxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxx.

§72x

Xxxxxx potřeby dlouhodobé xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxxxxx péče, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx do xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péče podle §72b xxxx. 2 xxxxxxxx, xxx trvá xxxxxxx poskytování dlouhodobé xxxx.

(2) Ošetřující xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx zřetelem xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kontroly. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x vzniku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§72x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 310/2017 Xx. s xxxxxxxxx od 1.6.2018

§72x

Xxxxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxx

(1) Potřeba dlouhodobé xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v §41e xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxx x před xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx ošetřované xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxx, kdy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kalendářním xxxx následujícím po xxx tohoto xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx trvání xxxxxxx dlouhodobé xxxx xxxxxxxxx xxxxx §72c xxxx. 2, §72f xxxx. x) nebo x) nebo §72g xxxx. 1 xxxx. x) nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx u určeného xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb, xxxx xx prokázala xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx které se x této xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx tímto xxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx ošetřovaná xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx nemohla xxxxxxxx xx kontrole xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §72c xxxx. 2, §72f xxxx. x) nebo x) xxxx §72g xxxx. 1 písm. x) xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx lékař xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx předchozí xxxxxxx dlouhodobé xxxx.

(4) Xxxxxxxxxx lékař xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx ošetřované xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxx podle odstavce 1 nebo 2 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis76) x xxxxxxxxxxx specifických zdravotních xxxxxx.

§72e

Rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxx potřeby dlouhodobé xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx ošetřované xxxxx x xxxxxxxxxxx trvání xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx o ukončení xxxxxxx dlouhodobé péče x potvrzení x xxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Část xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx pro zaměstnavatele, xxxxx xxxxxxxxx statistickou xxxxxx diagnózy41) nebo xxxx xxxx, z xxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxx.

§72x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 310/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2018

§72x

Xxxxxxxxxx ošetřujícího xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx péče je xxxxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx osoby, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxx §72b odst. 2 x na xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyznačit xxx xxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx, statistickou xxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, místo xxxxxxxx xxxxxx5) ošetřované xxxxx, x jde-li x xxxxxxx, místo xxxxxxxxx xxxxxx6) x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dostavit xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x ošetřujícího lékaře xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xx nejdéle xx 15 xxx xxx xxx propuštění x xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jejímu xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx určené ošetřovanou xxxxxx podle §72b xxxx. 2 xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx x hospitalizace, k xxx xxxxx x xxxxxxx trvání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx zdravotního xxxxx a potřeby xxxxxxxxxx péče u xxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, a xx xxxxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxx xx xx xxxx tohoto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, a xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx určené xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

§72x

Xxxxxxxxxx ošetřujícího xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx péče

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx ošetřovaných xxxx, x nichž rozhodl x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxx xx xxx péče; pro xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §61 odst. 1 písm. x) xxxxxxxxx,

x) zaznamenat v xxxxxxxxxx x vzniku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx ošetřované xxxxx do xxx xxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx své péče,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby ze xxx xxxx x xxxxxxxx této xxxxx x péče xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx péče, x xx nejpozději x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx dni, kdy x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx o vzniku xxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxx příští xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxxxxx trvání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §72c xxxx. 1, x xx ke xxx vydání xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 3 kalendářní xxx xxxxxxx; toto potvrzení xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nepředala xxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx propuštění x hospitalizace xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxx xxxxx §72f xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxx ošetřovanou xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) rozhodnout x xxxxxxxx potřeby dlouhodobé xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §72d xxxx. 2, xxxxxxxx xxxxxxxx potřeby dlouhodobé xxxx xxxxx §72d xxxx. 4 x xxxxxxxxxx osobě, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx určené xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx díl xxxxxxxxx x vzniku xxxxxxx dlouhodobé péče xxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxx pracovní xxx xxxxxxxxxxx po dni, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx dlouhodobé péče xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) poskytnout xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx posuzování potřeby xxxxxxxxxx péče, xxxxxxx xxxxxxx provedení této xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx účelem xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx požádání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x provedení xxxxxxxx, x xx x rozsahu, ve xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění oprávněn xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péče na xxxxxxx vlastních vyšetření x xxxxxxxxxx zpráv xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §61 xxxx. 1 xxxx. x) x x).

(2) Ošetřující lékař xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, který xxx inkurabilní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx

x) na xxxxxx ošetřované xxxxx x inkurabilním stavu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx ošetřovanou xxxxxx xxxxxxxxxx x vzniku xxxxxxx dlouhodobé xxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx vyznačit xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle §72b xxxx. 1 xxxx xxxxx, statistickou xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx stav, xxxxx xxxxxxxx pobytu5) xxxxxxxxxx xxxxx, x xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx6) x Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx pobytu x xxxxxx a termín xxxxxx lékařské kontroly,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx stavu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, a xx v xxx, xxx xxxx xxxxxx.

Xxx 5

Xxxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

§73

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxx důvody uvedené x §42 xxxx. 1 xxx převedení xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx porodu xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx nebo jiné xxxxxxxx místo, xxxxxxxx xxxxxxxxxx zjistí xxxx xxxxxx; rozhodnutí xxxx xx xxxxxxxxxxx tiskopisu.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx při vyšetření xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxx xxxxx nebo činnost xxxxxxxxxxx xx služebního xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx níž xxxx xxxxxxxxxx, neohrožuje xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx měsíce po xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxx x na xxxxx postup se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx76) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

HLAVA V

KONTROLA XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX PRO XXXXX XXXXXXXXX

§74

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xxxx xxxxxxx kontrolu

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx péče a xxxxxxxxxx vedení a xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx posuzování xxxxxxxxxxx stavu x xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, xxxxxxxx, potřeby xxxxxxxxxx x xxxxxxx dlouhodobé xxxx.

(2) Kontrola posuzování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx provádí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx určeném xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; lékař xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištěnce xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx x pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx otcovské, xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx může xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx vyžádání x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx, xxxxx dalšího xxxxxxxxx postupu x xxxxxxxxxxxxxx termínu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx a zaslání xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx §16 zákona x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx vyhotoví xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx ošetřujícímu lékaři.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx součinnost xxx xxxxxxxx, zejména xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx a předložit xxxxxxxxx zdravotnickou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxx x ošetřujícím xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx posuzování dočasné xxxxxxxx neschopnosti xx xxxxxxxxxx ošetřujícího lékaře x ošetřujícího lékaře x něm xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx nejméně xx xxxx 3 xxxxxx.

(7) Xxxxx nastanou xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nejpozději 2 xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(8) Xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxx účely xxxxxxxxx xx zákon x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§75

(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxx, xxxxx ji xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xx vykonatelné xxxx, xxxxx je x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx ukončení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx ukončení potřeby xxxxxxxxxx xxxx den xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx však xxxxx než xxxx xxxx xxxxxxx vyhlášení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx osobně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §74 xxxx. 2, aniž xx xxxxxxxx existenci xxxxxxx xxxxxx své xxxxxxxx, xx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx x pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx den xxxxxxxxxxx xx dni, xxx x tomto xxxxxxxx xxxxxxx.

§75x

(1) Nejpozději do 30 xxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ošetřující xxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stav x xxxxxxxxx průběh xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx

x) lze xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx předpoklad, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v krátké xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, nebo

c) xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dlouhodobě xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx pojištění.

(2) S xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 seznámí xxxxxxxxxx lékař xxxxxxxxxx x x návaznosti xx výsledek xxxxxx xxxxxxxxxx ho xxxxxxxx xxxxxxxxx x možnostech xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx zhodnocení xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx platí §74 xxxx. 2 x 5 obdobně. Xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx zaznamená xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX POJIŠTĚNCE

§76

(1) Kontrolu xxxxxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnce xxxxxxx příslušný orgán xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxxx lékař xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx tento xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 7 xxx xx obdržení xxxxxxx x o xxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X kontrole xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx písemný xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx dodržování xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx práce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ošetřujícímu xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Pověření xxxxxxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx vydaným xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx předpis.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx x §56 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxx, že xxxxxx zasílá zaměstnavatel xxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Na postup xxx xxxxxxxx dodržování xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX VII

SOUČINNOST XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX SLUŽEB X XXXXXXXXX A XXXXXXXXXXX XXXX

§77

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinni xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §64 xxxx. 1 xxxx. x), xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a potřeby xxxxxxxxxx péče,

b) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v písmenu x) xxxxxxxx podklady x rozsahu xxxxxxx xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx x xxxxxxxxx zdravotního xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a pro xxxxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x potřeby xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx a xxx souhlasu xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu x xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx, umožnit xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx nutnou dobu xxxxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnickou xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx plní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxx xxxxxx orgánem xxxxxxxxxxxx pojištění, a xxxx-xx xxxx lhůta xxxxxx, xx 15 xxxxxxxxxxxx dnů ode xxx, xxx obdržel xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxx seznamem xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx43) x zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx44). Xxxxxx xxxxxxxxx ten, xxx xx provedení xxxxxx xxxxxxx, x to xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytovatelem zdravotních xxxxxx. To platí xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2.

§78

Xxxxxxx x právnické xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx vyžádání bezplatně xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx pořízení xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, jež xxxx x přímém xxxxxx x posuzování dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx podle §57 xxxx. 1 písm. x), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx pojištění.

XXXXX VIII

OPRÁVNĚNÍ XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXX POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO XXXXX XXX ÚČELY XXXXXXXXX

§79

(1) Orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx porušil xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xx toto xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §138 odst. 1,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx orgán, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xx, že xxxxxxxxxx xxxxx porušil xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mu tímto xxxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx řízení x lékařem podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu45); x xxxxxx podnětu xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxx. X výsledku xxxxxx xxxxxx xxxx xxx orgán nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxxxxx komorou xx 1 xxxxxx xx xxxx skončení xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx příslušnou xxxxxxxxx pojišťovnu xx xx, že

a) průměrná xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx lékaře xxxxxxxxx xx období xxxxxxx 6 xxxxxx x xxxxx dočasných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx tentýž xxxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxx odlišuje od xxxxxxxxxxxx xxxx celostátního xxxxxxx xxxxxx jedné xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx upozornění xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené x §61, 67 x 69.

§80

§80 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx

§81

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení46),

b) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx47),

x) xxxxxxxx orgány,

d) Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Služebními xxxxxx xxxx

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) Ministerstvo xxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) Generální ředitelství xxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

Xxx 2

Příslušnost xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx

§82

Xxxxx příslušnost

(1) Xxxxxxxxx provádějí

a) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x Česká správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x §5 písm. x) bodech 1, 3 xx 13 x 15 až 22, s výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxx") x o xxxxxxxxxx xxxxxxx x §5 písm. b),

b) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx činné xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x příslušníky Xxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Hasičského xxxxxxxxxxx sboru Xxxxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxxx Vězeňské xxxxxx Xxxxx republiky x xxx-xx x xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx práce a xxxxxxxxxx vykonávající xxxxxxxxxx xxxxxxx ve vazbě (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx"),

x) Xxxxxxxxx ředitelství xxx, jde-li o xxxxxxxxxxx Celní správy Xxxxx republiky,

f) Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx, jde-li o xxxxxxxxxxx Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) Úřad xxx xxxxxxxxxx styky x xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxxxx styky x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxx xx dávku x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxx příslušný k xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x odstavci 3 xxxx 4.

(3) Xx-xx xxxxxxx osoba současně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) x xxxxxxxxx xxxxx xx dávky x xxxx xxxxxx pojištění, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxx přitom xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) okresní správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx se týkají xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxx, krácení xxxx xxxxxx nemocenského xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx neschopného xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx režimu podle §64 odst. 1 xxxx. b) x xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxx §74 xxxx. 1 xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx dočasná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xx jeho skončení xxxx vznikla po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (§66) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§83

Xxxxxx xxxxxxxxxxx okresní xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx příslušnost okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx provádění

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatelů x pojištění xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx sídlo xx shodné s xxxxxx xxxxxx účtárny xxxx xxxxx zaměstnavatel xxxx mzdovou xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx zaměstnavatele, xxxx xx xxxxxx příslušnost xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx mzdové xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx výdělečně činných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx trvalého xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx osoba xxxxxxxxxx výdělečně činná xxxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx6) x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pobyt xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx; je-li xxxxxxx míst výkonu xxxxxxxxxx výdělečné činnosti, xx místně příslušná xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx příslušnost xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx

x) xxxxxx xxxxxx práce xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x evidenci xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxx uvedeném x §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 5,

x) místem pobytu xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxx. 3 xxxx xxxxx §64 xxxx. 1 xxxx. g), jde-li x kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) místem xxxxxxxx xxxxxx pojištěnce, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx místem xxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxx xx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx pojištěnec xxxxx trvalého pobytu xx území Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx podle xxxxxxx x) xxxx x), xxxxx xxx-xx o xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 3,

x) místem xxxxxx xxxxx ošetřujícího xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx doby hospitalizace xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxx, xxxx xxx-xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxx,

x) sídlem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nařídil xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxx na xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx lhůtě, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx, xxxx xx xxxx xxxxxx pojištění, z xxxxx xxxxxx xxxxx xx tyto xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx řídí

a) xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx spáchaný xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zaměstnaná osoba,

b) xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxx-xx x přestupek xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx přestupek xxxxxxx jako osoba xxxxxxxxxx výdělečně činná,

c) xxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx-xx x přestupek xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx osobou x xxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx písmene x) nebo x),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx spáchaný poskytovatelem xxxxxxxxxxx služeb,

e) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jde-li x přestupek spáchaný xxxxxxxxxx osobou x xxxxx-xx určit místní xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx x).

(5) Xxxxx-xx místní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4 nebo xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx Česká xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x provádění pojištění x kontrole plnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx delegovat xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxxx v pojištění xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx jinou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx je xx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x delegaci xxxxx xxxx první xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx projednání xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx; x xxxxxx x delegaci xx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neoznamuje x v xxxxxxxxxx x xxxxxxxx musí xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx o delegaci xxxxx podat xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x změně xxxx xxxxxxx delegace; xxxxxx platí xxxxxxxxxx xxxx druhé x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve věcech xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx správ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup, x xx xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx delegace.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx x xxxxx zákoně xxxxx.

XXXXX II

ÚKOLY A XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§84

Xxxxx xxxxxxxxx správ xxxxxxxxxx zabezpečení

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxx samostatně výdělečně xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx o xxxxx, xxxxx při xxxxx xxxxxxxxx plní Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, x to:

1. x xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx,

2. o xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx výplaty xxxxx x x xxxxx xxxx xxxxx,

3. x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx,

4. o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx uplynutí xxxxxxxx doby,

5. x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §75 xxxx. 1,

6. x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

7. x xxxxxxxxxxx,

8. v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx termínech,

c) xxxxxxxx pojištěncům xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxx vyplácené dávky, xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx kterou xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx povinen xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx starobního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx důchodu xxx invaliditu xxxxxxx xxxxxx, x období, xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pojištěncům písemná xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §124 xxxx. 8,

x) xxxxx xxxxxxxx spojenou x xxxxxxxx xxxxx,

x) vedou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx pojištění xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činných xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x nárokem xx xxxxxxx dávek xxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxx evidenci xxxxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x posuzováním a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x umožňují xxxxxxxxxxx lékařům nahlížet xx xxxx xxxxxxxx, xxx-xx x rozhodnutí, xxxxx xx jich xxxxxx,

x) vedou evidenci xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx spadají xx xxxxxx místní xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatelů a xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx xxx xxxxx zákonem,

j) xxxxxxxxxx dodržování xxxxxx xxxxxxx xxxxx neschopných xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx peněžitou xxxxx v xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx,

x) upozorňují xxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře a xxxxxxxxxxxxxx na trvání xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx x xxxxx 180 xxx, x to xxxxxxx 15 xxx xxxxxx, x ošetřujícího xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx doby x délce 380 xxx, a to xxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxx; pojištěnce přitom xxxxxxx informují, xx xxx něj znamená xxxxxxxx podpůrčí xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx doby,

m) xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zániku xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx nezaplacení xxxxxxxxxx xx pojištění, x xx xxxxxxxxxx xx patnáctého xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x němž xxxxx xx pojištění x xxxxxx důvodu xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx ošetřujícím lékařům, xxxxxxxxxxxxxxx x pojištěncům xxxxxxxxx tiskopisy xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

o) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odborné xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx skončil xxxxx xx nemocenské xxxxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx starobního xxxxxxx xxx dne, xxxxx xxxxx xx doby xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx evidenci x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dočasné xxxxxxxx neschopnosti a xxxxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §82 xxxx. 4, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx") x registru xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx výdělku xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx úrazu xxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx potvrzení o xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx též xx xxxxxx xxxxxxxxxxx služebního xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx na služebním xxxxxx,

x) xxxxxxxx zaměstnavatelům, xx xxxxxxxxxx nevznikl xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x důvodu, xx xxxxxxx do xxxxxx oprávněných osob xxxxx §41a xxxx. 4,

x) vedou evidenci xxxxxxxxxxxx lékařů x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx jejich místní xxxxxxxxxxxx xxxxx §83 xxxx. 2 xxxx. x) x d).

(3) Xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dále

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx evidence xxxxxxx xxxxx neschopných xxxxxxxxxx, osob x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx uvedených x §39 xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxx xxxxx pojištění x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) kontrolují xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §56 odst. 3 xxxx třetí a xxxx. 6 x §57 xxxx. 3 x 5; xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx předchozího xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaznamenávají xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ošetřujícími xxxxxx podané zdravotní xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx kontrole xxxxxxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, potřeby ošetřování xxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxx,

x) podávají zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx posuzování xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx trvání xxxxx dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění,

g) xxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu38), xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x odvolání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pojištěnce xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx, je-li to xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx pracovní neschopnosti xxxx potřeby dlouhodobé xxxx,

x) posuzují pracovní xxxxxxxxx xxxxxxx práce xxxxxxxxxxx pojištěnců xx xxxxxxxx podpůrčí xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zhodnocení xxxxxxxxxxx stavu a xxxxxxxxxxx průběhu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx schopnosti xx xxxxxxxx podpůrčí xxxx v případech xxxxxxxxx x §82 xxxx. 4,

k) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §75 xxxx. 1, x xx xx předepsaných xxxxxxxxxxx;

xxxx xxxxx xxxx plnit xxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o státní xxxxxx.

§85

Xxxxx České správy xxxxxxxxxx zabezpečení

(1) Česká xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení

a) xxxx a kontroluje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxx v prvním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx před xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) vede xxxxxxx pojištěnců, xxx-xx x zaměstnané xxxxx x xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx,

x) vede xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zaměstnávajících xxxxxxxxxx osoby,

f) zajišťuje xxxxxxxx xxxxxxxxx předepsaných xxxxx xxxxxx xxxxxx x poskytuje tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx používají,

g) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx úkolů vyplývajících x xxxxxxxxxxxxx smluv x xxxxxxx pojištění.

(2) Xxxxxx České správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnců xx uplynutí xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx uvedené x §84 xxxx. 3 xxxx. d) x x) xxx účely xxxxxxxxxx řízení. Xx-xx xxxxx České xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx k výkonu xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§86

Xxxxx xxxxxxxxxx orgánů

(1) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pojištění xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x úkoly, xxxxx xxx tomto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx útvary, xxxxxxx a ústavy xxx xxxxx zabezpečovací xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx

x) plní úkoly xxxxxxx x §84 xxxx. 2 xxxx. x), x), x), x) x o),

b) xxxxx registr xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx registr xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx,

x) kontrolují plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) plní xxxxx xxxxxxx x §84 odst. 3 xxxx. x) xx x) x x) x x §85 xxxx. 1 xxxx. x) a x); xxxxx xxxxxxx x §84 xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, doklady xxxxxxxxxxx trvání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx karantény, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx hlášení ve xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxx ošetřující xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx výplatu xxxxxxxxxxxx.

§87

Xxxxx Ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

x) řídí a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx k Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx služebním xxxxxxx,

x) xxxx a xxxxxxxxxx Českou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§88

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx práce x sociálních xxxx, xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx ředitel Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx Generálního xxxxxxxxxxx xxx, ředitel Xxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx Úřadu pro xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x oboru své xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které se xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Oprávnění orgánů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§89

(1) Xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxx xxxxx xx dávky, xxxxxx výši x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, aby xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx, její xxxx x xxxxxxx,

x) zaměstnavatele, xxxxx zaměstnává xxxx xxx 26 zaměstnanců xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnou x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxx jejich xxxxxxxxxx x pojištění, včetně xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, dostavili x xxxxxxx termínu xx xxxxxxx správu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx určené xxxxx správou; xx xxxxxxxxxxxxxx, který zaměstnává xxxx xxx 26 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 26 těchto xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx, kdy x x jaké xxxx xxxx vyplaceny,

f) xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx, zejména xxxx, kdy x x xxxx výši xxxx připsány na xxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx orgán nemocenského xxxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxxx xxx kratší xxx 8 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§90

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x úplnost xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx jsou zaměstnavatelé xxx účely provádění xxxxxxxxx povinni xxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) kontrolovat účetní x xxxxx podklady, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx, stanovení nároku xx xxxxx, její xxxx x xxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x příspěvku xx xxxxxx politiku zaměstnanosti,

c) xxxxxxxxx xx zaměstnavatelem xxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxx v §94 xxxx. 1 x 2,

x) dát xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx kontrole xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) vyžadovat xx xxxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dočasně xxxxx neschopného pojištěnce xxxxxxxxx dosavadní xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx orgán nemocenského xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx z evidence xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx o stanovení xxxx nemocenského xxxxx §31 x x xxxxxxxx xxxxxxx podle §126.

§91

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx oprávněni kontrolovat xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx x osobám samostatně xxxxxxxxx xxxxxx tímto xxxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx kontrolu xxxxx xxxxxxxx 1 jsou xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx vydaným xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu77) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx pověřením xx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx uložených zaměstnavatelům x osobám xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Náležitosti průkazu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxx 2

Úkoly xxxxxxx xxxxxx

§91x

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx živnostenského xxxxxx, xxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxx x pojištění x xxxxxxxx x xxxxxxxxx podat též x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx47a).

§91x

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxx x xxxxxx xxxxx přihlášky x xxxxxxxxx x xxxxxx Finanční xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx paušálního xxxxxx.

§91x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 540/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

Díl 3

Úkoly xxxxxxxxxxxxxx x pojištění

Oddíl 1

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx

§92

(1) Xxxxx zaměstnavatelů v xxxxxxxxx plní v xxxxxxx xxxx stanoveném

a) xxxxxxxxxxxxxx, kteří jsou xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (§93 x 123),

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx zabezpečovací xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Úkoly zaměstnavatelů xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x

x) zaměstnanců x pracovním xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, k xxxxx xxxx x pracovním xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx družstvo, xxxxx jsou členy, xxxxxxxx mimo pracovněprávní xxxxx vykonávají xxx xxxxxxxx práci,

d) zaměstnanců xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx zaměstnancem xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx uzavřeném xxxxx cizích xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx městských xxxxxx xxxxxx členěných xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxx, xxxxx vyřizuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků,

h) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx Xxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx orgán, xxxxx členům vlády xxxxxxx plat,

j) prezidenta, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxx xxxxxxxxx úřad,

k) xxxxx Xxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx Rady Ústavu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx pro xxxxxxx totalitních xxxxxx, xxxxx Xxxxxxx rozpočtové xxxx Úřad Národní xxxxxxxxxx xxxx a x xxxxx Rady Xxxxxxx telekomunikačního xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřad,

l) xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx finančního arbitra,

m) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx Veřejného xxxxxxxx xxxx Kancelář Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. x) xxxx 11 xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx uvedená x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, kdo má x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx těmto xxxxxxxxxxx vyplácí xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx x xxxx v xxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxx xxxxxx pěstouna xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx13),

x) osob xxxxxxxxx x §5 xxxx. x) bodě 15 xxx, pro něhož xxxx xxxx xxxxx xxxxx,

x) smluvních zaměstnanců xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x jednatelů společnosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) komanditistů xxxxxxxxxx společnosti tato xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxx,

x) prokuristů xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) likvidátorů xxx, xxx likvidátorovi xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) členů xxxxxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. a) xxxx 18 tato xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. x) xxxx 20 xxxx organizační xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. x) xxxx 21 xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vedením na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xxxx x xxxxxxxxxxx uvedených x §5 xxxx. x) xxxx 22 xxx, kdo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

Oddíl 2

Úkoly xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

§93

(1) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx 8 xxxxxxxxxxxx dnů xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx registru xxxxxxxxxxxxxx; xx tomto xxxxxxxxx xxxxx též xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx vedeny xxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx uvést na xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx své mzdové xxxxxxx x uvedením xxxxxx adres x xxxx, xxxxx xxxx xx ně oprávněny xxxxxx xxxxxx zaměstnavatele. Xxxxxxxx zaměstnavatel, xxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx do registru xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx zaměstnáním xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tomuto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 8 kalendářních xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění vzniklo.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xx xxxxx uvedené x odstavci 1 xxxx xxxxx přihlásit xx předepsaném xxxxxxxxx xx registru zaměstnavatelů xxx xxxxxx svou xxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx uvést xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx. Xxxxx bude xxxxxx xxxxxxx zřízena xx xx xxxxxx přihlášky xxxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, běží lhůta 8 kalendářních xxx x xxxxxx přihlášení xxx dne jejího xxxxxxx.

(3) Zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx uvedl xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, x xx xx 8 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx, kdy xxxxx xxxxxxx. Zaměstnavatel xx xxxx povinen xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xx xx 8 xxx ode xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx stejné xxxxx xxx další případy xxxxxxx zaměstnavatele xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx48). Xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx x projednání xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 30 dnů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx této xxxxxxx osoby x xxx xxxxxxxxxxx v xxxx živnosti podle xxxxxxxxxx právního předpisu49).

(4) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx odhlásit xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx zaměstnavateů, a xx do 8 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx, kdy přestal xxx zaměstnavatelem. V xxxxxxx zániku zaměstnavatele xx xxxxxxx xxxx xxxxxx nástupce odhlásit xx xx předepsaném xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xx xx 8 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx povinen xxx, xxx xxx ke xxx zániku zaměstnavatele xxxxxxx xxxx likvidací, xxxxxxxx zaměstnavatele xx xxxxxxxxxxx tiskopisu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx xx 8 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne jeho xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxx účtárny, která xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxxxx povinen odhlásit xx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xx 8 xxxxxxxxxxxx xxx ode dne xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx účtárny xxxx xxxxxxx xx styku x xxxxxxx správou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx správou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx symbol zaměstnavatele x mzdové xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx a xxxxxxxx 2 xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx mzdovou xxxxxxx, xxxxx místo xx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 7 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zaměstnance.

(9) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 5 xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zbezpečení.

§94

(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx správou xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx účast xx xxxxxxxxx, x xx do 8 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, a den xxxxxxxx xxxx zaměstnání xx xxxxxxxxxxxx, a xx xx 8 xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx skončení doby xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx zahájení xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx výkonu xxxx xxxxx do 8 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx zahájení xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxx, xxxxx zaměstnání xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx konce 20. xxxxxxxxxxxx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, a xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx účast xx pojištění xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 3 x §7a xxxx. 2 xxxxx věty xx středníkem x xxxxxxxxxxx měsíci, v xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx 20. xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx; xxxxxxxx tento xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx věty xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx den nástupu xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zaměstnance x xxxxx xxxxx §97 odst. 1 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x údajů xxx xxxxxxxxxx podle §97 xxxx. 2. Xxxxxxxx xx xxxxx xxx oznámení xxxxxxxx xxxx zaměstnání xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxx oznámení xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, oznamuje xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx stanovené xxx xxxxxxxx dne xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zaměstnání.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zaměstnání, x to xx 8 xxx xxx xxx, xxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 a 2. Xxxx xxxxxx xxxx písemně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení; xxxxxxxx dohody končí xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx měsíci, v xxxx byla xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx nástupu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx práce xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x smluvního xxxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx též údaje x zaměstnanci potřebné xxx zanesení do xxxxxxxx pojištěnců (§122).

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 o xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx zaměstnancem xxxx též údaje xxxxx §42 odst. 3 zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x nezaměstnanosti, xxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§95

(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tyto xxxxx:

x) jméno, xxxxxxxx, xxxxx příjmení, rodné xxxxx, datum a xxxxx narození, místo xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zaměstnance, xxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx x skončení xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účast xx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, xx-xx xxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxx, x x xxx, xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx důchodového xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, a xxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxx zaměstnavatelem po xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx, též xxxx x xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x x smluvního xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx x xxx skončení výkonu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) započitatelného příjmu,

c) xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx pracovní neschopnosti xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx xx xxxx zaměstnání, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v případech xxxxxxxxx x §39 (xxxx x dítě xx xxxx do 10 xxx), dobu xxxxxxxxxxx dlouhodobé péče, xxxx mateřské xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zaměstnance x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, poskytnutých xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x případech, kdy xxxxxxxxxxx nemá xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, x xxx xx nárok xx xxxxxxx nemocenského, peněžité xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx dny xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx části,

f) xxxxxx, xxx zaměstnanec xxxxxx starobní xxxx xxxxxxxxx důchod, a xx xxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a xx-xx xxxxx důchod pobírán xx xxxxx, x xxxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx záznam x xxx, x jakého xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx orgán, xxxxx prováděl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud jím xxxx xxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx základu xxx xxxxxxxx,

x) xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxxxxxx zdravotně xxxxxxxx,

x) nepodléhá-li xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, údaje o xxxx xxxxxxx xxxxxx xx důchodovém xxxxxxxxx x cizině.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx zaměstnání xxx xxxxxxxxx účast na xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a) až x) x tím, xx xxxx o xxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx přihlásit xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxx zaměstnavatele, xxxxx je z xxxxxx xxxxxxxx odhlášen.

§96

Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx uvedených x §95 xx xxxx 10 xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx xx týkají, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nestanoví xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxx považují xxxxxxx x druhu, xxxxxx x xxxxxxxx pracovního xxxxxx x záznamy x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, včetně xxxx xxxxxxxxxx volna xxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxx po dobu xxxxxxxx xx větě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxx §4 xxxx. b) až x), x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupem xxxxx §97 odst. 1 věty xxxxx. Xxxxxx-xx zaměstnavatel xxx xxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxx uvedené xx xxxx první, xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxx po tuto xxxx úschovu záznamů x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxx, na xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§97

(1) Zaměstnavatel je xxxxxxx přijímat xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx osob x xxxxx, x xxxxxxxx nemocenského, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx stanovení xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx výplatu a xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx dávek xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení. Žádosti x xxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx formě xxxxxx xxxxx xx předává xxxxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávou xxxxxxxx uvedeným v §162 xxxx. 1; xxx předávání xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §162 odst. 2 písm. x) x části věty xxxxx xx xxxxxxxxxx x §162 odst. 3 xxxx. x) xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx zaměstnavatel xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx elektronickou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxx x xxxxxxxxx, předává xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx podpůrčí xxxx xxxxx §38b, a xxx-xx x žádost x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx žádost xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §40 xxxx xx vydání xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §69 xxxx. a).

(2) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx stanovení xxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; údaji potřebnými xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx též xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx. Podklady xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx mzdy, xxxxx xxxx odměny zaměstnavatel xxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení neprodleně xx xxxxxxxx prvních 14 dnů trvání xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení. Xxx předávání podkladů xxx stanovení xxxxxx xx xxxxxxxxxx platí xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx xx výplatu xxxxx.

(4) Xxxxx potřebné xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx; xxxxxx údaji xx xxxxxx vyměřovací xxxxxxx pro xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §18 xxxx. 2 a xxxxxxxxx xxx uvedené x §18 xxxx. 7. Plátce odměny xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxx x evidenci xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx pro účely xxxxxxx dávek xxxxxxx xxxx této xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx náležela xx xxxxxxxxxx měsíc předcházející xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx x něj xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx kalendářní xxxxx, v xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx událost.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx po xxx, xxxxx je xxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxx, údaje xxxxxxxx podle §44 xxx xxxxxxxxx výše xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, x to xx xx xxxxxxxxxx měsíce, x nichž aspoň xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 1 až 3; těmito xxxxx xx rozumí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx kalendářní xxxxx, x xxxx xxxxxx toto xxxxxxxxx xxxxx po jeho xxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx v §43 xxxx. 2.

(6) Xx-xx u zaměstnance xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx s údaji xxxxxxxxxx xxx výpočet xxxxx xxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění; xxxxxx xxxxxxxx se rozumí xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxx část xxxxxxxx xxxxxx86) xxxx xxx okresní správou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx87). Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxx xxxx, je povinen xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení podklady xxx xxxxxxxxx xxxxxx x dávek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x tomto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx správě sociálního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx postupem xxxxx xxxxxxxx 1.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx nemůže x xxxxxxxxxxxxxx objektivních xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 a 2 x elektronické xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx okresní xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení; xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §61 xxxx. 5 platí zde xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 7 jsou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx též v xxxxxxx xxxxxxx osob, xxxxx xxxx zaměstnanými xxxxxxx x nárok xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx lhůtě.

§98

(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sdělit xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx provádění pojištění, xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §89 odst. 1 xxxx. a), a xx ve xxxxx 8 xxxxxxxxxxxx dnů xx doručení xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Zaměstnavatel xx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx méně xxx 26 zaměstnanců xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx okresní správy xxxxxxxxxx zabezpečení se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností x xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxx xxx xx zaměstnavatele, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zaměstnavatelů.

§99

(1) Xx-xx zaměstnavatel 2 xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx mzdová xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx zaměstnanců, pro xxxxx vede xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx zaměstnavatele uvedené x §94 xx 97 xx netýkají xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§100

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx vlastní xxxxxxx.

Oddíl 3

Úkoly služebních xxxxxx

§101

(1) Xxxxxxxx útvary xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x dávky x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro stanovení xxxxxx xx dávky x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx [§86 xxxx. 2 xxxx. x)],

x) vyplácejí dávky xx stanovených xxxxxxxxx, x xx včetně xxxxx přiznaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žádost x xxxxx xxxx nesouhlas xxxxxxxxxxx (odstavec 2 xxxx xxxxx) xxxxxxxx xx xxxxx podklady xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) předkládají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) vydávají xxxxxxxxxxxx spolu s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx průběžnou kontrolu xxxxx, které xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx příslušníků x xxxxxxx, x xxxxx jsou povinni xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §95 xxxx. 1, x tím, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x evidenci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx neschopných,

i) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §84 odst. 2 písm. x), x), x), x x) x §96 x xx xxxxxx xx služebnímu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §98 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx příslušníkům bezplatně xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx,

x) vyhlašují xxxxxxxx termíny pro xxxxxxx xxxxx a xxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxx výplatním xxxxxxxx mají být xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx dávky.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx. X xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxx podmínky xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, anebo xxxxxxxxxx nesouhlasí x xxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx, x neposkytnutím xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx příslušnému xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx útvaru nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx je oprávněn xxxxxxxxx od xxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx dávku x xxxx výplatu x výše xxxxx.

Xxxxx 4

Úkoly xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§102

Xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx zabezpečovací xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x §101 odst. 1 x 2 x xxxx oprávnění uvedené x §101 odst. 3 xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

Díl 4

Povinnosti xxxxxxxxxx

§103

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xx dávka xxxxxxx, xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na xxxxxxx závisí xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxx, xxxxxxx orgánu nemocenského xxxxxxxxx, služebnímu xxxxxx, xxxxxxx xxxx ústavu xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx požadovaná xxxxxxxxxx x xxxxx,

x) ohlásit xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxxxx útvaru, věznici xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx dávku, xxxx xxxxxxx skutečnosti, xxxxx jsou xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx zánik xxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx na dávku, xxx xxxx xxxxx xxxx její xxxxxxx, x xx nejpozději xx 8 xxx xxx xxx, xxx xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) umožnit xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, služebnímu xxxxxx, věznici xxxx xxxxxx pro výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodných xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx na dávku, xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

x) sdělit xxxxxxxxxxxxxx, že zaměstnání xx xxxxxxxx xxx xx dobu dovolené x xxxxxx xxxxxxxxxx (§28 odst. 2) xxxx xx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx období xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx útvaru xxxxxxxxxx, xx je xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx-xx příslušníkem, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ošetřovanou osobou xxxxx §41b xxxx. 5,

x) předat xxxxxxxxxx, x xxxx se xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, příslušný xxx xxxxxxxxxx o xxxxxx potřeby dlouhodobé xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx, který xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodných xxx xxxxx na xxxxxxxxx, nárok na xxxxx, xxxx dávky xxxx její xxxxxxx, xx povinen výzvě xxxxxxx, a to xx xxxxx do 8 dnů xx xxxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx zaměstnavateli xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx x zaměstnancích xxxxx §95, popřípadě x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Ustanovení věty xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx povinnost smluvního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx smluvnímu xxxxxxxxxxxxxx.

§104

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, je xxxx povinen

a) sdělit xxxxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxx údaje xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x pojištěncích podle §122 odst. 3, xxxxxxxxx x těchto xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x pojištění xx xxxxxxxxxxx tiskopisu,

c) xx výzvu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx ve xxxxxxxxx xxx na xxxxxxx správu sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jiné xxxxxx místo, xx xxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxx povinností x xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx správě sociálního xxxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, údaje xxxxx §95 odst. 1 xxxx. j), x xx ve lhůtě xx 8 dnů.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plní xxxx xxxxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) x x §103 odst. 1 písm. x) xx x) x xxxx. 2; xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx, pokud xx x České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Fyzická xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx unie, xx xxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxx hlášeného xxxxxx xxxxxx na předepsaném xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx50), x to xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx takového xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti.

Xxx 5

Povinnosti dalších xxxxxxxx

§105

(1) Příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xx povinen xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx (snížené xxxxxx) po dobu xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx karantény nebo xx dobu xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx příjem podle §16 písm. b) xxxxxxxx karantény, xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x příslušné části xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx následující xx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxx 14 kalendářních xxx, xx povinen potvrdit xxxx trvání xxxx xx 14. kalendářnímu xxx. Xxxxxxxxxx §61 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxx xxxxxxx.

(2) Povinnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx karantény x xxxxx ukončení x potvrzení x xxxxxx nařízené xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx technických důvodů xxxxx xxxxxxxxxx uvedené x odstavci 1 xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx podobě xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zasláním xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění; xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx důvod xxxxxx xxxxxxx. Tato povinnost xx splněna i xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §61 odst. 5 xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se orgánu xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx lékaře, pokud xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx51) xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx.

§106

Zařízení xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx x §39 odst. 1 xxxx. b) xxxx 1 xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx potvrdit xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx x důvod xxxxxx xxxxxxxx.

§107

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx [§89 odst. 1 písm. e) x xxxx. 2]; xx xxxxx obdobně, xxx-xx x peněžní xxxxx [§89 xxxx. 1 xxxx. f) x xxxx. 2].

HLAVA XXX

XXXXXXXXX XXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

§108

(1) Xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) příslušné služební xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx osoby.

(2) Xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx útvary, xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx zabezpečovací xxxxxxx xxxxxxxxx dávky xxx xxxxxx, x xxxxx sociální událost xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx dávku trvá x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a osobám, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x kterým xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx útvary xxxxxxxxx xxxxx xxx x případě xxxxxxxx x §82 xxxx. 3.

Díl 2

Xxxxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx xxxxx

§109

(1) Xxxxx xx xxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx veřejného zdraví xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x

1. xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, trvá-li dočasná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx než 14 kalendářních xxx,

2. xxxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx činné xxxxxx, xxxx-xx dočasná pracovní xxxxxxxxxxx xxxx karanténa xxxx xxx doba, xx xxxxxx xx xxx dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

3. vojáků x xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnost xxxx xxxxxxxxx déle xxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxx x xxxxxx xx výkonu xxxxxxxx xxxxx služby, trvá-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx karanténa xxxx xxx xxxx, po xxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxx vojáku x xxxxxx xxxxxx;

xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx; odesláním xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékařem nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxx xxxxx §4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx; xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx) xxxx být xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxxx (xxxx) xxxxxxx. Xx-xx předepsán pro xxxxxx xxxxxxxx, musí xxx žádost xxxxxx xx xxxxx tiskopisu.

(2) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxx se xxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxx xxxxx §4, x výjimkou xxxxxxxxxxxx,

1. x xxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x zaměstnané osoby, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. x okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx, x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jim vznikl xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx bývalý xxxxxxxxxxxxx zanikl, x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. x xxxxxxxxxx útvaru, xxx-xx x příslušníky,

4. x xxxxxxx xxxx xxxxxx pro výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx osoby,

5. xxxxx bodů 1 xx 4, xxxxxx-xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxx dávky x xxxxxxx úmrtí xxxxxxxxxx osoby uvedené x §51 xxxx. 1.

(3) Nárok xx xxxxxxx nemocenského xx xxxxxxxxx

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx tiskopise xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xx třeba xxxxxxxx trvání dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx ošetřujícího xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxx karanténě xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx ošetřujícího xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx karantény. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx osvědčit xxxxxx karantény, x xx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx stanovení výše xxxxxxxxxxxx podle §29 xxxx. 2 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxx je členem xxxxxxxx sboru xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx ostatní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §29 xxxx. 2.

(4) Nárok xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) těhotná xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pojištěnec x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §32 xxxx. 1 xxxx. b) xx x) na xxxxxxxxxxx tiskopise. Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx osvědčit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx

1. xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx (§38) o xxxxxxx xxxxxx pojištěnci xx péče nahrazující xxxx rodičů,

2. písemnou xxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx52) ošetřujícího xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxx nemůže nebo xxxxx x dítě xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vzniku dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §57 odst. 1 xxxx. e).

(5) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §39 odst. 1 xxxx. x) a x případě xxxxxxxx x §39 odst. 1 xxxx. x) xxxx 3 z xxxxxx, xx osoba, xxxxx x dítě xxxxx pečuje, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx. Xxx výplatu ošetřovného xx xxxxx osvědčit xxxxxx potřeby xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx tiskopise. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §40 xxxx. 3 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatele zdravotních xxxxxx o přijetí x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §39 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 1 xx předepsaném xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx, x xxxxx xxxx xxxx jinak xx, nebo xxxxx, xxxxxx xx xxxxx, x jejich uzavření xx základě nařízení xxxxxxxxxxx orgánů. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trvání xxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 x x případě xxxxxxxx x §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3 x xxxxxx, xx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx ochrany veřejného xxxxxx nebo ošetřujícího xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Pro výplatu xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx trvání xxxxxxxxx, x xx předložením xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx tiskopise x xxxxxx xxxx xxxxxxxx karantény,

d) x xxxxxxx převzetí xxxxxxxxxx (xxxx) xxxxx písmen x) xx x) x tím, že xx předepsaném xxxxxxxxx xxxx xxx uvedeno, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx), xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx převzetí, x údaje x xxxxxxxxxxx, od něhož xx xxxxxxxxxx (xxxx) xxxxxxx.

(6) Nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx uplatňuje xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče, x v xxxxxxxxx xxxxx §41a odst. 4 nebo odst. 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ošetřovného za xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxx xx předepsaném xxxxxxxxx, nebo rozhodnutím xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péče.

(7) Nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx práci, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx konala, xx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, matkám xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx; xx xxxxx obdobně, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx služby vykonávala xxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx těhotným xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx a xxxxx, xxxxx kojí,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx práci x xxxxxx, že xxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxx, ohrožuje xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx xxx příslušnici xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx práci nebo xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxx) x xxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, důvod xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x mateřství xx xxxxxxxxxx kalendářní xxxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx příjmu a xxxxx xxx uvedený x §43 xxxx. 2, a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (§97 xxxx. 1 x xxxx. 4).

(8) Nárok xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx otcovské v xxxxxxx uvedeném x §38a xxxx. 1 xxxx. x) je xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx do xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§38d). Xxx xxxxxxx otcovské x xxxxxxx xxxxxxxx x §38b xxxx. 2 xxxx xxxxx x xxxx xx třeba xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zdravotních xxxxxx xx straně xxxxxx nebo matky xxxxxx a xxx xxxxxxxxxx dítěte x xxxxxxxxxxxxx, které spadají xx xxxxxx 6 xxxxx xxx xxx xxxxxxxx dítěte.

(9) Jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx, xx žádost x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx zaměstnavatel xxxxxx xxxxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx postupem podle §97 xxxx. 1; xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x jejich výplatu xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x xxxxxxxx 4 xx 8.

(10) Xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx Evropské xxxx.

§109x

Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx ošetřování nebo xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx dlouhodobé péče xx xxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, xxxxxxxxxx x ukončení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx, xxxxxxx ošetřování xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx zaměstnání, xxxx pojištěnec podat xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx podle §83 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §83 xxxx. 5 nebo 6.

Xxx 3

Xxxxxxx xxxxx

§110

Xxxxxx xxxxxxx dávek

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §109.

(2) Xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Peněžitá xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx příspěvek x těhotenství x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx kalendářní měsíc, xxxxxxxxx xx jeho xxxx, xxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx-xx třeba pro xxxxx na tyto xxxxx a xxxxxx xxxxxxx osvědčit potřebné xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx se xx osvědčení xxxxxx xxxxxxxxxxx. Pokud xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx srážkami x xxxxxxxxxxxx, vyplácí xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xx xxxx xxxx, xxxx-xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jen xx xxxx xxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx celý kalendářní xxxxx, xxxxxxxxx za xxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx nárok xx výplatu nemocenského.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 1 měsíce xxxxxxxxxxxxx po xxx, x němž xxx xxxxxxxxx doklad xxx xxxxx na výplatu xxxxx doručen xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx-xx plátcem xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Tato xxxxx xxxxxx xx dobu, xx kterou nejsou xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx dávky xxxxx §109 xxxx. 1

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x lhůty, ve xxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx stanovených xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 osvědčit, xxxxxxxx xxxxxxxx útvary, věznice x ústavy xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx útvary, xxxxxxx x xxxxxx.

(5) Dávky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx u xxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx licence; okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dávky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx x uvedených xxxxxxx má xxx xxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx poukazování xxxxx xx účet xx xxxxxxxxxx xxxxxxx sdělit xxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, plat xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, plat xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx na pracovišti, xxxxxxxxxxxxxxx držitele xxxxxxxx xxxxxxx xx ciziny xxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx ústavu xxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxx, xxxxx xxxx; xxxxxxxxxx §111 xxxx. 2 xxx není xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx pojištění, x xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poštovní licence xx adresu xxxxxxxx x xxxxxxxx pojištěnců, xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx zaměstnanec xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxx služebními xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxxx detence xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se jim xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx a peněžitou xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx odsouzeným xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stejným způsobem xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx práci.

(7) Požádá-li xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx dávky, xx xxxx plátce xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx dávky xx xxxxxxxxxxx možného xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(8) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx držitele xxxxxxxx xxxxxxx hradí náklady xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§110x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

X případě xxxxxxxxx, xx si xxxxxxxxxx přivodil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §31, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx výši xxxxxxxxx xxxxx §31 xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx, xx dočasná xxxxxxxx neschopnost x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Lhůta xxxxxxx x §46 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx neschopnost xxxxxxxxx z xxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §31.

§110x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 259/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2018

§111

Xxxxxxx dávek xx xxxxxx

(1) Xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx do xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Nemocenské xx xxxxxxx do xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx nebo xxxxxx xx xxxx pojištěnce x banky, xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x případech xxxxxxxxx x §110 xxxx. 5.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx; orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx vyplácí, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx stanovení xxxxxx xxxxxxx.

§112

Xxxxxxx dávky xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx zákonný xxxxxxxx xxxx opatrovník, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx přijímat, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxx. S xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxx ustanovena xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx vzhledem xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podat xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjemce. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, pokud x xxxxxxx ustanovením xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx a xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx příjemce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx52a).

(2) Xxxxxxxx příjemce xx povinen xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Zvláštní příjemce xx povinen xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, a nemůže-li xxxxxxxxxx takový xxxxx xxx, xx povinen xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyživovat. Xxxxxxxx příjemce xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxx xxxxxxxxx, podat xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mu xxxx xxxxxxxxx, a to xx 1 xxxxxx.

(3) Xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjemce xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx ustanoven,

b) xxxxxx, xx zvláštní xxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx, xxxx

x) zjistí, xx xxxxxxxx xxxxxxxx nesplnil xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 větě xxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXX XXXXX X INFORMAČNÍ XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§113

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x skutečnostech, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxx, xxxx

x) zaměstnanci orgánů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xx služebním xxxxxx x orgánům xxxxxxxxxxxx pojištění,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; pokud pro xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx i xx xxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx i xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx.

(3) Povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxx, xxx-xx o skutečnosti, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxx. Xxxx povinnost xxxx x xx skončení xxxxxx řízení. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x právních důsledcích xxxxxxxx této povinnosti.

(4) Xxxxxxx osoby vázané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 mohou xxxxxxxx xxxxx, na xxx xx tato xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) jen xxxxxxxx xx stanoví xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, nebo

b) se xxxxxxxxx toho, v xxxxx xxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxx, pokud xx ten, v xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx mají, xxxx xxxxxxxxxx zbaví, a xx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx, xxx který xxxxx xxx xxxxxx xxxxx sděleny.

(5) Zobecněné xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx své xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx jmenných, využívány xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xxx xxxxxxx, publikační x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Díl 2

Xxxxxxxxx údajů

Oddíl 1

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění

§114

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx pojištění, x xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx dožadujícího orgánu xxxxxxxxxxxx pojištění vyhovět xx lhůtě xx 8 kalendářních xxx xxx xxx, xxx xxxxxx obdržel, xxxxxxxxxx-xx xxxxx, xxxxx údaje xxxxxxxx, lhůtu xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx lze xxxxxxxxxx x elektronické xxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx sdělování xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx třetí mají xxxxxxxxx orgánů nemocenského xxxxxxxxx xxx služební xxxxxx.

(2) Xxxxx, které xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx důchodové pojištění.

(3) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xx nevztahuje xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx53). Xxxxxxxx xxxxxxx x §81 xxxx. 3 písm. a), x), x), f) x g) xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, pokud xxxxxxx xxxxxxxx úkoly, xxxxx xxxx; xxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxx x bez xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx54).

§115

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sdělují xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx o výši x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx odnětí xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §64 xxxx. 1 xxxx. x) x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Ustanovení §114 xxxx. 1 xxxx xxxxx x třetí xxxxx xxx xxxxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxxxxxx údajů xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

§115x

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx úřady xx x xxxxxx xxx působnosti xx xxxxxx vzájemně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pojištění x xxxx samostatně výdělečně xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxxx i x elektronické xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§115x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 305/2008 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2009

Oddíl 3

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx subjektům

§116

(1) Orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx celků, soudům, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx oprávněným xx kontrole xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx fyzickým nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx základě zákona xxxxxxxxxx působnost x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x souladu s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxxxxxx k plnění xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxx, a xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx pojištěncích, x xxxxxxxx údajů o xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytne xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx informaci xxxxxxxx, v žádosti xxxxx ustanovení zákona, x který svůj xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx opírá, xxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx, xxx který xxxx xxxxxxxxx požaduje.

(2) Orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pojišťovnám provádějícím xxxxxxxxx xxxxxxxxx konkrétního xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx se průměrná xxxx trvání jedné xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxxxxx výrazně odlišuje xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx v intervalech x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx správou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx služebními xxxxxx,

x) případy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči orgánům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x jménu x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx x cizině, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x názvu x sídle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnců;

údaje uvedené x xxxxxxxxx x) xx x) se xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx uvedené x xxxxxxxxx x) x x) xx xxxxxxx xx xxxxxx, a xx x xxxxxxx xxxxx uvedeného x xxxxxxx, pro který xxxx být xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx dávkách. Česká xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx poskytujícím xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §42 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx potřebné xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx obdržela podle §147ba zákona x xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxxx 3 věty xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx, písemnou formou xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx, a xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojišťovnou x s orgánem xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx-xx x této xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, a xx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx podle xxxxxxxx 3 věty xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(5) Orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx řídicím xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx78) xxxxx xxxxxxx při provádění xxxxxxxxx, x to xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x jejich zdravotním xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx vyplývajících xxx ně x xxxxx Xxxxxxxx unie79). Xxxx údaje xx xxxxx poskytovat v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. X žádosti musí xxx uvedeno xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Evropské xxxx, o které xx žádost opírá, xxxxxx požadovaných xxxxx x xxxx, xxx xxxxx xxxx dané xxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx

x) xxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění ukončil xxxxxxxx pracovní neschopnost xxxx xxxxxxxxxxx,

x) zjištěná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxx nemocenského xx xxxxxxxxxx den xx xxxxxxx sazbou 50 % xxxxx §31, a to xx 8 dnů xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx skutečnosti, které xxxx xx následek xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx výši,

d) údaje xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ze xxxx, x xx xx 8 xxx xxx xxx, kdy xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx sám xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z dávek,

e) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, u něhož xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx výplatou xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výši dosud xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx x tom, xxxx část základní xxxxxx73) nemá xxx xxxxxxxxxxxxxxx srážena74); xxx-xx xxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxx správa xxxxxxxxxx zabezpečení vyplácela xxxxx nemocenského xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx dávky nemocenského xxxxxxxxx, x níž xxx xxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx kopii xxxxxxxx x nařízení výkonu xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx sdělují xxxxxxxxxxxxxxx xx jejich žádost xxxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, byl xxxxx xxxxxxx práce xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx potvrzeno, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx,

x) xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx pracovní neschopnosti xxxxxxxxxx xxxxx vyznačil, xx xxxxxxxxxxx uvádí xxxx je xxxxxxxxx, xx došlo k xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxx xxxx k požití xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx psychotropních xxxxx,

x) místo xxxxxx xxxxxxxxxxx x rozsah x xxxx povolených xxxxxxxx x období xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx náleží-li xxxxxxxxxxx xx uplynutí xxxxxx xxxxxx x xxxx dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx [§16 písm. x)], také x xxxxxx, po které xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, příjmení x xxxxxx pracoviště ošetřujícího xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxx který xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, xxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, název a xxxxxx pracoviště poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx práce xxxxxxxxxxx zaměstnance xx xxx péče,

e) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x registru xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, ke xxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx karantény a xxxxx xxxxxxxx karantény,

f) xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(8) Údaje xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx i xx skončení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxx x xxxxxxx, který xx xxxxxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxxx, pro xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Povinnost xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnavateli údaje xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxx uplynutím 3 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxx xx požadované xxxxx vztahují.

(9) Xxxxxx xxxxx odstavce 7 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx nemocenského xxxxxxxxx sděluje xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje na xxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxxx uvedených v §113 xxxx. 4 xxxx. x) a x),

x) xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx,

x) x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx2) x xxxxxxxxxxxxx smlouvami, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx, nebo

d) xxx-xx o fyzickou xxxx xxxxxxxxxx osobu, xxxxx prokáže, že xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí splatnou xxxxxxxxxx, xxxxx x xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx poživatelem xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx a xxxx o xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx,

x) xxx-xx o zaměstnavatele, xxxxx x vyčerpání xxxxxxxx doby u xxxxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 10 xx nevztahují xx xxxxxxxxxxxx služby53); §114 xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.

§116x

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Česká xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnavateli v xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx ochranu xxxxxxxx údajů, xxxxxxxxx x tom, xx

x) xxxxxxxxxx lékař v xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxx, xx zaměstnanec xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx [§3 xxxx. x)] xxx tohoto zaměstnavatele, xxxxx rozhodnutí x xxxxx xxxxxx dočasné xxxxxxxx neschopnosti,

b) obdržela xxxxxxxxx x nařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §105, číslo xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxx způsob, xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx x vzniku dočasné xxxxxxxx neschopnosti zaměstnanců x xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx podle §160 xxxx. 3. V xxxxxxx může xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx.

Oddíl 4

Sdělování xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

§117

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vyžadovat xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx pojištění x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x práva Xxxxxxxxxx společenství x x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxx xxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx osobách. Xxxxx xxxxxxxx pro provádění xxxxxxxxx sdělují xxxxxxx x právnické xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxx Xxxxx republiky - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx a zaměstnávají xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x termínech xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí; xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxx (xxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky55),

c) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx práce; xxxx povinnost plní xxxxxxxx xxxxx pravomocného xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx orgánům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxx:

x) xxxxxxx ošetřujících lékařů, x xxxxx mají xxxxxxx vztah, a xx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezi příslušnou xxxxxxxxx pojišťovnou x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxx xxxxxxxxxx (místa xxxxxx xxxxx) x o xxxxxxxx xxxxxxxxx vztahu x příslušnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx registrace xxxxxxxxxx x x xxxxx registrace xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx regresní xxxxxxx xxx žádosti xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx poškození xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnost xxxx, kterým poskytli xxxxxxxxx péči, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx pojištěnec, xxxx právnické xxxxx.

(5) Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, státní xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxx povinny xxx žádosti xxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) okolnosti xxxxxxxx x rámci xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx k xxxxxx nároku xx xxxxx, ke xxxxxxx xx xxxxxx této xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx neplnění xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) okolnosti zjištěné x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx sociální xxxxxxxx, x jejíhož xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, že x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vznik xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxx x Národního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x údaje z Xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxx služeb potřebné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xx xxxxxx ověřování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vydávané Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x elektronizaci xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx tímto účelem xxxxxxxxx orgánům xxxxxxxx xx xxxx první xxxxxxxx xxxxx.

(8) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xx žádost xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxx.

(9) Xxxx-xx správní xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Oddíl 5

§118

§118 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

Xxxxx 6

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx

§119

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xx žádost xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nemocenského pojištění xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx včetně xxxxx o jednotlivých xxxxxxxxxxxx61).

(2) Příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sdělují xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x s xxxxx xx Česká republika xxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxx zabezpečení, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx mezinárodních smluv x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících ze xxxxxxxxx ujednání x xxxxx xxxxxxxx.

(3) Ostatním xxxxxxxxxxx xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx sdělují xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx sdělování xxxxx xx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 31 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 95/46/ES, xx xxxxxxx stát Xxxxxxxx unie xxxx xxxx stát xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxx xx neposkytnou62).

Díl 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

§120

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxx. Jednotlivé xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx v oblasti xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx pojištěncích.

(2) Úprava xxxxxxxxxx xx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx v xxx xx xxxxxxxx x na xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění k xxxxxx xxxxx vyplývajících xxx ně x xxxxxxxxx x práva Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x mezinárodních smluv.

(3) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxx xxxxxxxx x fyzických xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx čísel.

§121

(1) Informačními xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx informačními xxxxxxx xxxxxxx správy xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx63).

(3) Informační systémy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a orgány xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pojištění, xxx xxxxxxx-xx xxx xxxxx.

§122

Registry xxxxxxxxxx

(1) Registry xxxxxxxxxx xxxxxx

x) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x provádění pojištění,

b) xxxxxxxx správám xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) služebním xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxx Xxxxxxxxxx společenství a x xxxxxxxxxxxxx smluv x k xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx,

x) x oborech xxx xxxxxxxxxx služební xxxxxx, xxx-xx x příslušníky x xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x pojištěncích tyto xxxxx:

x) jméno x xxxxxxxx příjmení,

b) xxxxx x všechna xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx úmrtí xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx občanství,

g) xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, x xxx-xx x xxxx státní xxxxxxxxxxx, xxx adresu xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx též xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx liší xx xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx x zánik xxxxxx xx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x zaměstnání xx xxxxxxx xxxxxx x provedení práce xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahájení x skončení xxxxxx xxxxx pro smluvního xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účast xx pojištění,

j) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x příjmení xxxxxxxxxxxxxx včetně xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) identifikační, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) variabilní symbol xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a karanténě x rozsahu xxxxx §116 xxxx. 7, x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xx vzniku xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx pobytu xxxxxxx práce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x dobu xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx kalendářního xxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx započitatelný příjem [§16 xxxx. b)], xxxxx x adresu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx pojištěnci xxxxxxx xxxxx xxxxxx x době xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx změnu xxxxxx rozsahu a xxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, údaje x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasu ošetřujícímu xxxxxx x případech xxxxxxxxx x §56 xxxx. 3 xxxx xxxxx a xxxx. 6 x §57 xxxx. 3 x 5, údaj x xxx, že pojištěnci xxxx nařízena xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx karantény, xxxx xxxxxx karantény, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxx karantény a xxxxx ukončení xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx pracoviště xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx karantény nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx důchod, a xx xxx xxx xxxxxx,

x) název zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) název xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx,

x) x osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o měsíční xxxx zaplaceného xxxxxxxxxx xx pojištění xxxx xxxxxxxxxx výdělečně činných,

s) xxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jinými orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištění,

u) xxxxxxxxxx xxxxx pojištění,

v) xxxxx xxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxx x xxxxxx, x xxxx x xxx, zda xx xxxxxxxxxxx ve xxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxx výkonu xxxxx, povinně účasten xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) měsíční xxxx xxxxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, vyplývá-li jejich xxxxxxxxx x požadavků xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx x x mezinárodních xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx důchodového xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx64) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx pojištěnců xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx pojištěnců, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, se vedou xxx xxxxx xxxxx §42 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přiznání x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §94 xxxx. 5, x xx xx xxxx 15 xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, v xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx pojištěnců.

§122a

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx pojištěnců, x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup, xx též

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxx xxxxxxx x §122 xxxx. 3 písm. x) xx x) a x) xx x) x xxxxx uvedené x §122 xxxx. 3 xxxx. n) xxxxxx statistické xxxxxx xxxxxxxx, které se xxxxxx xxxxxxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxx pracovní neschopnost xxxxxxxx, nebo

2. x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, jde-li x údaje uvedené x §122 xxxx. 3 xxxx. x) xx x) a x) xx u) x xxxxx x xxxxxxxxx uvedené v §122 xxxx. 3 xxxx. n), x xxxxxxxx statistické xxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxxxx,

1. x xxxxx karanténě rozhoduje, xxxx

2. o jehož xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jejichž xxxxxx xxxxxxxxxx;

xxxxx xxxxxxx x §122 xxxx. 3 xxxx. x) až x), x) a x) xx x) xx xxxxxxxxx xx xxxxxx 3 xxx xxxxx dnem, v xxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxxxx údaj x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx uvedené v §81 xxxx. 3 xxxx. x), x), x), x) a x) xxxxx odmítnout, x to x xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx údaje x probíhajících xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jimi určeným xxxxxxxxxxx lékařům xxxx x jimi xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; §114 xxxx. 3 xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.

§122x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 259/2017 Xx., 335/2018 Xx. x 164/2019 Xx.x účinností xx 1.1.2020

§123

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

(1) Registry xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, k xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx x z mezinárodních xxxxx x xx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x dále x plnění povinností xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx

x) Česká xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx xxx působnosti xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxx příslušníků x xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx spravovaném Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx tyto xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxxx x příjmení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx adresy xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx podnikání,

b) den xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zaměstnavatele, popřípadě xxxxxxxxxxxx xxxxx zaměstnavatele,

d) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) x výběru xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) názvy xxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxx xx vedeny xxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(4) X zaměstnavatele, xxxxx xx

x) více xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

1. variabilní xxxxxxx x adresy xxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednat xx tyto xxxxxxxxxx xxxxxx účtárny,

3. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky, xxxxxxxxx jinak xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx platů,

b) xxx jednu mzdovou xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx není xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

2. jméno x xxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx zaměstnavatele xxxxxxxxx jednat za xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služebními xxxxxx xx xxxxx xxxxx x služebních xxxxxxxx xxxxxxx x odstavcích 3 x 4, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přiměřeně x úvahu, pokud x xxxxxx útvarech xxxxxx službu xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx provádějí; xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx věznice x ústavy pro xxxxx zabezpečovací xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Údaje vedené x xxxxxxxx zaměstnavatelů xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 10 kalendářních xxxx následujících po xxxx, v xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx služební xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx.

§123x

§123x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 164/2019 Sb.

Xxx 4

Xxxxxxxxxx xxxxx

§123x

(1) Xxxxxx nemocenského pojištění xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x jiné xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxx jejich xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejné xxxx xxxx xxxxxx x rozsahu x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, k xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx působnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx právních xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxx údaje, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx popřena xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vznesena xxxxxxx, a xxxx xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxxxxxx i bez xxxxxxxx xxxxxxxx údajů, x

x) xxxxx provádět xxxxx svojí působnosti, xxxxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx způsobem, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxx počítačových xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx toto zpracování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x uchovává xx xxxxxxx po xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx posledního xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx.

(3) Xxx uplatnění xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx.

§123x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

XXXXX X

XXXXXXXXXXX, SANKCE X XXXXXXXXX X XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx x sankce

§124

Odpovědnost xx přeplatek

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxx příjemce xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uloženou xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx její xxxx, xxxxxxx xxxxx x okolností předpokládat, xx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx, anebo xxxxx xxxxxxx, že dávka xxxx vyplacena xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, než xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, že dávka xxxx vyplacena neprávem xxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx uhradit xxxxxx dávky xxxxxxxxx xx dávce.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uhradit xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx nemocenském dále x případě, xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx i x xxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. x) xxxxxxxxxx, xxxx pokud xx xxxx nemocenské xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx xx stanoveno x §28 xxxx. 1, anebo vznikl-li xxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xx x důsledku xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro invaliditu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §15 xxxx. 4 písm. x) a xxxx. 5 xxxx. b). Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na nemocenském xxxx v xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx výši, i xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx výši xxxxxxxxx podle §31.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx více xxxxxxxx, odpovídají xxxxxx xxxxx za přeplatek xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx míry zavinění, xxxxx xx nedohodnou xxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx uplynutím 5 xxx xxx dne xxxxxxx xxxx dávky. Xxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxx x xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx-xx na xxxxxx xxxxxxxxx prováděny xxxxxx z příjmu xxxx x xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx x úhradě xxxxxxxxx xx dávce xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxxx vrátit xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx nedosahuje xxxxxx 100 Kč; tento xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxxx-xx xx ohrožena výživa xxxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přeplatku xx xxxxxxxxx. Orgán xxxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ve splátkách, xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx některou xxxxxxx xxxxxxxxx včas nebo xx xxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kterému xxxx xxxxxxxxx dávka, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx za totéž xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx dávka, xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx s xxxxx doplatkem, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§125

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Pojištěnci, který xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnce xxxx nesplnil xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při kontrole xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §64 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx xxx nemocenské dočasně xxxxxxx xxxx xxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxx 100 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx nesplnění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx x porušení tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx částky xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx uhradit xxxxxx xxxxx.

(3) Oprávnění xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo odejmout xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx ode xxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx neschopného xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx kontrole xxxxxx dočasně práce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx uvedená xx xxxx xxxxx neplyne xx xxxx xxxxxx x krácení xxxx xxxxxx nemocenského x xx xxxx xxxxxx x xxxxxx.

§126

Regresní náhrada

(1) Xxx, xxx způsobil, xx x důsledku xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx rozhodným xxx xxxxx nároku xx xxxxx, xx xxxxxxx zaplatit xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx dávka vyplacena.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx zavinilo xxxx xxxxxxxx, odpovídají xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx jinak. Xx-xx xxxxxx x těchto xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx vyplacena, xxxxxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxx ostatní xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx přitom xxxxxxx xxxxx. Xxxxx x vzájemné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudy.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx výši xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx náhrady xxxxxx xxxxxxxxx 5 xxx xxx xxx, xxx orgán nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx vzniku xxxxxxxx události, z xxxxxxx titulu xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1, nejpozději xxxx xxxxxxxxx 10 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx sociální události. Xxxxxxxxxx §124 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxx platí obdobně.

(6) Xxxxxxxxxx §124 xxxx. 6 x 7 xxxxx xxx regresní xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxx podat xxxxxx xxxxxxxxxxx správnímu xxxxxx xxxx jinému xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxx xx v tomto xxxxxx xxxxx xxxxx xx zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx.

Díl 2

Xxxxxxxxx

§127

(1) Fyzická xxxx právnická xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) nesdělí xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx podle §117 xxxx. 1, nebo

b) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx xxxxx §78.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nesdělí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx xxxxx §104 xxxx. 3.

(3) Xx xxxxxxxxx podle odstavců 1 x 2 xxx xxxxxx napomenutí xxxx pokutu do 20&xxxx;000 Kč.

§128

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx pojištěncem, se xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro jeho xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx xxxxx §103 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx je neosvědčí xx xxxxx stanovené x §103 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nárok xx xxxxx a xxxx výplatu podle §103 odst. 1 xxxx. b),

c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxx §103 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

x) nepředá xxxxxxxxxx, x nímž xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče, xxxxxxxxx xxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §103 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Pojištěnec se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxx režim xxxxxxx xxxxx neschopného xxxxxxxxxx podle §56 xxxx. 2 písm. x) xxxx x), x xx je-li xxxxxxxxxxxx, v xxxxxx xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx, x xx-xx xxxxxxxxxxxx, v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjmu x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti,

b) xxxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx posouzení zdravotního xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxx §64 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx x době xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §64 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx léčebně rehabilitační xxxx dostavit k xxxxxxxxxxxx lékaři xx xxxxxxxx dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxx §64 xxxx. 1 písm. x).

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxx xxxxxx do 20&xxxx;000 Xx.

§129

(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §103 xxxx. 3,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxx zaměstnání xxxxx §103 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxx zaměstnavateli předem xxxxx xxxxx pobytu xxxxx §56 xxxx. 3, nebo

d) x xxxxxxx x §64 xxxx. 1 písm. x) neinformuje xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), o xxxxxxxxxx x ukončení xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx 20&xxxx;000 Xx.

§130

(1) Xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) nesdělí xxxxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení xxxxx podle §104 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx d), xxxx

x) v rozporu x §104 xxxx. 1 písm. c) xx na výzvu xxxxxxx správy sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx správu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx provedení xxxxxxxx xxxxxx povinností v xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxx xxxxxx xxxxxx xx 20&xxxx;000 Xx x xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx do 10&xxxx;000 Kč.

§131

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v §92 xxxx. 1 xxxx. a) dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xx nepřihlásí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §93 odst. 1,

x) xxxxxxxxxx každou xxxx xxxxxxx účtárnu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §93 odst. 2,

c) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §93 xxxx. 3,

x) se neodhlásí x xxxxxxxx zaměstnavatelů xxxxx §93 odst. 4,

x) xxxxxxxxx svou xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zaměstnavatelů podle §93 odst. 5,

f) xxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx skončení xxxx xxxxxxxxxx xx zaměstnancem xxxxx §94 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxx údajů xxxxx §94 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxx zaměstnance x dávku x xxxxx xxxxxxxx potřebné xxx stanovení nároku xx xxxxx x xxxx výplatu xxxxx §97 xxxx. 1 xxxx první xxxx 2,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x její xxxxxxx xxxx výpočet xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx podle §97 xxxx. 1, 2, 3 xxxx 7,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx §97 odst. 1 xxxx odst. 4, 5 nebo 6,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §98 xxxx. 2,

x) v xxxxxxx x §98 xxxx. 3 xx xx výzvu xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx určené xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §98 xxxx. 1 anebo x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) nevede xxxxxxxx o zaměstnancích x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §95,

x) neuschová xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx §95 po xxxx xxxxxxxxxx v §96 xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx uloženy xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podle §96 xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §65 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), nebo

r) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zdravotních xxxxxx xxxxx §62 xxxx. 1.

(2) Za xxxxxxxxx podle odstavce 1 písm. x) xxx xxxxxx pokutu xx 10 000 Kč, xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx g) x x) xx x) xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx x xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) pokutu xx 100&xxxx;000 Kč.

§132

(1) Fyzické osoby xxxxxxx v §113 xxxx. 1 až 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o skutečnostech, xx kterými xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx věcech pojištění.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 100&xxxx;000 Xx.

§133

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nepodá xxxxxxx xxxxxxx o úkonech, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo písemné xxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §112 xxxx. 2 xxxx xxxxx.

(2) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx do 20&xxxx;000 Xx.

§134

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přestupku tím, xx neodhlásí xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zaměstnavatelů xxxxx §93 odst. 4.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 20 000 Xx.

§135

§135 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§136

§136 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§137

(1) Xxxxxxxxx osoba xx xxxx právní xxxxxxxx zaměstnavatele xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zaměstnavatelů xxxxx §93 xxxx. 4.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 20&xxxx;000 Xx.

§137x

§137x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§138

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §54 xxxx. 1 xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) nevede xxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 1 písm. x) nebo evidenci xxxxx §69 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx §72g xxxx. 1 xxxx. a),

b) xxxxxxxx hlášení xxxxx §61 odst. 1 xxxx. e) a xxxx. 2 xx 4 xxxx podle §72f písm. x) xxxx §72g odst. 1 xxxx. i) xxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxx §105 xxxx. 4,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx pojištěnce, xxxxx x potřebou ošetřování xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 1 xxxx. x) nebo §69 písm. d) xxxxx §72g odst. 1 písm. x),

x) xxxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx své xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x péče xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxx xxxx podle §61 xxxx. 1 xxxx. q) a xxxx. 2 xx 4,

x) neoznámí orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx pracoviště xxxxx §61 odst. 1 písm. x),

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx změnu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §61 odst. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 až 4,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx porušení xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §61 xxxx. 1 xxxx. x) a xxxx. 2 xx 4,

x) xxxxxx zdravotnickou xxxxxxxxxxx podle §61 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxx §69 písm. x) xxxxx podle §72g xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění změnu xxxxx pobytu xxxxxxx xxxxx neschopného xxxxxxxxxx x případech xxxxxxxxx x §56 odst. 3 xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx předchozího xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §57 odst. 3 nebo §57 xxxx. 5,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené v §54 odst. 2,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxxxxx, x kterých xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §75 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx vycházek x xxxxx jejich xxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx pojištěnce x době dočasné xxxxxxxx neschopnosti xxxxx §61 xxxx. 1 xxxx. x) a xxxx. 2 xx 4,

x) v xxxxxxx x §61 odst. 1 xxxx. i) xxxxxxxxx při propuštění x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stav xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dosavadní xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x místo xxxxxx, kde xx xxxx xxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění podle §61 odst. 2 xx 4,

o) x xxxxxxx x §61 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx pracovní neschopnosti xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx své xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx své xxxx, xxx xxxxxxx x lůžkové péče x xxx ukončení xxxxxxx xxxx a xxx dalšího xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx pojištěnci xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nestanoví xxxxxx, xx kterého xx xxxxxxxxxx povinen xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx ošetřujícím xxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx lázeňské xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx převzetí xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx péče xxxx xxx propuštění ošetřované xxxxx xx xxx xxxx xxxxx §72g xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx ošetřované osoby xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x péče xxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře xx xxx xxxx xxxxx §72g xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx lékařské kontroly xxxxx §72g xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxx xx žádost xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyšetření xxxxxxxxxxx stavu xxxxx §77 odst. 1 xxxx. a) xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x §77 odst. 3,

b) xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §77 odst. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxx povinnost xx xxxxx xxxxxxx x §77 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nahlížení do xxxxxxxxxxxx dokumentace anebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 2 xxxx xxxxxxx xxxx povinnost ve xxxxx xxxxxxx v §77 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxx přijetí xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §70 xxxx §72f xxxx. x), nebo

e) x rozporu s §105 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, její xxxxxx x ukončení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx nepředá xxxxxxxxxx.

(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) až j) x x) xx x) xxx uložit xxxxxx xx 10&xxxx;000 Xx, xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) a xxxxxxxx 2 pokutu xx 50&xxxx;000 Xx x za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx 100&xxxx;000 Kč.

§138a

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §54 odst. 1 xx xxxx dopustí xxxxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx x §61 odst. 1 xxxx. a) nebo §69 písm. x) xxxxxxxxxx o vzniku xxxxxxx pracovní neschopnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x den, kdy xx zjistil,

b) x xxxxxxx x §61 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §69 xxxx. e) xxxxx §72g odst. 1 xxxx. h) xxxxxxxxxx x ukončení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, kdy xxxxxxx, xx netrvají xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx ošetřování xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx může vycházky xxxxxxx, xxxx povolí xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x §56 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 6,

d) x xxxxxxx s §61 xxxx. 1 xxxx. x) neoznámí xxxxxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx již nebude xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx dočasná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bude xxxxxxxx 30. xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §61 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx neinformuje,

f) x xxxxxxx s §61 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx, xxx x pojištěnce xxxxx x obnovení xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxx 180 kalendářních xxx dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx, zda xx xxxxxxxxx stav xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx kontrole xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle §61 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §69 xxxx. x) xxxx §72g xxxx. 1 xxxx. j) xxxxx xxxxx §74 xxxx. 5,

x) xxxxxxx pojištěnci xxxxxxxxx tiskopis xxxxx §61 xxxx. 1 xxxx. d) nebo §69 xxxx. c),

i) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pracovní neschopnosti, xxxxxx xxxxxxx ošetřování xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle §61 xxxx. 1 xxxx. j) a xxxx. 2 až 4 xxxx podle §69 xxxx. x) xxxxx podle §72g xxxx. 1 písm. x), xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nemocenského pojištění xx xxxxxxxxxxx tiskopisu xxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) neinformuje registrujícího xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 1 xxxx. l),

k) xxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx stavu xxxxxxx xxxxx neschopného xxxxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 1 xxxx. x),

x) x rozporu x §61 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnce xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §65 xxxx. 2 písm. x),

x) v rozporu x §61 xxxx. 1 písm. t) xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nesdělí xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx používaných pro xxxxx provádění xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxx tiskopisy xxxxx §61 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxx v xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxx žádosti xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §66 odst. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx den xxxxxx x tento xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §67 písm. a),

q) x xxxxxxx x §67 písm. b) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x den xxxxxx, pokud se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x mateřství nevyplácela xxxxx xxxx porodu,

r) x xxxxxxx x §67 xxxx. x) xxxx §67a xxxx. x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře uvedené x §61 odst. 1 písm. x) x x),

x) x xxxxxxx x §67 xxxx. d) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx tiskopise, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x dítě xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [§32 xxxx. 1 xxxx. x)], xxx xxxxx xx xxxx xxxxxx dočasně xxxxx neschopnou podle §57 xxxx. 1 xxxx. x), kdyby xxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §59 xxxx. 2 nevyznačí xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxx uznán xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §72f xxxx. a) xxxx §72g odst. 2 písm. a) xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxx xxxxx §72b xxxx. 2, xxxx nepotvrdí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xx ošetřovaná xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx dostavit xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx dlouhodobé xxxx xxxxx §72f xxxx. a) xxxx x), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jejímu xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx §72f písm. x) nebo §72g xxxx. 1 písm. x) anebo §72g xxxx. 2 písm. x),

x) x rozporu x §61 xxxx. 1 písm. t) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nebo právnické xxxxx xxx svou xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx, xxxxx neoznámí xxxxxx xxxx odcizení xxxxxxxxxxx identifikátoru ošetřujícího xxxxxx,

x) x rozporu x §67a xxxx. x) xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx propuštění xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000 Kč.

§139

(1) Poskytovatel xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se dopustí xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §62 odst. 2.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 10&xxxx;000 Xx.

§140

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx x §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nepotvrdí své xxxxxxxx xxxxx §106.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx pokutu xx 50&xxxx;000 Xx.

§141

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx peněžní xxxxx se dopustí xxxxxxxxx tím, xx xx xxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nedoloží xxxxxxxxxxx xxxxx §107.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 20&xxxx;000 Xx.

§142

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x postavení xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx za přestupek, xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx přestupku došlo x xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. 3 x xxxxxxx-xx, xx xxxxxxxxxxx xxxx smluvního xxxxxxxxxxx ke splnění xxxxxxxxxx vyzvala.

(2) Promlčecí xxxx xxxx 3 xxxx; xxx-xx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx stanovena pokuta, xxxxx horní xxxxxxx xx alespoň 100&xxxx;000 Xx, xxxx xxxxxxxxx xxxx 5 let. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zaniká xxxxxxxxxx 5 xxx xx xxxx xxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 100&xxxx;000 Xx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 7 xxx xx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xx uložení xxxxxxxxx xxxxxx xxx též xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zahájením řízení x přestupku přijal xxxxxx opatření x xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx budoucímu opakování xxxxxxxxxx majících xx xxxxxxxx xxxxxxx zakládající xxxxxxxxx xxxxxxxx projednávaného xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přihlédne též x tomu, že xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx budoucímu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx následek jednání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v oborech xxx působnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx orgán, xxxx xxxxxx xxxxxx, věc xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, jestliže již xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x upozornění osoby xxxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx postačí k xxxx nápravě, xxxx xx-xx ze zjištěných xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx osobou xxxxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vedlo x xxxxxxx této osoby.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx řízení x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx pouze x xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx se xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx spáchal xx stejném xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx týkající xx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx o odložení xxxx xx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxx xxxxxx a xxxxxx orgán nemocenského xxxxxxxxx, xxxxx pokutu xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX VE XXXXXX XXXXXXXXX

§143

Xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, kdy podle xxxxxx xxxxxx rozhodují xxx xxxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx postup xxxxxxxxxx xxxxxx, věznic x ústavů xxx xxxxx zabezpečovací detence xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§144

Účastníci xxxxxx

(1) X xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxx §27 xxxx. 1 správního xxxx.

(2) X xxxxxxx přechodu xxxxxx na výplatu xxxxx xxxxx §51 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx řízení o xxxxx také xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx.

§145

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Řízení xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx pojištění xx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx úřední.

(2) Xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §109 xxxx. 3 až 7 nebo xxxxx §153 xxxx. 6.

(3) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (§27) xx xxxxxxxx na xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 3 měsíců xxx xxx, xxxxxx xxxxxxxx doba xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx přiznané dávky, x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, jeho xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx x krácení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx dávce x řízení x xxxxxxxx náhradě xx xxxxxxxx x moci xxxxxx.

(6) Xxxxxx x xxxxxxxxx přeplatku xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Řízení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx x regresní náhrady xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx na základě xxxxxxx xxxxxxx povinného.

§146

Vysvětlení a xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxx, ostatních xxxxxxx x xxxxxxxxx zjištění xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxx úřední, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx usnesením xxxxxx prohlášení xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xx účastník xxxxxxx xxxxx pravdivé xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pouze xxxxxxxxx xx xxxxx.

§147

Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx řádu xxxxxxxxxx xxx x xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx úřadů, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (zabezpečení), x xxxx, xx kterou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxx podle §77 xxxx. 1 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx, x x xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx podání xxxxxx, x odstranění xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podpůrčí xxxx xxxxxx dříve xxx 1 měsíc xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§148

§148 zrušen právním xxxxxxxxx č. 470/2011 Sb.

§149

Doručování

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x

x) xxxxxxx xxxx odnětí xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx dočasně práce xxxxxxxxxxx pojištěnce,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přeplatek xx nemocenském xxxx x výši xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx součinnosti xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx dočasně práce xxxxxxxxxxx pojištěnce,

c) povinnosti xxxxxxx regresní xxxxxxx x x xxxx xxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dávka.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx adresáta xx xxxx doručují xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx termínu x nedodržení xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x právní xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx místa doručení.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xx ciziny ustanoví xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx doručování je x xxxxxx, xxx x xxxxxxx, xx xx jedná x xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxx, přeplatku xx xxxxx xxxx regresní xxxxxxx.

§150

Xxxxxxx

Xxxxx rozhodnutí Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx a Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, o xxxx v xxxxxxx xxx působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx v čele xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů.

§151

Odvolání a xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx přípustné xxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odnětí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx ukončení potřeby xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx splátkách,

c) xxxxxxxxx povinnosti uhradit xxxxxxxxx na dávce xxxx zaplatit xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx účastník xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxx xx své xxxxxxx.

§152

Xxxxxx odvolání x xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x rozklad

a) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx nebo odňata xxxx jímž xxxx xxxxxxxxx xxxx výplata, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx ošetřování xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxx se xxxxxx, xx xxxxx xx xxx přiznána xx xxxxx xxxx xxxx xx dřívějšího xxxx.

§153

Zkrácené xxxxxx

(1) Ve xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxx xx výplatu xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x její xxxxxxx a výše xxxxx,

x) změně výše xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x případech, kdy xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx již xxxxxx xxxxxxx,

x) x přeplatku xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx zpětného xxxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx třetího stupně,

e) xxxxxxxxx dávky podle §124 xxxx. 8.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx řízení, xxxxxxx xx toto xxxxxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxx přiznána, xxxxxx její xxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx řád.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pojištěnec xxxxxxx xxxxxxxx [§84 xxxx. 2 xxxx. x)].

(6) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx ode dne xxxxxxxx písemného oznámení xxxxx odstavce 5 x xxxxxxxx výplaty xxxxx písemnou xxxxxx x xxxxxx rozhodnutí x xxxxx, x xxx xxxxx důvody xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Podáním xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx.

(7) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, oznámí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zahájení xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx dne, xxxxxx xxxx účastníku xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§154

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx péče

(1) Xxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx lze xxxxx xxxxxxxx xx 3 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx nemocenského xxxxxxxxx, xxxxx napadené xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x to xx xxxxx xx 7 xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx vyhoví. Xxxxxxx-xx xxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odvolacímu xxxxxx, který rozhodne xx xxxxx xx 15 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §150.

§155

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 3 a 6 x §57 xxxx. 3 a 5 xx správní řád xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx souhlas xxxxx §56 xxxx. 3 x 6 x §57 odst. 3 x 5 xxxx xxxxxx x udělení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xx xxxxxx xxxx doručena, x x této xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xx xx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx.

§156

Xxxxxx x odstranění xxxxxxxx

(1) Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx na základě xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx se xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxx §88 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zahájit, xxxxxxx-xx o věci, x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx soudní xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx x xxxx, x níž xx xxxxxxxxxx tvrdosti xxxxxxxx, xxxxxxxx v době, xxx xxxxxxx řízení x odstranění xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx přeruší.

(4) X nové xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx být uplatněny xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx žádost xxxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx odložena x xxxxxxx bude o xxxxx vyrozuměn.

(5) X xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx nejpozději xx 90 xxx ode xxx zahájení řízení.

(6) Xxxxxxxxxx se vydává xxxxxxx x nemusí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Odvolání xxxx jiné opravné xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xx xxxxxx x xxxxxxxxxx tvrdosti xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

§157

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx věcech pojištění xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxxx nahradit xxxxxxx xxxxxx x povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx zaplatit xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

§158

Xxxxxx přezkum

Ze soudního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o

a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 14/2015 Sb.,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx fyzické xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §39 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx ukončení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx ošetřovného x xxxxxx ukončení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx dlouhodobé xxxx,

x) povolení xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx tohoto xxxxxxxx,

x) prominutí neuhrazeného xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) odstranění xxxxxxxx.

§159

Exekuce

Exekučním xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§160

Sdělování xxxxx

(1) Xxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Není-li x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx stanoveno xxxxx, sdělují se xxxxx xx 30 xxx xxx xxx

x) xxxxxxxx žádosti o xxxxxxx xxxxx, jde-li x údaje xxxxxxxxx xx žádost,

b) xxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxx bez žádosti.

(3) Xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx změny, x xxxx xxxxx v xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx subjekt xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jen xxxxx, xxxxx xx xxxxx nemocenského pojištění xx xxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx první xxxxx obdobně, je-li xxxxxxxxx subjektem orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§160x

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxx evidence66a) xxx tehdy, xxxxx xxxx evidenci xxx xxxxxx, xxxxx může xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

§160x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 305/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

§161

Splnění oznamovací povinnosti

Za xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx považuje xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §91a xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx zásilka xxxxxxxxxx podání. To xxxxx obdobně, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx pojištění xxxx odhláška x xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx má-li xxx xxxx úkon xxxxxx xx lhůtě stanovené xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx

§162

(1) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx jinak, xxx xxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx datovou xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx spojuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podpisu81), xxxx

x) xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx se zaručenou xxxxxxxxx ověřenou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx možnost xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxx tohoto xxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx tiskopis, xxx xxxxxx xxxx jiný xxxx xxxxxx xxxxx

x) x elektronické podobě xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx určenou orgánem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx datové schránky xxxxxx xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx; podání nebo xxxx xxxx lze x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx ve xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx podání xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, nepřihlíží xx x xxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx jiný xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nesplňuje xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx x xx xx, xx xx x xxxxxx xxxxxx xxxx jinému xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jiného úkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx schránku xxxxxx xxx příslušného orgánu xxxxxxxxxxxx pojištění jen xx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx elektronickou xxxxxx xxxx xx jehož xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx podání xxxx xxxx úkony xxxxxxxx, xxxx

x) písemně xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx techniky, který xx xx xx xxxxx, formy a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékař xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx; xx xxxxx obdobně xxx xxxxxxxx písemných xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx lékařem. Xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxx xx souhlasem xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx, xx jehož adresu xxxx být xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxxxx služeb, xxxx xxxxxxx zveřejnit xx xxx úřední xxxxx x xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup

a) úřední xxxxxx, ve kterých xx xxxxxxxx podatelna xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx, xxx xx možno xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx možno x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx požádat x xxxxxx informací xx věcech xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx schránky, elektronickou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nemocenského pojištění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x identifikátor xxxxxx schránky xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx datové xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx zasílání xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xxxxx technického xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x podmínky, xx xxxxx xx xxxxxxxxx x této xxxxxx předkládají,

e) xxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx lze xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x).

§163

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§163a

Orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx opravu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, rozhodnutí x ukončení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxx ošetřujícího xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nebo o xxxxxxxxxxxxxx.

§163x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 259/2017 Xx., 335/2018 Xx. x 164/2019 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2020

§164

Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxxx podle xxx xxxxxx dnem, který xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx počátek.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx podle xxxxx, xxxxxx nebo xxx xxxxxxx xx xxx, xxxxx xx pojmenováním xxxx xxxxxx xxxxxxx xx dnem, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx lhůta xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxx x měsíci, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxx na xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx69), xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx den.

§165

§165 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 255/2020 Sb.

§166

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx orgány xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx dávce, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx rozhodnutím zástavní xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má xxxx na xxxxxxxxx xx xxxxx, regresní xxxxxxx nebo pokutě; xxxxxxxxxx §104i xxxxxx x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx pojistného, který xx dluh xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx.

§167

Xxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx x nebezpečí xxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx rozumějí xxx xxxxxxx69a), karanténní xxxxxxxx xxxxxx zvýšeného zdravotnického xxxxxx, xxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx pojištěncům xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx74), x xxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vzniku xxxxx xxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxx xxxx omezení xxxxx xxxxxx fyzických osob xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx epidemie xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx70), brání-li xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pojištěncům xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečné činnosti. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx71) xxxxx §105 obdobně; xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §109 xxxx. 3 xxxx. x) a xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxxx.

§167x

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx72), které v xxxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx vydávají xx xxxxxxxxxx x Českou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§167x xxxxxx právním předpisem x. 305/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

§167x

§167x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 164/2019 Sb.

§167x

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx, x xxxx Xxxxx republika xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x vedoucích xxxxxxxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxx xxxxxx xxxxx je xxxxxx x České xxxxxxxxx.

§167x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 470/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§167x

Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx účastného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxx xx důchodové xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx následuje po xxxxxxxxxxx měsíci, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxx.

§167x

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů x zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Xxxxxxxx postupy podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

2. Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

3. Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

5. Hasičského xxxxxxxxxxx sboru Xxxxx xxxxxxxxx,

x) zpravodajské služby Xxxxx xxxxxxxxx, Policie Xxxxx xxxxxxxxx, Celní xxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) orgány nemocenského xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx vláda.

§167e vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 259/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 18.8.2017

§167x

Xxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zpravodajským xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pojištění x xxxxxxx potřebném xxx plnění konkrétních xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx údajů xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx, s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x elektronické xxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

§167x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 259/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 18.8.2017

§167g

Pojištění evropských xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxxxx účastni xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "evropský xxxxxxxx xxxxxxx").

(2) Xx zaměstnavatele xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žalobce xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxx zastupitelství, které xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žalobci platí §16 obdobně, pokud xx xx xxxxxx xxxxxxxxx odměna xx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§167x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 315/2019 Sb. x účinností od 1.12.2019

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

HLAVA X

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§168

(1) X xxxxxxxx xx dávky, xxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 x x nichž xxxxxx xx xxxxxx dne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx dávek xx xxxx xxxx 1. xxxxxx 2009, x xxxx o xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009.

(2) Xxxxx, na xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009, xx xx xxxx před xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. lednem 2009; xx xxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xx 31. xxxxxxxx 2008. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx k poskytování xxxxx za xxxx xxxx 1. xxxxxx 2009.

§169

(1) Xxxxxxxxxx, na xxxxx vznikl xxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 x xxxxx xxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, xx považuje za xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Peněžitá pomoc x mateřství (peněžitá xxxxx), na xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 x xxxxx xxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxx xxx ošetřování xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx nárok xxxx 1. xxxxxx 2009 x xxxxx xxxxx xxxx xx 31. prosinci 2006, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x těhotenství x xxxxxxxxx, xx který xxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 x tento nárok xxxx po 31. xxxxxxxx 2008, se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x těhotenství x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§170

(1) Xxxxx uvedené x §169, na xxxxx xxxxxx nárok xxxx 1. lednem 2009 x xxxxx xxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, xx xx 31. xxxxxxxx 2008 xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 2008, xxxxx xx xxxx nestanoví jinak. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxx částky xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu v xxxx 2009 xxxxx xxxxxxxx účinných ke xxx 31. xxxxxxxx 2008.

(2) X dávky xxxxxxx x §169 xxxx. 4 xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2008.

§171

(1) Xxxxx, na xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 x xxxxx xxxxx xxxx xx 31. prosinci 2008, xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008 po xxxx xxxxxxx 1 xxxx ten, xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx dávek xx xxx 31. xxxxxxxx 2008. Xxx-xx xxxx xxxxx na xxxxx, xx kterou xxxxxx xxxxx před 1. xxxxxx 2009, xxxxxxxx xx po 31. prosinci 2009, xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx x rozhodování x xxxxx x k xxxx výplatě xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 se po 31. xxxxxxxx 2008 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účinnými xx xxx 31. xxxxxxxx 2008; xxxxxxx-xx xxxx xxxxx okresní správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx po 31. xxxxxxxx 2008 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §110 odst. 7.

(3) Xxxxxxxxxx příjemci xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008.

§172

(1) Nemocenské, na xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009, tento xxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2008 x x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 14 kalendářních xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx vyplácí xx 31. xxxxxxxx 2008 x x xxxx xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxx, xx xxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2008; xx 15. kalendářního xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoveného x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx účinných xx dni 31. xxxxxxxx 2008.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx před 1. xxxxxx 2009, zůstávají x xxxxxxxxx i xx 31. prosinci 2008.

§173

(1) Výše xxxxxxxxxxx x případě xxxxxxxx x §169 odst. 3 xx xx 15. xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx nároku na xxxx dávku xxxxxxx x xxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008.

(2) Vznikla-li potřeba xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxx xx ústavní xxxx zdravotnického zařízení xx 31. xxxxxxxx 2008, staví se xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §40 xxxx. 3.

§174

(1) Podle tohoto xxxxxx xx xx 1. ledna 2009 xxxxxxxx x nároky xx xxxxxxxxx xxxxx x mateřství, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx tímto xxxx x nezakládaly xxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx; xx den xxxxxx nároku xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 1. xxxxx 2009. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle toho xxxxxx v případě xxxxxxxx xx xxxx xxxxx se xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) X xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx nárok xxxx 1. xxxxxx 2009 x xxxxx xxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, xxx xx 31. prosinci 2008 uzavřít xxxxxx xxxxx §32 odst. 1 xxxx. x).

(3) Xx-xx xxxxxxxxxx nárok xx xxxxxxxxx xxxxx x mateřství z xxxxxxxx xxxxx, lékařem xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx připadá na xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008 a xxxxxxx osmého xxxxx xxxx očekávaným dnem xxxxxx spadá xx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009, xxxxxxxx xx nároky na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009.

(4) Došlo-li xxxx 1. xxxxxx 2009 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x mateřství (xxxxxxxx xxxxxx) xxxxx §12 xxxx. 1 zákona x prodloužení mateřské xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx po 31. prosinci 2008, xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x mateřství za xxxxxxxx, ve výši x xx dobu xxxxx xxxxxxxx účinných xx xxx 31. xxxxxxxx 2008.

(5) Podal-li xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 xxxxx xxxxx na zahájení xxxxxx x ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxx osobně xxxxxx, posuzuje xx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx x mateřství xxxxx xxxxxx zákona; xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2009 s xxx, xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xx xxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 4 xxxx. a) xx xxxxxxxx xxx xxxx studia xxxx 1. lednem 2009, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2008.

(7) Xxxxxx-xx v xxxx 2009 xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x ochranné xxxxx z pojištění xxxxxxxx x xxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2008.

§175

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnost podle xxxxxx zákona.

§176

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedené x §175 se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 31. prosince 2008.

(2) Xxxxx, na xxxxx vznikl xxxxx xxxx 1. lednem 2009 x xxxxx xxxxx xxxx xx 31. prosinci 2008, xx xx 31. xxxxxxxx 2008 xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dni 31. prosince 2008, xxx-xx xxxxx xx xxxx dávky xxxxxxxx xxxx 1. lednem 2009. Xxx-xx xxxxx xx xxxx dávky xxxxxxxx až xx 31. xxxxxxxx 2008, xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx skutečností xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx tiskopisy xxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2008 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona. Věta xxxxx platí xxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx nárok xx xxxxx xxxxxx xxxx 1. lednem 2009, xxxxx dávka xxxxxx xx tohoto xxxx xxxxx vyplacena.

§177

Dávky, xxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008 xxxxxxxxx x žákům, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx již xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx, xx xx 31. xxxxxxxx 2008 xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxx.

§178

(1) Xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx x malé xxxxxxxxxx) xx xxx 31. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxxx x xxxx, xxxxx družstev, xxxxx již xxxxxxx xx xxxxxx pojištěných xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx společnosti x ručením omezeným x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2009 z xxxxxxxxx x příslušné okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxx 2009, x xx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxx jméno, xxxxxxxx x rodné číslo xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx (xxxxx x příjmení) x sídlo (xxxxx xxxxxxxx xxxxxx) zaměstnavatele; xxxx xx xxxxx, xxx činnost xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxxxx xx 1. xxxxx 2009 xxxxx xx důchodovém xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2008

x) x zaměstnance, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 xxxxxxxxxxxxxx zaměstnáním xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx x přechází x xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 xx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, zda xx xx 1. xxxxx 2009 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx malého xxxxxxx podle §7 xxxx. 1,

b) u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §5 xxxx. x) xxxxxx 4, 5 x 12, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 xx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, zda xx od 1. xxxxx 2009 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx malého xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1,

c) x xxxxxxxxxxx uvedených x §5 xxxx. x) xxxxxx 1, 6 x 15, xxxxxxx xxxxxxxxxx přechází x xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 xx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, xx 31. prosince 2008 xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xx 1. xxxxx 2009 xx zaměstnáním xxxxxx xxxxxxx podle §7 xxxx. 1, xxxx xxxxxxxxxx,

x) x smluvního xxxxxxxxxxx název x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, kde xx xxxxxxxxxx zaměstnavatel xxxxxx xxxxxxxxxxx sídlo, x xxx xx smluvní xxxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2009 pojištěn xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x zaměstnance, xxxxx xxxxx xxxxxx práce xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx přechází x xxxxxx před 1. xxxxxx 2009 xx xxxxxx po 31. xxxxxxxx 2008, že xxxx xxxxxxxxxx xx 1. ledna 2009 xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx; tuto skutečnost xx povinen xxxxxxxx xxxxxxx potvrzením o xxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, x němž xx xxxxx trvalého výkonu xxxxx.

(3) Xxx, kdo xxxxxxxx do 31. xxxxx 2009 povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx který xx xxx uložit xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx.

§179

Xxxxx xx pojištění x krátkodobého zaměstnání xxxxxxxxx x §6 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xx něhož xxxxxxxxxxx vstoupil xxxx 1. xxxxxx 2009 x xxxxx trvá x po 31. xxxxxxxx 2008, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2008.

§180

§180 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 470/2011 Sb.

§181

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx účinných xxxx xxxxx xxxx. Xx xxxx účasti osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činných xx pojištění xxxxxxxx xxx xxxxx nároku xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008 xx xxxxxxxxxx x doba xxxxxx xxxxxxx ve xxxx první.

(2) Byla-li xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1. lednem 2009, xx po 31. xxxxxxxx 2008 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx nepodala xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2009.

(3) Xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx 1. xxxxx 2009 za xxxx před xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx na pojištění xxxxxx penále x xxxx nedoplatí xx 31. xxxxx 2009, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2009; pokud xxxx do 9. xxxxx 2009 xxx xxxxxxxx xxxx tří xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx jdoucích, xx xxxxx nebylo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx samostatně výdělečně xxxxx účast xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx 31. prosince 2008.

§182

Xxxxx státních xxxxxxxxxxx [§5 písm. x) xxx 3] xx xxxxxxxxx vzniká xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §10 xxxx. 6 xx použije xxxxxxx x xxxxxxx, xx na xxxxxxxx xxxxx dosavadního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bezprostředně služební xxxxx xxxxxxxx zaměstnance.

§183

Pro xxxxx stanovení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx u xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx placení xxxxx na pojistné xx xxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, x xx x xxxx xxxxxxxxxxxx měsících xxxxxxxxxx období xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009, v xxxxx xxxx účastna xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

§184

(1) Ochranná xxxxx, xxxxx počala xxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 a xxxxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008, se xxxx po 31. xxxxxxxx 2007 předpisy xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008.

(2) X xxxx xxxxxxxxx x §178 odst. 1 větě xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx skončilo xxxx 31. xxxxxxxx 2008, xxxxx ochranná xxxxx xx 1. xxxxx 2009 za xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§185

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx stanovené xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx 1. leden 2009, xxxx se vyloučené xxx (§18 xxxx. 7) x rozhodném xxxxxx xxxx tímto xxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. x) xxxxxx 4, 5 a 12, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxx 1. lednem 2009 do období xx 31. xxxxxxxx 2008, se xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx vzniku xxxxxxxxx 1. xxxxx 2009.

§186

Pojištěnec xx xxxxxx xxxxx §47 xxxxx xxxx xxxxxxxx prohlášením xxxxxx xx xxxxxxx xxxx dávek, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009. Pro možnost xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xx období xxxx 1. xxxxxx 2009, xx postupuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2008; to xxxxx x xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008.

§187

Xxxxx rozhodnutí xx xxxxxx pojištění, který xxx xxxxxxx xxxx 1. lednem 2009, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx účinných xxxx 1. xxxxxx 2009. Xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx 31. prosinci 2008, xx provede xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. prosinci 2008 x tehdy, nabylo-li xxxxxxxxxx vykonatelnosti před 1. xxxxxx 2009.

§188

(1) Srážky x xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx po 31. xxxxxxxx 2008, xx xxxx xxxxx xxxxxxx; to xxxxx x xxxxx, xxxxxx-xx xxxxx za období xxxx 1. xxxxxx 2009.

(2) Dohody o xxxxxxxx x dávek, x xxxxxxxx dohody x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxx 1. lednem 2009, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2009. Xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008 xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx zúčtována xx xxxxxx před 1. xxxxxx 2009.

§189

(1) Xxxxxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx i xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, xxxxxxxxx xx xxxxx tohoto xxxxxx i tehdy, xxxxxxxx-xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx před 1. lednem 2009.

§190

(1) Xxxxx období, xx které byla xxxxx (její xxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, spadá xx xxxx xxxx 1. lednem 2009 x xx 31. xxxxxxxx 2008, řídí xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx účinnými ke xxx 31. prosince 2008.

(2) Odepsat xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx (§124 odst. 5) xxxxx xx xxxxxx, kdy byla xxxxx neoprávněně xxxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009.

(3) Povolit xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx splátkách (§124 xxxx. 6) lze x na dlužné xxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2008.

§191

Xxxxxxxxx xxxx porušení xxxxxxxxxx, x němuž xxxxx před 1. xxxxxx 2009, xx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008, x xxxx došlo xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx 31. prosinci 2008 xxxx xxxx-xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx porušení xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008.

§192

Zemřel-li xxxxxxxxxx xxxx 1. lednem 2009, xxxxxxxxx se xxx xxxxxxxx nároku na xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx účinných xxxx xxxxx xxxx; xx xxxxx i tehdy, xx-xx dávka vyplácena xx 31. xxxxxxxx 2008. Zemřel-li pojištěnec xx 31. xxxxxxxx 2008, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x tehdy, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx před 1. xxxxxx 2009.

§193

Zaměstnavatel, xxxxx byl xxxx 1. lednem 2009 považován xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008 za xxxxxxxxxx, xx povinen xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx 8 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2008 x x xxxx xxxx vyměřovacích základů xxx stanovení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku zaměstnanosti xxxxxxxxxx v xxxx 2008 x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx kalendářního roku 2008 zúčtoval; pokud xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxx 2008 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx minimální xxxx xxxxxx x 1. xxxxx 2008, xxxxxxx xxxxx tuto xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxx 2009 v xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2009 dávky xxxxx §171 xxxx. 1.

§194

(1) Řízení xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2008. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx orgány xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. prosince 2008.

(2) O žádostech xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dávek za xxxx před 1. xxxxxx 2009, které xxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx účinných xx xxx 31. xxxxxxxx 2008.

(3) Xxxxxx-xx xxxxx xxx dočasné snížení xxxx odnětí xxxxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 x xxxxxx x xxxxxx věcech xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xx 31. xxxxxxxx 2008 x dokončí xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. prosince 2008.

§195

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx vzniká, xxxxx xxxxxxxx protiprávní xxxxxxx xxxxx §126 nastalo xx 31. xxxxxxxx 2009.

§196

Xxxxxxx xx informačních xxxxxxx xxxxxxxxx služebních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§121 xxxx. 3) závisí xx 31. xxxxxxxx 2009 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§198

Xxxxxxxxxx §129 xxxx. 1 soudního xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§199

Zmocňovací xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx práce x sociálních xxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxx §76 odst. 3 a §91 xxxx. 2.

(2) Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dávek, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jednotlivých druhů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§200

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx x. 100/1932 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx pojištění.

2. Xxxxx č. 54/1956 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx č. 32/1957 Sb., o xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx č. 88/1968 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dovolené, x xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx děti z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5. Zákon č. 16/1959 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x nemocenském xxxxxxxxx zaměstnanců.

6. Zákon č. 87/1968 Sb., x xxxxxxx x nemocenském pojištění x x xxxxxxxxxx xxxx.

7. Xxxxx č. 99/1972 Sb., x zvýšení přídavků xx xxxx x xxxxxxxxxx.

8. Zákonné xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 8/1982 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změnách x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

9. Xxxxx č. 73/1982 Sb., x xxxxxxx xxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx a předpisů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

10. Xxxxx č. 148/1983 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxx nemocenského.

11. Xxxxx č. 57/1984 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

12. Xxxxx č. 109/1984 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

13. Xxxxx č. 51/1987 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zabezpečení.

14. Xxxxx č. 103/1988 Sb., x xxxxxxx x nemocenském xxxxxxxxxxx.

15. Xxxxx č. 266/1993 Sb., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 88/1968 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx v xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 100/1988 Xx., x sociálním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

16. Xxxxx č. 308/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon x. 54/1956 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 32/1957 Xx., x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 88/1968 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

17. Xxxxx č. 61/1999 Sb., xxxxxx se xxxx zákon x. 54/1956 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 32/1957 Xx., x xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 88/1968 Xx., x xxxxxxxxxxx mateřské dovolené, x dávkách v xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx na xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

18. Zákon č. 421/2003 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 54/1956 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 88/1968 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx č. 32/1957 Xx., o xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

19. Xxxxxxxx vlády č. 247/1999 Sb., xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx) upravují xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

20. Nařízení xxxxx č. 413/2000 Sb., kterým se xxx účely xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (péče) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

21. Nařízení xxxxx č. 347/2001 Sb., xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění (xxxx) xxxxxxxx částky xxx xxxxxxxxx výpočtových xxxxxxx.

22. Xxxxxxxx xxxxx č. 417/2005 Sb., xxxxxx se pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx) xxxxxxxx částky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

23. Vyhláška č. 141/1958 X. l., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odsouzených.

24. Xxxxxxxx č. 143/1965 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění.

25. Vyhláška č. 113/1975 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x. 143/1965 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

26. Vyhláška č. 165/1979 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

27. Xxxxxxxx č. 79/1982 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx Ústřední xxxx xxxxxx x. 143/1965 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dávek x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

28. Xxxxxxxx č. 154/1983 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx Ústřední xxxx xxxxxx x. 143/1965 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

29. Xxxxxxxx č. 155/1983 Sb., o xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx.

30. Xxxxxxxx č. 79/1984 Sb., o xxxxxxx vyhlášky Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x. 165/1979 Xx., x xxxxxxxxxxx pojištění některých xxxxxxxxxx a o xxxxxxxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

31. Xxxxxxxx č. 80/1984 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx rady xxxxxx x. 143/1965 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dávek x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

32. Xxxxxxxx č. 134/1984 Sb., o změnách xxxxxxxx Xxxxxxxx rady xxxxxx č. 143/1965 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění.

33. Vyhláška č. 135/1984 Sb., o změnách xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx č. 165/1979 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovníků x o poskytování xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

34. Xxxxxxxx č. 59/1987 Sb., x změnách xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx odborů x. 165/1979 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění občanům xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35. Vyhláška č. 148/1988 Sb., x xxxxxxx vyhlášky Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x. 165/1979 Sb., x xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x poskytování dávek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx občanům xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

36. Xxxxxxxx č. 239/1988 Sb., x xxxxxxx vyhlášky Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x. 143/1965 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x nemocenském xxxxxxxxx.

37. Vyhláška č. 123/1990 Sb., xxxxxx se xxxx x doplňuje xxxxxxxx x. 149/1988 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx č. 165/1979 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx x. 91/1958 Xx., kterou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

38. Xxxxxxxx č. 263/1990 Sb., kterou xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx č. 143/1965 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x nemocenském xxxxxxxxx, xxxxxxxx č. 165/1979 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

39. Xxxxxxxx č. 501/1990 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x. 149/1988 Xx., xxxxxx se xxxxxxx zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx x. 165/1979 Xx., o nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx.

40. Xxxxxxxx č. 30/1993 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

41. Vyhláška č. 31/1993 Sb., x xxxxxxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

42. Xxxxxxxx č. 312/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx vyhláška Xxxxxxxx xxxx odborů x. 165/1979 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx občanům xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

43. Xxxxxxxx č. 313/1993 Sb., kterou xx mění a xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx odborů č. 143/1965 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

44. Xxxxxxxx č. 196/1994 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x. 143/1965 Xx., o poskytování xxxxxxxxxx dávek v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx Xxxxxxxx rady xxxxxx č. 165/1979 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x poskytování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

45. Xxxxxxxx č. 248/1994 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x. 165/1979 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovníků x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

46. Vyhláška č. 282/1995 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x. 165/1979 Xx., x nemocenském pojištění xxxxxxxxx pracovníků x x poskytování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Ústřední xxxx odborů x. 143/1965 Xx., o xxxxxxxxxxx peněžitých xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x. 51/1973 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pěstounů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péči xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

47. Xxxxxxxx č. 285/1995 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx č. 31/1993 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx pracovní neschopnosti xxx xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 307/1993 Xx.

48. Xxxxxxxx č. 133/1999 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx Xxxxxxxx rady xxxxxx č. 143/1965 Xx., x poskytování xxxxxxxxxx dávek v xxxxxxxxxxx pojištění, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x vyhláška Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x. 165/1979 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx případech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

49. Xxxxxxxx č. 415/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x. 143/1965 Sb., x poskytování xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x. 165/1979 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovníků x x poskytování xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

50. Vyhláška č. 248/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 165/1979 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx a o xxxxxxxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx občanům xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§201

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2009.

Xxxxxxxx v. x.
Xxxxxxxx x. x.

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. X ukončení xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti nebo xxxxxxxxx, x jejímž xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx; xxxx tiskopisy xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. O zániku xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx, x xxxxxx xxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxx dnem účinnosti xxxxxx zákona, se xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tímto xxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxx hlášení o xxxxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 302/2009 Sb. x xxxxxxxxx od 1.12.2009

Xx. XXX

1. Poslanci Xxxxxxxxxx parlamentu, xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byli xxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xx volebním xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx 2009, a xxxx v roce 2009 xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx uplatňování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému xx xxxxx xxxx své xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx, xxxxxxxx x důchody1), xxxx xxxxxx xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx x důchodového xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx sociální zabezpečení x příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx zaměstnavatele xxxx xxx, xxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx poslanců xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx obdobně xxx pro účast xxxxxx poslanců na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 266/2006 Sb., x úrazovém pojištění xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx, zvoleným xx xxxxx České republiky, xxxxx xxxx členy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx v roce 2009, a xxxx x xxxx 2009 xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx se xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx celou xxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx č. 586/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 303/2009 Xx. s xxxxxxxxx xx 19.9.2009

Xx. XIV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx-xx xxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x mateřství xxxx xxxxxxxxxxx příspěvek x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2010 x trvá x xx 31. xxxxxxxx 2009, xxxxxx xx výše xxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxx xx 1. xxxxx 2010 xxxxx §21a, 29a x 37a xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx 1. ledna 2010.

2. Xxxxxxx-xx potřeba xxxxxxxxxx (xxxx) před 1. xxxxxx 2010 x trvá x xx 31. xxxxxxxx 2009, xxxxxxx se xxxxxxxxx xx podmínek x xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 1. xxxxx 2010; to xxxxx x x xxxxxxx, xxx potřeba xxxxxxxxxx (xxxx) xxxxxxx xxxx 1. lednem 2010 a xxxx x po 31. xxxxxxxx 2009 x x průběhu xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx) xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (péči) nebo xx zastaví běh xxxxxxxx xxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx a xxxx-xx i xx xxxxx dni, xxxxxxxxx xx xxxx dávka xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v mateřství x xxxxxx xx 1. xxxxx 2010 xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, vzniká xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2010, x výší xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx účinném xx 1. xxxxx 2010, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 166/2010 Xx. x účinností xx 1.6.2010

Xx. XX

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 80/2011 Sb.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Jestliže xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx před 1. xxxxxx 2014 x xxxx xxxxx x xxxx 2014,

x) xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxx podle xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2013, x

x) xxxxxx 21 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x §18 odst. 8 xxxx. b), §56 xxxx. 3 xxxx xxxxx, §61 xxxx. x), §64 xxxx. 1 xxxx. x), §65 odst. 2 xxxx. x) x §105 větě xxxxx zákona č. 187/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx 31. prosince 2013, xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 364/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxx vykonávána xx xxx 31. xxxxxxxx 2011 x xx xxxxxx vykonávána xx tomto dni, xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2012 xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx.

2. X xxxxxxxxxxx uvedených x bodě 1 xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 1. xxxxx 2012 xx den xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 364/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx-xx pojištěnci uvedenému x §32 xxxx. 1 xxxx. e) xxxxxx č. 187/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

2. Byla-li xxxxxxxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnce xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx neschopnost x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxx xxxx. Pokud xxxx xxxxx x ukončení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 1 písm. k) xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, skončila xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnost neukončil x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pokračuje x od xxxxxx xxx, xxxxxx xxxxx xx výplatu nemocenského xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxx, kdo xxxxx xx dni xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §36b xxxxxx č. 582/1991 Xx., xx xxxxx účinném do xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx společnosti x ručením xxxxxxxx x komanditistů komanditní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx práci, xx kterou xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx, xxxxx xxxx je xxxxxx xxxxxx, pokud xxxxx této xxxxxxxx xxxx xxxxx stanov xxxxxxxx považován xx xxxxx práce xxx xxxxxxxx, xx povinen xxxxxxx xxxxx §94 xxxxxx x. 187/2006 Xx. xxxxxx xxxxxx xxxx do zaměstnání xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxx xxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx účastny nemocenského xxxxxxxxx a xxxxxxx xx o zaměstnání xxxxxx xxxxxxx; za xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx jen x xxxxxxx, že xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx nebylo xxxxx §36b xxxxxx x. 582/1991 Xx. xxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx) xxxxx xx důchodovém pojištění.

4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §5 xxxx. x) xxxxxx 17 xx 20 xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxx vykonávána xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx vykonávána xx tomto xxx, xxxxxxxx xx den xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxx, kdo plní x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §94 xxxxxx č. 187/2006 Sb. xx 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx do xxxxxxxxxx, pokud činnost xxxxxx osob zakládá xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx první xxxxx xxxxxxx, jde-li o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

5. U osob xxxxxxxxx v §5 xxxx. x) xxxxxx 16 xx 20 xxxxxx č. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx vykonávaly ke xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx, xx xxx účely xxxxxxxxx rozhodného xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx den vzniku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Ustanovení xxxx první xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

6. Xxx nesplnění xxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x. 187/2006 Xx. xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 187/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

7. Xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona x xxxxxxxxxx neskončené xxxx xxxxx dnem xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx dnem.

8. Xxxxx uvedené x §116 xxxx. 5 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 187/2006 Sb., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx údaje zjistily xx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Údaj x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x zaměstnance xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxx §116 xxxx. 6 xxxx. e) xxxxxx x. 187/2006 Xx., ve znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxx žádost x sdělení těchto xxxxx obdržely za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxx xxxxx §34 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 187/2006 Sb. a xxxxxxx šestého xxxxx xxxx očekávaným xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

10. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je povinna xx 30 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx informovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxx po xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx jeho xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 470/2011 Xx. s účinností xx 1.1.2012

Čl. XVI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatele xx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péči x xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxx xx za xxxxx xxxxxxxxxx péče vyplácena xxxxxx xxxxxxxxxx pěstounovi xx zvláštních xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, a xxxxxx xxxx účast na xxxxxxxxxxx pojištění i xx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, kdo xxx xxxxxxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Oznámení xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx do 28. února 2013, x xx xxxxxx xxxxxxx, x němž xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x název x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oznámit xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

2. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx je xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 28. února 2013.

3. Xxx skončení xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx x pěstounů, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xx za výkon xxxxxxxxxx xxxx vyplácena xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxxx zanikla xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 28. xxxxx 2013.

Čl. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 401/2012 Xx. x účinností xx 1.1.2013

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxx osob xxxxxxxxx v §5 xxxx. x) bodech 21 x 22 xxxxxx x. 187/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu, xxxx vykonávána ke xxx předcházejícímu xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x xx xxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxx xxx, považuje xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx xx den xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxx, kdo xxxx x těchto osob xxxxxxxxxx zaměstnavatele, xx xxxxxxx xxxxxxx podle §94 xxxxxx č. 187/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx, xx 30 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx xxxxxx těchto xxxx xx zaměstnání, pokud xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, je povinen xxxxxxxxx se xx xxxxxxxx zaměstnavatelů xxxxx §93 xxxxxx č. 187/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx opatření Xxxxxx.

2. X xxxx xxxxxxxxx x §5 písm. x) xxxxxx 21 x 22 zákona x. 187/2006 Xx., xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu, které xxxx činnost vykonávaly xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx a xxxx xxxxxxx nadále xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxx rozhodného období xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx za xxx vzniku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. U xxxxxxxxxxx, xxxxx nastoupil xxxx 1. xxxxxx 2014 xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx a xxx netrvalo déle xxx 14 dnů, x xxxx zaměstnání xxxx x xx 31. prosinci 2013, xx posuzuje účast xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2013.

4. Xxxxx smluvní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxx, xx byl xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx, xxx xx xxxxx xxxx zaměstnavatel, a xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx neuplynula xxxx 270 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx zaměstnání xx území Xxxxx xxxxxxxxx, vykonával činnost x xxxxxxxxx zaměstnavatele xx dni předcházejícímu xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx vykonává xx xxxxx xxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xx xxx nástupu xxxxxx xxxx do xxxxxxxxxx.

5. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx xxxxxxx účast na xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxx toho, že xx tohoto xxx xxxxxxx podmínky xxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx zákona x. 187/2006 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xx xxx xxxxx stanovení xxxxxxxxxx xxxxxx považuje den xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění.

Čl. XLIII xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 344/2013 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx orgán nemocenského xxxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx uložil xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §98 odst. 2 zákona x. 187/2006 Sb. povinnost xxxxx xxxxxxxx zprávu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x odstranění zjištěných xxxxxxxxxx xx stanovené xxxxx, trvá xxxx xxxxxxxxx i po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x při xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx x xxxxxx xx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při kontrole xxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxx uvedeném x §90 xxxx. x) a x) xxxxxx č. 187/2006 Xx., umožnit těmto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx podat xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §98 xxxx. 2 xxxxxx x. 187/2006 Sb., x xxxxx xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx vede xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxx došlo xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx obdobně, jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx xxx kontrole, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx pracoviště a xxxxxxxxx potřebnou zdravotnickou xxxxxxxxxxx, povinnosti xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx zaměstnává méně xxx 26 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x registru xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xx jiné určené xxxxx, xx stanovený xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx správy sociálního xxxxxxxxxxx dostavit xx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx správu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxx určené xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx povinností zaměstnavatele x nemocenském xxxxxxxxx x rozsahu uvedeném x §90 xxxx. x) x x) xxxxxx č. 187/2006 Xx., umožnit xxxxx xxxxxxxxxxxx vstupovat do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx podat xxxxxxxx zprávu o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx xx stanovené lhůtě xxxxxxxxx x §98 xxxx. 2 zákona x. 187/2006 Xx., xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxx xxxx se dokončí xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xx platí xxxxxxx, jde-li o xxxxxx x nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx své xxxxxxxxxx x předložit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxx než 26 xxxxxxxxxxx evidovaných x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx místo, xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx ve xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx předkládat xxx xxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx při této xxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 64/2014 Xx. x účinností xx 1.5.2014

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xx dávku xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx narodilo x xxxxxx 6 týdnů xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xx dávku xxxxxxxx poporodní xxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxx x xxxxxx 6 týdnů xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx nahrazující xxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x tento xxxxx xxxx xxxxxxx x den, kdy xxxxx xxxxx nabyl xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §29 xxxx. 2 zákona x. 187/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx pojištěnec xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxx xxxxxxx x §109 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 148/2017 Xx. x účinností xx 1.2.2018

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx období xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 187/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Vznikl-li nárok xx výplatu nemocenského xxxx 1. xxxxxx 2018 x tento xxxxx xxxx xxxxxxx xxx 1. ledna 2018, stanoví xx xx 1. ledna 2018 nemocenské podle §29 xxxxxx č. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2018.

3. Při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dnem 1. xxxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 187/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx 1. xxxxx 2019; xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

Xx. VIII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 259/2017 Xx. (změna x odst. 3 xxxxxxx xxxxxxxxx x. 164/2019 Xx.) x xxxxxxxxx xx 1.2.2018 x výjimkou xxxx 2, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2018 a xxxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2020

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění sdělují xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §116 xxxx. 7 x 8 xxxxxx č. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxx xxx vzniku x xxxxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxx podle §122a xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2020, xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2020 xxxxx x xxx rozsahu, xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx pojištěnců xxxxxxxxx.

3. Xxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx licence xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §167b xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx poštovní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx byla xxxxxx přede xxxx 1. xxxxxxxx 2020.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 164/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2020

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vydaný Státním xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2022 xxx xx xxxxx datu xxxxxxxx podle §117 xxxx. 7 xxxxxx x. 187/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ošetřujícího xxxxxx xxxxxxx po dobu xxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 326/2021 Xx. x účinností xx 1.1.2023

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx xxxxxxxxxxx nároku xx dávku xxxxxxxx xxxxxxxxx péče, vystavování xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle zákona x. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x období 6 xxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx u dávky xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x v xxx, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, ještě xxxxxxxxxx xxxxxx 6 xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, náleží xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx 6 xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx péče.

2. Xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ošetřující xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx péče na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx hospitalizace xxxxxx xx xxxxxxxxxxx důvodů xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx dítěte x xxxxxxx den xxxxxxx a den xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx 6 xxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

3. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 2 xx xxxxxxxxx podle zákona x. 187/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nevznikl xxxxx x důvodu nesplnění xxxxxxxx uvedené v §39 odst. 2 xxxxxx č. 187/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx nárok xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x tento xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, a xxxxx je splněna xxxxxxxx uvedená x §39 xxxx. 2 xxxxxx x. 187/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Podpůrčí doba xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx období xx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx na ošetřovné x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

5. Xxxxx §41a xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 187/2006 Xx., ve znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ošetřované xxxxx xxxxx 4 xxxxxxxxxx xxx po xxxx xxxxxx.

6. Podle §72b odst. 2 xxxxxx č. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxxx xx domácího prostředí xxxxx do xxxxxx 15 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxxxx xxx podat xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 330/2021 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2022

Xx. VII

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxx-xx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §38a xxxx. 1 xxxxxx x. 187/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx otcovské xxxxxxxxx xxxx po celou xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxx na xxxxx otcovské poporodní xxxx xxxxx zákona x. 187/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx pojištěnci, xxxxx xx skutečnosti uvedené x §38a xxxx. 2 xxxx. x) xxxx b) xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxx, v xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §38b xxxx. 4 části xxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx x. 187/2006 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxx.

3. Povinnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené x §97 xxxx. 2 xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx tehdy, pokud xxxx xxxxxxxxx nařízena xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxx-xx karanténa xxxxxxxxxxx nařízena přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx a xxxx-xx aspoň x xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, řídí xx potvrzování xxxxxx xxxxxx x ukončení xxxxxxx x. 187/2006 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

5. Xxxxx xxxxxxx x §116 xxxx. 7 písm. a) x x) xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx pracovní neschopnost xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx dočasné xxxxxxxx neschopnosti bylo xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

6. Xxxxx uvedené x §116 odst. 7 xxxx. x) a x) x §116a xxxxxx x. 187/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxx pojištění zaměstnavatelům xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx nařízena xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

7. Xxxxxxx-xx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x sdělování údajů xxxxx §116a zákona x. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx též xx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §116a xxxx. 1 xxxx. x) a b) xxxxxx č. 187/2006 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 358/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2022

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 187/2006 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2009.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

188/2006 Sb., usnesení Xxxxxxxxxx sněmovny x xxxxxx o nemocenském xxxxxxxxx, xxxxxxxxx Parlamentem xxx 14.3.2006 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 31.3.2006

s xxxxxxxxx xx 27.5.2006

585/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zákon x. 189/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx x. 262/2006 Xx., zákoník xxxxx, xxxxx č. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx xx sociální zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 117/95 Sb., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 111/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 165/2006 Xx., a zákon x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx sociálního zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.12.2006

181/2007 Sb., x Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx režimů x x Xxxxxxx bezpečnostních xxxxxx a o xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.8.2007

261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 31.12.2007

88/2008 Xx., xxxxx ÚS ze xxx 31.1.2008 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx zrušení některých xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/92 Xx., o xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 27.3.2008

239/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

305/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 187/2006 Xx., o xxxxxxxxxxx pojištění, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2009

306/2008 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností xx 1.1.2010

479/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 582/91 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

2/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., o xxxxxx z příjmů, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

41/2009 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.3.2009

158/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 458/2000 Sb., x podmínkách podnikání x x xxxxxx xxxxxx správy v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx, a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx od 4.7.2009

227/2009 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

302/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.12.2009

303/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxx poslanců Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 19.9.2009

362/2009 Sb., kterým xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x státním xxxxxxxx XX xx rok 2010

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

157/2010 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2010

166/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 362/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx XX na xxx 2010

x xxxxxxxxx xx 1.6.2010

347/2010 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011 x xxxxxxxx xx. XXX xxxxxxxx xxxxxxxx x. 362/2009 Xx., které xxxxxx účinnosti 8.12.2010

73/2011 Xx., o Úřadu xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2011

80/2011 Xx., xxxxx XX xx xxx 1.3.2011 xx. xx. Xx. XX 55/10 xx věci návrhu xx zrušení xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

180/2011 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 229/2002 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2011

263/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 300/2008 Sb., x elektronických xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 29.11.2011

341/2011 Xx., x Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2012

364/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

365/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 262/2006 Xx., xxxxxxx práce, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

375/2011 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

458/2011 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x dalších xxxxxxx daňových x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

470/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012 x xxxxxxxx §162, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2013

1/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.1.2012

167/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx službě x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 227/2000 Sb., x elektronickém xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2012

169/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 455/91 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.6.2012

396/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 99/63 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

401/2012 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

344/2013 Sb., x xxxxx daňových xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

64/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx xx 1.5.2014

250/2014 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x státní xxxxxx

x účinností xx 1.1.2015

267/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x daních z xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx od 1.1.2015

332/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 221/99 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2015

14/2015 Sb., xxxxx ÚS xx xxx 16.12.2014 xx. xx. Xx. ÚS 9/14 xx xxxx xxxxxx na zrušení §158 xxxx. x) xxxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x účinností od 29.1.2015

131/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx podnikání x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

204/2015 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 269/1994 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

317/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.12.2015

47/2016 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 585/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx zajišťování (xxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2016

190/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx č. 131/2015 Xx.

x xxxxxxxxx xx 17.6.2016 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.8.2017

298/2016 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 19.9.2016

24/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.2.2017

99/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 131/2000 Xx., x hlavním xxxxx Praze, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

148/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 187/2006 Xx., x nemocenském pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2018

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx x nich x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

195/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 328/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2018

259/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.2.2018 x výjimkou některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 18.8.2017, 1.1.2018 x 1.1.2022

310/2017 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.6.2018

92/2018 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 582/1991 Sb., o xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.5.2018 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.6.2018 x 1.1.2022

335/2018 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 582/1991 Xx., x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2019

111/2019 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

164/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 259/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2020 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.1.2022

277/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2023

315/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 283/1993 Xx., x xxxxxxx zastupitelství, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 141/1961 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2019

255/2020 Xx., x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx poplatníky v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x roce 2020 x x změně xxxxxxxxx zákonů

s účinností xx 1.6.2020 x 1.9.2020

300/2020 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx x souvislosti x mimořádnými xxxxxxxxxx xxx epidemii v xxxx 2020 a x xxxxx zákona x. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.9.2020

438/2020 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatřeními xxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.11.2020

540/2020 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x paušální xxxx

x účinností xx 1.1.2021

136/2021 Xx., x xxxxxxxxx úpravách x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory x xxxxxxxxx xx xxxx x souvislosti s xxxxxxxx XXXXX-19 x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.3.2021

248/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2022

261/2021 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxxxx postupů orgánů xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

270/2021 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.8.2021

326/2021 Xx., kterým xx mění některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x elektronizaci xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

330/2021 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé další xxxxxx

x účinností xx 1.1.2022

417/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 250/2016 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností xx 1.2.2022

358/2022 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 329/2011 Xx., x poskytování dávek xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.12.2022

423/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 582/1991 Xx., x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2023

75/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 66/2022 Sb., o xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x ozbrojeným xxxxxxxxxx na území Xxxxxxxx vyvolaným xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.4.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 589/1992 Sb., o pojistném xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Například Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 883/2004 xx dne 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 988/2009 a Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1244/2010, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) č. 987/2009 xx dne 16. xxxx 2009, kterým xx stanoví prováděcí xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) x. 883/2004 x koordinaci systémů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1244/2010, x Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1231/2010 xx xxx 24. listopadu 2010, kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nařízení (XX) x. 883/2004 x xxxxxxxx (XX) x. 987/2009 xx xxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx, na které xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pouze x xxxxxx jejich xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 361/2003 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Zákon č. 221/1999 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
5) §10 xxxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
6) §93 xxxxxx č. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx republiky x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) §9 xxxx. 2 xxxxxx x. 155/1995 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx.
8) §9 xxxx. 1, 3 x 5 xxxxxx x. 155/1995 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) §2 xxxx. 6 písm. x) zákona x. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů.
10) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 883/2004. Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 987/2009.
11) Xxxxx č. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) Xxxxxxxxx §14 xxxx. 1 xxxxxx x. 551/1991 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 438/2004 Xx.
13) §4a xxxx. x) a x) x §47i xxxxxx x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §40a xxxxxx x. 117/1995 Xx., o státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 168/2005 Xx.
15) Xxxxx č. 561/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (školský xxxxx), xx znění zákona x. 383/2005 Xx.
16) Xxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Zákon č. 561/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxx x. 383/2005 Xx.
17) Například §68k xxxx. 1 a 2 xxxxxx č. 221/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §124 xxxx. 5 xxxxxx č. 361/2003 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17x) §61a xxxxxx č. 221/1999 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
18) §67 xxxxxx x. 169/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
18a) §15a xxxxxx x. 589/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx.
19) §127a xxxxxxxx xxxxx.
§34 xxxx. 4 zákona x. 236/1995 Sb., x xxxxx x xxxxxxx náležitostech xxxxxxxxx x výkonem funkce xxxxxxxxxxxxx státní xxxx x některých státních xxxxxx a xxxxxx x poslanců Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
§73 xxxx. 4 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§48 xxxx. 3 xxxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
§53 xxxx. 4 xxxxxx x. 131/2000 Sb., x hlavním xxxxx Xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
20) §5 xxxxxx č. 589/1992 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 258/2000 Sb., ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
22) §20 xx 23 xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
*23) §45 xxxxxx x xxxxxx.
23) §953 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
*24) §63 x 74 xxxxxx x xxxxxx.
24) §796 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
*25) §19 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 359/1999 Sb.
25) §824 xxxxxxxxxx zákoníku.
*26) §78 xxxxxx o xxxxxx.
26) §826 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
*27) §45a xxxxxx x rodině.
27) §828 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
*28) §19 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 359/1999 Sb.
28) §958 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) §115 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
*30) §26 xxxx. 2 zákona x rodině.
30) §907 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) Zákon č. 117/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
32) §37 xxxx. 1 xxxx. x) x §153 xxxxxxxx práce.
§100 xxxxxxxxxx zákona.
Xxxxxxxx č. 288/2003 Sb., kterou se xxxxxxx práce x xxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx xxxxxxxx ženám, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx konce xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx mladiství xxxxxxxxx xxxx práce xxxxx x xxxxxx přípravy xx xxxxxxxx.
33) §25 xxxx. 3 x 6 a §85 xxxx. 1 zákona x. 361/2003 Xx.
§41 xxxx. 6 xxxxxx č. 221/1999 Xx.
Vyhláška č. 432/2004 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušnicím, xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x příslušnicím, xxxxx xxxx.
34) Zákon č. 221/1999 Sb., x vojácích x povolání, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) §18 xxxx. 1 zákona x. 48/1997 Xx.
36) Zákon č. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) §12 xxxx. d) xxxxxx x. 48/1997 Xx.
38) Zákon č. 372/2011 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx poskytování (zákon x zdravotních xxxxxxxx).
39) §33 xxxx. 3 xxxxxx x. 48/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 369/2011 Xx.
40) §25 xxxxxx x. 48/1997 Xx.
41) Xx. 9 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx fyzických osob x souvislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx těchto údajů x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxx).
42) §18 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx x. 48/1997 Xx.
43) Xxxxxxxx x. 134/1998 Xx., xxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výkonů x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
44) Zákon č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 265/1991 Sb., x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx cen, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
45) §13 xxxx. 3 x §18 odst. 3 xxxxxx x. 220/1991 Xx., o Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxx lékárnické xxxxxx.
46) §3 xxxx. 3 xxxx. x) x §6 xxxx. 1 a 2 zákona č. 582/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) §3 xxxx. 3 xxxx. x) a §3a xxxxxx x. 582/1991 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47x) §45a xxxxxx č. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
48) Xxxxxxxxx §68 odst. 3 xxxx. x) xx x) x x) xx g) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §7 odst. 2 xxxx. a), x) x x) xxxxxx x. 227/1997 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x nadacích x xxxxxxxxx fondech), ve xxxxx pozdějších předpisů, §8 xxxx. 1 xxxx. x) až x) x x) xxxxxx x. 248/1995 Xx., x obecně xxxxxxxxxxx společnostech x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
49) §13 xxxxxx č. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx).
50) Xx. 16 Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 987/2009 ze xxx 16. xxxx 2009, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla x xxxxxxxx (XX) x. 883/2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení.
51) §67 xxxx. 2 xxxxxx x. 258/2000 Xx.
52) §77 xxxx. 1 xxxxxx x. 20/1966 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
52a) §32 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx řád.
53) §3 xxxxxx č. 153/1994 Xx., o zpravodajských xxxxxxxx České xxxxxxxxx.
54) Zákon č. 148/1998 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx skutečností a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
55) §102 xxxxxx x. 435/2004 Xx.
56) §55 xxxxxx x. 48/1997 Xx.
57) §3 xxxxxx x. 133/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
58) §1 xxxxxx x. 133/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 53/2004 Xx.
59) §13b xxxxxx x. 133/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 53/2004 Xx.
60) §24 xxxxxx x. 551/1991 Xx., x Všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky.
§21 xxxxxx x. 280/1992 Xx., x xxxxxxxxxx, oborových, podnikových x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
61) Xx. 1 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 95/46/ES.
62) Čl. 25 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 95/46/ES.
63) Xxxxx č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
64) §16c xxxxxx x. 582/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
65) Xxxxx č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 413/2005 Sb.
66) Xxxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
66x) §6 xxxx. 2 věta xxxxx xxxxxx č. 500/2004 Xx.
67) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
68) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 365/2000 Xx.
69) §1 x 2 xxxxxx x. 245/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx svátcích, x významných xxxxx x x dnech xxxxxxxxxx xxxxx.
69x) §2 xxxx. 5 xxxxxx x. 258/2000 Xx.
70) §69 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxx x. 258/2000 Xx.
71) §82 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx č. 258/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
72) §45a xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
73) §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
74) §2 xxxx. 6 xxxx. x) zákona x. 258/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 274/2003 Xx.
73) §278 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
74) §293 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
75) §963 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
76) §49 xxxxxx x. 373/2011 Xx., o specifických xxxxxxxxxxx službách.

77) §15 xxxx. 2 xxxxxx x. 582/1991 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

78) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1303/2013 ze xxx 17. xxxxxxxx 2013 x společných xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx, Evropském xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx námořním x xxxxxxxxx fondu, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Evropském xxxxx xxx xxxxxxxxxx rozvoj, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx námořním a xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1083/2006.

79) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1304/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013 x Xxxxxxxxx sociálním fondu x x zrušení xxxxxxxx Rady (ES) x. 1081/2006.

80) Xxxxx č. 585/2004 Sb., x branné povinnosti x xxxxx zajišťování (xxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

81) §18 xxxx. 2 xxxxxx x. 300/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§6 xxxx. 1 zákona x. 297/2016 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

81) §14 zákona x. 301/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxx x příjmení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

82) §88 zákona x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

84) §452 xxxxxx x. 292/2013 Sb., x zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.

85) §9 odst. 2 xxxx. x) xxx 2 xxxxxx x. 372/2011 Xx., x zdravotních službách x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).

86) §278 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

87) §293 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxxxx soudního xxxx.

88) §772 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxx 25 Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přijetí xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (2005/684/XX, Xxxxxxx), Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, X 262, 7. říjen 2005.