Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 07.02.2014.


Nález ÚS ze dne 12.11.2013 sp. zn. Pl. ÚS 22/13 ve věci návrhu na zrušení části šesté zákona č. 494/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 200/90 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a některé další zákony
22/2014 Sb.
Odůvodnění I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
22
XXXXX
Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxx
Ústavní xxxx xxxxxxx pod xx. zn. Pl. XX 22/13 xxx 12. xxxxxxxxx 2013 x xxxxx xx xxxxxxx Stanislav Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxx Musil, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Sládeček, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Milada Xxxxxxx x Michaela Židlická (xxxxxx xxxxxxxxx) o xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Liberci xx xxxxxxx části xxxxx (XXXXXXXX) čl. VI xxxxxx x. 494/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, xx znění zákona č. 306/2009 Sb., a xxxxxxx xxxxx zákony,
xxxxx:
Xxxx xxxxx xxxxxx č. 494/2012 Sb., kterým xx xxxx zákon č. 200/1990 Sb., x přestupcích, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 306/2009 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx
X.
Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
1. Okresní xxxx x Xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxxxx části xxxxx (XXXXXXXX) čl. VI xxxxxx x. 494/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 306/2009 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx, že x Okresního xxxxx x Xxxxxxx byl xxx xx. zn. 4 X 251/2012 xxxxx návrh na xxxxxxxxxx X. K. xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vykázání xxxxx §337 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx xxx "tr. z."), jehož se xxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx x. x. 1 T 197/2009-128 ze dne 28.3.2012, xxxx nabyl xxxxxx xxxx xxx 17.7.2012, xx spojení x usnesením Xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx Labem - xxxxxxx x Xxxxxxx x. x. 55 Xx 323/2012-140 ze xxx 17.7.2012 xxxxxxxx xxx xxxxxxx čin xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §213 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 8 xxxxxx xx zařazením do xxxxxxx s xxxxxxxx x dne 10.10.2012 xxxxxx převzal xxxxx x xxxxxxxxxx trestu x xxx, xxx xxx učinil xx xxxxx deseti xxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx až xx 27.11.2012, kdy xxx dodán xx xxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx podle §337 xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem č. 494/2012 Sb. Xxxxxxx č. 494/2012 Sb. byl xxxxxxx X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx §337 odst. 1 xxx, xx "xx xx písmeno x) vkládá xxxx xxxxxxx d), xxxxx xxx: x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx,'. Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx i) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx e) xx x)." X xxxxx xxxxx (XXXXXXXX) čl. VI xxxxx x. 494/2012 Xx. stanovil, že "Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2012.", xx Xxxxxx xxxxxx xxxx xxx tento xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx 186 pod číslem 494/2012 Sb., xxxxx xxxx xxxxxxxxx dne 31. xxxxxxxx 2012.
3. X xxxxxxxxxxx případě by xxxxxx, pro xxxxx xxx podán xxxxx xx xxxxxxxxxx, měl xxx xxxxxxxx podle §337 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 494/2012 Sb., xxxxxxx xxxxxx měl být xxxxxxx x období xx 21.10.2012 xx 27.11.2012, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákona č. 494/2012 Sb. xx 1. xxxxxxxx 2012, přestože xxxxx xxxxx byl xxxxxxxxxx xx dne 31.12.2012. Xxxxx znění xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx provedené zákonem č. 494/2012 Sb. xx skutek xxx být xxxxxxxx xxxxx §337 odst. 1 xxxx. x) xx. x. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x účinnosti xxxxxx č. 494/2012 Sb. x xxxxxx xxxx postupovat xxx, xxxx kdyby xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx č. 494/2012 Sb. xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx trestní xxxxxxx x předchozím xxxxx. Xxxxxxx xxxx x Liberci xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 494/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výslovné ustanovení x xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx skutku xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx zákon č. 494/2012 Sb. xxx vyhlášen xx v xxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx trestního xxxxxxx, brání xxxxxxxx xxxxxxxxxx trestního zákoníku, xx xxxxx xxxxxx č. 494/2012 Sb.
4. Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxx tak xxxxxxx, že x xxxx trestní xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x vině x xxxxxx xxxxxxxxx předmětné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tomu xxxxx xxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxx xxxxxx č. 494/2012 Sb., xxxxx xxxxxxx účinnost xxxx 1. xxxxxxxx 2012, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxx 31.12.2012. Navrhovatel xxxxx x ohledem xx xxxxxx uvedeného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx č. 494/2012 Sb. s čl. 2 xxxx. 4 Xxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx jen "Ústava"), čl. 52 odst. 1 Xxxxxx x čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxx xxx "Listina") navrhuje jeho xxxxxxx.
II.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx částí xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
5. Xxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xx x přihlédnutím x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xx. xx. 4 Xxx 5/2007) xxxxx xxxxx práva xxxxxxxx do xxxxxx.
6. Předsedkyně Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu České xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx procesu a xxxxxxxxxxxx, že xxxxx xxx schválen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx hlasy 105 xxxxxxxx. Xx vrácení xxxxxx zákona prezidentem xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx 101 xxxxxxxx. Xxxxxxxxx zákon xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 21.12.2012 x xxxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx v xxxxxx 186 pod číslem 494/2012 Sb. Předmětný xxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx) xxx 31. xxxxxxxx 2012 x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx k 1. červenci 2012. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny xxxxxxxx xxxxxxx stav xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxx xx Xxxxxxxx soudu, xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx Okresního soudu x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení x xxxxx příslušné xxxxxxxxxx.
7. Xxxxxxxx Xxxxxx Parlamentu České xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx rekapituluje průběh xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x mezích Ústavou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx zákona xxxxxx xxx 25. dubna 2012, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona x Senát je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pravé xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx předseda Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podáním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zcela na xxxxxxx Xxxxxxxxx soudu.
8. Veřejný xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx svém vyjádření xxxxxxxxx x názorem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xx. xx. 4 Ans 5/2007), xx xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxxxxxx jeho publikaci, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx x takovým xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xx ustanovení x xxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X vybraných xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxx ochránce práv xxxxxxxxx, xx mezi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx vnitřní xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx princip xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x zákaz xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Princip xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx jakožto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx x principem xxxxxx jistoty a xx xxxxxxxxx předpokladem xxxxxx důvěry xxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxxxx §3 xxxx. 1 x 2 zákona x. 309/1999 Xx., x Xxxxxx zákonů x x Sbírce xxxxxxxxxxxxx xxxxx, (xxxx xxxx jen "xxxxx x Sbírce xxxxxx") xxxxxxxxx vylučuje, xxx xxxxxxxx formou přijatý xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx byl vyhlášen. Xxxxxxx tedy zákon xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nezákonnosti, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (čl. 2 odst. 4 Xxxxxx x čl. 2 odst. 3 Xxxxxxx). Ještě xxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxx xxxxx xx tomto xxxxxxxxxx případu xxx xxxxxxxxxx trestněprávních xxxxxxxx. X xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx práv xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx retroaktivity xxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxx xxxxxxxx řešit xxxxxx xxxxxxx konformní xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx nutno přistoupit x jeho xxxxxxx. X xxxx věci xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx mohlo xx xxxxxxxxx zpětné xxxxxxxxx xxxxxx dojít např. xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx procesu (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx hlasování xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx). X xxxxxxxxxxxx procesu vystupuje xx popředí požadavek xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx aktů, xx nichž právní xxxx, a xxxxxxxxxx xxxx život občanů x xxx, spočívá. Xxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxx potřebné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sborů, xxxxx však xxxxxx xxxxx xxx respektem x xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx [xxxxx xx. zn. Xx. ÚS 5/02 xx dne 2.10.2002 (X 117/28 XxXX 25; 476/2002 Sb.)]. Xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx Parlamentu (jako xxxxx) x xxx xxxxxxxxxxx pravidlech, aby xxxxxxxx xxxxxxx kvalitativně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxx xx stránce xxxxx, xxx po stránce xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx shrnuje, xx Parlament (xxxx "xxxxxxxxxx" zákonodárce) xxxxxx xxxxxx předpis x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxxxxxx ústavně xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Nese xxxxx xxxxxxxx odpovědnost xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xx xxxx xxxxx), a xx xxxxxx xxxxxxxxxx negativních xxxxxxxx. Xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx, xxx dojde xx xxxxxxx právního předpisu Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx zákonodárnému xxxxx xxxxxxxx "xxxxx" xxxxxx xxxxxx, reflektující názor xxxxxxx xx zrušujícím xxxxxx. Xxxxxx, xx xx xxxxx Parlament, xxxxx nesmí xxxxxxxxxx xx svoji povinnost xxxxxxx xxxxxxxx práva x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, jsou-li xxxxx nebo jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Ústavního xxxxx [xxxxx xx. xx. X. XX 1696/09 xx xxx 8.2.2011 (X 13/60 XxXX 127)]. Xxx rámec xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ochránce xxxx xxxxxx vyjádření x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx.
XXX.
Xxxxxxxx xx ústního xxxxxxx
9. Ústavní soud xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx ústní xxxxxxx, xxxxx xx xx nepřineslo xxxxx, xxxx. xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx jak xx x ní seznámil x xxxxxxxxx úkonů xxxxxxxxx xxxxxx. S xxxxxxx na xxxxxxxxxx §44 zákona x. 182/1993 Xx., o Xxxxxxxx soudu, (x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx - ve xxxxx po novele xxxxxxxxx zákonem č. 404/2012 Sb., xxxxxxx od 1.1.2013) xx již xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zda xxxxxxxx x upuštěním xx xxxxxxx xxxxxxx, x ve xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx jednání.
IV.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
10. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxx soudem x Xxxxxxx xxxxx čl. 95 xxxx. 2 Xxxxxx x §64 xxxx. 3 zákona x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X projednání xxxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx.
11. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx, xxx xx x posuzované xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (x případně též xxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx či její xxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxx možno xxxxxxx brojit xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx takový xxxxxx xxxxxxx nemá xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx existenci; xx xxxxxxx xx xxxx součást xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx být xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx předpis [srov. xxxx. usnesení xx. xx. Xx. XX 25/2000 xx xxx 15.8.2000 (U 27/19 XxXX 271), xxxxxxxx xxx xx xxxx://xxxxx.xxxxx.xx ].
12. Uvedené xxxx neznamená, že xxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxx xx xxxx části (xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx věci) xx xxxxxx xxx Ústavním xxxxxx podroben xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx takový xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx novelizujícího xxxxxxxx xxxxxxxx [srov. xxxx. nález sp. xx. Xx. ÚS 77/06 xx dne 15.2.2007 (X 30/44 XxXX 349; 37/2007 Sb.)], xxxx je xx xxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx novelizujícího xxxxxxxx xxxxxxxx [xxxx. xxxx. xxxxx sp. zn. Xx. XX 6/13 xx dne 2.4.2013 (112/2013 Sb.), xxxxxxxx xxx xx xxxx://xxxxx.xxxxx.xx ]. Xxxxxxx výjimku xxx xxxxxxxxxx představuje také xxxxxxx, xxx xxxxxxx x v xxxxxxxxxxxx xxxx, v xxx xx napadeno xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx novely xxxxxx, xxxxx předmětné xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxx existuje xxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xx tohoto xxxxx x x přihlédnutím xx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x účinnosti xxxxxx xxx xxxxxxxxx do xxxxxxx garantovaných xxxx, xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx derogační návrh xxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx vyložených xxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
V.
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
13. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zákona č. 494/2012 Sb. xxxxx Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xxxxx čl. 95 xxxx. 2 Xxxxxx x §64 xxxx. 3 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Ústavním xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx sp. xx. 4 X 251/2012 xx xxxxx uvedené xxxx. Tím xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
VI.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
14. Xxxxxxx xxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §68 odst. 2 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 48/2002 Sb., xx x řízení x xxxxxxxx xxxxx povinen xxxxxxxx, zda bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx x xxxxxx Ústavou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ústavně předepsaným xxxxxxxx.
15. Xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zpráv, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Senátu Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx Poslanecká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 494/2012 Sb. v xxxxxxxxx č. 103 (xxxxxxxx x. 1090) xx třetím xxxxx xx své 36. xxxxxx xxx 21. xxxxxx 2012; z xxxxxxxxxx 179 poslanců xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx 94 x xxxxx 77 xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 2. xxxxx 2012 xxxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx 21. schůzi xxx 25. xxxxx 2012 xxxxxxxxx x usnesením x. 582 zamítnul. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx hlasovala Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 40. xxxxxx xxx 5. xxxxxx 2012, xxxx hlasováním setrvala xx xxxx xxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxxx 192 poslanců xxxxxxxxx xxx návrh xxxxxx 105, xxxxx 63 (xxxxxxxxx x. 13). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx 19. prosince 2012 xx 49. schůzi Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxx (usnesení x. 1438) x x xxxxxxxxxx 183 xxxxxxxx hlasovalo pro xxxxx zákona 101 x xxxxx 78 xxxxxxxx (xxxxxxxxx x. 279). Xxxxxxxxx zákon xxx doručen x xxxxxxx xxxxxxxxxx 21. xxxxxxxx 2012, xxxxx xxx podepsal. Xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx 186 Sbírky xxxxxx xxx č. 494/2012 Sb. xxx 31.12.2012.
16. Xxxxxxx soud xxxxxxxxxx, xx xxxxx č. 494/2012 Sb., xxxxx je napadené xxxxxxxxxx součástí, xxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx předepsaným způsobem.

XXX.
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení
17. Základní otázkou x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx č. 494/2012 Sb. x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x Ústavou, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxxxxx 2012 xx xxxx xxxxxxxx (xx)xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx č. 494/2012 Sb. působí xxxxxxxxxxxx, xxx je xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx novelizace xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zákona x xxxxxxxxxxx.
18. Ústavní xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x čl. 2 xxxx. 1 Xxxxxx x ústavní xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxx lze xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx, v xxxxxx x způsoby, xxxxx xxxxxxx xxxxx (čl. 2 xxxx. 3 Ústavy). Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxx xx třeba xxx spíše xxxxxxxxx xx zákonnost legislativního xxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxxx legislativně-technických.
19. Xxxxx čl. 52 xxxx. 1 Xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, aby xxx xxxxxxxx. Podle xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxx Xxxxxx způsob xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Tímto zákonem xx smyslu čl. 52 xxxx. 2 Ústavy xx zákon č. 309/1999 Sb., x Xxxxxx xxxxxx x x Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx §3 xxxx. 1 xxxxxx o Xxxxxx zákonů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx. Xxxxx §3 xxxx. 2 tohoto zákona xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxx Xxxxxx xxxxxx, uvedený x xxxxx xxxxxxx, x xxxxx odstavce 3, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pozdější, xxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxx). Xxxxxxxx-xx xx naléhavý obecný xxxxx, lze xxxxxxxxx xxxxxxxx dřívější xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx vyhlášení. Uvedená xxxxxxxxxx Ústavy x zákona o Sbírce zákonů vylučují, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx.
20. Xxxxx č. 494/2012 Sb. byl xxxxxxxxxx x částce 186 Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx rozeslána xxx 31. prosince 2012. Xxxxxxxx tedy x xxxxx šesté (XXXXXXXX) čl. VI je xxxxxxx, xx tento xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. července 2012, xxx je xxxxx xxxxxx, xx účinnost xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x čl. 52 xxxx. 1 Xxxxxx x §3 xxxx. 3 zákona x Xxxxxx zákonů. Xxxxx xxxx xxxxx č. 494/2012 Sb. stanovil xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx, tedy působí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxx vyhlášen, xxxxxx xxx se xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx závazná pravidla xxxxxxx zpětně x xxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx pravidlem seznámit. Xxxxxx tak xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zajistit xxxxxxx možnost seznámit xx x xxxxxx xxxxxx normy (formální xxxxxxxxx). Neumožnění xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx vylučuje xxxxxxx xxxxxxxxx zásady xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxx zásady xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx postavena xxxxx xx předpokladu xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx práva xxx xxxxxx, tedy xxxx xxxxxx úprava xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx práva xx budoucna. Retroaktivní xxxxxxxxxx, xxxx. retroaktivní xxxxxx předpis xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxx xxxx ještě xxxxxx vůbec uloženy, x s jejich xxxxxxxxx spojuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 494/2012 Sb. x xxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2012 xxx vyhlášení xxxxxx zákona xx Xxxxxx xxxxxx xxx 31. xxxxxxxx 2012 xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, tedy xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jako xxxxx retroaktivita, xxx xxxxxx předpis xxxxxx x do doby xxxx xxxx platností.
21. Xxxxx republika xx xxxxx čl. 1 xxxx. 1 Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx na úctě x právům a xxxxxxxx člověka x xxxxxx. V xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx státě, xxxxx xx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxx stát, xxxxx připustit užití xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx některé x fundamentálních ústavních xxxxx [xxxx. xxxxx xx. xx. Xx. XX 19/98 xx xxx 3.2.1999 (N 19/13 XxXX 131; 38/1999 Sb.)]. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx patří zejména xxxxxxx xxxxxx jistoty, xxxx x xxxx xxxxxxxxx především xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx subjektů a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx státu x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx sankce x xxxxxxx, xx xxxxxx subjekt porušil xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx principům xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx, právní xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx právního xxxxx, xxxx. xxxx x xxx xxxxxxxxxxx [xxx xxxx. xxxxxx Ústavního xxxxx sp. zn. X. XX 287/04 xx dne 22.11.2004 (X 174/35 XxXX 331), xx. xx. X. XX 431/04 xx dne 22.2.2005 (X 31/36 SbNU 347), sp. xx. X. ÚS 420/09 xx dne 3.6.2009 (X 131/53 XxXX 647)]. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ochrany důvěry xxxxxx v xxxxx, xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx vytvořeno [srov. xxxxx Xxxxxxxxx soudu xx. xx. II. XX 296/01 xx xxx 26.11.2002 (X 145/28 XxXX 287)]. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zákonodárce xxx tvorbě xxxxx x xxxxx retroaktivity xxxxxxxx xxxxx, resp. xxxxxx retroaktivního xxxxxxx [xxxx. xxxxx xx. xx. XX. XX 215/94 ze dne 8.6.1995 (N 30/3 XxXX 227)]. Xxxxxx xxxxxx retroaktivity právních xxxxx zdůraznil xx xxx judikatuře xxx Xxxxxxx soud XXXX x nálezu sp. xx. Pl. XX 78/92 ze dne 10.12.1992 (xxxxx x. 15 Sbírky xxxxxxxx x nálezů Xxxxxxxxx xxxxx XXXX, Xxxxx: Xxxxx Praha, x. x., 2011, str. 92), xxx zdůraznil, xx xxxxxxxx právního xxxxx, právní xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uspořádání xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, resp. x zákoně x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
22. Otázkami xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx se touto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx sp. xx. Xx. XX 21/96 xx xxx 4.2.1997 (X 13/7 XxXX 87; 63/1997 Sb.), xxx xxxxx xxxxxxxx pravé x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterých xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx zabezpečit xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx interpretací, x xxx xxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx není xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xx xxx smí x xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xx závažných xxxxxx xxxx zákona, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx celku. X xxxx posuzované xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx stanovení xxxxxxxxx x xxxxxx č. 494/2012 Sb. xxxx xxxx platností xxxxxxxx, xxx tento xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zamýšlené xxxxxx, xxxx xxxxxxx přistoupit x xxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxx.
23. Zákaz xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xx xxxxx novodobých xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxx za xxxxxxxx princip trestního xxxxx. Znamená, xx xxx xx xxxxxxx, xxx pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxx (§1 xxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx nachází svůj xxxxx zejména v xxx. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x čl. 40 xxxx. 6 Xxxxxxx x xxxxxxx §2 xxxxxxxxx xxxxxxxx. Podle těchto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx posuzuje x xxxxx ukládá xxxxx xxxxxx účinného v xxxx, xxx xxx xxx xxxxxxx (zásada xxxxxxxxxx trestního práva-nullum xxxxxx sine lege, xxxxx poena sine xxxx). Xxx další xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx č. 494/2012 Sb. xxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x čl. 1 Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx [xxxxx xx. zn. Pl. XX 31/94 xx xxx 24.5.1995 (X 25/3 XxXX 175; 164/1995 Sb.)]. Xxxxxx (časová) xxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx o xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx x xxxxxxx čl. 40 xxxx. 6 xxxx druhé Xxxxxxx či §2 xxxx. 1 xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nichž xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. To ale xxxx případ, který xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, kdy x xxxxxx č. 494/2012 Sb. xxxxxxxxx xxxxxxxx předchází xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zákona, x nikoli x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx č. 494/2012 Sb. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x jejichž xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Ústavní xxxx xx xx xxxxx, xx obecné soudy xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx zákonodárce xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Obecné xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx postupovaly xxx, xxxx by xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx příslušného xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xx. xx. 4 Xxx 5/2007 xx xxx 28.11.2008). Xxxxx xxxxxx Ústavní soud xxxxx xxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x speciální xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx zákonodárce xxxxxxxx xx xxxxxxx trestní, x níž xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx čl. 40 odst. 6 Xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx případě tedy Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xx specifikum xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxx možný ústavně xxxxxxxxx výklad.
24. Xxx posuzování ústavní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 494/2012 Sb. xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx a x xxxx xx xx xxxx vyjádření žádná x komor Parlamentu xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xx odpovědnosti Xxxxxxxxxx x jím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx zajistil xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, x xx xxx xx xxxxxxx xxxxx, xxx xx stránce legislativně-technické. Xxx konstatoval Xxxxxxx xxxx x nálezu xx. xx. Xx. XX 23/04 xx xxx 14.7.2005 (N 137/38 SbNU 9; 331/2005 Sb.), úkolem Xxxxxxxxx xxxxx xxxx interpretovat xxxxxxxx hlasování a xxxxxxxx legislativní xxxxxxxx, xxxx úkolem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx. Podpis xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podpis xxxxxxxxxxxxxxx xxxx má proto xxxxx xxxxxxxxxx, nýbrž x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx funkci. Xxxx xxxxxx xx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (zpravodajové, xxxxxxxxxxx) x aparátu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx kladenými na xxxxx x podmínkách xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státu (xxxxxxxx, xxxxxxx, přehlednost, xxxxxxxxxxxxxx, jednoznačnost, nerozpornost, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x respektování xxxxxx zpětné xxxxxxxxx).
VIII.
Závěr
25. Xxx xxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx části xxxxx (XXXXXXXX) čl. VI zákona x. 494/2012 Sb., xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxx, xxxxx předchází x xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx x rozporu xxxxx x ustanovením §3 xxxx. 3 xxxxxx x Sbírce xxxxxx x čl. 52 xxxx. 2 Xxxxxx, xxxxx xx xxxxx x Sbírce zákonů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ale xx x rozporu x x xxxxxxx xxxxxxxxxx principy xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x právní xxxxxxx (čl. 1 xxxx. 1 Ústavy). Stanovení xxxxxxxxx právního předpisu xxxx xxxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx způsobuje zpětnou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 494/2012 Sb. x xxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx návrhu xxxxxxx x ustanovení xxxxx xxxxx (XXXXXXXX) xxxxxx č. 494/2012 Sb. xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §70 xxxx. 1 xxxxxx x. 182/1993 Sb., x Ústavním soudu, xx xxxxx xxxxxx x. 48/2002 Xx., x to xxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx §3 odst. 3 xxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx stanovena xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx předpisy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxx.
Předseda Xxxxxxxxx xxxxx:
JUDr. Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 22/2014 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 7.2.2014.
Xx dni xxxxxxxx právní předpis xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.