Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 07.02.2014.


Nález ÚS ze dne 12.11.2013 sp. zn. Pl. ÚS 22/13 ve věci návrhu na zrušení části šesté zákona č. 494/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 200/90 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a některé další zákony
22/2014 Sb.
Odůvodnění I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
22
XXXXX
Xxxxxxxxx xxxxx
Jménem xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx. xx. Pl. XX 22/13 dne 12. listopadu 2013 x plénu ve xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Kůrka, Xxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Pavel Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Kateřina Xxxxxxxxx, Xxxxxx Tomková x Michaela Židlická (xxxxxx xxxxxxxxx) x xxxxxx Okresního xxxxx x Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx (XXXXXXXX) čl. VI zákona x. 494/2012 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 306/2009 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx,
xxxxx:
Xxxx xxxxx zákona č. 494/2012 Sb., kterým xx xxxx xxxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 306/2009 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx
X.
Xxxxxxxx věci x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
1. Xxxxxxx xxxx v Liberci xxxxxx x Ústavního xxxxx návrh xx xxxxxxx části xxxxx (XXXXXXXX) čl. VI xxxxxx x. 494/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 40/2009 Sb., xxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxx x. 306/2009 Sb., x xxxxxxx další xxxxxx. Uvedl, xx x Okresního xxxxx x Liberci xxx xxx xx. zn. 4 T 251/2012 xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx M. X. xxx xxxxxx maření xxxxxx úředního xxxxxxxxxx x vykázání podle §337 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxx xxx xxx "tr. z."), xxxxx xx xxx xxxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Liberci x. x. 1 T 197/2009-128 xx xxx 28.3.2012, xxxx nabyl xxxxxx xxxx dne 17.7.2012, xx spojení x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx Xxxxx - xxxxxxx x Liberci x. x. 55 Xx 323/2012-140 xx xxx 17.7.2012 xxxxxxxx xxx xxxxxxx čin xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §213 xxxx. 1 trestního zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 8 xxxxxx xx zařazením xx xxxxxxx x xxxxxxxx x dne 10.10.2012 xxxxxx převzal xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xxx xxx xxxxxx xx xxxxx deseti xxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx nereagoval xx xx 27.11.2012, xxx xxx xxxxx xx xxxxxx trestu.
2. Xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xx potrestání podle §337 xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. vychází ze xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem č. 494/2012 Sb. Xxxxxxx č. 494/2012 Sb. byl xxxxxxx V xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx §337 xxxx. 1 tak, xx "xx xx xxxxxxx x) vkládá xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx: x) porušuje xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx,'. Xxxxxxxxx xxxxxxx x) až i) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x)." X xxxxx xxxxx (XXXXXXXX) čl. VI xxxxx č. 494/2012 Xx. stanovil, xx "Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2012.", ve Xxxxxx xxxxxx však xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 186 xxx xxxxxx 494/2012 Sb., xxxxx xxxx xxxxxxxxx dne 31. xxxxxxxx 2012.
3. V xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxx xxx podán xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx §337 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 494/2012 Sb., protože xxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xx 21.10.2012 do 27.11.2012, tedy xx xxxxxxxxxxx účinnosti zákona č. 494/2012 Sb. xx 1. xxxxxxxx 2012, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx 31.12.2012. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákoníku xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx č. 494/2012 Sb. by xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx §337 xxxx. 1 xxxx. x) xx. z. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předmětné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx č. 494/2012 Sb. x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx tak, xxxx xxxxx toto xxxxxxxxxx o účinnosti xxxxx č. 494/2012 Sb. xxxxxxxxxxx, x aplikovat xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx soud x Liberci tedy xxxxxx xxx dalšího xxxxxxxxx xxxxxxx zákoník xx xxxxx xxxx xxxxxxx provedenou zákonem č. 494/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výslovné xxxxxxxxxx x své účinnosti, xxxxx xxxxx skutku xxxxxxxxx. Současně však xxxxxxxxxx, že zákon č. 494/2012 Sb. byl xxxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, brání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákoníku, xx xxxxx zákona č. 494/2012 Sb.
4. Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xxx xxxxxxx, xx v xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx rozhodování x xxxx x xxxxxx aplikovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestního xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxx xxxxxx č. 494/2012 Sb., xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. července 2012, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxx 31.12.2012. Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx č. 494/2012 Sb. x čl. 2 xxxx. 4 Xxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx jen "Ústava"), čl. 52 xxxx. 1 Xxxxxx x čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx (dále xxx "Listina") xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
XX.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
5. Předseda xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx s xxxxxxxxxxxx x relevantní judikatuře Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx sp. xx. 4 Xxx 5/2007) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.
6. Předsedkyně Poslanecké xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx procesu x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx schválen xxxxxxxxx xxxxxxxx poslanců Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx jeho xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx projednala x xxxxxxxxx xxxxx 105 xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx 101 xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 21.12.2012 x xxxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx v xxxxxx 186 pod číslem 494/2012 Sb. Xxxxxxxxx zákon xxx vyhlášen (xxxxx xxxxxxxxx) dne 31. xxxxxxxx 2012 a xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx k 1. xxxxxxxx 2012. Xxxxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stav xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x tím, xx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxx xx Xxxxxxxx xxxxx, xxx x souvislosti x xxxxxxx Okresního xxxxx x Liberci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
7. Xxxxxxxx Xxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx průběh xxxxxxxxxxxxxx procesu. Xxxxx, xx Senát xxxxxxxxx xxxxxxxxx návrh zákona x mezích Ústavou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx zákona zamítl xxx 25. xxxxx 2012, přičemž senátní xxxxxxxxxxxx zákona vyznívalo xxxxxxxx x neprospěch xxxxxx xx ukládání xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx řízení. Senátní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx návrhu xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona x Senát xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pravé xxxxxxxxxxxxx účinků každé xxxxxx úpravy. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxxx podáním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxx soudu.
8. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx sp. xx. 4 Ans 5/2007), xx stanoví-li xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx takové xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neaplikovatelné, x xxxxx xx třeba x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xx xxxxxxxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx práv xxxxxxxxx, xx mezi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zásada xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx státu xx xxxxxxxxx xxxxxxx předvídatelnosti xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxx. Princip xxxxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxx xxxxxxxx atribut xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxxxx §3 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 309/1999 Sb., x Xxxxxx xxxxxx x o Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, (xxxx xxxx xxx "xxxxx x Sbírce zákonů") xxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx formou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx působil xxxxxxxxx xxxxxx dříve, xxx xxx vyhlášen. Xxxxxxx tedy xxxxx xxxxxx retroaktivně, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxxxxxxxx, a to xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (čl. 2 xxxx. 4 Ústavy x čl. 2 odst. 3 Xxxxxxx). Ještě xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vyznívá xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx případu při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X poukazem xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. X xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx zpětné účinnosti xxxxxx xxxxx např. xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx hlasování xxxx xxxx nedostatečná xxxxxxx xxxxxxx). X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx popředí xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právních xxxx, xx nichž xxxxxx xxxx, a xxxxxxxxxx xxxx xxxxx občanů x něm, spočívá. Xxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxx potřebné xxxxxxxx zákonodárných sborů, xxxxx však dosíci xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti [xxxxx xx. zn. Xx. XX 5/02 xx xxx 2.10.2002 (X 117/28 XxXX 25; 476/2002 Sb.)]. Xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx Parlamentu (xxxx xxxxx) x xxx xxxxxxxxxxx pravidlech, aby xxxxxxxx přijetí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xx xxxxxxx xxxxx, xxx po xxxxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx. Na základě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx shrnuje, xx Xxxxxxxxx (xxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxxxx) přijal xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx působností, přičemž xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx protiústavního xxxxxxxx xxxxxxxx (či xxxx xxxxx), x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx "xxxxx" xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, xx xx právě Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxx práva x xxxxxxx x xxxxxx nečinný, xxxx-xx xxxxx nebo jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zrušeny xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx [xxxxx xx. xx. X. ÚS 1696/09 xx dne 8.2.2011 (X 13/60 SbNU 127)]. Xxx rámec xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ochránce xxxx xxxxxx vyjádření x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxx xx xxxx věcnou xxxxxxx.
III.
Xxxxxxxx xx ústního jednání
9. Xxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxx, že xxxx třeba xx xxxx konat xxxxx xxxxxxx, neboť xx xx xxxxxxxxxx další, xxxx. xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxx se x ní xxxxxxxx x xxxxxxxxx úkonů xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx §44 xxxxxx x. 182/1993 Sb., o Xxxxxxxx soudu, (s xxxxxxxxxxxx v této xxxxxxxxxxx - xx xxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx č. 404/2012 Sb., xxxxxxx xx 1.1.2013) xx xxx xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx účastníků, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xx věci xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx jednání.
XX.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
10. Formálně xxxxxxxx xxxxx byl xxxxx Okresním soudem x Xxxxxxx xxxxx čl. 95 xxxx. 2 Xxxxxx a §64 xxxx. 3 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Ústavním soudu, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X projednání xxxxxx je Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx se x xxxxx xxxxxxxxx.
11. Xxxxxxx xxxx byl xxxxx xxxxxxx vzít x xxxxx, xxx xx v xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (x xxxxxxxx xxx xxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx či xxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxx xxxxxx právní xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx existenci; xx získává xx xxxx součást xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; Xxxxxxxxx xxxxx by proto xxx být postoupen x xxxxxxxxx novelizovaný xxxxxx xxxxxxx [xxxx. xxxx. xxxxxxxx xx. xx. Xx. ÚS 25/2000 xx dne 15.8.2000 (X 27/19 XxXX 271), xxxxxxxx xxx na http://nalus.usoud.cz ].
12. Xxxxxxx xxxx neznamená, xx xxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxx zákona xx xxxx xxxxx (jako xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx) by xxxxxx být Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx ústavnosti xxxxxxxxx přijetí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx [xxxx. xxxx. xxxxx xx. xx. Xx. XX 77/06 xx xxx 15.2.2007 (N 30/44 XxXX 349; 37/2007 Sb.)], xxxx je xx xxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxx přechodná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx [xxxx. xxxx. xxxxx sp. xx. Xx. XX 6/13 xx xxx 2.4.2013 (112/2013 Sb.), xxxxxxxx xxx xx xxxx://xxxxx.xxxxx.xx ]. Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx představuje xxxx xxxxxxx, jež xxxxxxx x v xxxxxxxxxxxx xxxx, v xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx novely xxxxxx, neboť xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x jen xxxx xxxx součást x xxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xx tohoto stavu x x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x účinnosti xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práv, xxxxxxx Xxxxxxx soud xxxxxx derogační xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k přezkumu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
X.
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
13. Návrh na xxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx xxxxxx č. 494/2012 Sb. xxxxx Okresní soud x Xxxxxxx xxxxx čl. 95 xxxx. 2 Xxxxxx x §64 xxxx. 3 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxx vedeným xxx xx. xx. 4 T 251/2012 xx xxxxx xxxxxxx xxxx. Tím xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
VI.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx procesu
14. Xxxxxxx soud x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §68 xxxx. 2 xxxxxx x. 182/1993 Xx., o Ústavním xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 48/2002 Sb., je x řízení x xxxxxxxx norem povinen xxxxxxxx, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx x mezích Ústavou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx předepsaným xxxxxxxx.
15. Ze xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 494/2012 Sb. v xxxxxxxxx č. 103 (xxxxxxxx x. 1090) xx xxxxxx xxxxx xx xxx 36. xxxxxx dne 21. xxxxxx 2012; x xxxxxxxxxx 179 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx návrh xxxxxx 94 a xxxxx 77 xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx sněmovna xxxxxxxxxx xxx 2. dubna 2012 návrh xxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx 21. xxxxxx dne 25. xxxxx 2012 xxxxxxxxx x usnesením x. 582 zamítnul. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovna na 40. xxxxxx dne 5. xxxxxx 2012, xxxx xxxxxxxxxx setrvala xx svém xxxxxx xxxxxx; x přítomných 192 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx 105, xxxxx 63 (xxxxxxxxx č. 13). Xxxxxxxxx republiky zákon xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx prezidentem xxx 19. xxxxxxxx 2012 xx 49. xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny projednala, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx zákona (xxxxxxxx x. 1438) x x xxxxxxxxxx 183 xxxxxxxx hlasovalo xxx xxxxx xxxxxx 101 x xxxxx 78 xxxxxxxx (xxxxxxxxx x. 279). Xxxxxxxxx zákon xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 21. xxxxxxxx 2012, xxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxx 186 Sbírky xxxxxx xxx č. 494/2012 Sb. xxx 31.12.2012.
16. Xxxxxxx xxxx konstatuje, xx xxxxx č. 494/2012 Sb., xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx a xxxxx x mezích ústavně xxxxxxxxx kompetence a xxxxxxx předepsaným způsobem.

XXX.
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení
17. Xxxxxxxx otázkou x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx č. 494/2012 Sb. x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x Ústavou, x xxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxxxxx 2012 xx xxxx xxxxxxxx (xx)xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 494/2012 Sb. působí xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákoníku x zákona x xxxxxxxxxxx.
18. Ústavní xxxx při xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x čl. 2 xxxx. 1 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxx lze xxxxxxxxxx jen v xxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx (čl. 2 xxxx. 3 Ústavy). Xxxxxxx ústavní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx státní xxxx xx xxxxx xxx spíše vztáhnout xx xxxxxxxxx legislativního xxxxxxx, x to xxxxxx požadavků xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx.
19. Xxxxx čl. 52 xxxx. 1 Xxxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxx třeba, xxx xxx vyhlášen. Xxxxx xxxxxxxx 2 tohoto xxxxxx Xxxxxx způsob xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Tímto xxxxxxx xx smyslu čl. 52 xxxx. 2 Xxxxxx xx xxxxx č. 309/1999 Sb., x Xxxxxx zákonů x x Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx §3 odst. 1 zákona x Xxxxxx zákonů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx platnosti xxxx jejich xxxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů. Xxxxx §3 odst. 2 tohoto zákona xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu den xxxxxxxxx příslušné xxxxxx Xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxx záhlaví, x podle xxxxxxxx 3, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pozdější, xxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxx patnáctým xxxx xx xxxxxxxxx (obecná xxxxxxx legis). Xxxxxxxx-xx xx naléhavý xxxxxx xxxxx, xxx výjimečně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx Ústavy a zákona o Sbírce zákonů xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zamýšlené účinky xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx.
20. Xxxxx č. 494/2012 Sb. xxx publikován x částce 186 Xxxxxx zákonů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx 31. prosince 2012. Xxxxxxxx tedy x xxxxx šesté (XXXXXXXX) čl. VI je uvedeno, xx xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxxxxx 2012, xxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx s čl. 52 xxxx. 1 Xxxxxx a §3 xxxx. 3 xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx zákon č. 494/2012 Sb. stanovil xxxxxx xxx účinnosti xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxx vyhlášen, xxxxxx tak se xxxxxxx účinností. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx platnosti x xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxxx pravidla xxxxxxx xxxxxx x xxxx, kdy xxxxx xxxxx publikován x xxxxxxxx právní xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx tak xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zajistit xxxxxxx xxxxxxx seznámit xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxxxxxx seznámit xx s právní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ignorantia xxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx neomlouvá, xxxxx xxxx xxxxxx zásada xx xxxxxxxxx xxxxx xx předpokladu formální xxxxxxxxx. X xxx xxxxxxx i xxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, upravuje xxxxxxx xxxxxxxx práva xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. retroaktivní xxxxxx xxxxxxx tedy xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxx povinností, xxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nepříznivé xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákona č. 494/2012 Sb. x xxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2012 xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx Xxxxxx zákonů dne 31. xxxxxxxx 2012 xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx působí xxxxxxxxxxxx, tedy xxxxxxxxxxx xxxx označovaný xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx předpis xxxxxx x xx doby xxxx svou xxxxxxxxx.
21. Xxxxx xxxxxxxxx xx podle čl. 1 xxxx. 1 Ústavy xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx x právům a xxxxxxxx člověka a xxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx některé x fundamentálních xxxxxxxxx xxxxx [xxxx. xxxxx xx. zn. Pl. XX 19/98 ze xxx 3.2.1999 (X 19/13 XxXX 131; 38/1999 Sb.)]. K xxxxxxxxxx xxxxxx materiálního xxxxxxxx xxxxx xxxxx zejména xxxxxxx xxxxxx jistoty, xxxx x sobě xxxxxxxxx především efektivní xxxxxxx xxxx všech xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx státu x jeho xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx sankce x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx respekt k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx, právní xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státu, xxxx. jsou x xxx xxxxxxxxxxx [xxx xxxx. nálezy Xxxxxxxxx xxxxx xx. zn. X. XX 287/04 xx dne 22.11.2004 (X 174/35 XxXX 331), xx. xx. X. XX 431/04 xx xxx 22.2.2005 (X 31/36 XxXX 347), sp. xx. X. XX 420/09 xx dne 3.6.2009 (X 131/53 XxXX 647)]. X xxxxxxx xxxxxx jistoty xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx v právo, xxxx xxxxxx, xx xxxxx bude xxxxx xxxxxx, xxx něž xxxx xxxxxxxxx [srov. xxxxx Xxxxxxxxx soudu xx. zn. XX. XX 296/01 xx xxx 26.11.2002 (X 145/28 XxXX 287)]. Xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zákonodárce xxx xxxxxx práva x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, resp. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výkladu [xxxx. nález xx. xx. XX. XX 215/94 xx xxx 8.6.1995 (X 30/3 XxXX 227)]. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx právních xxxxx zdůraznil ve xxx judikatuře xxx Xxxxxxx xxxx XXXX x xxxxxx xx. xx. Pl. XX 78/92 xx xxx 10.12.1992 (xxxxx č. 15 Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx XXXX, Xxxxx: Xxxxx Praha, a. x., 2011, str. 92), kdy zdůraznil, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx možno xxxxxxx z požadavku xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxx. x xxxxxx x xxxxx vyloučit xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákona.
22. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx soud xxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxx. Snad xxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xx. xx. Xx. XX 21/96 xx xxx 4.2.1997 (X 13/7 XxXX 87; 63/1997 Sb.), xxx xxxxx xxxxxxxx pravé x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx je xxxxx rozlišovat xxxxxxx, xx xxxxxxx lze xxxxxx ustanovení právního xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxx konformní interpretací, x kdy xxx xxxxxx nelze a xx nutno xxxxxxxxxx x xxxx zrušení. Xxxx xxxxxx není xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xx od xxx xxx x xxxx odchýlit x xxxxxxx, xxx to xxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x principů, xxx mají xxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X nyní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx stanovení xxxxxxxxx x xxxxxx č. 494/2012 Sb. xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxx xxxxxxx vůbec xxxxxxx xxxxxxxxx účinky, xxxx možnost přistoupit x výkladu, jenž xx xxx ústavně xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx.
23. Zákaz xxxxxx účinnosti xxxxxxxxx xxxxx xx uznáván xx xxxxx novodobých xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxx za xxxxxxxx princip trestního xxxxx. Xxxxxxx, že xxx xx trestný, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stanovena xxxxx, xxx byl xxxxxxx (§1 xxxxxxxxx xxxxxxxx). Tento zákaz x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx zejména x xxx. časové působnosti xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x čl. 40 odst. 6 Xxxxxxx x xxxxxxx §2 trestního xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se trestnost xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxx xxx xxxxxxx (zásada xxxxxxxxxx trestního xxxxx-xxxxxx xxxxxx xxxx lege, xxxxx xxxxx sine xxxx). Xxx další xxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxxxx zákon č. 494/2012 Sb. xxxxxx novelizuje, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x čl. 1 Xxxxxx x principu xxxxxx xxxxxxx [xxxxx xx. xx. Xx. XX 31/94 xx xxx 24.5.1995 (N 25/3 XxXX 175; 164/1995 Sb.)]. Zpětná (časová) xxxxxxxx zákona není xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx právní xxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx tomu x xxxxxxx čl. 40 xxxx. 6 xxxx xxxxx Xxxxxxx xx §2 xxxx. 1 věty xx xxxxxxxxxx trestního xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx je xx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. To xxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx možno xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx návrh, xxx x xxxxxx č. 494/2012 Sb. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x jeho ustanovení xx xxxx zpětně xxxxxxxx xx xxxxxx, x nikoli x xxxxxxx porovnání dvou xx xxxx postupně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úprav. Xxxxx č. 494/2012 Sb. stanoví xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx podmínky, x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx před xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx soud xx je vědom, xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx postupovaly xxx, xxxx xx ustanovení x xxxxxx účinnosti x textu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx absentovalo (xxxx. xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. 4 Xxx 5/2007 ze xxx 28.11.2008). Tento xxxxxx Xxxxxxx soud xxxxx xxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxx. X posuzovaném xxxxxxx xx xxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx zákonodárce xxxxxxxx xx xxxxxxx trestní, x xxx xxxxx xxxxxxxxx ústavní zásada, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx čl. 40 odst. 6 Xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxx soud xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestnosti xxxx xxxxx v xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výklad.
24. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 494/2012 Sb. xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xx nepodstatné důvody, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx procesu x Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx Parlamentu xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx Parlamentu x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx zajistil xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx po xxxxxxx věcné, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx. Xxx konstatoval Xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx. zn. Pl. XX 23/04 xx xxx 14.7.2005 (X 137/38 XxXX 9; 331/2005 Sb.), xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hlasování x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx úkolem xx xxxxxx ústavního xxxxx xx vztahu x xxxxxxx xxxxxxxxxx ve Xxxxxx zákonů. Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x identifikační a xxxxxxxxxxx xxxxxx. Jeho xxxxxx je x xxxxxx dalších xxxxxx xxxxxxxx (zpravodajové, xxxxxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx byl formulován x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státu (xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x stylistická xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx).
XXXX.
Xxxxx
25. Xxx tedy xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (XXXXXXXX) čl. VI zákona x. 494/2012 Xx., xxxxx stanoví účinnost xxxxxx na den, xxxxx xxxxxxxxx x xxx roku xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx x rozporu xxxxx x xxxxxxxxxxx §3 xxxx. 3 xxxxxx x Sbírce xxxxxx x čl. 52 xxxx. 2 Ústavy, xxxxx xx zákon x Sbírce xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx v rozporu x x ústavně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx (čl. 1 odst. 1 Ústavy). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx předcházejícím xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 494/2012 Sb. a xxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx absolutně xxxxxxxxxxxxxxx. X těchto xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx šesté (XXXXXXXX) xxxxxx č. 494/2012 Sb. xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §70 xxxx. 1 zákona x. 182/1993 Xx., x Ústavním soudu, xx xxxxx xxxxxx x. 48/2002 Xx., x to xxxx xxxxxxxxx nálezu xx Xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §3 xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxxxx o Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxxxxxxx dnem xx xxxxxxxxx.
Předseda Xxxxxxxxx xxxxx:
JUDr. Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 22/2014 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 7.2.2014.
Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.