Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nález ÚS ze dne 12.11.2013 sp. zn. Pl. ÚS 22/13 ve věci návrhu na zrušení části šesté zákona č. 494/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 200/90 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a některé další zákony
22/2014 Sb.
12.11.2013
07.02.2014
07.02.2014
nález
nález Ústavního soudu
Soudnictví (nálezy)