Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32023D1685 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2023/1685 ze dne 8. října 2014 o podpisu jménem Unie a jejích členských států a o prozatímním provádění Protokolu o přistoupení k Rámcové dohodě o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Indonéskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii R P
32023D1684 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2023/1684 ze dne 31. srpna 2023 o některých dočasných mimořádných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Itálii R P
32023D1683 ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2023/1683ze dne 26. července 2022 o opatření SA.26494 2012/C (ex 2012/NN), které Francie zavedla ve prospěch správce letiště La Rochelle a některých leteckých společností provozujících lety na tomto letišti R P
32023R1682 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1682 ze dne 29. června 2023 o obnovení povolení sodné soli dimethylglycinu jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení: Taminco BV) a o zrušení prováděcího nařízení (EU) č. 371/2011 R P
32023R1672 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1672 ze dne 30. srpna 2023, kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 30. června 2023 do 29. září 2023 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu R P
32023R1668 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2023/1668 ze dne 25. května 2023, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2034, pokud jde o regulační technické normy upřesňující měření rizik nebo prvků rizik, která nejsou kryta nebo dostatečně kryta kapitálovými požadavky stanovenými v části třetí a čtvrté nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033, a orientační kvalitativní měřítka výše dodatečného kapitálu R P
32023R1667 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1667 ze dne 8. srpna 2023, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/90/EU, pokud jde o požadavky na návrh, zhotovení a funkčnost a zkušební normy pro lodní výstroj, a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2022/1157 R P
32023R1663 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1663 ze dne 21. srpna 2023, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu „Asparago di Cantello“ (CHZO) R P
32023D1662 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2023/1662 ze dne 16. srpna 2023 o žádosti o registraci evropské občanské iniciativy s názvem „Zachování a rozvoj ukrajinské kultury, vzdělávání, jazyka a tradic ve státech EU“ podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/788 R P
32023R1661 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1661 ze dne 24. srpna 2023 o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2023 z důvodu nadměrného rybolovu v předchozích letech R P
32023R1660 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1660 ze dne 21. srpna 2023, kterým se stanoví ukončení rybolovu rejnoka vlnitého ve vodách Unie oblasti 8 plavidly plujícími pod vlajkou Španělska R P
32023R1659 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1659 ze dne 21. srpna 2023, kterým se stanoví ukončení rybolovu marlína modrého v Atlantském oceánu plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska R P
32023R1658 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1658 ze dne 21. srpna 2023, kterým se stanoví ukončení rybolovu rejnoka vlnitého ve vodách Unie oblasti 9 plavidly plujícími pod vlajkou Španělska R P
32023R1657 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1657 ze dne 21. srpna 2023, kterým se stanoví ukončení rybolovu tresky obecné ve vodách Norska oblastí 1 a 2 plavidly plujícími pod vlajkou Španělska R P
32023R1656 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2023/1656 ze dne 16. června 2023, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012, pokud jde o zařazení pesticidů a průmyslových chemických látek na seznam R P
32023R1609 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2023/1609 ze dne 1. června 2023, kterým se opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/118, kterým se zavádějí opatření pro zachování rybolovných zdrojů za účelem ochrany mořského prostředí v Severním moři R P
32023R1606 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2023/1606 ze dne 30. května 2023, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/33, pokud jde o některá ustanovení o chráněných označeních původu a chráněných zeměpisných označeních pro víno a o uvádění povinných údajů u výrobků z révy vinné a pokud jde o zvláštní pravidla pro uvádění a označování složek výrobků z révy vinné, a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273, pokud jde o certifikaci dovážených vinařských výrobků R P
32023R1605 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2023/1605 ze dne 22. května 2023, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, pokud jde o stanovení konečných bodů výrobního řetězce pro některá organická hnojiva a pomocné půdní látky R P
32023R1579 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1579 ze dne 31. července 2023, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2379, pokud jde o statistiku cen v zemědělství R P
32023R1578 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2023/1578 ze dne 20. dubna 2023, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy upřesňující požadavky na interní metodiku nebo externí zdroje používané v interních modelech rizika selhání k odhadování pravděpodobností selhání a ztrátovosti ze selhání R P