Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32019R0129 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/129 ze dne 16. ledna 2019 o změně nařízení (EU) č. 168/2013, pokud jde o používání úrovně Euro 5 u schvalování typu dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek R P
32018R0986 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/986 ze dne 3. dubna 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/504, pokud jde o úpravu administrativních požadavků na schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem s těmito vozidly ve vztahu k mezním hodnotám emisí etapy V (Text s významem pro EHP) R P
32018R0985 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/985 ze dne 12. února 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o požadavky na environmentální výkonnost a výkonnost pohonné jednotky u zemědělských a lesnických vozidel a jejich motorů, a zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/96 (Text s významem pro EHP) R P
32018R0830 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/830 ze dne 9. března 2018, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014, pokud jde o úpravu požadavků na konstrukci a obecných požadavků v souvislosti se schvalováním zemědělských a lesnických vozidel R P
32018R0829 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/829 ze dne 15. února 2018, kterým se mění a opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/208, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o požadavky na funkční bezpečnost vozidel pro účely schvalování zemědělských a lesnických vozidel (Text s významem pro EHP) R P
32018R0828 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/828 ze dne 15. února 2018, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/68, pokud jde o požadavky týkající se protiblokovacích brzdových systémů, vysokotlakých zásobníků energie a hydraulických spojení jednohadicového typu (Text s významem pro EHP) R P
32018R0128 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/128 ze dne 25. ledna 2018, kterým se opravují některá jazyková znění prováděcího nařízení (EU) 2015/504, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o administrativní požadavky na schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem s těmito vozidly (Text s významem pro EHP) R P
32015R0504 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/504 ze dne 11. března 2015, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o administrativní požadavky na schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem s těmito vozidly (Text s významem pro EHP) R P
32015R0208 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/208 ze dne 8. prosince 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o požadavky na funkční bezpečnost vozidel pro účely schvalování zemědělských a lesnických vozidel (Text s významem pro EHP) R P
32015R0096 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/96 ze dne 1. října 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o požadavky na environmentální výkonnost a výkonnost pohonné jednotky u zemědělských a lesnických vozidel (Text s významem pro EHP) R P
32015R0068 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/68 ze dne 15. října 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o požadavky na brzdění vozidel pro účely schvalování zemědělských a lesnických vozidel (Text s významem pro EHP) R P
32014R1322 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1322/2014 ze dne 19. září 2014, kterým se doplňuje a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o požadavky na konstrukci a obecné požadavky v souvislosti se schvalováním zemědělských a lesnických vozidel (Text s významem pro EHP) R P
32014L0044 SMĚRNICE KOMISE 2014/44/EU ze dne 18. března 2014, kterou se mění přílohy I, II a III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/37/ES o schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů, jejich přípojných vozidel a výměnných tažených strojů, jakož i jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků (Text s významem pro EHP) R P
32014L0043 SMĚRNICE KOMISE 2014/43/EU ze dne 18. března 2014, kterou se mění příloha I, II a III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/25/ES o opatřeních proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic z motorů používaných k pohonu zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro EHP) R P
32013R0167 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly (Text s významem pro EHP) R P
32013L0008 SMĚRNICE KOMISE 2013/8/EU ze dne 26. února 2013, kterou se za účelem přizpůsobení technickým ustanovením mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/144/ES o určitých konstrukčních částech a vlastnostech kolových zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro EHP) R P
32012L0024 SMĚRNICE KOMISE 2012/24/EU ze dne 8. října 2012, kterou se za účelem přizpůsobení jejích technických ustanovení mění směrnice Rady 86/297/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vývodových hřídelů traktorů a jejich ochrany (Text s významem pro EHP) R P
32011L0087 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/87/EU ze dne 16. listopadu 2011, kterou se mění směrnice 2000/25/ES, pokud jde o uplatňování etap mezních hodnot emisí na úzkorozchodné traktory (Text s významem pro EHP) R P
32011L0072 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/72/EU ze dne 14. září 2011, kterou se mění směrnice 2000/25/ES, pokud jde o ustanovení o traktorech uváděných na trh v rámci přechodného režimu (Text s významem pro EHP) R P
32011L0072R(01) Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/72/EU ze dne 14. září 2011, kterou se mění směrnice 2000/25/ES, pokud jde o ustanovení o traktorech uváděných na trh v rámci přechodného režimu ( Úřední věstník Evropské unie L 246 ze dne 23. září 2011 ) R P