Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32020D2228 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/2228 ze dne 23. prosince 2020 o Evropském roku železnice (2021) R P
32013L0022 SMĚRNICE RADY 2013/22/EU ze dne 13. května 2013, kterou se v důsledku přistoupení Chorvatské republiky upravují některé směrnice v oblasti dopravní politiky R P
32009R0923 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 923/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1692/2006, kterým se zavádí druhý program „Marco Polo“ pro poskytování finanční pomoci Společenství za účelem zlepšení vlivu systému nákladní dopravy na životní prostředí („Marco Polo II“) (Text s významem pro EHP) R P
32009L0033 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/33/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel (Text s významem pro EHP) R P
32008R1100 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1100/2008 ze dne 22. října 2008 o odstranění kontrol na hranicích členských států v silniční a vnitrozemské vodní dopravě (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP) R P
32006R1692 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1692/2006 ze dne 24. října 2006, kterým se zavádí druhý program „Marco Polo“ pro poskytování finanční pomoci Společenství za účelem zlepšení vlivu systému nákladní dopravy na životní prostředí („Marco Polo II“) a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1382/2003 (Text s významem pro EHP) R P
32006R1107 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1107/2006 ze dne 5. července 2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě (Text s významem pro EHP) R P
32003R1382 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1382/2003 ze dne 22. července 2003 o poskytování finanční pomoci Společenství za účelem zlepšení vlivu systému nákladní dopravy na životní prostředí (Program Marco Polo) R P
31992R3912 Nařízení Rady (EHS) č. 3912/92 ze dne 17. prosince 1992 o kontrolách prováděných uvnitř Společenství v silniční a vnitrozemské vodní dopravě a týkajících se dopravních prostředků registrovaných nebo uváděných do provozu ve třetích zemích R P
31991R3356 Nařízení Rady (EHS) č. 3356/91 ze dne 7. listopadu 1991, kterým se mění nařízení (EHS) č. 4060/89 o odstranění kontrol na hranicích členských států v silniční a vnitrozemské vodní dopravě R P
31989R4060 Nařízení Rady (EHS) č. 4060/89 ze dne 21. prosince 1989 o odstranění kontrol na hranicích členských států v silniční a vnitrozemské vodní dopravě R P
31981R3020 Nařízení Rady (EHS) č. 3020/81 ze dne 19. října 1981, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3237/76 o prozatímním provádění technických příloh a prozatímním používání vzoru karnetu TIR Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží v rámci karnetů TIR (Úmluva TIR) ze dne 14. listopadu 1975, Ženeva R P
31978R2112 Nařízení Rady (EHS) č. 2112/78 ze dne 25. července 1978 o uzavření Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží v rámci karnetů TIR (Úmluva TIR) ze dne 14. listopadu 1975, Ženeva R P
31976R3237 Nařízení Rady (EHS) č. 3237/76 ze dne 21. prosince 1976 o prozatímním provádění technických příloh a prozatímním používání vzoru karnetu TIR Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží v rámci karnetů TIR (Úmluva TIR) ze dne 14. listopadu 1975, Ženeva R P