Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32019R1978 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1978 ze dne 26. listopadu 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 1238/95, pokud jde o poplatky, které je třeba zaplatit Odrůdovému úřadu Společenství R P
32015R2206 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2206 ze dne 30. listopadu 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1238/95, pokud jde o poplatky, které je třeba zaplatit Odrůdovému úřadu Společenství R P
32014R1294 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1294/2014 ze dne 4. prosince 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 1238/95, pokud jde o výši poplatku za žádost a zkušebního poplatku, které je třeba zaplatit Odrůdovému úřadu Společenství R P
32009R0874 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 874/2009 ze dne 17. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2100/94, pokud jde o řízení před Odrůdovým úřadem Společenství (přepracovanání) R P
32008R0572 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 572/2008 ze dne 19. června 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1238/95, pokud jde o výši ročního poplatku a poplatků za technické zkoušení, které je třeba zaplatit Odrůdovému úřadu Společenství, a způsob platby R P
32008R0355 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 355/2008 ze dne 21. dubna 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1239/95, pokud jde o používání elektronických komunikačních prostředků při řízeních před Odrůdovým úřadem Společenství (Text s významem pro EHP) R P
32005R2039 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2039/2005 ze dne 14. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1238/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2100/94, pokud jde o poplatky, které je třeba zaplatit Odrůdovému úřadu Společenství R P
32005R1177 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1177/2005 ze dne 20. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1238/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2100/94, pokud jde o poplatky, které je třeba zaplatit Odrůdovému úřadu Společenství R P
32005R1002 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1002/2005 ze dne 30. června 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1239/95, pokud jde o udělování nucených licencí a o pravidla pro nahlížení do dokumentů Odrůdového úřadu Společenství a přístup k nim ze strany veřejnosti R P
32004R0873 Nařízení Rady (ES) č. 873/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2100/94 o odrůdových právech Společenství R P
32003R1650 Nařízení Rady (ES) č. 1650/2003 ze dne 18. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2100/94 o odrůdových právech Společenství R P
32002R2181 Nařízení Komise (ES) č. 2181/2002 ze dne 6. prosince 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1239/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2100/94, pokud jde o řízení před Odrůdovým úřadem Společenství R P
31998R2605 Nařízení Komise (ES) č. 2605/98 ze dne 3. prosince 1998, kterým se mění nařízení (ES) č. 1768/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro odchylku podle čl. 14 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 2100/94 o odrůdových právech Společenství R P
31996R2470 Nařízení Rady (ES) č. 2470/96 ze dne 17. prosince 1996, kterým se pro brambory prodlužuje doba platnosti odrůdového práva Společenství R P
31995R2506 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2506/95 ze dne 25. října 1995, kterým se mění nařízení (ES) č. 2100/94 o odrůdových právech Společenství R P
31995R1768 Nařízení Komise (ES) č. 1768/95 ze dne 24. července 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro odchylku podle čl. 14 odst. 3 nařízení (ES) č. 2100/94 o odrůdových právech Společenství R P
31994R2100 Nařízení Rady (ES) č. 2100/94 ze dne 27. července 1994 o odrůdových právech Společenství R P