Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo vyhlášky Název vyhlášky Akce
2/2021 (Vyhláška města Plzeň) NAŘÍZENÍ Č. 2/2021, o změně nařízení statutárního města Plzně č. 10/2013 o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy R P
1/2021 (Vyhláška města Plzeň) Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, kterou se ruší obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně č. 10/2019, o místním poplatku z pobytu R P
5/2020 (Vyhláška města Plzeň) Obecně závazná vyhláška č. 5/2020 o změně vyhlášky statutárního města Plzně č. 22/2004, o místním poplatku ze psů R P
4/2020 (Vyhláška města Plzeň) Obecně závazná vyhláška č. 4/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství R P
2/2020 (Vyhláška města Plzeň) Nařízení statutárního města Plzně č. 2/2020 o tarifu integrované dopravy Plzeňského kraje na území města Plzně R P
1/2020 (Vyhláška města Plzeň) Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně č. 4/2014, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad vznikající na území města Plzně, a obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně č. 10/2019, o místním poplatku z pobytu R P
10/2019 (Vyhláška města Plzeň) Obecně závazná vyhláška č. 10/2019 o místním poplatku z pobytu R P
9/2019 (Vyhláška města Plzeň) Obecně závazná vyhláška č. 9/2019, kterou se mění vyhláška statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města R P
7/2019 (Vyhláška města Plzeň) Obecně závazná vyhláška č. 7/2019, kterou se mění vyhláška statutárního města Plzně č. 5/2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Plzně včetně jejich biologicky rozložitelné složky a včetně systému nakládání se stavebním odpadem R P
6/2019 (Vyhláška kraje Plzeň) Obecně závazná vyhláška č. 6/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně č. 4/2014, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad vznikající na území města Plzně R P
5/2019 (Vyhláška města Plzeň) Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o změně vyhlášky statutárního města Plzně č. 2/2004, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství R P
4/2019 (Vyhláška města Plzeň) Nařízení č. 4/2019 o změně nařízení statutárního města Plzně č. 10/2013 o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy (Parkovací řád) R P
3/2019 (Vyhláška města Plzeň) Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, kterou se mění vyhláška statutárního města č. 4/2017 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí a o změně vyhlášky statutárního města Plzně č. 2/2004, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství R P
2/2019 (Vyhláška města Plzeň) Nařízení statutárního města Plzně č. 2/2019 o tarifu integrované dopravy Plzeňska na území města Plzně R P
1/2019 (Vyhláška města Plzeň) Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 k uskutečnění Územní energetické koncepce města Plzně a o zrušení obecně závazných vyhlášek č. 9/2003, č. 5/2008 a č. 1/2016 R P
12/2018 (Vyhláška města Plzeň) Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně č. 12/2018 o změně vyhlášky statutárního města Plzně č. 2/2004, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství R P
11/2018 (Vyhláška města Plzeň) Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně č. 11/2018, kterou se mění vyhláška statutárního města Plzně č. 5/2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Plzně včetně jejich biologicky rozložitelné složky a včetně systému nakládání se stavebním odpadem R P
10/2018 (Vyhláška města Plzeň) Obecně závazná vyhláška č. 10/2018, kterou se mění vyhláška statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města R P
9/2018 (Vyhláška města Plzeň) Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně č. 9/2018, kterou se stanoví školské obvody základních škol a mateřských škol zřizovaných statutárním městem Plzeň R P
8/2018 (Vyhláška města Plzeň) Nařízení statutárního města Plzně č. 8/2018 o tarifu integrované dopravy Plzeňska na území města Plzně R P