Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXXX MĚSTO XXXXX

XXXXXXXXXXXXXX XXXXX PLZNĚ

OBECNĚ XXXXXXX XXXXXXXX Č. 1/2022,

x xxxxxx konzumace alkoholických xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx města Plzně xxxx usnesením x. 67 xx xxx 28.3.2022 schválilo xxxxx xxxxx §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“):

Xx. 1

Úvodní xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx vyhlášky xx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx veřejná prostranství, xx kterých se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx konzumace xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx může narušit xxxxxxx pořádek xx xxxxx xxxx být x xxxxxxx x xxxxxxx mravy, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx.

Xx. 2

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx prostranstvím xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx omezení, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxx ohledu na xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.1

(2) Xxxxxxxxxxxx nápojem xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx též nápoj, xxxxx xxxx uveden x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 0,5 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx.2

(3) Konzumací xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx prostranství xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nápoje na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx lahví anebo xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nápojem.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xx. 3

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x zjevného xxxxxxxxxx xxxxxx konzumace na xxxxxxxxx veřejných prostranstvích

Zakazuje xx konzumace alkoholických xxxxxx a zjevné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx alkoholických xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx prostranstvích:

a) na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze x. 1 xxxx vyhlášky,

b) x xxxxxx 50 x od xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx3,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ostrůvků xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxxxxx; x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nástupiště v xxxxxxx 2 xxxxx xxxx xxxxxxxxxx zastávky xx směru xxxxx x 30 xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx šíři xxxxxxxx.

Xx. 4

Xxxxxxx ze xxxxxx

Xxxxx konzumace xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx konzumace xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx se nevztahuje xx:

x) xxx 31. xxxxxxxx x 1. xxxxx,

x) xxxxxxxx zahrádek x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb (xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x bary), x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx umožňování xxxxxxxxx alkoholických xxxxxx xxx xxxxxxxx kulturních, xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx akcí a xxxx, pokud xx x xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx alkoholických nápojů, x xx v xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx akcí,

d) xxxxxxxx xxxxxx oslav x xxxxxxxxxxxx zisku xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx republikové xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x příležitosti xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx týmu.

Čl. 5

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.4

Xx. 6

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá účinnosti xxx 1. xxxxxx 2022.

Xxx. Pavel Xxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxx

Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx

X. xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx:

1. §34 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. §2 xxxx. x) xxxxxx x. 65/2017 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxx škodlivými xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

3. §7 xxxx. 3, 4, 5 xxxxxx x. 561/2004 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxx x. 251/2016 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.