Animace načítání

Stránka se připravuje...


NAŘÍZENÍ č. 6/2022, o změně nařízení statutárního města Plzně č. 10/2013 o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy (Parkovací řád)
6/2022 (Vyhláška města Plzeň)
20.11.2022
Nařízení
Vyhláška města
Doprava
Plzeň