Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

STATUTÁRNÍ XXXXX PLZEŇ

ZASTUPITELSTVO XXXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX x. 2/2022,

kterou xx xxxx vyhláška xxxxxxxxxxxx města Xxxxx x. 4/2021, o xxxxxxxxx koeficientu xxx xxxxxxx daně x xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx usnesením x. 229 xx xxx 20.06.2022 xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx §6 odst. 4 xxxx. x) x §11 odst. 3 xxxx. x) x x) xxxxxx XXX x. 338/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx x §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tuto xxxxxx závaznou vyhlášku (xxxx xxx „vyhláška“):

Čl. 1

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx statutárního xxxxx Xxxxx x. 4/2021, x stanovení xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxx xx mění xxxxx:

1. Xxxxxxx č. 1 - Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zní xxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 1 této xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx x. 3 - Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nově xxx ,xxx, xxx xx uvedena x xxxxxxx x. 2 xxxx xxxxxxxx.

3. Příloha x. 10 - Xxxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxx v xxxxxxx x. 3 této xxxxxxxx.

4. Příloha č. 14 - Grafické xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx je xxxxxxx x xxxxxxx č. 4 xxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxx č. 18 - Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx města x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx tak, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 5 xxxx vyhlášky.

6. Xxxxxxx x. 23 - Xxxxxxxx vyznačení části xxxxx x přiřazenými xxxxxxxxxxx nově zní xxx, xxx je xxxxxxx x příloze x. 6 této xxxxxxxx.

Xx. 2

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 1. xxxxx 2023.

Xx. Xxxxx Šlouf, XXX

xxxxxxxx xxxxxxxxx města Xxxxx

Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

Xxxxxxx x. 1

Xxxxxxx x. 2

Příloha x. 3

Xxxxxxx x. 4

Příloha x. 5

Xxxxxxx x. 6