Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ

RADA XXXXX XXXXX

XXXXXXXX X. 1/2023,

x xxxxxxx nařízení xxxxxxxxxxxx města Xxxxx x. 3/2021 x xxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxx

Xxxx města Xxxxx xxxx xxxxxxxxx x. 122 xx xxx 23. 2. 2023 xxxxxxxxx xxxxx §4a odst. 1 xxxx. a) xxxxxx Xxxxx národní rady x. 265/1991 Xx., x působnosti xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x x xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x. 01/2023, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x platném xxxxx, x x xxxxxxx x §11 xxxxxx č. 128/2000 Xx., o xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, toto xxxxxxxx xxxx:

Xxxxxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx č. 3/2021 X TARIFU XXXXXXXXXXX DOPRAVY XXXXXXXXXX XXXXX NA XXXXX XXXXX XXXXX, ve xxxxx xxxxxxxx statutárního xxxxx Xxxxx x. 5/2022 a x. 7/2022, xx mění xxxxx:

1. X Xxxxxx 2 xxxx. 6 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 2, 3, 4, 5, 6, 6x zní:

„(6) Xxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxxx jízdné xxx odst. 3 xxxxxx xxxxxx xxxx:

x) xxxx od 6 xx 15 let, xxxxx xxxxxx xxxxx xx bezplatnou přepravu xxx xx. 5,

x) xxxxx xxxxx xx 15 let xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx 6 xxx xxxx,

x) xxxxxxx Xxxxxxxx karty xx věku od 15 do 18 xxx x tím, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx aktivací xx Xxxxxxxx kartě,

d) xxxxxxx Plzeňské xxxxx, xxxxx xx studentem xx xxxx xx 18 do 26 xxx, s xxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx 65 xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx2, x xxx, že xxxxx nárok vzniká xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx,

x) osoba xx xxxx do 65 let, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx stupni,

g) držitel Xxxxxxxx karty, xxxxx xxxxxx peněžitou xxxxx x xxxxxxxxx&xxxx; nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx, xx xxxxx xxxxx vzniká xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx Plzeňské xxxxx, xxxxx xx xx mateřské xx xxxxxxxxxx dovolené, x xxx, xx tento xxxxx vzniká xxxx xxxxxxxx xx Plzeňské xxxxx,

x) držitel Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx, x xxx, xx tento xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxx6x s xxx, xx xxxxx xxxxx vzniká xxxx xxxxxxxx xx Plzeňské xxxxx; xxxxxxxx nároku xx xxxxxx omezena xx dobu xxxxxxx 125 xxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxx, x to dokladem xx starším xxx 30 xxx xx xxxx xxxxxx.

3. X Xxxxxx 3 xxxx. 3 se písm. x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx označují xxxx xxxxxxx e) x x).

4. X Xxxxxx 3 xxxx. 6 xx xxxx. d) xxxxxxx.

5. V Xxxxxx 5 xxxx. 1 xxxx. x) zní:

„d) xxxxx, xxxxx dosáhla xxxx 65 xxx,“

6. X Xxxxxx 5 xxxx. 1 písm. x) xxx:

„x) xxxxxxx Xxxxxxxx karty xx xxxx od 6 xx 15 let x xxx, že xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx.“

7. Xxxxxx 6 xxxxxx xxxxxxx x poznámek xxx xxxxx x. 8 x 9 zní:

„Článek 6

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pověřenou xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx přepravními xxxxxxxxxx xxxxxxxx.8

(2) Xxx xxxxx xxxxxx nařízení se xxxxxx:

x) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxx xxxx xxxxxx) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx - xxxxx viz xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vzdělává x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx v xxxxx nebo prezenční xxxxx xxxxxx x XX xxxx x xxxxxxxxx.

(3) Počátek xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx „xx“ x xxxxxx věku xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxx příslušných narozenin. Xxxxx lhůty, xxxxx xx xxxxxxx slovem „xx“ a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx dne, xxxxx xxxxxxxxx xxx příslušných xxxxxxxxx.

Xxx. Roman Xxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxx

Xx. Xxxx Xxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxx

1) Xxxx. xxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

2) Xxxxx x. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Xxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

4) Xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) Xxxxx č. 170/2002 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) 6x Xxxxx x. 111/2006 Sb., x xxxxxx v xxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.“

7) §7 xxxxxxxx x. 175/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

8) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x kartovém xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Plzeňské xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x.x., (dále xxx „XXXX“)/Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. 9) Xxxx podmínky xxxx zveřejněny xx xxxxxxxxx (www.plzenskakarta.cz) x xx zákaznických xxxxxxxx XXXX. “