Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx x. 5/2022

Xxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxx č. 630 xx xxx 27.6.2022 xxxxxxxxx podle §4a xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx České xxxxxxx rady č. 265/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a x souladu x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky x. 01/2022, xxxxxx se xxxxxx xxxxxx zboží x regulovanými xxxxxx, x platném xxxxx, x x souladu x §11 zákona x. 128/2000 Xx., x obcích, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx nařízení xxxx:

X XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX X. 3/2021

X XXXXXX XXXXXXXXXXX DOPRAVY XXXXXXXXXX XXXXX

XX ÚZEMÍ XXXXX PLZNĚ

Článek 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx x. 3/2021 X XXXXXX INTEGROVANÉ XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXX XXXXX XXXXX xx xxxx x xxxxxxxx takto:

1. X Xxxxxx 2 odstavec 2 xxx:

„(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx plnocenné xx xxxxxxxxx xx xxxx 22 Xx

Xxxxxx xxxxxxxxx 30 minut xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx 20Xx

Xxxxxx xxxxxxxxx 60 xxxxx plnocenné xx xxxxxxxxx xx xxxx 24Xx

Xxxxxx xxxxxxxxx 180 xxxxx plnocenné xx xxxxxxxxx xx xxxx 42Xx

Xxxxxx xxxxxxxxx 24 hodin xxxxxxxxx xx stanovuje xx xxxx 72Xx “

2. X Článku 2 xxxxxxxx 3 xxx:

„(3) Xxxxxx nepřestupné xxxxxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxx 11 Xx

Xxxxxx xxxxxxxxx 30 xxxxx xxxxxxxx&xxxx; se xxxxxxxxx xx výši  10Xx

Xxxxxx xxxxxxxxx 60 xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx výši 12Kč

Jízdné xxxxxxxxx 180 minut xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxx&xxxx; 21Kč

Jízdné xxxxxxxxx 24 xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxx 36Xx“

3. X Xxxxxx 2 xxxxxxxx 4 xxx:

„(4) Xxxxxx xxxxxxxxx 35 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx SMS se xxxxxxxxx ve výši 24 Xx“

4. V Xxxxxx 2 xxxxxxxx 5 xxx:

„(5) Jízdné xxxxxxxxx 24 hodin xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xx stanovuje xx xxxx 84 Xx“

5. X Článku 2 xxxxxxxx 8 xxx:

„(8) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx minimálního xxxxx 10 osob a xxxxxxxxxxx počtu 35 xxxx, se stanovuje xx každý xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx: a) 44 Xx xx xxxxxx xxxxx xxx nároku xx xxxxxxxx jízdné xxx xxxxxx článku, x) 22 Kč xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx jízdné xxx xxxxxx článku. “

6. X Článku 2 xxxxxxxx 10 xxx:

„(10) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx kola xxx xxxxxxxx xxxxxx předplatné xxxxxxxx s platností 365 dnů dle xx. 3 se xxxxxxxxx xx xxxx 0 Xx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx jízdního xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxx 22 Xx

Xxxxxxxxx xx přepravu xxxxxxxx kola xxxxxxxxx 30 minut se xxxxxxxxx xx výši 20 Xx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 60 xxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxx 24 Kč

Přepravné xx přepravu jízdního xxxx xxxxxxxxx 180 xxxxx xx stanovuje xx xxxx 42 Xx

Xxxxxxxxx za přepravu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx 72 Kč

Přepravné za xxxxxxxx jízdního kola xxxxxxxxx 35 minut xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxx xx výši 24 Xx

Xxxxxxxxx xx přepravu xxxxxxxx xxxx přestupné 24 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxx ve xxxx 84 Xx“

7. X Xxxxxx 2 xxxxxxxx 11 zní:

„(11) Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx specifikované x xx. 5 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx živého xxxxxxx nepřestupné xx xxxxxxxxx xx xxxx 11 Kč

Přepravné xx xxxxxxxx živého zvířete xxxxxxxxx 30 xxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxx 10 Xx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx živého xxxxxxx xxxxxxxxx 60 xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx 12 Xx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx zvířete xxxxxxxxx 180 minut xx xxxxxxxxx xx výši 21 Kč

Přepravné xx xxxxxxxx živého xxxxxxx xxxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxx 36 Xx

Xxxxxxxxx xx přepravu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 35 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxx xx výši 24 Xx

Xxxxxxxxx za přepravu xxxxxx zvířete přestupné 24 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx SMS xx xxxxxxxxx xx výši 84 Kč“

8. V Xxxxxx 3 odstavec 3 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx 2, 3, 4, 5, 6 zní:

,(3) Nárok xx zlevněnou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx 50%) dle čl. 3 xxxx. 2 xxxx:

x) xxxxx od 15 xx 18 xxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx 18 xx 26 xxx, xxxx-xx xxxxxxxx xx 18 do 26 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx 65 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx důchod ,

x) xxxxx xx 65 let pobírající xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 3. xxxxxx2, xxxxxxxx-xx xxxxxxx důchod x xxxxxxx platnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx 65 xx 70 xxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx&xxxx; xxxx rodičovský xxxxxxxxx , xxxxxxxx-xx peněžitou xxxxx x xxxxxxxxx xxxx rodičovský xxxxxxxxx x počátku xxxxxxxxx xxxxxx předplatné xxxxxxxx, xxxx osoby na xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jsou-li xx xxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx; k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předplatné xxxxxxxx,

x) xxxxx, kterým xxxx xxxxxx osvědčení xxxxxxxxx veterána podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx .

9. X Článku 3 xx doplňuje nový xxxxxxxx č. 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou č. 6x xxx:

„(4) Xxxxx xx zlevněnou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx 50%) x xxxxx xx výši xxx Xxxxxxx x. 2, x to s xxxxxxxxx nejvýše 93 xxx, mají xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx6x.

6x Xxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx v xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. “

Xxxxxxxxx odstavce x. 4 a 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x. 5 x 6.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2023.

Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxx

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxx