Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx č. 5/2022

Rada xxxxx Plzně svým xxxxxxxxx x. 630 xx xxx 27.6.2022 xxxxxxxxx xxxxx §4a xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 265/1991 Sb., x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí Xxxxx republiky x. 01/2022, xxxxxx se xxxxxx xxxxxx zboží x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxx x §11 zákona x. 128/2000 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx:

X XXXXXXX A XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX X. 3/2021

X XXXXXX INTEGROVANÉ XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX

XX XXXXX XXXXX XXXXX

Xxxxxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Plzně x. 3/2021 X XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX KRAJE NA XXXXX MĚSTA PLZNĚ xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx:

1. X Xxxxxx 2 odstavec 2 xxx:

„(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ve výši 22 Xx

Xxxxxx xxxxxxxxx 30 xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx 20Xx

Xxxxxx přestupné 60 xxxxx xxxxxxxxx xx stanovuje ve xxxx 24Xx

Xxxxxx xxxxxxxxx 180 minut plnocenné xx stanovuje ve xxxx 42Xx

Xxxxxx přestupné 24 xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxx 72Kč “

2. X Článku 2 xxxxxxxx 3 xxx:

„(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stanovuje ve xxxx 11 Xx

Xxxxxx xxxxxxxxx 30 xxxxx xxxxxxxx&xxxx; xx xxxxxxxxx xx xxxx&xxxx; 10Xx

Xxxxxx xxxxxxxxx 60 minut xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxx 12Xx

Xxxxxx xxxxxxxxx 180 xxxxx xxxxxxxx xx stanovuje xx xxxx&xxxx; 21Xx

Xxxxxx xxxxxxxxx 24 xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx výši 36Xx“

3. X Xxxxxx 2 xxxxxxxx 4 xxx:

„(4) Xxxxxx xxxxxxxxx 35 xxxxx hrazené prostřednictvím xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxx xx xxxx 24 Kč“

4. X Xxxxxx 2 odstavec 5 xxx:

„(5) Xxxxxx xxxxxxxxx 24 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx platební XXX se stanovuje xx výši 84 Xx“

5. X Článku 2 odstavec 8 xxx:

„(8) Cena xxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx 10 xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx 35 xxxx, xx xxxxxxxxx xx každý xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx: a) 44 Xx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx jízdné xxx tohoto xxxxxx, x) 22 Kč xx xxxxxx osobu x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx dle xxxxxx článku. “

6. X Xxxxxx 2 xxxxxxxx 10 xxx:

„(10) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxx předplatné xxxxxxxx s xxxxxxxxx 365 xxx dle xx. 3 se xxxxxxxxx xx xxxx 0 Xx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx jízdního xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx výši 22 Xx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 30 xxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxx 20 Kč

Přepravné za xxxxxxxx jízdního kola xxxxxxxxx 60 xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx 24 Xx

Xxxxxxxxx xx přepravu xxxxxxxx xxxx přestupné 180 xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxx 42 Xx

Xxxxxxxxx xx přepravu xxxxxxxx xxxx přestupné 24 xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx 72 Xx

Xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 35 xxxxx xxxxxxx prostřednictvím platební XXX xx stanovuje xx výši 24 Xx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx kola xxxxxxxxx 24 hodin xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx platební XXX xx xxxxxxxxx ve xxxx 84 Xx“

7. X Článku 2 xxxxxxxx 11 zní:

„(11) Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x čl. 5 xxxxxx nařízení, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx tohoto xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx přepravu xxxxxx xxxxxxx nepřestupné xx xxxxxxxxx xx xxxx 11 Xx

Xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx zvířete xxxxxxxxx 30 minut xx xxxxxxxxx xx xxxx 10 Kč

Přepravné xx přepravu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 60 xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx 12 Xx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přestupné 180 xxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxx 21 Xx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx živého zvířete xxxxxxxxx 24 hodin xx xxxxxxxxx ve xxxx 36 Kč

Přepravné xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 35 xxxxx xxxxxxx prostřednictvím

platební XXX se stanovuje xx výši 24 Xx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 24 xxxxx hrazené xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx XXX se xxxxxxxxx xx xxxx 84 Kč“

8. X Xxxxxx 3 xxxxxxxx 3 včetně poznámek xxx čarou 2, 3, 4, 5, 6 xxx:

,(3) Nárok xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx 50%) xxx xx. 3 odst. 2 xxxx:

x) xxxxx od 15 do 18 xxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx časové xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx od 18 xx 26 xxx, jsou-li studenty xx 18 xx 26 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx časové xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) osoby xx 65 xxx xxxxxxxxxx starobní xxxxxx ,

x) xxxxx xx 65 let pobírající xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 3. xxxxxx2, xxxxxxxx-xx uvedený xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx 65 xx 70 xxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx&xxxx; xxxx rodičovský příspěvek , xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x mateřství xxxx rodičovský xxxxxxxxx x xxxxxxx platnosti xxxxxx předplatné xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx; x počátku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, kterým xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx .

9. X Xxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x. 4, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6x zní:

„(4) Nárok xx xxxxxxxxx časovou xxxxxxxxxxx jízdenku (xxxxxx 50%) x cenou xx xxxx xxx Xxxxxxx č. 2, x to x xxxxxxxxx nejvýše 93 xxx, xxxx osoby xxxxxxxxxx dávku v xxxxxx xxxxx6x.

6x Zákon x. 111/2006 Xx., x pomoci x xxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. “

Xxxxxxxxx odstavce č. 4 x 5 xx označují xxxx xxxxxxxx x. 5 x 6.

Článek 2

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2023.

Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxx

Xxx. Michal Xxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxx