Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXX XXXXXXX VYHLÁŠKA 4/2022,

xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx x. 6/2017 x xxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxx x. 277 xx xxx 20. června 2022 xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx §10 písm. x) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x v xxxxxxx x §12 xxxx. 1 xxxxxx x. 186/2016 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxx závaznou xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“):

Xx. 1

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášky

Vyhláška xxxxxxxxxxxx xxxxx Plzně x. 6/2017 x regulaci xxxxxxxxxxx hazardních xxx xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxx č. 6/2017 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her xx xxxx a xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x. 1, jejíž xxxx je xxxxxx x příloze x. 1 této vyhlášky.

Čl. 2

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x.xxxxx 2022