Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
65/1954 Sb. Vyhláška o Ženevských úmluvách ze dne 12. srpna 1949 na ochranu obětí války R P
64/1954 Sb. Nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení o finanční pomoci jednotným zemědělským družstvům a soukromě hospodařícím rolníkům R P
63/1954 Sb. Vládní nařízení o přenesení působnosti v oboru vědecko - technické spolupráce ze státního úřadu plánovacího na ministerstvo zahraničního obchodu R P
56/1954 Sb. Vládní nařízení, kterým se zřizuje pověřenectvo spravedlnosti R P
55/1954 Sb. Vládní nařízení o chráněné oblasti Pražského hradu R P
54/1954 Sb. Vládní nařízení o zvláštním příspěvku k důchodům z důchodového zabezpečení v roce 1954 R P
50/1954 Sb. Vyhláška o obchodní smlouvě mezi Československou republikou a Švýcarskou konfederací ze dne 24. listopadu 1953 R P
49/1954 Sb. Vládní nařízení, kterým se mění název Slovenské university v Bratislavě R P
44/1954 Sb. Vládní nařízení o organisaci veřejné dopravy v oboru ministerstva dopravy R P
41/1954 Sb. Vládní nařízení o občanské kontrole provozoven R P
40/1954 Sb. Vládní nařízení o podpoře na úhradu provozních nákladů bytových družstev R P
39/1954 Sb. Vládní nařízení, kterým se stanoví počátek účinnosti §11 odst. 1 zákona č. 92/1949 Sb. R P
34/1954 Sb. Vládní nařízení o přepočítávání některých pohledávek a závazků znějících na československé koruny starých peněz v poměru k cizině R P
21/1954 Sb. Vládní nařízení o změně a doplnění vládního nařízení č. 5/1951 Sb., kterým se provádí zákon o ubytování branné moci a Sboru národní bezpečnosti R P
16/1954 Sb. Vládní nařízení o změnách územních obvodů některých národních výborů R P
15/1954 Sb. Rozpočtový zákon na rok 1954 R P
12/1954 Sb. Ústavní zákon o národních výborech R P
9/1954 Sb. Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje ustanovení §7 odst. 2 zákona č. 64/1950 Sb., o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků R P
6/1954 Sb. Vyhláška o předběžném provádění některých ustanovení přílohy A, listiny X-Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednanému dne 10. října 1949 R P
5/1954 Sb. Vyhláška o světové poštovní úmluvě a ujednáních sjednaných v Bruselu dne 11. července 1952 R P