Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
399/2022 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF) R P
399/2021 Sb. Vyhláška o úvěrových ukazatelích R P
399/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů R P
399/2016 Sb. Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2017 R P
399/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel R P
399/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/97 Sb., kterou se provádí §18 písm.a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/97 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena, ve znění vyhlášky č. 418/2000 Sb. R P
399/2012 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření R P
399/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů R P
399/2009 Sb. Vyhláška, kterou se zrušují některá obecně závazná nařízení národních výborů R P
399/2008 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění vyhlášky č. 129/2005 Sb. R P
399/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění pozdějších předpisů R P
399/2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů R P
399/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 516/2002 Sb., o poskytnutí státní záruky ČR na zajištění úvěru určeného na financování nákupu železničních vozů, poskytnutého společností EUROFIMA R P
399/2000 Sb. O ochraně topografií polovodičových výrobků - úplné znění zákona č. 529/91 Sb. R